Vítám Vás na stránkách třídy 1.B.

Zde můžete najít informace týkající se dění v naší třídě (probrané učivo, chystané školní či třídní akce).
S pozdravem třídní učitelka Beata Ehrenbergerová

a asistent pedagoga Vitalija Čaňová

7.12. Projektový den.  “ Sladké Vánoce na Chvalském zámku“ komentovaná prohlídka s rukodělnými dílnami pro naši třídu.

Výstava je uskutečněna v rámci projektového dne. Vstupné zaplatíme z projektu OP JAK

Pokud by jste se rozhodli v tomto předvánočním období pomoci dětem, které nemají jako ty naše domov, naše třída a družina podporuje „Klokánek“ fond ohrožených dětí.

Můžete pomoci  jakoukoliv maličkostí, dárkem, oblečením,  bačkůrkami.

Věci přijímá naše paní vychovatelka Tereza Voráčková, můžete je poslat po dětech do třídy, předáme.

Děkujeme

————————————————————————————————————————–

                                                                                                                                                                        Dnes nemají děti žádný domácí úkol.                                                                                                                                                                                                                                                              5.12.2022

Ma: Opakování větší, menší rovná se.  Ma. str: 54

Aj: Chrismas : dnes chodí Mikuláš- návštěva Mikuláše ve třídě. 

Aj(LAD): PS str. 14,15, nová slovní zásoba (hudební instrumenty), Christmas time – vánoční koleda Jingle bells (https://www.youtube.com/watch?v=yCptBphqkwU)

Mikuláš –  Sain Nicholas, čert- devil, anděl- angel. Opakování slovíček z tématu hračky.

Učebnice str: 18,19.

Čj. : Čtení: Opakujeme čtení s písmenkem J. Poznáváme  jednotné a množné číslo, vytleskáváme  jednoslabičná slova.  Slabikář. str: 11.

Pr: Jak slavíme Mikuláše, jednotlivé charakteristické znaky těchto nadpřirozených postav. Pr: str: 31

—————————————————————————————————————————

Ma: Přičítání a odčítání na číselné ose. Ma:  str: 53, cv: 1,2.                                                              2.12.2022

Čj: Uvolňovací cviky, opakování malého i a u. Psaní i a u do písanky- pomocné linky

Básnička na naučení k Mikuláši je k výběru 1, nebo 2. Další přečíst.

Čj:  Písnička o Mikuláši.“ Jak to bylo na Mikuláše“ z příběhů Chaloupka na vršku.

VV: Čert: Práce s barvou, tupování tyčinkami.

                                                     

————————————————————————————————————————–

Ma: Číselná řada: vícečetné přičítání a odčítání, str: 52

TV: Míčové hry, chytání a ovládání míče. Hra: Na jelena.

Čj: Čtení: vyhledávání písmene a slabiky s J. Slabikář str: 10.

HV: Hudební nástoje: poznáváme hud. nástroje podle zvuku ukázky. 

Písničky k Mikuláši: Mik, Miku Mik Mikuláš.

—————————————————————————————————————————

Ma: Nakupujeme. Kolik mám peněz? Kolik mi zůstane? Ma str: 51

Čj: Slabiky s písmenem J. Poznávání správné slabiky  k obrázku. Slovní fotbal. Rozvoj slovní zásoby.

Pr: Zimní oblečení, zimní počasí. Pracovní listy.

Pč: Stříhání a lepení. Správný úchop nůžek, stříhání po čáře. Řetězy na stromeček.

 

—————————————————————————————————————————

M: upevňování orientace v oboru 0-5. Sčítání, odčítání, str: 50.

AJ: Toys, new, old, big, small, učebnice AJ str: 16,17.

ČJ: čtení slov s písmenem T, spojování slabik, vhodné slovo do věty. Slabikář str: 7

Pr: Zima, zimní měsíce, svátky, zvyky. Opakování jehličnatých stromů str: 30.

————————————————————————————————————————–

Ma:  rozklad čísel do 5 . Na obchod- názorná ukázka rozkladu s použitím i čísla 0.

        str: 49/1,2.

Čj: Obrázkové čtení : čteme slova a obrázky, tvoříme věty. Vybereme, které slovo do věty patří.

      Slabikář str: 6/1,2,3,4.

Čj : Advent: zvyky a tradice. Jak trávíme dobu do Vánoc. Přiblížení postav Sv. Barbora, Sv. Mikuláš,

     Sv. Lucie.

VV: Vánoční koule : Vybarvování voskovkou, práce s barvou a třpytkami.

