V. B

Týden 15. 04. – 19. 04. 2024

Čeština – uč. do str. 167 / výběr cvičení, výklad, myšlenková mapa VĚTA, procvičujeme skladební dvojice, členy řídící a závislé. PS str. 32/celá. V příštím týdnu proběhne kontrola pracovních sešitů. 

Matematika – uč. str. 82 (nebo 83, dle vydání) / výběr cvičení (jednotky hmotnosti), PS II. díl, do str. 12 / vše. GEO – suplování, děti procvičují obsah čtverce a obdélníku, příští hodinu začneme geometrické útvary (krychle, kvádr).

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 49/celá, PS do str. 49/ celá, rozhovory, hry, procvičování slovní zásoby a minulého času. PS 47/5 píšeme v pondělí 22. 4.  na známky! (odloženo) 

Vlastivěda –  Olomoucký a Královéhradecký kraj – prezentace, zápis (kdo nestihl, dokončí doma), práce s mapou Prahy (suplování).

Přírodověda – byla probrána kostra člověka (uč. str. 55 – 56), budeme psát krátké opakování. Začali jsme probírat svalovou soustavu, uč. str. 57.

Důležité termíny a informace:

24. 4. – SCIO testování (matematika) 3. vyučovací hodinu 

Děti dostanou přihlašovací údaje pro SCIO testování, pod kterými budou testy vyplňovat, po skončení celého testování si je nalepí do ŽK a budou zde výsledky testování k dispozici. 

25. 4. – třídnická hodina od 7h ráno, opět se snídaní, děti mohou také přinést něco dobrého 🙂 s sebou všichni ŽK, proběhne sebehodnocení 

26. 4. – focení tříd

1. 5. – státní svátek

2. a 3. 5. – ředitelské volno

Přeji všem hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 08. 04. – 12. 04. 2024

Čeština – uč. do str. 163 / výběr cvičení (+ sloh Vyprávění pouze PL, nemocným zasílám na Bakaláře). PS str. 32/celá. Dokončili jsme slovesa – mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas a způsob). Doporučuji dětem procvičovat, ve středu 17. 4. nás čeká čtvrtletní práce! 

Matematika – uč. str. 76 (nebo 77, dle vydání) / výběr cvičení (jednotky času), PS II. díl, str. 10 / cv. 1 a 2. GEO – nebyla, děti procvičují obsah čtverce a obdélníku.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 49/celá, PS do str. 49/ cv. 4. PS 47/5 píšeme v úterý 16. 4.  na známky. 

Vlastivěda –  test + práce s mapou, opakujeme probrané kraje ČR.

Přírodověda – nebyla, bude nahrazena.

Důležité termíny a informace:

15. 4. – SCIO testování (studijní předpoklady) 3. vyučovací hodinu

15. 4. – konzultační hodiny v čase 16-18h, rodiče, se kterými potřebuji hovořit, jsem obeslala do Bakalářů / e-mailu. Z důvodu konání pedagogické rady končí vyučování ve 13,30h (odpadá informatika)!

24. 4. – SCIO testování (matematika) 3. vyučovací hodinu 

Děti dostanou přihlašovací údaje pro SCIO testování, pod kterými budou testy vyplňovat, po skončení celého testování si je nalepí do ŽK a budou zde výsledky testování k dispozici. 

26. 4. – focení tříd

1. 5. – státní svátek

2. a 3. 5. – ředitelské volno

Přeji všem hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 02. 04. – 05. 04. 2024

Čeština – uč. do str. 156 / výběr cvičení (bez slohu). PS str. 31/cv. 1 a 2. Procvičujeme slovesa – mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas a způsob). Doporučuji dětem procvičovat, čeká nás čtvrtletní práce! 

Matematika – uč. str. 75 (nebo 76, dle vydání) / výběr cvičení, PS II. díl, str. 9 / vše. GEO – obsah čtverce a obdélníku, uč. 128 a 129 (nebo 137 a 138) / výběr cvičení, PS str. 39 (nebo 47, dle vydání) / cv. 1 – 2.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 47/cv. 4, PS do str. 45 vše; poslech, procvičování slovní zásoby.

Vlastivěda –  Ústecký a Pardubický kraj, zápisy, práce s mapou. DÚ – zápis Zlínského kraje do sešitu. Ve čtvrtek 11. 4. test na kraje Zlínský, Ústecký a Pardubický. 

Přírodověda – probíráme kostru člověka a její význam, učebnice str. 55 – 56. Budeme probírat i první pomoc – kdo má zájem, přinese si libovolný obvaz.

Důležité termíny a informace:

9. 4. – divadlo Horní Počernice – Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou), od 10,30h. 6. hodina bude dle rozvrhu. 

12. 4. – SCIO testování (čeština) 2. hodina + preventivní program SEMIRAMIS (4. – 6. hodina), učíme se pouze 1. hodinu (čeština – pětiminutovka: určování mluvnických kategorií sloves) a 3. hodina AJ.

15. 4. – SCIO testování (studijní předpoklady) 3. vyučovací hodinu

15. 4. – konzultační hodiny v čase 16-18h, rodiče, se kterými potřebuji hovořit, jsem obeslala do Bakalářů / e-mailu. Z důvodu konání pedagogické rady končí vyučování ve 13,30h (odpadá informatika)!

24. 4. – SCIO testování (matematika) 3. vyučovací hodinu 

Děti dostanou přihlašovací údaje pro SCIO testování, pod kterými budou testy vyplňovat, po skončení celého testování si je nalepí do ŽK a budou zde výsledky testování k dispozici. 

26. 4. – focení tříd

1. 5. – státní svátek

2. a 3. 5. – ředitelské volno

Přeji všem hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 25. 3. – 27. 03. 2024

Čeština – uč. do str. 149 / výběr cvičení (bez slohu). PS str. 30/celá. Procvičujeme slovesa – časování, kategorie. Doporučuji dětem procvičovat, čeká nás čtvrtletní práce! 

Matematika – uč. str. 72 (nebo 73, dle vydání) / výběr cvičení, PS II. díl, str. 7 / celá, skupinová práce – příprava cvičení na čtvrtletní práci.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 47/cv. 4, PS Revision 4, str. 44; rozhovory, procvičování slovní zásoby.

Vlastivěda –  test po prázdninách, 4. 4. – kraje Plzeňský, JČ a KV. 

Přírodověda -probíráme lidské tělo, učebnice str. 54 – 55.

Důležité termíny a informace:

9. 4. – divadlo Horní Počernice – Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou), od 10,30h, stále vybíráme 80 Kč.

15. 4. – konzultační hodiny v čase 16-18h, rodiče, se kterými potřebuji hovořit, obešlu do Bakalářů – děkuji.

