II. A

Vítejte na stránkách 2. A, kde se každý den můžete dozvědět aktuální informace o dění ve třídě, probraném učivu či plánované akce!

!!!Děti mají v žákovské knížce na straně 8 nalepené pokyny pro platbu (číslo účtu školy a variabilní symbol) pracovních sešitů, které dětem zakupuje hromadně škola. Prosím o podpis, abych věděla, že o tomto víte. Děkuji Vám za spolupráci. !!!Platba za družinu též v žákovské knížce!

4.10.2022
ČJ – slohová cvičení uč. str. 17/2,3,4
– mluvení ve větách uč. str. 18
– diktát (děti psaly diktát z toho co měly včera za DÚ)
– řazení slov podle abecedy (pracovní list)
– čítanka str. 12/písmenka – přepis do sešitu – čtení
– čítanka str. 13 čtení „Jak písmenko M uteklo“

M – příklady do sešitu, počítání úloh na tabuli (příklady s přechodem 10), marodi si místo toho vypočítají VM str. 19 celá
DÚ – MM str. 9/1

PR – opakování PS str. 12 a 13

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

3.10.2022
ČJ – opakování abecedy, uč. str. 16/8
– PS str. 11 kontrola DÚ + podobné situace
– písanka str. 9 a 10 celá
– čítanka str. 12 – práce s textem
DÚ – uč. str. 16/10 přepsat do sešitu ČJ-D

M – VM str. 17/2,3 společně
– VM str. 18 celá samostatně (zítra ještě dokontrolujeme)

Prosím na středeční výtvarnou výchovu přinést pár listů. Stačí sebrat ve středu ráno cestou do školy. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

27.9.2022
ČJ – řazení slov, opakování abecedy
– uč. str. 15/2,3,4,5 a str. 16/6 na tabulku
– písanka str. 7 dopsaná, str. 8 celá
– PS str. 10
– básně, povídání sv. Václav
DÚ – PS str. 11 celá (lehká cvičení)

M – uč. str. 16 a 17
DÚ – MM str. 8 celá 

Děti včera dostaly k vyplnění čtenářský list, který přinesou 17.10. k prezentaci přečtené knihy. Marodům listy dodám po návratu do školy. 

Připomínám dnešní oslavy výročí školy od 17h. Všichni jste srdečně zváni. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

26.9.2022
ČJ – abeceda, řazení slov  + seznámení se složitějším řazením slov
– uč. str. 14 a 15/1
– PS str. 9/2,4
– zápis do školního sešitu
DÚ – písanka str. 6 (u) a str. 7 (4 řádky)

M – jednotka české měny – VM str. 15 a MM str. 7

Abeceda se dá i hravě opakovat na www.skolakov.eu – doporučuji opakovat, aby se to dětem ukotvilo.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

23.9.2022
ČJ – zkoušení abecedy (děti, které neuměly si známku mohou opravit v pondělí)
– diktát vět
– uč. str. 13/1,2,3 řazení slov podle abecedy
– PS str. 9/3
– čítanka „Fík ve škole“

M – Geometrie – Čáry (křivá, přímá, lomená
– VM str. 25 celá
– zápis do sešitu – učíme se správně přikládat pravítko a rýsovat 
DÚ na další hodinu geometrie tj. 7.10. – MM str. 14 celá

Prosím o opakování abecedy. Pro některé začíná být učivo náročnější a je potřeba v tom děti nenechat. Jsou malé na to, aby vše zvládaly bez pomoci rodičů. Děkuji za Vaši spolupráci.

Přeji příjemný víkend. V.T.

22.9.2022
PR – Cesta d školy – uč. str. 6 a PS str. 10
– bezpečnost při cestě do školy i ze školy, bezpečné chování v provozu 

M – VM str. 14/1 a MM str. 6 celá (přechod přes desítku)
DÚ – dopsat VM str. 14/2,3 – na pondělí 26.9. 

