IV. A

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás na stránkách 4.A, kde najdete aktuální informace ohledně učiva, domácích úkolů a školních akcí.

Přeji Vám i dětem dobrý start do nového školního roku 2022/2023,

Vaše třídní učitelka Petra Pauchová

 


30.1. 2023

ČJ – Podstatná jména – kategorie pádu, čísla, rodu
uč. str. 93/3 – práce ve dvojicích s lístečky (třídění slov)
PS str. 29/1, 30/3 a 31/5

AJ(PAU) – Kontrolní test – Revision 3
+ opakování učiva za 1. pololetí (slovíčka, překlad vět)

AJ(LAD)- Kontrolní test – Revision 3
čtení uč. 36+37

HV – Hudební nástroje – rozdělení do skupin
uč. str.43 . zápis do sešitu + nalepení obrázků, spojovačka
Hudební kvíz – poznáváme hud. nástroje (IT)
Skupiny nástrojů naučit, znát alespoň 3 příklady ke každé (početnější) skupině 

 

Vlastivěda – vypsat národní parky a 6 CHKO dle výběru, napsat 6 bodu jak se chovat v přírodě

připravit referát -A4, vybrat kulturní nebo přírodní památky ( hrad, zámek, zřícenina, muzeum, národní park……), kde byli, kde se jim líbilo. 3-4 věty kdy vznikl, kdo založil, velmi stručné info a napsat proč jsem si vybral zrovna tento objekt. Doplnit obrázkem – foto, vlastní kresba. Pokud si to chtějí napsat na počítači můžou – nekopírovat.  Referát připravit na 14. nebo 16.2. ( nejpozději 21.2.)
Budeme ještě v úterý, ve čtvrtek připomínat, říkat si co a jak.

V úterý 31.1. půjdeme do Chvalského lomu, ve čtvrtek 2.2.  dokončení PS, vyberu modré učebnice a od 14.2. červené učebnice a PS.

27.1. 2023

ČJ – Čtení z čítanky (zimní příběhy)

M(GEO) – Rýsování a výpočet obvodu u obdélníku
Do sešitu: narýsovat pomocí kružítka obdélník KLMN: |KL| = 4 cm, |LM| = 2 cm, barevně vyznačit jeho obvod, vypočítat obvod, vyvození a zápis vzorce o=a+b+a+b =2 . (a+b) – uč. str. 126
PS str. 48/1, 2, 4
PS str. 48/3 – dobrovolný DÚ
V úterý si děti ještě přinesou PS 1.díl, od čtvrtka pak pokračujeme 2. dílem.

AJ(LAD)– Opakování látky z Theme 3
přítomný průběhový čas, tvorba vět, slovní zásoba
30.1.- Revision test

AJ (PAU) – Opakování učiva l. 11-13 – volný čas, počasí, roční období
PS str. 36/2, 37/4, 5
V sešitě nalepena cvičná doplňovačka na přítomný čas – sam. práce, spol. kontrola
Ve pondělí test – Revision 3 (přítomný čas, otázky v přít. čase, překlad vět, slovíčka z Have fun 3 a z l.13)

Podle nového rozvrhu se učíme od středy 1.2.

Přeji všem klidný víkend,
P.Pauchová

 

 

26.1. 2023

ČJ – Podstatná jména – pád, číslo, rod
uč. str. 92/1 a 93/2 – vyhledání podst. jmen, určování pádu, čísla, rodu – do ČJ-Š
PS str. 29/2 – dokončení cvičení a 30/4
DÚ – uč. str. 92/1 – přepis textu do ČJ-D

M – Procvičování učiva – slovní úlohy, počítání s čísly nad 10 tis.
PS str. 28/15, 16, 18
Zítra budeme mít výjimečně M-GEO, pomůcky na rýsování s  sebou.

PČ – Sněhový oblak – dokončení práce

 

 

25.1. 2023

ČJ – Podstatná jména – číslo podstatných jmen
Běhací diktát
uč. str. 91/4 a 92/5 (roztřídit písemně do ČJ-Š)
+ do sešitu zápis – žlutá tabulka str. 92 (zvláštnosti v čísle podst. jmen)
Čtení s otázkami – Děti z Bullerbynu

M – Písemné sčítání a odčítání – procvičování
uč. str. 62/2, 63/5 a 63/6 (pro rychlíky) – sam. práce. společná kontrola

AJ (PAU) – Procvičování probraného učiva – Volný čas
Minirozhovory – volný čas
PS str. 36/1 – tvary sloves v přít. čase prostém
PS str. 37/4 – slovíčka (pouze podzim, zima)
Testík na slovíčka

AJ(LAD)- Opakování učiva 4. třídy
PS str. 36/1
30.1. Revision test, + slovíčka 35/5, 36,37

Děti dostaly nové rozvrhy hodin platné od středy 1. 2. 2023. Pozor, hned ve středu mají tělocvik, ať nezapomenou sportovní oblečení a boty. 

 

 

24.1.2023

ČJ – Podstatná jména – číslo a pád
uč. str. 90/1,2 a 91/3
PS str. 29/2 + společná kontrola DÚ (sešity u mne)

M – Písemné sčítání a odčítání – procvičování
Opakování učiva 1. pololetí
PS str. 28/13, 14, 17 + písemné opakování v M-Š

M (GEO) – Rýsování a výpočet obvodu čtverce,
grafické znázornění obvodu čtverce
uč. str. 125
PS str. 47 – celá

KT (Štol) – psaní hravě, vložení obrázku do programu malování (zmenšení a zvětšení obrázku, oříznutí obrázku)

 

Sběr starého papíru – 26.1. 

 

 

23.1.2023

ČJ – Podstatná jména, kategorie pádu u podstatných jmen
uč. str. 87/1 – třídění podst. jmen z článku do sešitu (osoba, zvíře, věc, děj, vlastnost)
+ str. 88, 89
PS str. 30/4
DÚ – PS str. 31/6
Kdo pozapomněl, zopakuje si doma pády!

AJ (obě skupiny) – Artistické vystoupení v tělocvičně

HV – Hudební nástroje – rozdělení, ukázky
uč. str. 43 (děti se ještě nemusí učit, příště zápis a obrázky)
kvíz – poznej hudební nástroj

Přírodověda – dokončení Ekosystém les – zvířata našich lesů (učebnice str. 25, 26)

 

Vlastivěda – Povídání o ochraně přírody. str. 44-45.

20.1.2023

ČJ – Čtení s porozuměním – Ukradli Monu Lisu
PL

M – Písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 tis. – procvičení
PS str. 27/11, 12

AJ (PAU) – Koníčky – komiks (poslech, četba, dramatizace, vyhledání informací)
uč. str. 36, 37
PS str. 37/3
DÚ – zapsat slovíčka z Have fun 3 (uč. str. 36, 37)
Testík ze slovíček z l.12,13 – ve středu 

AJ (LAD) – OPAKOVÁNÍ SLOVÍČEK
uč. str. 32,33,34,35

Sběr starého papíru – 26.1. 

 

19.1.2023

ČJ – Slohové cvičení – Moje vlastnosti
Zhodnocení písemných prací – v čem jsme chybovali

M – Slovní úlohy (písemné sčítání)
PS str. 27/8, 9, 10
uč. str.57/2,5, str. 58/4 a 59/4 – do M-Š

PČ – Výroba závěsné dekorace ve skupinách – Sněhový mrak
Práce ve skupinách

Dnes děti dostaly písemné práce z ČJ a M v deskách domů k nahlédnutí – prosím zítra vrátit.

 

18.1.2023

ČJ – Písemná práce za 1. pololetí
Čtení a sloh – Děti z Bullerbynu (vlastnosti dětí, moje vlastnosti – nácvik na sloh.cvičení – děti mají u sebe, moc je chválím, zítra si napíšeme do sešitu)

M – Písemné sčítání nad 10 tis.
PS str. 26/4, 5, 6 a 27/7
DÚ – uč. str. 59/1 -do M-D

AJ (PAU) – Věty v přít. čase prostém
Slovosled věty, dotazování spolužáků, překlad vět (do sešitu)
PS str. 34/2 a 35/4
DÚ – PS str. 35/5

AJ(LAD)- Diktát
text z uč. 32/2
opakování slovíček

17.1.2023

ČJ – Procvičení pravopisu (předpony, psaní i/y po obojet.souhláskách), slovní druhy
Tabulky – pravopis, uč. str. 86 – slovní druhy

M – Písemná práce za 1. pololetí

M (GEO) – Opakování – trojúhelník, obvod trojúhelníku
Kontrolní test – trojúhel.nerovnost, rýsování a výpočet obvodu trojúhelníku
PS str. 46/1, 2 (kdo nestihl celé, dokončí si doma)

 

16.1. 2023

ČJ – Opakování – pravopis, slovní druhy
uč. str. 78 a 82 – 84
do sešitu – tvoření vět podle zadaných slovních druhů

AJ (PAU) – Věty v přít. čase prostém, otázky a odpovědi
uč. str. 35/4 – rozhovor, tvoření vět
uč. str. 35/3 – průzkum ve třídě (skup. práce), zápis otázek  a výsledků do sešitu
PS str. 35/4

HV – Opakování – stupnice C- dur
Píseň Už ty pilky dořezaly – uč. str. 53 (naučit na příště)
Poslech L. Janáček – Lašské tance (Pilky)

 

Vlastivěda – opakujeme – PS 33- 39, projít si test str. 31-32, v úterý 17.1. budeme mít obdobný test ve škole.

Pak  dokončíme kapitolu o našem kraji a ochraně přírody. „Cestováním“ po památkách  ČR se plynule přesuneme k historii našeho státu a budeme se učit z červené učebnice používat pracovní sešit červený.

