Dobrý den, vítám Vás na stránkách třídy 1.B
Zde naleznete informace o probraném učivu, zadávání úkolů a jiná důležitá sdělení.

         Mgr. Kateřina Laluhová

 

Středa 8.12.
M – VM – str. 2 – dokončení, str. 3 – celá porovnávání
DÚ – PsM – str. 24/4

ČJ – Sl. str. 15 – celá
ČT – zdok. čtení str. – 15/1,2 na známky, psaní str. 9 – dokončení + str. 10 – 3 řádky
Andělské čtení – 8. anděl Serafín. 
DÚ – zdok. čtení str. 16/1,2 + psaní str. 10 – 5 řádků

TV – cvičení s míčem – házení, chytání, driblování

 

 

Úterý 7.12.

AJ – The Farm. Slovní zásoba – cat, dog, chicken, sheep, horse, cow
Uč. str. 22,23 – poslech sl. zásoby
PS – str. 20
DÚ – na příští úterý 14.12.  PS str. 21 – celá + opakovat slovní zásobu domácích zvířat

ČJ – Sl str. 14 – celá, nácvik čtení tojslab. slov. Tvorba otázek a odpovědí. Význam slov.
DÚ – zdokon. čtení str,. 15/1,2 – číst 3x – zítra zkouším čtení.

M – VM – str. 2/1,2,3
Práce s dopočítadlem. Sčítání do 6.
DÚ – UC – str. 6 – 3 řádky, str. 7 – 2 řádky – psaní 0 a 6

PRV – Zima – opakování měsíců, počasí, oblékání, zvířata.
Vánoce. PS – str. 32 – celá. Vypravování – zvyky a tradice. Video s Ájou.

 

Pondělí 6.12.
ČJ – Sl. 13/1,2 – čtení předložek, opis slov
DÚ – Sl. str. 13/3 – čtení s porozuměním

Psaní – str. 8 – celá – nácvik psaní písmene l
DÚ – str. 9 – řádky

M – VM 1.díl – dokončení, VM – 2.díl – vyvození čísla 6 – str. 1/1,2,3
DÚ – PsM – str. 24/1,2

HV – tóny, zvuky – hlasité, tiché, poznávání hudebních nástrojů, poslech koled. Čtení pohádky o Mikulášovi. PS – str. 20,21

 

Pátek 3.12.
ČJ – Sl. str. 12 –  celá – vyvození písmen Y, y. Básnička, modelování písmen, psaní písmen.
DÚ – Sl. str. 12/3 – číst slabiky + zdokon. čtení str. 12/1, str. 13/1

Psaní  str. 7 – 5 řádků.
Andělské čtení – 3. anděl -Ferdinand, 4. anděl – Justýn, 5. anděl Albert. 
Čtení – Barborky – vánoční zvyk

VV – malujeme anděla, Mikuláše, čerta
PČ – vyrábíme zápichy do květináče s motivem – čerta, Mikuláše, anděla

INFO
V pondělí 6.12. se opět testujeme. Sraz před školou v 7:30h. Testujeme se v TV. Bližší informace jsou na webových stránkách školy.
Dnes jsem dětem rozdala matematiky 2. díl. Prosím obalit. V pondělí si děti přinesou 1. i 2. díl.  Děkuji
Přeji hezký adventní víkend

 

Čtvrtek 2.12.
ČJ – andělské čtení – 2. anděl Vendelín. Zítra nás čeká 3. anděl – Ferdinand
Sl. str. 11 – celá  – nácvik čtení jednoslabičných slov – např. mám, sůl, pil, sel
Zdokonal. čtení – str. 7,8,
DÚ – slab. str. 11/1,2, + procvič. zdokonal. čtení str. 11

Psaní – str. 6 – píšeme písmeno e, é 
DÚ – str. 7 – 3 řádky
M – VM – str. 57 – celá, str. 58/1, část cv. 2
Opakujeme pyramidy, +,- do 5, slovní úlohy.
DÚ – na příští týden 6.12. VM – str. 58/2 – dokončit + cv.3
PRV –  PS – str. 30 – celá. Zimní měsíce. Počasí.
             PS – str. 31/1 – Mikuláš, stromeček – zdobení, vánoční koledy
DÚ – na příští týden 7.12. si děti nakreslí nebo nalepí obrázek Mikuláše, čerta nebo anděla do PS str. 31

 

 

 

Středa 1.12.
M – VM – str. 56/3 – hodiny, práce s papírovými hodinami
                         56/4 – samost. práce
DÚ – PsM – str. 23/3

TV – cvičení na žíněnkách, válení sudů, zpevňování těla. Čertovská honička.

ČJ – Sl. str. 9 – dokončení, str. 10 – celá, diktát slov
Čtení – zdokon. čtení str. 6 /1,2,3. Význam slov – vysvětlení
Andělské čtení – 1. anděl Valerián. Zítra 2. anděl – Vendelín. Dnes jsme si na 1. prosince otevřeli první adventní pytlíček s úkolem. Možná si děti vzpomenou i doma.

DÚ – zdok. čtení str. 7 – celá – 2x

Psaní – píšeme u,ú,ů – pís. str. 5 – 3 řádky
DÚ – pís. str. 5 – 3 řádky 

Děti chválím za pěknou práci v hodinách.

 

Úterý 30.11.
AJ – opakujeme hračky, písnička Toys. PS str. 13/1,2,
I have got a…..
Nová sl. zásoba – hudební nástroje – kytara, flétna, buben, trumpeta, housle uč. str. 17 + poslech.

ČJ – Sl. str. 9/1,2
DÚ – sl. str. 9/3,4
Zítra píšeme diktát slov.

M – str. 55 – 1,2,3
DÚ – str. 56/1,2

PRV – PS – str. 28,29- okénko do zimní krajiny
            PS – str. 30/1 – zimní počasí a měsíce, vybarvování obrázků ve sklenici – kdo nestihl, dobarví doma
                                                                        

 

Pondělí 29.11.
ČJ – Sl. str. 7/ 4 – nácvik čtení trojslabičných slov, procvičení ve zdokonal. čtení – str. 6/1
Vyvození písmene J , básnička k písmenku, čtení slabik, modelování písmene z drátku
Sl – str. 8 – celá
DÚ – naučit se básničku zpaměti k písmenku J.
V básničce vybarvit písmenka J, j ( zvolte dvě barvy)

Zdokonalujeme čtení str. 6/2

Psaní str. 4 – píšeme písmenko u – 6 řádků
DÚ – str. 4 – dopsat 2 řádky


M – VM – str. 53 – práce s dopočítadlem
str. 54/1,2,3 – porovnávání, číselná osa, geometrické tvary
str. 60 – barevné počítání – 10 příkladů (rychlíci stihli více)
DÚ – PsM – str. 23/2

HV – tančíme mazurku na píseň „Měla babka čtyři jabka“
PS  – str. 13/1, str. 14// – zakreslujeme rytmickou slabiku TA – nota čtvrťová

INFO
Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu. Děkuji

 

 

Pátek 26.11.
ČJ – Sl. str. 6 – dokončení, str. 7/1,2. Práce na IT. Čtení s porozuměním.
DÚ – Sl. str. 7/3 + číst zdokonal. čtení str. 3/1,2

Psaní – str.3 – dokončení, UC – str.5 – číslice 5 – dokončení
Adventní čas – vypravování + video

VV + PČ – adventní tvoření – práce s papírem, stříhání, lepení, zdobení

INFO
V pondělí se opět testujeme. Sraz před školou v 7:30h. Testování proběhne v TV.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách školy.


