II. A

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 2.A., na kterých naleznete aktuální informace o probraném učivu, domácích úkolech, plánovaných akcích i o dění ve třídě. Pro tento školní rok budou žáci během družiny docházet do 3. oddělení k paní vychovatelce Haně Dědourkové. V případě venkovních aktivit volejte na telefon: 778 713 914.

Třídní učitelka Mgr. Lenka Chalupová


Středa 8. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 46/3, 4 a str. 47/1, 2
  • Čítanka str. 55 – Křehůlek
  • Písanka str. 37 – 6 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 32/2

Matematika:

  • SOVY str. 10/7
  • uč. str. 14/3, 4 a str. 15 celá
  • MM str. 6/2
  • Domácí úkol: MM str. 7/1

Prvouka:

  • opakovací test
  • uč. str. 26
  • PS str. 28 – zelený rámeček
  • Domácí úkol: PS str. 26 – modrý rámeček

Hudební výchova:

  • rytmická cvičení
  • zpěv písní
  • poslech koled a vánočních písní
  • Domácí úkol: uč. str. 47 – naučit koledu Rychle, bratři

 

Prosím do 9. 12. vyplňte dotazník od pana ředitele. Pokyny a podrobnější informace naleznete v Bakalářích.


Úterý 7. 12. 2021

Český jazyk:

  • diktát
  • PS str. 31/1, 2
  • Čítanka str. 54 – Vánice a metelice
  • Písanka str. 36
  • Domácí úkol:  PS str. 31/4 – „Slovní fotbal na slabiky“

Matematika:

  • pětiminutovka – SOVY str. 9/3
  • uč. str. 13 celá a str. 14/1, 2
  • MM str. 5/3 a str. 6/1
  • Domácí úkol: SOVY str. 7/10 a str. 10/6, 8

Anglický jazyk (Chal):

  • uč. str. 14 – mazlíčci
  • PS str. 14/1, 2
  • procvičování vět: What´s this? It´s a …
  • Domácí úkol: naučit se slovíčka z uč. str. 14

 

Zítra budeme psát test z PRV – PODZIM.

Prosím do 9. 12. vyplňte dotazník od pana ředitele. Pokyny a podrobnější informace naleznete v Bakalářích.


Pondělí 6. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 46/1, 2
  • Čítanka str. 48 a 48 – Hurvínkovy narozeniny, str. 53 – Mikuláš (poslech čteného textu)
  • Písanka str. 34 dokončit a str. 35 celá
  • Domácí úkol: PS str. 31/3
  • Domácí úkol: čtení – Delfíní kamarádi (zítra budeme číst na známky)

Matematika:

  • uč. str. 12 celá
  • MM str. 5/1, 2
  • Domácí úkol: SOVY str. 8/14, 16 a str. 9/2, 4

Zítra nebude třídnická hodina – proběhne těsně před odchodem na vánoční prázdniny.

Prosím do 9. 12. vyplňte dotazník od pana ředitele. Pokyny a podrobnější informace naleznete v Bakalářích.

Stále vybíráme 18 Kč na písanku..


Pátek 3. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 45 celá ústně
  • pracovní list – opakování slova nadřazená a podřazená
  • Domácí úkol: PS str. 30/6
  • Domácí úkol: naučit se básničku Tučňák – uč. str. 45
  • Domácí úkol: čtení – Delfíní kamarádi

Matematika:

  • uč. str. 10 a 11
  • Domácí úkol: MM str. 4/2

Prvouka:

  • uč. str. 25
  • PS str. 27 dokončit

 

Prosím o poslání 18 Kč na písanku, za přesnou částku budu ráda.

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu vlasů a pokožky hlavy.

Prosím žáky o vyplnění kvízu v MS Teams. Děkuji.


Čtvrtek 2. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 44/6, 7
  • Čtení na známky – Ježatá miminka
  • Písanka str. 32 – dokončit a str. 33 celá
  • Domácí úkol: Písanka str. 33 – chybějící řádek a str. 34 – 4 řádky
  • Domácí úkol: PS str. 30/4 – stejnou barvou udělat rámeček dvojicím slov, do prázdných políček nakreslit obrázky dvou slov mnohoznačných

Matematika:

  • uč. str. 8 a 9/1, 2
  • MM str. 3/1
  • Domácí úkol: uč. str. 9/3 (dokončit)

Prosím žáky o vyplnění kvízu v MS Teams. Děkuji.


Středa 1. 12. 2021

Český jazyk:

  • opakování – dělení vět, přepis
  • uč. str. 43/4 a str. 44/5
  • Čítanka str. 45 – Slon
  • Písanka str. 32 – 8 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 30/5
  • Domácí úkol: čtení – Ježatá miminka (bude na známky)

Matematika:

  • uč. str. 7/1, 2 – narýsovat do geometrického sešitu (nemocní na nelinkovaný papír, do sešitu vložíme)
  • Domácí úkol: uč. str. 7/3

Prvouka:

  • uč. str. 24 – U nás doma
  • PS str. 26 – vše kromě NAROZENIN A SVÁTKU (budeme dělat příště)
  • PS str. 27 – vybarvení horních kartiček (jak se k sobě v rodině chováme)
  • Domácí úkol: opakování na test – PODZIM (bude příští středu 8. 12.)

Hudební výchova:

  • rytmická cvičení
  • opakování taktu
  • zpěv písní

Prosím žáky o vyplnění kvízu v MS Teams. Děkuji.


Úterý 30. 11. 2021

Český jazyk:

  • diktát
  • uč. str. 43/2, 3
  • PS str. 29/2
  • Čítanka str. 44
  • Písanka str. 31 celá
  • Domácí úkol: PS str. 29/3

Matematika:

  • uč. str. 5 a 6
  • MM str. 3/1
  • Domácí úkol: MM str. 3/2

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování slovíček (pomůcky, čísla, nábytek)
  • poslechová cvičení
  • uč. str. 12 – nácvik otázek a odpovědí: How old are you? I´m …, What´s your favourite colour? My favourite colour is …
  • Domácí úkol: PS str. 13/8 + příprava na test z 2. lekce, který bude příští úterý

Pondělí 29. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 42/4 (tři věty napsat do školního sešitu + datum), 5 (udělat ústně)
  • PS str. 29/1
  • Písanka str. 29 celá
  • Čítanka
  • Domácí úkol: uč. str. 43/1 – do domácího sešitu
  • Domácí úkol: Čtení – list papíru Ježatá miminka

Matematika:

  • uč. str. 3/3 a str. 4 celá
  • MM str. 2/1 dokončit a str. 2/2 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 2/2 – dokončit

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu vlasů a pokožky hlavy.