AJ(obě skupiny) – uč. str. 4 – barvy, opakování (poslech a ukazování)
– PS str. 4/4 (hry – point to)
DÚ skupina Tománková – PS str. 4/5
DÚ skupina Kochánková – pracovní list – přepis slov

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

21.9.2022
ČJ – uč. str. 12/2,3 (abeceda)

– PS str. 8/2,3,4

M – VM str. 13 celá – počítání s přechodem přes deset (9+)

VV – dopravní značky
PČ – srdíčkový řetěz – podpora srdíčkových dnů

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.9.2022
ČJ – pís. str. 6 (i)
– cvičný diktát dvou vět
– diktát tří vět na známky se bude psát v pátek – můžete procvičit (Ota mele maso. Alena sype sůl. Jana myje mísu.)
– uč. str. 11 (abeceda) –  DÚ děti se do pátku 23.9. naučí odříkat abecedu z učebnice str. 12 (viz. tabulka)
– pracovní list s abecedou, procvičujeme abecedu pomocí hry a jmen

M – VM str. 12 (desítky, jednotky)
– MM str. 5/2,3
– VM – kontrola str. 11 Matýskův obchod – děti dělaly samostatně ve zbytku hodiny.

PR – PS str. 8 – samostatná práce (opakování místností ve škole)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.9.2022
ČJ – pís. str. 5 (popis obrázky)
– uč. str. 10/2 – doplňování hlásek
– PS. str. 7/1 (pozdravy)
– čítanka str. 5 „Nad knihami“ a str. 9 „Myši“ – básně
DÚ – písanka str. 5 – dopsat a PS str. 7/2

M – MM str. 4. celá a str. 5/1

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

16.9.2022
ČJ – PS str. 6/4 a str. 7/6 (procvičujeme věty – začátek, konec, oddělení slov)
– uč. str. 9/7 a 8 a str. 10 – pozdravy – slušnost
– zápis do ČJ – Š – správné rozeznání začátku a konce věty.
– návštěva školní knihovny – společné čtení

M – VM str. 7/4, str. 9/3, str. 14/3

Prosím o dohled u dětí při přípravě školní tašky. Rozmohlo se nám tady dost zapomínání. Děkuji Vám za spolupráci.

Přeji všem příjemný víkend. V.T.

 

15.9.2022
M – VM str. 9/1,2 a str. 10/1,2 (více, méně)

AJ (obě skupiny) – pozdravy PS str. 2 a 3
DÚ – PS str. 3/3

PR – PS str. 7 „Ájin oblíbený koutek“

HV – píseň “ Kočka leze dírou“ 
– trénujeme báseň na oslavy školy

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

14.9.2022
ČJ – uč. str. 7 . slohové cvičení
– uč. str. 8 – O větách
– PS str. 6/1 a 5
DÚ – písanka str. 4 (k) – na pátek

M – VM str. 5/1 samostatně na známky
– VM str. 6 dokončena

PČ – sova
VV – deštivé počasí

Na zítra připomínám vánoční focení – kdo má zájem. Kdo nechce, může ještě zítra přinést papírek, že nebude focený.

Družinové děti: Vyhledejte družinové zápisníky, které děti dostaly v loňském roce (kdo nemá – pořídí si sám) – Omluvenky do družiny nyní prosíme zapisovat  do družinového zápisníku. Děkujeme za spolupráci!

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

13.9.2022
ČJ – uč. str. 7/3 cviční diktát (děti budou psát diktáty každé úterý)
– PS str. 5/1,2,3
– písanka str. 4 (h)
– čítanka str. 4 „Mates je pes“

PR – uč. str. 5 „Co děláme ve škole“
– PS str. 6 – za DÚ děti doplní dole doplníme do čtvrtka

M – VM str. 5/2,3,4,5 (cv. 1 bude zítra na známky)
– VM str. 6/1 slovní úloha
– DÚ – MM str. 2/4

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

12.9.2022
ČJ – uč. str. 7/1 a 2 (vlastní jména)
– PS str. 3/3,4,5 a str. 4/6,7
DÚ – písanka str. 3 (prvních 6 řádků)

M – VM str. 4/1,4,5 (a kontrola cv. 2 a 3) počítání v oboru do 20
– MM str. 2/2

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

9.9.2022
ČJ – uč. str. 6 celá, práce se slovy – cv. 4 (1.řádek) přepis do sešitu
– písanka str. 2 celá, str. 3 slabiky k obrázkům
– PS str. 4/8
– práce s interakt. tabulí – určovaní slabik ve slovech

M – VM str. 7/1,2,3 (geometrické tvary, osová souměrnost)
– VM str. 8/1,2,3
– MM str. 3/1,2

Přeji příjemný víkend. V.T.

