I. A

Vážení rodiče, 

vítám Vás na stránkách třídy 1.A, na kterých každý den naleznete aktuální informace o probraném učivu, domácích úkolech, plánovaných akcích i o dění ve třídě.

PRO PŘIPOMENUTÍ: ŠKOLA V PŘÍRODĚ SE KONÁ V TERMÍNU OD PONDĚLÍ 23. – PÁTEK 27. KVĚTNA!!!

12.5.2022
ČJ – Sl. str. 55 celá (čtení s porozuměním)
– práce s textem, vysvětlení významu slov
– práce v písankovém sešitě – opakujeme probraná velká písmena
DÚ – ZČT str. 49 a 50

PR – Co lidé umí a co si vyrobili
– uč. str. 68 a 69 celá

Blíží se nám škola v přírodě. Máme poslední týden před sebou na doladění, upřesnění. Případné otázky klidně piště do emailu. Posílejte po dětech potvrzení o zdravotní způsobilosti (klidně stačí u autobusu, ale ať pak neřešíme, že někdo nemůže kvůli nedonesenému potvrzení na ŠVP). Někdo mi přinesl potvrzení, ale nedodal mi k tomu ofocenou kartičku pojištěnce – prosím dodat také. 

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

11.5.2022 
ČJ – Sl. str. 54 (slabika Mě – slyšíme a říkáme mně)
– zkoušení básně (bě, pě, vě)
– čtení PL „ptačí řeč“ – doplňování
– písanka str. 7 (velké psací V) – kdo nestihl dokončí doma
DÚ – ZČT str. 48

M – VM str. 26/3,4,5 (cv. 3, 4 samostatně na známky)
– MM str. 14 celá, str. 15/1 společně
DÚ – MM str. 16 celá na pátek 13.5.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

10.5.2022
ČJ – Sl. str. 53 čtení s porozuměním
– písanka str. 6 (5 řádků) – velké psací Y
DÚ – ZČT str. 47 
– písanka str. 6 dokončit – na poslední dva řádky děti napíší:
1. Yveta má pastelky. 
2.Yveta píše perem. 

M – VM str. 25 dokončená + 26/1,2
– MM str. 13 celá 
– počítání na skolakov.eu

PR – uč. str. 68 „Co lidé umí“
– projektová hodina (Ochutnávka mléčných výrobků – pouze ten kdo může mléko a kdo chtěl. Nikomu nebylo nic nuceno.)

AJ (obě skupiny)  – opakování probraného učiva

Přeji všem příjemné odpoledne. V.T.

9.5.2022
ČJ – Sl. str. 52 čtení s porozuměním
– písanka str. 5 celá
– vysvětlení významu slov
ZČT str. 46

M – VM str. 24 celá a 25/1 (rozklad čísel, dopočítávání)
DÚ – VM str. 23/4,5

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.5.2022
ČJ – Sl. str. 51 (slabiky bě, pě, vě)
– diktát slov na tabulky s bě, pě, vě
– písanka str. 4 celá
– PL hádanky

M – VM 22 celá + 23/1,2,3 (odčítání v oboru 0-15)

Přeji Vám příjemný víkend. V.T.


5.5.2022
ČJ – Sl. str. 50 (slabiky bě, pě, vě)
– vysvětlení: jinak slabiky vyslovujeme a slyšíme (BJE, PJE, VJE) a jinak je píšeme (BĚ, PĚ, VĚ)
– písanka str. 3 (5 řádků)
DÚ – písanka str. 3 dokončit. Děti píší: Nora má panenku.
Nela je šikovná. Nela je šikovná. 
ZČT str. 45
Naučit báseň se Sl. str. 50/1 do středy!

PR – uč. str. 67 „Zaměstnání“

Pro družinové děti: Začínají nám přibývat slunečné a dny a proto, prosím, vybavte děti nějakou pokrývkou hlavy, aby při odpoledním pobytu na slunci nedostaly úpal. Můžete klidně citlivějším dát i krém na obličej/ruce. Paní vychovatelka je při požádání namaže (obličej, ruce). 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

4.5.2022
ČJ – Sl. str. 48 dokončena, str. 49 celá (čtení s porozuměním, práce s textem, skládání slov na interakt. tabuli)
– písanka str. 2 celá (velké psací J)
DÚ – ZČT str. 44

M – VM str. 21 celá (sčítání a znázornění na číselné ose)
– MM str. 12 celá
DÚ na pátek MM str. 11 celá

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

3.5.2022
ČJ – Sl. str. 48/1,2
– písanka (3. díl) str. 1 – 5 řádků (velké psací I)
DÚ – písanka str. 1 dokončit
ZČT str. 43

M – VM str. 19 (porovnávání)
– VM – str. 20 sčítání příkladů typu 12+1 v oboru 11-15

PR – uč. str. 66 „Ája jde nakupovat“
– děti povídají jaké znají obchody, kam chodí nakupovat a jak se v obchodě chovat

AJ (obě skupiny) – Domov
nová slovíčka: house, window, door, floor, picture, chair, table
píseň: What is it Song | Door Window and House | Music for Children | English For Kids | super simple songs – YouTube

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

2.5.2022
ČJ – Sl. str. 47 (čtení, psaní s dě, tě, ně)
– písanka str. 48
– PL s barevným rozlišením slov a slabik s dě, tě, ně
DÚ – ZČT str. 42

M – VM str. 17 celá – (tvary kvádr a jehlan)
– MM str. 10/2
DÚ – VM str. 18 celá (nezabere moc času)

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

29.4.2022
ČJ – Sl. str. 46 (slabiky Dě, Tě, Ně)
– zkoušení básně a čtení psacího písma
– PL s barevným rozlišením slabik dě, tě, ně
DÚ – ZČT str. 41 + opakovat předchozí stránky s Ď, Ť, Ň

M – VM str. 15/1,2 (určování času – hodiny)
– VM str. 16 celá
– MM str. 10/1

S přáním příjemného víkendu. V.T.

28.4.2022
ČJ – Sl. str. 45 celá (čtení s porozuměním)
– písanka str. 46 
DÚ – Sl. str. 45/2 čtení (místo ZČT)

PR – uč. str. 65  „Ája mezi kamarády“

Upozornění pro rodiče dětí, které jedou na ŠVP: 
Můžete mi již po dětech posílat zdravotní způsobilost a ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny. 
Bezinfekčnost si budu vybírat těsně před odjezdem, protože svým podpisem stvrzujete, že odjíždí bezinfekční dítě (tzn. nevykazuje známky onemocnění, nemá vši, blechy od zvířete, atp.) V případě nemoci si pro dítě budete muset přijet na vlastní náklady. Děkuji za pochopení. 

S přáním příjemného odpoledne. V.T.

27.4.2022
ČJ – Sl. str. 43/4,5 a str. 44 celá
– písanka str. 45 celá (kdo nestihl, tak dokončí doma)
– opis z tabule na známky
DÚ – ZČT str. 40 

M – úlohy o … více … o méně – vysvětlování těm, kterým to nešlo, práce s pracovním listem
DÚ – MM str. 9 celá (na pátek)

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

26.4.2022
ČJ – Sl. str. 43/2,3 (psaní s písmeny Ď, Ť, Ň)
– písanka str. 44 (4 řádky) malé psací f – děti zkouší písmeno také na připraveném PL.
DÚ – písanka str. 44 dokončit – protože písmeno f dělá problém většině dětí, tak si za úkol ještě znovu obtáhnou několikrát předtištěná písmena, která jsou na řádku 3 a 4 a pak dopíší stránku. Je potřeba na děti dohlédnout, aby nevznikl chybný návyk.
ZČT str. 39

M – VM str. 14 celá (úlohy typu o … více)
– VM str. 15/3,4 dopočítávání

PR – „Ája jde do divadla“
uč. str. 64 (pozn. stranu předchozí si budeme dělat na ŠVP)

AJ (obě skupiny) – oblečení

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

25.4.2022
ČJ – Sl. str. 42 (hláska, písmeno Ď, Ť, Ň), Sl. str. 43/1

– čtení, psaní, báseň 
– ZČT str. 38 a 39 celá
– písanka str. 43 (celá)
DÚ – na pátek 29.4. se děti naučí báseň ze Sl. str. 42
ZČT str. 38 

M – VM str. 12/1,2 (rozklad čísel, sčítání, odčítání)
– VM str. 13 celá (Matýskům obchod)
DÚ – VM str. 12/3,4,5

HV – píseň „Já mám koně“ – doprovod na Orffovy hud. nástroje

Třídnická hodina byla zaměřena na zopakování třídních pravidel a hlavně chování o přestávkách.

S přáním příjemného odpoledne. V.T.

22.4.2022
ČJ – ZČT str. 37
– přepis tiskacího písma na psací – na známky
– čtení psacího písma – děti dostaly PL, ze kterého si budou číst i o víkendu. V průběhu příštího týdne budu zkoušet ze čtení psacího písma. Psací písmo lze trénovat i v písance.

M – VM str. 11 dokončena
– MM str. 8 cv. 2 společně, cv. 1 pak samostatně na známky

Dnes byla dětem do ŽK vlepena informace o akci, která se bude konat v družině dne 2.5. Bližší informace směřujte na paní vychovatelku.

Dětem, které jedou na školu v přírodě jsem vložila do ŽK ještě formulář o zdravotní způsobilosti dítěte, kdyby Váš lékař neměl svůj vlastní a chtěl po Vás. Dítě bez posudku o zdravotní způsobilosti nemůže jet na školu v přírodě. Těm, jejichž rodiče nebyli na třídní schůzce, tak jsem tam vložila ještě potvrzení o bezinfekčnosti a také seznam věcí, které by mělo mít dítě s sebou.

Přeji Vám příjemný víkend. V.T.

21.4.2022
ČJ – Sl. str. 40 a 41 (čtení s porozuměním, psaní)
– písanka str. 42 (malé psací ch – 5 řádků)
DÚ – Sl. str. 41/3
písanka str. 42 dokončit
ZČT str. 36

PR – uč. str. 62 „Místo kde žijeme“
– poslech hymny, státní znaky – ukázka, státní barvy, národní strom, umístění ČR na mapě světa.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.4.2022
ČJ – Sl. str. 38 dokončená a str. 39 celá (čtení, psaní s písmenem G)
– děti, které nestihly dokreslit obrázek ze str. 39 dokončí doma
– písanka str. 40 celá (malé psací ř)
– zkoušení básně na písmeno F
– vysvětlení významu slov
DÚ – písanka str. 41 celá
ZČT str. 35

M – VM str. 10 celá (dopočítávání), str. 11/1
– MM str. 6 rozklad čísel

VV+PČ – strom na jaře

Prosím, nekupujte dětem na psaní propisky. Děti by měly psát perem a to nejlépe jedním druhem. Časté střídaní druhu pera teď v začátku není dobré. Kazí jim písmo. Na každé pero je třeba jiný tlak a má jinou šíři na úchop.

Přeji příjemné odpoledne.

19.4.2022
ČJ – Sl. str. 38/1,2 (nové písmeno/hláska G)
– nácvik přepisu slov (děti dostaly papír se slovy, ze kterých bude ke konci týdne přepis na známky). Papír mají vložen do písankového sešitu. Některým dětem dělá problém slovní spojení psát odděleně s mezerou. Některé děti potřebují trénovat psací písmenka (přepis z tiskacího písma na psací, diktát slov – můžete doma trénovat vždy po pěti slovech).
DÚ – ZČT str. 34

M – MM str. 5 celá (sčítání, odčítání)
– opakování 
– v hodině proběhlo focení, takže se toho příliš nestihlo
DÚ – MM str. 7 celá (sčítání, odčítání) – str. 6 chci dělat s dětmi společně – nedělat předem.

AJ (obě skupiny) – Oblečení
– nová slovíčka: T-shirt, shirt, dress, skirt, jeans, trousers, shoe, sweater

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

13.4.2022
ČJ – Sl. str. 37 (čtení, psaní, porozumění textu)
– písanka str. 39 dokončená
– zkoušení básně
– čtení o Velikonocích
DÚ – ve dnech volna děti čtou dle svého výběru, ale ať čtou :o)

M – MM str. 4/2 sčítání, odčítání
– práce s dopočítadlem, kartičky s číslicemi, počítání příkladů na skolekov.eu

Všem přeji příjemné prožití svátků jara a v úterý 19. 4. se budu těšit na shledanou s dětmi. :o)

12.4.2022
ČJ – Sl. str. 36 (čtení, psaní s písmenem F)

– písanka str. 38 celá – malé psací ž
DÚ – písanka str. 39 (4 řádky)
ZČT str. 33

M – VM str. 9 (rozklady čísel), str. 10/1 (dopočítávání)
– trénování dopočítávání na tabuli.

PR – prověrka
AJ (obě skupiny) – Velikonoce
nová slovíčka: Easter, egg, Bunny, chick, lamb

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

11.4.2022
ČJ – Sl. str. 35 (čtení, psaní s písmenem F)
– písanka str. 37 celá
DÚ – ZČT str. 32

M – VM str. 8 – (sčítání, odčítání, dosazování do číselné osy)
– MM str. 4/1

Budu se těšit na třídních schůzkách. V.T.

8.4.2022
ČJ – Sl. str. 34 (písmeno/hláska F)
– písanka str. 36 celá (malé psací č)
DÚ – ZČT str. 31 a opakovat i čtení písmene CH (některým se plete spojení dvou písmen)
Děti se naučí do středy 13.4. báseň na F – i Ti co momentálně marodí (vyzkouším po návratu do školy)

M – VM str. 7 (odčítání v oboru 0-15)
– MM str. 3/2

Od čtvrtka 14. 4. jsou Velikonoční prázdniny. Návrat do školy je v úterý 19. 4. V nutných případech je na 14. 4. zajištěna družina ve  FZŠ Chodovická. Bližší informace naleznete na webu jmenované školy.

Přeji příjemný víkend. V.T.

7.4.2022
ČJ – Sl. str. 33 celá (čtení, psaní jednoslabičných slov)
Děti dnes navštívily školní knihovnu. Většina si zapůjčila knížku, kterou budou muset vrátit, až budou mít přečteno. Knihy děti mohou vracet mně a já je pak předám do knihovny. Určitě tam vezmu i děti, které jsou nyní doma s nemocí. 
DÚ – ZČT str. 30

PR – uč. str. 60 „Kolik je hodin?“
– trénujeme čas

Tento týden mám ve třídě 9 – 10 dětí a i tak některé nevypadají úplně zdravě. Prosím, posílejte do školy zdravé – doléčené děti.

Příští týden chci s dětmi napsat malou prověrku v prvouce na jarní rostliny, popis stromu a květiny, jarní měsíce. Kdo nebude ve škole, tak si napíše po návratu. Můžete s dětmi trénovat doma. 

V Bakalářích můžete vidět známky, které dětem vycházejí na 3/4 letí. 

S přáním příjemného odpoledne. V.T.

6.4.2022
ČJ – Sl. str. 32 celá
– písanka str. 35 celá
– PL – barevné znázornění písmen
DÚ – ZČT str. 29

M – VM str. 6/1,2,3,4 (sčítání v oboru 0-15)
– MM – str. 3/1
DÚ – VM str. 6/5 na pátek

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.4.2022
ČJ – Sl. str. 31 celá
– písanka str. 34/4 řádky
DÚ str. 34/dokončit + ZČT str. 27 a 28
Děti by se měly naučit psát tiskacími písmeny své celé jméno (např. místo Verunka bude Veronika Tománková. Dám Vám na to do konce dubna, protože některé děti mají opravdu náročné příjmení a ve škole není tolik prostoru, abych to tu mohla trénovat s dětmi já.)

