Základní informace k týdnu od 2. 5 do 6. 5. 2022 + přihlášení do projektu Škola nanečisto

Základní informace k týdnu od 2. 5 do 6. 5. 2022

Vážení rodiče, pokud máte zájem o přihlášení svého dítěte do projektu Škola nanečisto, využijte následující odkaz. Přihlášky přijímáme do neděle 8. 5. 2022. Děkujeme za účast. Pozn.: Přihlásit se mohou pouze přijatí žáci do prvního ročníku. Děkujeme za pochopení.

Přihlášení -odkaz:

Návod: Označte celý odkaz levým tlačítkem myši, klikněte pravým a vyberte možnost „přejít na odkaz“. Žádnou aplikaci nemusíte stahovat. V případě nejasností neváhejte napsat.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cutdd5Yxwk6UlKbNmpght0gNyTObxCVIhJPbajuWMJhUOUFEQjlMV0lFRUVBMFYxVU1TNVVKSVJWUi4u

 

Aktualizováno k 2. 5. 10:30:

Škola v přírodě tříd 3. A a 4. A: Cesta proběhla bez komplikací, všichni jsou v pořádku na místě. Počasí zatím přeje. 

Vážení rodiče, předně velké poděkování za Srdíčkové dny. Díky Vaší pomoci se podařilo vybrat celkem 7 055 Kč. Děkovný certifikát je v příloze.

Cituji sdělení paní Z. Křupkové:

„Pomoc Vašich dětí je pro „naše“ děti nenahraditelná. Potěšilo by nás, kdybyste si s dětmi našli chvíli času a podívali se na reportáže, které natáčíme s nemocnými dětmi http://www.zivotdetem.cz/c/projekty/pribehy-deti/ , aby jste věděli, jak je jejich pomoc důležitá a na sestřih Zábavného odpoledne ze dne 20.9.2021 – zahájení Srdíčkových dnů  https://www.youtube.com/watch?v=zHDHFdKmk1A

Poděkování patří i Vám, kteří jste podpořili aktivitu našeho školního klubu pod vedením R. Hromasové – „Panda Červená – adopce“. V rámci tohoto projektu se podařilo vybrat více než 8 tis. Kč.

Děkujeme i panu Petru Lorencovi a paní Lucii Mikiskové za úhradu školních obědů pro naše ukrajinské žáky.

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Všeobecné informace:

1) K ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 • Žádáme o dodání chybějících dokumentů obratem (např. potvrzení o odkladu, dodání doporučení k odkladu atd.). V případě nedodání musí být správní řízení přerušeno.
 • Nepřijatým žákům bude rozhodnutí odesláno doporučeným dopisem či datovou schránkou.
 • Přehled přijatých dětí bude na webu školy a na úřední desce pod přidělenými registračními čísly – nejpozději 4. 5. 2022.
 • Všechny přijaté děti budou emailem pozvány na účast v projektu Škola nanečisto.
 • Škola nanečisto je od 9. 5. do 13. 5. vždy od 15:00 do 15:45, v pátek 13. 5. bude vyhodnocení pro rodiče a předání prvního „vysvědčení“.
 • Informativní schůzka s vyučujícími budoucích prvních tříd a přípravné třídy se bude konat v polovině června 2022 – opět obdržíte pozvánky emailem.

2) Zápis do prvního ročníku pro děti z Ukrajiny – 1. 6. 2022 od 14 h do 16 h. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku.

2) зарахування на перший рік для дітей з України – 1. 6. 2022 з 14 год. до 16 год. Деталі вказані в окремій статті.

ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

3) Připravujeme všem otevřený šachový turnaj. Pokud máte zájem se zúčastnit, neváhejte, soutěžíme o hodnotné ceny. Podrobnosti konání naleznete na webu školy.

Ze života školy

Důležité:

 • 2. 5.  Odjezd na školu v přírodě – 3. A a 4. A
 • 3. 5.  Plavecký výcvik třídy 4. B

           Mimořádná hodina plaveckého výcviku pro přípravnou třídu

            Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo

 • 4. 5. Zveřejnění výsledků zápisu do prvního ročníku a přípravné třídy
 • 5. 5. Fotografování 5. ročníků
 • 12. 5. Sběr starého papíru – opět bude kontejner u hlavní budovy
 • 13. 5. Magický Madagaskar – určeno pro II. stupeň
 • 23. 5. až 26. 5. 2022 – cykloturistický kurz I
 • 23. 5. až 27. 5. Škola v přírodě – 1. A, B a 8. B
 • 30. 5. až 2. 6.  – cykloturistický kurz II
 • 1. 6. Den dětí pro I. stupeň – program připravujeme
 • 3. 6. Den dětí pro II. stupeň – program připravujeme
 • 30. 5. až 3. 6. Škola v přírodě – 3. B
 • 14. 6. až 30. 6. 2022 Talent Horních Počernic – soutěžní výstava, vernisáž bude dne 22. 6. od 16:00 na Chvalském zámku
 •  27. 6. až 30. 6. Škola v přírodě – 2. A, 2. B a 4. B

Další akce postupně doplňujeme dle potvrzení od poskytovatelů. Jedná se o exkurze, zájezdy, naučné programy i třídní školní výlety.

 

Podpora ukrajinským dětem:

Nově od 12. 4. funguje asistentka pro ukrajinské žáky – paní V. Čaňová. V případě potřeby se na ni můžete obracet.  Email:  witalie@seznam.cz

Нове від 12. Працює асистент для українських учнів – пані В. Чані. При необхідності ви можете звернутися до неї. Email: witalie@seznam.cz

Intenzivní odpolední výuka českého jazyka na květen:

Výuka je vždy od 14:00 do 16:00 v budově Stoliňská 2440, vyučuje paní Olena Shubak. Přihlášení předem není nutné, pouze u menších dětí je třeba informace, zda dítě po skončení výuky může odejít samo domů. 

Termíny výuky:

 1. května; 3. května; 4. května; 9. května; 19. května; 20. května; 24. května; 25. května; 26. května; 30. května; 31. května

Інтенсивне післяобіднє навчання чеської мови на травень:

Навчання завжди з 14:00 до 16:00 у приміщенні вул. Столична, 2440, навчає пані Олена Шубак. Зареєструватися заздалегідь не потрібно, лише для менших дітей потрібна інформація, чи може дитина самостійно піти додому після закінчення занять.

Терміни навчання:

2 травня; 3 травня; 4 травня; 9 травня; 19 травня; 20 травня; 24 травня; 25 травня; 26 травня; 30 травня; 31 травня; 31 травня

 

Intenzivní pozdně odpolední výuka českého jazyka pro dospělé  – budova Stoliňská 823/16, vždy od 17:00 do 18:00. Velice děkujeme panu Mgr. Viktoru Šarochovi a paní Mgr. Janě Liškové.

 1. května; 4. května; 6. května; 9. května; 11. května; 23. května; 25. května; 27. května

Výuku na červen i na dobu prázdnin připravujeme.

Інтенсивне пізнє післяобіднє навчання чеської мови для дорослих – будівля Столинська 823/16, завжди з 17:00 до 18:00. Щиро дякуємо панові Віктору Шароху та пані Тетяні Лис.

2 травня; 4 травня; 6 травня; 9 травня; 11 травня; 23 травня; 25 травня; 27 травня

Навчання на червень і на канікули ми готуємо.

 

Pro případné využití – elektronický slovník:

https://lindat.cz/translation

 

Martin Březina

V Praze dne 28. 4. 2022

Praha 9, Stoliňská 823 (1)

 

ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