—————————————————————————————————————————

Ma: Rozklad čísel do 5. Součet a rozklad  Str: 48.

TV: Obratnost: plazení, plížení, prolézání. Závodivé hry.

ČJ: Slabiky s písmenem T,  spojování, poznávání zrakové a poslechem

HV: Rytmizace, říkadla, ukázka hry na flétnu, píseň: „Bude zima, bude mráz.

—————————————————————————————————————————

Ma: Počítáme s číslem 0, rozklad čísel. Ma: str: 46,47.

Čj: Písmeno T. Upevňování poznávání písmena “ T“ v textu, Slabikář str: 5, cv: 1,2.

Písanka 1. díl: str: 1.

Pr: Les v zimě. Zvířata v lese: ve vodě, na zemi a ve vzduchu. Práce hajného, rybářů.

Pč: Vločky: lepení a stříhání tyčinek a vy\tváření sněhových vloček.

 

 

 


Čj: čtení, písmeno T, Slabikář str: 84, děti dostaly “ Zdokonalujeme čtení“ k pokračování domácího čtení,  prosím nosit do školy.

ČJ – psaní T, velké a malé písmeno. Poznávání v textu. Opakujeme uvolňovací cviky str. 28,29.

Děti dostaly podepsané “ Písanky 1. díl“ prosím nosit do školy.

ČJ – literatura: četba na pokračování: Děti z Bullerbynu- Charakterizuj hl. postavy a děj.

Čj: Slovní hry pro rozvoj slovní zásoby: slovní fotbal, dokonči větu, myslím na věc, která je……

—————————————————————————————————————————

M: Opakování v oboru 0-5. Pětiminutovka. Více x méně, poznávání bez počítání

Aj: Story in the park:  učebnice str: 15, obrázkový diktát, opakování slovíček hračky. 

Čj: Slabikář 1. díl, prosím již dávat do desek dětem, str: 2, cv:1,2,3.

Pr: Opakování u nás doma Str: 27, Téma : Zima v přírodě: zvířátka, rostliny, stromy v zimě. Str: 28,29

—————————————————————————————————————————

Prázdninové opakování: každý den  chvilku 🙂

ČJ: Živá abeceda str: 55 + básnička

Ma: str: 45, píšeme čísla str: 6 (0)

Aj: lekce hračky str: 13 a 14. Prac.sešit:  str:51 bag- školní taška- dokončit, vybarvit a dokreslit.

—————————————————————————————————————————-

Ma: Číslo 0, poznávání čísla 0 na číselné ose a na teploměru, 

Str: 44,45.

ČJ: Velká a malá, tiskací a psací písmena, Živá abeceda: str: 54- zdokonalujeme čtení a str: 56 spojujeme počáteční písmeno s obrázkem

Pr: Rodina, volný čas, co společně děláme. Stříhání a lepení obrázků str: 22 a 23.

Státní svátek : Vysvětlení  „Mezinárodní den studenstva „a státních symbolů

Pč: Přehýbání a rýhování papíru, Státní vlajka

—————————————————————————————————————————

Čj: čtení: -hlásky, slabiky, spojujeme , Živá abeceda str: 53

ČJ: psaní: Opakování uvolňovacích cviků, psaní slov a slabik na tabuli, básnička.

TV: rozcvička, hod balónkem horním obloukem- přenášení váhy nohou, hod na cíl.

Hra: vybíjená s vracením.

ČJ : literatura: četba na pokračování“ Děti z Bullerbynu“ , kapitola. “ Mám narozeniny“ 

ČJ: vyprávění: Můj dětský pokojíček a s kým bydlím -rozvoj slovní zásoby.

Hra: „Nakresli jednou tužkou“

————————————————————————————————————————

Ma: Slovní úloha, zápis, otázka a výpočet. Str: 43

Aj: Opakujeme slovíčka : školní potřeby, barvy, hračky ve třídě.

Učebnice str: 13,14, poslouchej a ukazuj, zpívej, vytleskej, Prac.sešit: str: 46 slovíčka, 51 bag- školní taška

Čj: Rozklad slov na slabiky, poznávej začáteční slabiky, vytleskávání slov : Živá abeceda str: 52

Pr: Můj dětský pokoj. Co patří do dětského pokoje? Jak doma pomáháme? Jaké máme další místnosti a co do nich patří? Str: 25,26

Třídnická hodina: Jaká máme pravidla ve třídě?  Co se mi ve škole povedlo? Co mohu udělat pro přátelskou atmosféru ve třídě já?

 

—————————————————————————————————————————

V pondělí 14.11.2022, máme 5. vyučovací hodinu „třídnickou hodinu“.

Budeme končit 12:35.hod.

Hezký víkend

Beata Ehrenbergerová

 

Ma : Rozklad čísel, číselná řada, Procvičujeme s Matýskem str: 18.

Čj: Pohádka o 9 kuřátkách- charakterové vlastnosti, spolupráce kuřátek, spolupráce ve třídě.

nácvik „jamky“ dolního zátrhu, Uvolňovací cviky str: 27

ČJ: Zrakové rozlišování – stínové pexeso na interaktivní tabuli

VV: Práce s vatou, stříhání, Martin přináší zimu a sníh.

 

————————————————————————————————————————–

Ma: Symboly + a- , přičítání a odčítání. Názorná ukázka  přičítání a odčítání formou  hry na autobusy a vagónky.

Ma :Str: 42., opakování a upevňování psaní čísla 3.

TV: rozcvička, přeskoky, seskoky, chůze po lavičce, orientace pravá, levá.

Závody družstev -“ koníci sv. Martina“

Čj: I, Í, vyhledávání hlásky i,í, na začátku, ve slovech, používání i, jako spojky mezi slovy. 

Hv: rytmizace, rozezpívání, nácvik písně: “ Už Martin na bílém koni „

—————————————————————————————————————————

Ma: orientace v číselné řadě, zrakové vnímání str: 42/1,2.

psaní čísla 3, opakování

Čj: upevňování a opakování slabik s písmenem U, čtení slov a vět.

Živá abeceda : str: 49, čtení a vyprávění na téma: výlety, kolo.

Pr: Moje rodina. Hra: “ Jak se jmenuje“- chytej a odpověz. Výstava obrázků v sešitě a vyprávění o rodině – v galerii.

PČ: Kůň sv. Martina – stříhání a provlékání vlny na hřívu koně sv. Martina. Vyprávění pověsti o sv. Martinovi

 

———————————————————————————————————————

Čj: Tvoříme hlásky, slabiky, Živá abeceda str: 46, 47.

Čj: zvukové a sluchové poznávání slabik, práce s kartičkami, jak se tvoří zvuk- hlasivky

TV: rozcvička a nácvik hodu horním obloukem, míčové hry- fotbal a basketbal.

ČJ- Literatura: poslech, seznámení a charakteristika postav.

Četba na pokrčování „Děti z Bullerbynu“ autor: Astrid Lingrenová

ČJ: psaní- horní zátrh, uvolňovací cviky, psaní na tabulku a do sešitu.

Uvolňovací cviky str: 24,25.

 

 


Ma: číslo 5, jeho postavení v číselné řadě, rozklad čísla, str: 40 a 41.

Aj: Hračky „Toys“, učebnice str: 12, 13, poslech příběhu str: 14 a 15., prac. sešit: str: 11

Čj: Slovo, slabika, vytleskávání, , čtení, soupec a řádek. Živá abeceda str: 46

Pr: Moje rodina: členové rodiny, kdo je nejstarší, kdo je nejmladší, jak se k sobě chováme.

str: 20 a 21.

———————————————————————————————————————

Ma: Orientace v číselné ose, číslice 4, její psaní, procvičení odčítání. Str: 38,39.

ČJ: „Živá abeceda“ počáteční hlásku U ucho, ulita, , poznávání předložky u lesa, u stolu, 

str: 45.

Literatura: Poslech pohádky “ Chaloupka na vršku“  téma Dušičky – vysvětlení tématu, 

vzpomínaní na naše blízké.

VV: Lev- Obtiskávání celé dlaně a prstů na hřívu lva.

Práce s barvou a důležitost úklidu svého prac. místa.

———————————————————————————————————————

Ma: psaní čísla 2, počítání  a přiřazování geometrických tvarů k příkladům

Počítáme s Matýskem str: 5, Psaní číslic s Agátou: uvolňovací cviky z druhé strany, číslo 2.

TV: rozcvička, sportovní náčiní- švihadlo, přeskoky přes švihadlo, hra na Žížalu Agátu

HV: rytmizace, rozezpívání, nácvik písně “ Listopad“- vysvětlení pojmu Sv. Martin,

———————————————————————————————————————

2.11.22

Ma: kontrolní test, opakování a upevňování počítání do 5

Čj : literatura, dramatizace pohádky „Červená Karkulka“ posloupnost děje

Pr: přírodovědná vycházka: určování stromů jehličnatých a listnatých

P4: Sovy : stříhání a protahování proužků papíru

———————————————————————————————————————

1.11.2022

Čj : Skládání slabik a slov – živá abeceda str: 41

Čj: opakovací test , čtení

Tv: koordinace těla- rozcvička, závodivé hry družstev, vybíjená

Čj: skládání slabik dle kartiček – „Hry se slabikami“ růžové kartičky a obrázkyPO, Mo, Pa,Sa,Pe,Pá, Lo, Pá,Po.