Pátek 26. 11. 2021

Český jazyk:

  • PS str. 28/1, 2, 3
  • Domácí úkol: PS str. 28/3 – napsat opravená slova správně
  • Domácí úkol: čtecí list – zapomněla jsem dětem rozdat, dám v pondělí 😀

Matematika:

  • uč. str. 2 celá a str. 3/1, 2
  • MM str. 1/2 – dokončit
  • Domácí úkol: MM str. 2/1 – dva sloupečky

Prvouka:

  • opakování tématu podzim
  • PS str. 24 a 25

Čtvrtek 25. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 42/1, 2, 3 – slova citově zabarvená
  • prezentace knih
  • písanka str. 27 – dokončit a str. 29 – 8 řádků
  • Domácí úkol: uč. str. 41/3 – do domácího sešitu
  • Domácí úkol: písanka str. 28 dokončit

Matematika:

  • uč. str. 1 celá
  • MM 1 str. 47/1 dokončit a str. 48/3
  • MM 2 str. 1/1
  • Domácí úkol: MM str. 1/2 – dva sloupečky

Můžete posílat 18 Kč na písanku, za přesnou částku budu ráda.


Středa 24. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. 41/4 – Slova mnohoznačná
  • PS str. 27/1
  • prezentace přečtených knih
  • Písanka str. 26 dokončit a str. 27 – 8 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 27/4

Matematika:

  • MM str. 43, 44, 45 a 46
  • Domácí úkol: MM 47/1 – první dva sloupečky

Prvouka:

  • uč. str. 22 a 23 – Zelenina a ovoce
  • PS str. 22 a 23
  • Domácí úkol: PS str. 22 – dolní tři rámečky (nakreslit obrázky rozkrojeného ovoce dle zadání)

Hudební výchova:

  • dechová cvičení
  • opakování taktu, houslového klíče, notové osnovy
  • zpěv písní
  • Domácí úkol: píseň – Masožravá kytka a cvrček (uč. str. 30)

Můžete posílat 18 Kč na písanku, za přesnou částku budu ráda.


Úterý 23. 11. 2021

Český jazyk:

  • diktát – opravený je v aktovkách
  • uč. str. 41/1 (ústně), 2 (do školního sešitu – napsat datum)
  • PS str.  27/2
  • čtení na známky – text o čápovi
  • písanka str. 26 – 8 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 27/2 (kdo nemá), 3

Matematika:

  • uč. str. 64 celá
  • zápis do geometrického sešitu – nemocným nakopíruji
  • MM 44/1 – známky
  • Domácí úkol: MM str. 48/1, 2

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování a procvičování slovíček (barvy, počet, pomůcky, nábytek)
  • uč. str. 11 – poslechová cvičení
  • PS str. 11/4 a str. 12/5, 6
  • Domácí úkol: PS str. 13/7

Pondělí 22. 11.2021

Český jazyk:

  • uč. str. 40/4 – ústně
  • PS str. 26/3, 4
  • Čítanka str. 38 – Jak je pěkné mít bratříčka
  • Písanka str. 25 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 40/4 – e) do domácího sešitu nakreslit nákupní košík se zbožím, vedle napsat slovo nadřazené

Matematika:

  • MM str. 42/1
  • uč. str. 61 a 62 celé
  • Domácí úkol: MM str. 42/2

 

Zítra budeme číst list o čápovi.

Na středu si žáci mohou donést knihu, o které psali ve čtenářském listu – budeme si o nich povídat.

Dnes 22. 11. 2021 od 18:00 proběhnou třídní schůzky. Budou online přes MS Teams, schůzka je již zadaná v kalendáři.


Pátek 19. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 39/1, 2, 3
  • PS str. 26/1
  • Domácí úkol: PS str. 26/2
  • Domácí úkol: čtení – list o čápovi

Matematika:

  • čtvrtletní písemná práce
  • uč. str. 63

Prvouka:

  • opakování učiva – stěhovaví ptáci, rybník
  • uč. str. 20 – 21 – Povídání o práci na podzimní zahradě

 

Žáci mají v aktovce sešit s vlepenými testy, prosím o podepsání a vrácení v pondělí. Děkuji

V pondělí 22. 11. 2021 proběhnou třídní schůzky. Budou online přes MS Teams, schůzka je již zadaná v kalendáři.


Čtvrtek 18. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 38/3, 4 + opakování učiva
  • Písanka str. 23 – dokončit
  • Domácí úkol: uč. str. 38/5 – do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 60 celá
  • MM str. 36/2 a str. 41/1, 2
  • Domácí úkol: MM str. 41/3

 

V pátek 19. 11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky.

V pondělí 22. 11. 2021 proběhnou třídní schůzky. Budou online přes MS Teams, schůzka je již zadaná v kalendáři.


Pátek 12. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 38/1, 2
  • PS str. 25/1, 2, 3
  • Domácí úkol: PS str. 25/4 (zapomněli jsme napsat do deníčku :D)
  • Domácí úkol: Písanka str. 24 a str. 30
  • Domácí úkol: čtenářský list

Matematika:

  • uč. str. 57 a str. 58 celá
  • MM str. 36/1 – známky
  • Domácí úkol: uč. str. 59 celá
  • Domácí úkol: MM str. 40

Prvouka:

  • uč. str. 19 – Podzimní rybník – ryby
  • PS str. 15 – čtyřsměrka

 

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna od 7 do 16 hodin. 17. 11. je státní svátek

18. 11. proběhne testování.

V pátek 19. 11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky.


Čtvrtek 11. 11. 2021

Český jazyk:

  • čtvrtletní písemná práce
  • Čítanka str. 42 – 43
  • Písanka str. 22- dokončit a str. 23 – 4 řádky
  • Domácí úkol: čtení z pracovního listu

Matematika:

  • uč. str. 56 celá
  • MM str. 34/2 a str. 37/2
  • Domácí úkol: MM str. 37/1

 

Od 9. 11. do 11. 11. probíhá sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna. 17. 11. je státní svátek

Do pátku je možno donést objednávky knih.

18. 11. proběhne testování.


Středa 10. 11. 2021

Český jazyk:

  • opakování na zítřejší písemnou práci
  • uč. str. 37/4 – dokončení učiva o slovech protikladných
  • Čítanka str. 40 – 41
  • Písanka str. 22 – 5 řádků
  • Domácí úkol: Omalovánka na druhy vět – viz papír.

Matematika:

  • opakování – MM str. 38/2
  • uč. str. 55 celá
  • MM str. 39 celá
  • Domácí úkol: MM str. 38/1

Prvouka:

  • opakování učiva o lesních savcích
  • uč. str. 19 – Stěhovaví ptáci
  • PS str. 21 – znaky ptáků a savců (horní část strany)
  • Domácí úkol: PS str. 21 – dokončit cvičení ze školy (kdo nestihl)
  • Domácí úkol: PS str. 21 – rébusy

Hudební výchova:

  • dechová a rytmická cvičení
  • zpěv písní
  • zkoušení písně Kdyby byl Bavorov

 

Ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní písemnou práci z ČJ – přepis vět, řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, pořadí slov ve větě.

Od 9. 11. do 11. 11. probíhá sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna. 17. 11. je státní svátek

Do pátku je možno donést objednávky knih.

18. 11. proběhne testování.


Úterý 9. 11. 2021

Český jazyk:

  • Diktát – k nahlédnutí v aktovkách, prosím o vrácení
  • uč. str. 37/3, 5
  • PS str. 24/4
  • Čítanka str. 39 – K čemu vlastně tátové jsou? (krátký zápis o úryvku + obrázek do sešitu na čtení)
  • Písanka str. 21 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 24/3

Matematika:

  • Opakování – SOVY str. 9/1
  • uč. str. 54 celá
  • MM str. 34/1

Anglický jazyk (celá třída):

  • Opakování slovíček – barvy, počet, školní pomůcky a nábytek
  • uč. str. 11 – počet 13 – 20
  • PS str. 11/3
  • Domácí úkol: zopakovat dosavadní slovíčka, naučit čísla do 20 (uč. str. 11)

 

Ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní písemnou práci z ČJ.

Od 9. 11. do 11. 11. bude probíhat sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.

Do pátku je možno donést objednávky knih.


Pondělí 8. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 37/1, 2
  • PS str. 23/2, 3
  • Čítanka str. 37 – Pavlínka
  • Písanka str. 21 – 5 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 24/2

Matematika:

  • uč. str. 53 celá
  • MM str. 33/2
  • SOVY str. 6/6
  • Domácí úkol: SOVY str. 6/8 a str. 7/12

 

Od 9. 11. do 11. 11. bude probíhat sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.

Do pátku je možno donést objednávky knih.


Pátek 5. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 34/7 – skupinová práce – první tři rébusy
  • uč. str. 36/1, 2 (ústně), 3 (napsat do školního sešitu)
  • Domácí úkol: PS str. 23/1

Matematika:

  • uč. str. 51/2 (dokončit) a str. 52 celá
  • SOVY str. 3/9
  • Domácí úkol: MM str. 35/2

Prvouka:

  • uč. str. 17 – Jelen, srnec
  • nalepení obrázků na papír (savec z jedné strany, pták z druhé strany) – příprava na příští hodinu
  • Domácí úkol: kvíz v MS Teams

 

8. a 18. 11. proběhne testování žáků na Covid-19. Podrobnější informace pošlu e-mailem.

V příštím týdnu 9. 11. – 11. 11. bude probíhat sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Čtvrtek 4. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 34/6 a str. 35/8
  • PS str. 21/2, 3
  • uč. str. 35/1 – porozumění textu
  • PS str. 22/1, 2, 3 – porozumění textu
  • Písanka str. 19 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 21/4
  • Domácí úkol: čtení – PS str. 22/1 (jednou přečíst), 4

Matematika:

  • uč. str. 50/2, 4 a str. 51/1 a 2 (jen první úloha)
  • MM str. 32/3 a str. 33/1
  • Domácí úkol: MM str. 35/1

 

8. a 18. 11. proběhne testování žáků na Covid-19.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Středa 3. 11. 2021

Český jazyk:

  • opakování – druhy vět
  • uč. str. 33/3 (větu správně napsat do školního sešitu), 4 (ústně) a str. 34/5 (ústně)
  • Čítanka str. 36 – Mimínek
  • Písanka str. 19 – 5 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 21/1 – básničku do pondělí naučit, udělat úkoly k textu

Matematika:

  • SOVY str. 6/7 – na známky
  • uč. str. 49 celá a str. 50/1, 3 (ústně – soutěž)
  • Domácí úkol: MM str. 32/1, 2

Prvouka:

  • uč. str. 14 – 15 (ústně)
  • uč. str. 16 – přečíst, prohlédnou obrázky, popovídat si
  • PS str. 17 – doplnit názvy k obrázkům
  • Domácí úkol: v pátek donést obrázek savce a ptáka (z časopisu, novin, nakreslený, …)

Hudební výchova:

  • dechová a rytmická cvičení
  • zpěv písní – Okolo Frýdku, Co to zvoní, Pod naším okýnkem
  • nácvik psaní houslového klíče
  • Domácí úkol: nová písnička – Kdyby byl Bavorov

 

8. a 18. 11. proběhne testování žáků na Covid-19.

Na čt 4. 11. prosím o donesení nasbíraných a vylisovaných listů.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Úterý 2. 11. 2021

Český jazyk:

  • diktát – sešity k podepsání jsou v aktovkách
  • uč. str. 33/1, 2
  • Čítanka str. 35 – K čemu je dobrá rodina
  • Písanka str. 18 – dokončit
  • Domácí úkol: uč. str.33/2 – první dvě věty správně napsat do domácího sešitu
  • Domácí úkol: čtení z rozdaného listu – Ema baletkou (budeme číst na známky)

Matematika:

  • SOVY – str. 6/5 – dva sloupečky na známku
  • uč. str. 48 celá
  • MM str. 29/2 a str. 31 celá

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování a procvičování slovíček – lekce 1 a 2
  • uč. str. 10 – práce s otázkou: What colour´s the …?
  • PS str. 10/2
  • Domácí úkol: slovíčka – uč. str. 10

 

Žáci, kteří nepsali test z PRV na stromy si jej dopíší zítra. Je i možnost opravit si známku.

