ROZVRH HODIN 3.B TŘÍDA  ONLINE VÝUKA od 3.5. - 7.5. 2021

DEN I.                                  08.00-08.45  II.                        09.00- 09.45 III.                          10.00-10.45 IV.                           11.00-11.45
PONDĚLÍ Angličtina                       Hanka Vacková/Jana Zikmundová Matematika Český jazyk Český jazyk - literatura
ÚTERÝ Český jazyk Matematika Prvouka  
STŘEDA Český jazyk Matematika Doučování ČJ Kania Ksawery  Angličtina Hanka Vacková
ČTVRTEK Angličtina                       Jana Zikmundová Matematika Český jazyk Prvouka
PÁTEK   Matematika Český jazyk Český jazyk - literatura

 

Prezenční výuka od 10. 5. do 14. 5.

Středa 12.5.

ČJ - skloňování pod. jm. - skupinová práce, diktát

uč. str. 166/ 12

DÚ - pracovní list - přídavná jména - dokončit

M - dělení se zbytkem, 5ti minutovka

PS - str. 32/1,2,3 - kdo nestihl 3 cv. dokončí za DÚ

PRV - Jak rosteme a vyvíjíme se - uč. str. 65 - PS str. 59

HV - stupnice C-dur, noty - test

DÚ -  pracovní list - zakreslit noty do notové osnovy

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 8 - televizní pořady, kanály a časové údaje.

INFO

Na pátek si žáci přinesou cvičební úbor na TV. Za příznivého počasí budeme cvičit venku. V opačném případě budeme ve třídě.

20. 5. - proběhne sběr starého papíru

 

Úterý 11.5.

ČJ - uč. str. 165 cv. 9, skupinová práce - skloňování pod. jm.

Pracovní list, práce na IT

M - uč. str. 97 cv. 9

DÚ - uč. 98/10 - 3 sloupce + kontrolu

PRV - naše zdraví uč. str. 64 

Psaní - str. 24

 

 

Pondělí 10.5.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 8 - televizní pořady, kanály a časové údaje. Otázky: What channel is it on? What time is it on, etc.

M - dělení se zbytkem

uč. str. 96 - celá

DÚ - pracovní list dle zadání

ČJ - psaní - str. 22 celá

DÚ - str. 23 - opis básně

PRV - třídíme odpad, chránění živočichové a rostliny, uč. str. 63

Zítra si děti přinesou hrací kostku

 

 

 

 

Distanční výuka od 3.5. - 7.5.

 

Pátek - 7. 5.

M - dělení se zbytkem

Matýskova mat. https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU

uč. str. 95 cv. 1 - zápis do sešitu

PS - str. 33 cv. 5

DÚ - PS - 33/2,3,5

ČJ - pády podst. jmen

Procvičujte na školákově:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

PS - str. 46 cv. 8 - dokončeno

ČT - víkendové čtení oblíbené knihy. Zapisujte si přečtené knihy do čtenářských deníků.

INFO

Prezenční výuka od 10. 5. - 15.5. - učíme se dle školního rozvrhu.

V pondělí ráno se opět testujeme. Sraz v 7:10h u bočního vchodu do TV. Prosím příjít včas!!!

Ukázka nového testování

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Žáci si na pondělí přinesou pracovní listy, které jsem rozdala na on-line výuku.

V neděli 9.5. je" Den matek". Děti nezapomeňte na maminky.smile

 

Dnes slavíme Den matek – Príma receptář.cz

Přeji krásný víkend

 

Čtvrtek 6.5.

M - dělení se zbytkem

Matýskova mat.

https://www.youtube.com/watch?v=iz2YZKRainE

DÚ - PS - str. 33 cv. 1

ČJ - pády podst. jmen

uč. str. 164 cv. 6

Ps - str. 45 cv. 6, str. 46 cv. 7,8 - dokončíme zítra na on-line

DÚ - pracovní list č. 3 cv. 2a,3 - určit i rody podst. jmen.

PRV - uč. str. 62 - chráníme přírodu

PS - str. 54 - celá

DÚ - str. 55 - celou

 

AJ - skupina AJ1 (Vacková) - jsme v 8. lekci, dělali jsme poslechová cvičení. Nová slovní zásoba - tv programy

 

 

Středa - 5.5.

ČJ - rody a čísla pod. jmen

PS str. 44 - kontrola dú, cv. 3 společně

DÚ - str. 45 cv. 4,5 + zaslat do MS - Teams - pracovní list str. 41

M - opakování násobení a dělení, zkoušení

Samost. práce - barevná matematika

PRV - vyplňte KVÍZ v MS - T

AJ - skupina AJ1 (Vacková) - začali jsme 8. lekci, k 7. se vrátíme krátce příští týden ve škole. Úkol na pondělí 10. května je zadán v teams.

Připomínám zítřejší hodinu  v 8:00 (náhrada za pondělní odpadlou).

 

Úterý - 4.5.

ČJ - rod  a číslo podstatných jmen

uč. str. 159 cv. 2,3, str. 160 - tabulky + zápis do sešitu

Ps str. 44 cv. 2 - dokončit za DÚ

M - dělení jednoc. číslem

uč. str. 94 cv. 2,4

Ps - str. 31 cv. 1,3

DÚ - str. 31 cv. 4,5,6

Rychlíci si mohou spočítat pracovní list str. 42 nebo barevné počítání s kuchařem.

PRV - uč. str. 60 Čím se živí živočichové.

DÚ - zápis do sešitu + Ps str. 53 - celá

ČT + psaní - pís. str. 19, 20 - dopsat do pátku

VV + PČ - vymyslete dárek pro miminku. V neděli 9.května je "Den matek"laughing

Kytice, Růže, Růžový, Jasný, Ke Dni Matek, Narozeniny

 

Pondělí - 3.5.

M - dělení násobků deseti jednocif. číslem

uč. str. 94 cv. 1 do sešitu

DÚ - 94/2 - poslední tři sloupce do sešitu D

ČJ - číslo podstatných jmen

uč. str. 158/ 1

PS - str. 43 cv. 1 + DÚ - dokončit sloupečky

ČT - čtení s porozuměním Hurá na kajak 4.část - DÚ

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=608fdb70557a1

 

 

 

 

 

 

Prezenční výuka od 26.4. - 30.4.

Pátek 30.4.

M - Geometrie - přenášení úseček, střed úsečky

uč. str. 129,130, PS str. 43 cv. 1,2,3

DÚ - uč. str. 129 cv.

ČJ - pádové otázky, rody podstatných jmen, číslo pod. jm.

Hurvínek skloňuje kočku - poslechová ukázka

TV - vycházka

INFO

Od pondělí bude probíhat opět distanční výuka. Týden od 3.5. - 7.5.2021

Rozvrh hodin máte v horní části webových stránek.

Žákům jsem rozdala nové pracovní listy, které budeme potřebovat během on-line výuky.wink

 Jaro a jarní poezie. Halas, Seifert, Zahradníček, Hrubín, Sládek, Noha,  Žáček, Nezval, Neruda, Toman, Hálek, Neumann, Wolker

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek  29.4.

ČJ - tvary podstatných jmen, pádové otázky

uč. str. 164 Pamatujte si!

Zápis do šk.sešitu. Práce na IT.

DÚ - vyskloňovat podst. jméno AUTO

M - 5ti min. násobení násobků 10

uč. str. 93 cv. 5,6 - ústně  cv. 7 - do sešitu

VV + PČ Zeměkoule. Kombinovaná technika

Den Země 22.4. Píseň J.Uhlíř, Z. Svěrák Chválím tě Zěmě má

https://www.youtube.com/results?search_query=chv%C3%A1l%C3%ADm+t%C4%9B+zem%C4%9B+m%C3%A1

INFO

Zítra geometrie.

Dnes jsem dětem rozdala testy z ČJ, diktátové sešity, testy z PRV, 5ti min. Zapsáno v Bakalářích. Prosím rodiče o podpis v ŽK str. 18

Čtvrtek  29.4.

