Pondělí 6. dubna 2020

Pondělí začněte povídáním si o prožitcích z uplynulého víkendu. Nechte, prosím, hovořit hlavně děti.
Po té si zopakujte roční období (viz. pracovní list v e-mailu "Roční doby - opakování"). Pokračujte procvičováním číslic - děti již umějí napsat všechny od 0 do 10. Procvičte si počty formou úkolu z pracovního listu, který nese název "+/- motýlci".
Na závěr dne si opět přečtěte kapitolu z oblíbené knížky a ověřte si, zda děti textu pečlivě naslouchaly (dávejte dětem otázky z přečtené kapitoly).
Úspěšný start do nového týdne! smile

Pátek 3. dubna 2020

Pátek pojmeme odpočinkově, jelikož množství pracovních listů, které děti na tento týden obdržely, je relativně velké.
Dnes si, prosím, s dětmi zazpívejte libovolnou píseň. Ve škole to byla např. "Když jsem já sloužil," nebo "Tři citronky."
Potom si společně vyrobte velikonoční dekoraci (viz. odkaz níže).

http://krokotak.com/2020/03/easter-bunny/
Vážení rodiče, milé děti,

přeji vám příjemný víkend a doufám, že vás již brzy budu moci znovu vidět naživo.
Hezký den!


Čtvrtek 2. dubna 2020

Blíží se konec týdne, a tak je třeba poohlédnout se za tím, co jste v předchozích dnech stihli procvičit. Povídejte si s dětmi, co všechno si pamatují o jednotlivých ročních obdobích. Nechte je, prosím, aby hovořily zcela samostatně, snažte se nenapovídat, aby děti byly schopné hledat a volit správná slova.
Vyplňte zbývající pracovní listy, budete tak mít procvičenou celou řadu čísel 0 - 10.
Po té nechte dítě, aby si vybralo libovolné roční období a nakresllo vše, co se mu ve spojitosti s ním vybaví. Následně bude žák o svém výkresu hovořit, popisovat jej. Vhodné je, aby dítě popsalo jednotlivé části obrázku následovně: př. Sluníčko jsem namaloval/a NAD stromy, jablko leží NA zemi POD stromem, ... Výborně tak procvičí nejen slovní zásobu, ale také prostorovou orientaci, se kterou některé děti stále mají problémy.


Středa 1. dubna 2020

Středu odstartujte básničkou, kterou jste se společně s dětmi naučili během uplynulého víkendu. Následně si povídejte o obsahové stránce básně (co se dětem nejvíce líbí, jaká zvířátka, nebo květiny v básni figurují, ...). Nechte dítě, aby vám sdělilo své dojmy z básně.
Pokračujte procvičením prstů a zápěstí (uvolňovací cviky). Vyberte další pracovní list a s dětmi jej vypracujte.
Zopakujte si, prosím, prostorovou orientaci, nejlépe formou následující hry:
Dejte dětem do každé ruky drobný předmět (oblíbenou hračku, pastelku, ...). Po té určujte, kam mají který předmět umístit, např. hračku vedle židle, pastelku pod židli; hračku na polici, pastelku vedle postele. Také si připomeňte, která ruka je pravá, která levá, dávejte dětem pokyny, aby zvedly levou/pravou ruku/nohu apod.
Budete-li mít chuť a časové možnosti, přečtěte si další kapitolu z knížky. Děti nechte, aby vám přečtený text samy reinterpretovaly.

Úterý 31. března 2020

Ráno začněte svižnější rozcvičkou. Nejprve věnujte chvíli strečinku (protažení celého těla), důležité je správné prodýchávání (nádech nosem, výdech ústy). Do ranní rozcvičky zakomponujte také cviky s výskoky (například tzv. panák – lze využít inspiraci z YouTube, fantazii se meze nekladou smile).

Po té nechte opět dítě vyplnit pracovní listy (dnes, prosím, vyplňte dva libovolné, ideálně jeden pracovní list obsahující cvičení na garfomotoriku a druhý list s nácvikem psaní číslice). Také si zopakujte číselnou řadu 0 – 10 (vzestupně i sestupně). Opakování počítání je vhodné oživit zajímavou hrou (např. úkoly „najdi ve svém pokoji 3 stejné předměty; řekni, kolik nohou má člověk, kolik pejsek, pavouk; přines mi ze svého pokojíčku 6 oblíbených hraček;…“).

Na závěr přečtěte dítěti další kapitolu z vámi zvolené knížky a následně nechte dítko, aby vlastními slovy popsalo, co ho v přečteném textu zaujalo, nebo aby obsah textu samo zreprodukovalo.


Pondělí 30. března 2020

Dnešek odstartuje diskusí o zážitcích z uplynulého víkendu. Nechte dítě, aby vám plynule vyprávělo o tom, co si za celý víkend nejvíce užilo.

Pokračujte vyplněním libovolného pracovního listu (naleznete v e-mailu z neděle 29. března). Dbejte, prosím, na správné držení těla a tužky při psaní.

Potom si společně zarecitujte vybranou báseň, kterou se měly děti během víkendu naučit. Důležité je dávat při tom pozor na správné vyslovování a srozumitelný přednes.


Pátek 27. března 2020

Dobrý den,
 
pátky patří v naší třídě z velké části výtvarné výchově.
 
Prosím, abyste si společně s dětmi vybrali jednu z následujících básní, kterou pak dítko ve škole zarecituje:
 

Pestrý motýl sluší jaru,

sosáček má od nektaru.

Třepetá se tam a zpět,

nevynechá žádný květ

smile

Jaro, jaro, přijď už k nám,
kytičky já ráda mám.

Přiveď s sebou sluníčko,
ohřej zemi maličko.

Až na louce najdu květ,
bude zase krásný svět.

smile

Zima už se loučí s námi,

snížek už je za horami.

Sluníčko si češe vlasy,

v zahrádkách už brzy asi -

pokvete nám petrklíč,

který pošle zimu pryč.

smile

Báseň se, prosím, učte opravdu recitovat, nikoliv pouze "odříkat".

 

Dále si s dětmi vyrobte jarní ovečku (viz. odkaz níže).

http://krokotak.com/2020/03/spring-sheep-craft-for-kids/

Přeji příjemný víkend smile.


Čtvrtek 26. března 2020

Dnes nechte děti, aby si trochu zacvičily. Začněte protažením končetin (strečink), po té procvičte krční páteř (kývání hlavou od ramene k rameni, tvoření pomyslných polokruhů bradou od levého ramene přes prsa k pravému rameni a naopak), následně kroužením zápěstími, lokty a celými pažemi. Po té stejným způsobem procvičte nohy (kroužení kotníky, koleny a celými nohami).
Dalším cvikem jsou leh-sedy. Prosím, aby dítko zvládlo alespon 5 leh-sedů. Na závěr 10 dřepů. Opět je nutné dbát na správné postavení nohou vzhledem k šířce pánve.
Dejte dětem malý diktát číslic. Diktujte čísla 5, 9, 8, 1, 3, 0, 10, 2, 4, 6, 7. Diktát následně zkontrolujte, případně se zaměřte na procvičování psaní číslice, která dětem činí obtíže.
Pokračujte pracovním listem s tréninkem psaní číslice 7 (viz. příloha v e-mailu).
Znovu si, prosím, povídejte o ročních dobách. Zaměřte se především na to aktuální (jaro), které s dětmi rozeberete podrobněji. Řekněte si, jaká zvířátka můžeme v tomto období potkat ve volné přírodě, jak vypadají stromy, jaké květiny aktuálně kvetou, jak vypadá počasí, proč se prudkým změnám v počasí říká "aprílové". Také si připomeňte, jak nazýváme "svátky jara" a jaké tradice jsou s Velikonocemi spjaty. Postačí okrajově, blíže se Velikonocům budeme věnovat v následujících týdnech.
Vážení rodiče,
děkuji Vám za Vaše e-maily, zpětnou vazbu a součinnost. Věřím, že společně toto náročné období úspěšně překonáme a budeme se pak těšit na shledání (snad) v měsíci květnu.
Mohu-li Vám být jakkoliv nápomocna, jsem plně k dipozici.
 
DŮLEŽITÉ!! Na základě podnětů, které mi od Vás, rodičů, přišly e-mailem, dojde s účinností od příštího týdne k drobným změnám ve způsobu zasílání učiva. Nově budu zasílat pracovní listy vždy v pondělí na celý týden dopředu. Ostatní učivo budu zasílat denně na Váš e-mail a sdílet je i zde, na webu naší třídy, tak, jak tomu bylo doposud. Pokud by Vám tento způsob předávání informací nevyhovoval, obraťte se na mě, prosím, prostřednictvím e-mailu. Děkuji smile.

Středa 25. března 2020

Dnes nechte děti, aby vám vyprávěly o svém nejlepším zážitku, na který rády vzpomínají (zážitek ze školky, z prázdnin, ze školy v přírodě, ..). Procvičíte tím nejen paměť, ale také slovní zásobu a v neposlední řadě vyjadřovací schopnosti. Důležité je dbát na to, aby byl projev dítěte bez výraznějších pomlk, a aby bylo dítě schopno plynule hovořit na zadané téma.
 
Pokračujte, prosím, opakováním číslic v oboru do deseti. Opět je vhodné napsat na papír čísla 0 - 10 a nechat dítě, aby vám jednotlivá čísla ukazovalo a umělo je správně pojmenovat.
 
V příloze e-mailu naleznete dva pracovní listy. První slouží k procvičování grafomotoriky (jarní květiny), další pak pro trénink psaní číslice 6.
 
Na závěr si opět společně přečtěte kapitolu z oblíbené knížky, z přečteného textu pak dětem zadávejte otázky. Je vhodné dítě za správné odpovědi odměnit (pozitivní motivace).

Úterý 24. března 2020

Dnešek s dětmi odstartujte rozcvičkou - protažení celého těla (kroužení zápěstím, předloktím, celými pažemi, kotníky, koleny, celými nohami, trupem. Protažení kční a bederní páteře (tzv. "kočička"), dechová cvičení, na závěr 10 dřepů (dbát na správné postavení nohou - rozkročit do úrovně šířky pánve, při přidřepnutí nesmějí kolena přesahovat přes špičky prstů na noze).
 
Po té si zopakujte vzestupné i sestupné počítání v oboru do 10. Napište na papír v libovolném pořadí (nikoliv postupně, jak jdou za sebou) čísla 0 - 10. Děti musejí ukazovat na jednotlivá čísla a správně je pojmenovávat (pletou si zejména čísla 4 a 7, dále pak 3 a 8).
 
V e-mailu naleznete pracovní listy - první pro trénink psaní číslice 5, další pak pro procvičování ročních dob.

Pondělí 23. března 2020

Stále je třeba opakovat roční doby, aby si děti veškeré nově nabyté informace osvojily.
 
První pracovní list, který najdete v příloze e-mailu, je rozdělen na 4 části. Nechte děti, aby Vám jednotlivé obrázky popsaly (aby dokázaly pojmenovat co největší množství předmětů, které vidí  v jednotlivých okénkách - od květin, přes části lidského těla, po rostliny a jiné detaily; aby dokázaly plynule hovořit o tom, jakým činnostem se v daném ročním období můžeme věnovat). Po té děti určí, jaký obrázek patří ke kterému ročnímu období (např. 1. obrázek pro období jara atd.).
 
Druhý pracovní list taktéž souvisí s ročními dobami. Zadání úkolu viz. pracovní list.
 
Pokračujeme četbou oblíbené knížky - opět jedna kapitola + otázky k přečtenému textu (ověření porozumění textu).

Dobrý den, 

učivo za minulý týden jsem Vám poslala do mailu. Tento týden učivo naleznete i na stránkách školy. Pracovní listy budete mít vždy v mailu.

Učivo na pondělí 16. 3. 

Ranní rozcvička - strečink, protažení celého těla, relaxační a dechová cvičení. Opakování charakteristických znaků jednotlivých ročních období (rostliny, zvířata, meteorologické jevy). Pracovní list máte v mailu. Četba na pokračování - přečíst 1 kapitolu z oblíbené knížky, z přečteného textu klást dětem otázky (ověřit, zda textu rozumí).


Učivo na úterý 17. 3. 

Na úterý máte v mailu pro děti pracovní list.


Učivo - středa 18. 3.

Opakovat charakteristické rysy ročních období (nechat hovořit děti), dále ovoce a zeleninu (umět od každého vyjmenovat alespoň 5 druhů).

 

Povídat si o létě - aktivity vhodné pro letní období, oblečení, které v létě nejčastěji nosíme, znát alespoň jeden letní měsíc.

 

Pracovní listy zasílám do e-mailu.

Opět přečíst jednu kapitolu z oblíbené knížky a následně pokládat otázky, které se přečteného textu týkají.


Čtvrtek + pátek 

 Stejně jako včera, i dnes je třeba věnovat se opakování již probraného učiva. 

 

Dnešek začněte opakováním slabik - zadávejte dětem slova, která jsou významově spjata s ročními dobami (jaro, květiny, stromy, mláďata, sněhulák,...). Úkolem dětí je u každého slova vytleskat a určit správný počet slabik. 

 

Dále si s dětmi vyrobte veselou housenku (informace a odkaz na pracovní postup máte v e-mailu). Housenku lze dokončit zítra, jelikož právě pátky jsou ve znamení tvoření. Pracovní list dnes, ani zítra zasílat nebudu. 

 

I nadále pokračujte četbou oblíbené knížky a otázkami z přečtené kapitoly. 

 

Vážení rodiče, milé děti, 

i přes nepříznivou aktuální situaci vám přeji příjemně prožitý víkend a budu se těšit (snad již brzy) na viděnou. 