26. 4. – focení tříd

1. 5. – státní svátek

2. a 3. 5. – ředitelské volno

Přeji všem  hezké prázdniny a veselé Velikonoce, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 18. 3. – 22. 03. 2024

Čeština – uč. do str. 147 / výběr cvičení (bez slohu). PS str. 30/cv. 1 včetně. Číslovky probrány, v úterý opakovací testík s přípravou – uč. str. 144.  Zahájili jsme slovesa. Doporučuji dětem procvičovat, čeká nás čtvrtletní práce! 

Matematika – uč. str. 69 (nebo 70, dle vydání) / výběr cvičení, PS II. díl, str. 7 / celá, skupinová práce – slovní úlohy. GEO – Obvody geometrických útvarů – výroba učební pomůcky (list A4) – skupinová práce.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 46/celá, PS do str. 43/cv. 4, rozhovory, procvičování slovní zásoby. Příprava na opakovací test, který píšeme v pondělí 25. 3. , vzor najdete odpoledne ve skupině na whatsup.

Vlastivěda – dokončení zápisů do sešitu, práce v PS, vlastivědné hry s mapou. Další test po prázdninách, 4. 4. – kraje Plzeňský, JČ, KV a Zlínský. 

Přírodověda -začínáme probírat kapitolu „Člověk je součást přírody“, uč. str. 53. DÚ: pracovní list – doplnit názvy lidského těla. Budeme psát opakování na ČR – PODNEBÍ.

Důležité termíny a informace:

27. 3. – projektový den na téma Velikonoce (stále vybíráme příspěvek), budeme mít 5. vyučovacích hodin! 

Organizace dne:

1. – 2. hodina: vyrábíme velikonoční dekorace,

3. a 4. hodina:  –  probíráme velikonoční tradice, velikonoční čeština a matematika,

5. hodina: třídnická (půjdeme na oběd dříve, čas bude upřesněn, sledujete Bakaláře, prosím)

28. 3. – 1. 4. – velikonoční prázdniny 

9. 4. – divadlo Horní Počernice – Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou), od 10,30h, stále vybíráme 80 Kč.

15. 4. – konzultační hodiny v čase 16-18h, rodiče, se kterými potřebuji hovořit, obešlu do Bakalářů – děkuji.

26. 4. – focení tříd

Přeji všem  hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 11. 3. – 15. 03. 2024

Čeština – uč. do str. 133 / vše včetně slohu. PS str. 28/vše; PL na procvičení zájmen. Dnes děti s kolegyní Zmekovou zahájily ČÍSLOVKY.

Matematika – uč. str. 68 (nebo 69, dle vydání) / výběr cvičení, PS II. díl, str. 8 / výběr cvičení. GEO – Obvody geometrických útvarů – procvičování příkladů, IA tabule.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 43/celá, PS do str. 43/cv. 4, rozhovory, procvičování slovní zásoby.

Vlastivěda – Karlovarský a Jihočeský kraj –  vlastivědné hry s mapou. Dnes test, známky v Bakalářích.

Přírodověda – dokončena ČR, probíráme „Třídění živých organismů“, učebnice str. 48 – 49. Děkuji za donesenou vyplněnou mapu.

Důležité termíny a informace:

Do Bakalářů jsem zaslala všem rodičům přehled plánovaných akcí do konce školního roku a s nimi spojené výdaje, děkujeme předem za hotovost ideálně přesně, děkuji. 

19. 3. – den otevřených dveří 14 – 17,30h 

21. 3. – sběr starého papíru – stále soutěžíme, aktuálně jsme stále „na bedně“ 🙂 

27. 3. – třídnická hodina v rámci projektového dne na téma Velikonoce  

28. 3. – 1. 4. – velikonoční prázdniny 

9. 4. – divadlo Horní Počernice – Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou), od 10,30h, stále vybíráme 80 Kč.

15. 4. – konzultační hodiny v čase 16-18h, rodiče, se kterými potřebuji hovořit, obešlu do Bakalářů – děkuji.

Přeji všem  hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 04. 3. – 08. 03. 2024

Čeština – uč. do str. 124 / cv. 4a/ – druhou polovinu cv. 4a/ budeme psát v příštím týdnu  na známky; PS str. 28/vše; PL na procvičení zájmen. Kytičky dokončujeme, pro děti důležitá pomůcka. Sloh – dopis kamarádovi (uč. str. 126-129), děti si připraví nanečisto, příští týden budeme psát na známky.

Matematika – uč. str. 67 (nebo 68, dle vydání) / výběr cvičení, PS II. díl, str. 6 / cv. 6 – děti musí mít všechna cvičení KOMPLETNÍ, v pondělí kontrola.  GEO – Obvody geometrických útvarů – PS str. 37 (nebo 45), dle vydání, celá vč. sloupečků.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 41/vše, PS do str. 41/vše. PL – opakování – v pondělí budeme společně dodělávat. 

Vlastivěda – Plzeňský kraj – uč. str. 12-13, PS str. 7-15, vlastivědné hry. V pátek 15. 3. test na 4 kraje – SČ, LB, PHA a MS, děti se učí ze zápisků v sešitě základní údaje o kraji. Kontrola sešitů také v pátek. 

Přírodověda – probíráme ČR, uč. str. 44. Žáci dostanou slepou mapku ČR s pokyny.

Důležité termíny a informace:

21. 3. – sběr starého papíru – stále soutěžíme, aktuálně jsme stále „na bedně“ 🙂 

27. 3. – třídnická hodina v rámci projektového dne na téma Velikonoce  

28. 3. – 1. 4. – velikonoční prázdniny 

9. 4. – divadlo Horní Počernice – Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou), od 10,30h, budeme vybírat 80 Kč.

15. 4. – konzultační hodiny v čase 16-18h, rodiče, se kterými potřebuji hovořit, obešlu do Bakalářů – děkuji.

Přeji všem  hezký víkend, tř. učitelka

Týden 26. 2. – 01. 03. 2024

Čeština – uč. do str. 121 / vše; PS str. 28/cv. 4 včetně. Začali jsme zájmena, děti mají pomůcku k osobním zájmenům – kytičky, které průběžně zpracováváme. Mluvní cvičení na téma Moje záliby a koníčky budou pokračovat příští týden.

Matematika – uč. str. 66 (nebo 67, dle vydání) / výběr cvičení, PS II. díl, str. 5 / cv. 1 + PS str. 6 / cv. 6. GEO – Obvody geometrických útvarů – uč. 124 (nebo 133)/cv. 1-3, 5 a 125 (nebo 134)/cv. 1-3.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 41/vše, PS do str. 40/cv. 1. DÚ povinný PS str. 40 / cv. 2 !!! + slovíčka zapsaná ve slovníčku do 15. lekce (str. 41) včetně. V pondělí 4. 3. kontroluji DÚ i slovníčky !!! 

Vlastivěda – Středočeský kraj – uč. str. 8-9.

Přírodověda – dokončujeme podnebné pásy, začínáme ČR. Učebnice str. 44.  Některé kapitoly doplníme návštěvou ZOO Praha, až bude teplejší počasí. DÚ: napsat alespoň 14 států do slepé mapy Evropy.

Důležité termíny a informace:

8. 3. – workshop “ práce se dřevem“, stále vybíráme 100 Kč, budeme mít změněný rozvrh, prosím, sledujte Bakaláře!

27. 3. – třídnická hodina v rámci projektového dne na téma Velikonoce 

28. 3. – 1. 4. – velikonoční prázdniny 

9. 4. – divadlo Horní Počernice – Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou), od 10,30h, budeme vybírat 80 Kč.

Přeji všem  hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 19. – 23. 02. 2024

Čeština – uč. do str. 116 / vše; PS do str. 26/celá strana hotovo. Přídavná jména probrána, v pondělí začneme zájmena. Prosím, podívejte se dětem do PS na cv. 9 / str. 26. Ne všichni mají tuto látku zpracovanou, je tedy třeba, aby dále procvičovali. Mluvní cvičení na téma Moje záliby a koníčky budou pokračovat příští týden.

Matematika – uč. str. 64 (nebo 65, dle vydání) / výběr cvičení, PS II. díl, str. 3 / cv. 1 musí mít všichni. Příští týden začneme písemné dělení 2cif. činitelem. GEO – Osová souměrnost – PS II. díl, str. 43 a 44.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 40/cv. 3 včetně, PS do str. 39 – vše.

Vlastivěda – Začali jsme prezentace krajů a zápisy z učebnice, Moravskoslezský a Praha. Projektový úkol: Moje rodina – strom života (rodokmen), termín odevzdání 29. 2. a poté, kdo bude chtít, může prezentovat před třídou a umístíme na nástěnku.

Přírodověda – začínáme mírný pás. Příští hodinu budeme psát opakování z tropického a subtropického pásu – učebnice str. 36 – 38.

Důležité termíny a informace:

27. 2. – celý den suplování, nebudu přítomna

29. 2. – termín odevzdání projektového úkolu do vlastivědy 

29. 2. – třídnická hodina „se snídaní“ od 7h ráno (případnou nepřítomnost prosím omluvit do Bakalářů), od 14h v tělocvičně beseda se zástupci PET HEROES, proběhla sbírka na útulek, naše třída přispěla kartonem gumových rukavic a 5l univerzálním čističem 🙂 účast dobrovolná.

8. 3. – workshop “ práce se dřevem“, od příštího týdne vybíráme 100 Kč, budeme mít změněný rozvrh, prosím, sledujte Bakaláře!

9. 4. – divadlo Horní Počernice – Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou), od 10,30h, budeme vybírat 80 Kč.

Přeji všem  hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 05. – 09. 02. 2024 

Čeština – uč. do str. 111 / vše; PS do str. 25/celá strana hotovo. Probrali jsme stupňování přídavných jmen. Děti dostaly zadané mluvní cvičení (3 minuty mluvím o svých zálibách a koníčcích), po prázdninách si všechny poslechneme.

Matematika – uč. str. 61 (nebo 62, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 29 / cv. 1, 2 a 4. GEO – Osová souměrnost – uč. str. 122 (nebo 131, dle vydání), výběr cvičení, práce ve dvojicích a ve skupinkách.  Po prázdninách začneme s 2. dílem PS, prosím, aby si děti donesly. 

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 38/cv. 2 včetně, PS do str. 39 – vše. Po prázdninách děti odevzdávají své prezentace o zvířatech, viz níže v důležitých termínech.

Vlastivěda – PS str. 4 a 5, částečně jsme si rozdělili prezentace na jednotlivé kraje, chybějící děti si doplní po návratu. Projektový úkol: Moje rodina – strom života (rodokmen), termín odevzdání 29. 2. a poté, kdo bude chtít, může prezentovat před třídou a umístíme na nástěnku.

Přírodověda – byl dokončen tropický pás, po jarních prázdninách budeme psát krátké opakování. Učebnice str. 36 – 38.  Probíráme subtropický pás, učebnice str. 38.

Důležité termíny a informace:

12. – 16. 2. 2024 – jarní prázdniny

20. 2. – termín odevzdání čtenářského deníku 

21. 2. – sběr starého papíru – náhradní termín !!!

23. 2. – termín odevzdání projektového úkolu z angličtiny (moje skupina)

29. 2. – termín odevzdání projektového úkolu do vlastivědy 

29. 2. – třídnická hodina „se snídaní“ od 7h ráno (případnou nepřítomnost prosím omluvit do Bakalářů)

8. 3. – workshop “ práce se dřevem“, budeme vybírat 100 Kč, budeme mít změněný rozvrh, prosím, sledujte Bakaláře!

9. 4. – divadlo Horní Počernice – Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou), od 10,30h, budeme vybírat 80 Kč.

Přeji všem krásné jarní prázdniny a budu se na děti těšit, tř. učitelka

Týden 29. – 01. 02. 2024 

Čeština – uč. do str. 105 / cv. 4 a/ včetně – příd. jména tvrdá – vzor mladý probráno, procvičeno. Důležité! tabulka na str. 104 – prosím, aby se děti naučily a tento mluvnický jev procvičovaly – děkuji. například: https://www.umimecesky.cz/cviceni-pridavna-jmena, výběr pouze tvrdý vzor MLADÝ. PS do str. 24/celá strana hotovo.

Matematika – uč. str. 58 (nebo 59, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 28 / celá vč. sloupečků. Příští týden začneme novou látku – písemné násobení 3cif. činitelem. Děti stále procvičují malou násobilku a písemné sčítání (pod sebou), aby jim tento jev nedělal potíže – děkuji.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 38/cv. 2 včetně, PS do str. 37 – vše. V pondělí kontroluji slovníčky, vypsaná všechna slovíčka do str. 36 včetně z učebnice. Srovnávací test dopadl velmi dobře, psaly všechny děti v mé skupině.

Vlastivěda – začínáme nové pololetí, seznámení s novou učebnicí (červená), od příštího týdne budou mít děti všechny pomůcky (učebnice a PS červené, svůj sešit vlastivědy a soubor map – nechávají si v lavici, kdo nemá, donese si a nechá si ve škole – děkuji). Projektový úkol: Moje rodina – strom života (rodokmen), termín odevzdání 29. 2. a poté, kdo bude chtít, může prezentovat před třídou a umístíme na nástěnku.

Přírodověda – probíráme pouště, učebnice str. 37.

Důležité termíny a informace:

Pátek 2. 2. – pololetní prázdniny

čtvrtek 8. 2. – sběr papíru !!! 

12. – 16. 2. 2024 – jarní prázdniny

20. 2. – termín odevzdání čtenářského deníku 

29. 2. – termín odevzdání projektového úkolu do vlastivědy 

Přeji všem hezký prodloužený víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 22. – 26. 1. 2024 (suplování)

Čeština – uč. do str. 102 / výběr cvičení – poznáváme přídavná jména (úvod). PS str. 24/cv. 2 včetně. Pracovní list na procvičování přídavných jmen (je ve whatsup skupině od paní asistentky).

Matematika – uč. str. 57 (nebo 58, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 28 / cv. 9 včetně + 2 sloupečky. GEO – PS str. 48/celá + rýsování čtverce a obdélníku do sešitu .

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích, platí pro obě skupiny.

Vlastivěda – zakončení dějepisné části, odevzdány zelené učebnice, dokončení PS. Pracovní list – Přemysl Pitter (https://edu.ceskatelevize.cz/video/4575-premysl-pitter)

Přírodověda – probíráme tropický pás, uč. str. 35 – 36. V úterý budeme psát opakování na pohyby Země, střídání ročních období a Měsíc.

Důležité termíny a informace:

Středa 31. 1. – pololetní vysvědčení (4. hodina = třídnická, nebudou pracovní činnosti)

Pátek 2. 2. – pololetní prázdniny

čtvrtek 8. 2. – sběr papíru !!! 

12. – 16. 2. 2024 – jarní prázdniny

xxxxxxx

Týden 15. – 19. 1. 2024 (od úterý 16. 1. suplování)

Čeština – uč. do str. 98 / výběr cvičení (bez slohu). PS do str. 23/vše. Začínáme přídavná jména. Pololetní práce napsána, hodnocení v Bakalářích, příští týden si děti rozdají a projdou.

Matematika – uč. str. 56 (nebo 57, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 26 / celá. GEO – uč. 130 – konstrukce čtverce a obdélníku, PS str. 48/dokončujeme. Pololetní práce napsána, hodnocení v Bakalářích, příští týden si děti rozdají a projdou.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích, platí pro obě skupiny.

Vlastivěda – Závěrečný test napsán, hodnocení v Bakalářích, příští týden si děti rozdají a projdou.

Přírodověda – probíráme Měsíc. Uč. str. 31.

Důležité termíny a informace:

Z důvodu mé nemoci mají děti hodiny suplované, znovu apeluji a prosím – neposílejte nemocné děti do školy! 

Pondělí 22. 1. – pololetní pedagogická rada

Středa 31. 1. – pololetní vysvědčení (4. hodina = třídnická, nebudou pracovní činnosti)

Pátek 2. 2. – pololetní prázdniny

xxxxxxx

Týden 8. – 12. 1. 2024

Čeština – uč. do str. 87 / celá. PS do str. 22/vše + str. 23/cv. 9 a 11.

Matematika – uč. str. 48 (nebo 49, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 25 / celá. GEO – PS str. 47/CV. 2 a dále + test – konstrukce trojúhelníku nebo čtverce.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 33/vše, PS do str. 33 – vše.

Vlastivěda – alfabox – závěrečné opakování dějepisné části. Ve čtvrtek 18. 1. poslední prezentace a závěrečný test (str. 51), v pátek 19. 1. budou děti odevzdávat zelené učebnice (pracovní sešity jim zůstávají a budeme s nimi pracovat). 

Přírodověda – probíráme vesmír, učebnice str. 25 – 28. V úterý budeme psát opakování.

Důležité termíny a informace:

Středa 17. 1. – pololetní práce z českého jazyka
Čtvrtek 18. 1. – pololetní práce z matematiky

Pondělí 22. 1. – pololetní pedagogická rada

Středa 31. 1. – pololetní vysvědčení (4. hodina = třídnická, nebudou pracovní činnosti)

Pátek 2. 2. – pololetní prázdniny

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 5. 1. 2024

Vše nejlepší do nového roku 2024! 

Čeština – uč. do str. 76 / celá. PS do str. 21/vše.

Matematika – uč. str. 43 (nebo 44, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 22 / celá (bez sloupečků) . V pondělí kontrola PS, děti doplní vše kromě vyškrtaných cvičení. GEO – PS str. 47/CV. 1 ; uč. STR. 120 (nebo 129, dle vydání) / celá strana – konstrukce ČTVERCE. Příští pátek test – konstrukce trojúhelníku nebo čtverce.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 27/vše, PS do str. 29. Připravujeme se na srovnávací pololetní test, děti se mají pravidelně učit a procvičovat probranou látku.

Vlastivěda – uč. do str. 45 včetně, PS do str. 16/celá. Kapitoly 13. a 14. Proběhla kontrola PS, hodnocení je v Bakalářích. Příští čtvrtek a pátek budou děti zpracovávat alfa box na vybranou kapitolu, ve čtvrtek 18. 1. si napíšeme závěrečný test s přípravou (uč. str. 51).

Důležité termíny a informace:

Pondělí 8.1. – třídní schůzka od 17h v naší třídě (vstupenky na ples budou k zakoupení v budově školy PŘED začátkem třídních schůzek)
Středa 10. 1. – příprava na pololetní práci z českého jazyka
Čtvrtek 11. 1. – příprava na pololetní práci z matematiky
Středa 17. 1. – pololetní práce z českého jazyka
Čtvrtek 18. 1. – pololetní práce z matematiky

Pondělí 22. 1. – pololetní pedagogická rada a uzavření klasifikace

Středa 31. 1. – pololetní vysvědčení (4. hodina = třídnická)

Pátek 2. 2. – pololetní prázdniny

xxxxxxx

20. 12. 2023 

Přejeme krásné a pohodové vánoční svátky plné klidu a odpočinku, do roku 2024 hlavně zdraví a vše dobré! Dětem pak co nejlepší vánoční prázdniny 🙂 

Děkujeme za krásná přání a dárky všem, moc si toho vážíme a opravdu děkujeme! 

Na děti se budeme těšit zase ve středu 3. 1. 2024. 

Iveta Harčariková, Lucie Zemanová a Lucie Pinová 

xxxxxxx

Týden 11. 12. – 15. 12. 2023 (suplování)

Čeština – uč. str. 72 / cv. 12 včetně. PS str. 19/cv. 3 včetně.

Matematika – uč. str. 41 / cv. 12 JAKO 5mintovka do sešitu, PS str. 20 / cv. 7, 8, 9 a 10 . GEO – PS str. 46 celá – dokončit; uč. 119 (nebo 128, dle vydání) / celá strana – opakování ČTVEREC, OBDÉLNÍK.

Angličtina (SLA) – spojeno, viz Přehled výuky v Bakalářích

Vlastivěda – uč. do str. 45 včetně, PS do str. 16/celá. Kapitoly 13. a 14. Děti mají rozebraná témata pro prezentace, připravují ve dvojicích, seznam je na nástěnce ve třídě. Po vánočních prázdninách proběhne kontrola PS, všichni budou mít dokončeno vše do str. 16 – děkuji. 

Přírodověda – probíráme Slunce (učebnice str. 25), začneme  souhvězdí. Ve třídě máme projekt úrodnosti půd; kdo dosud nemá svoji zahrádku, může přinést cca 100 – 200 g půdy a vysadíme hrášek.