ČJ - tvary podstatných jmen, pádové otázky

uč. str. 164 Pamatujte si!

Zápis do šk.sešitu. Práce na IT.

DÚ - vyskloňovat podst. jméno AUTO

M - 5ti min. násobení násobků 10

uč. str. 93 cv. 5,6 - ústně  cv. 7 - do sešitu

VV + PČ Zeměkoule. Kombinovaná technika

Den Země 22.4. Píseň J.Uhlíř, Z. Svěrák Chválím tě Zěmě má

https://www.youtube.com/results?search_query=chv%C3%A1l%C3%ADm+t%C4%9B+zem%C4%9B+m%C3%A1

 

 

Středa 28.4.

ČJ - slovní druhy, tvary podstatných jmen, diktát

uč. str. 157 cv. 2,3

M - práce ve skupině, násobení a dělení, násobení násobků deseti jednocif. číslem, pětimin.

uč. str. 93 cv. 1

PRV - opak. test. Otázky z PS str. 56-57

HV - stupnice C-dur. Naučit se názvy not.

INFO

Zítra se testujeme. Sraz v 7:20h na stejném místě. Poprosím o včasný příchod.

 

Úterý 27.4.

ČJ - podstatná jména, tvary slov

Uč. str. 156 cv. 1a,b - zápis do sešitu

DÚ - pracovní list str. 68 - číst básničku s danými slovy

M - násobení jednociferným číslem

Práce na IT. Pracovní list.

DÚ - PS str. 30 cv. 1  dokončit + cv. 2

PRV - bezobratlí živočichové uč. str. 60

PS str. 51 - celá

ČT - čtení s porozuměním - Hurá na kajak

 

Podnělí - 26.4.

M - uč. str. 92 cv. 1,2,4

PS - str. 30 cv. 4

DÚ - str. 30 cv. 3,7

PRV - bezobratlí živočichové uč. 60

DÚ - udělat krátký zápis do sešitu + obrázky.

Ve středu si napíšeme opakovací test na téma rostliny a živočichové.

ČT - Děti Bullerbynu

Třídnická hodina - sebehodnocení, chování žáků, pravidla třídy, porušení pravidel

 

 

 

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - změna v rozvrhu online výuky z důvodu výuky některých tříd ve škole.

Hodinu budeme mít online:

Po - 8:00 (náš tradiční čas)

St - 11:00 (o hodinu později)

 

Distanční výuka od 19.4. - 23.4. 2021

Pátek 23.4.

M - G - přenášení úseček uč. str. 129 cv. 1

Rýsování do sešitu

ČJ - uč str. cv. 152 cv. 5 , cv. 3, 4

ČT - Boháč a chudák str. 138, 139, 140

Písanka - str. 19- polovina cvičení

INFO

V pondělí 26.4. proběhne třídnická hodina. Konec vyučování 13:30h.

V pondělí se testujeme. Sraz v 7:20h u bočního vstupu do TV.

Učíme se podle školního rozvrhu. Źáci si přinesou složku s pracovními listy.

Přeji hezký víkend.

Kateřina Laluhová

 

 

 

Čtvrtek 22.4.

M - násobení a dělení 100

uč. str. 91 cv. 1,2,3

PS - str. 29 cv. 1,2,3,4

DÚ -str. 36 cv. 8/1. ,2. - sloupec

ČJ - slovní druhy ve větách, číslování slov

DÚ - uč. str. 152 cv. 5 - opsat 2 věty a určit slovní druh (1 - 10)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm

PRV - živočichové - obratlovci - savci, páci, plazi, ryby, obojživelníci

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

DÚ - zápis do sešitu uč. str. 58,59 + obrázky

 

 

Středa 21.4.

ČJ - opakování slovních druhů

DÚ - procvičovat slovní druhy

https://www.gramar.in/cs/#3

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

M - násobení , dělení 10, 100

uč. str. 90 cv. 13,4

Procvičit si můžete na tomto webu

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm

 

PS  str. 28 cv. 3

DÚ - str. 28 cv. 4,5

PRV - živočichové

DÚ - zápis do sešitu ze str. 56,57

HV - napište si do notové osnovy stupnici C-dur, popište názvy not

Slíbená písnička

https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw

 

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - 7. lekce, hodiny, šk. předměty, budeme cvičit sloveso mít (I've got, You've got, She's got, etc.)

dobrovolné procvičení:

hodiny: https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/

školní předměty:

quizlet: https://quizlet.com/_9qdgbr?x=1jqt&i=374w7s

liveworksheets: 

https://www.liveworksheets.com/yp15358xn

https://www.liveworksheets.com/dj266531so

 

 

Úterý 20.4.

ČJ - částice, citoslovce

zápis  do sešitu, poznávání slovních druhů, řazení do skupin

DÚ - naučit se slovní druhy 1 - 10. Zítra diktát slov + číslování slov. druhů

M - násobení 10,100

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm

uč. str. 89 - celá

PS - str. 28 cv. 1

DÚ - PS str. 28 cv. 2

PRV - živočichové uč. str. 56, 57

DÚ - zápis do sešitu - společné znaky živočichů

Podívejte se ještě jednou na prezentaci

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm

Hezký den

 

Pondělí - 19.4.

M - uč. str. 86 cv. 4

Ps - str. 27 cv. 2,4

DÚ - str. 27 cv. 3,5 - zítra kontrola na on- line

ČJ - spojky - procvičení na tomto webu

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/spojky2.htm

DÚ - uč. str. 145 cv. 2a - poslat do MS - T

PRV - živočichové, společné znaky živočichů - uč. str. 56, 57 - pročíst

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - jsme v 7. lekci, říkáme, kolik je hodin,

budeme se učit školní předměty a opakovat sloveso mít. Úkol: kvíz v ms teams

 

 

 

 


Pátek 16.4.

M - geometrie - kružnice

PS - str. 41,cv. 6 , str. 42 cv. 1,2,4,5

DÚ - pracovní list - 1.2,3

Hledáme skřítka parkovníčka. Logické hry, hlavolamy, logico. Geo Set - prostorové stavby. 

Psaní - kniha přítel člověka. Vypravujeme si o knihách. Hrdinové knih.

DÚ - písanka str. 17 - ekokoutek.

Hezký víkend a v pondělí se budu těšit na on-line. Rozvrh hodin je již zapsán v MS - Teams.

Kateřina Laluhová

 

Distanční výuka: příští týden (týden 19. - 23. dubna)

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - změna v rozvrhu online výuky z důvodu výuky některých tříd ve škole.

Hodinu budeme mít online:

Po - 8:00 (náš tradiční čas)

St - 11:00 (o hodinu později)


Čtvrtek 15.4.

ČJ - spojky - vyvození učiva, zápis do sešitu

Spojky ve větách. Tvoříme věty se spojkami podle obrázků.

DÚ - str. 78

Oprava diktátů + vyjmenovaná slova - pravopis. Doplnění i,í,y,ý

M - zaokrouhlování na stovky a desítky. Opakování násobilky - hra "Kdo jsem"

PS - str. 26 cv. 3,4

DÚ - str. 27 cv. 1

VV, PČ - jarní skřítci, víly - prašné křídy

Poslech relaxační hudby - jaro

 

INFO

Dnes jsem žákům rozdala výpisy vysvědčení. Žákům zůstávají.

Zítra máme M-G - nutné kružítko, pravítko, tužky, sešity.

Místo TV - bude 1 hodina G, 2.hodinu - pokud bude hezky půjdeme na procházku.Pokud bude pršet, budeme mít logické hry.

 

 

 

Středa 14.4.

ČJ - předložky uč. str. 143 cv. 5,6

Číslování slovních druhů.

DÚ - opakovat slovní druhy. Zítra krátký test.

M - zaokrouhlování  na 100

Písemný test +, - do 1000

PRV - projektová hodina - rostliny

HV - poslech písní, oběd

 

Úterý 13.4.

