I. A

Nalezený obrázek pro hup a hop

Vítejte na stránkách třídy 1. A,

zde každý den naleznete důležité informace o dění ve třídě, probraném učivu, plánovaných akcích.

Krásné dny přeje Barbora Pavlič Kvičinská, třídní učitelka (TU) a Veronika Smíšovská, asistent pedagoga

30. ledna

Prosím posílat do školy jen děti bez známek respiračního onemocnění.

Zítra se rozdává vysvědčení pátou vyučovací hodinu (desky s sebou), děti si domů ponesou své výrobky za první pololetí (nutná velká igelitová taška označená jménem, někteří ji tu ještě nemají).

Č:

Dobré ráno.

Rozhovor o víkendu.

Rozhovor o kronice.

Pravidla čtení dvojhlásek.

Slabikář 50.

 

Rozcvičení rukou s básněmi, správný sed a úchop.

Přepis a opis slov – písanka strana 48 a 49. Vlastní hodnocení práce.

 

Malá písmena – Slabikář 51.

Tvoříme věty z písmen (skládáme na tabulky).

Četba na pokračování Hup a Hop.

M:

Početní operace v oboru 0 až 8, obchodování, práce s papírovými mincemi.

Velká MM strana 31 a 32.

Dnes bez úkolu, zůstává pouze čtení :-).

Velká pochvala za záznamy do naší kroniky (někteří se dnes přihlásili, že vytvoří další obrázky/ zápisy do kroniky). Děkuji!

Písanky jsou vybrané u mne ke kontrole.

Dnes se rozdávalo ovoce/zelenina a mléko.


 

Seznamte se s Rudolfem Snížkem:

31. 1. předávání výpisu vysvědčení 5. vyučovací hodinu, děti si tento den odnesou i své práce za první pololetí. NUTNO MÍT VELKOU IGELITOVOU TAŠKU. Desky na výpis vysvědčení.

3. 2. pololetní prázdniny (pro nutné případy je v provozu školní družina –  ZŠ Stoliňská – školní jídelna není v provozu).

6. až 10. 2. jarní prázdniny  (pro nutné případy je v provozu školní družina: 6. až 8. února zajišťuje  ZŠ Ratibořická, 9. až 10. února zajišťuje ZŠ Chodovická – školní jídelny nejsou v provozu).

27. ledna

DDÚ (dobrovolný domácí úkol): zápisy či kresby do naší třídní kroniky z našich třídních akcí (divadlo, knihovna, výlety).

Č: 

Vedený rozhovor o tom, že jsme každý jiný, každý může chybovat. Chybou se učíme (plakátek ve třídě).

O trpělivost a odpouštění, poučení se z chyb, o tom, že staré chyby není nutné i v současnosti neustále připomínat, když už jednou byly napraveny. Děti své ,,staré chyby a prohřešky“ zmačkaly do koulí, které zmizely.  Rozcvičení rukou.

Příprava na psaní, sed, úchop. Písanka strana 46, 47.

M:

Myslím si číslo – procvičujeme početní operace (velká MM 31/3).

Velká MM 30.

Pr:

Nemoc a úraz. Dramatizace v týmech.

U 42.

Příští týden nás čeká opakování.

Pro zdatné čtenáře, kteří chybí:

ÚRAZ – NEMOC (websnadno.cz)

Hv:

Přejeme spolužákovi. Narozeninová.

Hlavně, že jsme na vzduchu.

Kresba, psaní …překvapení.


 

26. ledna

Procvičujeme s Matýskem je nalezeno.

Č:

Dobré ráno, Dny, Měsíce.

Procvičujeme čtení s dvojhláskami. Děti v týmech čtou ze ZČ strana 57. Pomocí slov vymýšlejí příběh, který zahrály pro druhé.

Slabikář – strana 49.

Domlouváme se o službách ve třídě, o naší třídní kronice. Rozhovor o chování o přestávkách. Výběr jména pro našeho třídního sněhuláka. Jmenuje se Rudolf Snížek.

 

Procvičení paží, správný sed a úchop.

Přepis slov – písanka strana 45.

Nácvik malého psacího y na tabulku. Písanka strana 46 (nácvik tahů – dva řádky a 1 řádek s malým psacím y).

DÚ: děti mají v písance jednotlivě označené (většinou jen jeden řádek malého psacího y).

M:

Početní operace sčítání a odčítání v oboru do 8 (hry, práce s číslicemi).

Velká MM strana 29.

Číselná řada vzestupně, sestupně.

Tv:

Nástup. Běh, rozcvičení, běžecká abeceda, hry s míčem a míčkem podporující spolupráci, PH Vracečka. Zhodnocení hodiny a dodržování pravidel.


 

25. ledna

Zítra připomínám sběr papíru.

Prosím, můžete se podívat doma, zda někdo z dětí nemá u sebe cizí Procvičujeme s Matýskem? Děkuji :-).

Č:

Dobré ráno.

Jak správně čteme OU, AU, EU (když jsou spolu ve slabice, když spolu ve slabice nejsou).

DVOJHLÁSKY AU, OU – ČTEME SLOVA PODLE OBRÁZKŮ (websnadno.cz)

Slabikář 48.

Písanka strana 44 (čtyři řádky ve škole, stranu dopsat za DÚ).

M:

Početní operace v oboru 0 – 8, Myslím si číslo – práce s číslicemi.

Číselná řada vzestupně a sestupně.

Velká MM strana 28.

 

Č: Návštěva knihovny: děti si nesou domů letáček s informacemi o knihovně. Šel s námi Hup a Hop :-).

Pr:

Zdravé a nezdravé jídlo.

ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ POTRAVINY (websnadno.cz)

Jak pečovat o své zdraví?

Hlavne, ze jsme na vzduchu – YouTube

U 41


 

24. ledna

Tv:

Nástup, rozehřátí – PH Mrazík, protahovací a rovnovážná cvičení v kruhu, děti předcvičují, překážková dráha (využití náčiní a nářadí v tělocvičně).

A:

Opakujeme pokyny, učivo a slovíčka za první pololetí, opakujeme písně.

The noisy toys song – YouTube

Old MacDonald Had A Farm | Nursery Rhymes | Super Simple Songs – YouTube

What’s in my bag? A song – YouTube

Píseň k rodině:

Family Members Song – YouTube

Pojmenováváme členy rodiny podle vyobrazení, U 32 – užíváme To je moje…. (This is my…).

PS 29/3

U 34 – nálady členů rodiny

Nové: tired, happy, sad, angry (užíváme spojení He is…, She is….).

Nová píseň – poslech 68.

I love my family!

This is my dad. He´s tired today.

Stand up, sit down, 1, 2, 3. I love my family.

This is my mum. She´s happy today.

Stand up, sit down, 1, 2, 3. I love my family.

This is my sister.  She´s sad today.

Stand up, sit down, 1, 2, 3. I love my family.

This is my brother. He´s angry today.

Stand up, sit down, 1, 2, 3. I love my family.

DÚ: procvičovat slovíčka prvního pololetí, umět nová slovíčka.

AJ(LAD):

PS str. 22/3, str. 46+47 (diktát na známky)
opakování slovíček od Unit 1 – Unit 3

Č:

Dobré ráno, Dny, jaký je dnes den.

Slabikář strana 47.

Písanka strana 43.

DÚ: dokončení strany 43 v písance.

Sebehodnocení.

Vv:

Skřítek Čistota a skřítek Šmudla (volná technika na formát A3).

Pč:

Společný sněhulák z papírových koulí.

Zítra jdeme do knihovny v rámci výuky. Prosím vhodné oblečení a obuv na pobyt ven. Kdo si s sebou do knihovny chce vzít  pití – nutno mít malý batůžek na záda, který nepadá z ramen. Dle počasí možno přibalit pláštěnku. Pojedeme kousek MHD. Do školy nachystaná aktovka dle rozvrhu. Děkuji.

 


 

23. ledna

Č:

Dobré ráno, dobrý den.

Rozhovor o víkendu, jak se máme – lodičky na síť podle našich pocitů.

Čtení slov napsaných psacím písmem. Práce ve dvojících, týmech.

Slabikář – strana 46. Čteme slova z uzavřených a otevřených slabik, nutno dobře udělat obloučky.  Vytleskávání slov. Vytváření vět se slovy v Slabikáři.

Vyber správné slovo (skolakov.eu)

 

Uvolňovací cvičení rukou – básně s pohybem. Psaní na tabulky.

Písanka strana 41, 42.

DÚ: dokončit stranu 42 v písance (4 řádky).

Číst ze ZČ dle vlastního výběru.

Přejeme spolužákovi k svátku, prezentace přečtené knihy spolužákem.

 

Artistické vystoupení v tělocvičně.

 

M:

Procvičujeme početní operace s číslicemi (obor 0 – 8).

Velká MM 26 a 27.


 

20. ledna

Č:

Dobré ráno, dobrý den.

Hra Na mouchy – poznáváme písmena (malá i velká, psacím i tiskacím písmem napsaná – doposud probraná).

 

Slabikář strana 44, 45.

Robot do sešitu – R – robot.

 

DÚ: číst ze ZČ lze až do strany 56, taktéž mohou číst svou knihu.

M:

Porovnáváme, sčítáme (skolasnadhledem.cz)

Rozhodni, co je správně (skolasnadhledem.cz)

Početní operace v oboru do 8 (s hracími kostkami procvičujeme sčítání), výsledek ukazují kartou s číslicí.

Velká MM 25.

Malá MM 33.

Pr:

Lidské tělo a péče o zdraví.

Básně:

To jsou prsty, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo.

A po mýdle zase jídlo.

 

Čistím zoubky řízy, řízy,

až jsou bílé jako břízy,

vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,

horní a pak dolní řadu,

ať jsou bílé jako sníh,

ať má každý radost z nich.

ČISTOTA – PEČUJEME O NAŠE TĚLO I NAŠE OKOLÍ (websnadno.cz)

LIDSKÉ TĚLO (websnadno.cz)

Ukazujeme části těla na kamarádovi.

U 39 – pouze luštíme rébusy, podle pokynu kroužkujeme části těla (nestříhat a nečíst, uvedená písmena ještě neumíme), možno vykreslit v případě zájmu.

U 40.

Hv:

PL – Hlava, ramena.

Rozhovor, čím chci být.

Hlidac krav – YouTube

Hodnocení a sebehodnocení, k čemu slouží chyba, ocenění sebe i druhých za pokroky, za jejich práci (připravujeme se na pololetní hodnocení a konzultace).

Připomínám:

23. 1.  během dopolední výuky děti čeká artistické představení v tělocvičně  (hrazeno z OPJAK).

25. 1. během výuky navštívíme místní knihovnu.

26. 1. sběr starého papíru.

31. 1. předávání výpisu vysvědčení 5. vyučovací hodinu, děti si tento de odnesou i své práce za první pololetí. 

3. 2. pololetní prázdniny (pro nutné případy je v provozu školní družina –  ZŠ Stoliňská – školní jídelna není v provozu).

6. – 10. 2. jarní prázdniny  (pro nutné případy je v provozu školní družina: 6. až 8. února zajišťuje  ZŠ Ratibořická, 9. až 10. února zajišťuje ZŠ Chodovická – školní jídelny nejsou v provozu).


 

19. ledna

Č:

Dobré ráno, dobrý den.

Rozhovor o divadle, o představení, převyprávění příběhu, hodnocení jednotlivých postav.

Básně na rozcvičení rukou.

Nácvik malé psací j: písanka 40 (DÚ: dopsat stranu 40 a obrázek k písmenu j na stejné straně).

 

Vyvození písmena R. Obrázky začínající na R.

Jarek Nohavica – Metro pro krtky – YouTube

Slabikář strana 42, 43.

Odlišujeme malá a velká písmena, písmena napsaná psacím a tiskacím písmem.

M:

Práce s číslicemi. Procvičujeme početní operace, postřehování prvků, číselnou řadu. Chybějícím možno zde:

Počítáme do 8 (skolakov.eu)

Uspořádání čísel (skolakov.eu)

Velká MM 23/2, 4, strana 24.

Tv:

Nástup, pravidla chování při nástupu, pravidla chování v tělocvičně, běžecká abeceda, závodivé hry,

PH s míčem.

Prosím, aby si děti do školy donesly velkou a pevnou igelitovou tašku podepsanou svým jménem, v pololetí si odnesou své práce za první pololetí (z Vv, Pč, pracovní listy), máme jich už ve třídě hodně. Děkuji.


 

18. ledna

Č:

Dobré ráno, dobrý den.

Slabikář strana 41.

Opakujeme rytmické celky, pozornost a přesnost ke slyšenému.

Chování v divadle, chování cestou  do divadla a z divadla.

Nácvik psaní číslice 8 – psaní číslice 8 (DÚ: dokončit stranu s číslicí 8 z Psaní číslic).

Pohádka o pejskovi a kočičce.

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu – YouTube

M:

Číslo a číslice 8.

Postřehování prvků do 8 (skolakov.eu)

Počítáme do 8 (skolakov.eu)

Uspořádání čísel (skolakov.eu)

Velká MM 23/1 a 3.

Divadlo Horní Počernice.

Děti mají pochvalu za chování během celé akce,

 


 

17. ledna

Tv:

Nástup, rozehřátí ve dvojicích, vyrovnávací cvičení s měkkými míčky, Na jelena, Vracečka.

A (skupina 1):

Opakujeme pojmy: otevři učebnici, zavři učebnici, otevři pracovní sešit, zavři pracovní sešit, sedni si, stoupni si. Opakujeme slovní zásobu z kapitoly Farma, opakujeme barvy – děti nesou domů kopii pro informaci.  Slovíčka je nutno pravidelně opakovat.

Nové učivo: rodina (mum, dad, brother, sister,  granny, grandad).

Family Members Song – YouTube

PS 27, 28.

AJ(LAD):
Opakování slovíček „farma“, počítání do 5
PS str.21
DÚ: Dodělat str. 21

Č:

Slabikář 40, 41/1.

DÚ: Slabikář 41/2.

Pravidla, jak se chováme v divadle, jaké oblečení je do divadla vhodné.

Vv, Pč:

Malba vodovými barvami, kresba fixem (Svítání v zimě).

Chystáme překvapení pro rodiče – kresba.

 

Zítra jdeme po druhé vyučovací hodině do divadla na představení Pohádka o třech námořnících (hrazeno z OPJAK). Děti si zítra vezmou aktovku a pomůcky na první dvě vyučovací hodiny, svačinu, pití. Jestliže si děti budou chtít vzít s sebou do divadla pití, kapesníčky atp., musí mít s sebou malý batůžek. Prosím o oděv i dle počasí (ne střevíčky), pojedeme MHD (pro případ deště případně přibalit i pláštěnku do batůžku s sebou. Děkuji!)

Návrat ke škole přibližně ve 12:00 hodin.

Pohádka o třech námořnících | Divadlo Horní Počernice (divadlopocernice.cz)

Prosím do školy poslat jen děti zdravé, děkuji.


 

16. ledna

Č:

Dobré ráno, dobrý den.

Pojmenováváme obrázky – hledáme počáteční písmeno.

Vyvození písmena Š.

HLASKA-A-PISMENO-Š.pps (live.com)

Slabikář 38, 39.

Do sešitu s písmeny kreslíme šálu ve tvaru písmena Š.

 

Hádanky na slova, děti určují slova podle počáteční či koncové hlásky, počtu písmen apod. Práce s obrázky na zadní straně Slabikáře.

Žluté karty k zadní straně Slabikáře, rozstříhání, přiřazování slov k obrázkům, pexeso se slovy.

Nácvik básně ze Slabikáře.

Báseň Šála

Na věšáku visí šátek,

vedle něho šála,

není naše, není vaše,

kde se tady vzala?

 

Uvolňovací cvičení na ruce, správný sed a úchop.

Písanka strana 38, 39 (první čtyři řádky).

DÚ: písanka – dokončit stranu 39.

Četba Hup a Hop na pokračování, kresba mandaly.

 

M:

Obchodování, početní operace v oboru do 7.

Velká MM 21, 22.

A (skupina 1): děti mají vložený obrázkový slovník z poslední lekce v ŽK.


 

13. ledna

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí, ve třídě se objevila nákaza neštovicemi. 

V pondělí 16. 1. jsou v 17. hodin skupinové třídní schůzky v kmenové třídě.

18. ledna jdeme v rámci výuky do divadla na představení O třech námořnících (hrazeno z OPJAK).

Č:

Suplování nebylo.

Píseň na uvítanou, rozcvičení paží, psaní na tabulky. Správný sed, úchop.

Písanka strana 37.

Čtení s porozuměním – PL – děti čtou text a podle přečteného kreslí obrázek. Děti pracovaly samostatně a zaslouží si velkou pochvalu, také hodnoceno (ŽK i Bakaláři). PL si nesou domů – ze zadní strany jsou slova nachystaná k přepisu (jedná se o DDÚ – dobrovolný domácí úkol).

DÚ: číst dle výběru (ZČ, kniha, Slabikář).

M:

Početní operace v oboru do 7. Práce s číslicemi.

Velká MM 19/3, 4, 20 celá (20/3 ústně).

Pr:

Popis kamaráda, vzhled, vlastnosti.

Hra – klademe otázky a podle odpovědí se snažíme poznat spolužáka, na kterého druhý myslí.

U 38. Kresba kamaráda, báseň.

Úklid třídy.

Hv:

Rytmizace básně Sněhulák, píseň Sněhuláci.

Míša Růžičková – Sněhuláci (Cvičíme s Míšou 5) – YouTube

Tanec pro radost (oblíbené u jednoho spolužáka 🙂 ):

Bongo Cha Cha Cha | Caterina Valente | Fun dance | Popular on Tik Tok | Dance Fitness | Zumba – YouTube

PL – houslový klíč, dokreslení sněhuláka hudebními symboly, zvukové hádanky – Orffovy nástroje.


 

12. ledna

Zítra mají děti první vyučovací hodinu suplování, práci mají nachystanou, děti o tom vědí.

Č:

Píseň na uvítanou.

Čtení ze ZČ, vysvětlujeme neznámá slova, užíváme slova ve větě.

DÚ: čteme ze ZČ do strany 46 podle výběru.

Slabikář strana 36.

 

Vymýšlíme slova začínající na písmeno T, vymýšlíme věty, kde všechna slova začínají na písmeno T.

Nácvik malé psací t.

Písanka strana 36. Písanky jsou u mne.

