II. A

Vítejte na stránkách 2. A, kde se každý den můžete dozvědět aktuální informace o dění ve třídě, probraném učivu či plánované akce!

Co nás čeká během ledna:
31.1. poslední hodinu vydání pololetního vysvědčení a třídnická hodina.

Družina v době prázdnin!

  • 3. 2. Pololetní prázdniny (Školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna na naší škole.)
  • 6. 2. až 10. 2. Jarní prázdniny (Školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna následovně: 6. 2. až 8. 2. ZŠ Ratibořická, 9. 2. a 10. 2. FZŠ Chodovická

30.1.2023
ČJ – Tvrdé slabiky
– uč. str. 59/8 a 10 společně, cv. 9 do ČJ – Š (první řádek)
– PS str. 41/4 – dokončit za DÚ
– slohové cvičení – popis zvířete uč. str. 61/1,2

M – slovní úlohy
– VM str. 32 celá
– kontrola str. 31
– MM 14/1 a 15/1

Na 1.2. si děti přinesou do školy oblíbeného plyšáka. Budeme potřebovat na ČJ i VV. Děkuji.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

27.1.2023
ČJ – Tvrdé slabiky
– zkoušení měkkých souhlásek
– malý PS str. 2/1 a PS 3/1
– velký PS str. 41/1,2,3
– písanka str. 37 dokončena, str. 38 celá
– vypravování

M – příprava na násoben
– kontrola DÚ
– VM str. 30 dokončena
– VM str. 31/2,3,4 ( ještě dokončíme společnou kontrolu – děti počítaly samostatně dle svého tempa)

Přeji příjemný víkend. V.T.

26.1.2023
M – příprava na násobení
– rozvoj představivosti (krát)
– práce s počítadlem
– VM str. 30/1
DÚ – MM str. 18/2

PR – Být zdravý
– uč. str. 37
– povídáme si o tom jak posilovat naši imunitu
– youtube: Byl jednou jeden život – tělesná stráž

AJ – obě skupiny – opakování 3. lekce PS str. 17/6, 18/1, 19/3 – opakovací testík – zvířata
– sk. Tománková –  DÚ v PS str. 18/2

Přeji příjemné odpoledne. V.T

25.1.2023
ČJ – zkoušení tvrdých souhl.
– učíme se báseň na tvrdé souhl.
– učíme se měkké souhl.
– malý PS str. 2/1
– DÚ – na pátek se naučit měkké souhlásky
rozdání nových čtenářských listů – další prezentace bude 3. března – na tento den přinést čtenářské listy

M – procvičujeme sčítání, odčítání v oboru 0-39
– VM str. 28 a 29 celá
– učíme se počítat se závorkami

VV + PČ – děláme brusle

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

24.1.2023
ČJ – Tvrdé, měkké souhlásky
– procvičujeme správný poslech souhlásek
– uč. str. 57/2,3 a cv. 5 do ČJ-Š. 
– zápis do ČJ-Š 
– PS str. 40/3 samostatně
– písanka str. 37 (pouze malé z)
– čítanka str. 68 a 69
DÚ – PS str. 40/2 + zítra budu zkoušet odříkání tvrdých souhlásek

M – odčítání v oboru 0-39
– VM str. 27 celá
– MM str. 13/1 samostatně na známky

PR – Zdraví – naše tělo
– uč. str. 36 a PS str. 44
– umíme části našeho těla, popis hlavy a jména prstů.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

23.1.2023
ČJ – Začínáme téma tvrdé, měkké souhlásky
– dnes bylo představeno rozdělení souhlásek
– zápis do ČJ-Š (učíme se souhlásky odříkat a slyšet)
– uč. str. 57/1
DÚ do středy – naučit se odříkat pouze tvrdé souhlásky (viz žlutá tabulka v uč. str. 57)

M – počítání v oboru 0-39 s přechodem
– VM str. 26 + slovní úlohy na tabuli
DÚ – MM str. 13/2

TV – vystoupení artistů v tělocvičně (financováni z OPJAK)

Pokud vydrží sníh do středy, půjdeme na TV ven užívat zimní radovánky. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.1.2023
ČJ – Čtvrtletní písemná práce (opravím během víkendu) – každý měl času kolik potřeboval
– Prezentace čtenářských listů

M – geometrie – úsečky
– VM str. 34 (rýsování do sešitu)

Přeji příjemný víkend. V.T.

19.1.2023
M – sčítání a odčítání do 30
– VM str. 25
– MM str. 12/1 a rychlíci mají i cv. 2

PR – čtvrtletní písemná práce

AJ (Kochánková) – použití vět: It is a dog … Is it a …? Yes, it is. No, it isn´t. 
uč. str. 16

AJ (Tománková) – a little … a big … užití ve větách a práce v uč. str. 16 – popisujeme obrázek s užitím vět. 
– PS str. 14/2, 15/4
– DÚ na příští čtvrtek PS str. 16/5 (procvičení učiva z dnešní hodiny). 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

Učivo probrané 17. a 18.1.2023
ČJ – písanka str. 36 celá
– PS str. 38 celá
– čítanka str. 65-67 (čtení s rozdělením rolí)
– uč. str. 55/7 přepis do ČJ-Š, cv. 8 společně a str. 56/11 společně

M – VM str. 24
– MM str. 8/1 a str. 10 celá a str. 11/1
– dnes čtvrtletní písemná práce

PR – str. 34 doplnění slova do hymny a str. 35 celá

Zítra již budu u dětí. Přeji příjemné odpoledne. V.T.

16.1.2023
ČJ – opakování
– uč. str. 54/3 a 4, dále str. 55/5 a 6 do ČJ – Š
– PS str. 39/2, 3, 4
Z důvodu mé nepřítomnosti se bude psát zítřejší čtvrtletní práce, až v pátek 20.1. Chtěla bych být přítomna. Děkuji za pochopení.

M – VM str. 22 a 23

Z důvodu písemných prací nebudu v tomto týdnu zadávat domácí úkoly, ať mají děti možnost využít ten čas na přípravu a doladit co vše čemu nerozumí. 

Budu se těšit na viděnou dnes v 17h na třídních schůzkách. V.T.

13.1.2023
ČJ – příprava na čtvrtletní písemnou práci, ve které bude:
– slova –  souřadná, nadřazená, protikladná, souznačná, mnohoznačná
– rozdělení slov na slabiky a označení samohlásky, souhlásky
– určit správné písmeno (velké, malé) ve větě.
– seřazení slov podle abecedy
– doplnění u, ú, ů

Vše jsme dnes trénovali.

ve výuce jsme dnes dále dělali:
– písanka str. 35 celá i s diktátem písmen (na známky – některé děti začínají dost lajdat psaní, úchop, sezení) Stále si psací písmo osvojují a je třeba dohlížet na vše co jsme se učili v první třídě. Stále nepsat propiskou!