Čj: literatura- pohádka, charakteristika hlavních hrdinů, nadpřirozené bytosti. 

„Jak Křemílek a Vochomůrka pekli kaštany“

 

———————————————————————————–

31.10.2022

Ma: počítání  vytváření příkladů do čísla 5, doplňování v číselné ose, doplňování členů do příkladů.

počítání na tabuli a v učebnici, Ma  str. : 37,   DÚ: str 37, cvičení 4

Aj: Halloween. Pumpkin – dýně, básnička s poznáváním barev ve třídě a s pohybem,

opakování slovíček na téma škola a barev – obrázkový diktát 

Čj: spojování hlásek a slabik, vyhledávání slov na slabiky, vytleskávání , psaní slabik na tabulky.

 Živá abeceda , str. :41

Pr: Stromy v zimě, poznávání charakteristik jednotlivých stromů jehličnatých a listnatých

názorně na ukázkách větví a šišek.

—————————————————————————————————————————

Informace k organizaci příštího týdne:

24.10 a 25. 10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.

21.10.2022

Ma : upevňování psaní čísla dvě a tři, prostorová orientace nad, pod, vedle, vpravo, vlevo

Čj : čtení hlásek, skládání slov 

VV: dokončení práce – vytrhávání barevného papíru k dolepení – téma mrkev, zelenina na podzim

Čj : „vyprávěj, co tě baví“, motivační hra s klubíčkem vlny “ Pavučinka“

Dětem jsem domu k odnesení dala jejich podsedáky, správný sed bude upraven nastavením lavic a židlí.

Domácí úkol jsem nezadávala, o prázdninách poprosím hodně čtěte, hledejte známá písmena a čísla do pěti venku při výletech. Děti dostaly učebnici AJ, kde na obrázcích opakujte téma škola a pomůcky.

Hezké prázdniny

Beata Ehrenbergerová

18. 10.

ČJ: Čtení.

Čtení vět s obrázky Písmeno P – vyvození (ŽA s. 37 a 38).

Psaní: horní klička (UC 20 – 21.) Domácí úkol: dokončit (3 řádky ) v UC s. 21.

Cvičení na rozvoj sluchové a zrakové paměti .

Dnes k nám do třídy zavítal policista s přednáškou o bezpečnosti.

Některým dětem jsem rozdala vánoční fotografie. Cena je uvnitř.

Hezký den.

Blanka

____________________________________________________

17. 10.

 

M: Sčítání a odčítání 1 – 4. Nakupování. Samostatná práce v Pracovním listě..

Domácí úkol: pracovní list na straně 3 označené kolečkem – cvičení3 a 4.

A: Školní potřeby.

Celkové shrnutí lekce. Upevnění znalosti slovíček a písničky. Příští hodinu začneme probírat další lekci.

Budu „zkoušet“ slovíčka .

ČJ: zdokonalování čtení slabik a krátkých slov. Čtení na známky. V ŽA a UC jsme nic nového nedělali.

PRV:  Jaro. Jaro na zahradě. Učebnice s. 15.

Hezký den.

Blanka

_____________________________________________

14. 10.

M: Sčítání a odčítání 1 – 4.

Sčítání a odčítání jde dětem moc dobře. Poznali jsme číselnou osu a vysvětlili si, k čemu se používá.  Děti zkusily logické cvičení. Zvládly vše výborně.

ČJ.: Zdokonalování čtení.

Většinu hodiny jsme četli slabiky a slova. Potom jsme společně tvořili věty a skládali slova ze slabik. Na závěr hodiny děti pracovaly na IT (interaktivní cvičení na zdokonalování zrakové a sluchové paměti.

Druhou hodinu jsme zjistili co je bajka. Děti se podívaly na tři bajky. povídali jsme si o nich a hledali ponaučení.

VV: dokončení koláže z přírodnin na téma podzim.

Domácí úkol není, pouze čtěte.

Kdo ještě nemá zaplacené fotky, prosím co nejdříve.

Děkuji.

Hezký víkend.

Blanka

_________________________________________________

13. 10.

M: Číslo 3. Odčítání 1 – 4.

Děti psaly číslo 3 a nacvičovali jsme odčítání v oboru 1 – 4. Zkoušeli jsme tvořit otázky a řešili slovní úlohy.

MM s. 30 a 31.

Domácí úkol: MM 31/5.

ČJ: Předložky. Čtení slabik a slov.

Zkoušeli jsme tvořit věty s různými předložkami, hráli slovní fotbal a vymýšleli celé věty. Četli jsme slabiky a slova a vytleskávali slabiky.

TV: pohybové hry

HV: dětské písničky. Nácvik písně „Když jsem já sloužil“.

Všechny děti by měly mít 10 PET víček v krabičce a nechávat si je ve škole. Kontrolujte, zda jim píšou fixy na tabulku a do konce týdne by měly mít všechny děti rozstříhané kartičky se slabikami, abychom s nimi mohli pracovat.

Děkuji a přeji hezký den.

Blanka

_____________________________________________________

12. 10.

 

M: Čísla 1 a 2. Větší, menší, rovná se. Odčítání 1 – 4. MM s. 28 a 29.

ČJ: Čtení: Písmeno O. Psaní tiskacího O. Čtení předložek.

Domácí úkol: ŽA 33/4.

Prvouku a pracovní činnosti jsme věnovali výrobě koláže z přírodnin na téma podzim.

Hezký den.

Blanka

__________________________________________________

11. 10.

ČJ: Čtení: procvičování čtení slabik a krátkých slov. 

ŽA s. 30, ŽA s. 31.

Písmeno O. ŽA s 32.

Psaní: nácvik psaní vratného tahu.  UC s. 18.

Literární výchova: poslech pohádky, vyprávění odpovědi na otázky.

Domácí úkol: UC s. 19.

POZOR:

Rozdala jsem malé lístečky s přístupovými údaji na TEAMS (kdy by byla distanční výuka).

Děti také dostaly „Čtenářskou kartu“. Každý den vyplňte datum, jak dlouho jste s dítětem četli a podepište. Učí to děti zvyknout si na  pravidelné čtení (včetně víkendů).

Za dnešní den děti chválím. Šlo jim vše dobře a byli i pozornější a klidnější.

Hezký den a děkuji.

Blanka

 

______________________________________________________________

10. 10.

M: Sčítání 1-4. Číslo 2. MM s. 27 a 28 cv. 1, 2.

A: Školní potřeby. PS s. 9 a 10. Opakování slovíček (učte se je!).

ČJ: Nácvik psaní šikmé čáry shora dolů. Čtení slabik. Uc. s. 16. ŽA s 30.

PRV: Podzim. Podzimní počasí.

Domácí úkol: UC s 17.

Hezký den.

Blanka

________________________________________________________

8. 10.

  • Ve třídě se vyskytlo onemocnění neštovicemi, věnujte, prosím , pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. Děkuji za případnou zprávu .
  • Nepřineslo někomu dítě sáček s oblečením, které není jeho?
  • 24. a 25. 10. Ředitelské volno  – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.
  • 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.

Hezký den.

Blanka

__________________________________________________________________

7. 10.

M: Číslo 4. Sčítání 1-4. Porovnávání.

MM s 25 a 26.

ČJ: Písmeno S.

ŽA s. 29 a 30. Čtení, slabikování, hry se slovy, hry s písmeny.

VV: Podzimní počasí. Deštníky. Skládání, kreslení.

Čtěte z brožurky (každý den 10 minut).

Posílám po některých dětech přihlášku na doučování. Pokud souhlasíte, vyplňte a pošlete zpět.

Hezký víkend.

Blanka

_____________________________________________

6. 10.

M: Číslo 4. Sčítání, porovnávání čísel, nakupování.

Při každé hodině matematiky používáme jako podpůrnou pomůcku víčka od PET lahví, tak můžete při domácí přípravě také použít.

MM s. 23 a 24, s. 25 (1. cv.)

ČJ: písmeno S. 

ŽA s. 27 a 28. Čtení, slabikování, psaní tiskacího S. Hry se slovy, slabikami, písmeny.

VV: Podzimní počasí. Deštníky. Skládání, kreslení.

Domácí úkol: ŽA 27/4.

Hezký den.

Blanka

——————————————————————————————————

5. 10.

Dnes jsem dětem rozdala brožurku Zdokonalujeme čtení (nechte si jí doma). Používejte ji, prosím, na domácí četbu. Je třeba, aby děti četly 10 minut denně.

M: Číslo 1. Větší, menší, rovná se. Sčítání 1 – 3. MM s. 21 a 22.

ČJ: čtení:  Písmeno S. ŽA s. 26. vyvození písmenka S.

PSANÍ: Uc. s. 14 – nácvik psaní šikmé čáry zdola nahoru.  Uc. s. 15.