M – VM str. 4 (porovnávání v oboru 0 -15) 
– VM str. 5 (sčítání v oboru 0-15)

PR – Poznáváme hodiny, uč. str. 59 (pouze celá hodina)
– děti dnes dostaly hodiny (učební pomůcka, kterou budou využívat určitě do 3. třídy – marodům dám po návratu do školy)
– na youtube jsou i výuková videa, kde děti mohou vidět čas 

AJ (obě skupiny) – opakování dopravních prostředků, barev a čísel
– PS str. 37

Přeji všem příjemné odpoledne. V.T.

4.4.2022
ČJ – Sl. str. 30 dokončená
– písanka str. 32 dokončená a str. 33/4 řádky
– zkoušení – čtení s přípravou
– 2. vyučování hodina byla beseda od Policie ČR o bezpečnosti
DÚ – písanka str. 33 dokončit

M – VM str. 3 – geometrická tvary a dopočítávání do 15
– MM str. 2

Přeji příjemný večer. V.T.

1.4.2022
ČJ – Sl. str. 30 (písmeno/hláska CH)
– písanka str. 32 (malé psací b)
– trénování písmen na tabulky
– přepis z tiskacího písma na psací na známky
DÚ – viz. 31.3.

M – VM str.2 – geometrické tvary krychle, koule – dopočítávání do 15

Přeji příjemný víkend. V.T.

31.3.2022
ČJ – čtení s porozuměním z pracovního listu
– písanka str. 31 celá
DÚ – Sl. str. 29/2 – tento úkol až do neděle. Naučí se číst celý text. V pondělí 4.4. budu zkoušet ze čtení tohoto textu. Každý bude číst 3 věty. Mohou se na to přichystat. Děti budou při čtení klesat hlasem na konci věty. Už by měly rozeznat začátek i konec věty.

PR – uč. str. 51 „Svátky jara“

Zítřejší nocležníci – nachystejte dětem raději teplejší oblečení. Budeme opékat špekáčky venku a počasí asi nebude úplně přát.
Zítra si děti vyzvednete, jak máte ve zvyku a přivedete je zpět, až na 18h s věcmi na noc (spacák + karimatka + plyšák na spaní, oblečení na ven + do spacáku, ručník, kartáček, pasta, kdo chce opékat- špekáček a pečivo své, kdo nechce opékat, tak asi nějakou svačinku s sebou). Pití tady dětem udělám, ale ať si přinesou láhev.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

30.3.2022
ČJ – práce se pracovním listem – čtení a práce se slovy a jejich významem
– písanka str. 30/dokončená
DÚ – Sl. str. 27/3 a 5
ZČT str. 26

M – slovní úlohy – procvičování
DÚ na pátek – MM str. 1/3

Rodičům, kteří nechtějí posílat peníze na ŠVP po dětech, tak mi mohou předat peníze osobně v pátek. Budu tady až do večera díky Noci s Andersenem. Máte možnost i v pozdějších večerních hodinách. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

29.3.2022
ČJ – Sl. str. 27/1,2,4
– písanka str. 29/dokončená a 30/3 řádky
DÚ – ZČT str. 25

M – VM (3.díl) – str. 1 celá (vyvozování čísla 11-15)
DÚ – MM str. 1/1,2

PR – Jarní procházka – pozorujeme přírodu a její proměny

AJ (obě skupiny) – dopravní prostředky
Pracovní list – nová slovíčka (car, plane, train, bus, boat, bicycle, ship)

Děti, které chtějí zakoupit nějaký předmět a přispět na srdíčkové dny, tak zítra je ta možnost. Myslím, že nejvyšší částka je tam 40,- Kč (hlavolam) jinak jako vždy magnetky po 30,- Kč.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

28.3.2022
ČJ – Sl. str. 26 – celá (písmeno/hláska Ř) – báseň nebudu zkoušet
– písanka str. 28 celá – malé psací H
– vytváření příběhu podle obrázků
DÚ – písanka str. 29 (pouze 4 řádky)
– omlouvám se, ale omylem jsem dětem dala na víkend číst písmenko, které ještě neuměly (bylo to způsobeno tím, že jsem doma neměla učebnici) – poctivci jsou tedy dnes bez čtení :o)

M – VM str. 57/2, 58/4 a 59 celá – mám u sebe na kontrolu

HV -píseň – Šel zahradník + jarní písničky

Děti (všechny) – mají možnost jít ve čtvrtek v čase družiny na Chvalský zámek na výstavu k filmu – Myši patří do nebe. Kdo se chce výstavy zúčastnit, tak do čtvrtka přinese 30,- Kč na vstupné. Kdo na výstavě byl a už na ní nechce jít, tak počká tu chvíli v jiném oddělení u pí. Krajňákové – akce není povinná. Na výstavu bych děti doprovodila s paní vychovatelkou i já.  Pokud by se k výstavě přidaly děti co do družiny nechodí, tak jen hlásím, že předpokládaný návrat z výstavy by byl cca ve 13:45h. 

S přáním příjemného odpoledne. V.T.

 

25.3.2022
ČJ – Sl. str. 25 celá

– pracovní listy s prostorovou orientací (před, za, pod, nad, pravo, levo, určování pořadí)
– učení jarních básniček na
DÚ – ZČT – str. 24 + stránky k písmenku Ž, které již mají děti přečtené.

M – VM str. 60 počítání barevných příkladů. 

Přeji příjemný sluneční víkend. V pondělí se na děti těším. V.T.

24.3.2022
ČJ – Sl. str. 24 celá (čtení, psaní s písmenem Ž)

– písanka str. 27 celá
– pracovní list – barevné rozlišování písmen
DÚ – ZČT str. 23

PR – uč. str. 58 “ Dny v týdnu“ – děti budou umět do příštího úterý (ve škole šlo téměř všem)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

23.3.2022
ČJ – Sl. str. 23 celá (porozumění čtenému textu, práce se slovy, psaní)
– písanka str. 25 celá
– pracovní list – doplňování písmen
DÚ – písanka str. 26 celá 
ZČT str. 22

M – VM str. 57/pouze cv. 1 a 58/pouze cv. 1, 2, 3 (vynechaná cvičení, ať děti nedělají předem)!
Kdo nedostal nového MM, tak s ním budeme pracovat, až od příštího týdne. Nemusíte kvůli němu chodit do školy.

Zítra předávám přesný počet žáků kteří jedou na ŠVP kvůli závazné objednávce. Již mám od všech lístečky, ale jestli ještě někdo cítíte pochyby, že to děti nezvládnou a třeba jet nechtějí, tak mi můžete dát vědět ještě dnes emailem a já s daným žákem nebudu počítat. Jinak Vás budu postupně informovat. Na vše máme čas. Pošlu Vám začátkem května seznam věcí na ŠVP. Jakékoliv dotazy Vám ráda zodpovím pro Vaše uklidnění a nebo můžeme udělat on-line schůzku.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

22.3.2022
ČJ – Sl. str. 22/1,2,5
– písanka str. 24 dokončená
DÚ – Sl. str. 22/3 a 4
ZČT str. 21

M – VM str. 56 (opakování)
– děti dnes dostaly další díl malého Matýska

PR – opakování měsíce v roce (někteří stále neumí vyjmenovat)
– uč. str. 53 – opakování „na jaře“

Chtěla bych upozornit, že se nám ve třídě opět rozjela nějaká viróza (musíme stále počítat i s reinfekcí Covidu_19). Dnes odpadlo během dne dost dětí pro bolest hlavy,  krku a kašel. Všimla jsem si i před prázdninami, že některé děti chodí do školy s hutnou rýmou a bohužel nemají ani kapesník. Stále platí, že dítě, které jeví známky onemocnění by mělo zůstat doma.  Děkuji za pochopení.

Přeji příjemné odpoledne všem. V.T.

21.3.2022
ČJ – Sl. str. 21 celá (čtení, psaní s Ž)
– procvičování na tabulky psací písmena
– písanka str. 23 celá
– písanka str. 24 (2 řádky) – procvičování na tabulku malé psací C
DÚ – děti se naučí na středu báseň na Ž
– ZČT str. 20

M – MM str. 47 celá a 48/1
DÚ – MM str. 48/2

Děti, které jedou na školu v přírodě mohou začít nosit v hotovosti částku 3.000,- Kč. Pokud by byl problém, že děti ponesou takovou částku, tak se můžeme dohodnout, že peníze předáte osobně mně nebo paní asistentce. V takovém případě jen poprosím o info do SMS. Děkuji Vám. 

NA STŘEDU  23.3. – PŘINÉST 2 KLACÍKY CCA 15 CM DLOUHÉ A PROVÁZEK ASI 0,5 METRU. 

NA STŘEDU 30.3. – PŘINÉST 2-3 SKOŘÁPKY OD VAJEC.  BUDEME PRACOVAT SE SKOŘÁPKAMI NALÁMANÝMI, TAK SE S NIMI NEMUSÍTE FOUKAT :O)

S přáním příjemného odpoledne. V.T.

11.3.2022
ČJ – Sl. str. 20 (písmeno/hláska Ž) – celá
– písanka str. 22 celá
– PL – čtení, práce s textem „Ema baletkou“
DÚ – ZČT – děti o prázdninách opakují čtení do str. 19 s novým písmenkem. Mohou číst i nějakou svojí knížku. Důležité je zachovat tu pravidelnost.

M – VM str. 54 – Matýskův obchod
– slovní úloha na PL, který mají děti vložení ve VM 

Děti (jen zájemci) dnes dostaly  přihlášku na „Noc s Andersenem“, která se bude konat v pátek 1.4. Vyplněné přihlášky děti přinesou v pondělí po prázdninách. Jedná se o akci, kdy děti nocují ve škole. S naší třídou bych nocovala já i paní asistentka. Veškeré informace jsou v přihlášce. Marodi dostanou přihlášku po prázdninách. 

Přeji Vám i dětem krásné jarní prázdniny plné sluníčka a odpočinku. S pozdravem V.T.

10.3.2022
ČJ – Sl. str. 19 celá
– písanka str. 21 (5 řádků)
– PL – čtení, práce se slovy
DÚ – písanka str. 21 dokončit
ZČT str. 18

PR – uč. str. 57 „rodinné oslavy“
– opakování měsíců
– děti připravily v učebnici kolonky pro svůj domácí úkol, který mají na 22.3. + dokončí obrázek své oslavy.
– na 22.3. děti mohou přinést fotografii, na které mají nějakou rodinnou oslavu. Pokud máte pouze digitálně, tak můžete využít i MS Teams – tým prvouka a do souborů nahrát fotografii. Foto je dobrovolné – nikoho nenutím ani nebudu hodnotit za nesplněné. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

9.3.2022
ČJ – Sl. str. 18 celá
– písanka str. 20 (první 4 řádky)
– PL – čtení s písmenkem Č
DÚ – písanka str. 20 dokončit
ZČT str. 17

M – VM str. 53 celá

Od zítra zase budu s dětmi já :o) Hezký večer přeji. V.T.


8.3.2022
ČJ – Sl. str. 17 celá
– písanka str. 19 (první 4 řádky)
DÚ – ZČT str. 16

M – VM str. 52 celá
– MM str. 46 (dokončit – děti prý nestihly v pondělí)
DÚ – Psaní číslic – str. 11 celá – to je poslední co nám chybí (děti přinesou do školy ve středu, nechají na kontrolu a já jim pak sešit po kontrole vrátím a už zůstává doma)

PR – uč. str. 55 „Měsíce v roce“

AJ – doplním, až budu mluvit s paní učitelkou Zikmundovou, která povede obě skupiny

7.3.2022
ČJ – Sl. str. 16 celá (písmeno/hláska č)
– písanka str. 17 celá
DÚ – písanka str. 18 celá a ZČT str. 15

M – VM str. 51 celá
– MM str. 46 celá

Omlouvám se, ale kvůli horečkám mého syna musím zůstat pár dní doma. Paní asistentka je bohužel také doma. Děti budou mít suplování. Přípravy k výuce dávám na dálku a nevím co všechno děti stihnou. Ať jsou v klidu a já se pak zpětně vrátím k probranému učivu a zjistím si co mají hotové a případně i dovysvětlím čem budou nedostatky.

Pozdravujte děti a přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

4.3.2022
ČJ – Sl. str. 15 (čtení s porozuměním)
– písanka str. 16 celá (malé psací R)
– zkoušení básně na B
DÚ – ZČT str. 11 – 14 (opakujte s dětmi B,b) 

M – VM str. 50 celá (odčítání v oboru 0-10)
– PL s příklady
– grafické znázornění příkladu na tabulky

Přeji příjemný víkend. V.T.

3.3.2022
ČJ – Sl. str. 14
– písanka str. 15 (celá)
– ZČT str. 11 a 12
– čtení pohádky „O nenasytném vrabci“
DÚ – ZČT str. 13

PR – uč. str. 54 – Rok, roční období 
– ještě se budeme vracet k jarnímu tématu, až bude tepleji

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

2.3.2022
ČJ – Sl. str. 13
– písanka str. 13 (5 řádků)
– písanka str. 14 (5 řádků) malé psací š
DÚ – písanka str. 13 a 14 (dopsat stránky)
ZČT str. 12 (děti měly včera v úkolníčku zapsanou str. 11 na čtení)

M – VM str. 49
– početní hra
– počítání na PL

Přeji hezké odpoledne. V.T.

1.3.2022
ČJ – Sl. str. 12 celá (písmeno/hláska B)
– učíme se báseň na B (děti se jí naučí do pátku 4.3.)
– DÚ písanka str. 12 celá

M – VM str. 48 celá (sčítání v oboru 0-10)
– MM str. 45 celá

PR – uč. str. 52 „Jarní hry dětí v přírodě“
děti si dnes dělaly květinu v květináči  a mají za úkol si květinu popsat (jednotlivé části). Pokud budou mít na čtvrteční prvouku hotové, tak dostanou známku.

AJ (obě skupiny) – základní číslovky 1-10
– opakujeme ovoce i zeleninu
– PS str. 45

Prosím, kdo ještě nevyplnil zájem či nezájem o účast na škole v přírodě, tak vyplňte – děti mají vloženo v ŽK, abych mohla potvrdit co nejrychleji počet dětí v zamluveném ubytování. Děkuji Vám.

Dále prosím, zkontrolujte zda mají děti nůžky a lepidlo. Některým už došlo. Děkuji.

Hezké odpoledne. V.T.

28.2.2022
ČJ – Sl. str. 11 celá
– písanka str. 11 celá
– vymýšlení slov na počet slabik
– věty na zadané slovo
DÚ – Sl. str. 11/1 čtení

M – VM str. 46/1,2
– VM str. 47 celá (porovnávání)
– MM str. 44/3 
DÚ – MM str. 44/1, 2

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

25.2.2022
ČJ – Sl. str. 10 celá a str. 11/1
– písanka str. 10 celá – malé psací K
– nácvik písma na tabulky
– čtení psacího písma
– děti tvoří věty na zadané slovo
DÚ – ZČT – opakujete čtení písmene H – někomu se plete s malým N

M – VM str. 45 celá (vyvození čísla 10)
– VM str. 46/3,4,5
– MM str. 43 celá 

Přeji Vám příjemný a klidný víkend. V.T.

24.2.2022
ČJ – Sl. str. 9 dokončená
– písanka str. 9 celá
– povídání/čtení o Masopustu
– práce na PL (orientace v obrázku)
– video „Jak to chodí o Masopustu“
DÚ – ZČT str. 9 a 10

PR – uč. str. 49 „stromy a keře na jaře“
– děti umí popsat části stromu i keře
– vědí, jak se mění stromy na jaře
Děti si stále nepamatují jarní měsíce (březen, duben, květen) – prosím opakujte doma. Už by měly umět podzimní, zimní i jarní.

