0. ročník

 Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy, na kterých každý den naleznete aktuální informace o probraném učivu, plánovaných akcích a jiných důležitých věcech ve třídě.

Bc. Simona Had Povolná

třídní učitelka

 Hurá do školy!

29. 6. 2022 – Středa


28. 6. 2022 – Úterý

Ranní cvičení s písničkami, nahoře a dole – vybarvování. Kolektivní hry, úklid stavebnice a sledování pohádky.


27. 6. 2022 – Pondělí

Práce s časopisem, stříhání. Hra na kuchaře a hry se stavebnicí. Pohádka.


24. 6. 2022 – Pátek

Úklid třídy a lavic. Plavání.


23. 6. 2022 – Čtvrtek

Ranní cvičení, úklid hraček a lavic. Divadlo – vodnická pohádka.


22. 6. 2022 – Středa

Cvičení s písničkami, pracovní listy, zrakové vnímání, geometrické tvary a vybarvování. Konstruktivní hry, pobyt venku.


21. 6. 2022 – Úterý

Tělocvična – míčové hry. Pracovní list – lidé z celého světa. Video – život v Africe. Malujeme a tvoříme Afriku.


20. 6. 2022 – Pondělí

Ranní cvičení. Pracovní list –  počítání a vybarvování ptáčků, hledání Šmoulů. Konstruktivní hry. Pohádka – video.


17. 6. 2022 – Pátek

Cvičení s písničkami. Pobyt venku. Instalace obrázků na plot školy. Hry se stavebnicí.


16. 6. 2022 – Čtvrtek

Ranní cvičení s písničkami, pracovní listy – zrakové vnímání a dokreslování dopravních prostředků. Hlavolamy, skupinová práce.

Pohádkové čtení – Lukáš Hejlík.


15. 6. 2022 – Středa

Tělocvična – rozcvička, švihadla, míče, zábavné hry. Časopis, počítání a hledání nesmyslů. Počítací rybičky – didaktická pomůcka.


14. 6. 2022 – Úterý

Tělocvična – rozcvička, pohybové a míčové hry. Práce s časopisem. Kreslíme zvířátka z výletu.

23. 6. 2022 – Divadlo HP – Vodnická pohádka – 60Kč

16. 6. Listování s Lukášem Hejlíkem   – 80Kč 


13. 6. 2022 – Pondělí

Výlet ZOO Chleby.

16. 6. Listování s Lukášem Hejlíkem   – 80Kč  

Beseda + čtení


10. 6. 2022 – Pátek

Plavání.


9. 6. 2022 – Čtvrtek

Cvičení s písničkami, veselá videa – papoušci. Pracovní list – vybarvování kostek podle vzoru. Skládání obrázku – zrakové vnímání. Jak se stříhají ovečky a zpracovává vlna – video. Tvoření – papírová květina.

Zítra plavání


8. 6. 2022 – Středa

Ranní rozcvička, Hvězdička, poslední stránka. Děti již nemusí nosit. Početní hra – početní král. Počítání rybiček – navlékání korálků.

V pondělí 13. 6. 2022 výlet ZOO Chleby 240 Kč. Kdo ještě nezaplatil, prosím zaplatit.


13. 6. 2022 od 17:00h. třídní schůzky.

7. 6. 2022 – Úterý

Výlet


6. 6. 2022 – Pondělí

Cvičení s hudbou, Hvězdička str.48, barevná stránka doma (středa). Pravolevá orientace a vybarvování. Stříhání, skládání a lepení hlavolamu. Enkaustika – malování horkým voskem žehličkou.


3. 6. 2022 – Pátek

Rozcvička, Hvězdička str.47, barevná stránka doma. První hláska ve slově – spojování obrázků. Stavíme z lega písmenka. Tvoření – písečná pláž a moře.

V úterý 7. 6. 2022 výlet. Prosím, kdo ještě nezaplatil, přinést

 460Kč.

Sraz v 7:50h. před školou, odjezd v 8:00h. Pokud bývá někomu nevolno, vezme si před cestou Kinedryl. 

Návrat cca. 14:30h. až 15:00h. Kdo nebude mít v době návratu před školou rodiče, bude předán do družiny.

Podrobnosti k výletům jste obdrželi v emailu.


2. 6. 2022 – Čtvrtek

Cvičení s hudbou, Hvězdička str. 46, druhá stránka doma. Pracovní list – porovnávání čísel, zrakové vnímání a vybarvování. Koláž z látek – pracujeme ve dvojicích.


1. 6. 2022 – Středa

Dětský den na školním hřišti.


31. 5. 2022 – Úterý

Rozcvička s písničkami, dokončení pr. sešitu ,,Matematika“. Děti již nemusí nosit. Pracovní list – počítání a skládání. Hledáme počáteční hlásku podle obrázků. Malujeme konvičku.

Zítra dětský den na hřišti. Děti si přinesou pouze svačinu a pití.


Družina – z důvodu malého počtu dětí se kouzelník překládá na 21. 6. 2022

30. 5. 2022 – Pondělí

Ranní cvičení s hudbou, vyprávění, kde jsem byl o víkendu. Opakování dnů a měsíců. Pracovní list – zrakové vnímání, hledáme nesmysly na obrázku. Zábavné hlavolamy – skládání s odměnou. Malujeme chobotnici.

Zítra vítání občánků s vybranými dětmi, 14:00h. a 15:00h.


27. 5. 2022 – Pátek

Opakování básniček na vítání občánků. 31. 5. 2022 vítání občánků od 14:00h. a od 15:00h. Opět děti, které již minule vystupovaly.         Plavání.

Ještě 2x plavání – 10. 6. a 24.6. 2022


26. 5. 2022 – Čtvrtek

Cvičení s písničkami a cvičení v kruhu. Pastelka str. 24. Poslední stránka, děti již nemusí Pastelku nosit. Pracovní listy – zrakové vnímání. Početní hra a početní pexeso – školákov. Vybarvování pejska – mozaika.


25. 5. 2022 – Středa

Ranní rozcvička s písničkami, správné sezení – rovná záda (cvičení v kruhu). Pastelka str. 22, vybarvit doma. Pracovní listy – grafomotorika a počítání. Hra – početní král. Tvoření – květinoví mazlíčci.

Přinést 40 Kč na fotografie.


24. 5. 2022 – Úterý

Tělocvična – běh, rozcvička, míčové hry. Pastelka str. 23, kdo nestihl vybarvit, dokončí doma. Opakujeme doma básničky na vítání občánků. Pracovní list – hádanky na první hlásku, hledáme obrázky. Tvoření – dáma s notami.


23. 5. 2022 – Pondělí

Cvičení s písničkami, vyprávění – co jsme dělali o víkendu. Obrázky a jejich stíny, tentokrát zvířátka. – pracovní list.

. Státní policie – beseda.  Barevné kočičky – vybarvování.

DRUŽINA – 30. 5. 2022, 13:45 h. BUBLINKOVÁNÍ + KOUZELNÍK   60Kč.


20. 5. 2021 – Pátek

Ranní rozcvička, pracovní listy – hledání stínů a rozlišování obrázků pomocí barevných čar. Kreslíme včerejší divadlo a domácí mazlíčky.


19. 5. 2022 – Čtvrtek

Zrakové vnímání – pracovní list. Divadlo v přírodě.


18. 5. 2022 – Středa

Tělesná výchova – tělocvična, pohybové hry. Matematika str. 23. Pracovní listy – zrakové vnímání, hledání chybějících obrázků. Malujeme domácí mazlíčky.

Zítra divadlo v přírodě – do školy pouze penál, svačinu a pití.


17. 5. 2022 – Úterý

Rozcvička s písničkami, Hvězdička str.45, druhá stránka doma. Školákov – první hláska ve slově, hledání obrázků. Koncentrace pozornosti- hledání a obtahování správných čar. Dokončení koníka.


16. 5. 2022 – Pondělí

Ranní rozcvička s písničkami, zdravé cvičení v kruhu. Hvězdička str. 44, druhá stránka doma. Pracovní list – koncentrace pozornosti, dokreslování obrázků. Geometrické tvary- stříhání a lepení domečku. Začínáme tvořit koníka. Dokončení zítra.


13. 5. 2022 – Pátek

Pracovní list – vzory na šatech, grafomotorika. Plavání.


12. 5. 2022 – Čtvrtek

Ranní cvičení, pracovní list – počítání a vybarvování geometrických tvarů. Skládání čísel z lega. Malujeme květinu, temperové barvy – zítra dokončení. Vyhodnocení  včerejšího ,,skákání“.

Zítra plavání!


11. 5. 2022 – Středa

Pobyt venku, skoky do písku a stavění z písku. Míčové hry. Malujeme zeleninu – voskové a vodové barvy.


10. 5. 2022 – Úterý

Pobyt venku, míčové hry. Konstruktivní hry – stavebnice ,, Seva“. Grafomotorika – klubíčka, stromy. Dolepování barevného papíru.

Divadlo v přírodě Horní Počernice 19. 5. 2022 – čtvrtek. Cena 50Kč.


 

9. 5. 2022 – Pondělí

Ranní cvičení s písničkami a uvolňovací cviky v kruhu. Pastelka str. 20 a 21. Pracovní list – vybarvování. Malujeme ptáčky – voskovky a vodové barvy.


6. 5. 2022 – Pátek

Cvičení s písničkami, uvolňovací cviky v kruhu. Pracovní list – grafomotorika, vybarvování. Počítání pomocí korálků a rybiček. Hlavolamy. Malujeme anilinovými barvami.


5. 5. 2022 – Čtvrtek

Ranní cvičení s hudbou, sezení v kruhu a cvičení pro zdravá záda a uvolňovací cviky. Pracovní listy – grafomotorika. Naše

příroda – video, vyprávění a pracovní listy, vybarvování. Tvoření – přáníčka.


 

4. 5. 2022 – Středa

Výlet Šestajovice – čokoládovna


3. 5. 2022 – Úterý

Opakování básniček, plavání.


2. 5. 2022 – Pondělí

Ranní rozcvička, nácvik básniček na vítání občánků. Hvězdička str. 43. Obě stránky jsme udělali ve škole. Tvoření

– anilinové barvy, květiny.

Zítra plavání!!  Ve středu výlet, prosím přinést 200 Kč.


29. 4. 2022 – Pátek

Cvičení s písničkami, plavání.     Prosím, nezapomeňte se naučit básničky na pondělí.

 4. 5. 2022 – výlet Šestajovice. Čokoládovna + krmení zvířátek. Cena 200Kč.                                                                                                         Kapesné dle uvážení.  Doprava MHD.


28. 4. 2022 – Čtvrtek

Ranní cvičení s hudbou, www.školákov – počáteční hláska ve slově, hledání obrázků. Pracovní list – mozaika, stříhání a lepení. Vybarvování zvířátek. Tulipány – voskové a vodové barvy.

Zítra plavání!!!

3. 5. 2022 – 14:00h. a 15:00h. na Chvalském zámku vítání občánků. Naše děti se zúčastní a půjdou recitovat. Byly jim rozdány krátké básničky, které je nutno se do pondělí 2. 5. naučit. 


27. 4. 2022 – Středa

Tělocvična – běh, rozcvička, soutěže s kroužky, vybíjená. Matematika str. 22. Pracovní list – vybarvování a počítání předmětů. Pobyt venku. Vyrábíme čarodějnice.


Dne 2. 5. 2022 v školní družině ve 14:00h. – kulturní program ,,MAGIC SHOW“, aneb kultivované chování. Vstupné 60Kč.


26. 4. 2022 – Úterý

Rozcvička, matematika str. 20, 21. Kdo nestihl, dokončí doma. Na str. 20 naučit do pondělí 2. 5. básničku – v zoologické …….  Početní hra a počítání pomocí kartiček. Tvoření – berušky.


25. 4. 2022 – Pondělí

Cvičení s písničkami, vyprávění, co jsem dělal o víkendu. Hvězdička str. 42, barevná stránka doma. Pracovní list – zrakové vnímání, dokreslování a vybarvování geometrických tvarů. Rozdělování melounů a vybarvování. Dokončení květin.


22. 4. 2022 – Pátek

Rozcvička s písničkami, Hvězdička str.41, barevná stránka doma. Pracovní list, zrakové vnímání, počítání a vybarvování hvězdiček. Hádáme názvy pohádek a postavičky z pohádek.  Práce s anilinovými barvami – příprava na další tvoření.


21. 4. 2022 – Čtvrtek

Ranní cvičení, logické myšlení – protiklady, pracovní list. Video – jedna, dvě, Michal jde – opakování čísel, pracovní list.  Dokončit za DÚ. Tvoření – košíčky z papíru s kytičkami.

 


20. 4. 2022 – Středa

Tělocvična – rozcvička, pohybové hry v družstvech, míčové hry. Pracovní listy – prostorové vnímání – vpravo, vlevo, počítání berušek a vybarvování. Chvalský zámek – výstava – Myši patří do nebe.


19. 4. 2022 – Úterý

Fotografování, Hvězdička str. 40, barevná stránka doma. Pastelka str. 19, kdo nestihl, dodělá doma. Počítání, doplňování a vybarvování – pracovní listy. Didaktické hry. Tvoření – pštros – pastelky.


 • 14. 4. Velikonoční prázdniny – pro nutné případy je školní družina zajištěna v FZŠ Chodovická. Informace naleznete na webu uvedené školy.
 • 15. 4. Státní svátek – Velký pátek
 • 18. 4. Velikonoční pondělí – výuka a ani školní družina není zajištěna

13. 4. 2022 – Středa

Cvičení s písničkami, čtení a vyprávění o Velikonocích. Velikonoční tvoření s vlnou a papírem – ovečky, zajíčci a vajíčka. Deskové hry.

19. 4. Fotografování


12. 4. 2022 – Úterý

Ranní cvičení, pracovní listy – vybarvování a počítání. Školákov –

počítání se zvířátky a pomocí kartiček. Tvoření – motýl z papíru. Stříhání, lepení a vybarvování.


11. 4. 2022 – Pondělí

Ranní rozcvička s písničkami, procvičení prstíků a zápěstí. Grafomotorika – Hvězdička str. 39, barevnou stránku doma. Počítání a vybarvování – pracovní list. Šnek s jahodou – vodové a temperové barvy.


 • 14. 4. Velikonoční prázdniny – pro nutné případy je školní družina zajištěna v FZŠ Chodovická. Informace naleznete na webu uvedené školy.
 • 15. 4. Státní svátek – Velký pátek
 • 18. 4. Velikonoční pondělí – výuka a ani školní družina není zajištěna

8. 4. 2022 – Pátek

Plavání, dnes ve 3.


7. 4. 2022 – Čtvrtek

Dnes opět ve čtyřech. Cvičení s písničkami, Pastelka str.17, str. 18 – DÚ na pondělí. Píšeme čísla 1 -5 a vybarvujeme. Pohádka o krtečkovi.

Tvoření – veselé sluníčko. Vodové barvy a voskovky.

Zítra plavání. Nastydlé děti prosím neposílejte.


6. 4. 2022 – Středa

Dnes pouze ve čtyřech. Rozcvička s písničkami. Pracovní list – počítání berušek a vybarvování. Zrakové vnímání – hledání obrázků. Opakování čísel – počítací písnička. Tvoření – paraplíčka a baletky. Sebehodnocení za 3. čtvrtletí. Práce s květinami a papírem.


5. 4. 2022 – Úterý

Cvičení s písničkami. Bajky – vyprávění, čtení, video. Jiří Trnka – video, pohádky a postavičky z pohádek. Pracovní list – zdobená vajíčka – zrakové vnímání a vybarvování. Stříháme a lepení hlavolamu. Tvoření – pampeliška. Vodové a voskové barvy.

6. 4. 2022, od 14:00 do 16:30 – Velikonoční tvořivé dílny a

vynášení Morany.  Srdečně zveme rodiče na prodejní výstavku ve 2. oddělení.

11. 4. Třídní schůzky všech tříd od 17:00 –  prezenční formou

19. 4. Fotografování


 

4. 4. 2022 – Pondělí

Hvězdička str. 38, barevnou stránku doma. Pracovní list – počítání do 10. Divadlo – Velikonoční pohádka.


1. 4. 2022 – Pátek

Cvičení s písničkami. Česká republika – vyprávění, video, pracovní listy. Vybarvujeme vlajku a státní znak. Tvoříme baletky, skládání harmoniky, stříhání a lepení.

Dnes ,, Noc s Andersenem“.


 

31. 3. 2022 – Čtvrtek

Hudební rozcvička.  Školákov – počítáme s obrázky a doplňujeme pyramidy. Pracovní list – vybarvování, procvičení zápěstí.  Zdobíme vajíčka a kuřátka.


30. 3. 2022 – Středa

Cvičení s hudbou, www.školákov – počítání. Počítáme do sešitu, opakování číslic. Pracovní list – stříhání, lepení a vybarvování. Zrakové vnímání – pracovní list, vybarvování korálků. Video pohádky o krtečkovi. Dokončení slepičky.


29. 3. 2022 – Úterý

Tělocvična – pohybové hry s míčem v družstvech. Slabiky – stříháme a lepíme obrázky podle počtu slabik. Vybarvování. Jarní víla – stříhání a lepení.


28. 3. 2022 – Pondělí

Rozcvička s písničkami. Co jsme dělali o víkendu- vyprávění. Abeceda – říkáme slova na počáteční písmena. Pracovní list – stříhání a lepení – počítání puntíků muchomůrek. Velikonoční tvoření. Hry na hřišti – pobyt venku.


25. 3. 2022 – Pátek

Počítání slabik a vybarvování. Plavecký výcvik.


24. 3. 2022 – Čtvrtek

Naše oblíbené písničky – cvičení. Olympiáda dovedností – zrakové a prostorové vnímání, počítání, jemná i hrubá motorika, skládačky. Hry o ceny. Pobyt na hřišti – míčové hry.

Zítra plavání!!!


23. 3. 2022 – Středa

Ranní cvičení s hudbou. Pastelka str. 16. Str. 15 za DÚ (sova). Domácí zvířátka, pojmenování – maminka, tatínek a mládě. Stříhání, skládání a vybarvování zvířátek. Deskové hry a práce s temperovými barvami.


22. 3. 2022 – Úterý

Cvičení s písničkami. Kontrola DÚ – Hvězdička. Matematika str. 18 a 19. Počítací hra – početní král, sčítání a odčítání. Kašírování a malování temperou. Příprava na velikonoční tvoření.


21. 3. 2022 – Pondělí

Ranní cvičení s písničkami. Hvězdička str. 37, barevná stránka za DÚ. Pracovní list – jak se oblékáme na různé akce. Kdo nestihl, udělá doma. Tvoření, odličovací tampony – čápi.


14. 3. až 16. 3. Jarní prázdniny – výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro nutné případy je zajištěna školní družina v době od 7:00 do 16:00 v naší škole.

17. 3. a 18. 3. Jarní prázdniny – výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro nutné případy je zajištěna školní družina v době od 7:00 do 16:00 v ZŠ Bártlova.


11. 3. 2022 – Pátek

Pracovní list – mozaika, plavání – Hloubětín.

1. 4. až 2. 4. 2022 Noc s Andersenem – tradiční nocování ve škole spojené se čtenářskými dílnami.

Dětem byly rozdány přihlášky. Prosím vyplněné (i nevyplněné) přinést zpět. Děkuji.


10. 3. 2022 – Čtvrtek

Cvičení s písničkami, pracovní list – jaké na nás číhá nebezpečí doma, důležitá telefonní čísla. Byl jednou jeden život – zranění, video. Školákov- určování první hlásky. Stříháme a vybarvujeme květiny.

Zítra plavání!!


9. 3. 2022 – Středa

Tv – rozcvička, florbal, hry. Matematika str. 16. Pracovní list – zrakové vnímání, vybarvování.

  Tvoření – moudrá sova, vybarvování a stříhání.


8. 3. 2022 – Úterý

Výlet Šestajovice

 


7. 3. 2022 -Pondělí

Připomínám výlet – úterý 8. 3. – 180 Kč.

Cvičení s písničkami. Hvězdička str. 36, barevná stránka DÚ. Matematika – str. 17, počítání a vybarvování zvířátek. Prostorové a zrakové vnímání – skládání obrázků. Tvoříme jarní panenku.

Prosím, neposílejte dítě do školy, pokud je nastydlé. Hrozí tak onemocnění  ostatních děti i dospělých.


!!!PLAVÁNÍ – 11. 3., 25.3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.!!!


4. 3. 2022 – Pátek

Pracovní list – počítání a vybarvování, plavání.


3. 3. 2022 – Čtvrtek

Ranní cvičení, pracovní list- jaro. Poznáváme, počítáme a vybarvujeme jarní květiny. Na pracovním listě naučit do pondělí básničku o jaru. Procvičujeme sčítání – pracovní list. Tvoříme zajíčka. Vodové barvy a vystřihování.

ZÍTRA PLAVÁNÍ!!


2. 3. 2022 – Středa

Sportovní hry v tělocvičně. Učíme se tiskací velké A. Hledáme slova na počáteční písmeno A a vytleskáváme slabiky. Tvoříme panáčka z písmena. V úterý 8. 3. 2022 – výlet do svíčkárny Šestajovice. Přinést 180 Kč.


   


1. 3. 2022 – Úterý

Pracovní list – stříhání, lepení a počítání. Opakujeme dny v týdnu a měsíce. Jemná motorika- modelujeme a počítáme beruškám tečky a modelujeme na výstavku. Tvoření – voláme jaro a vyrábíme hnízda.


28. 2. 2022 – Pondělí

Pracovní list – počítání, kino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Myši patří do nebe.


25. 2. 2022 – Pátek

Ranní cvičení s hudbou, www.školákov – počítací pexeso, určování první hlásky ve slově. Jemná motorika – květina + krepový papír.

Prosím, dokoupit dětem lepidla.

Pondělí 28. 2. 2022 – kino. 


24. 2. 2022 – Čtvrtek

Cvičení s písničkami. Hvězdička str. 35, druhou, barevnou stránku doma. Hlavolamy – pracovní list. Tvoření – liška 3D.

Kino – pondělí 28. 2.    2022


23. 2. 2022 – Středa

Tv – soutěživé hry v družstvech. Pracovní list – zkoušeli jsme složitější příklady a všichni jsme to krásně zvládli a dostali jsme sladkou odměnu a velkou jedničku. Procvičili jsme logické myšlení hledáním obrázků. Ozdobili jsme si papírové brýle.

 

22. 2. 2022 – Úterý

Tv – běh, rozcvička, překážková dráha. Pracovní list – zrakové vnímání a geometrické tvary. Vyrábíme kočičku – kosmetické tamponky.  DVD -krteček.

Prosím přinést 60Kč na kino. 


21. 2. 2022 – Pondělí

Ranní cvičení s písničkami, Hvězdička str. 34, barevnou stránku doma. Pracovní list, doplňování – jaro. Www.školákov – pexeso, zrakové vnímání. Jarní tvoření.


18. 2. 2022 – Pátek

Plavání – děti byly poučeny o bezpečném chování během  cesty i  plaveckého výcviku. Další plavání je 4. 3. 2022.

V pondělí 21. 2. 2022 se již netestuje.


17. 2. 2022 – Čtvrtek

Cvičení s hudbou, pracovní listy, prostorové vnímání – dokončování schodů, dopravní výchova – tvary a barvy dopravních značek. Vybarvování podle vzoru. Vyrábíme semafor – jemná motorika, trhání a lepení barevných papírů.

Zítra začínáme plavat!


16. 2. 2022 – Středa

Tělocvična – rozcvička, pohybové a míčové hry. Pastelka str. 14, pracovní list ,,Masopust“ – zrakové vnímání. Vyrábíme kaktus.


15. 2. 2022 – Úterý

Ranní cvičení s písničkami, grafomotorika v Hvězdičce str. 33, barevná stránka DÚ. Pracovní list – vytleskávání slabik. Počítání příkladů +, -, rybičky. Pastelka str. 13 a 14. Tvoříme draka – stříhání, skládání harmoniky a lepení.


14. 2. 2022 – Pondělí

Testování, vyprávění – co jsme dělali o víkendu. Hvězdička str. 32, barevnou stránku dodělat doma. Opakování dnů v týdnu. Doma procvičovat – jaký den je dnes, co bude zítra, co je před nedělí aj. Pracovní listy – poznáváme pocity a nálady podle obličeje. Vybarvujeme papouška.


11. 2 2022 – Pátek

Rozcvička s hudbou, pracovní list- poznávání čísel a vybarvování. Skládání puzzle, kostek, hrajeme domino a pexeso. Tvoření – voláme jaro, dokreslování květin.

V pondělí 14. 2. 2022 – testování.       

Sraz před školou ( ne v tělocvičně) v 8:30h.


10. 9. 2022 – Čtvrtek

Cvičení s písničkou, pracovní listy – zrakové vnímání, prostorová orientace a vybarvování. Skládání hlavolamů a www.školákov, počítací pexeso. Tvoříme hlavičky – vybarvování a stříhání. Kdo se ještě nenaučil básničku, zítra je poslední den. Dnes jsem kontrolovala ,,Hvězdičku“, někteří nemají udělané domácí úkoly a chybí i nějaké stránky. Je nutné doplnit.


 

9. 2. 2022 – Středa

Ranní cvičení s hudbou, hra – ,,Honzo vstávej“. Pracovní listy – sluchové vnímání, opakování smyslů, stříhání a lepení. Vyprávění o dracích a čtení pohádky. Tvoříme telefony.


8. 2. 2022 – Úterý

Ranní cvičení s písničkami. Hvězdička str. 31, druhou stránku dodělat doma. Některé děti nemají dodělané

DÚ v Hvězdičce (barevné stránky). Ve čtvrtek budeme

kontrolovat. Pracovní listy, doplňování. Dětské zvířátkové sudoku. Pohádka o Růžence – čtení.


7. 2. 2022 – Pondělí

Testování, vyprávění – co jsme dělali o prázdninách. Hvězdička str. 30, druhou stránku udělat doma. Do konce týdne naučit básničku ,, Naše tělo“. Skládáme hlavolamy, jsme šikulky.


4. 2. 2022 – Pátek

Pololetní prázdniny – družina FZŠ Chodovická


V pondělí 7. 2. 2022 – testování.         

Sraz před školou ( ne v tělocvičně) v 8:30h.


