I. A

Nalezený obrázek pro hup a hop

Vítejte na stránkách třídy 1. A,

zde každý den naleznete důležité informace o dění ve třídě, probraném učivu, plánovaných akcích.

Krásné dny přeje Barbora Pavlič Kvičinská, třídní učitelka (TU) a Veronika Smíšovská, asistent pedagoga

 

4. října

Máme sady fotografií (školní pro prvňáčky), prosím, kdo se fotil, aby do školy donesl 330 Kč. Prosím o přesnou částku. Děkuji.

Tv:

Dnes jsme se věnovali zájmům a koníčkům dětí, povídali jsme si, co dělají rády. Stále je ještě možnost vyzkoušet kroužky, které probíhají v naší škole.

Kroužky a mimoškolní aktivity – ZŠ Chvaly (zschvaly.cz)

Míčové hry, ,,Vracečka“, nástup ještě zdokonalujeme :-).

A:

Opakujeme pozdravy, barvy, píseň The colour song, What´s in my bag.

DÚ: naučit se slovíčka: notebook, crayon, ruler, chair (taktéž umět i předchozí slovíčka – školní potřeby). Příště bude hodnoceno. 

PS 46/1 – vykreslovali jsme podle diktátu (barva a název předmětu).

U 6/3 – doplňování do řady.

U 8/1, 3. K tomu nová píseň. U 61.

PS 9, PS – vystřihování z přílohy své aktovky, dokreslení školních potřeb.

Č:

Procvičujeme čtení slabik a slov, ŽA 24 a 25, pexeso s vystřiženými obrázky (hry se slabikami).

DÚ: čtení 10 minut ze Zdokonalujeme čtení, možno až do strany 11 podle výběru dítěte.

Vv, Pč:

Záložky si děti nesou domů, již jsme vyráběli podruhé. Naše škola na Slovensku (s touto školou proběhne výměna záložek):

Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava (edupage.org)

Ovoce na prostírání – kresba čar, trhání papíru a lepení.

AJ (LAD):

PS str. 6 cv. 1, str. 7
DÚ: Naučit se slovíčka – notebook, crayon, ruler, chair (slovníček je v PS na str. 61). Děti, které nemají z dnešního dne jedničku ze zkoušení se doučí i zbytek slovíček z lekce 1 – škola (PS na str. 61, Unit 1 school).

 


 

3. října

Další děti dostaly kartičky do automatu na svačinky (děti, které o ně projevily zájem).

Připomínám nutnost pravidelného čtení: nyní již 10 minut denně.

DÚ: ŽA 22/3, 23/3 (čtení).

 

Č:

Dobré ráno, dobrý den. Báseň: Dny, Správný sed a úchop.

Vyprávění o dnech volna, přáli jsme spolužačce k narozeninám.

Narozeninová (Uhlíř, Svěrák) – YouTube  Zpívání pro radost.

Báseň k písmenu E, děti mají pochvalu :-). Vyhledáváme a kroužkujeme písmeno E v básni (ŽA 20).

ŽA 21, 22, 23.

Tvoříme slabiky a slova na destičky s písmeny. ŽA 24.

Rozstříhali jsme část obrázků z her k Živé abecedě (děti mají ve škole).

Uvolňovací cvičení a nácvik psaní horního oblouku.

UC strana 12.

M:

Vyvození početní operace sčítání a znaménka plus.

Pro chybějící:

Počítáme do 3 (skolakov.eu)

Sčítání a odčítání do 3 (skolakov.eu)

Velká MM: 20, 21.

 

Dnes si všichni zaslouží velkou pochvalu za práci a aktivitu, na začátku hodiny už máme vždy pěkně nachystané pomůcky :-).


 

27. září

Připomínám:

Od 17:00 je plánována oslava 235 let trvání školy – srdečně Vás zveme. Vedle krátké vzpomínky na historii školy je zařazeno vystoupení žáků a na závěr bude vysazen strom. Součástí bude i možnost prohlídky školních budov.  

Dnes jsme měli projektový den: Den české státnosti: SVATÝ VÁCLAV.

Tv:

Nástup a rozcvička s overbally, překážková dráha s overbally (královská koruna), také cestu z tělocvičny jsme zvládli s korunou na hlavě.

A:

Opakujeme pozdravy, barvy a školní potřeby, opakujeme písně. Nad vitráží (vysvětleno, ukázky, omalovánka) Václava jsme si procvičili barvy, otestovali naši znalost barev (známky mají děti v ŽK).

What’s in my bag? A song – YouTube

The colour song – YouTube

Č:

Prezentace na IT (28. září).

PL – čteme o Václavovi.

Vyvození písmena E.

ŽA: 20.

DDÚ naučit se báseň ze strany 20 (ŽA).

V týmech děti skládaly obrázek (dvacetikoruna, seznámení s vyobrazením, nápisem).