Na čt 4. 11. prosím o donesení nasbíraných a vylisovaných listů.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Pondělí 1. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 32 celá
  • PS str. 19/3 dokončit a str. 20 celá
  • Čítanka str. 31 – Jak byl Pepík s Mikešem na hruškách
  • Písanka str. 18 – 6 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 19/2
  • Domácí úkol: čtení z rozdaného listu – Ema baletkou

Matematika:

  • uč. str. 47 celá
  • MM str. 29/1 a str. 30 celá
  • Domácí úkol: SOVY str. 5/3

 

Zítra 2. 11. proběhne třídnická hodina. Výuka bude končit ve 12:35.

Na čt 4. 11. prosím o donesení nasbíraných a vylisovaných listů.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.

Dnes žáci dostali katalogy knih. Vyplněnou objednávku s přesnou částkou lze donést do 12. 11. 2021.


Úterý 26. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 30/3 a str. 31/4, 5 ústně
  • PS str. 19/1 (pouze text, zadání A, B ne)
  • Písanka str. 17 – 5 řádků
  • Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen
  • Domácí úkol: uč. str. 31/5 – do domácího sešitu napsat vhodné otázky k uvedeným odpovědím. Nadepsat datum a zadání (uč. 31/5) – viz předešlé úkoly.
  • Domácí úkol: písanka str. 17 dokončit a str. 20 celá
  • Domácí úkol: čtení z nakopírovaných listů (nemocní čtou libovolnou knihu)

Matematika:

  • uč. str. 45 dokončit a str. 46 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 27/1, 2 a str. 28/1, 2

Anglický jazyk (Chal):

  • opakovací test z lekce 1
  • nová lekce 2 – uč. str. 10
  • PS str. 10/1
  • Domácí úkol: Naučit se slovíčka uč. str. 10

 

Prosím o nasbírání a vylisování barevných podzimních listů – dle velikosti cca 20 – 30 kusů.

Děti dnes mají v aktovkách diktátové sešity, prosím o podepsání a vrácení v pondělí.

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek. Družina ST a PÁ zajištěna v ZŠ Spojenců 7 – 16 hod.

V úterý 2. 11. proběhne třídnická hodina – konec výuky bude ve 12:35.


Pondělí 25. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 30/1, 2 – ústně
  • PS str. 18/1 (dokončit) a str. 19/1
  • Čítanka str. 30 – Jablko
  • Písanka str. 16 dokončit
  • Domácí úkol: uč. str. 30/2 – přepsat věty i se správnými znaménky do domácího sešitu

Matematika:

  • opakování – SOVY str. 5/1
  • uč. str. 44 celá a str. 45/1, 2
  • Domácí úkol: MM str. 27/1 – dva sloupečky

 

Prosím o nasbírání a vylisování barevných podzimních listů – dle velikosti cca 20 – 30 kusů.

Vybíráme 300 Kč na vánoční fotografie, prosím o poslání přesné částky.

Prosím o vyprání cvičebních úborů. Děkuji

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek. Družina ST a PÁ zajištěna v ZŠ Spojenců 7 – 16 hod.


Pátek 22. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 29/3, 4
  • PS str. 18/1b (víc ne), 2
  • Domácí úkol: PS str. 18/3

Matematika:

  • uč. str. 43 celá
  • MM str. 25/1, 2 a str. 26/1 (celé), 2 – jeden sloupeček
  • Domácí úkol: MM str. 26/2 – dokončit

Prvouka:

  • opakování – stromy
  • uč. str. 13 – význam lesa
  • Domácí úkol: PS str. 20 – vybrat pravdivé věty a doplnit chybějící slova do textu

 

Prosím o nasbírání a vylisování barevných podzimních listů – dle velikosti cca 20 – 30 kusů.

Vybíráme 300 Kč na vánoční fotografie, prosím o poslání přesné částky.

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek. Družina ST a PÁ zajištěna v ZŠ Spojenců 7 – 16 hod.


Čtvrtek 21. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 28/6, 1 a str. 29/2
  • Čítanka str. 28 a 29 – Nejdražší korále a Kamarádi v kožíšku
  • Písanka str. 16 – 4 řádky
  • Domácí úkol: kvíz v MS Teams

Matematika:

  • uč. str. 42 celá
  • MM str. 21/1, 24/3 a str. 25/1 – jeden sloupeček
  • Domácí úkol: SOVY str. 3/11

 

Vybíráme 300 Kč na vánoční fotografie. Prosím o přesnou částku. Děkuji

V pátek 22. 10. budeme psát opakovací test na listnaté a jehličnaté stromy, prosím o zopakování učiva.

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek.


Středa 20. 10. 2021

Český jazyk:

  • řazení slov podle abecedy
  • PS str. 17 celá
  • Čítanka str. 24 – 25 čtení komiksu
  • Písanka str. 15 – dokončit
  • Domácí úkol: V domácím sešitě je nalepená čtyřsměrka (viz uč. str. 28)

Matematika:

  • opakování SOVY str. 5/1
  • MM str. 23 celá a str. 24/1, 2
  • uč. str. 41/1, 2, 3
  • Domácí úkol: uč. str. 40/3 a str. 41/4

Prvouka:

  • opakování probraného učiva
  • uč. str. 12 – houby
  • PS str. 16 a str. 19 – dokončit
  • Domácí úkol: opakování na test

Hudební výchova:

  • rytmická cvičení
  • zpěv písní
  • opakování – notová osnova, houslový klíč, takt

 

V pátek 22. 10. budeme psát opakovací test na listnaté a jehličnaté stromy, prosím o zopakování učiva.

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek.