Děti mají nové známky v Bakalářích i ŽK.

M:

Početní operace v oboru 0 až 7, hra Myslím si číslo (se sovou).

Velká MM 18 celá, 19/1, 2 (samostatně, hodnoceno).

Tv:

Nástup, rozehřátí během, vyrovnávací cvičení v nízkých polohách s básněmi, PH s míčem.


 

11. ledna

Milí rodiče, milé děti,

naše třídní stránky byly už příliš plné fotografií, musela jsem je odstranit, aby bylo možné dále zapisovat.

Č:

Rozcvičení paží, dlaní, rukou.

Kontrola DÚ (někteří neměli).

Písanka strana 34, strana 35 (první 4 řádky).

DÚ: dopsat stranu 35.

Při četbě ze ZČ je nutné ověřit, zda děti slovo znají. Ve škole slova vysvětlujeme, uvedeme ve větě.

—-

Čteme všechna probraná písmena a odlišujeme velká a malá, psací a tiskací.

Čteme slova napsaná psacím písmem.

Příprava na ,,běhací diktát“, běhací diktát – opis slov –  psací písmo (sešity jsou u mne).

Hup a Hop – četba na pokračování, vedený rozhovor o vhodném a nevhodném chování, ochraně zdraví (opičáci v příběhu jsou trošku rošťáci). Vykreslování mandaly.

M:

Procvičujeme početní operace v oboru do 7 (ukazujeme číslice, děti, které číslice nemají, mají vzkaz

v ŽK s prosbou o doplnění).

Velká MM: dokončení strany 16, strana 17. Velké MM jsou u mne ke kontrole.

Hrajeme autobus (navazuje na cvičení na straně 16, jedná se o procvičování početních operací – tentokrát jsme jen nastupovali – přidáváme cestující do autobusu/krabice – přičítáme).

Pr:

Zpěv Bude zima, bude mráz, Sněhuláci.

Bude zima, bude mráz – Písničky pro děti a nejmenší – YouTube

Míša Růžičková – Sněhuláci (Cvičíme s Míšou 5) – YouTube

Kontrola DÚ (některé děti neměly).

Příprava na opakování, opakování – U 37 – V ZIMĚ. Učebnice mám vybrané ke kontrole.

 


 

Děti mají nové známky v Bakalářích i ŽK. Prosím o podpis v ŽK k termínu třídních schůzek (třídní schůzky – vzadu v ŽK, ve sděleních je i informace o konzultacích ve třech). Děkuji.

10. ledna

Tv:

Nástup, rozehřátí s bubnem, rozcvička – děti předcvičují, cvičení s míčky a plachtou, PH s míčem.

 

A (1. skupina):

Opakujeme píseň a slovíčka z lekce Farma.

Nová slovní zásoba: milk, grass, butter, cheese, ice cream.

U 27, PS 24.

Pohádka:

Peppa Pig Loves Smelly Cheese – YouTube

Dramatizace: převádění zvířat.

AJ(LAD):
Opakování slovíček + nová slovní zásoba „Farma“
PS str.20

Č:

Kontrola DÚ, čtení.

Slabikář strana 37.

Nácvik psaní malého psacího p.

Písanka strana 32 a 33 (první tři řádky).

DÚ: dokončit stranu 33 v písance.

Ve ZČ čteme do strany 46 dle výběru.

Vv, Pč: Zimní sporty.

Kresba voskovými pastely a malba vodovými barvami – postava sportovce – zimní sporty.

 

 


 

9. ledna

Žákovské knížky jsou vybrané u mne.

Dnes děti dostávaly ovoce a mléko.

Č:

Dobré ráno, dobrý den.

Vyprávění o víkendu (propojeno s pohybovou hrou).

Slabikář strana 33.

Opakujeme psaní slov, nácvik na tabulky, diktát na tabulky (nácvik na diktát).

Písanka – dokončení strany 31.

 

Vyvození písmena K.

HLASKA-A-PISMENO-K.pps (live.com)

Slabikář 34, 35.

Kresba krále do sešitu.

Prezentace přečtených knih.

Četba na pokračování – Hup a Hop.

Rozhovor o škodlivosti kouření (vyplynulo ze situace ve třídě).

DÚ: Slabikář 37/3. Není nutno dnes číst ze ZČ.

 

M:

Procvičujeme početní operace v oboru do 7, porovnáváme v oboru do 7.

Děti pro práci potřebují vystřižené číslice.

Velká MM 14, 15, 16/1.

Termíny  konzultací ve třech budou po domluvě v následujících termínech (prosím, napište mi do Bakalářů, který termín Vám vyhovuje, tentokrát vždy po 15 minutách ):

24. 1. 15:00 až 17:00,

25. 1. 14:00 až 17:00,

26. 1. 14:00 až 16:00.


 

Přehled akcí na následující období:

16. ledna: v  17:00 hodin třídní schůzky v kmenové třídě,

18. ledna: divadelní představení O třech námořnících (od 9:00, Horní Počernice, hrazeno z OPJAK),

25. ledna: návštěva místní knihovny (během výuky, zdarma),

26. ledna: sběr papíru,

31. ledna: poslední vyučovací hodinu bude předáno pololetní vysvědčení (výpis),

3. 2.: pololetní prázdniny,

6. 2. až 10. 2.: jarní prázdniny,

31. 3.: divadlo Veselé Velikonoce (akce bude hrazena z OPJAK).

Důležité!

V žákovské knížce mají děti vlepenou informaci o třídních schůzkách, prosím o podpis. Děkuji.

6. ledna

Č:

Rozcvičení paží před psaním.

Kontrola DÚ.

Procvičujeme psaní na tabulky.

Psaní slov – písanka strana 31 (první čtyři řádky). Psaní slov hodnoceno.

Slabikář strana 32.

Odlišujeme velká a malá písmena, psací a tiskací písmo.

Připomínám pravidelné čtení.

M:

PH: tvoříme skupiny o určitém počtu prvků.

Psaní číslice 7, tabulky, psaní číslic strana 8 – psaní číslice 7. Psaní číslic hodnoceno.

Velká MM 12/2, 4, 13/1, 2, 3.

Pr:

Živočichové v zimě.

U36 (IT cvičení – poznáváme stopy zvířat, poznáváme ptáky stěhovavé, rozlišujeme domácí zvířata a zvířata žijící v lese).

DÚ: vykreslit obrázek na straně 36. (DÚ do 11. ledna).

Vytváříme naše stopy – obkreslení chodidla, vystřižení, vykreslení.

 

Přezimování rostlin a zvířat – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Zimní spánek – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Hv:

Tři králové, zdobení královské koruny.

My 3 králové jdeme k vám.. – YouTube

 


 

5. ledna

Č:

Dobrý den, Sněhulák, Tři králové – rozcvičení paží s doprovodem písní, básně.

Nácvik psaní malého psacího s na tabulky.

Chybějícím může pomoci:

psací s – YouTube

Písanka 29, 30. Děti mají různé tempo práce, někdo více procvičoval na tabulku, někdo více psal do písanky. DÚ: dopsat do konce strany 30 (některé děti jsou bez úkolu). Prosím nezapomenout na mezery mezi písmeny, slabikami, lépe pečlivěji a menší počet opakování (nesnažit se na řádek vepsat co nejvíce slabik). Kontrolovat správný sed, úchop a u písmena s je důležité myslet i na sklon sešitu. Musíme se po prázdninách zase rozepsat :-).

Děti se hodnotily samostatně, dávaly do zeleného kroužku, co se jim podařilo napsat nejlépe.

Písmeno D – vyvození.

HLASKA-A-PISMENO-D.pps (live.com)

Slabikář strana 30, 31. Slabikáře mám vybrané ke kontrole.

Sešit – D – děda. Děti nesou domů ukázat.

 

M:

Procvičujeme početní operace v oboru do 6 (děti počítají pamětně, výsledek ukazují pomocí číslic), malá MM strana 28/2 – hodnoceno, známky v Bakalářích.

Číslo 7 – velká MM 12/1, 3. 13/4, 5.

Procvičujeme na IT, např.

Uspořádání čísel (skolakov.eu)

Počítáme do 7 (skolakov.eu)

Postřehování počtu do7 (skolakov.eu)

Tv:

Nástup, rozehřátí během, vyrovnávací cvičení, cvičení se švihadlem, nácvik přeskoku přes švihadlo, přeskok s meziskokem.


 

 

4. ledna

Prosím, jestliže můžete, ať děti přinesou do naší třídy krabičku papírových kapesníků, již nám došly, děkuji.

Děti si dnes nesou domů katalog knih od Albatrosu, v případě zájmu je nutné donést objednávku a přesnou částku nejpozději v pondělí 9. ledna.

Dnes už máme mnohem lepší výsledek v přípravě na vyučování, moc děkuji! 🙂

Č:

Dobré ráno, báseň Sněhulák.

Kupa sněhu kluky láká,

postavili sněhuláka.

Sněhulák je veliký,

z uhlíků má knoflíky,

pěknou bílou náprsenku,

do oken nám kouká zvenku.

Kontrola DÚ.

Slabikář strana 28, 29.

Uvolňovací cviky na dlaně.

PL – uvolňovací tahy, nácvik list – příprava na psaní malého psacího s.

Písanka strana 28, 29 (první dva řádky).

DÚ: čteme ze ZČ do strany 35.

M:

Číselná řada vzestupně, sestupně.

IT početní operace v oboru do 6. Ukazujeme číslice (kdo nemá, je nutné číslice doplnit).

SČÍTÁNÍ DO 6 (websnadno.cz)

Velká MM strana 11.

Malá MM 27. Stranu 27 dokončit za DÚ.

Pr:

Dramatizace zimní sporty.

Cvičení: Bude zima, bude mráz – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

U 35.

Pro chybějící možno ještě:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_sporty.htm

Ty Brďo: Lyže – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 


 

 

3. ledna

Vítám Vás v novém roce 2023! Všem přeji hodně zdraví. Ať každý den naleznete maličkost, která Vás potěší.

Prosím Vás o dohlédnutí na chystání pomůcek do školy podle rozvrhu, zítra je již středa 🙂 . Dnes většina dětí něco neměla (úbory na Tv, Aj, písanky, žákovské knížky….). Děkuji moc!

Tv:

Nástup, rozehřátí, vyrovnávací cvičení, míčové hry.

A (1. skupina):

Procvičujeme slovní zásobu od počátku školního roku.

Old MacDonald Had A Farm | Nursery Rhymes | Super Simple Songs – YouTube

Nové: farm, tractor, duck, rabbit, užíváme větu I can see….

U 26, PS 55 – rozhovor ve dvojicích – užívání věty I can see….

PS 25 podle zadání.

DÚ: opakovat slovíčka, umět nová slovíčka.

Č:

Rozhovor o Vánocích (nejlepší dárek a nejlepší zážitek).

Rozdávali jsme dárečky dětem, které chyběly na besídce.

Tři králové:

Zpívánky – My tři králové (Boni pueri) – YouTube

Chaloupka na vršku – 01 Jak to bylo na Tři krále – YouTube

Slabikář strana 26 a 27. Prosím nevypracovávat strany ve Slabikáři v předstihu, děkuji.

DÚ: Slabikář 26/4, čteme ze strany 26 a 27 podle výběru.

Vv, Pč:

Tři králové.


 

 

 

 

 

21. prosince

Vánoční projektový den. Vše jsme úspěšně zvládli.

Prosím, do školy pošlete jen děti zdravé, přijdou i děti čerstvě po nemoci, tak aby znovu neonemocněly. Nemocnost je celkově vysoká. Děkuji za pochopení. Kdo nemůže přijít, dáreček na něj počká do ledna :-). 

Zítra připomínám:

třídní besídka pro děti, s sebou: batoh, raději i penál, svačina, pití, možno cukroví, společenské hry.

Na oběd odcházíme v 11:10.

Výuka po prázdninách: 3. ledna.

 


 

20. prosince

Tv:

Nástup, rozehřátí – pohybové hry s chůzí a během, hod s míčem (,,školka“), zdokonalování házení a chystání míče.

A:

Procvičujeme slovní zásobu od počátku školního roku.

Opakujeme – farma, zkoušení slovíček, hodnoceno.

Písně od počátku školního roku.

U 52 a 53 – nová slovní zásoba: star, snowman, present, Christmas tree.

 

PS 22/3, 23. (PS by měl být hotový do strany 23 bez strany 18 a 19).

🎅 Peppa’s Christmas Special – Santa is Here!| Peppa Pig Official Family Kids Cartoon – YouTube

Č:

Pokračování dopisů od Andělky, dnešním úkolem bylo zapálit svíčku, zašeptat do ní jméno čerta, kterého jsme dříve luštili. Děti byly poučeny, že zapalovat mohou pouze s dospělými, každý si svíčku zapálil a jméno zašeptal.

Písanka strana 26 a 27. DÚ dopsat zbylé řádky – strana 25, příp. strana 27. Někteří mají nějaké nesplněné předchozí DÚ v písance, písanka by měla být kompletně dopsaná do strany 27. DÚ je do 3. ledna.

Vv, Pč:

Dárková taštička, kresba zážitků z výletů, vánoční řetěz – výzdoba a úklid třídy.

21. 12.

Prosím pouze batoh, svačinu, pití, penál, čeká nás projektový den, děti z druhého stupně nachystaly program pro děti z prvního stupně. Na oběd odcházíme v 11:50.

22. 12.

Třídní besídka, batoh, svačina, pití, možné donést cukroví na ochutnání. Tento den dovrší naše adventní putování s Dorotkou a Vincentem. Děti si mohou donést společenské hry ( s Vaším svolením). V tento den jdeme na oběd v 11:10.

 

ŽK jsou vybrané u mne ke kontrole, dětem je dám ve čtvrtek.

Učební plány máme splněné.

DÚ na prázdniny: odpočiňte si, užijte si krásné svátky, choďte na procházky…a čtení :-). Doporučuji procvičit i psaní. Děti si dnes odnesly učební materiály, mohou procvičovat i v Barevných příkladech

a Barevné Čj.

Výuka v roce 2023 začíná 3. ledna.

19. prosince

 

Výlet se nám vydařil, děti nesou domů malé vánoční překvapení.

Vše jsme zvládli (i přes různé nevolnosti v autobuse).

Zítra výuka podle rozvrhu, děti si ponesou domů úbory Tv na vyprání, budu kontrolovat omluvné listy v ŽK.

Ve středu je projektový den, ve čtvrtek třídní besídka pro děti.

16. prosince

 

 

 

Výlet se nám vydařil, děti mají pochvalu!

Připomínám výlet v pondělí, sraz již v 7:20, odjíždíme autobusem od školy v 7:30.

V pondělí 19.12. jedeme na výlet na Karlštejn do Muzea betlémů (1. A společně se 4. A). Odjezd autobusem od školy je v 7.30h, před školou se sejdeme v 7. 20h. Z důvodu nejisté dopravní situace odhlašujeme dětem oběd, prosím dejte dětem větší svačinu. Návrat předpokládáme do 14. hodiny. Vybavte děti teplým oblečením a malým kapesným. Komu se dělá špatně v autobuse, bude mít s sebou Kinedryl na cestu tam i zpět.

S sebou: batoh, větší svačina, pití, kapesníčky, vhodné teplé oblečení a obuv.

Čeká nás adventní tvoření a prohlídka betlémů.

Akce je hrazena z OP JAK.


 

Zítra připomínám výlet, odchod od školy v 7:45, návrat ke škole cca ve 12:30. 

16. 12. nás čeká výlet do Prahy. Pojedeme MHD. 

S sebou: batůžek, který nepadá z ramen, svačinu, pití, kapesníčky, teplé oblečení a obuv (čepice). 

Bezpečnostní vestu dětem na cestu dám (nemusí nosit vlastní). Odchod od školy bude v 7:45. Návrat ke škole cca ve 12:30. 

Čeká nás procházka Prahou a program Štědrý den našich prababiček (U Zlatého prstenu) – prožijeme hry jako naše prababičky, budeme i vyrábět.

Akce je hrazena z OP JAK. 

Prosím, dejte mi do dnešního večera vědět prostřednictvím Komens v Bakalářích, jestliže se akce Vaše dítě nezúčastní, ať na něj zbytečně ráno nečekáme. S dětmi omluvenými do konce týdne nepočítáme (v případě změny též prosím o informaci do dnešního večera do Komens v Bakalářích, děkuji!). 

15. prosince

Č:

Dobré ráno, Vánoce na míru.

Poučení o bezpečnosti a chování – seznámení s průběhem výletu dne 16. 12.

Velká a malá písmena – odlišujeme pohybem, čteme.

Rozcvičení rukou.

Písanka strana 25, kontrola DÚ.

 

Dopis od Andělky, vysvětlení neznámých slov, rozvoj čtenářských dovedností – čtení vět, přiřazování slov

k obrázkům, doplňování chybějícího písmena ve slovech. Na následující dny do Vánoc jsme si ve třídě přestavěli lavice do ,,hnízdeček“ (vždy dvě lavice k sobě, ,,hnízdečka“ pro 4 děti) – úkol od Andělky.

M:

Početní operace v oboru 0 – 6.

Myslím si číslo.

Opakujeme celé hodiny.

Obchodování – velká MM strana 10.

Počítáme do 6 – rozklady čísla 6, odčítání do 6 (skolakov.eu)

Tv:

Nástup, rozehřátí s bubnem, vyrovnávací cvičení v nízkých polohách, švihadla, obruče, PH Škatulata, Vracečka.

19. 12. 2022

V pondělí 19.12. jedeme na výlet na Karlštejn do Muzea betlémů (1. A společně se 4. A). Odjezd autobusem od školy je v 7.30h, před školou se sejdeme v 7. 20h. Z důvodu nejisté dopravní situace odhlašujeme dětem oběd, prosím dejte dětem větší svačinu. Návrat předpokládáme do 14. hodiny. Vybavte děti teplým oblečením a malým kapesným. Komu se dělá špatně v autobuse, bude mít s sebou Kinedryl na cestu tam i zpět.

S sebou: batoh, větší svačina, pití, kapesníčky, vhodné teplé oblečení a obuv.

Čeká nás adventní tvoření a prohlídka betlémů.

Akce je hrazena z OP JAK.

20. 12. 2022: od 13:00 do 16:30 vánoční dílny a trhy v nové budově ZŠ, akce i pro rodiče s dětmi. Jste srdečně zváni!

