III. A

Vážení rodiče a milí žáci,

vítejte na nových stránkách třídy 3.A.                   

P.Pauchová

30.6.2022

Předání vysvědčení za školní rok 2021/22

Vážení rodiče, milé děti,
děkujeme za milé dárečky a květiny, přejeme všem krásné a dlouhé prázdniny a těšíme se na shledanou v příštím školním roce :-).

P.Pauchová a J. Strejčková

 

28.6. 2022

Třídnické práce

Vybíjená na školním hřišti

Na zítra máme domluvenu prohlídku výstavy Talent Horních Počernic, vstupné neplatíme.

 

27.6.2022

Třídnické práce – odevzdání, kontrola a výměna učebnic, úklid ve třídě

Zítra si děti přinesou velkou igelitovou tašku na výkresy. Postupně si odnáší kufry, desky, kapsáře.

 

24.6.2022

M (GEO) – Rýsování trojúhelníka pomocí kružnic
uč. str. 61, 62
PS str. 44 a 45/1a)

Divadlo v přírodě – Vodnická pohádka
Vyhodnocení básnické soutěže.

Příští týden pondělí až středa je výuka pouze 4 vyučovací hodiny, na oběd odcházíme v 11.20. Družina funguje normálně.
Ve čtvrtek pouze 1 hodina – předání vysvědčení.

V pondělí děti přinesou zbývající učebnice – zalepené, zkontrolované. Vezmou si také ŽK a penál.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

23.6.2022

ŠKOLA NARUBY:

ČJ – Opakování pravopisu, doplňovačka – PL (vyučující Pavlič, Beran)
Opakování – podstatná jména, pravopis – PL (vyučující Suchá, Myhalkovych)
Pravopis – oprava chybného textu ( vyučující Kaba, Černý)
Čtení o zvířatech, vyhledávání slovních druhů (vyučující Chramostová, Neužilová)

M – Pětiminutovka, slovní úlohy – PL (vyučující Richterová, Římalová)
Matematický AZ kvíz – soutěž družstev (vyučující Šimonek, Bejda)

Pr – Zdravá výživa – PL (vyučující Tománek, Paldus)
Čísla tísňového volání, bezpečnost (vyučující Kyprá, Kyselová)

Výuku naruby jsme zhodnotili, rozebrali chyby i pochválili dobré nápady :-).

Zítra se učíme 1. hodinu – GEO, potom jdeme do divadla, konec vyučování je normálně po 5. hodině.

Kdo pobere, může už přinést zkontrolované a zalepené učebnice, zbytek pak v pondělí.

Dnes děti dostaly seznam pomůcek do 4. třídy, pošlu ještě i do bakaláře.

 

 

22.6.2022

ČJ – Opakování učiva o větě a souvětí, opakování pravopisu
uč. str. 206, 207,208/2, 3
PS str. 60, 61
Čtení s porozuměním – PL
Pís. str. 32

M – Zápis a porovnávání zlomků – rozšiřující učivo
uč. str. 63
PS str. 46, 47 (pro rychlíky)

AJ (PAU) – Procvičování osvojené slovní zásoby – hra

AJ (PRO) – Opakování učiva

Zítra „ŠKOLA NARUBY“ – žáci v roli vyučujících (kdo by potřeboval ještě něco namnožit, zítra ráno).

Prosím, zkontrolujte učebnice, zítra již nechají děti ve škole učebnici HV a čítanku. Ti, co odjíždí dříve, přinesou už všechny učebnice.

 

21.6.2022

ČJ – Čtení – čítanka str. 176 – 179 – Cestování po jídelním lístku
Písanka str.31

M – Dělení a násobení mimo obor malé násobilky
PS str. 44
uč. str. 60/1 – na tabuli

AJ (PAU) – Opakování učiva – zvířata
Moje oblíbené zvíře – 5 vět ústně
PL – Osmisměrka, křížovka, hádanky – téma zvířata

AJ (PRO) – Opakování učiva
Tvoření vět

Pr – Tísňové volání
uč. str. 75
PS str. 64 – 66

Prosím, sdělte dětem, jestli půjdou poslední školní den 30.6. na oběd – bude krupicová kaše.

 

 

20.6.2022

ČJ – Procvičování učiva o větě a souvětí
uč. str.201/10, 202/11, 204/1 – písemně do sešitu, 204/2,3,4

M – Dělení mimo obor malé násobilky
uč. str.61
PS str. 44/1,2
DÚ – PS str. 44/3 + 2 (kdo nestihl)

AJ (Pau) – Opakování učiva, slovní zásoby z učebnice + reálie UK
uč. str. 67, 70
PS str. 65
Prosím, prohlédněte s dětmi doma učebnice AJ, případně zalepte, vygumujte – zítra je už děti nechají ve škole.

AJ (PRO) – Opakování učiva – pracovní list

HV – Opakování probraných písní, významní čeští skladatelé

 

17.6.2022

ČJ –  Souvětí, spojky, tvorba souvětí
PS str. 59 celá
Čít. str. 173 – 176 – Já, Baryk
Pís. str. 30

M (GEO) – Sestrojení trojúhelníku pomocí kružnic
uč. str. 58, 59
PS str. 42 a 43/1 A), B)

VV – Ilustrace k pohádce Já Baryk a můj šnek

PČ – Dárková taštička

Příští týden ve čtvrtek „Vyučování naruby“ – učí děti, role vyučujících jsme si rozdělili :-). 

V pátek 24.6. – divadlo v  přírodě – Vodnická pohádka (pouze 1.hodina – geometrie).

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 

16.6.2022

ČJ – Souvětí a vzorce souvětí, spojky v souvětí
uč. str.200, 201/7, 8, 9
PS str. 58 celá
Listování s L.Hejlíkem (Babička z vajíčka)

M – Slovní úlohy – násobení mimo obor malé násobilky
uč. str. 58 – zápis výpočtů do M-Š
PS str. 42/5 (u mne)

Pr – práce s Lapbookem – téma  Člověk

 

15.6.2022

ČJ – Opakování pravopisu, běhací diktát
Souvětí a vzorec souvětí
uč. str. 199 a 200/6 (tři souvětí z tohoto cv. napsat do ČJ-Š + vybrat správný vzorec z nabídky)
PS str. 56/4,5 a str. 57 celá
Čtenářské deníky – prezentace, diskuze

M – Násobení mimo obor malé násobilky
uč. str. 57/1, 2, 3
PS str. 42/1,2
DÚ – PS str. 42/3,4

AJ (spojeno) – My a Britové, dopis kamarádovi, opakování tématu město
PS str. 62, 63

 

 

14.6.2022

ČJ – Opakování pravopisu, čtení
PS str. 55/3
Čítanka – str. 172, 3 – Knihafoss
Písanka str. 29 (u mne)

M – Slovní úlohy (sloučené početní operace)
uč. str. 56 – zápis výpočtů do M-Š

AJ (spojeno) – Pohádka Saint George and the Dragon
uč. str. 68, 69 – poslech, četba, překlad, dramatizace
PS str. 60  – kvíz B – dokončení

Pr – Lapbook – člověk (dokončení práce)

 

 

13.6.2022

ČJ – Souvětí
uč. str. 197,198
PS str. 54/1
DÚ – PS str. 55/2

M – Početní operace bez závorek a s nimi
PS str. 41 celá (u mne)

AJ (spojeno) – Výuková stolní hra na zopakování slovní zásoby (ve skupinkách)
uč. str. 60, 61

HV – Dirigování, dvoudobý takt: píseň Na tý louce zelený (uč.str. 74)
video na: https://www.youtube.com/watch?v=3d21fyyyJK0

 

 

10.6.2022

ČJ – Věta a skladební dvojice, věta holá a rozvitá
uč. str. 194 – 196 – 3 věty ze cv. 10a) do ČJ-Š, určit všechny skladební dvojice + 1 věta ze cv. 15 a)
Vyprávění a debata o včelách

M – GEO – Střed úsečky a sestrojení kolmice pomocí kružítka
uč. str. 56, 57, cv.1/57 – narýsovat do sešitu
PS str. 41 cv.1 – A,B,C,D

VV a PČ – Korálky z prázdnin – kresba

Třídní schůzky se uskuteční 13.6. od 17:00h v kmenových třídách.  

Přeji pěkný víkend,
P.Pauchová

 

9.6.2022

ČJ – Písemná práce za 4.čtvrtletí
Věta – skladební dvojice
PS str. 52/4 a str.53
Čtení – čítanka str. 168 – Knihafoss (1. část)

M – Početní operace bez závorek a se závorkami
uč. str. 55
DÚ – PS str. 41/1

Pr – Opakování – člověk
práce s lapbookem

 

Třídní schůzky se uskuteční 13.6. od 17:00h v kmenových třídách.  
23. 6. Sběr starého papíru – letos poslední.

 

 

 

8.6.2022

ČJ – Opakování pravopisu, kartičky, diktát
Věta a skladební dvojice ve větě
uč. str. 190 – 193
PS str. 51
Čtení – čítanka str. 164 – básně o zvířatech
(dobrovolná účast v třídní soutěži o nejhezčí autorskou báseň o zvířeti – pracujeme samostatně nebo max. ve dvojicích – do konce šk. roku)
Psaní – pís. str.28
DÚ – PS str. 52/3 – doplnit písmena + 1. část cv. – dvě věty opsat dle zadání a vyznačit skladební dvojice

M – Písemná práce za 4.čtvrtletí

AJ (PAU) – Cvičný poslechový test (opakování slovní zásoby)
uč. str. 68,69 – Pohádka o sv. Jiříkovi a drakovi (poslech četba, dramatizace)
Na příští AJ si přinesou OBĚ SKUPINY figurky a hrací kostku

AJ (PRO) – Poslechová cvičení – opakování slovní zásoby

 

 

7.6.2022

ČJ – Slovesa – procvičování (gram. kategorie, infinitiv sloves)
uč. str. 188, 189
PS str. 50 celá (u mne)

M – Převody jednotek – jednotky hmotnosti (g, dkg, kg)
uč. str. 53/1,4
PS str. 40 – dokončení celé strany (jednotky hmotnosti)
Pětiminutovka – převody jednotek délky, objemu
Komu se dnes pětiminutovka  nepovedla, bude mít možnost opravy ve čtvrtek.

AJ (PAU) – Procvičování učiva, osvojené slovní zásoby
Didaktické hry – paměťové
PS str. 60 – kvíz

AJ (PRO) – Procvičování slovní zásoby 10. a 11. lekce
uč. str. 59 – komiks (čtení, překlad)

Pr – Opakování – člověk
Tvoříme LAPBOOK

 

 

6.6.2022

ČJ – Slovesa – procvičování učiva
uč. str. 187/1,2 (cv.2 – pět sloves určit do ČJ-Š)
PS str. 49 – celá
DÚ – uč. str.187/2 – určit osobu, číslo, čas (od  MRAČÍŠ SE do konce) do ČJ-D

M – Převody jednotek objemu, délky
uč. str. 53/2, 3
PS – pouze převody jednotek objemu – str. 40/2, 3 (posl. dva sloupce), 4 (posl. dva sloupce), 5 (horní dvě tabulky), 6 (šedé sloupce), 7

AJ (PAU) – Opakování slovní zásoby, četba komiksu, poslech a zpěv písní
uč. str. 58, 59
PS str. 58,59 – kontrola DÚ, báseň

AJ (PRO) – Opakování slovní zásoby

HV – J. Nohavica – Kozel (uč. str. 71) – naučit 

Čtenářské deníky – středa 15.6.

Dne 16.6. – Listování s Lukášem Hejlíkem – ve škole (80,- Kč).
Dne 24.6. – Divadlo v přírodě – Vodnická pohádka (60,- Kč).

 

3.6.2022

ČJ – Opakování učiva na písemnou práci za 4.čtvrtletí
Pracovní list

M (GEO) – Porovnávání a přenášení úseček pomocí kružítka
Opak. rýsování kružnic podle zadání (sešit GEO)
uč. str. 55 (cv. 1/55 do sešitu GEO)
PS str. 40/A.B.C.D

VV + PČ – Akvárium (koláž)
– skupinová práce

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 

2.6.2022

ČJ – Slovesa – minulý čas
uč. str. 183, 184, 185
– do ČJ-Š – vyčasovat 1 sloveso v minulém čase – vyznačit příčestí činné (-l, – la, – lo, -li) + tvar slovesa být, zapsat žlutou tabulku na str. 184 dole
Čtení – čít. str. 160 – Interview s Azorem, práce s básní (verš, sloka, rým, přednes, rytmus)
pís. str. 27

M – Opakování na písemnou práci za 4. čtvrtletí
Opakovací PL
DÚ – cv. 5, 6 z PL

Pr – Společné a odlišné znaky člověka a zvířat
uč. str. 69 – 71
PS str. 62 – 63

Písemné práce za 4. čtvrtletí z ČJ a M si napíšeme příští týden (st – M, čt – ČJ).

 

1.6.2022

Dětský den na školním hřišti

31.5.2022

ČJ – Slovesa – tvary sloves v budoucím čase (tvary složené a jednoduché, infinitiv)
uč. str. 181/1 – osoba, číslo, čas u sloves + výtah ze žluté tabulky do sešitu
uč. str. 182/2, 183/3, 4 (cv.4 – písemně do ČJ-Š)
Čtení – čítanka str. 156 -159 – Zázrak

M – Převody jednotek
uč. str.52
PS str. 39/3,5
DÚ – PS str. 39/4

AJ (spojeno) – Píseň My Bonnie
Opakování slovní zásoby z učebnice – PS str.58 – 59 (práce ve dvojicích)
Kdo nestihl, dokončí doma.

Pr – Smysly
uč. str. 68
PS str. 61

 

30.5.2022

ČJ – Slovesa – osoba a číslo u sloves
uč. str. 180/5 – určování mluv. kategorií u sloves
PS str. 47/3 a 48/4,5
DÚ – PS str. 48/6 – vymysli slovesa v dané osobě a čísle

M – Násobení a dělení čísel zakončených na dvě nuly
Jednoduché převody jednotek délky
uč. str. 50,51
PS str. 39/1,2

AJ (spojeno) – Píseň My Bonnie
– poslech, překlad, nácvik (doma naučit text – na příští týden)
– odkaz na píseň: https://www.youtube.com/watch?v=pYpK9UiAA-A (drobné odchylky v textu proti „školní verzi“ 🙂
+ opakování písní, které jsme se na AJ naučili

HV – Píseň Nestarej se ženo má
+ J. Nohavica – Kozel (uč. str. 71) – pouze poslech, příště budeme nacvičovat)

Ve středu 1.6. proběhne oslava Dne dětí (soutěže na hřišti), neprobíhá výuka (do školy pouze batůžek se svačinou a pitím, penál), konec dle rozvrhu (5. hodina).

Zítra místo TV je výjimečně  ČJ (mluvnice) – viz. změna v Bakalářích.

 

27.5.2022

ČJ – Slovesa – osoba a číslo sloves
Sloveso BÝT – časování v přít. čase
uč. str. 181/1,3 (cv. 3 a,b – písemně do sešitu, + žlutá tabulka – sloveso být + cv. 3/180 do sešitu písemně)
PS str. 47/1,2
Čtení – prac. list (čtení s porozuměním)

M (GEO) – Kružnice a kruh – procvičování učiva
uč. str.52
+ úkoly na rýsování do sešitu GEO (PL) – společná práce

VV a PČ – Portrét kamaráda (kresba)

Fotografie – vybíráme 40,- Kč za fotku třídy a 20,- Kč za samostatnou fotku (1 ks.).

Přeji pěkný víkend,
P.Pauchová

26.5.2022

ČJ – Osoba a číslo sloves
uč. str. 178, 179 – do ČJ-Š žlutá tabulka na str.178 s příklady časování + vyčasovat slovesa jmenuji se, kamarádím (ze cv.1/179)
Sloh – Popis osoby
uč. str. 168, 169 (cv.3/169 – písemně do ČJ-Š´) – sešity u mne
Čtení – čítanka str.152
Psaní – pís. str.26 (u mne)
DÚ – uč. str.180/5a) – do ČJ-D

M – Slovní úlohy, pětiminutovka
uč. str. 49/2, 3, 4 – zápis úloh do M-Š

Pr –  Pečujeme o své zdraví, zdravá strava
uč. str. 67
do sešitu zapsat barevný rámeček dole + kdo nestihl, dokončí si ilustraci dle učebnice (pestrá strava)

 

 

25.5.2022

ČJ – Procvičování pravopisu, mluv. kategorií podst. jmen
Slovesa – kategorie času
uč. str. 176, 177 (žlutá tabulka str. 176 – zjednodušený zápis do ČJ-Š)
Slovesa – kategorie osoby a čísla (úvod)
uč. str. 177 a 178/2a) – ústně
Čtení – čítanka – Pipi Dlouhá punčocha
Pís. str. 25 – kdo nestihl, dokončí za DÚ obrázek

M –  Násobení číslem končícím na nuly, dělení čísla končícího na nuly
uč. str. 47/1
PS str. 38 celá

AJ (spojeno) –  Četba, překlad a dramatizace pohádky – procvičení
uč. str. 56, 57
PS str. 56,57

 

 

24.5.2022

ČJ – Pád podstatných jmen – procvičování
PL – společná i sam.práce
DÚ – PL – určování pádů (2.sloupeček)

M –  Násobení číslem končícím na nuly, dělení čísla končícího na nuly
uč. str. 48
PS str. 36/7 a 37/7 – sl.úlohy

AJ (spojeno) – Poslech, četba, překlad a dramatizace pohádky
uč. str. 56,57
Konverzační hry

Pr – Rosteme a vyvíjíme se
uč. str. 65

 

 

 

23.5.2022

ČJ – Opakování – pád podst. jmen
Slovesa – kategorie času (vyvození)
uč. str. 174, 175/1,2.3 – cv. 1/174 a)c) – dva sloupce sloves do ČJ-Š (tvary času přít. a min.)+ cv. 2/175 – do ČJ-Š (tvaty času přít. a budoucího)
Tvoření vět se slovesy  v čase přít., min., bud.

M – Násobení číslem končícím na nuly, dělení čísla končícího na nuly
uč. str. 47
PS str. 37/4,5,6  a 38/1,2 (u mne)
DÚ – uč. str. 47/3 c) d) – do M-D

AJ (spojeno) – Opakování l. 11 – Dinosauři (had, was)
Popis dinosaurů v uč. na str. 54 a zvířat na str.52 – užití osvojené slovní zásoby
Minitest 11
Komiks str. 55 – poslech, četba

HV – Píseň Nestarej se, ženo má – v sešitě (naučit na příště)
Možno poslechnout na: https://www.youtube.com/watch?v=aOb6dNRErP8

Zkontrolujte v ČJ-Š, jak šlo dětem určování pádů podst. jmen – kontrolní cvičení (hodnocena zatím pouze kategorie čísla a rodu).