Úterý 19. 10. 2021

Český jazyk:

  • diktát vět – prosím podepsat diktátové sešity
  • uč. str. 27/1, 2, 3, 4a)
  • Čítanka str. 27 – Já Baryk a můj srnec
  • Domácí úkol: uč. str. 27/4 – do domácího sešitu nadepsat datum, uč. 27/4 (viz předešlé úkoly) – napsat 5 zákazů nebo příkazů
  • Domácí úkol: čtení – PS 17/1 – pouze 2x přečíst

Matematika:

  • opakování – MM str. 21/2
  • uč. str. 38/2, str. 39/4 a str. 40/1, 2
  • Domácí úkol: SOVY str. 4/14, 16 a str. 5/2, 4

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování: barvy, čísla, školní pomůcky, povely (sit down, stand up, …)
  • uč. str. 8 – procvičování vět: What´s this? This is a blue pen.
  • PS str. 9/7
  • Domácí úkol: doplnit si obrázkový slovníček
  • Domácí úkol: příprava na opakovací test z lekce 1 (uč. str. 4 – 8)

Pondělí 18. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 26/4, 5, 6, 7
  • Čtení na známky – Karkulka
  • Písanka str. 15 – 4 řádky
  • Domácí úkol: uč. str. 25/3 – sestavit 3 věty a napsat do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 38/1, 3 a str. 39/1, 2, 3
  • Malá matematika str. 20/2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 23/1, 2

Pátek 15. 10. 2021

Český jazyk – věta tázací:

  • uč. str. 25/2
  • PS str. 16/1, 2
  • Domácí úkol: PS str. 16/3

Matematika – bod:

  • Opakování SOVY – str. 3/9 – dva sloupečky
  • uč. str. 37 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 22/1, 2, 3

Prvouka – rostliny v lese a lesní plody:

  • uč. str. 11
  • PS str. 19

Čtvrtek 14. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 23/3, 4 a str. 25 celá
  • Čítanka str. 22 – báseň Bílý podzim
  • Písanka str. 14 – 3 řádky
  • Domácí úkol: písanka str. 14 – dokončit

Matematika:

  • uč. str. 34/4, 5 a str. 35 celá
  • Malá matematika str. 18/1 a str. 20/1
  • Domácí úkol: uč. str. 35/1, 2

 

Dnes od 18:00 proběhne online setkání na MS Teams, abychom vyzkoušeli funkčnost systému.

Žáci mají v ŽK vlepený dotazník k návštěvě knihovny (jedná se o akci družiny). Prosím o vyplnění, zítra budeme vyhodnocovat.


Středa 13. 10. 2021

Český jazyk:

  • Opakování řazení slov podle abecedy – stejné počáteční písmeno
  • Pracovní sešit str. 15/1, 2, 3
  • Čítanka str. 20 – 21 – Lískulka
  • Písanka str. 14 – čtyři řádky
  • Domácí úkol: viz MS Teams
  • Domácí úkol: čtení – O nebojácné Karkulce

Matematika:

  • opakování SOVY – str. 4/15 – dva sloupečky
  • uč. str. 33/2 a str. 34/1, 2, 3
  • Domácí úkol: MM str. 19/2

Prvouka:

  • uč. str. 10 – Stromy a keře v lese a u lesa
  • PS str. 19 – horní polovina stránky (po zelený rámeček)

Hudební výchova:

  • dechová a rytmická cvičení
  • barva hlasu
  • poslech a zpěv písní
  • Domácí úkol: naučit se písničku Pod naším okýnkem (uč. str. 18)

 

Ve čtvrtek od 18:00 proběhne zkouška spojení v MS Teams. Prosím o připojení všech žáků.

Dnes od 13:00 se dětem otevře krátké opakování abecedy, abychom vyzkoušeli funkčnost systému. Prosím tedy o vyplnění. Děkuji


Úterý 12. 10. 2021

Český jazyk:

  • opis z pracího písma
  • uč. str. 23/1, 2
  • Čítanka str. 20 – Lískulka
  • Písanka str. 13 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 15/4

Matematika:

  • uč. str. 32 celá a str. 33/1
  • Malá matematika str. 17/3 a str. 18/2, 3 a str. 19/1
  • Domácí úkol: Sovy str. 2/6, 8 a str. 3/10, 12

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování barvy, čísla, školní pomůcky a povely (Sit down, stand up, point to a …, …)
  • Pracovní sešit str. 7 celá
  • Domácí úkol: Pracovní sešit str. 8/5 + opakovat slovíčka (uč. str. 6)

Anglický jazyk (Zik):

  • procvičujeme slovní zásobu classrooom (table, desk, chair, flower,…)
  • Domácí úkol: naučit se slovíčka, znát otázku : What´s this? This is…
  • v úterý 19.10. test

 

Ve čtvrtek od 18:00 proběhne zkouška spojení v MS Teams. Prosím o připojení všech žáků.

Dnes od 13:00 se dětem otevře krátký kvíz, abychom vyzkoušeli funkčnost systému. Prosím tedy o samostatné vyplnění kvízu. Děkuji


Pondělí 11. 10. 2021

Český jazyk:

  • opakování řazení slov podle abecedy
  • uč. str. 22 celá (cv. 1 – f do školního sešitu)
  • čtení na známky – Mourek a Šalamoun
  • Písanka str. 13 – 4 řádky
  • Domácí úkol: uč. str. 14/7 – do domácího sešitu vymyslet 3 věty – písmeno pro celou větu je libovolné. Do sešitu napsat datum.

Matematika:

  • opakování – SOVY str. 4/15 – dva sloupečky
  • uč. str. 31 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 16/1, 2, 3

Pátek 8. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 21/1, 2, 4
  • PS str. 14/1, 3
  • Domácí úkol: PS str. 14/2, 4

Matematika:

  • uč. str. 29 a 30 celé
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 17/1, 2

Prvouka:

  • uč. str. 9
  • PS str. 16

Čtvrtek 7. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 20/5, 6 a str. 21/7
  • PS str. 13/4, 5
  • Čítanka str. 23 – Borovice
  • Písanka str. 12 – dokončit a str. 13 – 2 řádky
  • Domácí úkol: V domácím sešitě mají žáci nalepený lísteček se šesti zvířaty (první je kočka). Na linky psacím písmem napsat název zvířete a do kolečka očíslovat podle abecedy.
  • Domácí úkol: čtení z listu Mourek a Šalamoun

Matematika:

  • uč. str. 26/3, str. 27/3, 4 a str. 28 celá
  • Malá matematika str. 12/2 a str. 15/3
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 16/1 – 2 sloupečky

Středa 6. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 20/3, 4
  • PS str. 12/1, 2
  • Čtení na známky – pracovní list s Q
  • Písanka str. 12 – 5 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 13/3
  • Domácí úkol: Písanka str. 12 – 2 řádky

Matematika:

  • uč. str. 26 celá a str. 27/1, 2
  • Malá matematika str. 14/2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 15/1, 2

Prvouka:

  • uč. str. 8
  • PS str. 14

Hudební výchova:

  • rytmická a dechová cvičení
  • zpěv písní

 

Dnes od 19:00 proběhne školení na MS Teams.


