Vítám Vás na stránkách třídy 1.B.

Zde můžete najít informace týkající se dění v naší třídě (probrané učivo, chystané školní či třídní akce).
S pozdravem třídní učitelka

Beata Ehrenbergerová a  asistent pedagoga Vitalija Čaňová

Události a akce v březnu:

13.3.2023. „Příběhy včelích medvídků. Divadlo Horní Počernice. První a druhou vyučovací hodinu.

23.3.2023 Třídnická hodina 5 vyučovací hodinu.

31.3. Divadlo Horní Počernice“ Veselé Velikonoce“

Vážení rodiče, prosím uhraďte platbu na ŠVP.

Dětem byly vlepeny informace k platbě ŠVP s  ČÚ a VS do žákovské knížky. 

Děkuji

!!!!Prosím, dejte dětem na VV: barevné knoflíky, kousky barevných látek a mašličku na velikonoční  vyrábění. JIŽ ZÍTRA

Je-li Vaše dítě po nemoci a chcete, aby ještě necvičilo, napište to prosím do ŽK k omluvence, či na papír třídnímu učiteli, není automatické, že jej omluvím z TV. 

Děkuji  

 

21.3.2023

Čj: Poznávání slov s písmenem Ř, čtení, doplňování IC tabule. str: 26

Čj: Zdokonalování psaní ž na tabulku, nácvik spojování do slabik. Písanka str: 2,3.

TV: Závody družstev, přeskok přes lavičku

Pr: Mláďata na statku- video, charakteristické znaky jednotlivých zvířat a mláďat. 
      Pr: str: 45

HV: Rozezpívání, rytmizace.  Nácvik písně“ Krávy, krávy, jakou máte řeč“

 

20.3.2023

Ma: 11,12,13. Seznámení s čísly po 10. Počítání mincí, na číselné ose.

Aj: Family. Seznámení se slovíčky rodina, opakování barev, hraček a zvířat. Učebnice Str: 30

AJ(LAD): PS str. 30/1 +31/3, opakování slovíček Rodina

Čj: Čtení: Slabikář str: 25. Test Ž, ž, š, Š, Jména s písmenem Ž, Š, význam slov.

Čj: Opakování písmen, test písanka, nácvik písmene z. Písanka str: 1a  2 /tři řádky.

17.3.2023

Ma: Slovní úlohy v relaci 0-10. Počítání na IT tabuli. Ma : str: 59

Čj: Psaní. Nácvik navazování písmen. Slova s písmene v. Písanka str: 55,56

Čj:  Čtení: Vytváříme slova, čteme delší slova a jména. IC tabule, mizející čtení, doplňování.

VV:  Koláž: vysvětlení techniky, lepení, stříhání, vrstvení. Rozvoj fantazie.

16.03.2023

Ma: Orientace v čase. Nácvik na papírových  hodinách.  Ma str: 58

TV: Závodivé hry, technika běhu. Běh 60m.

Čj:  Určování ž, ve slovech, hádanky. Čteme slabiky.  Slabikář: str: 23,24

Čj: Nácvik psaní písmene v na tabuli , navazování s ostatními písmeny.

 

15.3.2023

Ma: Slovní úlohy, rozklad čísla 7,8,9,10. Ma str: 56,57

Čj: Ž, ž. Význam slov, ž ve slovech na začátku, uprostřed, na konci.  Slabikář: str: 22

Pr: Jarní práce na zahradě. Roční období. Jaro. Pr: str: 46,48

Pč: Beruška. Lepení stříhání. Dáváme si záležet na čistotě práce.

14.3.2023

Čj: Čtení. Písmeno Ž , ž.  Slabikář: str: 20,21.

Tv: Závodivé hry

Pr: Jaro je tady. Jarní květiny.

HV: Hudební pohádka

13.3.2023

Divadlo: “ Příběhy včelích medvídků“

Čj: Zdokonalujeme čtení str: 15, Slovní hry. test.

Čj: Písmeno č, Č, čtení psaní na tabulku, Slabikář: str: 19

10.3.2023

Ma: Úlohy k opakování sčítání a odčítání v relaci 6-10. Ma : str: 55,56.

Čj: Psaní: nácvik na tabulku a psaní písmene N, n, Písanka: str: 50

Čj: Čtení: Slabikář: str: 18,19.

VV: Téma: Včelka: stříhání a lepení.                                                               

9.3.2023

Ma: Procvičování rozkladu čísla 10. Slovní úlohy. Str: 54,55

Tv: Dovednosti s míčem, závodivé hry.

Čj: Čtení , procvičování úloh s písmenem Č . Slabikář: str: 16,17.

Čj: Psaní: Uvolňovací cviky , psaní na tabuli , Písanka: str .47,48 .

 

8.3.2023

Ma: Sčítání a odčítání v oboru 0-10. Matýsek str. 46 , MA str.52,53

Čj: Písmeno “ Č “  Slabikář: str: 16, písemný test „B“

Pr: Jarní květiny. Výukové video.

Pč: Stříhání, lepení, tvarování vaty- jemná motorika. “ Kočičky ve váze“

 

7.3.2023

Čj: Psaní. Písanka – píšeme na str.44. Kontrola a oprava testu z 6.3.

TV: Závodivé hry. Postoj čápa. Výdrž na jedné noze.

HV: Opakování jarních písní, rytmizace. “ Jaro, léto, podzim zima“  „Jaro dělá pokusy“

6.3.2023

Ma: Sčítání a odčítání do 10. Počítáme ve dvojících. Ma . str51

Aj: Opakování: Co máme na farmě. Kontrola dom.úkolu. Video příběh: Učebnice str: 28,29.
Aj(LAD): Opakování slovíček z Farmy, PS str. 27, nová slovní zásoba (členové rodiny), zpívání „Old McDonald had a farm“

Čj: Čtení slov s písmenem b, slovní řetěz. Význam slov, doplň písmena na IC tabuli. Slabikář: str: 14

Čj: Psaní, procvičujeme slova s písmenem s a jeho navazování na o, a, l, m. Písanka: str: 43

 


3.3.2023

Ma: Rozklad čísla 10. Odčítání od 10.  Ma str: 50,51

Čj: Najdi slova s písmenem b,B. Prac. listy. Čteme sloupce, psaní velkého B.  Slabikář: str: 12,13.

Čj: Psaní, malé psací písmeno j, upevnění správného psaní.  Slabiky jo, ja, ju,je a slova.

        Písanka: str: 41,42.

VV: Přáníčko- Tulipán , stříhání, lepení, dokreslení.

 

2.3.2023

Ma: Slovní úlohy. Sčítání a odčítání do 10. Ma: str: 48,49.

TV: Hod horním obloukem: nácvik, hod do dálky, hod na koš.

Čj: Opakování písmen a seznámení s písmenem b,B. Zkoušení básničky, opakování písmene H,h, mizející písmena na IC tabuli. Slabikář str: 11,12.

Čj: Upevňování psaní malého j, na tabulku, do písanky.
Písanka Str: 40

 

1.3.2023

Ma: Procvičování větší, menší =, slovní úlohy. Ma: str: 46,47

Čj: Čteme slova, význam slov,  vytleskáváme sla. Slabikář: str: 10,11

Pr: Opakování lidské tělo, test. Prvouka str: 44

Pč: Sříhání, lepení. Žížala Agáta.

 

28.2.2023

Divadlo

TV: Vycházka se sportovními prvky

Pr: Pozorování a jarních květin během vycházky. Rozpoznávání , kvíz na IT tabuli.

HV: Nácvik písně“ Jaro dělá pokusy“

 

Události a akce v únoru:

28.2.2023  Divadlo Horní Počernice “ Maková panenka“

Akce je  hrazená z OPJAK. Děti nemusí nosit peníze na divadlo.

Třídnická hodina: 23.3.2023

———————————————————————————————————————–

27.2.2023

Ma: Opakujeme psaní všech čísel0-9. Učíme se psát dvojciferné číslo10.Ma: str: 45,46

Aj: Opakování slovíček, test, pexeso.

Aj(LAD): Opakování slovíček, PS str. 26, písničky (https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eohttps://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA )

Čj: Čtení slov, čtení vět. Opis. Slabikář: str: 9

Čj: Psaní: opakování techniky psaní malého p, nácvik psaní techniky malého t.

24.2.2022

Ma: Slovní úlohy. Otázka na slovní úlohu a odpověď. Ma : str: 43,44.

Čj: H, h. Čtení slov, sloupce a řádky. Slovní hádanky. Pantomima.

Čj: Psaní malého písmene p. Uvolňovací cviky, nácvik na tabulku. Doplňování na IA tabuli.