 

13.1.2023

ČJ – Opakování na písemnou práci
PL

M – Opakování na písemnou práci
PL

AJ (PAU) – Záporné věty v přít. čase prostém, procvičení ve větách
Poslechové cvičení
uč. str. 34/1, 2 + zápis do sešitu a 35/5 (zápis slovíček, slovníčky u mne na kontrolu)
PS str. 34/1, 3

AJ(LAD)– nová slovní zásoba, přítomný čas
uč. 33
PS str. 33/5
DÚ – PS str. 32/3

V pondělí 16.1. – od 17h třídní schůzky.

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

12.1.2023

ČJ – Opakování na písemnou práci
PL – cv. 1 – 4

M – Opakování na písemnou práci
+ pětiminutovka (zaokrouhlování čísek)
PL – cv. 1 – 5
DÚ – PL cv. 6

PČ – Skládanka z papíru

 

 

11.1.2023

ČJ – Slovní druhy neohebné – určování, rozpoznání
PS str. 27 celá a str. 28/11, 12
Diktát
Čtení – Děti z Bullerbynu
DÚ – PS str. 28/13

M – Pamětné i písemné sčítání a odečítání čísel nad 10 tisíc
uč. str. 54/1, 2, 3, 4, 6 – zpaměti + na folie
PS str. 25/13 – 16 a str. 26/1, 2, 3

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, překlad vět, odpovědi na otázky
Výukové video – náslech správné výslovnosti, porozumění

 

10.1.2023

ČJ – Slovní druhy neohebné + opak. pravopisu
uč. str. 76/12 a 77/13 a 14
PS str. 26/5 a str. 24/7 (kontrol.cvičení – u mne)

M – Zaokrouhlování čísel – na desetitisíce, statisíce
PS str. 25/9, 10, 11, 12
+ příklady na zaokrouhl. do M-Š
DÚ – příklady zapsané v M- Š

M (GEO) – Opakování – kružnice
Obvod trojúhelníku
PS str. 44/1, 2 a str. 45/1,2
+ zápis a práce do M-Š
(narýsovat trojúhel. ABC pomocí kružítka – AB=7cm, BC=6cm, CA=5cm, označit vrcholy a protější  strany – a, b, c,  obtáhnout barevně jeho obvod a vypočítat ho, zapsat vzorec: o = a + b + c)
DÚ – PS str. 44 – dokončit s 10Kč a 50Kč mincí, vzor v sešitě
Dobrovolný DÚ – PS str. 44/3

 

KT (Štol) – opakování programu Malování, psaní hravě

 

9.1. 2023

ČJ – Opakování pravopisu – i/y po obojet. souhláskách
Slovní druhy – opakování, procvičování
uč. str. 73/4 – 76/11
PS str. 25/2, 3 a 26/4
DÚ – PS str. 26/4 – dokončit třídění slov a 26/6

AJ (PAU) – Poslechové cvičení, tvoření oznamovacích vět v přít. čase prostém
uč. str. 33/5
PS str. 33/5, 6
Společná kontrola DÚ

HV – Opakování stupnice C- dur, notový zápis
příště na známky (zapsat stupnici C-dur + noty dle diktátu)

Přírodověda – ekosystém les – lesní patra rostlin

příští týden (16.12023) možnost opravy jakékoli písemné práce v pololetí.

Písemné práce za první pololetí si napíšeme v příštím týdnu – 17.1. (M) a 18.1. (ČJ). Opakování proběhne tento týden.

 

 

 

6.1.2023

ČJ – Prezentace přečtených knih – čtenářské deníky

M –  Čísla větší než 10 000 – zaokrouhlování (na desetitisíce, statisíce)
uč. str. 51/1, 4 a str. 52/1, 2 (do M-Š)

AJ (PAU) – Přítomný čas prostý – kladná oznamovací věta
uč. str. 32/3 – zápis do sešitu + příklady vět
uč. str. 33/4 – paměťová hra (procvičení)
PS str. 32/4 (interview se spolužáky)
DÚ – PS str. 32/3 – věty o členech rodiny
Příští týden kontrola slovníčků.

přírodověda – opakování živočichů, potravní vztahy živočichů, rostlin a hub, druhy živých organismů,

9.1.2023 – písemné opakování – rostliny květ, plod, semeno (přesunuto z 12.12.2022)

 

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 16.1. od 17h v naší třídě, všichni jste srdečně zváni.

Přeji všem hezký víkend,
P.Pauchová

 

5.1.2023

ČJ – Slovní druhy – připomenutí, opakování učiva o SD
uč. str. 72, 73/1, 2
PS str. 25/1
DÚ – PS str. 24/8 – doplnit, přepsat do ČJ-D

M – Čísla nad 10 tis. – porovnávání, zaokrouhlování čísel, pís. sčítání a odčítání (desetiminutovka)
uč. str. 50, 51 – folie, pamětné počítání

PČ – Tři králové – práce s kartonem a temperou ve skupinách

 

Na zítra připomínám čtenářské deníky.

 

 

4.1.2023

ČJ – Opakování vyjmenovaných slov, psaní i/y po obojetných souhláskách
Sloh – lidské vlastnosti
uč. str. 64 – 67 (ústně, procvičení slovní zásoby, formulace vět – příští týden si napíšeme slohové cvičení na téma Jaký jsem – mé dobré a špatné vlastnosti, možno doma promyslet, inspirace ve cv.7/67)
PS str. 21/2 a 24/9 (přepis 3 hádanek do ČJ-Š – u mne)

M – Čísla větší než 10 tisíc – čtení číslic, porovnávání, řazení dle velikosti, písemné sčítání a odčítání
uč. str. 48, 49 – folie
PS str. 24/4, 5
DÚ – PS str. 24/7, 8

AJ (PAU) – Nová slovní zásoba – volný čas (četba, druhy četby)
uč. str. 32/1, 2 a 33/6
PS str. 32/1, 2
DÚ – zapsat, naučit slovíčka z l.12 (uč. str.33/6) + naučit báseň uč. str. 32/2 (do příští středy)
3.1.2023

ČJ – Vyprávění o vánočních prázdninách – mluvní cvičení
Opakování učiva – vyjmenovaná slova
uč. str. 70 – Ověřte si, co umíte (SP, spol. kontrola)

M – Čísla větší, než 10 tis.
– čtení číslovek, zápis, číselné řády, porovnávání čísel, číselná osa
uč. str. 47 – fólie, práce na tabuli
PS str. 24/1, 2, 3

M (GEO) – Kružnice a kruh – opakování
uč. str. 124/1, 2, 4 – do sešitu (kdo nestihl, dokončí si olympijské kruhy)
– vyznačení bodů, které náleží či nenáleží kružnici a kruhu, zápis

KT (Štol) – práce s myší (posouvání, táhnutí, klikání)

příští hodinu bude opakování na program malování (vložit tvar, udělat čáru štětcem, vybarvit tvar)

Na pátek si děti nachystají čtenářské deníky k prezentaci.

 

22.12.2022

Vánoční besídka

Děkujeme za milé dárečky a přejeme krásné Vánoce a vše dobré v novém roce 2023 :-).

P. Pauchová a J. Strejčková

Ve škole se opět sejdeme v úterý 3.1.2023.
Děti si čtou a pomalu chystají na leden čtenářské deníky.

 

 

20.12.2022

ČJ – Procvičování učiva (pravopis – vyjmenovaná slova)
uč. str. 68/1, 3
PS str. 21/3, 1

M – Převody jednotek – slovní úlohy
uč. str. 46/3, 4, 5
PS str. 23/11, 12, 13

M (GEO) – Konstrukce čtverce a obdélníku
uč. str. 123 – nahoře
do sešitu GEO – dokončení úkolu z min. hodiny – konstrukce čtverce a obdélníku pomocí kružítka (3. způsob)
PS str. 43/3, 4

 

Vlastivěda – Služby, hospodaření. Přeji krásné svátky a vše dobré v novém roce. Březinová

Zítra máme vánoční projektový den – děti si vezmou jen batůžek, svačinu a penál. Na oběd odcházíme ve 12.10h, pak jdou děti domů nebo do klubu.

Ve čtvrtek 22.12. máme besídku první a čtvrtou hodinu, druhou a třetí hodinu jedeme na plavání. Děti si přinesou pouze batůžek, plavání, svačinu, možno i vzorky cukroví na ochutnávku pro kamarády :-). Dárečky pro spolužáky skoro všichni přinesli. Odchod na oběd máme v 11. 45h.

 

19.12.2022

Výlet na Karlštejn – moc se vydařil :-).

                        

 

                 

 

 

 

 

16.12.2022

ČJ – čtení – Mikulášovy Vánoce – čtení s porozuměním – PL

M – Převody jednotek hmotnosti a objemu
PL – celý

AJ (PAU) – Vánoční zvyky v USA A UK
PL + poslech a reprodukce vánočních písní a koled v AJ

 

AJ(LAD)- Roční období, počasí
PS – str.30/3
DÚ – Vzhledem k tomu, že jsme dnes měli poslední hodinu v tomto roce, tak děti dostaly práci, kterou budeme kontrolovat po prázdninách.

  • PS str. 31/4
  • uč. str. 30 (slovíčka v šedém rámečku naučit-budeme psát test po prázdninách)
  • Projekt na téma jídlo nebo roční období (cca 6 vět a obrázek)

Vlastivěda – Zemědělství, nerostné suroviny, průmysl, služby. PS str. 18, 19/1,3,5, 20/6

Kdo má papírové peníze, prosím  přinést na úterý 20.12.

Přeji všem pěkný adventní víkend a těšíme se v pondělí s dětmi na výlet :-),
P. Pauchová

15.12.2022

ČJ – Procvičování učiva – psaní i/y po obojetných souhláskách
uč. str. 63, 64/4
PS str. 20/1, 2
+ procvičování pravopisu s kartičkami, zdůvodňování
DÚ – uč. str. 68/2 – do ČJ-D

M – Převody jednotek délky, hmotnosti – opakování, procvičení
PL str. 37/6, 7 a str. 38/1, 2, 3, 4

PČ – Výroba papírové girlandy – hvězdy

V pondělí 19.12. jedeme na výlet na Karlštejn do Muzea betlémů. Odjezd autobusem od školy je v 7.30h, před školou se sejdeme v 7. 20h. Z důvodu nejisté dopravní situace odhlašujeme dětem oběd, prosím dejte dětem větší svačinu. Návrat předpokládáme do 14h. Vybavte děti teplým oblečením a malým kapesným. Komu se dělá špatně v autobuse bude mít Kinedryl na cestu tam i zpět.