21. 12. 2022: celoškolní projektový den.

22. 12. 2022: třídní besídka, třídnické hodiny.


 

14. prosince

Č:

Dobré ráno, Vánoce na míru.

Báseň ze Slabikáře.

Neseme Vám noviny – rozcvičení rukou.

Nácvik na mazací tabulky, písanka strana 24 a 25 první dva řádky.

DÚ: Děti mají v písankovém sešitě (modrý) vlepené tři řádky na psaní (psací o). Čtení ze ZČ podle výběru v délce 15 minut.

 

Dopis od Andělky, řešení úkolu, omalovánka lišky – děti si nesou domů, mají vykreslit (mají rozkresleno ze školy, není nutné mít celé, jedná se o těžký úkol) a dát za okno.

 

Rytmizace slov, skákání. Skládáme slova a věty na tabulky. Malá ukázka:

 

M:

Hra: Myslím si číslo.

Velká MM 8/3, 4. Strana 9.

Pr:

Tradice na Vánoce.

Tradičník 12. 12. až  14. 12.

Adventní kalendář 2022 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

U 34.

BLÍŽÍ SE VÁNOCE (websnadno.cz)

Učivo prvouky  (učebnici)  máme již do Vánoc splněné.

Připomínám:

Zítra je  sběr papíru.

Do zítřka také mají děti donést dáreček pro vylosovaného spolužáka. Děkuji.


 

 

13. prosince

Tv:

Nástup, rozehřátí dle rytmu bubnování, protažení, nácvik skákání přes švihadlo, hod horním a dolním obloukem, PH s míčem.

A:

Opakujeme slovní zásobu od počátku školního roku, procvičujeme slovní zásobu z minulé hodiny.

Píseň:

Old MacDonald Had A Farm | Nursery Rhymes | Super Simple Songs – YouTube

Vyhledávání zvířat na obrázku (Užíváme větu: I can see a chicken. I can see a cat. ..).

U24/3 – kdo má k dispozici.

PS 20 (dokreslení do logické řady, pojmenovávání zvířat).

DÚ: procvičovat slovíčka, dokončit PS 20, kdo nestihl ve škole.

AJ(LAD):

Hračky, hudební nástroje

PS str. 16, 17

DÚ: Dopsat PS str. 11-17

Prosím svoji skupinu, aby dělala úkoly a učila se na AJ. Téměř polovina dětí dnes neměla domácí úkol z minulého týdne.

Č:

Báseň na písmeno Z.

Slabikář 25 (nejsou opravené, stranu 24 a 25 opravím zítra, děti je nesou domů kvůli básni a čtení).

Čteme slova napsaná psacím písmem, opis slov – hodnoceno.

Četba ze Zdokonalujeme čtení – hodnoceno.

DÚ: naučit se báseň ze Slabikáře strana 24. Číst ze Slabikáře dle výběru.

Dopis od Andělky s hádankou.

 

Vv, Pč:

Výroba vánočního skřítka – překvapení, kresba betlému.

 

 

 

 


 

 

12. prosince

Děkuji svědomitým luštitelům, kteří odhalili jméno LUCIE. Obdrželi jsme další dopis od Andělky a betlém

k vyrábění, potřeby na vyrábění vánočního skřítka (to nás čeká zítra).

Č:

Dobré ráno, písně Chválím tě, Země má a Zima.

Zdeněk Svěrák/Jaroslav Uhlíř – Chválím tě Země má videoklip – YouTube

Hana Zagorová-Zima, zima, zima text – YouTube

Vyvození písmena Z, chybějícím možno zde:

HLASKA-A-PISMENO-Z.pps (live.com)

Slabikář strana 24. Nácvik básně 24.

Rytmizace slov – tleskání, skákání – odlišujeme dlouhé a krátké slabiky.

DÚ: Naučit se báseň ze strany 24 ve Slabikáři. Čtení ze ZČ možno do strany 32.

Přejeme spolužačce ke svátku.

 

Čteme slova napsaná psacím písmem, uvolňovací cviky na ruce.

Kreslíme Z  – zmije.

 

Písanka strana 22 a 23.

 

Poslech – dopis od Andělky.  Modelujeme Z a z. Skládáme věty z písmen na tabulky.

 

 

M:

Hra: Myslím si číslo (např. Sova – loutka – říká: ,,Myslím si číslo, když k němu přidám tři, dostanu šest, jaké číslo si myslím?“).

Početní operace v oboru 0 – 6, IT, ukazujeme číslice.

Sčítání do 6 (skolakov.eu)

Velká MM strana 7 a 8/1,2.

 


 

9. prosince

Č:

Dobré ráno, Vánoce na míru.

Slabikář – strana 23 (rozhovor o Vánocích, zvyky v rodinách).

Uvolňovací cvičení, příprava na psaní, psaní (tužky, pera pouze děti, které mají vlepený papírek v ŽK ,,Mohu psát perem“). V případě používání pera nepoužíváme zmizík, chybu podtrhneme. To samé s tužkou, prosím, ať děti negumují, chybu podtrhnout. Později budeme chybně napsané dávat do závorky.

Písanka strana 20, 21. Procvičování na mazací tabulky. Prosím dokončit do konce strany 21.

DÚ: Číst ze Zdokonalujeme čtení. Možno i ze Slabikáře podle zájmu dítěte.

M:

Procvičujeme početní operace v oboru 0 – 6.

Možno zde:

Roztřiď na správné a chybné (skolasnadhledem.cz)

Sčítání do 6 (skolasnadhledem.cz)

Počítání do 6 (skolasnadhledem.cz)

Velká MM strana 6, malá MM strana 26.

V malé MM (Procvičujeme s Matýskem) – děti pracovaly ve dvojicích, spolupracovaly, kontrolovaly si navzájem.

Pr:

Téma: Vánoce u babičky a dědečka.

U 33 (poznáváme pohádky, písně, zpíváme písně, vykreslení).

Tradičník: 8. 12. – 11. 12.

Adventní kalendář 2022 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dvanáctý andělský dopis – úkol od Andělky: zjistit, kdo slaví svátek 13. prosince, zkusit najít v kalendáři, jméno s pomocí napsat na lístek a dát za okno (V příběhu se Vincent s Dorotkou ocitli ve vánici od zlé čarodějnice, děti si potřebují na pomoc zavolat Lucii, která je považována za mocnou ochranitelku před čarodějnicemi a jejich zlými kouzly.)

Hv:

Koledy a písně – Štědrý večer, Vánoce na míru, Stojí vrba košatá, Koleda, koleda, Štěstí, zdraví.

Zpívánky – Na Vánoce dlouhý noce (Rudolf Hrušínský, Rudolf Hrušínský ml., Rudolf Hrušínský nejml.) – YouTube

Sebehodnocení týdne (Co se mi tento týden povedlo, co se mi nejvíce líbilo.)

 

Prosím, aby děti měly již číslice do 10. Děkuji.

16. 12. nás čeká výlet do Prahy. Pojedeme MHD. 

S sebou: batůžek, který nepadá z ramen, svačinu, pití, kapesníčky, teplé oblečení a obuv (čepice). 

Bezpečnostní vestu dětem na cestu dám (nemusí nosit vlastní). Odchod od školy bude v 7:45. Návrat ke škole cca ve 12:30. 

Čeká nás procházka Prahou a program Štědrý den našich prababiček (U Zlatého prstenu) – prožijeme hry jako naše prababičky, budeme i vyrábět.

Akce je hrazena z OP JAK. 


 

 

8. prosince

Č:

Dobrý den, Vánoce na míru.

Slabikář: 22/3 – čtení.

Zdokonalujeme čtení 26 – 29. DÚ: číst ze Zdokonalujeme čtení (alespoň strana 27).

Opis slabik napsaných psacím písmem.

 

Rozcvičení rukou. Psaní na tabulky, správný sed a úchop.

Písanka strana 19 a 20 (někteří ještě budou dopisovat). Písanky jsou u mne ve škole.

Některé děti již mohou psát perem (vzkaz případně najdete vlepený v žákovské knížce). Jinak stále prosím nosit i ořezané tužky a také dostatečně dlouhé tužky.

Pero pro děti, kterých se to již týká, doporučuji Stabilo easy.

M:

Početní operace v oboru 0 – 6.

Velká MM 5, malá MM 25.

Počítáme do 6 – rozklady čísla 6, sčítání do 6 (skolakov.eu)

Sčítání do 6 (skolakov.eu)

Sčítání a odčítání do 6 (skolakov.eu)

Tv:

Nástup, rozehřátí běh a chůze, vyrovnávací cvičení v nízkých polohách, protahování, cvičení s obručemi, skok snožmo, PH: Škatulata, Vracečka.


 

7. prosince

Č:

Čteme slova napsaná tiskacím, psacím písmem.

Nácvik psaní a na tabulky.

Písanka strana 18.

Adventní bojovka – jedenáctý a dvanáctý dopis, počítáme úly (příběh na pokračování).

Slabikář strana 22.

DÚ: číst 22/3.

M:

Porovnáváme čísla v oboru 0 – 6.

Velká MM strana 3, 4.

Malá MM 24.

Porovnávání v oboru 0 – 6 hodnoceno.

Kontrola DÚ.

Pr:

Vánoce doma. Rozhovor nad obrázky, vyprávění, jak slavíme Vánoce, jaké jsou naše zvyky. Kresba obrázku (v U 32).

U 32.

Zpíváme koledy (opakujeme).

Adventní kalendář 2022 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Tradičník 6. 12., 7. 12.


 

6. prosince

Hlasování – výběr znaku školního parlamentu.

Rozhovor o oslavě Mikuláše.

Blahopřejeme spolužákovi.

Dárky kamarádům na besídku donést nejpozději 15. prosince.

Tv:

Rozehřátí během, vyrovnávací cvičení v nízkých polohách, PH s míčem.

A:

Procvičujeme barvy (pexeso na IT), procvičujeme slovní zásobu a pokyny probrané od počátku školního roku.

Nově: úvod koledy

We Wish You A Merry Christmas | Christmas Carols | Christmas Songs For Kids – YouTube

(Jen po ,,šťastný nový rok“).

Nová slovní zásoba: chicken, cat, cow, horse, goat, sheep.

Farm animals for kids – Vocabulary fo kids – YouTube

U 22 – 23.

 

PS 21 – doma dokreslit (DÚ).

Prosím nosit pomůcky dle rozvrhu.

Aj(LAD):

PS str. 14,15/1

Nová slovní zásoba (hudební instrumenty)

Christmas time – vánoční koleda Jingle bells

DÚ – PS 15/2

Č:

Procvičujeme čtení slov se všemi písmeny, které již známe (i s V). Čtení slabik a slov napsaných psacím písmem. Básně na uvolnění rukou, správný sed a úchop. Písanka strana 17.

DÚ: čtení ze Zdokonalujeme čtení. Číst je stále nutné každý den.

Adventní příběh na pokračování.

Vv, Pč: 

Vytváříme vánoční hvězdy (děti si nesou domů).

 


 

5. prosince

Č:

Dobré ráno, Vánoce na míru, Grónská, báseň k Mikuláši.

Vyvození písmena V – chybějícím možno zde:

HLASKA-A-PISMENO-V.pps (live.com)

Slabikář: strana 20 a 21.

Správný sed a úchop – báseň – procvičujeme psací písmena a slabiky psacím písmem  na tabulky. Písanka strana 16.

Kreslíme vránu – do sešitu s písmeny.

 

Báseň:

Vráno, vráno,

poleť k nám,

já ti něco přichystám,

trochu hrachu, trochu krup,

vráno, vráno,

dupy, dup.

Andělská pohádka – pokračování, vykreslení jednorožce (PL – jednorožec, v příběhu postava, která bojuje proti nemocem).

Adventní kalendář 2022 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Tradičník 5. 12.

Navštívil nás Mikuláš s doprovodem.

 

DÚ: číst ze Zdokonalujeme čtení, možno dle výběru do strany 29.

M:

Početní operace sčítání v oboru 0 – 6.

Počítáme do 6 – rozklady čísla 6, sčítání do 6 (skolakov.eu)

Velká MM: strana 2, DÚ na středu velká MM 3/2.

6. a 7.12. – Srdíčkové dny (podporujeme nadaci Život dětem).

16. 12. – výlet do centra Prahy, program Štědrý den našich prababiček, U Zlatého prstenu, procházka Prahou – stromeček na Staroměstském náměstí (bude upřesněno, hrazeno z OP JAK).

19.12. – výlet na Karlštejn do Muzea betlémů, prohlídka muzea a tvořivá dílna

(bude upřesněno, hrazeno z OP JAK).


 

 

Těšíme se na oslavu Mikuláše!

V pondělí k nám zavítá i s čertem a andělem.

(Malá ukázka z U Pr, děti nesou domů k nahlédnutí, získaly krásná hodnocení).

2. prosince

Č:

Dobré ráno – píseň.

Procvičujeme čtení slov tvořených z uzavřené slabiky (jel, nos…).

Opis slov – běhací diktát. Hodnoceno. (Psaní tiskacím písmem známých slov, slova napsaná tiskacím písmem umístěná po třídě, dítě si dojde přečíst slovo, napíše jej v lavici do sešitu).

Kartičky k zadní straně Slabikáře – růžové a modré, rozstříhání slov a přiřazování k obrázkům. Čtení slov.

DÚ: číst ze Zdokonalujeme čtení dle výběru.

V případě absence je nutné učivo doplnit, děti dnes nesou domů všechny materiály k nahlédnutí.

Učíme se báseň s Aničkou 🙂

Mikuláši, andílku,

děkujeme vám

za tu vaši nadílku,

co za okny mám.

A ty čerte rohatý,

ocas máš až na paty.

Kdo by se tě bál?

Jdi zas o dům dál.

M:

Vyvození čísla 6, číslice 6.

Postřehování počtu (skolakov.eu)

Počítáme do 6 (skolakov.eu)

Uspořádání čísel (skolakov.eu)

Psaní číslic – strana s číslicí 6 (celá, někteří mají k dokončení).

Velká MM (zelená): strana 1.

Pr:

Chystáme se na Mikuláše.

U 31 celá.

Osmý andělský dopis – PL s hrnky (PL s hrnečky za okno, prosím).

Tradičník do 4. 12.

Adventní kalendář 2022 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Hv:

Seznámení s notami (PL).  Rytmizace na tělo.

Písně Grónská, Stojí vrba košatá, Štědrý večer, Vánoce na míru. Děti si odhlasovaly, že v pondělí zazpíváme Mikulášovi Vánoce na míru.

 

Přeji všem krásný druhý adventní víkend, Barbora Pavlič Kvičinská


 

  1. prosince

Č:

Dobré ráno.

Nová píseň s pohybem Vánoce na míru (rozcvičení paží).

Ewa Farna – Vánoce na míru (Official Music Video) – YouTube

Písanka strana 14, strana 15 první tři řádky.

Děti mají pochvalu za psaní!

DÚ: dopsat stranu 15 v písance. Čtení ze Zdokonalujeme čtení.

Andělský dopis – pokračování naší adventní bojovky.

 

Dnes nás čekal pracovní list, kde jsme ,,zdobili perníčky“. Obtáhli jsme písmena psacím písmem, přiřadili je k písmenům napsaným velkým tiskacím písmem, perníčky jsme vyzdobili. PL si děti nesou domů, mají jej dát za okno :-). Děkuji.

Na oknech nám přibyly další hvězdičky z kalíšků, podívejte se, až půjdete ke škole. Děkuji za pomoc! Máme to ve třídě nachystané na návštěvu Mikuláše!

M:

Procvičujeme početní operace a rozklady na IT.

Chybějícím např.:

Hledání výsledku do 5 (skolasnadhledem.cz)

Počet do 5 (skolasnadhledem.cz)

Rozlož (skolasnadhledem.cz)

PL – rozklady a početní operace v oboru 0 – 5. Opakování. Hodnoceno.

Dokončení prvního dílu MM (kdo obrázek nedokončil, prosím dokončit, U 60).

Rozdány nové učebnice – zelená MM. Prosím opět přendat obal.

TV: Malá ukázka z pohybové hry.

.

Prosím, na hodiny tělesné výchovy je nutné nosit cvičební úbor (hygienická pravidla, bezpečnost, ochrana zdraví – není vhodné být ve zpoceném oděvu, hrozí prochladnutí). Doporučuji na hodiny Tv nyní spíše dlouhé tepláky.

V ŽK i Bakalářích je zapsáno nové hodnocení.


 

30. listopadu

Č:

Báseň na písmeno N.

Slabikář 18/3, 4, strana 19.

Prezentace přečtené knihy.

Dopis od Andělky – adventní bojovka na pokračování, sledujeme osudy Vincenta a Dorotky (setkali se s čertem).

Písanka strana 13 – první 4 řádky. Ke všem písmenům v písance, které jsme probrali, máme doplněné obrázky začínající na dané písmeno (obdélník v úvodu u písmene – str. 12 – m, 8 – l, 6 – e, 4 – u, 2 – i).

DÚ: Čteme ze Zdokonalujeme čtení dle výběru, písanka – dokončení strany 13 – procvičujeme známá písmenka. Je důležitý správný sed u psaní, opora nožek do podlahy, ořezaná tužka, úchop, sklon sešitu, správný přítlak – ořezanou tužku nezlomit, netlačit.

Máme DIPLOM za projekt Záložky.

 

M:

Číselná řada vzestupně, sestupně.

Velká MM: 59, 60 (zítra dokončíme).

Pr:

Chystáme se na Mikuláše.

Opakujeme měsíce.

Chybějícím možno zde:

Legenda o svatém Mikulášovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Mikulášská nadílka – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Luštíme v týmech jméno čerta (hledáme počáteční písmena obrázků).

 

Dokončení hvězdiček na stromečky.

 

 


 

29. listopadu

Tv:

Procvičujeme hod horním obloukem a hod na cíl.

A:

  1. skupina: Lucky says – opakujeme pokyny. Opakujeme píseň Hlučné hračky. Učíme se slovíčka: housle, flétna, trumpeta, procvičujeme předchozí slovíčka. Slovníček je zde vložen. Obrázkový slovníček si děti nesou domů.

hudební nástroje

U: 17. PS: 15, 17/1, 2.

Děti si kreslily hudební nástroje. Práce ve dvojicích, skupině, s obrázky, dramatizace, poznávání hudebních nástrojů po zvuku.

