Prázdninové informace k  1. 8. 2022 a urgence k žádostem o podporu školního stravování

Prázdninové informace k  1. 8. 2022 a urgence k žádostem o podporu školního stravování

Aktualizováno k 12. 8. 2022:

Vážení rodiče – naše žádost o poskytnutí obědů zdarma potřebným žákům byla schválena v požadované výši 138 840 Kč, nyní je v souladu s platnou legislativou předána zřizovateli k odsouhlasení daru. Všech 19 žadatelů však musí dodat souhlasy. Odkaz je níže. Ideálně během příštího týdne. Lze poslat formou scanu, či dodat do schránky. Bez uvedeného souhlasu není možné obědy zdarma poskytnout! V případě potřeby je možné vyplnit ve škole; po předchozí telefonické dohodě – 739 301 527. Děkuji za spolupráci.

Souhlas rodiče – obědy 22 – 23

Doplnění informace – pomůcky pro první ročník:

Seznam pomůcek do první třídy

 

Vážení rodiče, dneškem začíná druhá polovina prázdnin a připomínáme základní informace:

 • Informace k prvním ročníkům budeme rozesílat i zveřejníme na webu školy.
 • Informace k šestým ročníkům budeme rozesílat i zveřejníme na webu školy.
 • Do školní družiny a školního klubu se můžete hlásit i v září. Úplata činí 300 Kč za měsíc pro školní družinu, 200 Kč pro školní klub.
 • Nabídku kroužků zveřejníme začátkem září.
 • Informativní schůzky pro první ročníky, přípravnou třídu a šesté ročníky budou v září.
 • Během prázdnin je k dispozici psycholog MČ Praha 20 pro řešení všech situací, kdy je zásah psychologa třeba. Paní Mgr. Jana Malíková – tel. 724 946 707, email.: Jana_Malikova@pocernice.cz
 • Opět budeme hledat nového člena naší školské rady. Volby připravujeme na závěr srpna 2022.
 • Od září máme po krátké pauze opět speciálního pedagoga.
 • V rámci OPJAK byla podána naše žádost – opět nabídneme mnoho projektových dnů, vzdělávací aktivity a mnoho dalšího. Děkujeme paní Lence Štikové!
 • Pro ukrajinské děti bude s podporou MČ Praha 20 opět fungovat ukrajinská asistentka.
 • Dobrovolný domácí úkol na prázdniny: kdo má zájem, uvítáme, pokud v září přinesete kamínek z prázdninového výletování, ideálně s uvedením lokality.

Školní obědy:

Od září 2022 dojde k avizovanému navýšení částky za školní obědy. Nová cena oběda bude činit:

                                7 – 10 let:                   36 Kč/ záloha 792 Kč měsíčně

                               11 – 14 let:                  38 Kč/ záloha 836 Kč měsíčně

                               15 a více let:               40 Kč/ záloha 880 Kč měsíčně

Pokud potřebujete pomoci s úhradou obědů od společnosti Women for Women (obědy zdarma), prosím o tuto informaci na email brezinaskola@seznam.cz a současně o vyplnění požadovaných údajů. Lze vyplnit na PC, případně rukou. Váš podpis není třeba.

Údaje k žádosti – klikněte na odkaz:

WFW – k doplnění

Prosíme o rychlé dodání údajů, jelikož je naší společnou snahou, aby se potřební žáci mohli stravovat zdarma již od září. Žádost s požadovanými údaji můžete poslat elektronicky, případně dát do obálky a vhodit do schránky školy. Pochopitelně lze vyplněné doručit i osobně. Žádost musíme odeslat kompletně uzavřenou. Další korekce nejsou vzhledem k platné legislativě možné.

Virtuální prohlídka školy pro zájemce:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Děkujeme a přejeme krásné a klidné prázdniny.

Martin Březina

Odkaz – obědy zdarma:

WFW – k doplnění