Důležité termíny a informace:

Pondělí 18.12. – výuka dle rozvrhu
Úterý 19. 12. – projektový den, končíme v 11,20h odchodem na oběd / domů – s sebou: pomeranč, čajovou svíčku, věci na tělocvik a svačinu & pití 
Středa 20. 12. – vánoční besídka, končíme v 11,30h odchodem na oběd / domů – s sebou: dárečky, cukroví a svačinu & pití 
Čtvrtek 21. 12. – ředitelské volno
Pátek 22. 12. – ředitelské volno

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Dobrý den, vážení rodiče,

nejprve přijměte přání krásného a klidného adventního času a věnujte, prosím, pozornost informacím níže, které se týkají organizace školní výuky v době mé nepřítomnosti. Od pátku 8. 12. jsem v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci.

úterý 12. 12. – matematiku supluje kolegyně Pauchová a děti budou mít geometrii, prosím, aby si vzaly všechny pomůcky na geomterii (pravítko/trojúhelník, kružítko, sešit na geometrii)

čtvrtek 14. 12. – místo hodiny TV budou mít děti hodinu VV

pátek 15. 12. –  odpadá poslední hodina VV, děti budou výjimečně končit již ve 12,35, tedy po 5. vyučovací hodině

úterý 19. 12. – vánoční projektový den, který máme společně s 5. A, program je následující:

1/ vyučovací hodina – tvořivá dílna, budeme vyrábět vánoční svícen z pomeranče. Děti si tedy donesou pomeranč a čajovou svíčku, zbývající ingredience dostanou ve škole

2/vyučovací hodina – návštěva zámku a výstavy H. Zmatlíkové, máme rezervaci od 9h, děti donesou 50 Kč na vstupné, budeme vybírat v pondělí 18. 12.

3+4/ vyučovací hodina – vánoční turnaj ve vybíjené, od 10h budeme v tělocvičně, děti si donesou věci na tělocvik. Končíme v 11,40h

středa 20. 12.  – vánoční besídka, děti si již vylosovaly spolužáka, pro kterého pořídí dáreček, další dárky kamarádům ve třídě dle uvážení každého. Děti mohou donést na ochutnání cukroví, společenské hry, budeme poslouchat koledy, povídat si o Vánocích … zkrátka strávíme společně hezký předvánoční čas. Končíme v 11,40h.

čtvrtek a pátek 21 + 22. 12. (čtvrtek a pátek) – ředitelské volno (družina 7 – 16,30h je zajištěna)

Po vánočních prázdninách se s dětmi opět sejdeme ve škole ve středu 3. ledna 2024.

Děkuji, že vše výše uvedené povedete v patrnosti a děti budou na všechny zmíněné aktivity řádně vybavené. V případě dotazů jsem vám k dispozici.

Týden 04. 12. – 08. 12. 2023

Čeština – uč. do str. 63 /celá (výběr cvičení), od pondělka děti začínají novou kapitolu SLOVNÍ DRUHY. PS do str. 16/cv. 8 včetně, cv. 9 + celá strana 17 zůstávají k průběžnému procvičování nebo známkovanému doplňování. Vyjmenovaná slova máme probrána a procvičena.

Matematika – uč. do str. 40 (nebo 41, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 19/do cv. 2 včetně, 2 sloupečky, skupinová práce. GEO – konstrukce trojúhelníku, PS str. 46 celá; uč. 118 (nebo 127, dle vydání) / celá strana, část do sešitu DOKONČENÍ (suplování).

Angličtina (HAR) – uč. do str. 26/vše, PS do str. 26/celá. Procvičujeme I am vs. I was atd.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Vlastivěda – uč. do str. 39 včetně, PS do str. 14/celá. Kapitoly 11. a 12. Děti mají rozebraná témata pro prezentace, připravují ve dvojicích, seznam je na nástěnce ve třídě. V pátek proběhne kontrola PS, pokud nepřijdu, proběhne po vánočních prázdninách. 

Přírodověda – probíráme složení půdy, ve třídě ověřujeme, jak jsou donesené vzorky půdy úrodné. Učebnice str. 23 – 24.

Důležité termíny a informace – viz samostatný příspěvek výše. 

Přeji úspěšný týden všem, tř. učitelka

Výlet – NIžbor – středa 6. 12. 2023 

Dobrý den, vážení rodiče,

zítra jedeme na celodenní výlet do Nižboru, kde nás čeká prohlídka sklárny Ruckl s workshopem (broušení vlastní skleničky, kterou si děti odvezou) a návštěva zámku s prohlídkou expozice s průvodcem.
Odjezd od školy v 7,45 hodin a návrat dle dopravní situace a počasí kolem 15h. Do skupiny paní asistentka napíše, až budeme odjíždět z Nižboru.
S sebou: teplé oblečení !!! (zámek otevřeli kvůli nám, netopí se tam, děti tam stráví cca 1,5 hodiny + je možné, že ze sklárny budeme muset jít nahoru kvůli nesjízdnosti vozovky pěšky) a svačinu včetně pití. Kapesné dle uvážení, je možný nákup na místě.
Pokud někdo z dětí náhle onemocní, prosím o zprávu hned ráno, abychom nečekali, navíc jedeme na výlet s 5. A, takže nebudeme zdržovat ani je.

V případě dotazů jsem k dispozici, přeji hezký den 
s pozdravem
tř. učitelka 

xxxxxxx

Týden 27. 11. – 01. 12. 2023

Čeština – uč. do str. 52 /celá (výběr cvičení), PS do str. 15/celá, skupinové práce.

Matematika – uč. do str. 32 (nebo 33, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 17/celá vč. sloupečků, skupinová práce. GEO – konstrukce trojúhelníku, PS str. 45 celá + str. 46/cv. 8; uč. 118 (nebo 127, dle vydání) / celá strana, část do sešitu (suplování).

Angličtina (HAR) – uč. do str. 25/vše, PS do str. 25/celá. Procvičujeme I am vs. I was atd.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Vlastivěda – uč. do str. 3 včetně, PS do str. 11/celá. Kapitoly 9. a 10. Děti mají rozebraná témata pro prezentace, připravují ve dvojicích, seznam je na nástěnce ve třídě. V pátek proběhne kontrola PS! 

Přírodověda – byly probrány elektrické spotřebiče + spotřeba elektrického proudu a hlavně – bezpečnost při práci s nimi.  Děkuji za donesené vzorky půdy, budeme ověřovat vliv živin na růst rostlin. Kdo nedonesl, donese si vzorek půdy na úterní hodinu (do igelitového sáčku, cca 100-200g). Pro nemocné – učebnice str. 23.

