Aktuální informace

Základní informace k týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2022

Základní informace k týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2022 Virtuální prohlídka školy pro zájemce: 3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Historická budova – Odkaz ZDE 3D Virtuální prohlídka – Základní škola Stoliňská – Nová budova – Odkaz ZDE Všeobecné informace: 1) Informace pro rodiče žáků budoucího šestého ročníku:  Pokud máte zájem o […]

Základní informace k týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2022 + podrobnosti k zápisu pro ukrajinské děti

Základní informace k týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2022 Důležité upozornění k dopravě v ulici Stoliňská – odjezdy autobusů a mikrobusů! Dovolujeme si Vás opětovně požádat o respektování omezení vjezdu do ulice Stoliňská, které je vyznačeno svislým dopravním značením. Omezení je primárně z důvodu bezpečnosti Vašich dětí. Vám, co parkujete v prostoru Chvalské tvrze, parkovišti […]

Informace o škole

Základní škola Stoliňská, nazývána též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není