III. A

Vážení rodiče a milí žáci,

vítejte na nových stránkách třídy 3.A.                   

P.Pauchová

 

8.12.2021

ČJ – Procvičování učiva (vyjm. slova po B, L)
Diktát (s přípravou)
Pracovní list, práce se sešitem  na VS
Čtení – čít. str. 77-79 (Vánočka)
Pís. str. 23 celá
DÚ – PL cv.3, 4 (+ kdo nestihl. dokončí cv. 2 – žebřiny)

M – Sčítání více dvojciferných čísel
uč. str. 43
PS str. 29/1 (1. sloupec), 29/2

AJ (PAU) – Opakování učiva
Test
uč. str. 19 – stolní výuková hra ve trojicích
PS str.19 – dokončení kvízu

AJ (PRO) – Opakování 3. lekce
PS str. 18, 19

 

7.12.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B, L – slova příbuzná
uč. str. 84, 85
Zápis a vysvětlení významu slov příbuzných – sešit na VS
Čtení s předvídáním – čít. str.74-77 – S ďábly v pekle

M – Slovní úlohy
uč. str. 42 celá – zápis výpočtů do M-Š
PS str. 28/3, 4
DÚ – PS str. 28/1, 2

AJ (PAU) – Procvičování učiva (l.1, 2, 3)
uč. str. 18 – poslech, popis obrázku, orientace na obrázku
PS str. 18/1, 2 a str.19/3 a 4 – kvíz A
DÚ – zopakovat slovíčka z l.3 (na testík)

AJ (PRO) – Poslech a překlad
uč. str. 15, 16, 17
PS str. 18/1
DÚ – PS str. 19/3

Pr – PS str. 22, 23, 24
DÚ – PS str. 22 – zakreslit jednoduchou mapu (uč. str.19)

 

6.12.2021

ČJ – Opakování pravopisu – vyjm. slova, párové souhlásky (tabulky)
uč. str. 83, 84/3, 4 (cv. 4 – diktát s přípravou, prošli jsme si)
Čtení – čít. str.72, 73 – zimní a mikulášské básně, Já husárek (video + zpěv)
Pís. str.22 (písmeno G, Q)
+ živé mikulášské překvapení
DÚ – uč. str. 83/2 – první 2 řádky z a) + první dva řádky z b) – do ČJ-D

M – Opakování, procvičování – násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 10
PS str. 27/1, 2, 4, 5

AJ (PAU) – Rozhovory u lékaře (hodnocené)
uč. str.17 – komiks (poslech, překlad, dramatizace)
PS str. 17

AJ (PRO) – Opakování frází
uč. str.15, 16
PS str. 16/5, 17/7
DÚ PS str. 1

HV – Štědrej večer nastal – uč. str.42
Staré tradice – koleda

 

3.12.2021

M (GEO) – Vzájemná poloha bodu a polopřímky + opakování – postup při rýsování
uč. str. 23 a PS str.14/2
SP – rýsování – úkol v sešitě (u mne)

TV – Plavání

VV a PČ – Výroba vánoční dekorace
Prosím, vybavte děti na pondělí dárkovou taškou na láhev (na odnos dekorace – dárku domů).

Pan ředitel Vám zaslal prostřednictvím bakalářů odkaz na dotazníkové šetření (hodnocení školy). Vyplnit lze do 9.12.

Přeji všem hezký víkend,
P.Pauchová

 

 

2.12.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po L – pravopis, slova příbuzná a jejich význam, užití ve větách
PS str. 26
PL – doplnění, zdůvodnění (do sešitu)
Sešit na VS – slova příbuzná (zápis)
DÚ – lístek s doplňováním i/y – nalepit do ČJ-D, vypsat pouze doplněná slova

M – Procvičování učiva
Násobení a dělení – cvičná pětiminutovka
Sčít a odčít. dvojciferných čísel
uč. str.33/1, PS str.26/5, 6

Pr – Práce s mapou a buzolou
Čtvrtek 16.12.  – návštěva chvalského zámku – vánoční výstava, přinést 20,- Kč.

 

1.12.2021

ČJ – 1)Vyjmenovaná slova po B, L
Procvičování, tabulky, diktát
uč. str. 80/5, 6
2) Sloh – V knihovně
uč. str.80 – 82
str.82/3 – vyplnění přihlášky  – do ČJ-Š
3) Prezentace přečtených knih

M – Odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10 (pamětné i písemné)
uč. str. 40, PS str.26/1,2
DÚ PS str. 26/3, 4

AJ (PAU) – Rozhovory (U lékaře) s využitím slovní zásoby (příště na známky)
Zdravý životní styl
uč. str. 15, 16, PS str. 15, 16/5
DÚ – PS str. 16/6 (obrázek + alespoň tři pokyny), na pondělí

AJ (PRO) – Zdraví a nemoc
uč. str. 14, 15 – poslech, čtení, překlad
PS str. 14/1, 2
DÚ – PS str. 15/3, 4

Na zítra si všichni přinesou sešit na VS (kdo má ještě doma).

 

 

30.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po L
uč. str. 79/3, 4
PS str. 25/1, 2, 3
DÚ – uč. str. 79/3 – první dva řádky přepsat do ČJ-D

M – Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
PS str. 25/4, 5, 6 a 24/5, 6
+ SP do M-Š (příklady se závorkami)

AJ (PAU) – Zápis a nácvik slovní zásoby k tématu Zdraví a nemoc (2. část)
uč. str.15 – minikomiks

AJ (PRO) – Opakování 2. lekce
Slovíčka ke 3. lekci – slovníček
DÚ – procvičení slovní zásoby

Pr –  Orientace v krajině, směrová růžice
uč. str. 18, PS str.22
DÚ – Jak se orientujeme v přírodě 

29.11.2021

ČJ – 1) Procvičování pravopisu – vyjm. slova po B
IT tabule, tabulky, doplňovací cvičení – do ČJ-Š
2) Vyjmenovaná slova po L
– uč. str. 77,78/1, 2 (cv.2 – vypsat vyjm. slova po L – k nim dohledat slovo příbuzné z článku – ČJ-Š)

M – 1) Procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky
2) Sčítání (pamětné i písemné) dvojciferných čísel s přechodem přes 10
– uč. str.39, PS str.25/1
DÚ – PS str. 25/2, 3

AJ (PAU) – Téma zdraví a nemoc
– zápis a nácvik 1. části slovíček (nemocným vložím do Teams)
uč. str. 14 – píseň, minirozhovory „U doktora“
PS str. 14/1, 2
Opakování spellingu

AJ (PRO) – dokončení l.2, procvičování učiva

HV – taktování
Píseň Dú, valaši, dú + nácvik vánoční koledy – Nesem vám noviny (naučit první dvě sloky . str. 41, 42)

 

 

26.11.2021

ČJ – 1) Procvičování pravopisu (vyjm. slova po B) – PL
2)  Seznámení s vyjm. slovy po L – zápis do ČJ – Š – NAUČIT

M (GEO) – 1) Opakování – krychle a kvádr (nákresy + zápis do sešitu – u mne)
2) Správný postup při rýsování – uč. str.21 (na tabuli, příště prakticky do sešitu)
3) Polopřímka – uč. str. 22, PS str.14/1 a), b), c)

M – Slovní úlohy
– uč. str.38 (výpočty do M-Š)
PS str. 23/4, 5

Tv – Plavání

Ve středu 1.12. – prezentace přečtených knih – čtenářské deníky.