Určování pádů  možno procvičovat např. na:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

 

20.5.2022

ČJ – 1) Opakování – podstatná jména
– cvičení na určování kategorií podst. jmen do ČJ-Š  (u mne)
2) Slovesa – vyhledávání sloves, zvratná slovesa
uč. str. 173/1,2 a 174/3
(ze cv.2/173 – do ČJ-Š vypsat slovesa zvratná /tučně vytištěná/ a ostatní do 2. sloupce – porovnat, užít ve větách, zapsat tabulku na str.174)
Čtení – čítanka – Pipi Dlouhá punčocha

M (GEO)  – Vzájemná poloha kružnice a přímky, dvou kružnic, rýsování kružnic
uč. str. 51 (celé cv.1/51 – rýsování do sešitu GEO)
PS str. 39 celá

 

VV a PČ – Domácí mazlíčci
(na výstavu Talent H.Počernic)

 

Přeji pěkný víkend,
P.Pauchová

 

19.5.2022

ČJ – Pád, číslo a rod podstatných jmen
uč. str. 171, 172
Čtení – čít. str.140 – 144 – Hlupáka se neptej, poví sám
(čtení s předvídáním)
Pís. str.24

M – Násobení a dělení 10 a 100
PS str. 36/1 – 6
DÚ – PS str. 37/1, 2, 3 (na pondělí)

Pr – Test – rostliny
Naše zdraví – uč. str.64

Příští týden ve čtvrtek (26.5.) máme třídnickou hodinu – 6. vyučovací.

 

 

18.5.2022

ČJ – Procvičování pravopisu, kontrolní diktát
Gramatické kategorie podstatných jmen – rod, číslo, pád
PL – pády
uč. str. 169 /1
DÚ – uč. str. 170/2 – přepsat + podtrhat podst.jm a určit u nich rod a číslo

M – Opakování – dělení se zbytkem + sam. práce na známky
PS str. 35/5,6,7 (u mne)
Násobení a dělení 10, 100
uč. str. 46 celá

AJ (PAU) – Dinosauři, poslech a četba komiksu
uč. str. 55
PS str. 54, 55/7
V po testík na l. 11.

AJ (PRO) – Opakování a procvičování učiva (l.11)

 

17.5.2022

ČJ – Čtení – Mikulášovy patálie
Písanka str. 23

M – Opakování písemného sčítání a odčítání – soutěž
Dělení 10 se zbytkem
uč. str. 44/4 a 45 celá
PS str.35/1,2,3,4

AJ (PAU) – Dinosauři, popis dinosaura
uč. str. 54
PS str. 53
DÚ (na pondělí) – PS str. 54/6

AJ (PRO) – Překlad na základě poslechu
uč. str.52, str.53 – poslech písničky
DÚ – PS str. 54/6

Pr – Opakování – rostliny
uč. str. 36 – 52 (zelené rámečky = nejdůležitější informace)

 

16.5.2022

ČJ – Gramatické kategorie podstatných jmen
uč. str. 167 – písemně do ČJ-Š vypsat podstatná jména z 1.poloviny básně a určit pád, číslo, rod
Procvičování určování pádů na IT
Někteří žáci dosud neumí pádové otázky – nutno naučit, bez nich neurčí pád!
DÚ – PL – cv.1 – rozcvička (určování pádů)

M – Dělení 9 se zbytkem
uč. str. 44
PS str. 34/5,6,7,8 (u mne)

AJ (PAU) – Dinosauři, prehistorická zvířata – min.čas
uč. str. 52 – čtení, překlad, otázky k textu, str.53 – píseň (poslech překlad, tanec)
PS str. 52 – sloveso was, had

AJ (PRO) – Dinosauři
Slovíčka 2. část
uč. str. 53 – čtení, překlad
PS str. 53/4,5
DÚ – PS str. 54/6

HV – píseň Až já pojedu přes ten les
instrumentální doprovod – orfovské nástroje, rytmizace

 

 

13.5.2022

ČJ – Pád podstatných jmen
uč. str. 166 – 168
PS str. 46 celá
Čtení – čítanka str. 138-140- Boháč a chudák
– práce s textem, vyhledávání informací, ponaučení
– do ČJ – Š opsat 1. odstavec pohádky (str.138) – vyhledat podst.jm. a určit pád, číslo, rod (poslední dvě – dokončit doma)

M (GEO) – Rýsování kružnic dle zadání, zápis
PS str. 38 celá
Vzájemná poloha kružnice a přímky
uč. str.51

VV a PČ – Labuť – koláž
+ zjišťování informací o labutích (myšlenková mapa ve dvojicích, vyhledávání na internetu)

 

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

12.5.2022

ČJ – Pád podstatných jmen, skloňování, pádové otázky
uč. str. 166/11,12 (cv.11 – určování pádu, čísla, rodu podst. jmen + tvar 1.pádu j.č, cv.12 – a) b) – písemně do ČJ-Š
+ žlutá tabulka zapsat do ČJ-Š
Čtení – Mikuláš
Pís. str. 22 (u mne)
Kdo ještě neumí, naučí se pádové otázky.

M – Dělení 8 se zbytkem, pětiminutovka
uč. str. 43 celá
PS str. 34/1
DÚ – PS str. 34/2, 4 (na pondělí)

Pr – Polní plodiny, části rostlin
uč. str. 46-47 a str. 50-53
PS str. 47-50
Opakovací test na rostliny bude 19.5.

 

 

11.5.2022

ČJ – Procvičování pravopisu, diktát
Pád podst.jmen
uč. str. 164, 165 – cv. 9/165 – písemně do ČJ-Š (i s příslušnými pádovými otázkami)
Čtenářské deníky – prezentace přečtených knih
DÚ – uč. str. 165/10 a) b) – do ČJ-D (vzor  v ČJ – Š)

M – Opakování sčítání a odčítání do 1000 (pamětně i písemně)
Dělení 7 se zbytkem
uč. str. 42/4 a 43/4
PS str. 33/7,8 + cvičná pětiminutovka do M-Š

AJ (PAU) – Testík na měsíce
Druhá část sl. zásoby k l- 11 – naučit slovíčka na pondělí
uč. str. 52 – poslech, čtení, překlad, porozumění

AJ (PRO) – Čtení na známky
Opakování min. času sloves být, mít
PS str. 52/1,2
DÚ – naučit slovíčka (zapsaná v sešitě)

 

10.5.2022

ČJ – Čtení – Mikulášovy patálie
Psaní – přepis textu – pís. str.21

M – Procvičování násobení a dělení
Dělení 6 a 7 se zbytkem
uč. str. 41/3 a 42/1,2,3
PS str.33/5,6

AJ (PAU) – Procvičování měsíců, řad. číslovek
Zápis nové slov. zásoby z l. 11 (1. část)

AJ (PRO) – Komiks – četba, překlad – uč. str.51
+ uč. str. 52 – poslech

Pr – Vycházka – jarní kvetoucí byliny a dřeviny

12. 5. Sběr starého papíru – opět bude kontejner u hlavní budovy.

 

9.5.2022

ČJ – 1) Opakování – y/i po obojetných souhláskách, slovní druhy, číslo a rod podst. jmen (věty do ČJ-Š)
2) Pády podstatných jmen
uč. str. 162 – 163
cv. 4/163 – písemně do ČJ -Š odpovědi na otázky do 2 sloupců, ve 3. sloupci vyvození pádových otázek (s pomocí cv.5/163)

M – 1) Procvičování sčítání a odčítání do 1000, opakování násobení a dělení
uč. str. 40/4 a 41/4
2) Dělení 6 se zbytkem
uč. str. 41/1,2
PS str. 33/1,4
DÚ – PS str. 33/2,3

AJ (PAU) – Řadové číslovky, datum, měsíce
uč. str. 63
do sešitu zápis řadových číslovek: 1. – 10. a 21. jako příklad složené číslovky + otázka a odpověď dole z obrázku (s datem svého narození)
Ve středu testík na měsíce (na řadové číslovky NE)

AJ (PRO) – Tehdy a nyní
uč. str. 52
DÚ – naučit se číst komiks na str. 51 (zkoušení)

HV – Píseň Až já pojedu přes ten les – naučit (uč. str.62)
Rytmizace, taktování, kánon
Poslech – B. Smetana: Z českých luhů a hájů

Kdo dnes neměl cvičební úbor, přinese si zítra. Za pěkného počasí budeme chodit na hřiště, pokud nemá dítě vhodnou pevnou obuv na ven, přinese si a pověsí v šatně (nebo mohou být i sportovní boty, které nosí do školy).

Na středu připomínám čtenářské deníky a deníčky z ŠVP.

29.4.2022

ČJ – Rod a číslo podst.jmen
Cvičení na tabuli + do sešitu – třídění dle rodu, čísla
Cvičení na IT
PS str. 44/2
Čtení – Mikuláš

M (GEO) – Kružnice – zápis, rýsování
uč. str. 50 (cv. 1/str. 50 – narýsováno do sešitu GEO – kdo neměl kružítko, dorýsuje doma!!)
PS str. 37

PČ – Výroba deníčku na ŠVP (u mne)

VV – Literárně – výtvarný úkol (vlastní text s ilustrací)

Odjezd na ŠVP v pondělí 2.5. – sraz v 8.00h před školou, odjezd v 8.30h. 

Léky s přesným návodem k užívání předáte zdravotnici před autobusem.

Učení, které mají mít děti s sebou – viz. níže.

Důležité informace (šťastné dojetí do cíle, předpokládaný příjezd zpět ke škole …) budu zasílat ze ŠVP hromadně do bakaláře, těm, kteří se ŠVP neúčastní se tímto omlouvám za nevyžádané informace :-).

Pěkný víkend,
P.Pauchová

 

28.4.2022

ČJ – Rod a číslo podstatných jmen
PS str. 43
PL – str. 15 celá a str. 14/1,2
Čtení – čítanka str. 136 – 138 – O lháři z irské země
DÚ – PL str. 14/3 – roztřídit podst. jm.

M – Dělení 3 se zbytkem, procvičování násobilky 3
Pětiminutovka – zaokrouhlování čísel
uč. str. 38/1,2
PS str.31/5,6
Pr – Scio testování

Dnes dostaly přítomné děti přístupové kódy ke vstupu do sciotestů, které dělaly v rámci průzkumu. Můžete se tam společně s dětmi podívat na výsledky i si projít otázky. Kdo dnes nebyl ve škole, dostane lísteček zítra. Kdo na nějakém testu chyběl, může si ho tam zkusit udělat. Přístup je platný do 29.4.

Čtenářské deníky budeme prezentovat po škole v přírodě, ve středu 11.5. Kdo ještě nedočetl knihu, vezme si ji na ŠVP.

 

 

27.4.2022

ČJ – Opakování, procvičování – pravopis, slovní druhy
Diktát
Rod podstatných jmen
uč. str. 160, 161
– žlutá tabulka pamatujte si – zápis do sešitu (s příklady) + ze cv. 5/161 vypsat podst.jména a určit u nich číslo a rod
Čtení – čítanka str. 134, 135 – říkadla od F.Hrubína (přednes, zkouška pamětného osvojení)
Pís. str. 19, 20 (u mne)

M – Zaokrouhlování na 10, 100 – procvičení (tabule, tabulky)
Dělení 2 se zbytkem, opakování násobilky 2
uč. str. 37
PS str. 31/1, 3, 4
DÚ – PS str. 31/2

AJ (PAU) –  Procvičování učiva o zvířatech + doplňková sl. zásoba
PL – křížovky, zápis 10 nových slovíček do sešitu

AJ (PRO) –  Opakování učiva o zvířatech, minitest

 

 

 

26.4.2022

ČJ – Čtení – Mikulášovy patálie
Písanka str. 19 – polovina strany (k datu narození a svátku – kdo neví, doplní si doma)

M – Zaokrouhlování na stovky, desítky
PS str. 30/5,6 + příklady na zaokrouhlování do M-Š, společná kontrola

AJ (PAU) – Opakování – zvířata
Práce s obrázky, tvoření vět, odpovědi na otázky, minitest

AJ (PRO) – Opakování 10.l.
Procvičování sl. zásoby
DÚ – PS str.51/8

Pr – Okrasné a užitkové rostliny
uč. str.44,45
PS str. 47

Na ŠVP si děti s sebou vezmou tyto věci pro potřeby výuky:

PS – ČJ, M
sešity – ČJ-Š, M-Š, AJ
desky na pracovní listy (nejlépe velké s drukem)
penál

Někteří ještě nedodali 3 pohlednice v obálce a poštovní známku (dle dohody z TS) – nezapomeňte, prosím.

 

 

25.4.2022

ČJ – Opakování – slovní druhy (tabule, tabulky)
Číslo podstatných jmen
uč. str. 158,159, Písemně do ČJ-Š cv2/159
DÚ – uč. str. 159/3a) – do ČJ-D

M – Zaokrouhlování na stovky
uč. str. 36
PS str. 30/1,2,3,4

Scio testování – M, AJ

Slovní druhy je možné procvičovat i on-line, např.:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

https://www.gramar.in/cs/#3

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Slovn%C3%AD+druhy#selid

 

 

22.4.2022

ČJ – Podstatná jména jako slova ohebná – tvary slov
uč. str. 156, 157
Písemně do ČJ-Š –  cv.1/156 – b), cv.4/157 a 158 – doplnit slova a opsat do slova nejkrásnější (sešity u mne)
Čítanka str.132-134 – Zlatá tráva (dramatizace, hledání informace v textu, reprodukce vlastních prožitků na základě četby)
+ str. 134 – přesmyčky názvů jarních rostlin – hra se slovy
Příští týden kontrolní práce na určování slovních druhů

M (GEO) – Kružnice a kruh – poloměr, průměr, zápis, poloha bodu vůči kružnici či kruhu
uč. str. 48, 49
PS str. 36 celá
Některé děti dnes při VV zjistily, že mají špatné kružítko (povolené šroubky, takže se jim ramena rozjíždí, nebo chybí nahoře držátko k uchopení a nejde jim s kružítkem volně kroužit) – prosím o kontrolu, příště už budeme rýsovat.

VV a Pč – Bubliny v moři – vznik života (práce s kružítkem, vodovkami a křídou)
Tvorba komiksu ve dvojicích na téma Kázeň

Ve třídě se vyskytl případ spálové angíny, věnujte pozornost případným příznakům.

Přeji všem hezký víkend,
P.Pauchová

 

 

 

 

21.4.2022

ČJ – Procvičování učiva – slovní druhy
uč. str. 155 (folie)
+ 4 věty s doplňováním na tabuli, přepis do ČJ-Š, určování slovních druhů, společná kontrola, zdůvodnění
Čtení – Mikuláš
Pís. str. 18 (u mne)

M – Slovní úlohy
uč. str. 35 (zápis výpočtů do M-Š)
+ kontr.práce na sčít. a odčítání trojciferných čísel (M-Š) – u mne

Pr – Scio testování (PC učebna)
Léčivé, jedovaté a chráněné rostliny

 

 

20.4.2022

ČJ – Procvičování učiva – pravopis y/i po obojetných souhláskách, slovní druhy
uč. str. 153/7,8 (cv.7 b)d) – do ČJ-Š) a str.154/9,10
do ČJ -Š – zpaměti zapsat 10 slovních druhů + věty z tabule (doplň.i/y a číslování sl. druhů – společně)
DÚ – lísteček s větami k nalepení do ČJ-D (doplň i/y a očísluj slovní druhy)
Čtení – Mikuláš

M – Procvičování učiva – písemné i pamětné sčítání a odčítání trojcif. čísel
uč. str. 34 (na tabuli + samostatně, spol.kontrola)

AJ (PAU) – Četba a dramatizace komiksu, věty o zvířatech
uč. str. 51, PS str.51
Příště test – slovíčka a věty o zvířatech.

AJ (PRO) – Poslech – kvíz o zvířatech, slovíčka k l. 10
uč. str. 50

Dnes dostaly děti domů k nahlédnutí čtvrtletní písemné práce – prosím zítra o vrácení.

 

 

19.4.2022

ČJ – Vyprávění o Velikonocích (nácvik mluveného projevu)
Čtení s porozuměním s otázkami k textu
Pís. str. 17 (u mne)

M – Pamětné a písemné sčítání a odečítání trojciferných čísel s přechodem přes základ 100
uč. str. 33
PS str. 28/3,4
DÚ – PS str. 28/5

AJ (PAU) – Zvířata – kvíz, poslech, tvoření vět, popis zvířete (hádanky)
uč. str. 50
PS str. 50
DÚ – dokončit doma cv.7/str.50 PS 

AJ (PRO) – Zvířata – tvorba vět, popis zvířete, 2. část slovní zásoby
PS str. 50
DÚ – dokončit doma cv.7/str.50 PS 

Pr – Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
– zápis do sešitu, příklady

Prosím o dodání dokumentů k ŠVP – děkuji těm, kdo už přinesli.

 

13.4.2022

ČJ – Opakování učiva – vyjmenovaná slova, slovní druhy
Sloh – Orientujeme se v jízdních řádech
uč. str. uč. str. 152/4, 5, 6 – ústně, na tabulky
uč. str. 149 – 150 + vytištěné jízdní řády vlaku a dálkového autobusu – vyhledání spoje, intervalu, délky jízdy atd.
Čtení – Velikonoce v cizině (čítanka)
Připomenutí velikonočních zvyků a tradic, pohádka

M – Procvičování pamětného sčítání a násobení
PS str. 27/5,6
uč. str. 33/1 – tabule, tabulky, nácvik rozkladu, postupu

AJ (PAU) – Velikonoce u nás a ve Vel. Británii + zvířátka (procvičení)
PS str. 49 a str.64
+ do sešitu slovíčka z PS str. 64 (anglické Velikonoce) a ilustrace k nim (obrázkový slovníček)

AJ (PRO) – Velikonoce u nás a ve Vel. Británii + zvířátka (procvičení)
PS str. 49 a str.64

Po prázdninách prosím o dodání dokumentů k ŠVP (viz. třídní schůzky).

 

Přeji všem pěkné Velikonoce,
P.Pauchová

 

 

12.4.2022

ČJ – Písemná práce za 3. čtvrtletí

M –  Opakování písemného sčítání a odčítání se zkouškou – tabule + samostatně do M-Š (u mne)
Pamětné sčítání trojciferných čísel s přechodem přes základ 100
uč. str. 33 nahoře + video + tabule (nácvik)
PS str. 28/1
DÚ – PS str. 28/2

AJ (PAU) – Zvířata – co o nich víme (tvorba vět)
Zápis 2. části slovíček
uč. str. 49 – poslech, hledání zvířete, hádanky
PS str. 49/3 (začali jsme, zítra dokončíme)
DÚ – PS str. 49/4

AJ (PRO) – Poslech str. 48, 49
PS str. 49/3 – Kdo nestihl, dokončí za DÚ

 

Pr – Vycházka (jarní kvetoucí rostliny)

 

Kdo nebyl včera přítomen na TS, pošlu dnes info mailem. 

 

 

11.4.2022

ČJ – Slovní druhy – procvičování učiva
PL str. 13, dokončení – určování slovních druhů
uč. str. 151/1,2 a str.152/3 – ústně

M – Písemná práce za 3.čtvrtletí

AJ (PAU) – Zvířata – hádanky, poslech, tvorba jednoduchých vět
uč. str.48 – poslech + hra na hádání zvířete
PS str. 48 celá

AJ (PRO) – Zvířata – hádanky, věty o zvířatech
zápis slovní zásoby do sešitu (1.část)
uč. str. 48
PS str. 48

HV – Velikonoční koledy, písně, tradice
Bleší koleda (v sešitě) – rytmizace, zesilování, zeslabování, hra s koledou

 

 

8.4.2022

ČJ – Opakování na písemnou práci – PL
Citoslovce – shrnutí, zápis do ČJ-Š (žlutá tabulka str. 148 + příklady)
uč. str. 148/2, 3
Opakování – slovní druhy (PL – str.13/1 – 1. část básně)
V ČJ-Š mají děti nalepený přehled slovních druhů – naučí se, jak jdou za sebou.

M (GEO) – Kružnice a kruh, poloměr a průměr
uč. str.46, 47
PS str. 35, str. 36/1 A.

VV a PČ – Velikonoční zápichy do květináčů s osením
Děti si odnesly domů.

V pondělí 11.4., se budou od 17h konat třídní schůzky, tentokrát prezenčně.

Příští týden jsou velikonoční prázdniny, do školy se jde naposledy ve středu 13.3., potom až v úterý 19.4.
ŠD na 14. 4. zajištěna ve FZŠ Chodovická (pro nutné případy).

Písemné práce – po (M), út (ČJ).

Přeji všem klidný víkend,
P.Pauchová

 

 

7.4.2022

ČJ – Částice, citoslovce
uč. str. 146, 147, 148/1
PL – str.12 – částice, citoslovce
Čtení – Mikuláš
Krátké psaní (3, 4 věty) – Jaké dodržujeme v rodině velikonoční tradice (papír, u mne)

M – Opakování na písemnou práci za 3. čtvrtletí
PS str. 27 a PL (násobilka)
DÚ – dokončit cv. 2, 3 z PL

Pr – Životní projevy rostlin, fotosyntéza
uč. str. 38,39, do sešitu obrázek procesu fotosyntézy (uč. str.38)

Písemné práce za 3. čtvrtletí z ČJ a M bych s dětmi ráda napsala na začátku příštího týdne (po, út).

 

 

 

6.4.2022

ČJ – Opakování pravopisu – ústně, diktát
Slovní druhy – spojky (PL)
uč. str.144 – žlutá tabulka – zápis do ČJ -Š, tvoření vět s spojkami do sešitu
Uč. str. 146/1 – vyhledání spojek, přacích vět
Čtení – čít. str. 129, 130 – velikonoční tradice
Pís. str. 16
DÚ – PL str.11/cv.3 – dokončit 4 věty

M – Slovní úlohy
uč. str. 32 – zápis výpočtů do M-Š
PS str. 27/1,2,3,4

AJ (PAU) – Opakování učiva l.7-9
Hra ve dvojicích – uč. str. 47
Zápis nové slovní zásoby k l 10 (Amazing animals), 1. část – naučit na pondělí

AJ (PRO) – Opakování učiva l. 7-9
Poslech – uč. str. 46
DÚ – PS str. 47/kvíz B

 

 

5.4.2022

ČJ – Čtení – Mikuláš
Psaní – pís. str. 15 (u mne)

M – Sčítání a odčítání trojciferných čísel (bez přechodu přes 100) – procvičování učiva
uč. str. 31 – vybrané příklady (tabule, tabulky)
PS str. 25/5,6 (1. sloupeček povinně) a str. 26/1,2,3,5,6 (kdo nestihl cv.6, dokončí doma)

AJ (PAU) – Opakování a procvičování učiva (lekce 7 – 9)
uč. str. 46
PS str. 47/3,  kvíz A)
DÚ – PS str. 47 – kvíz B) – odpověz na otázky

AJ (PRO) – Opakování a procvičování učiva (lekce 7 – 9)
uč. str. 46, 47/3, zítra minitest k l. 9

Pr – Společné znaky rostlin
str.38 – 39

 

4.4.2022

ČJ – Slovní druhy – spojky
uč. str. 145, 146
Koleda Hody, hody, doprovody – nalepeno v sešitě (vyhledání podst. jm., sloves)

M – Sčítání a odčítání trojciferných čísel (bez přechodu přes 100)
uč. str. 30
PS str. 25/1,2,3,4
DÚ – uč. str. 30/3 – do M-D

AJ – Beseda s policií ČR

HV – Velikonoční píseň Vajíčka – nalepeno v sešitě (naučit)
Pustit píseň je možné zde: https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w

Omlouvám se všem, kteří mi psali minulý týden na školní mail  – byl zde technický problém a maily mi nepřišly. Teď už by mělo být vše v pořádku.

Příští týden, v pondělí 11.4., se budou od 17h konat třídní schůzky, tentokrát prezenčně.

 

 

1.4.2022

ČJ – Předložky
Spojky – seznámení
Pravopisná minutovka
uč. str. 144, 145/2,3
PS str. 42/12
Čtení s převyprávěním – Mikuláš

M (GEO) – Prostorová geometrie, osová souměrnost a logické úkoly
uč. str. 44,45
PS str. 34, (str.33/8 – pro rychlíky)

VV a PČ – Výzdoba velikonočního květináče, výsev osení

Dnes dostaly děti informace k ŠVP, formulář „bezifekčnost“ a v ŽK mají pokyny k platbě. Nemocní dostanou po příchodu do školy nebo je možné u mne vyzvednout.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

31.3.2022

ČJ – Předložky, příslovce – procvičování (PL)
Podívejte se prosím do ČJ-Š na včerejší cvičení na slovní druhy – děti měly vyhledávat pouze podst.jména, slovesa a přídavná jména (ostatní sl. druhy jsme hledali společně). Komu to nešlo, je potřeba doma procvičovat vyhledávání slov. druhů v kousíčku textu.
Procvičení pravopisu – vyjm. slova (dopl.cvičení)
uč. str. 143/6
Čtení – Mikuláš
DÚ – PS str. 42/13 

M – Slovní úlohy
uč. str.29 – zápis do M-Š
Opakování – písemné sčítání a odčítání (kontrolní práce)

Pr – Houby
uč. str.37
PS str. 44,45

 

30.3.2022

ČJ – Opakování – probrané slovní druhy (PL)
Předložky
uč. str. 141,142,143
Zápis do ČJ-Š – žlutá tabulka str.141 (zájmena) a str.142 (předložky)
písemně do ČJ-Š cv 7/144 (u mne)
Recitace básní
Pís. str. 14

M – Sčítání a odčítání do 1000 (dvojciferná čísla a celé stovky)
uč. str. 28
PS str.24
DÚ – PS str. 24/5,6

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, poslech, čtení a překlad
uč. str. 44
PS str.46/1
DÚ – PS str. 46/2

AJ (PRO) – Čtení a překlad
uč. str.44
DÚ – PS str. 47/3

 

29.3.2022

Výlet do muzea hl.m.Prahy, procházka po Staroměstském náměstí

S předstihem upozorňuji, že na ŠVP budou děti muset mít Potvrzení o zdravotní způsobilosti (vystavuje ho dětský lékař, je za poplatek a mělo by platit dva roky – platí i na tábory a jiné akce).

 

Ve třídě se objevily vši, prosím zkontrolujte dětem hlavy.

Výlet se vydařil, dozvěděli jsme se mnoho nového :-). Chválím děti za vzorné chování – během cesty i programu.

 

 

28.3.2022

ČJ – Procvičování učiva – slovní druhy
Zájmena – pracovní list (dokončení)

M – Sčítání a odčítání trojciferných čísel – po celých stovkách
uč. str. 27
PS str. 22, 23 (u mne)

AJ (PAU) – Opakování učiva – můj volný čas, test na slovní zásobu
PS str. 45/7,8 – čtení s porozuměním, nácvik správné výslovnosti
uč. str.44 – čtení, překlad

AJ (PRO) – Volný čas – procvičování učiva, slovní zásoby
PS str. 45/7,8

HV – Pohybový doprovod písně Kdyby byl Bavorov – jednoduché taneční kroky
píseň Pějme píseň dokola – zápis v sešitě (naučit)

Zítra výlet do Muzea hl.m.Prahy (Dům u zlatého prstenu – Velikonoce našich prababiček) – s sebou batoh, svačinu, pití, drobné kapesné, roušku do MHD.  Jízdné děti neplatí, máme potvrzený seznam ze školy. Děti přijdou ráno normálně do třídy, vyrážíme po 8h. Návrat do 12.30, oběd v jídelně.

 

25.3.2022

ČJ – Procvičování – slovní druhy (PL – v ČJ-Š)
Zájmena – seznámení
uč. str. 140-141
Čtení s dramatizací – H.CH.Andersen: Císařovy nové šaty

M (GEO) – Opakování – mnohoúhelníky
uč. str. 42, 43
PS str.31/b,c,d a str.33/5,6 (u mne)

VV a Pč – Pampelišky z ubrousků – koláž

28.3. – TH (6.vyučovací)
29.3. – výlet do Muzea hl.m.Prahy – program Velikonoce našich prababiček (instrukce v pondělí)
29. a 30.3. – Srdíčkové dny (pro nás 30.3.)
31.3. – sběr starého papíru

Příští týden budeme během VV a Pč sít osení a zdobit květináčky ubrouskovou technikou. Květináčky jsem pro všechny zakoupila (16,- Kč), kdo ale chce, může si přinést vlastní (nový, hliněný, cca 10cm průměr). Osení (zrní) nějaké také budu mít, kdo má doma, přinese si. Dále budeme potřebovat ubrousky s velikonoční tematikou (děti si můžou mezi sebou měnit, půjčovat). Zeminu máme.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

24.3.2022

ČJ – Procvičování – slovní druhy – pracovní list
Číslovky – pracovní list
Čtení – Mikuláš
Písanka str. 13

M – Desetiminutovka
Slovní úlohy
uč. str.26 – výpočty do M-Š
DÚ – PS str. 22/5,6

 

Pr – Práce s encyklopediemi
PS str. 55 – dokončit

 

 

23.3.2022

ČJ – Procvičování pravopisu, slovních druhů, diktát
Číslovky
uč. str. 138, 139 – žlutá tabulka + příklady(zápis do sešitu)
PS str. 41/10,11 (u mne)
Prezentace přečtených knih – čtenářské deníky

M – Přičítání a odčítání dvojciferných čísel, písemné i pamětné – procvičení učiva
uč. str. 25
PS str. 21 celá (kdo nestihl cv. 6, dokončí doma)

AJ (skup. spojeny) – Procvičování učiva
Poslech, četba, překlad, dramatizace komiksu – uč. str. 45
PS str. 44/5
DÚ – PS str. 44/6 (obě skupiny)
Skup. PAU – příští týden test na slovíčka + zkoušení čtení a překladu

 

22.3.2022

ČJ – Čtení – básně o jaru (přednes, básnické obraty, verš, rým)
Čítanka str. 128 + PL
DÚ – vybrat jednu z básní z PL a naučit nazpaměť (do 30.3.)

M – Přičítání dvojciferných čísel v oboru do 1000
uč. str. 24, PS str. 20 (kdo nestihl poslední cvičení, dodělá si doma)

AJ (PAU) – Můj volný čas, záliby
uč. str.43 – práce s písní a str. 44 – dopisy, čtení, překlad, porozumění (bude i na známky – zítra dobrovolníci)
PS str. 43/3

AJ (PRO) – Můj volný čas, záliby
uč. str. 43 – čtení dopisů + překlad
DÚ – PS str. 43/4

Pr – Opakování, písemný test
PS str. 55

Zítra poslední možnost objednat knihy z katalogů.

V pondělí 28.3. bude třídnická hodina – 6.vyučovací.

Zítra čtenářské deníky.

 

21.3.2022

ČJ – Opakování a procvičování učiva – vyjm. slova, probrané slovní druhy, pravopis vlastních jmen
Pracovní list

M – Procvičování učiva
Sčítání a odčítání do 1000 – přičítání dvojciferných čísel
uč. str. 24/1
PS str. 20/1, 2, 3
DÚ – uč. str. 24/1 (A,B,C povinně, D dobrovolně) do M-D

AJ (PAU) – Volný čas – 2. část slov. zásoby k tématu
uč. str. 43 – píseň + dialogová hra (ve dvojicích)
DÚ – PS str. 43/4

AJ (PRO) – Volný čas – 2. část slov. zásoby k tématu + procvičování
DÚ – PS str. 43/3

HV – Poslech A. Dvořák – Můj domov
Píseň Kdyby byl Bavorov – naučit (v sešitě)

Dnes dostaly děti závaznou přihlášku na ŠVP – prosím vyplnit a odevzdat co nejdříve.

 

11.3.2022

ČJ – Příslovce
uč. str. 137/2,3,4 a 138/5
Výuková hra – slovní druhy
Čtení – Mikuláš
Psaní – Pár vět (3 -4) o mém vytouženém zvířátku (na papír)

M (GEO) – Čtyřúhelníky (čtverec a obdélník)
uč. str. 40, 41
PS str. 30 a str. 312/1 A

VV – Jarní cibuloviny (voskovka, vodovky)

PČ – Jarní výzdoba

Jarní prázdniny – 14. 3. až 18. 3. 2022, školní družina bude pro nutné případy zajištěna (viz. web školy).

Knihy z katalogů lze objednávat do úterý 22.3.

31.3. – sběr papíru (kontejner před starou budovou)

Připravujte čtenářské deníky – prezentace 23.3.

Přeji všem hezké jarní prázdniny a vydatný odpočinek,
P. Pauchová

 

10.3.2022

ČJ – Přídavná jména a příslovce
Př. jména – PL (dokončení)
uč. str. 136/1 – písemně do ČJ-Š + žlutá tabulka na str.137 s příklady příslovcí
Čtení s úkoly – PL + přepis textu z článku (1.dva řádky), vyhledání podstatných jmen, sloves a příslovcí

M – Slovní úlohy
Pětiminutovka – pís. sčítání a odčítání
uč. str. 23 – zápis výpočtů do M-Š

Pr – Lapbook – živočichové
22.3. – test (živočichové) – uč. str. 56-61

Jarní prázdniny – 14. 3. až 18. 3. 2022, školní družina bude pro nutné případy zajištěna.

 

 

 

9.3.2022

ČJ – Procvičování pravopisu – psaní i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách
Přídavná jména
Pravopisná pětiminutovka
uč. str. 135, 136
PS str.40
Čtení – Mikuláš
Psaní – písanka str. 12 (u mne)
DÚ – uč. str. 136/7a) – do ČJ-D (včetně podtržení příd. jmen)

M – Sčítání a odčítání do 1000 – pamětné i písemné
uč. str. 22
PS str. 19/3-6 a str.18/5 (u mne)

AJ (PAU) – Můj volný čas
uč. str. 42 – poslech, rozhovory, práce ve dvojicích
PS str. 42/1,2

AJ (PRO) – Můj volný čas
uč. str. 42 – poslech, rozhovory, práce ve dvojicích
PS str. 42/1
DÚ – PS str.42/2

Moc chválím všechny účastníky soutěže ve spelování – zaslouží si za odměnu 1 :-).

 

 

 

8.3.2022

ČJ – Čtení s vyhledáváním informace, porozuměním – Mikuláš
Psaní s vyhledáním informace v textu – písanka str.11 (u mne)

M – Písemné sčítání a odčítání po desítkách
uč. str. 25/1
PS str.18/1, 2, 3, 4, 6 a str.19/2
DÚ – PS str. 19/1

AJ (PAU) – Poslechové cvičení, opakování učiva
Můj volný čas – úvod, slovíčka k lekci (1. část)

AJ (PRO) – poslech, překlad
DÚ – zopakovat dny v týdnu, i písemně

Pr – Výroba lapbooku – Živočichové

 

7.3.2022

ČJ – Pravopisná rozcvička (kartičky Y/I)
Přídavná jména – vyhledání, rozpoznání, otázky na příd.jména
uč. str. 133/1,2,3, tabulka Pamatujte si do ČJ-Š, str. 135/6a) – do ČJ-Š

M – Sčítání a odčítání do 1000 – po desítkách
uč. str.21
PS str. 17 (u mne)
DÚ – uč. str.21/3 – do M-D

AJ (PAU) – Komiks – poslech, překlad, dramatizace, nácvik výslovnosti
uč. str.41
PS str. 41/10,11

AJ (PRO) – Procvičování učiva – TV programy
uč. str.41, PS str.41

HV – Hudební nástroje – opakování
Video, PL – osmisměrka

 

 

4.3.2022

ČJ – 1) Opakování pravopisu – vyjm. slova (PL)
2) Přídavná jména – seznámení
uč. str. 133/1
PS str. 39/6 + vypsat přídavná jména ze cv. 5
Písanka str.10 celá
čtení – Mikuláš

M (GEO) – Obvod trojúhelníku a čtyřúhelníky
uč. str.38, 39
PS str.28, 29/1 a – d (cv. d si někteří dokončí/opraví za DÚ)

VV a PČ – Klaun – studené a teplé barvy (kdo nestihl, vzal si domů k dokončení)

Ti, kdo se přihlásili na pondělní AJ soutěž ve spelování, přijdou ve 13.50h do třídy 4.A. S vychovatelkami ŠD se domluvíme.

Přeji všem klidný víkend,
P.Pauchová

 

3.3.2022

ČJ – Slovesa
PS str. 38/4 a 39/5 (pouze první úkol)
Prac. list – slovesa
Čtení – Mikuláš
Psaní – pís. str. 10 – polovina stránky

M – Slovní úlohy, pětiminutovka
uč. str. 20 – zápis výpočtů do M-Š
+uč. str. 19/2 – folie

Pr – Kniha o zvířatech – výroba

Dne 29.3. pojedeme s dětmi do Muzea hl.m.Prahy na program s dílnou – Velikonoce našich prababiček, vybíráme 60,- Kč. Děti mají zapsáno v ŽK.