M – geometrie – opakování přímky a rýsování dle zadání do sešitu.

Ve čtvrtletní práci nás čeká – vše jsme probrali, protrénovali:
– sčítání a odčítání do 100
– doplnění chybějících čísel v příkladu
– slovní úloha
– dokončení číselné řady
– počítání s pomocí rozkladu
– výpočet příkladů a poté porovnání (větší, menší, rovno)
– rýsování
– písemné sčítání a odčítání

Pokud budou děti v době psaní čtvrtletní práce chybět, napíší si po příchodu do školy.

Přeji příjemný víkende. V.T.

12.1.2023
M – příprava na čtvrtletní písemnou práci
– společně na tabuli, ústně a některé příklady vzory mají v sešitě. Ještě budeme pokračovat.

PR – Naše vlast – Česká republika
– PS str. 34 – vybarvená vlajka – za DÚ složit státní znak
– uč. str. 31
– na youtube zajímavosti o ČR

AJ (Tománková) – na rozehřátí zopakování číslic, slovíčka zvířata
– rozhovory – použití otázek a odpovědí: What´s your name? My name is …. 
How old are you? I am …. 
What´s your favourite colour? My favourite colour is …. 
– PS str. 12/5 a 17/7 za DÚ v PS str. 12/6
– uč. str. 13 a 17 čtení a překlad komiksu

AJ (Kochánková) – číslice 1-20 (opakování), slovíčka zvířata
– cvičení: What´s this? This is ….
– uč. str. 16 procvičování velký/malý

HV – druhy not (zatím nota celá, půlová, čtvrťová) – vytleskávání
– v návaznosti na prvouku jsme se učili hymnu
Prosím o zakoupení notového sešitu. Někteří již mají. Stačí podepsat jménem. Sešit určitě nepopíšeme a děti v něm mohou pokračovat i příští rok. 

Dnes po vyučování byl výpadek elektřiny a proto jsem nestihla zapsat na stránky. Později jsem měla povinnosti ve školním klubu. Děkuji za pochopení. V.T. 

11.1.2023
ČJ – uč. str. 54/3 společně a 4 do ČJ-Š
– PS str. 39/1 a 37/5 dokončit
DÚ na pátek – písanka str. 34 celá

Dětem jsem opravila cvičný diktát. Podívejte se na to, prosím od podpis, abych viděla, že i vy víte jak se dětem podařilo a provedení opravy. U některých to nedopadlo dobře a často jsou to chyby jen z nepozorné kontroly. Času dětem dávám opravdu hodně na vše.

M – VM str. 20/5, str. 18/4, str. 21 celá

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

10.1.2023
ČJ – uč. str. 53/4 cvičný diktát (zkouší i děti co jsou doma nemocné)
– PS str. 37/3,4,5 – slabikotvorné R, L, M
– opakování uč. str. 54/1,2

M – Písemné sčítání a odčítání 
– pracovní list – společně počítáme
DÚ – děti dopočítání pracovní list – pouze příklady napsané. Všichni vědí co mají dělat.

PR – Domov – místo, kde žijeme
– uč. str. 30
– PS str. 32 a 33 

Písemné práce: V úterý 17.1. – z ČJ, ve středu 18.1. – z M a ve čtvrtek 19.1. – z PR

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

9.1.2023
ČJ – Slabikotvorné R,L,M
– uč. str. 53/1,2,3
– PS str. 37/1,2
– sloh – já a moje rodina

M – vysvětlení sčítanec, sčítanec, součet 
– VM str. 16/4
– písemné odčítání – VM str. 18/1,2 + příklady na tabuli
– desetiminutovka
DÚ – VM str. 18/2 kdo nestihl a cv. 3

Vážení rodiče, srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají příští pondělí t.j. 16.1. od 17h v naší třídě. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.1.2023
ČJ – Souhlásky
– uč. str. 52 celá
– PS str. 36 celá
– písanka str. 33
– testík na psaní ů/ú
– čtení – Tři králové

M – geometrie – přímka a její označení
– VM str. 19 celá + trénování do sešitu
– MM str. 9/1,2 samostatně
V pondělí připomínám malý testík (10 příkladů).

Přeji příjemný víkend. V.T.

5.1.2023
M – Písemné sčítání
– procvičování příkladů na tabuli
– VM str. 16/1,2
DÚ na pondělí – VM str. 16/3 + MM str. 8/2

PR – opakování – zima
– PS str. 42 celá a část str. 43
– trénování na čtvrtletní písemnou práci

AJ (Tománková) – číslovky 1-20
– pracovní list, trénování s písní, čtení a překlad uč. str. 11 a 12
– otázka How old are you? odpověd I am ….
– DÚ na příští AJ – PS str. 11/4 – děti přiřadí správně otázky

AJ (Kochánková) – opakování slovíček 1-3 lekce – počítání
– PS str. 12

HV – píseň My tři králové

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

3. a 4.1. 2023
ČJ – zopakování pravidel psaní u, ú, ů (v pátek budeme psát na známku)
– písanka str. 32 celá
– diktát slov na tabulky – můžete i doma trénovat slova z PS str. 35/5 – děti v něm měly chyby
a podobná slova se mohou objevit i v pátečním cvičení na známky.
– Dvojhlásky – uč. str. 51/1, 2, 3
– PS str. 35/1 – DÚ 35/2
– čtení -čítanka str. 62 – rozbor a práce s textem
– uč. str. 52/4 – procvičování společně na tabuli
– do ČJ-Š diktát slov: chaloupka, koupelna, loupežník, autorka, souhláska (slova rozdělit na slabiky červenou pastelkou a dvojhlásky ve slovech podtrhnout modře)

M – VM str. 17
– společná kontrola DÚ v MM str. 7/1 + procvičování podobných příkladů (bude pětiminutovka v pondělí)
– MM str. 7 dokončená
– VM str. 20
– MM. str. 10
Omlouvám se za vynechané stránky – nyní jsem 2 dny nebyla přítomna a dětem chci sama vysvětlit písemné sčítání. Děkuji za pochopení.

PR – PS str. 40 + povídání o zážitcích z Vánoc.

Přeji příjemné odpoledne. Zítra již budu u dětí opět já. V.T.