DÚ: pravidelné čtení každý den (možno ze ZČ i z ŽA).

Vv, Pč:

Vyrábíme postavu Václava z makovic, kartonu, krepového papíru. Velká pochvala všem.

Poslech Povídání o pejskovi a kočičce.

Přeji všem klidný den státního svátku a příjemné prožití dnů ředitelského volna.

Ve škole se shledáme opět 3. října, Barbora Pavlič Kvičinská


 

24. září

Č:

Píseň na uvítání, básně s pohybem rukou, báseň na správný sed a úchop.

Nacvičujeme psaní čar všemi směry – velká plocha, astra pro maminku (PL), UC strana 10.

Pochvala za DDÚ, děti mají krásné loďky i vlnky!

DÚ: čtení: Zdokonalujeme čtení strana 6 (možno si doplnit o obloučky).

Počty slabik ve slově, vytleskávání, slabiky krátké a dlouhé (odlišujeme skokem snožmo, roznožmo).

ZČ: 4, 5, 6.

Práce s tabulkou a písmeny – skládání slov z písmen, která jsme se již učili.

UC: strana 11.

Hup a Hop: četba na pokračování.

M:

Číselná řada vzestupně, sestupně, opakujeme symboly ,,rovná se“, ,,vetší než“, ,,menší než“ (nutno číst zleva doprava).

Velká MM: strana 18 a 19.

PH: tvoříme skupiny o daném počtu prvků.

 

ŽK jsou vybrané u mne ke kontrole.


 

23. září

V sešitě do družiny mají děti vlepené údaje s pokyny k platbě.

Č:

Báseň a píseň na uvítanou.

Tvoříme slova a slabiky s písmeny, která známe (děti jsou písmena a tvoří dvojice, skupiny).

ŽA: 18 a 19. Obloučkujeme, opakovaně čteme.

Sebereflexe: Jak čtu? Děti si samotné na stránky dávaly ,,smajlíka“ podle svého hodnocení.

O víkendu doporučuji čtení v ŽA strana 18.

Materiály si děti nesou domů k nahlédnutí.

Poznáváme naše jména, rozdáváme si pomůcky, nově máme službu ,,zahradníka“, zalévání květin ve třídě.

DDÚ (dobrovolný domácí úkol): vykreslení lodičky a pod ni vlnky (PL).

M:

Číslo 3, číselná řada do 5 vzestupně, sestupně, s pohybem.

Určování počtu prvků.

Chybějícím např.:

Počítáme do 3 (skolakov.eu)

Velká MM: 16, 17.

Malá MM: strana 6.

Pr:

První podzimní den, výzdoba oken ve třídě.

Opakujeme dopravní značky.

Jdeme do školy (websnadno.cz)

Učebnice: Strana 8 – dokončení (dopravní značky), strana 9 – opakování zářijového učiva.

Zkusili jsme jít ve vestách ve dvojicích a trénovali jsme přecházení silnice (uvnitř budovy).

Hv:

Zařazení PL do desek, píseň Žabička veselá.

Pějme píseň dokola s Hupem (písně o zvířatech).

Hodnocení týdne a rozloučení (rozhovor v kruhu).

V úterý 27. 9. bude náš den zaměřen na Den české státnosti (projektový den SVATÝ VÁCLAV).


 

22. září

24. 10. bude 5. vyučovací hodina –  třídnická hodina.

Č:

Píseň Dobré ráno, báseň Dny.

PH: děti tvoří dvojice a tvoří slabiky (L, M, A, Á). Rytmizace slov.

ŽA: strana 17.

ZČ: 3.

Básně s pohybem na rozcvičení rukou, správný sed a úchop. Píseň Moře.

Psaní na tabuli – vodorovné čáry s básní (žebřiny, báseň z UC strana 9).

UC: strana 9.

Četba na pokračování Hup a Hop.

Sebereflexe: co mi podařilo, co se mi líbí.

DÚ: čteme ZČ strana 3 (ve cvičení 3/4 jsme přidali ke slabikám obloučky).

M:

Číselná řada do 5 (1 – 5, vzestupně, sestupně), s pohybem.

Porovnávání.

Více – méně – stejně (skolakov.eu)

Užíváme symboly ,,větší než“, ,,menší než“, ,,rovná se“.

Velká MM strana 15, malá MM: strana 4/1, 5/1, 5/5.

Měla babka (píseň).

Krásný den všem. Zítra možná půjdeme na malou vycházku v rámci prvouky (záleží na počasí a kondici dětí).

Připomínám odevzdání Informovaných souhlasů (s volbou souhlasím/nesouhlasím). Děkuji. 


 

21. září

Č:

Píseň Dobré ráno.

Básně s pohyby prstů pro snadné psaní, píseň Moře. (Chybějící mohou doma např. chvilku ,,kreslit“ na plech, kde je vysypaný hrách, mouka).