PRV: Podzim – koláž z přírodnin.

Domácí úkol: UC s. 15 – poslední tři řádky.

Hezký den.

Blanka

22. 9.

Dobrý den.

 Včera jsem jako obvykle vložila text a jak se dnes dívám, neuložil se. Omlouvám se.

Budu tedy víc kontrolovat.

Takže včera:

M: MM s 16 a 17 (domácí úkol MM 17/5).

ČJ: UC s. 9 (nechali jsme ve třídě a odnesou si domů v pátek). ŽA s. 18 a 19. 

V PRV jsme opakovali zásady bezpečnosti silničního provozu a první pomoc.

Dnes:

M: Počítání v oboru 0- 5. Číslo 3. Větší, menší, rovná se. MM s. 17, 18, 19 ( do cv. 2).

ČJ: Psaní – cviky k uvolnění zápěstí. Psaní čar různými směry. UC s. 10. HRY – PANTOMIMA. 

TV: gymnastika

HV: hudebně pohybové hry. Rytmus.

Hezký den.

Blanka

————————————————————

20. 9.

ČJ: Dnes jsme pracovali v  UC, kde jsme udělali 2 stránky

(7 a 8).

V ŽA jsme stihli s. 15, 16, 17 a část s. 18 (do cv. 4).

Při čtení slabik si děti obloučkují slabiky, snaží se již číst celou slabiku a hezky jim to jde.

Domácí úkol: ŽA 15/4.

Také zítra je možné, aby si děti koupily předměty, kde bude výtěžek z prodeje použit na charitativní účely: 

baterku za 35,- Kč, tužku za 30,- Kč, hlavolam za 40,- Kč, magnetku za 30,- Kč.

Zítra dokončíme houby z minulého týdne. Využijeme roličky od toaletního papíru, noviny a tempery.

Hezký den.

Blanka

—————————————————————————————————————————————————————

 

Vážení rodiče.

Dnes jsme si upravili lavice ve třídě, povídali si, vyzdobili jsme si jmenovky a dostali některé učebnice.

V pondělí se už budeme učit podle rozvrhu. Ale pomaličku.

PONDĚLÍ: matematika, angličtina, český jazyk, prvouka

ÚTERÝ: český jazyk, český jazyk, tělesná výchova, český jazyk, český jazyk

STŘEDA: matematika, český jazyk, prvouka, pracovní činnosti

ČTVRTEK: matematika, tělesná výchova, český jazyk, hudební výchova

PÁTEK: matematika, český jazyk, český jazyk,  výtvarná výchova.

 

Prosím, kdo neodevzdal zelené kartičky na obědy, ať ji přinese. Fotografie není nutná . Budu si je vždy nechávat u sebe, ať je děti neztratí.

Přeji všem krásný víkend a v pondělí se budu těšit na Vaše děti.

Blanka

—————————————————————————————————————————5. září 2022

Vážení rodiče,

dnes jsem dětem vložila do Žákovské knížky proužek papíru s přístupovými údaji do Bakalářů. Tam budete děti omlouvat, dívat se na známky a přes Bakaláře budeme i komunikovat. Sem vám budu psát pouze informace, které se týkají výuky.

Prosím, do Bakalářů se dívejte denně a na stránky školy také. Žákovskou knížku začneme používat později. Do ŽK budu psát všechny známky (i „motivační“), do Bakalářů ty důležitější.

Dnešní výuka:

M: Uč. s. 1 a 2. (počítání, orientace v prostoru, řádek, sloupec).

A: Uč. s. 2 . Pozdravy, představení.

ČJ: Uvolňovací cviky s. 1 (nejdříve děti zkusily volný krouživý pohyb na papíře)

Živá abeceda s. 1 – cvičení 1 a 2.

Všimla jsem si, že některé děti při vybarvování velmi často přetahují. Prosím jejich rodiče o zakoupení omalovánek a v rámci hry trochu procvičujte. Děkuji.

Prvouka: Uč. s. 4 a 5 – vyprávění, vybarvování

Kdo dosud nevyplnil ŽK prosím, udělejte to.

Zítra máme TV. Poprosím o nějaké kraťasy, tepláky, tričko a sportovní obuv. Půjdeme ven. Děkuji a přeji krásný den.

Blanka Zachová

6. 9. 

Dnes jsme měli „češtinový den“:

Pracovali jsme v Uvolňovacích cvicích na s. 2 . Děti si zkoušely krouživý pohyb po papíře.

V Živé abecedě jsme udělali s. 1, 2 a 3. Učili jsme se orientovat v prostoru, opakovali co je řádek a sloupec, vytleskávali slabiky. Poznávali jsme co patří do souboru a zkusili si myšlenkovou mapu.

