V týdnu od 3. do 7. 5. je pro 8. a 9. ročníky online výuka podle změněného rozvrhu, ve škole budou 6. a 7. ročníky.


 V týdnu od 10. do 14. 5. budou chodit do školy 8. a 9. ročníky. Sraz žáků 9.A je v pondělí v 8:00 před školou, žáci různých tříd se nesmějí míchat. Další dny je sraz v 7:50 před školou. Testování na Covid 19 bude v pondělí a ve čtvrtek.

Na příští týden je mírně upraven rozvrh, není odpolední vyučování.


Informace k testování:

 1.  Zákonný zástupce může být testování přítomen
 2.  Zákonný zástupce může pro své dítě zvolit jiný typ testu, avšak provedení vlastního testu musí být společně s ostatními žáky (rodič doloží název testu, zkontroluje jeho schválení ze strany MŠMT a doloží návod, kde bude patrné, jak vyhodnotit výsledek testu)
 3. Žák se nemusí účastnit testování, pokud: 
  • Prodělal COVID 19 a neuplynula lhůta 90 dnů
  • Byl dvoudávkově očkován a uplynula lhůta 14 dní od poslední dávky
  • Byl testován v testovacím centru a doloží tuto skutečnost certifikátem o negativním testování
 4. Jinak se neotestovaný žák nemůže účastnit výuky a bude se vzdělávat distančně dle pokynů vyučujících

Informace k používaným testům:

SINGLCLEAN

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

 

Opatření školy pro bezpečnost:

 • Hloubkový úklid všech prostor
 • Denní vytírání všech prostor
 • Větrání během hodin i přestávek
 • Úprava topné křivky pro vhodné teplotní klima
 • Desinfekce u vstupu i ve třídách
 • Průběžná denní desinfekce povrchů s častým dotekem
 • Noční ozónová desinfekce vzduchu
 • Úprava prostoru pro pohyb žáků
 • Eliminace mísení žáků před školou a ve školní družině
 • Testování pedagogů a zaměstnanců školy

Výuka dle rozvrhu, HV bez zpěvu, TV celá třída


POVINNOSTI ŽÁKŮ: 

 • Respektovat pokyny vyučujících a pracovníků školy 
 • Nosit po celou dobu pobytu ve škole ochrannou roušku (+ mít alespoň 2 náhradní a sáček na použité roušky). Roušky se sundávají pouze během jídla ve školní jídelně a svačení. 
 • Desinfikovat si ruce před vstupem do školní jídelny 
 • Při vstupu do budovy si desinfikovat ruce 
 • Desinfikovat a umýt si ruce před jídlem a po použití toalety 
 • Dodržovat rozestupy od spolužáků a vyučujících 
 • Účastnit se prezenční výuky i distanční výuky dle rozvrhů 

Vážení rodiče,
níže naleznete odkaz na portál zajišťující doučování žákům v předmětu, který si zvolíte (1., 2. stupeň). Služba je online a bezplatná. Prosím využijte ji, pokud má Vaše dítě jakékoli problémy se vzděláváním. Škála nabízeného doučování je pestrá. Přístup by měl být individuální.

S pozdravem Vlková

https://mitkamjit.cz/KAZ


Třídní učitelka Věra Daňhelková

Ke stažení:
Download this file (Rozvrh 9A na dobu rotačního vyučování ve škole.pdf)Rozvrh 9.A prezenční výuky v týdnu 10.-14.5. 2021[Rozvrh 9.A prezenční výuky v týdnu 10.-14.5. 2021]168 kB
Download this file (Rozvrh 9A_3-7_5_2021.pdf)9.A rozvrh online výuky 3.-7. 5. 2021[9.A rozvrh online výuky 3.-7. 5. 2021]88 kB