Uvolňování celých paží na píseň.

Trénujeme posun ruky po papíru – velká plocha, mazací tabulky, papír.

UC strana 8.

ŽA: strana 16 podle pokynů dole na straně.

DÚ ZČ: 5 minut (dle výběru lze ze strany 1, 2, 3/1).

M:

Píseň Měla babka.

PH: Hrušky a jablka – tvoříme skupiny podle zadání (např.: dvojice – jedna hruška a jedno jablko).

Číselná řada vzestupně, sestupně – 1 – 5 (s pohybem).

Velká MM: 14/1, 2, 3, 4.

Pochvala za domácí úkoly!

DÚ: velká MM 14/5, 13/5.

Pr:

Báseň Dny.

Téma: Jdeme do školy.

Rozhovor, jak ráno děti chodí do školy, jaký používají dopravní prostředek.

Opakování některých dopravních značek (popisujeme a vyvozujeme jejich význam, přesný název není nutno umět, důraz na porozumění).

U: strana 8 – vykreslení obrázku podle toho, jaký používají dopravní prostředek (nebo chodec, jestliže chodí do školy pěšky).

Na větším obrázku jsme pouze vykreslili děti tak, aby byly na ulici dobře vidět. V pátek budeme pokračovat s dopravními značkami a nacvičíme si přecházení i venku (jestliže počasí dovolí). Shrneme si kapitolu za září. Učebnice jsou vybrané u mne.

 

Některé děti dnes nakupovaly v rámci Srdíčkových dnů.

V ŽK mají některé děti vložené Informované souhlasy, prosím, proveďte volbu, zda souhlasíte či nesouhlasíte, pošlete po dětech obratem do školy. Děkuji.

Do projektu Záložka do knihy spojuje školy jsme přihlášeni.

Zítra jdeme na oběd během výuky (kvůli organizačním potížím v ŠJ), vyučování končí jako obvykle v 11. 40. Děkujeme za pochopení.

Některé děti dnes dostaly kartičky do automatu se zdravou svačinkou, pro ostatní se ještě chystají. 

Happysnack® – školní automat na zdravou svačinku | školní automat na zdravou svačinku

Děti mají pochvalu za aktivitu v hodinách!

 


 

20. září

I zítra si děti mohou nakoupit v rámci Srdíčkových dnů (některé děti nakupovat chtěly, ale neměly dnes potřebný obnos), lze koupit podle dostupnosti:

baterka 35 Kč, tužka 30 Kč, hlavolam (různé druhy) 40  Kč, magnetka s motivem zvířátek 30 Kč.

Zítra některým pošlu po dětech domů Informované souhlasy, poprosím, je nutné provést volbu souhlasím/nesouhlasím, podpis nestačí :-). Děkuji.

Tv:

Nástup.

Rozehřátí s bubínkem.

Zdravotní cviky, vyrovnávací cvičení v nízkých polohách.

Hod obouruč, hod horním obloukem. ,,Vracečka“.

A: Hello, Goodbay.

(V hodině k nám přišly slečny s prodejem v rámci Srdíčkových dnů, lze nakupovat ještě zítra.)

Opakujeme barvy:

The colour song – YouTube

Nové učivo: School: pencil case, pen, bag, pencil, rubber, book (nutné se naučit na další hodinu A).

Učebnice 4, 5 (děti mají ve škole do dvojic, viz. obrázek).

Pracovní sešit: 4, 5 (kdo nestihl, dokončí doma).

Č:

Přáli jsme spolužákovi k svátku.

Pojmenováváme předměty začínající na písmeno L.

Chybějícím možno zde:

HLASKA-A-PISMENO-L.pps (live.com)

ŽA: strana 14, 15.

DÚ: ŽA čtení 15/1.

Vv, Pč:

Vyráběli jsme záložky pro děti na Slovensko (Ještě budeme vyrábět, aby to nebylo líto chybějícím. Někdo si chce vyrobit i domů.)

Společně jsme utvořili naši Agátu s třídními pravidly.

Děti mají pěkná hodnocení v ŽK.

 

Všem nemocným přeji

brzké uzdravení.


 

Zítra, tj. 20. a 21. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)

19. září

Č:

Rozhovor o víkendu, jména dětí, tvoříme věty s užitím slova MÁ.

Čteme a opakujeme MA, MÁ.

ŽA: 12/3, 4, strana 13.

Poslech operetky Červená Karkulka (i zpěv).

Červená Karkulka (Uhlíř, Svěrák) – YouTube

V týmech děti chystají vyprávění či dramatizaci o pohádce (ze strany 13 v ŽA).

Báseň Dny v týdnu, hodnoceno.

ZČ: strana 1 a 2. Doma děti čtou z těchto stran dle výběru v délce 5 minut/den, do ZČ píšete datum a podpis. Děkuji.

UC: strana 7, dolní část – tráva – i na samostatný list s pomocnými linkami.

Píseň: Beruško, půjč mi jednu tečku.

Beruško půjč mi jednu tečku, třeba tu co máš na zadečku… – YouTube

 

M:

Vyvození pojmu větší než, menší než. Důležitost čtení zápisu zleva doprava.

Velká MM 12 celá, 13/1, 2, 3.

DÚ: Velká MM 13/4.

 


 

16. září

Č:

PH – spojování písmen M, A, Á – čteme slabiky

ŽA 9/3, 4, 12/1, 2, 3

DÚ: Zdokonalujeme čtení: děti již zvládnou stranu 1. Prosím o pravidelné čtení každý den (nyní v délce 5 minut). Vždy napsat datum a Váš podpis. Děkuji.

M:

Číselná řada do 5 (vzestupně, sestupně).

Určujeme počet – odlišujeme 1 a 2 (předměty, obrázky), PH Hlava, ramena (počet částí těla).

Velká MM: 9/4, 5, 6. Strana 10, 11.

Pr:

Já a můj svět – strana 7. Pochvala všem a krásné hodnocení, děti pracovaly ve dvojicích i samostatně, vedený rozhovor o pravidlech ve třídě. Pojmenovávali jsme spolužáka jménem.

Hv:

Odlišuje zvuk a tón, poznává zvuky hudebních nástrojů, založení desek na Hv (děkuji, většina dětí již měla), PL – odlišuje obrázek hudebních nástrojů (tón) a jiných předmětů, které vydávají zvuk.

Děti si dnes s sebou nesou materiály domů k nahlédnutí (také k možnosti doplnění, když v týdnu chyběly).

Připomínám pondělní třídní schůzky v 17. hodin.

Krásný víkend všem, nemocným brzké uzdravení!


 

15. září

Č:

První hláska ve slově, vytleskávání slabik, skáčeme slabiky – roznožmo – dlouhá slabika (MÁ), snožmo – krátká slabika (MA).

Čteme slabiky MA, MÁ, písmena M, A, Á. Písmena spojená ve slabice propojená obloučkem.

ŽA: 9/3, 10, 11.

PL – uvolňování ramenního kloubu, dolní oblouk (obdobné jako v UC str. 6) – houpačka pro Hupa, několikrát obtahovat do rytmu říkanky, plynulé tahy, lehce.

Před psaním vždy zopakujeme báseň ke správnému sedu a úchopu tužky.

Dnes děti dostaly domů Zdokonalujeme čtení (ZČ) – začíná nám každodenní čtení :-). Dnes strana 1/1. Prosím vždy napsat do ZČ datum a podpis, než si děti uvyknou, nosit do školy ke kontrole.

M:

Opakujeme více, méně, stejně.

Číslo 1 – vyvození, počítání do počtu prvků 3, přiřazování k číslici 1, číselná řada do 5 vzestupně, sestupně, krokování.

Velká MM: 8, 9/1, 2, 3.

DÚ: malá MM, strana 3.

Chybějícím:

Počet, množství (skolakov.eu)

 

Fotografování máme úspěšně za sebou. 🙂

 


 

14. září

Č:

Vyvození hlásky a písmena M (pro chybějící např.: hledejte předměty začínající na písmeno M).

Práce s IT, PH (pohybová hra): Motýl – na báseň děti hledají správné písmeno.

ŽA: strana 8, strana 9/1, 2.

DÚ: ŽA 9/1 přečíst několikrát mamince, tatínkovi, babičce….. Prosím o podpis.

Psaní M na tabulky.

Poslech četby na pokračování.

M:

Pojmy více, méně, stejně.

Chybějícím: možno procvičit např.:

Počet prvků (skolakov.eu)

Počítání s kaštany.

Velká MM: strana 7.

Tvary – opakujeme, barvy – procvičujeme. Stříhání obdélníku – bodliny pro ježka.

Pr:

Pravidla chování ve škole.

Učebnice  strana 6.

Báseň s pohybem na Dny v týdnu.

V pondělí, v pondělí
máma práci rozdělí,
v úterý, v úterý
dá nám čisté zástěry,
ve středu, ve středu
už to s rýčem dovedu,
a když přijde čtvrtek,
ryju jako krtek.
A když přijde pátek,
těším se na svátek!
V sobotu, v sobotu
skončíme tu lopotu.
A když přijde neděle,
vstává se nám vesele!!

 

ŽK mám vybrané (někteří ji neodevzdali), abych mohla zapsat známky a pro kontrolu omluvného listu. Děkuji za pochopení.

Připomínám zítřejší fotografování: fotografování proběhne dopoledne během výuky, zítra nebudeme cvičit v tělocvičně, aby nám nechyběly hodiny Č a M. Jedná se o fotografii v budově, portrétní.

 

 


 

13. září

Tv:

Nástup, pohybové hry s během, míčem, zkoušíme skákat přes švihadlo, cvičení s měkkými míčky, hod míčem.

Aj:

Skupina 1: Opakujeme Hello, Goodbay. I am a boy. I am a girl. Barvy:

orange, white, blue, brown, yellow, green, pink, black, grey, red.

Možno píseň:

The colour song – YouTube

PS strana 3, kresba duhy. U strana 3.

Č:

Opakujeme správný sed, úchop.

Čteme A, Á, píšeme na tabulky A, Á.

UC strana 5, čteme opakovaně ŽA 6/3 (hodnoceno 🙂 ).

Vyhledáváme a odlišujeme A, Á – PL.

DÚ: UC strana 6.

Vv, Pč:

Otisky listů na formát A3, kresba ježka, stříhání proužků papíru – bodlinky, budeme dokončovat, následně vložím fotografii :-). Dětem se práce dařila, mají všechny velkou pochvalu!

 

Připomínám sdělení vedení školy:

15. 9. Fotografování I. stupně – Vánoční kolekce. Pokud nemáte o fotografie zájem, kontaktujte třídního učitele.

(Vánoční sada: 1 ks stolní kalendář s fotografií 10×15 cm, 2 ks fotografie 10×15 cm v přáních, 6 ks malé fotografie 3,5×4,5 cm, cena 330 Kč). Jestliže informaci o nezájmu o fotografování neobdržím, předpokládám, že se dítě fotografovat bude, děkuji za pochopení.


 

12. září

Č:

Uvítali jsme se písní, popovídali jsme si o víkendu, opakovali jsme báseň (ŽA strana 4). Děti mají velkou pochvalu, většina se jich báseň naučila.

Rozlišovali jsme A, Á pohybem, vyhledávali jsme je v textu.

ŽA strana 6, 7.

Rozdělili jsme se do týmů, pracovali v týmech – hledali obrázky podle počátečního písmena a skládali z obrázků kytičky.

Dramatizace – u lékaře.

Nácvik básně ŽA str. 6.

UC strana 4.

Poslech Hup a Hop (pokračování).

Sebereflexe – co se mi líbilo, co se mi povedlo.

M:

Opakujeme tvary a barvy.

Číselná řada do 5.

Počet předmětů podle zadání.

Velký MM:  5/3, 6 celá.

Psali jsme ..diktát“ – podle zadání děti volily geometrické tvary a barvy, mají krásné hodnocení v Bakalářích.

DÚ (na středu, zítra matematiku nemáme, doporučuji vypracovat dnes, zítra bude úkol nový): malý MM strana 2/2, 3.

Zítra je další hodina Tv, Vv, Pč – prosím, aby děti měly již vybavené kufříky a sáčky s úborem na Tv.

Prosím, užívejte přednostně pro komunikaci komens v Bakalářích, děkuji.

V případě absence dítěte je nutné učivo doplnit podle dostupných informací a absenci omluvit písemně v ŽK.

Prosím o popisovací (,,mazací“) tabulky, které děti  dostaly v uvítacím balíčku, potřebujeme je do výuky (vybalené, označené jménem). Děkuji.

Děti chodící do družiny dostanou sešit, kam budete zapisovat změny v odchodech svého dítěte z družiny a další vzkazy pro družinu. Děkuji 🙂


9. září

Č:

Čtení obrázků s A ve funkci spojky (obrázky dětí).

Čtení DÚ ze včerejška, prosím DÚ podepisovat. Moc děkuji za spolupráci!

Báseň ŽA strana 4 (jedná se i o dobrovolný domácí úkol na víkend, děti mají označené, kdo se bude učit, prosím podepsat rodičem).

ŽA strana 5/2 a 3 podle pokynů dole na straně.

Rytmizace slov, počáteční hláska ve slově, jména spolužáků, píseň Dobré ráno, dobrý den.

M:

Opakujeme základní barvy a geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh): pohybové hry, práce s IT.

Pro chybějící např.:

Nová stránka 1 (sweb.cz)

Číselná řada do 5 s rytmizací a pohybem, počet předmětů do 3, počet ,,tlesků“ a ,,dupů“ do tří.

Velká MM str. 5/1, 5/2.

Pro chybějící i další zájemce: MM má vše volně dostupné i na internetu, cvičení jsou zde vysvětlena.

Matýskova matematika, 1. díl (aktualizované vydání) – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Pr:

Opakujeme pomůcky a věci, které patří do školy, které do školy nepatří. Pracovali jsme i ve dvojicích, vysvětlujeme třídní pravidla.

Učebnice Pr: strana 5.

Práce s IT, pro chybějící např.:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/skolak.htm

Hv:

Myšlenková mapa – společně přicházíme na to, co vše je Hv.

PL – vyhledávání hudebních nástrojů na obrázku.

Píseň Pod naším okýnkem (s hrou na tělo, hudebními nástroji, gesty), píseň Moře.

Sebereflexe dne a týdne.

Prosím, zda byste mohli dětem pořídit na Hv průsvitné desky (rychlovazače) s euroobaly, abychom tam mohli zakládat PL na Hv a měli Hv pohromadě. Např.:

Zobrazit zdrojový obrázek

Děkuji!

Připomínám 29.  a 30. 9. je ředitelské volno (družina pro případné zájemce v době od 7.00 do 16.30, školní jídelna nevaří).

Prosím, zda byste upřednostnili komunikaci přes Bakaláře, děkuji.

Úkolníčky zatím děti nebudou potřebovat, nejdříve v únoru podle situace. Domů si děti nosí jen materiály s DÚ či pro procvičování.

Moc Vám všem děkuji za spolupráci, děti mají pochvalu za chování a spolupráci, jsou aktivní, snaží se, do školy přichází většina s chutí a radostí, mají skvělé postřehy.

Klidný víkend všem, Barbora Pavlič Kvičinská

 

 


 

 

8. září

Č:

Úvodní píseň ,,Dobré ráno, dobrý den“.

Vyhledávání předmětů a obrázků začínající na hlásku A.

Rytmizace slov.

ŽA str. 5/1 (také i za domácí úkol: je označený zeleným puntíkem, plus je napsáno DÚ. Děti si podloží řádek pravítkem a čtou podle pokynů dole na straně (řádek), dají si pravítko podél sloupce a čtou sloupec. Prosím o podpis do ŽA, abych věděla, že děti doma četly. Děkuji.

Nácvik psaní A – křídou na tabuli, využití IT (interaktivní tabule).

Pro chybějící:

HLASKA-A-PISMENO-A.ppt (live.com)  strana 5

A ve významu spojky – děti kreslily obrázek (jablko A hruška, máma A táta atp.) –  děti vymyslely, každý svůj obrázek,  budeme podle toho zítra číst.

Četba Hup a Hop na pokračování, převyprávění příběhu, píseň Moře.

Nácvik vlnek (PL – pracovní list s lodí)

UC strana 2 a 3.

Básně ke správnému sedu a úchopu.

M:

Určuje počty prvků do tří.

Krokování. Číselná řada do 5.

Počítání s kaštany.

Velká MM strana 3 a 4.

Tv:

Nástup, Na mrazíky, cvičení s měkkými míčky, PH (pohybová hra): Obr a malíček

 

Některé děti dnes domů nesou formulář k vyplnění souhlasu s fotografováním 15. září (založeno v ŽK).

 


 

 

7. září

Č: procvičujeme správný sed a úchop tužky, kroužení, UC (žlutá Agáta) strana 1.

Básně k sedu a úchopu (společně říkáme a podle toho se chystáme na psaní).

Pozor, milí prvňáci,
připravte se na práci.
Sešit mírně nakloníme, 
pak se rovně posadíme.
Narovnáme záda,
záda budou ráda.
Levá, pravá, z rukou stříška,
vejde se tam pampeliška.
A co hlava, jak ji dáš?
Hlavu pěkně narovnáš.
Nohy opři do podlahy,
ať máš krásně čisté tahy.
A s lehkostí motýlí
písmenko je za chvíli.

 

Vezmi palec, ukazovák, zob, zob a máš tu zobák.
Do zobáčku tužku dáme, prostředníčkem podpíráme.

Vyvození písmena A – hledání obrázků, které začínají na A, předmětů, které začínají na A, vytleskávání slov, určování, kde se písmeno A nachází ve slově.  ŽA strana 4.

M: procvičujeme orientaci v ploše, odlišujeme pojmy více, méně, krokovali jsme (udělej počet kroků podle zadání, krokujeme podle velké číselné osy, kterou máme ve třídě upevněnou pod tabulí).

Velká MM: strana 2, malá MM strana 1/2,3.

Pr:

Děti dnes dostaly novou učebnici, máme hotovou stranu 4 (téma: Jsem školák, představovali jsme se, vysvětlili jsme si obrázky pravidel v naší třídě, určovali předměty, které do školy patří a které nepatří, vytleskávali jsme naše jména).

Připomínám 15. září focení prvňáčků do MF Dnes, kdo nemá ještě vyplněný souhlas, pošlu zítra po dětech založené v ŽK. 

Děkuji za informace ohledně ověření přístupu do Bakalářů, prosím, přednostně volte tento způsob komunikace.

DÚ: vykreslit postavu námořníka (děti mají vloženou v ŽK či v penále).

Pozor, někteří mají i dobrovolný domácí úkol (řekli si o něj) – list s obrázkovým sudoku. 🙂

Na velkou přestávku jsme dnes zvládli jít ven.