22.12.2022
Vážení rodiče, 

přeji Vám příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce. Přeji pohodu, klid, úsměv ve tváři a zdraví Vám i Vašim blízkým. 
Moc Vám děkuji za dosavadní spolupráci, která je pro mne velmi příjemná. Děkuji za milé dárečky, které jsme s paní asistentkou obě dostaly. Budu se těšit opět v Novém roce 2023! 

P.S. Děti se vracejí d úterý 3.1.2023.

Veronika Tománková

21.12.2022
Projektový den – Vánoční tvořivé dílny.
Zítra si děti s sebou přinesou batůžek, svačinu, penál a ŽK. Kdo chce, může přinést na ochutnávku trochu cukroví či něco slaného. Děti budou v 11:40 naobědvané (pokud si někdo bude vyzvedávat děti přímo po vyučování).

Příjemné odpoledne. V.T.

20.12.2022
ČJ – psaní u, ú, ů
– uč. str. 50/3 ústně
– na tabulky procvičování – diktát slov 
– PS str. 34 celá a 35/5,6 (mám u sebe)
DÚ na 3.1.2023 – do ČJ – D – uč. str. 51/5 

M – VM str. 14 a 15 celá (sčítání, odčítání, rozklad čísel)
DÚ na 3.1.2023 – MM str. 7/1

PR – Vánoce – PS str. 39

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

19.12.2022
ČJ – opakování samohlásky, psaní u,ů,ú
– na tabuli, ústně
– písanka str. 30 a 31 celá

M – sčítání, odčítání, rozklad čísel do sta (po desítkách)
– MM str. 6 celá
– interaktivní cvičení na www.skolakov.eu

Přeji příjemný předvánoční čas. V.T.

16.12.2022
ČJ – opakování samohlásek na pracovní list
– rozdělení slov na slabiky, určování samohlásek, doplňování samohlásek
– psaní u, ú, ů – pravidla psaní do ČJ-Š z uč. str. 50
– procvičování na pracovní list
– čtení čítanka str. 55 
– písanka str. 29 celá

M – geometrie – ve starém VM str. 64 a MM str. 48

Připomínám – prosím o nějaký dárek do tomboly viz. výše – může být i hračka či kniha, kterou už Vaše děti nepotřebují a hodila by se pro chlapce i dívku. Děkuji Vám  za spolupráci. 

Co nás čeká v příštím týdnu:
21.12. – středa – celoškolní projektový den – vánoční dílny
22.12. – čtvrtek (poslední den školy v tomto – třídní besídka – děti mohou přinést i trochu cukroví na ochutnání či něco slaného. Není však podmínkou.

V oba výše uvedené dny si děti mohou vzít do školy jen batůžek se svačinou, penálem a žákovskou knížkou. Učit se nebudeme. 

Přeji Vám příjemný víkend. V.T. 

15.12.2022
M – sčítání a odčítání desítek – do sta
– VM str. 12 a 13 celá
– MM str. 5/1
DÚ – MM str. 5/2

PR – Blíží se Vánoce
– uč. str. 34-35 (vánoční zvyky, které dodržujeme a jak to máme doma)

AJ(obě skupiny) – Vánoce – slovní zásoba
– pracovní list
– anglické vánoční písničky

V úterý Vás rodiče srdečně zveme na naše vánoční trhy, které se konají od 13h do 16:30. Můžete zde zakoupit předměty vyráběné dětmi a pořídit tak milé pozornosti pro Vaše blízké. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

14.12.2022
Výlet do svíčkárny Rodas.

13.12.2022
ČJ – Samohlásky – procvičování
– uč. str. 48/3,4
– PS str. 33 celá
– písanka str. 28 celá
DÚ na pátek – uč. str. 48/5 do ČJ – D

M – desítky, jednotky, porovnávání do sta
– VM str. 10 a 11 celá
– MM str. 4 celá

PR – zvířata v zimě
– uč. str. 32 – 33
– PS str. 41

Připomínám zítřejší výlet viz. výše.  – učit se zítra nebudeme!

Přeji příjemné odpoledne. V.T. 

12.12.2022
ČJ – Samohlásky – vysvětlení nového učiva
– uč. str. 48/1,2 – procvičování na tabulky
– čítanka str. 52 – báseň “ První sníh“ – přepis/opis
a čtení básně Zajícova zimní budka.

M – desítky, jednotky – do sta
– VM str. 8 celá a 9/1,2
DÚ – VM str. 9/3

Zítra připomínám vhodné oblečení na vítání občánků. Děkuji.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

8. a 9.12.2022 (pro nemoc doplňuji později – omlouvám se)
ČJ – písanka str. 27 celá
– čítanka str. 53 „Mikuláš – Josef Čapek“ práce s textem
– povídání o svátku sv. Lucie – pouštění videí o Luciích

M – VM str. 6 čas 
– VM- str. 7 geometrie – opakování čáry, cvičení do sešitu
– MM str. 3 celá

PR – Zima – PS str. 38 

AJ (skupiny spojené) – opakování slovní zásoby, kapitola 3 – zvířata

Od pondělí s dětmi začneme pomalu počítání v oboru do 100. Máte-li doma počítadlo, dětem pomůže pro představu a pro první seznámení v počítání do sta. Můžete je dětem dát s sebou. Budu dětem pro představu dávat i početní mřížku. 

Přeji příjemný víkend a v pondělí se budu na děti zase těšit osobně. V.T.

7.12.2022
ČJ – Hláska, písmeno
– uč. str. 47/2,3
– PS str. 32 celá
DÚ na pátek – uč. str. 46/4 – napsat do ČJ – D (každé slovo na nový řádek)

M – Opakování v oboru do 20 s přechodem desítky
– VM str. 4 a 5 celá

VV – vánoční stromeček – tempery
PČ – vánoční přáníčko pro seniory 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.12.2022
ČJ – Slovo, slabika, hláska, písmeno
– PS str. 31 celá
– zápis do ČJ – Š 
– uč. str. 46
– písanka str. 26 celá

M – Opakování sčítání + odčítání v oboru do 20
– VM str. 2 a 3 celá
DÚ – VM str. 1/4

PR – Opakování – rodina
– PS str. 30 celá
– testík – popis savce a ptáka
DÚ na příští úterý 13.12. – PS str. 31

Na 13.12. jdou naše děti co navštěvují družinu na „Vítání občánků“ – prosím v tento den vybavit děti vhodným oblečením. Mohou se převléci, až před odchodem na zámek. Není nutné být v tomto oblečení od rána. Děkuji za spolupráci. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.12.2022
ČJ – Navštívil nás Mikuláš
– Mikulášský příběh – čtení pro děti
Báseň „Na sněhu“ – děti se naučí do pátku 9.12. – mají ji na pracovním listu
PS str. 30 celá – opakování
– Uč. str. 45 – Slovo, slabika, hláska, písmeno – povídání o tom co už známe
DÚ do zítra PS str. 29/3

M – VM str. 63 – dokončena – hodiny (praktické ukázky času)
– VM (nová uč. zelená) – str. 1/1,2,3
– Starý malý i velký Matýsek zatím zůstávají ve škole – dokončíme v něm geometrii a v MM budou děti docvičovat.

