V. B

Přírodověda – opakujeme živou a neživou přírodu + probíráme podmínky života na Zemi. DÚ: přečíst a promyslet str. 11 (Pozorování neživé přírody)

Středa 27. 9. 2023

Čeština – uč. str. 18/výběr cvičení, PL – shoda přísudku s podmětem.

Matematika – uč. do str. 19/výběr cvičení, PS do str. 8/celá, str. 9 sloupce vlevo + DDÚ slovní úlohy.

Vlastivěda – nebude.

Angličtina (HAR) – 2. lekce, rozšiřování slovní zásoby, popis denních činností.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda – opakujeme živou a neživou přírodu. Budeme psát opakování ze 4. ročníku na zopakované učivo. DÚ:  udělat pracovní list, který byl žákům rozdán.

Důležité termíny a informace: 

 • Státní svátek – 28. 9. 
 • Ředitelské volno – 29. 9. 
 • Sběr starého papíru – 5. 10.
 • celodenní výlet dne 11. 10. do IQ Landia Liberec, detaily budou v Bakalářích, vybíráme 145 Kč na oběd! Kdo nepojede, prosím o zprávu do Bakalářů formou omluvení absence – děkuji.

Přeji všem hezký prodloužený víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 22. 9. 2023

Čeština – uč. str. 16/výběr cvičení, PL – opakování učiva 4. ročníku. Příští týden píšeme diktát – viz učebnice.

Matematika – uč. do str. 12/výběr cvičení, PS str. 7/celá. Geometrie (supl.) – PS str. 37/ celá + uč. 11. – Osa úsečky, střed úsečky.

Vlastivěda – uč. do str. 8 – ukončeno opakování učiva 4. ročníku, ve čtvrtek 5. 10. píšeme opakovací test.

Angličtina (HAR) – Procvičování tématu a rozšiřování slovní zásoby, hodina s rodilým mluvčím, jedna hodina spojená. V úterý test ze slovíček-odloženo.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda – opakujeme učivo 4. ročníku. Na zítra mají žáci DÚ na volném listu. Kdo nedonesl dnes DÚ, donese zítra.  Písemné opakování probraného bude v pondělí.

Důležité termíny a informace: 

 • Třídní schůzka se koná 25. 9. od 17 hodin 
 • Státní svátek – 28. 9. 
 • Ředitelské volno – 29. 9. 
 • Sběr starého papíru – 5. 10.

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

Pátek 15. 9. 2023 

Dobrý den,

níže učivo uplynulého týdne:

Čeština – uč. str. 9/cv. 10 včetně, PS str. 5/celá – cv. 4b jako 10minutovka

Matematika – uč. 7/13 včetně, PS str. 4 celá. Geometrie – PS str. 36/ celá + dokončení sloupů s příklady na str. 35.

Vlastivěda – uč. str. 6, opakování Lucemburků – PL ve skupinách.

Angličtina (HAR) – uč. str. 7/celá; PS str. 6 celá. Práce s rozvrhem, rozšíření slovní zásoby (příští úterý test ze slovíček), rozhovory.

Angličtina (SLA) – viz Přehled výuky v Bakalářích

Přírodověda – žáci mají mít libovolný sešit a učebnici. Opakujeme učivo 4. ročníku – živá a neživá příroda. DÚ: Co se mi líbí/nelíbí v okolí naší školy? Napsat do sešitu.

Důležité termíny a informace:

 • „Srdíčkové dny“ se konají 19. a 20. 9. 
 • Třídní schůzka se koná 25. 9. od 17 hodin 

Přeji hezký víkend, tř. učitelka

xxxxxxx

Pátek 8. 9. 2023

Dobrý den,

včera a dnes jsme začali výuku dle rozvrhu, ve všech předmětech opakujeme:

Čeština – uč. str. 7/cv. 1 – 4 ústně, PS str. 1-2/cv. 1 – vyluštili jsme tajenku, v pondělí pokračujeme v odůvodňování jednotlivých řešení.

Matematika – uč. 5/1, 2 (skupinová práce). Geometrie – PS str. 35/ 1 + první zelený sloupeček, cv. 2 je dobrovolný DÚ, určování geometrických tvarů v praxi (byli jsme venku).

Vlastivěda – PL (máte v Bakalářích), uč. str. 5, IA tabule – opakování na skolakov.eu (Pravěk).

Angličtina (HAR) – uč. str. 6/cv. 2 – předměty v AJ jsme zapsali do sešitů, PS str. 6/cv. 1 (část, dokončíme příští týden). DÚ: připravit na pondělí rozvrh hodin s anglicky zapsanými předměty, které mají děti v sešitě (případně ve slovníku z loňského roku)

Důležité termíny a informace – viz dnešní zpráva v Bakalářích. 

Hezký víkend, tř. učitelka

xxxx

Pátek 1. 9. 2023

Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny utekly jako voda a v pondělí začíná nový školní rok. Těším se na společnou práci i zážitky 🙂 níže několik organizačních pokynů k prvnímu týdnu:

Pondělí 4. 9. – zahájení školního roku, sejdeme se na hlavní budově, třídu máme v přízemí vpravo, na okně máme navigaci 🙂 končíme v 8,45h a od 9h pro zájemce frankfurtská polévka v jídelně (viz info v Bakalářích)

Úterý 5. + středa 6. 9. – třídnické hodiny, konec vyučování bude upřesněn (počítejte 4-5 vyučovacích hodin). Děti si přinesou přezůvky, kufříky na výtvarnou výchovu, aktovku a penál. Na obědy a do klubu od úterka děti chodí tak, jak jste je přihlásili. Rozdáme si ŽK, nezbytné formuláře k vyplnění a zpětnému vrácení atd.

Od čtvrtka 7. 9. – učíme se dle rozvrhu hodin, který již naleznete na stránkách školy i v Bakalářích. Začneme zvolna, budeme hodně pracovat se zážitky z prázdnin, opakovat učivo a pomalu se dostávat do tempa 🙂

Důležité informace:

 • komunikace probíhá primárně přes Bakaláře včetně omlouvání absencí (nově již není třeba zapisovat do ŽK). Veškeré absence budou omluveny pouze v případě, že jsou uvedeny v Bakalářích (návaznost na elektronickou třídní knihu) 
 • děti budou mít nově skříňky, v úterý si rozdáme klíče. Skříňky jsou po dvou, klíč dostane každý svůj, v případě ztráty je nutné se domluvit se spolužákem a klíč nechat udělat na své náklady. 
 • dohledová třída – děti mají v pondělí nově odpolední vyučování, a tudíž volnou hodinu. Mají možnost tuto hodinu trávit v tzv. dohledové třídě, formulář s podrobnostmi přinesou v úterý, prosím VŠECHNY rodiče o jeho vyplnění a vrácení do konce týdne zpět (tedy i ty rodiče, kteří nebudou mít o dohledovou třídu zájem). Děkuji. 

Přeji všem krásný poslední prázdninový víkend a s dětmi se těšíme spolu s paní asistentkou na viděnou v pondělí 🙂

Iveta Harčariková & Lucie Zemanová