Základní informace k týdnu od 21. 3. do 25. 3. 2022 + informace k zápisům pro školní rok 2022/2023

Základní informace k týdnu od 21. 3. do 25. 3. 2022 + informace k zápisům pro školní rok 2022/2023

Naše 2 hlavní školní budovy – virtuální prohlídka pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Všeobecné informace pro návštěvníky webu školy:

1) Den otevřených dveří pro budoucí školáky – středa 23. 3. 2022 od 14:00 do 17:30

                                                                                                            23. 3. 18:30 – 20:00 Možnost ONLINE konzultací skrze MS Teams – proklikem na odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmY0MmY5NjYtZWQwMC00MTNjLWE4ZWUtNjdiODUzM2M0ZGYw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22,%22Oid%22:%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%7D

2) Zápis do prvního ročníku – bude probíhat prezenčně ve dnech 4. a 5. dubna 2022, vždy od 13:00 do 17:00.

Zde naleznete odkaz na komplexní informace k zápisu. ZÁPIS a manuál 2022

 3) Zápis do přípravné třídy – bude probíhat prezenčně ve dnech 4. a 5. dubna 2022, vždy od 13:00 do 17:00.

Zde naleznete odkaz na komplexní informace k zápisuZÁPIS a manuál 2022

5) Škola nanečisto – obecná příprava dětí na plnění povinné školní docházky, probíhá denně od 15:00 do 15:45 v týdnu od  9. 5. 2022 do 13. 5. 2022.

Co je to Škola nanečisto? Projekt pro rodiče a přijaté budoucí prvňáčky – příprava dětí na plnění povinné školní docházky. Děti denně docházejí do školy, plní zadané i domácí  úkoly a na závěr je připraveno krátké posezení s rodiči a orientační zhodnocení připravenosti účastníků projektu na školu. Přihlášky přijímáme elektronicky na adrese zs.stolinska@volny.cz. Případné dotazy můžete směřovat na telefon 739 301 527.

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum narození, současnou MŠ a jméno + kontakt na zákonného zástupce. Vzor přihlášky naleznete na webu školy – www.zschvaly.cz.  Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity.

Ze života školy:

Od pondělí  již není povinné nosit ve společných prostorách ochranu dýchacích cest, tedy respirátory a roušky. Využívání roušek a respirátorů je tedy plně na uvážení každého žáka. Děkujeme za dosavadní spolupráci v této oblasti.

Psycholog MČ Praha 20:

Ve škole každé pondělí působí psycholog MČ Praha 20 – Mgr. Jana Malíková, tel.: 724 946 707, email: Jana_Malikova@pocernice.cz Psycholog je k dispozici Vám i Vašim dětem.

Důležité:

 • 22. 3. Plavecký výcvik 4. ročníků
 • 25. 3. Plavecký výcvik 2. ročníků

S předstihem:

 • 29. 3. Srdíčkové dny – prodej věcí na podporu nemocných dětí
 • 30. 3. Srdíčkové dny – prodej věcí na podporu nemocných dětí
 • 31. 3. Sběr starého papíru – kontejner opět u hlavní budovy
 • 1. 4. až 2. 4. 2022 Noc s Andersenem – tradiční nocování ve škole spojené se čtenářskými dílnami. Vedoucí vychovatelka již rozdává přihlášky.
 • 6. 4. 2022, od 14:00 do 16:30 – Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany. Srdečně zveme rodiče na prodejní výstavku.
 • 19. 4. Fotografování: 1. stupeň + 6. A, B
 • 20. 4. Fotografování: 2. stupeň + 4. A, B
 • 3. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • 23. 5. až 26. 5. 2022 – cykloturistický kurz
 • Školy v přírodě – dle výběru třídních učitelů
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Talent Horních Počernic – soutěžní výstava, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00 na Chvalském zámku

Pomoc ukrajinským dětem

Velice děkujeme za podporu sbírky, sešlo se skutečně velké množství potřebných věcí. Pokud ještě máte zájem cokoli přinést, předem děkujeme. Shromažďování věcí probíhá u vrátnice na nové budově.  Vše předáváme MČ Praha 20, která materiál předává přímo ukrajinským rodinám v naší městské části.

Ve dnech 21. 3., 22. 3., 24. 3. a 28. 3. 2022 bude od 14:00 do 16:00 probíhat intenzivní kurz českého jazyka pro ukrajinské děti. Seznámením se s českým jazykem budou žáky provázet maminky našich žáků, paní Olena a paní Anna. Děkujeme! Pokud se chcete zapojit, určitě to uvítáme.

Za podporu projektu Školní ulice děkujeme!

Martin Březina

V Praze dne 16. 3. 2022