VV: Práce s voskovkou a vodovými barvami. Obkreslení ruky- páv, hrad.

23.2.2023

Ma. Dopočítávání do čísla 9, početní hádanky, početní metr. Ma: str: 41, 42,/1-4.

TV: Běh a cval dle vymezené dráhy do písmene T. Plnění víceboje. Hra: Rybičky rybáři jedou.

Čj: Čtení slov s písmenem H, h v různé délce trvání zobrazení slova. Význam slov. Slabikář: str: 7/1,2.

Čj: Opis slov s písmenem s, nácvik psaní písmene p.  Uvolňovací cviky, tabulka. Písanka:str: 31, 32.

Třídnická hodina. : Balanční kruh. Vztahy.

K domácímu procvičování doporučuji:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/budu-dobre-cist

        https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-8

22.2.2023

Ma: Procvičování odčítání, rozkladu čísla 9. Několikanásobné sčítání. Ma: str: 40.

Čj: Čtení, velké H, nácvik psaní, vyhledávání slov. Slabikář : str:6

Pr: Moje zdraví. Opakování, úraz, nemoc.

Pč: Sněženka, Srdce. Zdokonalování stříhání dle předkresleného obrysu.
       Překládání dle čar.

21.2.2023

Čj: Čtení: C,c. Porozumění slov. Slabikář str: 4, 5/1

Čj: Psaní: nácvik navazování slabik.  Písanka: str: 29,30.

TV:  Cval stranou. Nácvik běhu a cvalu.

Pr: Praktické poznávání pomůcek pro ošetření úrazu a léčení  nemoci.

HV: Rytmizace slov, nácvik písně “ Jaro, léto, podzim , zima.“

20.2.2023

Ma:  Slovní úlohy na tabuli, dramatizace, rozklad čísel, několikanásobné sčítání. Ma Str: 38.39

Aj:  Farm. Výrobky z mléka.  PS:24 , Učebnice str:26 a 27
Aj(LAD): Opakování slovíčka mléčné výrobky

Čj: Slova s písmenkem c, C na začátku, uprostřed na konci. Slabikář: str: 3.

Doplňování na interaktivní tabuli.

Čj: Navazování písmena o na další písmena. Písanka: str: 27.

 

Děti dostaly „Slabikář II. díl.“  Slabikář I. díl již mohou nechávat doma! Nemusí ho nosit v taškách.

Další díl “ Zdokonalujeme čtení“ dostaly pro domácí přípravu.

 

17.2.2023

Ma: Doplňujeme do číselné řady. Slovní úlohy. Ma str: 36,37.
Čj: Čtení a seznámení s písmenem C, c. Slabikář II. díl str: 2, 3/1

Čj: Psaní. Pokračujeme v psaní O, o. Písanka str: 25

VV: Práce s rozprašnou křídou. Sněhulák.

16.2.2023

Ma: Opakování. Symboly větší menší v relaci 0-9.  Procvičujeme s Matýskem  str: 39.

Tv:  Hod horním obloukem v sedu a ve stoji. Hra: vvbíjená

Čj:  Čtení: malá písmena, přiřazování začátku slov na obrázku ke slabikám. 

Čj: Psaní.  Nácvik a psaní písmene o, O. Na tabulky, do písanky, str: 24.

15.2.2023

Ma: Rozklad čísla 9, slovní úlohy, Ma str: 33,34,35

Čj: Čtení slov, pantomima, slovní hádanky. Slabikář: str: 53,54,55. Psaní: písanka.

Pr: Zdravé a nezdravé potraviny.  Pr: str: 41

Pč:  Valentýnské srdíčko.  Stříhání, lepení- přáníčko.

 

Vážení rodiče,

mnoho dětí nemělo domácí úkol ( psaní čísla 9 ), učebnici Pr. a úbor na TV.

 Již platí rozvrh na druhé pololetí!!!!

 

         Třídnická hodina bude 23.2.2023.  Pátou vyučovací hodinu.

         Tématem bude ohleduplnost  vůči  ostatním. Děti si mají připravit,

         čím k tomu mohou oni  přispět.

         Děkuji.

 

14.2.2023

Čj: Opakování a vyhledávání dvojhlásek ve slovech, slovní hry.

Čj: Poznávání velkých a malých tiskacích písmen, psaní na tabulku, čtení .
       Slabikář str: 52,53

TV: Skok z místa. Nácvik techniky, 2 skoky s měřením do olympijských disciplín.

Pr: Popis kostry, péče o tělo. Pr: str: 40

HV: Rytmizace písně “ Dva mrazíci“, poslech, hudební hádanky.

 

Sazka Olympijský víceboj  – zapojujeme náš první stupeň .       

Cílem projektu je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl. V rámci Olympijského diplomu absolvují děti pod vedením svého učitele v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín . Třídními učiteli budete požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro „Sazka Olympijský víceboj“, byl dnes dětem rozdán. Prosím podepsat a poslat po dětech zpět. Žák, který nebude mít podepsaný souhlas od rodičů se disciplín účastní, ale nedostane na konci diplom o absolvování a doporučení, kterému sportu se má věnovat. 

Děkuji za spolupráci.

13.2.2023

Ma: Rozklad čísla 9, nácvik psaní čísla, psaní na tabulku a do písanky

AJ: Příběh na farmě. Slovíčka. Opakování barev, zvířat a čísel: 1-6.  Fráze “ Já vidím“.

Beseda s příslušníky policie ČR. Bezpečné chování na ulici, předcházení nebezpečným jevům a situacím. Jak se zachovat, když se ztratím.

Čj: Rozeznávání malých a velkých písmen. Opakování spojování písmen ve slova.

      Navazování s malým písmenem „a“.

AJ(LAD): opakovat slovní zásobu + nová slovní zásoba PS str. 61, Unit 3 (The farm) – Milk 

2.2. 2023

Ma: Početní hádanky, početní řetěz. Poznej správný výsledek, Ma: str: 30

TV: obratnost a rychlost. Plnění úkolů na stanovištích. příprava na olympijské disciplíny.

Čj: Hádání tajenky, doplnění slov. Slabikář: str: 48, Au, ou, eu ve slovech, poznávání.

Čj: Procvičujeme navazování písmen.  Písanka str: 21

OPAKOVANÍ NA PRÁZDNINY OZNAČENO V BAKALÁŘÍCH.

PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM HEZKÉ JARNÍ PRÁZDNINY!!!

 

1.2.2023

Ma: Ma: str: 29, opakování, upevňování správného psaní čísel

Čj: Kvízy a hádanky. Slabikář: str: 47

Pr: Části lidského těla a vnitřní orgány na rozkládacím modelu

Pč: Zápich, stříhání a  lepení. Z čísla 8 pinguin.

 

Nový rozvrh, který mají děti nalepený na zadní straně ŽK  je platný od středy 1.2.2023.

Prosím rodiče, aby neposílali do školy děti nachlazené a s kašlem.  Mohou nakazit ostatní spolužáky.

Překontrolujte prosím dětem vlasy, ve třídě je možný výskyt vší.

Dejte prosím dětem balíčky papírových kapesníků , které si nechají v lavici,  ať nemusí během hodiny 3 a vícekrát vstávat pro tahací kapesníky, opravdu to ruší hodinu.

Děkuji Vám .

Události a akce v lednu.

16.1.2023      Třídní schůzky od 17. hod.

18.1.2023         Divadlo Horní Počernice “ Pohádka o třech námořnících“

26.1. 2023        Návštěva Místní veřejné knihovny v Horních Počernicích 

31.1.2023         Pololetní vysvědčení ( čtvrtou vyučovací hodinu)

Akce jsou realizované a hrazené z OPJAK. Děti nemusí nosit peníze na divadlo.

31.1.2023

ČJ: Čtení a skládání slov z již známých písmen. Hádanky.

       Slabikář: str: 46

Čj:  Opis z tabule, diktát písmen.

TV: Míčové hry a pravidla bezpečnosti.

Čj: Práce ve dvojicích. Z písmen na tabuli sestav a napiš co nejvíce slov.

Třídnická hodina: Předání vysvědčení. Zhodnocení co už umíme,

a co potřebujeme více trénovat .

30.1.2023

Ma: Rozklad čísla 8, Ma: str: 27.

Aj: Opakování. Kontrolní srovnávací test. Učebnice str: 24. Seznámení s čísly 1-6. 7

AJ(LAD): Kontrolní srovnávací test, opakování látky z pololetí, PS str. 23

Čj: Navazování malého písmene a.   Písanka: str: 20. 

       Uvolňovací cviky, nácvik, psaní na tabulku a do písanky.

Pr: Části našeho těla, obličej. Popiš kamaráda. Pr: str: 39.