Přeji příjemné čertovské odpoledne a večer. V.T.

2.12.2022
ČJ – Inovativní vzdělávání žáků – zapojení moderních technologii do výuky (tablety – žáci samostatně pracovali na www.skolakov.eu – opakování abecedy, slov mnohoznačných)
– uč. str. 43 – opakování  
– PS str. 29 celá
– slohová cvičení podle předloženého obrázku

M – Inovativní vzdělávání žáků – (tablety – žáci samostatně pracovali na www.skolakov.eu – matematické omalovánky)

Děti byly poučeni o bezpečnosti při práci s tabletem. 

Školní družina a školní klub sbírá drobné dárečky pro děti do Klokánku. Chcete-li někdo přispět dárečkem – školní pomůcky, knížka – může být i použitá, nějaké sladkosti, omalovánky – uvítáme vše a pracovníci v Klokánku jistě také. Dárky před Vánoci odveze paní vychovatelka Voráčková, která je v kontaktu přímo s jejich pracovnicí. Není povinností – jen možnost zúčastnit se sbírky. Děkujeme.

Přeji Vám příjemný víkend. V.T.

1.12.2022
PR – Domácí mazlíčci – dokončujeme PS str. 29
– povídáme si o bádání po našich předcích do rodokmenu
– samostatně PS str. 28

M – Slovní úlohy 
– VM str. 62 celá (str. 61 nevyplňovat – dojde na ni)
– VM str. 63 – příprava na hodiny – vysvětlení pojmu jedna čtvrtina – cv. 1

AJ (Kochánková) – opakování první lekce + nábytek formou her

AJ (Tománková) – PS str. 9 křížovka 
– poslech, čtení a překlad str. 9 komiks 
– poslech a překlad uč. str. 10/1 – nábytek
DÚ na příští AJ – děti dostaly pracovní list – napsaná slovíčka doplní ke správnému předmětu

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

30.11.2022
ČJ – Slova citově zabarvená
– opakování slov mnohoznačných, kontrola DÚ
– uč. str. 42/1,2,3 – cv. 2 do ČJ-Š
– PS str. 28/2
DÚ na pátek – PS str. 28/3

M – Měření času – čím měříme čas
– VM str. 59 cv. A, B a str. 60/1,2
DÚ – VM str. 59/c a 60/5

VV- práce s tuší 
PČ – mikulášský zápich, kelímek s čertem na dobroty

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

29.11.2022
ČJ – Slova mnohoznačná
– uč. str. 41 celá
– PS str. 27/2,3,4
– diktát 4 vět
– písanka str. 25 celá
– prezentace čtenářského listu – některé děti co byly dnes ve škole nedonesly čtenářský list. Přinesou zítra – je hodnoceno! Chybějící děti, až po návratu do školy. Další prezentace přečtené knihy – čtenářský list bude 16.1.2023. Prosím, dodržujte zápis o knize – několik vět o čem kniha byla. Dále prosím, aby děti četly denně. Dávám 6 týdnů na knihu – myslím si, že tento čas je dostačující, aby děti přečetly knihu (první čtení). Netýká se samozřejmě všech. Ono je to při čtení poznat, které děti doma čtou. 
DÚ – PS str. 27/1 (na zítra)

M – sčítání, odčítání s přechodem desítky
– VM str. 58 celá a str. 60/3,4

PR – Domácí mazlíčci
– uč. str. 28-29
– PS str. 29 (máme rozpracovanou – dokončíme)
Příští úterý bude malý test – popis savce a ptáka + co o nich víme. Bude stejný obrázek, který jsme s dětmi již dělaly ve škole jako učební pomůcku. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

28.11.2022
1. – 3.h – školní akce
ČJ – příprava na diktát, který bude zítra.

M – VM str. 57/1,2
DÚ – VM str. 57/3,4

Třídnická hodina zaměřena na naše dobré vlastnosti a to proč se máme rádi.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

25.11.2022
ČJ – opakování na www.skolakov.eu – práce na interakt. tabuli
– písanka str. 24 celá
– čítanka str. 36 “ Mimísek “ – rozbor textu, povídání o tom, jak pečovat o miminko, když pláče
– sebehodnocení do ŽK na str. 16 – kdo chybí, udělá si doma a pak mi předá ke kontrole. Zahrnula jsem toto do ČJ, aby děti věděly proč se sebehodnocení dělá a jakým způsobem. Sebehodnocení, prosím, podepište i Vy rodiče. Děkuji. 
Někdo má ŽK ještě u mne – nestihla jsem všem zkontrolovat ŽK v hodině. Předám v pondělí.

M – Geometrie – Bodem může procházet několik přímých čar
– VM str. 55 celá + rýsování do sešitu

V pondělí připomínám návštěva Knihovny Horní Počernice „Chemické divadlo“ (budeme odcházet během 1. vyuč. hodiny. Návrat bude během 3. vyuč. hodiny)

Přeji příjemný víkend. V.T.

24.11.2022
M – sčítání s přechodem desítky 4+
– VM str. 56 celá + rychlící samostatně volná cvičení v MM do str. 25

PR – Rodina – pomoc a vzájemné chování
– výukové video, povídání o pomoci rodičům i prarodičům
– PS str. 27

AJ(Tománková)  – příkazy (point to, look, listen, sit down, stand up) – uč. str. 8 a PS str. 7 celá 
DÚ – PS str. 8/5

AJ(Kochánková) – uč. str. 10 – slovní zásoba

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

23.11.2022
ČJ – slova nadřazená, podřazená, souřadná
– PS str. 26 celá
DÚ – do ČJ – D uč. str. 39/3 c – pouze vybrat jeden řádek slov a seřadit je podle abecedy. Na pátek. 