Prosím, aby si děti doma zkontrolovaly penál a ořezaly si jej, některé přijdou do školy a hned na počátku hodiny ořezávají, prosím o pomoc a nachystání doma. Děkuji.

Zítra je Tv (zřejmě nás čeká tělocvična, možná půjdeme ven – záleží na počasí, vybavení dětí).

 


 

6. září

Tv: seznámili jsme se s tělocvičnou a pravidly chování v tělocvičně, hráli jsme pohybové hry na zahřátí, cvičili jsme v kruhu, zvládli jsme nástup i s pozdravem. Děti si zaslouží pochvalu a také první jedničku v ŽK.

A: děti jsou rozdělené do dvou skupin.

Skupina 1. s paní učitelkou Kvičinskou:

Učebnice máme pouze ve škole do dvojic. Trénovali jsme pozdravy: Hello. Goodbye. Dále: I am a boy. I am a girl. Píseň Hello. Dnes si děti domů nesou PS z A.  Vypracovaná strana 2.

Skupina 2. s paní učitelkou Ladomerskou:

Učebnice máme pouze ve škole do dvojic. Procvičovali jsme pozdravy (Hello. Goodbye) a I am a boy, I am a girl. Vypracovaná strana 2 v pracovním sešitě.

Č: opakování básně z úvodu ŽA, strana 2/2, 3 – vzorné čtení po řádcích a sloupcích, vyprávění nad předměty

z prázdnin.

Vv a Pč: děti kreslily obrázky z prázdnin (na malý formát jako fotografii), vykreslily fotoaparát, vystřihly, lepily. Zasloužená pochvala a odměna i v ŽK.

Dnes jsme na velkou přestávku ven nešli, přesun po A dětem trval déle a nestihly by se nasvačit.

Děti dnes domů nesou ŽK, ve které mají na zadní straně přihlašovací údaje do Bakalářů. Prosím, ověřte přístup do Bakalářů, zašlete mi např. krátkou zprávu: ,,Přihlášení proběhlo úspěšně.“ Děkuji. Následně volte přednostně na vzkazy tento způsob (přes komens).  Prosím, do Bakalářů a na stránky naší třídy se dívejte denně.

V Bakalářích také naleznete známky, v žákovské knížce naleznete navíc i známky motivační (ne všechny známky se zapisují do Bakalářů).

29. září a 30. září je ředitelské volno.

 

Chtěla jsem Vás poprosit, zda by děti mohly do školy nosit uzávěry od PET lahví, využijeme je v matematice, Vv, Pč. Děkuji 🙂

 


 

5. září

Dnes děti dostaly některé z učebnic a pracovních sešitů domů k nahlédnutí. Jestliže máte možnost, prosím

o jejich obalení.

Živá abeceda (ŽA), Uvolňovací cviky (UC)/Psaní číslic (PČ), Matýskova matematika (MM), Procvičujeme

s Matýskem (malá MM), Barevné příklady. Zítra matematiku nosit nemusí, máme ji až ve středu. Materiály do Č nutno přinést. Učebnice a pracovní sešity si děti budou nechávat ve škole, domů je ponesou při domácím úkolu či pro případ procvičování.

Č:

Uvítací píseň: ,,Dobré ráno, dobrý den“, dávali jsme si loďky na náš ,,maják nálady“.

Živá abeceda (ŽA):

seznámili jsme se s piktogramy (Agáta na růžovém pozadí, vysvětleno vlevo na obalu učebnice).

Společně jsme se učili báseň ze strany 1/cv.1. Budeme opakovat ve škole.

Strana 1/cv. 2 – vyprávěli jsme o prázdninách.

Strana 2/cv.1 – popis obrázku (Kimova hra – postupně jsme se snažili zapamatovat řadu předmětů za sebou ve správném pořadí).

Strana 2/cv. 2 a 3 – četli jsme po řádcích, sloupcích. Děti potřebují barevné pravítko z uvítacího balíčku

k podkládání řádku. Zítra s ním budeme také pracovat.

Nácvik správného sedu, držení tužky.

Nácvik kroužení na velkou plochu – v kleče u balicího papíru, na papíru formátu A4 (velké kruhy, malé kroužky, doprovázeno rytmickou básní – pro informaci, motivace – voda pod naši loď ve třídě). Prosím – děti potřebují ořezávátko se zásobníkem (můžete využít ořezávátko z uvítacího balíčku). 

Říkali jsme si den, měsíc, rozvrh – seznámení se symboly. Zpívali jsme písně a hráli pohybové hry ve třídě.

Na velkou přestávku jsme zvládli jít ven :-).

Poslech části úvodní kapitoly z knihy Hup a Hop.

M:

Pohybové hry na určování počtu.