Přeji všem hezký a klidný adventní víkend,
P.Pauchová

 

25.11.2021

ČJ – Vyj. slova po B – slova příbuzná, vysvětlení významu, procvičování
Pracovní list + práce na IT (školákov) – slova příbuzná, zápis do sešitu na VS, význam slov, užití ve větách
Čtení – Pověst o Macoše (vyprávění, orientace v textu), čít. str.60

M – Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – procvičování, pětiminutovka
uč. str. 37 a PS str.23/1 (část)
DÚ – PS str. 23/2,3

Pr – Krajina
uč. str. 16, 17 a PS str. 20, 21

Zítra místo VV a Pč je výjimečně ČJ a M (+M GEO). 

Děti si dnes v rámci TH vylosovaly spolužáka, kterému koupí vánoční dáreček (do 100,- Kč). Mají nalepeno v ŽK. Nepřítomným nalepíme po návratu. 

 

24.11.2021

ČJ – 1)Opakování probraných pravopisných jevů
Tabulky, diktát
2) Vyjmenovaná slova po B, význam slov, slova příbuzná
uč. str. 77/10, PS str.24/6
Pracovní list, zápis do sešitu na VS (slova příbuzná, pro nemocné zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prezentace/prezentace-B.html)
Čtení – čít. str. 49 – Vančura: Kubula a Kuba Kubikula (práce s obtížným textem, hledání zvláštních slov, archaismů)
DÚ – list – nalepit do ČJ-D, doplnit y/i, vypsat slovní spojení s  y/ý

M – Odčítání dvojciferných čísel do celé 10
uč. str.36, PS str.22 a 23/1

AJ (PAU) – Opakování slovní zásoby, testík
Věty s vazbou there is/are – správný slovosled, předložky místa
Komiks – poslech, četba, dramatizace
uč. str.13, PS str.13/9,10

AJ (PRO) – Opakování slovíček
uč. str. 12 – 13
DÚ – PS str. 12/8 + zopakovat slovíčka, příště testík

Chválím děti za chování během včerejšího výletu, vše proběhlo hladce a máme spoustu nových zážitků :-).

 

23.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B, jejich význam, užití ve větách
uč. str. 77/9 a PS str. 24/5

Výlet do NG – Co si šeptají andělé

     

     

 

22.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B – sloveso BÝT
uč. str. 76 celá – červené rámečky (zápis do ČJ-Š) + příklady
Práce s IT – rozdíl BÝT/BÍT
Sešit na VS – zápis slov příbuzných ke slovům BÝT, BYDLIT, OBYVATEL (nemocným dám natištěné)
Čtení – čítanka str.44 (hry se slovy, hádanky, vymýšlení podobných slov s číslovkami)

M – Sčítání dvojciferných čísel k celým desítkám
uč. str.35, PS str.21/1,2,5,6
DÚ PS str. 21/3, 4

AJ (PAU) – Opakování slovní zásoby, předložky místa (on, in, under, behind) ve větách
uč. str.11 – píseň + hledání brouků, str. 12 – čtení s porozuměním
PS str. 11 celá a str.12/7 (PS u mne)
Příště test na slovíčka z l.2

AJ (PRO) – Opakování slovní zásoby
uč. str.12 – čtení, překlad
PS str.11/6
DÚ PS str. 12/7

HV – testování
Píseň Dú, Valaši, dú – naučit text

Dnes od 17.30h jsou třídní schůzky online.

Zítra výlet do NG s workshopem, učíme se 1.vyučovací hodinu (ČJ). S sebou batůžek, pití, svačinu, kdo má, vezme si průkazku MHD. Návrat mezi 13 – 13.30h, na oběd půjdeme společně.

Ve čtvrtek 25.11. je třídnická hodina (6.vyučovací).

 

 

 

19.11.2021

M(Geo) – Prostorová geometrie – krychle a kvádr
uč. str. 18, 19
PS str.12

TV – Plavání

PČ a VV – Domek z papíru – skládanka
Stříhání a nalepování vyjmenovaných slov po B do sešitu na VS

V pondělí 22.11. od 17.30h jsou čtvrtletní třídní schůzky – opět online přes MS Teams. Jste srdečně zváni, již je v kalendáři.

V pondělí 22.11. ráno  je testování. 

V úterý 23.11. je potvrzená exkurze do NG (pokud se do pondělí už nic nezmění) program Co si šeptají andělé, 1. hodinu se budeme učit, odjezd v 8.50h.

Hezký a klidný víkend všem.
P.Pauchová

 

 

18.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B – tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná
uč. str. 75/3 (tabulky, tabule) 75/5a) – přepis do ČJ-Š (u mne)
PS str. 23/3, 4 (u mne)
Čtení na známky – Myši patří do nebe (diskuze k článku, filmové zpracování)
DÚ – uč. str. 75/4 (i podtrhat)

M –  1) Opakování – násobilky, cvičná pětiminutovka
2) Slovní úlohy
uč. str.34 (Cv.1, 2, 3 – výpočty do M-Š)
PS str.20/5, 6 (u mne)

Pr – Test
+ PS str.19

 

12.11.2021

M (GEO) – 1) Procvičování učiva
uč. str.16, PS str.10 celá, str. 11/5 (PS u mne)
2) Prostor a rovina
uč. str. 17, PS str.13/1, 3 (prostorová představivost, krychlové stavby)

VV a PČ – Lucerna – lampion ze sklenice

TV – plavání

15. a 16.11. – ředitelské volno, družina pro nutné případy zajištěna (od 7 do 16h)

17.11. – státní svátek

18.11. – testování dětí i pedagogů

Děti dnes dostaly k nahlédnutí čtvrtletní práce z ČJ a M. Prosím přinést v neporušeném stavu ve čtvrtek zpět.

