III. A

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách 3.A, kde najdete aktuální informace ohledně učiva, domácích úkolů a školních akcí. Žáci v letošním roce budou navštěvovat 3. oddělení družiny. Telefonní kontakt na družinu je 778 713 914.

Přeji Vám i žákům hezký start do nového školního roku 2022/2023,

Mgr. Lenka Štolbová

 

Pondělí 5. 12. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 42/5 (ústně)
  • uč. str. 43/1 (ústně), 2 (na fólii + společná kontrola), 3 (ústně), 4 (společně ústně + správně napsat do školního sešitu)
  • PS str. 32/1, 2, 3, 4
  • Písanka str. 23 – 5 řádků
  • Čítanka str. 63, 67 – 69
  • Domácí úkol: uč. str. 43/5 do školního sešitu napsat složená slova, tužkou očíslovat podle abecedy

Matematika:

  • uč. str. 41/1 A – E (na fólii + kontrola)
  • PS str. 26/6
  • PS str. 27/1
  • PS str. 28/2, 3, 4, 5, 6
  • Domácí úkol: PS str. 28/1

Prvouka:

  • uč. str. 17 – povídání o vodě v přírodě
  • zápis do sešitu
  • Domácí úkol: PS 21 – žlutý a zelený rámeček

 

Ve středu budeme psát test z HV – stupnice C dur.


Pátek 02. 12. 2022

Matematika:

  • PS. st. 24/1,  str. 26/3, str. 27/2,3
  • uč. str. 40/2 – dva sloupečky do škol.sešitu
  • 40/2 C,D – ústně
  • Domácí úkol: PS str. 27/4,5

Anglický jazyk (LAD):

  • PS. str. 10
  • uč. str.10 modrý rámeček
  • Domácí úkol: uč. str. 10 -modrý rámeček (přes víkend opakovaně číst, děti budou v průběhu příštího týdne zkoušené ze čtení)

Anglický jazyk (Pro): Opakování slovní zásoby – místnosti v domě, předložky (v, na, za, pod)

 • v pátek jsme si napsali do slovníčku názvy nábytku v bytě
 • procvičovali jsme věty s There is/There are
 • DÚ: zopakovat a procvičit slovní zásobu

Středa 30. 11. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 42/1 (ústně), 2 (na fólii + společná kontrola a zdůvodnění), 3 (ústně + zdůvodnění)
  • PS str. 31/1, 2, 4
  • Domácí úkol: PS 31/3, 5, 6 (na pondělí)

Matematika:

  • uč. st. 22/1, str. 23/1, 2 a str. 24 žlutý rámeček
  • PS str. 15/1 (a, b), 2 a
  • Domácí úkol: PS str. 15/2 b, c (na příští pátek)

Prvouka:

  • PS str. 20 – dokončit
  • uč. str. 17 + vieeoukázky

Hudební výchova:

  • opakování stupnice C dur
  • zpěv písní
  • Domácí úkol: uč. str. 21 – Vyletěla holubička


Anglický jazyk (LAD):

  • opakování učiva – sporty, hudební nástroje, umí/ neumím
  • uč. str. 10

Na pátek prosím vzít oranžovou matematiku (někteří mají ve škole).

Zítra proběhne exkurze na Pražský hrad. Podrobnosti naleznete v Bakalářích. Prosíme o vhodný oděv (ne tepláky) a obuv. Žáci si mohou vzít mobilní telefon, za který si během exkurze zodpovídají.


Úterý 29. 11. 2022

Český jazyk:

  • Diktát – opravený je v aktovkách
  • uč. str. 41/4 (na fólii + kontrola se zdůvodněním)
  • PS str. 30/3
  • myši str. 3/2 d
  • Domácí úkol: myši str. 5/1 b

Matematika:

  • uč. str. 39/2 a, b (na fólii + společná kontrola), 3 (společná práce na fólii)
  • PS str. 25/6
  • PS str. 26/1, 2, 4, 5
  • Domácí úkol: uč. str. 39/2 c, d (do domácího sešitu)
  • Domácí úkol: na zítra donést GEOMETRII (pracovní sešity máme z pátku ve škole


Anglický jazyk (LAD):

 • opakování učiva – sporty, hudební nástroje, umí/ neumím
 • PS str. 4 – 9 opakovat popř. doplnit
 • zítra píšeme test z těchto stran

 

Informace o exkurzi na Pražský hrad jsou v Bakalářích. Prosím všechny o přečtení.


Pondělí 28. 11. 2022

Český jazyk:

  • Myši str. 4/6 – na známky
  • uč. str. 39/1 a 2 (ústně), 3 (do školního sešitu zezadu)
  • uč. str. 41/1 (ústně), 2 (na fólii + společná kontrola a zdůvodnění)
  • PS str. 28/1 (ústně – sestavit pohádku)
  • PS str. 30/1, 2, 4
  • Písanka str. 22 – dokončit
  • Čítanka str. 63 – 65
  • Domácí úkol: uč. str. 41/5 (dvojice slov napsat do domácího sešitu)

Matematika:

  • uč. str. 38/1 a 2 (společná práce na tabuli – ústně)
  • uč. str. 39/1 (společná práce na tabuli – ústně)
  • PS str. 25/1, 2, 3, 4, 5
  • Domácí úkol: PS str. 24/5, 6

Prvouka:

 • uč. str. 16 + zápis do sešitu
 • PS str. 19 celá
 • Domácí úkol: PS str. 20 – žlutý rámeček

 

Zítra proběhne preventivní program od policie ČR, není nutné nosit čítanku.

Informace o exkurzi na Pražský hrad jsou v Bakalářích. Prosím všechny o přečtení.


Pátek 25. 11. 2022

Matematika:

  • PS str. 14 celá
  • Domácí úkol (na středu 30. 11.): uč. str. 21/2 (narýsovat do GEO sešitu – budou mít v aktovkách v deskách)

 

V pondělí se odevzdávají čtenářské deníky.

Příští pondělí 28. 11. proběhne třídnická hodina – výuka bude končit 13:30.

Informace o exkurzi na Pražský hrad jsou v Bakalářích.


Čtvrtek 24. 11. 2022

Český jazyk:

  • opakování vyjm. slov
  • PS str. 28/2
  • PS str. 29/1, 3
  • Čítanka str. 61 – 62
  • Písanka str. 22 – 6 řádků
  • Domácí úkol: myši str. 5/1A

Matematika:

  • uč. str. 37/2 a 3 E (udělat ústně)
  • PS str. 23/1
  • PS str. 24/1 (první tabulka), 2, 3
  • Domácí úkol: PS str. 24/4

 

Příští pondělí 28. 11. proběhne třídnická hodina – výuka bude končit 13:30.

Informace o exkurzi na Pražský hrad jsou v Bakalářích.