 

2.3.2022

ČJ – 1)Opakování pravopisu
– tabulky, diktát
2) Slovní druhy – podstatná jména a slovesa
do ČJ-Š zápis žlutých tabulek na str.129 a 131
uč. str. 131/1, 132/2 (do sešitu, podtrhat slovesa modře a podst. jm.červeně, tvoření vět – ústně). str. 132/3, 4
PS str. 37/2
DÚ – PS str. 38/3
Čtení s porozuměním a hledáním informace v textu – PL (dobrovolný úkol – ilustrace k textu)

M – Písemné sčítání a odčítání do 1000
uč. str. 19/1 – do M-Š
PS str. 15/6 a str.16 celá (u mne)

AJ (PAU) – Nácvik spelování
TV pořady – otázky a odpovědi
uč. str. 40
PS str. 40/7,8
DÚ – PS str. 40/9 (vzor ve cv. 8)

AJ (PRO) – Opakování – TV programy
Poslech uč. str. 41 – komiks
DÚ – PS str. 40/9 a 41/10

 

 

1.3.2022

ČJ – Čtení – Mikulášovy patálie
Písanka str. 9 (u mne)

M – Sčítání a odčítání do 1000 – pamětné, s přechodem přes základ 100
PS str. 14/4,5,6 a str. 15/1 – 5
DÚ – uč. str. 18/3 – do M-D

AJ (PAU) – 1) Nácvik spelování na soutěž (bude pravděpodobně 7.3. od 14h, zájemce o soutěžení si vyzvedneme v ŠD)
2) Orientace v textu, poslechové cvičení – uč. str. 40

AJ (PRO) – Opakování číslovek, test
uč. str. 40 – poslechové cvičení, orientace v textu

Pr – Opakování – živočichové

 

28.2.2022

ČJ – Podstatná jména – procvičení učiva
Pracovní list – dokončení
uč. str. 130/8 – ústně
DÚ – uč. str.103/8 a) – napsat do ČJ-D

M – Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes 100 – s rozklady čísel
uč. str.18
PS str. 14/1, 2, 3 (u mne)

AJ (PAU) – TV programy – opakování, poslechová cvičení
Test
Nové fráze – zapsáno v sešitech
PS str. 39/5, 6

AJ (PRO) – TV programy, číslovky – opakování, poslech
PS str. 39/5, 6
Nové fráze – zapsáno v sešitech

HV – Opakování osvojených písní

TV – Soutěže v družstvech

 

 

Náš výtvarný výlet do vesmíru:

A stavitelské počiny:

 

25.2.2022

ČJ – Podstatná jména – tvoření podst.jmen, význam, rozpoznání
Pracovní list (nemocným vložím do Teams)
Čtení s porozuměním – PL
Písanka str. 8

M (GEO) – Trojúhelníky (označení stran, vrcholů, obvod, obsah)
uč. str. 36, 37
PS str. 27 a 28/1

VV a PČ – Krychlové stavby z párátek a hrášku
(skupinová práce)

 

 

 

24.2.2022

ČJ – Sloh – páce s textem (uměleckým i odborným) – skupinová práce
uč. str. 121 – 123
Psaní – pís. str.7

M – Slovní úlohy (počítání do 1000 – do celých stovek)
uč. str. 17/1, 2, 3
PS str.13/4
DÚ – PS str. 13/5, 6

Pr – Živočichové
uč. str. 60-61
PS str. 52-54

Na zítra připomínám na PČ párátka – špičatá z obou stran.

 

 

23.2.2022

ČJ – 1)Opakování pravopisu
Tabulky, kartičky, běhací diktát s úkoly, pravopisná pětiminutovka
2) Podstatná jména
uč. str. 129/1 (na papír + tematika olympijských her). str.130/6,7 – tabulky, str. 131/9 – běhací diktát
Čtení – Mikuláš
Pís. str. 7 – pouze dva řádky + podtrhat podst. jm. v textu
DÚ – PS str. 37/1

M – Početní operace do 1000 (+ -) – do celých stovek – procvičování učiva
uč. str.16/1, 2, 3
PS str. 12/4, 5, 6  a  str. 13/1, 2, 3

AJ (PAU) – Číslovky do 100, digitální časové údaje
uč. str. 39 – poslech, otázky
PS str. 39/4 – Bingo
Na pondělí naučit číslovky a slovíčka (TV pořady) – testík.

AJ (PRO) – Číslovky, spelování, básnička
PS str. 39/4 – Bingo

Na zítra připomínám přinést suchý hrách (potřebuji namočit na PČ).

Zítra TH – 6. vyučovací.

 

 
22.2.2022

ČJ – Čtení – mimočítanková četba (Mikuláš)
Písanka str. 6

M – Sčít. a odčít. do 1000 – do celých stovek
Pětiminutovka – opakování
uč. str.15
PS str.12/1,2,3

AJ (PAU) – Číslovky od 20 do 100
– zápis do sešitu, nácvik, uč. str.62
+ procvičování online – výukové tablety

AJ (PRO) – Číslovky od 20 do 100
Nalepeno v sešitě, uč. str. 62

DÚ – naučit angl. číslovky – OBĚ SKUPINY

Pr – Stavba těla živočichů
uč. str. 58, 59

 

 

21.2.2022

ČJ – Procvičení pravopisu
Slovní druhy – podstatná jména
uč. str. 128/1 (vyhledání a zápis podstatných jmen z článku do ČJ-Š), 129/2, 3, 4

M – Slovní úlohy
uč. str.14 – zápis výpočtů do M-Š
PS str.11/2, 5, 6
DÚ – PS str. 11/3,4

AJ (PAU) – Televizní pořady
Poslech, minirozhovory ve dvojicích
uč. str. 38 a PS str. 38/2,3

AJ (PRO) – Televizní pořady
Poslech uč. str.38-39
DÚ – PS str. 38/1,2

HV – Píseň s pohybovým doprovodem – Tři citronky (v sešitě, naučit na pondělí)

 

18.2.2022

ČJ – Procvičování učiva – vyjmenovaná slova po V (PL)
Čtení – Mikulášovy patálie
Psaní – adresa – pís. str. 5 (u mne)

M (GEO) – Obvod a obsah mnohoúhelníků
uč. str. 35
PS str. 26
Práce do sešitu – čtverečkovaný papír, počítání obvodu a obsahu (u mne)

VV a PČ – Vesmír – odkrývací technika (voskovka, tempera)

Ve čtvrtek 24.2. bude třídnická hodina – 6. vyučovací.

Na příští týden přinést na PČ párátka (špičatá z obou stran) a trochu suchého zeleného hrachu do sáčku (ten prosím již ve čtvrtek). Dětem připomenu.

Přeji pěkný víkend.
P.Pauchová

17.2.2022

ČJ – Slovo a jeho význam – shrnutí, procvičení
uč. str. 124 – 127
Čtení s porozuměním a úkoly – Z. Svěrák: O peřině a polštáři (PL)

M – Písemné i pamětné sčítání a odčítání do 1000 (bez přechodu 100)
uč. str. 13
PS str. 9 celá
DÚ – PS str. 11/1

Pr – Společné znaky živočichů
uč. str. 56-57
Referáty

 

16.2.2022

ČJ – Procvičování pravopisných jevů, diktát
Slovo a jeho význam – synonyma, homonyma, tvary slova a slova příbuzná
uč. str. 118 – 121, cv. 11/str.120 a)b) – písemně do ČJ-Š (u mne)
Čtenářské deníky – prezentace, vyprávění o knihách
DÚ – uč. str. 119/6 – do ČJ-D první čtyři řádky (po slovo OBRÁZKOVÉ)

M – Přičítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes základ 100
uč. str.12
PS str. 9 a 10/1,2,3 (u mne)

AJ (PAU) – Procvičení slovní zásoby, konverzační otázky a odpovědi
Slovní zásoba k nové l. 8 (1.část) – Co je v TV? – zápis, nácvik výslovnosti
PS str. 38/1

AJ (PRO) – Co je v televizi – úvod
Slovní zásoba

 

15.2.2022

ČJ – Čtení – Mikulášovy patálie
Psaní – slovo a jeho význam – pís. str. 4 (na zítra zopakovat psaní adresy)

M – Přičítání a odčítání do celých stovek
Slovní úlohy, opakování násobení a dělení – hra
uč. str. 10, 11, slovní  str.11/1,3 – výpočty do M-Š
DÚ – Uč. str. 10/4 – písemně do M-D

AJ (PAU) – Procvičování učiva – slovíčka, časové údaje, sloveso CAN a průběhový čas
Opakování probraných anglických písní
Video k nové písni London Bridge („naše verze“) jsem nahrála do MS TEAMS – AJ Pauchová, soubory

AJ (PRO) – Opakování učiva
Poslech – l.7
DÚ – zopakovat říkanku v PS str. 31

Pr – Kontrolní test
Referáty

Na zítra připomínám čtenářské deníky.

 

14.2.2022

ČJ – Slovo a skutečnost – význam slova (gramatický i věcný)
uč. str. 116/1, 2, cv. 2 a)b) – do ČJ-Š
str.117/4 a) b) – 4. až 6. sloka písemně a správně do ČJ-Š (u mne)

M – Přičítání a odčítání jedno – a dvojciferných čísel k celým stovkám
Slovní úlohy
uč. str. 8, 9
PS str.8 a 9/1

AJ (PAU) – Valentýnské přání a báseň (uč. str.66)
Procvičování časových údajů, píseň London bridge (v sešitě)

AJ (PRO) – Opakování hodin + opravný test

HV – Píseň Bejvávalo dobře (v sešitě) – kánon

 

11.2.2022

ČJ – Opakování a procvičování učiva – pravopis y/i po obojetných souhláskách
uč. str. 113,114/7 a str. 115 – Ověřte si, co umíte
Cvičení z pravopisu na IT
Čtení s porozuměním – Příšerná teta (PL), vložím odpoledne na Teams – VLOŽENO
Psaní – přepis textu z PL (str. 47 – první 3 řádky)

M (GEO) – Mnohoúhelníky – obvod a obsah
uč. str. 34
PS str. 23/1B a 2A.B, str.24 celá a str.25/1 A,B
DÚ – PS str. 25/2 A.B (C,D pouze dobrovolně)
I nadále budeme mít vždy v pátek geometrii.

VV a Pč – Dvě srdce – mozaika

Sešity na VS jsou u mne na kontrolu – nemocní přinesou po návratu.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

10.2.2022

ČJ – 1) Procvičování pravopisu – psaní i/y (obojetné souhlásky, tvrdé a měkké souhlásky), předpony vy/vý
2) Myšlenková mapa – ježek
uč. str.112/4 – tabulky, cv.5 a 6/113 – ústně
Myšlenková mapa na téma ježek – do ČJ-Š (známé a neznámé informace, dohledání informací)
Čtení – Mikulášovy patálie
psaní – pís. str. 1, 2 (opakování psací abecedy)

M – Sčítání a odčítání po stovkách v čís. oboru do 1000
uč. str. 7 a PS str. 6, 7
DÚ – PS str. 7/1,6

Pr – Opakování učiva – Podmínky života na Zemi. Vesmír.
uč. str. 24 – 35
PS str. 33 – 43
15.2. – test (kdo nebude, dopíše později)

 

9.2.2022

ČJ – 1) Procvičování učiva – psaní i/y po obojetných souhláskách
Práce s kartičkami Y/I, PS str.36/2
Diktát
2) Sloh – orientujeme se v plánku, mapě, popisujeme cestu
uč. str. 108-111, práce s textem, mapou, popis cesty
Čtení – Mikulášovy patálie
Písanka str. 3 celá
DÚ – PS str. 36/3

M – Porovnávání čísel v oboru do 1000
Uč. str.5, 6
PS str. 5

AJ (PAU) – Opakování učiva z l.7 test
Poslech, četba, překlad a dramatizace komiksu – uč. str. 37
PS str.37/7, 8

AJ (PRO) – Opakování učiva (test), škola (anglická a naše)
uč. str. 36, 37
PS str. 37/7

 

 

 

 

8.2.2022

ČJ – Čtení s porozuměním – Čarodějova věž (PL), nemocným vložím do Teams – VLOŽENO
Přepis textu do ČJ-Š (u mne), první tři věty z textu
DÚ – dokreslit obrázek čaroděje do PL

M – Jednotky, desítky, stovky
uč. str. 4 a PS str. 2
Výuková hra ve skupinách
Desetiminutovka (opakování sčítání a odčítání do 100)

AJ (PAU) – Škola v Anglii a u nás – práce s textem, otázky a odpovědi
Procvičení slovíček, časových údajů, hra s rozvrhem ve dvojicích (PL NEZTRATIT!)
uč. str. 36 a PS str.36/5
DÚ (NA PONDĚLÍ) – PS str. 36/6 (podle cv.5, něco jsme si už řekli při hodině)

AJ (PRO) – Opakování hodin
PS str. 36/5
Připravit se na testík – hodiny.

Pr – Podmínky života na Zemi – opakování
PS str. 41, 42
Písemný test 15.2.

Od zítra si děti budou nosit 2. díl písanky (modrá).

Středa 16.2. – čtenářské deníky.

 

7.2.2022

Čj – Vyjmenovaná slova po Z – procvičování učiva
IT, tabulky
uč. str. 108/5 a str.112/1,2 – ústně
PS str.35/3, 1 (u mne)

 

M – Orientace na číselné ose v oboru do 1000
Procvičování sčítání a odčítání dvouciferných čísel (tabule, tabulky)
uč. str.3, PS str.3/2, 3 a str. 4/1
DÚ – PS str. 4/2,3

AJ (PAU) – Rozvrh hodin, časové údaje – poslechové cvičení, procvičování určování času, slovíček
uč. str. 35, PS str.35/4
DÚ – samostatně dokončit 3 věty v PS ve cv. 4/35
Ve středu testík na slovíčka (školní předměty) + určování času

AJ (PRO) – Procvičování určování času
PS str. 35/4

 

HV – Taktování, délka not
Píseň Bude zima, bude mráz (nalepena v sešitě – naučit)

 

 

3.2. 2022

ČJ – vyjmenovaná slova – provičování
PL (vyjm. slova po V) – str. 39
uč. str. 107/4  – ústně + písemně do ČJ-Š po slovo VÁŽIT
Čtení – Mikulášovy patálie
Sešit na VS – slova příbuzná po Z

M – Číselná řada do 1000, orientace na číselné ose
uč. str.2
PS str. 1 a str.3/1
Příští týden si napíšeme opakovací testík na +- dvouciferných čísel do 100 (pamětné i písemné), komu se nepovedlo cvičení v PS, procvičí si doma.

Pr – Vesmír
uč. str. 32-35
PS str. 40/1
PL (chybějící dostanou ve škole)

V pátek 4.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny, družina je pro nutné případy zajištěna v FZŠ Chodovická.

Pěkný víkend a prázdniny,

P.Pauchová

 

2.2.2022

ČJ – 1) Procvičování pravopisu – vyjm. slova po V
uč. str. 105/14 + PL (vložím do Teams) – vloženo do souborů ČJ
Diktát
2) Vyjmenovaná slova po Z – zápis, význam slov
uč. str. 105/1, 2/106(písemně do ČJ-Š), 3/107
PS str.35/1
Sešit na VS – dokončení vyjm. slov po V – slova příbuzná
Čtení – Mikulášovy patálie
DÚ – uč. str.104/12a) – po slovo Čechách

M – Orientace v grafech + opakování, procvičování učiva
uč. str. 64
PS str. 48 (u mne)

AJ (obě skupiny) – Časové údaje, rozvrh hodin, předložky času
Slovní zásoba – zápis (2. část) – pro nemocné je v Teams
uč. str.35
PS str. 34/2 (u mne)
DÚ – naučit se slovíčka k lekci

Na zítra si děti přinesou druhý díl učebnice M + PS (zelené), oranžové učebnice odevzdaly.

Prosím všechny, aby při obalování učebnic M (i ostatních) nelepili obaly na předsádku knih – knihy jsou nové a spoustu z nich je tím poničeno.

Ve čtvrtek 3.2. je sběr papíru, kontejner před hlavní budovou.

 

 

1.2.2022

ČJ – Vyjmenovaná slova po V – slova příbuzná
Uč. str. 104/12, 13 (diktát s přípravou)
Práce v sešitě na VS (po slovo ZVYKAT)

M – Zlomky – úvodní seznámení
uč. str. 62, 63
PS str. 46, 47

AJ (obě skupiny) – Škola (nová slovní zásoba – 1. část) – zápis, výslovnost
Nemocným vložím do Teams. VLOŽENO   
Uč. str. 34 a PS str.34/1
DÚ PS str. 35/3

Pr – Počasí
PS str. 35 – 39
DÚ – Jaké bylo počasí v úterý nebo ve středu (napsat do sešitu)

 

31.1.2022

ČJ – Vyjmenovaná slova po V – význam slov, odlišnosti ve významu, rozpoznávání předpony vy/vý
Uč. str. 103/10, str. 104 tabulka Pamatuj si – do ČJ-Š, cv.11 – ústně
PS str.34/2,3
Sešit na VS – nalepení vyjm. slov po V

M – Jednoduché převody jednotek – roky, měsíce, dny
uč. str.61
PS str. 45

AJ (skup.spojeny) – Opakování učiva (průběhový čas, slovní zásoba)
uč. str.33 – popis obrázku, rozdíly
PS str.33/Quiz time

TH – Vydání výpisu z vysvědčení, hodnocení pololetní práce, sebehodnocení

Dnes bez DÚ, podepište prosím dětem v ŽK sebehodnocení, doplňte omluvenky (kdo neměl), zítra si ŽK vyberu.

Od zítra se učíme podle nového rozvrhu.

 

28.1.2022

M (GEO) – 1) Rýsování kolmic
2) Mnohoúhelníky – úvod
PS str. 19/2 b), c), str.21/5, 6, 7, str.23/1
uč. str.33/1

TV – Plavání

VV – Barevný dům – koláž s tiskem (zatím bez tisku)
Pč – Práce s jehlou a nití – přišívání knoflíků

V pondělí 31.1. máme normálně 5 vyučovacích hodin, vydání výpisu z vysvědčení je 5. vyučovací hodinu.

V pátek 4.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny, družina je pro nutné případy zajištěna v FZŠ Chodovická.

Ve čtvrtek 3.2. je sběr papíru, kontejner před hlavní budovou.

Od úterý 1.2. cvičíme – nezapomeňte dát dětem sáček s úborem do tělocvičny.

Přeji všem klidný víkend,
P.Pauchová

 

 

27.1.2022

ČJ – Vyjmenovaná slova po V – předpony vy/vý
uč. str. 102/6 – tabulky (vyznačení předpon, kořeny slov), str.103/7  (písemně do ČJ-Š), 8 – ústně
PS str. 34/1
Čtení – mimočítanková četba Mikulášovy patálie
Písanka str. 32 (u mne)
DÚ – uč. str.103/9 – do ČJ-D

M – Jednoduché převody jednotek času
uč. str. 60, PS str. 44

Pr – Podmínky života na Zemi
Prezentace skup.práce
Zápis do sešitu (kdo chyběl, dostane ofocené)

Dnes děti dostaly rozvrh na 2. pololetí – platí od 1.2.2022.

Na zítra připomínám na PČ knoflík (lepší velký, dvoudírkový), jehlu, nit, kousek látky.