DÚ: umět slovíčka.

AJ(LAD):

Procvičovat slovíčka ze stran 11 – 13, prosím dodělat je pokud dětem chybí.

Hra „Simon says..“ na opakování slovní zásoby

Č:

Práce na IT: procvičujeme písmeno N.

Slabikář 18/1, 2.

Procvičujeme psací písmena na tabulky, dokončení strany 12 v písance. Do Vánoc se nám ve třídě již určitě objeví první písaři perem :-).

DÚ: číst ze Zdokonalujeme čtení.

Vv, Pč: ukázka různých vánočních stromků na vyobrazení, rozhovor o tradici zdobení stromečků, kresba stromku voskovkou, kolorování vodovými barvami, vánoční hvězda z kalíšků od čajových svíček – budeme dokončovat.

Malá ukázka:

 

 

28.listopadu

Č:

Dobré ráno – píseň.

Vyvození písmena N.

HLASKA-A-PISMENO-N.pps (live.com)

Hledáme slova začínající na N.

Slabikář: strana 16. U básně kroužkujeme modře velké tiskací N a červeně malé tiskací n.

Nácvik básně. Děti si nesou domů Slabikář, aby se mohly báseň naučit (dobrovolný domácí úkol).

Opis slov na mazací tabulky (některým dětem tabulka chybí).

Kreslíme do sešitu s písmeny – N – noha.

 

 

Čtení pokračování adventního příběhu o Andělce. Dnes děti hledají světýlko v sobě a kreslí si lucerničku (světýlko, co nás ochrání třeba před strachem). Lucerničky si nesou domů, prosím, vystavit za okno pro Vincenta a Dorotku.

 

Slabikář strana 17.

Uvolňovací cviky na ruce (písně a básně s pohybem).

Nácvik psaní malého psacího m – nejprve na tabulky, následně na PL, teprve potom písanka – strana 12. Pouze první čtyři řádky. DÚ: pouze pátý řádek na straně 12. Čtení ze Zdokonalujeme čtení – možno do strany 23.

 

M:

Hra Honzo, vstávej – procvičujeme hodiny a počty kroků.

Velká MM: strana 58. Autobus – hrajeme i hru se zastávkami. Počítáme s dřívky.

Číselná řada vzestupně a sestupně.

 


 

25. listopadu

Č:

Dobré ráno, Měsíce.

Čtení: včerejší domácí úkol. Pochvala dětem, které se svědomitě připravily!

Slabikář: 14, 15.

Děti dostaly domů písanky i sešit s písmeny.

DÚ: každý den číst alespoň 15 minut: ZČ lze do strany 16. Obloučkovat.

Čtvrtý andělský dopis – úkolem bylo navrhnout obrázek listnatého stromu v zimě (ovocného). Malá ukázka:

 

M:

Procvičujeme hodiny, PH: Honzo, vstávej.

KOLIK JE HODIN? (websnadno.cz)

Velká MM 57. Malá MM 21/3.

Rozklady čísel s dřívky.

PROCVIČUJEME POČÍTÁNÍ DO 5 (websnadno.cz)

Rozlož (skolasnadhledem.cz)

Pr:

Procvičujeme názvy měsíců a jejich pořadí, roční období. Pomáhají nám gesta, která užíváme při básni Měsíce.

U 30 celá. Zimní oblečení, počasí, názvy měsíců, procvičení zrakového vnímání – stejné rukavice.

Hv:

Nácvik písně Stojí vrba košatá.

PL s písní, obrázek, co dostanu od Mikuláše.

Sebehodnocení.

Chaloupka na vršku – 13 Jak byla po Vánocích svatba – YouTube

 

Dnes si děti losovaly jméno spolužáka, kterému budou nadělovat drobný dáreček

v hodnotě do max. 75 Kč (na vánoční besídku dne 22. 12.). Jméno vylosovaného spolužáka mají založené v ŽK. Děti si odhlasovaly, že raději chtějí vylosovat jméno spolužáka před možností koupení jakéhokoliv dárečku a následnému losování. Každé dítě tak nadělí jednu drobnost konkrétnímu spolužákovi

a zároveň od jiného spolužáka drobnost dostane. Jestliže s nákupem dárečku nesouhlasíte, prosím, abyste mne informovali prostřednictvím Komens v Bakalářích, dáreček bych zajistila. Děkuji!


 

Č:

Dobré ráno. Dopis od Andělky s úkolem pro děti (nesou si domů, obrázek mají vystavit za okno).

Vyvození písmena Y, hledání slov s písmenem Y.

SLABIKY s písmenem Y (websnadno.cz)

Slabikář 12, 13.

Obrázek do sešitu k tvrdému Y (ypsilon, Yvona nebo yeti podle výběru dětí). Učíme se báseň ze Slabikáře – strana 12 (podtrháváme modře velké Y, červeně malé y).

Procvičení prstů a paží před psaním. Písanka: dokončení strany 11.

DÚ: Slabikář 13/3 – čtení.

M:

Seznámení s hodinami.

KOLIK JE HODIN? (websnadno.cz)Práce s papírovými hodinami.

Velká MM 56. Počítáme na reálných předmětech (s dřívky). U cvičení jedna hledáme všechny varianty, zapisujeme jen jednu možnost.

Tv:

Rozehřátí s během, vyrovnávací cvičení  s overbally, koulovačka s papírovými koulemi.

 


 

23. listopadu

Č:

Dobré ráno, Měsíce.

Báseň na písmeno J.

Slabikář: strana 10 a 11. Začínáme číst slova tvořené z uzavřené slabiky.

DÚ: číst ze Slabikáře strana 11.

Modelujeme velké tiskací J a malé tiskací j.

 

Básně na procvičení rukou.

Písanka strana 11 (první tři řády, písanky jsou u mne). Procvičujeme psací písmena na mazací tabulky.

Dopis od Andělky, PL: obtahujeme hvězdičky (děti si nesou domů, obrázek si mají podle pokynů Andělky dát pod polštář).

M:

Procvičujeme početní operace, porovnáváme v oboru 0 – 5.

Velká MM 55, malá MM 23. Děti mají hodnocení v Bakalářích i v ŽK.

Možno procvičit zde:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/medvedi-zapasnici/priklady1.htm

Zítra budeme potřebovat papírové hodiny (děti dostávaly v balíčku na počátku září).

Pr:

Píseň Huboval vrabčák, Běží liška k Táboru.

Hýbánky – Běží liška k Táboru – YouTube

U 28 a 29. Video o zimní přírodě, popisujeme rozdíly u jehličnatých a listnatých stromů, předvádíme živočichy, poznáváme a hádáme živočichy podle popisu. Vyrábíme sněhuláka.

 

TH: sebehodnocení v ŽK strana 24, rozhovor o pravidlech naší třídy, o tom, co nám škola dává, co je pro nás ve škole nejdůležitější.


 

Zítra máme třídnickou hodinu (5. vyučovací hodina).

Prosba

Kdo máte doma přebytečné kelímky od čajových svíček, můžete je, prosím, věnovat do naší třídy na vyrábění? Děkuji.

22. listopad

Tv:

Rozehřátí během a chůzí, rozcvička s overbally, cvičení na písně s pohybem, ,,vracečka“.

A:

Skupina 1:

Opakujeme hračky a hudební nástroje, slova: starý, nový, malý, velký.

Hrajeme hru ,,Lucky says“ (opakujeme pokyny, předvádíme pohybem: stoupni si, sedni si, otevři knihu, zavři knihu.).

Píseň The noisy toys song – YouTube

Opakujeme slovíčka pomocí obrázků, předvádíme pohybem.

Obrázkový diktát: děti kreslí dle pokynů (např. velké auto, malý míč, staré letadlo….).

PS 16 – opakujeme slovní zásobu. PS 15: kresba oblíbeného hudebního nástroje, vyhledávání detailů hudebního nástroje (příště budeme dokončovat podle potřeby).

AJ (LAD):
Opakování školních potřeb, barviček a materiálů (prosím o procvičování Unit 1 i doma!)
Hra „Simon says..“
PS str. 11, 12 má být dodělána (popř. dodělat jako DÚ)

Č:

Básně na uvolnění paží, dlaní, prstů.

Písanka: dokončení strany 9, strana 10 – první čtyři řádky. DÚ: dokončit stranu 10.

Slabikář strana 9. Procvičujeme báseň k písmenu J.

Dopis od Andělky. Četba na pokračování – Andělka nás provede blížícím se adventem, budeme pomáhat na cestě Dorotce a Vincentovi z příběhu.

Vv, Pč: Andělky 🙂

 

 


 

21. listopadu

Č:

Dobré ráno – píseň. Jak jsme se měli o volných dnech.

Blahopřejeme spolužačkám k svátku.

Uvolňovací cviky.

Tabulky – nácvik psacích písmen. Opakujeme i, u, e.

Písanka: strana 7 dokončení, strana 8 – malé psací l.

DÚ: písanka strana 9 první tři řádky.

Vyvození písmena J.

HLASKA-A-PISMENO-J.pps (live.com)

Slabikář strana 7, 8.

Ještěrka: obrázek do sešitu s písmeny. Děti nesou domů ukázat.

 

Zdokonalujeme čtení: strana 6, čteme trojslabičná slova z otevřených slabik.

Prezentace čtenářského deníku.

Čteme dopis ze Slovenska.

List do českej školy

DÚ: Zdokonalujeme čtení do strany 8.

M:

Číselná řada vzestupně, sestupně.

Velká MM: 54.

Malá MM: 22.

Slabikář, velká a malá MM: vybrané u mě ke kontrole.

 

 


 

16. listopadu

Č:

Dobrý den, Dny, Měsíce – píseň, básně.

Procvičení paží, rukou, prstů. Grónská píseň, básně s pohybem.

Nácvik na PL (důlek pro kuřátko).

Písanka strana 5 dokončení – psací u, ú.

Nácvik na PL – horní klička.

Písanka strana 6 – psací e, é.

 

Procvičujeme čtení. Slabikář strana 6.

Připomenutí státního svátku a jeho významu.

DÚ: číst ze Zdokonalujeme čtení – možné až do strany 5.

Děti si nesou domů materiály k nahlédnutí. Živou abecedu a Zdokonalujeme čtení k Živé abecedě již není nutné nosit do školy.

Děti mají zkontrolované ŽK, prosím o doplnění omluvenek do omluvného listu (je případně označeno).

V ŽK jsou zapsané nové známky, vlepeno čtvrtletní hodnocení, prosím o podpis. Děkuji.

Prosím o kontrolu penálů, případně dokoupení tužek na psaní, některé děti mají tužky velmi krátké. Děkuji.

 

Modelujeme velké tiskací T a malé tiskací t. Malá ukázka:

 

 

M:

Počítáme do 5 – Rozklady čísel (skolakov.eu)

Procvičujeme rozklady čísel na interaktivní tabuli.

Velká MM strana 53.

Práce s počítadlem:

Matýskova matematika, 1. díl – strana 53 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

U53/2 – zde vysvětleno, každému nevyhovuje, někomu při počtech pomáhá.

Pr: Téma: U nás doma – opakování.

Jak doma pomáháme, jaký je náš den, jak stárneme (řazení členů rodiny podle věku).

U 27 – kreslíme, co patří do dětského pokoje, co bychom si přáli v dětském pokoji a ještě tam nemáme.

 

Krásné volné dny a pevné zdraví všem! Barbora Pavlič Kvičinská

 


 

15. listopadu

Č:

Dobrý den, Měsíce, správný sed a úchop – báseň.

Básně na rozcvičení paží.

PL – procvičujeme známé tahy potřebné k následnému psaní.

Písanka strana 4 a strana 5 první dva řádky.  Dnes všichni svědomitě pracovali, aby se mohli  stát písařem pana krále. 🙂

Oceňuji zodpovědný přístup dětí.

DÚ: Písanka strana 5 – 3., 4., 5. řádek (psací u, ú, ů).

 

Báseň k písmenu T – velká pochvala!

Slabikář:  procvičujeme čtení ze strany 2 a 3, strana 5.

Děti dnes dostaly nové Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři. Staré Zdokonalujeme čtení již není nutné nosit.

DÚ: číst – nové ZČ, možné do strany 3. Prosím, kdo potřebuje – ještě si stále dělá obloučky. Doporučuji. Ve škole ,,obloučkujeme“.

A:

Opakujeme pozdravy, hra Lucky says… (opakujeme pokyny).

Opakujeme písně (Barvy, Školní potřeby, Hlučné hračky – viz. předchozí zápisy).

Procvičujeme slovíčka: děti hrají hru, kdy předvádí hračky a ostatní hádají, co to je.

Nové učivo: old (starý), new (nový), small (malý), big (velký).

Kresba předmětů k novým slovíčkům, ukazujeme kamarádům, pojmenováváme.

 

Pojmenováváme předměty na obrázku, procvičujeme nová slovíčka.

AJ (LAD):
Dnes jsme oficiálně ukončili první lekci, do další hodiny prosím zkontrolovat, že děti mají dopsaný PS do str. 10 a umí slovíčka.

Vv, Pč:

Vločky. Děti si odhlasovaly, že vločky si ve třídě nevystavíme, nesou si je domů.

Chybějícím možno i zde:

Jak vznikají sněhové vločky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Brďo a sníh – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

 

Chaloupka na vršku – 12 Jak to bylo na Mikuláše – YouTube

 


 

14. listopadu

Č:

Dobré ráno, Dny, Měsíce

Básně pro správný sed a úchop.

Rozcvičení rukou, dlaní a prstů.

Písanka strana 2 a 3 (písanky jsou u mne), píšeme psací i, í. Vždy nejprve nácvik na tabulku.

Děti dostaly nový Slabikář 1. Čteme a pracujeme na straně 2 a 3. Slova ,,obloučkujeme“ podle slabik. Obrázek spojujeme čarou se slovem.

Vyvození písmena T. Strana 4.

Děti mají dobrovolný úkol naučit se básničku ze strany 4.

V básničce jsme podtrhávali písmeno ,,T“ modře, písmeno ,,t“ červeně.

DÚ: čtení ze Slabikáře (2/1, 3/1, 3/3, 4/1).

HLASKA-A-PISMENO-T.pps (live.com)

M:

Procvičujeme:

Vyber správné řešení (skolasnadhledem.cz)

Velká MM: 51, 52. Dokončujeme vzorek na strana 50/4, začali jsme 54/4.

Již klademe důraz i na správné a pečlivé psaní číslic.

Zítra nemáme kvůli testování vyšších ročníků hodinu Tv, budeme mít Č. Zítra si děti domů odnesou úbor na Tv k vyprání. Pěkný den všem!

 

 


 

11. listopadu

Č:

Dobré ráno, Měsíce.

Procvičujeme Zdokonalujeme čtení – strana 39, 40 – lze již číst.

(Jestliže jsou ve cvičení malá i velká tiskací písmena, děti se učí rozlišovat a nyní čteme: ,,velké tiskací A, malé tiskací e, malé tiskací i…..“. Jestliže jsou jen velká tiskací písmena ve cvičení, čteme jako doposud, jestliže jsou ve cvičení jen malá tiskací písmena, lze číst také rovnou: ,,a, e, o, ó….).

Uvolňovací cvičení paží, dlaní, prstů.

Blahopřání všem k novým písankám!

Písanka číslo 1 (Pís). Strana 1 a ze strany 2 první tři řádky s i (i, i, í). Taktéž horní dva řádky s nácvikem (strana 2). Děti nesou domů k nahlédnutí. Prosím obalit. Děkuji. Píšeme stále tužkou. V písance negumujeme, když dítě udělá chybu, chybné písmeno podtrhne a píše dál.

Prezentace přečtené knihy spolužačkou :-).

M:

Procvičujeme početní operaci odčítání v oboru 0 -5, výsledky ukazujeme na kartičkách s čísly. Prosím, kdo desky s čísly ještě ve škole nemá, ať si je donese. Děkuji.

Velká MM 49, 50 (vzorek v posledním cvičení 50/ 4 je možné dokončit doma, někteří mají ze školy).

Chybějící mohou procvičovat např. zde:

PROCVIČUJEME POČÍTÁNÍ DO 5 (websnadno.cz)

Pr:

Popis oblíbené hračky, ukázka hraček dětí, rozhovor o pomoci doma, úklidu hraček.

Kdo hračku dnes donesl, kamarádům ji představil. děkuji za spolupráci!

U 25, 26.

Příště nás čeká opakování této kapitoly.

Hv:

Píseň Grónská písnička, píseň s gesty.

Jaromír Nohavica – Grónská písnička – YouTube

Už Martin na bílém koni, dramatizace, nácvik.

Zdeněk Svěrák – Už Martin na bílém koni – text (karaoketexty.sk)

 

Připomínám: příští týden je 17. 11. státní svátek, 18. 11. ředitelské volno.

 

Krásný víkend a zdraví všem přeji, Barbora Pavlič Kvičinská


 

10. listopadu

Č:

Hry se slabikami, přiřazujeme slova a slabiky k obrázkům (zelená a hnědá část).

Čteme  ZČ: 37, 38. Hodnoceno.

ŽA: zadní strana – hra s kostkou v týmech.

DÚ: číst  ze ZČ do strany 38.

ŽA: 56, seznámení s malými tiskacími písmeny. Nácvik rozlišování velkých a malých tiskacích písmen, nácvik čtení.

Připomínám na zítřek DÚ: HRAČKA (viz. včerejší záznam).

M:

Číselná řada ( vzestupně, sestupně, 0 – 5).

Rozklady čísel s dřívky – děti řeší rozklad čísel na reálných předmětech.

Nově je v rozkladech čísel 0.

Velká MM: 48.

Malá MM: 19, 20/2, 3. Práce na IT.

Početní operace v oboru 0 – 5 byly hodnoceny.

Tv:

Hry s během, chůzí, skoky. Nácvik hodu horním obloukem.

 


 

9. listopadu

Č:

Píseň na uvítanou.

Opakujeme dny, měsíce.

Grónská písnička. Procvičení rukou, dlaní, prstů.

UC:29, psaní číslic: strana 6 – píšeme nulu.

Svatý Martin – příběh, porozumění čtenému, odpovídáme na otázky. Nalepení Martina na obrázek (dokončení práce za včerejška).

M:

Procvičujeme početní operace 0 – 5, sčítání a odčítání, děti ukazují výsledky na kartičkách. Cvičení velká MM: 47/3.

Velká MM: 46, 47.