Středa 23.11.2022

Český jazyk:

  • diktát – opravený v aktovkách
  • uč. str. 40/1 a 2 (vysvětlení a vyvození VS, doplnění na fólii, společná kontrola)
  • Domácí úkol: PS str. 29/2, 4

Matematika:

  • uč. str. 36/2 C, D (na fólii + společná kontrola), 3 (na fólii + společná kontrola)
  • uč. str. 37/1 (na fólii + společná kontrola)
  • PS str. 20/6
  • PS str. 22/6
  • PS str. 23/2 (+ kdo nemá, dodělání cv. 3, 4, 5)
  • Domácí úkol: uč. str. 37/3 C, D do domácího sešitu

Prvouka:

  • povrch ČR – opakování + zápis do školního sešitu

Hudební výchova:

  • procvičování stupnice C dur – umístění not v notové lince

Anglický jazyk: Procházka – opakování dovedností ve větách (umím/neumím – já, ty, on, ona + otázka), DÚ: zopakovat na páteční test.

Anglický jazyk (LAD):

  • sporty, hudební nástroje, umí/ neumím
  • PS str. 4 – 9 opakovat popř. doplnit
  • 30.11. píšeme test z těchto stran

 

Příští pondělí 28. 11. proběhne třídnická hodina – výuka bude končit 13:30.

Informace o exkurzi na Pražský hrad jsou v Bakalářích.


Úterý 22. 11. 2022

Český jazyk:

  • opakování vyjmenovaných slov
  • Pracovní list na doplnění y, ý, i, í
  • Písanka str. 21 – dokončit
  • Čítanka str. 58 – 60 + povídání o knihovnách
  • Domácí úkol: myši 3/2 C

Matematika:

  • učebnice str. 35/3 – C, D do školního sešitu
  • PS str. 22/2, 4
  • PS str. 23/3, 4, 5
  • Domácí úkol: uč. str. 37/3 – A, B do domácího sešitu

Pondělí 21. 11. 2022

Český jazyk:

  • opakování vyjmenovaných slov (ústně)
  • pracovní list na doplnění y,ý,i,í, – společné zdůvodnění PROČ?
  • Písanka str. 21 – jen básnička
  • Čítanka str. 54 – 56 (úkoly k textu ve žlutém rámečku)
  • Domácí úkol: myši 3/2B

Matematika:

  • PS 20/4, PS 21/2,3,4
  • uč. str. 35/2 C,D – přepsat a vypočítat do školního sešitu
  • Domácí úkoluč. 35/3 A,B do domácího sešitu

Prvouka:

  • práce s atlasem a mapou

Středa 16. 11. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 37/4 (do školního sešitu + podtrhnout vlastní jména)
  • uč. str. 38/1 (ústně), 2 (ústně), 3 (ústně)
  • Domácí úkol: myši str. 2/1C a str. 3/2A
  • Domácí úkol: PS str. 28/1 (osmisměrka)

Matematika:

  • uč. str. 35/1 (ústně), 2 A, B (do školního sešitu)
  • uč. str. 36/1 (ústně), 2 A, B (do školního sešitu)
  • PS str. 21/1, 5, 6
  • Domácí úkol: PS str. 22/1, 3, 5

Prvouka:

  • Projektová hodina k 17. listopadu

 

17. 11. Státní svátek

18. 11. 2022 bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Úterý 15. 11. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 36/5 (ústně najít příbuznost některých slov)
  • uč. str. 37/1 (ústně), 2 a 3 (na fólii + společná kontrola a zdůvodnění)
  • PS str. 27/1
  • Domácí úkol: PS str. 27/2

Anglický jazyk: Pro- opakování hudebních nástrojů, procvičování vět: I can/can’t, na zítra DÚ str.5/8, nezapomenout slovníčky

Anglický jazyk (LAD): 

  • PS str.6
  • dodělat obrázkový slovníček
  • číst si písničku uč. na str. 5 (procvičování čtení)
  • Básnička PS na str. 5 do konce měsíce na známky

17. 11. Státní svátek

18. 11. 2022 bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Pondělí 14. 1. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 35/1 a 2(ústně), 3 (do školního sešitu), 4 (ústně)
  • PS str. 26/1, 3
  • uč. str. 36/1 (ústně), 2 (na fólii + společná kontrola), 3 (ústně), 4 (společná práce + přepsat do školního sešitu)
  • PS str. 27/1, 2 (horní úkoly)
  • Písanka str. 20 – dokončit
  • Čítanka str. 48 – 50
  • Domácí úkol: uč. str. 36/6 přepsat do domácího sešitu
  • Domácí úkol: Čítanka str. 52 – 53

Matematika:

  • uč. str. 34/1 (ústně), 2 (do školního sešitu – k jednotlivým úkolům A, B, C udělat samostatné zápisy, výpočty a odpovědi – vzniknou 3 samostatné slovní úlohy)

Prvouka:

  • opakovací test
  • uč. str. 15 – přečíst, povídání o povrchu, vysvětlení nadmořské výšky, …

 

Zítra je plánovaná návštěva knihovny s programem Chemické divadýlko. Žáci nepotřebují matematiku, stačí pouze ČJ – mluvnice a AJ.

17. 11. Státní svátek

18. 11. 2022 bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Pátek 11. 11. 2022

Matematika (GEO):

  • opakování a ukázka geometrických těles
  • PS str. 12/1, 2A, B
  • Domácí úkol: PS str. 12/2C, D

 

V pondělí je poslední možnost odevzdání objednávek na knihy.


Čtvrtek 10. 11. 2022

Český jazyk:

  • Uč. str. 34/5 (na fólii + společná kontrola a zdůvodnění), 6 (ústně – vysvětlit)
  • PS str. 26/4 a 2
  • Čítanka str. 45 – 47
  • Písanka str. 20 – rébusy a skrývačky
  • Domácí úkol: lísteček v domácím sešitě

Matematika:

  • uč. str. 33/2, 3 (obě cvičení na fólii)
  • PS str. 20/1, 2, 3, 5
  • Domácí úkol: lísteček v domácím sešitě

18. 11. 2022 bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Středa 9. 11. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 34/3, 4 (přepsat do školního sešitu)
  • PS str. 25/1, 2
  • Domácí úkol: PS str. 26/5

Matematika:

  • uč. str. 32/4 (na fólii)
  • uč. str. 33/1 (na fólii + společná kontrola)
  • PS str. 19/1
  • Domácí úkol: PS str. 19/5

Prvouka:

  • práce s atlasem ČR (úkoly PS str. 18/2 – sousední státy ČR)
  • opakování učiva – PS str. 24 celá
  • příští hodinu budeme psát test na učivo o ČR (uč. str. 10 – 14 + zápisky sešit)

Hudební výchova:

  • opakování písní, rytmická cvičení
  • učivo o stupnici – uč. str. 19

Úterý 8. 11. 2022

Český jazyk:

  • diktát
  • opakování minulé hodiny
  • uč. str. 34/1 (ústně), 2 (na fólii + společná kontrola)
  • Písanka str. 19 dokončit
  • četba na pokračování – Kouzelná třída
  • Domácí úkol: PS str. 25/3

Matematika:

  • PS str. 18/4, 6
  • PS str. 19/2, 3, 4
  • Domácí úkol: uč. str. 32/2 C, D

Anglický jazyk (LAD):

  • PS str.  4,5/8
  • Domácí úkol:
     • modrý Chitchat str. 60 naučit, v pátek píšeme test
     • oranžový Chitchat str. 5/9, naučit básničku a do konce listopadu se nechat vyzkoušet

Pondělí 7. 11. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 33/6 (vysvětlit slova, použít ve větách), 7 (doplnit na fólii, první tři řádky opsat do škol. sešitu), 8 (ústně)
  • PS str. 24/2, 3 a str. 25/4, 5
  • Čítanka str. 38 – 41
  • Písanka str. 19 – 6 řádků
  • Domácí úkol: myši str. 2/1D

Matematika:

  • čtvrtletní písemná práce

Prvouka:

  • opakování učiva
  • PS str. 18
  • ukázka atlasu ČR a různých map ČR

 

7. 11. proběhnou od 17:00 třídní schůzky.