 

26.1.2022

ČJ –1) Procvičování učiva – probraná VS
Prac. list, tabulky, doplňovací cv. do ČJ-Š (u mne)
2) Vyjmenovaná slova po V – předpony vy/vý
uč. str. 101/2,3 (písemně do ČJ-Š), 4 (vypsat slova s předponami do ČJ-Š z článku + z části c + vyznačení předpon), 5 (ústně)
Práce se slovy s předponou – kořen slova, tvorba vět, záměna za jinou předponu…
Čtení s ponaučením – Kykanžu chce jiného kamaráda
Písanka str.31 (u mne)

M – Jednotky rychlosti, upevnění představ o jednotkách
uč. str. 58, 59
PS str.43/ 4,5
Pětiminutovka (násobení, dělení)
DÚ – PS str. 43/6

AJ (PAU) – Opakování učiva – počasí, město, prázdniny
Písemný testík – počasí
Poslechové cvičení, čtení a překlad
uč. str. 32, PS str. 32 a 33/3
DÚ – zůstává obrázková báseň – PS str.30/7

AJ (PRO) – Opakování učiva
uč. str. 31 – komiks (poslech, čtení, překlad)
PS str. 31 – básnička, str. 32, 33/3
DÚ – PS str. 31 – naučit báseň

 

25.1.2022

ČJ – Procvičování pravopisu v.s. po S
Seznámení s vyjm. slovy po V – zápis do ČJ-Š, význam slov, věty se slovy
uč. str.100/1
Čtení s porozuměním a vyhledáním informace v textu – PL Lidožravý dům
Písanka str. 30 – písmeno Z,z
DÚ – Písanka – dokončit str.30 (Ž,ž), otázky ANO/NE

M – Jednotky objemu, času, teploty
uč. str.57 a 58 (jen teplota)
PS str.42, 43/1,2,3

AJ (PAU) – Opak. slovní zásoby, otázky a odpovědi
PL s minirozhovory – doplňování, rozhovory ve dvojicích
uč. str.31 – komiks
PS str. 30/6 a 31/8, 9
Opakovat slovíčka z l. 6 na testík.
DÚ – PS str.30/7 – obrázek s básní (např. báseň z učebnice na str. 30 dole) – na pondělí

AJ (PRO) – Opakování slovní zásoby, procvičování, test
uč. str. 31 – komiks

Pr – Neživá příroda – práce ve skupinách

PL pro nemocné dnes naskenuji a vložím do Teams – soubory ČJ, AJ – VLOŽENO

 

24.1.2022

ČJ – Vyjmenovaná slova po S – procvičování
Doplňování, zdůvodnění – PL
PS str. 33/4 – celé cvičení (barevně podtrhat, odlišit)
Čtení – čítanka – Velbloudí odpověď (práce s básní – přednes, význam, asociace), Zrnko rýže (pohádka s ponaučením)
Pís. str.29 (mimo diktátu) – u mne
DÚ –  Doplnění a přepis dopl. slov z PL (poslední sloupeček) – do ČJ-D

 

M – Jednotky délky a hmotnosti
uč. str. 56
PS str.41

AJ (PAU) – Počasí
Otázka a odpověď, procvičování frází, obrázkové básně
uč. str. 30, PS str.29
Píseň Rain, rain
Spelování – nácvik na soutěž
DÚ – Procvičování slovíček o počasí

AJ (PRO) – Počasí
uč. str.30
PS str.30/6 a 31/8
DÚ – opakování slovíček o počasí na test

 

HV – Délka not, taktování
Píseň Rampouch, Beskyde, Beskyde

 

21.1.2022

M (GEO) – Prostorová geometrie – krychlové stavby a logické úkoly
uč. str. 31 a 32 – folie
PS str.22
Hra v družstvech – krychlové stavby z kostek  dle zadání
Kolmice budeme rýsovat příští týden – až nás bude více.

TV – Plavání

VV – Zimní krajina – pastel, tempera

Pč – Přišívání knoflíků (bude i příští týden)

Přeji všem pěkný víkend a dobrou imunitu,
P.Pauchová

 

20.1.2022

ČJ – Opakování a procvičování učiva – vyjm. slova (tabulky, IT tabule)
Vyjm. slova po S
uč. str.100/6, 7 (cv.6 po slovo SYCHRAVO do ČJ-Š)
Sešit na VS – slova příbuzná (syčet, sypat)
Čtení – O princezně solimánské (dokončení, práce s textem – slovní zásoba, význam zvláštních slov, synonyma, vyprávění příběhu)

M – Procvičování učiva – pamětné násobení a dělení mimo obor malé násobilky
PS str. 40/3, 4, 5, 6
Početní soutěže – IT

Pr – Výuková videa
Odkaz v MS Teams

 

 

19.1.2022

ČJ – Procvičování učiva – vyjm. slova, měkké a tvrdé souhlásky, abecední pořádek slov
Vyjmenovaná slova po S – slova příbuzná, význam slov
uč. str.99/3, 5 (cv. 3c) do ČJ-Š, cv.5 do ČJ- Š)
PS str.32 celá (u mne)
Běhací diktát
Čtení – K. Čapek: O princezně solimánské
Práce v sešitu na VS – slova příbuzná (syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel)
DÚ – uč. str. 99/4 – do ČJ-D

M – Dělení mimo obor malé násobilky – slovní úlohy
uč. str.55 celá (výpočty do M-Š)
PS str. 40/1  (kdo nestihl ve škole, dokončí doma)

AJ (PAU) – Opakování a procvičení učiva, výukové hry
Průběhový čas, počasí, otázka a odpověď
Píseň Rain, rain, go away:  https://www.youtube.com/watch?v=AyUxZ29M75w
Slovíčka pro nemocné a rekreanty se dnes pokusím vložit do souborů AJ v MS Teams
DÚ – naučit slovíčka k lekci o počasí

AJ (PRO) – Opakování učiva
Průběhový čas
DÚ – naučit slovíčka k lekci o počasí

Dnes děti, které byly ve škole dostaly domů opravené písemné práce z ČJ a M, prosím zítra o vrácení zpět.

 

18.1.2022

ČJ – Písemná práce
Čtení – Jak kolibřík daroval Indiánům bavlnu
Práce v sešitě na VS – příbuzná slova (syn, sytý, sýr)

M – dělení mimo rozsah malé násobilky
uč. str. 54/3
PS str. 39/1, 2, 3
DÚ – PS str.39/4, 5

AJ (PAU) – Počasí – slovní zásoba, procvičování + 2. část (zápis do sešitu)
Poslechová cvičení
uč. str, 29
PS str. 29/3
DÚ – procvičit slovíčka

AJ (PRO) – Počasí – opakování slovíček + 2. část do slovníčku
uč. str.28-29
PS str. 28/2
DÚ – procvičit slovíčka

Pr – Podmínky života na Zemi
uč. str. 28 – 31

 

 

17.1.2022

ČJ – Procvičování učiva – pravopis
Vyjmenovaná slova po S – tvary slov a slova příbuzná, význam slov
uč. str. 98/1, 2 – cv.2 písemně do ČJ-Š
Čtení s porozuměním –  prac.list V cirkuse
Práce v sešitě na VS

M – Písemná práce

AJ (PAU) – Opakování učiva – průběhový čas, otázky s WHO, WHAT, WHERE
Počasí – nová slovní zásoba (1. část)
uč. str.28 celá a PS str.28 celá

AJ (PRO) – Procvičování učiva – průběh. čas
Počasí – nová sl. zásoba, 1. část
Uč. str. 28, PS str. 28/1

HV – taktování, rytmus písně
Píseň Rampouch – uč. str. 47 –  naučit text
Video s melodií na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8j_PNR5jk9k

 

Dnes si děti nalepily do ŽK lístky s vyjádřením zájmu o ŠVP na jaře. Prosím o podepsání a zaškrtnutí.

14.1.2022

M (GEO) – Kolmé přímky – úvod, rozpoznání kolmic
Opakování učiva – společně, SP
uč. str. 28, 30
PS str.19/1, 2a) a str.20/1, 2, 3
Příští týden budeme rýsovat kolmice, je nutné, aby měl každý trojúhelník s ryskou.

TV – Plavání

VV – Ilustrace k pohádce J. Trnky – Zahrada

Pč – Kvádr a krychle ze stavebnice Seva

Na příští Pč si přinesou děti jehlu a nit, dva knoflíky, kousek látky.
V pondělí 17.1. jste zváni na online třídní schůzky – od 17. 30h.

 

13.1.2022

ČJ – Sloh – Slušné chování
uč. str.93, 94
Opakování učiva + zápis vyjmenovaných slov po S
uč. str. 97 a 98 (nahoře) – zápis vyjm. slov po S do ČJ – Š
Naučit na pondělí
Čtení – čítanka – pohádkový kvíz
Vytváření vlastního kvízu ve dvojicích

M – Dělení mimo obor malé násobilky – vyvození
uč. str. 54
Zopakování násobení mimo obor malé násobilky
– slovní úlohy, práce na tabuli, pětiminutovka
PS str. 38/2, 5 a)b)

Pr – Zboží, obchodování

 

 

 

12.1.2022

ČJ – Opakování na písemnou práci – PL
Diktát
uč. str.96
Čítanka str. 104-107 – J. Trnka: Zahrada (+ukázka animace J. Trnky)

M – Opakování na písemnou práci – PL
DÚ – dokončení slovních úloh na PL

AJ (obě skupiny) – Průběhový čas, komiks
uč. str. 27
PS str. 27

 

11.1.2022

ČJ – Opakování učiva
Pravopis na tabulky, kartičky
uč. str. 95/1, 2
Kontrolní pravopisné cvičení
Čtení – Zahrada (čítanka)
Psaní – pís. str. 28 (u mne)
DÚ – lísteček nalepit do ČJ-D, doplnit, přepsat vše

M – Písemné násobení – upevnění, procvičení, slovní úlohy
uč. str. 53
PS str. 37/5a,b + str.38/1, 3, 4 (cv.4 pro rychlíky)

AJ (obě skup.) – Průběhový čas a tázací zájmena WHO, WHERE, WHAT
Zápis do sešitu
uč. str.26, PS str.26/5
DÚ – PS str.26/6 – na pondělí

Pr – Zboží
uč. str. 26

Dnes děti přinesou k podpisu a vyplnění informovaný souhlas s péčí školního psychologa. Prosím o vyplnění a zaslání zpět.

V pondělí 17.1.2022 od 17. 30h se konají online třídní schůzky v prostředí MS Teams. Jste srdečně zváni.

10.1.2022

ČJ – Procvičování pravopisu po obojetných souhláskách, vyjm. slova po B, L, M, P
uč. str. 93/8, 9, a str.95/1 – maz. tabulky
PS str. 31/5 – dokončení
Čtení – prezentace přečtených knih – čtenářské deníky

M – Písemné násobení – vyvození
uč. str.52
PS str.37/1, 2
DÚ – PS str. 37/3, 4

AJ (skup. spojeny) – Přítomný čas průběhový
Procvičení vět pomocí obrázků, mimická hra
PS str. 25/3, 4
Zítra písemné zkoušení – překlad vět v přít. čase průběhovém.

HV – Píseň Beskyde, Beskyde  – hudební doprovod
Rytmizace, taktování

Písemné práce z ČJ a M za 1. pololetí si napíšeme příští týden – M (pondělí) a ČJ (úterý). Učivo procvičíme tento týden na PL, které si děti  přinesou domů. 

 

 

7.1.2022

M (GEO) – Rovnoběžky a různoběžky
uč. str. 27
PS str. 18 (u mne)

TV –  Plavání

VV – Ilustrace k vyjmenovaným slovům

Pč – Vločka z papíru – lepená koláž

V pondělí 10.1. – prezentace čtenářské deníky
AJ 11.1. – zkoušení slovní zásoby k l. 5 On holiday, věty v průběhovém čase, jedn. č. – obě skupiny

 

 

6.1.2022

ČJ – Vyjmenovaná slova po P – význam slov, odlišnosti ve významu
Procvičování pravopisu vyjm. slov – PL
uč. str. 92/6, 7 – zápis tabulky na str. 92 do ČJ – Š
Čtení – K. Čapek – Případ s Hejkalem
DÚ – vytvořit krátké věty na slova z tabulky (6 vět) – do ČJ – Š

M – Násobení mimo rozsah malé násobilky – slovní úlohy
uč. str. 51 – zápis výpočtů do M-Š (u mne)
Pětiminutovka

Pr – Lidské výtvory
uč. str. 25
PS str. 33, 34/2
Zadán referát – na 27.1., viz. sešit (těm, co chybí, bude zadáno po návratu do školy)

 

5.1.2022

ČJ – Vyjmenovaná slova – procvičení pravopisu
Diktát
Vyjmenovaná slova po P – tvary slov a slova příbuzná
uč. str.91/2 (písemně do ČJ-Š), 91/3,4 a 92/5
PS str. 31/4, 5 (bez vypisování slov), 6 (u mne)
Práce se sešitem na VS
Čtení – O červené Karkulce

M – Násobení mimo rozsah malé násobilky
uč. str.50
PS str. 35/4, 5 a str. 36/1, 4, 5
DÚ – PS str. 36/3

AJ (PAU) – Průběhový čas v jednotném čísle
Zápis slovní zásoby – 2. část, nácvik
uč. str.25 – komiks, mimická hra s otázkami
Nácvik spellingu na čas

AJ (PRO) – Průběhový čas
Slovní zásoba do sešitu, nácvik
uč. str. 25

 

4.1.2022

ČJ –  Procvičování pravopisu – PL
Vyjm. slova po P
uč. str. 90, 91/1
PS str.30/1, 3
DÚ – PS str.30/2, včetně přepisu slov

M – Násobení mimo obor malé násobilky
uč. str. 49
PS str.35/1, 2, 3 (u mne)

AJ (PAU) – Průběhový čas ve 3. os. jedn. čísla
uč. str. 24 – práce s obrázkem, ve dvojicích
PS str. 24/ 2 (u mne)
Spelování

AJ (PRO) – Průběhový čas
uč. str.24, PS str. 24

Pr – Opakování – PS str. 27
Svět kolem nás – uč. str.24

 

 

3.1.2022

ČJ – Procvičování pravopisu, vyjmenovaná slova po B, L, M – prac. list
Seznámení s vyjm. slovy po P (naučit do čtvrtka)
uč. str. 90 – zápis slov do sešitu, význam slov, tvoření vět
Čtení – čítanka str.89 – 92 – České pověsti (komiks)
Pís. str.27 (u mne)

M – Počítání se závorkami a bez nich – procvičení, slovní úlohy
uč. str.47 (folie) a 48/1,2,3 – výpočty ke slov. úlohám do M – Š
DÚ – PS str.34/2,3,4

AJ (PAU) – Opakování slovní zásoby formou spelování (příprava na soutěž)
Nová slovní zásoba (1. část) – On holiday (zápis do sešitu)
uč. str. 24 – poslech, přiřazování vět k obrázkům
DÚ – PS str.24/1

AJ (PRO) – Opakování slovní zásoby
1.část slovní zásoby k tématu On holiday – zápis do sešitu
DÚ – PS str. 23/8

HV – Píseň Beskyde, Beskyde – uč. str.37,38 – naučit text na příští týden

 

Čtenářské deníky – prezentace 10.1.

 

22.12.2021

Vánoční besídka

Děkujeme s paní asistentkou za milé dárečky a přejeme všem šťastné Vánoce a pevné zdraví v novém roce 2022.

P.Pauchová a J.Strejčková

21.12.2021

ČJ – Procvičování učiva – výukové hry, soutěž
PS str. 29/6
Čtení s úkoly – PL Pohádka o Honzovi a vrbě
Pís. str. 26

M – procvičování učiva
PS str. 33/3,4 a str.34/1 – a,b,c
Hra ve skupinách – násobilky

AJ (PAU) – Vánoce (PL)
Slovní zásoba, křížovka, vánoční tradice v anglosaských zemích
Dobrovolný úkol na prázdniny  – dokončit osmisměrku s tajenkou na PL

AJ (PRO) – Dokončení l.4, čtení na známky

Pr – Vánoce
PS str. 31

O prázdninách procvičujte násobilky, děti chystají čtenářské deníky a ČTOU knihy.

23. 12. a 27. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

28. 12. až 31. 12. Vánoční prázdniny – školní výuka není, školní jídelna nevaří, školní družina je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická. Podrobnosti k provozu družiny naleznete na webu školy.

Zítra končíme v 11:20 a pak jdeme na oběd. Po obědě můžete vyzvedávat od 11:35 hod. Děti si mohou donést trochu cukroví, oblíbenou  hru. Přinesou si pouze penál.

 

20.12.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po M – tvary slov a slova příbuzná
Práce s kartičkami a na IT
PS str. 28/5 a 29/7
Sešit na VS – zápis slov příbuzných, vysvětlení významu, užití ve větách
Čtení s ponaučením – Mráz a Mrazivec – čítanka

M – Početní operace se závorkami a bez nich
Opakování násobení a dělení, cvičná pětiminutovka
PS str. 32/4, 5 a str.33/2

AJ (PAU) – Opakování slovní zásoby – test
uč. str. 23 – komiks (poslech, četba, překlad)
PS str.23 – čtení s porozuměním, báseň
Vánoční slovní zásoba – pracovní list

AJ (PRO) – Čtení a překlad
uč. str.22
DÚ – procvičit čtení str. 22

Hv – Vánoční koledy (Pásli ovce Valaši, Jak jsi krásné, neviňátko)

 

17.12.2021

M (GEO) – Úhel, pravý úhel
Svislé a vodorovné přímky – tečkovaný papír
Uč. str. 25, 26
PS str. 16, 17 (Kdo nestihl cv.1 A)/str. 17, dokončí si doma – síť souřadnic)

TV – plavání

 

VV – Vánoční přání
Pč – Papírový Betlém

 

Přeji všem hezký adventní víkend,
P. Pauchová

 

 

16.12.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná
Čtení s porozuměním
uč. str. 88, 89
PS str. 28/4
Práce v sešitě na VS
Čtení – vánoční tradice u nás i v cizině (čít. str. 84, 85)

 

M – Počítání se závorkami a bez závorek – přednost početních operací
uč. str. 46, PS str. 32/1
DÚ – PS str. 32/2, 3 (včetně vybarvení)
Opakujte násobilky – někteří stále neumí.

 

Pr – Návštěva chvalského zámku
PS str. 29 – 30

Třídní vánoční besídka proběhne ve středu 22. 12. v době dopoledního vyučování, odchod na oběd bude dle rozpisu ŠJ v 11.20h. Prosím ty, kdo ještě nedonesli spolužákům dáreček, aby to napravili.

 

 

15.12.2021

ČJ – Procvičování probraného učiva (vyjm. slova po B, L)
Vyjm. slova po M – význam slov, slova příbuzná
Práce na IT, tabulkách, PL (slova po B,L)
Běhací diktát, doplňovací cvičení
uč. str. 88/6, 7 – 2 věty na MY/MI a 2 na MÝT/MÍT vymyslet a napsat do sešitu (u mne)
Práce do sešitu na VS
Čtení – adventní čas (čítanka str.83, 84)
DÚ – poslední sloupeček PL – nalepit do ČJ-D, doplnit

M – Procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel
uč. str. 45 – zápis výpočtů všech úloh do M-Š
Kontrolní cvičení do M-Š (u mne)

AJ (PAU) – Ptáme se na cestu, popisujeme město
PS str. 21/4, 5 a 22/6
uč. str. 22 – poslech. čtení, překlad, otázky k textu
DÚ – PS str. 22/7 (vzor ve cv.6) + naučit slovíčka k l.4 (testík)

AJ (PRO) – Poslech a překlad
Zápis slovíček k článkům do slovníčků
uč. str. 22
PS str. 21/5
DÚ – PS str. 21/5
14.12.2021

ČJ – Procvičování psaní y/i po obojet.souhláskách
Práce na IT, vyhledávání VS a jejich tvarů, zdůvodnění, významové rozdíly
uč. str. 88/5 (do ČJ – Š) + zápis tabulky na str. 88 – MY/MI, MÝT/MÍT
Práce v sešitě na VS – zápis příbuzných slov, použití ve větách, vysvětlení významu
Čtení – lidová vánoční říkadla

M – Procvičování učiva – sčítání a odčítání dvojciferných čísel (pamětné i písemné)
PS str. 31/1, 2, 5, 6
DÚ -PS str. 31/3, 4

AJ (PAU) – Plán města, ptáme se na cestu
2. část slovní zásoby, fráze – zápis do sešitu
uč. str.21 – poslech, pokyny na cestu – procvičení

AJ (PRO) – uč. str. 21 – poslech, překlad, další možnosti
PS str. 21/4
DÚ – PS str. 21/5 – napsat plán cesty pána s brýlemi

Pr – Vánoční zvyky a tradice

 

13.12.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po M
+ procvičování vyjm. slov po B, L – kartičky
uč. str. 86/2, 87/3, 4
PS str. 27/1, 3
Čítanka – velikonoční říkadla a lidové koledy – str. 80, 81
Písanka str. 25 (u mne)
DÚ – PS str.27/2

M – Odčítání více dvojciferných čísel
uč. str. 44
PS str. 29/1 a 28/5, 6 (u mne)

AJ(PAU) – Téma Město
– 1. část slovní zásoby (zápis, nácvik výslovnosti) – do sešitu
uč. str. 20 – poslechové cvičení, tvorba vět s novými předložkami místa
PS str.20/1, 2
DÚ – PS str. 20/3 

AJ (PRO) – Téma Město
– zápis slovíček do sešitu
Uč. str.20, PS str. 20
DÚ – PS str. 20/3

HV – Veselé vánoční hody – naučit text (učebnice)

Vánoční besídka ve třídě bude ve středu 22.12. (spojená s třídnickou hodinou) – prosím ty, kdo ještě nepřinesli dáreček pro vylosovaného kamaráda, aby to učinili do konce tohoto týdne.

Kdo nemá, doplní si kartičky do ČJ – i/í + y/ý.

 

10.12.2021

M (GEO) – Polopřímky vzájemně opačné
uč. str. 24, PS str. 15

TV – Plavání

VV a PČ – Vánoční strom – malba
Zimní vystřihovánky do oken

14. – 16.12. – sběr starého papíru

14. a 15.12. – srdíčkové dny (magnetky, přívěsky ke koupi)

Přeji všem klidný víkend,
P.Pauchová

 

9.12.2021

ČJ – Procvičování učiva (PL)
Vyjm. slova po M – seznámení, vysvětlení významu, zápis do ČJ-Š, naučit řadu VS po M na pondělí
uč. str. 86/1
Čtení – básně s vánoční tematikou od M. Floriana – list (jednu z básní naučit do 20.12.)
Pís. str. 24 (u mne)

M – Opakování – pětiminutovka
Písemné sčítání více čísel
PS str. 29/3, 4, 5
Kdo nestihl, dokončí si cv.5 za DÚ.

Pr – Povolání
uč. str.21, PS str.26
DÚ – PS str. 26 – zelený rámeček – k odevzdání až po vánočních prázdninách
Vánoční příběh – představení ve škole

Zítra na PČ přinést malé nůžtičky na vánoční vystřihovánky.

Dohlédněte prosím, aby si děti psaly opravy diktátů – někteří je opakovaně nepíší.

 

 

8.12.2021

ČJ – Procvičování učiva (vyjm. slova po B, L)
Diktát (s přípravou)
Pracovní list, práce se sešitem  na VS
Čtení – čít. str. 77-79 (Vánočka)
Pís. str. 23 celá
DÚ – PL cv.3, 4 (+ kdo nestihl. dokončí cv. 2 – žebřiny)

M – Sčítání více dvojciferných čísel
uč. str. 43
PS str. 29/1 (1. sloupec), 29/2

AJ (PAU) – Opakování učiva
Test
uč. str. 19 – stolní výuková hra ve trojicích
PS str.19 – dokončení kvízu

AJ (PRO) – Opakování 3. lekce
PS str. 18, 19

 

7.12.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B, L – slova příbuzná
uč. str. 84, 85
Zápis a vysvětlení významu slov příbuzných – sešit na VS
Čtení s předvídáním – čít. str.74-77 – S ďábly v pekle

M – Slovní úlohy
uč. str. 42 celá – zápis výpočtů do M-Š
PS str. 28/3, 4
DÚ – PS str. 28/1, 2

AJ (PAU) – Procvičování učiva (l.1, 2, 3)
uč. str. 18 – poslech, popis obrázku, orientace na obrázku
PS str. 18/1, 2 a str.19/3 a 4 – kvíz A
DÚ – zopakovat slovíčka z l.3 (na testík)

AJ (PRO) – Poslech a překlad
uč. str. 15, 16, 17
PS str. 18/1
DÚ – PS str. 19/3

Pr – PS str. 22, 23, 24
DÚ – PS str. 22 – zakreslit jednoduchou mapu (uč. str.19)

 

6.12.2021

ČJ – Opakování pravopisu – vyjm. slova, párové souhlásky (tabulky)
uč. str. 83, 84/3, 4 (cv. 4 – diktát s přípravou, prošli jsme si)
Čtení – čít. str.72, 73 – zimní a mikulášské básně, Já husárek (video + zpěv)
Pís. str.22 (písmeno G, Q)
+ živé mikulášské překvapení
DÚ – uč. str. 83/2 – první 2 řádky z a) + první dva řádky z b) – do ČJ-D

M – Opakování, procvičování – násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 10
PS str. 27/1, 2, 4, 5

AJ (PAU) – Rozhovory u lékaře (hodnocené)
uč. str.17 – komiks (poslech, překlad, dramatizace)
PS str. 17

AJ (PRO) – Opakování frází
uč. str.15, 16
PS str. 16/5, 17/7
DÚ PS str. 1

HV – Štědrej večer nastal – uč. str.42
Staré tradice – koleda

 

3.12.2021

M (GEO) – Vzájemná poloha bodu a polopřímky + opakování – postup při rýsování
uč. str. 23 a PS str.14/2
SP – rýsování – úkol v sešitě (u mne)

TV – Plavání

VV a PČ – Výroba vánoční dekorace
Prosím, vybavte děti na pondělí dárkovou taškou na láhev (na odnos dekorace – dárku domů).

Pan ředitel Vám zaslal prostřednictvím bakalářů odkaz na dotazníkové šetření (hodnocení školy). Vyplnit lze do 9.12.

Přeji všem hezký víkend,
P.Pauchová

 

 

2.12.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po L – pravopis, slova příbuzná a jejich význam, užití ve větách
PS str. 26
PL – doplnění, zdůvodnění (do sešitu)
Sešit na VS – slova příbuzná (zápis)
DÚ – lístek s doplňováním i/y – nalepit do ČJ-D, vypsat pouze doplněná slova

M – Procvičování učiva
Násobení a dělení – cvičná pětiminutovka
Sčít a odčít. dvojciferných čísel
uč. str.33/1, PS str.26/5, 6

Pr – Práce s mapou a buzolou
Čtvrtek 16.12.  – návštěva chvalského zámku – vánoční výstava, přinést 20,- Kč.

 

1.12.2021

ČJ – 1)Vyjmenovaná slova po B, L
Procvičování, tabulky, diktát
uč. str. 80/5, 6
2) Sloh – V knihovně
uč. str.80 – 82
str.82/3 – vyplnění přihlášky  – do ČJ-Š
3) Prezentace přečtených knih

M – Odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes 10 (pamětné i písemné)
uč. str. 40, PS str.26/1,2
DÚ PS str. 26/3, 4

AJ (PAU) – Rozhovory (U lékaře) s využitím slovní zásoby (příště na známky)
Zdravý životní styl
uč. str. 15, 16, PS str. 15, 16/5
DÚ – PS str. 16/6 (obrázek + alespoň tři pokyny), na pondělí

AJ (PRO) – Zdraví a nemoc
uč. str. 14, 15 – poslech, čtení, překlad
PS str. 14/1, 2
DÚ – PS str. 15/3, 4

Na zítra si všichni přinesou sešit na VS (kdo má ještě doma).

 

 

30.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po L
uč. str. 79/3, 4
PS str. 25/1, 2, 3
DÚ – uč. str. 79/3 – první dva řádky přepsat do ČJ-D

M – Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
PS str. 25/4, 5, 6 a 24/5, 6
+ SP do M-Š (příklady se závorkami)

AJ (PAU) – Zápis a nácvik slovní zásoby k tématu Zdraví a nemoc (2. část)
uč. str.15 – minikomiks

AJ (PRO) – Opakování 2. lekce
Slovíčka ke 3. lekci – slovníček
DÚ – procvičení slovní zásoby

Pr –  Orientace v krajině, směrová růžice
uč. str. 18, PS str.22
DÚ – Jak se orientujeme v přírodě 

29.11.2021

ČJ – 1) Procvičování pravopisu – vyjm. slova po B
IT tabule, tabulky, doplňovací cvičení – do ČJ-Š
2) Vyjmenovaná slova po L
– uč. str. 77,78/1, 2 (cv.2 – vypsat vyjm. slova po L – k nim dohledat slovo příbuzné z článku – ČJ-Š)

M – 1) Procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky
2) Sčítání (pamětné i písemné) dvojciferných čísel s přechodem přes 10
– uč. str.39, PS str.25/1
DÚ – PS str. 25/2, 3

AJ (PAU) – Téma zdraví a nemoc
– zápis a nácvik 1. části slovíček (nemocným vložím do Teams)
uč. str. 14 – píseň, minirozhovory „U doktora“
PS str. 14/1, 2
Opakování spellingu

AJ (PRO) – dokončení l.2, procvičování učiva

HV – taktování
Píseň Dú, valaši, dú + nácvik vánoční koledy – Nesem vám noviny (naučit první dvě sloky . str. 41, 42)

 

 

26.11.2021

ČJ – 1) Procvičování pravopisu (vyjm. slova po B) – PL
2)  Seznámení s vyjm. slovy po L – zápis do ČJ – Š – NAUČIT

M (GEO) – 1) Opakování – krychle a kvádr (nákresy + zápis do sešitu – u mne)
2) Správný postup při rýsování – uč. str.21 (na tabuli, příště prakticky do sešitu)
3) Polopřímka – uč. str. 22, PS str.14/1 a), b), c)

M – Slovní úlohy
– uč. str.38 (výpočty do M-Š)
PS str. 23/4, 5

Tv – Plavání

Ve středu 1.12. – prezentace přečtených knih – čtenářské deníky.

Přeji všem hezký a klidný adventní víkend,
P.Pauchová

 

25.11.2021

ČJ – Vyj. slova po B – slova příbuzná, vysvětlení významu, procvičování
Pracovní list + práce na IT (školákov) – slova příbuzná, zápis do sešitu na VS, význam slov, užití ve větách
Čtení – Pověst o Macoše (vyprávění, orientace v textu), čít. str.60

M – Sčítání a odčítání dvojciferných čísel – procvičování, pětiminutovka
uč. str. 37 a PS str.23/1 (část)
DÚ – PS str. 23/2,3

Pr – Krajina
uč. str. 16, 17 a PS str. 20, 21

Zítra místo VV a Pč je výjimečně ČJ a M (+M GEO). 

Děti si dnes v rámci TH vylosovaly spolužáka, kterému koupí vánoční dáreček (do 100,- Kč). Mají nalepeno v ŽK. Nepřítomným nalepíme po návratu. 

 

24.11.2021

ČJ – 1)Opakování probraných pravopisných jevů
Tabulky, diktát
2) Vyjmenovaná slova po B, význam slov, slova příbuzná
uč. str. 77/10, PS str.24/6
Pracovní list, zápis do sešitu na VS (slova příbuzná, pro nemocné zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prezentace/prezentace-B.html)
Čtení – čít. str. 49 – Vančura: Kubula a Kuba Kubikula (práce s obtížným textem, hledání zvláštních slov, archaismů)
DÚ – list – nalepit do ČJ-D, doplnit y/i, vypsat slovní spojení s  y/ý

M – Odčítání dvojciferných čísel do celé 10
uč. str.36, PS str.22 a 23/1

AJ (PAU) – Opakování slovní zásoby, testík
Věty s vazbou there is/are – správný slovosled, předložky místa
Komiks – poslech, četba, dramatizace
uč. str.13, PS str.13/9,10

AJ (PRO) – Opakování slovíček
uč. str. 12 – 13
DÚ – PS str. 12/8 + zopakovat slovíčka, příště testík

Chválím děti za chování během včerejšího výletu, vše proběhlo hladce a máme spoustu nových zážitků :-).

 

23.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B, jejich význam, užití ve větách
uč. str. 77/9 a PS str. 24/5

Výlet do NG – Co si šeptají andělé

     

     

 

22.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B – sloveso BÝT
uč. str. 76 celá – červené rámečky (zápis do ČJ-Š) + příklady
Práce s IT – rozdíl BÝT/BÍT
Sešit na VS – zápis slov příbuzných ke slovům BÝT, BYDLIT, OBYVATEL (nemocným dám natištěné)
Čtení – čítanka str.44 (hry se slovy, hádanky, vymýšlení podobných slov s číslovkami)

M – Sčítání dvojciferných čísel k celým desítkám
uč. str.35, PS str.21/1,2,5,6
DÚ PS str. 21/3, 4

AJ (PAU) – Opakování slovní zásoby, předložky místa (on, in, under, behind) ve větách
uč. str.11 – píseň + hledání brouků, str. 12 – čtení s porozuměním
PS str. 11 celá a str.12/7 (PS u mne)
Příště test na slovíčka z l.2

AJ (PRO) – Opakování slovní zásoby
uč. str.12 – čtení, překlad
PS str.11/6
DÚ PS str. 12/7

HV – testování
Píseň Dú, Valaši, dú – naučit text

Dnes od 17.30h jsou třídní schůzky online.

Zítra výlet do NG s workshopem, učíme se 1.vyučovací hodinu (ČJ). S sebou batůžek, pití, svačinu, kdo má, vezme si průkazku MHD. Návrat mezi 13 – 13.30h, na oběd půjdeme společně.

Ve čtvrtek 25.11. je třídnická hodina (6.vyučovací).

 

 

 

19.11.2021

M(Geo) – Prostorová geometrie – krychle a kvádr
uč. str. 18, 19
PS str.12

TV – Plavání

PČ a VV – Domek z papíru – skládanka
Stříhání a nalepování vyjmenovaných slov po B do sešitu na VS

V pondělí 22.11. od 17.30h jsou čtvrtletní třídní schůzky – opět online přes MS Teams. Jste srdečně zváni, již je v kalendáři.

V pondělí 22.11. ráno  je testování. 

V úterý 23.11. je potvrzená exkurze do NG (pokud se do pondělí už nic nezmění) program Co si šeptají andělé, 1. hodinu se budeme učit, odjezd v 8.50h.

Hezký a klidný víkend všem.
P.Pauchová

 

 

18.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B – tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná
uč. str. 75/3 (tabulky, tabule) 75/5a) – přepis do ČJ-Š (u mne)
PS str. 23/3, 4 (u mne)
Čtení na známky – Myši patří do nebe (diskuze k článku, filmové zpracování)
DÚ – uč. str. 75/4 (i podtrhat)

M –  1) Opakování – násobilky, cvičná pětiminutovka
2) Slovní úlohy
uč. str.34 (Cv.1, 2, 3 – výpočty do M-Š)
PS str.20/5, 6 (u mne)

Pr – Test
+ PS str.19

 

12.11.2021

M (GEO) – 1) Procvičování učiva
uč. str.16, PS str.10 celá, str. 11/5 (PS u mne)
2) Prostor a rovina
uč. str. 17, PS str.13/1, 3 (prostorová představivost, krychlové stavby)

VV a PČ – Lucerna – lampion ze sklenice

TV – plavání

15. a 16.11. – ředitelské volno, družina pro nutné případy zajištěna (od 7 do 16h)

17.11. – státní svátek

18.11. – testování dětí i pedagogů

Děti dnes dostaly k nahlédnutí čtvrtletní práce z ČJ a M. Prosím přinést v neporušeném stavu ve čtvrtek zpět.

Přeji všem pěkný víkend a pevné zdraví,
P.Pauchová

 

11.11.2021

ČJ – Vyjmenovaná slova po B – seznámení, tvary slov
– uč. str. 74/1,2
písemně do ČJ-Š – vypsat vyjmenovaná slova po B z učebnice + str.74/2 – vypsat tvary vyjmenovaných slov
Čtení – čít. str.45-48 (Růženka), správná technika hlasitého čtení, časté chyby (+ diskuze o lhaní – je někdy omluvitelné?)
Pís. str.20 (u mne)
DÚ – PS str.23/1,2 + naučit vyjmenovaná slova po B
Čtení s přípravou – čít. str.52-55 (Myši patří do nebe)

M – čtvrtletní písemná práce
DÚ (na dny řed. volna) – PS str.20/1,2,3,4 (omlouvám se za překlep, kdo již udělal str.24, nechá to tak 🙂 )

Pr – Krajina – str.15
Den válečných veteránů

Na zítra na Pč připomínám skleničku (ne velkou, bez etiket).

 

10.11.2021

ČJ – Čtvrtletní písemná práce
Opakování třídění souhlásek s důrazem na obojetné souhl.
Vyvození pravidla o psaní y/i po obojetných souhláskách
uč. str.73 – zápis do ČJ-Š (obojetné souhlásky + vždy dva příklady slov z článku)
PS str. 22
Čtení – čít. str. 56-59 – Lentilka pro dědu Edu
– recitace básní
Pís. str.19 – diktát slov (u mne)

 

M – Sčítání a odčítání dvoucifer. čísel bez přechodu 10 – procvičování
uč. str.33
PS str.18/5, 19/1, 3 (PS u mne)

AJ (PAU) – Minitest 1
Předložky místa, nácvik 2. části slov. zásoby k l.2
uč. str. 11 , PS str.11/4
 DÚ – PS str. 12/8 (vzor ve cv. 7) + naučit slovíčka z l.2

AJ (PRO) – uč. str.11 – poslech + slovní zásoba
PS str.11/4
DÚ PS str. 11/5 + naučit slovíčka k l.2

Na páteční Pč vybavte děti menší sklenicí (od jogurtu, marmelády – na čajovou svíčku) – vyrobíme si lucerničky na Počernická světýlka (14.11. od 17h).