Na zítra připomínám karneval v družině – masky s sebou :o)

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

23.2.2022
ČJ – Sl. str. 8 dokončená a 9/1,2
– čtení slov a použití slov ve větách
– trénujeme písmena, která dělají problém při navázání
– písanka str. 7 celá
DÚ – písanka str. 8 celá
ZČT str. 9

M – hrajeme si na obchod. Děti se učí chování v obchodě jako prodávající i jako kupující. Učí se používat peníze.
DÚ na pátek – MM str. 42 dokončit

Přeji příjemné odpoledne všem. V.T.

22.2.2022
ČJ – Sl. str. 8/1,2
– písanka str. 5 (4 řádky) – psaní slov
– písanka str. 6 (5 řádků) – malé psací D
DÚ písanka str. 5 a 6 dokončit.
ZČT str. 8 (přečíst 2x)

M – VM – str. 42/2,4,5
– VM str. 43 slovní úlohy
– MM str. 42/1, 2 (pouze 1. sloupeček)

PR – uč. str. 48 „jaro na statku“
– opakování zvířecích rodin a jarních měsíců
– děti umí zvířata, která žijí na statku, proč se tam chovají a čím se mají živit.

AJ – obě skupiny – opakování ovoce
– děti se učí znát zeleninu
– nová slovíčka: pepper, tomato, corn, carrot, cucumber, broccoli, potato)

POZOR DRUŽINA! Tento pátek 25.2. od 12:30 – 14h bude v družině karneval. Pouze naše třída. Děti si můžou přinést masky/kostým a nějaké bonbóny jako odměnu. Zítra při PČ si budou děti také vyrábět masky a budu jim povídat něco o masopustu. Pokud by se chtěly účastnit  karnevalu výjimečně i děti, které do družiny nechodí, tak budeme s paní asistentkou moc rády. V pátek budu s dětmi v družině také. 

21.2.2022
ČJ – Sl. str. 7 celá
– většina dětí již chtěla vyzkoušet z básně (kdo nechtěl bude ve středu)
– čtení příběhu a následné povídání o přečteném
– děti psaly na známky přepis z tiskacího na psací
DÚ – ZČT str. 7 (přečíst 2x)

M – VM str. 41 celá a 42/1
DÚ – VM str. 40/4 – děti si již psaly do úkolníčků (pochvalte je také, protože to vzaly dost zodpovědně a tímto děkuji za pořízení) :o)

HV – nová píseň „Maličká su husy pasu“
– dechová rozcvička
– hudební hádanky (poznávání písní podle melodie)

Přeji všem příjemný víkend. V.T.

18.2.2022
ČJ – Sl. str. 6 celá (nové písmeno/hláska H)
– písanka str. 4 celá
– příprava na přepis slov na známky – děti budou psát v pondělí
(Asi tři děti, které potřebují podporu mají v penálu slova, aby měly čas na přípravu, ale v pondělí pak obdrží čisté zadání – zeptejte se doma, poví Vám to. Ostatní děti to zvládnou, protože přípravu zvládly i ve škole a to i jako diktát)
DÚ – ZČT str. 4, 5, 6 o víkendu
Naučit se báseň na H – termín zkoušení ve středu 23.2.

M – VM str. 39 dokončená (slovní úlohy na odčítání)
– VM str. 40/1,2,3 (odčítání v oboru 0-9)
– práce s PL – určování pořadí

Přeji všem příjemný víkend. V.T.

17.2.2022
ČJ – Sl.2 – str. 5/1,2,3 
– písanka str. 3 celá
– ZČT str. 3 celá a 4/1
– skládání obrázků do příběhu a následné vypravování (práce ve dvojicích)
DÚ – kdo nestihl, tak dopíše písanku str. 3
– děti dostaly ofocenou str. 2 z písanky pro ukotvení kličky u písmene Z – napíší 5 řádků a přinesou do školy (list si podepíší)
ZČT – str. 5

PR – opakování zvířat – samice, samec, mládě 
Některé děti nemají vůbec tušení, jak se zvířata jmenují, ale i ta základní jako (kozel, koza, kůzle) a bohužel dnes odpovídalo jen pár dětí. Prosím o trénování doma. Měly by určitě umět pojmenovat zvířata, která mají v prvouce – to je to minimum. Nejlépe umět všechna z dnešního pracovního listu. Výborně se takové věci trénují při cestování. Budu zařazovat do výuky dále pro ukotvení.

Ráda bych děti naučila, aby se spoléhaly na to co přinesou domů ze školy a ne na to co napíši na web a byly bez povinnosti. Web je pro Vaši každodenní kontrolu a proto bych Vás chtěla požádat o zakoupení malého notýsku – úkolníčku a já se postupně pokusím děti naučit si do něj zapisovat DÚ, který mají na další den. Asi to bude náročnější, ale bude se jim to hodit po celou školní docházku. 
Pokud se Vám podaří úkolníček pořídit během víkendu, aby jej měly děti od pondělí, tak budu ráda. 

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné odpoledne. V.T.

16.2.2022
ČJ – Sl.2 – str. 4 celá (čtení, psaní)
– písanka str. 2 (malé psací Z)
– čas jsme věnovali nácviku správného psaní kličky u Z
– psaní na tabulky/tabuli

M – VM str. 38 (kontrola)
– VM str. 39 část prvního cvičení
– MM str. 41/1 a 2 na známky

Dnes děti nemají žádný domácí úkol :o) Hezké odpoledne všem. V.T

15.2.2022
ČJ – Sl.2 – str. 4/1 čtení sloupečků
– písanka (nová) str. 1 celá
– ZČT str. 2 (čtení), také za DÚ

M – VM str. 38 celá (ještě s ní zítra budeme pracovat)
– psaní číslic str. 11 (první 4 řádky)
DÚ – MM str. 41/3
– psaní číslic str. 10 dokončit

PR – uč. str. 47 „příroda na jaře“
– děti umí pojmenovat jarní květiny a umí pojmenovat části rostliny (květ, stonek, list, kořen)

AJ (obě skupiny) – ovoce – fruit (práce s pracovním listem)
– nová slovíčka: strawberry, apple, pear, cherry, orange, banana, plum)
– I like it. I don’t like it.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

14.2.2022
ČJ – Sl.2 – str. 3 celá (čtení, psaní s písmenkem C)
– písanka str. 55 celá
DÚ – písanka str. 56 celá
ZČT ke slabikáři 2 – děti čtou první stranu s písmenkem C (nemám nyní doma, tak nevím přesně stranu)

M – VM str. 37 celá (slovní úlohy na sčítání v oboru 0-9)
– MM str. 40

HV – děti se učí novou jarní písničku „Jaro, jaro, jaro už je tu“

Dnešním dnem testování dětí ve škole končí :o)
Od zítra už budu zase s dětmi já, i když pod vedením paní asistentky vše probíhalo úžasně a já jí za to moc děkuji!

Přeji krásné odpoledne všem. V.T.

11.2.2022
ČJ – nový Slabikář – str. 1  celá (písmeno/hláska C) 
– písanka str. 54 celá (malé psací V)
– ZČT str. 63 a 64 čtení malých písmen
– cvičný diktát na malá psací písmena – slova: jen, sen, lán, tón, pán

DÚ – ZČT str. 58 – 64 děti pročítají malá písmena přes víkend

M – VM str. 36 (porovnávání čísel)
– MM str. 38 celá (ještě doplním kolik se ve škole stihlo ze str. 39 – marodi mohou udělat také celou)

Děti dnes dostaly nové učebnice – Slabikář 2 a Zdokonalujeme čtení ke slabikáři 2. Kdo bude mít zájem si pro nemocné děti učebnice vyzvednout, tak mi napište SMS a paní asistentka je nachystá do vrátnice. Dodá k tomu i písanky, ale děti je dostanou ve škole, až v průběhu příštího týdne. 

Připomínám, že v pondělí bude probíhat poslední testování dětí. Asi půlka se testovat nemusí díky získané imunitě po Covidu a ta druhá se tedy dostaví opět na 7:55 před školu odkud se odeberete do tělocvičny.

Přeji příjemný víkend všem. V.T.

10.2.2022
ČJ – Sl. str. 55 a 56 celé
– písanka str. 52 dokončená + str. 53 celá
– procvičování na tabulky – diktát slov: TAJE, NOSÍ, VOLÁ, LOVÍ, SOLÍ
DÚ – ZČT str. 61 a 62

PR – uč. str. 48 „U babičky na zahradě“
– jarní práce na zahradě (jak se chystá záhon, zahradní nářadí, co se sází na jaře)
Nelekněte se – str. 47 jsem vynechala a vrátím se k ní, až budu ve škole u dětí a sejdeme se tam ve větším počtu.

Přeji hezké odpoledne všem. V.T.

9.2.2022
ČJ – Sl. str. 53 a 54 celé
– písanka str. 50 dodělaná a str. 51 celá
DÚ – písanka str. 52 (5 řádků) – omlouvám se za pozdní napsání. Pokud děti neřekly, že mají DÚ, tak už je nechte – ve škole si dodělají, bude na to čas.

M – VM str. 34 a 35 celá (číslice 9)
DÚ na pátek – v sešitě „psaní číslic“ na str. 10 psát číslici 9 (pouze 4 řádky)

Hezký večer. V.T.

Zítra 9.2. se budou děti testovat v tělocvičně. Sraz před školou v 7:40h – odchod do tělocvičny v 7:45h. Vyzvedne si vás paní asistentka. Kdo bude mít potvrzení o PCR testu, tak mi pošle emailem a testovat se nemusí. Kdo se testovat nemusí, protože Covid prodělal a je ve lhůtě 30 dnů, tak nahlásím paní asistentce. 

8.2.2022
Dnešní on-line výuka:
ČJ – Sl. str. 51 a 52 celé (čtení malých tiskacích písmen)
– písanka společně str. 49 dokončená
– písanka samostatně str. 50 (prvních 5 řádků)
– ZČT str. 60 

M – VM str. 32 dokončená a str. 33 celá (slovní úlohy)

PR – uč. str. 46 celá „jaro je tady“

AJ – obě skupiny samostatně – níže odkaz na píseň Head, shoulders, knees and toes. Děti se píseň naučí/zopakují. Již se učily ve škole.

Ceylin-H ile Spor Zamanı – Head, Shoulders, Knees & Toes Exercise Song for Children Learn Colors – YouTube

Pevné zdraví všem a přeji příjemné odpoledne. V.T.

7.2.2022
Dnešní on-line výuka:
ČJ – Sl. str. 50 celá
– písanka str. 48 celá a 49 pouze první 3 řádky (samostatně)
– ZČT str. 59 (samostatně)

M – VM str. 31 celá a 32 cv.1

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.2.2022
POZOR!!! Vážení rodiče z důvodu výskytu Covid pozitivního žáka v naší třídě (kontakt dne 3.2.) přecházíme v pondělí a úterý na on-line výuku přes MS TEAMS. Již nyní můžete vidět výuku v kalendáři. Začínáme zítra v 9h. Podrobnější informace ke karanténě šla od vedení školy prostřednictvím Bakalářů. Všem dětem jsem na 7. a 8.2. odhlásila oběd. Školní jídelnu tedy kontaktujte pouze v případě, že se u Vašeho dítěte objeví nemoc a bude muset doma zůstat déle. Všem přeji pevné zdraví a zítra se na děti budu těšit prostřednictvím MS TEAMS. 

S pozdravem V.T.

3.2.2022
ČJ – Sl. str. 48 dokončená, str. 49 celá (čtení s dvojhláskami)
– písanka str. 47 celá
– ZČT str. 56 čtení
DÚ na dny volna – čtení – ZČT str. 57 a 58

PR – uč. str. 45 – „okénko do jarní přírody“ – zvířata
– děti umí pojmenovat samici a mládě

Přeji příjemný prodloužený víkend všem. V.T.

2.2.2022
ČJ – Sl. str. 46/4, str. 47 celá (čtení s porozuměním), 48/1,2,3 (dvojhláska ou, au, eu)
– písanka str. 46 celá (malé psací y)
DÚ písanka str. 45 celá
ZČT str. 57 (stranu 56 si přečtou marodi, ostatní ji budou číst zítra ve škole)
Děti se naučí na 7.2. novou básničku ze Sl. str. 48

M – VM str. 30 (sčítání, odčítání, dopočítávání)
– MM str. 37 celá 

Připomínám, že zítra bude u školy na otočku přistaven kontejner na sběr papíru. Již dnes večer můžete ke škole nosit sběr. Dětem pak dejte jen lístek s počtem kil. Děkuji

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

1.2.2022
ČJ – Sl. str. 46/1,2,3 (čtení, psaní s porozuměním)
– písanka str. 43 celá
DÚ písanka str. 44 celá
ZČT str. 55

M – VM str. 29 celá
MM – str. 36/1,2 samostatně na známku

PR- uč. str. 44 (na jaře „okénko do jarní přírody“ – rostliny)
– děti malují rostliny, které se jim hůře pamatují

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

31.1.2022
ČJ – Sl. str. 45 celá

– čtení
– písanka str. 41 celá
DÚ – písanka str. 42 celá
ZČT str. 54 

M – VM str. 28 celá
– příklady v pracovních sešitech

Děti dostaly výpis z vysvědčení. Marodům předám vysvědčení po návratu do školy. Dala jsem i domácí úkol. V pátek přijdeme o celý den a já bych chtěla dětem nechat na 3 dny klid. Děkuji za pochopení. 

Přeji příjemné odpoledne a moc je doma pochvalte. Děti odvedly za těch 5 měsíců obrovský kus práce, který my pořádně nevnímáme v tom všem shonu. 

28.1.2022
ČJ – Sl. str. 44 celá
– čtení na známky
– čtení dětem „Prodavačka kaštanů“ – povídání k příběhu
– písanka str. 40 celá
DÚ – ZČT str. 53 (přečíst 2x)

M – VM str. 27 (sčítání v oboru 0-8)

Přeji všem příjemný víkend a v pondělí se uvidíme opět u testování dětí. V.T.

27.1.2022
ČJ – Sl. str. 43 celá
– písanka str. 39 celá
vypravování
DÚ – ZČT str. 52 přečíst 2x
+ ořezat pastelky, tužky v penálu.

PR – opakování „lidské tělo a zdraví“ uč. str. 43 na známky

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

26.1.2022
ČJ – Sl. str. 42 celá (písmeno/hláska R)
– písanka str. 38 (4 řádky)
– zkoušení básně na písmeno Š
– přepis z tiskacího písma na psací na známky. Děti mají s sebou domů písankový sešit a poprosím zase o podpis ke známce. Marodi si toto napíší po příchodu do školy.
DÚ – písanka str. 38 dokončit stránku + ZČT str. 51

M – VM str. 26 celá (slovní úlohy 0-8)
– MM str. 35 celá
DÚ na pátek – MM str. 36/3

Vyhlášení soutěže o nejhezčího sněhuláka proběhne, až se nám vrátí paní asistentka a ostatní děti :o)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

25.1.2022
ČJ – Sl. str. 41 celá
– písanka str. 36 dokončená a str. 37 první tři řádky. 
DÚ – písanka str. 37 dokončit + ZČT str. 50

M – VM str. 25 celá
– psaní číslic str. 9 (číslice 8) celá

PR – uč. str. 42 „Ája je nemocná“
– rozdíl mezi úrazem a nemocí
– děti umí telefonní číslo na záchranku
– video o poskytnutí první pomoci pro děti

AJ (skupina Tománková) – Tělo (Body)
– nová slovíčka: body, head, hands, fingers, legs, arms, shoulders
– děti dostaly pracovní list se slovíčky (obrázky)

AJ (skupina Zikmundová) – opakování učiva za 1. pololetí
– barvy, hračky, zvířata
– učíme se píseň Are you sleeping brother John?

Přeji všem příjemné odpoledne. V.T.

24.1.2022
ČJ – Sl. str. 40 celá (čtení, psaní s písmenem Š)
– písanka str. 35 celá + str. 36 (malé psací T)  pouze 3 řádky
– práce na interakt. tabuli – doplňování písmen do slov
DÚ – písanka str. 36 napsat další 3 řádky 
ZČT str. 49 

M – VM str. 24 cv. 2,3
– MM str. 34 celá
DÚ – VM str. 24 cv.  4,5

HV – opakování písně “ Dva mrazíci“
– píseň “ Hlava, ramena“ 

Ve středu budou psát děti na známky přepis slov z tiskacího písma na psací. Budou to slova, která budou znát z písanky ze školy. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

23.1.2022
K dnešnímu dni jsou dopsané všechny známky do Bakalářů. Známky, které děti získají od pondělí si budu psát k sobě a budu jim je počítat do druhého pololetí a zapíši do Bakalářů hned, jak bude povoleno. Nelekněte se, že má někdo z dětí známku v den, kdy nebyl ve škole. Když to jde a jsou ve škole hned následující den, tak se známky snažím získat.

V MS Teams v týmu třídní záležitosti v souborech je složka se všemi sněhuláky, které jsem obdržela do dnešního večera. Můžete se podívat na všechny podařené výtvory. Všem dětem jsem za výtvor napsala jedničku. Ve škole ještě odměním nejlepšího sněhuláka :o) Ještě plánuji vytvořit složku kam budu ukládat fotky, které pořídím při našich aktivitách.

21.1.2022
Dnešní on-line výuka:
ČJ – Sl. str. 39 celá (čtení, psaní s písmenem Š) cv. 4 je dobrovolné
– čtení malých tiskacích písmen „U tety Oliny“ – čtení s porozuměním
Samostatně doma: Písanka str. 34 – celá stránka
– ZČT str. 45 a 48

M – VM str. 23 celá (číslice 8) a str. 24 cv. 1
– procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-7 na www.skolakov.eu

Přeji Vám všem příjemný víkend a doufám, že se v pondělí potkáme v plném počtu. Připomínám opět testování ráno v tělocvičně. Děti, které půjdou ráno do družiny, tak prosím o nasazení a ponechání roušky/respirátoru po celou dobu pobytu v družině. Děkuji.

Rodičům děkuji za výpomoc dětem při on-line výuce. Myslím si, že to nebylo úplně zlé :o)

20.1.2022
Dnešní on-line výuka:
ČJ – Sl. str. 38 celá (nové písmeno/hláska Š)
– děti se naučí do pondělí novu básničku na toto písmenko (budu zkoušet)
Samostatně doma: Písanka str. 33 – celá stránka – prosím o dohled (správné držený tužky/pera, správné sezení)
– ZČT str. 46 a 47

PR – uč. str. 41 „výživa lidského těla“

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.1.2022
Dnešní on-line výuka:
ČJ – Sl. str. 37 celá (čtení, psaní s písmenem K)
Samostatně doma: Písanka str. 32 malé psací P – v MS Team do českého jazyka jsem Vám nahrála instruktážní video ke správnému psaní. 
– ZČT str. 44 přečíst 2x

M – VM str. 22 celá (slovní úlohy)

Dobrovolný úkol/soutěž najdete v MS Teams v záložce zadání. Děti mohou vyrobit z čehokoli/nakreslit sněhuláka. Nechám zcela na jejich fantazii. Mají na to to neděle. Ve škole se pak podíváme co vzniklo. Práce dětí oznámkuji a nejlepší odměním.

Přeji příjemný zbytek dne. V.T.

18.1.2022

ČJ – Sl. str. 36 celá
– písanka str. 31 celá
DÚ – písanka str. 30 (dokončit) a ZČT str 43 přečíst 2x

M – VM str. 21 dokončená
– MM str. 33 celá

PR – uč. str. 40 „péče o tělo“
– povídání o tom, jak a proč o své tělo pečujeme (hygiena)

AJ – díky situaci ve třídě byly děti na obědě, aby se izolovaly od ostatních. Děkuji za pochopení.

S přáním příjemného odpoledne. V.T.

17.1.2022
DNES PŘÍPOMÍNÁM V 18:00 HODIN TŘÍDNÍ SCHŮZKA PŘES MS TEAMS. POZVÁNKU NAJDETE V KALENDÁŘI. 

ČJ – Sl. str. 36 celá (čtení, psaní)
– písanka str. 29 dopsaná a str. 30 (3 řádky)
DÚ – ZČT str. 42 (přečíst 2x)

M – rozcvička – procvičování příkladů
– VM str. 20 celá a str. 21 cv. 1 (pouze 1. řádek) a cv. 2 (pouze 1. řádek) – vysvětlování pro děti (nemají rády tyto úlohy)

HV – učíme se novou píseň (Dva mrazíci)

Na shledanou v 18h. V.T.

14.1.2022
ČJ – Sl. str. 34 celá (písmeno/hláska K – báseň, čtení, psaní)

– nácvik s na předepsaný papír (obtahování)
– písanka str. 29 (pouze řádek: se, sí, su, sa)
DÚ – ZČT str. 40 a 41 (2x) + naučit se báseň na K do středy 19.1.

M – VM str. 19 (sčítání, odčítání, porovnávání)
– MM str. 32 samostatně na známky 
– zkoušíme řetízek z příkladů 

Děti mají v ŽK na poslední stránce zapsané datum třídní schůzky 17.1. od 18h (v MS TEAMS je již vytvořena schůzka). Prosím o podpis jako potvrzení, že o tom víte. Děkuji.

V pondělí připomínám opět testování v tělocvičně. 
Přeji Vám příjemný víkend. V.T.

13.1.2022
Dobrý den, děti možná zmínily doma, že jsem šla na PCR test. Výsledek je negativní a tak zítra budu opět s dětmi.

Dnešní výuku zajistila dle instrukcí paní asistentka a protože jim po celém dopoledni v roušce nebylo příliš dobře, tak na hodinu TV se šlo ven na procházku, aby se trošku nadýchaly. Dnes jsou děti bez domácího úkolu. 

ČJ – Sl. str. 33 (dokončená) a čtení ve ZČT str. 38
– písanka str. 28 – malé psaní S (celá)

PR – uč. str. 39 „Lidské tělo“ – pojmenování jednotlivých částí těla a obličeje

Přeji příjemný večer. V.T.

12.1.2022
ČJ – Sl. str. 32 celá (použití DO jako předložky, čtení, psaní)
– Sl. str. 33 cv. 1 (pouze práce s obrázkem – orientace v prostoru, správné odpovědi na otázky), cv. 2 a 3
– písanka str. 26 celá
DÚ – písanka str. 27 celá a ZČT str. 38 přečíst 2x

M – VM str. 18 celá (odčítání)
– hry v hodině (sčítání a odčítání, slovní úloha)

Včera děti dostaly do žákovské knížky „informovaný souhlas“ o práci psychologa ve škole. Prosím o přečtení, podpis a vložení zpět do žákovské knížky, abych si mohla od dětí vybrat. Někdo mi již přinesl.

Připomínám, že zítra ráno je opět testování v tělocvičně. Prosím o včasný příchod. Kdo nebude stíhat, nechá dítě otestovat ve vrátnici. Děkuji. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

11.1.2022
ČJ – Sl. str. 31/1,2,3,5 (cv. 4 za DÚ – obrázek)
– písanka str. 25 (mám u sebe)

DÚ – ZČT str. 37 přečíst 2x

M – VM str. 17 (slovní úlohy na odčítání)
– procvičování i na tabuli
DÚ – MM str. 31/2,3

PR – uč. str. 38 „Spolužáci“
– povídání o tom co se nám líbí na našem kamarádovi (vzhled nebo vlastnosti)
– povídání o tom, jak se chováme, když potkáme v parku cizího člověka (ne každý kdo se zdá být hodný má dobré úmysly)

AJ (obě skupiny) – Family, opakování slovíček
uč. str. 32 a 33 (Listen to the story) – překlad 

Přeji příjemné odpoledne všem. V.T.

10.1.2022
ČJ – Sl. str. 30 celá (písmeno/hláska D – vyvozování, čtení, psaní)
– písanka str. 23 celá (malé psací o)
DÚ – písanka str. 24 celá
ZČT str. 36 přečíst (2x)
Děti se naučí do pátku báseň na písmeno D ze str. 30 ve slabikáři. Původně jsem jim řekla do středy, ale pro některé bude asi náročnější.

M – VM str. 16 sčítání v oboru 0-7
– MM str. 31 cv. 1
– procvičování příkladů na tabulky i formou kartiček na tabuli

Děti, které se dnes neúčastnily testování a přijdou dříve, než ve čtvrtek, tak při návratu do školy, prosím, otestovat ve vrátnici. Rodiče mohou být přítomni.

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

7.1.2022
ČJ – Sl. str. 29 celá (čtení s porozuměním)
– písanka str. 21 a 22 celá
– čtení příběhů s poučením
DÚ – ZČT str. 35 

M – VM str. 15 (slovní úlohy – sčítání 1-7)
– MM str. 30 samostatná práce na známky

Rodiče, které se chystají dětem pořídit pero, tak nejlepší je STABILO, protože podporuje správný úchop (stojí do 200,- Kč), ale volbu nechám na Vašich finančních možnostech. Může být pero od firmy TORNADO. Nekupujte dětem gumovací pero, protože děti pak nedělají nic jiného, než gumují. Děti budou chybu dávat do závorky, aby si ji i uvědomily. 

Přeji Vám příjemný víkend a v pondělí se uvidíme opět ráno na testování v tělocvičně. V.T.

6.1.2022
ČJ – Sl. str. 28/1,2,3 (čtení, psaní)
– písanka str. 20 celá (kdo nestihl dokončí doma)
DÚ – Sl. str. 28/4 a ZČT str. 34 

PR – uč. str. 37 – samostatná práce „opakování – zima“
– kus prvouky kvůli testování bylo i v ČJ (děkuji za pochopení).

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.1.2022
ČJ – rozcvička na tabulky (TAM, LES, ÚL, ELA, PÁJA)
– Sl. str. 26 a 27 (čtení, psaní)
– písanka str. 19 (5 řádků)
DÚ – písanka str. 19 dopsat stránku
– ZČT str. 32 a 33 

M – MM str. 29/4 (porovnávání)
– VM str. 14/1,2 porovnávání (práce na interakt. tabuli)
DÚ na pátek – VM str. 14 cv. 3 a psaní číslic – dopsat do sedmičky do konce stránky.

Zítra připomínám testování! 

17.1. od 18h bude on-line třídní schůzka. V kalendáři v MS Teams Vám vytvořím pozvánku. 

S přáním hezkého dne. V.T.

4.1.2022
Logopedie je tento a příští týden z důvodu nemoci paní učitelky odvolaná. Děkujeme za pochopení :o)

ČJ – Sl. str. 26 cv. 2 (dokončit za DÚ – děti četly ve škole)
– písanka str. 18 (první 4 řádky) (děti dokončí stránku za DÚ)

Dnes byla hodina zaměřena na psaní. Některé děti se dnešním dnem staly písařem a mohou si napsat i dnešní domácí úkol perem. Děti se doma jistě pochlubí (paní asistentka jim napsala i malé info do ŽK). Zatím perem nemohou psát všichni. Důraz je kladen hlavně na jistotu v ruce (nesmí být velký tlak na tužku, ale ani malý). 

M – VM str. 13
– MM str. 29/1,2,3

PR – uč. str. 36 „zvířátka v zimě“

AJ (skupina Tománková) – Family
uč. str. 30, 31, 32 
PS str. 27
– nová slovíčka: mum, dad, sister, brother, family
– rozšiřující slovíčka: baby, granny, grandad

Zkontrolujte dětem penál (tašku) – součástí  jsou nůžky a lepidlo. Často využíváme i v prvouce, angličtině, atd.

Přeji všem příjemné odpoledne. V.T.

3.1.2022
VÍTÁM VÁS V NOVÉM ROCE A PŘEJI, AŤ JE PRO VŠECHNY PLNÝ SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ!!

ČJ – Sl. str. 25 – čtení, psaní s písmenem Z
– opakování velkých a malých písmen, které již máme probrané
– vyprávění zážitků z Vánoc
– testování žáků
DÚ – ZČT str. 31 (2x přečíst)

M – MM str. 28 celá (opakování sčítání, odčítání 1-6)
– VM str. 12 celá (číslice 7 – vyvození, psaní)
DÚ – psaní číslic – str. 8 první čtyři řádky (číslice 7)

HV – píseň „Vločka“ (nová zimní píseň)
– posloucháme skladbu a rozeznáváme hudební nástroje, které v ní slyšíme.

Hezké odpoledne přeji. V.T.

23. 12. a 27. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

28. 12. až 31. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

22.12.2021
Všem přeji krásné prožití Vánoc ve společnosti svých blízkých, úsměv nejen na tváři, ale i v srdci. Přeji nám všem pevné zdraví a mnoho sil i ve dnech, kdy nám do úsměvu není. Děkuji za krásné dárečky Vám i dětem. O prázdninách jim nechám odpočinek, ale když občas vezmou do ruky zdokonalujeme čtení, aby se naučená písmenka nevytratila, tak se zlobit nebudu :o)

Budu se těším v Novém roce. V.T.

21.12.2021
ČJ – Sl. str. 24 (písmeno/hláska Z)
– četba příběhu „Zimní radovánky“
DÚ – ZČT str. 30

M – VM str. 10 a str. 11 celé

PR – uč. str. 35 „Zimní radovánky“ (sporty v zimě)

AJ (obě skupiny) – Vánoční omalovánka
– opakujeme barvy s omalovánkou
– píseň Little snowflake (pasivně slovíčka – falling, head, nose, hand, little)
– aktivně slovíčka k vánocům: bell, gift, Christmas, star, snow, snowflakes)

Zítra se děti učit nebudou. Půjdeme na procházku, dáme ptáčkům lojové koule, uděláme si třídnickou hodinu zaměřenou na naše hezké vlastnosti a posílení kolektivu, možná přijde i Ježíšek :o) a na oběd půjdeme před 11h. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.12.2021
První hodina – testování
ČJ – Sl. str. 23
– písanka str. 17
DÚ – čtení ze SL. str. 22 cv.2 a 3 – čtení s porozuměním

M – VM str. 9 cv. 1, 2, 3 (práce s dopočítadlem)
– MM str. 26 cv. 1, 3 a str. 27 celá
DÚ – VM str. 8 cv. 3 a str. 9 cv. 4

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

17.12.2021
ČJ – Sl. str. 22 
– písmena (malá, velká) z luštěnin
– četba a povídání „Připravujeme se na Vánoce“
DÚ – ZČT str. 28 a 29 (2x přečíst)

M- VM str. 7 dokončena, str. 8 cv. 1, 2, 4

Všem přeji příjemný víkend a připomínám v pondělí opět probíhá testování v tělocvičně. Potkáme se před školou v 7:55h . V.T.

16.12.2021
ČJ – Sl. str. 21 (čtení, psaní s písmenem V)
– ZČT str. 24 a 25
– písanka str. 15 dokončena na známku
– písanka str. 16 (4 řádky) za DÚ dokončit stránku
+ ZČT str. 26 a 27 (přečíst 2x)

PR – uč. str. 34 – Vánoce jsou tu 
– povídáme si o tom, jaké zvyky dodržujeme na Vánoce 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

15.12.2021
ČJ – Sl. str. 20 (písmeno/hláska V)
– písanka str. 14
– ZČT str. 23
DÚ – písanka str. 15 (pouze 5 řádek více NE)
– ZČT str. 24 + děti se naučí na pátek báseň na písmeno V

M – VM str. 6 celá, str. 7/cv. 1 (odčítání v oboru 1-6)
– MM str. 25 celá
DÚ na pátek MM str. 26 cv. 2

Příjemné odpoledne všem. V.T.

13.12.2021
Připomínám, že zítra 14.12. jdeme do kina. Kdo ještě nezaplatil, tak může přinést 100 Kč zítra. Děti ráno přijdou do třídy tak, jako každý den. Kdo nezaplatí, zůstává ve vedlejší třídě, než se vrátíme. 
Děti si zítra přinesou jen batůžek se svačinou a pitím. Oběd je v 11:40 pro ty co odcházejí hned po vyučování. 

ČJ – Sl. str. 19 celá
– písanka str. 13 celá
– diktát psacích písmen na známky (u, l, i, m, le)
za DÚ si děti znovu přečtou SL. str. 19 cv. 1 – jde o porozumění textu + ZČT str. 20 a 21 (2x) – na středu

M – VM str. 4 slovní úlohy na sčítání
– VM str. 5 sčítání v oboru 1-6
DÚ str. 5 cv. 4 (rozklad čísel) – na středu

HV – nota čtvrťová
– rozezpívání, práce s dechem, píseň Stojí vrba košatá uč. str. 23

Přeji hezké odpoledne všem. V.T.

!!!!POZOR VE TŘÍDĚ MÁME VŠI. ZKONTROLUJTE DĚTEM DŮKLADNĚ HLAVY. V PŘÍPADĚ NÁLEZU MUSÍ DĚTI ZŮSTAT DOMA, NEŽ BUDOU ŘÁDNĚ ODVŠIVENÉ!!! DĚKUJI ZA KONTROLU.

10.12.2021
ČJ – Sl. str. 18
– ZČT str. 17, 18, 12
– ukotvení malých psacích a malých tiskacích písmen
– čtení o svátku Lucie
DÚ – ZČT str. 19
Při čtení zkoušejte s dětmi číst i malá psací písmenka, která už umí psát. Začínáme to cvičit a někomu to dělá problémy. Můžete zkoušet i diktovat písmenka co znají.

M – MM str. 24 celá 
– VM str. 3 celá (větší, menší, rovno 1-6)
– Psaní číslic str. 7 celá (číslice 6) 

Děti si přes víkend doplní domácí úkoly, kdo mi nedonesl dnes a dopíší si číslici 6, ale kdo pracoval při hodině, tak krásně vše stihl. 
Dále, prosím, o vybavení dětí nůžkami (někdo stále nemá) a také fixem na mazací tabulku. Stále to řešíme a toto jsou pomůcky, které využíváme denně. Zeptejte se doma dětí, vědí komu co chybí. 

Ve středu 15.12. chci s dětmi na PČ dělat nepečené cukroví (kokosové kuličky) – můžete, prosím, dětem dát na ten den 1 kus slazeného kondenzovaného mléka SALKO , 1 sáček strouhaného kokosu a zavírací misku na přenesení hotového cukroví domů? Myslím si, že by je to mohlo bavit a Vy budete mít o jeden druh méně na práci :o) Alergici na laktózu se mohou domluvit s kamarádem a vyrábět mohou společně nebo cukrovím podarovat prarodiče – nechám na Vás. 

Přeji příjemný zasněžený víkend. V.T.

9.12.2021
ČJ – Sl. str. 17 celá
– písanka str. 12 celá
– trénovaní probraných psacích písmen na tabulky (diktát)
l, e, u, i, le, lu, li, úl
DÚ – ZČT str. 18 (2x čtení)
– písanka str. 11 celá

PR – uč. str. 33 „U babičky a dědečka“

Příští úterý 14.12. máme naplánovanou návštěvu malého kina. Pojedeme do Horoušan do kulturního sálu. Vybírám částku 100,- Kč (50,- Kč na vstupenku do kina a 50,- Kč na dopravu). Pojedeme objednaným autobusem od školy. Plánovaný příjezd je kolem 11h. Děti půjdou na oběd, jak jsou zvyklé. Prosím, posílejte po dětech peníze co nejdříve. Děkuji. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

PROSÍM VÁS O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ, KTERÝ VÁM PŘIŠEL NA BAKALÁŘE. DĚKUJI.

8.12.2021 
ČJ – Sl. str. 15 (porozumění textu)
– Sl. str. 16 (písmeno/hláska N –  báseň, vyvození hlásky, psaní)
– písanka str. 10
DÚ – ZČT str. 17 (2x přečíst)

M – VM (další díl – zelená učebnice) str. 1 celá (číslice 6)
– VM str. 2 cv. 1 a 2 
DÚ – VM str. 2 cv. 3, 4, 5 (na pátek)
a psaní číslic – str. 6 celá  (číslice nula – na pátek)

VV – překvapení pro rodiče :o)
PČ – vystřihování vločky z papíru (pokladničky se budou konat, až budou mít opravdu všichni 3 krabičky od zápalek)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

7.12.2021
ČJ – Sl. str. 14 celá
– písanka str. 9 celá
DÚ – ZČT str. 15 a 16 (2x číst)

M – VM str. 59 (Matýskův obchod)
– VM str. 60 vybarvování podle příkladů (dokončit za DÚ)
– VM děti nechávají doma – dostanou zítra další díl

PR – Návštěva výstavy na Chvalském zámku

AJ (obě skupiny) – opakování hudebních nástrojů
– Nové téma „The Farm“ uč. str. 22, PS str. 20
– nová slovíčka aktivně (dog, cat, horse, cow, sheep, chicken)

Na zítřejší pracovní činnosti, prosím, vybavte děti třemi krabičkami od zápalek (psala jsem asi před dvěma týdny) Budeme dělat pokladničky na mince. Zatím se nám jich tu moc nesešlo – už mělo být na minulou středu.
Na zítřejší výtvarnou výchovu vybavte děti 5 kusy tyčinek do uší. Budeme tvořit překvapení :o)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.12.2021

První hodina – testování (tentokrát všichni negativní)

ČJ – SL. str. 13 (psaní, čtení s písmenem Y)
– písanka str. 8 (půl stránky – malé psací L)
– navštívil nás Mikuláš
– vyprávění o včerejší nadílce
DÚ – SL. str. 13 cv. 3
– písanka str. 8 dokončit
– ZČT str. 14

M – VM str. 57 a 58 celá (opakování probraného učiva)

HV – Vánoční koledy

Rozhodla jsem se, že místo sladkostí nadělím dětem k Mikuláši návštěvu Chvalského zámku, kde se právě pořádá výstava od Jana Kudláčka/ilustrace a kresby pro děti. Půjdeme tam zítra v 9h místo prvouky, ve které máme probírat téma „příprava na Vánoce“ – zabere nám to jednu vyučovací hodinu.  Vstupné je tentokrát od Mikuláše :o)

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

3.12.2021

ČJ – SL. str. 12 písmeno/hláska Y
– ZČT str. 10 a 11
– zkoušení diktátu psacích písmen na tabulky (i, u, e)
– čtení příběhu o Barborce (povídání o zvyku na svátek Barbory)
DÚ – ZČT – str. 12 a 13 (2x přečíst)

M – VM str. 55 cv. 1 a 2 (slovní úlohy – opakování)
– VM str. 56 celá (opakování)

Přeji příjemný víkend. V.T.

2.12.2021

ČJ – SL. str. 10/2,3,4 + str. 11 celá
– písanka str. 6 dokončená, str. 7 do půlky

– četba příběh o sv. Mikuláši
– zkoušíme diktát slov na tabulky (JÁMA, ÁJA, PIJE, LOS)
DÚ – písanka str. 7 dokončit + ZČT str. 9 (2x číst)

PR – uč. str. 31 –  Slavíme Mikuláše
– uč. str. 30 – Zimní počasí (zimní měsíce, vhodné zimní oblékání)
DÚ na úterý 7.12 – str. 30 cvičení s rukavicemi + dobarvit oblečení, kdo nestihl ve škole.

TV – učíme se kotoul

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

1.12.2021

ČJ – SL. str. 9/1,2,3,4  + str. 10/1
– písanka str. 5 celá
– zkoušení básně
DÚ – SL. str. 9 cv. 5 + písanka str. 6 (pouze první 4 řádky)
– ZČT str. 8 (přečíst 2x)

M – VM str. 54 celá a 55/3 – opakování
– MM str. 23/3 společně a kontrola str. 22
DÚ na pátek – MM str. 23/1,2

VV – Anděl
PČ – zápich čert a Mikuláš

Přeji hezké odpoledne. V.T

30.11.2021

Zdá se, že v naší třídě jsme včerejším testováním zažili jen cvičný poplach. Ještě mi chybí jedno potvrzení, ale u ostatních je vše negativní. Jsem za nás všechny moc ráda. 

ČJ – SL. str. 8 písmeno/hláska J (báseň, vyvozování, psaní)
– písanka str. 4 dokončená
DÚ děti se naučí básničku na písmenko J 
+ ZČT str. 7 (přečíst 2x)

M – VM str. 53 – dopočítávání 
– MM str. 22

PR – uč. str. 28 a 29 Okénko do zimní přírody

AJ (obě skupiny) – Make music 
– uč. str. 17
– PS str. 15
– nová slovíčka (drum, flute, violin, trumpet)

Přeji všem klidné odpoledne. V.T.

29.11.2021

Zítra opět budu s dětmi já. Můj PCR test je negativní!

Vážení rodiče, dnešní preventivní testování ukázalo 7 pozitivních antigenních testů u dětí v naší třídě a u mne také. Momentálně čekám na výsledek PCR testu, který dám vědět i Vám. Prosím o ty, kteří dnes byli také na PCR testu, aby mi poslali výsledek do emailu, abych mohla dát potvrzení vedení školy. Já doufám, že se opět sejdeme ve škole s výsledkem negativní. O dalším postupu dám vědět já nebo vedení školy, dle potvrzených výsledků. Sledujte tedy Bakaláře (komens). Z uvedených důvodů a pro ochranu našich (Vašich) dětí, páteční spaní ve škole přesuneme na bezpečnější čas. Těším se na to stejně jako děti, takže určitě o nic nepřijdou.

Dnešní výuku převzala paní asistentka. Probraná látka viz. níže.

1. hodina – testování dětí

ČJ – SL. str. 7 
– písanka – str. 3 (dokončená)
DÚ – písanka str. 4 (první 4 řádky)
ZČT str. 6 (přečíst 2x)

M – VM str. 52
– MM str. 21
DÚ – VM str. 53 cv. 1

HV – „Písnička pro čerta“

Přeji příjemný zbytek dne a negativní výsledek PCR testu. V.T.

26.11.2021

ČJ – SL.str. 6 – čtení, psaní, barevné rozlišení
– písanka – str. 3 (první 4 řádky)
– čtení – ZČT str. 1 a 3
– zrakové a sluchové vnímání (práce na interaktivní tabuli)
– vypravování 
DÚ – ZČT str. 4 a 5 (přečíst 2x)

M – VM str. 51 (Matýskův obchod)
– hra na obchod (děti nakupují a učí se s mincemi)
DÚ – VM na str. 51 poslední řádek – je to pro upevnění probraného asi na 3 minuty.

TV – cviky ve dvojici 

Děti mají v žákovské knížce vložený papírek na vyplnění kvůli té noci ve škole. Mají to tam od včera. Raději píši ještě sem. 

Hezký víkend všem přeji. V.T.

25.11.2021
ČJ – SL. str. 5 – čtení a psaní s písmenem T
– písanka – dokončení str. 2 (malé psací i)
– skládání slabik k obrázkům
– skládání slov po slabikách na interakt. tabuli
DÚ str. 3 (přečíst 2x)

PR – uč. str. 27 – opakování „U nás doma“ 

TV – posilovací cviky, hry v běhu

PROSÍM O KONTROLU PENÁLŮ! JÁ DNES NĚKOLIKA DĚTEM STROUHALA TUŽKY A PASTELKY, ABY MOHLY PRACOVAT … 
Hezké odpoledne. V.T.

24.11.2021
ČJ – SL. str. 3 čtení slov
– SL. str. 4 písmeno/hláska T (báseň, vyvozování hlásky, psaní)
– písanka str. 2 – malé psací i (tři řádky)
– psaní slov na tabulky
DÚ – děti udělají další 3 řádky v písance malé psací i
          – ZČT str. 2 (přečíst 2x) – ke str. 1 se vrátíme při hodině

M – VM str. 49 slovní úlohy na odčítání, pamětné odčítání
– VM str. 50 procvičování (kdo nestihl –  za DÚ na pátek.)

VV – omalovánky s Mikulášem (děti se snaží vybarvovat přesně, nepřetahovat)
PČ – modelování písmen velkých i malých

Prosím do příští středy na PČ –  3 krabičky od sirek. Budeme vyrábět pokladničky na mince do matematiky. 

Žákovské knížky mám u sebe, tak nehledejte :o)

Hezké odpoledne. V.T.

23.11.2021
Dnes jsem se dívala do Bakalářů na to hodnocení a upravila jsem tam ta X (viz včerejší třídní schůzka). Omlouvám se, ale při zadávání známek z domova to prostředí vypadá jinak a omylem se mi to propsalo do více žáků. Tam kde byl otazník, tak jsem dala N – známky si získám jinak a nemohu nechat pole volné. Tam, kde bylo tedy to omylné X jsem také dala N nebo A – ono je to ve finále jedno. Známky to nijak neovlivňuje – je to takové kosmetické, ale i tak se Vám omlouvám za zmatky.

vysvětlivky k hodnocení:
? (budu ještě asi nějak získávat známku)
N (nepsal – neúčastnil se)
A (absence)
X (nehodnocen) – toto já dávám, když vidím velký problém a nechci demotivovat děti špatnou známkou. Osvědčilo se mi, že někdy stačí docvičit a problém je vyřešen.

ČJ – Slabikář (SL) str. 2 (opakování – čtení, psaní)
– barevná čeština – barevné vnímání velké a malé tiskací A
DÚ – písanka str. 1 (první 3 řádky)
       – ZČT str. 39, 40

M – VM str. 48 rozklad čísel
– MM str. 20
– pamětné sčítání, odčítání
– pracovní list

PR – uč. str. 26 – Ája pomáhá mamince
– povídáme si, jak doma pomáháme a proč

AJ (obě skupiny) – Toys 
– PS str. 11, 12 a obrázkový slovníček str. 46
– aktivně nová slovíčka (quitar, bike, scooter)

Hezké odpoledne. V.T.

22.11.2021

ČJ – ŽA str. 56 – seznámení s malými tiskacími písmeny
– rozcvička – pravolevá orientace (obrázek na tabulky)
– na tabulky procvičujeme malá písmena
– UC str. 29 celá
– vypravování

M – VM str. 46 a 47 slovní úlohy s nulou
– desetiminutovka na známky (sčítání, odčítání v oboru 1-5)

HV – testování

Děkuji za účast na třídních schůzkách. V.T.

NA 22.11. JSOU PLÁNOVANÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ OD 17:30H PROSTŘEDNICTVÍM MS TEAMS. SCHŮZKU UVIDÍTE V KALENDÁŘI NEBO PŘÍMO V TÝMU TŘÍDNICKÉ ZÁLEŽITOSTI. 

19.11.2021

ČJ – ŽA str. 55 čtení, psaní, popis obrázku
– UC str. 28 celá (opakování)
Děti dnes v jedné z hodin ČJ procvičovaly i matematiku. Opět se přišlo o hodně hodin díky ředitelskému volnu. Děkuji za pochopení. V ČJ máme velkou časovou dotaci a můžeme si to dovolit.
DÚ – ZČT str. 38  (přečíst 2x) a vracet se i k předchozím stránkám, hlavně pokud je se čtením problém.

