Aktuální informace

Základní informace k období od 1. 7. 2022 – prázdniny 2022

Základní informace k období od 1. 7. 2022 Vážení rodiče, včera bylo vydáno vysvědčení a školní rok 2021/2022 je za námi. Děkujeme Vám všem za podporu a spolupráci během celého školního roku. Byl to pro nás všechny opět velmi náročný školní rok, bez Vaší pomoci, podpory a spolupráce by to skutečně nešlo. Blahopřejeme všem, kterým vysvědčení […]

Základní informace k týdnu od 27. 6. do 1. 7. 2022

Základní informace k týdnu od 27. 6. do 1. 7. 2022 Důležité: Informace k prázdninám zveřejníme v příštím týdnu. Od pondělí již probíhají výlety, exkurze a třídnické práce. Výuka na prvním stupni je 4 vyučovací hodiny, na druhém stupni 5 vyučovacích hodin. Odchody na oběd jsou dle rozpisu. Ve škole zůstalo velké množství zapomenutého oblečení – nehledáte […]

Informace o škole

Aktuální důležité informace:

  1. Od 21-11-2023 začínají programy primární prevence.
  2. Dne 27-11-2023 od 16:00 se uskuteční schůzka rodičů žáků, kteří se zúčastní květnového jazykově-poznávacího zájezdu do Irska. V učebně V. B - přízemí hlavní budovy.
  3. Informujeme zákonné zástupce, že školní řád platný ve školním roce 2023-24 je umístěn na webu školy, záložka Dokumentace školy.
  4. Jako primární komunikační kanál se školou využívejte informační systém Bakaláři - Komens. V případě problémů informujte obratem třídního učitele, který zajistí vygenerování nových přihlašovacích údajů. Přes Komens primárně omlouváte i absenci žáků.

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není