Základní informace k týdnu od 27. 2. do 3. 3. 2023

Základní informace k týdnu od 27. 2. do 3. 3. 2023

Důležité sdělení pro rodiče:

V některých třídách se vyskytla pedikulóza, neštovice a spálový bacil. Věnujte, prosím, pozornost zdraví svých dětí. I v případě podezření na onemocnění neposílejte děti do školy a zdravotní stav konzultujte s ošetřujícím lékařem. Metodický pokyn MŠMT k výskytu vší je uveden v příloze, případně kliknutím na odkaz:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/sdeleni-pro-rodice-k-zajisteni-lepsi-informovanosti-rodicu

metodicky-pokyn-k-reseni-pedikulozy

Povinnosti rodičů:

 • okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, či hnid u dítěte
 • zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy
 • dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu

Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté a důkladné prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené, nejlépe po doporučení dětského lékaře nebo lékárníka

 Základní informace k novému týdnu.

 • 28. 2. Divadlo H. P. – 1. B
 • 1. 3. Projekt POST BELLUM – výběr žáků. Od 16:00 slavnostní závěrečná prezentace projektu ve Chvalské stodole.
 • 2. 3. Divadlo H. P. – 6. A, 6. B
 • 3. 3. Plavecký výcvik  – 2. ročník a přípravná třída

Připravujeme:

 • 20. 3. Den otevřených dveří
 • 31. 3. Noc s Andersenem (letos s velkým překvapením)
 • 3. 4. a 4. 4. Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy. Podrobný materiál k vlastnímu Zápisu bude uveřejněn na webu školy.
 • 2. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • 18. 5. Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic – proběhne na Chvalském zámku. Podrobnosti jsou v příloze.

 

Prevence kyberkriminality – důležité

Na základě spolupráce s KŘPČR přikládám aktuální materiály k prevenci kyberkriminality, včetně testu, zda dokážete obstát před podvodným jednáním. Ve škole s uvedenými materiály průběžně pracujeme, avšak vše můžete využít i v domácím prostředí.

Problematika sextingu:  www.tonevymazes.cz

Kampaň #nePINdej, kde si na stránkách www.kybertest.cz můžete ověřit, zda byste nenaletěli podvodníkovi, jsou zde uvedeny informace k nejčastějším typům podvodů a Desatero bezpečnosti na internetu.

Odkaz na YouTube kanál Policejní rádce pro bezpečný život. Je zde vytvořena spousta videí na nejrůznější témata, jak pro ty menší, tak i např. problematika drog či jiného protiprávního jednání pro starší žáky.

https://youtube.com/playlist?list=PL7q4z0ZRpaLBLvhCrDvKKnEO-TAtCVoHx

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Všem žádostem o čerpání v rámci Balíčku okamžité pomoci Pražanům bylo vyhověno. V souvislosti se školami v přírodě upozorňuji, že je možno čerpat i na úhradu škol v přírodě, pokud jsou ze strany zákonných zástupců splněny požadované podmínky.

Projekt Školní ulice:

Projekt nadále pokračuje, prosíme o dodržování zákazu vjezdu do ulice Stoliňská v době od 7:30 do 8:00. Děkujeme všem rodičům za podporu projektu.

ČŠI – testování

Koncem dubna 2023 se bude škola účastnit mezinárodního testování TIMSS, které je zaměřeno na testování matematických a přírodovědných znalostí. Účastnit se bude 4. ročník. Úlohy z minulého testování jsou na webu ČŠI. Rodiče uvedeného ročníku budou požádáni o vyplnění dotazníku k výuce v naší škole.

 K Dopravní soutěži mladých cyklistů.

Klíčová je prevence, využívání ochranné přilby, reflexního oblečení a dodržování zásad bezpečnosti.

(Materiál BESIP a TSK Praha)

Nehodovost chodců a cyklistů v Praze – odkaz:

Nehodovost v Praze

Jak to u nás vypadá:

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE

3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE

Martin Březina

V Praze dne 24. 2. 2023

Příloha: Plakát na 16. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“

Plakát - Talent Horních Počernic