M – VM str. 45 celá (počítání s nulou)
– MM str. 19 celá
– Psaní číslict str. 5 – první tři řádky číslice 5
– procvičování příkladů

Hezký víkend všem. Připomínám v pondělí opět testování, viz níže a také třídní schůzka. Nebude trvat dlouho – slibuji :o) V.T.

18.11.2021

ČJ – ŽA str. 53 čtení, psaní – slabiky s písmenem I a přepis slov
– ŽA str. 54 čtení
– UC str. 27 dokončená
– děti píší na tabulky první slabiku ze slov PILA, SÍTO, LÍZÁTKO, MIMINO, LÍPA
DÚ – ZČT str. 36 a 37

PR – uč. str. 25 “ Ájin pokojíček“ 
– děti povídají o svém pokojíčku, o pokojíčku Áji a porovnávají

TV – pobyt na dopravním hřišti

Hezký večer. V.T

Další testování dětí je plánováno na pondělí 22.11. od 8:00 hodin v tělocvičně. Sraz bude opět před školou v 7:50 – 7:55h. Děkuji 

_______________________________________________________________________

POZOR! Připomínám, že 18.11. bude opět probíhat testování žáků od 8:00 hodin v tělocvičně. Dáme si tedy zase sraz před školou nejpozději v 7:50 – 7:55 h. nejpozději. 

Vážení rodiče, děkuji všem, kteří jste pomohli dětem s vyplněním kvízu v MS Teams. Vím, že se tam vyskytl problém s obrázky, ale jde o to, aby se děti naučily pracovat i v tomto prostředí, které patří do výuky. Bohužel jsem nedostala odpovědi ještě asi od 7 dětí. Prosím o vyplnění kvízu. Chybějící obrázky naleznete v týmu prvouka na hlavním panelu. Já se tímto ujistím, že nám funguje spojení, kdyby se stalo, že budeme muset přejít na on-line výuku.  Děkuji za pochopení.

12.11.2021

ČJ – ŽA str. 52 čtení a psaní slabik s písmenem I
– čtení – ZČT str. 32, 33
– UC str. 26 (dolní zátrh), 27 první tři řádky
– hra s písmeny
– četba pohádky s poučením „Zlodějíček“ – povídání
DÚ na dny volna ZČT str. 34 a 35

M – VM str. 43/1 slovní úlohy Matýskův obchod
– VM str. 44 číslice nula (psaní/počítání s nulou)
– MM str. 18/1 na známky (rozklad čísel)
DÚ na dny volna – VM str. 43/2 a psaní číslic str. 4 celá strana

TV – přihrávka s míčem

Děti, které tento týden zapomínaly DÚ, tak si vše doplní ve dnech volna. Prosím o pravidelné kontroly webových stránek kvůli domácím úkolům a také o dohled u dětí, když se chystá taška do školy. Dále prosím, některé děti nemají vůbec gumu, lepidlo, nůžky a také v kufříku pastelky progressa.

Přeji všem příjemný víkend a snad s některými v neděli v 17h na shledanou. V.T.

11.11.2021

ČJ – ŽA str. 50 a 51 (písmeno/hláska I)
– báseň, vyvozování hlásek, barevné rozlišování, psaní
– grafomotorická cvičení v barevné češtině
DÚ – ZČT str. 33 (2x přečíst) – str. 32 si přečteme ve škole

PR – uč. str. 22 „V rodině“
– povídání o tom co máme nejraději, když trávíme čas se svými blízkými.

TV – skákání přes švihadlo (nástup, rozcvička)

Informace ke dnům ředitelského volna i k družině, která Vás asi bude některé zajímat, budou zveřejněny na webu školy na hlavní stránce, kde se nacházejí informace ke každému týdnu. Dále můžete informace nalézt v Bakalářích v záložce komens, kde jsou pravidelně vedením školy vkládány informace.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

10.11.2021

ČJ – ŽA str. 49 – čtení s porozuměním
– UC str. 25 (dokončená)
– grafomotorická kresba 
– paměťová hra 
– pohádka „Mobilmánie“ – příběh s poučením
DÚ – ZČT str. 31  (2x přečíst)

M – opakování probraného učiva. 
– názorné ukázky rozkladu čísel (pomocí balónků)
– pamětné sčítání + odčítání
DÚ – MM str. 18 cv. 2 (na pátek)

VV – dětí malují obrázek na přečtenou pohádku v ČJ
PČ – skupinová práce se stavebnicí

Přeji hezké odpoledne. V.T.

9.11.2021

ČJ – ŽA str. 48 (čtení)
– UC str. 24 (horní zátrh), str. 25 první dva řádky

M – VM str. 42 dokončená (slovní úlohy s autobusem)
– MM str. 16 celá, část str. 17 (ještě budeme společně kontrolovat a dokončovat)

PR – „máme miminko“ – uč. str. 21

AJ (obě skupiny) – Toys 
– uč. str. 12 a 13 (look, listen and say)
– PS str. 46 obrázkový slovníček (nová slova: doll, ball, car)
– opakování barev a školních pomůcek

8.11.2021

MOC DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ DNES POMÁHALI S TESTOVÁNÍM !

ČJ – ŽA str. 46 a 47 celá (slabiky s písmenem U)
– skládání slabik k obrázkům“
– čtení
DÚ – ZČT str. 30 

M – VM str. 41 (rozklad čísel), str. 42 cv. 1
DÚ – Psaní číslic str. 3 – dokončit a VM str. 42 cv. 2 dokončit kdo nestihl

HV – díky testování jsem si v hodině HV vzala kus na český jazyk a ve zbytku se zpívalo. 

S přáním příjemného odpoledne V.T.

5.11.202

ČJ – ŽA str. 45 (psaní U), ZČT str. 25, 26, 27 
– UC str. 23 dokončená
– diktát slabik LA, SÓ, ME, PA, MO (dopadl téměř u všech dobře)
– zkoušení básně
DÚ – ZČT str. 28 a 29 (2x přečíst – každý den)

M – VM str. 39 cv. 2 a 3 / str. 40 celá

TV – soutěže, běhání, rozcvička, nástup

Důležité info: Děti se budou opět testovat. Plánované testování je na pondělí 8.11. a dále na 18.11. od 8:00 h v tělocvičně. U testování mohou být přítomni rodiče (s nějakým potvrzením o bezinfekčnosti – očkování, potvrzení o testu). Pokud budete mít vlastní test, tak není problém, ale prosím Vás opět o zanechání krabičky, ať mohu napsat značku. Sraz před školou nejpozději v 7:50h … v 8:00 h začne testování a po nás jde další třída. Děkuji za dodržení času. 

NA 22.11. JSOU PLÁNOVANÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ OD 17:30H. FORMA ZDA VE ŠKOLE NEBO PROSTŘEDNICTVÍM MS TEAMS BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚNA DLE POKYNŮ 

Přeji hezký víkend všem. V.T.

4.11.2021

ČJ – ŽA str. 44 – (písmeno/hláska U)
– báseň ze str. 44 – děti se doma doučí – zítra budu zkoušet (už ji umí ze školy)
– UC str. 22 dolní klička a str. 23 jen 1. řádek 
DÚ – UC str. 23 – další dva řádky
ZČT str. 27
Zítra bude diktát slabik na známky. Dětem jsem hlásila a upozorňovala, že ještě nebude zahrnuto dnešní nové písmenko.

PR – str. 20 „U nás doma – moje rodina“ 
– povídáme si o tom s kým bydlím, jak se jmenují rodiče, co se mi na nich líbí a jak se k sobě máme doma chovat. 
P.S. … už vím všechno, ale děti na oplátku vědí i něco o mně :o)

TV – nástup, rozcvička, vybíjená (upevňování pravidel hry)

Děti si průběžně beru z družiny na doučování/dovysvětlení, když neporozumí něčemu co momentálně děláme ve výuce (matematice).  Děti vědí, že si mohou kdykoliv říci o dovysvětlení a jsem ráda, že toho využívají. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

3.11.2021

ČJ – ŽA str. 42 a 43 (čtení, psaní, vypravování)
– pracovní list – nácvik horní kličky
DÚ – ZČT str. 26 (2x přečíst)

M – VM str. 38 celá (psaní číslice 4), str. 39 cv. 1 (slovní úlohy)
– příklady na tabulky (sčítaní, odčítání 1-5)
DÚ – MM str. 15/cv. 2 a 4

VV – strom na podzim (vodové barvy, voskovky, listy)
PČ – stavebnice SEVA (skupinová práce)

Děti včera přinesly domů malé katalogy s knižní nabídkou. Pokud by měl někdo zájem o zakoupení knih, tak do 15.11. přinese přesnou částku + na lístečku napsáno, o jaké knihy máte zájem.

Hezké odpoledne. V.T.

2.11.2021

ČJ – ŽA str. 41 – vyvozování slabik
pracovní list – nácvik horní kličky
DÚ – ZČT str. 25

M – VM str. 37 (slovní úlohy, sčítání, odčítání 1-5)
– MM str. 15 cv. 1 společně, cv. 3 na známky
– děti tvoří příklady
DÚ – VM str. 37 cv. 3

PR – uč. str. 18 a 19 – „Stromy na podzim“
DÚ v MS TEAMS – jednoduchý kvíz na známky. Čas na odevzdání do pátku 5.11. do 20h. Děkuji rodičům, že pomohou dětem s ovládáním PC. 

AJ (skupina Tománková) – PS str. 6 , uč str. 7 Listen to the story
Opak. školní pomůcky a barvy
Nové slovo aktivně „magic pencil“
Pasivně „What´s this?“ „Excuse me“ „Thanks“

AJ (skupina Zikmundová) – PS str. 6 magic pencil, opak. školní pomůcky a barvy. Nové slovíčko „magic pencil“

POZOR – Děti často někde vytratí roušku/respirátor a proto Vás prosím, dejte dětem do tašky vždy náhradní a každý den, prosím o kontrolu. Doba nám to, bohužel, nařizuje – vím, že jsem otravná :o)

Hezké odpoledne. V.T.

1.11.2021

ČJ – ŽA str. 39 a 40 (P – psaní, čtení, vyvozování hlásky a slabik)
Hra – zrakové vnímání
DÚ – ŽA str. 40 cv. 4 
       – ZČT str. 24 (hodně dětí přiznalo, že vůbec nečetlo v době volna)

M – VM str. 36 (porovnávání v oboru 1-5)
– UC str. 3 (číslice 3 – první 3 řádky)
– opakování sčítání, odčítání

HV – rozeznávání zvuků a tónů, houslový klíč, zpěv
– uč. str. 10 

Přeji příjemné odpoledne. V.T

26.10.2021

Již mám u sebe vánoční sadu fotografií. Kdo mi dal 300,- Kč – má sadu u sebe. Ostatním předám sadu proti penězům. Pokud zjistíte, že se Vám fotografie nelíbí, tak je pošlete zpět a já peníze vrátím, ale upozorňuji, že nesmí být poškozené. 

POZOR! Na 15. a 16. 11. je plánované ředitelské volno. Školní družina bude pro nutné případy zajištěna. 

ČJ – ŽA str. 38 (vyvození hlásky/písmeno P)
– UC str. 20 a 21 (kdo nestihl, tak dokončí přes prázdniny)
DÚ – ZČT str. 22 a 23

M – VM str. 34 a 35
– MM str. 13 cv. 1, 2 společně
DÚ na prázdniny MM str. 13 dokončit + str. 14 celá

PR – uč. str. 17 – Podzim na poli
– pohádka O veliké řepě

AJ (obě skupiny) – Halloween (svátek anglicky mluvících zemí)
– sledujeme video  This is Britain – Hallowen – YouTube
– umíme slovíčka „ghost, pumpkin“
– opakujeme školní potřeby

Přeji Vám příjemné podzimní prázdniny. V.T.

25.10.2021

Čj – ŽA str. 36 čtení
ZČT – str. 21 
zkoušení básně
DÚ – ZČT str. 21 (2x číst – komu nepůjde, tak 3x)

M (dnes jsem měli 2h)
– VM str. 31 cv. 5
          str. 32 cv. 3, 4
          str. 33 cv. 1 – za DÚ udělat cv. 2 na str. 33
– MM str. 11 dokončená a str. 12 celá (na známky)

HV – učíme se píseň Vyletěl si pyšný drak
– dechová cvičení, zpěv

Další třídnická hodina nás čeká v pondělí 29. 11.

Přeji příjemné odpoledne všem. V.T.

22.10.2021

ČJ – ŽA str. 35 a 37 – čtení, psaní, vypravování
– UC str. 19 dokončená
DÚ – ZČT str. 19 cv. 2, 3 a str. 20 celá (3x přečíst)
V pondělí přinést do školy ZČT – budeme číst společně! 

M – VM str. 29 a 30 – vyvození operace odčítání, symbol minus
– praktické ukázky ve výuce
V pondělí máme 2 hodiny ČJ, ale já bych tu jednu hodinu věnovala matematice. O hodně hodin zase přijdou díky prázdninám – děkuji za pochopení. 

TV – běhací soutěže

Připomínám, že v pondělí máme 5. hodinu třídnickou – naplánujte si podle toho odchody dětí (kdo chodí hned po jídle, tak na oběd půjdeme všichni ve 12:20h.

Podporujeme fond SIDUS, proběhne charitativní sbírka. Prodej předmětů za 40 Kč a 100 Kč. Za případnou podporu děkujeme.

Středa 27. 10. – podzimní prázdniny. Pro nutné případy je školní družina zajištěna centrálně v ZŠ Spojenců.  (Spojenců 1408; web https://www.zsspojencu.cz/. Družina je otevřena v době od 7:00 do 16:00.

Čtvrtek  28. 10. – státní svátek; Den vzniku samostatného Československa.

Pátek 29. 10. – podzimní prázdniny. Pro nutné případy je školní družina zajištěna centrálně v ZŠ Spojenců.  (Spojenců 1408; web https://www.zsspojencu.cz/. Družina je otevřena v době od 7:00 do 16:00.

Klidný víkend všem přeje V.T.

21.10.2021

ČJ – ŽA str. 34 (psaní, čtení SO, MO, LO, SÓ, MÓ, LÓ)
– UC str. 18 celá, str. 19 (4 řádky)
– uvolňovací kresba (děti mají s sebou domů)
– děti přiřazují slabiky k obrázkům
DÚ – ZČT str. 18 celá a 19 cv. 1 (2x přečíst)

PR – uč. str. 16 „podzim na zahradě“ 
– povídání o zelenině, která se sklízí na podzim + třídění ovoce a zeleniny, opakování z předešlé hodiny

TV – slalom, cviky na rovnováhu

Hezké odpoledne přeji. V.T.

20.10.2021

ČJ – ŽA str. 33 (čtení a psaní O)
– uvolňovací cviky na pracovním listě
– pohádka O Červené Karkulce

M – VM str. 31 cv. 1 až 4, str. 32 cv. 1 a 2 – číslice 3
– MM str. 11 cv. 2, 3, 4 

VV  – děti malují pravidlo, které nejčastěji porušují (každý sám za sebe, aby si to uvědomily – budeme s tím pracovat při třídnické hodině, která je plánovaná na pondělí 5. vyuč. hodinu)

PČ – havran

Hezký podvečer. Zítra se na děti moc těším. V.T.