27.1.2023

M: Opakování, oprava testu,  vysvětlení ,početní úlohy a opakování 0-8.

Čj: Opakování, R na začátku slova, uprostřed a na konci. Pracovní list.

Čj: Čtení: Slabikář: str: 44,45. Vysvětlení významu slov, slovní hry.

VV:  Procvičení pečlivého vystřihování a provléknutí vlny k zavěšení.

26.1.2023

Ma:  Rozklad čísla 8, procvičování, test.

Čj : Hádej význam slova ? Pantomima.

Návštěva knihovny: Seznámení s knihami prvního čtení, půjčování knih, čtenářský průkaz.

Možnost prohlédnout si vybrané knihy.

Hv: Opakování písní se zimní tématikou. Dva mrazíci.  Zimní nálada.

25.1.2023

Ma: Poznávání čísla 8 na číselné ose, v číselné řadě.  Ma: str: 24

Čj:  Procvičování, skupinová práce, sestav, napiš.  Slabikář: str:44

Pr: Lidské tělo. Model lidského těla, kostra seznámení.

Pč: Ptáček. Kompozice ptáčka v krmítku, či na větvičce. Stříhání, lepení, dokreslení.

24.1.2023

Čj: Psaní: Opakujeme psaní malého a. Na tabulku, tabuli a do sešitu.

Čj: Poznávání velkého psacího A v textu – test. Písmeno R, poznávání , vyhledávání Slabikář str: 42,43

TV: Obratnost při předávání štafety. Soutěže družstev.

Čj: T, hledání slov k vybarvení s T na začátku, uvnitř slova a na konci.

Čj: Čtení na pokračování. „Děti z Bullerbinu“

 

23.1.2023

Ma: Nácvik psaní čísla 8, poznávání množství, Ma: str: 22, 23.

Aj: Zvířata. Opakování, obrázkové pexeso ve skupinách.

Aj(LAD) – Opakování: zvířata, školní potřeby, hračky, PS str. 46 a 47 (Unit 1,2,3)

Akce školy: Varieté. Vystoupení rodiny žáka školy pro děti.

Pr: Můj kamarád, popis vzhled. Části těla. Pr: str: 38

20.1.2023

M: Nácvik psaní čísla 8, uvolňovací cviky, na tabulku “ , Psaní číslic: str: 9. Ma: str: 21

Čj: Předložky ke slovům. Procvičování názorně v prostoru, příklady.
        Křížovka, tajenka. Slabikář: str: 41

Čj: Psaní: Psaní: uvolňovací cviky, psaní velkých písmen, slova jako diktát.

VV: Rukavice: stříhání, lepení, provlékání vlny.

19.1.2023

Ma: Počítání od 0-8. Pyramida čísel, počítání. Ma: str: 19,20.

TV: Žíněnka, válení sudů, švédská lavička- přeskoky.

Čj: Řetěz slov s písmeny. Slabikář str: 40/ cv: 3,4.

HV: “ Dva mrazíci“. Nácvik písně. Koncert: ukázka hry na housle a seznámení s nástrojem

 

18.1.2023

Ma: Opakování psaní čísel a příklady 0-7. Ma str: 18

Čj: Opakujeme. Píšeme písmeno a, čteme slova s písmenem š. Slabikář: str: 40

Divadelní představení.

17.1.2023

Čj: Psaní: malé psací a, nácvik písmene,  psaní na tabulku a do písanky str: 18.

Čj: Co slyším, co vidím? Slova která slyším napíšu na tabulku, slova která vidím přepíšu.

TV: Sportovní hry. Hry družstev. Dodržování pravidel.

Čj: Hledáme písmeno Š, š ve slovech a vysvětlení významu.

Čj: Opakování již známých písmen, čtení abecedy a slov.

16.1.2023

Ma: Procvič. s Matýskem str: 33, rozklad čísel, počítání 0-7.

Aj: Opakujeme lekci hračky, vybarvovací diktát prac. sešit str: 46, zvířata.

Čj: Čtení: Slabikář str: 38, hledání slov s písmenem š. Hádanky.

Pr: Opakování lekce. “ Já a můj svět“ str: 37, Online krmítko s ptáčky, poznávání ptáčků

13.1.2023

Ma: Opakování psaní čísel do 7, početní příklady. Ma : str: 16

Čj: Psaní: Spojujeme slabiky ve slova,me, le, mele. Nácvik na tabulku. Písanka str: 17

Čj: Čtení: Význam napsaných slov. Pantomima. Předveď činnost, na kartičce.

VV: Brusle. Zdobení zmizikem na papírovou brusli natřenou inkoustem.

 

12.1.2023

Ma: Procvičování počítání 0 – 7, „Procvičujeme s Matýskem“ str: 32.

Tv: Zvyšování obratnosti na ribstolých. Vybíjená s vracením.

Čj:  K,k. Čtení. Slabikář str: 35/1,2.

Hv: Hudební hádanky.  Nácvik písně „Zimní nálada“

11.1.2022

Ma: Porovnávání. Ma str: 14, číselná řada. Početní král.

Čj: Vyhledávání písmen. Pracovní listy s vyhledáváním písmen. Psaní na tabulku.

Pr: Krmítka, dokrmování zvířat v lese.

Pč: Zimní čepice. lepení, stříhání.

 

10.1.2023

Čj: Zdokonalujeme čtení str: 33 a34, opakujeme písmena. Pantomima.

Čj: K, k. Seznámení s písmenem K,k.Slabikář str: 34

TV: Házení a chytání. Rozcvička. Ovládání míče ve dvojicích. Hod horním obloukem.

Čj:  Skládání slov.  Školákov, z písmen vytvoř slovo na obrázku, pexeso.

Čj: Čtení na pokračování. Sudoku.

9.1.2023

Ma: Počítání v relaci 0-7. příklady, vyhledávání. Ma: str: 12, 13/1.

AJ: The Farm. Opakujeme předchozí lekce, seznámení se zvířaty na farmě. Učebnice: str:22,23, PS: str: 20,21.

AJ(LAD): Opakování slovíček z minulých lekcí, PS str. 18, Unit 3- Farma, PS str. 20 (první 3 řádky)

Čj: Předložka do. Slabikář str: 32,33, tvoříme věty.

Pr: Zvířata v zimě: Krmení lesní zvěře, stopy v přírodě, Prvouka str: 36.  Pracovní listy, zimní sporty.

6.1.2023

Ma: Rozklad čísel, počítání s vícero čísly za sebou.  Procvičujeme s Matýskem str: 28 a 29

Čj: Čtení Slabikář: str: 29, opakujeme již naučená písmena.

Čj: Poznávání písmene D, d, nácvik psaní a čtení. Slabikář str: 30,31
VV: Používání a technika práce s prašnou křídou.  

                                                                              „Ohňostroj“                    

5.1.2023

Ma: Rozklad, tvoření otázek v oboru 0-7,  Ma: str/ 10

TV: pravidla kolektivních her. Skok přes švihadlo- nácvik.
        Hra: Rybičky, rybičky, rybáři jedou

ČJ: Z,z. Čtení a doplnění slov do vět.
        Slabikář str: 27,28

HV: Hudební hádanky s pianem, Nácvik písně. První druhý třetí král.

4.1.2023

Ma: Nácvik čísla 7, na tabulku a do sešitu,

Čj: Za domem, za stromem, praktické cvičení. Slabikář str: 26
Pr: Sporty v zimě.  Já a můj svět . str: 35

Pč: Práce s modelínou. Tři králové. Modelování válečků a postavy

 

3.1.2023

Čj: Čtení s písmenem V, Zdokonalujeme čtení.

Čj: Nové písmeno Z, z, Slabikář str: 24, 25 cv: 1,2.

Tv: ovládání míče: driblink, hod. Soutěže družstev a hra: „Na jelena“.

Čj: Opakujeme psaní malého m, l, i, u, e, opis, psaní na tabulky
Literatura: čtení na pokračování : „Děti z Bullerbynu“

Čj: Psaní :  Spojujeme malé m se samohláskou, Písanka str: 16

 

  2023

Vánoční opakování : DÚ:

Čj: čtení Slabikář str: 22, 23.,“ Zdokonalujeme čtení “ písmeno V, str. 24-29, prosím podepsat stránky.

 psaní : Písanka str: 14 a 15.

Ma: Matematika 2.díl,  str : 8 a 9 celé.   Počítání v oboru do 6, doplnění znamének, pyramida.

Všem nemocným dáme dolů na vrátnici Ma 2. díl k vyzvednutí.

Aj: opakování slovíček celé lekce 2 hračky.

 

Všem přeji krásné vánoční svátky, aby měly děti radost z dárečků, trochu se podívaly i na učení 

mezi pohádkami a návštěvou  babičky a dědečka.