ČJ - slovní druhy - předložky

uč. str. 141 cv. 1 práce u tabule

Pracovní list - předložky - věty, hledání předložek

DÚ - PS str. 42 cv. 12 - dokončit

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm - procičujte na tomto webu

M - zaokrouhlování na stovky

uč. str. 86 cv. 1,2 - zápis do školního sešitu

DÚ - str. 26 cv. 1,2

PRV - rostliny - opakování

DÚ - na zítra si děti přinesou různé obrázky rostlin (stromy, keře, plody, užitkové rostliny, okrasné rostlin, polní plodiny atd.. vystřihnout např. z letáků, starých časopisů, nakreslit, vytisknout atd...) Budeme je lepit.

Čtení - uč. str. 132,133,134

INFO

13. 4. Sběr papíru byl vzhledem k nastaveným opatřením zrušen. Děkujeme za spolupráci.

Děti z distanční výuky si mohou vyzvednout oběd od 11:00 - 13:15 hod. (zadní vchod školní jídelny) 

 

Pondělí 12.4.

M - pracovní list - opakování násobení a dělení - barevné počítání

PRV - květy, plody uč. str. 53

Ps str. 50 cv. 1

DÚ - PS str. 50  - dokončit

ČT - poučení, hygiena, bezpečnost, odchod na oběd ve 12:00h

 

Distanční výuka od 6.4. - 9. 4.

12. 4. Třídní schůzky – ONLINE (MS Teams) 16:30h

2. 4. Třídní schůzky s vedením školy – od 19:00, řešení případných dotazů, rozbor dotazníkového šetření

Čtvrtek 8.4.

M - pamětné sčítání a odčítání

Práce s pracovním listem.

Na zítra si děti připraví pomůcky na geometrii. Kružítko, pravítko, tužku, pracovní list "Rýsování kružnic"

ČJ - zájmena

Procvičení zájmen ve větách. Hlavolamy.

Na zítra si děti připraví pracovní listy str. 72 - zájmena ve větách a číslovky str. 44

PRV - uč. str. 52 - květy rostlin - krátký zápis do sešitu

DÚ - PS str. 49 -celá

VV - nakresli oblíbeného hrdinu z filmu nebo pohádky. Libovolná technika.

PČ - pomáháme na zahradě, kypříme, sejeme, sázíme, zaléváme...

 

Středa 7.4.

ČJ - zájmena, procvičování + zápis do sešitu

uč. str. 141 cv. 1,2

DÚ - nachystat si pracovní list zájmena str. 52

M - uč. str. 85 cv. 4,7

PS str. 25 cv. 2,4,5

DÚ - dokončit str. 25 cv. 3 + připravit si pracovní list str. 32

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - opakovali jsme (1. - 6. lekce). Úkol zadán v ms teams.

 

Úterý 6.4.

ČJ - opak. slovní druhy, vyjmen. slova

Zájmena - uč. str. 140,141 - pamatuj

Práce na školákově.

M - odčítání celých stovek

Uč. str. 84 cv. 1, 2

PS - str. 25 cv. 1

DÚ - ps str. 25 cv. 5

PRV - části kvetoucích rostlin

Uč. str. 50, 51 - pročíst

DÚ - udělat zápis do sešitu

Číst oblíbené knihy.

 

Distanční výuka od 29. 3. - 31. 3. 2021

Středa 31.3.

ČJ -  Slovní druhy -  opakování

PS - str. 41 cv. 11

M - sčítání stovek

Uč. str. 83 cv. 1,2,3

PS str. 24 cv. 1,3,4,5 + on line cvičení matem.

PRV -  uč. str. 50 - pročíst. Do sešitu nakreslit obrázek rostliny (např. rajče) a popsat její části.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - dělali jsme poslech o počasí na str. 32, hráli bingo a zkoušeli tvoření otázek (It is sunny - Is it sunny?, atd.). Úkol nezadán.

 

INFO

1. 4. Velikonoční prázdniny - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

2. 4. Státní svátek - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

5. 4. Velikonoční pondělí - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

Přeji hezké prázdniny

Kateřina Laluhová

 

Úterý 30.3.

ČJ - slovní druhy ve větách.

Činnost s prac. listem - tvorba vět.

DÚ - napsat 4 věty.  V každé větě bude podst. jméno, přídavné jméno, číslovka, sloveso a příslovce.

 

M - odčítání do 1000 s přechodem přes 100.

Uč. str.82 cv. 1,2

DÚ - str. 82 cv. 7.  + Zaslat do MS - T - 5ti minutovku.

PRV - užitkové rostliny, rozdělení do skupin. Video

DÚ - zaslat do MS - T - zápisky ze sešitu.

 

Pondělí 29. 3.

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - věnovali jsme se hlavně poslechu o počasí. Úkol: PS str. 31/ cv. 8

Některým dětem se líbilo kreslení na sdílenou tabuli: přikládám odkaz, kde se dá tabule vytvořit:

https://collboard.com/

M - odčítání do 1000 s přechodem přes 100 uč. str. 81 - 1,2

Násobilka - opakování, převody jednotek

Zítra 5min na násobení a dělení.

ČJ - číslovky

uč. str. 139 cv. 3, 4

DÚ - str. 41 cv. 10

Čt - Hurá na kajak 2. díl - čtení na pokračování, pís. str. 12 (skup. chlapců)

PRV - samost. práce - polní plodiny - uč. str. 46,47. PS - str. 48 - dokončit

 

 

 

Distanční výuka od 22. 3. - 26. 3. 2021

Pátek 26.3.

M - G -kružnice

Uč. 127 cv. 4,5,  DÚ - PS str. 41 cv. 2,3,4,5 (na pátek po Velikonocích)

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c

Kružnice

 

ČJ - slovní druhy - číslovky

Uč. str. 138 cv. 1 , str. 139 - Pamatuj!   Práce na webu Školákov - vyhledávání číslovek

ČT - čít. str. 129, 130  Pís. tstr. 13 - DÚ - str. 14 celá - dopsat do konce března

INFO

1. 4. Velikonoční prázdniny - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

2. 4. Státní svátek - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

5. 4. Velikonoční pondělí - není prezenční a ani distanční výuka. Školní družina není zajištěna.

Přeji hezký víkend

 

Čtvrtek 25.3.

M - G - Kruh a kružnice

Kreslení kružnic, rýsování kružnic s kružítkem

DÚ - naýsovat kružnice na čistý papír nebo do sešitu G

M - jednotky délky - převody jednotek cm-mm

DÚ - na víkend. Prac. list str. 39 cv. 4,5 + prac. list - str. 9 cv. 3

PRV - prezentace - živočichové a rostliny našich zahrad

DÚ - Kvíz - rostliny - MS - T

DÚ - na úterý 30.3. uč. str. 46,47 - pročíst polní plodiny, udělat krátký zápis do sešitu. PS str. 48 - dokončit stranu.

 

 

Středa 24.3.

ČJ -slovní druhy - příslovce, jazyková rozcvička

uč. str. 137 cv. 4 - dokončeno

Zápis do sešitu - slovní druhy, číslování

M - G - jednotky délky, měření na mm, cm, dm, m,km - zápis

DÚ - uč. str. 116 cv. 3 - pamatuj, + cv. 5 - napiš do sešitu 5 různých věcí a změř jejich délku v cm, mm (např. guma, pero, tužka, plyšák, sešit ...)

Pracovní listy do G na převody jednotek budu zasílat do emailu i do MS - T

PRV - připomínám dú - prezentace na dané téma v zítra v on-line hodině

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - tvořili jsme otázky o počasí (Is it windy?, Is it sunny? etc.) - budeme pokračovat v pondělí. Úkol zadán v ms teams.

 

Úterý - 23.3.

ČJ - příslovce

Uč. str. 137 cv. 2,3 - ústně

DÚ - str. 137 cv. 4a - napsat 7 vět

M - G - opakování pojmů, obvod čtverce a obdélníku

Uč. str. 123 cv. 1,4

PS - str. 39 cv. 3,4,5

DÚ - str. 40 cv. 1,2,3

INFO - na čtvrtek si děti připraví kružítko, pracovní sešit, kulaté drobné předměty, které budeme obkreslovat. Např. mince, malá kolečka, hrníček atd...