Přeji hezký adventní víkend. K. L.

Zobrazit zdrojový obrázek

 

 

Čtvrtek 25.11.
ČJ – Sl. str. 5 – celá, str. 6/1
DÚ – Sl. str. 5 /1 – číst  slova4x

Psaní – pís. str. 3 – 3 řádky
DÚ – str. 3 – 3 řádky

M – VM  str. 52 /2,3,  PsM str. 22/3 – práce s dopočítadlem

PRV – Ája pomáhá mámě PS – str. 26 – celá
DÚ – PS – str. 27/1

 

 

Středa 24.11.
M – činnost s mincemi – samostatná práce – na známky
Psaní číslic 5 –  UC – str. 5 – 3 řádky
VM – str. 52/1
PsM – str. 20 – dokončení 
           str. 21- celá – na známky
DÚ – PsM – str. 22/1,2

ČJ – Sl. str. 4 -/3,4,5 – práce se slabikami TA,TE,TO,TU + čtení slabik. Slovní fotbal.
DÚ – zdokonal. čtení str. 2/1,2,3

Písanka 1.díl – str. 2 – učíme se psát psací písmenko malé i, í – 5 řádků
DÚ – str. 2 – 3 řádky

TV – cvičení na žebřinách, relaxační a protahovací cvičení, hra – červení a bílí

INFO PRO RODIČE NEMOCNÝCH DĚTÍ
Na vrátnici jsem nechystala PS a písanky. Můžete si je kdykoli vyzvednout, aby si děti mohly postupně dopisovat úkoly. Přejeme dětem brzké uzdravení. K. L.

 

Úterý 23.11.

AJ – opakování slov. zásoby – hračky v kontextu říkanky. Zpěv, hra na dřívka, tleskání.
Říkanka Toys 
Look and say and clap with me. Are you ready? 1,2,3
Scooter – clap, clap, clap
Bike – clap, clap, clap
Ball – clap, clap, clap
Guitar – —————-
Doll – ——————
Car – ——————-
Otázky a odpovědi. Rozvoj slovní zásoby.  What is it? It is a ball….. Are you ready? Clap, clap, clap
PS – str. 12 -celá
DÚ – procvičovat říkanku Toys – platí pro obě skupiny

ČJ – Sl – dokončení str. 3 
Vyvození písmene T, básnička, vyhledávání T,t v básničce, modelujeme písmeno T, slova začínající hláskou T, myšlenková mapa – tabule
Sl. – str. 4/1 
DÚ – str. 4 /2 + zdokonalujeme čtení str. 1/2

M –  nakupování, obchodování, činnost s  mincemi
VM – str. 51/1
DÚ – str. 51/2 – pomůcka k dú – pokladnička.   Zítra přinést zpět do školy.

PRV – Pokojíček, úklid pokojíčku, hračky. Pohádka „O nepořádné holčičce“ Dětem se moc líbila.
PS  str. 25 – celá

 

 

Pondělí 22.11.
ČJ – Sl 1. – str. 2 – opakujeme slova, čtení s porozuměním, malá a velká tiskací písmena, skládání slov a obrázků
DÚ – Sl. str. 3/1,2

Písanka – str. 1 – 3 řádky
DÚ – str. 1 dopsat 3 řádky

M – VM – str. 48,49,50 – dnes počítání s nulou, rozklady čísel, geometrické řady, matem. divadélko, sčítání a odčítání do 5, slovní úlohy

HV – opakování písní, hudební kvíz, rytmizace, houslový klíč PS str. 10/7

INFO
Třídní schůzky od 17:30h v MS – T.

 

 

Pátek 19.11.
ČJ – dokončení ŽA – str. 56. Čtení na známky řadu malých a velkých tiskacích písmen. Děti chválím.
Společenská hra se slabikami. Zadní str. ŽA.
DÚ – číst v malé Agátě str. 40
Dnes jsem dětem rozdala poslední kartičky se slabikami a obrázky. Děti si nastříhají a přinesou v pondělí. Také jsem dětem rozdala SLABIKÁŘ 1.DÍL, PÍSANKU 1.DÍL A ZDOKONALUJEME ČTENÍ 1.DÍL. Prosím vše obalit a přinést již v pondělí. ŽA dětem zůstává a děti už ji nemusí nosit.
VV – vybarvujeme dle předlohy – víla
PČ – modelujeme malá a velká tiskací písmena

INFO
V pondělí 22.11.se opět testujeme. Sraz před školou v 7:30h. Nejíst a nepít půl hodiny před otestováním. Děkuji
Připomínám třídní schůzky v pondělí 22.11.  přes MS -T  od 17:30h

Prosím zakoupit plastovou obálku na dopočítadlo do M. Děkuji
Zobrazit zdrojový obrázek

Přeji hezký víkend Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 18.11.
ČJ – ŽA – str. 55 – celá, str. 56/1
DÚ – str. 56 / 1 – číst řádek malých písmen + procvičit čtení i v malé Agátě str. 39
– psaní UC – str.28/3 řádky
M  VM – str. 47 – celá. Seznámení s dopočítadlem. 
DÚ – PsM – str. 20/1,2. Na zítra si děti přinesou jednu hrací kostku např. ze společ. hry „Člověče nezlob se“
Prosím o pořízení plastové obálky na dopočítadlo. Děkuji
PRV – V rodině PS str. 22,23

Plastová obálka na dopočítadlo. Děkuji
Zobrazit zdrojový obrázek
Pátek 12.11.
ČJ – čtení slabik, slov a vět. 
ŽA – str. 53- celá 
DÚ – str. 54 – číst celou strnu.
Psaní – str. 28 – 3 řádky
VV + PČ – Martin na bílém koni. Poslech  písní. Video – legenda o sv. Martinovi. 
Stříhání koně, lepení do plochy, kresba sněhových vloček, zdobení.
INFO
15.11. – 16.11. – ŘEDITELSKÉ VOLNO. Družina je zajištěna pro nutné případy od 7:00 – 16:00h v naší škole.
17.11. – STÁTNÍ SVÁTEK
18.11. – OPĚT PROBĚHNE TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ  V TĚLOCVIČNĚ. NAŠE TŘÍDA SRAZ PŘED ŠKOLOU V 7:30H
22.11. – třídní schůzky od 17:30h  ON-LINE !!!

Přeji krásný prodloužený víkend.
K. Laluhová

 

Čtvrtek 11.11.
ČJ – vyvození slabik, skládání slov ze slabik
ŽA – str. 52 – celá. DÚ – procvičovat čtení slabik str. 52/2,3
Psaní – UC – str. 27 – celá.
DÚ – pracovní list – INDIÁN. Podepsat diktátový sešit. 
M – VM . str. 44,45 – vyvození nuly
DÚ – PsM – str. 19ú1,2,3
PRV – PS str. 21
Prvouku a VM mám u sebe.

INFO
Sběr papíru 9.11. – 11.11.
Do pátku 12.11. mohou děti nosit objednávky knih + přesnou částku.
15.11. – 16.11. – ředitelské volno. Družina je zajištěna pro nutné případy.
22.11. – třídní schůzky od 17:30h.  Bude upřesněno zda on-line či ve škole přímý přenos.
Přeji hezký den K. L.