A 3.1. 2023  se všemi na viděnou 🙂

třídní učitelka Beata Ehrenbergerová

                                                            Dnešní projektový den 

                                                                          v 6.A., 7.A., 8.A. a  9.A.

 

           

 

                     

 

               

Středa 21.12.2022- projektový den OPJAK  : školní akce: 2. stupeň připravil ve svých třídách dílničky

pro 1. stupeň.

Děti si vezmou do školy jen batůžek se svačinou a pitím.

Ve čtvrtek probíhají ve třídách besídky a třídnické hodiny, děti si mohou přinést cukroví  a učebnice nepotřebují. 

20.12.2022

Čj: opakování  čtení písmene V

Čj: Zdokonalujeme čtení. 

TV: nácvik hodu horním obloukem 

Čj: psaní: malé písmeno m, Písanka str: 12 a 13

ČJ: Školákov : doplňování na interaktivní tabuli                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                         

Prosím rodiče :  o doplnění fixu na tabulku do penálu dětí a s přicházející rýmou dětí o tahací papírové kapesníky v krabičkách do třídy.

Děkuji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     19.12.2022

Ma: str : 7/1,2,3 . DÚ č.4, počítání v oboru do 6.

Aj: Opakování učiva: hračky, hudební nástroje.

Čj: Čtení:  nácvik písmene V,  Slabikář str 21 / 1,2,3,4 . DÚ č .5
       Zdokonalujeme čtení str.24 (1,2)

Pr: Vánoce, přání k Vánocům,  prostorové skládání stavebníce SEVA                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      16.12.2022

Ma : Rozklad čísla 6, Ma: str: 5

Čj:   Nové písmeno V, poznávání písmene V ve slovech na začátku, Slabikář str: 20/1-4.

Čj:   Spojování malého l se samohláskou i, e, u, ,lu, lé, lí, nácvik na tabulky. Písanka str: 11
                                                                       

VV:  Sněhulák, Stříhání a lepení.  Přáníčko pro rodiče.

                                                                                                                                                                                                                                       15.12.2022

Ma : Počítání v oboru do 6, číslo 6 na číselné ose, větší, menší, matematika 2,
           str: 3,4/1

TV: Slalom mezi kužely, Rozcvička, soutěž družstev, hod kruhem,
        Hra: Sněhuláci

Čj:  Čtení: čteme slova s písmenem T a obrázky. psaní na tabulku. Slabikář str: 19

HV: Vánoce: vánoční koledy, noty a notová osnova

                                                                                                                                                                                                                                      14.12.2022

Ma: Matematika 2, číslo 6, psaní a postavení 6 v číselné řadě. Str: 1 a 2/

Čj:  Čtení v textu, poznávání slabiky n, N.  Slabikář str: 18, psaní na tabuli

Pr: Zkoušíme vánoční zvyky- házení botou, formičkové pexeso. Vánoce u babičky, dědečka.

Pč: Sněhová vločka: skládání papíru, rýhování, vystřihování.

                                                                                                                                                                                                                                     13.12.2022

Čj: Poznávání hlásky N, n, nácvik psaní a čtení ve slabikách a v textu . Slabikář str: 16,17.

Čj: Čtení: Slovní fotbal, řetěz slov, procvičování slov se slabikou N.

     Předložka na………..  Slabikář str: 18/1

TV: „Sněhuláci „, cvičíme s hudbou- rozcvička, ovládání míče, slalom. Hra: Na koťata.

Čj: Psaní: Nácvik písmene malé l, písanka str: 9

ČJ: Literatura: Čtení na pokračování: „Děti z Bullerbynu“- Je prima mít vlastní zvíře.

     Vyprávění,  shrnutí příběhu.

                                                                                                                                                                                                                                            10.12.2022                                                                                                                  

Ma: Opakování počítání do 5.  Vytvoř otázku? Zapiš příklad s + a – v oboru do 5.
      Opakování.  Ma: str. 58, 59

Aj:2. skupina: hudební nástroje, hračky opakování.

     1. skupina :  Chrismas :Vánoční ozdoby-dekoration, vánoční stromek- Chrismas tree,

    dárek – present. Učebnice: str: 52, Opakování hračky.

Aj(LAD): Hračky, hudební nástroje

PS str. 16, 17

DÚ: Dopsat PS str. 11-17

Prosím svoji skupinu, aby dělala úkoly a učila se na AJ. 

Čj: Čtení: upevňování, poznávání písmene Y ve slovech uprostředa a na konci. Slabikář str: 14,15.
      Psaní : malé l, nácvik na tabulku a do písanky str: 8
     

Pr: Jaké zvyky držíme doma ? Jaké ještě známe: lodičky z oříšků, házení botou, jmelí…..
       Pečeme cukroví z modelíny.

——————————————————————————————————————

                                                                                                                                                                                                                                       9.12.2022

Ma: str: 57, hledej správný výsledek, pyramida, opakování na tabuli

Čj: Čtení: Slabiky a slova s tvrdým y a jejich význam. Skládání slov. Slabikář str: 13 opakujeme a         14/1.

Čj: Psaní: Opakujeme malé psací i, u, e. na tabuli, na tabulku. Písanka str: 7

VV: Anděl- Vybarvování, přesné stříhání a skládání do tvaru

                                                                                                                                                                                                                                         8.12.2022

Ma: Čas-poznávání  na papírových hodinách. 1/4, 1/2, 3/4, a celá hodina.  Ma str: 56

TV: Podlézání, plazení, přeskok. Při závodech družstev zvyšování těl. dovedností.
Připomenutí bezpečnosti a chování při TV.

Čj: Čtení: Slabiky s písmenem y, hledání slov na začínající slabiky, psaní slabik a slov na tabulku.

HV: Zaznamenávání hudby, noty, houslový klíč, poslech hudebních ukázek.

Nácvik moravské koledy“ Stojí vrba košatá“

Těšíme se na Vánoce

           

 

__________________________________________________________________

Podle informace od vedení a hospodářky školy všem dětem byly předány dvě sady fotografii třídní a vánoční. Zaplaceny jsou v tuto chvíli vánoční fotografie, druhou sadu  nemám od vás ještě doplacenu a nemohu odevzdat. Prosím o poslání po dětech.

Děkuji

 

 

“ Sladké Vánoce na Chvalském zámku“

                       

Ma: Tvoříme slovní úlohy. Sčítání a odčítání, tvoření slovních úloh, Ma str: 55      7.12.2022                    
Exkurze na Chvalském zámku: vánoční zvyky, historie výroky sladkostí, cukroví a čokolády.

PC. Anděl: Zlepšení dovednosti a přesnosti stříhání. „Chvalští andělé“

7.12. Projektový den.  “ Sladké Vánoce na Chvalském zámku“ komentovaná prohlídka s rukodělnými dílnami pro naši třídu.

Výstava je uskutečněna v rámci projektového dne. Vstupné zaplatíme z projektu OP JAK

Pokud by jste se rozhodli v tomto předvánočním období pomoci dětem, které nemají jako ty naše domov, naše třída a družina podporuje „Klokánek“ fond ohrožených dětí.

Můžete pomoci  jakoukoliv maličkostí, dárkem, oblečením,  bačkůrkami.

Věci přijímá naše paní vychovatelka Tereza Voráčková, můžete je poslat po dětech do třídy, předáme.

Děkujeme


Prosím, doplňte dětem barevné pastelky, obzvláště červenou a fixy s hadříky na psací tabulku !                                                                                                                                                                                 Děkuji

 

                                                                                                                                                                        6.12.2022

ČJ: Y, ypsilon, Poznávání v textu, y nestojí na prvním místě. Nácvik psaní, čtení. Slabikář: str: 12

Čj:  Psaní: malé psací e, podobnost s písmenem u, nácvik, psaní na tabulku a do písanky

TV: Rozcvička, soutěž družstev, skok do vyznačeného kruhu, vybíjená s vracením

Čj: Spojujeme písmena, slabiky, slovní fotbal, opis, test.

ČJ: Čtení na pokračování: „Děti z Bullerbynu- Ole má psa“. Rozvoj slovní zásoby, vyprávěj děj.

                                                                                                                                                                       

Dnes nemají děti žádný domácí úkol.                                                                                                                                                                                                                                                              5.12.2022

Ma: Opakování větší, menší rovná se.  Ma. str: 54

Aj: Chrismas : dnes chodí Mikuláš- návštěva Mikuláše ve třídě. 

Aj(LAD): PS str. 14,15, nová slovní zásoba (hudební instrumenty), Christmas time – vánoční koleda Jingle bells (https://www.youtube.com/watch?v=yCptBphqkwU)

Mikuláš –  Sain Nicholas, čert- devil, anděl- angel. Opakování slovíček z tématu hračky.

