Aktuální informace

Základní informace k týdnu od 3. 4. do 7. 4. 2023

Základní informace k týdnu od 3. 4. do 7. 4. 2023 Vážení rodiče, přejeme Vám krásné, klidné a požehnané Velikonoce a bohatou pomlázku. „Krásné mějte tyto jarní svátky, k tomu nadílku jak z pohádky“.  Noc s Andersenem – důležitá upozornění: 1) Prosíme, neposílejte nachlazené či nemocné děti na tuto akci, jelikož hrozí vysoké riziko nákazy ostatních […]

Základní informace k týdnu od 27. 3. do 31. 3. 2023

Základní informace k týdnu od 27. 3. do 31. 3. 2023  28. 3. Návštěva školy panem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, panem prof. JUDr. Vladimírem Balašem, CSc. Pan ministr má v plánu prohlídku školy, hovořit s vyučujícími, diskutovat s Žákovským parlamentem i nahlédnout do výuky. Přítomno bude i vedení MČ Praha 20 v čele s panem starostou, Mgr. Petrem Měšťanem. […]

Informace o škole

Aktuální důležité informace:

  1. Informujeme zákonné zástupce, že školní řád platný ve školním roce 2023-24 je umístěn na webu školy, záložka Dokumentace školy.
  2. Jako primární komunikační kanál se školou využívejte informační systém Bakaláři - Komens. V případě problémů informujte obratem třídního učitele, který zajistí vygenerování nových přihlašovacích údajů. Přes Komens primárně omlouváte i absenci žáků.
  3. Sběr starého papíru bude 5-10-2023
  4. Podzimní prázdniny jsou 26. a 27. 10. 2023.

 

 

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není