 

 

Středa 10.11.
M – počítání s papírovými mincemi, obchodování, nakupování.
VM – str.  43/1  PsM – str. 18/1
– VM str. 43/2 – odčítání do 5. 
ČJ – diktát slabik, psaní písmene I,Í. Čtení na známky. Děti velice chválím.
ŽA str. 51/1,2,3, + část 4
– str. 51/ 4 – dokončit obrázek indiána + číst v malé Agátě str. 32/3, str. 33/1
Psaní – UC – str. 26 – celá, skládání slabik a obrázků. Trénování rychlého čtení – práce na IT.
Kdo dnes neměl nastříhané zelené slabiky, přinese zítra. Budu kontrolovat.
INFO
Sběr papíru 9.11. – 11.11.
Do pátku 12.11. mohou děti nosit objednávky knih + přesnou částku.
15.11. – 16.11. – ředitelské volno. Družina je zajištěna pro nutné případy.
22.11. – třídní schůzky od 17:30h.  Bude upřesněno zda on-line či ve škole přímý přenos.
Přeji hezký den K. L.

 

Úterý 9.11.
AJ – Toys – hračky – nová slovní zásoba. Uč. str. 12,13 – poslech. PS – str. 11 /1 – první řádek.
– opakovat slovní zásobu ball – balon,  scooter – koloběžka, bike – kolo, guitar – kytara, doll – panenka, car – autíčko  + PS str. 11 – dokončit .
Platí pro obě skupiny.
ČJ – vyvození písmene I. ŽA str. 50/1,2,3
– naučit se básničku k písmenku I + číst řadu písmen str. 50/4 + nastříhat zelené kartičky
M – VM str. 42 /1,2,3 
       PsM – str. 16/2,4, str. 17/ 3
– str. 18/1
PRV – Rodina. Vypravování o rodině. Členové rodiny. Popis fotografií. 
PS str. 20 – cv. s domečkem – kresba rodiny – dokončit za DÚ na čtvrtek

INFO
Sběr papíru od 9.11. – 11.11.

 

Pondělí 8.11.
Testování žáků v 7:30
ČJ – čtení – malá Agáta -str. 29,30
DÚ – malá Agáta str. 32/2 – číst 4x
ŽA str. 48, 49/1,2 – dokončíme zítra. Zítra nás čeká písmenko I.
Psaní – str. 24 – celá , str. 25 – 4 řádky
DÚ – str. 25 – dopsat 3 řádky
M – rozklady čísel, práce s pastelkami, IT
VM – str. 41 – celá, procvičujeme s Matýskem str. 15 -celá, str. 16/1
DÚ – PsM – str. 17/1,2
HV –  opakování písní, tóny a zvuky, notová osnova, pomlka.
Nová píseň Vlaštovičko leť – doprovod triangl.

 

Pátek 5.11.
ČJ – ŽA str. 47 – celá. Procvičujeme čtení slabik a slov. 
Skládání slov z barevných slabik. 
DÚ – malá Agáta str. 28 /1,2
Psaní – str. 22 – celá, str. 23 – 3 řádky
DÚ – str. 23 – dopsat 4 řádky
VV + PČ – výroba papírových pokladniček. Stříhání papírových mincí. 
INFO
V pondělí 8.11. proběhne testování žáků na Covid-19. Podrobnější informace obdržíte v pátek emailem.
Do PRV na 9.11. si děti mohou přinést fotografii rodiny.
Prosím o podpisy: diktátový sešit čj, matematika – testík, žákovská knížka str. 17 a 24. Děkuji
Sběr papíru proběhne od 9.11 – 11.11. – kontejner bude přistaven u hlavní budovy.
Přeji hezký víkend ve zdraví. K. L.

Čtvrtek 4.11.
Psaní – str. 21 – horní klička, nácvik spodní kličky – pracovní list
DÚ – pracovní list s rybičkou  – 10x obtáhnout
ČJ – ŽA – slabiky s písmenem U str. 46/1, 2. Diktát slov. 
Hra se slabikami a obrázky – BINGO
DÚ – ŽA – str. 46/3,4 – čtení a psaní slabik
M  – psaní čísla 5 VM – str. 40 – celá. Lístečková hra s příklady. Zápis příkladů, výpočet. 
Testík  na odčítání.
PRV – Podzim na poli – polní plodiny. PS str. 17
INFO
V pondělí 8.11. proběhne testování žáků na Covid-19. Podrobnější informace obdržíte v pátek emailem.

Žáci obdrželi katalogy knih. Vyplněný objednávkový formulář s přesnou částkou mohou nosit do 12.11.
Ředitelské volno – 15.11. a 16.11.
Státní svátek 17.11.

Středa 3.11.
M – VM – str. 39 – celá. Činnost s papírovými kolečky. Odčítáme do 5. Slovní úlohy. 
PsM – str. 14 – celá
DÚ – str. 13 cv. 1,2,3
Děti dostaly testít z matematiky. Prosím podepsat a přinést zpět do školy.
ČJ – ŽA – str. 45 – celá. Čtení na známky. Číst z malé Agáty str. 26/1,2
Písanka – str. 4 – 3 řádky
DÚ – str. 4  – 4 řádky

INFO
Ve čtvrtek 4.11. proběhne třídnická hodina. Konec výuky je ve 12:35h
Na pátek 5.11. si děti přinesou do pracovních činností 4 malé prázdné krabičky od zápalek. Budeme si vyrábět pokladničky na mince do matematiky.

 

Úterý 2.11.
AJ – opakování barev a školních potřeb.
Naučili jsme se Yes, No, Whatś this? It ś a book. It ś a pencil. It ś a pen. ……..Magic pencil….
Uč. str. 5 ,6,7, – poslech. PS – str. 6 cv. 1
DÚ – PS – str. 6 cv. 2 
ČJ – ŽA – str.44 – celá – vyvození písmene U.
DÚ – ŽA – str. 44 /4 – číst písmenka + malá Agáta str. 24/3, str. 25/1  (nastříhat kartičky s obrázky a slabikami)
M – test na sčítání do 4, VM – str. 38 – celá 
PRV – opakování – na podzim 
PS – str. 19 /2 + Skupinová práce – skládání zvířátek, dokreslení potravy, pojmenování zvířat, prezentace ve dvojicích. Děti velice chválím za tuto práci.
INFO
Ve čtvrtek 4.11. proběhne třídnická hodina. Konec výuky je ve 12:35h
Na pátek 5.11. si děti přinesou do pracovních činností 4 malé prázdné krabičky od zápalek. Budeme si vyrábět pokladničky na mince do matematiky.

 

Pondělí 1.11
ČJ – ŽA – str. 42 – čtení, 43 /1,2
DÚ – ŽA str. 43/3 + čtení z malé Agáty str. 23/1,2
TV – cvičení s míčem, házení, chytání
M – VM str. 36 – celá, str. 37 / 1
DÚ – VM – str. 37/2,3,   4 – procvičovat ústně. Zítra budeme psát test na sčítání a odčítání do 5.
Psaní – UC – str. 20 – celá + str. 21 – 2 řádky
DÚ – str. 21 – 2 řádky horní kličky
HV – Opakování písní.  Co jsou to zvuky a tóny. Seznámení s houslovým klíčem. PS str. 10 

INFO
Ve čtvrtek 4.11. proběhne třídnická hodina. Konec výuky je ve 12:35h

 

Úterý 26.10.