Úterý 5. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 19 celá (cv. 1 – ústně, cv. 2 – na folii nebo ústně, básničku o hrušce přepsat do školního sešitu + obrázek – napsat dnešní datum)
  • Čítanka str. 19 – báseň Podzim (kdo je nemocný, čte libovolnou knihu)
  • Písanka str. 11 – dokončit
  • Domácí úkol: V domácím sešitě mají žáci nalepený lísteček se šesti zvířaty (první je žába). Na linky psacím písmem napsat název zvířete a do kolečka očíslovat podle abecedy.

Matematika:

  • uč. str. 25 celá
  • MM str. 13/2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 14/1, 3

Anglický jazyk (Chal):

  • Opakování barev, čísel
  • uč. str. 6 – školní pomůcky
  • PS str. 6
  • Domácí úkol: naučit slovíčka z uč. str. 6 + v sešitě na slovíčka dokončit vlepený papír (opakování čísel a barev)

Anglický jazyk (Zik):

  • 2. lekce slovní zásoba uč. str. 10 (viz. slovníček)
  • Domácí úkol:   PS str. 10/1

 

 

Ve středu od 19:00 proběhne školení na MS Teams.


Pondělí 4. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 18 celá (cvičení 1, 2 – ústně, cvičení 3 – přepsat do školního sešitu)
  • Čítanka str. 18 – Oříšek
  • Písanka str. 11 – 5 řádků (velké psací N)
  • Domácí úkol: V domácím sešitě mají žáci nalepený lísteček se šesti zvířaty (první je beruška). Na linky psace napsat název zvířete a do kolečka očíslovat podle abecedy.
  • Domácí úkol: Hlasité čtení libovolné knihy – 10 minut

Matematika:

  • uč. str. 24 celá
  • Malá matematika str. 12/1
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 13/1

Zítra proběhne 5. vyučovací hodinu třídnická hodina. Výuka končí ve 12:35.

Prosím o trénink řazení slov podle abecedy, přepisu a opisu (stačí dvě věty).

Ve středu od 19:00 proběhne školení na MS Teams.


Z personálních důvodů dochází od pondělí 4. 10. 2021 k drobným úpravám rozvrhu. Aktuální rozvrh hodin mají žáci ve svých žákovských knížkách.

Pátek 1. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 15/4, str. 16/8 a str. 17/1, 2, 3
  • PS str. 11/1, 2
  • Domácí úkol: uč. str. 16/6 – najít a do domácího sešitu napsat chybějící písmena (velké tiskací), na další řádek k těmto písmenům vymyslet slova (psací písmo)
  • Domácí úkol: PS str. 11/3

Matematika:

  • pětiminutovka – Sovy str. 2/7 – prosím podepsat
  • uč. str. 22/3, 4 a str. 23 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 11/1

Prvouka:

  • opakování – PS str. 12

Ve středu od 19:00 proběhne školení na MS Teams.

Žáci dnes dostali k nahlédnutí pětiminutovky z ČJ a MAT, prosím o podepsání a vrácení v pondělí. Děkuji


Čtvrtek 30. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 16/7
  • PS str. 10 celá
  • Čítanka str. 16 – 17
  • Písanka str. 9 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 11/3 – spojovat písmena (kde to jde, tak použít pravítko)
  • Domácí úkol: nácvik čtení Q – okopírovaný list ke čtení, přečíst 2x

Matematika:

  • uč. str. 21/3, 4, 5 a str. 22/1, 2
  • Malá matematika str. 10/2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 11/2

Středa 29. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 15/1, 2, 3
  • Čítanka str. 12
  • Písanka str. 9 – 4 řádky
  • Domácí úkol: uč. str. 15/5 a) – slova seřadit podle abecedy a psacím písmem napsat do domácího sešitu.

Matematika:

  • pětiminutovka – Sovy str. 4/13 (prosím podepsat)
  • uč. str. 20 celá a str. 21/1, 2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 10/1

Prvouka:

  • PS str. 11 (dokončit) a str. 13 celá
  • Domácí úkol: Opakování učiva uč. str. 4 – 7

Hudební výchova:

  • zpěv písně Okolo Frýdku cestička
  • rytmická cvičení – uč. str. 12 a 13
  • nová písnička – uč. str. 11 – NAUČIT

Prosím o podepisování domácích úkolů. Děkuji.


Pátek 24. 9. 2021

Český jazyk:

  • řazení slov podle abecedy
  • uč. str. 14/5, 6, 7
  • Domácí úkol: PS str. 9/4
  • Domácí úkol: Písanka str. 8 dokončit a str. 10 celá

Matematika:

  • uč. str. 18/2, 4 a str. 19 celá
  • Malá matematika str. 9/2
  • Domácí úkol: Sešit se sovou str. 1 celá

Prvouka:

  • uč. str. 7
  • PS str. 11 – Vybarvování trojic, které patří k sobě
  • Domácí úkol: uč. str. 6 a 7 – přečíst růžové rámečky

 

Děti, které nebyly zkoušeny z abecedy nebo mají známku horší než 2- budu zkoušet ve středu

27. 9. 2021 je ředitelské volno, družina pro nutné případy zajištěna.

28. 9. 2021 Den české státnosti


Čtvrtek 23. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 13/1, 2, 3
  • PS str. 9/1, 3
  • Čítanka str. 14 (Jak písmenko M uteklo)
  • Písanka str. 8 – 4 řádky
  • Domácí úkol: PS str. 9/2

Matematika:

  • uč. str. 16/3 a str. 17/2, 3 a str. 18/1, 3
  • Malá matematika str. 8/1
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 8/2, 3

Na 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Středa 22. 9. 2021

Český jazyk:

  • zkoušení abecedy
  • uč. str.  13/4 – na fólii
  • PS str. 8/1, 4
  • Čítanka str. 13 (Jak písmenko M uteklo)
  • Písanka str. 7 – 4 řádky
  • Domácí úkol: Písanka str. 7 – dokončit + čtení textu z listu (Kuřátko a kachňátko – 2x)

Matematika:

  • Pětiminutovka
  • uč. str. 16/1, 2 a str. 17/1
  • Malá matematika str. 7/2, 3
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 7/1

Prvouka:

  • uč. str. 6 – Cesta do školy
  • PS str. 10
  • Domácí úkol: PS str. 10 – vybarvit dopravní značky

Hudební výchova:

  • Zpěv písně Okolo Frýdku cestička
  • Dechová cvičení
  • Nácvik houslového klíče a seznámení s 2/4 taktem

Žáci, kteří si chtějí opravit známku z abecedy, se mohou nechat zítra vyzkoušet.


