IV. A

8. 12. 2021

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – uč. str. 55/cv. 5; PS str. 14/cv. 1 – DÚ – PS str. 15/cv. 2

Př – uč. str. 25 – Živočichové našich lesů – Bezobratlí; PS str. 11/cv. 4, 5

Vážení rodiče,

jak pravděpodobně víte, realizuje se průzkum spokojenosti rodičů s naší školou. Dotazník spokojenosti naleznete v Bakaláři nebo na odkaze: https://bsurvey.cz/index.php/738678?lang=cs

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

7. 12. 2021

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – uč. str. 54, 55/cv. 4; Čtvrtletní písemná práce – oprava

AJ – (Kor) – hláskování; PS: str. 27/cv. 3

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

6. 12. 2021

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ- uč. str. 54/cv. 3, 4 (DÚ – uč. str. 54/cv. 3 – poslední 4 věty – do DS)

ČJ – Slohová cvičení – uč. str. 44/cv. 4; str. 45/cv. 5,6

Vl – uč. str. 23 -Povrch ČR; PS str. 13/cv. 1 (- ve čtvrtek písemné opakování – Plány a mapy)

AJ (Kor) – prosím, procvičovat nová slovíčka; PS – str. 26 (vypracovaná)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

3. 12. 2021

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

AJ (Kor) – Five Senses of Winter (I see, I hear, I smell, I taste, I touch)

  • báseň – Santa Claus
  • píseň – S- A-N-T-A

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

2. 12. 2021

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 53/cv. 1, 2 – vyjmenovaná slova po „l“

Vl -uč.  str. 21; PS str. 9, 10, 11/cv. 1

Př – uč. str. 24 – Význam lesa; PS str. 10

S pozdravem I. Dvořáková

 

1. 12. 2021

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – uč. str. 50/cv. 3; PS str. 14/cv. 5, 6

Př – uč. str. 22, 23, 24 – Stromové patro

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

30. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – uč. str. 52/cv. 6 ( DÚ – prvních 5 vět do sešitu D); PS str. 13/cv. 3

AJ (Kor) – Slovní hry – otázky a odpovědi: What do you like for /lunch/breakfast/dinner? I like ….for lunch/dinner.

AJ (Zik) Pondělí – 10. lekce – seznámení se sl. zásobou uč. str. 27/cv. 4; PS str. 27/cv. 3

                Úterý – opakování – PS str. 28/cv. 1 ; PS str. 29/cv. 3, 4

S pozdravem I. Dvořáková

 

29. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – uč. str. 51/cv. 4; str. 52/cv. 7; PS str. 13/cv. 1

DÚ – PS str. 13/cv. 2

Vl – uč. str. 20

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

25. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 51/cv. 4 (poslední 4 věty – DÚ) + příprava na čtvrtletní písemnou práci

Př – uč. str.21, 22( bylinné a keřové patro)

Vl – uč. str. 18, 19 (mapy a plány)

S pozdravem I. Dvořáková 

 

 

24. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – uč. str. 50/cv.2 + příprava na čtvrtletní písemnou práci

Př – uč. str. 20 – Rostliny našich lesů (kořenové a mechové patro)

S pozdravem I. Dvořáková

 

23. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – uč. str. 48/cv. 3, 4; uč. str. 49/cv. 1 (DÚ – uč. str. 71 – naučit se vyjmenovaná slova po „b“)

       čít. str. 37

AJ (Kor) – hláskování podle kartiček, prosím, procvičovat slovní zásobu na str. 23 (šedý rámeček)

DÚ – PS str. 24/cv. 1

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

22. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – uč. str. 48/cv. 1, 2, 3

ČJ – uč. 42/cv. 1, 2 – slohová cvičení

Vl – uč. str. 17/ Mapy a plány

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

19. 11. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo na pátek:

ČJ – uč. str. 47/cv. 4, 5 – online

Od 22. 11. bude pokračovat  online výuka.

Třídní schůzky 22. 11. od 17: 00 hodin – online!

Důležité informace ohledně karantény najdete v Bakaláři.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

18. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 46/cv. 1, 2, 3 (DÚ – uč. str. 46/cv. 2 b)

Vl – opakování uč. str. 16

Př – Ekosystém les – uč. str. 18- 19

V pátek online výuka. ČJ od 8: 00 hod.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

Dne 22. 11. třídní schůzky od 17:00 hodin – online.

 

12. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

AJ (Kor) – učivo pro obě skupiny- Jídlo – slovní zásoba, píseň, PS str. 22/cv. 1, 2;

str. 23/5

Dne 15. a 16. 11. ředitelské volno – družina pouze pro nutné případy zajištěna od 7:00 – 16: 00 hodin

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

11. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 40/cv. 2, 3,   PS – str. 12/cv. 5

DÚ uč. str. 40/cv. 4, 5

Vl – uč. str. 15; PS str. 9/cv. 4, 5

DÚ – Státní svátky – vypsat do ŠS

Př – uč. str. 17/ opakování

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

10. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – uč. str. 38, 39/ cv. 1 a), b), c), d)

Př – uč. str. 17; PS str. 7, 9

Připomínám: Ředitelské volno 15. a 16. 11.

Státní svátek 17. 11. 

Dne 18. 11. bude opět probíhat testování žáků.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

9. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – uč. str. 41/cv. 1a), b), c), d), e); uč. str. 42/cv. 2; PS str. 10/cv. 2

DÚ – uč. str. 46/cv. 1

AJ – spojené skupiny- Abeceda procvičování (skupinová práce, slovní hry)

Od 9. až 11. 11.  sběr starého papíru.

S pozdravem I. Dvořáková

 

8. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – PS str. 11/cv. 4; str. 12/6

DÚ – PS str. 11/cv. 3

Vl – uč. str. 14, 15; PS str. 8/cv. 1

AJ – (Kor) – Den díkuvzdání – slovní zásoba, píseň

S pozdravem I. Dvořáková

 

4. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 36/cv. 3; str. 37/cv. 6; str. 38/cv. 8, 9

DÚ – PS str. 11/cv. 3

Př – uč. str. 17; PS str. 8, 9/cv. 3

Vl – uč. str. 14 (DÚ – v Teams – kvíz)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

3. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – uč. str. 36/cv. 4,5; str. 37/cv. 7 – do školního sešitu

Př – uč. str. 17

Dne 8. 11. bude ve třídě testování žáků.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

2. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – uč. str. 34/cv. 2 a), b), c); PS str. 10/cv. 2

ČJ – čtení  – čít. str. 23 až 25

AJ (Kor) – sloveso „can“, třídní průzkum, PS – str. 16/cv. 1, 2; PS – str. 17/cv. 3

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

1. 11. 2021

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – uč. str. 31, 32 /Ověřte si, co umíte; uč. str. 33, 34/cv. 1 a) 

DÚ – uč. str. 33, 35/cv. 1 b), c)

Vl – uč. str. 13- ČR – Demokratický stát ( ve čtvrtek písemná práce – Kraje + krajská města)

AJ- ( Kor) – slovní zásoba str. 17 (šedý rámeček)

        ( Zik) – uč. str. 16; (procvičovat „can, can´t); PS str. 20/cv. 2, 3

S pozdravem I. Dvořáková

 

26. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo z úterý:

ČJ – uč. str. 29/cv. 1, 2,3; str. 30/cv. 7 ( DÚ uč. str. 30/cv. 6)

Čít – str. 28- recitace básní (DÚ – naučit se – čít. str. 28/báseň „Matičce“ – J. Neruda – budu zkoušet od 3. 11.)

Přeji krásné podzimní prázdniny.

S pozdravem I. Dvořáková

 

25. 10. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo pro nemocné:

ČJ – uč. str. 26/4, 1; str. 27/cv. 2

PS – str. 9/cv. 12, 13

Vl – Zlínský a Pardubický kraj

AJ (Kor) – Halloween v Británii  (video, konverzace) slovní zásoba Halloween (křížovka)

Třídní schůzky – 22. 11.

Třídnická hodina – 2. 11

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

22. 10. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo pro nemocné:

15. a 16. 11. ředitelské volno

V pondělí 25. 10. budu vybírat za vánoční fotografie 300,- Kč. Platit budou pouze žáci, kteří se fotili. 

27. a 29. 10. podzimní prázdniny – centrálně je ŠD v ZŠ Spojenců

AJ (Kor) – procvičování slovesa „CAN“ a „CAN´T“     PS: 14, 15

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

21. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 25/cv. 1 + tabulku přepsat do školního sešitu ( pro nemocné)

Př – uč. 16 – Bezobratlí

Vl – Moravskoslezský  a Jihomoravský kraj

Dnes úkol v MS Teams (Týmy – vlastivěda)

Podzimní prázdniny 27. a 29. 10.

S pozdravem  I. Dvořáková

 

 

20. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – uč. str. 24/cv. 3, 1;    PS str. 9/cv. 11

Př. – Dělení živočichů

uč. str. 15;   uč. str. 16/přepsat tabulku do sešitu

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

19. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – uč. str. 23/cv. 1; str. 24/cv. 2;          str. 24/ přepsat rámečky do školního sešitu 

DÚ – uč. str. 24/cv. 4

ČJ – čtení – čít. str. 19

AJ – (Kor) – záliby – třídní průzkum, procvičování slovní zásoby, slovní hry

Ve středu 20. 10. od 20:00 hodin – pro zájemce školení v MS Teams.

S pozdravem I. Dvořáková

 

18. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – uč. str. 22/cv. 2 a), b); str. 23/ 3; PS str. 9/cv. 9, 10 ; 

DÚ – uč.  str. 22/cv. 1 b) (4 věty)

ČJ – slohová cvičení – uč. str. 28/cv. 3 d) – mluvit  o svém volném čase

Vl – Vysočina a Olomoucký kraj 

AJ – (Kor) –  procvičovat slovní zásobu str. 13 (šedý rámeček)

S pozdravem I. Dvořáková

 

14. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 1a); PS str. 8/cv. 8 (DÚ – na Teams – kvíz)

Př – str. 15

Vl – str. 10 (Královéhradecký a Liberecký kraj)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

13. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – uč. str. 21/cv. 1 

DÚ – uč. str. 20/cv. 6 a) (5 vět)

Př – uč. str. 14

Připomínám dnes v 16: 00 – online připojení!

S pozdravem I. Dvořáková

 

12. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo:

ČJ – gram. – uč. str. 20/cv. 7, 8 a), b) – ústně; PS str. 8/cv. 6, 7

DÚ – uč. str. 20/cv. 5 a), b) – vypsat pouze tlustě označená slova a určit-  předponu – kořen slova – příponu; např.: roze- hrál

ČJ – čtení – čít. str. 16 až 19

AJ – (Kor) – Abecední plakát , předložky. Prosím, vypracovat do konce týdne online test v MS Teams.

(Zik) – 5. lekce – gramatika 14/2;   DÚ – slovíčka 15/6

S pozdravem I. Dvořáková

 

Ve středu 13. 10 od 16:00 hodin se bude konat pro žáky 4. A – zkušební online výuka. Účast je nutná.

Přihlašování do MS Teams – záložka „Třídnické záležitosti“.

 

11. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – uč. str. 19/cv. 4; PS str. 7/cv. 5

ČJ – slohová cvičení – uč. str. 28/cv. 3 ( DÚ – uč. str. 28/cv. 3, d – do sešitu slohu)

Vl – uč. str. 7/ Karlovarský a Ústecký kraj

AJ – (Kor) – Projekt – ALPHABET  POSTER, tvorba abecedního plakátu

Ve středu 13. 10. pro zájemce další školení v MS Teams od 19: 00 hodin

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

7. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 18/cv. 1, 2, 3

Př – PS – str. 6, 7 – rostliny opakování (příprava na písemnou práci)

Vl – Jihočeský kraj

S pozdravem I. Dvořáková

 

6. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – uč. str. 17/cv. 2; PS str. 6/cv. 1,2

DÚ – uč. str. 15, 16/cv. 1 c) ( stačí 10 slov)

ČJ – čít. str. 11, 12

Př – uč. str. 13

S pozdravem I. Dvořáková 

 

5. 10. 2021

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – uč. str. 17/cv. 4, 5 + tabulka

ČJ – čít. str. 13 až 15 – čtení + otázky a úkoly – str. 15/ 1, 2 – do sešitu

AJ – (Zik) – 4. lekce – Hobbies; uč. str. 12- 13

AJ – (Kor) – Anglická abeceda – hláskování ( DÚ – procvičovat hláskování svého jména)

Ve středu 6. 10.  od 19: 00 h.  školení MS Teams pro žáky, rodiče i učitele.

S pozdravem I. Dvořáková

 

4. 10. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace:

Zítra 5. 10. bude třídnická hodina do 13:30.

ČJ – gramatika -uč. str. 15/cv. 1;  str. 16/cv. 2 (DÚ – na úterý naučit se – vyjmenovat pádové otázky)

ČJ – slohová cvičení – uč. 27/cv. 1, 2 – do sešitu

Vl – Plzeňský kraj (DÚ -na čtvrtek naučit se Prahu)

AJ – hodina spojená – opakování 3. lekce (Popis místnosti, domu – předložky in, on, under, behind, in, next to)

DÚ – PS str. 11/cv. 3

S pozdravem I. Dvořáková

 

1.10. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace:

Z personálních důvodů se mění rozvrh třídy. Změny naleznete na webu školy/ záložka.

Vl – uč. str. 6 – Středočeský kraj

Př – uč. str. 12 – List + Květ

Pošlete, prosím, po dětech všechny sešity z českého jazyka a pracovní sešity.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem I. Dvořáková

 

NOVÝ ROZVRH HODIN KE STAŽENÍ:

Rozvrh hodin 4.A (staženo 46× )

 

24.9. 2021

Dobrý den, posílám učivo:

Vl – uč. str. 6-  Téma: Praha – naučit se na čtvrtek

Př – uč. str. 9, 10

27. 9. – Ředitelské volno

28. 9. – Státní svátek

S pozdravem I. Dvořáková

 

23. 9. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace:

Příprava na distanční výuku. Zkontrolujte, prosím, zda vaše dítě má přístup do systému MS Teams. Pokud došlo ke ztrátě přihlašovacích údajů, co nejdříve mě kontaktujte. Školení MS Teams pro IV. A  ve středu 29. 9. od 19:00 hodin. 