 

Pevné zdraví a jsem s pozdravem.


Úterý 10. března 2020

Vážení rodiče,

v rámci preventivních opatření před nákazou koronavirem, s platností od zítra je naše škola uzavřena a výuka tedy neprobíhá. Sledujte, prosím, průběžně webové stránky školy, kde budou veškeré informace aktualizovány. Uzavření školy je v tuto chvíli na dobu neurčitou. Děkujeme za pochopení.

Hned ráno jsme si procvičili grafomotorické dovednosti (viz. pracovní list - housenka). Po té jsme společně nakousli další velkou kapitolu - ROČNÍ OBDOBÍ. O každém z nich jsme si pověděli základní informace, specifika (jaká zvířátka v kterém období můžeme potkat ve volné přírodě, jaké plody lze v daném období sklízet, jaké stromy a květiny kvetou a plodí, jakým aktivitám se můžeme věnovat na jaře, v létě, na podzim a v zimě). Prosím, abyste v průběhu mimořádných prázdnin s dětmi tuto látku intenzivně opakovali. Učivo bude všem rodičům zasíláno každý den e-mailem.


Pondělí 9. března 2020

Také v novém týdnu jsme se sešli v relativně nízkém počtu. Den jsme odstartovali malováním - děti dostaly velkou čtvrtku, která byla rozdělena na dvě části. Jejich úkolem bylo na levou část čtvrtky namalovat nejlepší zážitek ze soboty, na pravou pak zážitek nedělní. Během druhé vyučovací hodiny děti spolužákům svá díla prezentovaly a vyprávěly, co během víkendu prožily.

Další hodinu jsme se věnovali nácviku psaní písmen A, B a C. Dětem šla práce na výbornou, moc je chválím za píli smile. Zbytek dne jsme strávili hraním didaktických her.

Vážení rodiče, zítra nás čeká akrobatické vystoupení (viz. info níže). Prosím děti, které ještě neuhradily částku 50,- za vstup, aby tak učinily zítra. V opačném případě se nebudou moci vystoupení zúčastnit.

Děkuji za pochopení.


Pátek 6. března 2020

Při pátku jsme nechali z velké části prostor didaktickým hrám (hry s čísly, vědomostní kvízy z oblasti přírody i běžného života, hry na postřeh a pozornost).

Také jsme zvládli vypracovat jeden pracovní list (nácvik psaní číslic 0 - 10). V závěru dne jsme pak vyrobili přáníčka pro maminky / babičky / sestřičky k příležitosti nedělního MDŽ.


Čtvrtek 5. března 2020

Ve čtvrtek nás bylo ve třídě opět jen velmi málo, a tak jsme pokračovali ve volnějším tempu. Děti si na tabuli zopakovaly psaní číslic, které už znají, potom měli v psaní "volnou ruku". Také si vyzkoušely poznávání písmen. Následoval grafomotorický pracovní list (dinosauři) a volná hra.


Středa 4. března 2020

Dnešní den jsme z velké části věnovali velkému opakování učiva, které jsme probrali za první pololetí. Děti tak obdržely tři pracovní listy (forma minitestů), kde jsem si ověřila znalosti žáků z oblasti zdravého stravování a počítání v oboru do pěti. Testíky budu dnes vyhodnocovat v průběhu odpoledne, děti si je zítra odnesou domů.

Následovala volná hra a v závěru dne jsme pak četli předposlední kapitolu knížky Honzíkova cesta.

Vážení rodiče, dovoluji si vás informovat, že akrobatické vystoupení, které bylo plánováno na zítřejší dopoledne, bylo odloženo na úterý 10. března 2020. Děkujeme za pochopení.


Úterý 3. března 2020

Dnes jsme se ve třídě sešli v nepříliš hojném počtu, a tak se celý den nesl v odpočinkovém režimu.

Nejprve jsme vypracovali pracovní list, kde jsme si procvičili grafomotoriku. Následovalo množství různých her. Také jsme měli další hodinu tělesné výchovy, během níž děti soutěžily ve skupinách.

Vážení rodiče, pokud se u Vašeho dítěte objeví některé z projevů nachlazení (rýma, kašel, bolesti v krku, aj.), nechte, prosím, dítě doma. Škola přijala mnohá opatření ve snaze zabránit vzniku a následnému šíření různých onemocnění (dezinfekce ve všech prostorách školy, pravidelné poučování dětí o nutnosti dodržovat zvýšenou hygienu). Chráníte nejen zdraví svých dětí, ale i jejich spolužáků a všech zaměstnanců školy.
Děkujeme za pochopení.


Pondělí 2. března 2020

První týden po jarních prázdninách jsme odstartovali vyprávěním, co kdo zažil během týdenního volna.

Následně jsme si zopakovali vše, co víme o našem zdraví (jak jej chránit, jak se chovat v případě onemocnění, jaké potraviny konzumovat, abychom měli dostatek potřebných živin a vitamínů a čemu se naopak v rámci prevence vzniku onemocnění a úrazů vyhnout). Potom děti dostaly pracovní list, kde bylo jejch úkolem vybarvit potraviny a předměty, které pomohou nemocnému mravenečkovi vyléčit se. Další pracovní list (dinosauři) nám pomohl procvičit si grafomotorický projev.

Ve zbytku dne jsme sledovali pohádku, kterou nám přinesl kamarád Maxík.

Vážení rodiče, pokud se vaše dítě zúčastní čtvrtečního akrobatického vystoupení v naší tělocvičně, pošlete, prosím, nejpozději ZÍTRA po dětech částku 50,- za vstup. Děkuji.


Pátek 21. února 2020

Při pátku jsme zvládli velkou spoustu práce. Den jsme odstartovali povídáním si o lidském těle. Řekli jsme si, jak se která část těla jmenuje, co jsou to orgány a k čemu nám který slouží, také jsme se naučili správně pojmenovávat jednotlivé prsty. Potom jsme se pustili do pracovních listů, kde jsme potrénovali grafomotoriku.

Následovala výtvarná výchova, během níž jsme vyrobili barevné papírové 3D ovoce - děti moc chválím, výtvory se jim povedly wink. Potom bylo úkolem žáků přisoudit ovoci kouzelnou moc. Pověděli mi, co se stane, když si kousnu do jejich kouzelného jablíčka / hrušky, v co se proměním, nebo jakou moc získám.

Vážení rodiče, ve čtvrtek 5. března 2020 se v tělocvičně v čase od 10.00 do 11.00 hodin uskuteční akrobatické představení dvojice Veronika a Paolo Pilch. Vstupné je 50,-. Pokud se Vaše dítě představení zúčastní, prosím, aby v pondělí 2. března 2020 zmíněnou částku uhradilo.

 

Přeji vám všem krásné prázdniny a budu se těšit za týden na viděnou smile.


Čtvrtek 20. února 2020

Čtvrtek jsme začali opakováním všeho, co už víme o našem zdraví - jak o něj pečujeme, jaká pravidla hygieny dodržujeme, také jsme si zopakovali, jaké potraviny jsou pro nás zdraví prospěšné, jaké nám naopak příliš neprospívají a proč.

Potom jsme se pustili do dvou pracovních listů, kde jsme si procvičili grafomotoriku. Následovala hodina tělesné výchovy (Dášenka vedla rozcvičku, potom jsme si zahráli vybíjenou a hru "na Mrazíka"). Závěr dne jsme věnovali volné hře. 


Středa 19. února 2020

Ve středu jsme se zaměřili na rizika spojená s nedodržováním pravidel bezpečného chování na ulici a na hřišti. Děti odpovídaly na různé otázky, které se týkaly nedodržování zmíněných pravidel a možných následků.

V pracovním listě bylo úkolem dětí vyškrtat potraviny, které mají neblahý vliv na náš chrup, a naopak vybarvit ty obrázky, které představují něco, co našemu chrupu prospívá. Také druhý pracovní list byl zaměřený na ochranu zdraví zoubků.


Úterý 18. února 2020

Také dnešní den jsme věnovali zdravovědě. Znovu jsme si zopakovali zásady ochrany zdraví, předcházení úrazů a onemocnění. Povídali jsme si o tom, co potřebujeme pro zdravý a prospěšný růst našeho těla.

Dnes nás navštívil pan psycholog, který společně s dětmi hrál množství her a společně se věnovali mnoha aktivitám.

Dvojčátka Petřík a Tomášek v sobotu slavili sedmé narozeniny a dnes svým spolužákům přinesli čokoládový dort a drobné občerstvení. Rodičům dvojčátek děkujeme za pohoštění a chlapcům přejeme k narozeninám jen to nejkrásnější! smile


Pondělí 17. února 2020

Další únorový týden jsme odstartovali povídáním si o zdraví. Pověděli jsme si, co je to zdraví, jak o něj pečujeme, jak a pomocí čeho předcházíme onemocněním a úrazům. Sdělili jsme si, co je důležité konzumovat, abychom byli zdraví a měli dostatek živin a vitamínů. Také jsme si povídali o pravidlech osobní hygieny a o pravidlech bezpečného chování.
Děti dostaly pracovní list, kde bylo jejich úkolem vybarvit potraviny, které prospívají našemu zdraví, a naopak škrtnout ty, které bychom měli konzumovat v přiměřeném množství. Také jsme si potrénovali grafomotoriku kresbou vlnovek.

Další pracovní list pak obsahoval úkol, kdy děti vybarvily obrázky, které následně vystřihly a poskládaly tak, aby na sebe vzájemně logicky navazovaly a vytvořily tak pohádku O Červené Karkulce. Příběh pak děti vyprávěly.

V závěru dne jsme pokračovali četbou na pokračování - Honzíkova cesta.


Pátek 14. února 2020

Hned na začátku dne jsme si povídali o tom, co je to svátek svatého Valentýna, proč jej slavíme a co symbolizuje. Potom jsme si vyrobili papírová přáníčka pro maminky a kamarády, čímž jsme procvičili jemnou motoriku (kreslení, stříhání, opisování textu).

Následoval pracovní list, v němž jsme se naučili rozpoznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh). Poslední vyučovací hodinu jsme věnovali četbě Honzíkovy cesty.


Čtvrtek 13. února 2020

Ráno jsme se věnovali opakování - procvičovali jsme společně na tabuli sčítání v oboru do pěti. Potom jsme vybarvovali pracovní list, na němž byly procvičované příklady, přičemž každý výsledek představoval určitou barvu. Následovala volná hra. Potom jsme společně vypracovali další úkol, kde jsme počítali mláďátka a správný počet zapisovali do prázdných okýnek. Ve zbytku dne děti pracovaly s magnetickými tabulkami (trénink jemné motoriky).


Středa 12. února 2020

Dnes jsme se od rána věnovali počtům v oboru do pěti. Znovu jsme si procvičili poznávání jednotlivých číslic, potom jsme sčítali na prstech. Následně jsme vypracovali pracovní list, kde jsme podle uvedené číslice a předkreslených prstů vybarvili totožný počet kusů ovoce.

Dalším pracovním listem jsme potrénovali grafomotoriku.

V závěru dne jsme si zasoutěžili - dvojice dětí stála záda k sobě. Vždy jsem vyřkla nějaké tvrzení (např. veverka žije v lese). Pokud bylo tvrzení pravdivé, děti zvedly ruku, pokud tvrzení byla lež, ruku nezvedly. Za každou správnou odpověď děti získaly bod (celkem mohly získat 6 bodů). 


Úterý 11. února 2020

Dnešek jsme věnovali velkému opakování ovoce, zeleniny a také zvířat. Vyzkoušeli jsme si psaní číslice čtyři - dětem šla práce výborně, zasluhují pochvalu. Zahráli jsme si hru, během níž každý žák představoval nějaký druh ovoce, zeleniny, nebo nějaké zvířátko. Úkolem dětí bylo odpovědět na různé otázky (např. Davídek byl veverka - kde můžeme potkat veverku? Čím se veverky živí?)

V samotnému závěru dne jsme pokračovali četbou Honzíkovy cesty.

Vážení rodiče, prosím, aby děti nenosily do školy staré pracovní listy. Nosit budou pouze ty, které vypracováváme nyní (v měsíci únoru). Děkuji.


Pondělí 10. února 2020

Ráno jsme si společně rozdali zbývající slovní hodnocení a diplomy za úspěšné zakončení prvního pololetí. Potom jsme se pustili do pracovních listů. Naším prvním úkolem bylo na obrázku zakroužkovat předměty, které se v ilustraci vyskytují pouze jednou. Obrázek jsme následně vybarvili a obtáhli řádek s číslicí jedna. V další pracovním listě jsme si procvičili druhy ovoce a také sčítání - děti velmi chválím, práce jim šla krásně od ruky. Potom jsme si na tabuli zopakovali rozpoznávání čísel 0 - 10. Poslední vyučovací hodinu jsme věnovali četbě knížky Honzíkova cesta


Pátek 7. února 2020

Stejně jako včera, i dnes jsme se věnovali opakování probraného učiva. S dětmi jsme si zasoutěžili, kdo dokáže vymyslet nejvíce druhů ovoce a zeleniny. Také jsme znovu zkoušeli u jednotlivých druhů vytleskat a následně spočítat slabiky. V samotném závěru dne jsme si hráli se stavebnicemi a rozvíjeli tak jemnou motoriku.


Čtvrtek 6. února 2020

Ve čtvrtek jsme zvládli velkou spoustu práce. Nejprve jsme si na tabuli spojovali, které oblečení patří na jaké části lidského těla. Potom jsme si povídali, jaké další druhy oblečení známe a na co se který kus obléká. Následoval pracovní list a volná hra. Potom děti dostaly pracovní list s tématem čísla 7. Úkolem dětí bylo obtáhnout číslici, dodělat puntíky beruškám a vybarvit 7 obrázků z 8.
Také jsme si vyzkoušeli výrobu pozvánky na sobotní karneval a v samém závěru dne pak luštění obrázkového sudoku.

Středa 5. února 2020

Ve středu děti obdržely pracovní list, kde bylo jejich úkolem obtahovat přerušované čáry a tím procvičovat grafomotoriku. Další pracovní list byl pak určen pro procvičování a upevňování vědomostí o ovoci a zelenině. Následovala volná hra a také četba na pokračování - Honzíkova cesta.


Úterý 4. února 2020

Hned ráno jsme si na tabuli procvičili číslovky od 1 do 10. Pak následoval pracovní list zdravé mlsání, kde bylo úkolem dětí rozeznat druhy ořechů a ovoce, zakroužkovat stejný druh, spočítat a správný počet zapsat do okénka. Poté jsme si zahráli hru s barevnými míčky na rozpoznávání ovoce a zeleniny. Já vyjmenovávala jednotlivé druhy ovoce nebo zeleniny a děti zvedaly červený míček pokud šlo o ovoce , nebo zelený míček pokud šlo o zeleninu. Pak jsme si společně vyplnili zeleninové sudoku, následovala samostatná hra. Den jsme zakončili čtením pohádky. U té děti pro lepší porozumění textu dostaly kartičky se slovem, které bylo opakovaně v textu použito, a když zaznělo, bylo úkolem kartičku zvednout a odpovědět na otázky k přečtené pasáži.


Pondělí 3. února 2020

V pondělí jsme se věnovali intenzivnímu opakování probraného učiva. Nejprve jsme pojmenovali druhy ovoce a zeleniny na tabuli, vytleskali slabiky a určili, zda se jedná o ovoce nebo zeleninu. Pak následoval pracovní list ovoce a zelenina z babiččiny zahrádky, kde se ovoce kroužkovalo červeně a zelenina zeleně. Jako další následoval pracovní list pomíchané obrázky, kde měly děti za úkol vyškrtat předměty, které do dané skupiny nepatří a odůvodnit proč. Konec dne jsme strávili už jen volnou hrou. Také jsme si povídali, co kdo prožil o víkendu.


Čtvrtek 30. ledna 2020

Dnes jsme se ve škole sešli v hodně nízkém počtu - byli jsme pouze 4, a tak jsme si celý den pouze hráli. Formou hry jsme si tak zopakovali ovoce, zeleninu, předměty denní potřeby. Potom jsme pomocí mikáda procvičili jemnou motoriku a hrou Double pak slovní zásobu a postřeh.

V samotném závěru dne bylo dětem rozdáno pololetní hodnocení a pochvalný diplom za úspěšné absolvování prvního pololetí.

Přeji vám všem příjemné prožití pololetních prázdnin i celého víkendu a v pondělí se budu těšit na viděnou smile.


Středa 29. ledna 2020

Ve středu jsme se hned ráno pustili do nonverbální komunikace, kdy děti pomocí pantomimy předváděly různá povolání a jejich spolužáci se snažili uhodnout, o jaké povolání se jedná. Druhou hodinu jsme věnovali opakování ovoce a zeleniny. Potom jsme se pustili do pracovních listů. Nejprve bylo naším úkolem z vyobrazených předmětů vybrat ty, které nepatří do školní aktovky. V dalším pracovním listě děti dokreslovaly obličeje předtištěným hlavičkám. Také jsme si povídali o tom, co je a není dovoleno ve škole a proč, čímž jsme si zároveň zopakovali základní body školního řádu.


Úterý 28. ledna 2020

Dnešní den jsme z velké části věnovala opakování všeho, co již umíme. Počítali jsme vzestupně i sestupně od 0 do 10, poznávali jsme barvy, snažili jsme se o zvládnutí prostorové orientace. Také jsme si zopakovali druhy ovoce a zeleniny a jejich třídění. Nově jsme si pověděli, jaký je rozdíl mezi peckami a jadérky a ve kterém ovoci a zelenině co najdeme.

Z důvodu rostoucí nemocnosti dětí tento týden NEBUDE probíhat tělesná výchova. Pokud u vašeho dítěte pozorujete příznaky nachlazení, nechte, prosím, dítě doma, aby nedocházelo k šíření nemocí. Děkuji za pochopení.


Pondělí 27. ledna 2020

Nový týden jsme odstartovali velkým opakováním všeho, co už víme o ovoci a zelenině. Znovu jsme si pověděli, jaké druhy známe, jaké můžeme pěstovat v našich končinách a jaké v zahraničí. Řekli jsme si, co roste na stromě, co na keři, co pod zemí, jakou zeleninu najdeme v lusku. Děti však s rozpoznáváním stále hodně bojují, je nutné intenzivní opakování také doma.

Dalším bodem opakování byla prostorová orientace - děti dostaly balónky a dle pokynů je umisťovaly např. pod židli, vedle topení, na stůl, ...

Věnovali jsme se také grafomotorice (viz. pracovní listy). Ve zbytku dne jsme si chvíli hráli.

Zítra nás čeká další hodina tělesné výchovy. Pokud Vaše dítě nemá úbor ve škole, ať si jej zítra přinese. Děkuji.


Pátek 24. ledna 2020

V pátek jsme se intenzivně věnovali rozpoznávání ovoce a zeleniny. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi ovocem a zeleninou, pojmenovali jsme si konkrétní druhy a pověděli si, zda rostou na stromě, keři nebo v zemi, jestli je možné pěstovat daný druhy v ČR, nebo jestli se pěstuje v zahraničí. Některé děti mají s určováním výrazné problémy. Prosím tedy, abyste v průběhu víkendu toto znovu procvičovali.

Vážení rodiče, v průběhu dnešního dne Vám zašlu na e-mail přehled pomůcek, které je nutné doplnit do výtvarných potřeb.


Čtvrtek 23. ledna 2020

S dětmi jsme si dnes užili divadelní představení Maková panenka, které sklidilo veliký úspěch. Věřím, že si dítka odnesla samé pozitivní dojmy smile. Po návratu do školy jsme stihli jen kratičká cvičení ve školních sešitech. Zbývajících deset minut před obědem jsme pak věnovali volné hře.


Středa 22. ledna 2020

Dnešní den jsme odstartovali grafomotorickými cvičeními (viz. pracovní listy). Potom jsme se pustili do výtvarného tvoření. Pastelkami jsme vybarvili vytištěné ptáčky, které jsme nalepili na modré pozadí a pomocí prstů natřených bílou barvou jsme tvořili padající sněhové vločky. Dětem se práce moc líbila a díla se náramně povedla. Dnes navíc chválím vzorné chování, až na drobné prohřešky smile.

Zítra nás čeká návštěva divadla. Znovu prosím, aby děti nepřišly oblečené do tepláčků. Děkuji.


Úterý 21. ledna 2020

Dnes jsme si opět zopakovali prostorovou orientaci a také počty (viz. pracovní listy). Děti moc chválím za vzornou práci, orientaci už zvládají mnohem lépe. Ještě však máme před sebou velký kus práce.

Třetí vyučovací hodinu jsme věnovali tělesné výchově, kde jsme se napřed řádně protáhli, vydýchali a následně si každý proběhl opičí dráhu. Také jsme si znovu potrénovali kotouly a nově udržení rovnováhy (holubička na lavičce). Zbytek dne jsme strávili úklidem v šatnách a ve třídě (děti stále bojují s háčky, mají tendence své svršky nechávat volně ležet na, případně pod lavicemi, nezřídka tak dochází k nechtěnému odcizení, nebo záměně oblečení).


Pondělí 20. ledna 2020

Dnešní ráno patřilo pouze jednomu pracovnímu listu, kde bylo naším úkolem vybarvit určené obrazce. Procvičili jsme tak nejen grafomotoriku, ale především zrakové vnímání. Zbytek dne jsme z velké části věnovali výtvarné výchově. Pracovali jsme s nůžkami, pastelkami a lepidlem - děti si výrobky, které se jim moc povedly, odnesly domů. 

Zítra nás čeká další hodina tělesné výchovy. Prosím, aby si děti opět přinesly cvičební úbory. Děkuji.


Pátek 17. ledna 2020

Konec tohoto týdne byl pro nás ve znamení spousty povinností. Hned ráno jsme se pustili do pracovních listů, kde bylo naším úkolem vyhledat dvojice stejných obrázků (květiny, žabky) a tyto shodně vybarvit. Potom jsme si procvičili prostorovou orientaci formou hry "Škatulata, hejbejte se!" V samotném závěru dne jsme se pak pustili do výtvarného tvoření - skládali jsme origami domečky, které jsme následně nalepili na barevný papír, pomocí vaty vytvořili sněhové závěje a z papírových sněhových vloček iluzi padajícího sněhu. Dětem se díla moc povedla, zaslouží si velikou odměnu smile.

Vážení rodiče, připomínám pondělní třídní schůzky, které již tradičně probíhají v naší třídě, a to od 17.30 hodin. Pokud se nemůžete schůzek zúčastnit, informujte mne, prosím, prostřednictvím e-mailu.

Příjemný víkend!


Čtvrtek 16. ledna 2020

Celý čtvrtek se nesl v duchu mnoha různých her. Hned ráno jsme se pustili do pracovního listu - vybarvování podle číslic (dětem šla práce výborně, moc chválím). Potom děti obdržely papír, na němž byly vyobrazeny různé předměty (předměty denní potřeby, oblečení, zvířátka, hudební nástroje, aj.). Společně jsme si každý předmět pojmenovali a ke každému vymysleli další podobné (např. kytara - housle, buben, klarinet, piano, tahací harmonika). Rozvíjeli jsme tak nejen slovní zásobu, ale i komunikaci a pozornost. Následovala hodina tělesné výchovy, kterou si děti opět náramně užily. Na samém začátku hodiny jsme se pořádně rozcvičili, potom jsme zkoušeli lezení na žebřiny a posilování břišních svalů pomocí zvedání nohou od žebřin směrem vzhůru. Také jsme trénovali kotoul vpřed a válení sudů. Tělesná výchova se těší velkému úspěchu. Věřím, že i další hodiny budou pro děti stejně zábavné smile

Prosím, aby děti zítra přinesly 70,- na divadelní představení, které nás čeká příští týden (pokud tak dosud neučinily). Děkuji.


Středa 15. ledna 2020

Během dnešního dne jsme si procvičili nejen grafomotoriku, ale také zrakové vnímání, kdy jsme se na pracovním listě snažili rozeznat motýlky a hlemýždě. Děti se s tímto náročným úkolem popasovaly na výbornou, a tak si vysloužily sladkou odměnu. Potom jsme si chvíli odpočinuli u pohádky, následně jsme se věnovali výtvarnému tvoření - vybarvovali jsme ptáčky v krmítku, které jsme následně vystřihli, pomocí skládání papíru jsme vytvořili ptáčkům křídla, střechu krmítka, vše jsme následně nalepili na barevný papír a pomocí vaty udělali sněhové vločky. Díla se dětem moc povedla.
Ve zbytku dne jsme si užívali slunečného počasí na školním hřišti.

Zítra proběhne další hodina tělesné výchovy. Prosím, aby děti měly cvičební úbory. Děkuji.


Úterý 14. ledna 2020

Dnešek jsme pojali aktivně. Ráno jsme si zahráli zábavnou hru, v rámci které jsme si procvičili prostorovou orientaci. Potom jsme na tabuli hledali dvojice čísel a pomocí křídy správné dvojice spojovali. Následně jsme se popasovali s matematickým cvičením (viz. pracovní list), potom jsme zabsolvovali naši první hodinu tělesné výchovy v tělocvičně. Nejprve jsme se řádně protáhli, potom jsme si vyzkoušeli hod na koš, následovala hra na Mrazíka. Dětem se tělocvik moc líbil, vybily přebytečnou energii a procvičily celé tělo. 


Pondělí 13 ledna 2020

Během pondělí jsme si zopakovali číselnou řadu 0 - 10, připomněli jsme si, jak které číslo vypadá a jak mu říkáme. Porovnávali jsme čísla pomocí znamének > < = (děti chválím). Chvíli jsme také věnovali grafomotorickému cvičení na uvolnění zápěstí, ve zbytku dne jsme si přečetli další dvě kapitoly z Honzíkovy cesty a v úplném závěru dopoledne jsme koukali na pohádku Ratatouille.

Příští týden ve čtvrtek (23. ledna 2020) nás čeká další divadelní představení - Maková panenka. Prosím přinést částku 70,- do konce tohoto týdne. Děkuji.


Pátek 10. ledna 2020

Pátek si pro nás připravil spoustu práce. Společně jsme si opakovali slabikování (vytleskávání a počítání slabik), potom jsme hledali rýmy k různým slovům a také jsme si procvičili prostorovou orientaci. Následovalo dokončování sněhuláčků (práce s vatou a barevným papírem - trénink jemné motoriky) a na úplný závěr vyučování jsme přečetli další dvě kapitoly z knížky Honzíkova cesta. Děti si dnes opět zaslouží velikou pochvalu za pozornost a spolupráci.

Příští týden nás čeká vůbec první hodina tělesné výchovy. Prosím, aby si děti přinesly cvičební úbory včetně sálové obuvi s bílou podrážkou. Děkuji.

Vážení rodiče, v pondělí 20. ledna 2020 se od 17.30 hodin konají třídní schůzky. Účast je pro všechny zákonné zástupce povinná. Pokud víte, že se nebudete moci na řádný termín schůzek dostavit, kontaktujte mne, prosím, prostřednictvím e-mailu, ráda Vám nabídnu náhradní termín konzultačních hodin. Děkuji.

Krásný víkend.


Čtvrtek 9. ledna 2020

Dnešek byl pro nás odpočinkový. Hned ráno jsme vyrazili do divadla na pohádku O Šípkové Růžence. Dětem se představení moc líbilo. Alička si dokonce vyzkoušela roli hodné víly sudičky, její herecký výkon sklidil velký potlesk smile. Děti si za vzorné chování vysloužily sladkou odměnu (Maxíkovi děkujeme za přinesené dobroty).

Po návratu z divadla si děti daly svačinku a ve zbytku dne si hrály.


Středa 8. ledna 2020

Středu jsme z velké části věnovali tréninku prostorové orientace. S dětmi jsme formou hry upevňovali schopnosti určit, kde se nacházejí různé předměty (nahoře, dole, vpředu, vzadu, nad, pod, vedle). Děti chválím za vzornou spolupráci i chování. Tomuto se však bude nutné věnovat i ve zbytku tohoto týdne a v průběhu týdne příštího, některé děti s určováním hodně bojují. Následovala práce ve dvojicích, kdy děti na zadané téma vymýšlely krátké divadelní představení. Procvičily si tak nejen schopnost spolupráce, ale také improvizace a komunikace.

Poslední vyučovací hodinu jsme si promítali pohádku Auta.

Zítra nás čeká návštěva divadla. Prosím, aby děti nebyly oblečené do tepláků, jak tomu velmi často bývá. Děkuji.

Prosím, aby si děti do konce tohoto týdne přinesly své cvičební úbory. Od příštího týdne začneme aktivně využívat prostory školní tělocvičny.


Úterý 7. ledna 2020

Dnes jsme stihli splnit velké množství úkolů. Hned ráno jsme si zopakovali počítání (vzestupné i sestupné) 0 - 10, pracovali jsme společně na tabuli. Potom jsme se pustili do dvou pracovních listů (grafomotorické cvičení, počty), také jsme si povídali o zvířátkách, kolik má které nohou. Následovala četba knížky na pokračování a pohádkový kvíz. Dnes děti zaslouží velkou pochvalu za pozornost a perfektní spolupráci.

Zítra je poslední možnost přinést 60,- na čtvrteční divadelní představení O Šípkové Růžence.


Pondělí 6. ledna 2020

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala v novém roce a popřála hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti nám všem smile.

Dnešek jsme odstartovali vyprávěním o uplynulých svátcích. Následovala práce s pracovními listy - vybarvování obrázků, které jsme následně rozstříhali a opětovně skládali jako puzzle. Děti tato aktivita moc bavila, chválím preciznost a důkladnost. Ve zbytku dne jsme si četli v knížce Honzíkova cesta a v samotném závěru dopoledne jsme koukali na pohádku V hlavě.

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 nás čeká letošní první divadelní představení - O Šípkové Růžence. Prosím, abyste do středy 8. ledna 2020 poslali po dětech částku 60,-.

Od příštího týdne začneme pravidelně chodit do tělocvičny na tělesnou výchovu. Prosím, aby si děti v průběhu tohoto týdne přinesly cvičební úbory (tričko, tepláky, případně mikinu, sálovou obuv). Děkuji.

Dále prosím, máte-li možnost, pošlete po dětech balení papírových kapesníků, zásoby se díky chladnému počasí rychle tenčí. Děkujeme smile.


Pátek 20. prosince 2019

Poslední letošní školní den jsme strávili v příjemné vánoční atmosféře. Děti vyrobily vám, rodičům, drobný dáreček, který ale jistě udělá velikou radost a zahřeje u srdce. Poslouchali jsme koledy (některé jsme dokonce zvládli zazpívat), ochutnávali jsme voňavé cukroví, rozbalovali dárečky a koukali na veselou pohádku.

 

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte mi, abych vám všem co nejsrdečněji popřála překrásné prožití svátků Vánoc, mnoho radosti, štěstí, především ale zdraví v novém roce, a zároveň vám poděkovala za velmi příjemné společné chvíle strávené na naší škole. Věřím, že si svátky klidu naplno vychutnáte a načerpáte spoustu sil do nového, jistě ještě mnohem krásnějšího a úspěšnějšího roku.

Prožijte kouzelné, nezapomenutelné chvíle se svými nejbližšími a budu se těšit znovu na viděnou v roce 2020! smile


Čtvrtek 19. prosince 2019

Dnes jsme si hned ráno s dětmi povídali o dojmech z naší první společné vánoční besídky. Děti moc a moc chválím za statečnost, s jakou se postavily před vás, rodiče, ale také za to, jak se jim vystoupení na besídce krásně vydařilo smile.

Během dnešního dne jsme stihli dva pracovní listy, potom jsme si četli pohádku, recitovali jsme básně, ve zbytku času jsme koukali na pohádku.

Vážení rodiče, zítra bude probíhat třídnická vánoční besídka. Vyučovat se nebude. Pokud chcete, dejte dětem do krabičky pár kousků cukroví. Děti si mohou přinést vlastní DVD s oblíbenou pohádkou, případně penál s pastelkami. Celý den pojmeme v čistě vánočním duchu, tedy oddychově.


Středa 18. prosince 2019

Dnes jsme se intenzivněji věnovali posledním přípravám na vánoční besídku. Znovu jsme si ji několikrát nanečisto vyzkoušeli, abychom byli odpoledne jako opravdoví profíci! smile Vedle nácviku besídky jsme však stihli také jedno cvičení na pracovním listě.

Vážení rodiče, pátek 20. prosince 2019 pojmeme v čistě vánočním duchu. Máte-li možnost, dejte Vašim dětem do krabičky pár kousků cukroví, aby mohly dát ochutnat svým spolužákům. Budeme zpívat koledy, povídat si o vánočních zvyklostech a tradicích, zbyde-li trocha času, pustíme si v televizi pohádku (děti si mohou, pokud chtějí, přinést vlastní DVD s oblíbenou pohádkou).

Vyučování v tento den probíhat nebude. Na oběd odchází naše třída v 10:50 hodin, zhruba od 11:30 tak bude již možné děti vyzvedávat.


Úterý 17. prosince 2019

Během dnešního dne jsme měli napilno. Ráno jsme s úspěchem zvládli generální zkoušku vánoční besídky - děti musím moc pochválit za vzornou přípravu a spolupráci. Potom jsme se pustili do grafomotoriky (viz. pracovní list), následovala vytoužená chvilka v tělocvičně, kdy jsme se věnovali spoustě pohybových aktivit a rozvíjeli tak hrubou motoriku. V závěru dne jsme si přečetli poslední kapitolu knížky o Štaflíkovi a Špagetce.

 

Organizace zítřejší vánoční besídky 
Vážení rodiče, máte-li možnost, ponechte zítra Vaše děti po vyučování ve školní družině (i děti, které nejsou v družině přihlášené). Příprava na besídku bude probíhat již od 13:00 hodin a je třeba, aby se jí zúčastnily všechny děti. Samotná besídka pak startuje ve 14:00 hodin v naší tělocvičně. Pro vstup do tělocvičny využijte, prosím, zadní vchod (cestu k němu naleznete podle šipek umístěných zvenčí na budově školy). Ihned po skončení našeho vystoupení (zhruba ve 14:15) si budete moci děti odvést, předám Vám je ve vestibulu školy u vrátnice. 
Děkujeme a budeme se těšit na viděnou!


Pondělí 16. prosince 2019

Pondělí jsme měli lehce odpočinkové. Ráno jsme zabsolvovali poslední divadelní představení letošního roku. Po návratu do školy jsme pak zvládli pouze nácvik vánoční besídky - děti moc chválím smile.

Vážení rodiče, vybavte na zítra své děti vařečkami, prosím. Budeme je potřebovat na zítřejší generální zkoušku, i na středeční vánoční besídku. Děkuji.


Pátek 13. prosince 2019

Ani v pátek jsme s prací nezaháleli. Den jsme odstartovali generální zkouškou vánoční besídky - děti moc chválím za donesené kostýmy smile. Potom jsme si zahráli oblíbený Kompot, zvládli jsme jeden pracovní list a ve zbytku dne jsme pokračovali četbou Štaflíka a Špagetky (děti byly velmi pozorné, tiše poslouchaly, a tak si vysloužily sladkou odměnu).

Vážení rodiče, připomínám pondělní návštěvu divadla. Kdo ještě nepřinesl platbu ve výši 70,- , prosím, přineste jej v pondělí. Děkuji.


Čtvrtek 12. prosince 2019

Během čtvrtečního dopoledne jsme stihli velkou spoustu práce. Vypracovali jsme dva pracovní listy s grafomotorickými cvičeními, následně jsme hráli didaktické hry. Ve zbytku dne jsme dostávali různé hádanky.


Středa 11. prosince 2019

Středa pro nás byla lehce odpočinková. Ráno jsme si v kroužku povídali o tom, jakých úspěchů a pokroků jsme od začátku školního roku dosáhli, co nám naopak příliš nejde, na čem je třeba ještě zapracovat. Děti chválím za zpětnou vazbu a děkuji za ochotu sdílet své pocity a dojmy smile.

Divadelní představení se dětem moc líbilo a náležitě si ho užily!

Prosím, aby si děti do pátku přinesly kostýmy čertíků.

Vážení rodiče, ještě v pondělí 16. prosince 2019 nás čeká letos již poslední divadelní představení, které nese název Kde se vzaly Vánoce. Prosím tedy o úhradu částky 70,- HOTOVĚ do pátku 13. prosince 2019. Děkuji.


Úterý 10. prosince 2019

Dnešní den jsme začali volnou hrou. Po té jsme se věnovali výtvarné výchově - voskovkami jsme nakreslili na čtvrtku zimní krajinu. Následně jsme přilepili šablonku sněhuláka, kterou jsme polepili kousky vaty. Do konce tohoto týdne sněhuláčkům doděláme oči, mrkvičky a knoflíky z barevného papíru. Ve zbytku dne jsme stihli vypracovat jedno grafomotorické cvičení, potom jsme si přečetli další kapitolu z knížky o Štaflíkovi a Špagetce. Také jsme pracovali ve skupinkách - děti měly za úkol vymyslet co největší počet slovíček, která souvisejí se zimou nebo Vánocemi. Děti moc chválím za vzornou spolupráci smile.

Vážení rodiče, zítra jdeme s dětmi do divadla. Kdo ještě nezaplatil 70,- za představení, přinese peníze ZÍTRA. V opačném případě nebude dítě moci do divadla jít a bude přiřazeno do jiné třídy. Děkuji za pochopení.

Do konce tohoto týdne vybavte, prosím, děti kostýmy čertů, které potřebujeme na vánoční besídku. Děkuji.

Platbu za fotografie ve výši 270,- je taktéž nutné provést HOTOVĚ do konce tohoto týdne.

Od 5. 12. funguje telefon do školní družiny - 607 655 472


Pondělí 9. prosince 2019

Pondělí jsme odstartovali rozcvičkou, po které následovala práce s tužkou (grafomotorika - viz. pracovní listy). Během druhé vyučovací hodiny jsme si vyprávěli o tom, jak nás minulý týden navštívila trojice čert, Mikuláš a anděl, sdělili jsme si, co dobrého nám přinesli, koho si chtěl čertík odnést do pekla smile, kdo dostal ovoce, kdo oříšky, kdo něco sladkého na zub. Následně jsme nacvičovali na vánoční besídku, která již klepe na dveře. Poslední hodinu jsme si pak četli o Štaflíkovi a Špagetce a zvládli jsme i pohádkový kvíz.

 

Vážení rodiče, pokud si ponecháte sady fotografií vašeho dítěte, uhraďte, prosím, do konce tohoto týdne částku 270,- (hotově). Děkuji.

Ve středu 11. prosince 2019 nás čeká další divadelní představení, tentokrát s vánoční tématikou. Prosím, přineste zítra, nejpozději však ve středu částku 70,- za vstupné. Děkujeme.

Prosím, aby si děti do konce týdne přinesly kostým čerta, ve kterém budou vystupovat na vánoční besídce. Čeká nás generální zkouška smile.

 


Pátek 6. prosince 2019

S dětmi jsme se dnes intenzivně věnovali nácviku vánoční besídky (moc chválím). Také jsem si procvičili ručičky na pracovních listech s grafomotorikou, potom jsme malovali nejkrásnější zážitek ze včerejšího výletu na Staré Hrady. Ve zbytku dne jsme se koukali na pohádku Pat a Mat.


Čtvrtek 5. prosince 2019

Dnešní výlet na Staré Hrady se opravdu vydařil! smile Věřím, že se dětem návštěva hradu obydleného pohádkovými bytostmi (i přes velmi chladné počasí) líbila a z našeho putování si odnesly spoustu prima zážitků.


Středa 4. prosince 2019

Dnes jsme začali den hrou "Myslím si zvíře". Děti si tak utužily vědomosti ze světa zvířátek (domácích i cizokrajných), podpořili jsme rozvoj slovní zásoby a fantazie. Následoval nácvik vánoční besídky - moc chválím! 

Během třetí vyučovací hodiny jsme stihli grafomotorické cvičení (viz pracovní list), následně si děti vyzkoušely práci s modelínou - modelace sněhuláčků. Díla se dětem opravdu vydařila, sněhuláčci zdobí parapety ve třídě smile.  Poslední hodinu měly děti ve znamení volné hry - stavebnice, kreslení, hra s míčky.