Úterý 21. 9. 2021

Český jazyk:

  • Diktát
  • uč. str. 12/2, 3 + opakování abecedy
  • PS str. 8/3
  • Čítanka str. 11 (Fík ve škole)
  • Písanka str. 6 – dokončit a str. 7 – 3 řádky
  • Domácí úkol: PS str. 8/2 + podepsat a rozstříhat abecedu (v sáčku donést do školy)
  • Naučit abecedu

Matematika:

  • uč. str. 14/2, 3 a str. 15 celá
  • Malá matematika str. 6/1
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 6/2, 3

Na 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Pondělí 20. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 11/1, 2 ústně + básnička
  • uč. str. 11/3 – na fólii
  • Čítanka str. 10 (Fík ve škole)
  • Písanka str. 6 – 6 řádků
  • Domácí úkol: uč. str. 11 – básnička a str. 12 – abeceda: NAUČIT do středy 22. 9.

Matematika:

  • uč. str. 13 celá a str. 14/1
  • Malá matematika str. 5/3
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 5/1

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování barev
  • uč. str. 5: čísla 1 – 12
  • PS str. 5/6
  • Domácí úkol: PS str. 5/7 + naučit se barvy a čísla (uč. 4, 5)

Na 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.


Pátek 17. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 9/1 a str. 10 celá (ústně)
  • PS str. 7/7a), 1
  • Domácí úkol: PS str. 7/7b) a str. 7/1 – 2x text přečíst a modře podtrhnout pozdravy

Matematika:

  • uč. str. 11/3 a str. 12 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 5/2

Prvouka:

  • PS str. 6 a 7 – dokončit

V příštím týdnu (20. – 21. 9.) budou probíhat srdíčkové dny.


Čtvrtek 16. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 9/5, 6, 7
  • PS str. 7/6
  • Čtení na známky (papír z domu)
  • Písanka str. 5 – dokončit

Matematika:

  • uč. str. 9/3, str. 10 celá a str. 11/1, 2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 4/2, 3

Středa 15. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 8
  • PS str. 6/1, 2, 3, 4
  • Čítanka str. 9 – čtení textu a práce s ním
  • Písanka str. 4 – dokončit a str. 5 – 4 řádky
  • Domácí úkol: PS str. 6/5

Matematika:

  • uč. str. 8 celá a str. 9/1, 2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 4/1

Prvouka:

  • uč. str. 5 – Co děláme ve škole
  • PS str. 6 – povídání o obrázku
  • PS str. 7 – první obrázek

Hudební výchova:

  • uč. str. 8 a 9 – píseň Okolo Frýdku – NAUČIT ZA DÚ

!!! Prosím o kontrolu funkčnosti MS Teams. Je nutné, aby každý žák byl schopen se přihlásit ke svému účtu. V případě problémů prosím o jejich nahlášení. !!!


Úterý 14. 9. 2021

Český jazyk:

  • Diktát
  • uč. str. 7/1 (řazení textu)
  • PS str. 5/3 a str. 5/1 (porozumění textu)
  • Čítanka str. 8 – Čtení textu a práce s ním
  • Písanka str. 4 – 5 řádků
  • Domácí úkol: Písanka str. 4 – dva řádky (k, h a lék) + čtení z lístečku 2x (děti dostaly ve škole)

Matematika:

  • uč. str. 6/5 a str. 7 celá
  • Malá matematika str. 2/3, 4 a str. 3 celá

!!! Prosím o kontrolu funkčnosti MS Teams. Je nutné, aby každý žák byl schopen se přihlásit ke svému účtu. V případě problémů prosím o jejich nahlášení. !!!

Včera žáci dostali papír s podrobnostmi ohledně spolku Chvalská škola, prosíme o zaplacení příspěvku, který je kvůli loňskému COVID režimu snížen.

Zítra proběhne vánoční focení, kdo o fotografie nemá zájem, zašle lísteček.

Žáci mají v aktovce opravený diktát, prosím o podpis.

Z důvodu výskytu vší prosím o pravidelnou kontrolu vlasů.

Děkuji.


Pondělí 13. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 7/1, 2
  • PS str. 4/6 a str. 5/1
  • Čítanka str. 6 a 7
  • Písanka str. 3 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 5/2

Matematika:

  • uč. str. 5/4, 5 a str. 6/1, 2, 3, 4
  • Domácí úkol: Malá matematika str.2/3 – dva sloupečky

Anglický jazyk (Chal):

  • uč. str. 4 celá
  • PS str. 4/4 a část cvičení 5
  • Domácí úkol: PS str. 4/5 – dokončit a vybarvit dle napsaných barev, zopakovat barvy (viz uč. str. 4)

15. 9. 2021 proběhne dobrovolné vánoční focení. Cena sady je 300 Kč, dodání fotografií bude koncem října. V případě, že o fotografie nemáte zájem, prosím o zaslání lístečku:

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

O fotografování nemám zájem.

Podpis rodiče:


Pátek 10. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 6 celá
  • PS str. 4/7
  • Domácí úkol: PS str. 4/8 + hlasité čtení libovolné knihy

Matematika:

  • uč. str. 4/5 a str. 5/1, 2, 3

Prvouka:

  • PS str. 9

Čtení- každý den musí děti číst NAHLAS 10 minut, vyberte dětem vhodnou knížku, kterou máte doma nebo půjčíte v knihovně. Vhodné jsou knížky s označením PRVNÍ ČTENÍ.

Pokud nebude uveden úkol na čtení- automaticky čtete ze své knihy 10 minut. Od října žáci budou dostávat čtenářský list, kam hravou formou (obrázek, jednoduchá věta) zaznamenají přečtenou knihu.

15. 9. 2021 proběhne dobrovolné vánoční focení. Cena sady je 300 Kč, dodání fotografií bude koncem října. V případě, že o fotografie nemáte zájem, prosím o zaslání lístečku:

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

O fotografování nemám zájem.

Podpis rodiče:

 

Děkuji a přeji hezký víkend.