Důležité termíny a informace: 

 • 5. 12. – Mikuláš v naší třídě 
 • 6. 12. – celodenní výlet do Nižboru (v rámci OP JAK) společně s 5. A. Odjezd v 7,45h a předpokládaný návrat do 15h. Obědy jsou odhlášeny, čeká nás prohlídka zámku Nižbor a návštěva sklárny Ruckl s workshopem broušení skla 🙂 
 • 14. 12. sběr starého papíru + VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY (13-17h v budově 1. stupně).
 • 19. 12. – celoškolní projektový den České Vánoce
 • 20. 12. – vánoční besídka 
 • 21. + 22. 12. ředitelské volno

Přeji všem příjemný víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Týden 20. – 24. 11. 2023

Čeština – uč. do str. 48 /celá (bez slohových úkolů) / celá strana, PS do str. 14/cv. 2 včetně, skupinová práce; 5minutovka s přípravou (slovní spojení, předpony a přípony z uč. str. 46/cv. 2-4), na známky v pátek 1. 12. bude z PS str. 13/ cv. 19. 

Matematika – uč. do str. 30 (nebo 31, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 16/cv. 9 včetně, skupinová práce (slovní úlohy). GEO – konstrukce trojúhelníku, uč. 117 (nebo 126, dle vydání) / celá strana do sešitu, máme nové pomůcky na rýsování na tabuli, takže si děti vyzkoušely i práci u tabule.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 25/známé osobnosti, PS do str. 24/cv. 2. (bez cv. 1). V pondělí písemný testík na měsíce v roce, v úterý četba na známky (Známé osobnosti uč. str. 24-25).

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Vlastivěda – uč. do str. 29 včetně, PS str. 9/celá. Kapitoly 7. a 8. v učebnici. Děti mají rozebraná témata pro prezentace, připravují ve dvojicích, seznam je na nástěnce ve třídě.

Přírodověda – byla probrána výroba elektrické energie, chválím donesené samostatné práce k jednotlivým druhům elektráren. Kdo nedonesl, prosím o urychlené dodání! Budeme probírat půdu. DÚ: přinést vzorek půdy z libovolného místa (do igelitového sáčku, cca 100-200g). Pro nemocné – učebnice str. 23.

Důležité termíny a informace: 

 • středa 29. 11.:
 • 1. – 3. vyučovací hodina: program PREVENCE CHOVÁNÍ (viz podepisovaný informovaný souhlas),
 • 4. vyučovací hodina – místo PČ budeme mít češtinu! Informace zasílám i do Bakalářů.
 • 5. vyučovací hodina – třídnická hodina (sebehodnocení, losování jmen na vánoční dárky na besídku a příprava charitativního projektu pro DD Dolní Počernice), děti půjdou na oběd až po jejím skončení
 • 5. 12. – Mikuláš v naší třídě 
 • 6. 12. – celodenní výlet do Nižboru (v rámci OP JAK) společně s 5. A
 • 14. 12. sběr starého papíru
 • 19. 12. – celoškolní projektový den České Vánoce
 • 20. 12. – vánoční besídka 
 • 21. + 22. 12. ředitelské volno

Přeji všem příjemný víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Čtvrtek 16. 11. 2023

Čeština – uč. do str. 41 /do cv. 3, PS do str. 12/celá, skupinová práce; každou středu online procvičování v PC učebně.

Matematika – uč. do str. 29 (nebo 30, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 15/cv. 3 včetně + sloupečky vpravo vše.

Angličtina (HAR) – uč. do str. 23/cv. 5, PS str. 22/cv. 1.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Vlastivěda – uč. do str. 23 včetně, PS str. 8/celá. Manufaktury a první stroje. Děti mají rozebraná témata pro prezentace, připravují ve dvojicích, seznam bude na nástěnce ve třídě.

Přírodověda – probíráme výrobu elektrického proudu a druhy elektráren. Žáci mají mít dle rozdělení referáty na jednotlivé typy elektráren (již zbývají větrné a solární). Už prezentované moc chválím! Budeme písemně opakovat: obnovitelné a neobnovitelné zdroje + základní informace o jaderných, tepelných a vodních elektrárnách.

Důležité termíny a informace: 

 • 17. 11. – Státní svátek 
 • 29. 11. – třídnická hodina – 5. vyučovací hodina (sebehodnocení), děti půjdou na oběd až po jejím skončení 
 • 5. 12. – Mikuláš v naší třídě 
 • 6. 12. – celodenní výlet do Nižboru (v rámci OP JAK) společně s 5. A
 • 14. 12. sběr starého papíru
 • 19. 12. – celoškolní projektový den České Vánoce
 • 20. 12. – vánoční besídka 
 • 21. + 22. 12. ředitelské volno

Přeji všem příjemný prodloužený víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 10. 11. 2023

Čeština – uč. do str. 40 /do cv. 4, PS do str. 12/cv. 15 včetně, každou středu online procvičování v PC učebně. V úterý 14.11. píšeme diktát s přípravou (uč. 40/5). Čtvrtletní práci píšeme ve středu 15. 11. 

Matematika – uč. do str. 27 (nebo 28, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 14/celá. GEO – PS str. 44/celá, uč. 116 (nebo 125, dle vydání), psali jsme test, známky v Bakalářích.  Čtvrtletní práci píšeme ve čtvrtek 16. 11. 

Angličtina (HAR) – uč. do str. 21 vše, PS str. 20-21 (příprava na opakovací test), který píšeme v úterý 14. 11. 

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Vlastivěda – uč. do str. 21 včetně, PS str. 7/cv. 1. Život na vesnici v 18. století. Ve čtvrtek 16. 11. PL na známky (Marie Terezie a Josef II, podklady v PS str. 6). Děti mají rozebraná témata pro prezentace, připravují ve dvojicích, seznam bude na nástěnce ve třídě.

Přírodověda – probíráme výrobu elektrického proudu a druhy elektráren. Žáci mají mít dle rozdělení referáty na jednotlivé typy elektráren. Už prezentované moc chválím! Budeme písemně opakovat obnovitelné a neobnovitelné zdroje.

Důležité termíny a informace: 

 • 12. 11. – Počernická světýlka – lampionový průvod od 17h
 • 13. 11. – Konzultační hodiny pro pozvané či objednané rodiče (i žáky) v čase 16 – 18h
 • 17. 11. – Státní svátek 

Přeji všem příjemný víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

 

Pátek 3. 11. 2023

Čeština – uč. do str. 38 /cv. 2 včetně, PS do str. 10/celá, každou středu online procvičování v PC učebně.

Příprava na čtvrtletní práci z českého jazyka v pátek 10. 11., čtvrtletní práci píšeme ve středu 15. 11. 

Matematika – nová látka – Čísla větší než milion, uč. str. 26 (nebo 27, dle vydání) / výběr cvičení, PS str. 13/celá vč. sloupečků. GEO – PS str. 41/celá, uč. 116 (nebo 125, dle vydání) – Konstrukce trojúhelníku (opakování). V pátek 10. 11. krátký testík z geometrie (označení geometrických útvarů, vrcholů a stran). 