 

Školní výlet - čtvrtek 5. prosince 2019 - Staré Hrady
Sejdeme se před školou v 7.30 hodin. Autobus bude odjíždět v 7.50, prosím, přiveďte děti VČAS. Z časových důvodů nebude možné na nikoho čekat. S sebou větší svačinu, pití, může být malé kapesné. Kdo trpí nevolností, bude mít v sobě Kinedryl a další tabletku s sebou na cestu zpět. Předpokládaný návrat je mezi 13.00 a 13.30 hod. Oběd mají děti po návratu v jídelně.


Úterý 3. prosince 2019

Úterý pro nás bylo maličko zmatečné. Z provozních důvodů jsme se během dne několikrát stěhovali do různých tříd (v rámci budovy školy). Zvládli jsme tak pouze jeden pracovní list s grafomotorickým cvičením, ve zbytku dne jsme se věnovali hrám pro rozvoj slovní zásoby a jemné motoriky.

Vážení rodiče, na příští týden vybavte Vaše děti balíčkem vaty, budeme se výtvarně činit smile. Děkuji.


Pondělí 2. prosince 2019

První týden měsíce prosince jsme odstartovali množstvím práce. V úvodu dne jsme si společně zacvičili, potom jsme se vrhli na první ze dvou grafomotorických cvičení, které nám šlo krásně od ruky. Následoval nácvik vánoční besídky, poté jsme se statečně popasovali i s druhým pracovním listem. Během poslední vyučovací hodiny jsme stavěli puzzle (zúčastnily se téměř všechny děti), na úplný závěr dne jsme pak četli pohádku o Štaflíkovi a Špagetce. Děti moc chválím za vzorné chování.

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám představila naši novou paní asistentku - je jí paní Pavlína Rosolová Marešová. Věřím, že se u nás paní asistentce bude moc líbit a že si zbytek školního roku všichni náramně užijeme smile.


Pátek 29. listopadu 2019

Poslední listopadový týden jsme zakončili ve velkém stylu - oslavou narozenin našeho Kubíka. Děkujeme Kubíčkovi a jeho mamince za výborné pohoštění a zapůjčenou pohádku o Hurvínkovi. Věřím, že si děti oslavu náležitě užily! smile

Prosím, abyste s dětmi i nadále v průběhu víkendu trénovali básničky a koledy na vánoční besídku.

INFORMACE K VÝLETU - Vážení rodiče, plánovaný výlet na Staré Hrady se nezadržitelně blíží. Ráda bych Vás tímto požádala, abyste ve čtvrtek 5. prosince 2019 Vaše děti přivedli před školu nejpozději v 7.30 hodin. Přijďte, prosím, VČAS.  Autobusy budou odjíždět v 7.50 hodin, z časových důvodů nebude možné na nikoho čekat. Děkujeme za pochopení.

Předpokládaný návrat je mezi 13.00 - 13.30 hod.

Dětem, které trpí cestovní nevolností, podejte ráno Kinderyl. Děkujeme.

 

 


Čtvrtek 28. listopadu 2019

Ve čtvrtek jsme ráno odstartovali vyprávěním o včerejším divadelním představení. Sdíleli jsme se spolužáky naše dojmy, povídali jsme si, co se nám na pohádce Sůl nad zlato nejvíce líbilo. Potom jsme se pustili do tréninku grafomotorických dovedností (pracovní list). Následovala projekce pohádky Ledové království, potom jsme se věnovali nácviku vánoční besídky. Dnešní den byl maličko kritický, dětem se nacvičovat příliš nechtělo. Věřím, že v pondělí situaci hravě napravíme.

Vážení rodiče, zítra (v pátek 29. listopadu 2019) nebude probíhat výuka. Narozeniny slaví náš spolužák Kubík. Vybavte tedy Vaše děti opět pouze svačinkou, pitím, případně penálem. Děkuji.


Středa 27. listopadu 2019

Také středeční den byl pro nás lehce odpočinkový :-). Během první a části druhé vyučovací hodiny jsme se věnovali tréninku grafomotoriky (viz. pracovní listy). Potom jsme si dali svačinku a vyrazili společně do divadla na pohádku Sůl nad zlato. Dětem se představení moc líbilo. Musím naše dětičky moc pochválit za vzorné chování během cesty do divadla i celého představení. Zítra dostanou sladkou odměnu smile.


Vážení rodiče, znovu připomínám výlet, který nás čeká již příští týden. S tím také souvisí prosba o úhradu částky 330,- hotově, a to nejpozději do pátku 29. listopadu 2019. Děkujeme.

Bližší informace ohledně odjezdu od školy a návratu z výletu upřesním v pátek. 


Úterý 26. listopadu 2019

Úterý jsme pojali vzhledem k nízkému počtu dětí maličko odpočinkově. První dvě hodiny jsme věnovali hrám a výrobě kulisy na vánoční besídku. Třetí vyučovací hodina patřila grafomotorice, v závěru dne jsme pak procvičovali jednotlivá vystoupení vánoční besídky.

Vážení rodiče, na třídních schůzkách byla zmíněna třídnická besídka, která se koná poslední pátek před Vánocemi v naší třídě. Této besídky se mohou účastnit pouze děti. Děkujeme za pochopení.

!! Vážení rodiče, procvičujte, prosím, s dětmi i doma básně na vánoční besídku. Děkuji.


Pondělí 25. listopadu 2019

Poslední listopadový týden jsme odstartovali s vysokým pracovním nasazením.

V úvodu dne jsme si společně zacvičili. Hned po ranní rozcvičce následovalo opakování všech básní a písní, které budou součástí vánoční besídky. Další hodinu jsme se věnovali grafomotorice (viz. pracovní listy), potom jsme znovu chvíli procvičovali besídku. Ve zbytku dne jsme rozvíjeli jemnou motoriku (práce s pěnovou stavebnicí puzzle), také jsme stihli dvě pohádky a pohádkový kvíz. 
Vážení rodiče, připomínám středeční divadlo (představení začíná v 10.30 hodin).

Prosím o úhradu částky 330,- (hotově) - výlet na Staré Hrady - přinést do konce tohoto týdne. Děkuji.


Pátek 22. listopadu 2019

Pátek byl pro nás ve znamení narozeninové oslavy naší spolužačky Dášenky. Ještě jednou srdečně blahopřejeme! Také Dášence děkujeme za výborné pohoštění, které pro nás spolu se svými rodiči připravila.

Během celého dne jsme hráli různé hry, pochutnávali si na vynikajícím dortu, koukali jsme na pohádku. Věřím, že jsme si dnešní den všichni maximálně užili smile.

Vážení rodiče, blíží se nám měsíc prosinec a spolu s ním i návštěva Starých Hradů (dne 5. prosince 2019). Prosím, během příštího týdne pošlete po dětech PŘESNOU částku 330,- (částka zahrnuje dopravu, vstupné na hrad a doprovodný program). Děkuji.


Čtvrtek 21. listopadu 2019

Dnešní den byl pro nás maličko hektický. Během dopoledních hodin probíhalo v naší třídě fotografování. I přesto jsme však zvládli alespoň jeden pracovní list s grafomotorickým cvičením, potom si děti rozdaly omalovánky s vánoční tématikou. Zbytek dne jsme opět věnovali hrám pro rozvoj jemné motoriky a také nacvičování besídky.

Vážení rodiče, zítra (pátek 22. listopadu 2019) nebude probíhat vyučování. Naše spolužačka Dášenka slaví narozeniny, a tak celý den budeme společně oslavovat. Učení tedy, prosím, ponechte doma a vybavte Vaše děti pouze svačinkou a pitím. Samozřejmostí je dobrá nálada :-).


Středa 20. listopadu 2019

Středa se také z velké části nesla v duchu nácviku na vánoční besídku. Dopoledne jsme odstartovali krátkou rozcvičkou celého těla, hned potom jsme si odbyli trénink grafomotoriky (viz. pracovní listy). Potom měly děti chvíli na volnou hru (trénink jemné motoriky - stavby z lega, trénink hrubé motoriky - skákání na gymnastickém míči, pohybové aktivity). Zbytek dne pak probíhalo nacvičování besídky - děti musím znovu velmi pochválit za perfektní spolupráci smile
Připomínám zítřejší fotografování, které probíhá v dopoledních hodinách. Slavnostnější oblečení vítáno, není však povinné.

Také připomínám nutnost uhradit částku 70,- za divadelní představení, které nás čeká příští týden ve čtvrtek. Děkuji.


Úterý 19. listopadu 2019

Také úterní dopoledne jsme z velké části věnovali nácviku besídky. Děti jsou opravdu moc šikovné, pozorné, básničky se učíme teprve druhý den a již nyní je z velké části umíme smile. Po nácviku besídky jsme pracovali na grafomotorice (dva pracovní listy), následoval čtenářský kroužek a pohádkový kvíz se sladkými odměnami. Zbylo také trochu času na volnou činnost (hry se stavebnicemi, skládání puzzle, kreslení).

Vážení rodiče, příští týden (27. listopadu 2019) nás čeká divadelní představení Sůl nad zlato. Prosím, pošlete po Vašich dětech částku 70,- za vstupné. Děkujeme.

Také připomínám vánoční fotografování, které nás čeká již tento čtvrtek. 


Pondělí 18. listopadu 2019

Další z listopadových týdnů jsme netradičně odstartovali posezením v kroužku. Vzájemně jsme si sdělovali zážitky ze školy v přírodě, vyprávěli jsme našim kamarádům, kteří se školy v přírodě nemohli zúčastnit, co všechno jsme prožili, co se nám líbilo nejvíce, co naopak méně.

Následovala krátká samostatná práce - grafomotorické cvičení (viz. pracovní list). Potom jsme se rozdělili do skupinek a pomaloučku začali nacvičovat naše vystoupení na blížící se vánoční besídku. Děti moc chválím za spolupráci a ochotu. Ještě nás však čeká velký kus práce smile. Během třetí vyučovací hodiny jsme navštívili naše kamarády ze třídy 2.A, abychom jim společně poděkovali za pomoc, kterou nám poskytli během náročné túry na Borovou Ladu. Naši noví kamarádi druháčci se o nás výborně starali (každý druháček držel za ruku jednoho žáčka z přípravného ročníku a byl mu po celu dobu našeho výletu nápomocen s urovnáváním čepiček, uvazováním šály, ale také během svačinky). Abychom vyjádřili upřímné a velké díky, zarecitovali jsme svým spolužákům báseň a odměnili je něčím malým na zub smile.

Ve zbytku dne jsme pak zpívali koledy, které také zazní na připravované besídce.


Sobota 16. listopadu 2019

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poděkovala za projevenou důvěru, s jakou jste mi svěřili vaše ratolesti na téměř celý týden. Zároveň bych moc ráda pochválila všechny dětské účastníky. Po celou dobu trvání školy v přírodě jsem nemusela řešit žádná velká nedorozumění, konflikty, především ale žádné vážné úrazy a jiné komplikace. Děti byly ohromné! Měla jsem drobné obavy z velkého stýskání, které se však také nekonalo, slziček bylo uroněno jen opravdu málo smile. Veškeré výlety, mnohá dobrodružství a v neposlední řadě výlety pro děti nepředstavovaly žádný problém, nýbrž výzvu, se kterou se výborně popasovaly. Mohu tak celý týden shrnout jako velice povedený, úspěšný, příjemný a věřím, že i děti na společné zážitky budou dlouho a v dobrém vzpomínat.

V pondělí se budu těšit na viděnou na třídních schůzkách, které probíhají ve třídě přípravného očníku od 17.30 hodin. Za účast děkuji.

Nebudete-li se moci třídních schůzek zúčastnit, kontaktujte mne, prosím, prostřednictvím e-mailu. Ráda Vám nabídnu náhradní termín konzultačních hodin.


Čtvrtek 7. listopadu 2019

V průběhu dnešního dne jsme se výtvarně činili.
Ráno jsme odstartovali rozcvičkou pod vedením Davídka. Následovala báseň, po níž jsme se pustili do tvoření - malovali jsme hlavu papouška, k němuž jsme pomocí dlaně nabarvené temperovou barvou připojili tělíčko, dokreslili jsme nohy, větvičku, na které papoušek sedí a pomocí lepidla před opeřené kamarády přilepili krmení - rozsypaný mák. Krásně jsme tak potrénovali jemnou motoriku (práce s pastelkami, temperovými barvami, mákem - špetky).

Vážení rodiče, v den odjezdu na školu v přírodě (pondělí 11. listopadu 2019) se, prosím, dostavte s dětmi před školu nejpozději v 8.00 hodin. Autobus přijíždí v 8.15 hodin. Děkuji za pochopení.


Středa 6. listopadu 2019

Ani dnes jsme s prací neotáleli. Po tradiční ranní rozcvičce a zpívání jsme se pustili do rozvoje grafomotorických dovedností (viz. školní sešit + pracovní list). Potom jsme si hráli a ve zbytku dne jsme četli pohádku, na níž navazoval pohádkový kvíz (děti dostávaly otázky z přečtené kapitoly, přičemž za správnou odpověď dostaly sladkou odměnu).

 

!!!! Prosím děti, které ještě neodevzdaly veškeré dokumenty potřebné k účasti na škole v přírodě (kopie kartičky pojištěnce, lékařské potvrzení), aby tak učinily nejpozději v pátek 8. listopadu 2019, lépe však zítra. Chcete-li, také potvrzení o bezinfekčnosti budete moci odevzdat již zítra (7. listopadu 2019). Děkuji.

 

Vážení rodiče, dětem dnes byly rozdány seznamy věcí, které žáci potřebují na školu v přírodě. Seznamy jsou pouze orientační, vybavte děti vším, co uznáte za vhodné smile. Prosím, abyste dětem s sebou nedávali cennosti (šperky), elektroniku (mobilní telefony, tablety, aj...), sladkosti. Je vhodné, aby každé dítě bylo vybaveno omalovánkami (v případě nepříznivého počasí jistě využijeme).


Úterý 5. listopadu 2019

Úterý se neslo v duchu mnoha různých aktivit. Hned ráno jsme si zacvičili a zatančili (hudební doprovod). Následoval zpěv s vytleskáváním do rytmu, potom jsme si zarecitovali naučené básničky.

Během druhé a třetí vyučovací hodiny jsme se pak věnovali grafomotorickým cvičením (viz. pracovní listy). V závěru dne jsme se byli projít k nedalekému rybníku. Během procházky jsme pozorovali podzimní přírodu a diskutovali o tom, jak vypadají stromy, květiny, jaká v tomto období vídáme v přírodě zvířátka.


Pondělí 4. listopadu 2019

Dnešním dnem jsme nakousli první listopadový týden.

Hned ráno jsme si zarecitovali básničky, které už umíme. Následovala rozcvička pod vedením Aličky, potom jsme si povídali o zážitcích z uplynulého volného týdne. Během druhé vyučovací hodiny jsme se naučili novou píseň (Když jsem já sloužil... ) - děti moc chválím za ochotu nahlas zpívat a správné vytleskávání do rytmu.

Potom jsme v rámci uvolňovacích cviků pracovali ve školním sešitě (prosím, aby VŠECHNY DĚTI nosily školní sešit se širokými linkami. Děkuji.)

Děti dnes dostaly další domácí úkol - prosím o jeho splnění a odevzdání do pátku tohoto týdne.

Vážení rodiče, prosím, abyste mi v průběhu tohoto týdne po dětech poslali lékařské potvrzení o schopnosti dítěte zúčastnit se školy v přírodě + kopii kartičky pojištěnce. Bez včasného odevzdání těchto dokumentů se dítě nebude moci školy v přírodě zúčastnit. Bezinfekčnost se odevzdává v den odjezdu u autobusu. Děkujeme za pochopení.


Pátek 25. října 2019

Závěr tohoto týdne jsme pojali odpočinkově.

Jako každý jiný den, i dnes ráno jsme si společně zacvičili a zarecitovali básničku. Potom jsme se pustili do tréninku a rozvoji grafomotorických dovedností (pracovní list). Následovala krátká pohádka, potom jsme si společně vyrobili masky z papíru, díky čemuž jsme podpořili rozvoj jemné motoriky (vybarvování, práce s nůžkami).

Vážení rodiče, dbejte, prosím, na to, aby děti plnily své domácí úkoly. Domácí úkol dostávají děti každý týden pouze jeden, a to vždy v pondělí, přičemž termín pro jeho odevzdání je vždy v pátek téhož týdne. Děkuji.

 

!!! ŠKOLA V PŘÍRODĚ: Prosím, abyste v průběhu týdne od 4. listopadu do 8. listopadu 2019 poslali po dětech vyplněné lékařské potvrzení o schopnosti zúčastnit se školy v přírodě a ofocený průkaz pojištěnce. Prohlášení o bezinfekčnosti se odevzdává v den odjezdu u autobusu.

Přeji příjemný víkend i následující volný týden.


Čtvrtek 24. října 2019

Čtvrtek začal jako každý jiný den - dvěma básničkami a rozcvičkou. Hned po důkladném rozhýbání se jsme si zahráli didaktickou hru "myslím si..." (všechny děti moc chválím za aktivitu). Potom jsme se opět věnovali rozvoji grafomotorických dovedností (viz. pracovní listy - horní oblouky, ježek). Ve zbytku dne jsme četli pohádku (Víla Amálka), proběhl i oblíbený pohádkový kvíz (správné odpovědi = sladká odměna).

Připomínám zítřejší termín odevzdání domácího úkolu, který byl zadán v pondělí.


Středa 23. října 2019

Ani ve středu jsme v práci nezaháleli. Po tradiční ranní rozcvičce a básničce jsme se věnovali rozvoji grafomotorických dovedností. Práce nám šla hezky od ruky, a tak jsme měli dostatek času na vybarvování obrázků (trénink jemné motoriky, správného úchopu pastelky). A jelikož ani dnes nám počasí příliš nepřálo, ve zbytku dne jsme se koukali na pohádku.

Znovu prosím, abyste vaše děti vybavili alespoň dvěma kusy obyčejných tužek č. 2 (ne s tlustou tuhou) a ořezávátkem. Děkuji.


Úterý 22. října 2019

Dnešní den jsme pojali formou hry. Nejprve jsme si zarecitovali básničky, které už umíme, potom jsme si společně zacvičili. Také jsme si hráli se stavebnicí lego, čímž jsme rozvíjeli jemnou motoriku a fantazii (stavba železnice, budov). Následovala četba knížky na pokračování (porozumění čtenému textu) a pohádkový kvíz. Ve zbytku dne jsme se věnovali grafomotorice (viz. pracovní listy).


Pondělí 21. října 2019

Pondělní ráno jsme odstartovali důkladnou rozcvičkou celého těla. Potom jsme si připomněli báseň, kterou jsme se učili v pátek minulý týden - šlo nám to skvěle smile. Následující hodinu jsme věnovali povídání si o podzimu - o tom, jaké plody nám období podzimu nabízí na našich zahrádkách, také jsme si povídali o přírodě (zvířátkách, stromech, květinách). Následovalo vyplnění pracovního listu k procvičování grafomotoriky, potom jsme dokončili podzimní koláž z minulého týdne (práce s tuší, špejlemi/redisperem). Děti dostaly další domácí úkol - prosím o jeho přinesení nejpozději v pátek. Děkuji.

Vážení rodiče, na Vašich e-mailových adresách naleznete e-mail s informacemi k úhradě částky za účast na škole v přírodě. Nezapomeňte, prosím, řádně vyplnit variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte a třídu (0.A). V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.


Pátek 18. října 2019

Pátek byl pro nás dnem odpočinkovým. Ráno jsme si zahráli didaktickou hru "Myslím si...", pomocí které jsme rozvíjeli slovní zásobu a upevňovali znalosti. Následoval rozvoj zrakového vnímání (hledání obrázku, který se liší od ostatních v řadě) - viz pracovní list. Potom jsme se naučili novou básničku, kterou ale ještě budeme pořádně procvičovat. Poslední dvě vyučovací hodiny jsme pak strávili v parku, kde jsme hráli spoustu kolektivních her.

Dětem jsem dnes rozdala formuláře týkající se účasti dítěte na škole v přírodě. Jeden z formulářů je prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdává se v den odjezdu u autobusu), druhý pak potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pokud dítě pravidelně jezdí na tábory, nebo se za poslední dva roky zúčastnilo pobytu na školce v přírodě, potvrzení o zdravotní způsobilosti již pravděpodobně máte. Postačí, když toto bude okopírováno a odevzdáno s formulářem, který děti obdržely ode mě.

Důležité informace:

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

 

Prosím, vybavte děti na pondělí 21. října 2019 černou tuší a redisperem, případně špejlí. Děkuji.


Čtvrtek 17. října 2019

Dnešek jsme z velké části věnovali rozvoji zrakového vnímání - hledání dvojic shodných obrázků (viz. pracovní list). Potom jsme se pustili do tvorby podzimní koláže (práce s vodovými barvami, správný úchop štětce) - zítra budeme dokončovat. Ve zbytku dne jsme si přečetli pohádku a povídali si o podzimu (jaká zvířátka můžeme během podzimních dnů vidět v lese/ parku/ na zahradě, jaké plody sklízíme na podzim, jak vypadá příroda a na jaké období se pomalými krůčky chystá.

Poslední vyučovací hodinu jsme strávili hraním kolektivních míčových her v parku a sbíráním barevného listí.


Středa 16. října 2019

Dobrý den,

ani ve středu jsme s prací nezaháleli. Ráno jsme si procvičovali porovnávání čísel (děti pracovaly na tabuli), potom jsme věnovali celou hodinu slabikování, které děti moc baví smile. Následovala samostatná práce (viz. pracovní list), četba knížky na pokračování (Ferda mravenec) a pohádkový kvíz. Ve zbylých dvaceti minutách jsme se koukali na pohádku.


Úterý 15. října 2019

Dobrý den,

úterní Suit up den dopadl nad očekávání výborně smile! Ráda bych tedy poděkovala vám, rodičům, za pomoc dětem při výběru adekvátního ošacení. Děti chválím za vzorné, reprezentativní chování. 

Ráno jsme věnovali opakování číslic 0 - 10, potom si každé dítě vyslabikovalo své jméno, následovala samostatná práce ve školním sešitě. Dětem jde počítání slabik výborně, zasloužily si tedy jedničku a sladkou odměnu smile.

Zbytek dne jsme strávili divadelními představeními na různá témata (modelové situace, kterak se chovat například v divadle, při návštěvě lékaře, ve škole, ...), a jak se naopak nechovat. Poslední půlhodinka pak byla odpočinková (didaktické hry, malování, sledování pohádky.


Pondělí 14. října 2019

Dobrý den,

po ranní uvítací básničce a řádné rozcvičce jsme se intenzivně věnovali opakování všeho, co už umíme. Poznávali jsme čísla, která jsme mezi sebou vzájemně porovnávali (<, >, =), potom jsme si vyzkoušeli pomocí prstíkové pomůcky jednoduché počty. Následovala četba knížky na pokračování a pohádkový kvíz. V závěru dne nás krásné slunečné počasí vytáhlo na hřiště, kde jsme si celou hodinu užívali pohybových aktivit.

Děti obdržely další pracovní list s domácím úkolem. Prosím o jeho vyplnění a navrácení zpět nejpozději do pátku tohoto týdne. Děkuji.

Připomínám zítřejší Suit up den (den ve slavnostním oblečení) smile.


Pátek 11. října 2019

Dobrý den,

pátek byl pro nás dnem odpočinkovým. Po uvítací básničce jsme se chvilku věnovali hraní didaktických her. Potom jsme si zopakovali slabikování - postup při zjišťování počtu slabik ve slově (metoda vytleskávání), společnými silami jsme také zvládli slabikování z pracovního listu. Následovala četba pohádky + pohádkový kvíz (odměny) a na závěr dne jsme si promítali pohádku Shrek.

!!! Prosíme rodiče, aby dětem nedávali ke svačině lízátka. Z hlediska bezpečnosti je lízátko zcela nevhodné (riziko spolknutí tyčinky, udušení). Děkujeme za pochopení.

Připomínám blížící se úterní Suit up den (den ve slavnostním oblečení) smile.

Příjemný víkend a těšíme se v pondělí na viděnou!


Čtvrtek 10. října 2019

Dobrý den,

dnes jsme se opět věnovali intenzivnímu opakování všeho, co už umíme. Stále je třeba důkladně procvičovat poznávání číslic 0 - 10 a jejich vzájemné porovnávání (<, >, =). Potom jsme si vybarvili obrázek s podzimní tématikou a v závěru dne jsme si 10 minut užívali projekce pohádky.

Vážení rodiče, příští týden v úterý (15. října 2019) se naše třída aktivně zúčastní projektu Suit up den na školách. Akce spočívá v tom, že děti a vyučující přijdou do školy slavnostně oblečeni a celý den je komplexně věnován "gentlemanskému a noblesnímu" chování v různých situacích. Akce prohlubuje v dětech povědomí o slušném vystupování a kultivovaném projevu. Prosím tedy, aby děti v uvedený den přišly do školy ve slavnostních šatech smile. Děkujeme.


Středa 9. října 2019

Dobrý den,

dnešek byl pro nás mimořádně překvapivý (v dobrém smyslu slova smile). 

Hned ráno po básničce jsme se pustili do učení. Začali jsme tréninkem psaní číslic 4 a 7, které se dětem hodně pletou. Potom jsme společně naťukli kapitolu slabikování - děti postupně jedno po druhém zkoušely vytleskat svá jména, čímž zjistily přesný počet slabik. Následovalo vytleskávání a počítání slabik u několika dalších slov (tabule, škola, jablíčko, kočárek, penál, pes, dům, kuřátko,..). Děti slabikování moc bavilo, byly velice šikovné a látku velmi rychle pochopily. Zasloužily si tedy sladkou odměnu.

Po velké přestávce jsme se zcela nečekaně vypravili do divadla na představení Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky. Dětem se představení moc líbilo, zaslouží si velikou pochvalu za vzorné chování.

Divadelní představení bylo objednáno paní učitelkou Tóthovou z loňského přípravného ročníku, o čemž jsem, bohužel, nevěděla. Z tohoto důvodu bych ráda požádala vás, rodiče, abyste do pátku 11. října 2019 uhradili částku 60,- za dnešní představení. Děkuji za pochopení a omlouvám se za vzniklé komplikace.


Úterý 8. října 2019

Dobrý den,

dnes jsme pokračovali v opakování již probraného učiva. Znovu jsme si vyzkoušeli sčítání a porovnávání čísel 0 - 10 (<, >, =). Potom jsme trénovali prostorovou orientaci (vpřed, vzad, nad, pod, vlevo, vpravo, vedle), následovala četba knížky na pokračování a pohádkový kvíz (děti dostávaly otázky z přečtených kapitol, přičemž správná odpověď = sladká odměna). Ověřila jsem si tak pozornost dětí a porozumění čtenému textu.

Prosím, také doma trénujte s dětmi poznávání čísel v oboru 0 - 10. Děkuji smile.


Pondělí 7. října 2019

Dobrý den,

společně jsme nakousli další týden letošního školního roku.

Hned ráno jsme se přivítali básničkou a rozcvičkou celého těla. Následovalo procvičování psaní číslic a jejich porovnávání. Jelikož s touto látkou teprve začínáme, děti některá čísla ještě nepoznávají, museli jsme si vzájemně vypomoci. Přesto nám však práce šla hezky od ruky a paní učitelka všechny moc pochválila. Také jsme si vysloužili sladkou odměnu smile.

Děti dnes dostaly další domácí úkol - prosím o jeho vypracování do pátku. Děkuji.

Připomínám také nutnost uhradit částku 270,- za sadu fotografií (pouze hotově). Děkujeme.


Pátek 4. října 2019

Dobrý den,

pátek jsme věnovali intenzivnímu opakování všeho, co jsme se od začátku školního roku již naučili. Procvičili jsme si psaní číslice 3, také jsme si spočítali pár příkladů (viz. tréninkový sešit), zkoušeli jsme si porovnávání čísel v oboru 0 - 5 ( >, <, =). Dětem šla práce výborně, a tak opět získaly sladkou odměnu smile. Před obědem jsme si přečetli pohádku zaměřenou na třídění odpadu a potom jsme chvíli promítali Toma a Jerryho.

Prosím, aby děti, které si ponechají sadu fotografií, kterou včera obdržely, přinesly v průběhu příštího týdne platbu ve výši 270,-.

Děkujeme a přejeme příjemný víkend.


Čtvrtek 3. října 2019

Dobrý den,

dnešek byl v mnoha ohledech lehce zmatečný. Nakonec jsme však všechny naplánované úkoly zvládli splnit poměrně rychle, a tak nám zůstal i čas na hru. Zopakovali jsme si psaní číslic 0, 1, 2 a 3, potrénovali jsme grafomotoriku na mnoha různých obrazcích a potom jsme si všichni hráli.

Chválím děti za včas donesený sešit na trénink psaní číslic, dnes jsme jej poprvé použili smile.

Některé děti stále ještě neodevzdaly svůj vůbec první domácí úkol. Zítřek je posledním dnem pro jeho odevzdání.

Dětem jsem dnes rozdala balíček, který obsahuje sadu fotografií včetně tabla, na němž jsme vyfoceni všichni společně. Budete-li mít zájem si fotografie ponechat, pošlete mi, prosím, po dětech částku 270,- , a to nejpozději do středy 9. října 2o19 (viz. úkolníček). Znovu připomínám, že fotografie dětí budou též otištěny v pátečním vydání MF Dnes, konkrétně v příloze pro Prahu a Středočeský kraj (dne 11. října 2o19). 


Středa 2. října 2019

Dobrý den,

ani dnes jsme nezaháleli a počítali jsme od samého rána. Stejně jako včera, i dnes jsme si procvičili sčítání v oboru 0 - 5. Zopakovali jsme si vzestupné i sestupné počítání od jedné do deseti, také jsme zkusmo nakousli kapitolu porovnávání čísel (větší, menší, rovná se). Dětem šla práce na výbornou! smile Potom jsme si přečetli dvě kapitoly z knížky o vílách a v závěru dne jsme se vydali na procházku.

 

!!!!!!!!!ZNOVU DŮRAZNĚ ŽÁDÁME RODIČE, ABY NECHÁVALI NEMOCNÉ DĚTI DOMA. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU DĚTI CHODIT DO ŠKOLY NEMOCNÉ, BUDEME NUCENI VÁS TELEFONICKY KONTAKTOVAT S ŽÁDOSTÍ, ABYSTE SI JE ODVEDLI ZPĚT DOMŮ. VEŠKERÁ ONEMOCNĚNÍ SE V DĚTSKÝCH KOLEKTIVECH ŠÍŘÍ VELMI RYCHLE, BOHUŽEL JIŽ ONEMOCNĚLI I NĚKTEŘÍ KOLEGOVÉ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A OHLEDUPLNOST.


Úterý 1. října 2019

Dobrý den,

úterek jsme tradičně odstartovali básničkou na přivítání. Potom jsme si zacvičili a pustili se (dnes vůbec poprvé) do matematického sčítání v oboru do pěti. A protože to pro nás byla velká premiéra, počítali jsme pomalu a společně. Také jsme si vyzkoušeli zrakovou pozornost - viz. pracovní list rybičky. Se zadanými úkoly jsme se popasovali na výbornou, a tak jsme si vysloužili sladkou odměnu smile

Děti dnes vůbec poprvé dostaly domácí úkol (pracovní list, mají ho v aktovce). Vypracovaný úkol je nutné přinést do konce tohoto týdne.

Znovu připomínám, aby si děti nosily PODEPSANÝ sešit č. 511 s širokými linkami na trénink psaní číslic. Děkuji.


Pondělí 30. září 2019

Dobrý den,

dnešek jsme odstartovali diskusním kroužkem. Sdělili jsme si navzájem dojmy a prožitky z uplynulého víkendu, potom jsme si zarecitovali básničku, krátce se procvičili a pustili se společně do učení. Zopakovali jsme si počítání v oboru 0 - 5 (viz. pracovní list), potom jsme se věnovali výtvarné výchově. Pečlivě jsme vystřihovali šablonku ježka, kterou jsme následně nalepili na čtvrtku a z listů, které jsme si přinesli, jsme ježkům nalepili bodlinky. Pastelkami jsme pak dokreslili pozadí. Výtvory se nám všem moc povedly.


Pátek 27. září 2019

Dobrý den,

pátek jsme pojali poněkud odpočinkově. Nejprve jsme si uvolnili zápěstí pomocí jednoduchých grafomotorických cvičení (viz. pracovní list), potom jsme si zopakovali psaní číslic 0, 1 a 2. Ve zbytku dne jsme si promítali pohádku Casper a strašidelná škola.

Nahlédněte, prosím, dětem do žákovských knížek, kde mají za měsíc září přehled probraného učiva.

Prosím, abyste dětem opatřili sešit číslo 511 s širokými linkami (postačí jeden kus) na trénink psaní číslic. Zároveň prosím, aby si každé dítě v pondělí 30. září 2o19 přineslo různě barevné a různě velké listy (např. z břízy, dubu, javoru, atp.), většinu dne věnujeme výtvarné výchově. Děkuji.

Příjemný víkend a těším se v pondělí zase na viděnou smile.


Čtvrtek 26. září 2019

Dobrý den,

dnes jsme pokračovali v duchu opakování čísel 0, 1 a 2. Procvičili jsme si psaní čísla dvě, potom jsme si společně povídali, co je na našem těle pouze jednou, co dvakrát. Poprvé jsme také vyzkoušeli prstíkové počítání s pomůckou, kterou jsme si minulý týden vyrobili. Naťukli jsme tak kapitolu odčítání a šlo nám to opravdu výborně smile. V závěru dne jsme si zopakovali ovoce (poznávali jsme jednotlivé druhy na obrázcích), domácí a volně žijící zvířátka a pověděli jsme si něco málo o každém z nich.


Středa 25. září 2019

Dobrý den,

v polovině týdne nás přesně polovina třídy chyběla. Práce však nečeká, a proto jsme se společně pustili do nácviku psaní číslice 2. Bude to ještě asi chvíli trvat, než se dvojky naučíme správně psát, ale společnými silami to jistě vypilujeme smile. Potom jsme si vybarvovali omalovánky, zahráli si několik her a zazpívali písničky.

Znovu prosím vás, rodiče, abyste dětem opatřili klasické obyčejné tužky. Ty se silnými hroty děti svádějí k tomu, aby na tužku tlačily. Hůř se jim pak píše, jelikož tužku drží příliš křečovitě, taktéž se obtížněji gumuje. Děkuji.


Úterý 24. září 2019

Dobrý den,

i dnes byla naše třída lehce v oslabení, proto jsme se z velké části věnovali opakování již probraného učiva. S nácvikem psaní číslice 2 tedy začneme až zítra.

První hodinu jsme se pořádně zapotili u cvičení. Následovala matematika, během níž jsme si zopakovali vzestupné i sestupné počítání 0 - 10, porovnávání větších a menších čísel. Potom jsme si znovu procvičovali psaní číslic, které už umíme (0 a 1) - šlo nám to výborně! smile

Ve zbytku dne jsme si zazpívali a trénovali správný úchop tužky/pastelek vykreslováním obrázků.

!!! Ve škole se opět vyskytují vši. Prosím, prohlédněte všem dětem doma hlavy. Pokud se u některého z dětí vši objeví, informujte mne, prosím, e-mailem. Děkuji.


Pondělí 23. září 2019

Dobrý den,

dnes jsme ve třídě opět byli v oslabení, období nachlazení je, bohužel, tady frown. Společně jsme si zopakovali počítání vzestupně i sestupně 0 - 10, zbytek dne jsme pak trávili hraním didaktických her. Od zítra začínáme trénovat číslici 2. Příští týden nás pak čeká nacvičování vánoční besídky, protože.. štěstí přeje připraveným smile.

Již nyní bych ráda požádala Vás, rodiče, abyste dětem opatřili kostým čertíka (postačí čelenka s rohy, černé legíny, černé tričko, ocas vytvořený např. z ustřižených nohavic punčocháčků) na naše besídkové číslo. Děkujeme.


Pátek 20. září 2019

Dobrý den,

ani při pátku jsme v práci nezaháleli. Znovu jsme si trénovali psaní čísel nula a jedna, jde nám to o poznání lépe než na začátku týdne smile. Naši kamarádi nám přinesli bonbóny, a tak jsme si po splnění všech povinností náramně pochutnali (děkujeme, dvojčátka!) smile. Také jsme dokončili matematické pomůcky (prstíkové počítání) a od pondělí začneme s počítáním v praxi. V závěru dne jsme si vybarvovali omalovánky s podzimní tématikou. 

Chtěla bych požádat vás, rodiče, abyste s dětmi i doma trénovali správné držení tužky/pastelky, je to potřeba. Děkujeme.

Krásný víkend a budeme se těšit opět v pondělí na viděnou!smile


Čtvrtek 19. září 2019

Dobrý den, 

i dnešek jsme odstartovali rozcvičkou celého těla. Potom jsme si zarecitovali básničku a vrhli se společně do procvičování psaní číslic nula a jedna. Dnes nám šla práce o poznání lépe, opět jsme si tedy zasloužili sladkou odměnu smile. Potom jsme měli první výtvarnou výchovu - vyrábíme si pomůcku na matematiku - 3D prstíkové počítání. Jsme šikulky a práce s nůžkami nám šla velmi dobře. Zítra budeme ve tvoření pokračovat, dnes jsme všechno nestihli smile.

Vážení rodiče, nahlédněte, prosím, dětem do žákovských knížek. Na deskách (1. stránka) mají děti doplněné termíny prázdnin, na stránce 17 v jiných sděleních pak informace k ředitelskému volnu. Děkujeme.


Středa 18. září 2019

Dobrý den,

tradičně jsme se dnes přivítali básničkou, potom následovala rozcvička, abychom si uvolnili zápěstí a lépe se nám psalo. Trénovali jsme správný úchop tužky/pera, psaní čísla nula a obkreslování přerušovaných čar. S rozpoznáváním jednotlivých číslic ještě maličko zápasíme, ale jsme teprve na úplném začátku, vše má svůj čas. Poznávali jsme fotografie ovoce a volně žijících, domácích a hospodářských zvířat. Šlo nám to velmi pěkně, a tak jsme si vysloužili sladkou odměnu smile.

Děkuji rodičům za včasné vyplnění závazných přihlášek na adaptační školu v přírodě. Věřím, že si ji všichni pořádně užijeme!smile

Prosím, aby měly děti v penálech KLASICKÉ obyčejné tužky s tenkými hroty, nikoliv tlusté. Nelze používat ani mikrotužky nebo propisky. Děkujeme.

Na školu v přírodě dětem není dovoleno brát si mobilní telefony, ani jiná elektronická zařízení. Děkujeme za pochopení.


Úterý 17. září 2019

Dobrý den,

dnes jsme se začali učit psaní číslice 0 a 1. Zatím nám to moc nejde, ale jsme šikulky a brzy to zvládneme levou zadní smile. Tato čísla budeme tento týden řádně procvičovat. Druhou vyučovací hodinu jsme se fotografovali do MF Dnes. Fotografie budou zveřejněny v říjnovém vydání, konkrétně 11. října 2019 v páteční příloze pro Prahu a Středočeský kraj. Poslední vyučovací hodinu jsme strávili venku.

Dětem byly rozdány závazné přihlášky na školu v přírodě, která se koná již v listopadu a má formu adaptačního kurzu. Prosím o vyplnění a navrácení zpět nejpozději ZÍTRA, tj. 18. září 2019 (viz. úkolníček). 

!!!!!! Znovu důrazně prosím rodiče, aby nechávali nemocné děti doma. Ve chvíli, kdy bude ve třídě nemocné dítě, se nemoc rozšíří mezi ostatní žáky a učitele. Děkujeme za pochopení.


Pondělí 16. září 2019

Dobrý den,

dnešek jsme pojali téměř odpočinkově. Hned ráno jsme se převlékli do pyžámek, následovala básnička na přivítání, rozcvička, potom jsme se seznámili s naším novým spolužákem smile a povídali si o plyšácích, které jsme si přinesli. Také jsme si zahráli na sochy, čímž jsme se pořádně rozpohybovali a zapotili smile. Druhou hodinu jsme si udělali grafomotorický test, za který jsme byli všichni pochváleni. Ve zbytku dne jsme hráli didaktické hry (Myslím si..., slovní kopaná, kompot).

Dětem byla zopakována pravidla bezpečného a slušného chování ve všech prostorách školy i mimo ni.

 


Pátek 13. září 2019

Dobrý den,

dnes nás bylo ve třídě trochu méně, a tak jsme si udělali "pohodový den". Ráno jsme si společně hráli, zazpívali jsme si Tři citrónky a potom jsme poznávali čísla, která psala paní učitelka na tabuli. Pracovní list jsme dnes měli pouze jeden - porovnávali jsme, čeho je na obrázku méně, čeho naopak více a obrázky jsme si pak mohli vybarvit. V závěru dne jsme si povídali o stromech a zvířátkách, která můžeme potkat v lese. Povídali jsme si také o houbách a o tom, jak je důležité sbírat jen ty houby, které známe. A protože bylo příjemně teplo a občas vykouklo sluníčko, byli jsme chvíli na hřišti. Každé dítko dostalo krabičku s mlékem a džusík smile.

Připomínám pondělní pyžámkový den (viz. úkolníček).

V pondělí nás čeká malý testík - pracovní list, který slouží k ověření grafomotorických dovedností žáka. Stejné pracovní listy žáci obdrží také v pololetí a na konci školního roku, abychom mohli porovnat pokroky, k jakým u každého dítěte došlo.

Divadelní představení, které jsme měli naplánované na den 16. října 2019, se z důvodu naplněné kapacity, bohužel, nekoná. V říjnu nás tak čeká pouze návštěva čokoládovny v Šestajovicích a v prosinci pak návštěva čertů a čertic ve Starých Hradech s doprovodným programem.

Znovu prosím Vás, rodiče, aby každé dítě mělo penál vybavený minimálně dvěma kusy obyčejné tužky a pastelkami. Děkujeme.

 

Hezký víkend a v pondělí zase na viděnou! smile

 

 

 

 

 


Čtvrtek 12. září 2019

Dobrý den,

stejně jako včerejší, i dnešní den jsme započali důkladnou rozcvičkou. Potom jsme si zarecitovali básničku (jde nám opravdu výborně) a mohli jsme se pustit do učení. Zopakovali jsme si počítání, dělili jsme bonbóny do sáčků po dvou a třech kusech. Také jsme si povídali o slušném a bezpečném chování, zopakovali jsme si, jak se chováme v situacích, kdy se cítíme být ohrožení. A protože jsme byli šikovní, dostali jsme na konci výuky od paní učitelky sladkou odměnu smile.

!!! Prosíme rodiče, aby děti, které jsou nemocné, neposílali do školy. Blíží se podzim a spolu s ním přibývá bacilů. I obyčejný kašel dokáže děti pořádně potrápit. Děti se pak špatně soustředí a jsou snadno unavitelné. Děkujeme za pochopení.


Středa 11. září 2019

Dobrý den,

dnešní den jsme opět odstartovali básničkou, kterou už umíme téměř celou nazpaměť. Potom jsme si dali rozcvičku, aby se nám lépe psalo a zopakovali jsme si společně na tabuli počty. Vypracovali jsme další dva pracovní listy (grafomotorika, matematika) - PROSÍM VŠECHNY RODIČE, ABY PRACOVNÍ LISTY DĚTEM PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI, PODEPSALI JE A VRÁTILI ZPĚT DO ŠKOLY! smile Děkujeme.

Dále prosím, abyste dětem dovybavili penály pastelkami a obyčejnými tužkami.

Na pondělí 16. září 2019 máme naplánovaný pyžámkový den. Děti si přinesou svá pyžámka, která si převléknou v šatně, také si mohou donést oblíbeného plyšáka.

  


Úterý 10. září 2019

Dobrý den,

stejně jako včera, i dnes jsme odvedli velký kus práce. Hned ráno jsme se přivítali básničkou, která už nám jde zase o kousíček lépe. Potom jsme si zacvičili a s chutí se pustili do učení. Procvičili jsme si ručičky šrafováním a vybarvováním různých obrazců. Potom jsme si zopakovali počítání, které nám šlo výborně. Během druhé vyučovací hodiny nám pan ředitel vyhlásil požární poplach. Naštěstí cvičný, škola stojí stále neporušená v celé své kráse smile. I s tím jsme se zvládli popasovat na výbornou!

 

Prosím rodiče, kteří se nedostavili na třídní schůzky, aby mne kontaktovali prostřednictvím e-mailu. Domluvíme se individuálně na náhradním termínu konzultací, během nichž Vás požádám o podpis několika málo dokumentů. Děkuji.

 

 

 


Pondělí 9. září 2019

Dobrý den,

dnes jsme měli v naší třídě spoustu práce. Hned ráno jsme si společně zacvičili, potom jsme se učili básničku, kterou se budeme každé ráno vítat, aby se nám celý den lépe pracovalo. Dostali jsme svůj úplně první pracovní list, v němž jsme si ověřili své schopnosti v oblasti grafomotoriky. S úkolem jsme se popasovali na výbornou a všichni jsme dostali svou první jedničku smile. Potom jsme společně zkoušeli počítat do deseti, učili jsme se poznávat čísla a spojovali je na tabuli se správným počtem puntíků. Děti moc chválím, jsou to šikulky! smile

 

Domácí úkoly v měsíci září děti dostávat nebudou. S úkoly začneme až v měsíci říjnu smile.

 

 


Pátek 6. září 2019

Dobrý den,

první školní týden je úspěšně za námi. Moc chválím všechny dětičky, na nové prostředí si zvykly velmi rychle, výborně zvládly také všechny zadané úkoly a v budově školy se již pohybují naprosto suverénně a bez bloudění! Věřím, že v pondělí každé dítko svou třídu najde spolehlivě a bez použití mapy smilesmile . Také paní kuchařky děti každý den chválí, tácy s jídly nosíme jako úplní profíci, zatím se nám úspěšně vyhýbají nehody (vylité pití, rozbité nádobí) i úrazy (ťuk, ťuk).  

Dnes jsme si opět zopakovali základní pravidla bezpečného a slušného chování. Povídali jsme si o tom, jak je důležité, abychom se ke svým kamarádům chovali hezky a uctivě, připomněli jsme si kouzelná slovíčka. V závěru dne jsme se vydali na školní hřiště, kde jsme se věnovali pohybovým aktivitám. Před obědem jsme pak rozvíjeli slovní zásobu hrou na tichou poštu.

Příští týden již začínáme s učením. Čekají nás grafomotorická cvičení, jednoduché počty, porozumění čtenému textu, ale i spousta didaktických her a zábavy. Také se naučíme básničku, kterou se každé ráno společně přivítáme.

Znovu připomínám třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 9. září 2019 od 17.30 hodin v naší třídě.

Příjemný víkend Vám i dětem a budeme se těšit v pondělí na viděnou!smile

 

 

 

 


Čtvrtek 5. září 2019

Dobrý den,

v průběhu dnešního dne jsme si hodně hráli (didaktické hry na postřeh, dále hry pro rozvoj slovní zásoby a upevňování vědomostí - příroda, ovoce, zelenina). Děti měly volnější režim. Využili jsme krásného počasí a vyrazili nachytat poslední sluneční paprsky do kapsiček, aby nás hřály i během zimy. Část druhé a celou třetí vyučovací hodinu jsme tak strávili na procházce. Podívali jsme se k chvalskému lomu a ověřili své schopnosti na venkovním workoutovém hřišti. Pomalu se připravujeme na opravdovou výuku, která nám začne již v pondělí smile.

Pokud budete chtít mně, nebo paní vychovatelce po dětech zaslat lísteček se zprávou, vložte jej, prosím, do žákovské knížky. Každý den dětem žákovské knížky hned ráno vybírám a kontroluji. Děti občas zapomínají, že mají lísteček předat, takto si přenos informací pohodlně "pojistíme" smile.


Středa 4. září 2019

Dobrý den,

ocitli jsme se v polovině prvního týdne školního roku 2019/2020. A já s velikou radostí musím pochválit všechny dětičky nulťáčky za to, jak perfektně zvládají své povinnosti!smile
Už si začínáme zvykat na školní režim, pomaličku se "zbavujeme" školkovských návyků a stávají se z nás opravdoví, velcí školáci. Víme, kde najdeme svoji třídu, jídelnu, toalety, najít svou šatnu nám již také nečiní žádné obtíže. Také si pomalu zvykáme na určitý režim dne, na nová pravidla, která se od těch školkovských maličko liší. Víme, že ve škole musíme poslouchat paní učitelky, že se musíme chovat slušně a držet se pokynů paní učitelek, abychom předcházeli možným úrazům a nedorozuměním.
Ve školní jídelně jsme byli pochváleni od paní kuchařek. Jsme šikulky a krásně zvládáme nošení táců s talíři a mističkami.

Dnes jsme společně poprvé navštívili školní hřiště. A abychom si důkladně prohlédli také okolí školy, čeká nás zítra delší vycházka. Proto prosím, abyste svá dítka vybavili mikinou, nebo slabší bundičkou, dopoledne již bývají chladná, tak aby nám děti nedrkotaly zuby smile.


Připomínám blížící se třídní schůzky. Ty proběhnou v pondělí 9. září 2019 od 17:30 hodin v naší třídě. Pokud již nyní víte, že se schůzek nebudete moci zúčastnit, informujte mne, prosím, e-mailem a domluvíme se na individuálních konzultacích. Účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná.

 


Úterý 3. září 2019

Vážení rodiče,

společně jsme odstartovali první společný školní rok na základní škole. Dovolte mi, abych Vám a Vašim dětem poděkovala za vzornou účast na zahajovacím dni, za Vaši zpětnou vazbu, Vaše náměty, postřehy, nápady, dotazy. Zároveň bych Vás ráda požádala, pokud máte jakékoliv další otázky, neváhejte mne kontaktovat na e-mailové adrese iTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Zde jsem Vám plně k dispozici, odpovím hned, jak budu moci smile.

Dnes jsme se všichni společně prokousali jednotlivými body školního řádu. Seznámili jsme se se základními pravidly slušného a bezpečného chování ve všech prostorách školy i mimo ni. Školu jsme si prohlédli, abychom věděli, kde najdeme naši šatnu, třídu, jídelnu, toalety. Seznámili jsme se také se svými novými kamarády, spolužáky, kteří po celou dobu školního roku budou našimi nerozlučnými parťáky. Věřím, že i další dny budou naplněny úsměvy Vašich/našich dětí a že se (nejen) ve třídě budeme cítit příjemně smile. Navštívily nás paní lektorky, které organizují kroužek s názvem Bricks 4 kids. Jde o kroužek stavění z Lega. Prosím, nahlédněte dětem do batůžků, najdete v nich letáček s podrobnými informacemi o kroužku. Děkujeme.

Prosím, aby si děti nosily svačinky (pečivo, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, minimum sladkostí smile) a pití. Obědy jsou vydávány do konce tohoto týdne pro 0.ročník v 10.30 hod. Do té doby počkají děti ve školní družince. Kdo tedy bude vyzvedávat dítě po obědě, počítejte, prosím, s časem vyzvednutí cca v 10.50 hod. nebo později. Zvoňte na 4. oddělení ŠD. Pokud Vaše dítko do družiny nepůjde, prosím, pošlete po dítěti lísteček, na němž bude uvedeno jméno dítěte, třída a datum, kdy do družiny nepůjde. 

Vybavte, prosím, Vaše děti papírovými kapesníčky (krabice s kapesníčky, nebo 1 karton kapesníčků). Dětem budou k dispozici po celý školní rok. Především s přicházejícím podzimem budou jistě potřeba smile. Naopak výtvarné pomůcky prozatím děti nosit nemusejí, tvořit začneme až v průběhu příštího týdne. Tento týden se budeme věnovat především adaptaci na nové prostředí, poznávání spolužáků a prostředí školy.

 

 


Dopňující informace k začátku školního roku :

Vážení rodiče,

obědy ve školní jídelně jsou na první školní den pro přípravný ročník automaticky odhlášeny. Nebudou-li Vaše děti chodit na obědy ani v ostatní dny přípravného týdne (tedy
v termínu od 3. září 2019 do 6. září 2019), odhlašte, prosím, obědy individuálně na telefonním čísle 281 923 696, vždy nejpozději do 8:00 hodin. Děkujeme.

 

Prosíme rodiče žáčků, aby dbali na včasný příchod dítěte do třídy, nejpozději v 7:50 hodin.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na viděnou v pondělí! smile


Vážení rodiče, milé děti, vítám Vás ve školním roce 2019/2020 !

 

Třídní učitelka: Ivana Frances Pilsová

Asistentka pedagoga: Jana Valentová

Vychovatelka školní družiny: Tereza Voráčková

Na této stránce budete ve školním roce nacházet veškeré důležité informace i přehled probraného učivasmile!!!

 

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky :

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina, přivítání, seznámení (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

4. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

5. 9. 2019 - 3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

6.9. 2019 -  3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

Po skončení výuky je zajištěna školní družina.

 

Nová email.adresa: ivana.frances@zschvaly.cz - prosím, veškeré dotazy a podněty směřujte na tuto adresu, děkuji.

Ivana F. Pilsová


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.

 

Termíny třídních schůzek pro šk. rok 2019/2020 :

    9. 9. 2019

18. 11. 2019

20. 1. 2020

20. 4. 2020

22. 6. 2020

Třídní schůzky probíhají vždy ve třídě od 17.30 hodin.

 


 

 

 

Vítám Vás ve školním roce 2019/2020.