19.10.2021

ČJ – ŽA str. 32 (nové písmenko/hláska O – báseň, vyvozování hlásky ze slov/obrázků)
UC str. 17 – dokončeno (kdo nestihl, tak si dodělá za DÚ)
DÚ – ZČT str. 17 (3x přečíst)

M – MM str. 10 celá
UC/psaní číslic – dokončená str. 2

PR – uč. str. 15 „podzim v sadu“ – děti vybarvují ovoce, které se na podzim sklízí u nás a umí pojmenovat zahradnické nářadí.

AJ (obě skupiny) – děti dostaly domů učebnici. Umí školní pomůcky (pen, pencil, bag, pencil case, rubber, book) – v učebnici jsou pomůcky na str. 4 

V pátek mají děti v družině Halloweenskou párty. Kdo půjde do družiny, může si přinést kostým a nějaké balené bonbóny, aby měly děti odměny za soutěže. Vyzvedávání dětí si naplánujte, až po 15 hodině, aby děti nemrzelo, že si to nemohly užít v kostýmu. Tyto akce děti baví. 

Přeji Vám příjemné odpoledne. 

P.S. …. já myslím, že už ve čtvrtek budu zpět u dětí :o)

V.T.

 

18.10.2021

Vážení rodiče, z důvodu onemocnění syna jsem nucena pár dní zůstat doma. Každý den zadávám suplujícím pedagogům učivo. Nelekněte se, když teď v matematice budou děti trochu přeskakovat stránky, ale důležité početní operace (např. odečítání) jim chci vysvětlit sama a proto budu na pár dní zadávat učivo, které zvládnou bez problému. Děkuji  za pochopení.

ČJ – ŽA str. 30 a 31 (čtení, psaní)
– UC – str. 17 (4 řádky- šikmé čáry)
– Pracovní sešit – barevná čeština – obrázek s uvolňujícími cviky
DÚ – ŽA str. 30 čtení 

M – Psaní číslic – číslice 2 (3 řádky)
– Pracovní sešit – příklady – zrakové vnímání.
– paměťové sčítání

HV – zpěv za doprovodu kytary

Hezké odpoledne. V.T.

15.10.2021

ČJ – ŽA str. 29, vyvozování slabik
– ZČT str. 10, 11, 16 – čtení na známky
– Pracovní list – zrakové vnímání hlásky L, E 
– Pracovní list – umístění obrázků na místo dle pokynu (orientace)
DÚ – ZČT – str. 16 + opakujte čtení dle potřeby dětí. 

M – VM str. 28
– sestavujeme příklady (kartičky) 
– početní hry

TV – míčové hry, běhací hry

Některé děti dostaly (kdo měl zájem) pozvánku na pondělní slavnostní předání opravené fasády naší knihovny v Náchodské ulici. Je to dobrovolné, ale pokud by někdo chtěl na akci jít, tak mi tuto pozvánku pošlete do pondělí podepsanou a vyplněnou. Děkuji za spolupráci. 

Přeji Vám příjemní víkend. V.T.

14.10.2021

ČJ – ŽA str. 28 čtení, psaní slabik SA, SÁ, SE, SÉ
– UC str. 16 – psaní šikmé čáry shora dolů
– četba pohádky o Smolíčkovi, vypravování
DÚ – ZČT str. 15 (3x přečíst)

PR – podzimní procházka – opakujeme stromy, které známe – děti sbírají podzimní plodiny
TV – míčové hry.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

13.10.2021

ČJ – ŽA str. 27 – psaní S, vyvozování první hlásky ve slově
– UC str. 14+15 za DÚ děti dokončí str. 15
DÚ – ZČT str. 14

M – VM str. 27 (slovní úlohy + příklady) a pracovní list
– děti mají ve VM vložený list, na kterém jsou mince. Prosím o vystřihnutí, vložení do nadepsané obálky (jménem žáka) a děti s sebou přinesou do školy. Mince nám budou sloužit ke hře na obchod. Děkuji za spolupráci. 

VV – skřítek Podzimníček (děti tvoří z listí) 
PČ – dokončujeme záložku

Připomínám dnešní on-line schůzku na MS Teams. Vytvořila jsem Vám pozvánku, kterou najdete v kalendáři – tím se ke schůzce připojíte. 

Na shledanou v 19h.

12.10.2021

ČJ – upevňování probraného učiva (vyvození první slabiky, první hlásky, čtení)
DÚ – ZČT str. 13 (3x přečíst)

M – VM str. 25 dokončena a str. 25 celá (porovnávání, slovní úlohy)

PR – uč. str. 14 „živočichové na podzim“
Na čtvrteční prvouku (1. vyuč. hodinu) plánujeme pozorování podzimní přírody při vycházce.

AJ (obě skupiny) – básnička „Red and Yellow, Blue and White“
– stále opakujeme/upevňujeme probrané barvy a používáme 
„This is … “ 

Přeji hezké odpoledne. V.T.

11.10.2021
ČJ – ŽA str. 25 (dokončení) + 26 celá (hláska/písmeno S) – vyvození hlásky 

– ve výuce: vyvození první slabiky ze slov (tak polovině dětí dělá problém)
DÚ – děti se naučí báseň ze str. 26 (budu zkoušet)
       – ZČT – str. 12 (přečíst 3x)

M – VM str. 24 (počítání do 4)
– MM str. 9 
DÚ – VM str. 25/cv. 3 a 5 (děti vědí co mají dělat)

HV – práce s dechem, zpěv

Ve středu 13.10. si v 19:00 h dáme krátkou on-line schůzku všech rodičů. Tato schůzka se koná, abych si ověřila, že se každý do MS Teams přihlásí bez problémů. Musíme být připraveni, kdyby se náhodou přecházelo na on-line výuku. Nezdržím Vás dlouho. Zapíši si, že jsem Vás viděla a bude konec. Můžete však tuto schůzku využít k případným dotazům na mě. Děkuji za pochopení.

Hezké odpoledne všem. V.T.

8.10.2021

ČJ – ŽA str. 24 celá a str. 25 budeme ještě dokončovat v pondělí.
– čtení ze ZČT str.
– děti skládaly slabiky z přinesených luštěnin, pro lepší zapamatování
DÚ – ZČT str. 10 (3x přečíst + opakovat předešlé strany)

M – VM str. 22 a 23 celá
– MM str. 8 dokončená celá
DÚ – UC (když je přetočíte, tak tam jsou číslice) – děti dokončí stránku s číslicí 1. 

TV – štafetový běh

Přeji všem krásný víkend. V.T.


7.10.2021

ČJ – ŽA str. 23 (čtení, psaní, vyvozování slabik)
– práce s obrázky a slabikami
– práce na interaktivní tabuli
DÚ – ZČT str. 9 (přečíst 3x) – zkoušejte s dětmi vytleskávat slova a ať Vám říkají, jakou slabiku slyší na první tlesknutí. Některé děti slabiku neslyší. Je to pro ně těžké. Můžete opakovat i slova co mají děti v ŽA v těch housenkách. 

PR – str. 13 – podzimní počasí
– povídáme si o počasí a jak se správně obléknout
– podzimní měsíce, podzimní aktivity

TV – míčové hry, běh

Děti si zítra a v pondělí přinesou „zdokonalujeme čtení“ do školy. Prosím Vás, dejte dětem do pytlíčku hrstičku nějakých luštěnin (čočka, hrách, fazole) – budeme skládat písmena a slabiky. Já také něco přinesu, ale budou mi chybět pytlíky. Děkuji za spolupráci.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.10.2021

ČJ – ŽA str. 22 celá (čtení, psaní slabik)
– UC str. 12
– diktát písmen na známky
– četba pohádky o Budulínkovi (příště budou děti vyprávět a pracovat s tím co si děti z pohádky pamatují)
– příprava obrázků a slabik na práci v hodině
DÚ – ZČT str. 8 (přečíst 3x) 

M – upevnění operace sčítání 
– skládáme divadélko dle zadání (pravo, levo, plus, kolik)
– příklady v prac. list.

VV+ PČ – obrázek jablka a hrušky (děti procvičují prsty)
– vytrháváním barevného papíru a lepením do předlohy

Děti si domů odnášení velkého Matýska – komu v něm něco chybí, tak má založeno lístečkem. Lísteček nevyhazujte, abych si pak mohla zkontrolovat doplněná cvičení. Dále si děti odnášejí na ukázku a podpis „písankový sešit“ – můžete vidět, jak děti zvládly dnešní diktát písmen a slabik. Prosím Vás o podpis u známky. Některé děti ještě chtějí opakovat básničku, tak si domů odnášejí i ŽA.

Hezké odpoledne přeji. V.T.

5.10.2021

ČJ – ŽA str. 21 celá (čtení, psaní E)
– UC str. 10
DÚ – UC str. 11 + ZČT str. 7 (přečíst 3x)

M – VM str. 21 celá (psaní číslice 1)
– MM str. 7/4 společně + str. 8/1 a 2

PR – opakování přírody na podzim, podzimní barvy
– uč. str. 12

AJ (obě skupiny) – opakujeme pozdravy, barvy + školní pomůcky
např. This is red pencil … , This is bue … atp.

Dnes jsem si vybrala na velkou kontrolu velkého Matýska. Děkuji těm rodičům, kteří s dětmi pracují i ve dnech, kdy jsou doma nemocné a celkově za každodenní domácí přípravu. Musím přiznat, že mě dost znepokojuje, že už nyní mám na stole hodně sešitů, kde nejsou vypracované domácí úkoly a nejsou hotové ani cvičení z doby nepřítomnosti. Většina dětí měla sešit u sebe. Tyto stránky jsem založila lístečkem a prosím o doplnění. Nyní se to zdá jako zbytečnost, ale později bude dětem chybět, když nebudou mít procvičeno. Dále Vás prosím, pokud děti uvolňujete z výuky na více dnů kvůli dovolené atp., tak s dětmi musíte pracovat i v té době. Učivo píši každý den na stránky třídy. Děti se vracejí do školy a pokračují s námi v učivu. Velké Matýsky dám zítra dětem domů a do pondělí, prosím, o nápravu.

Děkuji za pochopení a přeji příjemné odpoledne. V.T.

4.10.2021

ČJ – ŽA str. 20 písmeno E
DÚ – ZČT str. 5 a 6 (každá stránka 2x)

– práce s kartičkami (vyvozování hlásky)
– uvolňovací cviky (pracovní list)
– práce na interaktivní tabuli (orientace v prostoru)

M – VM str. 19 cv. 1 a 2 (tvary), str. 20 celá – sčítání, symbol plus
DÚ – VM str. 19 cv. 3 a 4 

HV – uč. str. 5 a 6 “ dopravní prostředky“ 
– píseň na rozezpívání – Tú, tú, tú
– píseň Strojvůdce
– takt – zvuky přírody a velkoměsta

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

1.10.2021

ČJ – ŽA str. 18 a 19 celá (čtení slabik, vět)
– UC str. 9 celá + prac. list orientace v prostoru dle zadání

M – VM str. 18 celá
– MM str. 6 cv. 3, 4 a str. 7 cv. 1, 2, 3 

TV – nástup, rozcvička, soutěže

Žákovské knížky mám u sebe ke kontrole – vrátím v pondělí. 
Přeji všem krásný víkend. V.T.

!Od zítra začíná výuka českého jazyka pro cizince. Ti co jsou přihlášeni budou mít výuku vždy v úterý a ve čtvrtek 3. vyučovací hodinu a v pátek 2. a 3. vyučovací hodinu. Učivo, které díky tomu zameškají, si budou doplňovat samostatně doma.

30.9.2021

ČJ – ŽA str. 16 a 17 celá (čtení, psaní) – slabiky (LA, LÁ, MA, MÁ)
DÚ – UC str. 8 + ZČT str.  4 (přečíst 3x)

PR – uč. str. 10 a 11 (podzim – příroda, plodiny, ovoce a zelenina)
TV – nástup, rozcvička, přihrávka míčem

Prosím o zapsání omluvenek do žákovské knížky všem, kteří jsou ve škole po nemoci a ještě nemají omluvenku zapsanou. Děkuji.

Hezké odpoledne. V.T.

29.9.2021

ČJ – ŽA str. 14 celá a 15 celá (kdo nestihl cv. 5 dodělá doma)
– učíme se L (číst, psát, určovat slova začínající hláskou L)
– opakování básní + nová báseň na L, diktát písmen a slabik spojen s orientací /pravá, levá, nahoře, dole
DÚ – ZČT str. 3 (přečíst 3x)

M – VM str. 16 a 17 vyvození čísla 3 – práce na interaktivní tabuli
DÚ na pátek – MM str. 6/cv. 1, 2 a str. 7/5

VV – malujeme do soutěže auta IZS
PČ – máme rozdělané záložky do VM a ŽA – příští hodinu dokončíme. 
Sbírejte s dětmi na procházce listy (cca 10 ks), nechte vylisovat – budeme během října (asi za 14 dní) potřebovat na VV. Děkuji 

Prosím Vás, nepracujte s dětmi předem. I při nemoci dělejte pouze to co píši na webové stránky. Děti na mě pak koukají a bohužel díky tomu, že mají hotovo předem, tak se nudí a vyrušují ostatní. Děkuji za pochopení.

Hezké odpoledne. V.T. 

 

Dne 27.9. bude ředitelské volno. Družina je pro nutné případy zajištěna, ale školní jídelna nevaří.

24.9.2021

ČJ – ŽA str. 13 vypravování (pohádky, čteme si Červenou Karkulku)
– ZČT str. 1 a 2
– pracujeme ve skupině

M – VM str. 14 celá, 15 cv. 1 a 2 – znaménko rovná se
– MM – str. 5 (dokončená)
DÚ na dny volna – VM str. 15 cv. 3 

TV – míčové hry, přihrávka míčem

Mám u sebe ŽK některých dětí, abych si v klidu zapsala omluvené absence. Vrátím ve středu 29.9.

Přeji příjemné prodloužené volno. VT

23.9.2021

ČJ – ŽA str. 12 – čtení a UC str. 7
– čtení obrázků, určování slabik (počet, délka), hláska a první slabika
– orientace na ploše (pravá, levá, nahoře, dole, pořadí) 
Některým dětem dělá velký problém, prosím, zkoušejte i doma. Budu častěji zařazovat i do výuky. 
DÚ – ZČT str. 1 a 2 každý den, než přidáme nové písmeno (29.9.)

PR – uč. str. 9 – opakování probraného učiva za září.
DÚ na čtvrtek 30.9. – str. 9 cv. 2 (vybarvit věci, které patří do aktovky) – kdo byl dnes rychlý při práci v hodině, již s úkolem začal. 

TV – nástup, rozcvička, míčová hra s důrazem na pravidla a zapojení do hry.

Ještě nemám peníze od všech za fotografie (sada prvňáčka). Fotografie mám u sebe. Kdo zaplatil, tak dostal. Nemocné dostanou po návratu do školy. Vánoční fotografie budou, až v říjnu. Peníze budu vybírat od 4.10. (někdo mi již dal) – sada vánočních fotografií by měla být také za 300,- Kč – sourozenecké foto se platí pouze 1x. 

Příjemné odpoledne všem. V.T.

22.9.2021

ČJ – ŽA str. 11 celá – čteme z obrázků, ZČT str. 1 čtení
– uvolňovací cviky (pracovní list), cvičíme psaní – velké tiskací M
DÚ – ZČT str. 2 (3x) + v písankovém sešitě děti píší pouze 2  řádky M. Nemocné děti si dopíší později – není nutné kvůli tomu chodit do školy pro sešit.

M – VM str. 13 celá (větší, menší) + hry na větší, menší
DÚ na pátek – MM str. 5 cv. 4

VV – Muchomůrka (děti modelínou vybarvují šablonu)
PČ – Ježek (stříhání, vybarvování, lepení)

Připomínám dnešní on-line setkání s panem ředitelem na MS Teams od 17:30. Budete seznámeni s prostředím MS Teams. 