 

 

9.11.2021

ČJ – Opakování, procvičování učiva – abeceda, hlásková stavba slov
Běhací diktát
uč. str.71, 72 . Ověř si, co umíš
Čtení – čít. Příliš drahá nosítka (dočtení – str.40 – 42)
– řízená diskuze – jak pomáháme starším lidem, co potřebují, za co jim vděčíme, čím nás obohacují…
str. 43 – báseň Jejda, jejda, jejda – recitace, tvorba dalších veršů (rým, rytmika)

M – Odčítání dvojciferných čísel bez přechodu 10
uč. str.32, PS str.18/1, 2, 3
DÚ PS str.18/4, 6

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, spelování, překlad vět, minirozhovory
Poslech písně v uč. str.10, popis obrázku

AJ (PRO) – Procvičování slovní zásoby, abeceda, spelování

Pr – práce s mapou

 

8.11.2021

ČJ – Opakování – abecední pořádek, psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
uč. str. 69, 70 (pís. do ČJ-Š: str. 69/1 – seřadit, str.70/3 – jen poslední odstavec, zbytek ústně)
Čtení – čítanka str.38, 39. 40 (k NETRVALO), přednes básní

M – 1) Opakování násobení a děleni
2) Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu 10
uč. str.31, PS str.17/1,2
DÚ – PS str. 17/3,4

AJ (PAU) – 1) Opakování, procvičování slovesa CAN ve větách, otázkách
2) Nová slovní zásoba k l.2 (1. část)
Uč. str. 10, PS str.10/1,2
Minitest přesouvám na středu
DÚ – dokončit PS str. 10/3, podle obrázku ze cv.1

AJ (PRO) – nová slovní zásoba k l. 2 (1. část)
Uč. str.10, PS str.10/1, 2
DÚ – zopakovat věty s CAN/CAN´T


Nemocným(+v karanténě) vložím dnes slovíčka z AJ do Teams (pro obě skupiny).Vložím jako zadání do AJ. Po zapsání do sešitu jen klikněte v úkolu na odevzdat.

Paní učitelka Březinová přesouvá test z prvouky na 18.11.

Čtvrtletní práce bych s dětmi ráda napsala ve středu (ČJ) a ve čtvrtek (M) – dle počtu dětí.

5.11.2021

M (geo) – Geometrické útvary (vrchol, strana) a tělesa
uč. str.14, 15
PS str. 9/1, 2, 3 a str.11/6,7

TV – plavání

Pč – modelování – geometrická tělesa

VV – ilustrace k pohádce

V pondělí 8.11. proběhne plošné testování žáků ve třídě od 8h.

9. – 11.11. – sběr starého papíru

15. – 16.11. – ředitelské volno, ŠD zajištěna pro nutné případy

Prosím, podepište dětem v ŽK čtvrtletní sebehodnocení, nepřítomní si doma vypracují.

 

 

4.11.2021

ČJ – Opakování na písemnou práci
Pracovní list  – společná práce (nemocným zašlu), ostatní mají u sebe
Čtení – čítanka str.33, 34 – básně od různých autorů (přednes, vysvětlení, práce s představou)
Na středu 10.11. naučit jednu z básní.
Pís. str. 19 – dokončení (psací velké E)

M – Opakování na písemnou práci
Slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání – do M-Š (nemocným zašlu)
DÚ – opakování v MS Teams (do pondělí)

Pr – Evropa – naši sousedé
uč. str.14
PS str. 17, 18
Út 9.11. – test ČR, Evropa (uč. str. 13, 14, PS str. 16, 17, 18)

 

 

3.11.2021

ČJ – 1)Pravidla českého pravopisu – seznámení, vyhledávání slov podle abecedy
2) Diktát (z učebnice)
3) Sloh – popis činnosti
uč. str. 65 – 69
Písemně do ČJ-Š – Moje ráno (vytvořit několik vět)
PS str. 20 dokončení – SP (u mne)
Čítanka str.31-33
Pís. str.19 – půlka stránky  (k písmenu E)

 

M – 1) Procvičování – sudá a lichá čísla, počet cifer
2) Zaokrouhlování na desítky
uč. str.30 – tabule, folie
PS str. 16/1, 2, 3
DÚ – PS str.16/4

 

AJ (PAU) – Procvičení spelování, sloveso CAN v čísle jednotném: Otázka, odpověď, oznamovací věta kladná i záporná
Komiks – poslech, četba, překlad, dramatizace
uč. str.9, PS str. 9
V pondělí test k 1. lekci (slovíčka, sloveso CAN)

AJ (PRO) – Opakování CAN/CAN´T
                         Čtení uč. str.9
PS str. 9/7, 8

Prosím o podepsání ŽK – plánované třídní schůzky + plánovaná akce na 23.11. program pro děti v Národní galerii (Schwarzenberský palác) + procházka starou Prahou. Vybíráme 100,- Kč (v případě, že se akce nebude konat, peníze dostanou děti zpět).

 

 

 

2.11.2021

ČJ – Abeceda, řazení slov, slova začínající stejnými hláskami – opakování
uč. str. 63, 64/8 a)b) – písemně do ČJ-Š
PS str.21/2 – doplnit, seřadit první dva řádky
DÚ – Do ČJ-D seřadit podle abecedy poslední dva řádky z PS cv.2/21
          Čtení – čítanka – básně (práce s textem, porozumění básnickým obratům, metaforám)

M – Sudá a lichá čísla
uč. str. 29 – folie
PS str.15/1 (část – dle pokynů), 2, 3, 4

AJ (PAU) – 1) Spelling na známky, abeceda
2) Čtení s porozuměním
– uč. str.8, PS str.8/5
DÚ – PS str. 8/6 

AJ (PRO) – Čtení The dragon crown + překlad
PS str. 7/4
DÚ PS str.8/6

Pr – uč. str.13
PS str.16, 17

 

1.11.2021

ČJ – Abeceda, abecední pořádek slov
uč. str. 61, 62, 63/3
Zápis do ČJ-Š – abeceda malým psacím písmem, žlutý rámeček na str.62, + cvičné řazení slov
Čtení – vyprávění, reprodukce přečteného textu, správné vyjadřování, diskuze o přečteném
– anekdoty (čtení, vyprávění anekdoty)
Psaní – pís. str.18 (u mne)
DÚ – PS str. 21/1

M – 1) Procvičování násobení a dělení – tabulky, cvičná pětiminutovka
2) Jednociferná, dvouciferná a trojciferná čísla
uč. str. 28 celá, cv.2 a 3 – písemně do M-Š (u mne)
PS str. 14/1, 3 (dva sloupečky), 4
DÚ – PS str. 14/2 – vybarvování

AJ (PAU) – 1) Nácvik spelování, opakování abecedy – bude zkoušení (písemné i ústní)
                        2) Sloveso CAN v jednotném čísle (otázka, odpověď kladná i záporná)
– uč. str.7, PS str. 7 celá

AJ (PRO) – uč. str. 8
PS str. 7/3
                        DÚ – zopakovat věty can/can´t – zítra test

HV – Melodie vzestupná a sestupná, opakování stupnice C dur
Nácvik písně Vyletěla holubička ze skály (uč. str.21) – naučit na příští HV

Někteří stále nezaplatili za fotky – mají lísteček v ŽK. Nutné, musíme odevzdat.
Objednávky na knihy s přesnou částkou – do 15.11.

 

26.10.2021

ČJ – Procvičování učiva
uč. str.59, PS str.19, 20/6 a 20/7 (polovina)
uč. str. 59/7 – diktát (prošli jsme), budeme psát
Pís. str.17 (u mne)
Čtení – čítanka – dramatizace pohádky
Čítanka str. 35-38 – čtení na prázdniny k zamyšlení, umět převyprávět

M –  Zkoušky správnosti – násobení a dělení
          uč. str. 27, PS str. 13/1,2
Doma dopočítat str.12, 13 – zbylá cvičení

AJ(PAU) – Sloveso can – věty v první osobě j.č. (I can/ I can´t)
Slovní zásoba k 1. lekci (Sporty) – dokončení, zápis do sešitu, nácvik výslovnosti
Nácvik spelování – sešit
PS str.6/1, 2 – DÚ dokončit obrázek ve cv.2, naučit se slovíčka, trénovat abecedu – spelling

AJ (PRO) – Věty se slovesem can/can´t v osobách já, ty, on, ona
Umět přeložit i napsat
                        DÚ – PS str. 3/5 a str.5/8

 

Pr – str. 13 – kraje ČR

Přeji všem pěkné dny prázdnin,
P.Pauchová

 

25.10.2021

ČJ – Procvičování učiva
uč. str. 57, 58. cv.3/58 písemně do ČJ-Š (slova)
PS str. 19/3 – SP (u mne)
Čtení s porozuměním, hledáním informace – čítanka
Pís. str. 16
DÚ – uč. str. 58/4a) – do ČJ-D

M – Opakování násobení a dělení, cvičná pětiminutovka (tabulky)
Zkoušky správnosti
uč. str. 26, PS str.12/1
DÚ – PS str.12/2

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby (hud. nástroje), sloveso can (She/He  can play …)
uč. str.5, PS str.5 (báseň ve cv.9 – dobrovolný DÚ)
Procvičení abecedy (spelling s oporou)
Nová slovní zásoba (1.část) – Sporty (do sešitu)
uč. str.6 – poslech

AJ (PRO) – Sloveso can/can´t, slovní zásoba Sport (do sešitu)
Uč. str.6 – poslech
PS str.6/1

HV – rytmická cvičení (Na jméno, Ozvěna), rytmický kánon
Poslech V. Novák: V Tatrách

 

22.10.2021

M (GEO) – kontrolní cvičení (rýsování, měření úseček, zápis – do sešitu GEO – u mne)
Opakování – osová souměrnost, souřadnice, rovinné geometrické útvary
Uč. str.11, 12, 13
Stále procvičujeme násobilku, bude opět pětiminutovka – násobilka 1 – 10.
Kdo s násobilkou ještě bojuje, zde je odkaz na učební pomůcku, kterou používáme i ve třídě:

https://www.ucimesehrou.cz/nasobeni-a-deleni-karticky

TV – plavání

VV a Pč – halloweenské tvoření – Strašidelná černá kočka, Duchové (tempera, pastel)

V Teams najdou děti zadání na prvouku od p.uč. Březinové.

Příští týden se učíme v pondělí a v úterý, středa až pátek jsou podzimní prázdniny a státní svátek. Družina pro nutné případy je v ZŠ Spojenců (středa a pátek).

Přišly vánoční fotografie – cena balíčku je 300,- Kč.

Na 15. a 16.11. plánuje pan ředitel pro děti ředitelské volno.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

21.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (H/CH)
Uč. str.53, 54 – na tabulky
PS str. 18 celá, str.17/1 – přepis správných vět (kdo nestihl, dokončí doma)
         Reklamní slogany – hodnocení splnění úkolu

M – Procvičování násobilek (1 – 10), počítání se závorkami
IT, tabulky, cvičná pětiminutovka
Počítání se závorkami do M-Š
Nácvik zkoušky správnosti (uč. str.26/1)
Násobilky je třeba stále procvičovat i doma – u většiny dětí je vidět velké zlepšení :-).
        DÚ – bude zadán v Teams (do pondělí)

Pr – str. 13 – státní symboly
         str. 16 PS – místo z naší vlasti, které mám rád
V úterý – adresa školy, moje adresa – písemný test
20.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (Ž/Š)
uč. str. 52, 53 – ústně, tabulky
PS str. 16/1 – dokončení, str. 17/1 – zatím pouze doplnit
Čtení – čítanka, hodnocení hlasitého čtení
Psaní – pís. str.15
uč. str.54-57 – sloh Reklamní sdělení
Tvorba reklamního sloganu

 

M – procvičování určování času
IT tabule
uč. str.25, PS str.11 celá
Počítání se závorkami – opakování (PS str.10/1)
DÚ – PS str.10/3 (+ cv.2 dobrovolně)

 

AJ (PAU) – Hudební nástroje
uč. str. 4, 5 – poslechová cvičení, výslovnost, sloveso can
zápis slov. zásoby do sešitu – naučit
PS str.3/5, str.4/6, 7
DÚ – PS str.5/8

AJ (PRO) – Hudební nástroje
Slovíčka – naučit
DÚ – PS str. 4/7 – dokončit

Zítra třídnická hodina – 6. vyučovací (odchod na oběd cca ve 13.15).
19.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (S/Z)
Uč. str. 51, 52 – cv.3/51 (slova s pár. souhl. s/z do sešitu)
PS str.17/1, 2
Čtení – čítanka (zítra čtení na známky)
Pís. str.14 (u mne)
DÚ – uč. str. 52/4a) – od druhého řádku (krátká procházka), zdůvodnit stačí doma ústně

M – Pětiminutovka
Opakování určování času – uč. str.24
PS str.11/1, 2 (půlka)

AJ (PAU) – test na dny v týdnu
Nácvik spelování – jméno, cvičný spelovací diktát s oporou v tabulce abecedy
uč. str. 2.3 – poslech.cvičení, opak.otázek a odpovědí
PS str. 2
DÚ – PS str.3/4

AJ (PRO) – Úvod do 3. třídy AJ
Opakování abecedy
DÚ – PS str.3/4

Pr – Test – obec

 

 

18.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (V/F)
uč. str. 49, 50 (folie)
PS str.16/1, 2 (u mne)
Čtenářské deníky – prezentace

M – Procvičování násobení a dělení
– mazací tabulky, cvičná pětiminutovka, výuková hra ve skupinách
DÚ – PL na procvičení násobení s vybarvováním (jedna strana – se sloupečky)

AJ (PAU) – opakování – dny v týdnu (píseň, správná výslovnost i psaní)
                        Anglická abeceda (nalepeno v sešitě) – píseň, správná výslovnost hlásek
DÚ – zopakovat dny v týdnu (testík), zkusit s pomocí tabulky s abecedou vyspelovat (hláskovat) své křestní jméno

AJ (PRO) – Anglická abeceda – seznámení, výslovnost
                       DÚ – naučit abecedu

HV – rytmizace písně Ach synku, synku (orffovské nástroje)
Poslech (A. Webern) – různá kvalita tónů

V tomto týdnu budou psát děti pětiminutovku na násobení a dělení a diktát – jak jsme zvyklí.
Na AJ od zítra již oranžové učebnice + PS – obě skupiny.

15.10.2021

M (GEO) – Procvičování: měření úseček, zápis, jednotky délky, shodnost úseček
                       uč. str. 9, 10
PS str. 8/1 b), 2a)
Procvičování násobilek – PL (dokončit v rámci domácího procvičování)
DÚ – PS str. 8/ 2b), c) (na příští pátek)
Příští týden cvičení z GEO na známky 

TV – plavání

VV a PČ – papírový drak – zápich

Na pondělí 18.10. připomínám čtenářské deníky.

 

14.10.2021

ČJ – Párové souhlásky (D/T, Ď/Ť)
Procvič. pravopisu – tabulky
Uč. str. 48, 49, cv.3/48 – pís. do ČJ-Š (4 slovní spojení se zdůvodněním v závorce) + cv.3/49 – pouze slovesa v rozkaz. způsobu do ČJ-š
PS str.15/1
DÚ – PS str. 15/2

 

M – Opakování násobilek, počítání se závorkami, slovní úlohy
Uč. str.23 celá – folie
PS str.9/4, 5 (sešity u mne)
DÚ – kvíz v Teamsech, hodnocený

Pr – Tísňová volání
         PS str. 15

Dnes od 18h – cvičné krátké setkání v Teams (najdete v kalendáři).
21.10. (čtvrtek) bude třídnická hodina (6.vyučovací).
Prosím, podepište dětem sešit s cvičnou pětiminutovkou (ve skutečnosti trvala 20 min.).

 

13.10.2021

ČJ – Párové souhlásky d/t
Uč. str. 47
PS str.13,14, 15/2
Pís. str.13 celá
Čítanka str. 13 – 18

M – uč. str. 22
DÚ str.22/4

AJ (obě skup.) – PS str.58
Opakování dnů a měsíců

 

12.10.2021

ČJ – Psaní párových souhlásek (B/P)
uč. str.45,50
PS str.12, 13/1
Čtení, práce s textem- PL
DÚ – doplňovací cvičení v MS Teams, hodnocené

M – PL (opakování násobení a dělení)
+ výuková hra

AJ (skup.spojeny) – Dny v týdnu – PL
Písemný překlad (vazba There is/are)
DÚ – PS str. 59/3

Pr – PS str. 13, 14 – zelený rámeček
DÚ – vystřihnout a nalepit obrázek do sešitu
19.10. – test (obec)

Ve středu 13.10. od 19h – školení MS Teams (pro zájemce) – najdete v kalendáři v Teamsech.

Ve čtvrtek od 18h proběhne cvičné online setkání (žáci) – ověříme si, zda vše v Teamsech funguje. Schůzku najdete v kalendáři.

 

11.10.2021

ČJ – uč. str.44 a 45 – párové souhlásky uvnitř slov
str.42/ 2a) do ČJ-Š – vypsat slova, zdůvodnit pravopis souhlásek uvnitř slov
Pís. str.13 – polovina strany

M – uč. str. 20 – práce na folie
+ cvičná pětiminutovka – násobení, dělení

AJ (skupiny spojeny) – spol. oprava písemné práce
Dny v týdnu (PL) – zápis do sešitu – DÚ-naučit

HV – zpěv písně Ach synku, synku
rytmická cvičení z učebnice
nácvik písně Vyletěla holubička ze skály

 

8.10.2021

M (GEO) –  převody délky – uč. str. 8/2
+ opak. násobení a dělení

TV – plavání

VV – Podzimní ovoce – malba dle předlohy

PČ – Podzimní ovoce – modelování

Procvičujte pamětné násobení a dělení, pracujete na čtenářských denících.

 

Všem přeji pěkný víkend.
P.Pauchová

 

7. 10.2021

Procvičte si násobilku. Klikněte na tento odkaz a zahrajte si s kamarády, nezapomeňte na začátku zadat své jméno, abyste viděli, na jakém místě jste se umístili:

ČJ – Opakování
uč. str. 41
Souhlásky uprostřed slov
uč. str. 42/1

M – uč. str. 19
PS str. 9
Procvičování násobení a dělení – práce do M-Š (kdo nestihl, dokončí doma)

Pr – Obec, život v obci (Horní Počernice)
uč. str. 10, 11
PS str. 12 – žlutý rámeček
zápis do sešitu

Na zítra na VV přinést ovoce (hrušku, jablko, hroznové víno, švestku) jako předlohu.

 

6.10.2021

Čj – Spisovnost a nespisovnost
Uč. str. 34, 35
Sloh – popis práce – uč. str.36,37/1
Pís. str.12, 13 – po Yveta

M – opakování násobilky
PS str. 8/5, str. 9/2 (kdo nestihl, dodělá za DÚ)
Procvičovat násobení a dělení – každý den alespoň 10 příkladů ústně.
Procvičování online: 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

AJ (obě skupiny) – test There is/are
DÚ – PS str.58/2 – horní obrázek

Dnes jsem zadala do MS Teams kvíz z ČJ na procvičení učiva o slovech příbuzných – prosím odevzdat do zítra. 

Dnes od 19h je pro zájemce připraveno školení k MS Teams – připojíte se přes kalendář svého dítěte.

5.10.2021

ČJ – Slova příbuzná a tvary slov
uč. str. 33/4, 7, 8 – ústně
uč. str. 33/5, 6 – písemně do ČJ-Š
Pís. str.12 – dva řádky

M – Procvičování počet. operací
uč. str.17, 18/ 1,2 – folie
DÚ – na folii str.18/3 + ústně procvičovat násobení a dělení

AJ (spojeno) – poslech, překlad vět (PL) – společně
      Skup.PAU: PS str.56, 57
DÚ – PS str.54/5,6

Skup. PRO: PS str. 54/4
DÚ str. 56,57

Pr – Opakování
PS str. 10
DÚ – PS str. 10/cv.1 – vybarvit dopravní značky

 

4.10.2021

ČJ – Opakování – párové souhlásky na konci slov
Ps str.10 celá
Čtení – PL O psích zvycích – práce s textem

M – Opakování početních operací – nás., dělení, sčít., odčít.
PS str. 8/3,4

AJ (skup.spojeny) – Poslech a překlad – PL

HV – Poslech a nácvik písně Ach synku, synku
DÚ – naučit text písně (v učebnici HV)

Děti si připravují zápis přečtené knihy do čtenářského deníku (silné sešity s balónem, prosím používat podložku) :
1) Autor a název knihy, popř.ilustrátor
1) O čem kniha vypráví (ale ne podrobné převyprávění, chceme ostatní inspirovat k přečtení :-), stačí pár vět)
2) Má cesta ke knize – proč jsem si ji vybral/a (někdo mi ji doporučil, líbila se mi obálka, ilustrace, četla jsem už jinou od tohoto autora, mám ráda příběhy o dětech, zvířatech …)
3) Proč se mi líbila/nelíbila
4) Může být i ilustrace ke knize

Nechte děti pracovat co nejvíce samostatně, nejde nám tu o bezchybnost a dokonalost, ale o to, naučit se sami zformulovat větu, myšlenku, názor.

Čten. deníky budeme prezentovat 18.10.

 

1.10.2021

M (GEO) – Opakování převodů
PS str.7 celá. str.8/1A)

TV – plavání

VV a PČ – výtvarné práce na téma IZS do soutěže

 

Z důvodu změny rozvrhů dnes děti přinesou domů nové rozvrhy, ačkoli naší třídy se tyto změny nijak nedotkly.

Přeji všem hezký víkend,
P.Pauchová

 

30.9.2021

ČJ – –        PS str. 11/ cv. 1 a 2 (kdo nestihl, dodělá doma)
– písanka str. 11 celá (sešit ve škole)
– čtení (Teta to zase plete)

M – – PS str. 8/ cv. 1 a 2

Pr – dopravní výchova (skupinová práce na čtvrtku)

 

29.9.2021
Vážení rodiče,
dnešním dnem počínaje jsem bohužel v pracovní neschopnosti, budu Vám tudíž předávat informace o učivu od suplujících kolegů.
P.Pauchová

ČJ – uč. str.30, str.30/2 – písemně do ČJ-Š
PS str.7, 8, 9
Pís. str.10

M – PS str. 7 + PL – násobení, dělení

AJ – opakování There is/are (čtení, překlad)- obě skupiny
Skup. PAU – PS str. 54/4
Skup PRO – PS str. 52/1
DÚ (PRO) – PS str. 52/2

 

24.9.2021

M – GEO – Opakování – měření, porovnávání úseček, jednotky míry a jednoduché převody
uč. str.8, 9
PS str.6/2a)b) a str.7/1 a)b)c)d

TV – plavání
VV a PČ – výroba razítek z polystyrénu, tisk – „Okno do podzimu“

27.9. – ředitelské volno
28.9. – Státní svátek

29.9. od 17.30h – online školení k MS Teams – pro všechny.

Přeji všem pěkné sváteční dny,
P.Pauchová

 

 

23.9.2021

ČJ – Opakování – skupiny bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
Pravopis + hlásková stavba – maz. tabulky
Uč. str. 18, 19, 20, str.20/5 – korektura do ČJ-Š
Pís. str.9 (u mne)
DÚ uč.str. 20/4 – do ČJ-D
+Nácvik čtení – čítanka str.10-12 Kočičí hlavy (děti si vzaly domů čítanky)

 

M – opakování násobilek 2, 3, 4, 5, 10, slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
        Uč. str.15 celá
PS str.6 celá
PS str.6/3 – DÚ

 

Pr – dopravní hřiště – „Jsme účastníky silničního provozu“
PS str. 8,9 –  práce ve dvojicích (u mne)

Děti nezapomenou na opravu diktátu.

 

22.9.2021

ČJ – Opakování – vlastní jména
Sloh – Chováme se k sobě slušně
Diktát
uč. str. 17, 18 a 27, 28, 29
PS str. 8/16 a 9/18 (u mne)
Čtení – Teta to zase plete
Pís. str. 8 celá – velká písmena, vlastní jména, hádanky a rébusy

M – Opakujeme násobilky 1,2,3,10
Uč. str.13,14, 15/1,2
Výuková hra

AJ (PAU) – Procvičování slovíček, otázek a odpovědí s vazbou There is/are
PL str. 53, PS str.53/3
DÚ-PS str.55/7 – obrázek + dvě věty
Naučit slovíčka z l.11

AJ (PRO) – Tvoření vět s There is/are, změna oznamovací věty v otázku
PS dokončená strana 51
DÚ slovíčka z 11. lekce – děti mají ve slovníčku.

Na pátek na VV donést tenký polystyrénový tácek (od uzenin, z krabičky na jídlo) – kdo má, jinak poskytnu ze svých zásob – a dvě víčka od pet lahve.

 

21.9.2021

ČJ – Pravopis y/i po měkkých a tvrdých souhláskách – opak.
uč. str.15, 16/1, 2, 3
PS str. 7/14
Pís.str.7-dokončení
         Čtení – Teta to plete
Zítra diktát s přípravou – z učebnice na str.17 (dnes jsme prošli)

M – Opakování – násobilky 2, 3
Uč. str. 12 a 13/2,3
Výukové hry s násobky
DÚ – uč. str.13/1 – do M – D

AJ (PAU) – procvičování – vazba There is/are – otázka, krátká odpověď
                       PL str. 52 – hra, hledání v obrázku
PS str. 52/2
+ nová slovíčka k lekci (v sešitě) – test bude příští týden

AJ (PRO) – PS str.51/7
DÚ str. 51/8

Pr – Cesta do školy – dopravní výchova
uč. str. 8, 9
PS str. 7

 

20.9.2021

ČJ – Opakování – měkké a tvrdé souhlásky, pravopis
Uč. str.15, 16/4 a), b)
PS str.6/13 (u mne)
Čtení – čítanka – O chytré kmotře lišce
Pís. str.7 – písmeno t, ť (budík už ne!)
DÚ uč. str. 17/5 (do slova zvony) – do ČJ-D

M – Opakování – písemné sčítání a odčítání
Uč. str.11 celá – cv.1 b)c) a 2a)b) – písemně do M-Š (pod sebou = písemné + -)
PS str.5/4, 6 (+cv.5 pro rychlíky), sešity u mne

 

AJ (PAU) – písemné opakování sl. zásoby
Mé oblíbené věci – nová slovíčka, zápis, nácvik správné výslovnosti
PL str.52 – popis obrázků
DÚ – PS str.52/1 – nová slovíčka

 

AJ (PRO) – PS str.50 – zvířata – procvičování slovní zásoby

HV – rytmizace říkadla, rytmický kánon, orfovské nástroje
Opakování probraných písní

Dnes a zítra srdíčkové dny.
Na ČJ si děti přinesou karty y/ý, i/í  z min. škol. roku.

 

17.9.2021

M (GEO) – Opakování – úsečka a její délka
Uč. str.6 a 7
PS str. 4/2 A)B) – opak. na známky, SP
str. 5/1 A,B,C,D a str.6/1 – A,B

TV – Plavání

VV a PČ – konstrukce stavby podle výtvarného návrhu (stavebnice – skup. práce)

27.9.2021 – ředitelské volno (družina pro nutné případy zajištěna).

Přeji všem hezký víkend,
P.Pauchová

 

16.9.2021

ČJ – Opakování – souhlásky a jejich třídění, pravopis ú/ů
Uč. str.14, 15/6
PS str.6/11, 12
Čtení – Teta to zase plete (správná technika čtení, přednes, plynulé čtení)
Stále platí nutnost nácviku hlasitého čtení. Od října opět budeme vést a prezentovat čtenářské deníky.
            Pís. str.6 . psací i a u + úkoly (kdo nestihl, dokončí doma)

 

M – Opakování písemného sčítání a odčítání se správným postupem
uč. str. 9 a 10
DÚ – PS str. 5/1,2 (na pondělí)

 

Pr – Svatá Ludmila – plnění úkolů v areálu chvalské tvrze
Den s Armádou ČR, vyhodnocení výtvarné soutěže

 

15.9.2021

ČJ – Hláska a písmeno, samohlásky
Uč. str.12, 13
PS str. 5/10 (u mne)
Čtení – čítanka (Z.Svěrák – Září), poslech písně
Pís. str. 5 – písmeno k (pís. u mne)+ opis 1. sloky básně z čítanky s ilustrací
Cvičný diktát
DÚ – uč. str.13/3 a) – přepis básně do ČJ-D, podtrhnout dvojhlásky

 

M – opakování – sčít. a odčítání do 100 s přechodem přes 10, sčít. a odčítání celých desítek
uč. str.8 celá, str.9/1

 

AJ (PAU) – procvičování slovní zásoby, hádanky se zvířaty
PS str.51/8 – samost.práce
Píseň Baa, baa black sheep (text v AJ-Š), video na youtube: např. https://www.youtube.com/watch?v=CRHvTTOR8Ns
DÚ – naučit se dobře slovíčka ze sešitu na písemné zkoušení

AJ (PRO) – užití členů a/an u zvířat
DÚ – prac.list str.50 dole – doplnit údaje

Do plnění včerejšího kvízu v MS Teams bohužel zasáhla aktualizace týmů – prosím, kdo kvíz nestihl vyplnit, ověřte si, že máte do teamsů přístup. V případě problémů mne kontaktujte. Děkuji.

 

14.9.2021

ČJ – Slabika, slabikotvorné souhlásky – opakování
Opakování pravopisu – maz. tabulky
uč.str. 11 – celá
PS str. 5/9
Čtení – čítanka (hádanky o přírodě)
Pís. str.4 a 5 – písmeno f, h (pís. u mne)

 

M – stále opakujeme sčít a odčít. do 100
cvičná pětiminutovka (+- do 100)
uč. str.7
PS str.4/3
DÚ PS str.4/4

 

AJ (PAU) – neurčitý člen a/an – použití (zápis do sešitu)
PS str.50/5,6 a 51/7
+ procvičení – otázky, odpovědi, hádanky se zvířaty (porozumění)

AJ (PRO) – opakování slovíček – zvířata (ústně, písemně)
Překlad vět – Tam je/jsou
DÚ – PS 49/4

 

Pr – Svatá Ludmila – výročí
Ve čtvrtek vycházka – dejte dětem vhodné oblečení.

 

Dnes nutno zkontrolovat fungování a připojení k MS Teams – děti budou mít zadaný kvíz z ČJ.

Připomínám zítřejší fotografování (Vánoce) – kdo nechce, přinese písemně (nebo mi napíše do mailu).

 

13.9.2021

Čj – Opakování – slabika (vytleskávání, neslabičné předložky)
uč. str.10
PS str.4 celá, sešity u mne (kdo nestihl, dokončí si cv.8)
Opis textu z tabule (sešity u mne)
Čtení – čítanka str.3 (básně o podzimu), recitace (dobrovolný úkol)
Mluvní cvičení – Mé víkendové zážitky (dbáme na správné vyjadřování)

M – Opakování – +- do 100, zápis jednotek
uč. str. 6, str.7/1a) – společně + SP
PS str. 4/1 (u mne)
DÚ – uč. str.7/1 – b, c, d – přepsat do M-D

AJ (PAU) – cvičný test ze slovíček
Druhá část slov. zásoby k l.10 (zápis do sešitu, nácvik výslovnosti)
PL – str.50 – čtení s porozuměním
PS str.49/3 (vazba There is/are)
DÚ – PS str.49/4 – obrázek, jednoduchý popis (na středu)

AJ (PRO) – vazba There is/are
                        PS str.49/3
DÚ – naučit zapsaná slovíčka

HV – zpěv písně Okolo Hradce – hodnocení
Píseň Starosti s muzikou (uč. str.5) – není třeba nazpaměť
Opakování not, houslový klíč

 

10.9.2021

M (GEO) – opakování učiva – přímka, bod na přímce
uč. str. 4, 5
PS str.2, 3 – celé

TV – plavání
Některé děti neměly igelitovou tašku na ručník, plavky, mýdlo – je to nutné, tašky se na bazénu věší na háček, děti nemohou nosit věci v rukou.

VV a Pč – armáda ČR a její technika – do soutěž

15.9. proběhne vánoční focení žáků ve škole – kdo NEMÁ zájem o fotky, donese lístek.

14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

20. – 21.9. – Srdíčkové dny

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

9.9.2021

ČJ – opakujeme význam slov – pracovní list
Čtení – Teta to zase plete (správná technika čtení)
Pís. str.4 – 1.polovina stránky, písmeno b
DÚ – PL str.15/2 – křížovka (na pondělí)

M – opakujeme sčítání a odčítání do 100
opakování násobilek do 5 (ústně)
         uč. str. 5 celá
DÚ – PS str. 4/2 (na pondělí)

Pr – Jak se chováme
         uč. str.7, PS str. 5, 6

Zítra plavání a geometrie.

Děti mají mít v tašce na plavání jeden sáček navíc – na boty do skříňky

 

8.9.2021

ČJ – opakujeme význam slova – synonyma, antonyma, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná
uč. str.8 – 10
PS str. 2,3 (u mne)
Čtení – Teta to zase plete
Pís. str. 3

M – opakujeme slovní úlohy – správný zápis, výpočet, odpověď
uč. str. 4, str.4/3 písemně do M-Š
PS str. 3

AJ (PAU) – Animal safari – slovíčka (zápis, nácvik výslovnosti), vazba There is/ There are
PL str. 48 – popis, hledání v obrázku, věty
PS str. 48/1, 48/2 – 3 věty (There is/are)
DÚ – PS str. 48/2 – dokončit, + naučit slovíčka i písemně

AJ (PRO) – Animal safari, vazba There is/ There are
PL str. 48 – popis, hledání v obrázku, věty
PS str. 48/2 – 3 věty (There is/are)
DÚ – PS str. 48/1

Kdo by měl zájem o doučování svých dětí v rámci šablon (zdarma) – ČJ, M, kontaktujte paní učitelku Chalupovou (lenka.chalupova@zschvaly.cz  nebo přes komens v bakalářích).

 

7.9.2021

ČJ – uč. str. 8/1 – opakování synonyma (slova souznačná)
PS str. 1/2
Čtení s reprodukcí textu – Teta to zase plete
Pís. str. 1, 2 – opakování psacího písma dle abecedy (kdo nestihl str.2, dokončí doma, ostatní pís. u mne)
DÚ – PS str.2/4

M – uč. str.3 – opakování sčít. a odčítání do 100
PS str. 2

AJ (PAU) – PS str.47, nácvik otázek a krátké odpovědi, opakování slov. zásoby (soutěž ve skupinách)
Na zítra nezapomenout sešit.

AJ (PRO) – PS str.47, opakování slovní zásoby

Pr – úvodní hodina, PS str.5 – obrázky a úkoly pod obrázky

Dnes v ŽK info k platbě za PS, prosím uhraďte do 14 dnů.

 

6.9.2021

ČJ – uč. str. 7 – práce s básní – přednes, rytmus, porozumění (dobrovolný DÚ – naučit báseň na pondělí 13.9.)
Přepis 2.sloky do ČJ-Š
Četba z knihy Teta to zase plete
PS str. 1/1

M – uč. (7. díl – Zdokonalujeme se v počítání do 100) str. 2 – ústně
PS (7. díl) – str.1/1,2,5,6
DÚ – PS str.1/3,4

Aj (PAU) – opakování učiva, slovní zásoba, konverzační otázky + odpovědi
PL (kop.z učebnice) – poslech, porozumění textu
PS str. 46/1,2,3
DÚ – PS str.47/quiz A – slovíčka

AJ (PRO) – opakování učiva, slovní zásoby, představení
PS str.46/1
DÚ – PS str.46/2,3

HV – opakování písní + nová píseň Okolo Hradce – děti mají nalepený text v sešitě (prosím naučit na příští hodinu)

 

V matematice budeme toto pololetí používat díl č.7 – uč. i PS. Děti dostaly folie k učebnicím, do učebnic se nesmí psát!
V pátek si budou nosit Geometrii – učebnici i PS, sešit v deskách + pravítko a tužka by už měl být ve škole.

Na AJ si nosí zatím modrý PS ze 2. třídy a sešit. Oranžové knihy a PS zatím nenosit.

Čítanka i učebnice HV mohou zůstávat ve třídě + zůstávají diktáty a pětiminutovky.

Rozvrh hodin pro 1.pol. školního roku 2021/22:

1. 2. 3. 4. 5.
PO Č M Č A Hv
ÚT Č M A Pr Č
ST Č M Č A Č
ČT Pr Pr Č M Č
M Tv Tv Vv

 

3.9.2021

Třídnické práce, plavání

Opakování Geometrie – uč. str.2,3 – ústně
PS str.1, 2/1,2a)

Od pondělí výuka dle rozvrhu, do 12.35h.

Kdo nedodal, přinese vyplněný evidenční list.

Děti si přinesou kufříky, čtvrtky A4 (20x) a A3 (20x).

14.-16.9.SBĚR PAPÍRU

 

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová