Aktuální informace k týdnu od 18. 3. do 22. 3. 2024

Aktuální informace k týdnu od 18. 3. do 22. 3. 2024

Důležité:

V souvislosti s černým kašlem (viz včerejší zpráva) si Vás dovoluji požádat o kopii očkovacího průkazu, abychom mohli operativně reagovat v případě výskytu onemocnění. Kopii předejte třídním učitelům. Zdůrazňuji, žádný výskyt černého kašle ve škole nemáme.

Informace o tomto onemocnění je dostupná na webu Státního zdravotního ústavu:

https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/d/davivy-kasel-pertuse/zakladni-informace/

 Týdenní plán:

 • 19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30). Srdečně zveme naše rodiče i veřejnost!
 •             Divadlo H. P. – 2. A (OPJAK)
 • 21. 3. Sběr starého papíru
 • 22. 3.  Výlet ŠD – Kouřim (15:00 – 17:00) – OPJAK
 •              Noc s Andersenem – nocování ve škole s knížkou a pohádkami. Přihlášky lze   vyzvednout u paní Krajňákové. Bude tradiční oheň s buřtíky, pohádkové čtení,  hry a soutěže.
 •              Svíčkárna Šestajovice – přípravná třída
 •              Čas proměn – beseda pro dívky – 6. A, B
 •             Plavecký výcvik – 2. ročník a přípravná třída
 •             Matematický klokan – výběr tříd

S předstihem:

 • 24. 3. Počernické kuře – od 15.00 do 17:00 v Jeřické ulici
 • 25. 3. Prevence – 6. A, 6. B
 •            Jeden svět – 3. A, 8. A
 •             Vybíjená se ZŠ Ratibořická (6. A)
 • 26. 3. Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany – od 14:00. Srdečně zveme všechny rodiče!
 • 27. 3. Projektový den
 •           Jeden svět – 4. A, 6. A, 6. B, 7. A
 • 28. 3. Velikonoční prázdniny – ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova
 • 29. 3. Velký pátek – ŠD není zajištěna
 • …………………………………………………………………………………………
 • 9. a 10. 4. Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy
 • 9. 4. Divadlo H. P. – 5. A, 5. B
 • Duben, květen – připravujeme SCIO testování 5. a 7. ročníku
 • 15. 4. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce (16:00 – 18:00)
 • 16. 4. Dinosauria Museum Prague – 4. A, 4. B
 • 26. 4. Fotografování tříd

Všeobecné informace:

 • Na základě zájmu veřejnosti a MČ bude každou první sobotu v měsíci doplněno otevřené dopravní hřiště zapnutím semaforů a železničního přejezdu. Vždy od 9:00 do 17:00. Upozorňujeme, že za mokrého počasí je vyšší nebezpečí uklouznutí a hřiště by se nemělo využívat. Následující termín je 6. 4. 2024. Pozn.: V případě zájmu a po předchozí dohodě lze semafory zapnout i  individuálně.
 • Školní ulice: Prosíme o respektování dopravního opatření v prostoru před školou v době od 7:30 do 8:00. Předem děkujeme všem, kteří dopravní opatření dodržují a k parkování využívají přilehlá parkoviště.
 • Na základě spolupráce s naším partnerem (Fond Sidus) máme možnost doporučit dítě ze své školy či svého okolí, o kterém víme, že potřebuje pomoc. Může se jednat o děti dlouhodobě nemocné či se zdravotním znevýhodněním, které potřebují přispět na zdravotnické pomůcky, přístroje, na vybavení se speciálními úpravami jako jsou židličky, postýlky, kočárky, tříkolky nebo kola, na rehabilitační pobyty, speciální pobyty s pohybovou terapií a další léčebné a rehabilitační prostředky a postupy, které nejsou podporované státem – zdravotními pojišťovnami. Příspěvek je formou úhrady faktury dodavateli. V případě, že víte o někom, kdo pomoc potřebuje, prosím o informaci.
 • Byl vyhlášen 17. ročník výtvarné soutěže „Talent Horních Počernic“, letos na téma „Zátiší“. Práce je nutné odevzdat do 27. 5. na vrátnici školy. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž proběhne na Chvalském zámku dne 11. 6. od 16:00. Práce budou na Chvalském zámku vystaveny od 4. 6. do 26. 6. 2024. Bližší informace poskytne p. Krajňáková, tel. 730 809 713.
 • Od 1. 9. 2024 bude navýšena úplata za ŠD na 330 Kč a úplata za ŠK na 220 Kč.
 • Opět máme poukazy do zábavního parku Oskars Hausen (Freital – Drážďany), každý poukaz má hodnotu 12 EUR, je platný pro neomezené jízdy po celý den na placených kolotočích, padací věži, lízátkové lavici aj. Vhodné pro děti do cca 12 let. Škola obdržela pouze 12 vstupenek, tedy zatím dáváme 2 vstupenky na rodinu.

Příloha:

Talent Horních Počernic

Počernické kuře

SWOT analýza – zákonní zástupci (pouze v systému Bakaláři)

Talent Horních Počernic pocernicke_kure2024