Základní informace k týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2022 + informace ke zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti

Základní informace k týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2022

Vážení rodiče, níže naleznete základní obecné informace k týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2022.

Nejbližší akce:

  • 26. 9. TS 6. ročník – od 17:00
  • 27. 9. Od 17:00 je plánována oslava 235 let trvání školy – srdečně Vás společně s dětmi zveme. Vedle krátké vzpomínky na historii školy je zařazeno vystoupení žáků a na závěr bude vysazen strom k tomuto našemu výročí. Součástí bude i možnost prohlídky školních budov.  
  • Odkaz: Pozvánka - 235 let školy
  • 28. 9. Státní svátek – školní výuka a ani školní družina není zajištěna.
  • 29. 9. a 30. 9. Ředitelské volno – výuka neprobíhá. Školní družina bude zajištěna v době od 7:00 do 16:30. Nutná je velká svačina a pití – školní oběd není zajištěn.
  • 5. 10. Preventivní program – 5. A

Všeobecné informace:

  • Přihlášení do kroužků – základní nabídka je již na našem webu. Zájmové kroužky organizuje škola společně s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy /DDM hl. m. Prahy/. Nabídka se snaží poskytnout dětem různorodé aktivity garantované pedagogy školy. Podrobnější informace s možností elektronické přihlášky najdete na stránkách DDM hl. Praha/ Karlínské Spektrum/ kroužky – ZŠ Chvaly.  V přehledu jsou také uvedeny finanční náklady pro kroužek za pololetí nebo výhodnější platba za šk. rok. Případné další informace mohou také poskytnout  lektoři kroužků.

Pozn.: Nyní probíhá „ochutnávka“, tedy možnost kroužek navštívit bez placení a přihlášení. Přihlášku a platbu provedete až v případě zájmu. Činnost byla zahájena od 19. 9. 2022. Do konce září v režimu možnosti bezplatného vyzkoušení o co budou mít děti opravdový zájem. Od října budou probíhat  pravidelné lekce a aktivity.

  • Klubík – školní klub. Vzhledem k velkému zájmu o školní klub je společně se školním klubem bude v naší škole zřízen i Klubík. Zřizovatelem je DDM Praha 8 (jako u většiny kroužků), hlásit se tedy budete skrze DDM Karlín. Odkaz: https://ddmpraha.cz/karlinske-spektrum

                              Sekce kroužky: https://ddmpraha.cz/karlinske-spektrum/krouzky?id=12289

Klubík funguje denně, vždy od 13 h do 15 h. Úplata činí 1200 Kč za pololetí, případně  2200 Kč na školní rok. Klubík vede p. V. Tománková. Opět je možné se hlásit pouze do naplnění kapacity.

  • Pracovní sešity – třídními učiteli budete požádáni o úhradu pracovních sešitů, které zůstávají v majetku žáka. Učebnice a další pomůcky jsou nadále poskytovány bezplatně. V případě, že je pro Vás úhrada problematická, kontaktujte nás na email brezinaskola@seznam.cz s žádostí o prominutí úplaty. Vzhledem k výpadkům ve výrobě není dosud dodávka škole kompletní.
  • Plavecký výcvik – pro letošní rok je příspěvek zákonného zástupce na dopravu 1000 Kč. V případě, že je pro Vás úhrada problematická, kontaktujte nás na email brezinaskola@seznam.cz s žádostí o prominutí úplaty.

Pomoc žákům, rodinám……..:

V případě potřeby se obracejte na uvedené osoby. Pochopitelně můžete využít i pomoc od vedení školy. Informace si vždy dle potřeby předáme a pokusíme se Vám pomoci. Každopádně je vždy vhodnější řešit zdánlivou „maličkost“ než něco zanedbat.

Tel.: 777 705 423

 

Informace k „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany“:

Všeobecné informace:

Komplexní informace naleznete na portálu školství hl. m. Prahy – na internetové adrese, nebo v odkazech.

Balíček okamžité pomoci Pražanům-web

Žádost o prominutí úplaty:

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Žádost o příspěvek z Fondu solidarity:

Žádost o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Dohledová třída:

Zvažte účast vzhledem k proměnlivému počasí. Jedná se o zajištění dohledu mezi dopolední a odpolední výukou. Přihlášky odevzdávejte obratem třídním učitelům.

Distanční výuka:

MS Teams  – přístupy pro nové žáky připravujeme.

Prevence:

Prevence probíhá dle Minimálního preventivního programu. Pro letošní rok máme pro I. stupeň zajištěny preventivní programy od MP, KŘPČR, BESIPu a dalších partnerů. Dne 24. 10. bude pro rodiče uspořádána ONLINE konference s tematickým zaměřením na bezpečnost dětí ve virtuálním prostoru a nebezpečí kyberšikany. Pokud máte zájem, bude prostor i na Vaše dotazy. Předpokládaný čas realizace je od 18:00 do 19:30.

 Školní ulice – projekt MČ Praha 20:

Projekt Školní ulice – děkujeme za respektování dopravního opatření. V době od 7:30 do 8:00 je vjezd do ulice Stoliňská uzavřen, rodiče, co vozí žáky do škol, využívají k parkování přilehlá parkoviště: konec ulice Stoliňská za Náchodskou, parkoviště Chvalská tvrz, LIDL.

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

 

Martin Březina

V Praze dne 23. 9. 2022