Čtvrtek 9. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 5/2 (písmena) a str. 5/1 (slabiky)
  • Pracovní sešit str. 3/1, 2, 3
  • Čítanka str. 5 – Nad knihami + čtení vzhledově podobných písmen
  • Písanka str. 3 – 4 řádky
  • Domácí úkol: Pracovní sešit str. 3/4, 5

Matematika:

  • uč. str. 3/4, 5 a str. 4/1, 2, 3 a 4 (tři sloupečky)

 

Prosím o donesení papírových hodin (kdo ještě nemá).

Připomínám, že do pondělí 13. 9. je možnost objednat knihy.


Středa 8. 9. 2021

Český jazyk:

  • Pracovní sešit str. 1/1 a str. 2 celá
  • Čítanka str. 4 a 5 – Mates je pes
  • Písanka str. 2 – dokončit
  • Domácí úkol: Písanka str. 3 – dva řádky

Matematika:

  • uč. str. 2/4, 5 a str. 3/1, 2, 3
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 2/1, 2

Prvouka:

  • uč. str. 4 – Naše škola
  • pracovní sešit str. 8 – celá

Hudební výchova:

  • Notová osnova, píseň Běží liška k Táboru

Úterý 7. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 4/2 (práce s básní) a str. 5/1
  • Pracovní sešit str. 1/2, 3
  • Čítanka str. 3 – Učitelka a str. 4 – Září
  • Písanka str. 2 – 4 řádky
  • Domácí úkol: Pracovní sešit str. 1/3 – dokončit

  Naučit báseň uč. str. 4 (od pondělí 13. 9.)

Matematika:

  • uč. str. 2/1, 2, 3
  • Malá matematika str. 1/3, 4

V ŽK najdete informace k platbě za pracovní sešity pro 2. ročník. Prosím o podepsání. Děkuji


Pondělí 6. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 4/1 (práce s písmeny)
  • Čítanka str. 3 – Těšíte se do školy?
  • Písanka str. 2 – 2 řádky

Matematika:

  • uč. str. 1 celá
  • Malá matematika str. 1/1
  • Domácí úkol: malá matematika str. 1/2

Anglický jazyk (Chal):

  • uč. str. 2 – 3 (poslechová cvičení, seznámení s průvodci učebnice)
  • Pracovní sešit str. 2/1 a str. 3/1
  • Domácí úkol: pracovní sešit str. 3/2 + pořídit sešit na slovíčka

 

Zítra budeme mít tělesnou výchovu, která proběhne venku. Prosím, aby žáci přišli v botaskách. Děkuji.


Pátek 3. 9. 2021

Žáci – cizinci dostali dotazník: Jazyková příprava pro cizince. Prosím o vyplnění a odevzdání v pondělí.

14. 9. – 16. 9. proběhne sběr starého papíru

Informace k pondělku:

  • v pondělí proběhne testování žáků
  • škola je otevřena od 7:40 a funguje ranní družina
  • je možné přihlašovat žáky na kroužky – přihlášky naleznete na webu školy
  • od pondělí je výuka dle rozvrhu – naučte děti připravit si pod vaším dohledem aktovku podle rozvrhu, není nutné nosit všechno učení každý den
  • v pondělí končí výuka v 11:40, vyzvedávat po obědě můžete od 11:55
  • na následující týden prosím o zaslání lístečku, zda jde dítě do družiny (počkáme na zajetí systému)

Žáci si donesou:

  • podepsanou a obalenou učebnici ČJ
  • psací potřeby
  • kdo nedonesl cvičební úbor, donese si

Hezký víkend, Lenka Chalupová


Čtvrtek 2. 9. 2021

Dnes žáci dostali katalogy knih. Zájemci odevzdají vyplněnou objednávku do 13. 9. 2021.

Do pondělí prosím o obalení učebnic, které dnes žáci donesli domů (pracovní sešit na AJ a PRV a učebnici ČJ – tu vzadu v tabulce podepsat). Kdo nesežene obal na učebnici AJ a ČJ, může se přes Bakaláře (Komens) obrátit na paní asistentku Krejčovou, která obal případně zajistí.

Prosím o donesení následujících věcí:

  • vyplněný evidenční list – aktualizace údajů
  • linkovanou podložku A4 – 2 kusy
  • desky s drukem A4 + trojúhelník s ryskou + tužku č. 3 – vše podepsané
  • desky s číslicemi z 1. ročníku
  • sáček na lavici
  • stírací tabulku s fixem
  • folie pro psaní tužkou A4 – 2 kusy
  • cvičení úbor – tričko, mikinu, dlouhé tepláky, kraťasy, cvičky do tělocvičny

 

Podle pokynů Ministerstva školství budeme chodit na TV ven. Je nutné, aby v úterý a v pátek, kdy je TV, přišly děti do školy ve sportovní pevné obuvi ( botasky- NE sandály ani střevíčky). Děkuji


Středa 1. 9. 2021

Prosím o donesení následujících věcí:

  • přezůvky
  • vyplněnou a obalenou žákovskou knížku – str. 1
  • obaly na sešity – 4 x A4 a 9 x A5
  • aktovku a penál
  • obalený notový sešit
  • kufřík s potřebami na výtvarnou výchovu

                                           

Škola je otevřena od 7:30, tento týden není ranní družina.

Naše třída jde tento týden na oběd v 11:15, kdo bude dítě vyzvedávat po obědě, tak v 11:40.

Kdo nezaslal informaci o družině, dejte dětem lísteček.

Výuka podle rozvrhu bude začínat od pondělí 6.9.2021


Informace k začátku školního roku:

První školní týden (1., 2. a 3. 9.) není zajištěna ranní družina a škola bude otevřena od 7:30 hodin.

1.září 2021:

  • žáci se nepřezouvají, vydezinfikují si ruce a jdou do své třídy (stejná jako v předešlém roce)
  • žáci se budou testovat- podrobnosti najdete v emailu
  • výuka končí v 8:45- prosím o nahlášení (mail, lísteček), zda jde dítě do družiny a na oběd ( v 9:00 – nudle s mákem)
  • žákům rozdáme žákovské knížky:

V žákovské knížce prosím rodiče o vyplnění aktuálních kontaktů na str. 1 + na spodní volné řádky napište email, který používáte.

Žákovskou knížku si děti donesou vyplněnou 2.9. – NUTNÉ – 3. 9. musím vedení odevzdat zkontrolované kontaktní údaje.

S žáky si během třídnických hodin postupně doplníme termíny prázdnin a třídních schůzek.

 

2. a 3. 9.- výuka končí v 11:40