III. A

Vážení rodiče a žáci,

vítejte na nových stránkách třídy 3.A.

P.Pauchová

 

17.9.2021

M (GEO) – Opakování – úsečka a její délka
Uč. str.6 a 7
PS str. 4/2 A)B) – opak. na známky, SP
str. 5/1 A,B,C,D a str.6/1 – A,B

TV – Plavání

VV a PČ – konstrukce stavby podle výtvarného návrhu (stavebnice – skup. práce)

27.9.2021 – ředitelské volno (družina pro nutné případy zajištěna).

Přeji všem hezký víkend,
P.Pauchová

 

16.9.2021

ČJ – Opakování – souhlásky a jejich třídění, pravopis ú/ů
Uč. str.14, 15/6
PS str.6/11, 12
Čtení – Teta to zase plete (správná technika čtení, přednes, plynulé čtení)
Stále platí nutnost nácviku hlasitého čtení. Od října opět budeme vést a prezentovat čtenářské deníky.
            Pís. str.6 . psací i a u + úkoly (kdo nestihl, dokončí doma)

 

M – Opakování písemného sčítání a odčítání se správným postupem
uč. str. 9 a 10
DÚ – PS str. 5/1,2 (na pondělí)

 

Pr – Svatá Ludmila – plnění úkolů v areálu chvalské tvrze
Den s Armádou ČR, vyhodnocení výtvarné soutěže

 

15.9.2021

ČJ – Hláska a písmeno, samohlásky
Uč. str.12, 13
PS str. 5/10 (u mne)
Čtení – čítanka (Z.Svěrák – Září), poslech písně
Pís. str. 5 – písmeno k (pís. u mne)+ opis 1. sloky básně z čítanky s ilustrací
Cvičný diktát
DÚ – uč. str.13/3 a) – přepis básně do ČJ-D, podtrhnout dvojhlásky

 

M – opakování – sčít. a odčítání do 100 s přechodem přes 10, sčít. a odčítání celých desítek
uč. str.8 celá, str.9/1

 

AJ (PAU) – procvičování slovní zásoby, hádanky se zvířaty
PS str.51/8 – samost.práce
Píseň Baa, baa black sheep (text v AJ-Š), video na youtube: např. https://www.youtube.com/watch?v=CRHvTTOR8Ns
DÚ – naučit se dobře slovíčka ze sešitu na písemné zkoušení

AJ (PRO) – užití členů a/an u zvířat
DÚ – prac.list str.50 dole – doplnit údaje

Do plnění včerejšího kvízu v MS Teams bohužel zasáhla aktualizace týmů – prosím, kdo kvíz nestihl vyplnit, ověřte si, že máte do teamsů přístup. V případě problémů mne kontaktujte. Děkuji.

 

14.9.2021

ČJ – Slabika, slabikotvorné souhlásky – opakování
Opakování pravopisu – maz. tabulky
uč.str. 11 – celá
PS str. 5/9
Čtení – čítanka (hádanky o přírodě)
Pís. str.4 a 5 – písmeno f, h (pís. u mne)

 

M – stále opakujeme sčít a odčít. do 100
cvičná pětiminutovka (+- do 100)
uč. str.7
PS str.4/3
DÚ PS str.4/4

 

AJ (PAU) – neurčitý člen a/an – použití (zápis do sešitu)
PS str.50/5,6 a 51/7
+ procvičení – otázky, odpovědi, hádanky se zvířaty (porozumění)

AJ (PRO) – opakování slovíček – zvířata (ústně, písemně)
Překlad vět – Tam je/jsou
DÚ – PS 49/4

 

Pr – Svatá Ludmila – výročí
Ve čtvrtek vycházka – dejte dětem vhodné oblečení.

 

Dnes nutno zkontrolovat fungování a připojení k MS Teams – děti budou mít zadaný kvíz z ČJ.

Připomínám zítřejší fotografování (Vánoce) – kdo nechce, přinese písemně (nebo mi napíše do mailu).

 

13.9.2021

Čj – Opakování – slabika (vytleskávání, neslabičné předložky)
uč. str.10
PS str.4 celá, sešity u mne (kdo nestihl, dokončí si cv.8)
Opis textu z tabule (sešity u mne)
Čtení – čítanka str.3 (básně o podzimu), recitace (dobrovolný úkol)
Mluvní cvičení – Mé víkendové zážitky (dbáme na správné vyjadřování)

M – Opakování – +- do 100, zápis jednotek
uč. str. 6, str.7/1a) – společně + SP
PS str. 4/1 (u mne)
DÚ – uč. str.7/1 – b, c, d – přepsat do M-D

AJ (PAU) – cvičný test ze slovíček
Druhá část slov. zásoby k l.10 (zápis do sešitu, nácvik výslovnosti)
PL – str.50 – čtení s porozuměním
PS str.49/3 (vazba There is/are)
DÚ – PS str.49/4 – obrázek, jednoduchý popis (na středu)

AJ (PRO) – vazba There is/are
                        PS str.49/3
DÚ – naučit zapsaná slovíčka

HV – zpěv písně Okolo Hradce – hodnocení
Píseň Starosti s muzikou (uč. str.5) – není třeba nazpaměť
Opakování not, houslový klíč

 

10.9.2021

M (GEO) – opakování učiva – přímka, bod na přímce
uč. str. 4, 5
PS str.2, 3 – celé

TV – plavání
Některé děti neměly igelitovou tašku na ručník, plavky, mýdlo – je to nutné, tašky se na bazénu věší na háček, děti nemohou nosit věci v rukou.

VV a Pč – armáda ČR a její technika – do soutěž

15.9. proběhne vánoční focení žáků ve škole – kdo NEMÁ zájem o fotky, donese lístek.

14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

20. – 21.9. – Srdíčkové dny

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

9.9.2021

ČJ – opakujeme význam slov – pracovní list
Čtení – Teta to zase plete (správná technika čtení)
Pís. str.4 – 1.polovina stránky, písmeno b
DÚ – PL str.15/2 – křížovka (na pondělí)

M – opakujeme sčítání a odčítání do 100
opakování násobilek do 5 (ústně)
         uč. str. 5 celá
DÚ – PS str. 4/2 (na pondělí)

Pr – Jak se chováme
         uč. str.7, PS str. 5, 6

Zítra plavání a geometrie.

Děti mají mít v tašce na plavání jeden sáček navíc – na boty do skříňky

 

8.9.2021

ČJ – opakujeme význam slova – synonyma, antonyma, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná
uč. str.8 – 10
PS str. 2,3 (u mne)
Čtení – Teta to zase plete
Pís. str. 3

M – opakujeme slovní úlohy – správný zápis, výpočet, odpověď
uč. str. 4, str.4/3 písemně do M-Š
PS str. 3

AJ (PAU) – Animal safari – slovíčka (zápis, nácvik výslovnosti), vazba There is/ There are
PL str. 48 – popis, hledání v obrázku, věty
PS str. 48/1, 48/2 – 3 věty (There is/are)
DÚ – PS str. 48/2 – dokončit, + naučit slovíčka i písemně

AJ (PRO) – Animal safari, vazba There is/ There are
PL str. 48 – popis, hledání v obrázku, věty
PS str. 48/2 – 3 věty (There is/are)
DÚ – PS str. 48/1

Kdo by měl zájem o doučování svých dětí v rámci šablon (zdarma) – ČJ, M, kontaktujte paní učitelku Chalupovou (lenka.chalupova@zschvaly.cz  nebo přes komens v bakalářích).

 

7.9.2021

ČJ – uč. str. 8/1 – opakování synonyma (slova souznačná)
PS str. 1/2
Čtení s reprodukcí textu – Teta to zase plete
Pís. str. 1, 2 – opakování psacího písma dle abecedy (kdo nestihl str.2, dokončí doma, ostatní pís. u mne)
DÚ – PS str.2/4

M – uč. str.3 – opakování sčít. a odčítání do 100
PS str. 2

AJ (PAU) – PS str.47, nácvik otázek a krátké odpovědi, opakování slov. zásoby (soutěž ve skupinách)
Na zítra nezapomenout sešit.

AJ (PRO) – PS str.47, opakování slovní zásoby

Pr – úvodní hodina, PS str.5 – obrázky a úkoly pod obrázky

Dnes v ŽK info k platbě za PS, prosím uhraďte do 14 dnů.

 

6.9.2021

ČJ – uč. str. 7 – práce s básní – přednes, rytmus, porozumění (dobrovolný DÚ – naučit báseň na pondělí 13.9.)
Přepis 2.sloky do ČJ-Š
Četba z knihy Teta to zase plete
PS str. 1/1

M – uč. (7. díl – Zdokonalujeme se v počítání do 100) str. 2 – ústně
PS (7. díl) – str.1/1,2,5,6
DÚ – PS str.1/3,4

Aj (PAU) – opakování učiva, slovní zásoba, konverzační otázky + odpovědi
PL (kop.z učebnice) – poslech, porozumění textu
PS str. 46/1,2,3
DÚ – PS str.47/quiz A – slovíčka

AJ (PRO) – opakování učiva, slovní zásoby, představení
PS str.46/1
DÚ – PS str.46/2,3

HV – opakování písní + nová píseň Okolo Hradce – děti mají nalepený text v sešitě (prosím naučit na příští hodinu)

 

V matematice budeme toto pololetí používat díl č.7 – uč. i PS. Děti dostaly folie k učebnicím, do učebnic se nesmí psát!
V pátek si budou nosit Geometrii – učebnici i PS, sešit v deskách + pravítko a tužka by už měl být ve škole.

Na AJ si nosí zatím modrý PS ze 2. třídy a sešit. Oranžové knihy a PS zatím nenosit.

Čítanka i učebnice HV mohou zůstávat ve třídě + zůstávají diktáty a pětiminutovky.

Rozvrh hodin pro 1.pol. školního roku 2021/22:

1. 2. 3. 4. 5.
PO Č M Č A Hv
ÚT Č M A Pr Č
ST Č M Č A Č
ČT Pr Pr Č M Č
M Tv Tv Vv

 

3.9.2021

Třídnické práce, plavání

Opakování Geometrie – uč. str.2,3 – ústně
PS str.1, 2/1,2a)

Od pondělí výuka dle rozvrhu, do 12.35h.

Kdo nedodal, přinese vyplněný evidenční list.

Děti si přinesou kufříky, čtvrtky A4 (20x) a A3 (20x).

14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová