II. A

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 2.A., na kterých naleznete aktuální informace o probraném učivu, domácích úkolech, plánovaných akcích i o dění ve třídě. Pro tento školní rok budou žáci během družiny docházet do 3. oddělení k paní vychovatelce Haně Dědourkové. V případě venkovních aktivit volejte na telefon: 778 713 914.

Třídní učitelka Mgr. Lenka Chalupová

 

Pátek 13. 5. 2022

Český jazyk:

  • opakování podstatná jména, slovesa, slovní druhy
  • pracovní list – slovesa
  • zápis do školního sešitu
   • vynechat řádek
   • datum
   • nadpis: PŘEDLOŽKY
   • opsat žlutý rámeček z uč. str. 94
  • uč. str. 94/3 – společná práce do školního sešitu
  • PS str. 34/2, 4 (půlka cvičení)
  • Domácí úkol: kočky str. 31/2 A

Matematika:

  • MM str. 20 celá
  • MM str. 21/1
  • Domácí úkol: MM str. 22/2

Čtvrtek 12. 5. 2022

Český jazyk:

  • pětiminutovka – třídění podstatných jmen
  • pracovní list – slovesa
  • uč. str. 94/1, 2
  • PS str. 34/3
  • Písanka str. 32 – opis básničky
  • čtení knihy na pokračování – Kouzelná třída
  • Domácí úkol: uč. str. 93/7 do domácího sešitu napsat ke každé slabice 3 slovesa

Matematika:

  • uč. str. 39/1, 3, 4
  • uč. str. 40 celá
  • Domácí úkol: MM str. 19/2 (dokončit), 3

 

Do pátku je možné donést objednávku knih a přesnou částku.


Středa 11. 5. 2022

Český jazyk:

  • diktát – opravený je v aktovkách
  • opakování slovních druhů
  • pracovní list – podstatná jména, slovesa
  • Čítanka str. 129 a 130 – čtení básní

Matematika:

  • uč. str. 38 celá
  • uč. str. 39/2
  • MM str. 19/1
  • Domácí úkol: MM str. 19/2 – dva sloupečky (mimořádně nemáme zapsáno v úkolníčku)

Prvouka:

  • pomoc nevidomým
  • ochutnávka mléčných výrobků

Hudební výchova:

  • opakování noty – testík
  • zpěv písní

 

Zítra proběhne sběr papíru.

Do pátku je možné donést objednávku knih a přesnou částku.


Úterý 10. 5. 2022

Český jazyk:

  • pětiminutovka – číslování slovních druhů
  • uč. str. 93/4 (fólie + společná kontrola), 5 (doplnit na fólii, slovesa napsat do škol. sešitu)
  • kočky str. 30/3, 5, 7
  • Písanka str. 31 – dokončit
  • Čítanka str. 128 – 129
  • Domácí úkol: PS str. 33/3

Matematika:

  • uč. str. 37/2, 3
  • MM str. 18 – celá
  • Domácí úkol: uč. str. 37/4

Anglický jazyk:

  • opakování slovíček – rodina
  • uč. str. 34 celá – nová slovíčka, poslech a zpěv písně
  • PS str. 34/1
  • Domácí úkol: PS str. 34/2 + nová slovíčka (uč. str. 34)

Ve čtvrtek proběhne sběr papíru.


Pondělí 9. 5. 2022

Český jazyk:

  • opakování BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ – kočky str. 37/2c
  • opakování slovní druhy, podstatná jména
  • uč. str. 92/1 (ústně)
  • uč. str. 93/2 (ústně), 3 (ústně)
  • PS str. 33/1, 2
  • Písanka str. 31 – doplnění slov do básničky
  • Čítanka str. 124 – básnička o semaforu + povídání o přecházení chodců
  • Domácí úkol: kočky str. 37/2b

Matematika:

  • opakování – násobení a dělení 2, 3, 4, 5
  • uč. str. 36 celá
  • uč. str. 37/1
  • MM str. 17/2 – dokončit
  • Domácí úkol: sovy str. 24/15, 16 + opakování násobení a dělení

Prvouka:

  • opakování tématu jaro
  • výuková videa
  • PS str. 64 celá
  • Domácí úkol: PS str. 65/1

 

Zítra proběhne třídnická hodina, výuka končí ve 12:35.

Ve třídě se začíná oteplovat, prosíme o lehčí oblečení.


Pátek 6. 5. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 92/6 (na fólii doplit, ústně roztřídit)
  • Pracovní list – podstatná jména
  • Domácí úkol: kočky str. 29/1 – pouze doplnit

Matematika:

  • uč. str. 35 – dokončit
  • Domácí úkol: MM str. 17/2 – dva sloupečky

Čtvrtek 5. 5. 2022

Český jazyk:

  • opakování VxF
  • procvičování slovních druhů
  • uč. str. 91/4 (na fólii), 5 (ústně)
  • slohové cvičení – PS str. 28 celá
  • Domácí úkol: kočky str. 24/4 – složená slova napsat do domácího sešitu

Matematika:

  • procvičování a opakování násobilky
  • uč. str. 34/1, 3
  • uč. str. 35/1
  • Domácí úkol: MM str. 17/1, 3

Středa 4. 5. 2022

Český jazyk:

  • opakování – kočky str. 37/2a
  • uč. str. 91/2, 3 – ústně
  • PS str. 32/1, 2
  • Písanka str. 30 celá
  • Čítanka str. 119, 122, 123 – básně, hádanky
  • Domácí úkol: PS str. 32/4

Matematika:

  • uč. str. 33 celá
  • uč. str. 34/2
  • pracovní list
  • Domácí úkol: sovy str. 24/13, 14

Prvouka:

  • opakování – zvířecí rodiny a užitek zvířat
  • opakování tématu jaro

Hudební výchova:

  • zpěv písní
  • opakování not
  • Domácí úkol: uč. str. 79 – naučit se refrén a první sloku písničky Pět minut v Africe
  • Domácí úkol: Zopakovat noty (celá, půlová, čtvrťová, osminová) – jak vypadají. Příští hodinu bude test.

Úterý 3. 5. 2022

Český jazyk:

  • diktát – žáci mají v aktovkách
  • zopakování slovních druhů (jaké číslo mají slovesa, …)
  • seznámení s podstatnými jmény
  • uč. str. 91/1
  • zápis do školního sešitu
   • vynechat řádek
   • datum
   • nadpis: SLOVNÍ DRUHY
   • vypsat jednotlivé slovní druhy – pod sebe
   • vynechat řádek
   • nadpis: PODSTATNÁ JMÉNA
   • uč. str. 91 – žlutý rámeček
  • Čítanka str. 119 – báseň
  • Písanka str. 29 celá
  • Domácí úkol: kočky str. 29/2 (slova seřadit do domácího sešitu) a str. 30/6
  • Domácí úkol: naučit se slovní druhy – pořadí (uč. str. 90), budeme zkoušet na známku

Matematika:

  • pětiminutovka dělení 1, 2, 3
  • uč. str. 31/3 – modrá a žlutá políčka
  • uč. str. 32 celá
  • MM str. 16/2
  • Domácí úkol: MM str. 16/3

Anglický jazyk (celá třída):

  • test 6. lekce (jen skupina Chal)
  • uč. str. 32/1 (poslechové cvičení), 2 (práce ve dvojicích + společná kontrola, čtení vět a porozumění textu)
  • uč. str. 31 – poslech komiksu
  • Domácí úkol (Chal): zopakovat slovíčka na téma tělo z 1. třídy

 


Pondělí 2. 5. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 90/1, 2, 3
  • PS str. 31/1 (společná práce – hledání podst. jmen podle příkladu (kosa, pes, auto a najdeme jiná v textu, …)
  • Písanka str. 28 celá
  • Čítanka str. 118 – Kdy je maminka nejkrásnější
  • Domácí úkol: PS str. 31/3

Matematika:

  • uč. str. 30 celá (cvičení 1 dokončit do modrého sešitu)
  • uč. str. 31/1, 2, 4
  • Domácí úkol: MM str. 16/1 + násobilka 5

Prvouka:

  • opakování zvířat, která chováme pro užitek
  • uč. str. 51
  • PS str. 63 – dolepit názvy ptáčků k obrázkům
  • Domácí úkol: PS str. 63 – zelený rámeček
  • Domácí úkol: Opakování zvířecích rodin + užitek hospodářských zvířat (bude test)

 

Z důvodu školení bude třídnická hodina až 10. 5. 2022. Děkuji


Pátek 29. 4. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 89/6 (doplnit na fólii), 7 (odpovědi psát na mazací tabulku), 8 (na fólii)
  • PS str. 30/5, 7
  • Domácí úkol: kočky str. 28/2, 3

Matematika:

  • uč. str. 29/2, 3, 4
  • Domácí úkol: Sovy str. 23/11, 12 + opakování násobilky

 

Z důvodu školení bude třídnická hodina až 10. 5. 2022. Děkuji

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu pokožky hlavy. Děkuji

INFORMACE PRO DRUŽINOVÉ DĚTI:

2.5. se děti z družiny zúčastní od 14 hodin představení kouzelníka- MAGIC SHOW- cena 60 Kč. Peníze vybírá paní vychovatelka Dědourková. Kdo o představení nemá zájem, je nutné vyzvednout si dceru/syna do 14 hodin.


Čtvrtek 28. 4. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 88/2 (do školního sešitu), 3 a 5 (na fólii)
  • PS str. 30/4, 6
  • Písanka str. 27 celá
  • slohové cvičení – uč. str. 87/1 – vymyslet příběh k obrázku ostrova
  • Domácí úkol: uč. str. 88/4 (věty napsat do domácího sešitu)

Matematika:

  • uč. str. 28 celá a str. 29/1
  • MM str. 15 celá

 

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu pokožky hlavy. Děkuji

INFORMACE PRO DRUŽINOVÉ DĚTI:

2.5. se děti z družiny zúčastní od 14 hodin představení kouzelníka- MAGIC SHOW- cena 60 Kč. Peníze vybírá paní vychovatelka Dědourková. Kdo o představení nemá zájem, je nutné vyzvednout si dceru/syna do 14 hodin.


Středa 27. 4. 2022

Český jazyk:

  • kočky str. 27 celá
  • PS str. 29/1, 2
  • uč. str. 88/1 (na fólii)
  • Písanka str. 26 celá
  • uč. str. 87 – slohové cvičení
  • Domácí úkol: PS str. 29/3

Matematika:

  • uč. str. 25/3 – dokončit
  • uč. str. 27 celá
  • Domácí úkol: MM str. 14/3 + dělení číslem 4

Prvouka:

  • uč. str. 55
  • PS str. 61 – dokončit
  • PS str. 62 celá

Hudební výchova:

  • zpěv písní

 

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu pokožky hlavy. Děkuji

INFORMACE PRO DRUŽINOVÉ DĚTI:

2.5. se děti z družiny zúčastní od 14 hodin představení kouzelníka- MAGIC SHOW- cena 60 Kč. Peníze vybírá paní vychovatelka Dědourková. Kdo o představení nemá zájem, je nutné vyzvednout si dceru/syna do 14 hodin.


Úterý 26. 4. 2022

Český jazyk:

  • diktát – žáci mají v aktovkách
  • PS str. 26/7 a str. 27/9, 10, 11
  • Čítanka str. 127
  • Písanka str. 25
  • Domácí úkol: kočky str. 28/4

Matematika:

  • uč. str. 25/3 – modrá a bílá políčka
  • uč. str. 26 celá
  • Domácí úkol: MM str. 14/2

Anglický jazyk (Chal):

  • PS str. 32/1, 2 (nakreslení obrázku) a str. 33/3
  • obrázkový slovníček
  • procvičování otázek, odpovědí, čtení vět
  • Domácí úkol: PS str. 32/2 – odpovědět na otázky
  • Domácí úkol: opakování slovíček na test – rodina
  • Příští týden 3. 5. 2022 budeme psát test z 6. lekce.

Anglický jazyk (Zik):

  • Oblečení
  • Domácí úkol:  – procvičovat názvy oblečení Příští týden 3. 5. 2022 budeme psát testík

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu pokožky hlavy. Děkuji

INFORMACE PRO DRUŽINOVÉ DĚTI:

2.5. se děti z družiny zúčastní od 14 hodin představení kouzelníka- MAGIC SHOW- cena 60 Kč. Peníze vybírá paní vychovatelka Dědourková. Kdo o představení nemá zájem, je nutné vyzvednout si dceru/syna do 14 hodin.


Pondělí 25. 4. 2022

Český jazyk:

  • opakování kočky str. 36 C
  • uč. str. 86/5 (do škol. sešitu), 6 (do škol. sešitu), 7 (na fólii)
  • PS str. 26/5, 6
  • Písanka str. 24 celá
  • Čítanka str. 125 – 126
  • Domácí úkol: uč. str. 86/8 (slova napsat do domácího sešitu)

Matematika:

  • pětiminutovka – násobilka 0, 1, 2, 3
  • uč. str. 24/3
  • uč. str. 25/1, 2, 3 (jen žluté rámečky), 4
  • Domácí úkol: sovy str. 23/9, 10

Prvouka:

  • uč. str. 53 – tur domácí
  • uč. str. 54 celá
  • PS str. 60 – 61 – dokončit

 

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu pokožky hlavy. Děkuji


Pátek 22. 4. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 85/3 (na fólii)
  • PS str. 25/1, 2
  • Domácí úkol: PS str. 26/4

Matematika:

  • uč. str. 24/1 – zbytek cvičení do modrého sešitu z matematiky
  • Domácí úkol: naučit se násobilku 4

Čtvrtek 21. 4. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 85/1 (ústně), 2 (do školního sešitu)
  • do školního sešitu:
   • vynechat řádek
   • datum
   • nadpis: Skupiny bě, pě, vě, mě
   • opsat žluté rámečky z uč. str. 85
  • PS str. 25/3
  • Písanka str. 21 celá
  • čtení na pokračování: Kouzelná třída
  • Domácí úkol: uč. str. 85/4 – stranu přeložit na polovinu, do vzniklých sloupečků vypracovat úkol (první sloupeček zdravý, krásný, … a druhý sloupeček zdravě, krásně, …)

Matematika:

  • čtvrtletní písemná práce

Středa 20. 4. 2022

Český jazyk:

  • písemná práce
  • písanka str. 20
  • uč. str. 84/2, 4, 5 – slohové cvičení
  • PS str. 24/2, 3
  • Domácí úkol: PS str. 24/4

Matematika:

  • opakování na čtvrtletní písemnou práci
  • uč. str. 22/1 – dokončit
  • uč. str. 24/2 – násobky čísla 4
  • MM str. 12/1
  • do sešitu z matematiky
   • vynechat řádek
   • datum
   • nadpis: NÁSOBKY 4
   • vypsat násobky od 0 do 40

Prvouka:

  • uč. str. 52 – 53 (prase, koza, ovce, kůň)
  • PS str. 60 – doplnit chybějící text u prasete
  • PS str. 61 – doplnit chybějící text u ovce a kozy (nic nelepit, budeme dělat příště)

Hudební výchova:

  • zpěv písní, zopakování not
  • Domácí úkol: písnička Šel tudy – uč. str. 65

 

Zítra budeme psát čtvrtletní písemnou práci z MAT – dnes vše zopakováno (+, – do 100, násobilka 0, 1, 2, 3, dělení 1, 2, 3, porovnávání čísel, písemné + a -, počítání se závorkou)


Úterý 19. 4. 2022

Český jazyk:

  • opakování na čtvrtletní písemnou práci
  • kočky str. 35 celá a str. 36/B
  • Písanka str. 23
  • čtení – pracovní list Hrnečku, vař!
  • uč. str. 84/1 – vzkaz
  • PS str. 24/1

Matematika:

  • procvičování učiva
  • uč. str. 22/1 – vyplnit modré a žluté rámečky (zbytek nechat na příště)
  • uč. str. 23/3
  • MM str. 10/1D, str. 11/2, str. 12/2 a str. 13 celá

Anglický jazyk (Chal):

  • uč. str. 30 – druhý rámeček + kvíz
  • PS str. 30/6 a str. 31/7
  • Domácí úkol: PS str.- 30/6 (dokončit) a str. 31/8

Anglický jazyk (Zik):

  • 8. lekce – oblečení
  • Domácí úkol: slovíčka 8.lekce

Zítra budeme psát čtvrtletní písemnou práci z ČJ – dnes vše zopakováno (řazení podle abecedy, slova protikladná, slova nadřazená, seřazení slov ve větě, doplnění i/y, doplnění chybějících souhlásek, velká písmena na začátku věty a u jmen, psaní u/ú/ů)


Úterý 12. 4. 2022

Český jazyk:

  • diktát – je opravený v aktovkách (zpět doneseme po Velikonocích)
  • PS str. 23/7, 8
  • kočky str. 25 celá a str. 26/2 (do školního sešitu)
  • Čítanka str. 115 – Malování kraslic
  • Písanka str. 22 – POZOR přeskakujeme
  • Domácí úkol: kočky str. 26/3, 4 + čtení (pracovní list Hrnečku, vař!)

Matematika:

  • MM str. 8/2, str. 10/1A, B, C a str. 11/1
  • Domácí úkol: sovy str. 22/5, 7

Anglický jazyk (Chal):

  • Test
  • procvičování otázek a odpovědí s HOW MANY
  • opakování slovíček
  • uč. str. 30 – první rámeček (čtení, pochopení obsahu, práce s textem, příslušné otázky)

 

Zítra pojedeme na výlet do krokodýlí ZOO do Protivína.

 • Sraz je v 7:05 před školou, odjezd v 7:15
 • Návrat kolem 13 hodiny (záleží na provozu) a odchod na oběd
 • S sebou: batůžek s pitím, svačinou a drobné kapesné (komu bývá špatně: kinedryl na cestu zpět a sáček)

Ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny – družina zajištěna ve FZŠ Chodovická

19. 4. proběhne třídní focení


Pondělí 11. 4. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 83/6 a 8 (do školního sešitu), 7 a 9 a 11 (na fólii + kontrola)
  • PS str. 23/5, 6
  • Písanka str. 19 celá
  • Čítanka str. 114 – velikonoční básně
  • Domácí úkol: uč. str. 82/4 – slova napsat do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 23 – vysvětlení pojmu decimetr
  • uč. str. 23/1, 2 – vypracovat do geometrického sešitu (lze dnes vyzvednout na třídních schůzkách)
  • Domácí úkol: MM str. 9/2

Prvouka:

  • uč. str. 46 – 47 – Na jaře – části rostlin a stromů
  • PS str. 59 celá

 

11. 4. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky – ve škole

V úterý 12. 4. proběhne třídnická hodina, konec vyučování bude ve 12:35.

Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat. Děkuji

19. 4. proběhne třídní focení


Pátek 8. 4. 2022

Český jazyk:

  • pětiminutovka – kočky str. 36/1 a
  • uč. str. 82/3, 5
  • PS str. 22/2
  • Domácí úkol: PS str. 22/3

Matematika:

  • uč. str. 22/2, 3, 4
  • Domácí úkol: MM str. 9/1

 

11. 4. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky – ve škole

V úterý 12. 4. proběhne třídnická hodina, konec vyučování bude ve 12:35.

Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat. Děkuji


Čtvrtek 7. 4. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 80/4 (do školního sešitu – přeložit stranu, do jednoho sloupečku opsat slova, do druhého psát protiklady)
  • uč. str. 82/1 (ústně), 2 (fólie)
  • PS str. 22/1, 4
  • písanka str. 18 celá
  • čtení knihy na pokračování
  • Domácí úkol: kočky str. 34/2b

Matematika:

  • uč. str. 21 celá
  • MM str. 7 celá a str. 8/1
  • Domácí úkol: Sovy str. 21/2, 4 a str. 22/6, 8

11. 4. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky – ve škole

Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat. Děkuji


Středa 6. 4. 2022

Český jazyk:

  • opakování – kočky str. 34/2A
  • uč. str. 80/7 (fólie + kontrola), 9B (fólie + kontrola), 10 (do školního sešitu)
  • PS str. 21 celá – čtení s porozuměním
  • písanka str. 17 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 80/5 – prvních 5 slov použít ve větě a věty napsat do domácího sešitu

Matematika:

  • hra – opakování násobilky 1, 2, 3
  • uč. str. 20 celá
  • Domácí úkol: MM str. 6/2

Prvouka:

  • PS str. 55 – dokončení učiva na téma čas
  • PS str. 58 celá – Na jaře

Hudební výchova:

  • zpěv písní
  • pomlka půlová a čtvrťová

 

11. 4. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky – ve škole

Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat. Děkuji


Úterý 5. 4. 2022

Český jazyk:

  • diktát – žáci mají opravený v aktovkách
  • uč. str. 79/2 a str. 80/6
  • PS str. 20/1, 2
  • Čítanka str. 112 – 113
  • Písanka str. 16
  • Domácí úkol: uč. str. 80/9 a – slova napsat do domácího sešitu

Matematika:

  • 19 celá
  • MM str. 5/2, 3
  • MM str. 6/1, 3
  • Sovy str. 21/1, 3
  • Domácí úkol: bez DÚ

Anglický jazyk (celá skupina):

  • procvičování slovní zásoby – rodina
  • uč. str. 28 – procvičování otázky: Who´s this? a odpověď
  • uč. str. 29 celá – procvičování otázky How many … have you got? a odpověď I´ve got …
  • PS str. 29/3 – dokončit a str. 29/4
  • Domácí úkol – skupina Chal: PS str. 30/5
  • Domácí úkol – skupina Chal: opakování slovíček 1. – 3. lekce
  • (Chal) – příští hodinu budeme psát test, který bude zaměřen na čtení a porozumění (přečíst pokyn v AJ – a blue pencil a splnit zadání – vybarvit modře tužku)

Prosíme rodiče o kontrolu pracovních sešitů. Pokud je některá strana označena lístečkem, je třeba se podívat na případnou opravu nebo dodělání. Lístečky nechte nalepené pro naši kontrolu. Děkujeme

Prosíme o donesení jednoho balíčku čtvrtek (papíry na výtvarnou výchovu) A4. Děkujeme

11. 4. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky – ve škole

Ve středu 13.4. pojedeme s dětmi na výlet do Protivína do krokodýlí ZOO. Děti budou platit pouze vstupné 120,- Kč, dopravu hradíme ze šablon. Podrobné info k výletu zašlu příští týden. Peníze můžete posílat už zítra.


Pondělí 4. 4. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 79/1 (fólie + kontrola), 3 (společná práce i s úkoly)
  • PS str. 20/3, 4
  • uč. str. 81 – celá – čtení s porozuměním
  • Písanka str. 15
  • Domácí úkol: kočky str. 34/3

Matematika:

  • pětiminutovka – násobení a dělení 3
  • uč. str. 17/3 a str. 18 celá
  • Domácí úkol: MM str. 5/1

 

Prosíme rodiče o kontrolu pracovních sešitů. Pokud je některá strana označena lístečkem, je třeba se podívat na případnou opravu nebo dodělání. Lístečky nechte nalepené pro naši kontrolu. Děkujeme

Prosíme o donesení jednoho balíčku čtvrtek (papíry na výtvarnou výchovu) A4. Děkujeme

11. 4. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky – ve škole


Z důvodu mé nemoci se bude ve třídě suplovat.

Pátek 1. 4. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 78/2 (fólie + zdůvodnění), 4 (fólie + zdůvodnění)
  • PS str. 19/2
  • kočky str. 34/1 – pouze doplnit chybějící hlásky
  • Domácí úkol: není

Matematika:

  • uč. str. 17/1 (zbytek cvičení udělat ve stejném schématu do modrého sešitu na matematiku – jméno, nakreslení korun, příklad sčítáním a násobením, výsledek), 2
  • Domácí úkol: MM str. 4/3 (někdo stihl ve škole)

 

Prosíme rodiče o kontrolu pracovních sešitů. Pokud je některá strana označena lístečkem, je třeba se podívat na případnou opravu nebo dodělání. Lístečky nechte nalepené pro naši kontrolu. Děkujeme

Prosíme o donesení jednoho balíčku čtvrtek (papíry na výtvarnou výchovu) A4. Děkujeme

4. 4. 2022 proběhne preventivní program od Policie ČR

11. 4. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky – ve škole


Z důvodu mé nemoci se bude ve třídě suplovat.

Čtvrtek  31. 3. 2022

Český jazyk:
 • uč. str. 78/1 (ústně), 3 (na fólii, zdůvodnit pravopis), 5 (napsat do školního sešitu)
 • PS str. 19/1 – udělat úkoly a-d (úkol c nakreslit do školního sešitu), 4 (body spojit pravítkem, skrytá slova na napsat na linku)
 • čtení knihy na pokračování – Kouzelná třída
 • Písanka str. 14 celá
 • Domácí úkol: PS str. 19/3 – kroužkovat správnou hlásku
Matematika:
  • uč. str. 16 celá
  • MM str. 4/2 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 4/2 – poslední dva sloupečky

 

Kdo nemá ve škole roušku, donese si zítra jednu do autobusu na plavání. Děkuji

Prosíme o donesení jednoho balíčku čtvrtek (papíry na výtvarnou výchovu) A4. Děkujeme

4. 4. 2022 proběhne preventivní program od Policie ČR

11. 4. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky – ve škole


Z důvodu mé nemoci, se bude ve třídě suplovat.

Středa 30. 3. 2022

Český jazyk:
 • uč. str. 77/3 (fólie), 5 (fólie), 7 (fólie) – vše zdůvodňujeme
 • PS str. 18/2, 4
 • kočky str. 23/6 – pouze označit měkké a tvrdé souhlásky
 • Písanka str. 13 celá
 • čtení pracovního listu – Zrození Maxipsa Fíka
 • Domácí úkol: uč. str. 77/4 – pojmenovat obrázky a napsat do domácího sešitu
Matematika:
 • uč. str. 15 celá
 • Domácí úkol: MM str. 4/1
Prvouka:
 • opakování času
 • PS str. 56/1, 3 a 57/1, 2, 3
 • Domácí úkol: PS str. 56/2

 

Prosíme o donesení jednoho balíčku čtvrtek (papíry na výtvarnou výchovu) A4. Děkujeme

31. 3. Sběr starého papíru – kontejner bude přistaven u hlavní budovy

4. 4. 2022 proběhne preventivní program od Policie ČR

11. 4. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky – ve škole


Úterý 29. 3. 2022

Český jazyk:

  • diktát – opravím do zítra
  • uč. str. 77 /6 + žlutý rámeček
  • PS str. 18/1, 3
  • Čítanka str. 111 – báseň Duben
  • Písanka str. 12 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 76/6 – slova napsat do domácího sešitu
  • Domácí úkol: uč. str. 77 – žlutá tabulka – podívat se na pravopis uvedených slov, která nejdou zdůvodnit (nikam nepíšeme)

Matematika:

  • Sovy str. 20/13
  • uč. str. 14 celá – vysvětlení dělení 3
  • práce s kartičkami, pracovním listem (dělení do misek)
  • Domácí úkol: MM str. 3/3
  • Domácí úkol: naučit se dělení 0:3, 3:3, 6:3, 9:36, 12:3, 15:3

Anglický jazyk:

  • opakování a procvičování slovíček
  • uč. str. 28 – poslech, práce s nahrávkou
  • PS str. 28/2 a str. 29/3 (1, 2, a 3)
  • Domácí úkol: opakování slovíček – uč. str. 28 + spojení HOW MANY (kolik)

 

Prosíme o donesení jednoho balení čtvrtek (papíry na výtvarnou výchovu) A4. Děkujeme

29. a 30. 3. Srdíčkové dny – prodej věcí na podporu nemocných dětí

31. 3. Sběr starého papíru – kontejner bude přistaven u hlavní budovy


Pondělí 28. 3. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 76/2 (fólie + zdůvodnění), 4 (fólie + zdůvodnění)
  • uč. str. 77/1 (ústně), 2 (ústně)
  • PS str. 17/1, 2
  • kočky str. 22 – f
  • Čítanka str. 116 – 117 – čtení básní
  • Písanka str. 11 celá
  • Domácí úkol: kočky str. 23/5
  • Domácí úkol: PS str. 17/1 – naučit se básničku (do středy)
  • Domácí úkol: čtení – pracovní list (Zrození Maxipsa Fíka – do středy)

Matematika:

  • uč. str. 13 celá
  • MM str. 3/2 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 3/ 2 – dokončit

Prvouka:

  • uč. str. 45 – střídání dne a noci, běh času
  • PS str. 54 – popis obrázků, doplnění vět
  • Domácí úkol: PS str. 54 – dokončit (zelené rámečky, žlutý rámeček)

 

Prosíme o donesení jednoho balení čtvrtek (papíry na výtvarnou výchovu) A4. Děkujeme

29. a 30. 3. Srdíčkové dny – prodej věcí na podporu nemocných dětí

31. 3. Sběr starého papíru – kontejner bude přistaven u hlavní budovy


Pátek 25. 3. 2022

Český jazyk:

  • opakování – kočky str. 22 e
  • uč. str. 76/1 (ústně), 3 (fólie), 5 (společně na tabuli, přepis do školního sešitu)
  • PS str. 17/3, 4

Matematika:

  • uč. str. 12/2, 3, 4

 

Dnes jsou žáci bez domácího úkolu.

Prosíme o donesení jednoho balení čtvrtek (papíry na výtvarnou výchovu) A4. Děkujeme

29. a 30. 3. Srdíčkové dny – prodej věcí na podporu nemocných dětí

31. 3. Sběr starého papíru – kontejner bude přistaven u hlavní budovy


Čtvrtek 24. 3. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 75/4 (do školního sešitu – datum, přeložit stranu, do jednoho sloupečku pojmenování a do druhého zdůvodnění)
  • uč. str. 75/5 (fólie)
  • PS str. 16/2 (dokončit), 4
  • Čtení na pokračování – Chobotem sem, chobotem tam
  • Písanka str. 10
  • Domácí úkol: PS str. 16/3 – celé cvičení

Matematika:

  • práce ve školním sešitě – nemocní si dopíší po návratu
  • uč. str. 12/1
  • Domácí úkol: MM str. 3/1

 

Děti si donesou z domova 2 roušky nebo respirátory, dáme si do kapsáře, budou potřeba v pátek do autobusu při cestě na plavání!!!!

Prosíme o donesení jednoho balení kreslících papírů A4. Děkujeme


Středa 23. 3. 2022

Český jazyk:

  • opakování – kočky str. 22 – d
  • uč. str. 75/1 (ústně), 2 (fólie), 3 (fólie)
  • PS str. 15/4 a str. 16/1, 2 (dva sloupečky)
  • Čítanka str. 120 – 121
  • Písanka str. 9 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 74/6 a 75/6 – vyluštěná slova napsat do domácího sešitu – píšeme do řádku, děláme čárky mezi slovy

Matematika:

  • opakování: Sovy str. 20/15
  • uč. str. 11 celá
  • práce ve školním sešitě:
   • vynechat řádek
   • datum
   • nadpis: Násobky 3
   • vypsat násobky 0 – 30
  • Domácí úkol: Sovy str. 20/14, 16
  • Domácí úkol: Násobky čísla 3, násobilka: 0.3 1.3, 2.3, 3.3, 4.3

Prvouka:

  • části dne, druhy hodin
  • PS str. 53

 

Děti si donesou z domova 2 roušky nebo respirátory, dáme si do kapsáře, budou potřeba v pátek do autobusu při cestě na plavání!!!!

Prosíme o donesení jednoho balení kreslících papírů A4. Děkujeme


Úterý 22. 3. 2022

Český jazyk:

  • diktát – žáci mají opravený v aktovkách
  • uč. str. 74/3 (fólie), 4 (fólie), 5 (do školního sešitu)
  • PS str. 15/3
  • Čítanka str. 106 a 109 – čtení básní
  • Písanka str. 8 celá
  • Domácí úkol: PS str. 15/2

Matematika:

  • uč. str. 10 celá
  • pracovní list
  • Domácí úkol: MM str. 2/2

Anglický jazyk (Chal):

  • test z 5. lekce
  • úvod do 6. lekce – rodina (zopakování slovíček z minulého roku)
  • PS str. 28/1
  • Domácí úkol: uč. str. 28 – zopakovat slovíčka + kdo nestihl, dokončí PS str. 28/1

Anglický jazyk (Zik):

  • opakovací lekce – práce v PS
  • písnička If you are happy
  • Domácí úkol: naučit písničku – děti dostaly pracovní list

Pondělí 21. 3. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 73/4 – do školního sešitu (vynechat řádek, napsat datum, stranu přeložit – do prvního sloupečku psát pojmenování obrázku, do druhého sloupečku zdůvodnění slova)
  • uč. str. 74/1 (ústně), 2 (folie)
  • PS str. 15/1, 5 (do závorky napsat zdůvodnění slov)
  • čtení na známky – Pohádka vodnická (byla za DÚ)
  • Písanka str. 7 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 72/6 a 73/6 – vyluštěná slova napsat do domácího sešitu – píšeme do řádku, děláme čárky mezi slovy
   • Aktualizace: při odchodu ze školy jsem zjistila, že děti zapomněly rozdat domácí sešity a ty teď leží ve škole. Prosím tedy o vypracování domácího úkolu na papír a do sešitů ho zítra vlepíme. Děkuji a přeji hezký den, Lenka Chalupová

Matematika:

  • uč. str. 9 celá
  • Domácí úkol: MM str. 2/3

Prvouka:

  • povídání o prázdninách
  • režim dne
  • uč. str. 44

Pátek 11. 3. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 73/3, 5
  • PS str. 14/2
  • Domácí úkol: Čtenářský list (pro jistotu zašlu i mailem) – doplnit knihu, autora, ilustrátora, 2 – 3 věty o knize, obrázek (klidně na zadní stranu)

Matematika:

  • uč. str. 8 celá
  • Domácí úkol: Opakujeme násobení a dělení 2

 

14. 3. až 16. 3. Jarní prázdniny – pro nutné případy je zajištěna školní družina v době od 7:00 do 16:00 v naší škole.

17. 3. a 18. 3. Jarní prázdniny – pro nutné případy je zajištěna školní družina v době od 7:00 do 16:00 v ZŠ Bártlova

1. 4. až 2. 4. 2022  proběhne Noc s Andersenem – přihlášky žáci dostanou po jarních prázdninách

Přejeme všem krásné prázdniny!!!!


Čtvrtek 10. 3. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 72/4 (poslední sloupeček na folii, zdůvodňovat), 5 (do školního sešitu)
  • uč. str. 73/1 (ústně), 2 (folie)
  • PS str. 14/1
  • čtení knihy Chobotem sem, chobotem tam
  • písanka str. 6 celá
  • Domácí úkol: PS str. 14/3
  • Domácí úkol: čtení – pracovní list (nemocní čtou libovolnou knihu)

Matematika:

  • uč. str. 7 celá – dělení číslem 2
  • uč. str. 8/2 – jen slovní úloha A
  • Domácí úkol: MM str. 2/1

Sešity nemocných žáků budou k vyzvednutí na vrátnici.

Dnes jsem žákům dala závaznou přihlášku na školu v přírodě, která bude poslední týden v červnu. Najdete ji v ŽK. Prosíme o vyplnění. Bližší informace budou postupně upřesňovány. Nemocní žáci dostanou přihlášku po návratu do školy. Děkujeme

Dnes žáci dostali katalogy knih. Případnou objednávku s přesnou částkou odevzdávejte do 22. 3. 2022.


Středa 9. 3. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 72/1 (ústně), 2 a 3 (na folii + zdůvodňování: chléb – chleba)
  • PS str. 13/2 (do závorky za slovo napsat zdůvodnění), 3
  • Čítanka str. 110 – Království včel
  • Písanka str. 5 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 72/4 – dva sloupečky do domácího sešitu
   • vynechat řádek
   • datum
   • stranu přeložit – vzniknou dva sloupečky
   • přečteme si slovo vtip – prvně zdůvodníme např. vtipy a napíšeme do druhého sloupečku, označíme P (barevný kroužek) a původní slovo vtip napíšeme na stejný řádek do prvního sloupečku a opět označíme P (barevný kroužek) – učíme se prvně zdůvodnit, pak napsat

Matematika:

  • uč. str. 6 – vysvětlení dělení čísel
  • práce ve školním sešitě – nemocní si pak doplní od spolužáků
  • Domácí úkol: Sovy str. 19/9
  • Domácí úkol: Dělení:0:2, 2:2, 4:2, 6:2, 8:2

Prvouka:

  • uč. str. 43 – Svátka
  • PS str. 51/1
  • PS str. 52 – povídání o dnech, hledání a podtrhávání dnů v básničce
  • Domácí úkol: PS str. 52 – vypsat dny v týdnu

Hudební výchova:

 

Sešity nemocných žáků budou k vyzvednutí na vrátnici.

Prosím aby si žáci na VV (Čt 10. 3. 2022) donesli zubní kartáček (stačí i starší). Děkuji

Dnes jsem žákům dala závaznou přihlášku na školu v přírodě, která bude poslední týden v červnu. Najdete ji v ŽK. Prosíme o vyplnění. Bližší informace budou postupně upřesňovány. Nemocní žáci dostanou přihlášku po návratu do školy. Děkujeme


Úterý 8. 3. 2022

Český jazyk:

  • Diktát
  • PS str. 12/3, 4 a str. 13/1
  • Čítanka str. 107 a 108 – Jak se Škubánek vylíhl
  • Písanka str. 4 celá
  • Domácí úkol: kočky str. 21/2 – věty se slovy napsat do domácího sešitu

Matematika:

  • diktát – násobilka 2
  • uč. str. 5 celá
  • Domácí úkol: Sovy str. 19/10, 11, 12

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování slovíček
  • uč. str. 25 – poslech písně
  • uč. str. 26 – přečíst věty, kvíz pod textem (folie)
  • PS str. 27/7, 8
  • Domácí úkol: obrázkový slovníček
  • Domácí úkol: příprava na test 5. lekce – příští hodinu (22. 3. 2022)

Anglický jazyk (Zik):

  • opakování slovíček Family
  • BEZ ÚKOLU

Prosím aby si žáci na VV (Čt 10. 3. 2022) donesli zubní kartáček (stačí i starší). Děkuji


Pondělí 7. 3. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 71 celá – vysvětlení, ukázka příkladů
  • zápis do školního sešitu:
   • vynechat řádek
   • datum
   • nadpis PSANÍ SOUHLÁSEK UVNITŘ A NA KONCI SLOV
   • opsat žlutý rámeček uč. str. 71
  • PS str. 12/1, 2
  • kočky str. 21/4b – pokračuje na str. 22
  • Čítanka str. 102 a 104 – čtení básní
  • Písanka str. 3 celá
  • Domácí úkol: kočky str. 22 – c)

Matematika:

  • uč. str. 4 celá
  • MM str. 1/2
  • Domácí úkol: MM str. 1/3 – nad souřadnice nadepsat správné číslo

Prvouka:

  • uč. str. 43 -Kalendáře
  • práce s kalendářem – hledání data, určování dnu podle data, hledání jmenin
  • Domácí úkol: PS str. 51/2 – správně nalepit měsíce

 

Zítra proběhne třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35.

Prosím aby si žáci na VV (Čt 10. 3. 2022) donesli zubní kartáček (stačí i starší). Děkuji


Pátek 4. 3. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 70/4 (ústně)
  • PS str. 11/1, 3 (dodělává, kdo neměl)
  • kočky str. 21/1, 3, 4a – (včera jsem zapomněla napsat 🙂 )
  • Domácí úkol: bez úkolu

Matematika:

  • uč. str. 3 celá
  • Domácí úkol: učíme se násobilku, nelze počítat sčítáním

 

Prosím aby si žáci na příští VV (Čt 10. 3. 2022) donesli zubní kartáček (stačí i starší). Děkuji

Podrobnější informace ohledně školy v přírodě (termín, místo) zašlu pravděpodobně během příštího týdne, až budeme mít potvrzený termín a ubytování. Vše je zatím v procesu zařizování. Děkujeme za pochopení.


Čtvrtek 3. 3. 2022

Český jazyk:

  • zápis do škol. sešitu
   • vynechat řádek
   • datum
   • nadpis – SLOVA PŘÍBUZNÁ
   • opsat žlutý rámeček
   • např. leslesník – prales
  • uč. str. 70/1 (ústně + vysvětlení na tabuli), 2 (ústně), 3 (do škol. sešitu – vynechat řádek, přeložit stranu na polovinu – vzniknou dva sloupečky, do jednoho psát pod sebe slova příbuzná ke král, do druhého k les, vynechat řádek a znovu do první sloupečku slova příbuzná k hrad – u všech barevně obtáhnout kořen)
  • PS str. 11/3
  • čtení knihy Chobotem sem, chobotem tam
  • Písanka str. 2 celá – jeden verš je jeden řádek
  • Domácí úkol: PS str. 11/2

Matematika:

  • kreslení násobilky do školního sešitu – nemocní si doplní po návrtu od některého spolužáka
  • uč. str. 2/3
  • opakování digitálních hodin
  • Domácí úkol: MM str. 1/1 + druhou polovinu násobilky

 

Prosím rodiče o vyplnění předběžného zájmu o školu v přírodě. Dotazník najdete v MS Teams – třídnické záležitosti. Bližší informace budou včas upřesněny. Děkuji


Středa 2. 3. 2022

Český jazyk:

  • zápis do školního sešitu – vynechat řádek, datum, nadpis TVARY SLOV, opsat rámeček z uč. str. 69 + příklad (auto – autem, autu, auta)
  • uč. str. 69/4 – do školního sešitu (pod zápisem vynechat řádek)
  • PS str. 10/2, 3
  • kočky str. 20 – první čtyři odstavečky (či/čí, ři/ří, ci/cí, ji/jí)
  • Čítanka str. 105 – O slepičce a kohoutkovi
  • Písanka (nová) str. 1 – obtáhnout pro připomenutí psací písmena a číslice
  • Domácí úkol: kočky str. 20 – dokončit

Matematika:

  • opakování +/- do 100, hodiny
  • uč. str. 2/1, 2
  • Domácí úkol: Sovy str. 18/6, 7, 8
  • Domácí úkol: naučit se půlku násobilky (0.2, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2)

Prvouka:

  • uč. str. 41 – jarní a letní měsíce + povídání
  • PS str. 50 – osmisměrka – vymalovat obrázky, hledání prvních 4 měsíců
  • Domácí úkol: PS str. 50 – dokončit osmisměrku

Hudební výchova:

  • rytmická cvičení, vytleskávání not podle délky
  • zpěv písní
  • seznámení se s pojmem pomlka + pomlka celá

 

Nemocní žáci mají nové učebnice připraveny na vrátnici.

Prosím rodiče o vyplnění předběžného zájmu o školu v přírodě. Dotazník najdete v MS Teams – třídnické záležitosti. Bližší informace budou včas upřesněny. Děkuji


Úterý 1. 3. 2022

Český jazyk:

  • diktát
  • uč. str. 69/2, 3 – ústně
  • PS str. 10/1, 4
  • Písanka str. 40 – přepis z uč. str. 109 – cvičení na i,í/y,ý – cvičení a)
  • Čítanka str. 103 – Sluníčko a pampelišky
  • Domácí úkol: kočky str. 20/7 – tajenku nikam nekreslíme

Matematika:

  • MM str. 47/1, 2, 3 + opakování s papírovými hodinami
  • NOVÁ učebnice str. 1 celá – ukázka a vysvětlení
  • Domácí úkol: naučit se násobky dvou (máme ve školním sešitě z mat – nový)
  • Domácí úkol: seznámit se s násobilkou dvou – uč. str. 2 horní rámeček (nemusejí ještě umět zpaměti)

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování a procvičování slovní zásoby
  • uč. str. 25 – poslech a zpěv písničky
  • PS str. 25/4 a str. 26/5
  • Domácí úkol: PS str. 26/6

Anglický jazyk (Zik):

  • opakování a procvičování slovní zásoby
  • PS str. 29/3,4 a str. 30/5
  • hrajeme hry – Hádej, kdo jsem – uč. str. 33

Nemocní žáci mají nové učebnice připraveny na vrátnici.

Prosím rodiče o vyplnění předběžného zájmu o školu v přírodě. Dotazník najdete v MS Teams – třídnické záležitosti. Děkuji


Pondělí 28. 2. 2022

Český jazyk:

  • PS str. 9/ 1, 2, 3
  • uč. str. 69/1 – ukázat si tvary různých slov
  • Čítanka str. 100 – 101 – Jak přivolali jaro
  • Písanka str. 39 – na volné linky přepsat básničku z uč. str. 69/1 Moje barvičky
  • Domácí úkol: PS str. 9/4 – vlastního skřítka nakreslit do domácího sešitu, vyplnit dotazník v PS

Matematika:

  • uč. str. 64 celá – cvičení 2 vypracovat na papír nebo do geometrického sešitu
  • MM str. 48/1, 2 (první tři úsečky)
  • Domácí úkol: MM str. 48/2 (dokončit), 3

Prvouka:

  • opakovací test – Zdraví
  • uč. str. 40 celá – přečíst, povědět si o jednotlivých měsících
  • PS str. 50 – pouze vybarvit si obrázky k osmisměrce

Pátek 25. 2. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 68 celá
  • Domácí úkol: PS str. 9/1 + a), b)

Matematika:

  • uč. str. 63/1 (dokončit), 2
  • MM str. 47/1

Čtvrtek 24. 2. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 66/6 (na fólii + společná kontrola a zdůvodnění), str. 67/4
  • PS str. 7/1, 2 a str. 8/5 – doplnit chybějící písmena
  • Písanka str. 30
   • k hvězdičce – uč. str. 67/3 doplnit chybějící písmena (na fólii) a cvičení přepsat
   • k srdíčku vymyslet a napsat zvířata, která létají
  • Domácí úkol: kočky str. 19/4

Matematika:

  • uč. str. 62/1B, 2 a str. 63/1 – první řádek
  • Domácí úkol: MM str. 46/1 – dokončit

Středa 23. 2. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 65/3 (na fólii), 4 a) (na fólii) a str. 66/5 (ústně)
  • PS str. 7/3 a str. 8/4
  • kočky str. 18/3 (dokončování z minulé hodiny), str. 19/6
  • Čítanka str. 98 – 99 O špinavých Rudolfových uších
  • Písanka str. 26 – na volné linky (téměř celá strana) přepsat cvičení z uč. str. 64/4 (píšeme, dokud máme místo)
  • Domácí úkol: uč. str. 65/4b – přepsat do domácího sešitu (vynechat řádek, napsat datum)

Matematika:

  • uč. str. 62/1 – první slovní úloha
  • MM str. 43/1, str. 44 celá a str. 45/1, 2, 3
  • Domácí úkol: MM str. 45/4 a str. 46/1A – jenom jedna slovní úloha

Prvouka:

  • opakování na test
  • PS str. 48 – vybarvení obrázků, cvičení 2, adresa mého domu
  • PS str. 49/1
  • Domácí úkol: PS str. 48/1, 3, 4 + příprava na test

Hudební výchova:

  • zpěv písní

Úterý 22. 2. 2022

Český jazyk:

  • diktát – opravím do zítra
  • Kočky str. 18/3
  • PS str. 6/2, 3
  • Čítanka str. 96 – 97 + vyprávění podle obrázků
  • Písanka str. 38 celá
  • Domácí úkol: PS str. 6/4

Matematika:

  • uč. str. 61 celá
  • MM str. 41/1 (dokončit) a str. 42/3
  • Domácí úkol: MM str. 43/2

Anglický jazyk (Chal):

  • poslechový test
  • opakování slovíček
  • uč. str. 25 – poslech písně, čtení textu + POP QUIZ (čtení textu a hledání vhodného obrázku)
  • Domácí úkol: PS 25/3

Anglický jazyk (Zik):

  • opakování slovíček Family
  • Domácí úkol: PS str. 25/3

Zájemci o objednání knih přinesou vyplněnou objednávku a přesnou částku do středy 23. 2. 2022.


Pondělí 21. 2. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 65/1 (ústně), 2 (slova napsat do školního sešitu, podtrhnout barevně měkké slabiky)
  • PS str. 6/1
  • kočky str. 16 celá
  • čtení na známky – pracovní list ze čtvrtka
  • písanka str. 37 celá (přepsat verše básničky)
  • Domácí úkol: kočky str. 18/1, 2

Matematika:

  • uč. str. 59/4, 5 a str. 60 celá
  • MM str. 41/1
  • Domácí úkol: MM str. 42/1, 2

Prvouka:

 • uč. str. 39
 • PS str. 47 celá
 • V pondělí 28. 2. 2022 budeme psát opakovací test na téma Zdraví, lidské tělo

 

Zájemci o objednání knih přinesou vyplněnou objednávku a přesnou částku do středy 23. 2. 2022.


Pátek 18. 2. 2022

Český jazyk:

  • kočky str. 19/5
  • PS str. 5/1, 3, 4

Matematika:

  • uč. str. 59/1, 2, 3

 

Dnes jsme bez úkolů.

Zájemci o objednání knih přinesou vyplněnou objednávku a přesnou částku do středy 23. 2. 2022.


Čtvrtek 17. 2. 2022

Český jazyk:

  • pětiminutovka – hledání tvrdých slabik
  • zápis do školního sešitu
   • datum
   • nadpis – SKUPINY DI, TI, NI/DY, TY, NY
   • opsat žlutý rámeček z uč. str. 64
  • uč. str. 64/3 (fólie a společná kontrola)
  • kočky str. 15 celá
  • PS str. 5/2
  • čtení na pokračování – kniha Chotem sem, chobotem tam
  • písanka str. 36 – z písmen poskládat slova, na volné linky napsat dvě věty
  • Domácí úkol: kočky str. 17 celá

Matematika:

  • uč. str. 57/4, 5 a str. 58 celá
  • MM str. 41/2 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 41/2 – dokončit

 

Prosím, k plavání přibalte ještě igelitový sáček na boty. Děkuji


Středa 16. 2. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 64/1, 2
  • PS str. 4/2, 3, 4, 5
  • Čítanka str. 94 – 95 Filipův počítač
  • Písanka str. 35
   • v horním řádku dopsat: a kohoutkovi
   • na zbytek stránky napsat děj pohádky: … kohoutek a slepička. Jednoho dne šli do obory, kde kohoutkovi zaskočilo zrníčko. Slepička hledala pomoc. Nakonec se nebe slitovalo a slepička kohoutka zachránila.
  • Domácí úkol: kočky str. 14 celá
  • Domácí úkol: čtení – nakopírovaný list Nádherná kytice

Matematika:

  • uč. str. 56 celá a str. 57/1, 2, 3
  • MM str. 40/1, 2
  • Domácí úkol: MM str. 40/3

Prvouka:

  • povídání o zdraví, nemoci, úrazu a bezpečném chování
  • PS str. 46 – dokončit
  • pracovní list – lidské tělo

Hudební výchova:


Úterý 15. 2. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 63/5, 7, 8 – vše na fólii a zdůvodnit pravopis
  • kočky str. 13/3
  • Čítanka str. 92 – 93 Tajemství zdraví (nemocní čtou libovolnou knihu)
  • Písanka str. 34 – první řádek opsat, k obrázkům napsat název, na volné linky vymyslet dvě věty
  • Domácí úkol: uč. str. 63/6 – Věty napsat do domácího sešitu.

Matematika:

  • uč. str. 55 celá
  • MM str. 39/1 (celé), 2 (dva sloupečky)
  • Domácí úkol: MM str. 39/2 – dokončit (někdo stihl ve škole)

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování slovíček lekce 4 a 5
  • uč. str. 24 – slovíčka, věty I´ve got … + čtení a poslech
  • uč. str. 25 – poslech písně
  • PS str. 24/1, 2
  • Domácí úkol: PS str. 19 – chvilka na kvíz A, B (opakování na test)
  • Domácí úkol: zopakovat slovíčka i z předchozích lekcí + barvy, čísla
  • Příští hodinu budeme psát poslechový test, který jsme si dnes ukázali a vysvětlili. Budou v něm čísla a slovíčka z 1. – 3. lekce. Poslech si ke každému cvičení pustíme víckrát.
   • 1. cvičení: twelve – píšeme číslici 12, …
   • 2. cvičení: a chair – number one – k obrázku židle napíšeme číslo 1, …
   • 3. cvičení: What´s this? Is it a fish? – podle obrázku kroužkujeme Yes, it is. nebo No, it isn´t.

Pondělí 14. 2. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 62/3 (ústně na tabuli), 4 (na fólii + zdůvodnit)
  • PS str. 4/1
  • kočky str. 12/1 – dokončit a zdůvodnit
  • Čítanka – četba básní
  • Písanka str. 33 – na první čtyři řádky opsat libovolnou báseň, pojmenovat obrázky a na poslední dva řádky napsat dvě věty
  • Domácí úkol: kočky str. 13/2, 4

Matematika:

  • opakování – písemné sčítání a odčítání
  • uč. str. 53/4 a str. 54 celá
  • MM str. 38/2 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 38/2 – dokončit

Prvouka:

  • uč. str. 38 – přečíst, povědět si o čteném textu
  • PS str. 45 – modrý rámeček
  • PS str. 46 – žlutý rámeček

Pátek 11. 2. 2022

Český jazyk:

  • do školního sešitu datum, nadpis MĚKKÉ SOUHLÁSKY a opsat žlutý rámeček z uč. str. 62
  • uč. str. 62/1 (ústně), 2 (do školního sešitu) – úkoly a, b (ústně)
  • kočky str. 11/1 – nahlas zdůvodňovat psaní i, í, y, ý a str. 12/1 – jeden sloupeček
  • Domácí úkol: kočky str. 12/1 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: naučit se básničku – kočky str. 11

Matematika:

  • uč. str. 53/1, 2, 3, 5
  • Domácí úkol: MM str. 38/1

 

V úterý 15. 2. 2022 proběhne třídnická hodina, budeme mít tedy do 12:35.


Čtvrtek 10. 2. 2022

Český jazyk:

  • pětiminutovka – u, ú, ů
  • PS2 str. 2/5 a str. 3/8, 10
  • Čtení knihy Chobotem sem, chobotem tam
  • Písanka str. 32 – k hvězdičce napsat názvy různých ptáků, k srdíčku dokončit věty podle sebe
  • Domácí úkol: PS str. 3/9 – chyby označit kroužkem, větu napsat správně

Matematika:

  • pětiminutovka – písemné odčítání
  • uč. str. 52 celá
  • MM str. 34/1, 3 a str. 37/2 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 37/2 – dokončit

 

Prosím, k plavání přibalte ještě igelitový sáček na boty. Děkuji

Žáci mají v aktovkách sešit s testy, prosím o podepsání.


Středa 9. 2. 2022

Český jazyk:

  • PS2 str. 1/1, 2, 3 a str. 2/6, 7
  • Čítanka str. 90 – 91
  • Písanka str. 31 – opakování psacích písmen
  • Domácí úkol: PS2 str. 1/4

Matematika:

  • uč. str. 51 celá
  • MM str. 32/3, 33/1 dokončit, 34/2, 36 celá strana a str. 37/41

Prvouka:

  • uč. str. 37 – čtení růžového rámečku a povídání o přečtených radách
  • PS str. 45 – zelený rámeček + doplnit dolní větu

Hudební výchova:

  • Nota celá, půlová a čtvrťová – délka not, jejich vytleskání a zakreslení
  • Zpěv písní

 

Dnes jsme rozdali nové pracovní sešity do ČJ, nemocným žákům je nechám k vyzvednutí na vrátnici.


Úterý 8. 2. 2022

Český jazyk:

  • Diktát
  • PS str. 47/3 a str. 48/4, 5
  • Čítanka str. 86 a 88 – čtení básně
  • Písanka str. 29 – do vět doplnit slova dle pohádky (https://www.youtube.com/watch?v=q5dn_qQbX1w) a věty pak napsat na volné linky
  • Domácí úkol: PS str. 48/5 (dodělat, kdo nemá), 6

Matematika:

  • uč. str. 50 celá
  • MM str. 33/1 – a, b
  • Domácí úkol: Sovy str. 17/3, 4

Anglický jazyk (celá třída):

  • skupina Zik – PS str. 17/6 a 18/2
  • skupina Chal – opakovací test 4. lekce
  • všichni – uč. str. 24 slovíčka z 5. lekce
  • Domácí úkol (Chal): naučit se slovíčka uč. str. 24

Pondělí 7. 2. 2022

Český jazyk:

  • kočky str. 9/4 – ústně zdůvodnit
  • PS str. 47/1, 2
  • Čítanka str. 83 – čtení básně
  • písanka str. 28 – Poslechnout pohádku (https://www.youtube.com/watch?v=q5dn_qQbX1w), podle poslechu doplnit první tři řádky. Na zbývající řádky napsat libovolné věty.
  • Domácí úkol: kočky str. 10 celá

Matematika:

  • uč. str. 49 celá – cvičení 2 do geometrického sešitu
  • Domácí úkol: MM str. 35 celá

Prvouka:

  • uč. str. 37 – povídání o tom, co je to být zdravý
  • PS str. 44 – zelený rámeček

Čtvrtek 3. 2. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 61/1, 2, 3
  • PS str. 46/1, 2, 3 + str. 49 cca 10 minut
  • čtení na pokračování: Chobotem sem, chobotem tam
  • písanka str. 27 – pojmenovat obrázky, na volné řádky vymyslet libovolné věty
  • Domácí úkol: PS str. 46/4

Matematika:

  • uč. str. 48 celá
  • MM str. 30/2, 3 a str. 31/2 a str. 32/1, 2

 

V pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická.


Středa 2. 2. 2022

Český jazyk:

  • pětiminutovka – u, ú, ů
  • kočky str. 8/1, 2
  • PS str. 45/18 dokončit a str. 47/1a – básničku přečíst a rozdělit 1. sloku na slabiky
  • Čítanka str. 86 – báseň Čistota a str. 87 – Jak jsme šli k zubaři
  • Písanka str. 24 – na volné linky přepis uč. str. 60/12 celé
  • Domácí úkol: kočky str. 8/3 a str. 9/5

Matematika:

  • uč. str. 47 celá – slovní úlohy
  • MM str. 29/2 a str. 30/1
  • Domácí úkol: SOVY str. 17/1, 2

Prvouka:

  • opakovací test na téma domov
  • uč. str. 36 – Naše tělo + ukazování částí těla na sobě
  • PS str. 44 – obrázek postavy

Hudební výchova:

  • opakování a zpěv písní
  • nota celá – trvá 4 doby (počítáme do 4) + ukázka
  • Domácí úkol: naučit se poznat notu celou

 

Ve čtvrtek 3. 2. 2022 proběhne sběr starého papíru. Za donesený papír děkujeme.

V pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická.


Úterý 1. 2. 2022

Český jazyk:

  • diktát
  • uč. str. 59/10 – fólie a str. 60/13 – ústně
  • PS str. 44/16, 17 a str. 45/21
  • Čítanka str. 84 – 85
  • Písanka str. 25 – celá (opis slov)
  • Domácí úkol: PS str. 45/19

Matematika:

  • opakování písemné sčítání a odčítání bez přechodu 10
  • uč. str. 46 celá
  • MM str. 29/1 – dokončit
  • Domácí úkol: MM 31/1

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování slovíček – mazlíčci, pocity
  • uč. str. 20 – poslech slovíček z lekce 4
  • procvičování vět: I´m …/ He is …/ She is…
  • PS str. 22/7 – procvičování pozdravů a věty How are you?
  • PS str. 18/1, 2 – opakování slovíček
  • Domácí úkol: PS str. 23/8
  • Domácí úkol: Opakování na test 4. lekce – příští týden

Anglický jazyk (Zik):

  • slovíčka 6. lekce – rodina:  mum, me, grandma, granddad, dad, brother, sister
  • naučit I´ve got…

 

Ve středu 2. 2. 2022 budeme psát opakovací test z PRV na téma domov.

Ve čtvrtek 3. 2. 2022 proběhne sběr starého papíru. Za donesený papír děkujeme.

V pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická.


Pondělí 31. 1. 2022

Český jazyk:

  • PS str. 44/14, 15 a str. 45/20
  • kočky str. 7 celá
  • Písanka str. 23 celá – slova opíšeme
  • Čítanka str. 82 – nemocní čtou libovolnou knihu
  • Čtení z pracovního listu – Tygr

Matematika:

  • uč. str. 44/5 a str. 45 celá

 

Ve středu 2. 2. 2022 budeme psát opakovací test z PRV na téma domov.

Ve čtvrtek 3. 2. 2022 proběhne sběr starého papíru. Za donesený papír děkujeme.

V pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická.


Pátek 28. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 59/6 (fólie), 9 (první řádek do školního sešitu, druhý ústně)
  • uč. str. 60/11 – na tabuli
  • kočky str. 6/2
  • PS str. 43/11
  • Domácí úkol: PS str. 43/10, 12

Matematika:

  • uč. str. 44/2, 3, 4
  • MM str. 28/1 a str. 29/1 – jeden sloupeček
  • Sovy str. 15 a 16 dokončit, co nemáme

Prvouka:

  • opakování na test – Domov
  • PS str. 75 – Vyplnění zadní strany kartiček k tématu domov (první sloupeček – otázky 3 až 6)

 

V pondělí 31. 1. 2022 proběhne předávání výpisu vysvědčení. Výuka končí v 11:40. Výuka bude probíhat první tři vyučovací hodiny (ČJ, M, ČJ) + třídnická hodina.

Ve středu 2. 2. 2022 budeme psát opakovací test z PRV na téma domov.

Ve čtvrtek 3. 2. 2022 proběhne sběr starého papíru. Za donesený papír děkujeme.

V pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická.


Čtvrtek 27. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 59/8 – fólie
  • PS str. 43/9, 13
  • kočky str. 5 celá
  • čtení knihy Chobotem sem, chobotem tam
  • čtení na známku – Fík
  • Písanka str. 22 celá – na volné řádky dopsat zbytek básně

Vezmi žlutou tužku,

namaluj mi hrušku.

A pod hrušku talíř,

sláva, ty jsi malíř!

  • Domácí úkol: kočky str. 6/1 – jen doplnit chybějící slabiky
  • Domácí úkol: čtení – Tygr (okopírovaný list číslo 30) – nemocní čtou libovolnou knihu

Matematika:

  • uč. str. 43 celá a str. 44/1
  • MM str. 28/2
  • Domácí úkol: Sovy str. 16/13, 14 – kdo má vypracované, tak cvičení 15, 16

Středa 26. 1. 2022

Český jazyk:

  • PS str. 41/4 a str. 42/5, 6, 8
  • Kočičkový sešit str. 4/1
  • Čítanka str. 81 – Liška a čáp
  • Písanka str. 21 celá (u hvězdičky napsat jména spolužáků, poslední dva řádky libovolná věta)
  • Domácí úkol: PS str. 42/7
  • Domácí úkol: čtení – Fík (okopírovaný list číslo 36) – nemocní čtou libovolnou knihu

Matematika:

  • uč. str. 42 celá
  • Sovy str. 15/9, 12
  • Domácí úkol: MM str. 27/3

Prvouka:

  • povídání na téma domov – opakování učiva
  • PS str. 34 dokončit
  • str. 35 a 36 celá
  • str. 37/4
  • Domácí úkol: str. 37/1, 2, 3
  • Domácí úkol: příští týden bude opakovací test na téma domov

Hudební výchova:

  • opakování učiva – takt, zpěv podle značek (p, mf, f)
  • nácvik psaní not – motání klubíček na lince, v mezeře
  • Domácí úkol: uč. str. 55 – naučit píseň Kalamajka

Úterý 25. 1. 2022

Český jazyk:

  • diktát
  • uč. str. 58/3 (slova napsat do školního sešitu, tvrdou slabiku obtáhnout pastelkou), str. 59/7 (ústně, zdůvodnit psaní slov z obrázků)
  • Čítanka str. 80 – V hájovně U Pěti buků
  • Písanka str. 20
  • Domácí úkol: kočičkový sešit str. 4/2 – Pojmenovat obrázky a věty napsat do domácího sešitu. Napsat datum.

Matematika:

  • uč. str. 41 celá
  • MM str. 27/1, 2
  • Domácí úkol: uč. str. 42/1 – ke každému příkladu napsat rozklad přičítaného čísla

Anglický jazyk (Chal):

  • poslechová cvičení (příprava na poslechový test) – uč. str. 18/1
  • opakování slovíček 4. lekce – uč. str. 20
  • pozdravy během dne – uč. str. 22
  • PS str. 22/6
  • Domácí úkol: PS str. 23/9 a obrázkový slovníček
  • Domácí úkol: naučit se slovíčka uč. str. 20 a str. 22 (pozdravy + věta How are you?)

Pondělí 24. 1. 2022

Český jazyk:

  • PS str. 41/1
  • kočičkový sešit str. 3/1
  • Čítanka – četba básní
  • Písanka str. 19 celá
  • Domácí úkol: kočičkový sešit str. 3/2

Matematika:

  • uč. str. 40 celá
  • MM str. 26/1 celá a 2 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 26/2 – dokončit

Pátek 21. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 58/1 (ústně), 2 (fólie), 4 (fólie)
  • kočičkový sešit (nový) str. 2/1 (nemocným dám v pondělí)
  • Domácí úkol: PS str. 41/2, 3
  • Domácí úkol: naučit se básničku

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny,

na zdi visí hodiny.

Stále stejně tam a sem

pohybují kyvadlem.

Počítají vteřiny –

hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.

Matematika:

  • uč. str. 39 celá
  • Domácí úkol: MM str. 25/1

Prvouka:

  • uč. str. 31 – přečíst, povědět si
  • PS str. 34 – vyznačit místo, kde žijeme a vybarvit vlajku

Čtvrtek 20. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 57/3 (do školního sešitu), 4 (na fólii)
  • PS str. 40/1, 2
  • četba knihy Chobotem sem, chobotem tam
  • Písanka str. 18 celá – na volné řádky napsat libovolné věty
  • Domácí úkol: uč. str. 57/5 – do školního sešitu (na kraj řádku napsat název skupiny např. tvrdé souhlásky – … , vybrat a napsat správné souhlásky, další skupinu začít na novém řádku)

Matematika:

  • uč. str. 38/2, 3, 4, 5
  • MM str. 25/2
  • Pracovní list na písemné sčítání
  • Domácí úkol: dnes bez DÚ

Středa 19. 1. 2022

Český jazyk:

  • zhodnocení pololetní písemné práce
  • uč. str. 57/1 (ústně), 2 (do školního sešitu)
  • Čítanka str. 76 – práce s rýmem
  • Písanka str. 16 celá
  • Domácí úkol: PS str. 40/3

Matematika:

  • pololetní písemná práce

Prvouka:

  • PS str. 33 – povídání o domově, kresba oblíbené domácí činnosti

 

Prosím na zítra na VV a PČ donést jeden zmizík a jeden kroužek na klíče. Děkuji


Úterý 18. 1. 2022

Český jazyk:

  • pololetní písemná práce
  • Čítanka str. 78
  • Písanka str. 15 celá
  • Domácí úkol: písanka str. 17 celá

Matematika:

  • opakování na pololetní písemnou práci
  • uč. str. 38/1

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování slovní zásoby – uč. str. 20 a 21
  • PS str. 20/2 a str. 21/3, 4
  • Domácí úkol: PS str. 21/5 + slovíčka lekce 4

 

Prosím na ČT na VV a PČ donést jeden zmizík a jeden kroužek na klíče. Děkuji

Zítra budeme psát čtvrtletní písemnou práci z MAT.


Pondělí 17. 1. 2022

Český jazyk:

  • opakování na test
  • Čítanka str. 77
  • Písanka str. 14 celá

Matematika:

  • uč. str. 37 celá
  • MM str. 24/2
  • SOVY str. 14/7, 8 a str. 15/10, 11
  • Domácí úkol: SOVY str. 16/13, 14

 

Zítra budeme psát čtvrtletní písemnou práci z Čj.

Dnes jsou od 17:00 online třídní schůzky.


V příštím týdnu (ÚT, ST) budeme psát pololetní písemné práce z ČJ a MAT. 


Pátek 14. 1. 2022

Český jazyk:

  • procvičování hlásek na tabulku
  • uč. str. 56/15
  • PS str. 39/1
  • Domácí úkol: uč. str. 56/14 – Vymyslet dvě věty a v každé použít alespoň dvě slova s ú, ů

Matematika:

  • uč. str. 36 celá
  • MM str. 24/1
  • SOVY str. 8/13, 13/3 a str. 14/5, 6

Prvouka:

  • uč. str. 30 – přečíst a povědět si o domově
  • PS str. 32 – povídání o obrázcích

 

V příštím týdnu (PO, ÚT) budeme psát pololetní písemné práce z ČJ a MAT.

Učivo pro písemnou práci z ČJ:

 • význam slov – slova podřazená, nadřazená, souřadná, protikladná, …
 • řazení slov podle abecedy
 • psaní velkých a malých písmen na začátku vět a ve vlastních jménech
 • učivo o hláskách – rozdělit slovo na slabiky, vyznačit hlásky, najít slabikotvorné R, L, M
 • psaní u, ú, ů

Učivo pro písemnou práci z MAT:

 • sčítání a odčítání celých desítek do 100 (50-20=)
 • sčítání a odčítání do 40 s přechodem přes 10 (33-7=)
 • doplnění chybějících čísel do 40 (___+ 6 = 33)
 • slovní úloha
 • počítání s rozkladem
 • doplnění řad, porovnání čísel
 • doplnění +, – do příkladu
 • počítání s řadou 4 čísel (23-5+2+6=)
 • rýsování přímky, bodu

Třídnická hodina za měsíc leden proběhne 31. 1. před předáváním vysvědčení.

V pondělí 17. 1. 2022 proběhnou od 17:00 online třídní schůzky.


Čtvrtek 13. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 56/10 (do školního sešitu), 11 (na fólii)
  • PS str. 39/2, 4
  • Čítanka str. 75
  • Písanka str. 13 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 56/13 – do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 35 celá
  • MM str. 23 celá
  • Sovy str. 11/9
  • Domácí úkol: SOVY str. 12/14, 16 a str. 13/2, 4

 

Děti dostaly Informovaný souhlas s činností školního psychologa, prosím vyplňte, podepište a pošlete po dětech zpět. Děkuji.

V příštím týdnu (PO, ÚT) budeme psát pololetní písemné práce z ČJ a MAT. Konkrétní učivo upřesním.

Třídnická hodina za měsíc leden proběhne 31. 1. před předáváním vysvědčení.

V pondělí 17. 1. 2022 proběhnou od 17:00 online třídní schůzky.


Středa 12. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 55/5 (ústně), 6-8 (na fólii)
  • Čítanka str. 72 a 74
  • Písanka str. 12 celá (na volné řádky napsat dvě věty)
  • Domácí úkol: uč. str. 56/9 – doplnit chybějící písmena a básničku přepsat do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 34 celá + zápis do geometrického sešitu
  • Domácí úkol: MM str. 22 celá

Prvouka:

  • opakování probraného učiva a dodělávání v pracovním sešitě
  • PS str. 25, 30 a 43

Hudební výchova:

  • rytmická cvičení
  • zpěv písně Maličká su + pohybový doprovod
  • seznámení s tóny C, D, E

 

Děti včera dostaly Informovaný souhlas s činností školního psychologa, prosím vyplňte, podepište a pošlete po dětech zpět. Děkuji.

V příštím týdnu (PO, ÚT) budeme psát pololetní písemné práce z ČJ a MAT. Konkrétní učivo upřesním.

Třídnická hodina za měsíc leden proběhne 31. 1. před předáváním vysvědčení.

V pondělí 17. 1. 2022 proběhnou od 17:00 online třídní schůzky.


Úterý 11. 1. 2022

Český jazyk:

  • diktát
  • uč. str. 54/2 (společně na tabuli), 3 (na fólii)
  • Čítanka str. 71
  • Písanka str. 11 celá – na volné řádky napsat libovolnou větu
  • Domácí úkol: PS str. 39/3

Matematika:

  • uč. str. 33 celá
  • MM str. 20/1C a str. 21/1, 2
  • Domácí úkol: MM str. 21/3

Anglický jazyk (Chal):

  • opakovací test
  • uč. str. 13 a 17 – poslech a čtení komiksu
  • uč. str. 20 – nová slovíčka
  • PS str. 20/1
  • Domácí úkol: naučit se slovíčka ze str. 20

 

Třídnická hodina za měsíc leden proběhne 31. 1. před předáváním vysvědčení.

V pondělí 17. 1. 2022 proběhnou od 17:00 online třídní schůzky.


Pondělí 10. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 54/1
  • PS str. 37/3, 4
  • PS str. 38/1, 2, 3 – práce s textem
  • Písanka str. 10 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 54/4 – Věty napsat do domácího sešitu, obrázky nahradit slovy. Pod doplněná slova označit samohlásky.
  • Domácí úkol: PS str. 38/4

Matematika:

  • uč. str. 32 celá
  • MM str. 20/1 – A, B
  • Domácí úkol: MM str. 20/1-D (někdo stihl ve škole)

 

Třídnická hodina za měsíc leden proběhne 31. 1. před předáváním vysvědčení.

Zájemce o knihy prosím o donesení objednávky a přesné částky do 11. 1. 2021. 

V pondělí 17. 1. 2022 proběhnou od 17:00 online třídní schůzky.


Pátek 7. 1. 2022

Český jazyk:

  • zápis do školního sešitu
  • uč. str. 53/2 (ústně), 3 (do školního sešitu)
  • PS str. 37/1, 2
  • Domácí úkol: PS str. 37/5 + hlasité čtení libovolné knihy

Matematika:

  • uč. str. 31 celá
  • MM str. 19/1, 3
  • Domácí úkol: MM str. 19/2

Prvouka:

  • opakování tématu zima
  • PS str. 42 a 43
  • Domácí úkol: PS str. 40

 

Zájemce o knihy prosím o donesení objednávky a přesné částky do 11. 1. 2021. 

V pondělí 17. 1. 2022 proběhnou online třídní schůzky.


Čtvrtek 6. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 52/4, 5 – ústně
  • uč. str. 53/1 (ústně), 2 (folie)
  • PS str. 36/4 – Zapomněla jsem napsat 🙂
  • Čítanka str. 70
  • Písanka str. 9 celá

Matematika:

  • uč. str. 30 celá
  • MM str. 18 celá

 

Zájemce o knihy prosím o donesení objednávky a přesné částky do 11. 1. 2021. 


Středa 5. 1. 2022

Český jazyk:

  • opakování slov podřazených
  • zápis do školního sešitu
  • uč. str. 52/3, 4
  • Čítanka str. 68 – 69
  • Písanka str. 8
  • Domácí úkol: uč. str. 109/1b – první řádek do domácího sešitu
  • Domácí úkol: čtení – Moudré želvy

Matematika:

  • uč. str. 29/4, 5
  • MM str. 17

Prvouka:

  • uč. str. 32 a 33 – Zima, živočichové v zimě
  • PS str. 39 a 41

Hudební výchova:

  • zpěv písní
  • opakování notové osnovy, psaní houslového klíče
  • nová píseň: Maličká su + pohybový doprovod
  • Domácí úkol: naučit se píseň Maličká su (uč. str. 38)

 

Dnes žáci dostali katalogy knih na leden. Zájemce prosím o donesení objednávky a přesné částky do 11. 1. 2021. 


Úterý 4. 1. 2022

Český jazyk:

  • diktát
  • uč. str. 52/1, 2
  • PS str. 36/1, 2
  • Čítanka str. 50 – 51
  • Písanka str. 7
  • Domácí úkol: PS str. 36/3

Matematika:

  • uč. str. 29/1, 2, 3
  • MM str. 16/2
  • Domácí úkol: SOVY str. 11/10, 11, 12

Anglický jazyk (Chal):

  • Opakování slovní zásoby
  • uč. str. 16 – little a big
  • PS str. 16/5 a str. 17/7
  • obrázkový slovníček
  • Domácí úkol: opakování na test ze 3. lekce – bude příští hodinu

Anglický jazyk (Zik):

  • Domácí úkol: PS 23/9,  slovní zásoba uč. str. 24 (eye, nose, face, hair, ear, mouth) – doplnit do slovníčku

 


Pondělí 3. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 51/3 – do školního sešitu, úkoly A, B ústně
  • uč. str. 52/4 – ústně
  • PS str. 35/1
  • Čítanka str. 46, 49
  • Písanka str. 6 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 52/4 A- k podtrženým slovům vymyslet věty a napsat do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 28 celá
  • MM str. 13/1 a 16/1 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 16/1 – poslední sloupeček

 

Prosím o donesení cvičebních úborů.


Sobota 1. 1. 2022

Všem přejeme krásný nový rok plný splněných přání a pohody. Na žáky se těšíme 3. 1. 2022.


Úterý 21. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 51/1, 2
  • PS str. 35/2
  • Čítanka – čtení vánočních básní
  • Písanka str. 5 celá
  • Domácí úkol: každodenní hlasité čtení z vlastní knihy

Matematika:

  • uč. str. 26/5 a str. 27 celá
  • MM str. 15 celá

Anglický jazyk (obě skupiny):

  • vánoční křížovka a slovíčka s tématu Vánoce

 

Ve středu 22. 12. bude zkrácena výuka. Žáci si donesou pouze penál, svačinu (může být trochu cukroví) a pití. Vyučování končí v 11:05, následuje odchod na oběd a družina. Žáky bude možné vyzvednou po obědě cca v 11:20.

Družina pro období vánočních prázdniny je následující:

 • 23. 12. a 27. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.
 • 28. 12. až 31. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

Pondělí 20. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 50/3
  • PS str. 34/4, 5, 6
  • Čítanka str. 65 – 67 O Zmrzlém králi
  • Písanka str. 4
  • Domácí úkol: uč. str. 109/1a) – první řádek přepsat do domácího sešitu (nadepsat datum)

Matematika:

  • uč. str. 26/1, 2, 3, 4
  • MM str. 14/1, 2
  • Domácí úkol: MM str. 14/3

 

Děti mohou v PO a ÚT donést dárky do vánoční tomboly. V tyto dny bude výuka dle rozvrhu.

Ve středu 22. 12. bude zkrácena výuka. Vyučování končí v 11:05, následuje odchod na oběd a družina. Žáky bude možné vyzvednou po obědě cca v 11:20.

Družina pro období vánočních prázdniny je následující:

 • 23. 12. a 27. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.
 • 28. 12. až 31. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

Pátek 17. 12. 2021

Český jazyk:

  • Opakování slov protikladných
  • uč. str. 51/4
  • PS str. 34/1, 3
  • Domácí úkol: uč. str. 51/5 – přepsat do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 24/2, 3 a str. 25 celá
  • MM str. 13/2 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 13/2 – dokončit

Prvouka:

  • uč. str. 34 a 35 – Vánoce
  • PS str. 39
  • Domácí úkol: PS str. 39 – zelený rámeček

 

Žáci mají v aktovkách sešity s testy, prosím o podepsání.

Ve středu 22. 12. bude zkrácena výuka. Vyučování končí v 11:05, následuje odchod na oběd a družina. Žáky bude možné vyzvednou po obědě cca v 11:20.

Družina pro období vánočních prázdniny je následující:

 • 23. 12. a 27. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.
 • 28. 12. až 31. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

Čtvrtek 16. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 50/1, 2
  • Čítanka str. 62 a 64
  • Písanka str. 3 celá
  • Domácí úkol: PS str. 34/2

Matematika:

  • uč. str. 23 celá a str. 24/1
  • MM str. 12 celá
  • Domácí úkol: dnes bez DÚ

 

Děti mohou v PO a ÚT donést dárky do vánoční tomboly. V tyto dny bude výuka dle rozvrhu.

Ve středu bude vánoční besídka, informace zašlu příští týden.


Středa 15. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 48/4, 5 a str. 49/6, 7, 8
  • Písanka str. 2 celá
  • Čítanka str. 58 a 60
  • Domácí úkol: uč. str. 49/7 druhý sloupeček – ke každému slovu vymyslet a do domácího sešitu napsat jednu větu (napsat datum)

Matematika:

  • Sovy str. 12/15
  • uč. str. 21/3, 4, 5 a str. 22 celá
  • MM str. 11/1
  • Domácí úkol: MM str. 11/2

Prvouka:

  • uč. str. 29
  • PS str. 29 celá
  • Domácí úkol: PS str. 31 celá

Hudební výchova:

  • opakování písní
  • rytmická cvičení
  • takt

Ve čtvrtek bude u školy přistaven kontejner na starý papír. Sběr je možné složit od 14. do 16. 12. 2021 u školy.


Úterý 14. 12. 2021

Český jazyk:

  • diktát
  • zápis do školního sešitu
  • PS str. 33/1, 4
  • Čítanka str. 54 – Koleda předkoleda a str. 56 – Před Vánocemi
  • Písanka 4 str.  1 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 49/10 – napsat do domácího sešitu (napsat datum)

Matematika:

  • uč. str. 20 celá a str. 21/1, 2
  • MM str. 9/1 a str. 10 celá
  • Domácí úkol: Sovy str. 10/5

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování slovíček
  • uč. str. 15 – poslechová cvičení
  • otázka: What´s this?, Is it a …?
  • odpověď: It´s a …, Yes, it is., No, it isn´t.
  • PS str. 15 celá
  • Domácí úkol: PS str. 17/6

 

Ve čtvrtek bude u školy přistaven kontejner na starý papír. Sběr je možné složit od 14. do 16. 12. 2021 u školy.


Pondělí 13. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 48/2, 3
  • PS str. 33/3
  • Písanka str. 39 celá
  • Domácí úkol: Pracovní list – řazení slov ve větě
  • Domácí úkol: Čtení vlastní knihy – 10 minut

Matematika:

  • uč. str. 19 celá – cvičení 2 do geometrického sešitu (nemocní udělají na papír a vlepíme)
  • Domácí úkol: MM str. 9/2, 3

Pátek 10. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 48/1, 2
  • PS str. 33/2
  • Domácí úkol: bez DÚ

Matematika:

  • uč. str. 17 – dokončit a str. 18 celá
  • MM str. 8 celá
  • Domácí úkol: bez DÚ

Prvouka:

  • uč. str. 27 a 28
  • PS str. 28 celá
  • Domácí úkol: Na příští hodinu si připravit krátké povídání (cca 4 věty) o domácím mazlíčkovi. Kdo nemá, může povídat o mazlíčkovi, kterého by si přál.

 


Čtvrtek 9. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 47/3
  • PS str. 32/1, 4
  • Čítanka str. 57 – Vánoce jsou za dveřmi
  • Písanka str. 37 – dokončit a str. 38 celá
  • Domácí úkol: PS str. 32/3
  • Domácí úkol: čtení – DELFÍN
  • Domácí úkol: písanka str. 40 celá

Matematika:

  • uč. str. 16 a str. 17 – první slovní úlohu
  • Domácí úkol: MM str. 7/2, 3

 

Zítra půjdeme v tělesné výchově ven. Prosím o vhodné převleční (zimní boty, čepice, zimní bunda, oteplovačky a rukavice). Děkuji.


Středa 8. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 46/3, 4 a str. 47/1, 2
  • Čítanka str. 55 – Křehůlek
  • Písanka str. 37 – 6 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 32/2

Matematika:

  • SOVY str. 10/7
  • uč. str. 14/3, 4 a str. 15 celá
  • MM str. 6/2
  • Domácí úkol: MM str. 7/1

Prvouka:

  • opakovací test
  • uč. str. 26
  • PS str. 28 – zelený rámeček
  • Domácí úkol: PS str. 26 – modrý rámeček

Hudební výchova:

  • rytmická cvičení
  • zpěv písní
  • poslech koled a vánočních písní
  • Domácí úkol: uč. str. 47 – naučit koledu Rychle, bratři

 

Prosím do 9. 12. vyplňte dotazník od pana ředitele. Pokyny a podrobnější informace naleznete v Bakalářích.


Úterý 7. 12. 2021

Český jazyk:

  • diktát
  • PS str. 31/1, 2
  • Čítanka str. 54 – Vánice a metelice
  • Písanka str. 36
  • Domácí úkol:  PS str. 31/4 – „Slovní fotbal na slabiky“

Matematika:

  • pětiminutovka – SOVY str. 9/3
  • uč. str. 13 celá a str. 14/1, 2
  • MM str. 5/3 a str. 6/1
  • Domácí úkol: SOVY str. 7/10 a str. 10/6, 8

Anglický jazyk (Chal):

  • uč. str. 14 – mazlíčci
  • PS str. 14/1, 2
  • procvičování vět: What´s this? It´s a …
  • Domácí úkol: naučit se slovíčka z uč. str. 14

 

Zítra budeme psát test z PRV – PODZIM.

Prosím do 9. 12. vyplňte dotazník od pana ředitele. Pokyny a podrobnější informace naleznete v Bakalářích.


Pondělí 6. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 46/1, 2
  • Čítanka str. 48 a 48 – Hurvínkovy narozeniny, str. 53 – Mikuláš (poslech čteného textu)
  • Písanka str. 34 dokončit a str. 35 celá
  • Domácí úkol: PS str. 31/3
  • Domácí úkol: čtení – Delfíní kamarádi (zítra budeme číst na známky)

Matematika:

  • uč. str. 12 celá
  • MM str. 5/1, 2
  • Domácí úkol: SOVY str. 8/14, 16 a str. 9/2, 4

Zítra nebude třídnická hodina – proběhne těsně před odchodem na vánoční prázdniny.

Prosím do 9. 12. vyplňte dotazník od pana ředitele. Pokyny a podrobnější informace naleznete v Bakalářích.

Stále vybíráme 18 Kč na písanku..


Pátek 3. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 45 celá ústně
  • pracovní list – opakování slova nadřazená a podřazená
  • Domácí úkol: PS str. 30/6
  • Domácí úkol: naučit se básničku Tučňák – uč. str. 45
  • Domácí úkol: čtení – Delfíní kamarádi

Matematika:

  • uč. str. 10 a 11
  • Domácí úkol: MM str. 4/2

Prvouka:

  • uč. str. 25
  • PS str. 27 dokončit

 

Prosím o poslání 18 Kč na písanku, za přesnou částku budu ráda.

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu vlasů a pokožky hlavy.

Prosím žáky o vyplnění kvízu v MS Teams. Děkuji.


Čtvrtek 2. 12. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 44/6, 7
  • Čtení na známky – Ježatá miminka
  • Písanka str. 32 – dokončit a str. 33 celá
  • Domácí úkol: Písanka str. 33 – chybějící řádek a str. 34 – 4 řádky
  • Domácí úkol: PS str. 30/4 – stejnou barvou udělat rámeček dvojicím slov, do prázdných políček nakreslit obrázky dvou slov mnohoznačných

Matematika:

  • uč. str. 8 a 9/1, 2
  • MM str. 3/1
  • Domácí úkol: uč. str. 9/3 (dokončit)

Prosím žáky o vyplnění kvízu v MS Teams. Děkuji.


Středa 1. 12. 2021

Český jazyk:

  • opakování – dělení vět, přepis
  • uč. str. 43/4 a str. 44/5
  • Čítanka str. 45 – Slon
  • Písanka str. 32 – 8 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 30/5
  • Domácí úkol: čtení – Ježatá miminka (bude na známky)

Matematika:

  • uč. str. 7/1, 2 – narýsovat do geometrického sešitu (nemocní na nelinkovaný papír, do sešitu vložíme)
  • Domácí úkol: uč. str. 7/3

Prvouka:

  • uč. str. 24 – U nás doma
  • PS str. 26 – vše kromě NAROZENIN A SVÁTKU (budeme dělat příště)
  • PS str. 27 – vybarvení horních kartiček (jak se k sobě v rodině chováme)
  • Domácí úkol: opakování na test – PODZIM (bude příští středu 8. 12.)

Hudební výchova:

  • rytmická cvičení
  • opakování taktu
  • zpěv písní

Prosím žáky o vyplnění kvízu v MS Teams. Děkuji.


Úterý 30. 11. 2021

Český jazyk:

  • diktát
  • uč. str. 43/2, 3
  • PS str. 29/2
  • Čítanka str. 44
  • Písanka str. 31 celá
  • Domácí úkol: PS str. 29/3

Matematika:

  • uč. str. 5 a 6
  • MM str. 3/1
  • Domácí úkol: MM str. 3/2

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování slovíček (pomůcky, čísla, nábytek)
  • poslechová cvičení
  • uč. str. 12 – nácvik otázek a odpovědí: How old are you? I´m …, What´s your favourite colour? My favourite colour is …
  • Domácí úkol: PS str. 13/8 + příprava na test z 2. lekce, který bude příští úterý

Pondělí 29. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 42/4 (tři věty napsat do školního sešitu + datum), 5 (udělat ústně)
  • PS str. 29/1
  • Písanka str. 29 celá
  • Čítanka
  • Domácí úkol: uč. str. 43/1 – do domácího sešitu
  • Domácí úkol: Čtení – list papíru Ježatá miminka

Matematika:

  • uč. str. 3/3 a str. 4 celá
  • MM str. 2/1 dokončit a str. 2/2 – dva sloupečky
  • Domácí úkol: MM str. 2/2 – dokončit

Ve škole se vyskytly vši, prosím o kontrolu vlasů a pokožky hlavy.


Pátek 26. 11. 2021

Český jazyk:

  • PS str. 28/1, 2, 3
  • Domácí úkol: PS str. 28/3 – napsat opravená slova správně
  • Domácí úkol: čtecí list – zapomněla jsem dětem rozdat, dám v pondělí 😀

Matematika:

  • uč. str. 2 celá a str. 3/1, 2
  • MM str. 1/2 – dokončit
  • Domácí úkol: MM str. 2/1 – dva sloupečky

Prvouka:

  • opakování tématu podzim
  • PS str. 24 a 25

Čtvrtek 25. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 42/1, 2, 3 – slova citově zabarvená
  • prezentace knih
  • písanka str. 27 – dokončit a str. 29 – 8 řádků
  • Domácí úkol: uč. str. 41/3 – do domácího sešitu
  • Domácí úkol: písanka str. 28 dokončit

Matematika:

  • uč. str. 1 celá
  • MM 1 str. 47/1 dokončit a str. 48/3
  • MM 2 str. 1/1
  • Domácí úkol: MM str. 1/2 – dva sloupečky

Můžete posílat 18 Kč na písanku, za přesnou částku budu ráda.


Středa 24. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. 41/4 – Slova mnohoznačná
  • PS str. 27/1
  • prezentace přečtených knih
  • Písanka str. 26 dokončit a str. 27 – 8 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 27/4

Matematika:

  • MM str. 43, 44, 45 a 46
  • Domácí úkol: MM 47/1 – první dva sloupečky

Prvouka:

  • uč. str. 22 a 23 – Zelenina a ovoce
  • PS str. 22 a 23
  • Domácí úkol: PS str. 22 – dolní tři rámečky (nakreslit obrázky rozkrojeného ovoce dle zadání)

Hudební výchova:

  • dechová cvičení
  • opakování taktu, houslového klíče, notové osnovy
  • zpěv písní
  • Domácí úkol: píseň – Masožravá kytka a cvrček (uč. str. 30)

Můžete posílat 18 Kč na písanku, za přesnou částku budu ráda.


Úterý 23. 11. 2021

Český jazyk:

  • diktát – opravený je v aktovkách
  • uč. str. 41/1 (ústně), 2 (do školního sešitu – napsat datum)
  • PS str.  27/2
  • čtení na známky – text o čápovi
  • písanka str. 26 – 8 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 27/2 (kdo nemá), 3

Matematika:

  • uč. str. 64 celá
  • zápis do geometrického sešitu – nemocným nakopíruji
  • MM 44/1 – známky
  • Domácí úkol: MM str. 48/1, 2

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování a procvičování slovíček (barvy, počet, pomůcky, nábytek)
  • uč. str. 11 – poslechová cvičení
  • PS str. 11/4 a str. 12/5, 6
  • Domácí úkol: PS str. 13/7

Pondělí 22. 11.2021

Český jazyk:

  • uč. str. 40/4 – ústně
  • PS str. 26/3, 4
  • Čítanka str. 38 – Jak je pěkné mít bratříčka
  • Písanka str. 25 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 40/4 – e) do domácího sešitu nakreslit nákupní košík se zbožím, vedle napsat slovo nadřazené

Matematika:

  • MM str. 42/1
  • uč. str. 61 a 62 celé
  • Domácí úkol: MM str. 42/2

 

Zítra budeme číst list o čápovi.

Na středu si žáci mohou donést knihu, o které psali ve čtenářském listu – budeme si o nich povídat.

Dnes 22. 11. 2021 od 18:00 proběhnou třídní schůzky. Budou online přes MS Teams, schůzka je již zadaná v kalendáři.


Pátek 19. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 39/1, 2, 3
  • PS str. 26/1
  • Domácí úkol: PS str. 26/2
  • Domácí úkol: čtení – list o čápovi

Matematika:

  • čtvrtletní písemná práce
  • uč. str. 63

Prvouka:

  • opakování učiva – stěhovaví ptáci, rybník
  • uč. str. 20 – 21 – Povídání o práci na podzimní zahradě

 

Žáci mají v aktovce sešit s vlepenými testy, prosím o podepsání a vrácení v pondělí. Děkuji

V pondělí 22. 11. 2021 proběhnou třídní schůzky. Budou online přes MS Teams, schůzka je již zadaná v kalendáři.


Čtvrtek 18. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 38/3, 4 + opakování učiva
  • Písanka str. 23 – dokončit
  • Domácí úkol: uč. str. 38/5 – do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 60 celá
  • MM str. 36/2 a str. 41/1, 2
  • Domácí úkol: MM str. 41/3

 

V pátek 19. 11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky.

V pondělí 22. 11. 2021 proběhnou třídní schůzky. Budou online přes MS Teams, schůzka je již zadaná v kalendáři.


Pátek 12. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 38/1, 2
  • PS str. 25/1, 2, 3
  • Domácí úkol: PS str. 25/4 (zapomněli jsme napsat do deníčku :D)
  • Domácí úkol: Písanka str. 24 a str. 30
  • Domácí úkol: čtenářský list

Matematika:

  • uč. str. 57 a str. 58 celá
  • MM str. 36/1 – známky
  • Domácí úkol: uč. str. 59 celá
  • Domácí úkol: MM str. 40

Prvouka:

  • uč. str. 19 – Podzimní rybník – ryby
  • PS str. 15 – čtyřsměrka

 

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna od 7 do 16 hodin. 17. 11. je státní svátek

18. 11. proběhne testování.

V pátek 19. 11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky.


Čtvrtek 11. 11. 2021

Český jazyk:

  • čtvrtletní písemná práce
  • Čítanka str. 42 – 43
  • Písanka str. 22- dokončit a str. 23 – 4 řádky
  • Domácí úkol: čtení z pracovního listu

Matematika:

  • uč. str. 56 celá
  • MM str. 34/2 a str. 37/2
  • Domácí úkol: MM str. 37/1

 

Od 9. 11. do 11. 11. probíhá sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna. 17. 11. je státní svátek

Do pátku je možno donést objednávky knih.

18. 11. proběhne testování.


Středa 10. 11. 2021

Český jazyk:

  • opakování na zítřejší písemnou práci
  • uč. str. 37/4 – dokončení učiva o slovech protikladných
  • Čítanka str. 40 – 41
  • Písanka str. 22 – 5 řádků
  • Domácí úkol: Omalovánka na druhy vět – viz papír.

Matematika:

  • opakování – MM str. 38/2
  • uč. str. 55 celá
  • MM str. 39 celá
  • Domácí úkol: MM str. 38/1

Prvouka:

  • opakování učiva o lesních savcích
  • uč. str. 19 – Stěhovaví ptáci
  • PS str. 21 – znaky ptáků a savců (horní část strany)
  • Domácí úkol: PS str. 21 – dokončit cvičení ze školy (kdo nestihl)
  • Domácí úkol: PS str. 21 – rébusy

Hudební výchova:

  • dechová a rytmická cvičení
  • zpěv písní
  • zkoušení písně Kdyby byl Bavorov

 

Ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní písemnou práci z ČJ – přepis vět, řazení slov podle abecedy, vlastní jména, druhy vět, pořadí slov ve větě.

Od 9. 11. do 11. 11. probíhá sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna. 17. 11. je státní svátek

Do pátku je možno donést objednávky knih.

18. 11. proběhne testování.


Úterý 9. 11. 2021

Český jazyk:

  • Diktát – k nahlédnutí v aktovkách, prosím o vrácení
  • uč. str. 37/3, 5
  • PS str. 24/4
  • Čítanka str. 39 – K čemu vlastně tátové jsou? (krátký zápis o úryvku + obrázek do sešitu na čtení)
  • Písanka str. 21 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 24/3

Matematika:

  • Opakování – SOVY str. 9/1
  • uč. str. 54 celá
  • MM str. 34/1

Anglický jazyk (celá třída):

  • Opakování slovíček – barvy, počet, školní pomůcky a nábytek
  • uč. str. 11 – počet 13 – 20
  • PS str. 11/3
  • Domácí úkol: zopakovat dosavadní slovíčka, naučit čísla do 20 (uč. str. 11)

 

Ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní písemnou práci z ČJ.

Od 9. 11. do 11. 11. bude probíhat sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.

Do pátku je možno donést objednávky knih.


Pondělí 8. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 37/1, 2
  • PS str. 23/2, 3
  • Čítanka str. 37 – Pavlínka
  • Písanka str. 21 – 5 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 24/2

Matematika:

  • uč. str. 53 celá
  • MM str. 33/2
  • SOVY str. 6/6
  • Domácí úkol: SOVY str. 6/8 a str. 7/12

 

Od 9. 11. do 11. 11. bude probíhat sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.

Do pátku je možno donést objednávky knih.


Pátek 5. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 34/7 – skupinová práce – první tři rébusy
  • uč. str. 36/1, 2 (ústně), 3 (napsat do školního sešitu)
  • Domácí úkol: PS str. 23/1

Matematika:

  • uč. str. 51/2 (dokončit) a str. 52 celá
  • SOVY str. 3/9
  • Domácí úkol: MM str. 35/2

Prvouka:

  • uč. str. 17 – Jelen, srnec
  • nalepení obrázků na papír (savec z jedné strany, pták z druhé strany) – příprava na příští hodinu
  • Domácí úkol: kvíz v MS Teams

 

8. a 18. 11. proběhne testování žáků na Covid-19. Podrobnější informace pošlu e-mailem.

V příštím týdnu 9. 11. – 11. 11. bude probíhat sběr papíru.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Čtvrtek 4. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 34/6 a str. 35/8
  • PS str. 21/2, 3
  • uč. str. 35/1 – porozumění textu
  • PS str. 22/1, 2, 3 – porozumění textu
  • Písanka str. 19 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 21/4
  • Domácí úkol: čtení – PS str. 22/1 (jednou přečíst), 4

Matematika:

  • uč. str. 50/2, 4 a str. 51/1 a 2 (jen první úloha)
  • MM str. 32/3 a str. 33/1
  • Domácí úkol: MM str. 35/1

 

8. a 18. 11. proběhne testování žáků na Covid-19.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Středa 3. 11. 2021

Český jazyk:

  • opakování – druhy vět
  • uč. str. 33/3 (větu správně napsat do školního sešitu), 4 (ústně) a str. 34/5 (ústně)
  • Čítanka str. 36 – Mimínek
  • Písanka str. 19 – 5 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 21/1 – básničku do pondělí naučit, udělat úkoly k textu

Matematika:

  • SOVY str. 6/7 – na známky
  • uč. str. 49 celá a str. 50/1, 3 (ústně – soutěž)
  • Domácí úkol: MM str. 32/1, 2

Prvouka:

  • uč. str. 14 – 15 (ústně)
  • uč. str. 16 – přečíst, prohlédnou obrázky, popovídat si
  • PS str. 17 – doplnit názvy k obrázkům
  • Domácí úkol: v pátek donést obrázek savce a ptáka (z časopisu, novin, nakreslený, …)

Hudební výchova:

  • dechová a rytmická cvičení
  • zpěv písní – Okolo Frýdku, Co to zvoní, Pod naším okýnkem
  • nácvik psaní houslového klíče
  • Domácí úkol: nová písnička – Kdyby byl Bavorov

 

8. a 18. 11. proběhne testování žáků na Covid-19.

