Aktuální informace

Aktuální informace k 17. 1. 2022 a omluva za nefunkčnost systému

Vážení rodiče, omlouváme se za technické komplikace, které byly způsobeny aktualizací systému na serveru, kterou jsme nemohli ovlivnit. Nyní již systém planě pracuje. Níže k důležitým informacím: Třída 4. A Většinou již máte kompletní informace od třídní paní učitelky, takže jen pro úplnost. Vzhledem k výskytu pozitivního žáka na Sars-CoV-2 jsou opatření nastavena tak, že […]

Základní informace k týdnu od 17. 1. do 21. 1. 2022

Základní informace k týdnu od 17. 1. do 21. 1. 2022 Děkujeme z podporu sbírky na Život dětem. S Vaší pomocí se podařilo vybrat 3 865 Kč! Děkujeme! Stěžejní informace: 17. 1. Testování všech žáků a zaměstnanců školy v již nastaveném režimu. Pro připomenutí rozepsáno níže. 17. 1. Třídní schůzky dle volby třídních učitelů, uspořádáno formou ONLINE skrze MS […]

Informace o škole

Aktuální důležité termíny pro veřejnost

Rozhodnutí o přijetí - vydávání:

Rozhodnutí o odkladu - u hospodářky školy, a to ve dnech 15. - 19. 5. 2023, v čase 9:00 - 15:00 hod.

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy - na třídní schůzce konané dne 19. 6. 2023 od 17:00.

Rozhodnutí o přijetí do první třídy - pro účastníky Škola nanečisto v pátek 19. 5. 2023, pro ostatní na třídní schůzce konané dne 19. 6. 2023 od 17:00.

Individuální požadavky (např. potřebujete vydat rozhodnutí dříve) či dotazy adresujte na email školy zs.stolinska@volny.cz.

3. 5. – Zveřejnění registračních čísel přijatých do 1. ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2023/24 v sekci Zápis --- Výsledky zápisu

Registrační čísla přijatých uchazečů jsou rovněž vyvěšena na úřední desce školy

15. 5. – 19. 5. Projekt Škola nanečisto, denně od 15:00 do 15:45 (pouze pro přijaté žáky)

1. 6. Zvláštní zápis (Lex Ukrajina IV) v čase 14:00-16:00 hodin

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není