I.B

 

Vítám Vás na stránkách třídy 1.B.

Zde budete dostávat informace o probraném učivu, domácích úkolech a dění ve třídě.

Příští týden se na Vás těší:

Mgr. Iva Frauenterková- třídní učitelka

Tereza Voráčková- asistent pedagoga + vychovatelka ŠD 

Vliesová fototapeta Zvířátka v džungli II. 375 x 250 cm dimex-tapety.cz

 

 

3.102023

ČJ– Čtení slabik ME,MÉ,LE,LÉ

 • zkušební diktát slabik na tabulku
 • hry s kartičkami- přiřazování obrázků k písmenku
 • ŽA- str. 21/ 3,4+ 22/1-3
 • MA- čtení- str. 6- celá
 • UC- str. 9- dokončení+ str. 10- celá

M– vyvození pojmu sčítání a znaménko +

 • pětiminutovka- porovnávání čísel na tabulku- všichni zvládli na 1
 • PS str. 19/ cv. 2- samostatná práce
 • PS str. 20- celá
 • skupinová práce- porovnávání čísel

 • M- PS- str. 21/1
 • ČJ- čtení-MA- str. 7- celá
 • UC- str. 11- celá
 • Dnes si děti domů nesou obálky s kartičkami na ČJ a dostaly nové kartičky se slabikami. Kartičky rozstříhejte, podepište, vložte do obálky a zítra dejte dětem s sebou do školy. Děkuji.

INFO:

5.10.– bude sběr starého papíru- sběr se shromažďuje u staré budovy, pošlete po dětech lísteček s informací kolik kg jste odevzdali, můžete i napsat do Bakalářů, SMS. Podpořte naši třídu v soutěži.


2.10.2023

ČJ- vyvození hlásky a písmene E

 • práce s kartičkami s písmenky a obrázky
 • Nová básnička na písmenko E
 • ŽA- str. 20+21- celá
 • UC- str. 9- 1. polovina
 • diktát písmen na tabulku
 • čtení slabik a slov- MA- str. 5

M- porovnávání čísel

 • PS str. 18/ celá+ 19/ cv. 1
 • MM- str. 7/ cv.5
 • procvičování s kartičkami

AJ (LAD) – Opakování barvy, školní potřeby

 • PS str. 5
 • písničky, hra Simon said..
 • DÚ – opakovat slovíčka

AJ(TOM) – Opakování barvy, školní potřeby

 • PS str. 4
 • hra Simon said..

 • čtení- MA- str. 6- celá 1x přečíst
 • M- PS str. 19/ cv. 3,4

INFO:

5.10.– bude sběr starého papíru- sběr se shromažďuje u staré budovy, pošlete po dětech lísteček s informací kolik kg jste odevzdali, můžete i napsat do Bakalářů, SMS. Podpořte naši třídu v soutěži.


27.9.2023

ČJ– čtení slabik a krátkých slov

 • ŽA- str. 17/ cv.3,4+str. 18- celá
 • práce s kartičkami
 • práce do PS Ámos- necháváme ve škole
 • MA-str. 4/cv. 3+ str. 5/ cv. 2,3

M– počet předmětů 3, porovnávání

 • práce s kartičkami
 • PS str. 17/ 3-5
 • MM- str. 6- celá

PRV– opakování tématu ŠKOLA+ Svatý Václav

 • PS str. 9- celá
 • vypravování o Svatém Václavovi- státní svátek 28.9.

AJ (LAD)– slovíčka Barvy, Pokyny  (stand up, sit down, open your book, …), školní potřeby

 • PS str. 2, 3, 4

 • čtení- MA- str. 5/ cv. 2,3
 • M- MM- str. 7/ cv.1,2,3

Dnes jsme opět hodnotili chování v tomto krátkém týdnu- většina žáků dostala samolepku do ŽK. Dnes mají děti novou známku v Bakalářích- z prvouky a z matematiky. Kdo dostal N, tak nebyl známkován, protože měl hodně chyb- M- PS str. 17/ cv. 4- můžete si prohlédnout.

INFO:

5.10.– bude sběr starého papíru- sběr se shromažďuje u staré budovy, pošlete po dětech lísteček s informací kolik kg jste odevzdali, můžete i napsat do Bakalářů, SMS. Podpořte naši třídu v soutěži.

Přeji hezký prodloužený víkend :).


26.9.2023

AJ– skupina p.uč. Tománkové

 • barvy- učíme se poznávat
 • PS str. 3
 • Píseň- What´s your favourite colour- youtube

ČJ– slabiky LA,LÁ- čtení, psaní

 • vytleskávání slabik
 • čtení písmen na známku- všechny děti moc chválím, krásně to zvládly
 • ŽA- str. 16- celá+ 17/ cv. 1,2
 • UC- str. 8
 • Psaní číslic- str. 3- číslice 3-3 řádky

M-porovnávání čísel, počet předmětů 3

 • tabulka- znázorňování počtu, porovnávání
 • PS str. 15/1,2+ 16- celá
 • MM- str. 5/ cv. 5
 • skupinová práce- znázornění počtu

 • čtení – ŽA- str. 17/ cv. 3
 • M- PS str. 17/1,2
 • Děti dostaly dnes 3 karty s obrázky a písmeny. Prosím rozstříhat, každou kartičku vzadu podepsat a dát do malé obálky s drukem, kterou děti dostaly na začátku roku. Na zítra přinést do školy. Děkuji.

25.9.2023

ČJ-hláska a písmeno L

 • ŽA- str. 14 a 15- celá
 • UC- str. 8

M– znaménko =

 • procvičování s kartičkami
 • PS str. 13/ cv. 4, str. 14- celá+ str. 15- pouze cv. 3

 • čtení MA- str. 3/ cv.1
 • M- PS str. 13/ cv. 3,5- dodělá, kdo ještě nemá

22.9.2023

ČJ– nácvik čtení, vypravování pohádek

 • ŽA-str. 12/3,4+ str. 13- celá
 • pohádka O Smolíčkovi- poslech
 • skupinová práce- pohádka O Smolíčkovi

M- větší menší, opakování číslic

 • PS str. 12/ cv. 3,4,5+ str. 13/ cv1,2
 • prac. list- znázorňování počtu
 • výukové video

 • na pondělí do družiny přinést cyklistickou helmu na dopravní výchovu
 • čtení- MA- cokoliv ze str. 1 a 2

Info:

Příští týden jdeme do školy pouze 3 dny. Ve čtvrtek je státní svátek, v pátek je ředitelské volno- do školy se nejde, školní jídelna nevaří. V naléhavých případech funguje družina- info na webu školy.

Děti tento týden chválím za práci v hodinách. Bližší informace k učivu, Bakalářům a jednotlivcům poskytnu na třídních schůzkách.

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 25.9. od 17 hodin, účast všech rodičů nutná. Budu se těšit na setkání :).


21.9.2023

ČJ– nácvik čtení písmen a slabik

 • čteme písmenka, slabiky v řádku a sloupci
 • vytleskáváme slabiky
 • rozpoznáváme první hlásku a první slabiku ve slovech
 • umíme si před psaním správně sednout, rozcvičit ruce, paže, ramena a správně držet tužku
 • ŽA- str. 12- celá- čtení
 • MA- Str. 2/ cv. 3,4
 • UC- str. 7
 • UC- str. 2- psaní číslice 2- dokončení

Děti mají opravené psaní číslic 1 a 2. Číslice, která je napsaná správně je v kroužku s hvězdičkou, dále jsou opraveny chyby. Pokud se stejná chyba opakuje na celé stránce, je naznačena u 2-3 číslic. Dole na stránce je napsané slovní hodnocení a doporučení, např. Pěkné, Nutno doma trénovat apod.

PRV- dopravní výchova

 • výuková videa+ otázky
 • vypravování- Jak cestuji do školy
 • seznámení se základními značkami
 • PS str. 8-celá+ obrázky vpravo – vybarvit, jak já chodím/ jezdím do školy

 • čtení- ŽA- str. 12/ cv.4

20.9.2023

ČJ– čtení slabik a písmen

 • čtení písmen A,Á,M a slabik MA,MÁ+ psaní hůlkovým písmem
 • cviky na uvolnění ruky – okopírovaný list
 • ŽA- str. 12/ cv. 1- všechny děti četly na 1- mají v Bakalářích
 • při čtení řádek podkládáme pravítkem, dbáme na čtení zleva doprava
 • MA- čtení str. 2/1,2
 • vytleskávání slabik , čtení obrázkových vět

M- číslo a počet 2, znaménka větší, menší, porovnávání

 • PS str.11/cv 3,4 + str. 12/ cv. 1,2

PRV-naše škola

 • PS str. 7- celá
 • dnes jsme se rozdělili do skupin- týmů, ve kterých budeme pracovat do konce listopadu, každý tým si vybral jméno- máme týmy:- Pandy, Lvi, Papoušci, Koaly, Tučňáci a Kočky. V týmech spolupracujeme a získáváme body, které se sčítají.

 • ČJ-MA- str. 2/ cv.2- děti si označily zeleně písmenko a červený oblouček značí slabiku-každý den je nutné číst, cvičení přečtěte 3x a podepište, že jste četli
 • M- PS- str. 11/ cv.5
 • Děti dostaly do desek na číslice kartičky s čísly 1-10 a matematické symboly. Kartičky rozstříhejte, každou podepište, vložte do desek a zítra pošlete po dětech do školy. Desky si budeme ve škole nechávat. Modré kartičky, které děti dostaly na začátku školního roku od firmy HAPPY SNACK, nechte dětem doma jako náhradní.