Přeji hezký den. 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

22. 9. 2021

Dobrý den, posílám úkoly:

ČJ –  DÚ – uč. str. 10/cv. 9 – přepsat + a), b), c) – na pátek (24. 9.)

Př -DÚ –  naučit se přírodovědu (houby – popis) na čtvrtek

S pozdravem I. Dvořáková

 

17. 9. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo:

27. 9. – ředitelské volno (družina pro nutné případy zajištěna)

Vl – DÚ – do sešitu – vypsat kraje + krajská města – uč. str. 5 (nebo 7)

Př – Pravidla při sběru hub – uč. str. 8 – naučit se 

S pozdravem I. Dvořáková

 

15. 9. 2021

Dobrý den, posílám učivo a domácí úkoly:

ČJ – DÚ – uč. str. 10/8 a – 2. odstavec

Př – uč. –  str. 8  – procvičování

Vl – uč. str. 5 – procvičování

S pozdravem Iris Dvořáková

 

10. 9. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace:

V pondělí 13. 9. se konají třídní schůzky od 17: 00 hodin – prezenčně (přítomen pouze jeden rodič, roušky, odstupy ).

Vánoční focení – pro zájemce

15. 9.  Vánoční fotografování jednotlivců (300Kč,-) 

Pokud se vaše dítě fotografovat nebude, napište na lístek:

Jméno dítěte:                                       Třída:

O fotografování nemám zájem.

Podpis rodiče:

Vyplněný lístek pošlete po dítěti do školy.

20. – 21. 9. – srdíčkové dny

Učivo z ČJ 

čítanka, čtení na známky

DÚ – recitace básničky, čítanka str. 7 (Dělání); na 17. 9. (pátek)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

9. 9. 2021

Dobrý den, posílám učivo:

Vl – uč. str. 3,4; PS str. 4/cv. 1, 2

Př – uč. str. 6, 7; PS str. 4/celou

ČJ –  uč. str. 7, 8 celé + DÚ – uč. str. 10/8a) – 1. odstavec

Placení pracovních sešitů:

Číslo účtu a variabilní symbol naleznete v žákovské knížce.

Prosím, uhraďte během čtrnácti dnů.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem I. Dvořáková

 

8. 9. 2021

Dobrý den,

zítra 9. 9. bude probíhat poslední testování

S pozdravem I. Dvořáková

 

3. 9. 2021

Dobrý den,

v pondělí je výuka dle rozvrhu.

Sběr starého papíru: 14. – 16. 9.

V pondělí 13. 9. – třídní schůzky

S pozdravem I. Dvořáková

1. 9. 2021

Dobrý den, vážení rodiče,

posílám důležité informace k chodu výuky od 2. a 3. 9. 2021:

 

2. a 3. 9. končí výuka 11:40 

Žáci si přinesou: přezuvky, svačinu, blok na psaní, penál a vyplněnou žákovskou knížku

 

Vyplňte 1. stránku v žákovské knížce- zítra proběhne kontrola údajů.

Zítra se ještě neučíme, tudíž učebnice dětem zítra nedávejte.

V pátek 3. 9. budeme nadepisovat sešity.

Pokud nebude žák chodit do ŠK nebo ŠD, musí mít lísteček , že odchází sám.

S pozdravem Iris Dvořáková 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče a milé děti,

vítám vás na stránkách 4. A.

Všechny důležité informace budete dostávat prostřednictvím těchto stránek.

 

Škola začíná ve středu 1. září v 8:00 hodin – vstup do budovy v rouškách

– po příchodu je potřeba vydezinfikovat ruce

– třída 4. A se nachází jako v loňském roce v 1. patře

– výuka končí 8: 45 hodin – po skončení výuky odchází žáci na oběd nebo domů

– pro nutné případy bude dohled nad žáky po skončení výuky zajištěn 1. 9. 2021

– oběd 9:00 hodin

– paní vedoucí jídelny, žádá o zaplacení obědů, pokud platba ještě neproběhla

– pokud budete potřebovat ve školním roce 2021/2022 pro své dítě zajistit dohled v odpoledních hodinách, kontaktujte v této záležitosti paní Hromasovou. Předejte písemný požadavek 1. 9. 2021 v 9:00 hodin ve vestibulu nové budovy nebo zašlete na E- mailovou adresu: renata.hromasova@zschvaly.cz

– pozdější požadavky by nemusely být uspokojeny – pro omezenou kapacitu

 

Chtěla bych vám popřát úspěšný vstup do nového školního roku 2021/2022.

Třídní učitelka Iris Dvořáková