0. ročník


Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 0. A, na kterých každý den naleznete aktuální informace o probraném učivu a plánovaných akcích.

Bc. Simona Had Povolná

třídní učitelka                                                         

Těšíme se do školy

 

 

 

 

 

6. 12. 2022 – Úterý


5. 12. 2022 – Pondělí

Vyprávění, Hvězdička str. 16, druhá stránka DÚ. Pracovní listy, jaké bude počasí a stříhání a skládání obrázku. Lepení do sešitu. Malujeme andílky – voskové a vodové barvy. Didaktické hry, skládačky, zrakové vnímání.

 

 

 


2. 12. 2022 – Pátek

Plavání. Vybarvování a lepení ozdob.

 


1. 12. 2022 – Čtvrtek

Dnes jsme začali počítáním, stříháním, lepením obrázku a poté jsme si ho nalepili do sešitu.

Při zrakovém vnímání jsme v pracovním listě přiřazovali a vybarvovali oblečení dětí. Pracovali jsme ve skupinkách a tvořili zimní obrázek.

Zítra plavání.


30. 11. 2022 – Středa

Ráno jsme si zacvičili

na zimní písničku a začali pracovat ve Skřítkovi na str. 26, hledali jsme stejné tvary a vybarvili obrázky. Namalovali jsme si voskovkami a vodovými barvami obrázek – ježek na saních. Zahráli jsme si společenské hry a zbytek dne jsme věnovali tvoření.

 


29. 11. 2022 – Úterý

Divadelní představení – Zahrada. Kreslíme obrázek, co jsme v divadle viděli.

9. 12. 2022 – Svíčkárna Šestajovice 300 Kč, (program + doprava).


28. 11. 2022 – Pondělí

Na začátku hodiny jsme měli pondělní vyprávění o víkendu. Poté jsme pracovali v Hvězdičce na str. 15. Barevná stránka DÚ. Ve Skřítkovi jsme pracovali na str. 24 a 25. Tvořili jsme věty podle obrázků, vyprávěli jsme si o zimních sportech, jaké známe a co k danému sportu potřebujeme. Vybarvili jsme si sportovní potřeby na str. 25. Namalovali jsme si zimní okýnko.

Zítra divadlo. 


25. 11. 2022 – Pátek

Kreslíme do sešitu a tvoříme. Plavání.


24. 11. 2022 – Čtvrtek

Ráno jsme si zopakovali porovnávání čísel a počítali jsme v pracovním listě. Ten jsme si nalepili do sešitu. Do sešitu

jsme kreslili i krokodýla, který nám pomáhá s porovnáváním čísel. Procvičili jsme vybarvováním obrazců zrakové vnímání a zahráli si početního krále. Dnes jsme voskovkami a vodovými barvami malovali sobíka.   Zítra plavání.


23. 11. 2022 – Středa

Dnes jsme začali  s porovnáváním čísel. Všem nám to moc šlo a dostali jsme razítko do ŽK. Pracovali jsme s pracovním listem,  kde jsme dokreslovali obličeje podle nálady. Vytvořili jsme obličeje i s modelíny. Dnes jsme kreslili akvarelovými pastelkami.


22. 11. 2022 – Úterý

Dnes ráno jsme zkontrolovali domácí úkol v Hvězdičce. Pracovali jsme ve Skřítkovi na str. 23 na téma rodina a vyprávěli si,

kdo je kdo. V pracovním listě jsme zakreslovali počet slabik a obrázky vybarvili. Vyráběli jsme na vánoce ze samotvrdnoucí hmoty.


21. 11. 2022 – Pondělí

Ráno jsme začali vyprávěním, co jsme dělali ve dnech volna a zopakovali jsme si dny v týdnu, jak jdou za sebou i pozpátku. Pracovali jsme v Hvězdičce na str. 14. Barevná stránka DÚ. V pracovním listě jsme počítali a vybarvovali výsledky a vybarvovali jsme i obrazce podle písmenek. Zahráli jsme si i početního krále. V jemné motorice jsme pokračovali ve vánočním tvoření.

Úterý 29. 11. divadlo Horní Počernice  – 70 Kč.


16. 11. 2022 – Středa

Rozcvičení prstíků, pracovní listy, grafomotorika – psaní různých tvarů. Podzim – rozlišování obrázků a počítání. Malujeme mimoně.


15. 11. 2022 – Úterý

Ranní rozcvička, procvičování pravolevé orientace, před a za, vybarvování. Zrakové vnímání – pracovní list, dokreslování obrázků. Video Michal, čísla 9 a 10. Jemná motorika – výroba kulíšků, (příprava na vánoční tvoření). Soutěž za odměny ve stavění stavebnice.

17. 11. 2022 – Státní svátek

18. 11. 2022 – Ředitelské volno


14. 11. 2022 – Pondělí

Pondělí ráno jsme začali opět cvičením. Povyprávěli jsme si o víkendu, co jsme dělali a kde jsme byli a zopakovali si dny v týdnu. Pracovali jsme v ,,Hvězdičce“ na str. 13. Barevná stránka DÚ. Skřítek str. 22 – naše rodina, slabiky vytleskávání, vybarvování. Pracovní list – počítání slabik a vybarvování. Jemná motorika – stříháme, skládáme a lepíme roboty. Namalovali jsme si svetry na zimu.


11. 11. 2022 – Pátek

Ranní písničkové cvičení, pracovní listy – opakování před, za, první, poslední… www.školákov – počítací puzzle a Michalova čísla 7 a 8. Vybarvování – sv. Martin.

18. 11. – ředitelské volno.


10. 11. 2022 – Čtvrtek

Ráno opět naše cvičení s písničkami a rozcvičení ručiček. Hvězdička str. 12, barevná stránka DÚ. V matematice str. 7, pohádkové bytosti – velký, malý. Kdo nestihl, dokončí doma. Stříhání, dokreslování a lepení – koník.


9. 11. 2022 – Středa

Cvičení s písničkami, rozcvičení prstíků a vybarvování pracovního listu s draky. Stříhali a lepili jsme jablíčka ke správným číslům podle počtu. Poté jsme si nalepili do sešitu. Na www.školákov

jsme řadili a poznávali barvy a řadili obrázky podle

velikosti. Vybarvili a lepili jsme Svatomartinskou husičku.

 


8. 11. 2022 – Úterý

Dnes jsme si zacvičili v kroužku a protáhli si záda. Vybarvovali jsme duhu podle zadaných barev, zkontrolovali DÚ v Hvězdičce. Někteří úkol neměli, tak prosím dodělat. Počítali jsme do 10 a zahráli si početního krále. V PS Matematika jsme opakovali na

str. 6 geometrické tvary. Za DÚ stránku dokončit. Pracovali jsme s inkoustem a zmizíkem a připravili se tak na sv. Martina.


7. 11. 2022 – Pondělí

Ranní cvičení s hudbou, zpívání a vyprávění, co jsme dělali o víkendu.  V Hvězdičce na str. 11, jsme dokreslovali houby, kdo nestihl, dokončí doma, barevná stránka DÚ. Ve Skřítkovi jsme pracovali na str.21. Navlékali jsme korálky a zároveň jsme tím procvičovali počítání. Pohráli si a nakonec jsme

malovali medvěda.


 

4. 11. 2022 – Pátek

Malování mráčku – vodové barvy. Plavání.


3. 11. 2022 – Čtvrtek

Dnešní ráno jsme začali trochu jinak. Vyprávěli jsme si o pravidlech naší třídy. Poté jsme si zacvičili, abychom se protáhli a lépe se nám pracovalo. Vybarvovali jsme pavouka podle čísel, vystřihovali a lepili jsme zvířátka tam, kde bydlí. Skládali jsme ve dvojicích

 

kostky se zvířátky. Začali jsme vybarvovat lístečky – obrázek dokončíme zítra.