 

 

 

14.12.2022

ČJ – Vyjmenovaná slova po V, Z – procvičení, význam slov
uč. str. 62/1, 2 a 63/3
PS str. 20/2, 3 (cv. 3 na známky, kdo pokazil, zítra možná oprava)
Běhací vánoční diktát
Čtení Děti z Bullerbynu (Čekáme na Nový rok) + vánoční tradice a zvyky v dalších evropských zemích

M – Jednotky a převody – procvičování (jednotky délky)
PL – str. 36 celá a str.37/1, 2
DÚ – PL str. 37/3, 4, 5 – s pomocí tabulky, kterou děti ode mne dostaly (používáme i v hodině – nosit!!)

AJ (PAU) – Opakování, procvičování slovní zásoby, minirozhovory o volném čase
PS str.31/6, 7
Testík na slovíčka
Hry se slovní zásobou


AJ(LAD)
– Roční období, počasí
uč. str. 30/4
PS str.30/2

DÚ- PS 30/1

13.12.2022

ČJ – Vyjm. a příbuzná slova po V, slova s předponou vy/vý
uč. str. 61, 62/4 – práce na tabulku, vyhledávání slov, zdůvodnění, vzorec souvětí
PS str. 19/1, společná kontrola DÚ

M – Převody jednotek délky, hmotnosti – opakování
uč. str. 44/5 – ústně, na tabuli, str. 45/1, 2, 3 – folie
PS str. 23/10

M (GEO) – Konstrukce čtverce a obdélníku
uč. str. 121/1, 2 (folie) a str.122, 123 – popis 3 způsobů konstrukce čtverce a obdélníku
uč. str. 123/1, 2 – do sešitu na GEO – zatím 2 první způsoby – 1)pomocí kolmic, 2)pomocí rovnoběžek (čtverec EFGH a obdélník OPRS)

KT (Štol) – program malování (vytvoření obrázku pomocí tvarů i volné kreslení myší)

Ve čtvrtek 15.12. je poslední letošní sběr starého papíru – za donesený papír předem děkujeme!

 

12.12.2022

ČJ – Opakování – pravopis i/y po obojetných souhláskách
Vyjm. a příbuzná slova slova po S, V, význam slov
uč. str. 59,60/4 a 61/1, 2, 3, 62/5
PS str. 18/1, 19/3, 4
DÚ – PS str. 19/2 – pouze doplnit

AJ (PAU) – Volnočasové aktivity
Gramatika – 3. os. j. č. v přítomném čase prostém (he, she, Lucy, Tom … likes)
uč. str. 31/6, 7, 8
PS str. 30/2, 3 a 31/4
DÚ – PS str. 31/5, ve středu testík na slovíčka z  U 11

AJ(LAD)- Revision test- jídlo
Tvorba vět, porozumění mluvenému slovu
DÚ – slovníček + popsat chybějící cvičení z THEME 2

 

HV – Tichá noc – příběh písně, poslech, reprodukce
Vánoční koledy

Př – Živočichové – úvod, rozdělení do jednotlivých tříd
uč. str. 15, 16, zápis do sešitu
DÚ – nakreslit (nebo nalepit fotku) obratlovce (nejlépe savce) do sešitu, popsat stavbu těla (vzor v uč. str. 15 dole)
Vlastivěda – Podnebí, počasí. Půda, zemědělství. 

PS str. 18

9.12. 2022

ČJ – Čtení –  čítanka (K.J.Erben – Vánoční hra) – dramatizace
+ čtení o vánočních tradicích u našich sousedů

M – Převody jednotek délky – krátké procvičení

Návštěva Divadla Horní Počernice – vánoční program Pražští pěvci

Informace (s předstihem) k poslednímu školnímu týdnu v tomto roce:

19. 12. – Výlet na Karlštejn do Muzea betlémů (detailní info příští týden)

20. 12. – vánoční tvořivé dílny a adventní trhy (14 – 16,30h), jste srdečně zváni

21. 12. – celoškolní projektový den

22. 12. – třídní besídka (poslech koled, povídání o Vánocích, rozdávání dárků), moc toho nestihneme, děti jedou na plavání.

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

8.12.2022

ČJ – Vyjmenovaná slova po P, S – význam slov, slovní spojení
uč. str. 58/4 a 59/1, 2, 3,
PS str. str. 18/6 (u mne)

M – Jednotky délky – opakování učiva, převody jednotek
uč. str. 44/1, 4, 6
Pětiminutovka – písemné dělení se zbytkem

PČ – Výroba svícnu z přírodního materiálu

Zítra jdeme do divadla HP – vánoční  program Pražští pěvci. Odcházíme během 1. hodiny a vracíme se během 3.vyučovací hodiny. S sebou si děti vezmou jen batoh s penálem, svačinou (čtení i pomůcky k VV máme ve škole).

 

 

7.12. 2022

ČJ – Vyjmenovaná slova po P – pravopis, význam slov, rčení se slovy po P
uč. str. 58/5
PS str.17/3, 4
Čtení – Děti z Bullerbynu – Jak slavíme Vánoce
DÚ – PS str. 18/5 – oba úkoly

M – Písemné dělení – slovní úlohy
uč. str. 43/3, 5, 7 – do M- Š
PS str. 22/7, 23/8

AJ (PAU) – Roční období, počasí
uč. str. 30/1, 2, 3 – poslechová cvičení, čtení, překlad
PS str. 30/1

AJ (LAD) – Revision jídlo
příprava na test
PS str. 28,29 (dodělat jako )
uč. str. 28,29 – slovíčka v šedém rámečku
DÚ- Naučit se na test v pondělí 12.12. uč. + PS str. 22-29

6.12.2022

ČJ – Vyjmenovaná slova po P (slova příbuzná a tvary vyjm. slov, význam slov)
uč. str. 58/3
PS str.17/1, 2
Pravopisná pětiminutovka (slova po B, L, M)
DÚ – dokončit cv.2/17 v PS (vypsat podtrhaná slova na řádky)

M – Procvičování učiva – písemné dělení a násobení
uč. str. 43/1, 6 – folie
str. 43/2 a 44/2 – sl. úlohy do M-Š (u mne)
DÚ – uč. str. 43/4 – do M-D (včetně výpočtů, kde nelze zpaměti)

M (GEO) – Opakování učiva – čtyřúhelníky (čtverec, obdélník)
popis obrazců, body, které jim náleží a nenáleží
PS str. 43/1, 2
Opak – trojúhel. nerovnost – PS str. 42/5, 6

KT (Štol) – procvičování práce v programu Malování (štětec, barva, kapátko, tvary, vybarvení tvaru)

 

 

5.12.2022

ČJ – Procvičování pravopisu – i/y po obojetných souhláskách (B, L, M)
uč. str. 56/6
PS str. 15/1 a 16/2, 3, 4

AJ (PAU) – Opakovací test
Nová slovní zásoba k l. 11
uč. str. 30/4 – nová slovíčka (zapsat do slovníčků do pátku)

AJ (LAD) – Unit 10
Slovíčka, překlad vět
PS str.  27
DÚ: PS 26/1

HV – Vánoční koledy – poslech, reprodukce
Štěstí, zdraví, Narodil se Kristus Pán (naučit první dvě sloky)

Přírodověda – úvod do živočichů str. 15

příští týden (12.12.) písemné opakování – květ, plod (uč. str. 12,13)

 

6. a 7.12. – Srdíčkové dny (podporujeme nadaci Život dětem)

9. 12. jdeme do divadla HP – vánoční  program Pražští pěvci. Odcházíme během 1. hodiny a vracíme se během 3.vyučovací hodiny. 

19.12. – výlet na Karlštejn do Muzea betlémů (bude upřesněno, hrazeno z OPJAK)

       
Dnes nás navštívil Svatý Mikuláš i se svou andělskou a čertovskou družinou :-)…

 

 

2.12.2022

ČJ – Mimočítanková četba – Děti z Bullerbynu
Společná kontrola DÚ

M – Písemné dělení – slovní úlohy
PS str. 22/2, 3, 4, 5, 6 (kdo nestihl cv.6 v PS, dokončí si doma)

AJ (PAU) – Opakování na test z l.8-10 + Revision
Slovíčka, otázky a odpovědi, slovosled, překlad vět
PS  str.29/4 + PL s otázkami
Test v pondělí

AJ (LAD) – UNIT 9, Do you like…?
Slovíčka, překlad vět
uč. str. 26,27
DÚ: PS 26/2

6. a 7.12. – Srdíčkové dny (podporujeme nadaci Život dětem)

9. 12. jdeme do divadla HP – vánoční  program Pražští pěvci. Odcházíme během 1. hodiny a vracíme se během 3.vyučovací hodiny.

Na čtvrteční hodinu PČ si děti přinesou drobný materiál (nejlépe přírodní) k dekoraci – např. malé (modřínové) šišky, celou skořici, badyán hřebíček atd.

 

 

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

1.12.2022

ČJ – Vyjm. a příbuzná slova po B, L, M – pravopis
uč. str. 55/1, 2 a 56/3, 4, 5
+ práce na PL
DÚ – PL – poslední dva sloupce, pouze vyplnit i/y

M – Procvičování pís. dělení (sl. úlohy, tabulky)
Kontrolní test na pís. dělení
Zopakování mat.pojmů – členové početních operací

PČ – Výroba vánoční dekorace (dárek)

 

 

30.11.2022

ČJ – Čtenářské deníky, prezentace přečtených knih

M – Písemné dělení se zbytkem- procvičování učiva
Procvičování dělení v rámci malé násobilky
uč. str. 42/1- společně i samostatně do M-Š

2. a 3. vyuč. hodina – Prevence (p.uč. Hromas a p.uč. Březinová)

Zítra připomínám plavání a na Pč si děti přinesou malou figurku (např. z Kinder vajíčka), budeme vyrábět vánoční překvapení :-).