Příprava na čtvrtletní práci z matematiky ve čtvrtek 9. 11., čtvrtletní práci píšeme ve čtvrtek 16. 11. 

Angličtina (HAR) – uč. str. 19/2 + napsat slovíčka ze str. 19. PS do str. 17 vše.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Vlastivěda – uč. do str. 15 včetně, PS str. 4 (nebo 6, dle vydání) celé. Ve čtvrtek 9. 11. píšeme krátký testík na J. A. Komenského. Děti mají rozebraná témata pro prezentace, připravují ve dvojicích, seznam bude na nástěnce ve třídě.

Přírodověda – probíráme energetické suroviny a problematiku obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.  DÚ –  dle rozdělení připravit referát na daný typ elektrárny. Zpracovat: jak funguje, jaké má výhody/nevýhody + nějakou zajímavost. Lze na papír i elektronicky.

Důležité termíny a informace: 

 • 4. 11. – Drakiáda, pořádá MČ Praha 20 od 14h na louce u Xaverovského lesa
 • 8. 11. – divadlo Horní Počernice – od 10h, stále vybíráme 120 Kč, prosím, aby děti přinesly v pondělí
 • 9. 11. – sběr starého papíru – děkuji dětem i rodičům, kteří naši třídu v soutěži podporují 🙂 
 • 12. 11. – Počernická světýlka – lampionový průvod od 17h
 • 13. 11. – Konzultační hodiny pro pozvané či objednané rodiče (i žáky) v čase 16 – 18h

Přeji všem příjemný víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 27. 10. 2023

Čeština – uč. do str. 32, PS do str. 9/celá, PL a IA tabule – procvičování, každou středu online procvičování v PC učebně.

Matematika – procvičování – PL, skupinové práce, IA tabule

Angličtina (HAR) – procvičování probraného učiva, opakování, slovní zásoba.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda – probíráme energetické suroviny, uč. str. 17. DÚ –  dle rozdělení připravit referát na daný typ elektrárny. Zpracovat: jak funguje, jaké má výhody/nevýhody +nějakou zajímavost. Nejdéle do úterý 7. 11. 2023.

Důležité termíny a informace: 

 • projektový den HALLOWEEN v úterý 31. 10. – Pozor, přírodovědu budou mít děti ve středu 1. 11. druhou vyučovací hodinu!
 • 4. 11. – Drakiáda, pořádá MČ Praha 20 od 14h na louce u Xaverovského lesa
 • divadlo Horní Počernice – 8. 11. od 10h, budeme vybírat 120 Kč (po podzimních prázdninách)
 • 12. 11. – Počernická světýlka – lampionový průvod od 17h
 • 13. 11. – Konzultační hodiny pro pozvané či objednané rodiče (i žáky) v čase 16 – 18h

Přeji všem příjemný víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 20. 10. 2023

Čeština – uč. do str. 30, PS do str. 8/cv. 4, PL a IA tabule – procvičování, každou středu online procvičování v PC učebně.

Matematika – uč. do str. 25(nebo 26, dle vydání) – kapitola Chytrost nejsou žádné čáry/výběr cvičení, PS do str. 12/celá + str. 13 pouze sloupky vpravo. GEO – PS do str. 40 vše, testík z DDÚ.

Vlastivěda – PS do str. 5, IA tabule, prezentace prázdniny + ovčí vlna (s ukázkami). Ve čtvrtek 2. 11. testík (uč. do str. 13).

Angličtina (HAR) – uč. do str. 15, PS str. 12 celá.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda –učebnice str. 12 – 14, probrán stavební kámen. V opakování bude uvedené učivo. Nově se začalo probírat železo, učebnice str. 15

Důležité termíny a informace: 

 • podzimní prázdniny 26. + 27. 10. 
 • divadlo Horní Počernice – 8. 11. od 10h, budeme vybírat 120 Kč (po podzimních prázdninách)
 • 12. 11. – Počernická světýlka – lampionový průvod od 17h

Přeji všem příjemný víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 13. 10. 2023

Čeština – uč. str. 28/výběr cvičení, PL a IA tabule – procvičování

Matematika – uč. do str. 24/výběr cvičení, PS do str. 11/polovina. GEO – PS 38 dokončit + 39, uč. 114 (123)/cv. 1 – DDÚ.

Vlastivěda – uč. do str. 13, IA tabule

Angličtina (HAR) – 3. lekce, procvičování (uč. str. 11), PS str. 11.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda –učebnice str. 12 a 13, téma stavební kámen.

Důležité termíny a informace: 

 • třídnická hodina bude ve čtvrtek 19. 10. od 7 hodin ráno!
 • podzimní prázdniny 26. + 27. 10. 
 • divadlo Horní Počernice – 8. 11. od 10h, budeme vybírat 120 Kč (po podzimních prázdninách)
 • 12. 11. – Počernická světýlka – lampionový průvod od 17h

Přeji všem příjemný víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Informace ke školnímu výletu – středa 11. 10. 2023 – IQ Landia Liberec

Dobrý den,

zítra odjíždíme na výlet dle následujícího programu:

Děti přijdou do školy normálně na 8h, batoh se svačinou a pitím, 1. hodinu se učíme, budeme mít český jazyk v PC učebně – online procvičování. Děti nepotřebují aktovky ani penály.

8,45h – bus je přistaven u školy, nastupujeme a odjíždíme

10h – příjezd do Liberce, vstup do IQ Landia, začínáme prohlídkou expozic (společně)

11h – Velká science show, poté rozchod po expozicích samostatně

12,45h – oběd (děkujeme za platby, všechny se sešly v pořádku), cca hodinu, poté rozchod po expozicích samostatně

15h – odjezd z Liberce

16h – 16,30h – příjezd ke škole, rozchod /vyzvednutí dětí dle informací, které jste vyplnili na přihlášce.

Na místě je obchod, kde si děti mohou zakoupit suvenýry, kapesné dle uvážení.

V případě, že někdo z dětí náhle onemocní, prosím o sms / whatsup zprávu, děkuji.

Těšíme se, že si náš výletní den užijeme 🙂

Tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 6. 10. 2023

Čeština – uč. str. 23/do cv. 4 včetně, PS – str. 6 celá.

Matematika – uč. do str. 23/výběr cvičení, PS do str. 9/celá. GEO – PS 38/1-2.

Vlastivěda – uč. do str. 11, IA tabule

Angličtina (HAR) – 3. lekce, rozhovory, slovní zásoba (uč. str. 11), PS str. 10.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda – opakujeme živou a neživou přírodu + probíráme podmínky života na Zemi. DÚ: přečíst a promyslet str. 11 (Pozorování neživé přírody)

Důležité termíny a informace: 

 • celodenní výlet dne 11. 10. do IQ Landia Liberec
 • třídnická hodina bude ve čtvrtek 19. 10. od 7 hodin ráno!
 • podzimní prázdniny 26. + 27. 10. 
 • divadlo Horní Počernice – 8. 11. od 10h, budeme vybírat 120 Kč (po podzimních prázdninách)
 • 12. 11. – Počernická světýlka – lampionový průvod od 17h

xxxxxxx

Středa 27. 9. 2023

Čeština – uč. str. 18/výběr cvičení, PL – shoda přísudku s podmětem.

Matematika – uč. do str. 19/výběr cvičení, PS do str. 8/celá, str. 9 sloupce vlevo + DDÚ slovní úlohy.

Vlastivěda – nebude.

Angličtina (HAR) – 2. lekce, rozšiřování slovní zásoby, popis denních činností.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda – opakujeme živou a neživou přírodu. Budeme psát opakování ze 4. ročníku na zopakované učivo. DÚ:  udělat pracovní list, který byl žákům rozdán.

Důležité termíny a informace: 

 • Státní svátek – 28. 9. 
 • Ředitelské volno – 29. 9. 
 • Sběr starého papíru – 5. 10.
 • celodenní výlet dne 11. 10. do IQ Landia Liberec, detaily budou v Bakalářích, vybíráme 145 Kč na oběd! Kdo nepojede, prosím o zprávu do Bakalářů formou omluvení absence – děkuji.

Přeji všem hezký prodloužený víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 22. 9. 2023

Čeština – uč. str. 16/výběr cvičení, PL – opakování učiva 4. ročníku. Příští týden píšeme diktát – viz učebnice.

Matematika – uč. do str. 12/výběr cvičení, PS str. 7/celá. Geometrie (supl.) – PS str. 37/ celá + uč. 11. – Osa úsečky, střed úsečky.

Vlastivěda – uč. do str. 8 – ukončeno opakování učiva 4. ročníku, ve čtvrtek 5. 10. píšeme opakovací test.

Angličtina (HAR) – Procvičování tématu a rozšiřování slovní zásoby, hodina s rodilým mluvčím, jedna hodina spojená. V úterý test ze slovíček-odloženo.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda – opakujeme učivo 4. ročníku. Na zítra mají žáci DÚ na volném listu. Kdo nedonesl dnes DÚ, donese zítra.  Písemné opakování probraného bude v pondělí.

Důležité termíny a informace: 

 • Třídní schůzka se koná 25. 9. od 17 hodin 
 • Státní svátek – 28. 9. 
 • Ředitelské volno – 29. 9. 
 • Sběr starého papíru – 5. 10.

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

Pátek 15. 9. 2023 

Dobrý den,

níže učivo uplynulého týdne:

Čeština – uč. str. 9/cv. 10 včetně, PS str. 5/celá – cv. 4b jako 10minutovka

Matematika – uč. 7/13 včetně, PS str. 4 celá. Geometrie – PS str. 36/ celá + dokončení sloupů s příklady na str. 35.

Vlastivěda – uč. str. 6, opakování Lucemburků – PL ve skupinách.

Angličtina (HAR) – uč. str. 7/celá; PS str. 6 celá. Práce s rozvrhem, rozšíření slovní zásoby (příští úterý test ze slovíček), rozhovory.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda – žáci mají mít libovolný sešit a učebnici. Opakujeme učivo 4. ročníku – živá a neživá příroda. DÚ: Co se mi líbí/nelíbí v okolí naší školy? Napsat do sešitu.

Důležité termíny a informace:

 • „Srdíčkové dny“ se konají 19. a 20. 9. 
 • Třídní schůzka se koná 25. 9. od 17 hodin 

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 8. 9. 2023

Dobrý den,

včera a dnes jsme začali výuku dle rozvrhu, ve všech předmětech opakujeme:

Čeština – uč. str. 7/cv. 1 – 4 ústně, PS str. 1-2/cv. 1 – vyluštili jsme tajenku, v pondělí pokračujeme v odůvodňování jednotlivých řešení.

Matematika – uč. 5/1, 2 (skupinová práce). Geometrie – PS str. 35/ 1 + první zelený sloupeček, cv. 2 je dobrovolný DÚ, určování geometrických tvarů v praxi (byli jsme venku).

Vlastivěda – PL (máte v Bakalářích), uč. str. 5, IA tabule – opakování na skolakov.eu (Pravěk).

Angličtina (HAR) – uč. str. 6/cv. 2 – předměty v AJ jsme zapsali do sešitů, PS str. 6/cv. 1 (část, dokončíme příští týden). DÚ: připravit na pondělí rozvrh hodin s anglicky zapsanými předměty, které mají děti v sešitě (případně ve slovníku z loňského roku)

Důležité termíny a informace – viz dnešní zpráva v Bakalářích. 

Hezký víkend, tř. učitelka

xxxx

Pátek 1. 9. 2023

Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny utekly jako voda a v pondělí začíná nový školní rok. Těším se na společnou práci i zážitky 🙂 níže několik organizačních pokynů k prvnímu týdnu:

Pondělí 4. 9. – zahájení školního roku, sejdeme se na hlavní budově, třídu máme v přízemí vpravo, na okně máme navigaci 🙂 končíme v 8,45h a od 9h pro zájemce frankfurtská polévka v jídelně (viz info v Bakalářích)

Úterý 5. + středa 6. 9. – třídnické hodiny, konec vyučování bude upřesněn (počítejte 4-5 vyučovacích hodin). Děti si přinesou přezůvky, kufříky na výtvarnou výchovu, aktovku a penál. Na obědy a do klubu od úterka děti chodí tak, jak jste je přihlásili. Rozdáme si ŽK, nezbytné formuláře k vyplnění a zpětnému vrácení atd.

Od čtvrtka 7. 9. – učíme se dle rozvrhu hodin, který již naleznete na stránkách školy i v Bakalářích. Začneme zvolna, budeme hodně pracovat se zážitky z prázdnin, opakovat učivo a pomalu se dostávat do tempa 🙂

Důležité informace:

 • komunikace probíhá primárně přes Bakaláře včetně omlouvání absencí (nově již není třeba zapisovat do ŽK). Veškeré absence budou omluveny pouze v případě, že jsou uvedeny v Bakalářích (návaznost na elektronickou třídní knihu) 
 • děti budou mít nově skříňky, v úterý si rozdáme klíče. Skříňky jsou po dvou, klíč dostane každý svůj, v případě ztráty je nutné se domluvit se spolužákem a klíč nechat udělat na své náklady. 
 • dohledová třída – děti mají v pondělí nově odpolední vyučování, a tudíž volnou hodinu. Mají možnost tuto hodinu trávit v tzv. dohledové třídě, formulář s podrobnostmi přinesou v úterý, prosím VŠECHNY rodiče o jeho vyplnění a vrácení do konce týdne zpět (tedy i ty rodiče, kteří nebudou mít o dohledovou třídu zájem). Děkuji. 

Přeji všem krásný poslední prázdninový víkend a s dětmi se těšíme spolu s paní asistentkou na viděnou v pondělí 🙂

Iveta Harčariková & Lucie Zemanová