AJ – opakování slovní zásoby – barvy, škola, kontrola dú.
Helloween. Vypravování o svátku Helloween. Poslech písniček. Výroba zápichů – dýně, duchové. 
DÚ – opakovat si slovní zásobu + dobrovolný úkol – dokreslit pracovní list s dýní a kočkou. Platí pro obě skupiny.
ČJ – ŽA – str. 39/1,2,3,   str. 40 – celá
DÚ – str. 39/4 + str. 41 – celá. Číst každý den z malé Agáty – str. 22
M – str. 33  – dokončení
Vyvození čísla 5 – str. 34,35
DÚ – PsM – str. 11 /3,4, + str. 12 – celá
PRV – podzimní procházka v okolí školy. Pozorování stromů na podzim. Rybník.
Pracovní sešity z PRV a M jsem si nechala u sebe.

INFO 
Podzimní prázdniny – jsou 27.10. a 29.10.  Družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců.
Státní svátek 28.10.
Prosím o kontrolu penálu. Dětem chybí nůžky, lepidla, nemají ostrouhané tužky a pastelky. Děkuji

Třídnická hodina bude 4.11.   5. vyučovací hodinu.
Třídní schůzky budou 22.11.
Přeji krásné podzimní prázdniny.

K. Laluhová
Zobrazit zdrojový obrázek

 

Pondělí 25.10.
ČJ – ŽA – str. 38 – celá – vyvození písmene P. Básnička
DÚ – naučit se básničku k písmenku P + čtení z malé Agáty str. 21
Psaní str. 19 – celá
M – VM – str. 32 – celá – seznámení s číselnou osou
                 str. – 33 cv. 1 – dokončit za DÚ
HV – opakování písní + nová píseň – Vyletěl si pyšný drak. PS – str. 9 – děti si mohou vybarvit draka 

 

Pátek 22.10.
ČJ – ŽA – str. 35/ 2,3,4 – čtení slov s vykřičníkem. Str. 36 – společné hlasité čtení, str. 37/1 – čtení s obrázkem.
DÚ – ŽA – str. 37/2 – čtení s porozuměním, práce s obrázkem + číst každý den z malé Agáty str. 19,20 nebo z ŽA.
Psaní – str. 3 – 3 řádky trojek, obtahování obrázků (jezevčík, ovečka)
DÚ – str. 3 – 2 řádky + obtáhnout obrázek buď jezevčíka nebo ovečku
VV – modelujeme zvířátka na podzim – ježek, čáp, myš, jezevec, had…
PČ – Stavebnice SEVA – práce montážní
INFO
Od pondělí 25.10. budu vybírat peníze za vánoční fotografie. Cena za sadu činí 300,-kč. Prosím o přesnou částku. Děkuji
Podzimní prázdniny – jsou 27.10. a 29.10.  Družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců.
Státní svátek 28.10.
Přeji krásný víkend. Děti chválím za celý týden.

 

Čtvrtek 21.10.
ČJ – hra se slovy, jazyková rozcvička, básničky s pohybem
ŽA – str. 35/1 + čtení s malou Agátou
DÚ – malá Agáta str. 18/1,3
Psaní – str. 18 – celá
DÚ – str. 18 – 2 řádky
M – VM – str. 31 – celá, kdo nestihl cv. 5 – dokončí za DÚ
PRV – stromy na podzim PS str. 18 – celá
DÚ – PS str. 19/1

 

Středa 20.10.
M – odčítání do 4, matematická rozcvička, cestování autobusem
VM – str. 30 – celá, PsM – str. 10/1
DÚ – PsM – str. 10/3,4  str. 11/1
ČJ – Ža – str. 34 – čteme slabiky s písmenkem O
DÚ – str. 17/1,2
Psaní – str. 2 – psaní dvojek 3 řádky
DÚ – str. 2 – 4 řádky

 

Úterý 19.10.

AJ – opakování barev, pozdravy, nová slovní zásoba „School“
Uč.  – str. 4 – poslech, opakování, správná výslovnost
PS – str. 4
DÚ – str. 5 – dokončit  + naučit se slovní zásobu. 

Skupina J. Zikmundové
Také nová slovní zásoba School. 
DÚ – naučit se slovní zásobu + PS – str. 4/1 – dokreslit druhou polovinu obrázků

ČJ – ŽA – str. 33/1,2,3,
DÚ – str. 33/4 + čtení v malé Agátě – str. 14, 16
M – vyvození odčítání VM – str. 29 – celá
DÚ – str. 30/1 – děti si při odčítání mohou pomáhat drobnými předměty nebo jídlem např. pastelky, kostičky z lega, kolečka, lentilky, hroznové víno atd…
PRV – zelenina, ovoce, třídění, poznávání ovoce a zeleniny. Práce na IT. Hádanky, pexeso.
PS – str. 16 – celá

 

Pondělí 18.10.

ČJ  ŽA – str. 32 – vyvození písmene O, básnička k písmenku, myšlenková mapa, hledání slov na dané písmeno
DÚ – str. 32 cv. 3,4 + čtení v malé Agátě str. 13 
Suplované hodiny tv, psaní, matematika, hv

 

Pátek 15.10.
ČJ – čtení slabik, slov, vět, kontrola dú, slabikujeme podle obrázků
ŽA – str. 29, 30 – čtení, str. 31/1,2,
DÚ – malá Agáta – str. 11 – čtení vět a str. 12 cv. 3
Psaní – UC – str. 16 – celá.  Pracovní list s medvědem a motýlkem mají děti na procvičení.  
DÚ – str. 17 – 2 řádky- šikmé rovné čáry
VV – podzimní skřítek z listí
PČ – papírový ježek
Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

Čtvrtek 14.10.
ČJ – ŽA – str.  28, 29 slabiky SA,SE,SÁ,SÉ
Práce se slabikami a obrázky. Čtení slabik i obrázků.
DÚ – str. 29/3,4 – pročítat slabiky, slova i větu. Alespoň 3x
DÚ – pracovní list – str. 6 – žáci zapíší, kolik slabik mají slova na obrázcích. Obrázky nemusí vybarvovat.
Psaní – UC – str. 15 – 3 řádky
M –  slovní úlohy – práce s kolečky. Sčítání do 4.
VM – str. 27 – celá
PRV – podzim v sadu, zvířata na podzim, ptáci na podzim
PS – str. 14,15
DÚ – na příští týden – PS – str. 15/modrý čtverec s Ájou a hvězdička
INFO
Dnes 14.10. proběhne on-line setkání v 19:00h v MS – Teams.
Žákům jsem vložila do žákovských knížek lísteček ohledně souhlasu. Prosím vyplnit a zaslat zpět. Děkuji  

 

Středa 13.10.
M – počítání do 4, porovnávání
VM – str. 25/5,  str. 26 – celá
DÚ -PsM – str. 9/1,2,3
ČJ – ŽA – str. 26 – dokončení + str. 27/1,2,3, 4 – slunečnice
DÚ – zdokonalujeme čtení str. 9
Psaní – psaní číslic str. 1 – dokončení jedniček
UC – str. 14 – celá
DÚ – str. 15 – napsat 2 řádky šikmých čar

INFO – VM a ŽA mám u sebe.

Připomínám – sbírat podzimní listí, vylisované přinést na pátek do VV

 

Úterý 12.10.
AJ – opakování barev, pozdravy, představování – písnička Hello! 
Nová píseň o barvách. “ Red and Orange Yellow Green Yellow Green Yellow Green.
                                            Red and Orange, Yellow, Green Blue and Purple.

DÚ – pracovní list – dokreslit barvy do pastelek, opakovat písničku. Příští hodinu budu zkoušet barvičky.

Skupina J. Zikmundové
Opakování barev, básnička o barvách
DÚ – pracovní list podzimní listí, vybarvit + opakovat si novou básničku z pracovního listu.

ČJ – ŽA – str. 24 – čtení na známky, str. 25 cv. 1 společně
DÚ – str. 25 cv. 2
Děti musí číst každý den. Prosím, aby si děti nosily každý den do školy i malý pracovní sešit s Agátou Zdokonalujeme čtení. Přidávám na procvičení str. 8
M – vyvození čísla 4, tvoříme skupiny 4 prvků, modelujeme číslo 4 – skupinová práce
VM – str. 24 – celá, str. 25/ 1,2,
DÚ – str. 25/3,4
PRV – PS – str. 13 -celá   Počasí na podzim. Str. – 14 – živočichové na podzim, ptáci
Připomínám – sbírat podzimní listí, vylisované přinést na pátek do VV

 

Pondělí 11.10.
ČJ  – vypravujeme zážitky z víkendu 
ŽA – str. 23 – čtení slov, str. 24 – čtení slabik a slov, pexeso se slabikami a obrázky
DÚ – číst ze str. 24/ 4,5,
TV – švihadla
M – sčítání do 3 , VM – str. 21/4,5 – společně, str. 22 – celá,  str. 23/1,2
DÚ – VM – str. 23/2 – dokončit + PsM – str. 1,2,
Psaní – str. 13 – 4 lístečky  
DÚ – str. 13 – dokončit 4 lístečky
HV – opakování písní, rozezpívání Tú, tú, tú, taktové čáry, poslech melodií, říkanka Autobus – hra na tělo

 

Pátek 8.10.
ČJ – čtenářské okénko – čtení slabik a slov z malé Agáty- str. 3,4,5,6,
ŽA str. 22 – psaní slabik ME, LE,  str. 23/1,2,3,
DÚ – číst každý den z malé Agáty – str. 7/1,2,4
Psaní – psaní číslic str. 1 – 3 řádky –  píšeme jedničky
DÚ – psaní číslic str. 1 –  4. a 5. řádek
PČ – záložka do knížky
VV – deštníky
Děti velice chválím za práci a chování. Jsou moc šikovní.
Přeji hezký víkend

 

Čtvrtek 7.10.
ČJ – ŽA – 21 – celá, str. 22 cv. 1,2,3
DÚ – ŽA – str. 21 cv. 3 – číst 3x + zdokonalujeme čtení – str. 5,6,
Psaní – UC – str. 12 – celá
M – činnostní učení – práce s matematickým divadélkem, slovní úlohy ze života dětí, manipulace s předměty, sčítání do 5 – vizuální představivost, znaménka více, méně, rovná se, plus
VM – str. 21 – píšeme 1
DÚ – str. 21 /2,3
PRV – podzimní stromy, listí, keře, plody – třídění obrázků, poznávání plodů, listů, kontrola dú
Děti dostaly za úkol, sbírat krásně zbarvené podzimní listí a vylisovat jej. Příští týden budeme ve VV (15.10.) tvořit podzimního skřítka.

 

Středa 6.10.
M – VM – str. 20/5 – psaní plus. Práce s číslicemi a papírovými kolečky. Sčítání do 3. Slovní úlohy. Tvorba otázek a odpovědí.
PsM – str. 6/3,4  str. 7/4
DÚ -PsM – str.7/1,2,3 
TV – švihadla
ČJ – ŽA – str.  20/ 1,2,3 – vyvození písmene E, básnička k písmenku E, myšlenková mapa, hledání písmen ve slovech, modelování písmene E z modelíny
DÚ – ŽA str. 20 /1 – naučit se básničku k písmenku E 
Psaní – UC – str. 11 – celá
INFO
Zítra 7.10. – třídnická hodina. Konec výuky ve 12:35h. Po třídnické hodině budeme již obědě.
Kdo ještě nepřinesl podepsané diktátové sešity, prosím zítra přinést.
Od příštího týdne budeme potřebovat jednu bílou pastelku v penálu. Prosím o doplnění. Děkuji

 

Úterý 5.10.
AJ – Opakujeme pozdravy. Píseň Hello! Barvy – opakování z minulé hodiny – bílá, modrá, červená, žlutá, oranžová, zelená + dnes nová slovní zásoba barev – černá, šedá, růžová, fialová, hnědá.
DÚ – PS – str. 3/1 – vybarvit míčky + opakovat barvičky
ČJ – ŽA – 18,19 – společné čtení slabik, slov a vět. Skládání písmen, slabik a obrázků.
DÚ – ŽA – str. 19 – číst věty s ÁLOU

M – VM – str. 19/2,4   str. 20/1,2 – znaménko +, seznámení, počítání ovoce a zeleniny
DÚ- VM – str. 20/3,4
PRV – Podzim. Podzimní měsíce. Přírodniny, ovoce, zelenina. Poznáváme stromy, plody. Ochutnávka ovoce a zeleniny. 
PS – str. 10,11
DÚ – PS str. 12/1 s domečkem- vybarvit podzimní obrázky (zavařujeme podzim) Na čtvrtek 7.10.
INFO
Ve čtvrtek 7.10. – Třídnická hodina
V pátek 8.10. – MF Dnes – vychází fotografie prvňáčků 

 

Pondělí  4.10.

ČJ – ŽA – hlasité čtení slabik – MA, MÁ, LA, LÁ str.- 17/3,4. Skládání slabik a obrázků. 
DÚ-  ŽA str.- 18/1,2,3 + zdokonalujeme čtení str. 3,4 – procvičovat čtení
TV – cvičení na lavičkách, žebřinách
M – VM – str. 18 – celá
DÚ – str. 19/1
Procvičovat pravolevou orientaci.
UC – str. 10 – dvě kytičky . První diktát v sešitě. Prosím podepsat a zítra přinést zpět do školy.
DÚ – dokončit poslední kytičku. Dbát na správné sezení a držení tužky nebo pastelky. U psaní dýchat.
HV – písnička Strojvůdce.

 

 

Pátek 1.10.
ČJ – ŽA – str. 16 – celá , str. 17 /1,2, – slabikujeme LA, LÁ, MA, MÁ. 
DÚ- str. 17 /3 – číst slabiky
DÚ – Matematika (VM) str. 17 /4,5 
PČ – papírový drak
VV – malujeme obrázek na téma „Integrovaný záchranný systém“
INFO
Dne 8.10. – fotografie prvňáčků v novinách MF Dnes
Děti chválím za chování i práci v hodinách.
Od října začínáme značit zapomínání. 

Přeji hezký víkend Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 30.9.
ČJ – ŽA – str. 15/1,2,3,4
DÚ- docvičujeme čtení str. 2 – zítra si děti přinesou do školy. Každý pátek čteme.
Psaní – UC – str. 9 – celá. Dramatizace pohádky O veliké řepě.
Děti si zítra přinesou pracovní list str. 9 a 69 (O veliké řepě, zajíček)

M – vyvození čísla 3
(VM) str. 15/ 1,2, cv. 3 pro rychlíky.  (PsM) – str. 5/5 – na známky.
DÚ – (PsM) str. 6/1,2
PRV –  opakujeme – ve škole
PS – str. 9 -celá
Na příští hodinu PRV (úterý 5. 10.) mohou děti přinést různé druhy šišek (z borovice, modřínu, jedle, smrku) také kaštany, žaludy, šípky atd… Z ovoce jablko, hrušku, švestku nebo hroznové víno. Ze zeleniny mrkev, rajčátko, okurku, cibuli česnek. Bude stačit jeden druh ovoce, jeden druh zeleniny a jednu přírodninu. Budeme třídit, pojmenovávat, ochutnávat.
INFO
Ve čtvrtek 7.10. – proběhne třídnická hodina. Konec výuky bude ve 12:35h. Třídnická hodina je povinná.

 

Středa 29.9.

M – (VM) –   str. 14 celá – porovnávání více, méně, rovná se
DÚ – (PsM)  – str. 5/3,4
ČJ – ŽA – str. 14 – 1,2,vyvození písmenka L, básnička k písmenku, modelování písmenka z drátku
DÚ – ŽA – str. 14/3, 
Psaní – UC – str. 8 – vlnky – DÚ – přidat ke každé lodičce 5 vlnek a nakreslit jednu malou lodičku
INFO
Kdo ještě nezaplatil fotografie, prosím pošlete peníze.
TV – stále někdo nemá cvičební obuv do tělocvičny. Světlá podrážka.
M – kdo ještě nemá složku na číslice a puntíky, prosím dokoupit. Děkuji
Zítra PRV – PS mám u sebe
Přeji hezký den. K.L.

 

Pátek 24.9.
ČJ – opakujeme básničky k písmenům i k uvolňovacím cvikům. Umíme písmenka A, M, slabiky MA, MÁ, slovo MÁMA.
Čteme v řádcích a sloupečcích slabiky, krátké větičky s obrázky. Např. MÁMA MÁ …. Umíme pracovat s myšlenkovou mapou.
ŽA – str. 12 + čtení, práce na IT, str. 13 – vypravujeme pohádky
DÚ – malá Agáta (ZČ) str. 1 / 2,3,4 – číst řádky, sloupce (min.3x)
Psaní – pracovní list – pohyb ruky jedním tahem – mrak. Práce s kartičkami a slabikami. Řazení na lavici, čtení, vytleskávání slabik.
Koberec – hra s obrázky – zvířecí rodiny.
DÚ – pracovní list – vlnky s lodičkou – napsat 3 řádky pastelkou. Dbát na správný úchop pastelky, správné sezení, u psaní dýchat, uvolnit ruku.
PČ – dokončení hrušek a jablíček – trhání, mačkání, lepení (CVIČÍME JEMNOU MOTORIKU)
VV – obloha pro papírového draka – technika – bílá vosková pastelka – kresba křivé čáry, vodové barvy – zapouštění modré barvy do plochy
Prosím o kontrolu a doplnění věcí do VV – jako je ubrus, zástěrka, kulaté štětce, lepidla, vodové barvy. Dnes chybělo některým dětem.

Děti velice chválím za práci během celého týdne.

INFO
27.9. – ŘEDITELSKÉ VOLNO  – školní družina je zajištěna od 7:00 — 16:00h – pro nutné případy
28.9. – STÁTNÍ SVÁTEK 

Zobrazit zdrojový obrázek
29.9. – NÁSTUP DO ŠKOLY
Přeji krásný prodloužený víkend
Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 23.9.
ČJ – ŽA – str. 11 celá + práce s kartičkami. Kdo si ještě nenastříhal kartičky, budou na zítra připravené. Budu kontrolovat.
DÚ – ŽA – str. 11/3,4 – malované čtení
Psaní – pracovní list – str. 60, 16 
DÚ – str. 16 – nácvik vlnovek – ke každé rybce přidat 3 vlnky
M – (VM) – str. 13/1,2,3 – porovnávání se znaménky větší, menší. Práce s čísly a puntíky – vyprávěné slovní úlohy. Procvičení geometrických tvarů. 
DÚ – str. 13 /4,5 + (PsM) str. 4/4 
PRV – dopravní výchova – pobyt venku na dopravním hřišti

 

INFO

27.9. – ŘEDITELSKÉ VOLNO  – školní družina je zajištěna od 7:00 — 16:00h pro nutné případy
28.9. – STÁTNÍ SVÁTEK

 

Středa 22.9.

M – porovnávání prvků, čísel do 2
PS – (VM) – str.11 cv. 3,4,5
                     str.12 cv.1,2,3
DÚ – str. 12 cv. 4,5 + nastříhat kartičky s porovnávacími znaménky (vložit do složky na číslice) přinést zítra do školy. Budeme nechávat ve škole.
TV – rozcvička, protahovací cviky, cval, skok poskočný, krok přísunný. Soutěž na barvy.
ČJ – ŽA -str. 10 celá – nácvik slabikování MA, MÁ  + psaní slabik MA,MÁ. 
DÚ – číst slabiky v ŽA str. 10 cv. 3 (děti nemají vyznačený zelený puntík) + vystřihnou nové kartičky se slabikami a obrázky. Vložit do kapsičky. Zítra přinést.
Psaní – UC – str. 7
DÚ – str. 7 dokončit 1 řádek – šikmé čáry

INFO

Vážení rodiče, nabízíme Vám krátké seznámení s MS Teams, které využíváme pro distanční výuku. Na malé seznámení se připojíte z webu školy – kliknete na ONLINE výuku, zadáte přidělené jméno a heslo. V kalendáři naleznete schůzku, na kterou se připojíte kliknutím. Pokud Vám to nepůjde, napište, ať to vyřešíme.
Schůzka se koná: 
Středa 22. 9. od 18:00. Děkujeme za účast.   

Dnes přišly sady fotografií. Cena za sadu je 300,-kč. Od zítřka mohou děti nosit peníze. Prosím o přesnou částku. Děkuji
Hezký den

 

 

Úterý 21.9.

AJ – opakování pozdravů, představování – I am…. Toby, Ella, Lucky + vlastní jméno. Hra s maňásky.
Nová slovní zásoba – Barvy – blue, red, yellow, green, white – modrá, červená, žlutá, zelená, bílá.
I am boy. I am girl. 

Uč. str. 2,3 – práce s obrázkem. 
PS – str. 2, cv. 1 
DÚ – PS – str. 2 cv. 1,2 dokreslit geometr. tělesa + vybarvit děti, sebe a psa.

ČJ – ŽA str. 9 – dokončení. Čtení na známky řadu písmen A, Á, M. 
Čtení pohádky O pejskovi a kočičce. 
DÚ – ŽA – str. 9 cv. 4 – druhou část
M – velký Matýsek (VM) – str. 11/1,2.  Procvičujeme s Matýskem (PsM) -str. 3/2, str. 4/3, str.5/1,

DÚ- (PsM) str. 5 cv. 2
PRV – Když je Ája do školy. Dopravní situace. Dopravní značky. Dopravní prostředky.
PS str. 8 – domeček
DÚ – PS str. 8 – modrý čtverec s Ájou – vybarvit dopravní prostředky.

INFO
Dnes jsem dětem vrátila žákovské knížky. Prosím o podpisy na str. 17, 28  + zapsat jméno žáka na poslední straně. V žákovské knížce je vloženo také zapomínání. Od října začínáme zapisovat.

 

Přeji hezký den
  

 

Pondělí 20.9.
ČJ – vypravujeme zážitky z víkendu.
ŽA – str. 9/ 1,2 – čtení písmen. Psaní písmene M. Hrátky s obrázky a písmeny, které si děti měly nastříhat. Zítra budeme opět potřebovat. Kdo dnes nepřinesl, bude mít zítra.
Psaní – pracovní list – str. 14 – nácvik horního oblouku.
DÚ – pracovní list str. 14 – dokončit 2 řádky
M – velký Matýsek – str. 9/4,6
                                 str. 10 – vyvození čísla 2 cv. 1,2
Procvič. s Matýskem – mám u sebe.
DÚ – str. 9 cv. 5 – nakreslit dopravní značku   
        str. 10 cv. 3
Nastříhané číslice a puntíky do M musí mít děti každý den.
HV – Pod naším okýnkem. Adámku náš. Rozezpívání u klavíru. Dechová cvičení. Co slyšíme – poznáš zvuk? Poslech. 
PS str. 4 – celá 
INFO
Zítra 21.9. probíhají srdíčkové dny. Zítra by měli přijít i do naší třídy. Dnes to nevyšlo, probíhala u nás hodina TV.
Středa 22.9. – proběhne školení MS – Teams pro 1.B  od 18:00h. Prosím o přihlášení. Děkuji
27.9. – ŘEDITELSKÉ VOLNO  – školní družina je zajištěna od 7:00 — 16:00h
28.9. – STÁTNÍ SVÁTEK

 

Pátek 17.9.

ČJ – ŽA – str. 8 – celá – vyvození písmene M
Básničky k písmenku M – Medvídek, Motýlek. Slova začínající hláskou M.
Práce na IT. Čtení obrázků.
DÚ – malý sešit s Agátou – Zdokonalujeme čtení (ZČ) – str. 1 cv. 1 – číst 2 řádky alespoň 3x. Prosím rodiče, aby úkol také podepsali a zaznačili, kolikrát dítě četlo.  Děkuji
Nastříhat nové kartičky s písmenky a obrázky. Vložili jsme do nových sešitů Zdokonalujeme čtení. Každou kartičku zezadu podepsat nebo orazítkovat jménem. Pořídit dětem plastovou kapsičku s drukem velikost A5. V pondělí si ji žáci přinesou do školy i s kartičkami.
Zobrazit zdrojový obrázek
Psaní – UC – pracovní list s kočičkou – nácvik spodního oblouku.
Vypravování pohádky O Budulínkovi  – obrázková osnova. Děti se pokusí  vyprávět pohádku doma.
PČ – výroba papírové myšky
VV – ovoce – jablíčko a hruška -trhání, mačkání barevného papíru, stříhání, lepení
INFO
Srdíčkové dny – 20. – 21. 9. Život dětem. Přispět můžete 30,- kč za drobné předměty jako jsou např. magnetky, propisovací tužky, reflexní pásky atd….
Ochutnávka kroužků – od 20.9.
Děti opět chválím za práci v hodinách, za chování a připravenost na výuku. 

Přeji hezký víkend Kateřina Laluhová


Čtvrtek 16.9.

ŽA – dokončení str. 7 – vyhledávání písmen A,Á,
Pracovní list – str.9 – cv. s hvězdičkou. Hláska na začátku slova, slabiky, prostorová orientace – pravá, levá, nahoře, dole, uprostřed….

Psaní  – UC – str. 6 – nácvik spodního oblouku
DÚ – str. 6 – poslední 3 obloučky – děti si říkají i básničku
M – (VM) – str. 8 cv. 1,2,3  
                     str. 9 cv. 1,2,3

DÚ – (PsM) – str. 4. cv. 1,2
PRV – naše škola PS – str. 7 celá, práce na IT, návštěva školního kabinetu

 

Středa 15.9. 
M – (VM) str. 7/ 1 , str. 8/1 – vyvození 1 –  (PsM) – str. 3/1
DÚ – (VM) – str.7/2 + vystřihnout kartičky s čísly a puntíky a založit do složky na číslice. Zítra budeme potřebovat.

TV – fotografování

ŽA – str.7/1,2,3
UC – str. 5 celá + pracovní list str.13 (autíčko a dopravní značky) – doma mohou děti opět procvičit tento uvolňovací cvik. 

 

Úterý 14.9. 

AJ – seznámení, představování, pozdravy, pokyny

Slovní zásoba poslechově – Hello!, Bye,Bye. Good morning.  I am…. Sit down. Get up. Say

PS – str. 49 – stříhání kartiček

DÚ – dobarvit kartičky s obrázky dětí, psa. Na poslední kartičku mají děti nakreslit sami sebe. Nalepit špejličku a vytvořit loutky. Budeme potřebovat na příští hodinu. Děti velice chválím i paní učitelka Zikmundová. Zadání platí pro obě skupiny.

Prosíme o zakoupení složky do AJ + 10 eurofolií. Děti si budou za každý měsíc zakládat vypracované pracovní listy, obrázky nebo další pomůcky. Opět platí pro obě skupiny.

Zobrazit zdrojový obrázek

ŽA – str. 6 – vyvození “ Á“
DÚ – ŽA str. 5 cv. 3 – dokončit – zítra budu kontrolovat.  ŽA str. 6 – naučit se básničku k písmenku Á. Zítra budu zkoušet.

M – (VM) – str.  6 – celá
DÚ – str. 6 /2 – číst řádky
PRV – Naše třída. Chování o přestávce.
PS – str. 6 

INFO
Zítra 15.9. se fotografujeme.
14.9. – 16.9. – sběr starého papíru

 

Pondělí 13.9.

ČJ – ŽA – str. 5 – celá, tvar písmene A
TV – nástup, rozcvička, běh, slalom
M – procvič. s Matýskem (PsM) str. 2/2,3 + kontrola dú
PS – velká Matýsek (VM) – str. 5 cv. 1,2
DÚ – str. 5 cv.3 – celé – geometrické tvary
Psaní – UC – str. 4 – tečkování vdolků. Práce s mazací tabulkou.
HV – Pod naším okýnkem. Rozezpívání. Hudební pozdrav. Rozcvička. Hra na déšť.

INFO
Dnes 13.9. – třídní schůzky. Účast nutná. Děkuji

 

 

Pátek 10.9.

ŽA – str. 4 – celá. Vyvození písmene A.
Str. 5 cv.1  –  čteme se spojkou A.
DÚ – ŽA str. 5 – čtení s obrázky.
Psaní – UC – str. 4  první část.
VV – kreslení sluníčka – krouživé pohyby
PČ – modelujeme z modelíny písmenko A

INFO
Třídní schůzky
13.9. proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole. Na TS smí přijít pouze jeden zákonný zástupce. Rodič vstupuje do budovy s respirátorem a dezinfikuje si ruce. 

 

 

 

Čtvrtek 9.9.
Testování žáků
ŽA  – str. 3 celá + seznámení s písmenem A. Slova začínající na hlásku A.
UC – str. 3 – DÚ – dokončit str. 3
VM – str. 4 – celá + kontrola dú.
DÚ – PM – str. 2/1
PRV  – jsem školák a naše třída str. 4,5
DÚ – str. 5 dobarvit obrázky u kašpárka
Domácí úkol z matematiky a prvouky si děti přinesou až na příští týden.
Zítra si děti přinesou pouze Živou abecedu a uvolňovací cviky a kdo si ještě nepřinesl, tak kufřík do VV.

INFO

Třídní schůzky
13.9. proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve škole. Na TS smí přijít pouze jeden zákonný zástupce.  Rodič vstupuje do budovy s respirátorem a dezinfikuje si ruce. 

 

Středa 8.9. 

M – PS – (VM) str. 3 – celá, PS – procvičujeme s Matýskem (PM) – str. 1/1,2

DÚ – procv. s Matýskem (PM) – str. 1/3

TV – nástup, povely, hra na rybáře

ČJ – (ŽA) – str.2/1,2,3 – učíme se číst obrázky v řádku a sloupci. Práce na IT

Uvolňovací cviky (UC) – str. 2 celá + pracovní list.  Hygiena psaní. Hlásky, slova, věty – jazyková rozcvička. 

INFO

Zítra 9.9. – testování v tělocvičně. Sraz před školou v 7:50h. Po otestování odcházíme společně do třídy.

Kdo ještě nepřinesl mazací tabulky, kapsáře, výkresy a další pomůcky, prosím přinést do konce týdne. Děkuji

 

Úterý 7.9.

AJ – seznámení s učivem. Pozdravy Hello! Bye. Umíme se představit I am…..Kate.

ČJ – Živá abeceda (ŽA) – str. 1 – básnička. Vypravujeme zážitky z prázdnin. Interaktivní tabule (IT)

Uvolňovací cviky (UV) – str. 1 – krouživý pohyb 

DÚ – UV – dokončit str. 1 – 3 kruhy – střídat barvy. Zopakovat si úvodní básničku.

Prosím rodiče, aby každý splněný úkol podepsali. Děkuji

Při psaní dodržovat správné sezení, správný úchop – děti znají letadlo nebo panenku (postýlka, polštářek, peřina). Uvolňovací cviky zkoušet před každým psaním na velký balicí papír. 

M – Matýskova matematika (VM) – str. 2/1,2,3 – učíme se počítat věci, číst věci v řádcích a sloupcích

PRV – seznámení s učivem prvouky. Já a můj svět. 

PS – str. 1 – cv. s domečkem a hvězdičkou. 

INFO

Dnes jsem dětem vložila do žákovské knížky lístečky, který se týká písemného souhlasu s fotografováním vašich dětí. Prosím o vyplnění a zítra bych si od dětí lístečky vybrala.  Vyplnit, i když nebudete souhlasit. Děkuji za spolupráci.

15.9. – Fotografování 1.tříd  do MF Dnes. Další informace předám na třídní schůzce, která by měla proběhnout 13.9.  Realizace třídní schůzky bude upřesněna.

Zítra máme TV – děti přinesou cvičební úbor. Budeme cvičit venku. Nezapomeňte na sportovní obuv.

14. – 16.9. – probíhá sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven před budovou 2. stupně. Děkujeme, že podpoříte naši třídu.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

————————————————————————————————————————–

Pondělí 6.9.

Testování žáků

TV – procházka na venkovní hřiště, poučení o bezpečnosti, cvičební úbor,  seznámení s učivem TV, volný pohyb po hřišti, sportovní aktivity dětí – zájmové kroužky.

M – Seznámení s učivem matematiky

PS – Matýskova matematika – str. 1 

DÚ – BUDEME ZNAČIT ZELENÝM KOLEČKEM NEBO PUNTÍKEM. Děti dnes dostaly první úkol z M – str. 1

ČJ – Seznámení s housenkou Agátou v Živé abecedě a v psaní. Uvolňovací cviky na tabuli a na volných papírech. Hygiena psaní – správné sezení, správné držení pera, správný úchop. Uvolnění prstíků na básničku „Ťuká, ťuká deštíček“

HV – seznámení s učivem HV. Hudební pozdrav. Jak se jmenuješ? Jmenuji se …..Vytleskávání. Orffovy nástroje – dřívka, triangl, rumba koule, tamburína. 

Kočka leze dírou – hra na zvonkohru.

 

INFO

Žáci si dnes odnesli domů další pracovní sešity ( Matýskova matematika, Procvičujeme s Matýskem, Hudební výchovu).  Prosím obalit a nosit podle rozvrhu.

Také jsem dětem rozdala katalog dětských knih. „Knížky pro všechny školáky“ Kdo by měl zájem si objednat knihu/hy, přinese vyplněný objednávkový formulář a přesnou částku peněz do 13.9. do školy. Knihy se budou objednávat hromadně. 

Zítra 7.9. si žáci přinesou stíratelnou tabulku, fixy, hadřík. Budeme nechávat ve třídě.

Zobrazit zdrojový obrázek

Kapsář k lavici kdo ještě nepřinesl, papírové kapesníky prosím také přinést.

Kroužky ve škole

Žáci se mohou přihlásit do zájmového kroužku. Seznam visí na hlavních dveřích. Zkušební provoz bude zahájen 20.9.

15.9. – Fotografování 1.tříd  do MF Dnes. Další informace předám na třídní schůzce, která by měla proběhnout 13.9.  Realizace třídní schůzky bude upřesněnax.

 

Děti  dnes velmi chválím za chování.

K. Laluhová

—————————————————————————————————————————————————————-

 

3.9.

Dnes úklid a třídění výtvarných potřeb, návštěva pana ředitele na hlavní budově, oblíbené plyšové zvíře – vypravování, třídní pravidla, kouzelná slovíčka.

V pondělí 6.9. – testování žáků – místo tělocvična, sraz – v 7:50h před skluzavkou.

V pondělí si žáci přinesou aktovku, penál, žákovskou knížku, živou abecedu a uvolňovací cviky kdo ještě nepřinesl. Ostatní mám u sebe. Svačinu, pití, roušku.

Na pondělí si děti přinesou věci do TV – tričko, kraťasy, tepláky, mikinu, sportovní obuv na cvičení venku. Cvičit budeme na venkovním hřišti.

Učíme se podle rozvrhu hodin. Konec výuky je ve 12:35h.

——————————————————————————————————————————————————————-

 

INFO 

14. – 16.9. – probíhá sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven před budovou 2. stupně. Děkujeme, že podpoříte naši třídu.

15.9. – Fotografování prvňáčků

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

 

———————————————————————————————————————————————————————

2.9.

1. hodina testování

2. hodina – poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, seznámení s učebnou, povídání o školce, kontrola penálu – trojhranné tužky na psaní by měly mít širší tuhu, prosím o kontrolu a případnou výměnu. Děkuji

Zobrazit zdrojový obrázek

Zítra 3.9. máme 3 vyučovací hodiny – konec výuky v 10:45h

Děti si přinesou aktovku, penál, kufřík do VV, kapsář k lavici, oblíbenou malou plyšovou hračku, svačinu a pití, roušku + malý sáček na roušku.

Žákovské knížky, živou abecedu a uvolňovací cviky jsem si vybrala. Kdo dnes nepřinesl, přinese zítra.

Děti byly velmi hodné.smile

Hezký den Kateřina Laluhová

 ———————————————————————————————————————————————————————

1.9.

Zahájení školního roku

 

2.9.  –  2 vyučovací hodiny – konec v 9:40h

Ráno nás čeká testování v tělocvičně. Sraz u skluzavky v 7:50h. Informace o testování jsem zasílala v e-mailu.

Děti si na tento den přinesou aktovku, penál, vyplněnou žákovskou knížku, obalenou živou abecedu a uvolňovací cviky, přezůvky, malou svačinu a pití, roušku (ne látkovou) nebo respirátor.

 

Přeji hezký den a zítra se budu těšit.

Kateřina Laluhová

Zobrazit zdrojový obrázek

 

——————————————————————————————————————————————————————

1.9.

Zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku již naleznete na našich hlavních webových stránkách naší školy.

Podrobnější informace budu zasílat emailem po pondělní poradě.

Těším se na naši spolupráci.

 

S pozdravem třídní učitelka Mgr. Kateřina Laluhová