18. 11. 2022 bude ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna.


Pátek 4. 11. 2022

Matematika:

  • uč. str. 32/1  (dva sloupečky na fólii, dva přepsat a vypočítat do škol. sešitu)
  • uč. str. 32/3 (na fólii)
  • PS str. 18/3, 5
  • Domácí úkol:   uč. str. 32/2  a,b – přepsat do sešitu

Anglický jazyk (LAD): 

  • PS str.  2/4
  • Domácí úkol: uč. str. 5, přečíst alespoň 2x text písničky

Čtvrtek 3. 11. 2022

Český jazyk:

  • Čtvrtletní písemná práce
  • Čítanka str. 38 (Okolo Frýdku cestička) a str. 43 – 44
  • Písanka str. 18 – 8 řádků
  • Domácí úkol: Písanka str. 18 dokončit

Matematika:

  • uč. str. 31/3 (dva sloupečky na fólii, dva přepsat a vypočítat do škol. sešitu)
  • uč. str. 31/4 (na fólii)
  • PS str. 18/1, 2
  • PS (Geometrie) str. 9/4 a str. 11/8

 

Na zítra prosím donést ORANŽOVOU MATEMATIKU. Děkuji

V pondělí 7.11.- písemná práce z matematiky (sčítání, odčítání, násobilka, závorky, slovní úlohy, geometrie – přímka, úsečka)

7. 11. proběhnou od 17:00 třídní schůzky.


Středa 2. 11. 2022

Český jazyk:

  • diktát – opravený je v aktovkách
  • uč. str. 32/3 (ústně doplnit + zdůvodňovat (je vyjm. slovo, je příbuzné ke slovu …), úkol A udělat do školního sešitu)
  • uč. str. 33/5 (doplnit samostatně na fólii + společná kontrola se zdůvodněním)
  • Domácí úkol: Myši str. 2/1 B

Matematika:

  • uč. str. 31/1 c, d (na fólii), 2 (a, b – do školního sešitu, c, d – ústně)
  • PS str. 17/3, 4, 5
  • Domácí úkol: PS str. 17/6

Prvouka:

  • uč. str. 14 – Sousední státy ČR
  • zápis do sešitu + vlepování obrázků z prac. listu (nemocní se připomenou po návratu do školy)
  • Domácí úkol: PS str. 18/1 – doplnit do obrázků názvy sousedních států

Hudební výchova:

  • opakování not
  • zpěv písní
  • rytmická cvičení

Anglický jazyk:

  • ChitChat 2: uč. str. 1,2,
  • PS STR. 2/1,2,3

 Angličtina (Pro): Poslech, čtení a překlad prac. listu, v pátek dokončíme PS druhé třídy

 • od příštího týdne začneme učebnici třetí třídy

Zítra píšeme čtvrtletní písemnou práci z ČJ.

Kdo neodevzdal, na zítra si mimo oranžové matematiky přinese i PS z GEOMETRIE. Děkuji


Úterý 1. 11. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 32/1 (vysvětlení významu slov + příbuznosti se slovem být), 2 (na fólii + společná kontrola a vysvětlení slov)
  • PS str. 24/1
  • trénink tichého čtení – pracovní list
  • Písanka str. 17 – dokončit
  • Domácí úkol: Myši (nový prac. sešit A5) str. 2/1 A + vyjmenovaná slova po B

Anglický jazyk (LAD):

  • PS str. 60
  • Domácí úkol: Naučit na 8.11.  PS str. 60, ve středu 2.11. začínáme s oranžovým ChitChatem (modrý už nechat doma).

Angličtina (Pro): opakování vět There is, There are + otázka

 • PS str.54,55
 • Dú – 55/7
 • poslech, překlad, čtení s pracovním listem

Ve čtvrtek 4.11.- písemná práce z ČJ – slova podřazená, nadřazená, řazení slov podle abecedy, synonyma, antonyma, kořen slova, párové souhlásky, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

V pondělí 7.11.- písemná práce z matematiky

7. 11. proběhnou od 17:00 třídní schůzky.


Pondělí 31. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 30/1 (ústně – společná práce), 2 (samostatně na fólii + společná kontrola, udělat i úkoly)
  • PS str. 23/1 (dodělat úkol D), 2 (příbuzná slova)
  • uč. str. 31/1 (společně na fólii + zdůvodňovat), 2 (slova rozdělit a očíslovat na fólii, doplnit chybějící slova a ve správném pořadí přepsat do školního sešitu)
  • PS str. 23/1
  • Písanka str. 17 – 8 řádků
  • Čítanka str. 34
  • Domácí úkol: PS str. 23/2 + učit se vyjmenovaná slova uč. str. 31

Matematika:

  • PS str. 16 celá
  • PS str. 17/1, 2 (vysvětlit rozdělení druhého sčítance na desítky a jednoty)
  • Domácí úkol: uč. str. 31/1 dva sloupečky A, B

Prvouka:

  • uč. str. 14 – celou stranu přečíst, vysvětlit si
  • zápis do sešitu (nemocní si doplní od spolužáků)
  • PS str. 15 (dokončit), 17 (dokončit)

 

Zítra bude opět testování tělesné zdatnosti, kdo nemá ve škole cvičební úbor, prosím o donesení.


Pátek 21. 10. 2022

Matematika (GEO):

  • PS str. 9/1, 2, 3
  • PS str. 11/5, 6, 7
  • Domácí úkol (na 31. 10.): PS str. 10/1, 2, 3

 

Hezké volno 🙂

24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.


Čtvrtek 20. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 29/2 (slova napsat do školního sešitu, vyznačit hlásky, vymyslet a nakreslit dva podobné rébusy)
  • PS str. 22/2 (nemusí být dokončeno) a str. 23/1
  • Čítanka str. 36 – 37
  • Písanka str. 15
  • Domácí úkoly (na 31. 10.): Čítanka str. 35
  • Domácí úkoly (na 31. 10.): Písanka str. 16
  • Domácí úkoly (na 31. 10.): Čtenářský deník

Matematika:

  • uč. str. 29/1, 2 a 3 (vše na fólii + kontrola)
  • PS str. 14/4 a str. 15 celá
  • uč. str. 30/1 (na fólii + kontrola a společné zaokrouhlování)
  • Domácí úkoly (na 31. 10.): uč. str. 30/2 do domácího sešitu
  • Domácí úkoly (na 31. 10.): pracovní list na násobení, dělení, slovní úlohy

 

24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.


Středa 19. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 29/4 (dva řádky přepsat do školního sešitu + udělat úkol A) – úkoly B, C, D (ústně)
  • PS str. 21/3 (dokončit)
  • PS str. 22/2 (není nutné udělat celé)
  • uč. str. 29/1 (první hádanku přepsat do školního sešitu, červenou barvou označit tvrdé slabiky a modrou barvou měkké slabiky) – úkoly B, C (ústně)
  • Domácí úkol: uč. str. 29/1 (druhou hádanku přepsat do školního sešitu, červenou barvou označit tvrdé slabiky a modrou barvou měkké slabiky)

Matematika:

  • uč. str. 28 celá (na fólii)
  • PS str. 14/1, 2
  • Domácí úkol: PS str. 14/3 (většina žáků stihla ve škole)

Prvouka:

  • opakování učiva – vesnice, město, MHD, naše vlast
  • PS str. 16 dokončit
  • PS str. 17 vše kromě zeleného rámečku

Angličtina(LAD):

  • PS str. 50/1,2
  • opakování slovíček str. 48 + nová slovní zásoba, tvoření vět

Angličtina – Procházka:

 • tvoření vět s použitím There is/There are
 • PS str.53
 • na pátek procvičit čtení pracovního listu (děti mají u sebe)

 

Zítra proběhne sběr starého papíru.

24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.


Úterý 18. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 28/1 (ústně), 2 (doplnění na fólii + zbytek ústně), 3 (kartičky se znaky hlásek – modelování slov)
  • PS str. 21/1, 3 (jen doplnit chybějící písmena + úkol A)
  • Domácí úkol: PS str. 21/2 (i úkoly A, B – slova očíslovat podle abecedy)

Anglický jazyk: 

  • opakování There is /There are a slovíček na str. 48/1
  • Domácí úkol: naučit slovíčka str. 48/1 a 46/1 + věty There is / There are (19.10. bude test)

 

Děti, které se fotily, donesou 330,- Kč.


Pondělí 17. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 27/1 – ústně
  • PS str. 20/1
  • SLOH – uč. str. 27/1, 2, 3 – vše ústně
  • PS str. 20/1
  • Písanka str. 13 dokončit a str. 14 – rébusy
  • Čítanka str. 30 – 31
  • Domácí úkol: lísteček v domácím sešitě

Matematika:

  • uč. str. 27/1 (do školního sešitu), 2 (na fólii + společná kontrola)
  • PS str. 13/1, 3
  • Domácí úkol: PS str. 13/2

Prvouka:

  • uč. str. 13 přečíst + vysvětlení vlády, parlamentu, …
  • zápis do sešitu
  • Domácí úkol: PS str. 16 – obrázek oblíbeného místa ČR

 

Děti, které se fotily, donesou 330,- Kč.

V úterý 18. 10 2022 proběhne testování tělesné zdatnosti – žáci si přinesou cvičební úbor.


Pátek 14. 10. 2022

Matematika:

  • PS str. 6/2c
  • PS str. 8/1, 2 a, b
  • Domácí úkol: PS str. 8/2c a str. 10/4

 

V pondělí 17. 10. 2022 proběhne 6. vyučovací hodinu třídnická hodina. Konec výuky bude ve 13:30. Děkuji

V úterý 18. 10 2022 proběhne testování tělesné zdatnosti – žáci si přinesou cvičební úbor.

Připomenutí:

 • děti by měly stále každý den chvíli číst, u některých došlo ke zhoršení
 • prosím o neustálé procvičování násobilky, většině dětí dělá problém násobení a dělení čísly-6,7,8,9- ve škole není čas se vracet k základnímu učivu

Čtvrtek 13. 10. 2022

Český jazyk:

  • vymýšlení příbuzných slov ke kořenu LET
  • PS str. 19 dokončit
  • uč. str. 25 celá ústně
  • Písanka str. 13 – 8 řádků (řazení měst už ne)
  • Domácí úkol: PS str. 18 celá (sloh)

Matematika:

  • uč. str. 26/1 (do školního sešitu, zkoušku napsat pod vypočítaný příklad, píšeme do dvou sloupečků, jak jsme zvyklí), 2 (na fólii)
  • PS str. 12/3 a 4 dokončit
  • Domácí úkol: v domácím sešitě je nalepený lístek

Středa 12. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 26/1 a 2 (ústně), 3 (udělat do školního sešitu)
  • PS str. 19/1
  • Domácí úkol: PS str. 19/5

Matematika:

  • PS str. 10/4
  • PS str. 12/1, 2, 3
  • Domácí úkol: PS str. 12/4 – tři sloupečky

Prvouka:

  • uč. str. 12 – zopakovat z minulé hodiny
  • zápis do sešitu + obrázek
  • Domácí úkol: PS str. 15 – modrý a zelený rámeček

Hudební výchova:

  • Test – noty
  • opakování houslového klíče
  • práce s notovým zápisem písně z uč. 11 (hledání a pojmenování not, melodie stoupavá a klesavá)
  • zpěv písně
  • Domácí úkol: uč. str. 11 – naučit se píseň Ach synku, synku

Angličtina: Procházka – opakování slovesa „to be, to have“ , kluci v této skupině si napíší opětovně testík (ví o tom)

Dú: PS str.51/8

Angličtina (LAD): Tvoření vět There is/ there are,  slovíčka ze str. 48
(tento pátek zkoušení vybraných žáků- dotyční mají zapsáno v úkolníčku)

Příští týden v pondělí 17. 10. 2022 proběhne 6. vyučovací hodinu třídnická hodina. Konec výuky bude ve 13:30. Děkuji


Úterý 11. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 24 celá – ústně
  • PS str. 17/1, 1, 2
  • Písanka str. 12 – dokončit
  • Čítanka str. 32 – 33 – přečíst + úkoly k textu
  • Domácí úkol: PS str. 17/2 + úkol A

Matematika:

  • uč. str. 24 a 25 – všechna cvičení udělat ústně, nastavit čas na papírových hodinách dle zadání a převést na čas digitální ráno i večer
  • PS str. 11/1, 2
  • Domácí úkol: PS str. 11/3, 4

Angličtina (LAD):

  • procvičování have got/ has got, spelování
  • Domácí úkol: slovíčka z pracovního listu (beard, straight, …), orientace v tabulce have got/ has got (v PÁ píšeme testík, děti při něm mohou ještě použít tabulku)

Angličtina: Procházka

 • opakování sloves “ to have, to be“ ve všech osobách jednotného čísla
 • pracovní list – čtení překlad
 • Domácí úkol: PS str.50/6

24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.