Početní operace v týmech, děti řeší zadání příkladů od jiného týmu, kontrolují své výpočty navzájem.

Pr:

Rozhovor na téma, jak rádi trávíme čas s rodinou.

U 22, 23. Děti popisují obrázky větami.

V týmech děti řeší rébusy k připomenutí svátku svatého Martina.

Č:

Zdokonalujeme čtení: 34 – 38.

Připomenutí třídních pravidel.

DÚ: některé děti si nesou domů k dokončení psaní číslice 0, číst ze ZČ: lze do strany 38.

V pátek mají děti donést na hodinu prvouky svou oblíbenou hračku, jestliže jim to dovolíte. Prosím, nenosit zbraně. Jestliže si svou oblíbenou hračku nemohou donést, prosím, ať ji nakreslí. Děkuji.


Prosím o úhradu za vánoční fotografie. Děkuji.

8. listopadu

Tv:

Nástup a rozehřátí s bubínkem, běh a chůze do rytmu. Vyrovnávací cvičení, cvičení s papírovým kapesníčkem – cviky plosky nohy (zvedání, mačkání, přenášení). PH Na jelena.

A (1. skupina):

Píseň  The noisy toys song.

The noisy toys song – YouTube

Procvičujeme pokyny v A (stoupnout, sednout, otevřít knihu, zavřít knihu).

Procvičujeme: buben, kytara, letadlo, auto, panenka, míč, kolo, koloběžka.

Děti předvádí jednotlivé hračky a ostatní je pojmenovávají (kouzelná krabice).

PS: 13, 14 (rozdílů děti najdou více, než je v zadání, sloužilo nám k procvičování slovíček, které známe).

Děti domů dostaly list, mohou si vyrobit pexeso na procvičování slovíček.

Č:

DÚ: přinést vykresleného a vystřiženého Martina (zítra dolepíme na obrázek zimy). Někdo stihl ve škole.

Píseň na uvítanou, opakujeme dny a měsíce.

Kontrola DÚ (dokončit stranu 28 v UC za DÚ).

ŽA: 54, 55.

Procvičujeme čtení, opis slov, děti nesou domů k nahlédnutí a podpisu.

Nákup předmětů – charitativní sbírka proběhne ještě zítra.

Za odměnu si dnes děti vybíraly záložky od dětí ze Slovenska. Prvňáčci z Bratislavy nám  chystají dopis.

Vv, Pč:

Legenda o sv. Martinovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Svatomartinské rohlíčky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Malujeme temperou zimní krajinu, vykreslení Martina a nalepení na obrázek.

 

 

AJ (LAD):

PS str. 8+9,
DÚ: naučit se materiály (wood, paper, rubber)

 

7. listopadu

Č:

Dobré ráno, Dny, Měsíce.

Grónská písnička (iglú) – tanec s pohybem.

Jaromír Nohavica – Grónská písnička – YouTube

Rytmizujeme slova – tleskáme, skáčeme.

ŽA: 52, 53, 54, sebehodnocení práce.

Přejeme spolužačce k narozeninám.

Narozeninová (Uhlíř, Svěrák) – YouTube

Píseň Listopad, uvolňovací cvičení rukou, dlaní, prstů.

Správný sed a úchop.

UC: psaní dolního zátrhu (strana 27).

DÚ: UC strana 28 první tři řádky.

Hry se slabikami – fialové kartičky.

Chystáme si nové kartičky z Her se slabikami (hnědé, zelené, rozstříhání slabik, slov i obrázků). Čteme slabiky

a slova.

DÚ: čtení z ŽA strana 54.

M:

Vyvození obsahu číslice nula, zapisujeme nulu na číselnou osu, říkáme číselnou řadu vzestupně a sestupně

i s nulou. Propojení s pohybem. Krokujeme od nuly.

Velká MM: 44, 45.

Početní operace sčítání a odčítání do 5 (obor 0 – 5). Výsledky ukazujeme na číslicích. Děkuji, že děti mají desky s čísly a písmeny :-).

Zápis příkladů v týmech – děti tvoří zadání jinému týmu.


 

4. listopadu

Připomínám v pondělí 7. 11. jsou třídní schůzky od 17:00 v kmenové učebně.

Prosím o úhradu sady vánočních fotografií (kdo ještě neuhradil, sada s kalendářem).

17. 11. státní svátek.

18. 11. ředitelské volno – výuka neprobíhá. Pro nutné případy je zajištěna školní družina v době od 7:00 do 16:30.

DÚ (pro rodiče): prosím o rozstříhání čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5, symbolů větší než, menší než, rovná se, plus, minus (založit do desek na čísla).

Prosím o rozstříhání písmen: A, a, E, e, I, i, O, o, U, u, (dlouhé i krátké), M, m, P, p, L, l, S, s. Následně založit do desek na písmena. Doporučuji ze zadní strany označit číslem, jaké má Vaše dítě na všech materiálech.

Prosím, aby si děti desky s čísly i písmeny vzaly do školy.

 

Č:

Indiánská píseň s pohybem.

Míša Růžičková – Malí indiáni (Cvičíme s Míšou 6) – YouTube

ŽA: 51.

Čtení slov a slabik s písmenem I.

DÚ: ZČ lze do 33/1.

Náš Adámek – Jak se Adámek narodil.

M:

Číselná řada vzestupně, sestupně s pohybem.

Procvičujeme početní operace sčítání a odčítání v oboru do 5.

Malá MM: strana 17, 18.

Psaní číslic: strana 5, píšeme číslici 5, některé děti si nesou domů k dokončení. Děti vybíraly z každého řádku nejhezčí 5, taktéž jsem vybírala nejlépe napsanou 5.

Kontrola DÚ.

Prosím o kontrolu penálů, ořezání tužek, pastelek.

Pr:

Máme miminko, U 21 celá. Rozlišení potřeb pro malé dítě, řazení obrázků podle věku. Poslech příběhů, co miminko umí. Relaxace (zavřené oči, poslech hudby)

relaxační hudba a meditační hudba na spaní – meditace relaxace (vodopády, déšť, voda) – YouTube

– představujeme si, jak rádi trávíme čas s blízkými, rozhovor v kruhu. Úklid lavic a třídy.

Hv:

PL – Listopad, zpěv písně, orientace v notové osnově, poznávání symbolu pomlky, houslového klíče, rytmizace, opakování rytmických celků, tleskání, dupání.

Všem krásný víkend a pevné zdraví!

 


 

3. listopadu

Č:

Dobré ráno, Měsíce, Listopad.

Čtení slov, opis slov. Děti psaly na tabulky, ukazovala jsem kartičky se slovy, které již znají.

ŽA: 48 (procvičujeme).

Hry se slabikami – děti dostaly fialový arch (ve škole ve složce, přiřazování, pexeso).

Vyvození písmena I. Chybějícím možno zde:

HLASKA-A-PISMENO-I.pps (live.com)

Píseň (abychom věděli, co je to iglú).

Jaromír Nohavica – Grónská písnička – YouTube  Propojené s gesty a pohybem.

ŽA: 50.

Kresba indiána (v sešitě) – děti nesou domů ukázat. Přikládám ještě obrázek umyvadla pro chybějící žáky.

 

DÚ: ZČ.

M:

Procvičujeme početní operace v oboru do 5, rozklad čísel v oboru do 5 (práce s kaštany).

PROCVIČUJEME POČÍTÁNÍ DO 5 (websnadno.cz)

2. a 4. cvičení.

Velká MM: 43 – obchodování.

Číslice 4, Psaní číslic – strana 4, děti nesou domů stranu k dokončení.

DÚ: dokončit stranu 4/Psaní číslic.

Tv:

Nástup, rozehřátí s bubínkem, chůze či běh do rytmu, vyrovnávací cvičení – tvary písmen, plazení, střídání běh a chůze.

 


 

2. listopadu

Č:

Čtení slabik a slov, čtení obrázkových vět s porozuměním. Báseň Měsíce.

ŽA: 47, 48, 49.

DÚ: čtení ŽA 47/2.

ZČ: lze do strany 32.

Báseň Polámal se mraveneček – práce s textem, řazení obrázků.

Uvolňovací cvičení dlaní a prstů, nácvik dolního zátrhu, UC 24, 25.

Dokončení psaní číslice 3 – Psaní číslic strana 3, procvičování psaní číslice 3 (PL).

M:

Číselná řada vzestupně a sestupně.

Rozklady čísel. Chybějícím možno zde:

PROCVIČUJEME POČÍTÁNÍ DO 5 (websnadno.cz)

Velká MM: 41, 42. 42/2 – důraz na pečlivost.

Početní operace v oboru do 5.

Pr:

Rozhovor v kruhu – jméno dítěte, jména rodičů dítěte.

Kresba rodičů. U 20.

Písně:

Jakub Smolík & Viktorka Genzerová – Říkej mi táto (Oficiální video) – YouTube

Povídej maminko (www.zmozek.cz) – YouTube


 

  1. listopadu

Č: 

Podepisujeme dopis na Slovensko :-).

Písmeno a hláska U.

Rytmizace slov – tleskání, skákání, dělení slov na slabiky.

Modelujeme slova a slabiky.

ŽA: strana 46.

Úvodní báseň k písmenu U – procvičování.

Kontrola DÚ.

Procvičování dolní kličky – velká plocha, pracovní list, UC  23 – dokončení strany.

ZČ: možno číst až do strany 32.

 

Tv: dnes nebyla tělesná výchova, v tělocvičně probíhalo testování vyšších ročníků. Informaci jsme obdrželi ráno.

A:

 

Opakování barev a školních potřeb.

Nové učivo: hračky/toys: 

scooter, bike, ball, guitar, doll, car, plane, drum. DÚ: učit se slovíčka (možno z PS strana 11 a 12).

Píseň:

[HH1U3L7] The noisy toys song – YouTube

U strana 12 a 13 (viz. obrázek).

PS 11, 12.

Vv:

Kresba suchým pastelem a fixem – listopad – píseň Listopad

:

Dýně z papíru.

Děti mají nové známky v ŽK.

 

Prosím (kdo ještě neuhradil), ať děti donesou peníze za vánoční sadu fotografií. Děkuji.


 

31. října

 

Č:

Sešli jsme se naladěni na oslavu Halloweenu :-).

Píseň Strašidýlko Emílek.

Strašidýlko Emílek – YouTube

S pohybem: Dáda Patrasová – Strašidýlko Emílek – YouTube

Rozhovor o Halloweenu, Památce zesnulých (možno na ČT edu).

Halloween – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Čtení vět s obrázky. Rozhovor o prázdninách, odměna za vyplněné složky.

Týmová práce – počáteční hláska ve slově (přiřazování obrázků).

Zhodnocení týmové práce za uplynulé období, volba nových týmů – děti získaly první loďky, mají je nalepené

v ŽK.

Vyvození písmena U. Chybějícím možno:

HLASKA-A-PISMENO-U.pps (live.com)

PL: čarodějnický kotel – vyhledávání zvířat (užovka).

ŽA 44, 45.

DÚ ŽA 45/4 (obě části).

Kreslily jsme U – umyvadlo – do sešitu s písmeny.

Nácvik dolní kličky, procvičení a z UC strana 23 první řádek.

Psaní dopisu na Slovensko (kamarádům, kterým posíláme záložky).

M:

Početní operace sčítání a odčítání v oboru do 5.

Velká MM strana 40.

Nácvik hry Autobus (podle cvičení velká MM 42/3).

Rozklad čísel. Chybějícím možno zde:

Počítáme do 5 – Rozklady čísel (skolakov.eu)

PL- dýně – počítání příkladů a vybarvování, obtahování číslice 5, dokreslování pavučiny.

 


 

21. října

Č: Dobré ráno, Dny, Měsíce.

Procvičujeme slova, slabiky, délku slabik, vytleskávání.

ŽA: 43, ZČ: 26.  Hry se slabikami (děti si nesou domů v euroobalech, může být označeno jiným jménem, použila jsem starší euroobaly, můžete dětem dát do jiného obalu). Můžete si společně zahrát pexeso. Děti mohou trénovat přiřazování slabik a obrázků.

M:

Procvičujeme početní operace sčítání a odčítání v oboru do 5. Děti zapisují výsledek na tabulku.

Malá MM: 14, 15.

Psaní číslice 3 – Psaní číslic strana 3 (strana není hotová celá, ještě budeme pokračovat).

Procvičování na IT. Chybějící mohou např.:

Sčítání a odčítání do 5 (skolakov.eu)

Pr:

Podzim – opakování.

Poznáváme přírodniny  hmatem.

U 19, kresba houby dle výběru (jedlé a jedovaté).

Úklid třídy před ŘV, prázdninami, děti si nesou učebnice a pracovní sešity domů.

Hv:

Opakujeme: Huboval vrabčák, Vlaštovičko, leť.

Seznámení s houslovým klíčem (procvičujeme zrakové vnímání – odlišení správného houslového klíče, houslový klíč jsme nepsali – informace chybějícím). PL je ve škole.

Zpěv :-).

Děti mají nové známky v ŽK. ŽK jsem zkontrolovala, prosím, zapisujte omluvenky za absence do omluvného listu v ŽK (i pozdní příchod je nutné řádně omluvit).

 

Děti dostaly na prázdniny ,,Prázdninové procvičování“, kdo jej přinese po prázdninách vyplněné, malá odměna jej nemine :-). Chybějící mají ve škole (možno vyzvednout  po domluvě v pondělí či úterý). Je to samozřejmě dobrovolné ;-).

Prosím, aby děti pravidelně četly! 

V pondělí 31. října se s dětmi opět setkáme ve škole, tento den je možné přijít do školy v oblečení na oslavu Halloweenu. 31. 10.  si v rámci výuky svátek připomeneme.

Těším se na setkání při konzultacích ve třech,

všem přeji klidné dny a hodně zdraví, Barbora Pavlič Kvičinská


 

20. října

Č:
Kontrolujeme DÚ.
Básně a píseň na uvítanou.
Rozcvičení paží, dlaní, prstů.
Procvičení horní kličky a nácvik dolní kličky.
ZČ: 22,23,24,25.
DÚ: čtení ze Zdokonalujeme čtení možno do strany 26.
Skládání slov na tabulky (slova ze známých písmen), otevřené slabiky (končící samohláskou).
Čtení na pokračování Hup a Hop, vykreslování mořské mandaly.
ŽA: strana 42.
M:
Krokování, procvičování početní operace odčítání v oboru do 5.
Velká MM 38, 39.
Nácvik psaní číslice 4.

Pochvala všem za odčítání v oboru do 5.
Tv:
Běh a chůze, protažení s prvky taichi, míčové hry, pravidla chování ke spolužákům. Děti si nesou domů úbor na vyprání.

Další třídnická hodina bude dne 23. listopadu – 5. vyučovací hodina.


 

19. října

A: moje skupina dnes dostala barevný převážně obrázkový slovníček (mají jej založený v ŽK).

 

Č:

ŽA: 41

Hry se slabikami – přiřazování slabik k obrázkům (děti mají ve složce ve škole).

Uvolňovací cvičení paží, dlaní, prstů.

Nácvik horní kličky (PL).

UC: 20, 21 – první dva řádky, třetí a čtvrtý řádek je DÚ.

DÚ: číst ze ZČ dle výběru.

 

Setkání s policistou: dopravní výchova, zaměřena na bezpečný pohyb chodců na ulici i na silnici.

Pr:

Stromy na podzim.

Pohádka O jabloňce, převyprávění, změny stromů v průběhu roku, porozumění textu.

Odlišování jehličnatých a listnatých stromů.

Učebnice strana 18.

TH (třídnická hodina): shrnutí, co se nám ve škole líbí, rozhovor, připomenutí třídních pravidel, PL – děti hodnotily svou práci v jednotlivých předmětech (smajlíky), hodnotily počtem hvězdiček, jak se jim ve škole líbí (individuálně odůvodňovaly). Všechny mají velkou pochvalu! PL mám u sebe, k nahlédnutí na konzultacích či TS.

Zítra proběhne sběr starého papíru.


18. října

M:

Procvičujeme početní operace sčítání a odčítání v oboru do 5 (krokujeme u tabule i v lavici s pásky) – příklady

z velké MM 37/4.

Velká MM: 36, 37.

IT:

Sčítání do 5 (skolakov.eu)

Kontrola DÚ.

Porovnáváme čísla v oboru do 5 – hodnoceno v Bakalářích i v ŽK.

Přáli jsme spolužákovi ke jmeninám.

A:

Opakujeme pozdravy, barvy a školní potřeby, materiály. Je nutné slovíčka umět a procvičovat (nová slovíčka dnes nebyla). 

Opakujeme písně, které jsme již zpívali.

Dramatizace – vyndáváme neviditelné předměty z krabice, předvádíme předmět bez užití slov a ostatní pojmenovávají – procvičování slovní zásoby.

PS 8/3.

PL – obrázky školních potřeb – vykreslení podle pokynů – hodnoceno.

Č:

Opakujeme básně.

IT: Hláska – písmenko P (websnadno.cz)

Rytmizace slov.

V týmech děti píší slova, která již dokáží složit ze známých písmen.

Čteme slova, opis slov – hodnoceno v Bakalářích i v ŽK. Děti nesou domů k nahlédnutí i k podpisu.

ŽA: 40.

DÚ: ŽA: 41/2.

Vv, Pč:

Jak pejsek s kočičkou slavili 28. října – četba, motivace.

Pro zájemce také:

Den vzniku Československa – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Malá ukázka:

 

 

Kresba voskovkou a malba vodovými barvami – pejsek a kočička, trhání papíru a lepení – vlajka ČR.

AJ (LAD):

Školní potřeby
DÚ: naučit slovíčka z pracovního listu „Škola“

Zítra je poslední den, kdy je možné přihlásit se na termín konzultací ve třech (viz. níže), následně přihlášeným termíny potvrdím přes Bakaláře. 

Prosím o platby za fotografie.

Zítra připomínám: druhá vyučovací hodina – dopravní výchova, preventivní program, pátá vyučovací hodina – třídnická hodina.

 

 


 

17. října

Č:

Dobré ráno (píseň), Dny, Měsíce (básně).

Rozhovor v kruhu o víkendu.

V týmech určujeme první hlásku obrázků, třídíme obrázky.

 

Opis slov na tabulky.

Zdokonalujeme čtení: 18, 19, 20, 21.

DÚ: čtení ze ZČ.

Vyvození písmena P, chybějícím možno i zde:

HLASKA-A-PISMENO-P.pps (live.com)

ŽA: 38, 39. (U básně na straně 38 kroužkujeme písmeno P).

Do sešitu kreslíme pilu (P – pila), viz. fotografie.

Uvolňovací cvičení na ruce s básněmi.

UC: 18, 19 (nácvik psaní vratného tahu). Sebehodnocení vlastní práce.

M:

Děti dostaly domů krokovací pásky, obdobné mají i na lavici. Procvičujeme sčítání a odčítání v oboru do 4.

Číslo 5 – jeho obsah. Určujeme počet prvků ve skupině, počet obrázků.

Chybějícím možno zde:

Počítáme do 5 (skolakov.eu)

Velká MM 34, 35.

DÚ: malá MM: 12/1, 2.

 

Prosím o kontrolu penálů, některé děti již mají krátké tužky, potřebují nové.

Přišly sady vánočních fotografií, prosím o částku 330 Kč (prosím přesnou částku, týká se pouze dětí, které se fotily). 

Stále ještě nemám peníze od všech za první sady fotografií.

Zítra připomínám: 1. hodinu máme M.


 

14. října

Č:

Odlišujeme počáteční písmeno ve slově.

Chybějícím možno zde: Hláska – písmenko O (websnadno.cz)

Čteme písmena, slabiky, slova, obrázkové věty.

ŽA 36, 37.

Kontrola DÚ.

,,Běhací diktát“: děti chodí po třídě, přečtou si slovo, dojdou do lavice a slovo napíší (chodí i vícekrát, některé dostaly slovo přímo k samotnému opisu). Děti nesou k nahlédnutí a podpisu domů.

Pro vysvětlení: jde o opis, vzor napsaný tiskacím písmem děti opisují do sešitu také tiskacím písmem. Snad je to srozumitelné. 🙂

DÚ: čtení ze ZČ lze až do strany 21 (prosím i obloučkovat).

Přejeme k svátku spolužačce. Zpěv písně na přání.

Moc děkuji, že děti mají doplněné učivo v případě absence. Ocenění letí všem maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům…..

M:

Odlišujeme početní operaci sčítání a odčítání (gestem, chybějícím doporučuji odlišit si i barevně – plus zeleně, minus červeně).

ZAŠIFROVANÁ SLOVA – počítáme do 4 (websnadno.cz)  Dnes jsem počítali i luštili.

Krokujeme příklady, v pondělí na děti už čekají krokovací pásky i na lavici :-). Děti je dostanou i domů. Slouží nám k vizuální podpoře odčítání a sčítání.

(Dítě se postaví na počátek – ve třídě máme žlutou kartu, dělají kroky podél číselné osy, jeden krok = jedno číslo, tzn. přečteme příklad např.: 2 + 1 =, dítě se postaví na počátek, udělá dva kroky, plus jeden krok, řekne výsledek – 3 – stojí vedle čísla 3). S krokovacím páskem určitě bude srozumitelnější. U odčítání nejprve dojde k prvnímu číslu v příkladu a následně dělá kroky pozpátku – odčítá, tam, kde skončí – opět výsledek příkladu.)

Pro připomenutí vkládám foto z 1. září:

 

Prosím, zda by si děti mohly do školy donést malou figurku (např. z hry Člověče, nezlob se, možno i jiná malá figurka, která se vejde do penálu). Děkuji.

Velká MM: 33, 30/2.

Malá MM: 13/2 (některé děti mají ohodnoceno, některé děti ještě potřebují upevnit symboly +, -.)

Pr:

Podzim na poli: O řepě (klasická pohádka a veršovaná).

Chybějícím možno zde:

POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ – Bing video

Dramatizace pohádky. Vykreslení jednoho obrázku k pohádce z U 17. Vykreslení zemědělských plodin, rozhovor o plodinách na poli.

Hv:

Zpěv, dramatizace.

Chybějícím:

Zpívánky 2 – Prší, prší (Ljuba Krbová, Jan Hrušínský) – YouTube

 

Připomínám:

18. 10.: první vyučovací hodinu máme M místo Tv (v tělocvičně probíhá testování jiných ročníků, ve středu bychom o M přišli kvůli Dv).

19. 10. : druhá vyučovací hodina: dopravní výchova, pátá vyučovací hodina: třídnická hodina.

Do 19. 10. prosím napsat pro Vás vhodný termín konzultace ve třech (Komens Bakaláři). Následně termíny konzultací potvrdím. Děkuji za spolupráci. Těším se na setkání. Konzultace jsou dobrovolné :-).

 

Všem přeji krásný víkend, nemocným brzké uzdravení, užijte si všechny oslavy!

 

 


 

13. října

Č:

Písně a básně na uvítanou.

Kontrola DÚ.

IT (interaktivní tabule) – písmeno O a jeho pozice ve slově.

Spojujeme písmena do slabik, čteme slabiky.

Píseň Prší, prší – uvolňovací cvičení rukou a dlaní.

Zpívánky 2 – Prší, prší (Ljuba Krbová, Jan Hrušínský) – YouTube

UC: strana 16 a část strany 17.

DÚ: dokončení strany 17 (UC).

Skládáme slabiky a slova na tabulky, čtení.

ŽA 34 a 35. Zdokonalujeme čtenářské schopnosti. Krátké a dlouhé slabiky.

DÚ: ze ZČ lze číst až do strany 21.

Děti dostaly diktáty, nesou domů k podpisu a nahlédnutí, známky jsou zapsané v ŽK i v Bakalářích.

M:

Jedna, dvě – píseň. Krokujeme a procvičujeme početní operace sčítání a odčítání v oboru do 4. Odlišujeme znaménko plus a minus.

Velká MM: 31, 32.

Tv:

Nástup, rozehřátí, cvičení s overbally, rozcvička – prvky  taichi, PH Na jelena.

 

Změna: preventivní program Dopravní výchovy proběhne ve středu 19. 10. (druhou vyučovací hodinu), abychom nepřišli o hodinu angličtiny.

 

Milí rodiče a milé děti!

Ráda bych Vás pozvala na slíbené konzultace ve třech, které mohou proběhnout

v pondělí 24. 10. a v úterý 25. 10. (v rozmezí od 10:00 do 17:00 hodin, vždy v celou hodinu a následně po 20 minutách, tzn. 10:00, 10:20, 10:40….). V případě zájmu mne kontaktujte prostřednictvím Bakalářů nejpozději do středy  19. října, prosím,  uveďte i Vámi preferovaný den a čas. Jestliže odjíždíte na prázdniny, vypíši termíny i na následující týden v odpoledních hodinách.  Opět prosím o písemnou zprávu do Bakalářů. Děkuji za pochopení, těším se na setkání.


 

12. října

Č:

Dobré ráno (píseň), Dny, Měsíce (báseň).

Přejeme k narozeninám :-). Pro radost nemocným:

Narozeninová (Uhlíř, Svěrák) – YouTube

Odlišujeme dlouhé a krátké slabiky.

Čteme slabiky, slova – ZČ – 16.

Diktát slabik (děti dostanou známky zítra do ŽK i Bakalářů). Všechny mají pochvalu!

Tvoříme slova na tabulky (máme ve škole).

 

Vyvození písmena O (po hodině Pr, O – ovoce)

HLASKA-A-PISMENO-O.pps (live.com)

ŽA 32, 33.

DÚ: ŽA: 33/4. ZČ 17/1.

Do nového sešitu písmeno O (O oko).

 

M:

Početní operace sčítání a odčítání v oboru do 4.

SČÍTÁME A ODČÍTÁME DO 4 (websnadno.cz)

Počítáme reálné předměty, na prstech.

Velká MM 30.

Hra Autobus (propojení s příklady).

Malá MM: 12/3 (pro chybějící: podpora při odlišování plus a minus – můžete si plus obtáhnout např. zeleně, minus červeně).

Děti si vedly velmi dobře, jedná se o náročnou úlohu. Pro mne je to důležitá zpětná vazba, jak se nám plus

a minus daří odlišovat (zrakově, obsahem).

Děti mají pochvalu, jsou aktivní, velmi se snaží, pomáhají druhému. Malá MM je u mne.

Pr:

Podzim v sadu a na zahradě.

Poznáváme v týmech, co je skryto pod plachtou (ukázka ovoce a zeleniny).

Děti poznávaly ovoce a zeleninu hmatem, domlouvaly se v týmech a společně nakreslily, co si myslely, že se pod plachtou ukrývá. Týmová práce se nám daří :-).

OVOCE A ZELENINA (websnadno.cz)

Sklizeň ovoce – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

(pouze do 3:10)

U 15, 16.

 

Pro chybějící:  po domluvě je možné vyzvednout si materiály, které mají děti ve škole.

Některým žákům se ještě tvoří přístupová hesla do MS Teams. Děkuji za pochopení.


11. října

Tv:

Nástup, rozehřátí – míčové hry, cvičení s básněmi, vylézání a slézání – žebřiny.

A:

Opakujeme pozdravy, písně ( The colour song, What´s in my bag, Yes, that´s right).

Kimova hra – opakujeme názvy školních potřeb.

Ověřování znalosti slovíček (školní potřeby).

PS 8/1, 2, 10.

U 8/1 (s písní), U 9 – materials – wood, rubber, paper.

Děti byly hodnoceny za znalost slovíček, kdo hodnocen nebyl, příště si doplní. Slovíčka nutno opakovat.

 

AJ (LAD):

DÚ: Naučit slovíčka z  pracovního listu  „škola“

Č:

Básně – Dny, Měsíce, píseň Dobré ráno.

Čtení ZČ: 14, 15, 16.

Nové karty na procvičování slabik (hry se slabikami), děti mají ve škole.

Rytmizace slov – určujeme dlouhé a krátké slabiky pohybem.

DÚ: ZČ strana 16 (lze do strany 16).

Luštíme tajenku – zaměření na měsíce v roce – tajenka – sešit. Děti dostaly nový sešit, nesou domů

k nahlédnutí.

Vv, Pč:

Kreslíme obrázky, které nám pomohou lépe odlišovat jednotlivá písmena.

A anděl, M metr, E elektřina, L Lego, S silnice

Tvoříme obrázky z přírodnin – skupinová práce.

Děti mají v ŽK na zadní straně papírek s přihlašovacími údaji do MS Teams (připevněné za obalem, aby nedošlo ke ztrátě). Prosím, přihlašovací údaje nechte doma, ověřte přihlášení, děkuji.


 

8. října

Č:

Dobré ráno, Dny, Měsíce

Rozhovor o víkendu, důraz na správný mluvený projev (už se nikdo nestydí 🙂 ).

Procvičujeme čtení slabik a slov.

Vytleskáváme slova, skáčeme dlouhé a krátké slabiky (roznožmo, snožmo).

ŽA: 29, 30, 31.

Uvolňovací cviky na paže a prsty.

UC: 14, 15 (nejprve nácvik na PL a volný list – psaní šikmé čáry zdola nahoru).

Modelujeme slabiky, slova.

Nácvik diktátu slabik na tabulky.

DÚ: ZČ: strana 14.

 

M:

Jedna, dvě – píseň. Krokujeme – sčítání.

Velká MM: 27/1, 2. 28. 29.

Píšeme číslici 2, vyvození početní operace odčítání.

Chybějící mohou procvičit zde:

SČÍTÁME A ODČÍTÁME DO 4 (websnadno.cz)

DÚ: dokončení strany s číslicí 2 (psaní číslic strana 2).

Pochvala všem dětem za čtení! Děkuji za donesené přírodniny ke tvoření. Pozdravujeme všechny nemocné a přejeme jim brzké uzdravení!

Důležité termíny:

19. 10. – třídnická hodina (5. vyučovací hodina) – změna kvůli ŘV.

18. 10. – prevence Dopravní výchova 2. vyučovací hodina (akce proběhne ve třídě).

24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina

a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace

k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.

 


 

7. října

Č:

Dobré ráno, dobrý den – píseň, Dny, Měsíce – básně.

PL – nácvik psaní S (obtahování S) – chybějící mají ve škole. Psaní S na tabulky.

S, Š – dechové cvičení.

ŽA: 27/2, 4, 28.

Poslech četby O poslední vlaštovce (četla jsem ve třídě,  kniha Pohádkový dědeček – E. Petiška).

Chybějícím možno zde: Pohádka o poslední vlaštovce – YouTube

DÚ: Zdokonalujeme čtení 12, 13 (slabiky propojit obloučkem).

M:

Jedna, dvě. Číselná řada. Porovnávání a užívání symbolů (větší než, menší než, rovná se).

Pro chybějící možno zde:

Porovnávání počtu prvků do 4 (skolakov.eu)

Velká MM: 26, 27 (3, 4).

Malá MM: 9.

Hodnocení porovnávání v oboru do 4 v ŽK (i v Bakalářích).

Některé děti nedonesly DÚ, nutno doplnit.

Pr:

Podzimní počasí, živočichové na podzim.

Chybějícím:

PODZIM (websnadno.cz)

POČASÍ NA PODZIM (websnadno.cz)

Poznávání, popisování obrázků počasí, dramatizace  – předvádění, co si vezmeme na sebe.

U 13, 14.

Když se řekne stěhování: tažní ptáci – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Poznáváme stěhovavé ptáky, pojmenování ptáků podle obrázků.

Hv:

Huboval vrabčák, Vlaštovičko leť (připomenutí písní z MŠ).

Chystáme se na besídku 😉 ….překvapení pro Vás.

 

Milí rodiče, ráda bych se Vás zeptala, zda doma nemáte přebytečné staré bavlněné prostěradlo bílé barvy (ne stahovací), kdybyste jej mohli postrádat, prosím, věnujete prostěradlo naší třídě? Uvítali bychom jej na vyrábění. Děkuji!


 

6. října

Foto pro radost:

 

 

Č:

Nácvik nové básně – Měsíce (děti mají vloženou v ŽK, na chybějící čeká ve škole), učíme se společně ve škole.

ZČ: 10, 11. Některé děti mají pěkné hodnocení i v Bakalářích, všichni mají dopsané hodnocení v ŽK i z dalších předmětů (měsíc říjen).

Nácvik psaní diktátu na tabulku. PRVNÍ diktát písmen všichni zvládli výborně, děti si nesou domů k nahlédnutí

a podpisu (dostali dnes sešit). Velká pochvala!

Vyvozujeme písmeno S (báseň Had leze z díry). Modelujeme S.

Kouzlo S, Š (:-) foukáme si do dlaní a pozorujeme teplý a studený vzduch).

HLASKA-A-PISMENO-S.pps (live.com)

ŽA: 26, 27/1, 3.

DÚ: Číst ze ZČ (děkuji, že děti podporujete ve čtení, je to důležité, opravdu stačí deset minut za den, raději častěji a krátce, než jen některé dny a delší dobu).

Oceňuji Váš přístup, kdy v případě zapomenutého ZČ nachystáte jiný materiál. Vážím si toho. Lze využít

i následující odkazy.

1A-21-Zdokonalujeme-čtení-k-Živé-abecedě-Čteme-a-píšeme-s-Agátou-ukázka-zmenšeno-1.pdf (nns.cz)

Živá abeceda – strana 24 – AMOS (nns.cz)

M:

Jedna dvě, Honza jde – pohybová hra, tvoříme skupiny o daném počtu.

Práce v týmech: tvoříme příklady z přírodnin, dřívek.

IT – vyvození počtu do 4.

Pro chybějící možno např.:

Počítáme do 4 (skolakov.eu)

Velká MM: 24, 25/1, 2, 3.

DÚ: Velká MM 25/4, 5.

Tv:

Nástup, ,,Vracečka“, zdravotní cviky, reflexe dne (co se mi líbilo, co se mi povedlo – s Hupem). Připomínáme si pravidla při hrách, pravidla chování v tělocvičně, ohleduplnost k druhým.


 

5. října

Č:

Seznámení s novou básní Měsíce.

Zdokonalujeme čtení: 8, 9.

Hry se slabikami a písmeny.

Čtení slabik.

Uvolňovací cvičení paží a dlaní.

Nácvik  šikmé čáry zdola nahoru, propojení s básní, využití tabulek.

UC:  13.

DÚ: pravidelné čtení 10 minut/den.

Psaní číslice 1 (UC opačná strana, strana 1). DÚ dokončení strany 1 (číslice 1).

Hup a Hop – četba na pokračování, vyprávění, hlavní postavy příběhu, popis.

Seznámení s naší partnerskou školou na Slovensku.

M:

Tvoříme příklady na sčítání (IT).

Velká MM: 22, 23.

Sčítání a odčítání do 3 (skolakov.eu) (,,zdravá i nezdravá strava“ – cv. 1, 2)

Pr:

Podzim – barvy podzimu.

U: 10, 11, 12.

Měsíce.

DDÚ: sběr přírodnin (kaštany, žaludy, šišky, lisování listů).

Pro chybějící a nemocné:

Chaloupka na vršku – 19 Jak to bylo na svatého Václava – YouTube

Chaloupka na vršku – 10 Jak děti pekly brambory – YouTube

PODZIM (websnadno.cz)

Připomínáme si pravidla v naší třídě.

V Bakalářích mají děti nové známky (některým jsem omylem ještě zapsala v ŽK do září, omlouvám se, známky do ŽK ještě budu doplňovat).

Některé děti si domů nesou fotografie (již je uhradily).

Prosím, aby děti nosily do školy pomůcky podle rozvrhu. Jestliže je nemají, prosím, nutno si do PS/U doplnit. (Pracují na papíry, ofocené materiály, v PS jim to bude chybět. Ofocené materiály nejsou  barevné, přehledné, hůře se s nimi pracuje, ofocené materiály děti snadno ztratí, nemohou se pak k probranému učivu vrátit.) Děti potřebují podpořit v chystání pomůcek na vyučování. Děkuji za pomoc.


 

 

4. října

Máme sady fotografií (školní pro prvňáčky), prosím, kdo se fotil, aby do školy donesl 330 Kč. Prosím o přesnou částku. Děkuji.

Tv:

Dnes jsme se věnovali zájmům a koníčkům dětí, povídali jsme si, co dělají rády. Stále je ještě možnost vyzkoušet kroužky, které probíhají v naší škole.

Kroužky a mimoškolní aktivity – ZŠ Chvaly (zschvaly.cz)

Míčové hry, ,,Vracečka“, nástup ještě zdokonalujeme :-).