V literární výchově jsme se učili vyprávět příběh podle obrázků  a také po vyslechnutí příběhu. Děti zkoušely odpovídat na otázky k textu.

Zítra budeme mít pracovní činnosti a budeme potřebovat nůžky a lepidlo.

Zítra připomínám sběr starého papíru.

Hezký den.

Blanka Zachová

7. 9.

M: MM s. 3, 4.  ….poprosím, dejte dětem do školy 10 víček od PET lahví. Budeme s nimi počítat (uložte do nějaké krabičky, ať je neztratí).

ČJ: Uvolňovací cviky s. 3. Poslech pohádky.

PRV: Uč. s.  6. Tvorba třídních pravidel.

PČ: Stříhání, lepení. Písmeno A.

Hezký den.

Blanka Zachová


8. 9.

M: MM s. 5 – geometrické tvary. Důležité je , aby děti uměly vysvětlit rozdíl mezi obdélníkem a čtvercem. Opět některé děti vybarvovaly nepřesně. Cvičte přesnost a rychlost.

TV: Nástup, opičí dráha.

ČJ: Písmeno A. 

UC s. 4. – správné sezení, správné držení tužky.  ŽA s. 4.

Domácí úkol: Pracovní list – vybarvit..

Úkolníčky: zapisujeme do nich domácí úkoly a denně budu kontrolovat, jestli mi do nich něco nepíšete. Budeme používat na veškeré informace ohledně výuky. Prosím, kontrolujte denně a pište do nich vše, co mám vědět.

Do elektronické ŽK budu psát jen zprávy, které se netýkají přímo výuky.

Zatím není třeba, aby děti nosily Slabikář, pracujeme pouze v UC a ŽA. Dnes neměli někteří cvičební oblečení (tričko, tepláky, kraťasy, tenisky do tělocvičny). Budou nechávat ve třídě ve skříňce. Občas ať si vezmou domů na vyprání. Kufřík také nechávají ve třídě.

Hezký den.

Blanka


9. 9.

M: MM s. 6 a 7 – děti zvládaly bez obtíží, pouze na s. 7 některým dělalo obtíže cv. 2…

ČJ: UC s. 5 – šlo jim dobře.

ŽA s. 5 a 6 – podívejte se, někteří měli obtíže.

VV: Moje prázdniny – volná kresba.

Na víkendy úkoly nedávám. V průběhu týdne bude domácí úkol každý den.

Prosím o kontrolu ŽK, úkolníčků i pracovních sešitů denně (podpis).

Děti by měly mít ořezané pastelky a obyčejné tužky, tabulku s fixou, víčka.

Moc děkuji a přeji klidný víkend.

Blanka


12. 9.

M: Číslo 1. MM s. 8 a 9.

A: Hello. Good bye, I’m a boy, I’m a girl. Red, brown, yellow, black, blue. PS 3, 4.

(LAD) – colours PS 4

ČJ: Čtení. Písmena A a Á. ŽA s. 7.

PRV: Ája poznává školu. Ája jde do školy. Uč. s. 7 – 9.

Domácí úkol: MM 9/5.

Hezký den.

Blanka

——————————————————————————————————————-

13. 9.

ČJ: UC s. 6, ŽA s. 8 a 9.  Nový pracovní list – domácí úkol na s. 13/ cvičení 1, 2, 3.

Na zítra Vás poprosím o noviny a roličku od toaletního papíru.

Hezký den.

Blanka


14. 9.

M: Počítání v oboru 0 – 5.  Počítali jsme předměty, dělali kolečka  a vybarvovali obrázky podle počtu.

Domácí úkol: Matýskova matematika s. 11, cv. 5.

ČJ: Čtení M, MA, MÁ. Vytleskávali jsme slabiky, poznávali první slabiku. Učili jsme se spojovat dvě písmena. 

PRV: Zdravé a nezdravé potraviny – kresba ve dvojicích. Příště společně vyhodnotíme.

PČ: Kašírování s domalbou – „muchomůrky puntíkaté“

Zítra se fotíme, pozítří máme část dne divadlo, v pondělí jsou třídní schůzky.

Hezký den.

Blanka


15. 9.

M: Počítání v oboru 0 – 5. Porovnávání počtu. větší, menší. MM s. 11 a 12.

ČJ: Čtení. Slabikování, vytleskávání. Domácí úkol už máme hotový. Ode dneška každý den čtěte.

Zítra se budeme učit první dvě hodiny.

hezký den.

Blanka


16. 9.

M: Počítání v oboru 0 – 5. porovnávání větší .- menší.

ČJ: Čtení. Písmena M, A, slabiky MA, MÁ. Vybarvování mandaly M. kdo nestihl, dodělá za domácí úkol. Potom jsme byli v divadle.

Hezký víkend.

Uvidíme se v pondělí.

Blanka Zachová


19. 9.

M: Počítání v oboru 0 – 5. Rovná se.

MM s. 14 a 15. Domácí úkol: MM s. 15, cvičení 3.

A: Opakování: barvy, pozdravy, představení.

Nová látka: School. Nová slovíčka: pencil case, pen, bag, pencil, rubber book.

ČJ: Písmeno L.

Vymýšleli jsme slova , která začínají na L, vyvodili písmeno L. Pracovali jsme v ŽA na s. 14. na konci hodiny jsme cvičili zrakovou paměť, zrakové a sluchové vnímání.

PRV: Ve škole. procvičování.

Hezký den.

Blanka Zachová

26. 9.

Dobrý den.

Moje zpráva z pátku 23. 9. opět zmizela, i když jsem v průběhu dne kontrolovala. 

Takže v krátkosti:

M: už sčítáme. pracovali jsme v MM na s. 19 a 20 ( do cvičení 2).

ČJ: Psali jsme cvik k uvolnění zápěstí v UC s. 11 a četli v ŽA s. 20.

————————————-

Dnes, 26. 9.

M: Sčítání . Pracujeme v MM na s. 20 a 21. Domácí úkol: MM 20/5.

ČJ: ME, LE, LÉ. Čtení, vytleskávání, slovní fotbal. Vybarvování mandaly.

A: School. Školní potřeby. procvičování slovíček, nová písnička . Otázky What¨s this?

Písnička https://www.youtube.com/watch?v=N-64KAixKyU (Happy House Whats in my bag?)

procvičujte, prosím, slovíčka .

PRV: Podzim. Chtěla jsem jít ven na procházku, ale pršelo nám. Poprosím tedy o domácí úkol na příští pondělí – až půjdete na procházku, nasbírejte nějaké přírodniny (listy, větvičky, plody…. – stačí pár kousků))

Děti jsou šikovné, už krásně čtou a počítají. Také na chování “ pracujeme“, musím je pochválit.

Hezký den.

Blanka

27. 9. 

ČJ: psaní: nácvik horního oblouku. UC s. 12. PL 

čtení: ME, MÉ, LE,  LÉ, MA, MÁ, LA, LÁ – ŽA 23 . Dále budeme hrát různé hry na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání. Budeme mít také literární výchovu . Podíváme se na nějaké animované pohádky a budeme si o nich povídat. 

Domácí úkol na volno děti nemají. Čtěte s nimi v Živé abecedě, čtěte pohádky a vyprávějte si. Rozdala jsem i nějaké PL, kdo chce, může je vypracovat.

Rozdala jsem Hry se slabikami k Živé abecedě. Prosím, rozstříhejte je a vložte dětem do zelených zapínacích obálek, které děti dostaly 1. září. Děkuji.

Na naší škole máme jednou měsíčně po vyučování třídnickou hodinu. rozhodla jsem se, že bude vždy první pondělí v měsíci. V pondělí (3. 10. ) tedy máme 5 vyučovacích hodin.

Přeji Vám hezký den a ať si děti užijí volno.

Blanka


3. 10.

M: Číslice 1. Uvolňovací cviky z druhé strany. Napsali jsme první  tři řádky číslice 1, zbytek je domácí úkol.

ČJ: Hry s písmeny. Hry se slovy. Vymýšlení vět na stejné počáteční písmeno. Co mají společného? Sestavování slov.

A: School. Zpívání písničky Whats in my bag, opakování slovíček. Nová slovíčka: wood, paper, rubber, chair.

PRV: Podzim. Povídání o procházce, při které děti hledaly přírodniny.

Hezký den.

Blanka


4. 10.

ČJ:

Psaní: nácvik psaní šikmé prohnuté čáry zdola nahoru (UC s. 13).

Čtení: ŽA s. 24 – společné čtení, čtení samostatné (kdo se cítil- na známky). ŽA s. 25 – čtení, vyprávění, psaní. didaktické hry.

Literární výchova: Zábavné příběhy pro první čtení.

Čtení s porozuměním: práce s textem – kresba podle četby.

Domácí úkol: ŽA s. 25/cv. 2. 

Dnes jsme měli těžké uvolňovací cviky a potěšilo mě, kolik dětí to krásně zvládlo. Chválím.

Hezký den.