Přeji všem pěkný víkend a pevné zdraví,
P.Pauchová

 

11.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B – seznámení, tvary slov
– uč. str. 74/1,2
písemně do ČJ-Š – vypsat vyjmenovaná slova po B z učebnice + str.74/2 – vypsat tvary vyjmenovaných slov
Čtení – čít. str.45-48 (Růženka), správná technika hlasitého čtení, časté chyby (+ diskuze o lhaní – je někdy omluvitelné?)
Pís. str.20 (u mne)
DÚ – PS str.23/1,2 + naučit vyjmenovaná slova po B
Čtení s přípravou – čít. str.52-55 (Myši patří do nebe)

M – čtvrtletní písemná práce
DÚ (na dny řed. volna) – PS str.20/1,2,3,4 (omlouvám se za překlep, kdo již udělal str.24, nechá to tak 🙂 )

Pr – Krajina – str.15
Den válečných veteránů

Na zítra na Pč připomínám skleničku (ne velkou, bez etiket).

 

10.11.2021

ČJ – Čtvrtletní písemná práce
Opakování třídění souhlásek s důrazem na obojetné souhl.
Vyvození pravidla o psaní y/i po obojetných souhláskách
uč. str.73 – zápis do ČJ-Š (obojetné souhlásky + vždy dva příklady slov z článku)
PS str. 22
Čtení – čít. str. 56-59 – Lentilka pro dědu Edu
– recitace básní
Pís. str.19 – diktát slov (u mne)

 

M – Sčítání a odčítání dvoucifer. čísel bez přechodu 10 – procvičování
uč. str.33
PS str.18/5, 19/1, 3 (PS u mne)

AJ (PAU) – Minitest 1
Předložky místa, nácvik 2. části slov. zásoby k l.2
uč. str. 11 , PS str.11/4
 DÚ – PS str. 12/8 (vzor ve cv. 7) + naučit slovíčka z l.2

AJ (PRO) – uč. str.11 – poslech + slovní zásoba
PS str.11/4
DÚ PS str. 11/5 + naučit slovíčka k l.2

Na páteční Pč vybavte děti menší sklenicí (od jogurtu, marmelády – na čajovou svíčku) – vyrobíme si lucerničky na Počernická světýlka (14.11. od 17h).

 

 

9.11.2021

ČJ – Opakování, procvičování učiva – abeceda, hlásková stavba slov
Běhací diktát
uč. str.71, 72 . Ověř si, co umíš
Čtení – čít. Příliš drahá nosítka (dočtení – str.40 – 42)
– řízená diskuze – jak pomáháme starším lidem, co potřebují, za co jim vděčíme, čím nás obohacují…
str. 43 – báseň Jejda, jejda, jejda – recitace, tvorba dalších veršů (rým, rytmika)

M – Odčítání dvojciferných čísel bez přechodu 10
uč. str.32, PS str.18/1, 2, 3
DÚ PS str.18/4, 6

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, spelování, překlad vět, minirozhovory
Poslech písně v uč. str.10, popis obrázku

AJ (PRO) – Procvičování slovní zásoby, abeceda, spelování

Pr – práce s mapou

 

8.11.2021

ČJ – Opakování – abecední pořádek, psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
uč. str. 69, 70 (pís. do ČJ-Š: str. 69/1 – seřadit, str.70/3 – jen poslední odstavec, zbytek ústně)
Čtení – čítanka str.38, 39. 40 (k NETRVALO), přednes básní

M – 1) Opakování násobení a děleni
2) Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu 10
uč. str.31, PS str.17/1,2
DÚ – PS str. 17/3,4

AJ (PAU) – 1) Opakování, procvičování slovesa CAN ve větách, otázkách
2) Nová slovní zásoba k l.2 (1. část)
Uč. str. 10, PS str.10/1,2
Minitest přesouvám na středu
DÚ – dokončit PS str. 10/3, podle obrázku ze cv.1

AJ (PRO) – nová slovní zásoba k l. 2 (1. část)
Uč. str.10, PS str.10/1, 2
DÚ – zopakovat věty s CAN/CAN´T


Nemocným(+v karanténě) vložím dnes slovíčka z AJ do Teams (pro obě skupiny).Vložím jako zadání do AJ. Po zapsání do sešitu jen klikněte v úkolu na odevzdat.

Paní učitelka Březinová přesouvá test z prvouky na 18.11.

Čtvrtletní práce bych s dětmi ráda napsala ve středu (ČJ) a ve čtvrtek (M) – dle počtu dětí.

5.11.2021

M (geo) – Geometrické útvary (vrchol, strana) a tělesa
uč. str.14, 15
PS str. 9/1, 2, 3 a str.11/6,7

TV – plavání

Pč – modelování – geometrická tělesa

VV – ilustrace k pohádce

V pondělí 8.11. proběhne plošné testování žáků ve třídě od 8h.

9. – 11.11. – sběr starého papíru

15. – 16.11. – ředitelské volno, ŠD zajištěna pro nutné případy

Prosím, podepište dětem v ŽK čtvrtletní sebehodnocení, nepřítomní si doma vypracují.

 

 

4.11.2021

ČJ – Opakování na písemnou práci
Pracovní list  – společná práce (nemocným zašlu), ostatní mají u sebe
Čtení – čítanka str.33, 34 – básně od různých autorů (přednes, vysvětlení, práce s představou)
Na středu 10.11. naučit jednu z básní.
Pís. str. 19 – dokončení (psací velké E)

M – Opakování na písemnou práci
Slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání – do M-Š (nemocným zašlu)
DÚ – opakování v MS Teams (do pondělí)

Pr – Evropa – naši sousedé
uč. str.14
PS str. 17, 18
Út 9.11. – test ČR, Evropa (uč. str. 13, 14, PS str. 16, 17, 18)

 

 

3.11.2021

ČJ – 1)Pravidla českého pravopisu – seznámení, vyhledávání slov podle abecedy
2) Diktát (z učebnice)
3) Sloh – popis činnosti
uč. str. 65 – 69
Písemně do ČJ-Š – Moje ráno (vytvořit několik vět)
PS str. 20 dokončení – SP (u mne)
Čítanka str.31-33
Pís. str.19 – půlka stránky  (k písmenu E)

 

M – 1) Procvičování – sudá a lichá čísla, počet cifer
2) Zaokrouhlování na desítky
uč. str.30 – tabule, folie
PS str. 16/1, 2, 3
DÚ – PS str.16/4

 

AJ (PAU) – Procvičení spelování, sloveso CAN v čísle jednotném: Otázka, odpověď, oznamovací věta kladná i záporná
Komiks – poslech, četba, překlad, dramatizace
uč. str.9, PS str. 9
V pondělí test k 1. lekci (slovíčka, sloveso CAN)

AJ (PRO) – Opakování CAN/CAN´T
                         Čtení uč. str.9
PS str. 9/7, 8

Prosím o podepsání ŽK – plánované třídní schůzky + plánovaná akce na 23.11. program pro děti v Národní galerii (Schwarzenberský palác) + procházka starou Prahou. Vybíráme 100,- Kč (v případě, že se akce nebude konat, peníze dostanou děti zpět).

 

 

 

2.11.2021

ČJ – Abeceda, řazení slov, slova začínající stejnými hláskami – opakování
uč. str. 63, 64/8 a)b) – písemně do ČJ-Š
PS str.21/2 – doplnit, seřadit první dva řádky
DÚ – Do ČJ-D seřadit podle abecedy poslední dva řádky z PS cv.2/21
          Čtení – čítanka – básně (práce s textem, porozumění básnickým obratům, metaforám)

M – Sudá a lichá čísla
uč. str. 29 – folie
PS str.15/1 (část – dle pokynů), 2, 3, 4

AJ (PAU) – 1) Spelling na známky, abeceda
2) Čtení s porozuměním
– uč. str.8, PS str.8/5
DÚ – PS str. 8/6 

AJ (PRO) – Čtení The dragon crown + překlad
PS str. 7/4
DÚ PS str.8/6

Pr – uč. str.13
PS str.16, 17

 

1.11.2021

ČJ – Abeceda, abecední pořádek slov
uč. str. 61, 62, 63/3
Zápis do ČJ-Š – abeceda malým psacím písmem, žlutý rámeček na str.62, + cvičné řazení slov
Čtení – vyprávění, reprodukce přečteného textu, správné vyjadřování, diskuze o přečteném
– anekdoty (čtení, vyprávění anekdoty)
Psaní – pís. str.18 (u mne)
DÚ – PS str. 21/1

M – 1) Procvičování násobení a dělení – tabulky, cvičná pětiminutovka
2) Jednociferná, dvouciferná a trojciferná čísla
uč. str. 28 celá, cv.2 a 3 – písemně do M-Š (u mne)
PS str. 14/1, 3 (dva sloupečky), 4
DÚ – PS str. 14/2 – vybarvování

AJ (PAU) – 1) Nácvik spelování, opakování abecedy – bude zkoušení (písemné i ústní)
                        2) Sloveso CAN v jednotném čísle (otázka, odpověď kladná i záporná)
– uč. str.7, PS str. 7 celá

AJ (PRO) – uč. str. 8
PS str. 7/3
                        DÚ – zopakovat věty can/can´t – zítra test

HV – Melodie vzestupná a sestupná, opakování stupnice C dur
Nácvik písně Vyletěla holubička ze skály (uč. str.21) – naučit na příští HV

Někteří stále nezaplatili za fotky – mají lísteček v ŽK. Nutné, musíme odevzdat.
Objednávky na knihy s přesnou částkou – do 15.11.

 

26.10.2021

ČJ – Procvičování učiva
uč. str.59, PS str.19, 20/6 a 20/7 (polovina)
uč. str. 59/7 – diktát (prošli jsme), budeme psát
Pís. str.17 (u mne)
Čtení – čítanka – dramatizace pohádky
Čítanka str. 35-38 – čtení na prázdniny k zamyšlení, umět převyprávět

M –  Zkoušky správnosti – násobení a dělení
          uč. str. 27, PS str. 13/1,2
Doma dopočítat str.12, 13 – zbylá cvičení

AJ(PAU) – Sloveso can – věty v první osobě j.č. (I can/ I can´t)
Slovní zásoba k 1. lekci (Sporty) – dokončení, zápis do sešitu, nácvik výslovnosti
Nácvik spelování – sešit
PS str.6/1, 2 – DÚ dokončit obrázek ve cv.2, naučit se slovíčka, trénovat abecedu – spelling

AJ (PRO) – Věty se slovesem can/can´t v osobách já, ty, on, ona
Umět přeložit i napsat
                        DÚ – PS str. 3/5 a str.5/8

 

Pr – str. 13 – kraje ČR

Přeji všem pěkné dny prázdnin,
P.Pauchová

 

25.10.2021

ČJ – Procvičování učiva
uč. str. 57, 58. cv.3/58 písemně do ČJ-Š (slova)
PS str. 19/3 – SP (u mne)
Čtení s porozuměním, hledáním informace – čítanka
Pís. str. 16
DÚ – uč. str. 58/4a) – do ČJ-D

M – Opakování násobení a dělení, cvičná pětiminutovka (tabulky)
Zkoušky správnosti
uč. str. 26, PS str.12/1
DÚ – PS str.12/2

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby (hud. nástroje), sloveso can (She/He  can play …)
uč. str.5, PS str.5 (báseň ve cv.9 – dobrovolný DÚ)
Procvičení abecedy (spelling s oporou)
Nová slovní zásoba (1.část) – Sporty (do sešitu)
uč. str.6 – poslech

AJ (PRO) – Sloveso can/can´t, slovní zásoba Sport (do sešitu)
Uč. str.6 – poslech
PS str.6/1

HV – rytmická cvičení (Na jméno, Ozvěna), rytmický kánon
Poslech V. Novák: V Tatrách

 

22.10.2021

M (GEO) – kontrolní cvičení (rýsování, měření úseček, zápis – do sešitu GEO – u mne)
Opakování – osová souměrnost, souřadnice, rovinné geometrické útvary
Uč. str.11, 12, 13
Stále procvičujeme násobilku, bude opět pětiminutovka – násobilka 1 – 10.
Kdo s násobilkou ještě bojuje, zde je odkaz na učební pomůcku, kterou používáme i ve třídě:

https://www.ucimesehrou.cz/nasobeni-a-deleni-karticky

TV – plavání

VV a Pč – halloweenské tvoření – Strašidelná černá kočka, Duchové (tempera, pastel)

V Teams najdou děti zadání na prvouku od p.uč. Březinové.

Příští týden se učíme v pondělí a v úterý, středa až pátek jsou podzimní prázdniny a státní svátek. Družina pro nutné případy je v ZŠ Spojenců (středa a pátek).

Přišly vánoční fotografie – cena balíčku je 300,- Kč.

