0. A

Hurá do školy

Hurá do školy!!!


17. 9. 2021 – Pátek

Tak nám bohužel dnes tělocvična nevyšla, byla celý den obsazená. ale máme slíbeno, že nám místečko najdou.

Dnes jsme pracovali přes počítač – www.školákov a řadili jsme obrázky podle velikosti a barvy. V matematice jsme navlékali myškám ,,ocásky“(korálky), podle daného čísla. Pracovali jsme ve skupinkách a byli jsme moc šikovní. V Hvězdičce jsme pracovali na str.4. Doma si děti vždy udělají vedlejší barevnou stránku (str.4). Z papíru jsme si vyrobili ježka.


16. 9. 2021 – Čtvrtek

Dnes ráno jsme si zacvičili tentokrát bez písničky. Všem nám to moc šlo. Zítra půjdeme poprvé cvičit do tělocvičny. Kdo si ještě nepřinesl oblečení na tělocvik, zítra přinést.

Po rozcvičce jsme začali grafomotorikou a dělali malá a velká kolečka. Dokreslovali jsme dopravní prostředky, v matematice jsme poprvé psali do sešitu a procvičili zrakové vnímání barevnými kolečky. Přečetli jsme si pohádku o neposlušné postýlce.

Dnes nás navštívila Armáda České republiky, která nám ukázala vojenské auto i maskování.

 


15. 9. 2021 – Středa

Ráno jsme se fotografovali a poté jsme se pustili do práce. Zkoušeli jsme zrakové vnímání v pracovním listě. V matematice jsme počítali na str. 5. Byli jsme se podívat na Chvalské tvrzi, kde probíhá veletrh sociálních služeb. Viděli jsme jízdní policii (koně), jak jsou vycvičeni proti různým zásahům. Moc se nám to líbilo a mohli jsme si koníky i pohladit.

V žákovské knížce mají děti lístečky s přístupovým heslem do MS TEAMS. Žákovské knížky mají děti ve škole, zítra jim budou rozdány.


14. 9. 2021 – Úterý

Dnešní den jsme začali opět rozcvičkou. Pracovali jsme s pracovním listem, kde jsme dělali rovné čáry a kapky deště. V ,,Hvězdičce“ jsme pokračovali na straně 3. Dokreslili jsme šňůry na prádlo a prádlo na ně pověsili. Kdo nestihl, dokončí doma. Proběhli jsme se na dopravním hřišti a po návratu jme si doplnili obrázek, jak se na hřišti správně chovat. Dnes jsme si i dost pohráli se stavebnicí.


13. 9. 2021 – Pondělí

Ráno jsme si zacvičili na podložkách, procvičili hrubou motoriku a povyprávěli jsme si o víkendu, co jsme dělali a kde jsme byli. V pracovním listu jsme poznávali zvířátka, počítali a vybarvovali. Básničku jsme krásně uměli a dostali razítko. V jemné motorice jsme vyráběli muchomůrku a ozdobili si s ní třídu.


10. 9. 2021 – Pátek

Dnes ráno jsme si zacvičili s písničkami, rozcvičili ručičky a začali jsme dokreslovat a vybarvovat klauna. Někteří již uměli básničku a dostali první razítko do žákovské knížky. Na ostatní čeká razítko v pondělí. Po svačině jsme trochu počítali v pracovních listech. Stříháním, lepením a vybarvováním jsme procvičili  jemnou motoriku a vyrobili jsme si pejska. Dnes jsme si přečetli pohádku o koťátku.

V pondělí 13. 9. 2021 v 17:00 třídní schůzka.9. 9. 2021 – Čtvrtek

Ráno po testování  jsme po rozcvičení ručiček dokreslovali hlavičkám vlasy.  V pracovním sešitu ,, Hvězdička“ jsme pokračovali na stránku 2.

Kdo nestihl vybarvit ve škole, dodělá si doma. Skládali jsme kostky se zvířátky a přečetli pohádku o žábě.


8. 9. 2021 – Středa

Dnes jsme si po ránu zacvičili a poté jsme se pustili do práce.

Procvičili jsme prstíky navlékáním bavlnky. Všichni jsme to krásně zvládli.                                       

V grafomotorice jsme zkoušeli psát ,, důlky“ na kuličky.

V matematice jsme se začali učit psát 0 a 1 a všem nám to moc šlo.

Velkou jedničku jsme si vybarvili. Vyrobili jsme si autíčko i s řidičem,

pohráli si se stavebnicí a s vláčky a přečetli si pohádku o bolavém zoubku.                                                                                                                                                                                        Navlékání bavlnky

Zítra testování. V 8:25 h. před školou.


7. 9. 2021 – Úterý

Dnešní den jsme začali prací s nůžkami. Stříhali a skládali jsme obrázek,

který jsme si potom nalepily.

Začali jsme počítat a vybarvovat v matematice na str. 1.

Byli jsme moc šikovní. Kdo nestihl vybarvit, dobarví si doma.2

Dostali jsme také první domácí úkol.

Naučit se v matematice na str. 1 básničku.

Máme čas až do 13. 9.

V jemné motorice jsme procvičili prstíky trháním papírků a lepili jsme jablíčko.


6. 9. 2021 – Pondělí

Ráno po testování jsme si dali rozcvičku s písničkou. Poté jsme s básničkou procvičili prstíky a začali jsme pracovat v pracovním sešitě. Dodělávali jsme čárky a vybarvovali obrázky. Kdo nestihl, dodělá si doma. Pohráli jsme si, četli jsme pohádku a procvičili slovní zásobu.


3. 9. 2021

Dnes jsme se učili básničku k procvičování prstíků. Moc nám to šlo. Pracovali jsme již s prvním pracovním listem. Druhou hodinu jsme se šli podívat  na druhý stupeň, kde jsme si prohlédli počítačovou učebnu a navštívili jsme p. ředitele v ředitelně školy. Děti dostaly dárečky, které se jim moc líbily. Prohlédli jsme si obrázky na chodbách a vrátili se zpět do naší školy.

Pohráli jsme si a nakreslili obrázek.


2. 9. 2021

Dobrý den,

dnes jsme si povídali o slušném chování a bezpečnosti.

Poprosím zítra vyplněné ŽK a Evidenční list žáka.

Zítra končíme 10:45h. Kdo půjde hned po vyučování domů, prosím napsat lísteček.

Ráno mezi 7:30h. – 7:45h. paní asistentka přebírá děti a odvádí je do šaten a poté do třídy.


Kontakty – Družina

   5. odd.   Lucie Pinová                         778 713 911
   1. odd. Alžběta Nováková                  778 713 912
   2. odd. Emília Krajňáková          778 713 913 (vedoucí školní družiny)
   3. odd. Hana Dědourková                 778 713 914
   4. odd. Tereza Voráčková                  778 713 915
   Klub – Renata Hromasová                 778 030 593