Pondělí 10. 10. 222

Český jazyk:

  • uč. str. 22/1 a str. 23 celá (cvičení 2 do školního sešitu, zbytek ústně)
  • PS str. 15/4 a str. 16 celá
  • Čtení – pracovní list
  • Písanka str. 12 – polovina strany (W už ne)
  • Domácí úkol: doplňovačka nalepená v domácím sešitě
  • Domácí úkol: Písanka str. 11 – dokončit

Matematika:

  • uč. str. 23/2, 3 a 4 (vše na fólii se společnou kontrolou)
  • PS str. 10/ 1 (dodělat), 2, 3
  • Domácí úkol: uč. str. 23/1 – přepsat a vypočítat do dom. sešitu

Prvouka:

  • PS str. 14 celá – práce s mapkou
  • uč.  str. 12 – přečíst

24. 10. a 25.10. Ředitelské volno – školní družina je zajištěna od 7:00 do 16:30. Je nutná velká svačina a pití – školní jídelna nevaří.

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny – družina je centrálně zajištěna ve FZŠ Chodovická. Informace k družině poskytne uvedená škola.

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Školní družina není zajištěna.


Pátek 7. 10. 2022

Angličtina: Procházka – opakování slovesa „mít, být“ – pracovní list mají u sebe

Matematika – geometrie:

  • PS str. 6 dokončit a str. 7 celá

Čtvrtek 6. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 22/1, 2
  • PS str. 14/3
  • PS str. 15/1, 2
  • Slohové cvičení: uč. str. 20 celá a PS str. 13/1
  • Domácí úkol: PS str. 15/3
  • Domácí úkol: do domácího sešitu popsat pěti větami maminku

Matematika:

  • uč. str. 22/1 a 2 (na fólii + společná kontrola), 3A – do školního sešitu
  • PS str. 9/2 (dodělat), 5
  • PS str. 10/1
  • Domácí úkol: uč. str. 22/3 B, C – do domácího sešitu

 

V aktovkách jsou sešity s pětiminutovkami, prosím o podepsání.


Středa 5. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 21/1 (ústně), 2 (pranostiky napsat do škol. sešitu)
  • PS str. 14/1 – úkol A
  • Domácí úkol: PS str. 14/2

Matematika:

  • uč. str. 21/2 a 3 (na fólii)
  • PS str. 8 dokončit
  • PS str. 9/1, 3, 4
  • Domácí úkol: PS str. 9/2 – dva sloupečky

Prvouka:

  • PS str. 12 – doplnit spodní věty
  • PS str. 13 (domeček + doplnit spodní věty)
  • Domácí úkol: PS str. 13 – otázky

Hudební výchova:

  • opakování not – délka a výška
  • houslový klíč – trénink psaní
  • zpěv písní
  • Domácí úkol: zopakovat délku a výšku not – příště bude test

Angličtina:

Procházka:

 • Dú: 49/4
 • slovíčka desáté lekce – zvířata
 • věty – Tam je / Tam jsou

2. skupina

  • slovní zásoba – popis člověka, porozumění textu z pracovního listu

Úterý 4. 10. 2022

Český jazyk:

  • diktát
  • uč. str. 19/21 (doplnit na folii + kontrola a ústně úkoly k textu), 22 (ústně), 23 (napsat do škol. sešitu)
  • Čítanka str. 25 – Co má Praha
  • Čítanka str. 28 – 29 + úkoly k textu
  • Písanka str. 10 dokončit a str. 11 přepis textu MĚSTO
  • Domácí úkol: uč. str. 18/15 (přepsat do dom. sešitu)

Matematika:

  • uč. str. 19/3 a 4 (na fólii + kontrola)
  • uč. str. 20/1 a 2 (ústně), 3 a 4 (do škol. sešitu)
  • Domácí úkol: uč. str. 21/1 (do dom. sešitu)

Angličtina:

  • Abeceda, spelování
  • Domácí úkol: naučit se slovíčka na str. 46 cv. 1 (5.10. zkoušení)

Děti dnes mají nalepeny v ŽK pokyny k platbě pracovních sešitů.


Pondělí 3. 10. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 17/10 a 11 (na folii + kontrola a zdůvodnění), 13 (slova napsat do škol. sešitu a tužkou očíslovat podle abecedy), 14 (ústně)
  • uč. str. 18/16 (ústně), 17 (ústně), 18 (napsat do škol. sešitu)
  • PS str. 12 dokončit a str. 13/16, 17
  • Čítanka str. 26 – 27 + práce s textem
  • Písanka str. 10 – 9 řádků (končíme slovem METR)
  • Domácí úkol: uč. str. 18/19 (přísloví správně napsat do dom. sešitu)

Matematika:

  • uč. str. 17/1 (do škol. sešitu)
  • uč. str. 18 celá ústně
  • uč. str. 19/2 (na folii + společná kontrola)
  • PS str. 8/1 (první tři řádky), 2 (první tři řádky)
  • PS str. 9/1 (první dvě tabulky)
  • Domácí úkol: uč. str. 19/1 (do domácího sešitu) + opakovat nás. 8, 9

Prvouka:

  • povídání o malých a velkých obcích
  • zápis do sešitu
  • PS str. 12 – žlutý rámeček
  • ve středu 5. 10. bude test – chování, doprava, chodci, cyklisté, značky

Úterý 27. 9. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 16/6 (poslední dva řádky ústně), 8 (na folii)
  • uč. str. 17/9 (ústně)
  • PS str. 11 dokončit
  • PS str. 12/11
  • Čítanka str. 22 – 24 + úkoly k textům
  • Písanka str. 8 dokončit a str. 9 – přepsat básničku
  • Domácí úkol: PS str. 12/12
  • Domácí úkol: Písanka str. 9 dokončit

Matematika:

  • uč. str. 16 celá ústně
  • PS str. 6 – dokončit + dodělat rozpracovaná cvičení
  • PS str. 7/1, 3, 4 ,5
  • Domácí úkol: PS str. 7/2

 

Na pondělí donést ČTENÁŘSKÝ DENÍK.

Ve středu 28.9. je státní svátek.

Ve čtvrtek 28.9. a v pátek 30.9. je vyhlášeno ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna od 7:00 do 16:30.


Pondělí 26. 9. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 14/5 a 6 (úkoly k textu – ústně)
  • uč. str. 15/1 (ústně), 2 (do školního sešitu – napsat i s odůvodněním např.: hrad – hrady, … + úkol A) úkoly B, C (ústně)
  • uč. str. 16/3 a 4 (na folii + společná kontrola a zdůvodnění)
  • PS str. 10 celá a str. 11/6
  • Čítanka str. 17 – 18 – práce s textem + úkoly k ukázce, báseň Aprílová škola
  • Písanka str. 7 dokončit
  • Písanka str. 8 – velká písmena + přesmyčky jmen (celkem 4 řádky)
  • Domácí úkol: uč. str. 16/6 – první dva řádky opsat do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 14/1 (ústně), 2 (ústně), 3 (ústně), 4 (do školního sešitu)
  • uč. str. 15/2 a 3 (na fólii), 4 (do školního sešitu s úkoly A, B)
  • Domácí úkol: uč. str. 15/1

Prvouka:

  • uč. str. 10 – 11 – čtení a povídání o malých a velkých obcích
  • zápis do školního sešitu – malé obce (opíší po návratu)
  • Domácí úkol: PS str. 12 – zelený rámeček (napsat alespoň 4 věty)

Pátek 23. 9. 2022

Matematika:

  • PS str. 4 dokončit
  • PS str. 5/1 A, B, C
  • PS str. 6/1 A
  • Domácí úkol: PS str. 5/1 D, 2

Angličtina: spojeno

 • čtení s překladem
 • slovní zásoba 10.lekce (ve slovníčku)
 • opak. sloves „být, mít“ v osobách jednotného čísla

 

Ve středu 28.9. je státní svátek.

Ve čtvrtek 28.9. a v pátek 30.9. je vyhlášeno ředitelské volno. Družina pro nutné případy zajištěna od 7:00 do 16:30.


Čtvrtek 22. 9. 2022

Český jazyk:

  • PS str. 9/7 společná práce + luštění vzkazu podle Morseovy abecedy
  • Písanka str. 6 dokončit
  • Čítanka str. 19 – 21 + otázky a úkolu k textu
  • Domácí úkol: uč. str. 14/5 – do domácího sešitu vypsat slova s Ě
  • Domácí úkol: písanka str. 7 – 4 řádky

Matematika:

  • uč. str. 12/1, 2 –  ústně a str. 12/3, 4 – na fólii + kontrola
  • uč. str. 13/1, 2, 3 – ústně
  • PS str. 6/1 – první dva řádky
  • PS str. 6/2 – jen řádky n.1, n.2, n.3
  • Domácí úkol: PS str. 7/1 tabulka A, B

Hudební výchova (ze středy):

  • rytmická cvičení
  • opakování notové osnovy
  • opakování not C, D, E, F, G a délky not (uč. str. 8)
  • Domácí úkol: písnička Starosti s muzikou – 2. sloka

Středa 21. 9. 202

Český jazyk:

  • uč. str. 13/3 (slova napsat do školního sešitu, zbytek udělat ústně)
  • PS str. 8/2
  • PS str. 9/5, 6
  • Domácí úkol: uč. str. 14/7 – napsat alespoň 5 slov

Matematika:

  • uč. str. 11/1 (ústně), 2 (ústně), 3 (do školního sešitu)
  • PS str. 5/5
  • Domácí úkol: opakovat násobilku 2 a 3

Prvouka:

  • PS str. 8 odpovědi
  • PS str. 9/5
  • PS str. 10 celá
  • PS str. 11/2
  • Domácí úkol: PS str. 11/1

Úterý 20. 9. 2022

Český jazyk:

  • Diktát – opravený je v aktovkách
  • uč. str. 13/1 (ústně), 2 (napsat do školního sešitu)
  • PS str. 8/1, 3
  • uč. str. 12 celá + představování se ve dvojicích
  • Písanka str. 6 – k písmenu u
  • Domácí úkol: PS str. 8/4

Matematika:

  • uč. str. 10/3 sloupečky A, C přepsat do školního sešitu a vypočítat
  • PS str. 4/5 (společně)
  • PS str. 5/3, 4, 6
  • Domácí úkol: uč. str. 10/3 sloupečky B, D přepsat a vypočítat do domácího sešitu

Angličtina:

 • třída spojena, procvičování slovní zásoby lekce 8 a 9
 • práce s pracovním listem (mají u sebe)
 • Dú- PS 46/1

Pondělí 19. 9. 2022

Český jazyk:

  • učebnice str. 11/4 (fólie + kontrola), 5 (společná práce), 6 (do škol. sešitu)
  • PS str. 6/4
  • PS str. 7/5, 6, 7
  • Čítanka str. 14 – 16 + práce s textem
  • Písanka str. 5 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 11/5 C – vyhledat a do domácího sešitu napsat 4 – 5 vět o libovolném zvířeti (obdobně jako máme v učebnici)

Matematika:

  • uč. str. 10/1 (na fólii), 2 (na fólii)
  • PS str. 4/2, 4
  • PS str. 5/1, 2
  • Domácí úkol: PS str. 4/3

Prvouka:

  • procvičování a opakování učiva o chodcích, cyklistech
  • PS str. 7 dokončit
  • PS str. 8/1, 2, 3 (odpovědi NE)
  • PS str. 9/4, 6

 

Děti, které chodí do družiny a neměly družinový notýsek z loňského roku, dostaly dnes nový. Od zítřka veškeré změny v odchodech dětí a informace pro p. družinářky pište pouze do tohoto sešitu a ne na papírky.

Vážení rodiče,

z důvodů bezpečného odchodu žáků a plynulého provozu školní družiny (ŠD) přecházíme na nový systém předávání zpráv o změně odchodu žáka ze ŠD.

Každé dítě, které ŠD navštěvuje, bude mít svůj „družinový deníček“. Může používat i ten z loňského roku. Pokud tedy bude dítě odcházet z družiny v jiný čas, než má uvedeno v zápisovém lístku (např. po obědě, s jiným rodičem, atd.) zapíše zákonný zástupce tuto změnu do „družinového deníčku“. Prosíme, zapisujte pouze změny, pokud žák odchází dle zápisového lístku, do deníčku nic nezapisujete.

Tento způsob je pro Vás i pro školu přehledný, systematický a bezpečný. Zajistíme tímto, že všechny důležité změny prokazatelně obdrží příslušná paní vychovatelka. Prosíme Vás tedy, abyste po zavedení deníčku již nepsali svým dětem tyto informace na papírky či do SMS třídním učitelkám atd. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vzor:

16. 11. 2022: Syn/dcera odchází  po obědě.  Podpis rodiče


Pátek 16. 9. 2022

Matematika:

  • PS str. 3 celá a str. 4/1, 2 A, B

Angličtina: třída spojena, opakování slovní zásoby – jídlo, slovesa: být, mít ve všech osobách j.č.

DÚ:45/8


Čtvrtek 15. 9. 2022

Český jazyk:

  • učebnice str. 10/1 (ústně), 2 (fólie + společná kontrola), 3 (jednu hádanku správně napsat do školního sešitu)
  • PS str. 6/2, 3
  • Čítanka str. 11 – 12
  • Písanka str. 4 – celé B, tři řádky F
  • Domácí úkol: PS str. 6/1 + úkoly ke cvičení
  • Domácí úkol: Písanka str. 4 – dokončit

Matematika:

  • uč. str. 9/2 (ústně), 3 (fólie + kontrola), 4 (společně), 5 (společně do školního sešitu – zápis, výpočet, odpověď)
  • PS str. 2/6 a str. 4/1
  • Domácí úkol: uč. str. 9/1 do domácího sešitu (dva sloupečky vedle sebe, vynechat řádek a další dva sloupečky)

Doprava na plavání bude stát na celé pololetí 1000,- Kč. Informace k platbě brzy zašlu. Děti, které nebudou plavat z důvodu nemoci si budou do školy nosit obuv k bazénu a pojedou na plavání s námi (v bačkorách je k bazénu nepustí).


Středa 14. 9. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 9/4 (ústně)
  • PS str. 5/1 (společná práce), 2 (dvě věty napsat do škol. sešitu), 3

Matematika:

  • uč. str. 8/1 (A, B, C ústně, D, E do škol. sešitu), 2 (celé ústně), 3 (A, B, C ústně, D, E do škol. sešitu), 4 (B, C do škol. sešitu)
  • Domácí úkol: PS str. 2/6

Prvouka:

  • uč. str. 9 – Jízda na kole
  • zápis do sešitu (nemocní si doplní po návratu od spolužáků)
  • Domácí úkol: PS str. 7 – křížovka (značky nevybarvovat, budeme dělat v hodině při procvičování)

Hudební výchova:

  • opakování učiva 2. ročníku – notová osnova, houslový klíč, noty C, D, E
  • uč. str. 5 – nová písnička (jenom 1. sloka)
  • uč. str. 6 – noty F, G (zápis v notovém sešitě – po návratu opsat od spolužáka)
  • Domácí úkol: uč. str. 5 první sloka nové písničky (Starosti s muzikou)

Anglický jazyk (Lad):

  • Abeceda, opakování slovíček: jídlo, tělo, oblečení
  • PS str. 46/1
  • Domácí úkol: naučit se abecedu  A – G

Procházka: poslechová cvičení 9.lekce, procvičování slovní zásoby – být, mít ve všech osobách j.č., jídlo

DÚ: PS 43/4


Úterý 13. 9. 2022

Angličtina:  

Procházka – opakování sloves „být, mít“ ve všech osobách jednotného čísla (mají ve slovníčku), jídlo – slovní zásoba, DÚ: prac. sešit str. 42/1

Český jazyk:

  • uč. str. 9/1 + úkoly (ústně), 2 (napsat do školního sešitu + udělat úkol A)
  • PS str. 5/4, 5
  • Písanka str. 3 dokončit
  • Čítanka str. 5 – přečíst + zodpovědět úkoly pod textem
  • Domácí úkol: uč. str. 9/3 (slova napsat do domácího sešitu, tužkou očíslovat podle abecedy)
  • Domácí úkol: Čítanka str. 6 – 7 dočíst příběh (básničku už ne)
  • Ve čtenářském deníku najdete vlepený „návod“ na zápis knih a termíny odevzdání (většinou po prázdninách). Vše jsme si dnes vysvětlili. Čteme každý den svoji knihu dle vlastního výběru. Kdo chyběl, dostane vše po návratu do školy.

Matematika:

  • uč. str. 6/1 (čtyři sloupečky do školního sešitu, poslední sloupeček ústně), 2 (ústně), 3 (čtyři sloupečky do školního sešitu, poslední sloupeček ústně), 4 (ústně)
  • uč. str. 7/2 (ústně), 3 (na fólii + společná kontrola)
  • Domácí úkol: uč. str. 7/1 do domácího sešitu

Po nemoci je vždy nutné doplnit veškeré učivo a cvičení. V případě, že ve škole z důvodu oprav zůstane jakýkoliv sešit, vždy je k vyzvednutí druhý den ráno na vrátnici.

Ve čtvrtek 15.9. proběhne vánoční focení, cena sady je 330,- Kč. Kdo NEMÁ o focení zájem, pošle lísteček. Pokud od Vás lísteček neobdržím, bude Vaše dítě automaticky vyfoceno.

Doprava na plavání bude stát na celé pololetí 1000,- Kč. Informace k platbě brzy zašlu. Děti, které nebudou plavat z důvodu nemoci si budou do školy nosit obuv k bazénu a pojedou na plavání s námi (v bačkorách je k bazénu nepustí).

Po návratu do školy po nemoci, je nutné napsat omluvenku do ŽK.


Pondělí 12. 9. 2022

Český jazyk:

  • PS str. 3/1 (dokončit do školního sešitu zezadu)
  • uč. str. 7/3 (úkol A do školního sešitu – abecedně očíslovat, zbylé úkoly ústně)
  • uč. str. 8/5, 6 (obě cvičení společně na tabuli)
  • PS str. 4/3, 5
  • Písanka str. 2 dokončit a str. 3 – básnička
  • Čítanka str. 8 – 9
  • Domácí úkol: PS str. 4/4
  • Domácí úkol: donést prázdný ČTENÁŘSKÝ DENÍK – budeme si ukazovat, jak udělat zápis

Matematika:

  • uč. str. 5/2 (do školního sešitu), 3 (na fólii + kontrola), 4 (zápis a otázky A, B do školního sešitu, otázky C, D ústně)

Prvouka:

  • PS str. 6 – dokončit
  • uč. str. 8 – přečíst si a podívat se na značky
  • zápis do sešitu – po návratu do školy si půjčit od kamaráda sešit a zápis si doplnit
  • Domácí úkol: PS str. 7 – zelený rámeček

 

Po nemoci je vždy nutné doplnit veškeré učivo a cvičení. V případě, že ve škole z důvodu oprav zůstane jakýkoliv sešit, vždy je k vyzvednutí druhý den ráno na vrátnici.

Ve čtvrtek 15.9. proběhne vánoční focení, cena sady je 330,- Kč. Kdo NEMÁ o focení zájem, pošle lísteček. Pokud od Vás lísteček neobdržím, bude Vaše dítě automaticky vyfoceno.

Doprava na plavání bude stát na celé pololetí 1000,- Kč. Informace k platbě brzy zašlu. Děti, které nebudou plavat z důvodu nemoci si budou do školy nosit obuv k bazénu a pojedou na plavání s námi (v bačkorách je k bazénu nepustí).

Po návratu do školy po nemoci, je nutné napsat omluvenku do ŽK.


Pátek 9. 9. 2022

Matematika:

  • PS str. 1 a 2
  • Domácí úkol: PS str. 1/2 D

 

Ve středu 28.9. je státní svátek.

Ve čtvrtek 28.9. a v pátek 30.9. je vyhlášeno ředitelské volno.


Čtvrtek 8. 9. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 7/1 (ústně), 2 (2a do školního sešitu – napsat jména 7 žáků ze třídy a seřadit podle abecedy)
  • PS str. 4/1, 2
  • uč. str. 6 celá ústně – SLOH
  • PS str. 3/1 – ústně si povědět, k 1. a 2. obrázku napsat dvě věty do školního sešitu zezadu – SLOH
  • Domácí úkol: PS str. 4/1 – naučit se básničku
  • Domácí úkol: uč. str. 7/4 – řešení rébusů napsat do domácího sešitu

Matematika:

  • uč. str. 4 celá (1 a 2 – ústně, 3 do školního sešitu udělat zápis, výpočet a odpověď)
  • PS str. 3 celá
  • Domácí úkol: uč. str. 5/1 – první dva sloupečky do domácího sešitu (vynechat řádek, datum, na nový řádek uč. str. 5/1)

 

Objednávky knih pošlete s přesnou částkou do pátku.

Zítra jedeme na plavání, připravte prosím tašku s potřebnými věcmi.


Středa 7. 9. 2022

Český jazyk:

 • uč. str. 5/7 (ústně, práce s textem), 8
 • PS str. 3/7
 • Domácí úkol: PS str. 3/8 – z písmen sestavit a napsat do domácího sešitu alespoň 5 slov

Matematika:

 • uč. str. 3/2 (na fólii + kontrola), 3 a, b, c, d do školního sešitu
 • PS str. 2/1, 2, 3, 4
 • Domácí úkol: uč. str. 3/4 dva sloupečky opsat a vypočítat do domácího sešitu

Prvouka:

 • uč. str. 7 – dolní polovina strany (přátelství, …)
 • PS str. 5 – dokončení strany
 • PS str. 6 – povídání o obrázcích v zelených rámečcích
 • Domácí úkol: PS str. 6 – vybarvit obrázky v zelených rámečcích + chování kamarádů

Hudební výchova:

 • zpěv písní z 2. ročníku

Anglický jazyk:

 • Jídlo (I like, I dont’t like)
 • PS str. 44

Objednávky knih pošlete s přesnou částkou do pátku.

Ve čtvrtek 8. 9. proběhne sběr starého papíru. Děkujeme


Úterý 6. 9. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 4/4 (slova napsat do školního sešitu a označit slabiky, samohlásky a souhlásky – vynechat řádek, datum, na nový řádek uč. str. 4/4, na nový řádek slova)
  • uč. str. 5/6 (do školního sešitu napsat věty správně – vynechat řádek, uč. str. 5/6, na nový řádek napsat věty)
  • PS str. 2/3, 6
  • písanka str. 1 celá (obtáhnout a následně napsat psací tvar a číslice)
  • str. 2 – 4 řádky (obtáhnout a následně napsat psací tvar a číslice)
  • čítanka str. 4 + úkoly k textu ústně

Matematika:

  • uč. str. 2/5 (fólie)
  • uč. str. 3/1 a, b, c, d (do školního sešitu – datum, na další řádek uč. str. 3/1, stránku přeložit na půl, píšeme po sloupečcích z učebnice (sčítání v jednom sloupečku, odčítání v druhém sloupečku za přehybem))
  • PS str. 1/2, 3, 4, 5, 6

Angličtina:

Skupina 1 (Procházka)

 • procvičování slovíček a frází 1. až 8. lekce
 • vypracování PS str.39 / 4


Skupina 2 (pí. uč. Ladomerská)

  • procvičování slovíček od 1. do 8. lekce
  • vypracování cv. 4 na straně 43 v pracovním sešitě

Objednávky knih pošlete s přesnou částkou do pátku.

Ve čtvrtek 8. 9. proběhne sběr starého papíru. Děkujeme


Pondělí 5. 9. 2022

Český jazyk:

  • uč. str. 4/1, 2, 3 (věty napsat do školního sešitu – datum, na nový řádek uč. str. 4/3, na nový řádek věty)
  • uč. str. 5/5
  • PS str. 2/1, 2, 4, 5
  • čítanka str. 1 – čtení básně a pranostik

Matematika:

  • uč. str. 2/1, 2, 3, 4 – na fólii + společná kontrola
  • PS str. 1/1

Prvouka:

  • hra – uč. str. 4 a 5
  • uč. str. 7 – polovina strany
  • PS str. 5 – očíslovat obrázky a napsat dvě věty k číslu 1 a 2

 

Dnes žáci dostali list s platbou pro sdružení Chvalská škola. Najdete ho v ŽK, ústřižek prosím posílejte zpět.

Ve čtvrtek 8. 9. proběhne sběr starého papíru. Děkujeme


Pátek 2. 9. 2022

Od pondělí žáci začínají docházet do 3. oddělení družiny k paní vychovatelce Michaele Zervanové. V případě, že jsou žáci s družinou mimo areál školy, můžete volat na telefonní číslo 778 713 914. Prosím o sledování stránek družiny, kde najdete bližší informace.

 

Prosím o nahlášení případných změn (adresa, telefon, …).

Organizace dalšího týdne:

 • Od pondělí se učíme dle rozvrhu – každý den chystáme aktovku, protože není možné, aby žáci nosili stále všechny učebnice a pracovní sešity:
  • v pondělí si děti donesou – učení dle rozvrhu, penál, svačinu, pití , kružítko, mazací tabulku, folie pro psaní tužkou, úkolníček + tyto obaly: A5- 6 ks (někdo už má ve škole)
  • hodiny čtení budou probíhat v PONDĚLÍ, ÚTERÝ a ČTVRTEK, proto budeme v tyto dny nosit čítanku
  • každý pátek budeme mít GEOMETRII, proto v tento den budeme nosit jen fialovou matematiku (učebnice + pracovní sešit), rýsovací pomůcky máme ve škole
 • Dnes žáci dostali učebnice a PS, podepsali jsme je a obalili. Prosím o obalení učebnice ČJ, čítanky a matematik – bude potřeba obal jiného rozměru než A4 a A5, ale jelikož u ČJ se jedná o úplné nové učebnice, je nutné je obalit.
 • V pondělí žáci dostanou list s platbou Chvalské školy, až zaplatíte, odstřihněte dole proužek a pošlete po dítěti zpět do školy. Minulý školní rok jsme dostali od Chvalské školy příspěvek 2000 Kč a za tuto sumu jsem žákům nakoupila drobné odměny na ŠvP a pravděpodobně přispějeme i na sešity pro letošní školní rok (bude menší doplatek).
 • Aj u nás bude učit paní uč. Ladomerská, která přebírá skupinu paní učitelky Zikmundové a pan učitel Procházka, který přebírá moji skupinu (Chalupová). Děti si budou nosit na AJ modrý prac. sešit, modrá učebnice už v letošním roce nebude. Po dokončení modrých sešitů, žáci přejdou na oranžové učebnice, které pak dostanou.

 

Přeji hezký víkend,

s pozdravem Lenka Štolbová.


INFORMACE K ZAČÁTKU ROKU 2022/2023

Prosím o nahlášení případných změn žáků a rodičů (bydliště, kontakty, …).

 

Čtvrtek 1. 9. 2022

Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022. Budeme mít jednu vyučovací hodinu, která končí v 8:45 a nepřezouváme se. Třída zůstává ve stejné místnosti jako loni. Prosím o zprávu (mail, SMS), zda Váš syn/Vaše dcera půjde v tento den na oběd (zatím jsou obědy automaticky odhlášeny) a do družiny. Za již zaslané zprávy děkuji. Žáci dostanou žákovskou knížku s rozvrhem, prosím tedy o vyplnění první strany.

 

Pátek 2. 9. 2022

Budeme mít čtyři vyučovací hodiny. Na oběd půjdeme cca v 11:20, proto žáky bude možné vyzvedávat v 11:40. Obědy nahlásím pro celou třídu (v případě, že žák půjde bez oběda, prosím o zprávu). Družina funguje bez omezení.

V pátek si doneseme:

 • přezůvky
 • aktovku + penál + lepidlo
 • sáček na lavici
 • obaly na sešity A4 – 6x, A5 – zatím 1x
 • pomůcky na VV a PČ

 

Pondělí 5. 9. 2022

Již se začínáme učit dle rozvrhu.

 

Pátek 9. 9. 2022

Zahájíme plavecký výcvik – prosím o připravení plavání (podepsaná igelitová taška, plavky, ručník, mýdlo, sáček na boty a plavecké brýle).