Na 15. a 16.11. plánuje pan ředitel pro děti ředitelské volno.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

21.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (H/CH)
Uč. str.53, 54 – na tabulky
PS str. 18 celá, str.17/1 – přepis správných vět (kdo nestihl, dokončí doma)
         Reklamní slogany – hodnocení splnění úkolu

M – Procvičování násobilek (1 – 10), počítání se závorkami
IT, tabulky, cvičná pětiminutovka
Počítání se závorkami do M-Š
Nácvik zkoušky správnosti (uč. str.26/1)
Násobilky je třeba stále procvičovat i doma – u většiny dětí je vidět velké zlepšení :-).
        DÚ – bude zadán v Teams (do pondělí)

Pr – str. 13 – státní symboly
         str. 16 PS – místo z naší vlasti, které mám rád
V úterý – adresa školy, moje adresa – písemný test
20.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (Ž/Š)
uč. str. 52, 53 – ústně, tabulky
PS str. 16/1 – dokončení, str. 17/1 – zatím pouze doplnit
Čtení – čítanka, hodnocení hlasitého čtení
Psaní – pís. str.15
uč. str.54-57 – sloh Reklamní sdělení
Tvorba reklamního sloganu

 

M – procvičování určování času
IT tabule
uč. str.25, PS str.11 celá
Počítání se závorkami – opakování (PS str.10/1)
DÚ – PS str.10/3 (+ cv.2 dobrovolně)

 

AJ (PAU) – Hudební nástroje
uč. str. 4, 5 – poslechová cvičení, výslovnost, sloveso can
zápis slov. zásoby do sešitu – naučit
PS str.3/5, str.4/6, 7
DÚ – PS str.5/8

AJ (PRO) – Hudební nástroje
Slovíčka – naučit
DÚ – PS str. 4/7 – dokončit

Zítra třídnická hodina – 6. vyučovací (odchod na oběd cca ve 13.15).
19.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (S/Z)
Uč. str. 51, 52 – cv.3/51 (slova s pár. souhl. s/z do sešitu)
PS str.17/1, 2
Čtení – čítanka (zítra čtení na známky)
Pís. str.14 (u mne)
DÚ – uč. str. 52/4a) – od druhého řádku (krátká procházka), zdůvodnit stačí doma ústně

M – Pětiminutovka
Opakování určování času – uč. str.24
PS str.11/1, 2 (půlka)

AJ (PAU) – test na dny v týdnu
Nácvik spelování – jméno, cvičný spelovací diktát s oporou v tabulce abecedy
uč. str. 2.3 – poslech.cvičení, opak.otázek a odpovědí
PS str. 2
DÚ – PS str.3/4

AJ (PRO) – Úvod do 3. třídy AJ
Opakování abecedy
DÚ – PS str.3/4

Pr – Test – obec

 

 

18.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (V/F)
uč. str. 49, 50 (folie)
PS str.16/1, 2 (u mne)
Čtenářské deníky – prezentace

M – Procvičování násobení a dělení
– mazací tabulky, cvičná pětiminutovka, výuková hra ve skupinách
DÚ – PL na procvičení násobení s vybarvováním (jedna strana – se sloupečky)

AJ (PAU) – opakování – dny v týdnu (píseň, správná výslovnost i psaní)
                        Anglická abeceda (nalepeno v sešitě) – píseň, správná výslovnost hlásek
DÚ – zopakovat dny v týdnu (testík), zkusit s pomocí tabulky s abecedou vyspelovat (hláskovat) své křestní jméno

AJ (PRO) – Anglická abeceda – seznámení, výslovnost
                       DÚ – naučit abecedu

HV – rytmizace písně Ach synku, synku (orffovské nástroje)
Poslech (A. Webern) – různá kvalita tónů

V tomto týdnu budou psát děti pětiminutovku na násobení a dělení a diktát – jak jsme zvyklí.
Na AJ od zítra již oranžové učebnice + PS – obě skupiny.

15.10.2021

M (GEO) – Procvičování: měření úseček, zápis, jednotky délky, shodnost úseček
                       uč. str. 9, 10
PS str. 8/1 b), 2a)
Procvičování násobilek – PL (dokončit v rámci domácího procvičování)
DÚ – PS str. 8/ 2b), c) (na příští pátek)
Příští týden cvičení z GEO na známky 

TV – plavání

VV a PČ – papírový drak – zápich

Na pondělí 18.10. připomínám čtenářské deníky.

 

14.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (D/T, Ď/Ť)
Procvič. pravopisu – tabulky
Uč. str. 48, 49, cv.3/48 – pís. do ČJ-Š (4 slovní spojení se zdůvodněním v závorce) + cv.3/49 – pouze slovesa v rozkaz. způsobu do ČJ-š
PS str.15/1
DÚ – PS str. 15/2

 

M – Opakování násobilek, počítání se závorkami, slovní úlohy
Uč. str.23 celá – folie
PS str.9/4, 5 (sešity u mne)
DÚ – kvíz v Teamsech, hodnocený

Pr – Tísňová volání
         PS str. 15

Dnes od 18h – cvičné krátké setkání v Teams (najdete v kalendáři).
21.10. (čtvrtek) bude třídnická hodina (6.vyučovací).
Prosím, podepište dětem sešit s cvičnou pětiminutovkou (ve skutečnosti trvala 20 min.).

 

13.10.2021

ČJ – Párové souhlásky d/t
Uč. str. 47
PS str.13,14, 15/2
Pís. str.13 celá
Čítanka str. 13 – 18

M – uč. str. 22
DÚ str.22/4

AJ (obě skup.) – PS str.58
Opakování dnů a měsíců

 

12.10.2021

ČJ – Psaní párových souhlásek (B/P)
uč. str.45,50
PS str.12, 13/1
Čtení, práce s textem- PL
DÚ – doplňovací cvičení v MS Teams, hodnocené

M – PL (opakování násobení a dělení)
+ výuková hra

AJ (skup.spojeny) – Dny v týdnu – PL
Písemný překlad (vazba There is/are)
DÚ – PS str. 59/3

Pr – PS str. 13, 14 – zelený rámeček
DÚ – vystřihnout a nalepit obrázek do sešitu
19.10. – test (obec)

Ve středu 13.10. od 19h – školení MS Teams (pro zájemce) – najdete v kalendáři v Teamsech.

Ve čtvrtek od 18h proběhne cvičné online setkání (žáci) – ověříme si, zda vše v Teamsech funguje. Schůzku najdete v kalendáři.

 

11.10.2021

ČJ – uč. str.44 a 45 – párové souhlásky uvnitř slov
str.42/ 2a) do ČJ-Š – vypsat slova, zdůvodnit pravopis souhlásek uvnitř slov
Pís. str.13 – polovina strany

M – uč. str. 20 – práce na folie
+ cvičná pětiminutovka – násobení, dělení

AJ (skupiny spojeny) – spol. oprava písemné práce
Dny v týdnu (PL) – zápis do sešitu – DÚ-naučit

HV – zpěv písně Ach synku, synku
rytmická cvičení z učebnice
nácvik písně Vyletěla holubička ze skály

 

8.10.2021

M (GEO) –  převody délky – uč. str. 8/2
+ opak. násobení a dělení

TV – plavání

VV – Podzimní ovoce – malba dle předlohy

PČ – Podzimní ovoce – modelování

Procvičujte pamětné násobení a dělení, pracujete na čtenářských denících.