Stále ještě někteří nezaplatili vánoční fotografie 330 Kč, pokud o ně nemáte zájem, prosím, napište mi.


2. 11. 2022 – Středa

Středeční ráno jsme opět začali cvičením. Pracovali jsme ve ,,Skřítkovi“ na str. 20, vytleskávali slabiky a poznávali první hlásku ve slově. Na www.školákov jsme rozeznávali barvy – tmavý,

tmavší, světlý….a velikosti malý, velký. Modelovali jsme podle vzoru i podle své fantazie.

Vyrobili jsme si páva.


1. 11. 2022 – Úterý

Dnešní ráno proběhlo stejně, jako to pondělní. Po cvičení jsme si zkontrolovali DÚ a začali pracovat s PL, kde jsme nejprve vybarvovali ptáčky, kteří letí nahoru, dolů, vpravo a vlevo. Další úkol byl vybarvovat obrázky,, před a za “ .  Ve ,,Skřítkovi“ (Škola) jsme pracovali na str. 19. Nezapomeneme na básničku na pátek. Kreslili jsme voskovkami i malovali vodovými barvami.

7. 11. 2022 –  17:00h. Třídní schůzka


31. 10. 2022 – Pondělí

Ráno jsme si zacvičili i zazpívali, povyprávěli jsme si o podzimních prázdninách, co jsme dělali, a kde jsme byli. Poté jsme začali pracovat v ,,Hvězdičce“ na str. 10. Barevná stránka DÚ. PS ,, Škola“ str. 17, vyprávění o podzimu, co se sklízí na poli. Do pátku 4. 11. naučit básničku 

str. 18.  Stavěli jsme ze stavebnice a z Lega jsme skládali čísla 1 – 5.  Všichni jsme dostali sladkou odměnu.

V jemné motorice jsme vybarvovali a stříhali strašidelný domeček.

 


24. 10. a 25. 10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.


21. 10. 2022 – Pátek

Ráno jsme si zacvičili, zazpívali a podívali se na další pokračování Michala – číslo 5 a 6. Po návratu z plavání jsme si pohráli se stavebnicí.

Prosím, kdo ještě nemá zaplacené fotky.


20. 10. 2022 – Čtvrtek

Dnes ráno jsme začali pracovat v PS ,,Škola“, vybarvovali jsme berušku podle čísel a po svačině jsme se vydali do divadla.

Zítra plavání.

 


19. 10. 2022 – Středa

Ráno proběhlo opět naše cvičení s písničkou i zpívání. Podívali jsme se na Michala na č. 4 a začali jsme počítat. Moc dobře nám to šlo, a tak jsme si zahráli hru – ,,Početní král“. Byli jsme  šikovní a dostali jsme hvězdičku do ŽK. Zkoušeli jsme počítat i s pastelkami. Pracovali jsme v PS ,,Škola“ na str. 16 – vybarvování. Kdo nestihl, dokončí doma. Za DÚ str. 15.  Stříhali, skládali, vybarvovali a lepili jsme puzzle jablíčko. Nakonec jsme voskovkami dokreslovali obličeje.


18. 10. 2022 – Úterý

Dnes jsme si opět zacvičili, protáhli si ručičky i prstíky a pustili se do práce. V PS jsme pracovali na str. 14. Stříhali jsme obrázky, skládali a vybarvovali a nakonec nalepili do sešitu. Pracovali jsme s keramickou hlínou, pohráli si se stavebnicemi a přečetli si pohádku.


17. 10. 2022 – Pondělí

Pondělní ráno jsme začali cvičením s písničkami. Po rozcvičce jsme pracovali v ,,Hvězdičce“ na str. 9. Barevná stránka DÚ. Navštívil nás pan policista a povídali jsme si o bezpečnosti a dopravních značkách. V pracovním listě jsme procvičili zrakové vnímání a hledali a vybarvovali houbičky. Nakonec jsme pracovali s listy, které si však některé děti nepřinesly.

Již přišly vánoční fotografie s kalendářem. Cena 330 Kč. Děti mohou peníze nosit.

Připomínám divadlo, čtvrtek 20. 10. cena 70 Kč.


24. 10. a 25. 10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.


14. 10. 2022 – Pátek

Ráno jsme si zacvičili a zazpívali si naší počítací písničku. Pracovali jsme s pracovními listy, v prvním jsme vybarvovali

pastelky, která je vlevo nahoře aj. Doma stále procvičujeme, kde je levá, a kde pravá strana. Druhý pracovní list jsme stříhali. Hledali jsme šnekům správný domeček a nalepili do sešitu. Nakonec jsme do sešitu kreslili podzimní obrázek. Kdo nestihl, domaluje doma. V pondělí společně zkontrolujeme. Dnes jsme vyráběli muchomůrky.

Na pondělí přinést vylisované javorové listy.

20. 10. ve čtvrtek jdeme do divadla HP na pohádku. Prosím přinést 70 Kč.


13. 10. 2022 – Čtvrtek

Čtvrtek jsme opět začali cvičením a protahováním s hudbou. Pracovali jsme v ,,Hvězdičce“ na str. 8. Kdo nestihl vybarvit, dokončí doma + barevná stránka DÚ. Pracovali jsme i v PS ,,Škola“ na str. 12 a 13. Začali jsme si vyprávět a poznávat pohádky. Nakonec jsme jsme vyrobili ježka z přírodnin.


12. 10. 2022 – Středa

Ráno jsme se protáhli rozcvičkou, procvičili levou a pravou stranu a v pracovním listě jsme se orientovali – před, za,

pod a nad. Poté jsme obrázky vybarvili. Muchomůrkám jsme vystříhali kloboučky a podle teček nalepili k číslům. Muchomůrky jsme nalepili do sešitu. Začali jsme poznávat č. 3. Podívali jsme se na video s Michalem a trojku jsme si zkoušeli napsat. Za DÚ vybarvit č. 3 – pracovní list ( někdo stihl ve škole). Pokračovali jsme s výrobou víly.


11. 10. 2022 – Úterý

Dnes jsme cvičili opět s písničkami, pracovali jsme v PS ,,Škola“ na str. 10 a 11. Cvičili jsme v tělocvičně, proběhli se, zasoutěžili si v družstvech a zahráli si na rybičky a rybáře. V jemné motorice jsme ve skupinkách začali vyrábět podzimní vílu.


10. 10. 2022 – Pondělí

Ráno jsme si pustili písničky a zacvičili si, povyprávěli jsme si o

víkendu a zopakovali dny v týdnu. Po procvičení ručiček jsme pracovali v ,,Hvězdičce“ na str.7, kdo nestihl, dokončí doma + barevná stránka DÚ.  PS Škola str. 9. V jemné motorice jsme lepili kukuřici s kaštanem a vytvořili jsme tak kytičku. Z kaštanů jsme vyrobili i pavoučky.


7. 10. 2022 – Pátek

Cvičení s písničkou, pracovní list – rybičky – pravá, levá…. Plavání.

Dětem byl rozdán ,, Souhlas s činností školního psychologa“, prosím přinést v pondělí vyplněné.


6. 10. 2022 – Čtvrtek

Po ranním cvičení jsme pracovali v PS ,,Škola“ na str.8 a 9. Na str. 8 se za DÚ naučíme na pondělí 10. 10. básničku. Skládali jsme puzzle a z modelíny a kaštanů jsme vyrobili šneky.

Zítra plavání.


5. 10. 2022 – Středa

Dnes jsme opět zacvičili a zazpívali si naší počítací písničku. Kreslením obrázku jsme procvičili prostorovou orientaci- vpravo, vlevo, nahoře, dole…. Opakovali jsme čísla 0, 1, 2, zkoušeli jsme je psát na tabuli a poté i do sešitu. Všichni jsme byli moc šikovní a tak jsme si procvičili ručičky i naši fantazii a stavěli jsme ze stavebnice zajímavé věci.


4. 10. 2022 – Úterý

Ráno jsme si zacvičili na naše oblíbené písničky a poté se pustili do práce. Rozcvičili jsme ručičky a

pracovali v ,,Hvězdičce“ na str.6 a barevnou stránku doma, ale až na čtvrtek. Stříhali jsme a lepili obrázky do velkého sešitu. Hráli jsme si se stavebnicí a barvili šišky k dalšímu tvoření.

Přinést 330Kč na fotografie.


3. 10. 2022 – Pondělí

Dnes jsme si zacvičili s písničkami a povyprávěli jsme si o prodlouženém volnu, kde jsme byli a co jsme dělali. Po rozcvičce prstíků jsme pracovali v ,,Hvězdičce“ na str.5. Kdo nestihl, dokončí doma a barevnou stránku za DÚ. Začali jsme se učit dvojku a dostali jsme všichni pomůcku k psaní číslic, kterou budeme ve škole používat. Pustili jsme si – Jedna dvě, Michal jde – č.2, a zazpívali si ,,počítací“ písničku. Do velkého sešitu jsme lepili dopravní prostředky. Pohráli jsme si a nakonec jsme si vybarvili obrázek.

Na čtvrtek přinést cca 10 kaštanů.


28. 9. 2022 – Státní svátek, 29. 9. a 30. 9. 2022 ŘV.


27. 9. 2022 – Úterý

Ráno si děti rozcvičily prstíky a v grafomotorice dokreslily pavoučkovi síť a vybarvily šaška. Další hodinu děti vymýšlely slova na zadaná písmena. Zacvičily si v tělocvičně a prošly se v okolí školy. Nakonec děti vybarvily, vystřihly a slepily podzimní strom.


26. 9. 2022 – Pondělí

Dnes se děti seznámily s keramickou dílnou a vyrobily si šneka. V grafomotorice kroužily kroužky a domalovaly a vybarvily klauna. V jemné motorice navlékaly korálky a vyrobily si náramky. Nakonec si společně zazpívaly.


29. 9. a 30. 9. je vyhlášeno ŘV. Školní družina je pro nutné případy v provozu od 7:00h. do 16:30h.  ŠJ nevaří. 


23. 9. 2022 – Pátek

Ráno jsme doplnili hrnečky stříháním a lepením. Po návratu z plavání jsme si vybarvili housenky.      Rozpis plavání – 7. 10., 21. 10., 4. 11., 25. 11., 2. 12., 16. 12., 13. 1. a 27. 1.


22. 9. 2022 – Čtvrtek

Ráno opět písničkové cvičení. Dnes jsme obkreslovali veverku a zopakovali jsme psaní čísla 1. Vybarvili jsme si k tomu žirafu a

procvičili jsme i zrakové vnímání překreslováním obrázků. Hledali jsme jednoslabičná, dvou, tří, čtyř i pětislabičná slova a vytleskávali jsme slabiky. Byli jsme moc šikovní. Nakonec jsme malovali kočku vodovými barvami.

Zítra plavání.


21. 9. 2022 – Středa

Dnes jsme si opět zacvičili s písničkami, procvičili prstíky a uvolňovali zápěstí ležatými osmičkami. Jedním tahem jsme dnes obkreslili medvídka. Trošku jsme poznávali dopravní značky a vybarvovali. Prstíky jsme také procvičili modelováním, kdy jsme beruškám

dodělávali tečky podle čísel. V matematice jsme pracovali na str. 4 a 5. Nakonec jsme voskovkami kreslili ovoce.

Pracovní sešity mají děti ve škole.


20. 9. 2022 – Úterý

Ráno jsme procvičili prstíky a jedním tahem jsme dnes obkreslovali ježka. Poté jsme psali v ,,Hvězdičce“ na str. 4, druhá stránka doma. V tělocvičně jsme se proběhli a zasoutěžili si v pohybových hrách. V PS Škola jsme pracovali na str. 7, poznávali jsme dopravní prostředky, vytleskávali slabiky a procvičili zrakové vnímání hledáním rozdílů na obrázcích.

Pracovní sešit zůstal ve škole. Vybarvili jsme si panáčky a panenky a dozdobili květinami.

Tento týden v pátek 23. 9. plavání.


19. 9. 2022 – Pondělí

Děti si ráno zacvičily na oblíbené písničky, protáhly si záda a poté začaly pracovat. Nejprve v matematice na str. 2 a 3, procvičily si prostorovou orientaci a pracovaly se čtvercem. Šneka si obkreslily barevně jedním tahem, vybarvily a složily páva a pracovaly s modelínou.


16. 9. 2022 – Pátek

Dnes jsme si vyplnili pracovní list s čísly a vybarvili obrázek. Po svačině jsme odjížděli na plavání, které jsme zvládli na jedničku a byli jsme pochváleni. Po návratu jsme se podívali na krátkou pohádku.


15. 9. 2022 – Čtvrtek

Jelikož jsme dnes byli svátečně oblečeni a učesáni na fotografování, vynechali jsme ranní cvičení. Rozcvičili jsme pouze ručičky s prstíky a pracovali jsme v ,,Hvězdičce“ na str.3 a barevnou stránku doděláme doma. Stříhali, skládali a lepili jsme zvířátka do velkého sešitu. Nakonec jsme zvířátka vybarvili. Vybarvování nám ještě moc nejde, a tak jsme si ještě vybarvili kočičku. Ta se nám moc povedla.

Zítra plavání!

V pondělí 19. 9. 2022 – třídní schůzka od 17:00h.


14. 9. 2022 – Středa

Ráno, jako vždy, jsme začali pohybem. Po protažení jsme pracovali v PS Škola na str. 5 a 6. Na str. 6 máme domácí úkol. Naučit se básničku a vybarvit obrázek. Čas máme do 19. 9.  Poté jsme ve třídě hledali geometrické tvary a vybarvili obrázek v pracovním

listě. V jemné motorice jsme lepili barevné lístečky. Pohráli jsme si s legem a nakonec přečetli pohádku, ,,Jak Martínek pomáhal“.

Zítra fotografování.

Pátek 16. 9. plavání.

V úterý máme TV v tělocvičně, přinést oblečení na cvičení a pevnou obuv se světlou podrážkou.(Kdo ještě nepřinesl.)


13. 9. 2022 – Úterý

Dnes po písničkovém cvičení jme měli rozcvičku i s panem školníkem. Přišel k nám se štaflemi a s dětmi si rád zacvičil.

Dětem se to moc líbilo a krásně cvičily. Pracovali jsme s pohádkou ,,Červená Karkulka“ a po přestávce jsme zkoušeli psát 0 a 1. Pustili jsme si početní písničku a video 1, 2 Michal jde. Voskovkami jsme krásně vybarvili zámek, pohráli jsme si a procvičili zrakové vnímání – barvy a rozdílné obrázky. Nakonec jsme se podívali na pohádku o krtečkovi.


12. 9. 2022 – Pondělí

Dnešní ráno jsme začali vyprávěním, co jsme dělali o víkendu. Rozcvičili ručičky a jedním tahem jsme dnes obkreslovali želvu. Po uvolnění ručiček jsme pracovali v ,,Hvězdičce“ na str. 2. Druhou, barevnou stránku uděláme doma – DÚ. Zahráli jsme si s naučnými hry a stavebnicí. V jemné motorice jsme pracovali s voskovkami a vodovými barvami a vytvořili jsme barevného šneka.