Učebnice str: 18,19.

Čj. : Čtení: Opakujeme čtení s písmenkem J. Poznáváme  jednotné a množné číslo, vytleskáváme  jednoslabičná slova.  Slabikář. str: 11.

Pr: Jak slavíme Mikuláše, jednotlivé charakteristické znaky těchto nadpřirozených postav. Pr: str: 31

—————————————————————————————————————————

Ma: Přičítání a odčítání na číselné ose. Ma:  str: 53, cv: 1,2.                                                              2.12.2022

Čj: Uvolňovací cviky, opakování malého i a u. Psaní i a u do písanky- pomocné linky

Básnička na naučení k Mikuláši je k výběru 1, nebo 2. Další přečíst.

Čj:  Písnička o Mikuláši.“ Jak to bylo na Mikuláše“ z příběhů Chaloupka na vršku.

VV: Čert: Práce s barvou, tupování tyčinkami.

                                                     

————————————————————————————————————————–

Ma: Číselná řada: vícečetné přičítání a odčítání, str: 52

TV: Míčové hry, chytání a ovládání míče. Hra: Na jelena.

Čj: Čtení: vyhledávání písmene a slabiky s J. Slabikář str: 10.

HV: Hudební nástoje: poznáváme hud. nástroje podle zvuku ukázky. 

Písničky k Mikuláši: Mik, Miku Mik Mikuláš.

—————————————————————————————————————————

Ma: Nakupujeme. Kolik mám peněz? Kolik mi zůstane? Ma str: 51

Čj: Slabiky s písmenem J. Poznávání správné slabiky  k obrázku. Slovní fotbal. Rozvoj slovní zásoby.

Pr: Zimní oblečení, zimní počasí. Pracovní listy.

Pč: Stříhání a lepení. Správný úchop nůžek, stříhání po čáře. Řetězy na stromeček.

 

—————————————————————————————————————————

M: upevňování orientace v oboru 0-5. Sčítání, odčítání, str: 50.

AJ: Toys, new, old, big, small, učebnice AJ str: 16,17.

ČJ: čtení slov s písmenem T, spojování slabik, vhodné slovo do věty. Slabikář str: 7

Pr: Zima, zimní měsíce, svátky, zvyky. Opakování jehličnatých stromů str: 30.

————————————————————————————————————————–

Ma:  rozklad čísel do 5 . Na obchod- názorná ukázka rozkladu s použitím i čísla 0.

        str: 49/1,2.

Čj: Obrázkové čtení : čteme slova a obrázky, tvoříme věty. Vybereme, které slovo do věty patří.

      Slabikář str: 6/1,2,3,4.

Čj : Advent: zvyky a tradice. Jak trávíme dobu do Vánoc. Přiblížení postav Sv. Barbora, Sv. Mikuláš,

     Sv. Lucie.

VV: Vánoční koule : Vybarvování voskovkou, práce s barvou a třpytkami.

—————————————————————————————————————————

Ma: Rozklad čísel do 5. Součet a rozklad  Str: 48.

TV: Obratnost: plazení, plížení, prolézání. Závodivé hry.

ČJ: Slabiky s písmenem T,  spojování, poznávání zrakové a poslechem

HV: Rytmizace, říkadla, ukázka hry na flétnu, píseň: „Bude zima, bude mráz.

—————————————————————————————————————————

Ma: Počítáme s číslem 0, rozklad čísel. Ma: str: 46,47.

Čj: Písmeno T. Upevňování poznávání písmena “ T“ v textu, Slabikář str: 5, cv: 1,2.

Písanka 1. díl: str: 1.

Pr: Les v zimě. Zvířata v lese: ve vodě, na zemi a ve vzduchu. Práce hajného, rybářů.

Pč: Vločky: lepení a stříhání tyčinek a vy\tváření sněhových vloček.

 

 

 


Čj: čtení, písmeno T, Slabikář str: 84, děti dostaly “ Zdokonalujeme čtení“ k pokračování domácího čtení,  prosím nosit do školy.

ČJ – psaní T, velké a malé písmeno. Poznávání v textu. Opakujeme uvolňovací cviky str. 28,29.

Děti dostaly podepsané “ Písanky 1. díl“ prosím nosit do školy.

ČJ – literatura: četba na pokračování: Děti z Bullerbynu- Charakterizuj hl. postavy a děj.

Čj: Slovní hry pro rozvoj slovní zásoby: slovní fotbal, dokonči větu, myslím na věc, která je……

—————————————————————————————————————————

M: Opakování v oboru 0-5. Pětiminutovka. Více x méně, poznávání bez počítání

Aj: Story in the park:  učebnice str: 15, obrázkový diktát, opakování slovíček hračky. 

Čj: Slabikář 1. díl, prosím již dávat do desek dětem, str: 2, cv:1,2,3.

Pr: Opakování u nás doma Str: 27, Téma : Zima v přírodě: zvířátka, rostliny, stromy v zimě. Str: 28,29

—————————————————————————————————————————

Prázdninové opakování: každý den  chvilku 🙂

ČJ: Živá abeceda str: 55 + básnička

Ma: str: 45, píšeme čísla str: 6 (0)

Aj: lekce hračky str: 13 a 14. Prac.sešit:  str:51 bag- školní taška- dokončit, vybarvit a dokreslit.

—————————————————————————————————————————-

Ma: Číslo 0, poznávání čísla 0 na číselné ose a na teploměru, 

Str: 44,45.

ČJ: Velká a malá, tiskací a psací písmena, Živá abeceda: str: 54- zdokonalujeme čtení a str: 56 spojujeme počáteční písmeno s obrázkem

Pr: Rodina, volný čas, co společně děláme. Stříhání a lepení obrázků str: 22 a 23.

Státní svátek : Vysvětlení  „Mezinárodní den studenstva „a státních symbolů

Pč: Přehýbání a rýhování papíru, Státní vlajka

—————————————————————————————————————————

Čj: čtení: -hlásky, slabiky, spojujeme , Živá abeceda str: 53

ČJ: psaní: Opakování uvolňovacích cviků, psaní slov a slabik na tabuli, básnička.

TV: rozcvička, hod balónkem horním obloukem- přenášení váhy nohou, hod na cíl.

Hra: vybíjená s vracením.

ČJ : literatura: četba na pokračování“ Děti z Bullerbynu“ , kapitola. “ Mám narozeniny“ 

ČJ: vyprávění: Můj dětský pokojíček a s kým bydlím -rozvoj slovní zásoby.

Hra: „Nakresli jednou tužkou“

————————————————————————————————————————

Ma: Slovní úloha, zápis, otázka a výpočet. Str: 43

Aj: Opakujeme slovíčka : školní potřeby, barvy, hračky ve třídě.

Učebnice str: 13,14, poslouchej a ukazuj, zpívej, vytleskej, Prac.sešit: str: 46 slovíčka, 51 bag- školní taška

Čj: Rozklad slov na slabiky, poznávej začáteční slabiky, vytleskávání slov : Živá abeceda str: 52

Pr: Můj dětský pokoj. Co patří do dětského pokoje? Jak doma pomáháme? Jaké máme další místnosti a co do nich patří? Str: 25,26

Třídnická hodina: Jaká máme pravidla ve třídě?  Co se mi ve škole povedlo? Co mohu udělat pro přátelskou atmosféru ve třídě já?

 

—————————————————————————————————————————

V pondělí 14.11.2022, máme 5. vyučovací hodinu „třídnickou hodinu“.

Budeme končit 12:35.hod.

Hezký víkend

Beata Ehrenbergerová

 

Ma : Rozklad čísel, číselná řada, Procvičujeme s Matýskem str: 18.

Čj: Pohádka o 9 kuřátkách- charakterové vlastnosti, spolupráce kuřátek, spolupráce ve třídě.

nácvik „jamky“ dolního zátrhu, Uvolňovací cviky str: 27

ČJ: Zrakové rozlišování – stínové pexeso na interaktivní tabuli

VV: Práce s vatou, stříhání, Martin přináší zimu a sníh.

 

————————————————————————————————————————–

Ma: Symboly + a- , přičítání a odčítání. Názorná ukázka  přičítání a odčítání formou  hry na autobusy a vagónky.

Ma :Str: 42., opakování a upevňování psaní čísla 3.

TV: rozcvička, přeskoky, seskoky, chůze po lavičce, orientace pravá, levá.

Závody družstev -“ koníci sv. Martina“

Čj: I, Í, vyhledávání hlásky i,í, na začátku, ve slovech, používání i, jako spojky mezi slovy. 

Hv: rytmizace, rozezpívání, nácvik písně: “ Už Martin na bílém koni „

—————————————————————————————————————————

Ma: orientace v číselné řadě, zrakové vnímání str: 42/1,2.

psaní čísla 3, opakování

Čj: upevňování a opakování slabik s písmenem U, čtení slov a vět.

Živá abeceda : str: 49, čtení a vyprávění na téma: výlety, kolo.

Pr: Moje rodina. Hra: “ Jak se jmenuje“- chytej a odpověz. Výstava obrázků v sešitě a vyprávění o rodině – v galerii.

PČ: Kůň sv. Martina – stříhání a provlékání vlny na hřívu koně sv. Martina. Vyprávění pověsti o sv. Martinovi

 

———————————————————————————————————————

Čj: Tvoříme hlásky, slabiky, Živá abeceda str: 46, 47.

Čj: zvukové a sluchové poznávání slabik, práce s kartičkami, jak se tvoří zvuk- hlasivky

TV: rozcvička a nácvik hodu horním obloukem, míčové hry- fotbal a basketbal.

ČJ- Literatura: poslech, seznámení a charakteristika postav.

Četba na pokrčování „Děti z Bullerbynu“ autor: Astrid Lingrenová

ČJ: psaní- horní zátrh, uvolňovací cviky, psaní na tabulku a do sešitu.

Uvolňovací cviky str: 24,25.

 

 


Ma: číslo 5, jeho postavení v číselné řadě, rozklad čísla, str: 40 a 41.

Aj: Hračky „Toys“, učebnice str: 12, 13, poslech příběhu str: 14 a 15., prac. sešit: str: 11

Čj: Slovo, slabika, vytleskávání, , čtení, soupec a řádek. Živá abeceda str: 46

Pr: Moje rodina: členové rodiny, kdo je nejstarší, kdo je nejmladší, jak se k sobě chováme.

str: 20 a 21.

———————————————————————————————————————

Ma: Orientace v číselné ose, číslice 4, její psaní, procvičení odčítání. Str: 38,39.

ČJ: „Živá abeceda“ počáteční hlásku U ucho, ulita, , poznávání předložky u lesa, u stolu, 

str: 45.

Literatura: Poslech pohádky “ Chaloupka na vršku“  téma Dušičky – vysvětlení tématu, 

vzpomínaní na naše blízké.

VV: Lev- Obtiskávání celé dlaně a prstů na hřívu lva.

Práce s barvou a důležitost úklidu svého prac. místa.

———————————————————————————————————————

Ma: psaní čísla 2, počítání  a přiřazování geometrických tvarů k příkladům

Počítáme s Matýskem str: 5, Psaní číslic s Agátou: uvolňovací cviky z druhé strany, číslo 2.

TV: rozcvička, sportovní náčiní- švihadlo, přeskoky přes švihadlo, hra na Žížalu Agátu

HV: rytmizace, rozezpívání, nácvik písně “ Listopad“- vysvětlení pojmu Sv. Martin,

———————————————————————————————————————

2.11.22

Ma: kontrolní test, opakování a upevňování počítání do 5

Čj : literatura, dramatizace pohádky „Červená Karkulka“ posloupnost děje

Pr: přírodovědná vycházka: určování stromů jehličnatých a listnatých

P4: Sovy : stříhání a protahování proužků papíru

———————————————————————————————————————

1.11.2022

Čj : Skládání slabik a slov – živá abeceda str: 41

Čj: opakovací test , čtení

Tv: koordinace těla- rozcvička, závodivé hry družstev, vybíjená

Čj: skládání slabik dle kartiček – „Hry se slabikami“ růžové kartičky a obrázkyPO, Mo, Pa,Sa,Pe,Pá, Lo, Pá,Po.

Čj: literatura- pohádka, charakteristika hlavních hrdinů, nadpřirozené bytosti. 

„Jak Křemílek a Vochomůrka pekli kaštany“

 

———————————————————————————–

31.10.2022

Ma: počítání  vytváření příkladů do čísla 5, doplňování v číselné ose, doplňování členů do příkladů.

počítání na tabuli a v učebnici, Ma  str. : 37,   DÚ: str 37, cvičení 4

Aj: Halloween. Pumpkin – dýně, básnička s poznáváním barev ve třídě a s pohybem,

opakování slovíček na téma škola a barev – obrázkový diktát 

Čj: spojování hlásek a slabik, vyhledávání slov na slabiky, vytleskávání , psaní slabik na tabulky.

 Živá abeceda , str. :41

Pr: Stromy v zimě, poznávání charakteristik jednotlivých stromů jehličnatých a listnatých

názorně na ukázkách větví a šišek.

—————————————————————————————————————————

Informace k organizaci příštího týdne:

24.10 a 25. 10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.

21.10.2022

Ma : upevňování psaní čísla dvě a tři, prostorová orientace nad, pod, vedle, vpravo, vlevo

Čj : čtení hlásek, skládání slov 

VV: dokončení práce – vytrhávání barevného papíru k dolepení – téma mrkev, zelenina na podzim

Čj : „vyprávěj, co tě baví“, motivační hra s klubíčkem vlny “ Pavučinka“

Dětem jsem domu k odnesení dala jejich podsedáky, správný sed bude upraven nastavením lavic a židlí.

Domácí úkol jsem nezadávala, o prázdninách poprosím hodně čtěte, hledejte známá písmena a čísla do pěti venku při výletech. Děti dostaly učebnici AJ, kde na obrázcích opakujte téma škola a pomůcky.

Hezké prázdniny

Beata Ehrenbergerová

18. 10.

ČJ: Čtení.

Čtení vět s obrázky Písmeno P – vyvození (ŽA s. 37 a 38).

Psaní: horní klička (UC 20 – 21.) Domácí úkol: dokončit (3 řádky ) v UC s. 21.

Cvičení na rozvoj sluchové a zrakové paměti .

Dnes k nám do třídy zavítal policista s přednáškou o bezpečnosti.

Některým dětem jsem rozdala vánoční fotografie. Cena je uvnitř.

Hezký den.

Blanka

____________________________________________________

17. 10.

 

M: Sčítání a odčítání 1 – 4. Nakupování. Samostatná práce v Pracovním listě..

Domácí úkol: pracovní list na straně 3 označené kolečkem – cvičení3 a 4.

A: Školní potřeby.

Celkové shrnutí lekce. Upevnění znalosti slovíček a písničky. Příští hodinu začneme probírat další lekci.

Budu „zkoušet“ slovíčka .

ČJ: zdokonalování čtení slabik a krátkých slov. Čtení na známky. V ŽA a UC jsme nic nového nedělali.

PRV:  Jaro. Jaro na zahradě. Učebnice s. 15.

Hezký den.

Blanka

_____________________________________________

14. 10.

M: Sčítání a odčítání 1 – 4.

Sčítání a odčítání jde dětem moc dobře. Poznali jsme číselnou osu a vysvětlili si, k čemu se používá.  Děti zkusily logické cvičení. Zvládly vše výborně.

ČJ.: Zdokonalování čtení.

Většinu hodiny jsme četli slabiky a slova. Potom jsme společně tvořili věty a skládali slova ze slabik. Na závěr hodiny děti pracovaly na IT (interaktivní cvičení na zdokonalování zrakové a sluchové paměti.

Druhou hodinu jsme zjistili co je bajka. Děti se podívaly na tři bajky. povídali jsme si o nich a hledali ponaučení.

VV: dokončení koláže z přírodnin na téma podzim.

Domácí úkol není, pouze čtěte.

Kdo ještě nemá zaplacené fotky, prosím co nejdříve.

Děkuji.

Hezký víkend.

Blanka

_________________________________________________

13. 10.

M: Číslo 3. Odčítání 1 – 4.

Děti psaly číslo 3 a nacvičovali jsme odčítání v oboru 1 – 4. Zkoušeli jsme tvořit otázky a řešili slovní úlohy.

MM s. 30 a 31.

Domácí úkol: MM 31/5.

ČJ: Předložky. Čtení slabik a slov.

Zkoušeli jsme tvořit věty s různými předložkami, hráli slovní fotbal a vymýšleli celé věty. Četli jsme slabiky a slova a vytleskávali slabiky.

TV: pohybové hry

HV: dětské písničky. Nácvik písně „Když jsem já sloužil“.

Všechny děti by měly mít 10 PET víček v krabičce a nechávat si je ve škole. Kontrolujte, zda jim píšou fixy na tabulku a do konce týdne by měly mít všechny děti rozstříhané kartičky se slabikami, abychom s nimi mohli pracovat.

Děkuji a přeji hezký den.

Blanka

_____________________________________________________

12. 10.

 

M: Čísla 1 a 2. Větší, menší, rovná se. Odčítání 1 – 4. MM s. 28 a 29.

ČJ: Čtení: Písmeno O. Psaní tiskacího O. Čtení předložek.

Domácí úkol: ŽA 33/4.

Prvouku a pracovní činnosti jsme věnovali výrobě koláže z přírodnin na téma podzim.

Hezký den.

Blanka

__________________________________________________

11. 10.

ČJ: Čtení: procvičování čtení slabik a krátkých slov. 

ŽA s. 30, ŽA s. 31.

Písmeno O. ŽA s 32.

Psaní: nácvik psaní vratného tahu.  UC s. 18.

Literární výchova: poslech pohádky, vyprávění odpovědi na otázky.

Domácí úkol: UC s. 19.

POZOR:

Rozdala jsem malé lístečky s přístupovými údaji na TEAMS (kdy by byla distanční výuka).

Děti také dostaly „Čtenářskou kartu“. Každý den vyplňte datum, jak dlouho jste s dítětem četli a podepište. Učí to děti zvyknout si na  pravidelné čtení (včetně víkendů).

Za dnešní den děti chválím. Šlo jim vše dobře a byli i pozornější a klidnější.

Hezký den a děkuji.

Blanka

 

______________________________________________________________

10. 10.

M: Sčítání 1-4. Číslo 2. MM s. 27 a 28 cv. 1, 2.

A: Školní potřeby. PS s. 9 a 10. Opakování slovíček (učte se je!).

ČJ: Nácvik psaní šikmé čáry shora dolů. Čtení slabik. Uc. s. 16. ŽA s 30.

PRV: Podzim. Podzimní počasí.

Domácí úkol: UC s 17.

Hezký den.

Blanka

________________________________________________________

8. 10.

  • Ve třídě se vyskytlo onemocnění neštovicemi, věnujte, prosím , pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. Děkuji za případnou zprávu .
  • Nepřineslo někomu dítě sáček s oblečením, které není jeho?
  • 24. a 25. 10. Ředitelské volno  – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.
  • 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.

Hezký den.

Blanka

__________________________________________________________________

7. 10.

M: Číslo 4. Sčítání 1-4. Porovnávání.

MM s 25 a 26.

ČJ: Písmeno S.

ŽA s. 29 a 30. Čtení, slabikování, hry se slovy, hry s písmeny.

VV: Podzimní počasí. Deštníky. Skládání, kreslení.

Čtěte z brožurky (každý den 10 minut).

Posílám po některých dětech přihlášku na doučování. Pokud souhlasíte, vyplňte a pošlete zpět.

Hezký víkend.

Blanka

_____________________________________________

6. 10.

M: Číslo 4. Sčítání, porovnávání čísel, nakupování.

Při každé hodině matematiky používáme jako podpůrnou pomůcku víčka od PET lahví, tak můžete při domácí přípravě také použít.

MM s. 23 a 24, s. 25 (1. cv.)

ČJ: písmeno S. 

ŽA s. 27 a 28. Čtení, slabikování, psaní tiskacího S. Hry se slovy, slabikami, písmeny.

VV: Podzimní počasí. Deštníky. Skládání, kreslení.

Domácí úkol: ŽA 27/4.

Hezký den.

Blanka

——————————————————————————————————

5. 10.

Dnes jsem dětem rozdala brožurku Zdokonalujeme čtení (nechte si jí doma). Používejte ji, prosím, na domácí četbu. Je třeba, aby děti četly 10 minut denně.

M: Číslo 1. Větší, menší, rovná se. Sčítání 1 – 3. MM s. 21 a 22.

ČJ: čtení:  Písmeno S. ŽA s. 26. vyvození písmenka S.

PSANÍ: Uc. s. 14 – nácvik psaní šikmé čáry zdola nahoru.  Uc. s. 15.

PRV: Podzim – koláž z přírodnin.

Domácí úkol: UC s. 15 – poslední tři řádky.

Hezký den.

Blanka

22. 9.

Dobrý den.

 Včera jsem jako obvykle vložila text a jak se dnes dívám, neuložil se. Omlouvám se.

Budu tedy víc kontrolovat.

Takže včera:

M: MM s 16 a 17 (domácí úkol MM 17/5).

ČJ: UC s. 9 (nechali jsme ve třídě a odnesou si domů v pátek). ŽA s. 18 a 19. 

V PRV jsme opakovali zásady bezpečnosti silničního provozu a první pomoc.

Dnes:

M: Počítání v oboru 0- 5. Číslo 3. Větší, menší, rovná se. MM s. 17, 18, 19 ( do cv. 2).

ČJ: Psaní – cviky k uvolnění zápěstí. Psaní čar různými směry. UC s. 10. HRY – PANTOMIMA. 

TV: gymnastika

HV: hudebně pohybové hry. Rytmus.

Hezký den.

Blanka

————————————————————

20. 9.

ČJ: Dnes jsme pracovali v  UC, kde jsme udělali 2 stránky

(7 a 8).

V ŽA jsme stihli s. 15, 16, 17 a část s. 18 (do cv. 4).

Při čtení slabik si děti obloučkují slabiky, snaží se již číst celou slabiku a hezky jim to jde.

Domácí úkol: ŽA 15/4.

Také zítra je možné, aby si děti koupily předměty, kde bude výtěžek z prodeje použit na charitativní účely: 

baterku za 35,- Kč, tužku za 30,- Kč, hlavolam za 40,- Kč, magnetku za 30,- Kč.

Zítra dokončíme houby z minulého týdne. Využijeme roličky od toaletního papíru, noviny a tempery.

Hezký den.

Blanka

—————————————————————————————————————————————————————

 

Vážení rodiče.

Dnes jsme si upravili lavice ve třídě, povídali si, vyzdobili jsme si jmenovky a dostali některé učebnice.

V pondělí se už budeme učit podle rozvrhu. Ale pomaličku.

PONDĚLÍ: matematika, angličtina, český jazyk, prvouka

ÚTERÝ: český jazyk, český jazyk, tělesná výchova, český jazyk, český jazyk

STŘEDA: matematika, český jazyk, prvouka, pracovní činnosti

ČTVRTEK: matematika, tělesná výchova, český jazyk, hudební výchova

PÁTEK: matematika, český jazyk, český jazyk,  výtvarná výchova.

 

Prosím, kdo neodevzdal zelené kartičky na obědy, ať ji přinese. Fotografie není nutná . Budu si je vždy nechávat u sebe, ať je děti neztratí.

Přeji všem krásný víkend a v pondělí se budu těšit na Vaše děti.

Blanka

—————————————————————————————————————————5. září 2022

Vážení rodiče,

dnes jsem dětem vložila do Žákovské knížky proužek papíru s přístupovými údaji do Bakalářů. Tam budete děti omlouvat, dívat se na známky a přes Bakaláře budeme i komunikovat. Sem vám budu psát pouze informace, které se týkají výuky.

Prosím, do Bakalářů se dívejte denně a na stránky školy také. Žákovskou knížku začneme používat později. Do ŽK budu psát všechny známky (i „motivační“), do Bakalářů ty důležitější.

Dnešní výuka:

M: Uč. s. 1 a 2. (počítání, orientace v prostoru, řádek, sloupec).

A: Uč. s. 2 . Pozdravy, představení.

ČJ: Uvolňovací cviky s. 1 (nejdříve děti zkusily volný krouživý pohyb na papíře)

Živá abeceda s. 1 – cvičení 1 a 2.

Všimla jsem si, že některé děti při vybarvování velmi často přetahují. Prosím jejich rodiče o zakoupení omalovánek a v rámci hry trochu procvičujte. Děkuji.

Prvouka: Uč. s. 4 a 5 – vyprávění, vybarvování

Kdo dosud nevyplnil ŽK prosím, udělejte to.

Zítra máme TV. Poprosím o nějaké kraťasy, tepláky, tričko a sportovní obuv. Půjdeme ven. Děkuji a přeji krásný den.

Blanka Zachová

6. 9. 

Dnes jsme měli „češtinový den“:

Pracovali jsme v Uvolňovacích cvicích na s. 2 . Děti si zkoušely krouživý pohyb po papíře.

V Živé abecedě jsme udělali s. 1, 2 a 3. Učili jsme se orientovat v prostoru, opakovali co je řádek a sloupec, vytleskávali slabiky. Poznávali jsme co patří do souboru a zkusili si myšlenkovou mapu.

V literární výchově jsme se učili vyprávět příběh podle obrázků  a také po vyslechnutí příběhu. Děti zkoušely odpovídat na otázky k textu.

Zítra budeme mít pracovní činnosti a budeme potřebovat nůžky a lepidlo.

Zítra připomínám sběr starého papíru.

Hezký den.

Blanka Zachová

7. 9.

M: MM s. 3, 4.  ….poprosím, dejte dětem do školy 10 víček od PET lahví. Budeme s nimi počítat (uložte do nějaké krabičky, ať je neztratí).

ČJ: Uvolňovací cviky s. 3. Poslech pohádky.

PRV: Uč. s.  6. Tvorba třídních pravidel.

PČ: Stříhání, lepení. Písmeno A.

Hezký den.

Blanka Zachová


8. 9.

M: MM s. 5 – geometrické tvary. Důležité je , aby děti uměly vysvětlit rozdíl mezi obdélníkem a čtvercem. Opět některé děti vybarvovaly nepřesně. Cvičte přesnost a rychlost.

TV: Nástup, opičí dráha.

ČJ: Písmeno A. 

UC s. 4. – správné sezení, správné držení tužky.  ŽA s. 4.

Domácí úkol: Pracovní list – vybarvit..

Úkolníčky: zapisujeme do nich domácí úkoly a denně budu kontrolovat, jestli mi do nich něco nepíšete. Budeme používat na veškeré informace ohledně výuky. Prosím, kontrolujte denně a pište do nich vše, co mám vědět.

Do elektronické ŽK budu psát jen zprávy, které se netýkají přímo výuky.

Zatím není třeba, aby děti nosily Slabikář, pracujeme pouze v UC a ŽA. Dnes neměli někteří cvičební oblečení (tričko, tepláky, kraťasy, tenisky do tělocvičny). Budou nechávat ve třídě ve skříňce. Občas ať si vezmou domů na vyprání. Kufřík také nechávají ve třídě.

Hezký den.

Blanka


9. 9.

M: MM s. 6 a 7 – děti zvládaly bez obtíží, pouze na s. 7 některým dělalo obtíže cv. 2…

ČJ: UC s. 5 – šlo jim dobře.

ŽA s. 5 a 6 – podívejte se, někteří měli obtíže.

VV: Moje prázdniny – volná kresba.

Na víkendy úkoly nedávám. V průběhu týdne bude domácí úkol každý den.

Prosím o kontrolu ŽK, úkolníčků i pracovních sešitů denně (podpis).

Děti by měly mít ořezané pastelky a obyčejné tužky, tabulku s fixou, víčka.

Moc děkuji a přeji klidný víkend.

Blanka


12. 9.

M: Číslo 1. MM s. 8 a 9.

A: Hello. Good bye, I’m a boy, I’m a girl. Red, brown, yellow, black, blue. PS 3, 4.

(LAD) – colours PS 4

ČJ: Čtení. Písmena A a Á. ŽA s. 7.

PRV: Ája poznává školu. Ája jde do školy. Uč. s. 7 – 9.

Domácí úkol: MM 9/5.

Hezký den.

Blanka

——————————————————————————————————————-

13. 9.

ČJ: UC s. 6, ŽA s. 8 a 9.  Nový pracovní list – domácí úkol na s. 13/ cvičení 1, 2, 3.

Na zítra Vás poprosím o noviny a roličku od toaletního papíru.

Hezký den.

Blanka


14. 9.

M: Počítání v oboru 0 – 5.  Počítali jsme předměty, dělali kolečka  a vybarvovali obrázky podle počtu.

Domácí úkol: Matýskova matematika s. 11, cv. 5.

ČJ: Čtení M, MA, MÁ. Vytleskávali jsme slabiky, poznávali první slabiku. Učili jsme se spojovat dvě písmena. 

PRV: Zdravé a nezdravé potraviny – kresba ve dvojicích. Příště společně vyhodnotíme.

PČ: Kašírování s domalbou – „muchomůrky puntíkaté“

Zítra se fotíme, pozítří máme část dne divadlo, v pondělí jsou třídní schůzky.

Hezký den.

Blanka


15. 9.

M: Počítání v oboru 0 – 5. Porovnávání počtu. větší, menší. MM s. 11 a 12.

ČJ: Čtení. Slabikování, vytleskávání. Domácí úkol už máme hotový. Ode dneška každý den čtěte.

Zítra se budeme učit první dvě hodiny.

hezký den.

Blanka


16. 9.

M: Počítání v oboru 0 – 5. porovnávání větší .- menší.

ČJ: Čtení. Písmena M, A, slabiky MA, MÁ. Vybarvování mandaly M. kdo nestihl, dodělá za domácí úkol. Potom jsme byli v divadle.

Hezký víkend.

Uvidíme se v pondělí.

Blanka Zachová


19. 9.

M: Počítání v oboru 0 – 5. Rovná se.

MM s. 14 a 15. Domácí úkol: MM s. 15, cvičení 3.

A: Opakování: barvy, pozdravy, představení.

Nová látka: School. Nová slovíčka: pencil case, pen, bag, pencil, rubber book.

ČJ: Písmeno L.

Vymýšleli jsme slova , která začínají na L, vyvodili písmeno L. Pracovali jsme v ŽA na s. 14. na konci hodiny jsme cvičili zrakovou paměť, zrakové a sluchové vnímání.

PRV: Ve škole. procvičování.

Hezký den.

Blanka Zachová

26. 9.

Dobrý den.

Moje zpráva z pátku 23. 9. opět zmizela, i když jsem v průběhu dne kontrolovala. 

Takže v krátkosti:

M: už sčítáme. pracovali jsme v MM na s. 19 a 20 ( do cvičení 2).

ČJ: Psali jsme cvik k uvolnění zápěstí v UC s. 11 a četli v ŽA s. 20.

————————————-

Dnes, 26. 9.

M: Sčítání . Pracujeme v MM na s. 20 a 21. Domácí úkol: MM 20/5.

ČJ: ME, LE, LÉ. Čtení, vytleskávání, slovní fotbal. Vybarvování mandaly.

A: School. Školní potřeby. procvičování slovíček, nová písnička . Otázky What¨s this?

Písnička https://www.youtube.com/watch?v=N-64KAixKyU (Happy House Whats in my bag?)

procvičujte, prosím, slovíčka .

PRV: Podzim. Chtěla jsem jít ven na procházku, ale pršelo nám. Poprosím tedy o domácí úkol na příští pondělí – až půjdete na procházku, nasbírejte nějaké přírodniny (listy, větvičky, plody…. – stačí pár kousků))

Děti jsou šikovné, už krásně čtou a počítají. Také na chování “ pracujeme“, musím je pochválit.

Hezký den.

Blanka

27. 9. 

ČJ: psaní: nácvik horního oblouku. UC s. 12. PL 

čtení: ME, MÉ, LE,  LÉ, MA, MÁ, LA, LÁ – ŽA 23 . Dále budeme hrát různé hry na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání. Budeme mít také literární výchovu . Podíváme se na nějaké animované pohádky a budeme si o nich povídat. 

Domácí úkol na volno děti nemají. Čtěte s nimi v Živé abecedě, čtěte pohádky a vyprávějte si. Rozdala jsem i nějaké PL, kdo chce, může je vypracovat.

Rozdala jsem Hry se slabikami k Živé abecedě. Prosím, rozstříhejte je a vložte dětem do zelených zapínacích obálek, které děti dostaly 1. září. Děkuji.

Na naší škole máme jednou měsíčně po vyučování třídnickou hodinu. rozhodla jsem se, že bude vždy první pondělí v měsíci. V pondělí (3. 10. ) tedy máme 5 vyučovacích hodin.

Přeji Vám hezký den a ať si děti užijí volno.

Blanka


3. 10.

M: Číslice 1. Uvolňovací cviky z druhé strany. Napsali jsme první  tři řádky číslice 1, zbytek je domácí úkol.

ČJ: Hry s písmeny. Hry se slovy. Vymýšlení vět na stejné počáteční písmeno. Co mají společného? Sestavování slov.

A: School. Zpívání písničky Whats in my bag, opakování slovíček. Nová slovíčka: wood, paper, rubber, chair.

PRV: Podzim. Povídání o procházce, při které děti hledaly přírodniny.

Hezký den.

Blanka


4. 10.

ČJ:

Psaní: nácvik psaní šikmé prohnuté čáry zdola nahoru (UC s. 13).

Čtení: ŽA s. 24 – společné čtení, čtení samostatné (kdo se cítil- na známky). ŽA s. 25 – čtení, vyprávění, psaní. didaktické hry.

Literární výchova: Zábavné příběhy pro první čtení.

Čtení s porozuměním: práce s textem – kresba podle četby.

Domácí úkol: ŽA s. 25/cv. 2. 

Dnes jsme měli těžké uvolňovací cviky a potěšilo mě, kolik dětí to krásně zvládlo. Chválím.

Hezký den.