 

Všem přeji pěkný víkend.
P.Pauchová

 

7. 10.2021

Procvičte si násobilku. Klikněte na tento odkaz a zahrajte si s kamarády, nezapomeňte na začátku zadat své jméno, abyste viděli, na jakém místě jste se umístili:

ČJ – Opakování
uč. str. 41
Souhlásky uprostřed slov
uč. str. 42/1

M – uč. str. 19
PS str. 9
Procvičování násobení a dělení – práce do M-Š (kdo nestihl, dokončí doma)

Pr – Obec, život v obci (Horní Počernice)
uč. str. 10, 11
PS str. 12 – žlutý rámeček
zápis do sešitu

Na zítra na VV přinést ovoce (hrušku, jablko, hroznové víno, švestku) jako předlohu.

 

6.10.2021

Čj – Spisovnost a nespisovnost
Uč. str. 34, 35
Sloh – popis práce – uč. str.36,37/1
Pís. str.12, 13 – po Yveta

M – opakování násobilky
PS str. 8/5, str. 9/2 (kdo nestihl, dodělá za DÚ)
Procvičovat násobení a dělení – každý den alespoň 10 příkladů ústně.
Procvičování online: 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

AJ (obě skupiny) – test There is/are
DÚ – PS str.58/2 – horní obrázek

Dnes jsem zadala do MS Teams kvíz z ČJ na procvičení učiva o slovech příbuzných – prosím odevzdat do zítra. 

Dnes od 19h je pro zájemce připraveno školení k MS Teams – připojíte se přes kalendář svého dítěte.

5.10.2021

ČJ – Slova příbuzná a tvary slov
uč. str. 33/4, 7, 8 – ústně
uč. str. 33/5, 6 – písemně do ČJ-Š
Pís. str.12 – dva řádky

M – Procvičování počet. operací
uč. str.17, 18/ 1,2 – folie
DÚ – na folii str.18/3 + ústně procvičovat násobení a dělení

AJ (spojeno) – poslech, překlad vět (PL) – společně
      Skup.PAU: PS str.56, 57
DÚ – PS str.54/5,6

Skup. PRO: PS str. 54/4
DÚ str. 56,57

Pr – Opakování
PS str. 10
DÚ – PS str. 10/cv.1 – vybarvit dopravní značky

 

4.10.2021

ČJ – Opakování – párové souhlásky na konci slov
Ps str.10 celá
Čtení – PL O psích zvycích – práce s textem

M – Opakování početních operací – nás., dělení, sčít., odčít.
PS str. 8/3,4

AJ (skup.spojeny) – Poslech a překlad – PL

HV – Poslech a nácvik písně Ach synku, synku
DÚ – naučit text písně (v učebnici HV)

Děti si připravují zápis přečtené knihy do čtenářského deníku (silné sešity s balónem, prosím používat podložku) :
1) Autor a název knihy, popř.ilustrátor
1) O čem kniha vypráví (ale ne podrobné převyprávění, chceme ostatní inspirovat k přečtení :-), stačí pár vět)
2) Má cesta ke knize – proč jsem si ji vybral/a (někdo mi ji doporučil, líbila se mi obálka, ilustrace, četla jsem už jinou od tohoto autora, mám ráda příběhy o dětech, zvířatech …)
3) Proč se mi líbila/nelíbila
4) Může být i ilustrace ke knize

Nechte děti pracovat co nejvíce samostatně, nejde nám tu o bezchybnost a dokonalost, ale o to, naučit se sami zformulovat větu, myšlenku, názor.

Čten. deníky budeme prezentovat 18.10.

 

1.10.2021

M (GEO) – Opakování převodů
PS str.7 celá. str.8/1A)

TV – plavání

VV a PČ – výtvarné práce na téma IZS do soutěže

 

Z důvodu změny rozvrhů dnes děti přinesou domů nové rozvrhy, ačkoli naší třídy se tyto změny nijak nedotkly.

Přeji všem hezký víkend,
P.Pauchová

 

30.9.2021

ČJ – –        PS str. 11/ cv. 1 a 2 (kdo nestihl, dodělá doma)
– písanka str. 11 celá (sešit ve škole)
– čtení (Teta to zase plete)

M – – PS str. 8/ cv. 1 a 2

Pr – dopravní výchova (skupinová práce na čtvrtku)

 

29.9.2021
Vážení rodiče,
dnešním dnem počínaje jsem bohužel v pracovní neschopnosti, budu Vám tudíž předávat informace o učivu od suplujících kolegů.
P.Pauchová

ČJ – uč. str.30, str.30/2 – písemně do ČJ-Š
PS str.7, 8, 9
Pís. str.10

M – PS str. 7 + PL – násobení, dělení

AJ – opakování There is/are (čtení, překlad)- obě skupiny
Skup. PAU – PS str. 54/4
Skup PRO – PS str. 52/1
DÚ (PRO) – PS str. 52/2

 

24.9.2021

M – GEO – Opakování – měření, porovnávání úseček, jednotky míry a jednoduché převody
uč. str.8, 9
PS str.6/2a)b) a str.7/1 a)b)c)d

TV – plavání
VV a PČ – výroba razítek z polystyrénu, tisk – „Okno do podzimu“

27.9. – ředitelské volno
28.9. – Státní svátek

29.9. od 17.30h – online školení k MS Teams – pro všechny.

Přeji všem pěkné sváteční dny,
P.Pauchová

 

 

23.9.2021

ČJ – Opakování – skupiny bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
Pravopis + hlásková stavba – maz. tabulky
Uč. str. 18, 19, 20, str.20/5 – korektura do ČJ-Š
Pís. str.9 (u mne)
DÚ uč.str. 20/4 – do ČJ-D
+Nácvik čtení – čítanka str.10-12 Kočičí hlavy (děti si vzaly domů čítanky)

 

M – opakování násobilek 2, 3, 4, 5, 10, slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
        Uč. str.15 celá
PS str.6 celá
PS str.6/3 – DÚ

 

Pr – dopravní hřiště – „Jsme účastníky silničního provozu“
PS str. 8,9 –  práce ve dvojicích (u mne)

Děti nezapomenou na opravu diktátu.