Na čt 4. 11. prosím o donesení nasbíraných a vylisovaných listů.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Úterý 2. 11. 2021

Český jazyk:

  • diktát – sešity k podepsání jsou v aktovkách
  • uč. str. 33/1, 2
  • Čítanka str. 35 – K čemu je dobrá rodina
  • Písanka str. 18 – dokončit
  • Domácí úkol: uč. str.33/2 – první dvě věty správně napsat do domácího sešitu
  • Domácí úkol: čtení z rozdaného listu – Ema baletkou (budeme číst na známky)

Matematika:

  • SOVY – str. 6/5 – dva sloupečky na známku
  • uč. str. 48 celá
  • MM str. 29/2 a str. 31 celá

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování a procvičování slovíček – lekce 1 a 2
  • uč. str. 10 – práce s otázkou: What colour´s the …?
  • PS str. 10/2
  • Domácí úkol: slovíčka – uč. str. 10

 

Žáci, kteří nepsali test z PRV na stromy si jej dopíší zítra. Je i možnost opravit si známku.

Na čt 4. 11. prosím o donesení nasbíraných a vylisovaných listů.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Pondělí 1. 11. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 32 celá
  • PS str. 19/3 dokončit a str. 20 celá
  • Čítanka str. 31 – Jak byl Pepík s Mikešem na hruškách
  • Písanka str. 18 – 6 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 19/2
  • Domácí úkol: čtení z rozdaného listu – Ema baletkou

Matematika:

  • uč. str. 47 celá
  • MM str. 29/1 a str. 30 celá
  • Domácí úkol: SOVY str. 5/3

 

Zítra 2. 11. proběhne třídnická hodina. Výuka bude končit ve 12:35.

Na čt 4. 11. prosím o donesení nasbíraných a vylisovaných listů.

15. a 16. 11. bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.

Dnes žáci dostali katalogy knih. Vyplněnou objednávku s přesnou částkou lze donést do 12. 11. 2021.


Úterý 26. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 30/3 a str. 31/4, 5 ústně
  • PS str. 19/1 (pouze text, zadání A, B ne)
  • Písanka str. 17 – 5 řádků
  • Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen
  • Domácí úkol: uč. str. 31/5 – do domácího sešitu napsat vhodné otázky k uvedeným odpovědím. Nadepsat datum a zadání (uč. 31/5) – viz předešlé úkoly.
  • Domácí úkol: písanka str. 17 dokončit a str. 20 celá
  • Domácí úkol: čtení z nakopírovaných listů (nemocní čtou libovolnou knihu)

Matematika:

  • uč. str. 45 dokončit a str. 46 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 27/1, 2 a str. 28/1, 2

Anglický jazyk (Chal):

  • opakovací test z lekce 1
  • nová lekce 2 – uč. str. 10
  • PS str. 10/1
  • Domácí úkol: Naučit se slovíčka uč. str. 10

 

Prosím o nasbírání a vylisování barevných podzimních listů – dle velikosti cca 20 – 30 kusů.

Děti dnes mají v aktovkách diktátové sešity, prosím o podepsání a vrácení v pondělí.

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek. Družina ST a PÁ zajištěna v ZŠ Spojenců 7 – 16 hod.

V úterý 2. 11. proběhne třídnická hodina – konec výuky bude ve 12:35.


Pondělí 25. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 30/1, 2 – ústně
  • PS str. 18/1 (dokončit) a str. 19/1
  • Čítanka str. 30 – Jablko
  • Písanka str. 16 dokončit
  • Domácí úkol: uč. str. 30/2 – přepsat věty i se správnými znaménky do domácího sešitu

Matematika:

  • opakování – SOVY str. 5/1
  • uč. str. 44 celá a str. 45/1, 2
  • Domácí úkol: MM str. 27/1 – dva sloupečky

 

Prosím o nasbírání a vylisování barevných podzimních listů – dle velikosti cca 20 – 30 kusů.

Vybíráme 300 Kč na vánoční fotografie, prosím o poslání přesné částky.

Prosím o vyprání cvičebních úborů. Děkuji

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek. Družina ST a PÁ zajištěna v ZŠ Spojenců 7 – 16 hod.


Pátek 22. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 29/3, 4
  • PS str. 18/1b (víc ne), 2
  • Domácí úkol: PS str. 18/3

Matematika:

  • uč. str. 43 celá
  • MM str. 25/1, 2 a str. 26/1 (celé), 2 – jeden sloupeček
  • Domácí úkol: MM str. 26/2 – dokončit

Prvouka:

  • opakování – stromy
  • uč. str. 13 – význam lesa
  • Domácí úkol: PS str. 20 – vybrat pravdivé věty a doplnit chybějící slova do textu

 

Prosím o nasbírání a vylisování barevných podzimních listů – dle velikosti cca 20 – 30 kusů.

Vybíráme 300 Kč na vánoční fotografie, prosím o poslání přesné částky.

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek. Družina ST a PÁ zajištěna v ZŠ Spojenců 7 – 16 hod.


Čtvrtek 21. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 28/6, 1 a str. 29/2
  • Čítanka str. 28 a 29 – Nejdražší korále a Kamarádi v kožíšku
  • Písanka str. 16 – 4 řádky
  • Domácí úkol: kvíz v MS Teams

Matematika:

  • uč. str. 42 celá
  • MM str. 21/1, 24/3 a str. 25/1 – jeden sloupeček
  • Domácí úkol: SOVY str. 3/11

 

Vybíráme 300 Kč na vánoční fotografie. Prosím o přesnou částku. Děkuji

V pátek 22. 10. budeme psát opakovací test na listnaté a jehličnaté stromy, prosím o zopakování učiva.

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek.


Středa 20. 10. 2021

Český jazyk:

  • řazení slov podle abecedy
  • PS str. 17 celá
  • Čítanka str. 24 – 25 čtení komiksu
  • Písanka str. 15 – dokončit
  • Domácí úkol: V domácím sešitě je nalepená čtyřsměrka (viz uč. str. 28)

Matematika:

  • opakování SOVY str. 5/1
  • MM str. 23 celá a str. 24/1, 2
  • uč. str. 41/1, 2, 3
  • Domácí úkol: uč. str. 40/3 a str. 41/4

Prvouka:

  • opakování probraného učiva
  • uč. str. 12 – houby
  • PS str. 16 a str. 19 – dokončit
  • Domácí úkol: opakování na test

Hudební výchova:

  • rytmická cvičení
  • zpěv písní
  • opakování – notová osnova, houslový klíč, takt

 

V pátek 22. 10. budeme psát opakovací test na listnaté a jehličnaté stromy, prosím o zopakování učiva.

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. je státní svátek.


Úterý 19. 10. 2021

Český jazyk:

  • diktát vět – prosím podepsat diktátové sešity
  • uč. str. 27/1, 2, 3, 4a)
  • Čítanka str. 27 – Já Baryk a můj srnec
  • Domácí úkol: uč. str. 27/4 – do domácího sešitu nadepsat datum, uč. 27/4 (viz předešlé úkoly) – napsat 5 zákazů nebo příkazů
  • Domácí úkol: čtení – PS 17/1 – pouze 2x přečíst

Matematika:

  • opakování – MM str. 21/2
  • uč. str. 38/2, str. 39/4 a str. 40/1, 2
  • Domácí úkol: SOVY str. 4/14, 16 a str. 5/2, 4

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování: barvy, čísla, školní pomůcky, povely (sit down, stand up, …)
  • uč. str. 8 – procvičování vět: What´s this? This is a blue pen.
  • PS str. 9/7
  • Domácí úkol: doplnit si obrázkový slovníček
  • Domácí úkol: příprava na opakovací test z lekce 1 (uč. str. 4 – 8)

Pondělí 18. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 26/4, 5, 6, 7
  • Čtení na známky – Karkulka
  • Písanka str. 15 – 4 řádky
  • Domácí úkol: uč. str. 25/3 – sestavit 3 věty a napsat do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 38/1, 3 a str. 39/1, 2, 3
  • Malá matematika str. 20/2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 23/1, 2

Pátek 15. 10. 2021

Český jazyk – věta tázací:

  • uč. str. 25/2
  • PS str. 16/1, 2
  • Domácí úkol: PS str. 16/3

Matematika – bod:

  • Opakování SOVY – str. 3/9 – dva sloupečky
  • uč. str. 37 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 22/1, 2, 3

Prvouka – rostliny v lese a lesní plody:

  • uč. str. 11
  • PS str. 19

Čtvrtek 14. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 23/3, 4 a str. 25 celá
  • Čítanka str. 22 – báseň Bílý podzim
  • Písanka str. 14 – 3 řádky
  • Domácí úkol: písanka str. 14 – dokončit

Matematika:

  • uč. str. 34/4, 5 a str. 35 celá
  • Malá matematika str. 18/1 a str. 20/1
  • Domácí úkol: uč. str. 35/1, 2

 

Dnes od 18:00 proběhne online setkání na MS Teams, abychom vyzkoušeli funkčnost systému.

Žáci mají v ŽK vlepený dotazník k návštěvě knihovny (jedná se o akci družiny). Prosím o vyplnění, zítra budeme vyhodnocovat.


Středa 13. 10. 2021

Český jazyk:

  • Opakování řazení slov podle abecedy – stejné počáteční písmeno
  • Pracovní sešit str. 15/1, 2, 3
  • Čítanka str. 20 – 21 – Lískulka
  • Písanka str. 14 – čtyři řádky
  • Domácí úkol: viz MS Teams
  • Domácí úkol: čtení – O nebojácné Karkulce

Matematika:

  • opakování SOVY – str. 4/15 – dva sloupečky
  • uč. str. 33/2 a str. 34/1, 2, 3
  • Domácí úkol: MM str. 19/2

Prvouka:

  • uč. str. 10 – Stromy a keře v lese a u lesa
  • PS str. 19 – horní polovina stránky (po zelený rámeček)

Hudební výchova:

  • dechová a rytmická cvičení
  • barva hlasu
  • poslech a zpěv písní
  • Domácí úkol: naučit se písničku Pod naším okýnkem (uč. str. 18)

 

Ve čtvrtek od 18:00 proběhne zkouška spojení v MS Teams. Prosím o připojení všech žáků.

Dnes od 13:00 se dětem otevře krátké opakování abecedy, abychom vyzkoušeli funkčnost systému. Prosím tedy o vyplnění. Děkuji


Úterý 12. 10. 2021

Český jazyk:

  • opis z pracího písma
  • uč. str. 23/1, 2
  • Čítanka str. 20 – Lískulka
  • Písanka str. 13 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 15/4

Matematika:

  • uč. str. 32 celá a str. 33/1
  • Malá matematika str. 17/3 a str. 18/2, 3 a str. 19/1
  • Domácí úkol: Sovy str. 2/6, 8 a str. 3/10, 12

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování barvy, čísla, školní pomůcky a povely (Sit down, stand up, point to a …, …)
  • Pracovní sešit str. 7 celá
  • Domácí úkol: Pracovní sešit str. 8/5 + opakovat slovíčka (uč. str. 6)

Anglický jazyk (Zik):

  • procvičujeme slovní zásobu classrooom (table, desk, chair, flower,…)
  • Domácí úkol: naučit se slovíčka, znát otázku : What´s this? This is…
  • v úterý 19.10. test

 

Ve čtvrtek od 18:00 proběhne zkouška spojení v MS Teams. Prosím o připojení všech žáků.

Dnes od 13:00 se dětem otevře krátký kvíz, abychom vyzkoušeli funkčnost systému. Prosím tedy o samostatné vyplnění kvízu. Děkuji


Pondělí 11. 10. 2021

Český jazyk:

  • opakování řazení slov podle abecedy
  • uč. str. 22 celá (cv. 1 – f do školního sešitu)
  • čtení na známky – Mourek a Šalamoun
  • Písanka str. 13 – 4 řádky
  • Domácí úkol: uč. str. 14/7 – do domácího sešitu vymyslet 3 věty – písmeno pro celou větu je libovolné. Do sešitu napsat datum.

Matematika:

  • opakování – SOVY str. 4/15 – dva sloupečky
  • uč. str. 31 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 16/1, 2, 3

Pátek 8. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 21/1, 2, 4
  • PS str. 14/1, 3
  • Domácí úkol: PS str. 14/2, 4

Matematika:

  • uč. str. 29 a 30 celé
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 17/1, 2

Prvouka:

  • uč. str. 9
  • PS str. 16

Čtvrtek 7. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 20/5, 6 a str. 21/7
  • PS str. 13/4, 5
  • Čítanka str. 23 – Borovice
  • Písanka str. 12 – dokončit a str. 13 – 2 řádky
  • Domácí úkol: V domácím sešitě mají žáci nalepený lísteček se šesti zvířaty (první je kočka). Na linky psacím písmem napsat název zvířete a do kolečka očíslovat podle abecedy.
  • Domácí úkol: čtení z listu Mourek a Šalamoun

Matematika:

  • uč. str. 26/3, str. 27/3, 4 a str. 28 celá
  • Malá matematika str. 12/2 a str. 15/3
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 16/1 – 2 sloupečky

Středa 6. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 20/3, 4
  • PS str. 12/1, 2
  • Čtení na známky – pracovní list s Q
  • Písanka str. 12 – 5 řádků
  • Domácí úkol: PS str. 13/3
  • Domácí úkol: Písanka str. 12 – 2 řádky

Matematika:

  • uč. str. 26 celá a str. 27/1, 2
  • Malá matematika str. 14/2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 15/1, 2

Prvouka:

  • uč. str. 8
  • PS str. 14

Hudební výchova:

  • rytmická a dechová cvičení
  • zpěv písní

 

Dnes od 19:00 proběhne školení na MS Teams.


Úterý 5. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 19 celá (cv. 1 – ústně, cv. 2 – na folii nebo ústně, básničku o hrušce přepsat do školního sešitu + obrázek – napsat dnešní datum)
  • Čítanka str. 19 – báseň Podzim (kdo je nemocný, čte libovolnou knihu)
  • Písanka str. 11 – dokončit
  • Domácí úkol: V domácím sešitě mají žáci nalepený lísteček se šesti zvířaty (první je žába). Na linky psacím písmem napsat název zvířete a do kolečka očíslovat podle abecedy.

Matematika:

  • uč. str. 25 celá
  • MM str. 13/2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 14/1, 3

Anglický jazyk (Chal):

  • Opakování barev, čísel
  • uč. str. 6 – školní pomůcky
  • PS str. 6
  • Domácí úkol: naučit slovíčka z uč. str. 6 + v sešitě na slovíčka dokončit vlepený papír (opakování čísel a barev)

Anglický jazyk (Zik):

  • 2. lekce slovní zásoba uč. str. 10 (viz. slovníček)
  • Domácí úkol:   PS str. 10/1

 

 

Ve středu od 19:00 proběhne školení na MS Teams.


Pondělí 4. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 18 celá (cvičení 1, 2 – ústně, cvičení 3 – přepsat do školního sešitu)
  • Čítanka str. 18 – Oříšek
  • Písanka str. 11 – 5 řádků (velké psací N)
  • Domácí úkol: V domácím sešitě mají žáci nalepený lísteček se šesti zvířaty (první je beruška). Na linky psace napsat název zvířete a do kolečka očíslovat podle abecedy.
  • Domácí úkol: Hlasité čtení libovolné knihy – 10 minut

Matematika:

  • uč. str. 24 celá
  • Malá matematika str. 12/1
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 13/1

Zítra proběhne 5. vyučovací hodinu třídnická hodina. Výuka končí ve 12:35.

Prosím o trénink řazení slov podle abecedy, přepisu a opisu (stačí dvě věty).

Ve středu od 19:00 proběhne školení na MS Teams.


Z personálních důvodů dochází od pondělí 4. 10. 2021 k drobným úpravám rozvrhu. Aktuální rozvrh hodin mají žáci ve svých žákovských knížkách.