M – sčítání, odčítání, Matýskův obchod
– VM str. 53/2,3 samostatně na známky
– VM str. 54 celá

Přeji příjemné odpoledne. V.T

22.11.2022
ČJ – Slova souznačná – opakování
– uč. str. 38/4 a 5  + kontrola DÚ
– Slova nadřazená, podřazená, souřadná
– uč. str. 39 – zápis do ČJ-Š
– písanka str. 22 celá
– slohové cvičení – Dopis Ježíškovi

M – sčítání, odčítání, úlohy
– VM str. 52/1,2,4,5 a 53/4
DÚ – VM str. 52/3 a 53/1

PR – Rodina
– uč. str. 24 a 25
– PS str. 26 za DÚ doplnit datum svátku a narozenin do 1.12. + další DÚ do 1.12. – badatelský úkol – na A4 napsat rodokmen – od Já – po prarodiče. Děti vědí jak by měl úkol vypadat. Bude za něj známka.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

21.11.2022
ČJ – Slova souznačná (synonyma)
– uč. str. 38/1,2,3 + zápis do ČJ-Š
– PS str. 25/2,3
– čtení z knihy „Teta to plete“
DÚ – PS str. 25/4

M – Měření teploty (stupně Celsia) – ukázka teploměrů i měření – VM str. 51 celá

V pondělí 28.11. bude 5. vyučovací hodina – třídnická. Počítejte s tím, prosím, při vyzvedávání dětí. Děkuji

Prosím, upozorněte děti, ať nosí úkolníček. Získávají si tím návyk, až se přestane psát každý den na webové stránky. Děkuji

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

16.11.2022
ČJ – opakování slov protikladných
– PS str. 24 dokončena
DÚ – písanka str. 22 dokončit

M – VM str. 49 a 50
DÚ – MM str. 25/1

VV a PČ – ovoce a zelenina

Přeji příjemný víkend. V.T.

15.11.2022
Na zítřejší VV a PČ si děti přinesou nějaké letáky s nabídkou obchodu (LIDL, Albert, Billa, Penny – je to jedno, ale měla by tam být nabídka ovoce a zeleniny) – Děkuji!

ČJ – čtvrtletní písemná práce (1. vyuč. hodina)
– slova protikladná (antonyma)
– uč. str. 37
– PS str. 24/2,3
– čítanka „K čemu je dobrá rodina“ – přepis/opis prvního odstavce
DÚ – uč. str. 35/1 – do ČJ-D děti přepíši první 2 věty ke slovu „uzel“

Dětem příliš nejde přepis/opis. Pravidelně přepisují z tabule, ale dělají v tom velké chyby. Některé děti začínají lajdačit písmo. Později to po sobě nepřečtou. Při DÚ, prosím, o dohled a trvání na samostatném vyhledání chyb. Děkuji za spolupráci. 

M – sčítání s přechodem přes deset 6+
– VM str. 48 celá (kdo měl hotové), MM str. 23 a 24 samostatně

PR – dělali jsme si učební pomůcku – popis savce a ptáka
– dále opakování společných znaků a rozdílů

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

14.11.2022 
ČJ – První část čtvrtletní práce – přepis/opis
2. a 3. vyučování hodina – návštěva divadla – představení Maková panenka.
– po návštěvě divadla děti malují co se jim v divadle líbilo nejvíce (budeme své obrázky prezentovat při čtení)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

11.11.2022
ČJ – příprava na čtvrtletní práci – děti se budou chystat i doma (abeceda, rozdělení věty, pořádek slov ve větě, použití velkým a malých písmen)
– písanka str. 21 dokončena, str. 22 – 4 řádky
– čtení knížky – Teta to plete

M – Geometrie – body na přímce, mimo přímku
– VM str. 47 a MM str. 30
– praktická ukázka – objem, váha

Přeji příjemný víkend. V.T.

10.11.2022
PR – savci a ptáci – rozdíly
– uč. str. 16, 17
– videa o savcích i o krmení ptáčat
PS str. 21 – pouze úkol v zeleném obdélníku. Kdo nestihl dokončí doma za DÚ.

M – Čtvrtletní písemná práce

AJ (obě skupiny) – školní pomůcky – slovní zásoba – hry na point to …
Sk. (Tománková) – aktivní použití otázky What´s this?

Čtvrtletní práce z českého jazyka se bude psát v pondělí – postupně se na ni připravujeme.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

V pondělí 14.11. jdeme do Divadla Horní Počernice na představení Maková panenka. Děti přijdou v pondělí ve oblečení, které se hodí na návštěvu divadla. NE tepláky! Děkuji za pochopení. 

9.11.2022
ČJ – Pořádek slov ve větě
– zápis do ČJ-Š
– uč. str. 36/1 ústně
– PS str. 23/1,2
DÚ – PS str. 23/3

M – Trénování na písemnou práci
– VM str. 46 dokončená
– slovní úlohy + příklady na tabuli

VV –  Povídání o svatém Martinovi – YouTube
– Příjezd sv. Martina na bílém koni

PŠ – Kaštanový skřítek

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

8.11.2022
ČJ – opakujeme si abecedu, poznávání věty, malých a velkých písmen
– písanka str. 19 a 20 celá
– PS str. 22 – slohová cvičení, uč. str. 35
DÚ – písanka str. 21/písmeno c (pouze 4 řádky)

M – kontrola DÚ
– VM str. 45/3,4,5 a str. 46 Matýskův obchod cv. 1

PR – uč. str. 18 – Podzimní rybník
– PS str. 15 + živočichů

Zítra si děti mohou přinést nějaké peníze a přispět si koupí předmětu (náramku, magnetky, klíčenky) na fond Sidus. Nejvyšší částka je 60,- Kč. 

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

7.11.2022
ČJ – Věty, slova a význam slov
– ranní vyprávění o víkendu
– uč. str. 33/3,4 – píšeme do ČJ-Š
– uč. str. 34/5,6 ústně
– PS str. 21/3,4

M – příprava na čtvrtletní pís. práci, kterou budeme psát tento čtvrtek
– procvičování příkladu do sešitu
– MM str. 20/2
DÚ – VM str. 45/1,2

Budu se těšit na shledání v 17:00h. V.T.

4.11.2022
ČJ – Věty, slova a význam slov
– uč. str. 33/1,2 a zápis žluté tabulky do ČJ-Š
– PS str. 21/1,2
– písanka str. 18 celá
– čítanka „Terezka a kaštanový skřítek“

M – Geometrie – body
– VM str. 37/1,2
– MM str. 22/1,2
DÚ na příští pátek: VM str. 37/3 a MM str. 22/3

Přeji příjemný víkend a v pondělí na shledanou na třídních schůzkách od 17h v naší třídě. V.T.

3.11.2022
PR – Význam lesa (skupinová práce)
– děti plní úkoly společně na papír
– uč. str. 13
DÚ na příští úterý: PS str. 20 celá

M – Slovní úlohy, jednotky objemu
– VM str. 44 celá
– MM str. 18/1
DÚ – MM str. 19/2 a 21/2

AJ (Tománková) – Halloween – pracovní list, slovní zásoba, písnička: Halloween | ESL Kids Songs | Pop Education – YouTube

AJ (Kochánková) – Příkazy – hra „Point to“ – píseň uč. str. 7
– PS str. 3 a 4 

HV – píseň Já jsem muzikant
– druhy hudebních nástrojů

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

2.11.2022
ČJ – Slohová cvičení (omluvy)
– uč. str. 32
– PS str. 20/2, cv. 3 – scénka
– druhy vět – pětiminutovka na známky

M – Sčítání, odčítání s přechodem desítky
– VM str. 42 a 43 (VM mám u sebe) – 2 cv. na známku

Dnes jsou děti bez DÚ – opakujte barvy na AJ – bude pětiminutovka na známky (děti o ní vědí již dlouho).

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

1.11.2022
ČJ – procvičujeme druhy vět
– uč. str. 30-31
– PS str. 19/1,2
– pracovní list + ústní procvičování

M – odčítání s přechode přes deset 13-
– VM str. 40 a 41
DÚ – MM str. 17/2,3

PR – opakovací test – stromy
– houby uč. str. 12
– PS str. 19
– místo poslední hodiny ČJ jsme si vzali prvouku, když nám v minulém týdnu odpadla. Děkuji za pochopení. 

S přáním příjemného odpoledne. V.T.

31.10.2022
ČJ – Věty přací

– zápis do ČJ-Š
– uč. str. 28-29
– PS str. 18/1,3
– zkoušení básně
DÚ – PS str. 18/2

M – Sčítání s přechodem desítky 7+
– VM str. 38-39

Příští pondělí 7.11. od 17:00h se konají třídní schůzky. Budu se na Vás těšit s naší třídě 2.A.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

21.10.2022 
ČJ – Věty rozkazovací
– uč. str. 27 – 28/6
– písanka str. 15 celá
– PS str. 17/1 a 3
DÚ na dny volna: písanka str. 16 celá

M – počítání s jednotkami hmotnosti
– VM str. 33, str. 34/1,2,4,5, str. 35
DÚ na dny volna: VM str. 36 celá, MM str. 15 a 16 celé

Přeji Vám příjemné podzimní dny. V.T.

20.10.2022
Omlouvám se za pozdní doplnění – včera ve škole nefungoval internet. Děkuji za pochopení.

PR – opakování – stromy (příprava na test, který bude 1.11.)
– PS str. 16 + 17
– děti mohou opakovat doma z uč. str. 8, 9, 10 a PS str. 16 a 17

M – VM str. 31 a 32 – DÚ 32/3.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.10.2022
ČJ – uč. str. 26/5 samostatná práce – přepis, doplnění znamének na konci věty (nebylo na známky – pouze u bezchybných jsem dala známku k sobě)
– uč. str. 26/7

M – odčítání s přechodem deset 12-
– VM str. 29 – společně kontrolujeme, dokončujeme
– VM str. 30/1,2,4 – za DÚ cv. 3

PČ – podzimní lucerny na čajovou svíčku 
VV – vybarvujeme státní symboly, výzdoba na blížící se státní svátek.

Zítra nás místo hodiny AJ čeká prevence od Policie ČR. 

Zítra ráno můžete před školu přinést sběr starého papíru. Za přinesený sběr předem děkujeme. Papírek s počtem kil dejte, prosím, dětem. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

18.10.2022
ČJ – věty tázací, věty oznamovací
– tvoření vět tázacích, poznáváme věty – práce na skolakov.eu
– zápis do ČJ-Č
– písanka str. 14 – za DÚ dokončit doma stránku
– učíme se správný přednes básně ( Pouštění draků ) – děti se naučí báseň do 31.10. – mají ji na papíře s sebou domů.

M – pětiminutovka (9+, 11-) – na známky
– VM str. 28 a 29 (dokontrolujeme si zítra)

PR – Les – stromy, keře, rostliny, plody
– uč. str. 10-11
– PS str. 17 první 2 sloupky – název

Již mám u sebe fotografie – vánoční sady. Kdo se fotil, přinese 330,- Kč. Děkuji. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

17.10.2022
ČJ – věty tázací
– PS str. 16/2
– uč. str. 24
děti psaly řazení slov podle abecedy, ale dopadlo to tak špatně, že známky psát nebudu a zopakujeme si to v pátek. Prosím o trénovaní řazení různých slov podle abecedy. Děkuji.
– prezentace čtenářských listů – další prezentace bude 29.11.
DÚ – PS str. 16/3

M – VM str. 26/1,2
– VM str. 27 celá

Třídnická hodina – zhodnocení uplynulého měsíce. Děti si píši pro sebe dopis co chtějí během dalšího měsíce zlepšit. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

14.10.2022
ČJ – Druhy vět
– uč. str. 22-23
– PS str. 16/1 a 17/2
– vymýšlíme věty
– čítanka str. 18 práce s textem

M – Geo – trénujeme práci s pravítkem – přímé a lomené čáry
– VM str. 26/3 (tělesa)

Na pondělí připomínám čtenářské listy a děti opakují abecedu – bude malá pětiminutovka na řazení slov.

Přeji příjemný víkend. V. T.

13.10.2022
PR – uč. str. 9 – Jehličnaté stromy
– děti mají namalovat na papír dle uč. str. 8 dub (list a plod), buk (list a plod). Udělají i marodi – budu hodnotit.

M – VM str. 24 celá 
– sčítání, odčítání na tabulky

AJ – skupiny spojené (učivo doplním).

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

12.10.2022
ČJ – Druhy vět – uč. str. 22 – vysvětlení žlutého rámečku, báseň Borůvky a úkoly pod ní.
– Děti zkouší vymýšlet oznamovací věty

M – VM str. 23 celá
– pamětné sčítání, odčítání

Přeji příjemný večer. V.T.

11.10.2022
ČJ – uč. str. 21/1, 2, 3 – práce s textem – tvoření vět

– písanka str. 13

M – MM str. 12 a 13 celá

Omlouvám se za pozdní zapsání. Onemocněl mi syn. Pokusím se být zpět u dětí co nejdříve (vidím to na pátek). Pro suplující kolegy budu vybírat takové učivo, abych si mohla novou látku vykládat já – děkuji za pochopení. Přeji příjemný večer. 

10.10.2022
ČJ – Tvoření vět – uč. str. 21/7
– PS str. 14/1,2,3 
– tvoření vět ústně a na tabuli
čítanka str. 16-17 

M – Počítání s neznámou
– VM str. 22
DÚ – MM str. 11/2

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

7.10.2022
ČJ – Mluvení ve větách, PS str. 13/4,5
– zápis do sešitu – rozšiřujeme věty (Maminka peče. Maminka ráda peče. Pes štěkal. Pes hlasitě štěkal. + podobné věty – můžete trénovat doma.)
– písanka str. 12 celá
– čítanka str. 15 – čtení + práce s textem

M – geometrie – opakujeme čáry (do sešitu) – kdo zvládl dostal známku. Ostatní dostanou šanci příště.