 

22.9.2021

ČJ – Opakování – vlastní jména
Sloh – Chováme se k sobě slušně
Diktát
uč. str. 17, 18 a 27, 28, 29
PS str. 8/16 a 9/18 (u mne)
Čtení – Teta to zase plete
Pís. str. 8 celá – velká písmena, vlastní jména, hádanky a rébusy

M – Opakujeme násobilky 1,2,3,10
Uč. str.13,14, 15/1,2
Výuková hra

AJ (PAU) – Procvičování slovíček, otázek a odpovědí s vazbou There is/are
PL str. 53, PS str.53/3
DÚ-PS str.55/7 – obrázek + dvě věty
Naučit slovíčka z l.11

AJ (PRO) – Tvoření vět s There is/are, změna oznamovací věty v otázku
PS dokončená strana 51
DÚ slovíčka z 11. lekce – děti mají ve slovníčku.

Na pátek na VV donést tenký polystyrénový tácek (od uzenin, z krabičky na jídlo) – kdo má, jinak poskytnu ze svých zásob – a dvě víčka od pet lahve.

 

21.9.2021

ČJ – Pravopis y/i po měkkých a tvrdých souhláskách – opak.
uč. str.15, 16/1, 2, 3
PS str. 7/14
Pís.str.7-dokončení
         Čtení – Teta to plete
Zítra diktát s přípravou – z učebnice na str.17 (dnes jsme prošli)

M – Opakování – násobilky 2, 3
Uč. str. 12 a 13/2,3
Výukové hry s násobky
DÚ – uč. str.13/1 – do M – D

AJ (PAU) – procvičování – vazba There is/are – otázka, krátká odpověď
                       PL str. 52 – hra, hledání v obrázku
PS str. 52/2
+ nová slovíčka k lekci (v sešitě) – test bude příští týden

AJ (PRO) – PS str.51/7
DÚ str. 51/8

Pr – Cesta do školy – dopravní výchova
uč. str. 8, 9
PS str. 7

 

20.9.2021

ČJ – Opakování – měkké a tvrdé souhlásky, pravopis
Uč. str.15, 16/4 a), b)
PS str.6/13 (u mne)
Čtení – čítanka – O chytré kmotře lišce
Pís. str.7 – písmeno t, ť (budík už ne!)
DÚ uč. str. 17/5 (do slova zvony) – do ČJ-D

M – Opakování – písemné sčítání a odčítání
Uč. str.11 celá – cv.1 b)c) a 2a)b) – písemně do M-Š (pod sebou = písemné + -)
PS str.5/4, 6 (+cv.5 pro rychlíky), sešity u mne

 

AJ (PAU) – písemné opakování sl. zásoby
Mé oblíbené věci – nová slovíčka, zápis, nácvik správné výslovnosti
PL str.52 – popis obrázků
DÚ – PS str.52/1 – nová slovíčka

 

AJ (PRO) – PS str.50 – zvířata – procvičování slovní zásoby

HV – rytmizace říkadla, rytmický kánon, orfovské nástroje
Opakování probraných písní

Dnes a zítra srdíčkové dny.
Na ČJ si děti přinesou karty y/ý, i/í  z min. škol. roku.

 

17.9.2021

M (GEO) – Opakování – úsečka a její délka
Uč. str.6 a 7
PS str. 4/2 A)B) – opak. na známky, SP
str. 5/1 A,B,C,D a str.6/1 – A,B

TV – Plavání

VV a PČ – konstrukce stavby podle výtvarného návrhu (stavebnice – skup. práce)

27.9.2021 – ředitelské volno (družina pro nutné případy zajištěna).

Přeji všem hezký víkend,
P.Pauchová

 

16.9.2021

ČJ – Opakování – souhlásky a jejich třídění, pravopis ú/ů
Uč. str.14, 15/6
PS str.6/11, 12
Čtení – Teta to zase plete (správná technika čtení, přednes, plynulé čtení)
Stále platí nutnost nácviku hlasitého čtení. Od října opět budeme vést a prezentovat čtenářské deníky.
            Pís. str.6 . psací i a u + úkoly (kdo nestihl, dokončí doma)

 

M – Opakování písemného sčítání a odčítání se správným postupem
uč. str. 9 a 10
DÚ – PS str. 5/1,2 (na pondělí)

 

Pr – Svatá Ludmila – plnění úkolů v areálu chvalské tvrze
Den s Armádou ČR, vyhodnocení výtvarné soutěže

 

15.9.2021

ČJ – Hláska a písmeno, samohlásky
Uč. str.12, 13
PS str. 5/10 (u mne)
Čtení – čítanka (Z.Svěrák – Září), poslech písně
Pís. str. 5 – písmeno k (pís. u mne)+ opis 1. sloky básně z čítanky s ilustrací
Cvičný diktát
DÚ – uč. str.13/3 a) – přepis básně do ČJ-D, podtrhnout dvojhlásky

 

M – opakování – sčít. a odčítání do 100 s přechodem přes 10, sčít. a odčítání celých desítek
uč. str.8 celá, str.9/1

 

AJ (PAU) – procvičování slovní zásoby, hádanky se zvířaty
PS str.51/8 – samost.práce
Píseň Baa, baa black sheep (text v AJ-Š), video na youtube: např. https://www.youtube.com/watch?v=CRHvTTOR8Ns
DÚ – naučit se dobře slovíčka ze sešitu na písemné zkoušení

AJ (PRO) – užití členů a/an u zvířat
DÚ – prac.list str.50 dole – doplnit údaje

Do plnění včerejšího kvízu v MS Teams bohužel zasáhla aktualizace týmů – prosím, kdo kvíz nestihl vyplnit, ověřte si, že máte do teamsů přístup. V případě problémů mne kontaktujte. Děkuji.

 

14.9.2021

ČJ – Slabika, slabikotvorné souhlásky – opakování
Opakování pravopisu – maz. tabulky
uč.str. 11 – celá
PS str. 5/9
Čtení – čítanka (hádanky o přírodě)
Pís. str.4 a 5 – písmeno f, h (pís. u mne)

 

M – stále opakujeme sčít a odčít. do 100
cvičná pětiminutovka (+- do 100)
uč. str.7
PS str.4/3
DÚ PS str.4/4

 

AJ (PAU) – neurčitý člen a/an – použití (zápis do sešitu)
PS str.50/5,6 a 51/7
+ procvičení – otázky, odpovědi, hádanky se zvířaty (porozumění)

AJ (PRO) – opakování slovíček – zvířata (ústně, písemně)
Překlad vět – Tam je/jsou
DÚ – PS 49/4

 

Pr – Svatá Ludmila – výročí
Ve čtvrtek vycházka – dejte dětem vhodné oblečení.

 

Dnes nutno zkontrolovat fungování a připojení k MS Teams – děti budou mít zadaný kvíz z ČJ.