9. 9. 2022 – Pátek

Ráno jsme si zacvičili s písničkami, procvičili prstíky a zápěstí a obkreslovali obrázek jedním tahem. Tentokrát zajíčka. Do velkého sešitu jsme skládali a lepili ježka a vybarvovali podzimní obrázek. Po svačině a pobytu venku jsme navlékali korálky na myší ocásky a poznávali tak čísla. Všichni to krásně zvládli a dostali sladkou odměnu a razítko do ŽK. Při tvoření jsme pracovali s krepovým papírem a

vytvořili jsme hrozen vína.

15. 9. fotografování dětí  – kdo nebude mít o fotografování zájem, prosím o informaci. 

29. a 30. 9. 2022 ředitelské volno – družina je pro děti zajištěna, ŠJ nevaří

 


8. 9. 2022 – Čtvrtek

Po zvonění jsme si zacvičili s písničkami, posadili se do kroužku a zopakovali si básničky, které se učíme v družině. Poté jsme procvičili slovní zásobu, hledali jsme slova na zadané počáteční písmeno a zkoušeli jsme hledat rýmy. Pracovali jsme dnes v ,,Matematice“ na str.1 a počítali jsme skřítky a vybarvovali domeček. Všichni dostali razítko. V jemné motorice jsme si vytvořili muchomůrku. Nakonec jsme si zahráli deskové hry a pohráli si.


7. 9. 2022 – Středa

Ráno jsme se protáhli cvičením a poté se pustili do práce. Procvičili jsme ručičky a prstíky a v pracovním listě jsme zkoušeli obloučky a pastelkami jsme se snažili obtahovat jedním tahem kytičku. Byli jsme moc šikovní. Na www.školákov jsme poznávali barvy a řadili obrázky podle velikosti. Dostali jsme všichni hvězdičku do ŽK. V pracovním sešitě ,,Škola“ jsme vybarvovali obrázek. Kdo nestihl, má sešit domů a vybarví doma. Jemnou motoriku jsme procvičili trháním barevného papíru.


6. 9. 2022 – Úterý

Dnes ráno jsme si opět zacvičili, sedli si do kroužku a vyprávěli si, co koho nejvíce baví. Začali jsme se učit básničku, kterou si vždy řekneme při další práci v kruhu. Před grafomotorikou jsme procvičili prstíky a v pracovním listě jsme zkoušeli dělat déšť – čárky. Dnes jsme i stříhali, skládali a lepili zvířátka, poznávali barvy a vybarvovali. Pohráli jsme si se stavebnicí a přečetli pohádku.

Některé děti ještě nemají sešity, prosím dokoupit.  A4 bez linek a A5 široké linky.


5. 9. 2022 – Pondělí

Dnešní den jsme začali cvičením s písničkami, procvičili prstíky a srovnali si záda. Poté jsme se pustili do práce. V ,,Hvězdičce“ jsme začali pracovat na str.1. Barevnou stránku uděláme doma. Domácí úkoly značíme zeleným puntíkem. Pokud bude na stránce zelený puntík, je tam DÚ. O velké přestávce jsme se byli proběhnout venku a po návratu jsme procvičovali jemnou motoriku a

navlékali jeřabiny (tupé jehly pro děti). Všichni byli moc šikovní. Přečetli, povyprávěli a nakreslili jsme pohádku o ještěrce.

Dětem byly do ŽK vloženy informace o ŠD a hesla k přihlášení do ,,Bakalářů“.


2. 9. 2022 – Pátek

Dnes jsme si ukázali, jak správně sedět v lavici, začali se učit básničku k procvičování ručiček a prstíků a seznámili se s pravidly naší třídy. Pracovali jsme s prvním pracovním listem, kde jsme tužkou ,,míchali kaši“ a dostali tak první razítko. Byli jsme moc šikovní. Prohlédli jsme si školu a navštívili i p. ředitele v ředitelně na druhém stupni.

Dětem byly rozdány pracovní sešity (nic nedoplňují).

DÚ pro rodiče – prosím vyplnit první stránku v ŽK.


1. 9. 2022 – Čtvrtek

Přivítání a seznámení ve třídě.