Aktuální informace

Stara budova školy - virtuální prohlídka

Doplňující informace k zítřejšímu školení pro práci v systému MS Teams (určeno všem zájemcům)

Doplňující informace k zítřejšímu školení pro práci v systému MS Teams Školení se koná: 6. 10. od 19:00 do…………………… Vážení rodiče, dovolte mi připomenout zítřejší večerní školení v MS Teams. Vzhledem k vývoji situace je krátké proškolení v MS Teams jistě žádoucí. Zatím žádnou třídu v karanténě nemáme, ale zítra může být situace diametrálně odlišná.  Minimálně je orientace v MS Teams […]

Základní informace k týdnu od 4. 10. do 8. 10. 2021 (doplněno – informace k případné karanténě)

Informace k týdnu od 4. 10. do 8. 10. 2021 Z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v jedné třídě naší školy (třída po vyhodnocení kontaktů nebyla dána HSHMP do karantény), doporučujeme z preventivních důvodů sledovat zdravotní stav dítěte minimálně do 8. 10. 2021 a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat lékaře dítěte (pediatra). Z preventivních důvodů lze vždy využít možnosti bezplatného antigenního testování, […]

Informace o škole

Aktuální důležité informace:

  1. Sběr starého papíru je 16. 5. 2024.
  2. Třídní schůzky jsou 3. 6. 2024 od 17:00 v kmenových třídách.
  3. Projekt Škola nanečisto je určen pouze přijatým uchazečům. Probíhá v termínu 27. 5. - 31. 5. 2024, 15:00 - 15:45. Přihlášky zasíláte zástupkyni ředitele.
  4. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a dětí přípravné třídy proběhne dne 17. 6. 2024 od 16:00 ve školní jídelně.
  5. Při náhlých potížích s připojením k Bakalářům prosím vyčkejte. Problém vždy ihned řešíme s technickou podporou. Děkujeme.
  6. Školní řád platný ve školním roce 2023-24 je umístěn na webu školy, záložka Dokumentace školy.
  7. Jako primární komunikační kanál se školou využívejte informační systém Bakaláři - Komens. V případě ztráty hesla informujte třídního učitele. Přes Komens omlouváte i absenci žáků.

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není