Přeji příjemný víkend. V.T.

6.10.2022
M – počítání s jednotkami délky
– ukázky různých druhů metrů
– VM str. 21/1,2,3 a MM str. 10/1
DÚ – VM str. 21/4,5

PR – Podzim uč. str. 8 a PS str. 14

AJ obě skupiny – uč. str. 5 čísla
– PS str. 5
– DÚ skupina Tománková – PS str. 5/2
– DÚ skupina Kochánková – PS str. 5/1

HV – Rytmická cvičení, hudební nápaditost
uč. str. 15-17, ukázka předehry k Prodané nevěstě

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.10.2022
ČJ – mluvení ve větách
– zápis do ČJ – Š z učebnice str. 19
– PS str. 12 celá a 13/1
DÚ na pátek – písanka str. 11 celá

M – měření délky, jednotky délky
– VM str. 20
– MM str. 9/2 na známku 
děti si mohou zítra přinést nějaký metr (nechám na jejich výběru)

PČ – modelování – geometrická tělesa
VV – slunce z listů (obtisk)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

4.10.2022
ČJ – slohová cvičení uč. str. 17/2,3,4
– mluvení ve větách uč. str. 18
– diktát (děti psaly diktát z toho co měly včera za DÚ)
– řazení slov podle abecedy (pracovní list)
– čítanka str. 12/písmenka – přepis do sešitu – čtení
– čítanka str. 13 čtení „Jak písmenko M uteklo“

M – příklady do sešitu, počítání úloh na tabuli (příklady s přechodem 10), marodi si místo toho vypočítají VM str. 19 celá
DÚ – MM str. 9/1

PR – opakování PS str. 12 a 13

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

3.10.2022
ČJ – opakování abecedy, uč. str. 16/8
– PS str. 11 kontrola DÚ + podobné situace
– písanka str. 9 a 10 celá
– čítanka str. 12 – práce s textem
DÚ – uč. str. 16/10 přepsat do sešitu ČJ-D

M – VM str. 17/2,3 společně
– VM str. 18 celá samostatně (zítra ještě dokontrolujeme)

Prosím na středeční výtvarnou výchovu přinést pár listů. Stačí sebrat ve středu ráno cestou do školy. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

27.9.2022
ČJ – řazení slov, opakování abecedy
– uč. str. 15/2,3,4,5 a str. 16/6 na tabulku
– písanka str. 7 dopsaná, str. 8 celá
– PS str. 10
– básně, povídání sv. Václav
DÚ – PS str. 11 celá (lehká cvičení)

M – uč. str. 16 a 17
DÚ – MM str. 8 celá 

Děti včera dostaly k vyplnění čtenářský list, který přinesou 17.10. k prezentaci přečtené knihy. Marodům listy dodám po návratu do školy. 

Připomínám dnešní oslavy výročí školy od 17h. Všichni jste srdečně zváni. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

26.9.2022
ČJ – abeceda, řazení slov  + seznámení se složitějším řazením slov
– uč. str. 14 a 15/1
– PS str. 9/2,4
– zápis do školního sešitu
DÚ – písanka str. 6 (u) a str. 7 (4 řádky)

M – jednotka české měny – VM str. 15 a MM str. 7

Abeceda se dá i hravě opakovat na www.skolakov.eu – doporučuji opakovat, aby se to dětem ukotvilo.

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

23.9.2022
ČJ – zkoušení abecedy (děti, které neuměly si známku mohou opravit v pondělí)
– diktát vět
– uč. str. 13/1,2,3 řazení slov podle abecedy
– PS str. 9/3
– čítanka „Fík ve škole“

M – Geometrie – Čáry (křivá, přímá, lomená
– VM str. 25 celá
– zápis do sešitu – učíme se správně přikládat pravítko a rýsovat 
DÚ na další hodinu geometrie tj. 7.10. – MM str. 14 celá

Prosím o opakování abecedy. Pro některé začíná být učivo náročnější a je potřeba v tom děti nenechat. Jsou malé na to, aby vše zvládaly bez pomoci rodičů. Děkuji za Vaši spolupráci.

Přeji příjemný víkend. V.T.

22.9.2022
PR – Cesta d školy – uč. str. 6 a PS str. 10
– bezpečnost při cestě do školy i ze školy, bezpečné chování v provozu 

M – VM str. 14/1 a MM str. 6 celá (přechod přes desítku)
DÚ – dopsat VM str. 14/2,3 – na pondělí 26.9. 

AJ(obě skupiny) – uč. str. 4 – barvy, opakování (poslech a ukazování)
– PS str. 4/4 (hry – point to)
DÚ skupina Tománková – PS str. 4/5
DÚ skupina Kochánková – pracovní list – přepis slov

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

21.9.2022
ČJ – uč. str. 12/2,3 (abeceda)

– PS str. 8/2,3,4

M – VM str. 13 celá – počítání s přechodem přes deset (9+)

VV – dopravní značky
PČ – srdíčkový řetěz – podpora srdíčkových dnů

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

20.9.2022
ČJ – pís. str. 6 (i)
– cvičný diktát dvou vět
– diktát tří vět na známky se bude psát v pátek – můžete procvičit (Ota mele maso. Alena sype sůl. Jana myje mísu.)
– uč. str. 11 (abeceda) –  DÚ děti se do pátku 23.9. naučí odříkat abecedu z učebnice str. 12 (viz. tabulka)
– pracovní list s abecedou, procvičujeme abecedu pomocí hry a jmen

M – VM str. 12 (desítky, jednotky)
– MM str. 5/2,3
– VM – kontrola str. 11 Matýskův obchod – děti dělaly samostatně ve zbytku hodiny.

PR – PS str. 8 – samostatná práce (opakování místností ve škole)

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

19.9.2022
ČJ – pís. str. 5 (popis obrázky)
– uč. str. 10/2 – doplňování hlásek
– PS. str. 7/1 (pozdravy)
– čítanka str. 5 „Nad knihami“ a str. 9 „Myši“ – básně
DÚ – písanka str. 5 – dopsat a PS str. 7/2

M – MM str. 4. celá a str. 5/1

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

16.9.2022
ČJ – PS str. 6/4 a str. 7/6 (procvičujeme věty – začátek, konec, oddělení slov)
– uč. str. 9/7 a 8 a str. 10 – pozdravy – slušnost
– zápis do ČJ – Š – správné rozeznání začátku a konce věty.
– návštěva školní knihovny – společné čtení

M – VM str. 7/4, str. 9/3, str. 14/3

Prosím o dohled u dětí při přípravě školní tašky. Rozmohlo se nám tady dost zapomínání. Děkuji Vám za spolupráci.

Přeji všem příjemný víkend. V.T.

 

15.9.2022
M – VM str. 9/1,2 a str. 10/1,2 (více, méně)

AJ (obě skupiny) – pozdravy PS str. 2 a 3
DÚ – PS str. 3/3

PR – PS str. 7 „Ájin oblíbený koutek“

HV – píseň “ Kočka leze dírou“ 
– trénujeme báseň na oslavy školy

Přeji Vám příjemné odpoledne. V.T.

14.9.2022
ČJ – uč. str. 7 . slohové cvičení
– uč. str. 8 – O větách
– PS str. 6/1 a 5
DÚ – písanka str. 4 (k) – na pátek

M – VM str. 5/1 samostatně na známky
– VM str. 6 dokončena

PČ – sova
VV – deštivé počasí

Na zítra připomínám vánoční focení – kdo má zájem. Kdo nechce, může ještě zítra přinést papírek, že nebude focený.

Družinové děti: Vyhledejte družinové zápisníky, které děti dostaly v loňském roce (kdo nemá – pořídí si sám) – Omluvenky do družiny nyní prosíme zapisovat  do družinového zápisníku. Děkujeme za spolupráci!

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

13.9.2022
ČJ – uč. str. 7/3 cviční diktát (děti budou psát diktáty každé úterý)
– PS str. 5/1,2,3
– písanka str. 4 (h)
– čítanka str. 4 „Mates je pes“

PR – uč. str. 5 „Co děláme ve škole“
– PS str. 6 – za DÚ děti doplní dole doplníme do čtvrtka

M – VM str. 5/2,3,4,5 (cv. 1 bude zítra na známky)
– VM str. 6/1 slovní úloha
– DÚ – MM str. 2/4

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

12.9.2022
ČJ – uč. str. 7/1 a 2 (vlastní jména)
– PS str. 3/3,4,5 a str. 4/6,7
DÚ – písanka str. 3 (prvních 6 řádků)

M – VM str. 4/1,4,5 (a kontrola cv. 2 a 3) počítání v oboru do 20
– MM str. 2/2

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

9.9.2022
ČJ – uč. str. 6 celá, práce se slovy – cv. 4 (1.řádek) přepis do sešitu
– písanka str. 2 celá, str. 3 slabiky k obrázkům
– PS str. 4/8
– práce s interakt. tabulí – určovaní slabik ve slovech

M – VM str. 7/1,2,3 (geometrické tvary, osová souměrnost)
– VM str. 8/1,2,3
– MM str. 3/1,2

Přeji příjemný víkend. V.T.

8.9.2022
PR – uč. str. 4 – Naše škola

AJ (obě skupiny) – pozdravy, krátké rozhovory, uč. str. 2 a 3

M – VM str. 3 celá (opakování v oboru do 20)
– DÚ VM str. 4 cv. 2 a 3
– MM str. 2 cv. 1 a 2

Hezké odpoledne. V.T.

7.9.2022
ČJ – uč. str. 5 celá (slabiky, slova, věty)
– PS str. 2 cv. 4 a 5
DÚ na pátek 9.9. – PS str. 2 cv. 6 a 7

M – VM str. 2 dokončena (opakování v oboru 0-10)
Každý pátek budeme mít geometrii (děti – budou mít desky s drukem  velikost A4, ve kterých bude ořezaná tužka a pravítko) – sešit jim dám já. Desky si budou nechávat v lavici. Některé děti již přinesly.

PČ – papírový parník
VV – malujeme zážitek z prázdnin, barvení parníku

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

6.9.2022
ČJ – báseň (Do školy), práce s textem (řádek, slovo, věta)
– přepis do ČJ-Š z uč. str. 4/1 bod e)
– PS str. 1 celá
– čtení – čítanka str. 3 „Těšíme se do školy“ + povídání o
Děti si budou doma číst libovolnou knížku (místo loňského zdokonalujeme čtení). Na přečtenou knihu pak budou vyplňovat čtenářský list, který dětem včas dám. Čas na přečtení první knížky mají děti do 17.10.

M – MM str. 1 celá
– hra – král počtářů
DÚ- VM str. 2 cv. 1

PR – Úvodní hodina „co nás letos čeká“

Prosím postupně obalit všechny sešity i učebnice. Děkuji
V žákovské knížce na poslední straně máte napsané termíny třídních schůzek (pro info).

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

5.9.2022
ČJ – uč. str. 4 (celá) – opakování učiva a práce s textem
– písanka – str. 1 – děti obtahují psací písmena
– nadepisování sešitů (prosím doma obalit)

M – VM str. 1 (celá) – opakování učiva

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

2.9.2022
Děti dnes dostaly učebnice, které budou na konci roku zase vracet – prosím o jejich obalení. Čítanku a hudební výchovu si budou nechávat ve škole. 
Od pondělí mohou děti nosit kufříky, tělocvik, pytlíky a desku na lavici. Prosím přinést všechny zmíněné pomůcky do konce týdne tj. do 9.9.
Od pondělí už pojedeme dle rozvrhu.

Přeji příjemný víkend. V.T.

1.9.2022
Děti dnes dostaly žákovské knížky – prosím o vyplnění první strany, abych mohla aktualizovat údaje. 

Ranní družina bude fungovat, až od pondělí. 

Přeji příjemné odpoledne. V.T.

30.8.2022
Dne 1. 9. si děti nemusí brát aktovku. Čeká nás pouze přivítání po prázdninách. Pro nutné případy je zajištěna družina (děti budou sloučené v jednom oddělení u paní Krajňákové). Aktovky a přezůvky si děti s sebou přinesou v pátek 2. 9., to už nás čekají 4 vyučovací hodiny – čtení školního řádu, nové učebnice, pracovní sešity, žákovská knížka a rozvrh hodin.  Družina již bude v běžném režimu.

Postupně budu připisovat co a jak mají děti nosit do školy, ať to mají rozložené. Stejně tak jim budu dávat i já zmíněné učebnice a pracovní sešity. Přišel mi dotaz na platbu školní družiny. Během září Vám dá paní vychovatelka pokyny k platbě. Myslím, že dostanete nový variabilní symbol pro platbu na letošní rok.

Přeji příjemný poslední den prázdnin :o) V.T.