IV. A

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na stránce třídy 4. A v novém školním roce 2023/2024.

Mám pro vás nejnovější informace na těchto stránkách, vlevo nahoře přes navigaci najdete týdenní plány, úkoly, kalendář, rozvrh, ale také obrázky dětí či zajímavé odkazy na domácí online procvičování. Další zprávy najdete na Bakalářích školy, kam píšu učivo, domácí přípravu,  korespondenci.

Omluvenky svého dítěte na krátkou dobu posílejte také přes Bakaláře, na delší dobu potřebujete vyplnit žádost pro pana ředitele.

V případě jakýchkoliv nejasností mne kontaktujte přes Komens na Bakalářích nebo emailem:

marjanahp@email.cz nebo nově přes školní email: jana.markova@zschvaly.cz

Přejeme nám všem příjemně prožitý školní rok, mnoho úspěchů, zážitků, radosti, slunných dní a hlavně pevné zdraví a hodně štěstí.

Vaše třídní učitelka Mgr. Jana Marková a paní asistentka Vlaďka Krejčová

 

5. týden

 

27.9. 2023

AJ (PAU) – Můj dům (poslech, čtení s porozuměním, rozšíření slovní zásoby)
uč. str. 10/1
PS str. 10/1, 2 a 11/4 (jazykolamy – nácvik výslovnosti)
DÚ – slovíčka z PS str. 10/2 přepsat do slovníčků (probrali a zvládli jsme částečně v hodině)
a naučit, písemné zkoušení ve středu po ŠVP

21.9.2023

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, vazba There is/are (tvoření vět), hry s hádankami
uč. str. 8/2 a 9/4
PS str. 8, 9 
DÚ PS str. 9/4 (vytvořit alespoň 2 hádanky pro své spolužáky – bod 6., 7.)

11.9. 2023

AJ (PAU) – Procvičování pokynů, hra na roboty
Společný zápis slovíček do slovníčku –  uč. str.6/1 – do slovíčka MATCH, nácvik výslovnosti (naučit na pátek)
PS str. 6/1  – obrázky k pokynům, začali jsme společně (dobrovolný DÚ k dokončení, procvičení)

7.9. 2023
AJ (PAU) – Seznámení, představení, základní pokyny, seznámení s učebnicí
Uč. str. 6/1 – nácvik pokynů, výslovnost, praktický nácvik
Děti budou potřebovat 2x sešit (slovníček + školní sešit na AJ – stačí vel. 524 – úzké řádky)

AJ (PAU) – Příkazy, pokyny, procvičování slovní zásoby, přivlastňovací ´s
uč. str. 6, 7, 8/1
PS str. 6
DÚ PS str. 8/1 – dokončit
Zápis slovíček do slovníčku – uč. str.6/1 (kontrola slovníčků + známka – 1x za čtvrtletí)