A:

Opakujeme pozdravy, barvy, píseň The colour song, What´s in my bag.

DÚ: naučit se slovíčka: notebook, crayon, ruler, chair (taktéž umět i předchozí slovíčka – školní potřeby). Příště bude hodnoceno. 

PS 46/1 – vykreslovali jsme podle diktátu (barva a název předmětu).

U 6/3 – doplňování do řady.

U 8/1, 3. K tomu nová píseň. U 61.

PS 9, PS – vystřihování z přílohy své aktovky, dokreslení školních potřeb.

 

Č:

Procvičujeme čtení slabik a slov, ŽA 24 a 25, pexeso s vystřiženými obrázky (hry se slabikami).

DÚ: čtení 10 minut ze Zdokonalujeme čtení, možno až do strany 11 podle výběru dítěte.

 

Vv, Pč:

Záložky si děti nesou domů, již jsme vyráběli podruhé. Naše škola na Slovensku (s touto školou proběhne výměna záložek):

Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava (edupage.org)

Ovoce na prostírání – kresba čar, trhání papíru a lepení.

 

AJ (LAD):

PS str. 6 cv. 1, str. 7
DÚ: Naučit se slovíčka – notebook, crayon, ruler, chair (slovníček je v PS na str. 61). Děti, které nemají z dnešního dne jedničku ze zkoušení se doučí i zbytek slovíček z lekce 1 – škola (PS na str. 61, Unit 1 school).

 


 

3. října

Další děti dostaly kartičky do automatu na svačinky (děti, které o ně projevily zájem).

Připomínám nutnost pravidelného čtení: nyní již 10 minut denně.

DÚ: ŽA 22/3, 23/3 (čtení).

 

Č:

Dobré ráno, dobrý den. Báseň: Dny, Správný sed a úchop.

Vyprávění o dnech volna, přáli jsme spolužačce k narozeninám.

Narozeninová (Uhlíř, Svěrák) – YouTube  Zpívání pro radost.

Báseň k písmenu E, děti mají pochvalu :-). Vyhledáváme a kroužkujeme písmeno E v básni (ŽA 20).

ŽA 21, 22, 23.

Tvoříme slabiky a slova na destičky s písmeny. ŽA 24.

Rozstříhali jsme část obrázků z her k Živé abecedě (děti mají ve škole).

Uvolňovací cvičení a nácvik psaní horního oblouku.

UC strana 12.

M:

Vyvození početní operace sčítání a znaménka plus.

Pro chybějící:

Počítáme do 3 (skolakov.eu)

Sčítání a odčítání do 3 (skolakov.eu)

Velká MM: 20, 21.

 

Dnes si všichni zaslouží velkou pochvalu za práci a aktivitu, na začátku hodiny už máme vždy pěkně nachystané pomůcky :-).


 

27. září

Připomínám:

Od 17:00 je plánována oslava 235 let trvání školy – srdečně Vás zveme. Vedle krátké vzpomínky na historii školy je zařazeno vystoupení žáků a na závěr bude vysazen strom. Součástí bude i možnost prohlídky školních budov.  

Dnes jsme měli projektový den: Den české státnosti: SVATÝ VÁCLAV.

 

Tv:

Nástup a rozcvička s overbally, překážková dráha s overbally (královská koruna), také cestu z tělocvičny jsme zvládli s korunou na hlavě.

A:

Opakujeme pozdravy, barvy a školní potřeby, opakujeme písně. Nad vitráží (vysvětleno, ukázky, omalovánka) Václava jsme si procvičili barvy, otestovali naši znalost barev (známky mají děti v ŽK).

What’s in my bag? A song – YouTube

The colour song – YouTube

Č:

Prezentace na IT (28. září).

PL – čteme o Václavovi.

Vyvození písmena E.

ŽA: 20.

DDÚ naučit se báseň ze strany 20 (ŽA).

V týmech děti skládaly obrázek (dvacetikoruna, seznámení s vyobrazením, nápisem).

DÚ: pravidelné čtení každý den (možno ze ZČ i z ŽA).

Vv, Pč:

Vyrábíme postavu Václava z makovic, kartonu, krepového papíru. Velká pochvala všem.

Poslech Povídání o pejskovi a kočičce.

Přeji všem klidný den státního svátku a příjemné prožití dnů ředitelského volna.

Ve škole se shledáme opět 3. října, Barbora Pavlič Kvičinská


 

 

24. září

Č:

Píseň na uvítání, básně s pohybem rukou, báseň na správný sed a úchop.

Nacvičujeme psaní čar všemi směry – velká plocha, astra pro maminku (PL), UC strana 10.

Pochvala za DDÚ, děti mají krásné loďky i vlnky!

DÚ: čtení: Zdokonalujeme čtení strana 6 (možno si doplnit o obloučky).

Počty slabik ve slově, vytleskávání, slabiky krátké a dlouhé (odlišujeme skokem snožmo, roznožmo).

ZČ: 4, 5, 6.

Práce s tabulkou a písmeny – skládání slov z písmen, která jsme se již učili.

UC: strana 11.

Hup a Hop: četba na pokračování.

M:

Číselná řada vzestupně, sestupně, opakujeme symboly ,,rovná se“, ,,vetší než“, ,,menší než“ (nutno číst zleva doprava).

Velká MM: strana 18 a 19.

PH: tvoříme skupiny o daném počtu prvků.

 

ŽK jsou vybrané u mne ke kontrole.


 

23. září

V sešitě do družiny mají děti vlepené údaje s pokyny k platbě.

Č:

Báseň a píseň na uvítanou.

Tvoříme slova a slabiky s písmeny, která známe (děti jsou písmena a tvoří dvojice, skupiny).

ŽA: 18 a 19. Obloučkujeme, opakovaně čteme.

Sebereflexe: Jak čtu? Děti si samotné na stránky dávaly ,,smajlíka“ podle svého hodnocení.

O víkendu doporučuji čtení v ŽA strana 18.

Materiály si děti nesou domů k nahlédnutí.

Poznáváme naše jména, rozdáváme si pomůcky, nově máme službu ,,zahradníka“, zalévání květin ve třídě.

DDÚ (dobrovolný domácí úkol): vykreslení lodičky a pod ni vlnky (PL).

M:

Číslo 3, číselná řada do 5 vzestupně, sestupně, s pohybem.

Určování počtu prvků.

Chybějícím např.:

Počítáme do 3 (skolakov.eu)

Velká MM: 16, 17.

Malá MM: strana 6.

Pr:

První podzimní den, výzdoba oken ve třídě.

Opakujeme dopravní značky.

Jdeme do školy (websnadno.cz)

Učebnice: Strana 8 – dokončení (dopravní značky), strana 9 – opakování zářijového učiva.

Zkusili jsme jít ve vestách ve dvojicích a trénovali jsme přecházení silnice (uvnitř budovy).

Hv:

Zařazení PL do desek, píseň Žabička veselá.

Pějme píseň dokola s Hupem (písně o zvířatech).

Hodnocení týdne a rozloučení (rozhovor v kruhu).

V úterý 27. 9. bude náš den zaměřen na Den české státnosti (projektový den SVATÝ VÁCLAV).


 

22. září

24. 10. bude 5. vyučovací hodina –  třídnická hodina.

Č:

Píseň Dobré ráno, báseň Dny.

PH: děti tvoří dvojice a tvoří slabiky (L, M, A, Á). Rytmizace slov.

ŽA: strana 17.

ZČ: 3.

Básně s pohybem na rozcvičení rukou, správný sed a úchop. Píseň Moře.

Psaní na tabuli – vodorovné čáry s básní (žebřiny, báseň z UC strana 9).

UC: strana 9.

Četba na pokračování Hup a Hop.

Sebereflexe: co mi podařilo, co se mi líbí.

DÚ: čteme ZČ strana 3 (ve cvičení 3/4 jsme přidali ke slabikám obloučky).

M:

Číselná řada do 5 (1 – 5, vzestupně, sestupně), s pohybem.

Porovnávání.

Více – méně – stejně (skolakov.eu)

Užíváme symboly ,,větší než“, ,,menší než“, ,,rovná se“.

Velká MM strana 15, malá MM: strana 4/1, 5/1, 5/5.

Měla babka (píseň).

Krásný den všem. Zítra možná půjdeme na malou vycházku v rámci prvouky (záleží na počasí a kondici dětí).

Připomínám odevzdání Informovaných souhlasů (s volbou souhlasím/nesouhlasím). Děkuji. 


 

21. září

Č:

Píseň Dobré ráno.

Básně s pohyby prstů pro snadné psaní, píseň Moře. (Chybějící mohou doma např. chvilku ,,kreslit“ na plech, kde je vysypaný hrách, mouka).

Uvolňování celých paží na píseň.

Trénujeme posun ruky po papíru – velká plocha, mazací tabulky, papír.

UC strana 8.

ŽA: strana 16 podle pokynů dole na straně.

DÚ ZČ: 5 minut (dle výběru lze ze strany 1, 2, 3/1).

M:

Píseň Měla babka.

PH: Hrušky a jablka – tvoříme skupiny podle zadání (např.: dvojice – jedna hruška a jedno jablko).

Číselná řada vzestupně, sestupně – 1 – 5 (s pohybem).

Velká MM: 14/1, 2, 3, 4.

Pochvala za domácí úkoly!

DÚ: velká MM 14/5, 13/5.

Pr:

Báseň Dny.

Téma: Jdeme do školy.

Rozhovor, jak ráno děti chodí do školy, jaký používají dopravní prostředek.

Opakování některých dopravních značek (popisujeme a vyvozujeme jejich význam, přesný název není nutno umět, důraz na porozumění).

U: strana 8 – vykreslení obrázku podle toho, jaký používají dopravní prostředek (nebo chodec, jestliže chodí do školy pěšky).

Na větším obrázku jsme pouze vykreslili děti tak, aby byly na ulici dobře vidět. V pátek budeme pokračovat s dopravními značkami a nacvičíme si přecházení i venku (jestliže počasí dovolí). Shrneme si kapitolu za září. Učebnice jsou vybrané u mne.

 

Některé děti dnes nakupovaly v rámci Srdíčkových dnů.

V ŽK mají některé děti vložené Informované souhlasy, prosím, proveďte volbu, zda souhlasíte či nesouhlasíte, pošlete po dětech obratem do školy. Děkuji.

Do projektu Záložka do knihy spojuje školy jsme přihlášeni.

Zítra jdeme na oběd během výuky (kvůli organizačním potížím v ŠJ), vyučování končí jako obvykle v 11. 40. Děkujeme za pochopení.

Některé děti dnes dostaly kartičky do automatu se zdravou svačinkou, pro ostatní se ještě chystají. 

Happysnack® – školní automat na zdravou svačinku | školní automat na zdravou svačinku

Děti mají pochvalu za aktivitu v hodinách!

 


 

20. září

I zítra si děti mohou nakoupit v rámci Srdíčkových dnů (některé děti nakupovat chtěly, ale neměly dnes potřebný obnos), lze koupit podle dostupnosti:

baterka 35 Kč, tužka 30 Kč, hlavolam (různé druhy) 40  Kč, magnetka s motivem zvířátek 30 Kč.

Zítra některým pošlu po dětech domů Informované souhlasy, poprosím, je nutné provést volbu souhlasím/nesouhlasím, podpis nestačí :-). Děkuji.

 

Tv:

Nástup.

Rozehřátí s bubínkem.

Zdravotní cviky, vyrovnávací cvičení v nízkých polohách.

Hod obouruč, hod horním obloukem. ,,Vracečka“.

A: Hello, Goodbay.

 

(V hodině k nám přišly slečny s prodejem v rámci Srdíčkových dnů, lze nakupovat ještě zítra.)

Opakujeme barvy:

The colour song – YouTube

Nové učivo: School: pencil case, pen, bag, pencil, rubber, book (nutné se naučit na další hodinu A).

Učebnice 4, 5 (děti mají ve škole do dvojic, viz. obrázek).

Pracovní sešit: 4, 5 (kdo nestihl, dokončí doma).

Č:

Přáli jsme spolužákovi k svátku.

Pojmenováváme předměty začínající na písmeno L.

Chybějícím možno zde:

HLASKA-A-PISMENO-L.pps (live.com)

ŽA: strana 14, 15.

DÚ: ŽA čtení 15/1.

Vv, Pč:

Vyráběli jsme záložky pro děti na Slovensko (Ještě budeme vyrábět, aby to nebylo líto chybějícím. Někdo si chce vyrobit i domů.)

Společně jsme utvořili naši Agátu s třídními pravidly.

Děti mají pěkná hodnocení v ŽK.

 

Všem nemocným přeji

brzké uzdravení.


 

Zítra, tj. 20. a 21. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)

19. září

Č:

Rozhovor o víkendu, jména dětí, tvoříme věty s užitím slova MÁ.

Čteme a opakujeme MA, MÁ.

ŽA: 12/3, 4, strana 13.

Poslech operetky Červená Karkulka (i zpěv).

Červená Karkulka (Uhlíř, Svěrák) – YouTube

V týmech děti chystají vyprávění či dramatizaci o pohádce (ze strany 13 v ŽA).

Báseň Dny v týdnu, hodnoceno.

ZČ: strana 1 a 2. Doma děti čtou z těchto stran dle výběru v délce 5 minut/den, do ZČ píšete datum a podpis. Děkuji.

UC: strana 7, dolní část – tráva – i na samostatný list s pomocnými linkami.

Píseň: Beruško, půjč mi jednu tečku.

Beruško půjč mi jednu tečku, třeba tu co máš na zadečku… – YouTube

 

M:

Vyvození pojmu větší než, menší než. Důležitost čtení zápisu zleva doprava.

Velká MM 12 celá, 13/1, 2, 3.

DÚ: Velká MM 13/4.

 


 

16. září

Č:

PH – spojování písmen M, A, Á – čteme slabiky

ŽA 9/3, 4, 12/1, 2, 3

DÚ: Zdokonalujeme čtení: děti již zvládnou stranu 1. Prosím o pravidelné čtení každý den (nyní v délce 5 minut). Vždy napsat datum a Váš podpis. Děkuji.

M:

Číselná řada do 5 (vzestupně, sestupně).

Určujeme počet – odlišujeme 1 a 2 (předměty, obrázky), PH Hlava, ramena (počet částí těla).

Velká MM: 9/4, 5, 6. Strana 10, 11.

Pr:

Já a můj svět – strana 7. Pochvala všem a krásné hodnocení, děti pracovaly ve dvojicích i samostatně, vedený rozhovor o pravidlech ve třídě. Pojmenovávali jsme spolužáka jménem.

Hv:

Odlišuje zvuk a tón, poznává zvuky hudebních nástrojů, založení desek na Hv (děkuji, většina dětí již měla), PL – odlišuje obrázek hudebních nástrojů (tón) a jiných předmětů, které vydávají zvuk.

Děti si dnes s sebou nesou materiály domů k nahlédnutí (také k možnosti doplnění, když v týdnu chyběly).

Připomínám pondělní třídní schůzky v 17. hodin.

Krásný víkend všem, nemocným brzké uzdravení!


 

15. září

Č:

První hláska ve slově, vytleskávání slabik, skáčeme slabiky – roznožmo – dlouhá slabika (MÁ), snožmo – krátká slabika (MA).

Čteme slabiky MA, MÁ, písmena M, A, Á. Písmena spojená ve slabice propojená obloučkem.

ŽA: 9/3, 10, 11.

PL – uvolňování ramenního kloubu, dolní oblouk (obdobné jako v UC str. 6) – houpačka pro Hupa, několikrát obtahovat do rytmu říkanky, plynulé tahy, lehce.

Před psaním vždy zopakujeme báseň ke správnému sedu a úchopu tužky.

Dnes děti dostaly domů Zdokonalujeme čtení (ZČ) – začíná nám každodenní čtení :-). Dnes strana 1/1. Prosím vždy napsat do ZČ datum a podpis, než si děti uvyknou, nosit do školy ke kontrole.

M:

Opakujeme více, méně, stejně.

Číslo 1 – vyvození, počítání do počtu prvků 3, přiřazování k číslici 1, číselná řada do 5 vzestupně, sestupně, krokování.

Velká MM: 8, 9/1, 2, 3.

DÚ: malá MM, strana 3.

Chybějícím:

Počet, množství (skolakov.eu)

 

Fotografování máme úspěšně za sebou. 🙂

 


 

14. září

 

Č:

Vyvození hlásky a písmena M (pro chybějící např.: hledejte předměty začínající na písmeno M).

Práce s IT, PH (pohybová hra): Motýl – na báseň děti hledají správné písmeno.

ŽA: strana 8, strana 9/1, 2.

DÚ: ŽA 9/1 přečíst několikrát mamince, tatínkovi, babičce….. Prosím o podpis.

Psaní M na tabulky.

Poslech četby na pokračování.

M:

Pojmy více, méně, stejně.

Chybějícím: možno procvičit např.:

Počet prvků (skolakov.eu)

Počítání s kaštany.

Velká MM: strana 7.

Tvary – opakujeme, barvy – procvičujeme. Stříhání obdélníku – bodliny pro ježka.

Pr:

Pravidla chování ve škole.

Učebnice  strana 6.

Báseň s pohybem na Dny v týdnu.

V pondělí, v pondělí
máma práci rozdělí,
v úterý, v úterý
dá nám čisté zástěry,
ve středu, ve středu
už to s rýčem dovedu,
a když přijde čtvrtek,
ryju jako krtek.
A když přijde pátek,
těším se na svátek!
V sobotu, v sobotu
skončíme tu lopotu.
A když přijde neděle,
vstává se nám vesele!!

 

ŽK mám vybrané (někteří ji neodevzdali), abych mohla zapsat známky a pro kontrolu omluvného listu. Děkuji za pochopení.

Připomínám zítřejší fotografování: fotografování proběhne dopoledne během výuky, zítra nebudeme cvičit v tělocvičně, aby nám nechyběly hodiny Č a M. Jedná se o fotografii v budově, portrétní.

 

 


 

13. září

Tv:

Nástup, pohybové hry s během, míčem, zkoušíme skákat přes švihadlo, cvičení s měkkými míčky, hod míčem.

Aj:

Skupina 1: Opakujeme Hello, Goodbay. I am a boy. I am a girl. Barvy:

orange, white, blue, brown, yellow, green, pink, black, grey, red.

Možno píseň:

The colour song – YouTube

PS strana 3, kresba duhy. U strana 3.