Hezké odpoledne. V.T.

21.9.2021 

ČJ – ŽA str. 10 – písmena spojujeme ve slabiku, píšeme slabiku
– hry se slabikami k živé abecedě
– DÚ – UC str. 6 – nácvik dolního oblouku
– děti dostaly novou učebnici „Zdokonalujeme čtení“ – dále jen ZČT, ze které budou každý den číst stránku, kterou zde napíši. Dnes tedy str. 1 přečtou 3x a zítra si přinesou do školy. Pak budeme nechávat doma a nosit budou děti každý pátek. Každou přečtenou stránku, prosím, podepsat. Bude to pro mě potvrzení, že děti doma čtou a mají nad sebou i dohled. 

M – VM str. 11  cv. 4 a 5, str. 12 – celá (větší, menší + znaménko)
– MM str. 5 cv. 1 samostatně
Děti dostaly domů číslice na vystříhání a založení do desek na číslice – prosím do zítra. Pokud nemáte desky, tak postačí uzavíratelný sáček. Číslice budou zůstávat ve škole.

PR – str. 8 „Když jde Ája do školy“
– povídání o tom, jak děti jezdí do školy 
– značky, které můžeme vidět na ulici
– bezpečné chování na cestě do školy

AJ (obě skupiny) – představujeme si postavy z učebnice
– konverzace pomocí loutek
– barvy
Opakovat doma: This is …, I am …, green, yellow, white, red, blue

Některé děti stále nemají kapsář na lavici, prosím, dokoupit. Nemají si kam odkládat pomůcky, které zde nechávají. Děkuji. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.9.2021

ČJ – zkoušení básně
– ŽA str. 9 – nácvik písmene M, barevné odlišování písmen A a M
– UC str. 5

M – VM str. 10 celá a 11 cv. 1, 2, 3 (číslice 2)
– MM str. 4 cv. 2 a 3
DÚ – MM str. 4. cv. 4

HV – dechové cvičení – učíme se vyjít s dechem, rozezpívání, vytleskávání do rytmu, píseň – Září

Ještě jednou se omlouvám za pozdní vložení učiva na stránky. Bohužel jsem byla ve škole do 18h a uprostřed psaní vždy vypadl proud kvůli pojistkám.

Velmi mě mrzí, že Vám musím posílat domů nachlazené děti. Bohužel tak jednám kvůli nařízením z MŠMT a ačkoliv se nemusí jednat o onemocnění COVID 19, tak stejně nemůžeme ponechat ve škole děti, které vykazují známky nemoci a to ani s negativním potvrzením z testu. U někoho se jedná o pouhou rýmu, ale z 22 dětí mám ve třídě jen 10 a to už je známka, že v kolektivu je viróza a je i znatelné, že to od sebe chytají děti, které spolu sedí v lavici. Jako rodič s Vámi cítím. Jako zaměstnanec školy však musím dodržovat stejná nařízení, jako ostatní pedagogové. Z tohoto důvodu nyní děti budou pár dní nosit ze školy všechny učebnice na ČJ, M a PR. Až se situace uklidní budu si opět nechávat většinu věcí u sebe. 

Pokud Vám onemocní dítě, stačí mi pouze jedna zpráva – není nutné omlouvat každý den. Po nemoci napíšete do žákovské knížky omluvenku a tím bude absence omluvena. 

Děkuji za pochopení a přeji všem hlavně pevné zdraví. V.T.

Vážení rodiče, nabízíme Vám krátké seznámení s MS Teams, které využíváme pro distanční výuku. Na malé seznámení se připojíte z webu školy – kliknete na ONLINE výuku, zadáte přidělené jméno a heslo. V kalendáři naleznete schůzku, na kterou se připojíte kliknutím. Pokud Vám to nepůjde, napište, ať to vyřešíme.

Schůzka se koná: Středa 22. 9. od 17:30.

Děkujeme za účast.
Martin Březina

Informace pro rodiče dětí, které minulý týden chyběly:
Až budete děti vracet po nemoci do školy, prosím Vás o napsání omluvenky do žákovské knížky – jsou tam na to přímo věnované listy. Děkuji V.T.

17.9.2021

ČJ – ŽA str. 8 celá – písmeno M
– báseň k písmenu M – prosím trénovat doma, abych mohla děti zkoušet
– říkáme slova začínající na M, slabikujeme, určujeme délku slabik
– uvolňovací cviky /pracovní list
– postřehová cvičení /pracovní list

M – VM str. 8 a 9 celé – číslice jedna
– MM str. 4 cv. 1

TV – opakujeme bezpečnost v tělocvičně, hrajeme hry

Pozdravuji všechny marůdky a přeji rychlé uzdravení. Vzhledem k tomu, že nám chybělo 9 dětí, tak jsem dala dětem raději domů velkého i malého Matýska a živou abecedu. Kdyby náhodnou někdo další onemocněl, tak ať máte učení doma. Obávám se, že se rozmohla nějaká viróza ve třídě :o( 

Přeji příjemný víkend všem dětem i rodičům. V.T.

16.9.2021

ČJ – rozeznávání dlouhé a krátké slabiky ve slově
– pojmenování obrázků a určování první hlásky ve slově
– uvolňování ramenního kloubu pomocí uvolňujících cviků
– píšeme písmeno A (chválím děti – většina má veliké zlepšení a jistotu v úchopu)

PR – téma „naše škola“ prohlídka celé školy i jiných budov
– umíme se pohybovat v tichosti a slušně po škole během výuky

TV – den s POKOSem – děti si mohly prohlédnout armádní vůz
– pobyt venku (zítra bude probíhat standardní TV)

Dnes není DÚ! Děti mají v ŽK na stránce „jiná sdělení“ přístup do MS TEAMS – přihlašovací jméno a heslo. Prosím všechny, aby se přihlásili přes ZŠ Chvaly – ZŠ Chvaly (zschvaly.cz) a klikněte na on-line výuka. Kdo by měl problém s přihlášením, tak mi napíše email. 

Děti, které budou chodit na logopedii budou vždy ráno vyzvednuty paní učitelkou, která má logopedii na starosti. Děti budou čekat před školou. 

Od října budu každé pondělí, úterý a čtvrtek doučovat 30 minut děti, které potřebují nějakým způsobem pomoci. O jaké děti se bude jednat dám vědět emailem. Chtěla jsem začít během září, ale raději dám dětem ještě chvilku času, ať toho na ně není moc.  Přeci jen si zvykají na nový režim. Doučování by nemělo zasáhnout to Vašeho režimu. Budu si brát na tu chvilku děti z družiny hned po jídle. 

Přeji hezké odpoledne. V.T.

15.9.2021

Během první vyučovací hodiny proběhlo fotografování (vánoční a sada pro prvňáčky).

ČJ – upevňování probraného učiva 
– slabikujeme (rozeznáváme dlouhou a krátkou slabiku)
– ŽA str. 4 a 6 (doplňujeme k housenkám rozpoznané slabiky)
– opakujeme básně, které jsme se od začátku naučili
– diktát na tabulky (písmeno a geometrické tvary)

M – VM str. 7 cv. 1 společně
– MM str. 3 celá společně
– tvoření skupin zvířat
– DÚ na pátek: VM str. 7 cv. 2 a str. 5 cv. 3 kdo nestihl 

VV – kresba k uvolnění ruky (žába, motýl)
PČ – modelujeme písmeno A, Á + vystřihování pomůcky do matematiky

Prosím Vás, aby měly děti vždy 2 roušky (jedna na ústech a druhá náhradní). Každý den dávám dětem roušku a už nemám z čeho brát :o)

Děkuji a přeji příjemné odpoledne. V.T.

14.9.2021

ČJ – ŽA – str. 7 celá (opakujeme písmeno A, Á), barevně rozlišujeme písmena, píšeme tiskací A.

M – VM – str. 6 (popis obrázku, označování počtu kolik-tolik, logické navázání v řadě)
– MM str. 2 – cv. 1 a 2 samostatně, DÚ cv. 3 – logické navázání v řadě – do zítra

PR – uč. str. 6 „chování o přestávce“ – povídání o správném i nesprávném chování během přestávky, o zdravé i nezdravé svačině. Kdo nestihl dodělat ve škole cv. 2 – má s sebou na dokončení (myslím, že asi 2 žáci)

Kdo nepřinesl domácí úkol na dnešek – dodělá do zítra!

Po naší včerejší domluvě jsem dětem učebnice vybrala a mají je ve škole. Domů tedy dnes nesly jen úkol. V případě, že by někomu tento stav nevyhovoval, tak dejte vědět. Určitě budete učebnice potřebovat v případě, že Vám dítě onemocní na déle, než den – bylo by pak na hodně dodělávaní.

Posílejte po dětech peníze na fotografie – 300,- Kč. Od koho převezmu peníze, tak zapíši do ŽK do jiných sdělení, že jsem si peníze převzala, ať máte klid. :o)

Hezké odpoledne přeji. V.T.

13.9.2021

DNES TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ V 17:00H. POUZE JEDEN RODIČ S RESPIRÁTOREM. BUDU SE TĚŠIT VE TŘÍDĚ 1.A.

ČJ – ŽA – str. 6 celá (písmeno Á) – básnička, psaní tiskacího Á
– UC str. 4 + pracovní list uvolňovací cviky
– písmeno A probouzí (hra)
– pracovní list písmeno A (1. řádek ve škole)
– za DÚ děti udělají další 2 řádky velkého tiskacího A v pracovním listu co mají vložený v ŽA

M – str. 5 celá – geometrické tvary. Kdo nestihl vybarvit 1. cvičení a 3. cvičení (pouze rámeček s autem), tak dodělá doma.
– na tabulky procvičování geometrických tvarů a počtu kusů

HV – str. 3 – rozezpívání, dechová cvičení, poznávání zvuků,
opakujeme píseň z minulé hodiny, povídáme si o čem písnička je.

Hezké odpoledne přeji. V.T.

10.9.2021

ZMĚNA ČASU TŘÍDNÍCH SCHŮZEK NA 17:00H – den zůstává stejný.

ČJ – ŽA – str. 5 (celá) – učíme se používat A jako spojku, píšeme velké tiskací A.
– uvolňování ruky v pracovním sešitě, který si nechávají děti ve škole (povím na třídních schůzkách) 

M – VM str. 4 (celá) – počet věcí do 4 + děti sestavují skupinky předmětů dle zadání

TV – cvičíme s příběhem, protahování, uvolňování ruky

Děti dostaly brožuru s nabídkou volnočasových aktivit v Horních Počernicích. Kdo chce nahlédnout. 

Dne 15.9. tj. středa, bude probíhat fotografování prvňáčků do MF Dnes. Na třídních schůzkách Vám dám k vyplnění souhlas se zveřejněním fotografií. Z fotografování vznikne soubor fotografií, který obsahuje tablo třídy 20×30, 3 ks fotografie se slabikářem 10×15 v rámečcích, 4 ks malé průkazové fotografie, 4 ks středně velké fotografie + magnetky a foto také v elektronické podobě. Cena souboru je 300,- Kč. Termín zveřejnění v MF je pátek 8.10.2021. Promyslete si kdo bude mít zájem a řeknete mi na třídních schůzkách v pondělí.

První týden je za námi a já se budu těšit na děti zase v pondělí. Užijte si příjemný víkend :o) V.T.

9.9.2021

ČJ  – ŽA – str. 4 (celá) – písmeno A (umíme i báseň)
       – uvolňovací cviky, pracovní list, práce na interaktivní tabuli
 – DÚ, který jsem včera zapomněla napsat na stránky 
a dětem jsem se dnes omluvila. UC str. 3. Plno dětí si
na úkol vzpomnělo, tak mají dnes volné odpoledne a
zbylé si úkol v klidu vypracují dnes. Můžete opakovat
básničku z dnešní hodiny. 

PR – uč. str. 5 – téma „Naše třída“ povídání o tom, jak si děti přejí,
         abychom se k sobě ve škole chovali, aby jsme se zde cítili dobře.

TV – úvodní hodina – pravidla při tělocviku, poučení o bezpečnosti,
         rozcvička

Připomínám na pondělí 13.9. v 17:30h třídní schůzka rodičů ve třídě 1.A. Při vstupu do budovy, prosím, vpravo o dezinfikování rukou a nasazený respirátor. 

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné odpoledne. V.T.

8.9.2021

ČJ – ŽA – str. 3 – povídání o tom co do školy patří a co ne
– diskuze o tom, kdy které věci ve škole mohu použít
– vyjádření vlastního názoru

– pracovní list – grafomotorická cvičení, uvolňování ruky

M – VM – str. 3 – orientace v obrázku (v řadě, před, za)
– počet věcí do 3

Vv – postava s deštníkem (vybarvování, překládání)

Pč – myška z papíru (stříhání, lepení, vybarvování)

Zítra připomínám poslední plánované testování žáků.
Sraz opět v 7:25 u houpačky, v 7:30 odchod do tělocvičny.
Snažte se dorazit včas, protože v 8h musíme uvolnit místnost pro další třídu a vyhodnocování provedeného testu trvá 15 minut. Děkuji za pochopení. Snad to bude naposledy :o)

Zítra máme hodinu tělesné výchovy – děti budou mít věci na ven a boty na ven.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

7.9.2021x

M- VM – str. 2 – orientace a počet do 3
– PS příklady samostatně str. 1 – k dokončení za DÚ do zítra

ČJ – ŽA – str. 1 – orientace, vyvozování první hlásky ve slově
– dětí umí báseň ze str. 1 – můžete doma zopakovat

PR – PS str. 4 celá – povídání o tom, že už jsem školák,
opakování pravidel, zážitky a pocity z prvního dne ve škole

AJ – (skupina Tománková) – seznámení s jazykem (umíme pozdravit, představit se a rozloučit). Na další hodinu v úterý si děti z mé skupiny přinesou plyšovou hračku. 

Zítra máme 5 vyučovacích hodin. Připravte na to děti. Je to pro ně dlouhé. Poslední 2 hodiny budu mít příjemné – pustím jim k tvoření audiopohádku. 

Přeji hezké odpoledne. V.T.

6.9. 2021

M – Velký Matýsek (VM) – str. 1 – orientace na ploše

     – Malý Matýsek (MM) – str. 1 cv. 1, 2 společně, cv. 3 samostatně (děti mají se sebou) 

ČJ – Živá abeceda (ŽA) – str. 1 – učíme se básničku, povídání o prázdninách

      – Uvolňovací cviky (UC) – str. 1 + pracovní list na uvolnění ruky

     – nácvik správného sezení, opakujeme správný úchop (budeme dělat každý den)

     – DÚ – pracovní sešit (UC) str. 2 – zítra budu kontrolovat

HV – pracovní sešit str. 2 – názvy hudebních nástrojů z obrázku, vytleskáváme své jméno, učíme se píseň „Pod naším okýnkem“

 

Děti si začnou nosit do školy cvičební úbor. Dle rozvrhu máme ve čtvrtek první tělocvik a půjdeme ven.

Prosím, aby děti co chodí do školní družiny přinesly nějaký sirup – snažíme se připomínat pitný režim. Sirup bude k dispozici i ve třídě během dopoledne.

Dohlédněte na to, aby měly děti denně ořezanou obyčejnou tužku i pastelky. Ty tužky jsou vhodné nejlépe 2. Pro správný úchop pomáhají tužky od firmy STABILO a nebo větší trojhranná tužka – lépe nutí ke špetkovému úchopu. 

Při domácích úkolech, prosím, dohlédněte na správné sezení i úchop tužky, aby byl nácvik ze školy podpořen i doma.

Děkuji za spolupráci. V.T.