IV. A

17. 9. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo:

27. 9. – ředitelské volno (družina pro nutné případy zajištěna)

Vl – DÚ – do sešitu – vypsat kraje + krajská města – uč. str. 5 (nebo 7)

Př – Pravidla při sběru hub – uč. str. 8 – naučit se 

S pozdravem I. Dvořáková

 

15. 9. 2021

Dobrý den, posílám učivo a domácí úkoly:

ČJ – DÚ – uč. str. 10/8 a – 2. odstavec

Př – uč. –  str. 8  – procvičování

Vl – uč. str. 5 – procvičování

S pozdravem Iris Dvořáková

 

10. 9. 2021

Dobrý den, posílám důležité informace:

V pondělí 13. 9. se konají třídní schůzky od 17: 00 hodin – prezenčně (přítomen pouze jeden rodič, roušky, odstupy ).

Vánoční focení – pro zájemce

15. 9.  Vánoční fotografování jednotlivců (300Kč,-) 

Pokud se vaše dítě fotografovat nebude, napište na lístek:

Jméno dítěte:                                       Třída:

O fotografování nemám zájem.

Podpis rodiče:

Vyplněný lístek pošlete po dítěti do školy.

20. – 21. 9. – srdíčkové dny

Učivo z ČJ 

čítanka, čtení na známky

DÚ – recitace básničky, čítanka str. 7 (Dělání); na 17. 9. (pátek)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

9. 9. 2021

Dobrý den, posílám učivo:

Vl – uč. str. 3,4; PS str. 4/cv. 1, 2

Př – uč. str. 6, 7; PS str. 4/celou

ČJ –  uč. str. 7, 8 celé + DÚ – uč. str. 10/8a) – 1. odstavec

Placení pracovních sešitů:

Číslo účtu a variabilní symbol naleznete v žákovské knížce.

Prosím, uhraďte během čtrnácti dnů.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem I. Dvořáková

 

8. 9. 2021

Dobrý den,

zítra 9. 9. bude probíhat poslední testování

S pozdravem I. Dvořáková

 

3. 9. 2021

Dobrý den,

v pondělí je výuka dle rozvrhu.

Sběr starého papíru: 14. – 16. 9.

V pondělí 13. 9. – třídní schůzky

S pozdravem I. Dvořáková

1. 9. 2021

Dobrý den, vážení rodiče,

posílám důležité informace k chodu výuky od 2. a 3. 9. 2021:

 

2. a 3. 9. končí výuka 11:40 

Žáci si přinesou: přezuvky, svačinu, blok na psaní, penál a vyplněnou žákovskou knížku

 

Vyplňte 1. stránku v žákovské knížce- zítra proběhne kontrola údajů.

Zítra se ještě neučíme, tudíž učebnice dětem zítra nedávejte.

V pátek 3. 9. budeme nadepisovat sešity.

Pokud nebude žák chodit do ŠK nebo ŠD, musí mít lísteček , že odchází sám.

S pozdravem Iris Dvořáková 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče a milé děti,

vítám vás na stránkách 4. A.

Všechny důležité informace budete dostávat prostřednictvím těchto stránek.

 

Škola začíná ve středu 1. září v 8:00 hodin – vstup do budovy v rouškách

– po příchodu je potřeba vydezinfikovat ruce

– třída 4. A se nachází jako v loňském roce v 1. patře

– výuka končí 8: 45 hodin – po skončení výuky odchází žáci na oběd nebo domů

– pro nutné případy bude dohled nad žáky po skončení výuky zajištěn 1. 9. 2021

– oběd 9:00 hodin

– paní vedoucí jídelny, žádá o zaplacení obědů, pokud platba ještě neproběhla

– pokud budete potřebovat ve školním roce 2021/2022 pro své dítě zajistit dohled v odpoledních hodinách, kontaktujte v této záležitosti paní Hromasovou. Předejte písemný požadavek 1. 9. 2021 v 9:00 hodin ve vestibulu nové budovy nebo zašlete na E- mailovou adresu: renata.hromasova@zschvaly.cz

– pozdější požadavky by nemusely být uspokojeny – pro omezenou kapacitu

 

Chtěla bych vám popřát úspěšný vstup do nového školního roku 2021/2022.

Třídní učitelka Iris Dvořáková