MM: strana 1 – podle pokynů pod obrázkem.

malá MM – strana 1/cv. 1

Domácí úkol pro rodiče – stačí přes víkend – rozstřihat tabulku s číselnou osou, ze strany s číslicemi podle silných čar, vložit do zelené obálky s drukem (z uvítacího balíčku). Číselnou osu – zelená část – nestříhat, v blízké době si ji upevníme na lavice. Děkuji.

Domácí úkol – DÚ – děti si mají na zítřek přinést nějakou vzpomínku z prázdnin, stačí drobnost (kamínek, mušle, pohled, turistická známka, fotografie atp.). Kdo nemůže zařídit, nevadí.

Prosím, kdo navštěvuje družinu a dojde k nějaké změně (dítě nejde do družiny, nejde na oběd, vyzvedáváte jej po vyučování), prosím o písemnou zprávu. U ostatních přihlášených dětí do družiny již předpokládáme, že do družiny jde. Družinu a její návštěvu řešte s paní Krajňákovou, děkuji.


 

2. září

Dnes jsme se seznamovali, zpívali uvítací píseň, postupně jsme se zabydlovali ve třídě, prošli jsme si školu. Povídali jsme si o pravidlech naší třídy, pravidlech chování a bezpečnosti ve škole (seznámení se školním řádem). Děti si vykreslily loďku na náš ,,maják nálady“.

Děti mají za domácí úkol vykreslit svou kotvičku, obrázek si nesou domů. Kdo chyběl, vyrobí si příští týden (posílám i do emailu).

Katalogy od Albatrosu zůstaly ve škole, děti si vezmou v pondělí.

V pondělí je výuka již podle rozvrhu, děti jdou samostatně do školy a do třídy. Prosím o donesení věcí na Tv, děti si sáček na Tv budou nechávat uložený ve skříňce ve třídě. Prosím o kufříky na Vv, další pomůcky.

V případě hezkého počasí budeme chodit na velké přestávky ven (a také podle toho, jak nám rychle půjdou přesuny).

ŽK mám u sebe.

Děti mají velkou pochvalu, všichni pěkně spolupracovaly, hlásily se, byly vzorně nachystané, moc všem děkuji!

Krásný víkend přeji, BK

 

 


 

  1. září 2022

Milí rodiče, milé děti,

děkuji za dnešní krásné společné přivítání v naší třídě.

Zítra připomínám, aby děti měly s sebou: aktovku, penál, vyplněnou žákovskou knížku, přezůvky. Prosím všechny věci řádně označené.

Kdo potřebuje, ať si vezme i svačinku a pití, chvíli potrvá, než si zvykneme na školní režim, možná budou mít děti hlad či žízeň dříve než je tradiční svačinová přestávka.

Děti  si již mohou donést kufříky na Výtvarnou výchovu (Vv) a Pracovní činnosti (Pč) , čtvrtky, kapsáře na lavici. Podložky na lavice mít nemusí. V následujících dnech budeme řešit zasedací pořádek dětí tak, aby každému vyhovovalo jeho místo.

Děti si zítra vyzvednu před školou před osmou hodinou (7:45, počkáme na všechny), společně půjdeme do šatny.

Zítra ještě není ranní družina, pouze družina po skončení vyučování, které končí v 9. 40. Děti, které odchází

s rodiči po vyučování domů, odvedeme před školu, prosím, počkejte na nás, budeme mít premiéru i v šatně.

Prosím o písemnou informace do emailu, jak děti zítra odcházejí.

Od pondělí 5. září je družina již v plném provozu.

Ranní družina – zvonek na IV. oddělení, naše družina pro vyzvedávání – II. oddělení.

Vedoucí vychovatelka – paní Emilie Krajňáková – tel.: 778 713 913.

Zítra děti donesou domů nabídku knih z Albatrosu, kdo bude mít o knihy zájem, je nutné donést do školy přesnou částku a vyplněnou objednávku nejpozději do 9. září 2022. Děkuji.

Třídní schůzky budou v naší třídě probíhat 19. září 2022 od 17. hodin (společné).

Přeji pěkný den, Barbora Pavlič Kvičinská

 


  1. srpna 2022

Zítra se sejdeme před školou v 7:45, společně půjdeme do třídy. Čeká nás jen jedna vyučovací hodina.

V případě  potřeby je možné již tento den využít školní družinu i školní oběd. Obědy na čtvrtek a pátek mají děti odhlášené, kdo má zájem o oběd, musí jej dítěti přihlásit. První školní den se děti nepřezouvají, aktovku budou potřebovat, protože dostanou uvítací balíček pomůcek do výuky. Od pátku se již děti přezouvají. V pátek nás čekají již dvě vyučovací hodiny.

Prosím, sledujte stránky naší třídy každý den.

Rozvrh hodin – ZŠ Chvaly (zschvaly.cz)

Přeji krásný zbytek prázdnin, těším se na setkání, Mgr. Barbora Pavlič Kvičinská