Č:

Opakujeme správný sed, úchop.

Čteme A, Á, píšeme na tabulky A, Á.

UC strana 5, čteme opakovaně ŽA 6/3 (hodnoceno 🙂 ).

Vyhledáváme a odlišujeme A, Á – PL.

DÚ: UC strana 6.

Vv, Pč:

Otisky listů na formát A3, kresba ježka, stříhání proužků papíru – bodlinky, budeme dokončovat, následně vložím fotografii :-). Dětem se práce dařila, mají všechny velkou pochvalu!

 

Připomínám sdělení vedení školy:

15. 9. Fotografování I. stupně – Vánoční kolekce. Pokud nemáte o fotografie zájem, kontaktujte třídního učitele.

(Vánoční sada: 1 ks stolní kalendář s fotografií 10×15 cm, 2 ks fotografie 10×15 cm v přáních, 6 ks malé fotografie 3,5×4,5 cm, cena 330 Kč). Jestliže informaci o nezájmu o fotografování neobdržím, předpokládám, že se dítě fotografovat bude, děkuji za pochopení.


 

12. září

Č:

Uvítali jsme se písní, popovídali jsme si o víkendu, opakovali jsme báseň (ŽA strana 4). Děti mají velkou pochvalu, většina se jich báseň naučila.

Rozlišovali jsme A, Á pohybem, vyhledávali jsme je v textu.

ŽA strana 6, 7.

Rozdělili jsme se do týmů, pracovali v týmech – hledali obrázky podle počátečního písmena a skládali z obrázků kytičky.

Dramatizace – u lékaře.

Nácvik básně ŽA str. 6.

UC strana 4.

Poslech Hup a Hop (pokračování).

Sebereflexe – co se mi líbilo, co se mi povedlo.

M:

Opakujeme tvary a barvy.

Číselná řada do 5.

Počet předmětů podle zadání.

Velký MM:  5/3, 6 celá.

Psali jsme ..diktát“ – podle zadání děti volily geometrické tvary a barvy, mají krásné hodnocení v Bakalářích.

DÚ (na středu, zítra matematiku nemáme, doporučuji vypracovat dnes, zítra bude úkol nový): malý MM strana 2/2, 3.

Zítra je další hodina Tv, Vv, Pč – prosím, aby děti měly již vybavené kufříky a sáčky s úborem na Tv.

Prosím, užívejte přednostně pro komunikaci komens v Bakalářích, děkuji.

V případě absence dítěte je nutné učivo doplnit podle dostupných informací a absenci omluvit písemně v ŽK.

Prosím o popisovací (,,mazací“) tabulky, které děti  dostaly v uvítacím balíčku, potřebujeme je do výuky (vybalené, označené jménem). Děkuji.

Děti chodící do družiny dostanou sešit, kam budete zapisovat změny v odchodech svého dítěte z družiny a další vzkazy pro družinu. Děkuji 🙂


9. září

Č:

Čtení obrázků s A ve funkci spojky (obrázky dětí).

Čtení DÚ ze včerejška, prosím DÚ podepisovat. Moc děkuji za spolupráci!

Báseň ŽA strana 4 (jedná se i o dobrovolný domácí úkol na víkend, děti mají označené, kdo se bude učit, prosím podepsat rodičem).

ŽA strana 5/2 a 3 podle pokynů dole na straně.

Rytmizace slov, počáteční hláska ve slově, jména spolužáků, píseň Dobré ráno, dobrý den.

M:

Opakujeme základní barvy a geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh): pohybové hry, práce s IT.

Pro chybějící např.:

Nová stránka 1 (sweb.cz)

Číselná řada do 5 s rytmizací a pohybem, počet předmětů do 3, počet ,,tlesků“ a ,,dupů“ do tří.

Velká MM str. 5/1, 5/2.

Pro chybějící i další zájemce: MM má vše volně dostupné i na internetu, cvičení jsou zde vysvětlena.

Matýskova matematika, 1. díl (aktualizované vydání) – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Pr:

Opakujeme pomůcky a věci, které patří do školy, které do školy nepatří. Pracovali jsme i ve dvojicích, vysvětlujeme třídní pravidla.

Učebnice Pr: strana 5.

Práce s IT, pro chybějící např.:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/skolak.htm

Hv:

Myšlenková mapa – společně přicházíme na to, co vše je Hv.

PL – vyhledávání hudebních nástrojů na obrázku.

Píseň Pod naším okýnkem (s hrou na tělo, hudebními nástroji, gesty), píseň Moře.

Sebereflexe dne a týdne.

Prosím, zda byste mohli dětem pořídit na Hv průsvitné desky (rychlovazače) s euroobaly, abychom tam mohli zakládat PL na Hv a měli Hv pohromadě. Např.:

Zobrazit zdrojový obrázek

Děkuji!

Připomínám 29.  a 30. 9. je ředitelské volno (družina pro případné zájemce v době od 7.00 do 16.30, školní jídelna nevaří).

Prosím, zda byste upřednostnili komunikaci přes Bakaláře, děkuji.

Úkolníčky zatím děti nebudou potřebovat, nejdříve v únoru podle situace. Domů si děti nosí jen materiály s DÚ či pro procvičování.

Moc Vám všem děkuji za spolupráci, děti mají pochvalu za chování a spolupráci, jsou aktivní, snaží se, do školy přichází většina s chutí a radostí, mají skvělé postřehy.

Klidný víkend všem, Barbora Pavlič Kvičinská

 

 


 

 

8. září

Č:

Úvodní píseň ,,Dobré ráno, dobrý den“.

Vyhledávání předmětů a obrázků začínající na hlásku A.

Rytmizace slov.

ŽA str. 5/1 (také i za domácí úkol: je označený zeleným puntíkem, plus je napsáno DÚ. Děti si podloží řádek pravítkem a čtou podle pokynů dole na straně (řádek), dají si pravítko podél sloupce a čtou sloupec. Prosím o podpis do ŽA, abych věděla, že děti doma četly. Děkuji.

Nácvik psaní A – křídou na tabuli, využití IT (interaktivní tabule).

Pro chybějící:

HLASKA-A-PISMENO-A.ppt (live.com)  strana 5

A ve významu spojky – děti kreslily obrázek (jablko A hruška, máma A táta atp.) –  děti vymyslely, každý svůj obrázek,  budeme podle toho zítra číst.

Četba Hup a Hop na pokračování, převyprávění příběhu, píseň Moře.

Nácvik vlnek (PL – pracovní list s lodí)

UC strana 2 a 3.

Básně ke správnému sedu a úchopu.

M:

Určuje počty prvků do tří.

Krokování. Číselná řada do 5.

Počítání s kaštany.

Velká MM strana 3 a 4.

Tv:

Nástup, Na mrazíky, cvičení s měkkými míčky, PH (pohybová hra): Obr a malíček

 

Některé děti dnes domů nesou formulář k vyplnění souhlasu s fotografováním 15. září (založeno v ŽK).

 


 

 

7. září

Č: procvičujeme správný sed a úchop tužky, kroužení, UC (žlutá Agáta) strana 1.

Básně k sedu a úchopu (společně říkáme a podle toho se chystáme na psaní).

Pozor, milí prvňáci,
připravte se na práci.
Sešit mírně nakloníme, 
pak se rovně posadíme.
Narovnáme záda,
záda budou ráda.
Levá, pravá, z rukou stříška,
vejde se tam pampeliška.
A co hlava, jak ji dáš?
Hlavu pěkně narovnáš.
Nohy opři do podlahy,
ať máš krásně čisté tahy.
A s lehkostí motýlí
písmenko je za chvíli.

 

Vezmi palec, ukazovák, zob, zob a máš tu zobák.
Do zobáčku tužku dáme, prostředníčkem podpíráme.

Vyvození písmena A – hledání obrázků, které začínají na A, předmětů, které začínají na A, vytleskávání slov, určování, kde se písmeno A nachází ve slově.  ŽA strana 4.

M: procvičujeme orientaci v ploše, odlišujeme pojmy více, méně, krokovali jsme (udělej počet kroků podle zadání, krokujeme podle velké číselné osy, kterou máme ve třídě upevněnou pod tabulí).

Velká MM: strana 2, malá MM strana 1/2,3.

Pr:

Děti dnes dostaly novou učebnici, máme hotovou stranu 4 (téma: Jsem školák, představovali jsme se, vysvětlili jsme si obrázky pravidel v naší třídě, určovali předměty, které do školy patří a které nepatří, vytleskávali jsme naše jména).

Připomínám 15. září focení prvňáčků do MF Dnes, kdo nemá ještě vyplněný souhlas, pošlu zítra po dětech založené v ŽK. 

Děkuji za informace ohledně ověření přístupu do Bakalářů, prosím, přednostně volte tento způsob komunikace.

DÚ: vykreslit postavu námořníka (děti mají vloženou v ŽK či v penále).

Pozor, někteří mají i dobrovolný domácí úkol (řekli si o něj) – list s obrázkovým sudoku. 🙂

Na velkou přestávku jsme dnes zvládli jít ven.

Prosím, aby si děti doma zkontrolovaly penál a ořezaly si jej, některé přijdou do školy a hned na počátku hodiny ořezávají, prosím o pomoc a nachystání doma. Děkuji.

Zítra je Tv (zřejmě nás čeká tělocvična, možná půjdeme ven – záleží na počasí, vybavení dětí).

 


 

6. září

Tv: seznámili jsme se s tělocvičnou a pravidly chování v tělocvičně, hráli jsme pohybové hry na zahřátí, cvičili jsme v kruhu, zvládli jsme nástup i s pozdravem. Děti si zaslouží pochvalu a také první jedničku v ŽK.

A: děti jsou rozdělené do dvou skupin.

Skupina 1. s paní učitelkou Kvičinskou:

Učebnice máme pouze ve škole do dvojic. Trénovali jsme pozdravy: Hello. Goodbye. Dále: I am a boy. I am a girl. Píseň Hello. Dnes si děti domů nesou PS z A.  Vypracovaná strana 2.

Skupina 2. s paní učitelkou Ladomerskou:

Učebnice máme pouze ve škole do dvojic. Procvičovali jsme pozdravy (Hello. Goodbye) a I am a boy, I am a girl. Vypracovaná strana 2 v pracovním sešitě.

Č: opakování básně z úvodu ŽA, strana 2/2, 3 – vzorné čtení po řádcích a sloupcích, vyprávění nad předměty

z prázdnin.

Vv a Pč: děti kreslily obrázky z prázdnin (na malý formát jako fotografii), vykreslily fotoaparát, vystřihly, lepily. Zasloužená pochvala a odměna i v ŽK.

Dnes jsme na velkou přestávku ven nešli, přesun po A dětem trval déle a nestihly by se nasvačit.

Děti dnes domů nesou ŽK, ve které mají na zadní straně přihlašovací údaje do Bakalářů. Prosím, ověřte přístup do Bakalářů, zašlete mi např. krátkou zprávu: ,,Přihlášení proběhlo úspěšně.“ Děkuji. Následně volte přednostně na vzkazy tento způsob (přes komens).  Prosím, do Bakalářů a na stránky naší třídy se dívejte denně.

V Bakalářích také naleznete známky, v žákovské knížce naleznete navíc i známky motivační (ne všechny známky se zapisují do Bakalářů).

29. září a 30. září je ředitelské volno.

 

Chtěla jsem Vás poprosit, zda by děti mohly do školy nosit uzávěry od PET lahví, využijeme je v matematice, Vv, Pč. Děkuji 🙂

 


 

5. září

Dnes děti dostaly některé z učebnic a pracovních sešitů domů k nahlédnutí. Jestliže máte možnost, prosím

o jejich obalení.

Živá abeceda (ŽA), Uvolňovací cviky (UC)/Psaní číslic (PČ), Matýskova matematika (MM), Procvičujeme

s Matýskem (malá MM), Barevné příklady. Zítra matematiku nosit nemusí, máme ji až ve středu. Materiály do Č nutno přinést. Učebnice a pracovní sešity si děti budou nechávat ve škole, domů je ponesou při domácím úkolu či pro případ procvičování.

Č:

Uvítací píseň: ,,Dobré ráno, dobrý den“, dávali jsme si loďky na náš ,,maják nálady“.

Živá abeceda (ŽA):

seznámili jsme se s piktogramy (Agáta na růžovém pozadí, vysvětleno vlevo na obalu učebnice).

Společně jsme se učili báseň ze strany 1/cv.1. Budeme opakovat ve škole.

Strana 1/cv. 2 – vyprávěli jsme o prázdninách.

Strana 2/cv.1 – popis obrázku (Kimova hra – postupně jsme se snažili zapamatovat řadu předmětů za sebou ve správném pořadí).

Strana 2/cv. 2 a 3 – četli jsme po řádcích, sloupcích. Děti potřebují barevné pravítko z uvítacího balíčku

k podkládání řádku. Zítra s ním budeme také pracovat.

Nácvik správného sedu, držení tužky.

Nácvik kroužení na velkou plochu – v kleče u balicího papíru, na papíru formátu A4 (velké kruhy, malé kroužky, doprovázeno rytmickou básní – pro informaci, motivace – voda pod naši loď ve třídě). Prosím – děti potřebují ořezávátko se zásobníkem (můžete využít ořezávátko z uvítacího balíčku). 

Říkali jsme si den, měsíc, rozvrh – seznámení se symboly. Zpívali jsme písně a hráli pohybové hry ve třídě.

Na velkou přestávku jsme zvládli jít ven :-).

Poslech části úvodní kapitoly z knihy Hup a Hop.

M:

Pohybové hry na určování počtu.

MM: strana 1 – podle pokynů pod obrázkem.

malá MM – strana 1/cv. 1

Domácí úkol pro rodiče – stačí přes víkend – rozstřihat tabulku s číselnou osou, ze strany s číslicemi podle silných čar, vložit do zelené obálky s drukem (z uvítacího balíčku). Číselnou osu – zelená část – nestříhat, v blízké době si ji upevníme na lavice. Děkuji.

Domácí úkol – DÚ – děti si mají na zítřek přinést nějakou vzpomínku z prázdnin, stačí drobnost (kamínek, mušle, pohled, turistická známka, fotografie atp.). Kdo nemůže zařídit, nevadí.

Prosím, kdo navštěvuje družinu a dojde k nějaké změně (dítě nejde do družiny, nejde na oběd, vyzvedáváte jej po vyučování), prosím o písemnou zprávu. U ostatních přihlášených dětí do družiny již předpokládáme, že do družiny jde. Družinu a její návštěvu řešte s paní Krajňákovou, děkuji.


 

2. září

Dnes jsme se seznamovali, zpívali uvítací píseň, postupně jsme se zabydlovali ve třídě, prošli jsme si školu. Povídali jsme si o pravidlech naší třídy, pravidlech chování a bezpečnosti ve škole (seznámení se školním řádem). Děti si vykreslily loďku na náš ,,maják nálady“.

Děti mají za domácí úkol vykreslit svou kotvičku, obrázek si nesou domů. Kdo chyběl, vyrobí si příští týden (posílám i do emailu).

Katalogy od Albatrosu zůstaly ve škole, děti si vezmou v pondělí.

V pondělí je výuka již podle rozvrhu, děti jdou samostatně do školy a do třídy. Prosím o donesení věcí na Tv, děti si sáček na Tv budou nechávat uložený ve skříňce ve třídě. Prosím o kufříky na Vv, další pomůcky.

V případě hezkého počasí budeme chodit na velké přestávky ven (a také podle toho, jak nám rychle půjdou přesuny).

ŽK mám u sebe.

Děti mají velkou pochvalu, všichni pěkně spolupracovaly, hlásily se, byly vzorně nachystané, moc všem děkuji!

Krásný víkend přeji, BK

 

 


 

  1. září 2022

Milí rodiče, milé děti,

děkuji za dnešní krásné společné přivítání v naší třídě.

Zítra připomínám, aby děti měly s sebou: aktovku, penál, vyplněnou žákovskou knížku, přezůvky. Prosím všechny věci řádně označené.

Kdo potřebuje, ať si vezme i svačinku a pití, chvíli potrvá, než si zvykneme na školní režim, možná budou mít děti hlad či žízeň dříve než je tradiční svačinová přestávka.

Děti  si již mohou donést kufříky na Výtvarnou výchovu (Vv) a Pracovní činnosti (Pč) , čtvrtky, kapsáře na lavici. Podložky na lavice mít nemusí. V následujících dnech budeme řešit zasedací pořádek dětí tak, aby každému vyhovovalo jeho místo.

Děti si zítra vyzvednu před školou před osmou hodinou (7:45, počkáme na všechny), společně půjdeme do šatny.

Zítra ještě není ranní družina, pouze družina po skončení vyučování, které končí v 9. 40. Děti, které odchází

s rodiči po vyučování domů, odvedeme před školu, prosím, počkejte na nás, budeme mít premiéru i v šatně.

Prosím o písemnou informace do emailu, jak děti zítra odcházejí.

Od pondělí 5. září je družina již v plném provozu.

Ranní družina – zvonek na IV. oddělení, naše družina pro vyzvedávání – II. oddělení.

Vedoucí vychovatelka – paní Emilie Krajňáková – tel.: 778 713 913.

Zítra děti donesou domů nabídku knih z Albatrosu, kdo bude mít o knihy zájem, je nutné donést do školy přesnou částku a vyplněnou objednávku nejpozději do 9. září 2022. Děkuji.

Třídní schůzky budou v naší třídě probíhat 19. září 2022 od 17. hodin (společné).

Přeji pěkný den, Barbora Pavlič Kvičinská

 


  1. srpna 2022

Zítra se sejdeme před školou v 7:45, společně půjdeme do třídy. Čeká nás jen jedna vyučovací hodina.

V případě  potřeby je možné již tento den využít školní družinu i školní oběd. Obědy na čtvrtek a pátek mají děti odhlášené, kdo má zájem o oběd, musí jej dítěti přihlásit. První školní den se děti nepřezouvají, aktovku budou potřebovat, protože dostanou uvítací balíček pomůcek do výuky. Od pátku se již děti přezouvají. V pátek nás čekají již dvě vyučovací hodiny.

Prosím, sledujte stránky naší třídy každý den.

Rozvrh hodin – ZŠ Chvaly (zschvaly.cz)

Přeji krásný zbytek prázdnin, těším se na setkání, Mgr. Barbora Pavlič Kvičinská