Pátek 1. 10. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 15/4, str. 16/8 a str. 17/1, 2, 3
  • PS str. 11/1, 2
  • Domácí úkol: uč. str. 16/6 – najít a do domácího sešitu napsat chybějící písmena (velké tiskací), na další řádek k těmto písmenům vymyslet slova (psací písmo)
  • Domácí úkol: PS str. 11/3

Matematika:

  • pětiminutovka – Sovy str. 2/7 – prosím podepsat
  • uč. str. 22/3, 4 a str. 23 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 11/1

Prvouka:

  • opakování – PS str. 12

Ve středu od 19:00 proběhne školení na MS Teams.

Žáci dnes dostali k nahlédnutí pětiminutovky z ČJ a MAT, prosím o podepsání a vrácení v pondělí. Děkuji


Čtvrtek 30. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 16/7
  • PS str. 10 celá
  • Čítanka str. 16 – 17
  • Písanka str. 9 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 11/3 – spojovat písmena (kde to jde, tak použít pravítko)
  • Domácí úkol: nácvik čtení Q – okopírovaný list ke čtení, přečíst 2x

Matematika:

  • uč. str. 21/3, 4, 5 a str. 22/1, 2
  • Malá matematika str. 10/2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 11/2

Středa 29. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 15/1, 2, 3
  • Čítanka str. 12
  • Písanka str. 9 – 4 řádky
  • Domácí úkol: uč. str. 15/5 a) – slova seřadit podle abecedy a psacím písmem napsat do domácího sešitu.

Matematika:

  • pětiminutovka – Sovy str. 4/13 (prosím podepsat)
  • uč. str. 20 celá a str. 21/1, 2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 10/1

Prvouka:

  • PS str. 11 (dokončit) a str. 13 celá
  • Domácí úkol: Opakování učiva uč. str. 4 – 7

Hudební výchova:

  • zpěv písně Okolo Frýdku cestička
  • rytmická cvičení – uč. str. 12 a 13
  • nová písnička – uč. str. 11 – NAUČIT

Prosím o podepisování domácích úkolů. Děkuji.


Pátek 24. 9. 2021

Český jazyk:

  • řazení slov podle abecedy
  • uč. str. 14/5, 6, 7
  • Domácí úkol: PS str. 9/4
  • Domácí úkol: Písanka str. 8 dokončit a str. 10 celá

Matematika:

  • uč. str. 18/2, 4 a str. 19 celá
  • Malá matematika str. 9/2
  • Domácí úkol: Sešit se sovou str. 1 celá

Prvouka:

  • uč. str. 7
  • PS str. 11 – Vybarvování trojic, které patří k sobě
  • Domácí úkol: uč. str. 6 a 7 – přečíst růžové rámečky

 

Děti, které nebyly zkoušeny z abecedy nebo mají známku horší než 2- budu zkoušet ve středu

27. 9. 2021 je ředitelské volno, družina pro nutné případy zajištěna.

28. 9. 2021 Den české státnosti


Čtvrtek 23. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 13/1, 2, 3
  • PS str. 9/1, 3
  • Čítanka str. 14 (Jak písmenko M uteklo)
  • Písanka str. 8 – 4 řádky
  • Domácí úkol: PS str. 9/2

Matematika:

  • uč. str. 16/3 a str. 17/2, 3 a str. 18/1, 3
  • Malá matematika str. 8/1
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 8/2, 3

Na 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Středa 22. 9. 2021

Český jazyk:

  • zkoušení abecedy
  • uč. str.  13/4 – na fólii
  • PS str. 8/1, 4
  • Čítanka str. 13 (Jak písmenko M uteklo)
  • Písanka str. 7 – 4 řádky
  • Domácí úkol: Písanka str. 7 – dokončit + čtení textu z listu (Kuřátko a kachňátko – 2x)

Matematika:

  • Pětiminutovka
  • uč. str. 16/1, 2 a str. 17/1
  • Malá matematika str. 7/2, 3
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 7/1

Prvouka:

  • uč. str. 6 – Cesta do školy
  • PS str. 10
  • Domácí úkol: PS str. 10 – vybarvit dopravní značky

Hudební výchova:

  • Zpěv písně Okolo Frýdku cestička
  • Dechová cvičení
  • Nácvik houslového klíče a seznámení s 2/4 taktem

Žáci, kteří si chtějí opravit známku z abecedy, se mohou nechat zítra vyzkoušet.


Úterý 21. 9. 2021

Český jazyk:

  • Diktát
  • uč. str. 12/2, 3 + opakování abecedy
  • PS str. 8/3
  • Čítanka str. 11 (Fík ve škole)
  • Písanka str. 6 – dokončit a str. 7 – 3 řádky
  • Domácí úkol: PS str. 8/2 + podepsat a rozstříhat abecedu (v sáčku donést do školy)
  • Naučit abecedu

Matematika:

  • uč. str. 14/2, 3 a str. 15 celá
  • Malá matematika str. 6/1
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 6/2, 3

Na 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Pondělí 20. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 11/1, 2 ústně + básnička
  • uč. str. 11/3 – na fólii
  • Čítanka str. 10 (Fík ve škole)
  • Písanka str. 6 – 6 řádků
  • Domácí úkol: uč. str. 11 – básnička a str. 12 – abeceda: NAUČIT do středy 22. 9.

Matematika:

  • uč. str. 13 celá a str. 14/1
  • Malá matematika str. 5/3
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 5/1

Anglický jazyk (Chal):

  • opakování barev
  • uč. str. 5: čísla 1 – 12
  • PS str. 5/6
  • Domácí úkol: PS str. 5/7 + naučit se barvy a čísla (uč. 4, 5)

Na 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.


Pátek 17. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 9/1 a str. 10 celá (ústně)
  • PS str. 7/7a), 1
  • Domácí úkol: PS str. 7/7b) a str. 7/1 – 2x text přečíst a modře podtrhnout pozdravy

Matematika:

  • uč. str. 11/3 a str. 12 celá
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 5/2

Prvouka:

  • PS str. 6 a 7 – dokončit

V příštím týdnu (20. – 21. 9.) budou probíhat srdíčkové dny.


Čtvrtek 16. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 9/5, 6, 7
  • PS str. 7/6
  • Čtení na známky (papír z domu)
  • Písanka str. 5 – dokončit

Matematika:

  • uč. str. 9/3, str. 10 celá a str. 11/1, 2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 4/2, 3

Středa 15. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 8
  • PS str. 6/1, 2, 3, 4
  • Čítanka str. 9 – čtení textu a práce s ním
  • Písanka str. 4 – dokončit a str. 5 – 4 řádky
  • Domácí úkol: PS str. 6/5

Matematika:

  • uč. str. 8 celá a str. 9/1, 2
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 4/1

Prvouka:

  • uč. str. 5 – Co děláme ve škole
  • PS str. 6 – povídání o obrázku
  • PS str. 7 – první obrázek

Hudební výchova:

  • uč. str. 8 a 9 – píseň Okolo Frýdku – NAUČIT ZA DÚ

!!! Prosím o kontrolu funkčnosti MS Teams. Je nutné, aby každý žák byl schopen se přihlásit ke svému účtu. V případě problémů prosím o jejich nahlášení. !!!


Úterý 14. 9. 2021

Český jazyk:

  • Diktát
  • uč. str. 7/1 (řazení textu)
  • PS str. 5/3 a str. 5/1 (porozumění textu)
  • Čítanka str. 8 – Čtení textu a práce s ním
  • Písanka str. 4 – 5 řádků
  • Domácí úkol: Písanka str. 4 – dva řádky (k, h a lék) + čtení z lístečku 2x (děti dostaly ve škole)

Matematika:

  • uč. str. 6/5 a str. 7 celá
  • Malá matematika str. 2/3, 4 a str. 3 celá

!!! Prosím o kontrolu funkčnosti MS Teams. Je nutné, aby každý žák byl schopen se přihlásit ke svému účtu. V případě problémů prosím o jejich nahlášení. !!!

Včera žáci dostali papír s podrobnostmi ohledně spolku Chvalská škola, prosíme o zaplacení příspěvku, který je kvůli loňskému COVID režimu snížen.

Zítra proběhne vánoční focení, kdo o fotografie nemá zájem, zašle lísteček.

Žáci mají v aktovce opravený diktát, prosím o podpis.

Z důvodu výskytu vší prosím o pravidelnou kontrolu vlasů.

Děkuji.


Pondělí 13. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 7/1, 2
  • PS str. 4/6 a str. 5/1
  • Čítanka str. 6 a 7
  • Písanka str. 3 – dokončit
  • Domácí úkol: PS str. 5/2

Matematika:

  • uč. str. 5/4, 5 a str. 6/1, 2, 3, 4
  • Domácí úkol: Malá matematika str.2/3 – dva sloupečky

Anglický jazyk (Chal):

  • uč. str. 4 celá
  • PS str. 4/4 a část cvičení 5
  • Domácí úkol: PS str. 4/5 – dokončit a vybarvit dle napsaných barev, zopakovat barvy (viz uč. str. 4)

15. 9. 2021 proběhne dobrovolné vánoční focení. Cena sady je 300 Kč, dodání fotografií bude koncem října. V případě, že o fotografie nemáte zájem, prosím o zaslání lístečku:

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

O fotografování nemám zájem.

Podpis rodiče:


Pátek 10. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 6 celá
  • PS str. 4/7
  • Domácí úkol: PS str. 4/8 + hlasité čtení libovolné knihy

Matematika:

  • uč. str. 4/5 a str. 5/1, 2, 3

Prvouka:

  • PS str. 9

Čtení- každý den musí děti číst NAHLAS 10 minut, vyberte dětem vhodnou knížku, kterou máte doma nebo půjčíte v knihovně. Vhodné jsou knížky s označením PRVNÍ ČTENÍ.

Pokud nebude uveden úkol na čtení- automaticky čtete ze své knihy 10 minut. Od října žáci budou dostávat čtenářský list, kam hravou formou (obrázek, jednoduchá věta) zaznamenají přečtenou knihu.

15. 9. 2021 proběhne dobrovolné vánoční focení. Cena sady je 300 Kč, dodání fotografií bude koncem října. V případě, že o fotografie nemáte zájem, prosím o zaslání lístečku:

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

O fotografování nemám zájem.

Podpis rodiče:

 

Děkuji a přeji hezký víkend.


Čtvrtek 9. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 5/2 (písmena) a str. 5/1 (slabiky)
  • Pracovní sešit str. 3/1, 2, 3
  • Čítanka str. 5 – Nad knihami + čtení vzhledově podobných písmen
  • Písanka str. 3 – 4 řádky
  • Domácí úkol: Pracovní sešit str. 3/4, 5

Matematika:

  • uč. str. 3/4, 5 a str. 4/1, 2, 3 a 4 (tři sloupečky)

 

Prosím o donesení papírových hodin (kdo ještě nemá).

Připomínám, že do pondělí 13. 9. je možnost objednat knihy.


Středa 8. 9. 2021

Český jazyk:

  • Pracovní sešit str. 1/1 a str. 2 celá
  • Čítanka str. 4 a 5 – Mates je pes
  • Písanka str. 2 – dokončit
  • Domácí úkol: Písanka str. 3 – dva řádky

Matematika:

  • uč. str. 2/4, 5 a str. 3/1, 2, 3
  • Domácí úkol: Malá matematika str. 2/1, 2

Prvouka:

  • uč. str. 4 – Naše škola
  • pracovní sešit str. 8 – celá

Hudební výchova:

  • Notová osnova, píseň Běží liška k Táboru

Úterý 7. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 4/2 (práce s básní) a str. 5/1
  • Pracovní sešit str. 1/2, 3
  • Čítanka str. 3 – Učitelka a str. 4 – Září
  • Písanka str. 2 – 4 řádky
  • Domácí úkol: Pracovní sešit str. 1/3 – dokončit

  Naučit báseň uč. str. 4 (od pondělí 13. 9.)

Matematika:

  • uč. str. 2/1, 2, 3
  • Malá matematika str. 1/3, 4

V ŽK najdete informace k platbě za pracovní sešity pro 2. ročník. Prosím o podepsání. Děkuji


Pondělí 6. 9. 2021

Český jazyk:

  • uč. str. 4/1 (práce s písmeny)
  • Čítanka str. 3 – Těšíte se do školy?
  • Písanka str. 2 – 2 řádky

Matematika:

  • uč. str. 1 celá
  • Malá matematika str. 1/1
  • Domácí úkol: malá matematika str. 1/2

Anglický jazyk (Chal):

  • uč. str. 2 – 3 (poslechová cvičení, seznámení s průvodci učebnice)
  • Pracovní sešit str. 2/1 a str. 3/1
  • Domácí úkol: pracovní sešit str. 3/2 + pořídit sešit na slovíčka

 

Zítra budeme mít tělesnou výchovu, která proběhne venku. Prosím, aby žáci přišli v botaskách. Děkuji.


Pátek 3. 9. 2021

Žáci – cizinci dostali dotazník: Jazyková příprava pro cizince. Prosím o vyplnění a odevzdání v pondělí.

14. 9. – 16. 9. proběhne sběr starého papíru

Informace k pondělku:

  • v pondělí proběhne testování žáků
  • škola je otevřena od 7:40 a funguje ranní družina
  • je možné přihlašovat žáky na kroužky – přihlášky naleznete na webu školy
  • od pondělí je výuka dle rozvrhu – naučte děti připravit si pod vaším dohledem aktovku podle rozvrhu, není nutné nosit všechno učení každý den
  • v pondělí končí výuka v 11:40, vyzvedávat po obědě můžete od 11:55
  • na následující týden prosím o zaslání lístečku, zda jde dítě do družiny (počkáme na zajetí systému)

Žáci si donesou:

  • podepsanou a obalenou učebnici ČJ
  • psací potřeby
  • kdo nedonesl cvičební úbor, donese si

Hezký víkend, Lenka Chalupová


Čtvrtek 2. 9. 2021

Dnes žáci dostali katalogy knih. Zájemci odevzdají vyplněnou objednávku do 13. 9. 2021.

Do pondělí prosím o obalení učebnic, které dnes žáci donesli domů (pracovní sešit na AJ a PRV a učebnici ČJ – tu vzadu v tabulce podepsat). Kdo nesežene obal na učebnici AJ a ČJ, může se přes Bakaláře (Komens) obrátit na paní asistentku Krejčovou, která obal případně zajistí.

Prosím o donesení následujících věcí:

  • vyplněný evidenční list – aktualizace údajů
  • linkovanou podložku A4 – 2 kusy
  • desky s drukem A4 + trojúhelník s ryskou + tužku č. 3 – vše podepsané
  • desky s číslicemi z 1. ročníku
  • sáček na lavici
  • stírací tabulku s fixem
  • folie pro psaní tužkou A4 – 2 kusy
  • cvičení úbor – tričko, mikinu, dlouhé tepláky, kraťasy, cvičky do tělocvičny

 

Podle pokynů Ministerstva školství budeme chodit na TV ven. Je nutné, aby v úterý a v pátek, kdy je TV, přišly děti do školy ve sportovní pevné obuvi ( botasky- NE sandály ani střevíčky). Děkuji


Středa 1. 9. 2021

Prosím o donesení následujících věcí:

  • přezůvky
  • vyplněnou a obalenou žákovskou knížku – str. 1
  • obaly na sešity – 4 x A4 a 9 x A5
  • aktovku a penál
  • obalený notový sešit
  • kufřík s potřebami na výtvarnou výchovu

                                           

Škola je otevřena od 7:30, tento týden není ranní družina.

Naše třída jde tento týden na oběd v 11:15, kdo bude dítě vyzvedávat po obědě, tak v 11:40.

Kdo nezaslal informaci o družině, dejte dětem lísteček.

Výuka podle rozvrhu bude začínat od pondělí 6.9.2021


Informace k začátku školního roku:

První školní týden (1., 2. a 3. 9.) není zajištěna ranní družina a škola bude otevřena od 7:30 hodin.

1.září 2021:

  • žáci se nepřezouvají, vydezinfikují si ruce a jdou do své třídy (stejná jako v předešlém roce)
  • žáci se budou testovat- podrobnosti najdete v emailu
  • výuka končí v 8:45- prosím o nahlášení (mail, lísteček), zda jde dítě do družiny a na oběd ( v 9:00 – nudle s mákem)
  • žákům rozdáme žákovské knížky:

V žákovské knížce prosím rodiče o vyplnění aktuálních kontaktů na str. 1 + na spodní volné řádky napište email, který používáte.

Žákovskou knížku si děti donesou vyplněnou 2.9. – NUTNÉ – 3. 9. musím vedení odevzdat zkontrolované kontaktní údaje.

S žáky si během třídnických hodin postupně doplníme termíny prázdnin a třídních schůzek.

 

2. a 3. 9.- výuka končí v 11:40