PRV - užitkové rostliny uč. str. 45, 46

DÚ - udělat krátký zápis do sešitu  - str. 45 po obilniny na str. 46

Na čtvrtek připravit vypravování o rostlině či živočichovi.

Číst, vyprávět a komunikovat každý den.

Hezký den

 

Pondělí 22. 3.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 6 - weather, úkol: str. 28 v PS, zkontrolujeme na hodině ve středu

 

M - G - uč. str. 122,cv. 1 123 cv. 1 - obvod čtverce, obdélníku

PS - str. 39 cv. 1,2

DÚ - pracovní list str. 39 cv. 1,2,3 - po mravence

ČJ - slovní druh - příslovce - vyvození učiva

Uč. str. 136 cv. 1 - dokončit za DÚ. Naučit se poučku str. 137

Čtení na pokračování - Hurá na kajak.. Psaní (skupina holek) pís. str. 12

PRV - uč. str. 45,46,47  Užitkové rostliny - přečíst, naučit se

INFO

Zítra 23.3. proběhne třídnická hodina od 11:00h.

 

 

 

Distanční výuka od 15.3. -  19.3. 2021

Pátek 19.3.

M - G - rýsování ve čtvercové síti - čtverec, obdélník

Uč. str. 122 cv. 1,2

PS str. 38 cv. 1

DÚ - str. 38 cv. 2,3

ČJ - příd. jm.

Kontrola dú, práce na školákově, zápis do sešitu - přídavná a podstatná jména.

Čtení - o vyjm. slovech - Blýskáček, Pelyněk

Ekokoutek - sklo - vypravování

Přeji hezký víkend

 

Čtvrtek 18.3.

M - G - rovina, strany protější, sousední, rovinné útvary

uč. str. 121 cv. 2, PS str. 47 cv. 1,2,3

DÚ - PS str. 47 cv. 4,5,6,7

ČJ - slovní druhy  - ústní zk.

uč. str. 135 cv. 4

DÚ - PS - str. 40 cv. 9

PRV - okrasné rostliny uč. str. 44

DÚ - připravit si krátké povídání o zadané rostlině či živočichovi. Dlouhodobý úkol na příští čtvrtek.

Připomínám

Čtení - pracovní listy -   Blýskáček  Pelyněk - číst na pátek

Psaní - EKOKOUTEK - str. 11 - celá do pátku

Středa 17.3.

ČJ - přídavná jména - protikladná slova - školákov

PS - str. 39 cv. 6

DÚ - str. 40 cv.7,8 + naučit se poučky - podstatná jm., přídavná jm., slovesa. Budu zkoušet!!!

Do dnešního dne zaslat vodníka. MS - T

M - G - Rovina, rovinné útvary

uč. str. 120 cv. 4,6,7,8 - ústně

uč. str. 121 cv. 1

PS str. 46 cv. 2,3,4,5 

DÚ - dokončit 5 cv.

DÚ - poslat do MS - T - práci z hodiny. 5 úkolů z rýsování.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - začali jsme novou lekci číslo 6. - počasí. Během dneška zašlu na e-maily novou slovní zásobu. Na zkoušení z přítomného průběhového času zbývají v pondělí tři děti. Úkol dnes nezadán, téma začínáme. Vhodné odkazy k dobrovolnému procvičení:

https://www.liveworksheets.com/qt362687ij

https://www.liveworksheets.com/bx611872ly

návod k odevzdání je vložen zde níže u dne 18. 1. 2021

Přikládám zase stránku na webu quizlet, pokud by ji někdo chtěl využít k procvičení slovní zásoby: https://quizlet.com/_99lhec?x=1jqt&i=374w7s

Ještě chci připsat: Prosím, kdyby někdo potřeboval s něčím pomoci, napište mi na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. je možné si domluvit individuální online schůzku, nebo konzultaci ve škole.

 

PRV - uč. str. 44 - pročíst kapitolu Okrasné rostliny

HV - naučit se písničku Voláme sluníčko uč. str. 66, 67 - příští týden budu zkoušet!!!

 

Úterý 16.3.

ČJ - uč. str.133 cv. 1,3 + PAMATU!

DÚ - Kvíz v MS - Teams

DÚ - napsat věty do sešitu - D.  Školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vlastnosti-2.html

M - G - opačné polopřímky, rovina, prostor

https://www.youtube.com/watch?v=5cy8qTm1o9s

 

DÚ - pracvoní list str. 41 cv. 2,3

PRV - PS str. 47- dokončení

Čtení - pracovní listy -   Blýskáček  Pelyněk - číst na pátek

Psaní - EKOKOUTEK - str. 11 - celá do pátku

 

 

Pondělí 15.3.

Celý týden GEOMETRIE

M - geometrie - opakování

Opačné polopřímky - uč. str. 118

https://www.youtube.com/watch?v=r4Pi51hgBTY

PS - str. 45 cv. 1

DÚ - PS str. 45 cv. 2,3,4

Zítra si děti připraví pracovní list str. 41 - polopřímka, opačné polopřímky

ČJ - přídavná jména - dom. mazlíčci

Školákov - on line cvičení

DÚ - PS str. 39 cv. 5 - jen po přídavná jména

PRV - léčivé, jedovaté a chráněné rostliny

Samost. práce

PS - str. 47 cv. s domečkem a knihou

AJ - skupina Aj1 (Vacková) přítomný průběhový čas, úkol zadán v ms teams, příští hodinu zkoušení ze slovíček, která jsem zasílala e-mailem (I'm diving, They are singing, etc).

Možnost online procvičení zde: https://quizlet.com/_9fhr0q?x=1jqt&i=374w7s

 

 

Distanční výuka od 8.3. -  12.3. 2021

Pátek 12.3.

M - násobení a dělení, sčítání do 1000

PS - str. 4,5 - dokončit

ČJ - přídavná jména - vyvození učiva, zápis do sešitu

Jaký je pes? Hledání přídavných jmen.  Vypravování o domácích mazlíčcích.

Čtení - báseň Buzení

Psaní str. 10 - celá

Připomínám DÚ do - VV, ČJ - košík, Kvíz - PRV. Dnes odevzdat do MS-T

INFO

Od pondělí do pátku 15.3. - 19.3. budeme mít GEOMETRII. Děti si připraví pravítko, sešit, PS - 1.díl - oranžový, učebnici.

Na pondělí si děti připraví do ČJ oblíbené plyšové zvířátko. Kdo má možnost mít u sebe domácího mazlíčka, může být i živý mazlík.wink

Přeji krásný víkend.

Co dělat při setkání s cizím psem a jak se bránit při útoku | Colosus.cz

 

 

 

 

 

Čtvrtek 11.3.

M - odčítání do 1000 s přechodem přes 100

uč. str. 81 cv. 1,2 do sešitu

PS str. 23 cv. 1,2,3

DÚ - pracovní list v emailu str. 31. Zaslat do pondělí. MS- T

ČJ - slovní  druhy - slovesa, podstatná jména

Čtení vět, doplnění sloves - práce na školákově

DÚ - pracovní list v emailu. Zaslat do pátku do MS- T.

PRV - léčivé, jedovaté a chráněné rostliny

uč. str. 41 + video ukázka

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4877-lecive-nebo-jedovate?vsrc=vyhledavani&vsrcid=l%C3%A9%C4%8Div%C3%A9+byliny

 

DÚ - krátký zápis do sešitu

Již je zadán Kvíz o rostlinách v MS Teams. Můžete posílat do pátku.

VV - nakreslit 3 jarní květiny do pátku12.3. Již zadáno.

PČ - připravte ovocný pohár nebo zeleninový salát. Pošlete fotografii do MS - T do příštího čtvrtku do 18.3.

Přeji hezký den

 

Středa 10.3.

ČJ - slovesa

PS str. 38 cv. 4, pracovní list - společně na online + zápis do sešitu

Procvičit slovesa můžete na tomto webu.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=604898ac7090a

 

DÚ - nakreslit vodníka + napsat 15 - 20 sloves (do čtenářského deníku) Odevzdat do příští středy 17.3.) MS - Teams

M - sčítání do 1000 přechod přes 100. Rozklady, zápisy. Pracovní list, - společně na online.

DÚ - uč. str. 80 cv. 8 - do sešitu M - D

PRV - samost. práce - úkol z minulé hodiny - zápis do sešitu uč. str. 40 + PS str. 46 dokončit.

Již je zadán Kvíz o rostlinách v MS Teams. Můžete posílat do pátku.

HV - uč. str. 71 naučit se naši oblíbenou písničku KOZEL - J. Nohavica. (vzpomeňte na školu v přírodě v Jizerských horách wink)

https://www.youtube.com/watch?v=vziw8OFlUIc

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - cvičíme přítomný průběhový čas (ve všech osobách jednotného i množného čísla).

Úkol: odevzdat tento list: https://www.liveworksheets.com/ps961299ez . Návod je vložen v ms teams a nebo zde níže u dne 18. 1. 2021

Hezký den

 

Úterý 9.3.

ČJ - slovesa

Uč. str. 132 cv. 3 - kontrola dú, cv. 4 - ústně

PS str. 38 cv. 3

DÚ - uč. str. 132 cv. 4 - písemně do sešitu D. Poslat do MS- T

M - sčítání do 1000 přes základ 100

Uč. str. 80 cv. 5, 6 - do sešitu

PS str. 22 cv. 2

DÚ - str. 22 cv. 4,5

PRV - kvetoucí a nekvetoucí rostliny

uč. str. 40, PS str. 46 cv. 1

DÚ - zápis do sešitu ze str. 40 + dokončit PS str. 46 - úkoly s knihou

VV - nakreslit 3 jarní květiny - libov. technika (malba, kresba, pastelky, křídy....) do pátku 12.3.

 

 

Rozvrh hodin pro distanční výuku naleznete v kalenáři v MS Teams. Zůstává stejný.

Věřím, že to opět všichni zvládneme.

Kateřina Laluhová

 

 
 

Třída:

 

3. B

8:00 -8:45

I.

9:00 – 9:45

II.

10:00 – 10:45

III.

11:00 – 11:45

IV.

11:50 – 12:35

V.

12:45 – 13:30

VI.

13:40 – 14:25

VII.

Pondělí

AJ 1. a 2. skup.

Hanka Vacková

 

Jana Zikmundová

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

 

 

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Prvouka

 

 

 

 

Středa

Český jazyk

Matematika

AJ - 1. skup.

Hanka Vacková

Doučování ČJ

Kania Ksawery

 

 

 

Čtvrtek

AJ - 2. skup.

Jana Zikmundová

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 

 

 

Pátek

 

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

 

 

 

Pondělí 8.3.

AJ - skupina Aj1 Vacková - přítomný průběhový čas. Úkol vložen v MS teams

M - opakování

Násobení, dělení, řády T,S,D,J, sudá a lichá čísla, písemné sčítání a odčítání

Čj - podstatná jména, slovesa

uč. str. 132 cv. 2a,b

DÚ - cv. 3 - napsat pouze slovesa

ČT - str. 128 báseň - Buzení - naučit se číst

Psaní - str.9( holky splněno)

 

 

Distanční výuka od 22. 2. - 26. 2.

Pátek 26.2.

M - sčítání do 1000

Uč. str. 79

PS str. 22 cv. 1 + on line cvičení

ČJ - slovesa

Kontrola dú, cvičení na školákově

PS - str. 37 cv. 2

Čt - kolibříci

Písanka - str. 5 - Měsíc, kosmonauti

Přeji krásné prázdniny

 

Čtvrtek 25. 2.

ČJ - slovesa

DÚ - vymyslet 10 - 15 sloves k obrázku uč. str. 131 cv. 1

M - odčítání do 1000

PS - str. 21 cv. 1, 2,3,5

DÚ - str. 21 cv. 4,6

PRV - uč. str. 39

DÚ - zápis do sešitu

 

Středa 24.2.

ČJ - opak. vyjm. slov - diktát

Podstatná jména - obecná, vlastní - rozdělení

DÚ - zaslat diktát do MS - Teams nebo do emailu

M - uč. str. 77 cv. 1,2

PS str. 20 - kontrola dú

DÚ - str. 20 cv. 5,6

PRV - samostatná práce

uč. str. 39 pročíst a udělat krátký zápis do sešitu

Rostliny rostou, vyvíjejí se a rozmnnožují

 

Talent Horních Počernic - soutěžní výstava. Těšíme se na vaše práce! Podrobnosti jsou v odkazu:

http://www.zschvaly.cz/attachments/article/226/Talent%20Horn%C3%ADch%20Po%C4%8Dernic%20-%20sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD%20v%C3%BDstava.pdf

Středa 24. 2.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - Lekce 5, četli jsme text na str. 26 v učebnici, zkoušeli jsme kvíz na mentimeter.com, úkol na prázdniny nezadán, v pondělí zkontrolujeme úkol na str. 26 v PS, cvičení 5. Děkuji za odevzdání dobrovolných úkolů na liveworksheets, okomentuji na hodině.

 

Úterý 23.2.

ČJ - opakování vyjm. slov po V - školákov - ústně

Procvičovat můžete na školákoě

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/vyber.htm

 

Podstatná jména - uč. str. 129 cv. 5a, str. 130 cv. 6a

DÚ - str. 130 cv. 7 - napiš do sešitu ČJ - D.  Rozděl slova na tři skupiny - osoby, zvířata, věci (zítra kontrola na on line)

M - odčítání s přechodem přes 100

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-15/

 

Uč. str. 76 cv. 1,2,3 , PS str. 20 cv. 1

DÚ - str. 20 cv. 3,4 (kontrola na on line)

Čtení - Kolibříci - prezentace dětí

PRV - pročíst uč. str. 38,39

Zápis do sešitu

Rostliny reagují na změny v přírodě - změna teploty a vzduchu. Květy rostlin se zavírají a otevírají. Stromy shazují na podzim listí.

Rostliny se pohybují - částmi svého těla např. slunečnice otáčí květ za sluncem. Pohybovat se mohou semena rostlin.

 

 

 

Pondělí 22. 2.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - přítomný průběhový čas (I am singing, you are singing, etc.) Úkol na středeční hodinu: PS str. 26/5

M - pamětné sčítání, příklady typu 432+59

Cvičení na školákově, zápis do sešitu

ČJ - opakování vyjm. slov

Podstatná jména - řazení slov do skupin, školákov, zápis do sešitu

Čtení - Kolibříci - prezentace dětí + psaní str. 6 - celá

 

 

 

Distanční výuka od 15. 2. - 19. 2.

Pátek 19.2.

M - kontrola dú pra. list str. 28

Pamětné + a - do 1000 , přechod přes základ 100

PS - str. 19 cv. 4,5,6 - kdo nestihl, dopočítá za dú

ČJ - podstatná jména

uč. str. 128 -129 cv. 1 - ústně, cv. 2 - zápis do škol. sešitu

ČT - str. 110- +115 - zkoušení

Pís. str. 8

Přeji hezký víkend

 

Důležité!!!

Zítra 19.2. - zrušena třídnická hodina. Přesunuji na úterý 23.2. od 11:00 hod. Již zadáno v MS - T.

 

Čtvrtek 18.2.

M - Sčítání - přechod přes základ 100

Uč. str. 75 cv. 5,6

DÚ - str. 75 cv. 7 (zaslat do MS -T)

ČJ - vyvození - podstatná jména

Práce na školákově + PS str. 37 cv. 1 - DOKONČIT ZA DÚ

PRV - Rostliny uč. str. 38,39 - společné znaky rostlin

DÚ - zápis do sešitu uč. str. 38 - VÝŽIVA, DÝCHÁNÍ A VYLUČOVÁNÍ + obrázek

 Image result for fotosyntéza

 

 

 

Středa 17.2.

ČJ - uč. str. 118 cv. 5a, 119 cv.6,7,8, 120 cv. 9

DÚ - str. 120 cv. 10

M - sčítání přes základ 100

Pracovní list str. 28

uč. str. 74 cv. 4a

DÚ - pracovní list str. 28 cv.  10

PRV - samost. práce uč. str. 38 - 39 pročíst Rostliny a společné znaky rostlin

DÚ - Kvíz - HOUBY - Teamsy do 18.2.

HV - str. 62 píseň Až já pojedu přes ten les

https://www.youtube.com/watch?v=Q_U5917I79I

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 5, přítomný průběhový čas, tvoření otázek, DÚ v ms teams a odeslán na e-maily.

Možnost dobrovolného procvičení:

https://quizlet.com/_9fhr0q?x=1jqt&i=374w7s

listy na webu liveworksheets: https://www.liveworksheets.com/jy864773yg nebo https://www.liveworksheets.com/zn38395eq

Návod k odevzdání je vložen zde trochu níže u dne pondělí 18. 1. 2021

 

 

 

Úterý 16.2.

ČJ - uč. str. 117,118 cv. 4a,  DÚ - 4b

M - uč. str. 71 cv. 1,2,3

PS - str. 19 cv. 1

DÚ - PS str. 18 - dopočítat

PRV - Houby - živé organizmy

PS - str. 45 - celá. Čtení zápisů

DÚ - zaslat zápis o houbách

Čtení - čít. str. 110 O princezně solimánské

 

Pondělí 15. 2.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 5 (přítomný průběhový čas - kladné věty, otázky) , úkol PS str. 24/cv. 1 (zkontroluji na hodině, nebo můžete poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

dobrovolné procvičení: tvoření otázky: https://wordwall.net/resource/10943028

dobrovolný úkol: Dělali jsme navigování, vydejte se na procházku a anglicky sepište plán cesty (go straight, turn left, etc.) Vyfoťte místo, pošlete mi fotku místa a popis cesty.

M - pamětné čítání a odčítání

On line cvičení - společně do sešitu

PS - str. 17 cv. 4

DÚ - str. 17 cv. 3 - zapiš do vytvořené tabulky

                    cv. 5

ČJ -opakujeme vyjmenovaná slova, cvičení na školákově - pravopis

Slovo a skutečnost

Uč. str. 116 cv. 1,2

DÚ - str. 117 - 118 - číst básničku

ČT - čít. str. 110 - 115 - O princezně solimánské. Číst každý den. V pátek budu zkoušet na on line výuce.

 

 

Distanční výuka od 8.2 - 12. 2.

Pátek 12.2.

M - str. 73 cv. 2,3 - odčítání

Pr. list str. 27 cv. 9

DÚ - pr. list str. 27 cv. 10,11,12 - poslat do Teamsů

ČJ - opak. vyjm. slov - B,L,M,P,S,V,Z

Cvičení na školákově. Zápis do sešitu.

ČT - čít. str. 108- 109 Kolibřík

DÚ - napsat do čtenářského sešitu informace o KOLIBŘÍKOVI. 6-8 vět + obrázek. (do 22. 2.) Zdání je i v Teamsech. Neposílat.

Psaní - str. 4 celá

TV - hrátky se sněhem, zimní radovánky, sáňkování, bobování, koulování

VV - otisky do sněhu, stopy zvířat

PČ - modelování se sněhem

besten Rodelbahnen Deutschlands

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 11.2.

M- uč str. 73, cv. 2,3 - sčítání do 100 s přechodem přes 10

DÚ - PS - str. 18 cv. 6,7,8 - jen sčítání

ČJ - opakování - vyjmenovaná slova po V,Z, slova v jiném tvaru, slova příbuzná

Uč. str. 115 cv. 1,2,3,4

cv. 4 - písemně do sešitu

DÚ - pracovní list - str. 30 - zaslat do Teamsů

PRV - Houby - uč. str. 37 

DÚ - udělat krátký zápis do sešitu + nakreslit a popsat Stavbu těla hub  (na 16. 2.)

ČT - čít. str. 108 - 109 O kolibříkovi

 

Středa 10.2.

ČJ - uč. str. 112,113

Diktát - opis vět. Pravopis slov po vyjm. slovech  Z,V.

DÚ - zaslat diktát ke kontrole

M - pamětné sčítání a odčítání

Práce s pracovním listem. Školákov. Řazení čísel podle posloupnosti.

DÚ - zaslat číselnou řadu z 9.2.

DÚ - pročíst v uč. str. 70, 71 - jednotky hmotnosti, jednotky objemu.

PRV - téma Houby uč. str. 37 - pročíst

HV - zatančit si rytmický tanec

AJ  - skupina Aj1 (Vacková) - čtení, navigování po městě, nový úkol nezadán.

 

Úterý 9.2.

ČJ - uč. str. 112 cv. 1,2,  cv. 4 písemně do sešitu

DÚ - str. 112 - 113 Ježek - číst a odůvodnit pravopis

M - uč str. 70 cv. 1,2,3,5

DÚ - uč. str. 70 cv. 5 - výsledky seřadit od největšího čísla po nejmenší. Psát do školního sešitu.

PRV - PS str. 40,41 - kontrola dú + opakování živá příroda

DÚ - uč. str. 36 - přečíst + udělat zápis do sešitu. Nakreslit obrázky nebo nalepit (rostlina, zvíře, houba, člověk).

 

 

Pondělí 8. 2.

Aj  - skupina Aj1 (Vacková) - lekce 4 - navigování ve městě. Úkol vložen v MS teams a odeslán na e-maily.

M - uč str. 68, cv. 3a,b - slovní úlohy

          str. 69 cv. 4,5,6

DÚ - PS . str. 18 - prostřední část (šedý sloupec+ 4,5)

ČJ - opakování vyjm. slov

PS str. 36 cv 2 celé

DÚ - str. 36 cv. 3 - poslat ke kontrole do Teamsů nebo do emailu. Zítra do 14:00 h.

 

 

 

 

Distanční výuka od 1.2. - 5.2.

Pátek 5.2.

ČJ - opakování vyj. slov po Z na školákově

Čtení s porozuměním - gramar.in, rozbor básně

Psaní - pís. str. 2

M - G - uč. str. 117

PS - 1. díl str. 44 - celá

DÚ - zaslat ke kontrole str. 44

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 4.2.

ČJ - opakování vyjm. slov. uč. str. 107 cv. 4 - ústně

PS - str. 35 cv. 2,3

DÚ - PS - str. 35 cv. 1 dole - zaslat ke kontrole do Teamsů nebo emailu

M - Sčítání a odčítání do 1000 uč. str. 68 cv. 1,2

PS str. 15 cv. 1,2,3

DÚ - str. 15 cv. 6

PRV - Živá příroda

On line cvičení, uč. str. 36 + DÚ - PS str. 41 - kašpárek

 

Středa 3.2.

ČJ - diktát - zaslat ke kontrole do 4.2. do 8:00h

Práce s textem Prac. list str. 60 - DÚ - dokončit str. 60 (založit do složky)

M - kontrola dú

PS - str. 26 cv. 4,5 - společně

Prac. list str. 25 - DÚ - dokončit cv. 3 ( zítra kontrola na on line)

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - jak někoho navigovat (go straight, turn left, etc.) Úkol PS str. 23/8

V pondělí kontrola obou úkolů PS 22/6 + 23/8

HV -poslech J.S. Bach - Chorální předehra.

https://www.supraphonline.cz/album/429-bach-skladby-pro-varhany?trackId=7282

Píseň - Komáři se ženili

https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U

 

 

Úterý 2.2.

ČJ - vyjmenovaná slova po Z.

Prezentace na on line. Uč. str. 105, 106 cv. 1

PS - str. 35 cv. 1

M - uč. str. 67 cv. 1,2

DÚ - PS - str. 14 cv. 4

PRV - prezentace projektů o planetách sluneční soustavy.

ČT - uč. str. 101 - 107 J. Trnka - Zahrada

Pís. 2. díl str. 1 - celá

 

Pondělí 1.2.

M - uč. 66 cv. 1,2,3,4

PS - str. 14 cv. 1

DÚ - str. str. 14 cv. 2,3,6

ČJ  - PS str. 34 cv. , uč. str. 104 - Pamatuj!

DÚ - str. 104 cv. 11

Online řešení úloh: Čtení s porozuměním (gramar.in)

PRV - projekt o planetách. Zítra prezentace na on line.

VV - do pátku 5.2. nakresli nebo namaluj zimní sport nebo zimní sporty. Pošli do MS - Teams nebo emailu.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - čtení; úkol: PS str. 22/6

 

 

Distanční výuka 25. 1. - 28. 1

 

Čtvrtek 28. 1.

AJ ( Zikmundová)

pracujeme v 5. lekci, tvoříme otázku na přítomný čas průběhový - viz. PS strana 24/1 a 2

vysvětlujeme si slovosled v otázce v přítomném průběhovém čase, děti mají zápis v sešitě

mají se naučit význam tázacích zájmen - Who( kdo), Where ( kde), What( co)

Dú: napsat dopis kamarádovi z dovolené PS strana 2/6

ČJ - procvičujte vyjmenovaná slova

M - procvičujte násobilku, pamětné +, - do 100, 1000

PRV - Projekt o planetách. Prezentace projektu bude v úterý 2.2.

PAXI - Sluneční soustava (česky) - YouTube

Zobrazit zdrojový obrázek

Přeji Vám krásné pololetní prázdniny a děkuji rodičům za spolupráci.smile

29. 1. Pololetní prázdniny - nebude prezenční a ani distanční výuka. Vzhledem o opatření MŠMT nelze realizovat školní družinu pro případné zájemce.

 

 

Středa 27.1.

 

ČJ - kontrola dú, uč. str. 102 cv. 6 - ústně i písemně do sešitu škol.

DÚ - procvičovat předpony vy, vý na školákově Vyjmenovaná slova po V procvičování (skolakov.eu)

M - uč. str. 65 cv. 1,2, 

PS - str. 13 - celá

DÚ - uč. str. 64 cv. 5 + str. 65 cv. 3 - vše do sešitu M - D

ČT - čít str. 99-100 Hejkal, písanku dopisovat

PRV - uč. str. 32,33,34,35 - pročíst. Vybrat si jednu planetu a napsat  o ní zajímavé informace do sešitu prv + nakreslit nebo nalepit obrázek planety. Mini projekt budete představovat na online hodině příští týden v úterý 2.2.

 Aj - skupina Aj1 (Vacková) - předložky místa (next to, opposite, between), obchody. Úkol nezadán,

na zkoušení z nemocí nám v pondělí zbývají čtyři děti.

Online procvičení (nepovinné): https://wordwall.net/resource/7063070

Úterý 26.1.

ČJ - slova s předponou vy, vý

Předpona vy-, vý- ZŠ Krčín - YouTube

 

Zápis do sešitu

DÚ - uč. str. 102 cv. 5a - napsat slova do sešitu ČJ - D

M - uč. str. 63,64 - čítání do 1000

On-line cvičení - obchodování. Počítání bankovek, mincí.

DÚ - PS str. 13 cv. 1,3,6

PRV - Teplo a světlo, uč. str. 31, PS - str. 39

DÚ - nalepit do sešitu značky počasí ze str. 39 + zapsat a zakreslit značkou počasí, které ten den převládá. Zapisujte po dobu jednoho týdne.

Zápis do sešitu:

Teplo a světlo

Teplo a světlo patří mezi základní podmínky života na Zemi.

Teplo a světlo nám dává Slunce, které je zdrojem energie.

Světlo potřebují také zelené rostliny, které vytváří kyslík. Kyslík je nezbytný k životu, který potřebují rostliny, živočichové a lidé.

Hledejte si informace k planetě sluneční soustavy, která Vás zaujala. (uč. str. 32,33)

 

INFO

Dne 28.1. proběhne třídnická hodina. Již je zavedena v kalendáři MS Teams. Proběhne i sebehodnocení v žákovské knížce.

 

Pondělí 25. 1.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - obchody a kde jsou (nex to = vedle, naproti = opposite, between = mezi).

Budu příště zkoušet ještě z nemocí a bolestí. Prosím, kdo ještě neposlal předchozí úkol o zaslání na e-mail.

případně ke komu se omylem vůbec nedostal, prosím napište mi: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úkol strana 20 v PS. Odkazy na procvičení (dobrovolné):

https://wordwall.net/resource/9900861

https://wordwall.net/resource/6134095

https://quizlet.com/_9b14bg?x=1qqt&i=374w7s

 

M  - uč. str. 63 cv. 1,2,  3 - do školního sešitu

PS - str. 12 cv. 1,2,4,5

DÚ - PS str. 12 cv. 3,6

ČJ - uč. str. 101 cv. 2,   cv. 3 do škol. sešitu

DÚ - procvičování na školákově - Tvary vyjm. slov a slov příbuzných

Vyjmenovaná slova po V (skolakov.eu)

PRV - půda uč. str. 30 - opakovat + str. 27 básnička Zeměkoule

DÚ - PS str. 38 - dú z min. týdne. 

 

 

Distanční výuka od 18. 1. - 22. 1.

Středa 20. 1.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - opakování nemocí a zranění, přístí hodinu zkoušení ze slovíček, která jsem zasílala již dříve

k tomuto tématu. Možnost online procvičení zde: https://quizlet.com/_98y7ye?x=1jqt&i=374w7s

Úkol: vkládám zde a zaslala jsem také na e-mail. Bohužel se v ms teams bubliny rozhodily, proto jsem ho do teams nenahrála. 

Download this file (úkol - 3. B .docx)

Začali jsme 4. lekci: obchody. Možnost online procvičení zde: https://quizlet.com/_9b14bg?x=1jqt&i=374w7s

Zapomněla jsem na hodině okomentovat odevzdané dobrovolné úkoly, omlouvám se dětem, okomentuji příště. Děkuji za odevzdávání. Slovní zásobu ke 4. lekci zašlu na e-maily.

 

Aj- skupina A2 ( Zikmundová)

lekce č- 5. Seznamujeme se s tvořením přítomného průběhového času

Dú: zopakovat si význam sloves na str. 24 ( v zeleném rámečku). Děti si psaly do slovníčku, jen se je mají už jen naučit

Budeme procvičovat v dalších hodinách

 

Pondělí 18. 1.

Aj - skupina Aj1 (Vacková) - otázka se slovesem have got (Have you got a headache? Yes, I have x No, I haven't), rady a pokyny (Go outside, don't go outside).

úkol: PS str. 16/5, dobrovolný úkol str. 16/6 - nakreslit plakát o tom, jaké rady dáme někomu, kdo chce žít zdravě.

Dobrovolné procvičení online:

https://www.liveworksheets.com/2-zh386770jn

a

https://www.liveworksheets.com/ev1504732eq

Možnost odevzdání, zkontroluji. Návod k odevzdání:

 

 

Distanční výuka od 11.1. - 15.1.2021

Pátek 15.1.

M - numerace do 1000

Uč. str. 55,56

PS - str. 1,3,4

DÚ - na pátek 22.1. PS 1. díl str. 42 - celá

ČJ - vyjm. slova po S

Práce na školákově. Zápis vět do sešitu.

Čít. str. 95 - 98 číst každý den

Pís. str. 28 + dokončit za dú - POZVÁNKA

INFO

18. 1 . Třídní schůzky  formou ONLINE skrze kalendář  MS Teams. 

18. 1 . Od 18:30 do 19:30 ONLINE  schůzka s vedením školy. Přístup do schůzky skrze MS Teams (otevřete KALENDÁŘ, od 18:30 je zadán TÝM " Hromadná sdělení žákům" - připojit. Pokud se chcete účastnit jinou formou, pište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s vyplněným předmětem "Připojení". Před začátkem schůzky dostanete na email odkaz, na který kliknete a budete připojeni.

 

Přeji hezký víkend

 

Čtvrtek 14.1.

M uč. str. 54, PS - str. 8 cv. 6, str.9 cv. 1,2

DÚ - Uč. str. 55cv. 6 -napsat do sešitu D 

ČJ - uč. 98 cv. 1

DÚ - Vyjmenovaná slova po S (skolakov.eu) napsat do sešitu ČJ - D vyjm.slova syrový, sychravý, usychat a napsat slova příbuzná podle cvičení na školákově.

PRV - koloběh vody - Paxi - Koloběh vody - YouTube

uč. str. 29, PS . str. 35,36

Kvíz - polo. test  - zaslat do 15hod

 

Středa  13.1.

ČJ - vyjm. slova po S

DÚ - PS  str. 32 cv. 2,3

M - uč. str. 54 cv. 1, školákov - řády J,D,S,T

DÚ - PS str. 8 cv. 1-5

PRV - uč str. 28 - přečíst +krátký zápis do sešitu

HV - uč. str. 19  napsat do notového sešitu stupnici C dur + zpívat písničku Rampouch

AJ - skupina Aj1 (Vacková) osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, you, they) lekce 3 nemoci, úkol str. 15/4 - zkontrolujeme na hodině

 

Úterý 12.1.

 

ČJ - vyjm. slova po S

Pracovní list, uč. str. 98

DÚ - napsat polol. písemnou práci + odeslat ke kontrole

M - kontrola pís. práce, oprava

Numerace do 1000 - seznámení s učivem. 

PRV - Země a Slunce

Uč. str. 27

Zápis do sešitu 

Země a Slunce

Země je kulatá a jediná planeta na které je život. Země má dostatek vody, tepla a kyslíku v ovzduší.
Země se otočí kolem Slunce jednou za . Na Zemi se vystřídají 4 roční . Kolem své osy se Země otočí jednou za  hodin. Proto se na Zemi střídá  a 

Většina povrchu je tvořena vodou - modrá barva.

Menší část je tvořena pevninou nebo souší - zelená a hnědá barva. 

 

Nakresli obrázek Země.

 

Podívejte se na krásná videa o Zemi

PAXI - Střídání dne, noci a ročních období (česky) - YouTube

PAXI - Sluneční soustava (česky) - YouTube

 

 INFO

Dne 14.1. Sběr papíru. Papír je možné odložit u hlavní budovy do středečního rána.

Dne 18.1. proběhnou od 16:30 hod online třídní schůzky. Přihlásit se můžete přes kalendář v MS Teams.

Přeji hezký de

 

 

Pondělí 11. 1.

AJ - skupina Aj1 (Vacková) - procvičování osobních zájmen, sloveso CAN, lekce 3, úkol: str. 14/1 a str. 15/3

Dobrovolné procvičování:

sledování videa: https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps

cvičení:  https://wordwall.net/resource/9318154

M - online

opakování násobilky, sudá a lichá čísla, římské číslice

uč. str. 30,cv. 4,  str. 35 cv. 3

DÚ - pololetní písemná práce

ČJ - online

opakujeme vyjm. slova, pravopis

uč. str. 93 cv. 8,  písemně do sešitu školního

DÚ - opakovat na pololetní písemnou práci

Čt + ps - čít str. 95 Červená Karkulka

Pís  str. 25,26

 

 

 

Distanční výuka od 4. 1. - 8. 1. 2021

Pátek 8.1.

M - hodiny,https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-25/

Římské číslice - Uč. str. 52

DÚ - str. 7 cv. 5,6,7,8

 

G - vzájemná poloha dvou přímek, různoběžky, rovnoběžky

Uč. str. 114 https://www.youtube.com/watch?v=2gXc10sn0jo

PS - str. 41 - 1. díl cv. 1,2,3,4,5

DÚ - str. 41 cv. 6,7,8

ČT - čít. str. 86-88

Ps - str. 27 + dopsat za dú

Sněhulák a jiné tvoření | Základní škola a Mateřská škola Lomnice, okres  Bruntál, příspěvková organizace

Nezapomeňte na vyhlášenou soutěž o nejhezšího sněhuláka. Vyfotografujte a zašlete do emailu. smile

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

 

Čtvrtek 7.1.

M - hodiny, uč. str. 52

DÚ - PS - str. 7 cv. 1,2  neposílat + https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/hodiny1.htm

ČJ - uč. str. 92 cv. 7 - ústně

PS - str. 31 cv. 4

DÚ - str. 31 cv. 5 - neposílat 

KVÍZ - MS Teams

PRV - uč. str. 25

DÚ- PS - str. 34 - vystřihnout obrázky a nalepit do sešitu prv. Doplnit přírodniny, suroviny, výrobky. Poslat ke kontrole. (meil nebo Teams)

ČT - číst Mráz a Mrazivec + oblíbenou knihu

 

Středa 6.1.

AJ - ONLINE (SKUPINA Aj1) - opakování CAN, začátek lekce 3 (nemoci), dobrovolné online procvičení na webu quizlet:

https://quizlet.com/_98y7ye?x=1jqt&i=374w7s (možnost bezplatné registrace, ale funguje částečně i bez toho)

ČJ - online

opakování na pís. práci, diktát

DÚ - str. 92 cv. 6 - zaslat ke kontrole (mail nebo Teams)

M - online

opakování na pís. práci, násobení a dělení - školákov, číselné řady, sudá a lichá čísla, pamětné sčítání a odčítání, slovní úloha

ČT  - samostatná práce

čít. str. - Mráz a Mrazivec 86, 87, 88 + odpovědět na otázky za textem. DÚ - namalujte nebo vystřihněte sněhovou vločku.

PRV - samostatná práce

uč. str. 25 lidské výtvory

PS - str. 34, cv. 2

HV - naučit se písničku str. 47,48 Rampouch

https://www.youtube.com/watch?v=8j_PNR5jk9k

 

 

Úterý 5.1.

ČJ -online

vyjm. slova po P

Uč. str. 91 cv. 2

PS str. 30 cv. 1

DÚ - str. 30 cv. 2

M - online

sčítání, odčítání dvojciferných čísel

kontrola dú, zaokrouhlování na 10

násobení - zápis do šk. sešitu + písemné odčítání

Pracovní list zašlu do emailu. Vypracovat na čtvrtek 7.1. (MS Teams)

PRV -  online

Svět kolem nás

Uč. str. 24 , PS str. 33  - dokončit za DÚ

INFO

Opakovat a procvičovat učivo z M, Čj, PRV. Děti budou psát pololetní písemné práce.

 

 

Pondělí 4. 1. 2020

Aj1 (Vacková)- online - procvičování slovesa can.

M - uč. str. 50,51

DÚ - str. 51 cv. 5 (sešit M - D) zapsat i zkoušku

Procvičování písemného sčítání Matýskova matematika

https://www.youtube.com/watch?v=aj0_VIJ9wB0

 

ČJ - vypravování o zážitcích z vánočních prázdnin

ČT - pís. str. 25, 26 (skupina dívek) čt str. 83,84,85 - Vánoční slovník pro zvědavé děti

 

 

Distanční výuka od 4.1. - 8.1.2021

Rozvrh hodin pro distanční výuku naleznete i v MS Teams. Zůstává stejný.

Věřím, že to opět všichni zvládneme a online výuku porazíme společnými silami.

Kateřina Laluhová

 

Třída:

 

3. B

8:00 -8:45

I.

9:00 – 9:45

II.

10:00 – 10:45

III.

11:00 – 11:45

IV.

11:50 – 12:35

V.

12:45 – 13:30

VI.

13:40 – 14:25

VII.

Pondělí

AJ 1. a 2. skup.

Hanka Vacková

 

Jana Zikmundová

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

 

 

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Prvouka

 

 

 

 

Středa

Český jazyk

Matematika

AJ - 1. skup.

Hanka Vacková

Doučování ČJ

Kania Ksawery

 

 

 

Čtvrtek

AJ - 2. skup.

Jana Zikmundová

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 

 

 

Pátek

 

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

 

 

 


Čtvrtek 17.12.2020

ČJ - vyjmenovaná slova po P

IT, práce s textem, odůvodňování pravopisu

uč. str. 90 - cv. 1