3. 2. 2022 – Čtvrtek

Cvičení s písničkami, grafomotorika – čáry a obloučky. V matematice počítání příkladů + a -, vybarvování podle výsledků. Seznámení se smysly člověka, pracovní listy a vyprávění. Tvoříme ledního medvěda. Stříhání a lepení.


2. 2. 2022 – Středa

Tv – rozcvička, soutěživé hry s gumovými kroužky. Naše tělo – pracovní listy a názorné umělé torzo člověka. Stříháme, skládáme a vybarvujeme obličej.

Děti musí mít na TV pevnou sportovní obuv s bílou podrážkou.


1. 2. 2022 – Úterý

Ranní cvičení s hudbou. Procvičení ručiček a grafomotorika v Hvězdičce na str. 29, druhou stránku doma. Počítání pomocí

rybiček (didaktická pomůcka).  Vystřihujeme vzory rukavic a dolepujeme, vytleskáváme své jméno. Tvoříme prostírání – vesmír.

 Logopedie zrušena do konce školního roku.


31. 1. 2022 – Pondělí

Ranní testování v tělocvičně. Procvičování prostorového vnímání – pracovní list. Překládáme papír a dokreslujeme – před, za, nahoře, dole aj. Předání hodnocení a zhodnocení práce za 1. pololetí.


28. 1. 2022 – Pátek

Dnes opět ve třech. Procvičili jsme si počítání, zahráli si hru s didaktickými pomůckami a procvičili si zrakové vnímání. Hledali a vybarvovali jsme ježky v hromadě listí. Kouzelná školka – video.

V pondělí 31. 1. 2022 – testování.         

Sraz před školou v 8:30h.

31. 1. Vysvědčení – hodnocení

3. 2. Sběr papíru

4. 2. Pololetní prázdniny – družina FZŠ Chodovická


 

27. 1. 2022 – Čtvrtek

Ranní cvičení s písničkami. Pracovní listy, opakování čísel, stříhání a skládání dinosaurů. Hádanky o zelenině a procvičujeme psaní různých tvarů. Vybarvujeme sněhuláky.


26. 1. 2022 – Středa

Tv – rozcvička, soutěživé hry s gumovými kroužky. Grafomotorika – pracovní listy, čáry podle teček, opakování ročních období – kreslíme období. Barevné geometrické tvary – vybarvování. Společná práce – kreslíme město.


25. 1. 2022 – Úterý

Testování, pracovní listy – prostorové vnímání, porovnávání čísel, počítání na tabuli. Čtení a ukázka loutkové pohádky ,,Otesánek“.


24. 1. 2022 – Pondělí

Distanční výuka MS Teams. Hvězdička str. 28, vytleskávání slabik, matematika str. 13, opakování + a -, porovnávání.

Testování – úterý 25. 1. 2022 v 8:00h. na vrátnici ve škole.


21. 1. 2022 – Pátek

Dnes opět ve třech. Dokončení statku – stříhání a lepení. Jemná motorika – mandaly, papírové talířky.


20. 1. 2022 – Čtvrtek

Dnes pouze tři děti. Domácí zvířátka, statek – vybarvování. Jemná motorika, konstruktivní  a deskové hry.


19. 1. 2022 – Středa

Tv – běh a rozcvička, cvičení na kruzích. Zrakové vnímání – hledáme a kreslíme šmouly, pexeso a rozdíly. Konstruktivní hry.


18. 1. 2022 – Úterý

Tv – soutěž družstev, míčové hry. Hvězdička str. 27, barevná stránka doma. Vymýšlení slov na zadanou hlásku. Vv – lední medvěd z ruličky


17. 1. 2022 – Pondělí

Testování, Hvězdička str. 26, barevná stránka doma, vytleskávání slabik, pracovní listy. Mat. – malý, větší, největší. Vv – rukavice, vybarvování, stříhání.


14.  1. 2022 – Pátek

Hvězdička str. 25, Mat. – hledání rozdílů mezi obrázky, početní hra, +, -. Vv – obtisk dlaně – rukavice. Stavebnice Seva.

V pondělí 17. 1. 2022 – testování.         

Sraz před školou v 8:30h.

Pondělí 17. 1. 2022 on-line třídní schůzky 17:00h.

Kalendář MS Teams


13. 1. 2022 – Čtvrtek

Mat. –  str. 12 + zima, zimní sporty, bezpečnost. ,,Neplechovi v zimě“. Projektový den – škola, ( architektura, stará a nová budova, budoucnost) společná práce ve dvojicích.           


12. 1. 2022 – Středa

Tv – závody družstev, švihadla, pohybové hry. Hvězdička str.24, barevnou stránku doma. Mat. – pracovní listy, psaní číslic na tabuli.

Ve čtvrtek 13. 1. 2022  testování                                                                                                 Sraz před školou v 8:30h.


11. 1. 2022 – Úterý

Tv- cvičení na žebřinách, míčové hry. Hvězdička str. 22, barevnou stránku doma. Mat. – přiřazování obrázků k číslům. Vv – proužky papíru, slepování – vločka.

Pondělí 17. 1. 2022 on-line třídní schůzky 17:00h.

Kalendář MS Teams


10. 1. 2022 – Pondělí

Ráno testování, vyprávění – co jsme dělali o víkendu, pracovní list – sudoku. Hvězdička str.22, barevnou stránku dodělat doma. Matematika – čísla 0 – 9, www.školákov – zrakové vnímání.


7. 1. 2022 – Pátek

Cvičení při písničkách, opakování dnů a měsíců. Grafomotorika – geometrické tvary, matematika – začínáme psát číslo 9. Hv – flétna, Ovčáci čtveráci.  Vv – sněhuláci.

V pondělí 10. 1. 2022 – testování.                                                                                                                                          Sraz před školou v 8:30h.


6. 1. 2022 – Čtvrtek

Ráno testování, odstrojování stromečku,  ,, Hvězdička“ str. 21. Tři králové – tradice, vyprávění. Stříhání proužků papíru.


5. 1. 2022 – Středa

TV – rozcvička na podložkách, hod na cíl, míčové hry. Matematika str. 11 – geometrické tvary, opakování čísel 5, 6, 7. Vv – kreslení a stříhání zimní čepice.

Ve čtvrtek 6. 1. 2022 – testování.                                                                                                                                           Sraz před školou v 8:30h.

Prosím rodiče, aby dítě, které mělo delší absenci ve škole si postupně doplnilo pracovní sešity. Vše probrané je psáno zde na stránkách.


4. 1. 2022 – Úterý

TV – rozcvička, překážková dráha v družstvech, míčové hry, Pastelka str. 12 + básnička (naučit, kdo bude chtít). V matematice opakování čísel 1-4. Vv – čepice – práce s inkoustem.


3. 1. 2022 – Pondělí

Hvězdička str.20, barevná stránka doma. Počítání – stromky a jablíčka, pracovní listy. Vyprávění o Vánocích.

Tento a příští týden není logopedie.


V pondělí 3. 1. 2022 – testování.                                                                                                                                            Sraz před školou v 8:30h.
Prosím, aby děti půl hodiny před otestováním nejedly a nepily. Jedná se o test založený na přítomnost ant. SARS-Cov-2 ve slinách a hlenech.


21. 12. 2021 – Úterý

Dnes u nás byl Ježíšek. Pod stromeček nám nadělil dárečky. My jsme u stromečku zarecitovali básničky a zazpívali písničku. Před obědem jsme se podívali na krátkou pohádku.


20. 12. 2021 – Pondělí

Ráno po testování jsme porovnávali čísla, skládali ovoce – menší, větší, největší. Na ,,školákově“ jsme si zahráli počítací puzzle a vyrobili si sněhuláka. K tomu jsme poslouchali koledy.


V pondělí 20. 12. – testování.                                                                                                                                                  Sraz před školou v 8:30h.
Prosím, aby děti půl hodiny před otestováním nejedly a nepily. Jedná se o test Cassette, založený na přítomnost ant. SARS-Cov-2 ve slinách a hlenech. Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Ve středu 22. 12. odcházíme na oběd v 10:50h. Děti bude možné vyzvednou již po obědě cca v 11:05.


23. 12. a 27. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

28. 12. až 31. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.


17. 12. 2021 – Pátek

Dnes jsme se sešli v malém počtu, tak jsme si udělali volnější den. Stříhali, skládali a lepili jsme obrázek podle čísel. Zopakovali jsme si básničky, hráli hry a skládali puzzle. Uklidili jsme si lavice a vyrobili si zimní krajinu z papíru.


16. 12. 2021 – Čtvrtek

Dnes jsme si zopakovali počítání – Jedna dvě, Michal jde“, čísla od 1 do 7. Hráli jsme hry na paměť a procvičili jsme slovní zásobu. Hledali jsme vhodná slova na začáteční písmeno. Z papírových talířků jsme vyrobili ptáčky.


15. 12. 2021 – Středa

V tělocvičně po rozcvičce jsme soutěžili v běhu a hráli míčové hry. Po návratu jsme pracovali v ,,Hvězdičce na str. 19, druhou stránku doma. V matematice na str. 10 jsme měli obrázkové sudoku, které už krásně umíme. Z látek jsme si vyrobili vánočního barevného kapra.


14. 12. 2021 – Úterý

Dnes jsme opět nacvičovali. Protáhli se a poté pracovali v matematice na str. 9. Ozdobili jsme stromeček ( v matematice), spočítali dárečky a nakonec jsme vše vybarvili. Pracovali jsme s didaktickými pomůckami. Procvičovali jsme hmat hledáním správných předmětů podle obrázků. Zahráli jsme si i obrázkové sudoku. Vybarvovali jsme vánoční obrázek a vyrobili si přáníčko.


13. 12. 2021 – Pondělí

Po dnešním testování jsme si zopakovali básničky, které jsme se měli naučit. Až na malé výjimky všichni krásně uměli. V pracovních listech jsme si připomněli vánoční tradice, řadili jsme dárečky podle velikosti a obrázky jsme si vybarvili. Vyrobili jsme si anděla z barevného papíru a nalepili na notičky.


10. 12. 2021 – Pátek

Dnes jsme si opět zopakovali společnou písničku  a básničku a nezapomeneme se přes víkend naučit básničku, kterou máme v penálu. V pastelce jsme pracovali na str. 10 a 11. V pracovním listě jsme počítali vánoční ozdoby a vybarvili si stromeček. Nakonec jsme tvořili obrázky podle vlastní fantazie.

Pondělí 13. 12. 2021 – Testování

8:30 h. před školou.


9. 12. 2021 – Čtvrtek

Ráno jsme si zopakovali zimní písničku a básničku. Děti mají v penálu každý svou básničku, kterou se přes víkend doma naučí. Pracovali jsme na  www.Školákov, kde jsme si procvičili porovnávání čísel a zahráli si počítací pexeso. Přečetli jsme si, jak to bylo s Barborkou a Mikulášem. Třetí třída si připravila vánoční divadlo, na které jsme byli pozvaní. Moc se nám to líbilo.


8. 12. 2021 – Středa

První hodinu jsme měli tělocvik, při kterém jsme se proběhli, rozcvičili, zahráli hry v družstvech, vyzkoušeli si fotbal a nakonec jsme si zahráli krátkou vybíjenou. Po návratu z tělocvičny jsme pracovali v ,,Hvězdičce“ na str. 18. Barevná stránka opět doma. Jemnou motoriku jsme procvičili mačkáním krepového papíru. Vytvořili jsme si tak sněhuláka.


7. 12. 2021 – Úterý

Dnes jsme se učili zimní písničku a básničku, kterou si zazpíváme u vánočního stromečku. Vyprávěli si o povolání, co kdo dělá a jaké ,,nářadí“ k práci potřebuje. Vypracovali jsme pracovní list, kde jsme měli poznávat , co kdo dělá. Zápěstí jsme procvičili vybarvováním a kreslením. Každý si nakreslil jedno povolání, které by se mu líbilo. Nakonec jsme si vyrobili krásný vánoční stromeček.

 


6. 12. 2021 – Pondělí

Ráno po testování jsme si vyprávěli o čertech a Mikuláši, koho navštívil, kdo zlobil, a kdo byl hodný. V ,,Hvězdičce “ jsme pracovali na str.17. Kdo nestihl, dodělá doma a nezapomeneme na druhou barevnou stránku, kterou si také dokončíme. Když jsme pracovali v ,,Pastelce“ na str.8, navštívili nás čerti s Mikulášem. Někdo řekl básničku, jiný se dokonce přiznal, že trochu zlobil, a někdo se i trošinku bál. Nakonec dostali všichni odměnu a slíbili, že budou už všichni hodní. Před obědem jsme si vystřihli a složili andílka.

 


3. 12. 2021 – Pátek

Po ranním cvičení jsme pracovali v ,,Matematice“ na str. 8. Počítali jsme lízátka a vybarvovali skřítky. Stříhali a lepili jsme obrázky do řady podle druhu a procvičili tak zrakovou orientaci. Vybalili jsme si už vánoční stromeček a krásně si ho ozdobili. Nakonec jsme si temperovými barvami vybarvili sněhuláka.

Dětem byly rozdány obálky s dotazníky   – spokojenost s naší školou. Prosím, vyplněné dotazníky v zalepené obálce mi děti přinesou zpět do školy (2. až 9. 12. 2021)

Pondělí 6. 12. 2021  se testujeme. V 8:30 před školou.


        Naši skřítci

2. 12. 2021 – Čtvrtek

Ráno jsme opět začali cvičením s hudbou. Zopakovali jsme si čtvero ročních období a pracovali jsme na toto téma s pracovním listem. Porovnávali jsme obrázky, co je méně a co více. Dostali jsme k tomu pomůcku, aby se nám to lépe pamatovalo. Stříhali, vybarvovali a skládali jsme Mikulášský košíček, do kterého jsme dostali ovoce.

Svíčkárna v Šestajovicích je bohužel plně obsazena. Jeli bychom v lednu, nebo únoru.


1. 12. 2021 – Středa

Po ranním rozcvičení s písničkami jsme si povídali a četli o adventu a adventním věnci. Připomněli jsme si čísla tísňového volání a poté jsme pracovali v Pastelce na str. 6 a 7. Na str.7 do pátku  naučit básničku. Procvičili jsme prostorové vnímání, nahoře, dole, vlevo a vpravo. Nakonec jsme stříhali vločky na výzdobu třídy.


30. 11. 2021 – Úterý

Ráno jsme byli v tělocvičně, ale ve velmi malém počtu. Jsme pouze čtyři. Procvičili jsme zápěstí a ručičku grafomotorikou. Hráli jsme si se stavebnicí a zdobili si třídu.


29. 11. 2021 – Pondělí

Testování, ,, Hvězdička“ str. 16, druhou stránku doma. Dračí procvičování čísla 8 – pracovní list.


26. 11. 2021 – Pátek

Dnešní ráno jsme opět začali rozcvičkou s písničkami. Poté jsme začali pracovat v pracovním sešitě ,,Hvězdička“ na str. 15. Druhou stránku opět uděláme doma. Zopakovali jsme si porovnávání čísel a na www.školákov jsme procvičili zrakové vnímání i počítání. Pracovali jsme i s pracovním listem, kde jsme hledali odlišné obrázky. Četli jsme knížku ,,Tajemství slušného chování“ , dnes o kouzelných slovíčkách. Povídali jsme si, jak se máme chovat k dospělým, že máme zdravit, děkovat aj. Začali jsme vyrábět hvězdičku, a nakonec jsme si pustili pohádku                  ,, Máša a medvěd“.

V pondělí 29. 11. 2021 testování. V 8:30h. před školou.


25. 11. 2021 – Čtvrtek

Dnes jsme pracovali v ,,Pastelce“ na str. 5  a dokreslovali jsme listy. V pracovních listech jsme hledali a vybarvovali co je zdravé k jídlu, a co není. Po velké přestávce jsme se pustili do úklidu knížek a stavebnic. Zahráli jsme si deskové a dětské karetní hry. Nakonec jsme malovali temperovými barvami skřítky.


24. 11. 2021 – Středa

Ráno jsme opět byli v tělocvičně. Po rozcvičce jsme dnes zkoušeli házet míč na koš.  Po přestávce jsme pokračovali v porovnávání čísel. Pustili jsme si Matýskovu matematiku a zkoušeli porovnávat čísla na tabuli. Všem nám to šlo moc dobře. Nakonec jsme zdobili a barvili šišky.


23. 11. 2021 – Úterý

Dnes jsme měli první hodinu tělocvik. Proběhli jsme se, rozcvičili, a potom jsme si vyzkoušeli cvičení na žebřinách. Všechny děti moc chválím, byly moc šikovné. Zbyl nám čas i na vybíjenou, kterou děti rády hrají. S dětmi jsme udělali sebehodnocení, kde jsme si vyprávěli, co se komu povedlo, co se naučil a naopak.                                                     Začali jsme s porovnáváním čísel. Co je více a co je méně. Dnes jsme malovali i vodovými barvami, lepili jsme i stříhali a vyrobili si lva.


22. 11. 2021 – Pondělí

Ráno po testování jsme začali pracovat v ,,Hvězdičce“ na str. 14. Barevnou stránku opět doma. Někdo nemá dodělané stránky, dodělá doma, dnes jsem kontrolovala. Z barevného papíru jsme vyráběli klauna a před obědem jsme si přečetli pohádku o ptáčcích v zimě.

Připomínám – dnes v 17:30h. třídní schůzka MS Teams


22. 11. 2021 testování – 8:30h. před školou.

19. 11. 2021 – Pátek

Ráno jsme si zacvičili s písničkami, protáhli jsme se, aby se nám dobře pracovalo. Poznávali jsme ovoce a zeleninu a povídali si, co je potřeba udělat na zahradě, než přijde zima. Po přestávce jsme hráli divadlo o Budulínkovi . Povyprávěli jsme , jak se máme bezpečně chovat, a nebýt jako neposlušný Budulínek. V jemné motorice jsme si vyrobili zimní myšku.


18. 11. 2021 – Čtvrtek

Po dnešním testování, které jsme krásně zvládli, jsme se nasvačili a pustili se do práce. Dostali jsme každý pracovní list, kde jsme vybarvovali koláče podle písmenek a dobarvovali šnekům ulity podle vzoru. Pohráli jsme si s vláčky, a poté začali vybarvovat kočičky.


15. 11. – 16. 11. – ředitelské volno

17. 11. 2021 – Státní svátek


12. 11. 2021 – Pátek

Po ranním cvičení jsme pokračovali s prací v časopisu. Hledali jsme stíny zvířátek, počítali pavoučky, stříhali a skládali obrázky. Časopis si děti mohou již nechat doma. V ,,Hvězdičce“ jsme pracovali na str. 13. Barevnou stránku udělat doma. Začali jsme tvořit vánoční přáníčka a pustili si k tomu vánoční pohádku.


 • 15. 11. Ředitelské volno. Školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Pro účastníky školní družiny platí povinnost dodržování opatření – roušky, rozestupy, dezinfekce. Je nutné přibalit velkou svačinu a dostatek pití – školní jídelna v době ředitelského volna nevaří. Přítomní žáci budou po příchodu otestováni antigenními testy.
 • 16. 11. Ředitelské volno. Školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Pro účastníky školní družiny platí povinnost dodržování opatření – roušky, rozestupy, dezinfekce. Je nutné přibalit velkou svačinu a dostatek pití – školní jídelna v době ředitelského volna nevaří.
 • 17. 11. Státní svátek – školní družina není zajištěna.
 • 18. 11. Probíhá hloubkové testování všech žáků a zaměstnanců školy
 • Sraz před školou v 8:30h.

11. 11. 2021 – Čtvrtek

Ráno jsme si opět zacvičili s písničkami. Dnes s novými, které jsme ještě neznali. Začali jsme pracovat s časopisem    ,, Pejsek a kočička“, kde jsme psali, doplňovali a počítali. Přečetli jsme si i pohádku, kterou jsme poté podle obrázků vyprávěli. Také jsme hledali spoustu nesmyslů v obrázku – ryba s dudlíkem, bříza s hruškou, košík s rukama…….. V jemné motorice jsme vybarvovali a vystřihávali kočičku z papíru


10. 11. 2021 – Středa

Dnes jsme si to pěkně užili v tělocvičně. Po rozcvičce jsme si vyzkoušeli trefy na branky míčem. Ve třídě jsme procvičili zrakové vnímání hledáním odlišných obrázků. Hledali jsme předměty, které jsme odebírali ze stolu a měli si je zapamatovat. Tím jsme si procvičili i paměť. Lepením, stříháním a trháním papíru jsme si vyrobili žirafu.


9. 11. 2021 – Úterý

Ráno jsme si zacvičili ve třídě při písničkách, ale zítra si zacvičíme v tělocvičně.   Poznávali jsme zvířátka ze zoo a ze statku a hledali rozdíly mezi obrázky. Začali jsme psát číslo 8 a podívali se na video ,,Matýskova matematika“, jak se správně čísla píší. Poslechli jsme si počítací písničku, kterou už někteří trochu umí. Ve skupinkách jsme si vytvořili lva.

Ne všichni přinesli listy, tak máme lvy pouze 3.


8. 11. 2021 – Pondělí

Dnes ráno jsme se testovali, a proto jsme začali pracovat až druhou hodinu. V ,,Hvězdičce“ na str. 12 jsme dokreslovali zuby hřebenům. Barevnou stránku opět doděláme doma, koncem týdne bude kontrola sešitu. Vybarvili jsme si koně sv. Martina a dolepili vločky. Nezapomeneme na javorové listy.


5. 11. 2021 – Pátek

Po ranní rozcvičce jsme pracovali s pracovním listem a procvičovali jsme – vpředu, vzadu, nahoře, dole….. Obrázky jsme si vybarvili a procvičili tak uvolněné zápěstí. Moc nás bavilo počítací pexeso a počítání s počítadlem. V jemné motorice jsme začali tvořit vánoční dárečky.

Na pondělí přinést javorové listy.

V pondělí 8. 11. 2021 testování v tělocvičně.


4. 11. 2021 – Čtvrtek

Ráno jsme se  ve třídě pěkně protáhli při písničkách. Při sluchové analýze jsme naslouchali a určovali první písmenko ve slově a hledali další slova. V pastelce jsme pracovali na str. 4.  Rozeznávali jsme větší a menší a počítali příklady. V jemné motorice jsme lepili a dokreslovali veverku.

8. a 18.11. – testování žáků na Covid-19

15. a 16.11. – ředitelské volno, družina v nutných případech zajištěna


 

3. 11. 2021 – Středa

Dnešní den jsme začali tělocvikem v tělocvičně, kde jsme se proběhli, protáhli rozcvičkou a zahráli si soutěživé pohybové hry v družstvech. Po přestávce jsme stříhali obrázky podle počtu slabik  a lepili je do domečků. Po nalepení jsme je vybarvovali. Kdo nestihl vybarvit, dodělá si doma. Dnes jsme si vyrobili veselého draka.


2. 11. 2021 – Úterý

Dnes jsme po hudební rozcvičce pracovali na www.školákov. Počítali jsme a odkrývali obrázky, procvičovali jsme zrakové vnímání, hledali odlišné obrázky, řadili jsme věci podle velikostí a barev. Moc jsme si to užili a dostali jsme sladkou odměnu. Zahráli jsme si i deskové hry. V jemné motorice jsme si vyrobili hlemýždě.


1. 11. 2021 – Pondělí

Ráno jsme začali vyprávěním o podzimních prázdninách. Kde jsme byli a co jsme dělali. Bylo to moc zajímavé. Poté jsme se protáhli u písniček, procvičili ručičky a pustili se do práce. Pracovali jsme v ,,Hvězdičce“ na str. 11. Barevnou stránku opět doděláme doma. V matematice jsme počítali na tabuli i do sešitu, a byli jsme moc šikovní. Máme všichni hvězdičku. Zahráli jsme si i početní hru. Při jemné motorice jsme si složili sovu.


22. 11. Třídní schůzka (formu upřesníme dle vývoje situace v souvislosti s opatřeními MŠMT)


26. 10. 2021 – Úterý

Ráno jsme měli první hodinu tělocvik a zacvičili si jógu. Po protažení jsme měli překážkovou dráhu a na závěr hodiny naší oblíbenou vybíjenou. Pracovali jsme v ,,Pastelce“ na str. 3. Dokreslovali a vybarvovali jsme draky. Kdo bude chtít, může se básničku na str. 3 naučit. Skládali jsme puzzle a hráli deskové hry. Složili jsme si lišku a uložili ji do spadaného listí.

Středa 27. 10. – podzimní prázdniny

Čtvrtek  28. 10. – státní svátek

Pátek 29. 10. – podzimní prázdniny


25. 10. 2021 – Pondělí

Dnešní ráno jsme začali vyprávěním, jak jsme strávili víkend. Poté

jsme měli dramatizaci pohádky o řepě, a také jsme podle obrázku počítali osoby, zvířátka, ruce i nohy a orientovali se v prostoru. V matematice jsme začali pracovat pomocí pastelek, počítadla a prstíků se znaménkem mínus. Zasloužili jsme si pochvalu, jak nám to dobře šlo. V jemné motorice jsme si poskládali deštník a přečetli si dlouhou pohádku o měsíci


Středa 27. 10. – podzimní prázdniny. Pro nutné případy je školní družina zajištěna centrálně v ZŠ Spojenců.  (Spojenců 1408; web https://www.zsspojencu.cz/. Družina je otevřena v době od 7:00 do 16:00.

Čtvrtek  28. 10. – státní svátek; Den vzniku samostatného Československa.

Pátek 29. 10. – podzimní prázdniny. Pro nutné případy je školní družina zajištěna centrálně v ZŠ Spojenců.  (Spojenců 1408; web https://www.zsspojencu.cz/. Družina je otevřena v době od 7:00 do 16:00.


 

22. 10. 2021 – Pátek

Ráno jsme si opět zacvičili s hudbou a pěkně jsme se protáhli. Po cvičení jsme začali v pracovním listu dokreslovat pocity v obličeji.  Jiné obličeje jsme rozstříhali , řadili, správně skládali a nalepili. Zkontrolovali jsme DÚ a dostali razítko. Někdo ale úkol nesplnil. V jemné motorice jsme lepili mumie.

Prosím, kupte dětem lepidla.


21. 10. 2021 – Čtvrtek

Dnes jsme si zacvičili ve třídě při písničkách. Pracovali jsme v ,,Pastelce“ na str. 2.  Začali jsme psát 6 v

pracovním listu a poslední dva řádky máme za DÚ napsat doma, rodiče podepíší a zítra děti

přinesou zpět. Zopakovali jsme si čísla, která umíme a podívali se na video 1, 2, Michal jde…..V jemné motorice jsme si vyrobili pavoučky.


20. 10. 2021 – Středa

Ráno jsme byli první hodinu opět v tělocvičně. Dále jsme pracovali v novém pracovním sešitu ,,Pastelka“ na str. 1.  Stříhali jsme dýně a pohráli si s vláčky a stavebnicí.


19. 10. 2021 – Úterý

Dnes jsme měli TV a v tělocvičně jsme si to užili. Nejprve jsme se proběhli, udělali rozcvičku a zkoušeli jsme skákat přes švihadlo. Nakonec jsme si zahráli s míčem vybíjenou. To nás moc bavilo.                                                                      V ,,Hvězdičce“ jsme pracovali na str. 10. Barevnou stránku opět vypracujeme doma. Procvičili jsme zrakovou paměť při hře pexeso.  Dnes jsme si vyrobili netopýry.


 

18. 10. 2021 – Pondělí

Ráno jsme si vyprávěli, co jsme dělali o víkendu a opakovali jsme uvítací básničku. Učili jsme se psát číslo 5 a čísla od 1 do 4 jsme opakovali. Vystřihli jsme čísla v pracovním listu a přiřazovali k obrázkům. Podle čísel jsme si vybarvovali berušku a uvolňovali jsme zápěstí. V jemné motorice jsme si vytvořili strašidelný hrad.

 


15. 10. 2021 – Pátek

Ráno jsme si zacvičili s písničkou, a poté v pracovních listech jsme dobarvovali srdíčka podle barev, jak jdou za sebou. Na www.školákov jsme si procvičili zrakovou paměť při hře pexesa. Při skupinové práci jsme začali tvořit divoká zvířata, která budeme ještě dokončovat příští týden. Začali jsme se učit básničku, kterou se budeme ráno vítat.


14. 10. 2021 – Čtvrtek

Dnešek jsme opět začali cvičením s písničkou. Procvičili jsme i prstíky a začali pracovat v ,,Hvězdičce“ na str. 9. Barevnou stránku opět uděláme doma. Zbytek hodin jsme dnes věnovali tvoření. Z krabic a barevných papírů jsme vyráběli auta, autobusy, ale i rádio a obchod. Vystřihli a složili jsme si i Pikachu z papíru.


 

13. 10. 2021 – Středa

Dnes jsme si také protáhli ručičky i nožičky při písničce. V pracovním listu jsme kreslili obrázky k hádankám a skládali ptáčka. Vymýšleli jsme slova na určitý počet slabik a slova vytleskávali. Zrakové vnímání jsme procvičili při skládání hlavolamů. Skládali jsme obrázky podle vzoru. Nejprve nám to moc nešlo, ale postupně jsme se zlepšovali. Nakonec to všem moc šlo a zasloužili jsme si odměnu. Stříhali a lepili jsme dýni.


12. 10. 2021 – Úterý

Ráno jsme si zacvičili s písničkami, rozcvičili jsme i ručičky a poté se pustili do práce. Motali jsme kroužky, dělali čárky a obloučky. Poznávali jsme počáteční písmena slov a učili se vytleskávat a počítat slabiky. Šlo nám to velmi dobře. V matematice jsme pracovali na str. 2 a počítali jsme s pastelkami. Zahráli si početní hru a orientovali se v prostoru nahoře, dole, vlevo a vpravo. Pohráli jsme si se stavebnicí a autíčky a nakonec jsme si vyrobili havrana s jablíčkem.

14. 10.2021 je konečný termín vyplnění kvízu na MS Teams.


11. 10. 2021 – Pondělí

Dnes ráno jsme začali grafomotorikou. Rozcvičili jsme ručičky a pracovali v ,,Hvězdičce“ na str. 8. Barevnou stránku uděláme doma.  V matematice jsme skládali jablíčka s čísly a skládali hlavolamy pomocí geometrických tvarů. V jemné motorice jsme stříhali, vybarvovali a vyrobili si ptáčka v krmítku. Nejvíce nás však bavila hra s autíčky a dráhou.

V MS- Teams  kvíz pro děti k vypracování.


8. 10. 2021 – Pátek

Ráno jsme se sešli  v malém počtu. Pracovali jsme opět s modelínou a ,, psali klikyháky“. Po přestávce jsme se pustili do společné práce a tvořili podzim. Poslouchali jsme u toho písničky z pohádek a práce nám šla pěkně od ruky. Stříhali jsme, lepili, vybarvovali i kreslili.  Tak nás to bavilo, že si děti udělaly ve dvojicích ještě svůj obrázek. Byly moc šikovné a zasloužily si odměnu.

          


7. 10. 2021 – Čtvrtek

Dnes jsme se sešli v malém počtu, proto jsme si udělali volnější den. V domečku jsme dokreslovali obrázky nahoře, dole, vpravo a vlevo. Pracovali jsme s modelínou a doplňovali tak zvířátka podle tvaru. Poslouchali jsme písničky z pohádek, aby se nám lépe pracovalo. Pustili si video ČT-EDU, kde jsme se dozvěděli, proč padá na podzim listí a jak se střídá roční období. Nakonec jsme si vyrobili veselého ježka.

Děti dnes dostaly pracovní listy  domů za měsíc září. (Nechají si doma). 


6. 10. 2021 – Středa

Ráno jsme začali cvičením s hudbou. Povídali jsme si o střídání ročních období a vybarvili si k tomu obrázky. Učili se vyjmenovat měsíce a vyprávěli si o počasí v daném měsíci. Na pracovních listech si procvičili prostorové vnímání – nahoře, dole, vlevo a vpravo. V matematice jsme muchomůrkám lepili správný počet puntíků. V jemné motorice jsme stříhali, lepili a vyrobili si veselého klauna. Před obědem jsme si pustili pohádku o krtečkovi.


5. 10. 2021 – Úterý

Dnes jsme se učili vystřihovat kolečka a poté jsme je lepili na hrníčky. Začali jsme psát 4 a 7 a zahráli si ,,početního krále“. Procvičili jsme pravolevou orientaci a dokončili mráček.


4. 10. 2021 – Pondělí

Ráno jsme si povyprávěli o víkendu, co jsme dělali, a kde jsme byli. Po rozcvičce ručiček jsme pracovali v ,,Hvězdičce“ na str. 7. Barevnou stránku uděláme doma. V matematice jsme se orientovali v prostoru na str. 3. V pracovním listu jsme přiřazovali obrázky, co patří k lékaři a povídali jsme si , proč k lékaři chodíme. V jemné motorice jsme začali lepit řetěz z papíru a zítra dokončíme. Bude z toho mráček s duhou.


 1. 10. 2021 – Pátek

Dnešní den jsme měli mírně odpočinkový. Ve třídě nás bylo pouze 6. Procvičili jsme zrakové vnímání hledáním stínů, počítali s pastelkami a naučili se hru ,,Početní král“, která se nám moc líbila. Pustili jsme si další díl ,,Počítání s Michalem“, tentokrát s čísly 3 a 4. Hráli jsme společenské hry a nakonec jsme si vyrobili kočičku.


30. 9. 2021 – Čtvrtek

Dnes jsme začali grafomotorikou v ,,Hvězdičce“ na str. 6, kde jsme dokreslovali déšť. Některé děti nemají dokončeny barevné stránky, které vždy doděláváme doma. Prosím dodělat. V pracovním listu jsme si k dešti vybarvili i deštníky. V matematice jsme hledali a vybarvovali čísla a v jemné motorice jsme stříhali a skládali klauna a vyrobili podzimní strom.


29. 9. 2021 – Středa

Ráno jsme šli hned první hodinu do tělocvičny, kde jsme se proběhli a učili se házet a chytat míč. Další hodinu jsme

stříhali a počítali jablíčka a pracovali v matematice na str. 7.  Stříhali a lepili jsme berušku.

Zítra kontrola ,,Hvězdičky“.


24. 9. 2021 – Pátek

Dnes jsme v grafomotorice dělali sluníčka a hvězdičky a učili se psát trojku. Vyprávěli jsme si, jak se správně chovat v dopravních prostředcích a vybarvili si k tomu pracovní list. V matematice jsme pracovali na str. 6. Měli jsme hudební výchovu, poznávali jsme zvuk a tón, vyťukávali rytmus a zazpívali si.


27. 9. 2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO


23. 9. 2021 – Čtvrtek

Po ranní rozcvičce s hudbou jsme začali vybarvovat kostky podle umístění. V Hvězdičce jsme pracovali na str. 5. Barevnou stránku doděláme doma. Příští týden si zkonrolujeme všechny barevné stránky, zda jsou dokončeny (do str.5). Hledali jsme odlišné obrázky, které jsme kroužkovali a následně vybarvili. Pracovali jsme ve skupinkách při skládání obrázků. Pohráli jsme si venku na dopravním hřišti a po návratu jsme vytvořili zápich papouška. Před obědem jsme si přečetli pohádku o ještěrce.

Dětem byly rozdány kartičky do automatu . Kdo ještě nezaplatil fotografie, prosím přinést peníze, fotografie již máme.


22. 9. 2021 – Středa

Ráno jsme začali grafomotorikou a zkoušeli jsme psát různé obloučky a důlky. Složili jsme domeček podle tvaru a barvy a pavoučkům jsme přiřazovali barvičky. Zahráli jsme si hru ANO – NE a hádali ovoce. Veselého šneka jsme si vyrobili z kartonu a papírových talířů.


21. 9. 2021 – Úterý

Dnes  jsme byli první hodinu v tělocvičně. Proběhli jsme se, udělali rozcvičku a soutěžili jsme v družstvech. Nakonec jsme si zahráli na rybáře a rybičky. O přestávce jsme dostali malou sladkou odměnu, jak jsme byli šikovní. V matematice jsme pracovali na str. 4. V jemné motorice jsme procvičili stříhání a lepení a vyrobili jsme kočičku.


Vážení rodiče, nabízíme Vám krátké seznámení s MS Teams, které využíváme pro distanční výuku. Na malé seznámení se připojíte z webu školy – kliknete na ONLINE výuku, zadáte přidělené jméno a heslo. V kalendáři naleznete schůzku, na kterou se připojíte kliknutím. Pokud Vám to nepůjde, napište, ať to vyřešíme. Schůzka se koná: 
Středa 22. 9. od 18:30. Děkujeme za účast.  

20. 9. 2021 – Pondělí

Dnes jsme si ráno povyprávěli, co jsme dělali o víkendu. Rozcvičili jsme ručičky, vybarvovali a poznávali jsme obrázky. V grafomotorice jsme mašinkám dokreslili klikatou trať. Druhou hodinu jsme se učili psát dvojku do pracovního listu i na tabuli. Pustili jsme si video o veselém počítání a počítací písničku. V jemné motorice jsme začali malovat vodovými barvami podzimní vílu.


17. 9. 2021 – Pátek

Tak nám bohužel dnes tělocvična nevyšla, byla celý den obsazená, ale máme slíbeno, že nám místečko najdou.

Dnes jsme pracovali přes počítač – www.školákov a řadili jsme obrázky podle velikosti a barvy. V matematice jsme navlékali myškám ,,ocásky“(korálky), podle daného čísla. Pracovali jsme ve skupinkách a byli jsme moc šikovní. V Hvězdičce jsme pracovali na str.4. Doma si děti vždy udělají vedlejší barevnou stránku (str.4). Z papíru jsme si vyrobili ježka.


16. 9. 2021 – Čtvrtek

Dnes ráno jsme si zacvičili tentokrát bez písničky. Všem nám to moc šlo. Zítra půjdeme poprvé cvičit do tělocvičny. Kdo si ještě nepřinesl oblečení na tělocvik, zítra přinést.

Po rozcvičce jsme začali grafomotorikou a dělali malá a velká kolečka. Dokreslovali jsme dopravní prostředky, v matematice jsme poprvé psali do sešitu a procvičili zrakové vnímání barevnými kolečky. Přečetli jsme si pohádku o neposlušné postýlce.

Dnes nás navštívila Armáda České republiky, která nám ukázala vojenské auto i maskování.

 


15. 9. 2021 – Středa

Ráno jsme se fotografovali a poté jsme se pustili do práce. Zkoušeli jsme zrakové vnímání v pracovním listě. V matematice jsme počítali na str. 5. Byli jsme se podívat na Chvalské tvrzi, kde probíhá veletrh sociálních služeb. Viděli jsme jízdní policii (koně), jak jsou vycvičeni proti různým zásahům. Moc se nám to líbilo a mohli jsme si koníky i pohladit.

V žákovské knížce mají děti lístečky s přístupovým heslem do MS TEAMS. Žákovské knížky mají děti ve škole, zítra jim budou rozdány.


14. 9. 2021 – Úterý

Dnešní den jsme začali opět rozcvičkou. Pracovali jsme s pracovním listem, kde jsme dělali rovné čáry a kapky deště. V ,,Hvězdičce“ jsme pokračovali na straně 3. Dokreslili jsme šňůry na prádlo a prádlo na ně pověsili. Kdo nestihl, dokončí doma. Proběhli jsme se na dopravním hřišti a po návratu jme si doplnili obrázek, jak se na hřišti správně chovat. Dnes jsme si i dost pohráli se stavebnicí.


13. 9. 2021 – Pondělí

Ráno jsme si zacvičili na podložkách, procvičili hrubou motoriku a povyprávěli jsme si o víkendu, co jsme dělali a kde jsme byli. V pracovním listu jsme poznávali zvířátka, počítali a vybarvovali. Básničku jsme krásně uměli a dostali razítko. V jemné motorice jsme vyráběli muchomůrku a ozdobili si s ní třídu.


10. 9. 2021 – Pátek

Dnes ráno jsme si zacvičili s písničkami, rozcvičili ručičky a začali jsme dokreslovat a vybarvovat klauna. Někteří již uměli básničku a dostali první razítko do žákovské knížky. Na ostatní čeká razítko v pondělí. Po svačině jsme trochu počítali v pracovních listech. Stříháním, lepením a vybarvováním jsme procvičili  jemnou motoriku a vyrobili jsme si pejska. Dnes jsme si přečetli pohádku o koťátku.

V pondělí 13. 9. 2021 v 17:00 třídní schůzka.9. 9. 2021 – Čtvrtek

Ráno po testování  jsme po rozcvičení ručiček dokreslovali hlavičkám vlasy.  V pracovním sešitu ,, Hvězdička“ jsme pokračovali na stránku 2.

Kdo nestihl vybarvit ve škole, dodělá si doma. Skládali jsme kostky se zvířátky a přečetli pohádku o žábě.


8. 9. 2021 – Středa

Dnes jsme si po ránu zacvičili a poté jsme se pustili do práce.

Procvičili jsme prstíky navlékáním bavlnky. Všichni jsme to krásně zvládli.

V grafomotorice jsme zkoušeli psát ,, důlky“ na kuličky.

V matematice jsme se začali učit psát 0 a 1 a všem nám to moc šlo.

Velkou jedničku jsme si vybarvili. Vyrobili jsme si autíčko i s řidičem,

pohráli si se stavebnicí a s vláčky a přečetli si pohádku o bolavém zoubku.

Zítra testování. V 8:25 h. před školou.


7. 9. 2021 – Úterý

Dnešní den jsme začali prací s nůžkami. Stříhali a skládali jsme obrázek,

který jsme si potom nalepily.

Začali jsme počítat a vybarvovat v matematice na str. 1.

Byli jsme moc šikovní. Kdo nestihl vybarvit, dobarví si doma.

Dostali jsme také první domácí úkol.

Naučit se v matematice na str. 1 básničku.

Máme čas až do 13. 9.

V jemné motorice jsme procvičili prstíky trháním papírků a lepili jsme jablíčko.


6. 9. 2021 – Pondělí

Ráno po testování jsme si dali rozcvičku s písničkou. Poté jsme s básničkou procvičili prstíky a začali jsme pracovat v pracovním sešitě. Dodělávali jsme čárky a vybarvovali obrázky. Kdo nestihl, dodělá si doma. Pohráli jsme si, četli jsme pohádku a procvičili slovní zásobu.


3. 9. 2021

Dnes jsme se učili básničku k procvičování prstíků. Moc nám to šlo. Pracovali jsme již s prvním pracovním listem. Druhou hodinu jsme se šli podívat  na druhý stupeň, kde jsme si prohlédli počítačovou učebnu a navštívili jsme p. ředitele v ředitelně školy. Děti dostaly dárečky, které se jim moc líbily. Prohlédli jsme si obrázky na chodbách a vrátili se zpět do naší školy.

Pohráli jsme si a nakreslili obrázek.


2. 9. 2021

Dobrý den,

dnes jsme si povídali o slušném chování a bezpečnosti.

Poprosím zítra vyplněné ŽK a Evidenční list žáka.

Zítra končíme 10:45h. Kdo půjde hned po vyučování domů, prosím napsat lísteček.

Ráno mezi 7:30h. – 7:45h. paní asistentka přebírá děti a odvádí je do šaten a poté do třídy.


Kontakty – Družina

   5. odd.   Lucie Pinová                         778 713 911
   1. odd. Alžběta Nováková                  778 713 912
   2. odd. Emília Krajňáková          778 713 913 (vedoucí školní družiny)
   3. odd. Hana Dědourková                 778 713 914
   4. odd. Tereza Voráčková                  778 713 915
   Klub – Renata Hromasová                 778 030 593