Připomínám zítřejší fotografování (Vánoce) – kdo nechce, přinese písemně (nebo mi napíše do mailu).

 

13.9.2021

Čj – Opakování – slabika (vytleskávání, neslabičné předložky)
uč. str.10
PS str.4 celá, sešity u mne (kdo nestihl, dokončí si cv.8)
Opis textu z tabule (sešity u mne)
Čtení – čítanka str.3 (básně o podzimu), recitace (dobrovolný úkol)
Mluvní cvičení – Mé víkendové zážitky (dbáme na správné vyjadřování)

M – Opakování – +- do 100, zápis jednotek
uč. str. 6, str.7/1a) – společně + SP
PS str. 4/1 (u mne)
DÚ – uč. str.7/1 – b, c, d – přepsat do M-D

AJ (PAU) – cvičný test ze slovíček
Druhá část slov. zásoby k l.10 (zápis do sešitu, nácvik výslovnosti)
PL – str.50 – čtení s porozuměním
PS str.49/3 (vazba There is/are)
DÚ – PS str.49/4 – obrázek, jednoduchý popis (na středu)

AJ (PRO) – vazba There is/are
                        PS str.49/3
DÚ – naučit zapsaná slovíčka

HV – zpěv písně Okolo Hradce – hodnocení
Píseň Starosti s muzikou (uč. str.5) – není třeba nazpaměť
Opakování not, houslový klíč

 

10.9.2021

M (GEO) – opakování učiva – přímka, bod na přímce
uč. str. 4, 5
PS str.2, 3 – celé

TV – plavání
Některé děti neměly igelitovou tašku na ručník, plavky, mýdlo – je to nutné, tašky se na bazénu věší na háček, děti nemohou nosit věci v rukou.

VV a Pč – armáda ČR a její technika – do soutěž

15.9. proběhne vánoční focení žáků ve škole – kdo NEMÁ zájem o fotky, donese lístek.

14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

20. – 21.9. – Srdíčkové dny

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

9.9.2021

ČJ – opakujeme význam slov – pracovní list
Čtení – Teta to zase plete (správná technika čtení)
Pís. str.4 – 1.polovina stránky, písmeno b
DÚ – PL str.15/2 – křížovka (na pondělí)

M – opakujeme sčítání a odčítání do 100
opakování násobilek do 5 (ústně)
         uč. str. 5 celá
DÚ – PS str. 4/2 (na pondělí)

Pr – Jak se chováme
         uč. str.7, PS str. 5, 6

Zítra plavání a geometrie.

Děti mají mít v tašce na plavání jeden sáček navíc – na boty do skříňky

 

8.9.2021

ČJ – opakujeme význam slova – synonyma, antonyma, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná
uč. str.8 – 10
PS str. 2,3 (u mne)
Čtení – Teta to zase plete
Pís. str. 3

M – opakujeme slovní úlohy – správný zápis, výpočet, odpověď
uč. str. 4, str.4/3 písemně do M-Š
PS str. 3

AJ (PAU) – Animal safari – slovíčka (zápis, nácvik výslovnosti), vazba There is/ There are
PL str. 48 – popis, hledání v obrázku, věty
PS str. 48/1, 48/2 – 3 věty (There is/are)
DÚ – PS str. 48/2 – dokončit, + naučit slovíčka i písemně

AJ (PRO) – Animal safari, vazba There is/ There are
PL str. 48 – popis, hledání v obrázku, věty
PS str. 48/2 – 3 věty (There is/are)
DÚ – PS str. 48/1

Kdo by měl zájem o doučování svých dětí v rámci šablon (zdarma) – ČJ, M, kontaktujte paní učitelku Chalupovou (lenka.chalupova@zschvaly.cz  nebo přes komens v bakalářích).

 

7.9.2021

ČJ – uč. str. 8/1 – opakování synonyma (slova souznačná)
PS str. 1/2
Čtení s reprodukcí textu – Teta to zase plete
Pís. str. 1, 2 – opakování psacího písma dle abecedy (kdo nestihl str.2, dokončí doma, ostatní pís. u mne)
DÚ – PS str.2/4

M – uč. str.3 – opakování sčít. a odčítání do 100
PS str. 2

AJ (PAU) – PS str.47, nácvik otázek a krátké odpovědi, opakování slov. zásoby (soutěž ve skupinách)
Na zítra nezapomenout sešit.

AJ (PRO) – PS str.47, opakování slovní zásoby

Pr – úvodní hodina, PS str.5 – obrázky a úkoly pod obrázky

Dnes v ŽK info k platbě za PS, prosím uhraďte do 14 dnů.

 

6.9.2021

ČJ – uč. str. 7 – práce s básní – přednes, rytmus, porozumění (dobrovolný DÚ – naučit báseň na pondělí 13.9.)
Přepis 2.sloky do ČJ-Š
Četba z knihy Teta to zase plete
PS str. 1/1

M – uč. (7. díl – Zdokonalujeme se v počítání do 100) str. 2 – ústně
PS (7. díl) – str.1/1,2,5,6
DÚ – PS str.1/3,4

Aj (PAU) – opakování učiva, slovní zásoba, konverzační otázky + odpovědi
PL (kop.z učebnice) – poslech, porozumění textu
PS str. 46/1,2,3
DÚ – PS str.47/quiz A – slovíčka

AJ (PRO) – opakování učiva, slovní zásoby, představení
PS str.46/1
DÚ – PS str.46/2,3

HV – opakování písní + nová píseň Okolo Hradce – děti mají nalepený text v sešitě (prosím naučit na příští hodinu)

 

V matematice budeme toto pololetí používat díl č.7 – uč. i PS. Děti dostaly folie k učebnicím, do učebnic se nesmí psát!
V pátek si budou nosit Geometrii – učebnici i PS, sešit v deskách + pravítko a tužka by už měl být ve škole.

Na AJ si nosí zatím modrý PS ze 2. třídy a sešit. Oranžové knihy a PS zatím nenosit.

Čítanka i učebnice HV mohou zůstávat ve třídě + zůstávají diktáty a pětiminutovky.

Rozvrh hodin pro 1.pol. školního roku 2021/22:

1. 2. 3. 4. 5.
PO Č M Č A Hv
ÚT Č M A Pr Č
ST Č M Č A Č
ČT Pr Pr Č M Č
M Tv Tv Vv

 

3.9.2021

Třídnické práce, plavání

Opakování Geometrie – uč. str.2,3 – ústně
PS str.1, 2/1,2a)

Od pondělí výuka dle rozvrhu, do 12.35h.

Kdo nedodal, přinese vyplněný evidenční list.

Děti si přinesou kufříky, čtvrtky A4 (20x) a A3 (20x).

14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová