IV. A

 Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na stránce třídy 4. A v novém školním roce 2023/2024.

Mám pro vás nejnovější informace na těchto stránkách, vlevo nahoře přes navigaci najdete týdenní plány, úkoly, kalendář, rozvrh, ale také obrázky dětí či zajímavé odkazy na domácí online procvičování. Další zprávy najdete na Bakalářích školy, kam píšu učivo, domácí přípravu,  korespondenci.

Omluvenky svého dítěte na krátkou dobu posílejte také přes Bakaláře, na delší dobu potřebujete vyplnit žádost pro pana ředitele.

V případě jakýchkoliv nejasností mne kontaktujte přes Komens na Bakalářích nebo emailem:

přes školní email: jana.markova@zschvaly.cz

Přejeme nám všem příjemně prožitý školní rok, mnoho úspěchů, zážitků, radosti, slunných dní a hlavně pevné zdraví a hodně štěstí.

Vaše třídní učitelka Mgr. Jana Marková a paní asistentka Vlaďka Krejčová

 

       

pátek 21. června

Dobrý den, vážení rodiče,
chtěla bych touto cestou pochválit náš skvělý pobyt na horách. Program v Krkonoších byl velice pestrý, servis na hotelu (ubytování i jídlo) skutečně výborný, vaše děti moc snaživé, milé, sportovní a slušné. Vracíme se sice všichni unavení, ale spokojení. Videa z jednotlivých dnů zpracovala a zaslala na vaši skupinu p. asistentka Krejčová.
Také moc děkuji za sponzorské dárky.
Příští týden se učíme podle rozvrhu jen v pondělí, od úterý budou třídní učitelé ve třídách, děti si nosí pouze penál a svačinu a tašku na učebnice, výkresy, cvičební úbor, kufřík s výtvarným materiálem. Asi ve středu vyberu všechny šatní klíče. Tento den bude také zkráceno vyučování, sledujte informace na stránkách třídy.
Přeji příjemný víkend, s pozdravem Jana Marková​

 

pátek 14. června

geometrie – Závěrečné opakování (PS str. 4/3, 4, 5, str. 7/5, str. 12/1 – 2, str. 16/6, str. 24/1)

český jazyk – Závěrečné opakování (PS str. 26/3 – 4, 73/4 – 5, PS žába str. 28 a 54)

přírodověda – Ochrana přírody a mimořádné události (pracovní list)

čtení – Netradiční výlety. Památky UNESCO. (PS vlastivědná čítanka str. 54 – 56)

! nezapomeňte si přibalit do kufru vybavený penál (nůžky, pastelky, pravítko, pero, lepidlo), blok na psaní a kreslení, tvrdou podložku, knihu na čtení, hry na pokoj, ve škole jsme si zabalili do krabice PS (vlastivěda, matematika, fialová žába, vlastivědná čítanka)

! sejdeme se v pondělí před školou v 8 hodin, odjezd autobusu je plánovaný na 8.30 hodin, nezapomeňte si svačinu do autobusu, začínáme obědem, vracíme se v pátek ke škole někdy okolo poledne, přesnou dobu upřesním, nezapomeňte si do kufru přibalit dobrou náladu a chuť něco zajímavého zažít…

 

čtvrtek 13. června

matematika – Závěrečné opakování – pamětné dělení a násobení do milionu, zítra bude geometrie, dnes nás navštívila inspektorka ČŠI

český jazyk – sloh: Inzeráty. Prázdniny snů. (PS str. 38 – 39), DÚ: PS slohová výchova str. 40

vlastivěda – Jan Ámos Komenský (video, prezentace, zápis do sešitu)

AJ (obě skupiny)Opakování učiva, příprava na test
Test Revision 6

uč. str. 60, 61 – komiks, poslechové úkoly, práce s textem, reprodukce
PS str. 60, 61
Přítomný čas prostý X průběhový – zápis do sešitu, PL, výuková stolní hra

! nezapomeňte si přibalit do kufru vybavený penál (nůžky, pastelky, pravítko, pero, lepidlo), blok na psaní a kreslení, tvrdou podložku, knihu na čtení, hry na pokoj, zítra si ve škole společně zabalíme do krabice PS (vlastivěda, matematika, fialová žába, vlastivědná čítanka)

 

středa 12. června

český jazyk – Závěrečné opakování – vyjmenovaná slova (PS str. 13/6 – 7, str. 12/1 – 2, str. 41), DÚ: PS žába str. 42

matematika – Závěrečné opakování (PS cv. 149, 150, 157, 158, 162, 163, PS geo str. 15)

tělesná výchova – Vybíjená

výtvarná výchova – Cedulky na pokoje na švp (skupinová práce)

 

úterý 11. června

matematika – Čteme v jízdních řádech. Povrch kvádru. (PS geo str. 46/1 – 3), DÚ: PS geometrie str. 47/3 – 6

český jazyk – Oprava 4. písemné práce (PS žába str. 35, 39 a 45)

přírodověda – Člověk a ochrana přírody (uč. str. 70 – 73, prezentace, zápis do sešitu), DÚ: PS str. 44

hudební výchova – Suplovaná hodina

tělesná výchova – Vybíjená

 

pondělí 10. června

matematika – Oprava 4. písemné práce (PS cv. 57 a 69), DÚ: PS str. 27/cv. 70 a 71

český jazyk – Přímá a nepřímá řeč (pracovní list)

vlastivěda České povstání proti Habsburkům. Třicetiletá válka. (video, prezentace, zápis do sešitu)

čtení – O králi, který pletl rohože (str. 169 – 173, 182 – 186)

 

pátek 7. června

geometrie – Tělesa, povrch kvádru a krychle (výklad učiva, uč. str. 142, PS str. 45/1 – 3)

český jazyk – Přímá řeč (PS str. 71)

! divadlo v přírodě – pohádka Princezna ze mlejna (placeno z OPJAK)

 

čtvrtek 6. června

geometrie – Tělesa, síť kvádru a krychle (uč. str. 141, PS str. 443 – 44), DÚ: PS geometrie str. 44/cv. 3,  zítra máme opět geometrii

český jazyk – 4. písemná práce

vlastivěda – Císař Rudolf II. (uč. str. 41 – 42, PS str. 28/2 – 3, zápis do sešitu, prezentace)

AJ (PAU) Přítomný čas průběhový a prostý
Opakování slovní zásoby
uč. str. 58, 59
PS str. 58, 59, 60/2, 61/4
DÚ – PS str.60/3 – přepsat do vět ze cv.2
Test Revision 6 píšeme ve čt 13.6. (viz.bakaláři)

! zítra půjdeme od 10 – 11 hodin do divadla v přírodě na pohádku Princezna ze mlejna (placeno z OPJAK), nutné pití v batůžku a pokrývka hlavy, učíme se ve škole ČJ, MG a PČ, stačí vám penál a pracovní sešity

 

středa 5. června

český jazyk – Přímá a nepřímá řeč (uč. str. 186/1, 186/2 – 3), DÚ: uč. str. 187/3 – přepsat druhý vtip do přímé řeči

matematika – 4. písemná práce

tělesná výchova – Skok do dálky

výtvarná výchova – Ozdobné písmo a Historická loď – desky na výkresy

! v pátek půjdeme od 10 – 11 hodin do divadla v přírodě na pohádku Princezna ze mlejna (placeno z OPJAK), nutné pití v batůžku a pokrývka hlavy

 

úterý 4. června

matematika – Základní početní operace, příprava na písemnou práci (PS str. 28/cv. 74 a, b), DÚ: PS str. 42/cv. 94 – 2. řádek, zítra 4. písemná práce

český jazyk – Souvětí a jeho stavba – opakování učiva (uč. str. 179/5, 184/7, 186/1, PS str. 70)

přírodověda – Ekosystémy – shrnutí (uč. str. 69, PS str. 34)

hudební výchova – Hudba 20. století. Pomáda, Hříšný tanec, Queen… Zkoušení : „Voda voděnka“

tělesná výchova – Vybíjená

 

pondělí 3. června

matematika – Základní početní operace – opakování (uč. str. 105/cv. 1 – 2)

český jazyk – Stavba souvětí, větný vzorec (uč. str. 170/5, 173/3,183/5 – 6, PS str. 69/4), DÚ: uč. str. 185/cv. 8

vlastivěda – První Habsburkové na českém trůně (uč. str. 41 a 44, zápis do sešitu, prezentace)

čtení – Luisa a Lotka. Tajemství nejtajemnější. (str. 145 – 146, 155 – 160)

! v pondělí 3. června jsou na naší škole třídní schůzky od 17 hodin ve třídě

 

pátek 31. května

geometrie – Obsah trojúhelníka – výpočet pomocí tečkovaného papíru (3 pracovní listy)

český jazyk – Stavba souvětí, větný vzorec, diktát (PS str. 68/10, 60/4, online procvičování)

přírodověda – Vodní ekosystémy – shrnutí (test, PS str. 33/5 – 6)

sloh – Prodám, koupím, daruji – inzeráty (PS sloh str. 36 – 37)

Aj (Lad) Lidé a profese (uč. str. 56 – 57, včetně slovíček, PS str. 56/1 – 2), připomínám Projekt do 6. 6.

! v pondělí 3. června budou na naší škole třídní schůzky od 17 hodin ve třídě, prosím podepsat v žákovské knížce

 

čtvrtek 30. května

geometrie – Obsah trojúhelníka ve čtvercové síti (uč. str. 139/2, 140/1, 3 – 4, PS str. 41), DÚ: PS geometrie str. 48/1, 2, 3,  zítra máme opět geometrii

český jazyk – Stavba souvětí, větný vzorec (PS str. 68/9 – 10, 69/1 – 2)

vlastivěda – Renesance (uč. str. 39 – 40, 43, video, zápis do sešitu)

AJ (PAU) – Nová slovní zásoba – povolání 
uč. str. 56, 57
PS str. 56
DÚ – PS str. 57/4 (Mum and dad) + docvičit rozhovor z U 20
Ve st pětiminutovka na slovíčka (U 20, 21)

 

středa 29. května

český jazyk – Stavba souvětí, větný vzorec (uč. str. 178/2 – 3, 181 – 182)

matematika – Záporná čísla (uč. str. 104, PS cv. 143, 146, 147), DÚ: PS str. 58/cv. 144

tělesná výchova – Přehazovaná

výtvarná výchova – Mikrokosmos na louce. Tráva a živočichové.

! příští pondělí 3. června budou na naší škole třídní schůzky od 17 hodin ve třídě, prosím podepsat v žákovské knížce

 

úterý 28. května

matematika – Závislosti a vztahy mezi čísly (pracovní listy)

český jazyk – Shoda, opakování (uč. str. 174/7, 177/1 – 2), DÚ: uč. str. 178/4, cvičení opsat a doplnit chybějící písmena

přírodověda – Vodní ekosystémy – shrnutí (PS str. 33/3 – 4), v pátek souhrnný test str. 62 – 69

hudební výchova – Rozcvičení mluvidel a hlasu. Nácvik písně „Voda voděnka“.

čtení – Gulliverovy cesty. Eva a já. (str. 129 – 131, 138 – 139 )

 

pondělí 27. května

Vycházka do okolí mokřadů kolem meandrů říčky Rokytky, ekosystém potoka

 

pátek 24. května

geometrie – Osová souměrnost, souměrné útvary (PS str. 42, pracovní list)

český jazyk – Shoda přísudku s podmětem – procvičování

přírodověda – Ekosystém rybníka – shrnutí. Lapbook o rybách. (str. 68, zápis do sešitu, prezentace)

sloh – Z českých dějin – pověsti (uč. str. 175 – 177)

čtení – Kouzlo vody (PS k čítance str. 46 – 47)

Aj (Lad) – téma lidé – uč. str. 54 – 55 (včetně slovíček) a PS str. 54, 55/3

AJ (PAU)Téma lidé, přátelé
uč. str. 54,55 
PS str.54, 55/3
+ vytváření rozhovorů ve dvojicích podle vzoru v PS str. 54/2 a v uč. na str.55/3 
DÚ – slovíčka z U 20, zapsat, naučit + učit se rozhovor (budeme dokončovat v po/st, zkoušet ve čt)

! v pondělí 27. května výlet k mokřadům Rokytky, sraz před školou v 7.50 hodin, návrat okolo 12.30 hodin, s sebou v batohu svačinu, pití, pláštěnku, hry do přírody, jízdní doklad, všichni budou dobře oblečeni a obuti na asi 5 km procházku terénem 

 

čtvrtek 23. května

geometrie – Osová souměrnost, souměrné útvary (PS str. 42, uč. str.139/1, 140/3 – 4), zítra máme opět geometrii

český jazyk – Shoda přísudku s podmětem – procvičování (PS str. 68/6 – 7, uč. str. 170/4, 171/2, 173/2, 174/5), DÚ: PS str. 67/cv. 5

vlastivěda – Vláda Jagellonců v českých zemích (uč. str. 39, PS str. 24/4 – 6, zápis do sešitu, video)

! nezapomeňte na zítřejší den týdenní úkol ze slohu – kuchařský recept a známkovaná práce v pracovním sešitě přírodovědy

 

středa 22. května

český jazyk – Shoda přísudku s podmětem – procvičování (uč. str. 172/1, 173/4)

matematika – Záporná čísla (103, 104/1 – 2, PS str. 60/151), DÚ: PS str. 61/152

tělesná výchova – Přehazovaná

výtvarná výchova – Pod hladinou moře. Iniciála.

 

úterý 21. května

matematika – Záporná čísla – úvod, číselná osa (pracovní list, uč. str. 103)

český jazyk – Shoda přísudku s podmětem rodu mužského (uč. str. 167/2, 171/3, PS žába str. 53 – 1. sloupec), DÚ: PS k čítance str. 52 – 53

přírodověda – Ekosystém řeky a potoky – rostliny. Lapbook o rybách. (str. 68, PS str. 32), DÚ: PS str. 43/cv. 7 na pátek

hudební výchova – West Side Story. Muzikál, obsah děje. Ukázky hudby Leonarda Bernsteina.

tělesná výchova – Přehazovaná

 

pondělí 20. května

matematika – Aritmetický průměr (uč. str. 101/1 – 3), DÚ: uč. str. 100/cv. 4 – pod sebou, cv. 5

český jazyk – Shoda přísudku s podmětem rodu ženského (PS str. 67/cv. 2 – 4, zápis do sešitu – děti, oči, uši, oka, ucha)

vlastivěda – České země po husitských válkách. Jiří z Poděbrad. (test – husitství, uč. str. 38, zápis do sešitu, video)

čtení – Robinson Crusoe (str. 122 – 128, PS k čítance str. 50 – 51), čtěte libovolnou knihu, další zápis do konce června, čtenářský deník postupně vracím

 

pátek 17. května

geometrie – Slovní úlohy na obvody a obsahy (uč. str. 135/4, PL)

český jazyk – Shoda přísudku s podmětem rodu středního (uč. str. 168/1,169/2 – 3, 170/4, 1, PS žába str. 52/1. sloupeček)

přírodověda – Ekosystém rybníka – shrnutí. Lapbook o rybách. 

sloh – Kuchařský recept – popis pracovního postupu (PS str. 30/1, celá str. 31), do příštího pátku doneste PS str. 30/cv. 2

 

čtvrtek 16. května

geometrie – Grafický rozdíl a násobek úseček (uč. str. 137/1 – 2, 138/1, PS str. 28/4), DÚ: PS str. 28/cv. 5, 29/cv. 1

vlastivěda – Husitské války. Bitva u Lipan. (uč. str. 36, zápis do sešitu, video), DÚ: PL – odlišné názory dvou husitských bojovníků, v pondělí krátký test z husitství

třídnická hodina –  Mimoškolní aktivity. Návrh projektu pro nový školní rok.

! dnes dřevodílna ve škole místo 1. vyučovací hodiny, zítra bude výjimečně geometrie, zopakujte si obvody a obsahy obdélníka a čtverce

! zítra je poslední možnost na odevzdání čtenářského deníku – české pověsti

 

středa 15. května

český jazyk – Základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem (uč. str. 166/4, 1, výklad nového učiva, PS žába str. 34)

matematika – Aritmetický průměr (str. 100/1 – 3, PL), DÚ: str. 99/cv. 1 do domácího sešitu

tělesná výchova – Míčové hry na hřišti, posilování s medicinbalem

výtvarná výchova – Středověký rytíř – reprodukce originálu

! připomínám na zítra sběr starého papíru, třídnickou hodinu do 12.30 hodin a dřevodílnu ve škole místo 1. vyučovací hodiny

 

úterý 14. května

matematika – Aritmetický průměr (str. 99, PS str. 58/140 – 143)

český jazyk – Základní skladební dvojice, několikanásobný podmět (13. diktát str. 128/16, str. 119/5, 164/1, 165/2 – 3), DÚ: PS str. 65/2 – 3

přírodověda – Ekosystém rybníka – živočichové (uč. str. 62 – 63, 65 – 66, zápis do sešitu, prezentace)

hudební výchova – W. A. Mozart. Poslech. Jeho život a dílo.

tělesná výchova – Atletika na hřišti, házení ringo kroužkem

 

pondělí 13. května

matematika – Závislosti a vztahy mezi čísly, grafy a diagramy (uč. str. 98)

český jazyk – Základní skladební dvojice, nevyjádřený podmět (str. 163 – 164, PS str. 66/3 – 5)

vlastivěda – Husitské vojsko, husitské války (str. 35 – 36, zápis do sešitu, video), DÚ: PS str. 25

čtení – Ronja, dcera loupežníka (str. 116, 118 – 122)

 

pátek 10. května

matematika – Závislosti a vztahy mezi čísly, přímá úměrnost (str. 97, PS cv. 145)

český jazyk – Základní skladební dvojice, nevyjádřený podmět (uč. str. 161 – 162, PS str. 66/1 – 2, 4)

přírodověda – Ekosystém rybníka – živočichové (video, PS str. 42)

sloh – Popis pracovního postupu – stojánek na tužky, návody (str. 154 – 155), do příštího pátku doneste čtenářský deník – české pověsti

! přineste do školy 50 Kč za velkou fotku, 30 Kč za malou, focení sourozenci přinesou rovnou 60 Kč za obě dvě stejné

! nezapomeňte v pondělí přinést dopis pro kamaráda

! celý příští týden chybí paní asistentka Vlaďka, odjede s 2. třídou na školu v přírodě

 

čtvrtek 9. května

geometrie – Jednotky obsahu, jejich převody (uč. str. 134, 135/1, PS str. 25/1 – 2, 4), DÚ: PS str. 24/cv. 3

český jazyk – Stavba jednoduché věty, základní skladební dvojice (uč. str. 133/4a, b, 159/4, PS str. 65/1)

vlastivěda Jan Hus (uč. str. 34, zápis do sešitu, video)

AJ (PAU)Procvičování učiva – oblékání, přít.čas průběhový
uč. str. 51
PS str. 50,51, 52
DÚ – opakovat U – 17 – 19 + PS str. 52/1
Ve čtvrtek píšeme Revision 5 (opakování posledních 3 lekcí)
 

 

úterý 7. května

matematika – Vztahy mezi čísly (str. 96, PS sloupečky 11, 12, 24, 36, 45 – 46)

český jazyk – Stavba jednoduché věty, větné členy, skladební dvojice (uč. str. 133/3, 158/1, 159/2 – 3)

přírodověda – Ekosystém rybníka – rostliny (uč. str. 64, zápis, prezentace, video)

hudební výchova – Rytmizace s pohybem, anagram.

tělesná výchova – Koordinační cviky s měkkým míčkem, přihrávky

! Přeji krásný den státního svátku 8. května, uvidíme se zase ve čtvrtek 9. května

 

pondělí 6. května

matematika – Vztahy mezi čísly, nerovnost (uč. str. 95/1 – 3), DÚ: PS str. 56/138

český jazyk – Co jsme se naučili – podstatná jména (uč. str. 127/14, 134 – 135)

vlastivěda – Gotický sloh (uč. str. 32, PS str. 21 – 22, zápis do sešitu, video), DÚ: PS str. 22/6 – 7

čtení – České korunovační klenoty, práce s textem (str. 100 – 102), DÚ: do pondělí 13. května napsat a přinést dopis kamarádovi, se kterým si už několik měsíců dopisujete…

! přineste do školy 50 Kč za velkou fotku, 30 Kč za malou

 

úterý 30. dubna

matematika – Vztahy mezi čísly, čarodějnické počítání s vybarvováním (uč. str. 94/4)

český jazyk – Co jsme se naučili – podstatná jména. Běhací čarodějnický diktát. (PS str. 53/4, 5, 55/4)

přírodověda – Ekosystém u lidských obydlí – shrnutí (PS str. 12/cv. 12 – 13, test)

hudební výchova – Sudoku hud. nástrojů v týmech. Řekni, kde ty kytky jsou.

tělesná výchova – Míčové hry na hřišti

AJ (PAU) – Nová slovíčka – Na horách a u moře
uč. str. 50,
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z nové lekce – uč. str. 51 (i slovíčka u písničky)
+ PS str. 50/1

! Přeji krásné dny státního svátku 1. května i ředitelského volna ve čtvrtek a v pátek, uvidíme se zase v pondělí 6. května

 

pondělí 29. dubna

matematika – Vztahy mezi čísly, nerovnost (uč. str. 94, PS cv. 135 – 137, test na zlomky)

český jazyk – Sloh: Věci kolem nás – popis hračky (PS str. 6 – 7), DÚ: PS slohová výchova str. 7

vlastivěda – Život ve středověké vesnici a ve městech (uč. str. 30 – 31, zápis do sešitu)

čtení – Jak se žilo dříve (PS k čítance str. 48 – 49)

 

pátek 26. dubna

matematika – Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem (pracovní list, PS str. 55/134)

český jazyk – Srovnávací čtvrtletní práce

přírodověda – Ekosystém u lidských obydlí – zvířata (uč. str. 60 – 61, zápis do sešitu), v úterý bude test z celé kapitoly

čtení – Divy přírody (PS k čítance str. 44 – 45), PS k čítance budeme v dalších týdnech potřebovat, přineste si ho do školy

! přineste do školy 50 Kč za velkou fotku, 30 Kč za malou

! příští týden máme ve čtvrtek a v pátek volno ředitele školy

 

čtvrtek 25. dubna

geometrie – Obsahy a obvody složitějších obrazců (PS str. 24/2, 4)

český jazyk – Slovesa – opakování mluvnických kategorií a způsobů, DÚ: pracovní list – dokončení

vlastivěda Lucemburkové na českém trůnu (PS str. 17 – 18, test)

AJ (PAU)Přítomný průběhový čas – věty, otázky (sloveso TO WEAR), oblékání, vzory látek
uč. str. 48, 49

PS str. 48, 49, „oblékání“ postavy dle diktátu – cv. 4 (PS jsou u mně)
DÚ – učit se průběžně slovíčka, pracujeme s nimi!

! zítra se fotíme na třídní fotografie

 

středa 24. dubna

český jazyk – Sloh: Popis oblíbeného zvířátka (PS str. 8 – 9)

matematika – Geometrie: Obsah obdélníku a čtverce (PS str. 23/1 – 3), DÚ: PS str. 22/4, 23/4

tělesná výchova – Přehazovaná

výtvarná výchova – Abstraktní zátiší

! připomínám na zítra testík z vlastivědy (Lucemburkové) a z geometrie (obsahy a obvody)

 

úterý 23. dubna

matematika – Zlomky, sleva o třetinu, na třetinu (uč. str. 93), zítra bude geometrie

český jazyk – Podstatná jména – shrnutí učiva (str. 126/12, PS str. 56), DÚ: uč. str. 133/2

přírodověda – Pes domácí (uč. str. 59, zápis do sešitu, prezentace), DÚ: do sešitu napsat 10 ras psů

hudební výchova – suplovaná hodina

! ukázka dobového oblečení, zbraní, povídání o životě lidí ve středověku

 

pondělí 22. dubna

matematika – Zlomky, výpočet částí z celku (PS cv. 130, 131, 133), DÚ: PS sloupečky 63 – 64

český jazyk – Podstatná jména RM, procvičování (uč. str. 126/13, 127/15)

vlastivěda – Obyvatelstvo ve středověku (uč. str. 30, PS str. 12/3, zápis do sešitu), DÚ: PL o Karlu IV. na čtvrtek, ve čtvrtek test z období Lucemburků

čtení – Pes na telefonu. Den Země – ekologie a recyklace. (uč. str. 78 – 82, recitace básničky)

! v úterý a ve středu jsou srdíčkové dny, možno koupit drobné suvenýry v ceně 25 – 45 Kč

! zítra místo TV beseda s rytířem a šlechtičnou z období středověku

 

pátek 19. dubna

matematika – Zlomky, výpočet jedné části z celku (PS cv. 129, uč. str. 91, 92/1 – 4, 93/1 – 2)

český jazyk – Podstatná jména RM – vzor soudce (diktát, PS str. 54/4, 55/1 -2)

přírodověda – Kočka domácí (uč. str. 59, prezentace a zápis do sešitu)

sloh – Návštěva zámku – výlet (uč. str. 128 – 132)

! příští pátek se ve škole fotíme na třídní fotografie

! ve třídě se objevily vši, prohlédněte dětem hlavy!!!

 

čtvrtek 18. dubna

geometrie – Obsah obdélníku a čtverce ve čtvercové síti (uč. str. 131, 132, PS str. 22/1), DÚ: PS str. 22/2 – 3

český jazyk – Podstatná jména RM – vzor předseda (uč. str. 124, PS str. 55/3)

vlastivěda Lucemburkové na českém trůnu (uč. str. 28, zápis a video)

třídnická hodina – Zhodnocení 3.  čtvrtletí

AJ (PAU)Oblečení, móda, módní přehlídka
uč. str. 46, 47
PS str. 46, 47

+ PL s křížovkou a doplňující sl. zásobou (zapsat do slovníčku, naučit)
Příští týden testík na slovíčka – U 17 + doplňující slovíčka z PL

 

středa 17. dubna

český jazyk – Podstatná jména RM – vzor stroj (PS str. 53/cv. 5, 54/1 – 3)

matematika – Zlomky, zápis čísla (uč. str. 91, PS cv. 127 – 128), DÚ: str. 95/cv. 4

tělesná výchova – Dívky – akrobacie na koberci, chlapci – kopaná

výtvarná výchova – Středověký erb

! zítra máme třídnickou hodinu, skončíme ve 12.30 hodin

 

pondělí 15. dubna

matematika – Úvod do učiva zlomků (uč. str. 89/4 – 6, 90)

český jazyk – Podstatná jména RM – vzor muž (uč. str. 120/cv. 7, PS str. 52/4 – 5, str. 53/1 – 3), DÚ: PS žába str. 46 – dokončit celou stranu, přinést ve středu

vlastivěda – Karel IV. (PS str. 16, uč. str. 25 – 26)

čtení – O Vydrýskovi. Jazykolamy. (str. 83 – 86, 117), naučit se zpaměti básničku o Bílé paní

! zítra jedeme autobusem na školní výlet, informace najdete u pátku

 

pátek 12. dubna

matematika – Počítáme do milionu, oprava písemné práce (uč. str. 88/2, 3, 6, 89/1 – 4)

český jazyk – Podstatná jména RM – vzory hrad a pán, oprava písemné práce (PS str. 51/5 – 6, 52/1, 2, 4a)

přírodověda – Domácí mazlíčci, savci a bezobratlí (prezentace referátů, PS str. 15/7 – 9)

sloh – Recenze filmu (PS str. 28 – 29/5), DÚ na pátek: PS slohová výchova str. 28/cv. 3

! V úterý 16. dubna pojedeme společně s třídou 4. B na školní výlet do Dinosauria parku v Tuchoměřicích. Pojedeme od školy autobusem, návrat plánujeme okolo 14. hodiny, a proto jsem dětem na tento den odhlásila oběd. Celý výlet (doprava i vstupné) je hrazený školou ze šablon. Děti budou mít v batůžku kapesné, větší svačinu a pití, exponáty si mohou fotit. Sraz před školou je v 7.45, návrat záleží na dopravě a průjezdu Prahou, třeba to stihneme již po 13. hodině, nebo až po 14. hodině, to nemohu ani tipovat…

! V pondělí 15. dubna máme pedagogickou radu, která uzavírá 3. čtvrtletí a konzultace rodičů s učiteli ve škole.

 

čtvrtek 11. dubna

geometrie – Obvod nepravidelných obrazců (PS str. 14, 21/3 a 5), DÚ: PL rýsujeme podle návodu ve čtverečkové síti na pátek

český jazyk – Souhrnné opakování za 3. čtvrtletí

vlastivěda – Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna (uč. str. 25, video a zápis do sešitu)

AJ (PAU) Procvičování učiva – dny v týdnu, můj rozvrh, čas
Kontrolní test Revision 4 (U 14 – 16)

Nová slovní zásoba – Oblečení, móda
uč. str. 44, 45 – výuková hra ve dvojicích 
PS str. 45 a 46/1
DÚ – PS str. 46/2 (vybarvit cv.1 dle textu) + zapsat slovíčka z uč. str. 47

! ve třídě se nám objevila 5. dětská nemoc, sledujte příznaky u svých dětí a nemocné děti do školy neposílejte

 

středa 10. dubna

český jazyk – Podstatná jména RM – vzor hrad (PS str. 51/5), DÚ: PS. str. 52/cv. 3 celé

matematika – 3. písemná práce

tělesná výchova – Kopaná – přihrávky s míčem

výtvarná výchova – Motýlci – výrobky k zápisu

 

úterý 9. dubna

matematika – Počítáme s milionem (uč. str. 87/3 – 4, 88/1 – 2, PS cv. 166), DÚ: PS str. 38/88 – 6 řádků

český jazyk – Podstatná jména RM – vzor pán (PS str. 51/3 – 4, uč. str. 120/6)

přírodověda – Domácí mazlíčci – ptáci, ryby, obojživelníci, plazi (prezentace referátů)

hudební výchova – Zkoušení písně, rytmizace, kánon, anagram

tělesná výchova – Člunkový běh, koordinační cviky s míčkem

! ve třídě se nám objevila 5. dětská nemoc, sledujte příznaky u svých dětí a nemocné děti do školy neposílejte

 

pondělí 8. dubna

matematika – Rozšíření číselného oboru do milionu (str. 86, 87/1 – 3)

český jazyk – Podstatná jména RM – vzor pán (PS str. 50/3 – 4, 51/1 – 2), DÚ: PS žába str. 43 – dokončit celou stranu

vlastivěda – České země za přemyslovských králů (uč. str. 21 – 23, PS str. 12/1 – 2, 13/4, 14, 15/5), DÚ: PS str. 15/cv. 6 na čtvrtek

čtení – O Anežce České (str. 92 – 96), vráceny čtenářské deníky, čtěte 5 libovolných pověstí, o 1 z nich napište do PL, který jsem vám dnes rozdala, do poloviny května

 

čtvrtek 4. dubna

geometrie – Kružnice, kruh, rovnoběžné přímky (uč. str. 126, PS str. 8/1 – 3, str. 36/cv. 1)

český jazyk – Podstatná jména RM – vzory (PS str. 50/cv. 1, test na životnost)

vlastivěda – České země za přemyslovských králů (uč. str. 21 – 23, prezentace, zápis do sešitu, test)

AJ (PAU) – Velikonoce (vazba there is/are)
Opakování časových údajů, předložek času, hodin
uč. str. 63 a 64/1
PS str. 63 a 44,45/5
DÚ – PS str. 45/6 + zkontrolovat slovníčky (budu je vybírat)
Příští týden ve středu test Revision 4 (opak. U 14 – 16)

! v pátek 5. dubna jdou někteří chlapci reprezentovat školu ve fotbale, turnaj McDonald´s Cup

! my ostatní pojedeme na exkurzi do Nuslí, navštívíme Trilopark, hrazeno ze šablon, sraz v 7.50 hod. před školou, návrat na PČ, s sebou jízdné na MHD, svačinu, pití, penál, slušné oblečení

 

středa 3. dubna

český jazyk – Vzory podstatných jmen RM (11. diktát, kartičky vzorů)

matematika – Jednotky času a objemu (uč. str. 84), DÚ: uč. str. 87/cv. 6

tělesná výchova – Přihrávky s míčem

výtvarná výchova – Koláž – malujeme zebru

 

úterý 2. dubna

matematika – Jednotky času, úlohy na počítání s časovými údaji (uč. str. 85)

český jazyk – Podstatná jména RM – určování životnosti (uč. str. 117 – 118), DÚ: PS str. 50/2 a – c

přírodověda – Hospodářská zvířata – savci (uč. str. 57, PS str. 14)

hudební výchova – Rytmizace písně (Ten Chlumecký zámek, rytmizace, ozvučení hud. nástroji.)

tělesná výchova – Hod míčkem na cíl

! v pátek 5. dubna jdou někteří chlapci reprezentovat školu ve fotbale, turnaj McDonald´s Cup

! my ostatní pojedeme na exkurzi do Nuslí, navštívíme Trilopark, hrazeno ze šablon, sraz v 7.50 hod. před školou, návrat na PČ, s sebou jízdné na MHD, svačinu, pití, penál, slušné oblečení

 

středa 27. března

filmová projekce v kině Světozor – Jeden svět, po návratu do školy velikonoční tvoření

Přeji všem rodičům i dětem krásné velikonoční prázdniny i svátky jara a v úterý 2. dubna ve škole opět nashledanou…

 

úterý 26. března

matematika – Jednotky času, úlohy na počítání s časovými údaji (str. 84/2, 85), DÚ: PS str. 53/125 – 2 horní a 1 spodní sloupec

český jazyk – Opakování s Magikem č. 5 – slovesa (PS str. 64, uč. str. 151/3, 152/4 – 5, 153/6)

přírodověda Ekosystém u lidských obydlí – hospodářská zvířata. (uč. str. 56, video a zápis do sešitu), nezapomeňte na referát o domácím mazlíčkovi po Velikonocích (ne kočka a pes)

hudební výchova – Noty a jejich délka (Test na stupnici C- Dur. Test na stupnici C- Dur. Jarní písničky: Jaro dělá pokusy, písně na přání.)

tělesná výchova – Vybíjená

AJ (PAU) – Velikonoce u nás a v anglosaských zemích
Vazba there is/are

uč. str. 62, PS str.62

Zapsat slovíčka z U- 23 (str. 63) k Velikonocům

! zítra ve středu 27. 3. jdeme do kina Světozor na projekt Jeden svět – filmy a diskuse, po návratu velikonoční výuka, s sebou jízdní doklad, svačina, pití, penál, kapesné na zmrzlinu…, vyučování zkráceno do 13 hodin – nutno podepsat nebo odsouhlasit v Bakalářích!

 

pondělí 25. března

matematika – Jednotky hmotnosti (str. 83, PS cv. 120, 171, 172, 173), DÚ: str. 83/cv.1 a 3 do sešitu

český jazyk – Slovesný způsob – shrnutí učiva (PS str. 61, uč. str. 141/7, 146/4, 151/2)

vlastivěda – České země za přemyslovských knížat (uč. str. 18 a 20, PS str. 11), příští hodinu test – Vláda prvních Přemyslovců, trénování třeba zde

čtení – Je jaro. Dřevěné zvonění. (str. 50 – 59), po Velikonocích čtenářské deníky!!

 

pátek 22. března

matematika – Matematická soutěž Klokánek

český jazyk – Časování sloves – podmiňovací způsob (PS str. 63)

přírodověda – Ekosystém u lidských obydlí – dřeviny, byliny, zelenina (uč. str. 55, video, zápis do sešitu), v úterý test – zelenina, referát (písemně nebo prezentaci) o jakémkoliv domácím mazlíčkovi – ne pes a kočka, potrava, velikost, zařazení do druhu, životní potřeby, rozmnožování, obrázek, budu hodnotit domácí přípravu i prezentování referátu před třídou dvěma známkami, odevzdání po Velikonocích

sloh – Popis věci (PS str. 24 – 25)

AJ (PAU)Můj den, můj týden
uč. str. 42, 43

PS str. 42
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z U 16 + PS str. 43/5 (začali a vysvětlili jsme si ve škole)

! příští týden ve středu jdeme do kina Světozor na projekt Jeden svět – filmy a diskuse, po návratu velikonoční výuka, s sebou jízdní doklad, svačina, pití, penál, kapesné na zmrzlinu…, vyučování zkráceno do 13 hodin – nutno podepsat nebo odsouhlasit v Bakalářích!

 

čtvrtek 21. března

geometrie – Rovnoběžníky, mnohoúhelníky (str. 130, PS str. 16), DÚ: str. 130 (128) rovnoběžníky/cv. 2 do domácího sešitu

český jazyk – Časování sloves – podmiňovací způsob (uč. str. 150 – 151, 152/cv. 4 – 5)

vlastivěda – Románský sloh (uč. str. 19, PS str. 13/5 – 6, video, zápis do sešitu)

! zítra v hodině matematiky soutěžíte v celonárodní soutěži Matematický klokánek

 

středa 20. března

český jazyk – Časování sloves – rozkazovací způsob (uč. str. 148/cv. 2, PS str. 62)

matematika – Složitější slovní úlohy. Jednotky délky. (uč. str. 80/cv. 3, str. 82), DÚ: uč. str. 82/cv. 1

tělesná výchova – Skok na švédskou bednu. Šplh na lano.

výtvarná výchova – Veselá kuřátka. Flipbook o Velikonocích.

! ve čtvrtek opět sběr starého papíru

 

úterý 19. března

matematika – Složitější slovní úlohy (uč. str. 81, 80/cv. 1)

český jazyk – Časování sloves – rozkazovací způsob (str. 147 – 148), DÚ: uč. str. 144/13a

přírodověda Ekosystém park – shrnutí. Ekosystém u lidských obydlí – úvod. (uč. str. 54, PS 30 – 31)

tělesná výchova – Míčové hry družstev, vybíjená proti všem

! ve čtvrtek opět sběr starého papíru

 

pondělí 18. března

matematika – Složitější slovní úlohy (uč. str. 80/př. B, PS př. 155 – 156), DÚ: str. 79/1 – pomocí tabulky

český jazyk – Časování sloves, oznamovací způsob (uč. str. 138/5, 139/6, 141/8, 143/12, 144/14, PS str. 60/1 – 3)

vlastivěda – Počátky přemyslovského státu (uč. 16 – 17, video, zápis do sešitu), na PL vytvořit rodokmen vaší rodiny po 4 generace do pondělí 25. 3. na známku, na PL archeologické nálezy ze slovanského období na čtvrtek – vymyslet vlastní příběh

čtení – Flipbook o Velikonocích. Recitace básničky od F. Hrubína.

 

pátek 15. března

matematika – Složitější slovní úlohy (uč. str. 77/4, 79/příklad A, 2 – 3, PS str. 61/153 – 154)

český jazyk – Minulý čas sloves (PS str. 59/1 – 2)

přírodověda – Ekosystém park – živočichové (str. 50 – 52, video zde, zápis do sešitu)

sloh – Flipbook o Velikonocích

! v pondělí pokračuji v recitaci básní, dnes máme za sebou polovinu….

 

čtvrtek 14. března

geometrie – Osa úsečky. Střed úsečky. (uč. str. 129, PS str. 30 – 31)

český jazyk – Mluvnické kategorie sloves, DÚ: PS str. 59/3a, 4a, b

vlastivěda – Velkomoravská říše (PS str. 9, 10/1 – 2)

AJ (PAU) – Předložky času, měsíce v roce
uč. str. 42/1,2
PS str. 42/1,2,3 + PL
Měsíce – písnička ( https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw)
+ zápis do sešitu
DÚ – umět měsíce v roce, předložky času (ty ze sešitu) – test

 

středa 6. března

matematika – Vztahy mezi čísly, jednoduché rovnice (PS str. 57, uč. str. 76/cv. 3, str. 77/1 – 3), DÚ: PS str. 14 – jen příklady na dělení

český jazyk – Budoucí čas sloves, mluvnické kategorie, pravopis na VS a koncovky sloves v přítomném čase (kartičky j. a mn. čísla, časy)

tělesná výchovaOpičí dráha, trénink vytrvalosti, mrštnosti a obratnosti

výtvarná výchova – Ohrožené druhy strašidel. Velikonoční kraslice.

! připomínám recitaci básničky na pátek

 

úterý 12. března

matematika – Vztahy mezi čísly (uč. str. 74/5, str. 76)

český jazyk – Přítomný čas sloves (PS žába str. 27), DÚ: dokončit celou str. 27

přírodověda – Ekosystém park – rostliny (uč. str. 51, video, zápis do sešitu), DÚ: PS str. 29/cv. 1 na pátek

tělesná výchova – Vybíjená, trénování síly při hodu míčem

 

pondělí 11. března

matematika – Písemné násobení dvojciferným činitelem (str. 74/cv. 2, 75/1), DÚ: str. 75/2

český jazyk – Jednoduché a složené tvary sloves (PS str. 57/2 – 3, celá str. 58)

vlastivěda – Příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, video zde (uč. str. 13 – 14, zápis do sešitu)

čtení – Polednice (str. 108 – 111, 10. zápis do sešitu zážitků)

! skvělý rockový koncert hudební skupiny The Cello Boys

 

pátek 8. března

matematika – Písemné násobení dvojciferným činitelem (uč. str. 71/3, 74/3 – posl. sloupec, PS str. 40/91 dole, str. 42/94 – 1. řádek)

český jazyk – Slovesa – osoba a číslo sloves (PS str. 57/cv. 1)

přírodověda Ekosystém louky a pastviny (uč. str. 48 – 49, PS str. 38 – 39)

sloh – Psaní adresy ( PS str. 19/cv. 1 – 2)

! v pondělí dopoledne navštívíme koncert Cello boys v Hornopočernickém divadle, připravte si slušné oblečení a slavnostní náladu do divadla, ráno se budeme ještě krátce učit, stačí vám penál, sešity a PS, které máte ve škole, a také jízdní doklad do autobusu MHD

 

čtvrtek 7. března

geometrie – Obvod obdélníka (uč. str. 128/cv. 1 – 2, PS str. 20/1 a 3, 21/1, 2, 4), DÚ: PS str. 40/3 – 4

český jazyk – Slovesa – úvod do učiva. Časování slovesa být. (uč. str. 136 – 137)

vlastivěda – Velkomoravská říše (uč. str. 13 – 14, PS str. 8)

AJ (PAU) – Určování času, předložky času
uč. str. 40, 41
PS str. 40, 41 + PL na předložky času (děti mají u sebe, budeme potřebovat i na příští hodinu)

! v pondělí dopoledne navštívíme koncert Cello boys v Hornopočernickém divadle, připravte si slušné oblečení a slavnostní náladu do divadla, ráno se budeme ještě krátce učit

 

středa 6. března

matematika – Písemné násobení dvojciferným činitelem (str. 73/4, 74/3 – 3. sloupec), v pátek již příklady na známku

český jazyk – Podstatná jména RŽ a RS – shrnutí (PS str. 48/4 – 5, 49/1 – 2), DÚ: PS str. 49/cv. 5

tělesná výchovaVybíjená, trénování přesnosti střelby

výtvarná výchova – Jarní květiny – kreslení pravou hemisférou. Velikonoční kraslice.

 

úterý 5. března

matematika – Písemné násobení dvojciferným činitelem, PL – skupinová práce (uč. str. 73/1 – 3), DÚ: uč. str. 74/cv. 1

český jazyk – Podstatná jména RŽ – shrnutí (str. 116/cv. 7c)

přírodověda – Ekosystém louky a pastviny, zvířata (str. 48 – 49, zápis do sešitu, videa)

tělesná výchova – Vybíjená, trénování přehození hřiště, přihrávky

 

pondělí 4. března

matematika – Písemné násobení dvojciferným činitelem, test – násobení desítkami (str. 73/1 a 5)

český jazyk – Vzory podstatných jmen RŽ, vzor kost, 10. diktát (uč. str. 112/4, 115/7), DÚ: PS str. 49/3 a 4

vlastivěda – Staré české báje a pověsti (uč. str. 11 – 12, PS str. 7/cv. 2, zápis do sešitu, výukové video)

čtení – O stříbru z Radhoště, test – čtení s porozuměním (str. 105 – 108), děti dostaly báseň, přednesou ji zpaměti v pátek 15. března

 

pátek 1. března

geometrie – Obvod čtverce a trojúhelníku (uč. str. 127, PS str. 20/2, 39/3 – 4, 40/1 – 2)

český jazyk – Vzory podstatných jmen RŽ, vzor píseň (PS žába str. 37/posl. sloupec, str. 39/poslední sloupec)

přírodověda Ekosystém louky a pastviny, rostliny (str. 4 – 47, zápis do sešitu)

čtení –  O Libuši a Přemyslovi ( uč. str. 90 – 91)

! nezapomeňte číst povinnou knihu do konce března, PL jste už dostali…

 

čtvrtek 29. února

geometrie – Grafický součet úseček. Obvod trojúhelníka. (uč. 127, 136/1 – 2, PS str. 28/1, 2, 3, str. 39/1 – 2), zítra opět geometrie

český jazyk – Vzory podstatných jmen RŽ, vzor růže (uč. str. 110 – 111, 112/cv. 3), DÚ do sešitu: str. 116/8

vlastivěda – Staří Slované. Staré české báje a pověsti. (uč. str. 11, PS str. 5 – 6), DÚ na pondělí: PS str. 6/cv. 1

AJ (PAU) – Školní rozvrh, hodiny, určování času
uč. str. 40, PS str. 39, 40/1,2
Práce na tabuli + s papírovým ciferníkem
Děti by si na pondělí měly přinést papírové hodiny nebo alespoň mazací tabulku – procvičujeme hodiny.
Příští týden i písemné zkoušení z určování času + zapsat slovíčka z U 14 a 15

 

středa 28. února

matematika – Písemné násobení dvojciferným činitelem (uč. str. 71/1), DÚ: PS str. 42/94 – spodní dva řádky, tj. 10 příkladů

český jazyk – Podstatná jména RŽ, vzor žena (fial. PS str. 36/1. sloupec a 35/2. sloupec)

tělesná výchova –  Lavičky 

výtvarná výchova – Jeskynní malby. Akvárium.

! zítra ráno možnost doučování matematiky ve 4. B

 

úterý 27. února

matematika – Římské číslice. desítkami. (uč. str. 69/5, 70/5, celá str. 72), zítra test na římské číslice

český jazyk – Vzory rodu ženského (PS str. 47/3, PS žába str. 35 – posl. sloupec), DÚ: PS str. 48/2 – 3

přírodověda – Vlastnosti látek – čas (test na hodiny, video o louce)

tělesná výchova – Házení míčem ve družstvech

 

pondělí 26. února

matematika – Římské číslice (uč. str. 69/3, 5, str. 70/5, PS str. 47), DÚ: PS str. 47/101

český jazyk – Vzory RŽ (PS str. 47)

vlastivěda – Sámův kmenový svaz (uč. str. 10, PS str. 4 – 5, zápis a videa)

čtení – Báje o Prometheovi, sloh – Psaní dopisu (uč. str. 87 – 89, PS str. 21)

 

pátek 23. února

matematika – Římské číslice (uč. str. 69/1 – 3, PS str. 48 celá), trénujte zápis čísla oběma směry, ve středu test do 1 000!!

český jazyk – Podstatná jména RS, procvičování, diktát (uč. str. 104/2, 108/7, 109/11, PS 45/4, 46/1 a 4)

přírodověda Vlastnosti látek – teplota, čas (uč. str. 35, PS str. 27), v úterý test na určování času

čtení – Pohádka o stroji na myši, sloh – Pozvánka (PS str. 22 – 23, uč. str. 70 – 74)

! trénování českého jazyka tady a tady nebo římská čísla tady a tady

 

čtvrtek 22. února

geometrie – Rýsujeme trojúhelník a čtverec, (PS str. 18/1 – 2, str. 17/4), DÚ: PS sloupečky 65 – 66

český jazyk – Vzory rodu středního, procvičování (PS str. 46/2 – 3, PS žába str. 32 – 33)

vlastivěda – Příchod Slovanů, test o pravěku (uč. str. 9, video), DÚ na pondělí: nakreslit průřez chaty prvních Slovanů

třídnická hodina – Jak to všechno zvládnout, sám nebo s pomocí druhých?

AJ (PAU) – Školní rozvrh, předměty
uč. str. 38, 39
PS str. 38 + zápis a práce s rozvrhem v sešitě AJ-Š
DÚ – naučit báseň v uč. na str.38/3

 

středa 21. února

matematika – Římské číslice (PS cv. 105 a 106, uč. str. 68 a 69/4)

český jazyk – Podstatná jména RS, vzor stavení (fial. PS str. 31 a 33/1. sloupec), DÚ: PS str. 45/5

tělesná výchova –  Přihrávky s míčem, hra na třetího, přesnost hodu

výtvarná výchova – Jeskynní malby. Středověká keramika.

! zítra třídnická hodina, test z vlastivědy (vše o pravěku) a kvalita rýsování na známku (pravítko, ořezaná tužka a pastelky, kružítko..)

 

úterý 20. února

geometrie – Obdélník, čtverec (uč. str. 125/4, PS str. 19/1, 2), DÚ: uč. str. 125/1, 2

český jazyk – Vzory rodu středního, vzor kuře, (PS str. 45/1 – 3)

přírodověda – Vlastnosti látek – délka, hmotnost, teplota (str. 34, PS str. 26)

tělesná výchova – Švihadla – přeskok, podlézání, běh, koordinace pohybu,  zítra podle nového rozvrhu máme opět tělocvik

! zítra před dolní budovou sběr starého papíru!!

 

pondělí 19. února

matematika – Pamětné dělení velkých čísel. Římské číslice. (uč. str. 67/2, 68/1), zítra geometrie

český jazyk – Vzory RS, vzor moře (uč. str. 104/3a, b), DÚ str. 108/9a do domácího sešitu 

vlastivěda – Doba bronzová a železná (uč. str. 7 – 8, PS str. 3, prezentace a zápis), DÚ PS str. 4/cv. 3 na čtvrtek, ve čtvrtek test z celé kapitoly o pravěku

! dnes děti zhlédly anglické divadlo v tělocvičně školy

 

pátek 9. února

matematika – Pamětné dělení velkými čísly, typ 150 000 : 500 (uč. str. 67, PS celá str. 46 – dokončit)

český jazyk – Rody podstatných jmen. Vzor město. (PS str. 44/5, pracovní listy)

přírodověda – Společenstvo pole – shrnutí, test. DÚ: zjistit jakékoliv informace o žirafě….

čtení – Sloh: Můj spolužák. Čtení: Bílé houby. Co je rasismus…  (str. 60 – 63, 69)

! příští týden jsou jarní prázdniny, užijte si volných dní s rodinou, sportujte, hrajte si, čtěte, povídejte si, vraťte se nazpátek do školy zdraví!!

! v pondělí 19. února máme 2. hodinu anglické divadlo

! v pondělí se sejdeme ve třídě, oblečení i boty nechejte před třídou, společně sejdeme do šaten, kde vám předám klíče od vaší skříňky (hodila by se vám karabina či kroužek)

AJ (LAD) naučit se na test, uč. str. 30 – 37
DÚ – PS str. 37

 

čtvrtek 8. února

geometrie – Rýsujeme obdélník a čtverec, test – trojúhelník (uč. str. 124)

český jazyk – Vzory rodu středního (str. 101 a 103 – pamatuj si, PS str. 44/1 – 4), DÚ: PS str. 44/3

vlastivěda – Mladší doba kamenná (uč. str. 6, video, prezentace, zápis), v pondělí 19. února test – doba kamenná

AJ (PAU) Procvičování učiva, test,  nová slovíčka – školní předměty
uč. str. 36, 37, 38/1, 39/6 (slovíčka)
Video Extra English, epizode 1 (poslech, slovní zásoba – v sešitě)
DÚ – zapsat a naučit slovíčka k U 14 (uč. str. 38/3 a 39/6) – bude testík

 

středa 7. února

matematika – Pamětné dělení velkými čísly, typ 150 000 : 100 (PS str. 41/92 – dokončit tabulku, uč. str. 66)

český jazyk – Vzory rodu středního, rozřazování slov (kartičky, hry, PS žába str. 31 – 1. sloupec), DÚ: PS žába str. 31 – 2. sloupec

tělesná výchova –  Skok na švédskou bednu. Kladinka.

výtvarná výchova – Kalendář na rok 2024 (dokončení). Proplétaná srdíčka – kresba tužkou.

! zítra testík na rýsování trojúhelníka

 

úterý 6. února

matematika – Pamětné násobení velkými čísly, typ 20 . 300, (uč. str. 65), DÚ: malý PS sloupec 21 – 23

český jazyk – Vzory rodu středního, test na pádové otázky, (uč. str. 99/5, str. 102 – 103)

přírodověda – Živočichové – savci – našich polí (uč. str. 41 – 42, zápis, prezentace, video), v pátek test na Společenství Pole

tělesná výchova – Atletická abeceda. Vybíjená, zítra podle nového rozvrhu máme opět tělocvik

 

pondělí 5. února

matematika – Pamětné násobení velkých čísel (str. 64/1 – 5), zítra písemné násobení na známku

český jazyk – Skloňování podstatných jmen – opakování, zítra na známku pády podstatných jmen

vlastivěda – Starší doba kamenná (uč. str. 5, PS str. 2/cv. 4, video a film)

sloh – Spolužáci. Popis osoby. (uč. str. 96 – 98, PS str. 12 – 13), DÚ: PS slohová výchova str. 13 – dokončit….

! tento týden není sběr

! v pátek vyklízíme šatny, po prázdninách děti dostanou klíček od vlastní skříňky, ztracený klíč v ceně 80 Kč hradí rodiče

 

čtvrtek 1. února

geometrie – Obdélník a čtverec (uč. str. 116, 123, PS str. 13/3, str. 17/1 – 3)

český jazyk – Skloňování podstatných jmen. Sloh: Spolužáci. (uč. str. 95/1 – 2, 98/2 – 3)

vlastivěda – Malá kapitola o čase (str. 4, PS str. 2/cv. 1 – 3, video o pravěku, zápis do sešitu)

AJ (PAU) – Opakování učiva – přítomný čas prostý (oznamovací kladná a záporná věta ve všech osobách), slovní zásoba (U 11 – 13)
PS. str. 36 – 37/3, 4
Překlad vět v přítomném čase ústně + do sešitu, společná kontrola
Testík na přítomný čas
Příští týden test Revision 3 (U 11 – 13)

! v pátek jsou pololetní prázdniny, sejdeme se zase v pondělí 5. února…..

 

středa 31. ledna

zhodnocení 1. pololetí, výroba šperku, speciální hodnotící papírová záložka,

exkurze do Národního muzea (mineralogické sbírky, evoluce, soška Věstonické Venuše), rozdání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

! začíná 2. pololetí, máme malou změnu rozvrhu, najdete ho zde

 

úterý 30. ledna

matematika – Písemné sčítání a odčítání velkých čísel (uč. str. 59/1, 63/1 – 3), DÚ: PS geometrie str. 13/cv. 1 – 2 na čtvrtek

český jazyk – Oprava 2. písemné práce, DÚ: PS str. 42/2 na čtvrtek

přírodověda – Živočichové – ptáci – našich polí (uč. 36, 40 – 41, PS str. 36 – 37, video)

tělesná výchova – Přihrávky s míčem, vybíjena proti všem…

! ve středu 31. ledna půjdeme v 9.30 do Národního muzea, po návratu ve 13 hodin ještě třídnická hodina a rozdávání výpisu vysvědčení

 

pondělí 29. ledna

matematika – Sčítání a odčítání velkých čísel písemně (uč. str.62/1, 2 – školní sešit, str. 62/3, 4, 5 ,6  do bloku)

český jazyk – Skloňování podstatných jmen – opakování, DÚ: PL na podstatná jména

vlastivěda – Cestujeme po naší ČR ( zápis a obrázek v sešitě), DÚ na čtvrtek: ve slepé mapě ČR v sešitě vyznačit nejméně 4 zajímavá místa, která bych měla navštívit….

čtení – Do zámeckých komnat (PS čítanka str. 42 – 43)

! ve středu 31. ledna půjdeme v 9.30 do Národního muzea, po návratu ve 13 hodin ještě třídnická hodina a rozdávání výpisu vysvědčení

 

pátek 26. ledna

geometrie – Trojúhelníky. Tělesa. (str. 116, PS str. 32/cv. 2), zopakujte si rýsování trojúhelníku, příští týden na známku….

český jazyk – Rody podstatných jmen. Sloh: Noviny, časopisy. (uč. str. 79 – 80, 93/3)

přírodověda – Rostliny našich polí (str. 36 – 39, PS str. 36/1, video – okopaniny, zápis do sešitu)

tělesná výchova – Protahovací cviky – šátky, overbal.

! v pondělí 29. ledna budou 3 hodiny suplované (jdu k lékaři)

 

čtvrtek 25. ledna

geometrie – Trojúhelníková nerovnost, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník (uč. str. 122, PS str. 34/1 – 2), DÚ: PS str. 34/3 – 5

český jazyk – Rody podstatných jmen (uč. str. 92/1 – 2)

vlastivěda – Památky UNESCO v ČR, nehmotné dědictví UNESCO ( str. 52, zápis do sešitu a prezentace)

AJ (PAU) Koníčky, zájmy, přítomný čas prostý – věta kladná a záporná ve všech osobách
Překlad vět do sešitu

Hry procvičující slovní zásobu
uč. str. 34, 35
PS str. 34, 35
Příští týden ve středu  – testík na překlad jednoduchých vět v přítomném čase (kladná i záporná věta), v pondělí ještě procvičíme (zopakovat i slovíčka z l.12 a 13 – budou ve větách)

 

středa 24. ledna

matematika – Oprava 2. písemné práce

český jazyk – Skloňování podstatných jmen (str. 92/cv. 5, hry na pádové otázky)

čtení –  Dárek. Pro slepičí kvoč. Sloh – V roli básníka. ( čítanka str. 43 – 47, 64, PS sloh str. 26 – 27), DÚ: PL na jednotné a množné číslo

výtvarná výchova – Kalendář na rok 2024 (září a říjen)

 

pondělí 15. ledna

matematika – Sčítání a odčítání velkých čísel písemně (uč. str. 55/5, 56/2 – 3, 57/1, 61/1)

český jazyk – Spojky a částice (str. 76/11 – 14, PS str. 39/1 – 2 dole), DÚ: PL na slovní druhy

vlastivěda – Chraňme přírodu. Národní parky v ČR. (uč. str. 50 – 51, zápis a obrázek v sešitě)

čtení – Chráníš, chráním, chráníme…přírodu (PS str. 38 – 39)

AJ (PAU) – Přítomný čas prostý – oznamovací věta kladná a záporná
uč. str. 33 a 34/2 (zápis do sešitu a cvičný překlad vět)
PS str. 33
Srovnávací test za 1. pololetí

 

pátek 12. ledna

matematika – Sčítání a odčítání velkých čísel zpaměti ( uč. 52/3, celá 53, 54/1 – 3, 55/1 – 3)

český jazyk – Předložky (PS str. 38/1 – 2, 39/1 – 2 nahoře)

přírodověda – Součásti neživé přírody – minerály, horniny ( uč. 32 – 33, PS str. 23/3, 24, 25/8, zápis do sešitu)

příprava na 2. písemné práce: český jazyk (středa 17. ledna) – slovní druhy, vyjmenovaná slova, abeceda, matematika (úterý 16. ledna) – základní početní operace do milionu, zpaměti i písemné pod sebou, porovnávání, zaokrouhlování a zápis čísel, přednosti znamének, násobení a dělení 100 a 1000, převody jednotek, rovnoběžky, kolmice 

 

čtvrtek 11. ledna

geometrie – Rýsujeme trojúhelníky ( uč. 121, PS str. 35), DÚ: PS str. 35/2

český jazyk – Příslovce (uč. str. 74/6 – 10, PS str. 38/1 – 2 dole)

vlastivěda – Já a hospodaření ( uč. 42 – 44, zápis do sešitu), DÚ: napsat do sešitu všechny české mince a bankovky (kdo je na nich zobrazený), budu to známkovat…

AJ (PAU) – Záliby, čtení, žánry knih
Kladná věta v přítomném čase prostém
uč. str. 32
PS str. 31/6,7 a 32
DÚ – PS str. 32/3 (alespoň 3 věty), naučit básničku v uč. str. 32/2 + zapsat a učit se slovíčka z U-12
Komu se nepovedl test ze slovíček, může se nechat vyzkoušet.

 

středa 10. ledna

matematika – Čísla nad 10 000, zaokrouhlování na statisíce ( PS cv. 95, 98, 99)

český jazyk – Slovesa (PS str. 37/2a, b, str. 38/1 – 2)

sloh – Reklama. Psaní dopisu. ( str. 81 – 82, PS str. 19 – 20), DÚ: napsat dopis 

výtvarná výchova – Kalendář na rok 2024 (prosinec, leden, únor). Zimní stíny stromů.

příprava na 2. písemné práce: český jazyk (středa 17. ledna) – slovní druhy, vyjmenovaná slova, abeceda, matematika (úterý 16. ledna) – základní početní operace do milionu, zpaměti i písemné pod sebou, porovnávání, zaokrouhlování a zápis čísel, přednosti znamének, násobení a dělení 100 a 1000, převody jednotek, rovnoběžky, kolmice 

 

úterý 9. ledna

matematika – Čísla nad 10 000, zaokrouhlování na desetitisíce (uč. 44/1, 5, 6, 46/2, 49/7, 51/1 – 4, PS str. 43 modré), DÚ: str. 52/4 – písemné dělení bez zkoušky

český jazyk – Zájmena, číslovky (PS str. 37)

přírodověda – Neživá příroda – voda, půda, Slunce ( str. 30 – 31, zápis do sešitu, video)

tělesná výchova – Prostná na žíněnkách. Cvičení na kladince.

 

pondělí 8. ledna

matematika – Čísla nad 10 000, porovnávání čísel (str. 43/6, str. 50, PS cv. 97 a 98)

český jazyk – Přídavná jména (uč. str. 73/3 – 4, str. 74/5, PS str. 35/2, 3, 36/1, 2), DÚ: PS str. 36/3 – 4

vlastivěda – Služby, kulturní instituce ( str. 40 – 41, zápis do sešitu, PL o průmyslu)

Prevence – beseda s policií o šikaně mezi dětmi

 

pátek 5. ledna

matematika – Čísla nad 10 000 (str. 47/4, 49/3, 6, PS cv. 86 a 87)

český jazyk – Lapbook Tři králové

přírodověda – Neživá příroda, vzduch ( str. 30, PS str. 23/1 – 2, zápis do sešitu, druhy větrů, videa – skleníkový efekt, tornáda)

tělesná výchova – Kruhy. Florbal.

! v pondělí 8. ledna budou třídní schůzky od 17 hodin ve třídě

! a taky budeme mít 1 hodinu prevence MP – Bezpečné chování

nové akce třídy najdete zde

 

čtvrtek 4. ledna

matematika – Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník (str. 120 nebo 118, PS str. 33/1 – 2), DÚ: PS str. 33/ 3 na pátek

český jazyk – Podstatná jména (uč. str. 72 – 73, PS str. 35)

vlastivěda – Nerostné suroviny. Průmysl a nákladní doprava. (str. 36 – 39, zápis do sešitu), DÚ: vystřihnout, dolepit a vybarvit obrázek, ten vlepit do sešitu

! v pondělí 8. ledna budou třídní schůzky od 17 hodin ve třídě

AJ (PAU) – Počasí, roční období, koníčky
uč. str. 30
PS str. 30
DÚ – zapsat a naučit se nová slovíčka (uč. str.30), příští týden pětiminutovka

 

středa 3. ledna

matematika – Počítáme s čísly do milionu (str. 47 – 48, PS str. 37), DÚ: str. 40/4 pod sebou, str. 46/5

český jazyk – Slovní druhy (kartičky a hry na určování sl. druhů)

výtvarná výchova – Zimní město

čtení – Dárek ( str. 43 – 44), lapbook Moje předsevzetí

! ve čtvrtek budete mít 6 hodin, PC tento týden máte….

 

čtvrtek 21. prosince

Dobrý večer, vážení rodiče,

chceme Vám mockrát poděkovat za krásná přání, nádherné dárky i srdečné zprávy.

Přejeme nám všem spokojené Vánoce🎄, veselou oslavu Silvestra💥 a hlavně pevné zdraví a spolehlivé přátele nejen v roce 2024. 🥂🍀

Ještě připomínáme, že se děti vrací do školy až ve středu 3. ledna 2024. A s vámi, milí rodiče, se uvidíme na třídních schůzkách v pondělí 8. ledna 2024 od 17 hodin ve třídě nebo na školním plese v sobotu 13. ledna. 

S pozdravem Mgr. Jana Marková a p. asistentka Vlaďka Krejčová

středa 20. prosince

Třídní besídka, zkrácené vyučování do 12 hodin

 

úterý 19. prosince

projektový den

! ve středu bude zkrácené vyučování (oběd ve 12 hodin), děti mají penál, hrníček na čaj, malou misku s cukrovím, krabičku na výrobky, dáreček do tomboly, slušné oblečení a slavnostní náladu

 

pondělí 18. prosince

matematika – Pamětné dělení desítkami a stovkami. Vánoční počítání. (str. 43/1, PS cv. 100a, b, skupinová práce)

český jazyk – Běhací vánoční diktát

vlastivěda – Zemědělství v ČR (PS str. 35, video, zápis)

čtení – Z polí do zahrady (PS str . 34 – 35)

! v úterý bude zkrácené vyučování (oběd v 11:30 – 12 hodin), děti mají penál, lepidlo, nůžky

 

pátek 15. prosince

matematika – Pamětné násobení desítkami a stovkami (typ 20 . 300, PS cv. 33, 92 – do násobilky 10)

český jazyk – Vyjmenovaná slova po V a Z (PS str. 33/18 – 20)

přírodověda – Ekosystém lesa (PS str. 17, 18, 20/1 – 2, test obratlovci)

tělesná výchova – Atletická abeceda. Kondiční posilování s činkou.

! sledujte Bakaláře, příští týden bude v úterý (oběd v 11:30 – 12 hodin) a ve středu (oběd ve 12 hodin) zkrácené vyučování, je nutné to odsouhlasit

! v pondělí si vyzkoušíme pásmo básniček

 

čtvrtek 14. prosince

Vlastivědná vycházka do vánoční Prahy, půjdeme po Královské cestě z Pohořelce do Betlémské kaple, cestou nás čekají pověsti i výstava betlémů, návrat na oběd…

! omlouvám se za pozdní návrat o 20 minut, nějak jsme se zdrželi na vycházce

! zítra test z přírodovědy – obratlovci

! zajímají mne informace o orlovi….

 

středa 13. prosince

matematika geometrie – Porovnávání úseček. Trojúhelník.  (PS str. 27, 32/1), DÚ: PL – souměrný obrázek na pátek

český jazyk – Vyjmenovaná slova po V a Z (uč. str. 63 – 64, 68/3, 8. diktát)

sloh – dopis o sobě

výtvarná výchova – 4 sněhuláci, vánoční hvězda

AJ (PAU) – Opakování učiva – jídlo, potraviny, snídaně
Vánoční píseň a tradice v anglosas. zemích a u nás
PS str. 28, 29 + Revision test 2
Píseň We wish you a merry Christmas (v sešitě) 

! zítra sběrová akce

! zítra  ve čtvrtek 14. prosince jdeme na vlastivědnou procházku do Prahy s návštěvou betlémů v Betlémské kapli, vybírám 100 Kč (vstupné a vánoční vyrábění ve třídě), v 8 hodin odchod, návrat na oběd v 11.40 hodin, s sebou drobné kapesné, svačinu a pití v batohu, jízdní doklad na MHD

 

úterý 12. prosince

matematika – Jednotky hmotnosti  (uč. str. 40/6, 43/4, 45/3, PS str. 51/119 a 121)

český jazyk – Vyjmenovaná slova po V a Z (PS žába str. 23, PS velký str. 33/17), DÚ: PS žába str. 24

přírodověda – Příroda v zimě ( uč. str. 27 – 28, zápis, prezentace), v pátek test – obratlovci

tělesná výchova – Florbal – střelba na branku

! zítra mimořádně geometrie – test kružnice

 

pondělí 11. prosince

matematika – Písemné dělení  (uč. str. 42/3, 44/2, 4, PS str. 45/1. sloupec i se zkouškou), DÚ: str. 45/1 a 2, zítra 4 příklady na písemné dělení na známku

český jazyk – Vyjmenovaná slova po V a Z (uč. str. 61 – 62, PS str. 33/21)

vlastivěda – Vznik a složení půdy, druhy půd. ( uč. str. 34, test)

čtení – Bude zima. Co se děje na obloze. (uč. str. 40 – 43, PS str. 32 – 33)

! ve čtvrtek 14. prosince jdeme na vlastivědnou procházku do Prahy s návštěvou betlémů v Betlémské kapli, vybírám 100 Kč (vstupné a vánoční vyrábění ve třídě), v 8 hodin odchod, návrat na oběd v 11.40 hodin, s sebou drobné kapesné, svačinu a pití v batohu, jízdní doklad na MHD

! dnes jsem po dětech poslala pozvánku na náš 1. školní ples

 

pátek 8. prosince

matematika – Převody jednotek délky (uč. str. 44/urči, 6, PS str. 50)

český jazyk – Vyjmenovaná slova po V a Z (PS žába str. 23/1. sloupeček, zápis v sešitě)

přírodověda – Ekosystém les. Živočichové našich lesů. ( uč. str. 25 – 26)

tělesná výchova – Opičí a překážková dráha

! ve čtvrtek 14. prosince jdeme na vlastivědnou procházku do Prahy s návštěvou betlémů v Betlémské kapli, vybírám 100 Kč (vstupné a vánoční vyrábění ve třídě), podrobnosti ještě napíšu….

! děti dostaly zimní básničku, kterou se naučí co nejdříve…

 

čtvrtek 7. prosince

matematika geometrie – Kružnice a kruh (uč. str. 117/3 – 4, PS str. 4/cv. 2, str. 10/5 – 6, str. 11/1 – 3), DÚ: přesnost rýsování – 2 obrázky v sešitě, příští čtvrtek test – kružnice

český jazyk – Vyjmenovaná slova po V. (7. diktát, kartičky s vyjm. slovy po V)

vlastivěda – Podnebí a počasí (uč. str. 32, prezentace, video, zápis), v pondělí test na povrch, vodstvo, počasí a podnebí

AJ (PAU) – Procvičování učiva (Potraviny, snídaně – U-8 – U-10)
uč. str. 28 – 29 (komiks – poslech, otázky k porozumění, dramatizace)
DÚ – PS str. 28/1
Příští týden ve středu test Revision 2 (U – 8 až U – 10)

 

středa 6. prosince

Exkurze do Muzea K. Zemana a výroba plošné animace ve skautském institutu na Rybárně

! i zítra máme ve škole srdíčkový den

 

úterý 5. prosince

matematika – Písemné dělení se zbytkem. (41/4)

český jazyk – Vyjmenovaná slova po S. Čertovský běhací diktát. (uč. str. 58/5, 60/5), DÚ: na čtvrtek PS str. 34/cv. 22

přírodověda – Ekosystém les. Rostliny našich lesů. (uč. str. 18 – 24, zápis, obrázek), DÚ:  na pátek zápis do sešitu – Význam lesa

tělesná výchova – Základy florbalu

! zítra máme ve škole srdíčkový den, ale nevím, jestli nás děti se srdíčky zastihnou, máme návrat okolo 13. hodiny do třídy

 

pondělí 4. prosince

matematika – Písemné dělení se zbytkem (39/4, 41/1 – 2. řádek, cv. 3, str. 42/4, 43/cv. 2, 7), DÚ: pracovní list na násobilku

český jazyk – Vyjmenovaná slova po S (PS žába str. 21, velký PS str. 31/12 b, c, str. 32/13, 14)

vlastivěda – Vodní nádrže. Povodí, úmoří. (str. 30 – 31, zápis, obrázek), ve čtvrtek test – řeky 

čtení – Jedeme řeku! (PS čítanka str. 30 – 31, recitace básně)

! ve středu 6. prosince navštívíme Muzeum Karla Zemana, sraz v 7.45 hodin před školou, návrat okolo 13. hodiny, v malém batůžku děti mají jízdní doklad na MHD, svačinu a pití, penál

! rozdala jsem dětem závazné přihlášky na červnovou školu v přírodě, prosím o vyplnění a vrácení nazpět

 

pátek 1. prosince

český jazyk – Vyjmenovaná slova po S (PS žába str. 20, uč. str. 59/6, 1 – 3)

matematika – Písemné dělení se zbytkem (str. 40/5, 41/1 – 1. řádek, 42/1 – dva sloupečky), trénujte neúplný podíl (např. 25 : 6)

přírodověda – Potravní vazby hub, rostlin a živočichů (test, zápis, PS str. 10 – 11, str. 12/cv. 11)

tělesná výchova – Kruhový trénink

! ve středu 6. prosince navštívíme Muzeum Karla Zemana

AJ (PAU) – Potraviny, snídaně
uč. str. 26, 27
PS str. 26, 27
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z l.10 + PS str. 27/3 (kdo nestihl, dokončí popis a obrázek své snídaně)

 

čtvrtek 30. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po S – kartičky se slovy, významy vyjm. a příbuzných slov

matematika geometrie – Rovina, rovinné útvary. Kruh, kružnice (uč. str. 115 (117), 4 obrázky polohy 2 kružnic v sešitě, PS str. 9/5, str. 10/1 – 2), DÚ: PS str. 10/3 – 4, trénujte neúplný podíl (např. 25 : 6)

vlastivěda  Vodní tok – řeky a potoky. Řeky v ČR, práce se slepou mapou (uč. str. 28 – 29, zápis, obrázek)

! co víš o veverkách?

 

středa 29. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po P (PS. 31/11, uč. 58/4, pravopisná pětiminutovka)

matematika – Písemné dělení jednociferným dělitelem (str. 39/2, 3, 5, 6, str. 40/1, 2, 3), DÚ: str. 40/6 – 6 příkladů na písemné dělení, zkouška je dobrovolná, trénujte neúplný podíl (např. 25 : 6)

sloh – Charakteristika osob. Lidské vlastnosti. (uč. str. 66 – 67, PS sloh str. 10 – 11), rozdány nové PL na čtenářský deník do konce ledna

výtvarná výchova – Malujeme vánoční rybu (barva přes šupiny z vosku), výzdoba třídy – omalovánky čertů a čertic

 

úterý 28. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po P (uč. str. 58/3a, b, 4), DÚ: str. 58/4a – od ptakopyska do umyvadlo…. opsat do sešitu

matematika – Pamětné dělení, velká násobilka (str. 39/1, PS sloupečky 59 a 60)

přírodověda – Obratlovci – savci (zápis, prezentace, nalepit papírek s roztříděním živočichů), v pátek test bezobratlí

tělesná výchova – Košíková, driblování, hod na koš

pondělí 27. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po P (uč. str. 57/7, 1a, slova na pysku – na písku, PS str. 31/10)

matematika – Sčítání a odčítání (str. 34/4, 35/4, 7, PS str. 30/76)

vlastivěda – Povrchová a podpovrchová voda (str. 28, zápis do sešitu, test)

čtení – Cestou necestou, ale hlavně nezabloudit. Pod povrchem. (PS čtení str. 26 – 28, 29/1), naučit se báseň Hoj, ty Štědrý večere, do pondělí zpaměti, DÚ: PS str. 29/2 – 4 na úterý

pátek 24. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po P, dodělat si doma kartičky s vyjmenovanými slovy po P (kdo v pátek chyběl…)

matematika – Kružnice a kruh (uč. str. 117/1 – 2, PS str. 9/1 – 4)

tělesná výchova – obruče a švihadla

přírodověda – Plazi (prezentace, videa, zápis do sešitu)

! v pondělí probíhá normální výuka podle rozvrhu, nezapomeňte si natrénovat polohu pohoří ČR, v pondělí je poslední termín na odevzdání čtenářského deníku – pohádky

AJ (skupiny spojeny) – Potraviny – slovní zásoba, vazba I like/don ´t like, zdravá a nezdravá strava
Práce ve dvojicích – plakát
uč. str. 24, 25
PS str. 22 – 24
DÚ – PS str. 24/1 + napsat a naučit slovíčka z U- 9 (příští týden test na slovíčka z U-8 a U-9, obě skupiny)

čtvrtek 23. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po M (PS str. 30/8 – 9, diktát), DÚ: PS žába – dokončit celou str. 17

vlastivěda – Povrch ČR, práce s mapou (do slepé mapy zakreslit pohoří a nížiny ČR, vlepit papír s nejvyššími horami), naučit se polohu pohoří ČR na slepé mapě, v pondělí bude test, domácí příprava zde nebo v učebnici na str. 24

matematika – Pamětné sčítání a odčítání s přechodem v oboru do 10 000 (PS str. 29, 31/cv. 77, běhací diktát), zítra kružítko!!

středa 22. listopadu 

český jazyk – Vyjmenovaná slova po M (str. 56/cv. 4 a 6)

matematika – Jednotky objemu a jejich převod (PS str. 52), DÚ: uč. str. 84/1 a 3

český jazyk – Čtení: Roztomilý králíček. Sloh: Lidské vlastnosti. (čítanka str. 31 – 33, uč. str. 64 – 66)

výtvarná výchova – projekt a flipbook o sv. Kateřině. Film Ukradená vzducholoď – 2. část.

! výjimečně bude geometrie v pátek, nezapomeňte na kružítko

úterý 21. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po M (str. 55/1 – 2, PS žába str. 16/1. sloupec, zápis do sešitu), DÚ: str. 56/cv. 5

matematika – Sčítání a odčítání do 10 000 (str. 33/6 – 7, str. 34/cv. 3, PS str. 26/a, b, str. 40/3ř.)

přírodověda – Obojživelníci, prezentace, video, zápis, 2 vložené papírky

tělesná výchova – Košíková – driblování, hod na koš, dvojtakt

pondělí 20. listopadu

exkurze do Senátu ČR

český jazyk čtení – čítanka str. 28 – 32, zápis z dnešní exkurze do deníků, děti jsou bez úkolu, připomínám čtenářský deník – PL na pohádky děti dostaly, termín odevzdání je konec listopadu…

čtvrtek 16. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po L (uč. str. 54/4 se zdůvodněním, PS žába – dokončit str. 15), DÚ: kartičky vyjmenovaných slov po M (A4 na 16 dílů, rozstříhat a napsat…) na úterý

matematika – Rýsujeme kolmé přímky ( PS geometrie str. 5/5, str. 6 celá, str. 7/1 – 4), příští týden kružítko na kružniceDÚ: str. 8/4 narýsovat čtvercovou síť na čtvrtek

vlastivědaPovrch krajiny, str. 23, zápis do sešitu a nakreslit 2 obrázky z učebnice, test na mapy…

třídnická hodinaZhodnocení 1. čtvrtletí v žákovské knížce, prosím podepsat rodiče, výroba smajlíků na sebehodnocení

v pondělí exkurze do Senátu ČR, odchod od školy v 7.45 hodin, návrat v 11 hodin na angličtinu a čtení, s sebou lítačku na MHD, malé pití a svačinu na cestu

16.11.2023

AJ (PAU) – Opakovací test Revision 1 + nová sl. zásoba – potraviny, ovoce, zelenina, poslechová cvičení, nácvik výslovnosti, vazba I like/ don´t like
uč. str. 22, 23
PS str. 20 – 22/1, 2
DÚ – zapsat slovíčka z U 8 (uč. str. 23/6) + někteří dodělají úkol v PS na str. 22/2

středa 15. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po L (uč. str. 54/4, pravopis 10 slovních spojení), DÚ: PS žába str. 15/2 sloupečky na čtvrtek, sloh – Jak se jmenujeme, uč. str. 44 – 45

matematika – Sčítání a odčítání čísel zpaměti do 10 000 (uč. str. 34/1 – 2, 35/1 – 2, PS velký str. 21 /59, str. 25 celá)

čtení – vlastivědná čítanka Žijeme v demokratickém státě, státní svátek 17. listopadu, str. 6 – 7, DÚ: str. 8 na pondělí

výtvarná výchovaMalujeme podzimní strom, použití korkových špuntů jako razítka, polovina filmu Ukradená vzducholoď (pro exkurzi do muzea 6. prosince…)

!! ve čtvrtek třídnická hodina během 5. vyuč. hodiny, ve čtvrtek ve vl test – mapy, plány, orientace v krajině

 

úterý 14. listopadu

český jazyk – Vyjmenovaná slova po L (kartičky s VS, slova příbuzná, uč. str. 53/1 – 3, PS Magik str. 30/6 – 7, zápis do sešitu podobných slov, např. mlýn – mlít, blýská – blízká…)

matematika – Zaokrouhlování, sčítání a odčítání čísel zpaměti do 10 000 (uč. str. 31/2, 6, 32/5, 6, 33/1, 2, 3, PS sloupeček násobilky 9 – 10, velký PS str. 24 /cv. 67), DÚ: do dom. sešitu uč. str. 33/cv, 4, 5 na středu 15. 11.

přírodověda – Ptáci (zápis do sešitu, prezentace žáků, video českých ptáků, video nejstrašlivějších 22 ptáků světa), DÚ: PL vlaštovka a jiřička se svými hnízdy, dolepit zobáky a nohy u čtyř vyobrazených ptáků – do úterý 21. 11.

tělesná výchova – Akrobacie na žíněnkách, probíhání pod lanem, nácvik správné chůze

!! zítra na VV korkový špunt, ve čtvrtek třídnická hodina během 5. vyuč. hodiny, ve čtvrtek ve vl test – mapy, plány, orientace v krajině

9.11. 2023

AJ (PAU) – Procvičování učiva – sloveso CAN, sporty, čtení a překlad článků
uč. str. 20, 21 – poslech, dramatizace komiksu, otázky z porozumění textu
PS str. 18, 19 a 20/1
Kontrola slovníčků (zítra děti dostanou zpět)
DÚ – zapsat slovíčka z uč.str. 20, 21 (dole – Have fun 1)
Příští týden ve středu test Revision 1 (opakování lekcí 5 – 7), slovíčka, překlad, odpovědi na otázky 

2.11. 2023

AJ (PAU) – Sloveso CAN v otázce, sporty – nová slovní zásoba, čtení a překlad textu
uč. str. 17, 18, 19/2, 4
PS str. 16, 17
Halloween – zvyky a tradice, halloweenská křížovka
DÚ – zapsat slovíčka ze str. 18 a 19/4 (šedé rámečky), na konci příštího týdne si vyberu slovníčky
Naučit na příští týden čtení a překlad článků v uč. na str. 18 – bude na známky
Zkoušení slovíček z U-6 (uč. str. 17) – písemně ve středu (jednoduché otázky se slovesem CAN)

25.10. 2023

AJ (PAU) – Sloveso CAN – záporná věta, otázka, nová slovní zásoba
uč. str. 16/1, 2 a 17/4, 7
+ zápis do sešitu (sloveso CAN v ozn. větě a otázce+ cv2/16)
DÚ – zapsat do slovníčků slovíčka z U-6

19.10. 2023

AJ (PAU) – Sloveso CAN ve větách, rozhovory o zálibách, poslechová cvičení
uč. str. 14, 15
PS str. 14, 15/3
Zopakování osobních zájmen – zápis v sešitě, překlad vět se slovesem CAN
DÚ – PS str. 15/4 (3+3 věty s CAN, CAN´T) + zapsat slovíčka z U.5
Ve středu testík (jednoduché věty se slovesem CAN/CAN ´T  + slovíčka z U-5)

12.10. 2023

AJ (PAU) – Koníčky, záliby – nová slovní zásoba, tvoření vět o zálibách (svých i spolužáků)
uč. str. 12, 13, do slovníčku zapsat slovíčka v uč. str. 13/4 a naučit na testík (středa 18.10.)
PS str. 12, 13 (mimo cv.13/4)
DÚ – PS str. 13/3 (alespoň 4 věty)

27.9. 2023

AJ (PAU) – Můj dům (poslech, čtení s porozuměním, rozšíření slovní zásoby)
uč. str. 10/1
PS str. 10/1, 2 a 11/4 (jazykolamy – nácvik výslovnosti)
DÚ – slovíčka z PS str. 10/2 přepsat do slovníčků (probrali a zvládli jsme částečně v hodině)
a naučit, písemné zkoušení ve středu po ŠVP

21.9.2023

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, vazba There is/are (tvoření vět), hry s hádankami
uč. str. 8/2 a 9/4
PS str. 8, 9 
DÚ PS str. 9/4 (vytvořit alespoň 2 hádanky pro své spolužáky – bod 6., 7.)

11.9. 2023

AJ (PAU) – Procvičování pokynů, hra na roboty
Společný zápis slovíček do slovníčku –  uč. str.6/1 – do slovíčka MATCH, nácvik výslovnosti (naučit na pátek)
PS str. 6/1  – obrázky k pokynům, začali jsme společně (dobrovolný DÚ k dokončení, procvičení)

7.9. 2023
AJ (PAU) – Seznámení, představení, základní pokyny, seznámení s učebnicí
Uč. str. 6/1 – nácvik pokynů, výslovnost, praktický nácvik
Děti budou potřebovat 2x sešit (slovníček + školní sešit na AJ – stačí vel. 524 – úzké řádky)

AJ (PAU) – Příkazy, pokyny, procvičování slovní zásoby, přivlastňovací ´s
uč. str. 6, 7, 8/1
PS str. 6
DÚ PS str. 8/1 – dokončit
Zápis slovíček do slovníčku – uč. str.6/1 (kontrola slovníčků + známka – 1x za čtvrtletí)