8.9.2022
PR – uč. str. 4 – Naše škola

AJ (obě skupiny) – pozdravy, krátké rozhovory, uč. str. 2 a 3

M – VM str. 3 celá (opakování v oboru do 20)
– DÚ VM str. 4 cv. 2 a 3
– MM str. 2 cv. 1 a 2

Hezké odpoledne. V.T.

7.9.2022
ČJ – uč. str. 5 celá (slabiky, slova, věty)
– PS str. 2 cv. 4 a 5
DÚ na pátek 9.9. – PS str. 2 cv. 6 a 7

M – VM str. 2 dokončena (opakování v oboru 0-10)
Každý pátek budeme mít geometrii (děti – budou mít desky s drukem  velikost A4, ve kterých bude ořezaná tužka a pravítko) – sešit jim dám já. Desky si budou nechávat v lavici. Některé děti již přinesly.

PČ – papírový parník
VV – malujeme zážitek z prázdnin, barvení parníku

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.9.2022
ČJ – báseň (Do školy), práce s textem (řádek, slovo, věta)
– přepis do ČJ-Š z uč. str. 4/1 bod e)
– PS str. 1 celá
– čtení – čítanka str. 3 „Těšíme se do školy“ + povídání o
Děti si budou doma číst libovolnou knížku (místo loňského zdokonalujeme čtení). Na přečtenou knihu pak budou vyplňovat čtenářský list, který dětem včas dám. Čas na přečtení první knížky mají děti do 17.10.

M – MM str. 1 celá
– hra – král počtářů
DÚ- VM str. 2 cv. 1

PR – Úvodní hodina „co nás letos čeká“

Prosím postupně obalit všechny sešity i učebnice. Děkuji
V žákovské knížce na poslední straně máte napsané termíny třídních schůzek (pro info).

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.9.2022
ČJ – uč. str. 4 (celá) – opakování učiva a práce s textem
– písanka – str. 1 – děti obtahují psací písmena
– nadepisování sešitů (prosím doma obalit)

M – VM str. 1 (celá) – opakování učiva

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

2.9.2022
Děti dnes dostaly učebnice, které budou na konci roku zase vracet – prosím o jejich obalení. Čítanku a hudební výchovu si budou nechávat ve škole. 
Od pondělí mohou děti nosit kufříky, tělocvik, pytlíky a desku na lavici. Prosím přinést všechny zmíněné pomůcky do konce týdne tj. do 9.9.
Od pondělí už pojedeme dle rozvrhu.

Přeji příjemný víkend. V.T.

1.9.2022
Děti dnes dostaly žákovské knížky – prosím o vyplnění první strany, abych mohla aktualizovat údaje. 

Ranní družina bude fungovat, až od pondělí. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

30.8.2022
Dne 1. 9. si děti nemusí brát aktovku. Čeká nás pouze přivítání po prázdninách. Pro nutné případy je zajištěna družina (děti budou sloučené v jednom oddělení u paní Krajňákové). Aktovky a přezůvky si děti s sebou přinesou v pátek 2. 9., to už nás čekají 4 vyučovací hodiny – čtení školního řádu, nové učebnice, pracovní sešity, žákovská knížka a rozvrh hodin.  Družina již bude v běžném režimu.

Postupně budu připisovat co a jak mají děti nosit do školy, ať to mají rozložené. Stejně tak jim budu dávat i já zmíněné učebnice a pracovní sešity. Přišel mi dotaz na platbu školní družiny. Během září Vám dá paní vychovatelka pokyny k platbě. Myslím, že dostanete nový variabilní symbol pro platbu na letošní rok.

Přeji příjemný poslední den prázdnin :o) V.T.