Srdečně Vás vítáme ve školním roce 2020/2021 a doufáme, že tento školní rok proběhne v klidu a bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků. Na této stránce vždy naleznete měsíční aktivity a akce školní družiny s důležitými informacemi.

                                                                                 Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci :). Za I. oddělení, Bc. Alžběta Kysiková, DiS.

18. 11. 2020

Ranní družina není zajištěna, odpolední družina je v provozu od skončení výuky do 16:00. Školní družina je v upraveném režimu – každá třída tvoří současně jedno oddělení. Nelze míchat žáky z různých tříd.

U zvonků do školních družin je informace, v kterém oddělení se nachází daná třída.

Měsíc leden - Paní zima

 • Vytváříme obrázky se zimní tématikou 
 • Symboly zimy - sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky
 • Uklidíme vánoční výzdobu a vyzdobíme družinu zimní tématikou
 • Soutěžíme - zimní kvízy
 • Soutěž - stavba sněhuláka
 • Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat

Měsíc prosinec - Vánoční čas 

 • Upevňujeme tradice v období adventu
 • Čerpáme atmosféru vánoc
 • Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly
 • Vyrábíme vánoční přáníčka a dárečky
 • Hrajeme hry na školním hřišti

Měsíc listopad - Proměny přírody

 • Povídáme si o ročních obdobích - sledujeme změny v přírodě, život zvířat
 • Čteme si o přírodě a jejích proměnách
 • Povídáme si o zvířatech
 • Výtvarně tvoříme
 • Navštěvujeme školní hřiště dle počasí

Měsíc říjen - Barevný podzim

 • Poznáváme nejbližší okolí školy
 • Získáváme kladný vztah k přírodě 
 • Snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • Sbíráme listy, obtiskujeme je a vyrábíme z nich koláže
 • Malujeme podzimní ovoce
 • Vyrábíme podzimní draky

Měsíc září - Začínáme ve škole 

 • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
 • Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a ve školní jídelně
 • Adaptujeme se na školní prostředí
 • Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD
 • Cesta do školy - povídáme si o cestě do školy a cestě domů - základy bezpečnosti při přemisťování 
 • Pravidla soužití v ŠD
 • Poznáváme prostředí - vycházky po okolí
 • Napíšeme si narozeniny všech dětí a připravíme si narozeninovou nástěnku
 • Jak se máme správně chovat, nezapomínáme na kouzelná slovíčka: děkuji a prosím
 • Upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti 
 • Rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům
 • Kontrolujeme běžnou hygienu - mytí rukou před jídlem, po použití WC, používání dezinfekce 
 • Ohlížíme se za prázdninami
 • Čtení pohádky, básničky, říkadla, využíváme charakteristických znaků a činností v tomto měsíci (výroba ježků, stromů,...)
 • Při pobytu venku hrajeme pohybové hry, hra na dopravním hřišti, v tělocvičně