 

 

 

29.11.2022

ČJ – Procvičování pravopisu – psaní i/y po obojetných souhláskách (B,L), slova vyjmenovaná, příbuzná, tvary slov
uč. str. 54,55/4 a,b – ústně se zdůvodněním
PL – doplňovací cvičení s kontrolou
Diktát s přípravou

M – Logické úkoly, matem.hádanky, slovní úlohy
uč. str. 41/5
PS str.21/12, 14, 15, 17, 18
DÚ – PS str. 22/1 – s výpočty a zkouškou na papíře (vložit do PS)

M (GEO) – Konstrukce trojúhelníku a trojúhelníková nerovnost
uč. str. 120/3 – samost. práce do sešitu (u mne)
PS str. 42/1, 2, 3, 4

KT (Štol) – program Malování (funkce štětec, barva, tvary)

 

 

 

28.11.2022

ČJ – Procvičování pravopisu – psaní i/y po obojetných souhláskách (B,L), slova vyjmenovaná, příbuzná, tvary slov
uč. str. 54/3, 4 (polovina), 5
PS str.14/1, str. 15/2
DÚ – PS str. 15/4 – doplnit, přepsat do ČJ-D

AJ (PAU) – Potraviny, jídlo – pocvičování učiva
Čtení, dramatizace komiksu
uč. str. 28, 29
PS str. 29/2 (hra ve dvojicích – „lodě“), cv. 3 (slovosled)
DÚ – zapsat a naučit slovíčka – uč. str. 28, 29

AJ(LAD)- Jídlo, I like/ I don’t like
Čtení na známky, desetiminutovka na slovní zásobu
uč. 22,24,25
PS str. 24, 25/3

Př – Opakování – rostliny
uč. str. 12-14
– do sešitu zakreslit a popsat – stavba  těla rostliny + detail květu, listu, plodu

HV – Vánoční čas
tradice – uč. str. 47
koleda Štěstí, zdraví – str. 48, jedna sloka (naučit)

 

Dnes si děti vylosovaly, komu zakoupí dárek na letošní vánoční besídku (22.12.) – mají zapsáno v ŽK.
Zabalené dárky přinesou do 16.12. do školy. Hodnota max. do 100 Kč.

 

 

25.11.2022

ČJ – Čtení – čítanka (Skoropohádka)
Vyhledání informace v textu, porozumění, znaky pohádky

M – Písemné dělení se zbytkem
uč. str. 41/3, 1
Kdo nestihl cv. 1, dokončí za DÚ (vždy se zkouškou)

AJ (PAU) – Moje snídaně/anglická snídaně – procvičení sl. zásoby ve větách
uč. str. 27/3
PS str. 27/3, 4 a 28/1

Přeji všem pěkný první adventní víkend,
P. Pauchová

 

24.11.2022

ČJ – Psaní i/y po obojetných souhláskách (B,L), vyjm. slova po L
uč. str. 53, 54/1,2
uč. str. 52/7 – diktát s přípravou
PS str. 15/3

M – Písemné dělení jednocif. dělitelem – slovní úlohy
uč. str. 39/3, 5 a uč. str.40/2, 3, 5 – vše práce do M- Š

PČ – Vánoční dárková krabička z papíru

TV – Plavání

 

 

 

23.11.2022

ČJ – Psaní y/i po B, slova vyjmenovaná a příbuzná
uč. str. 52/6 – folie, kontrola, zdůvodnění
PS str. 13/2 a 14/5, 6
Čtení s porozuměním – děti z Bullerbynu

M – Písemné dělení, opakování násobení a dělení v oboru malé násobilky
Cvičná pětiminutovka (malá násobilka)
PS str. 21/10, 11, 13 (část)
DÚ – PS str.21/13 – dokončit

AJ (PAU) – Jídlo – nová slovní zásoba (nácvik, výslovnost)
uč. str. 26/1, 2 a 27/4 (=nová slovíčka, zapsat, naučit + slovíčka ze str.26 pod komiksem)
PS str. 26/1, 2

AJ(LAD) – Jídlo, slovní zásoba čtení na známky
uč. str. 22,23
PS STR. 22/1,2, 23/4

TH – Čtvrtletní sebehodnocení
Zhodnocení kázně a vztahů v třídním kolektivu, řešení krizových situací
Podepište prosím dětem sebehodnocení v ŽK.

 

 

 

22.11.2022

ČJ – Slohové cvičení – Moje jméno
Pátrání po významu a původu našich jmen (kniha L.Knappové –  Jak se bude vaše dítě jmenovat?)
Pravidla písemného projevu, vzor (ČJ-Š u mne)

M – Písemné dělení jednocif. dělitelem
uč. str. 39/1 a str. 40/1 (první dva sloupce) – společná práce do M-Š, na tabuli
DÚ – uč. str. 40/1 – druhé dva sloupce

M (GEO) – Konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost
– sestrojení trojúhelníku pomocí kružítka, zadány délky úseček
+ uč. str. 119/2 – sestrojení trojúhelníku pomocí přenášení úseček
+ uč. str. 120/1
vše práce do sešitu a na tabuli
Modelace trojúhel. nerovnosti pomocí špejlí (ve dvojicích), zápis poučky do sešitu

KT (Štolbová)

  • Uložení obrázku do složky – příští hodinu na známky
  • Program Malování – základní seznámení s funkcí štětec (výběr jiného štětce – sprej, pero, …)

Vybíráme 60,- Kč na divadlo (jdeme 9.12.).

23.11. je třídnická hodina – 6.vyučovací.

Děti dnes dostaly k nahlédnutí čtvrtletní práce z ČJ a M. Prosím zítra nepoškozené vrátit.

 

 

21.11.2022

 

ČJ – Vyjm. a příbuzná slova po B – procvičování, sloveso být a slova k němu příbuzná
Sloh – Jak se jmenujeme
uč. str. 50/3, 51/4
Sloh – uč. str. 42-44 (naše jména, význam jmen, přezdívky, zdrobněliny jmen)
Zítra slohové cvičení – 5/6 vět o mém jménu (vzor v uč. str. 42/1) – budeme psát ve škole, není DÚ, doma lze promyslet
DÚ – PS str. 14/4 – doplnit a  přepsat do ČJ-D

AJ (PAU) – Otázka v přít. čase prostém – Do you like? + odpověď
uč. str. 25 – práce ve dvojicích
PS str. 24/2 a 25/3,4
DÚ – PS str. 24/1 – včetně obrázků

HV – Rytmická cvičení (rytmus, délka not, hra na ozvěnu)

Přírodověda – dokončení rostlin (semeno, plod), příští pondělí (28.11) písemné opakování (kořen, stonek, list), děti mají zaškrtané. co se mají učit, učebnice str. 11-12

Vybíráme 60,- Kč na divadlo (jdeme 9.12.).

23.11. je třídnická hodina – 6.vyučovací.

 

 

16.11.2022

ČJ – Čtvrtletní písemná práce

M – Písemné dělení jednociferným dělitelem, vysvětlení postupu, algoritmu
uč. str. 39/1 (dva sloupečky společně do M-Š, včetně zkoušky násobením)

AJ (PAU) – Procvičování vazby Mám rád/nemám rád (1. os. j.č.), slovní zásoby k tématu jídlo
Nová slovní zásoba k l. 9 – výslovnost, spelování
PS str. 23/4, 5, 6
uč. str. 23/3, 4, 5
uč. str. 24/1 – poslech, čtení a str. 25/5 – slovíčka
DÚ – slovíčka zapsat a naučit (v po testík na slovíčka z l.8, 9)

18.11. je ředitelské volno, ŠD pro nutné případy je zajištěna.

23.11. je třídnická hodina – 6.vyučovací.

30.11. – prezentace čtenářských deníků

Během dnů volna mají děti za úkol zopakovat si malou násobilku (někteří stále neumí dobře) a vyjmenovaná slova (někteří zapomněli) –  budeme v nejbližších dnech potřebovat!

Chválím děti za výborné výsledky ve čtvrtletní práci z M :-), pošlu k nahlédnutí příští týden.

Přeji všem klidné dny volna,
P.Pauchová

 

 

 

15.11.2022

ČJ – Procvičování – pravopis předpon
Pracovní list

M – Čtvrtletní písemná práce

M (GEO) – Pravoúhlý trojúhelník, konstrukce trojúhelníku (opakování)
uč. str. 118/1, 2, 3 a str. 119/1- do sešitu
PS str. 41/3

KT (ŠTOL) – psaní hravě, stažení a uložení obrázku do PC (opakování a procvičování)

 

14.11.2022

ČJ – Procvičování – vlastní jména (tabulky, PL)
Opakování – vyjmenovaná slova, tvary slov a slova příbuzná, vyjm. slova po B
uč. str. 49/1 a 50/2 – do ČJ-Š (rozdělení na slova příbuzná a tvary slov vyjmenovaných)
PS str. 13/1
DÚ – PS str. 13/3

AJ (PAU) – Oprava písemné práce
Jídlo – procvičování slovní zásoby
uč. str. 22/1, 2
PS str. 22/2, 3
DÚ – PS str. 22/1

Př – Rostliny – opakování
PS str. 6, 7

HV – Poslech – P. I. Čajkovskij – Koncert pro klavír a orchestr b moll (ukázka)
Píseň Išla Marína – uč. str.22, naučit alespoň 2 sloky
k poslechu na: https://www.youtube.com/watch?v=prxQ9f8QmXs&list=RDprxQ9f8QmXs&start_radio=1

Vlastivěda – Orientace v krajině , PS str. 13

 

 

11.11.2022

ČJ – Recitace osvojených básní

M – Opakování na písemnou práci
– násobení, slovní úlohy – PL

AJ (PAU) – Opakovací test
Seznámení s novou slovní zásobou k l.8 – Jídlo
uč. str. 23/6 – nácvik výslovnosti, zápis do slovníčku (kdo nestihl, zapíše si doma)
+ uč. str. 22/1 – poslech, čtení

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

10.11.2022

ČJ – Opakování na čtvrtletní písemnou práci
PL
DÚ – cv, 5 z PL (řazení slov podle abecedy)

M – Opakování na čtvrtletní písemnou práci
PL
Pětiminutovka – písemné násobení

Pč – Origami – letadélko z papíru

Zítra zkoušíme básně – připomínám.

Čtvrtletní písemné práce si napíšeme příští týden – M (15.11.) a ČJ (16.11.)

 

 

 

9.11.2022

ČJ – Procvičování učiva – vlastní jména, řazení slov podle abecedy
uč. str. 48 – Ověř si, co umíš
Diktát
Čtení – Děti z Bullerbynu
DÚ – PS str. 12/6 – dokončit

M – Procvičování učiva – písemné násobení, slovní úlohy na násobení
PS str. 21/8, 9, 16
uč. str. 38/3 – sl.úloha – do M-Š

AJ (PAU) – Opakování, procvičování učiva
Sloveso can v otázce, záporu, opakování slovní zásoby, překlad vět do sešitu – příprava na test

 

 

8.11.2022

ČJ – Procvičování učiva – vlastní jména, řazení slov podle abecedy
PL na vlastní jména – dokončení
PS str. 12/6 – pouze očíslovat hrady

M – Procvičování učiva – písemné násobení, slovní úlohy na násobení
uč. str. 39/4
PS str. 20/2, 4, 5, 6, 7
DÚ – PS str. 20/3 (včetně výpočtů!)

M (GEO)  – Kolmice a rovnoběžky – rýsování, zápis
uč. str. 117/3, 5 – do sešitu
PS str. 41/1 (cv.2 pro rychlíky)

 

Vlastivěda ( 1. a 3. 11.) – pracujeme s mapou, měřítko mapy, PS str. 11/1,2,3  

7.11.2022

ČJ – Procvičování učiva – vlastní jména (pravopis) – PL
Řazení slov podle abecedy – opakování, řazení několikaslovných názvů
uč. str. 41/1, 42/2 – řazení druhů žraloků do ČJ-Š
uč. str. 46/1 a 46/3 – do sešitu, seřadit abecedně
DÚ – uč. str. 46/2 a) – do ČJ-D

AJ (PAU) – Opakování, procvičování učiva – sloveso CAN
PS str. 20/3 a 21/4, 5
+ překlady vět, otázky  odpovědi (ústně)

AJ (LAD) – Opakování lekce My hobbies
PS str. 20
DÚ – PS str. 20+21, dodělat do pátku (v pátek píšeme test z THEME 1, tzn. str. 14-21) 

HV – Co je to koncert, naše zážitky z koncertů, společenské chování
Píseň Ach není tu, není – uč. str. 20 (není na známky)

Přírodověda – pracovní list, květ semenných rostlin

Dnes třídní schůzky od 17h, těším se na setkání s Vámi. Kdo se nebude moci zúčastnit, napište mi.

 

 

4.11.2022

ČJ – Čtení – básně o podzimu (recitace, přednes, poetické prvky) – PL
DÚ – vybrat si jednu z básní, naučit se ji recitovat (na příští pátek)

M – Písemné násobení – procvičování
uč. str. 37/4, 38/1 – společně i samostatně, kontrola výsledků na kalkulačce
PS str.20/1

AJ (PAU) – Procvičování učiva
Čtení, překlad na známky – uč. str. 18
uč. str. 20, 21 – komiks
PS str. 20/1, 2
DÚ – zapsat a naučit slovíčka na str. 20, 21 v uč. (Have fun 1)
+ opakovat slovíčka a gramatiku (sloveso CAN) z předchozích lekcí (příští pátek bude větší opakovací test – u4 až u7)

AJ(LAD) – Procvičování sportů
PS 18/3
DÚ – PS 19/4,5 + připravit zbytek projektů na příští týden

7.11. od 17h připomínám třídní schůzky.

17. 11. je státní svátek a 18.11. je ředitelské volno.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 

3.11.2022

ČJ – Procvičování – psaní velkých písmen ve vlastních jménech
Psaní slov cizího původu, práce s Pravidly českého pravopisu
– tabulky, uč. str. 39, 40
DÚ – PS str. 12/5 (práce s Pravidly českého pravopisu – buď kniha nebo online: https://www.pravidla.cz/)

M – Procvičování učiva (početní operace do 10 tis.) – slovní úlohy
PS str. 19/16, 17, 19, 21
Desetiminutovka – písemné sčítání a odčítání

 

PČ – Práce s modelínou – podzimní plody

 

2.11.2022

ČJ – Procvičování pravopisu – psaní slov s předponami (PL – dokončení)
Diktát s přípravou
Vlastní jména
PS str. 11/4
uč. str. 38/1 – úvod, psaní slov cizího původu
Čtení – prezentace přečtených knih (čtenářské deníky)

M – Procvičování učiva – počítání do 10 tis.
PS str. 18/11, 12, 13, 15 a str. 19/18, 20 (u mne)
Procvičování do M-Š – násobení jednocif. činitelem (pamětné i písemné – pod sebe)

AJ (PAU) – Procvičování učiva, čtení na známky, poslech, dramatizace komiksu
Testík na slovní zásobu z l.7
uč. str. 18, 20, 21
Slovníčky u mne na kontrolu

AJ (LAD) – uč. str. 18, 19
DÚ-PS str. 18/1,2

 

 

1.11.2022

ČJ – Vlastní jména – několikaslovné názvy měst a obcí
+ opakování pravopisu – předpony (PL)
uč. str. 38/8, 9 – zápis do ČJ-Š (příklady)

M – Procvičování učiva
– písemné sčítání a odčítání do M-Š (příprava na pětiminutovku)
– násobení větších čísel jednocif. činitelem
– společná kontrola DÚ
PS str. 17/6, 7
DÚ – PS str. 17/9 a 18/10

M (GEO) – Kolmice a rovnoběžky – rýsování
uč. str. 116/1, 2 – do sešitu GEO
PS str. 40/1, 2

INF (LAD) – Vymyslet scénář na příští týden (ScratchJr)

KT (ŠTOL):

  • Psaní hravě
  • založení, pojmenování a smazání složky v PC (příští hodinu budeme zkoušet na známky)
  • seznámení s funkcí vyhledávače

7.11. od 17h se budou konat třídní schůzky. 

 

31.10.2022

ČJ – Vlastní jména, jména měst a obcí
uč. str. 34, 35/2 – do ČJ-Š vypsat vlastní jména z článku
str. 36/3, 4 + zápis do ČJ-Š (žlutá tabulka)
str. 37/6 – diktát s přípravou, probrali jsme, budeme psát
str. 37/7 – vyvození pravidla o psaní velkých písmen v názvech měst a obcí
PS str. 11/3
DÚ – uč. str. 36,37/5 – do ČJ-D

AJ (PAU) – Strašidelný halloweenský příběh – The legend of Sleepy Hollow
(časopis Ready)
– čtení, překlad, rozšíření slovní zásoby
Vyprávění o oslavách Halloweenu v anglosaských zemích
Mini DÚ – omalovánka v sešitě

HV – Opakování probraných písní
Píseň My pluli dál a dál (vodácká, skautská) – uč. str. 16 (14), naučit aspoň dvě sloky
https://www.youtube.com/watch?v=Gwq5ItIxUSY

Přírodověda – semenné rostliny – stonek, list

 

 

 

21.10.2022

ČJ – Čtení z čítanky (čtení s předvídáním, čtenářská zkušenost)
DÚ – PS str. 10/2 (celé)

 

Vlastivěda – Mapy, plány uč. str. 17-19,  měřítko mapy se budeme učit po prázdninách

 

M – Násobení dvouciferných čísel jednocif. číslem (pamětné i písemné) – opakování
uč. str. 36/1, 3, 6 a str. 37/1
PS str. 17/1
DÚ – PS str. 16/6, 7, 8 a str. 17/2, 4, 5
Po prázdninách přinést opět kalkulačku, budeme kontrolovat výpočty.
Zájemkyně o opravnou pětiminutovku na zaokrouhlování se přihlásí v pondělí (vysvětlili jsme, procvičili po vyučování).

 

AJ (PAU) – Sporty – čtení, výslovnost, rozhovory, videoukázky
uč. str. 18
PS str. 18/3 a str. 19/5
DÚ – PS str. 19/6 (obrázky možno i nakreslit, vzor textu v uč. na str. 18, stačí 2-3 věty) + naučit slovíčka k l.7 (testík)
Po prázdninách kontrola slovníčků!

Čtenářské deníky – 2.11.

 

Přeji všem pěkné prázdniny a dny ŘV :-).
P. Pauchová

 

 

 

20.10.2022

ČJ – Předpony -pravopis
Podstatná jména obecná a vlastní
PL – doplňování pravopisu, hledání předpon a kořenů slov
Uč. str. 33 a 34/1 – vyhledání vlastních jmen, zdůvodnění psaní velkého písmene – připomenutí pravidel

M – Písemné sčítání a odčítání do 10 000 – procvičování
Pětiminutovka na zaokrouhlování
uč. str. 35/5 – hledání chyb, přepočítání, zdůvodnění
PS str. 16/4
+procvičování příkladů do M-Š

PČ – Netopýr z papíru – halloweenská dekorace

 

19.10.2022

ČJ – Procvičování – pravopis (předpony, kořen slova)
Procvičovací PL + opis s doplněním pravopisu do ČJ-Š (u mne)
Čtení – Děti z Bullerbynu
DÚ – PL str. 8 – první dva sloupečky (předpony vy/vý) – pouze doplnit

M – Písemné sčítání a odčítání do 10 000 – procvičování
uč. str. 34/5, 6 a 35/2, 5 (část) do M- Š
PS str. 16/3 (u mne)

AJ (PAU) – Sporty – čtení, překlad, výslovnost, poslech, videoukázky
uč. str. 18 a 19
PS str. 18/1
DÚ – PS str. 18/2 a 19/4 (napsat číslem, vyhledat na googlu)

AJ (LAD) – Sporty, hudební nástroje – tvoření vět s CAN
DÚ – 21.10. píšeme test – naučit tázací věty s CAN + slovíčka v uč. na str. 16 a 17 (děti, které si chtějí opravit předchozí test píšou i věty  can /cannot, tedy kladné a záporné věty)

Zítra je plavání – nezapomeňte 🙂 !!! Kdo neplave, jede s námi.

Zítra proběhne sběr starého papíru.

Prosím, pokud máte doma papíry (třeba z jedné strany potištěné, vyřazené z kanceláře), přineste je do třídy. Došly nám už pro naše přestávkové tvůrce a tvůrkyně :-). Děkuji!

 

 

18.10.2022

ČJ – Procvičování, opakování – stavba slova, pravopis
uč. str. 31/10 a str. 31-32 – Ověřte si, co umíte (učebnice – okopírováno na list, samost. práce, spol. kontrola)

M – Písemné sčítání a odčítání do 10 000
uč. str. 34/1,3 a 35/1, 3 – do M-Š
Opakování postupu, společná i samost. práce
PS str. 16/5, 2
DÚ – PS str. 16/1, 2 (dokončit)

M (GEO) – Opakování – kružnice a její rýsování
Kontrolní práce – opakování učiva
uč. str. 115/1, 2 + příklad na přenášení úsečky pomocí kružítka – do sešitu na GEO
PS str. 39/1, 2, 3 (bez výpočtů), cv. 4 – pro rychlíky

KT (Štol) – psaní hravě (trénink psaní na klávesnici), založení, pojmenování a smazání složky v PC

Příští hodinu je možnost napsat si opravný test

DÚ – ideálně každý den 5 – 10 minut trénovat psaní hravě (údaje najdete v ŽK)

 

17.10.2022

ČJ – Stavba slova (předpona, kořen, přípona, pravopis)
maz. tabulky – pravopis
uč. str. 29/2, 3, 5 a str. 30/6, 7, 8
Výuková hra ve skupinách – kvarteto na předpony (vlastnoruční výroby :-))
DÚ – uč. str. 30/8 – do ČJ-D (do slova RADOSTÍ)

AJ, HV – Přednáška Policie ČR (Chodec a cyklista – účastníci silničního provozu)

Přírodověda – semenné rostliny – jejich orgány (kořen)

domácí úkol na prázdniny – pracovní sešit str. 7 cvičení 8 – pokus – působení kyselých dešťů na rostliny (děti byly informovány, jak ho mají dělat) – výsledek zapsat do PS

Dnes přišly fotografie – kdo se fotil, přinese 330,- Kč.

Ve středu 19.10. připomínám třídnickou hodinu – 6. vyučovací.

 

 

14.10.2022 – Vlastivěda Česká republika – demokratický stát do str. 16

v úterý 18.10. písemný test -řízení státu, dělba moci, státní symboly, práva a povinnosti -učebnice, pracovní sešit, sešit

14.10.2022

ČJ – Sloh – orientace v časovém rozvrhu, vytváření svého rozvrhu
uč. str.27, 28 – orientace v tabulce, v textu, vyhledání informací
Vlastní časový rozvrh

M – Zaokrouhlování čísel na stovky a tisíce, slovní úlohy
uč. str. 32/5 – do M-Š (spol. kontrola)
PS str. 15 celá

AJ (PAU) – Opakování – sloveso CAN, opakovací test
Sporty – práce s textem
PS str. 17 – dokončení, procvičení – sloveso CAN
uč. str. 18/1 (pouze hokej a golf) – poslech, čtení, překlad
uč. str. 19/4 – slovní zásoba, nácvik výslovnosti
DÚ – zapsat do slovníčku slovíčka z l. 7 (uč. str. 19/4 + šedé rámečky ze str. 18)

VV – Jablka a hrušky, na příští hodinu přinést alespoň 3 listy stromů

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

13.10.2022

ČJ – Pravopis – psaní Ú po předponách
uč. str. 26 a 27/1, 2 + zápis do ČJ-Š
PS str. 8/8
DÚ – uč. str. 31/9 (do ČJ-D) – ke slovu OČICHÁVAL

M – Zaokrouhlování čísel do 10 tis. (na desítky, stovky, tisíce)
uč. str. 31, 32
PS str. 15/13
Pětiminutovka – porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání

PČ – Výroba učební pomůcky – Kvarteto s předponami
Práce ve skupinách

Prosím, dohlédněte na to, aby měly děti ve čtvrtek s sebou plavání (dnes neměli tři!), zbytečně pak chybí na lekci. Kdo neplave, musí mít vhodné přezutí, jezdí s námi na bazén.

 

12.10.2022

ČJ – Stavba slova – pravopis slov s předponami
Diktát  přípravou
PS 9/11, 12
Čtení – Děti z Bullerbynu

M – Pamětné sčítání a odčítání do 10 000, slovní úlohy
uč. str. 33
PS str. 13/7 a 14 – celá strana (u mne)

AJ (PAU) – Sporty, koníčky, záliby – sloveso CAN (věta ozn., záporná, otázka)
uč. str. 17
PS str. 17/3, 4
Společná kontrola DÚ
+ překlad vět do sešitu (nácvik na test)

AJ (LAD) – Sporty, hudební nástroje, záliby, sloveso CAN (otázka)
uč. str. 16, 17
DÚ – na 17.10. naučit tázací věty s CAN + slovíčka v uč. na str. 16 a 17

 

 

11.10.2022

ČJ – Předpony vy-/vý-, ob-, v- (stavba slova, kořen, pravopis)
uč. str. 24, 25, 26/4
zápis do ČJ-Š (žl. tabulka na str.25 – zjednoduš.)
Zítra diktát s přípravou, prošli jsme, uč. str. 23/3

M – Porovnávání čísel v oboru do 10 000, jednoduché příklady na sčít. a odčít.
uč. str. 30 celá (folie, cv.2 písemně do M-Š)
PS str.13/2, 3, 4, 5 (část cvičení)
DÚ – PS str. 13/5 (dokončit), cv. 6 (+ cv. 1 dobrovolně)

M (GEO) – Opakování učiva – tělesa
uč. str.114
PS str. 38/1, 2
+ opakovací cv. – str. 35/4 a 33/4 (příprava na opakovací test z GEO, bude příště)

 

KT (Štol) – žáci mají v ŽK nalepeny přihlašovací údaje ke svému účtu pro nácvik psaní

opakovací test

přihlášení se na webovou stránku psanihrave.cz/zaci, kde bude probíhat výuka psaní všemi deseti

vyzkoušení polohy prstů na klávesnici a první cvičení písmena F a J

DÚ – vyzkoušet přihlášení se do psaní hravě, trénovat psaní F a J (první dvě cvičení, každé tak 4x zopakovat pro upevnění)

 

Důležité termíny:

19. 10. – třídnická hodina (6. vyučovací hodina)

24. + 25. 10. – ředitelské volno

26. + 27. 10. – podzimní prázdniny

28. 10. – státní svátek 

 

 

10.10.2022

ČJ – Předložky a předpony OD, NAD, POD, PŘED, BEZ a předpony BEZ-, ROZ-, VZ-
– užití, pravopis
uč. str. 22, 23, 24
PS str. 9/10, 13
+Zápis do sešitu, práce na folie
DÚ – PS str. 9/9 – PŘEPIS do ČJ-D, půlka – k větě Motor je už v chodu.

AJ (PAU) – Sloveso CAN (poslech, tázací věty, rozhovory)uč. str. 16 a 17/4, 5, 7
PS str. 16/1
DÚ – zapsat do slovníčku slovíčka uč. str. 17/7, naučit (testík v pátek – sloveso CAN + slovíčka z l.5, 6)
+ PS str. 16/2 (na středu)

HV – B. Smetana – český hudební skladatel
symf. báseň Vltava (poslech)

Přírodověda – společné znaky rostlin, výtrusné rostliny, příští týden (17.10) písemné opakování Houby

 

 

7.10.2022

ČJ – Čtení s porozuměním
čít. str. 11, 12 – Výchovně – vzdělávací bonbóny (reflexe, metody učení se – rady, návrhy, tipy)

M – Číselný obor do 10 000 – orientace na číselné ose a v číselných řádech
uč. str. 29/1, 2, 3, 4, 5 + číselné osy
PS str. 12/4, 6, 7, 8

AJ (PAU) – Sloveso CAN + osoby v AJ (zopakování, upevnění)
uč. str. 14, 15/5, 6 (do sešitu zápis – osoby v AJ + zjednoduš. cv. 2/14)+ cv. 5 – hra s porozuměním
PS str. 14/2 a 15/4
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z l.5 (uč. str.15/6)

AJ (LAD)- Moje záliby a koníčky
DÚ – naučit se uč. str 14/1,2,3 – 12.10. píšeme test, slovíčka ze str. 14 + tvoření vět can /cannot (pouze kladné a záporné věty, NE otázky)

VV – atlas hub

Děti si dnes zapíší do ŽK platbu za dopravu na plavání, číslo účtu stejné, ale jiný VS (var.symbol).
Prosím o podpis v ŽK.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

6.10.2022

ČJ – Pravopisná rozcvička – SP
Předpony a předložky – pravopis
uč. str. 21/1 (zápis do ČJ-Š, vybraná slova – předložka X předpona) a str. 22/1 (sešity u mne)
PS str. 8/7 (přípony)

M – Číselný obor do 10 000 – seznámení, číselné řady, orientace na ose
uč. str.27, 28
PS str. 12/1, 2, 3
Možnost opravy (opakovací!!) pětiminutovky zítra.
DÚ – PS str. 12/5

PČ – Záložka II – práce s papírem

Vlastivěda – ČR – demokratický stát uč. str. 11-13

 

5.10.2022

ČJ – Stavba slova – tvoření slov předponami a příponami
uč. str. 19/4 (výpis slov se skupinou PRA do ČJ-Š, vyznačení předpony, kořene slova), str. 20 celá
Diktát
Čtení – Děti z Bullerbynu

M – Počítání s kalkulačkou
uč. str. 26
PS str. 11/3, 4 (u mne)

AJ (PAU) – Procvičení tématu Koníčky (porozumění textu)
Sloveso CAN – opakování, užití ve větách
uč. str. 14 – poslech, tvoření vět
PS str. 13/4, 5 a str. 14/1

AJ(LAD) – Koníčky, záliby
Sloveso CAN – tvoření vět
uč. str. 14/1, 2
PS str. 15/4

 

4.10.2022

ČJ – Procvičování pravopisu
Stavba slova – tvoření slov v češtině příponami
PL (nalepeno v sešitě) – dopl. y/i po obojetných souhláskách
uč. str. 18/1, 2, 3
PS str. 8/6

M – Procvičení pamětného násobení dvoucif. čísel a dělení se zbytkem (M-Š), bude pětiminutovka
Počítání s kalkulačkou (budeme potřebovat i zítra!)
uč. str.24 a 25 a 26/1, 2
PS str. 11/1
DÚ – PS str. 11/2 

M (GEO) – Opakování – rovina, rovinné útvary
uč. str. 113
PS str. 36/1, 2, 3 a 37/6
DÚ (na příští úterý) – PS str. 37/7 (podle návodu v prvním obrázku, ukázali jsme si)

 

KT (Štol) – vytvoření, pojmenování a smazání složky v PC

DÚ – vyzkoušet učivo z hodiny doma na počítači + příští hodinu test (materiály jsou v Bakalářích)

Přírodověda – probraná kapitola Houby, PS – str. 5 dodělat doma, v  pondělí zkontrolujeme

 

Dne 19.10. bude třídnická hodina, 6. vyučovací.

24. 10. od 18h zajímavý online seminář pro rodiče o kyberšikaně, na webu školy bude aktivní odkaz, přes který se můžete zúčastnit bez předchozího přihlašování 

Mimoškolní aktivity, které nabízí škola

Na tomto odkaze https://zschvaly.cz/skola/krouzky-a-mimoskolni-aktivity/ je přehled zájmových kroužků, v případě zájmu kontaktujte, prosím, odpovědnou osobu uvedenou v tabulce pro informace / přihlášení vašeho dítěte

Program pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Praha, týkající se finanční výpomoci s úhradami výdajů spojených s výukou či volnočasovými aktivitami, je v běhu a kdo potřebujete, neváhejte tuto pomoc využít. 

 

 

3.10.2022

ČJ – Opakování pravopisu – tabulky
Stavba slova – kořen slova, předponová a příponová část slova
tabulky + PS str. 6/2, 3 a str. 7/4, 5
DÚ – PS str. 7/5 – dokončit cv. – doplnit slova do textu

AJ (PAU) – Koníčky, záliby
Minirozhovory k tématu, tvoření vět, procvičení slovní zásoby, porozumění textu
PS str. 12/1
DÚ – PS str. 13/3 (vzor jsme udělali do sešitu, vytvořit alespoň 4 věty o rodině, přátelích)

AJ (LAD) – Můj dům, moje záliby
Tvoření vět a slovní zásoba.

HV – Národní tradice – chodská lidová píseň
Píseň Dycky já se vohlídám (v sešitě) – naučit první dvě sloky
https://www.youtube.com/watch?v=83twC1fbz14

 

27.9.2022

ČJ – Stavba slova – kořen, předponová a příponová část slova
uč. str.16/2, 17/3, 4, 5 + zápis do sešitu
Čtení a PL – Svatý Václav

M – Opakování učiva – násobení dvouciferného čísla, dělení se zbytkem, rozklad větších čísel při násobení a dělení
uč. str.22, 23 – vybrané příklady do M – Š
PS str.9/3, 2, 7
DÚ – PS str. 10/11, 14 a dobrovolně 12, 13 (pouze výpočet a odpověď)

M (GEO) – Opakování – úsečka a její měření
uč. str.112/1 a 3 – do sešitu
PS str.34/1, 2 a 35/3

KT (Štol): zadní strana počítačové skříně, vnitřní část počítače + vyhledání grafické karty na internetu, prohlédnutí obrázků různých grafických karet

Vlastivěda – 4.10. písemný test – Poloha ČR, kraje ČR.

Děti budou příští týden potřebovat na M kalkulačku (nemusí mít zvláštní funkce).

27. 9. Od 17:00 je plánována oslava 235 let trvání školy – srdečně Vás společně s dětmi zveme. Vedle krátké vzpomínky na historii školy je zařazeno vystoupení žáků a na závěr bude vysazen strom k tomuto našemu výročí. Součástí bude i možnost prohlídky školních budov.  

Přeji všem pěkný sváteční den a dětem odpočinek během ŘV,
P. Pauchová

 

26.9.2022

ČJ – Procvičování pravopisu
Stavba slova – slova příbuzná a tvary slov, kořen slova
uč. str. 15, 16 – zápis do ČJ-Š
PS str. 6/1 – 1. část cvičení – kořen slova
Čtení – Děti z Bullerbynu

M – Opakování – písemné sčítání a odčítání
uč. str. 20, 21 – vybrané úlohy (tabulky, sešity – M-Š, u mne)
PS str. 9/5, 10/10 a 8/9

AJ (PAU) – Koníčky, záliby – slovní zásoba, minirozhovory
uč. str. 12, 13
PS str. 12/2
DÚ – zapsat (do slovníčku) a naučit slovíčka z l.4 (uč. str. 13/4 + neznámá slovíčka z uč.str.12/2 + neznámá slovíčka z PS str.12/2)

AJ (LAD) – Můj dům a můj život – slovíčka ( hobby, dům, rodina,..)
DÚ – připravit popř. dodělat osobní projekt „My life“

Vlastivěda

Kraje a krajská města. PS str. 6-7

23.9.2022

ČJ – Čtenářské deníky – prezentace přečtených knih

M – opakování – jednotky času, délky, hmotnosti – slovní úlohy
PS str. 8/7, 8, 10 a str. 9/1

AJ (spojeno) – Čtení s porozuměním, předložky místa, popis třídy (vazba there is/ are)
uč. str. 11/2, 3
PS str.11/3 + cv. 4 (jazykolamy – výslovnost)

Pozor – v pondělí 26.9. je výjimečně změna v rozvrhu (viz. Bakaláři – místo HV máme M)

KT – skupina p. uč. Štolbové – prosím rodiče, aby kontrolovali Bakaláře, kam paní učitelka posílá podklady

29. a 30.9. – ředitelské volno, družina pro nutné případy zajištěna (od 7.00 do 16.30 bez oběda)

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

22.9.2022

ČJ – Opakování učiva – věta a souvětí, skladební dvojice
uč. str. 14/19 – rozbor textu (větná skladba), skladební dvojice, slovní druhy – tabulky, tabule

M – Opakování – převody jednotek, zaokrouhlování
Pětiminutovka na násobení a dělení (malá násobilka)
PS str. 7/4, 5 a 8/6, 11

PČ – Podzimní dekorace – skládaný list z barev. papíru

Na zítra připomínám čtenářské deníky, možno i knihy.

 

 

21.9.2022

ČJ – Opakování učiva – slovní druhy
PL  na slovní druhy – 1. strana ve škole,
DÚ – 2. strana (pták) – vybarvit doma
Diktát
Čtení – Děti z Bullerbynu

M – Opakování – zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
uč. str. 18/1, 2
PS str. 7/1, 2, 3
Cvičná pětiminutovka na násobení a dělení

AJ (skup. spojeny) – Dům a místnosti – slovní zásoba (zápis, nácvik správné výslovnosti)
test na probraná slovíčka – v pondělí
PS str. 10/2
Můj dům/byt – vyprávění, popis
PS str. 11/4 – jazykolamy

 

 

20.9.2022

ČJ – Opakování učiva – slovesa a jejich gramatické kategorie (osoba, číslo, čas), pravopis tvarů v přít. čase, vyjmenovaná slova, slovní druhy
uč. str. 13/17 – tvary sloves vypsat a určit do ČJ-Š (u mne)
uč. str. 14/18 – věta holá a rozvitá

M – Opakování – násobení a dělení v rozsahu malé násobilky
uč. str. 17/1 (folie), 2, 3, 4, 6, 7 – ústně
PS str. 6/5, 6, 7
DÚ – uč. str.17/1 – spodní tři bílé sloupce do M-D (pozor na 1.př.posl. sloupce, je chybně, upravit znaménko tak, aby vyšel)

M GEO – Opakování – polopřímka
zápis do sešitů – polopřímky, popis polopřímek, body náležející polopřímce, geo zápis
uč. str. 111/5
PS str. 33/1, 2, 3 a str. 31 dole – Rýsuj dle diktátu – samostatně (u mne)

INF (LAD) – Šifrování textu (PL), nemocným pošleme

 

 

19.9.2022

ČJ – Opakování učiva – pravopis y/i po obojet. souhláskách, slovní druhy, slovesa a jejich kategorie
PL – doplňování i/y, zdůvodnění, mazací tabulky
uč. str. 12/15, 13/16
DÚ – z PL doplnit a přepsat do ČJ-D třetí sloupec

AJ (skup. spojeny) – Dům – popis, místnosti, vybavení
uč. str. 10 – vyprávění o svém domě
PS str. 10/1 – čtení, porozumění, překlad, kresba domů
a str. 10/2 – slovní zásoba k tématu (zatím pouze tři místnosti) – neznámá slovíčka přepsat do slovníčku (výslovnost budeme příště trénovat)
DÚ – dokončit v PS str. 10/1 poslední domek (svůj nebo vysněný), popsat

HV – Píseň Znám já jeden krásný zámek (reprodukce, zkoušení) – kdo neuměl, známku si může opravit
A. Dvořák – dílo, život, poslech s. č. 9 Z Nového světa (Largo)

Zítra, tj. 20. a 21. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)

16.9.2022

ČJ – Čtení, práce s textem
čítanka str. 8 – text  Pinocchio prodá slabikář

M – Opakování – dělení v oboru malé násobilky
uč. str. 16
PS str. 6/1, 2, 3

AJ (skupiny spojeny) – Hádanky s porozuměním, mluvní a poslechová cvičení
PS str. 9/3, 4 (hádanky, vazba there is/are)
uč. str. 10 – poslech, připravit ústně (možno i do sešitu) pár vět o svém domě, bytě (vzor v uč. na str.10 dole – bublina)
Sk.pí.uč. Ladomerské si dokončí PS str. 9/4 – hádanky, vymyslí alespoň 2 vlastní na volné řádky (vzor v uč. str.9/4)

20. a 21. 9. Srdíčkové dny – sbírka na pomoc handicapovaným dětem (www.zivotdetem.cz)

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

15.9.2022

ČJ – Opakování – gramatické kategorie podstatných jmen
Práce ve skupinách – výuková hra

M – Opakování – násobení v oboru malé násobilky
uč. str. 14

PČ – Větrník z papíru

 

14.9.2022

ČJ – Opakování – slovní druhy, věta a souvětí
Diktát s přípravou
PS str. 5/12
Čtení – Děti z Bullerbynu

M – Opakování – slovní úlohy
práce s uč., vše do M-Š – uč. str. 10/9, 11/4, 12/2 – společně + str. 12/3 a 13/8 – samost. práce (sešity u mne)
+ uč. str.12/1 – folie
Opět začínáme s kontrolními testíky – zítra + a – do 1000

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby ve větách – hádanky, popis objektů
uč. str. 9/3, 4
PS – str. 9/4 (kdo nestihl alespoň 2 vlastní hádanky, dotvoří si doma, v pá kontrolujeme)
DÚ – PS str. 8/2 – obrázky dle popisu

AJ (LAD) – Opakování slovní zásoby a procvičování spelování

Zítra připomínám focení (vánoční kolekce), bude před plaváním, kdo se nechce fotit, přinese písemně.

Čtenářské deníky – pátek 23.9.

 

13.9.2022

ČJ – Opakování učiva – slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod)
Ústní procvičování
PS str. 4/11, 5/12 (pouze určit pád a číslo nad podtržená podst. jm.)
Zítra diktát s přípravou (uč.)

M – Opakování učiva – sčítání a odčítání, orientace na číselné ose, výhodnost záměny sčítanců
PS str. 5/13, 15, 16, 18
DÚ – PS str. 5/17 – sl. úloha

M(GEO) – Opak. učiva – vzájemná poloha přímek (různoběžky, rovnoběžky, kolmice – zápis do sešitu)
Nové učivo – rýsování rovnoběžek pomocí 2 trojúhelníků
uč. str. 110, c. 3 – do sešitu
PS str.32/ 1, 2, 3, 4 (cv.5 pro rychlíky)
Ohebná pravítka jsou do GEO nevhodná, špatně se s nimi dětem pracuje. 

 

 

 

12.9.2022

ČJ  – Opakování učiva – význam slov (synonyma, antonyma, slova spisovná a nespisovná),  pravopis – párové souhlásky
PS str. 2/4b), 6, str. 3 celá, str. 4/10 (u mne)
uč. str. 12/13
Na zítra zopakovat pádové otázky, někteří pozapomněli.
DÚ uč. str. 10/8 a)- ke slovu JAZÝČKEM

AJ (PAU) – Opakování slovní zásoby, popis objektů, vazba there is/are
Uč. str. 9/3, 4
PS str. 8/1 – dokončení (na prázdný řádek doplňujeme FRUIT – slovíčka)

AJ (LAD) –Animals, Adjectives, There is/are…, Spelling

HV – Melodie vzestupná a sestupná
Píseň Znám já jeden krásný zámek – uč. str.  7 – naučit na příští hodinu

15. 9. – fotografování, vánoční kolekce (kalendář, fotky), cena 330,- za sadu
Kdo se nebude chtít fotit, přinese písemně na lístku.

29. a 30.9. – ředitelské volno, družina pro nutné případy zajištěna

 

9.9.2022

ČJ – Čtení s porozuměním – čítanka

M – Opakování učiva – sčítání a odčítání do 1000
uč. str. 9
PS str.4/10,11 (kdo nestihl cv.9, dokončí si) a str. 5/14 – sl. úloha

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, upevnění vazby There is/ are
uč. str.8, PS str. 8/1 (colours + pets) – skupinová práce, příště písemné opakování – pokyny

AJ (Lad) – Procvičování slovíček (Pets, food, colours, etc.)
PS. str. 8

 

8.9.2022

ČJ – Opakování – pravopis, slovní druhy, orientace v textu
uč. str. 11/10, 11
PS str. 2/4a)
DÚ – PS str. 2/5 (doplnit, zapsat slovo nadřazené, řadit dle abecedy nemusí)

M – Opakování učiva – sčítání a odčítání do 1000
uč. str. 8/5, 7, 8 – na tabulky
PS str. 3/6, 4/8,9

TV – plavání

PČ – záložka do knihy (rohová)

 

7.9.2022

ČJ – Opakování učiva – pravopis, slovní druhy
uč. str. 10/8, 9
PS str. 1/2, 3
Čtení – Děti z Bullerbynu (orientace v textu)

M – Opakování učiva – porovnávání čísel, řazení čísel
uč. str. 7
PS str. 3/1, 2, 3
DÚ – PS str. 3/5

AJ (PAU) – Pokyny v AJ, přivlastňovací S
uč. str. 6, 7
PS str. 6/1, 7/3, 4
DÚ – PS str. 6/2 + zopakovat příkazy (zkoušení)

      (LAD) – Pokyny v AJ, přivlastňovací ‚s
PS str. 6
projekt o sobě nebo svém kamarádovi

INF (skup. spojeny) – Úvodní hodina
Skup.pí.uč. Krejčové si pořídí velký nelinkovaný sešit

Na zítra připomínám plavání – taška na plavání (plavky, ručník, mýdlo, event.plavecká čepice, sáček na obuv).

 

 

6.9.2022

ČJ – Opakování učiva – Slovo, slova příbuzná a tvary slov, kořen slova, význam slova
uč. str. 8, 9,
cv.5/8 – písemně do ČJ-Š slova s kořenem LES (podtrhat barevně kořen), význam slov ústně
cv.6/9 – do ČJ-Š (dva sloupce s rozdílnými kořeny, podtrhat)

M – Opakování – číselná řada 0 – 1000, jednotky, desítky, stovky, tisíce
uč.str. 5, 6/2, 6, 7 – folie, maz. tabulky

M – GEO – Opakování – bod, přímka
uč. str.111/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
do sešitu na GEO – vyznačit 5 bodů, pojmenovat + cv. 2 (náčrtek), cv.4, 8
PS str.31/1, 2, 3 (kdo nestihl cv.3, dokončí doma)

 

5.9.2022

ČJ – Opakování učiva – abeceda, systém hlásek, souhásky, samohlásky
uč. str. 7, 8/4 – diktát s přípravou (budeme psát)
PS str. 1/1

AJ (PAU) – Opakování – pokyny, příkazy
uč. str. 6/1, 2, zápis do slovníčku (neznámé pokyny)
DÚ – ústně zopakovat školní pokyny

AJ (LAD) – Opakování – pokyny, příkazy, gramatika přivlasňovací ‚s
uč. str. 6 a 7
DÚ –  sepsat učivo a témata, která žák potřebuje více procvičit + přinést do příštího týdne A5 sešit na slovíčka

Př – Úvodní hodina, opakování učiva

HV – Opakování písní z min.škol.roku

8.9. – sběr papíru (kontejner u staré budovy)

29. a 30.9. – ředitelské volno

 

2.9. 2022

Třídnické práce, nadepisování sešitů, seznámení se školním řádem.

Prosím doma vyplňte údaje v ŽK a podepište. Pokud by byla jakákoli změna (bydliště, telefon, mail, ZP atd.), prosím napište mi, musím zanést do karty žáka.

Děti si nadepsaly sešity, doma doobalte a děti si je již od pondělí budou nosit. Ve škole zůstávají náhradní podepsané sešity, pětiminutovky, diktáty a desky s GEO (jako min. škol. rok).

Dále si děti odnesly většinu PS (na zeměpisnou vlastivědu ještě čekáme), platba za PS bude upřesněna.

Prosím o podpis a úhradu příspěvku pro sdružení Chvalská škola, tiskopis děti dostaly. 

Přihlášky do školního klubu prosím řešit s paní Hromasovou, zájemci je dnes obdrželi.

Zájmové kroužky – jejich přehled je uveden na stránkách DDM Horní Počernice, bude na webu školy i na velké nástěnce u vstupu do školy.

V pondělí 5.9. je již výuka dle rozvrhu.

 

Přeji pěkný víkend,
P.Pauchová

 

Zasílám pár informací k začátku školního roku:

1.září – zahájení školního roku, výuka končí 8:45 (nepřezouváme se)

Děti by měly vědět, kdo jde po skončení výuky na oběd (frankfurtská polévka), kdo odchází domů bez oběda, případně do klubu, družiny.

2.září – výuka 4 hodiny (třídnické práce) – na oběd odcházíme v 11. 30, přinést postupně všechny nakoupené sešity a ostatní věci (vybavené kufříky, kapsáře, event. desky na stůl)

Od 5. září – výuka podle rozvrhu (rozvrh najdete na webu školy i v bakalářích, dětem ho  nakopíruji)

Od čtvrtka 8.9. začínáme jezdit na plavání.

Na všechny se už moc těšíme :-).
P. Pauchová i J. Strejčková