INFO:

 • dnes děti dostaly kartičky do školního automatu a letáček s informacemi, jak kartičku nabít. Je na Vás, jestli chcete, aby dítě do automatu chodilo. Jaké jsou v automatu svačinky, najdete na webu firmy Happy snack.
 • v současné době už mají děti všechny pracovní sešity, prosím o obalení, kdo ještě nemá.
 • V pondělí 25.9. se od 17 hodin konají třídní schůzky- Vaše účast je důležitá ( informace k učivu, Bakalářům…..)

19.9.2023

ČJ– vytleskávání slabik, čtení slabik MA,MÁ

 • ŽA- str. 10 a 11- celá
 • UC- psaní číslic-2- pouze 3 řádky
 • Děti dostaly nový malý prac. sešit- Zdokonalujeme čtení- říkáme mu Malá Agáta (MA)- slouží k procvičování čtení

M- číslice a počet 2

 • PS str. 10- celá+ str. 11/ cv.1,2
 • MM- str. 5/ cv. 1,3 a 4 ( cv. 5- budeme dělat zítra)

Dnes chválím celou třídu– všechny děti měly hotový domácí úkol a zasloužily si sladkou odměnu.

 • zítra si děti donesou desky na číslice– ve škole je má pouze Varvara
 • MM- str. 5/ cv. 2
 • MA- čtení slabik- str. 1/ cv. 4

INFO:

20.9. Srdíčkové dny- můžete dát dětem malý finanční obnos, aby si mohly koupit nějaký dárkový předmět a přispět na sbírku pro nemocné děti- v prodeji jsou náramky a magnety se zvířátky- 30Kč, přívěsky 35 Kč a hlavolamy za 40 Kč.

25.9. Třídní schůzky – od 17 h

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes


18.9.2023

ČJ-hláska a písmenko M

 • ŽA- str. 8 a 9- celá
 • nová básnička k písmenku M
 • UC- str. 6

M- počet předmětů 1-5, číslice 1

 • PS str. str. 9/ cv. 1-4
 • MM- str. 4- celá

HV

 • Písničky- Jedna, dvě, Honza de…, Pod naším okýnkem…

 • M- PS str. 9/ cv. 5,6

Chválím všechny děti za vypracování domácích úkolů :). Bohužel dnes 5 dětí domácí úkol nemělo. Úkoly značíme v PS zeleně a každý den jsou napsány na stránkách školy. V první třídě jsou domácí úkoly časově nenáročné, ale jsou nezbytnou součástí upevňování učiva.


15.9.2023

ČJ– hláska a písmeno A,Á

 • opakování básniček
 • psaní A,Á
 • UC- str. 5
 • UC- z druhé strany- psaní číslic- číslo 1- str. 1- 4 řádky- dbáme na správný způsob psaní podle šipek

M– číslice 1

 • PS str. 7/ cv1- více, méně
 • PS str. 8- celá
 • MM- str. 3/ cv. 1

značíme zeleně- prosím o podpis úkolu, stále některé děti úkol nemají hotový

 • M- PS str. 7- cv. 2
 • Psaní číslic- UC z druhé strany- str. 1- dokončit stránku

Dnes děti dostaly do ŽK samolepku za pěknou práci a chování.

Přeji pěkný víkend. IF.


14.9. je sběr papíru z technických důvodů zrušen, o termínu Vás budu informovat.

12.9.2023

ČJ– Písmeno a hláska A

 • ŽA- str. 5- celá
 • nácvik čtení řádku a sloupce
 • interaktivní cvičení
 • počáteční hláska ve slově
 • psaní tiskacího velkého písmene- na tabulku, do sešitu+ uvolnění ruky a paže, správné sezení, úchop tužky

M-geometrické tvary- trojúhelník, čtverec, kruh, obdélník, počítání předmětů 1-5

 • PS- velký oranžový sešit- str. 5- celá
 • MM ( malý Matýsek)- dnes děti dostaly malý modrý sešit- str. 1/ cv. 2,3

DÚ-

 • M-MM- str. 1/cv.1
 • ČJ- ŽA-čtení str. 5/ cv.3

Všechny děti moc chválím, moc se snaží zvládat třídní pravidla, umí si připravit na lavici vše potřebné, hlásí se o slovo, v šatně udržují vzorný pořádek 🙂

Dnes děti mají v ŽK vlepeny přístupové údaje do aplikace Bakaláři. Ještě dostane hesla Jessie, Vojta a děti, které dnes chyběly. Jeden přístup pro otce a druhý pro matku.   Zde najdete elektronickou ŽK, třídní knihu, rozvrh hodin a také KOMENS, kde budete omlouvat absenci dítěte a můžete komunikovat s vyučujícími a vedením školy. Pokud by přístupové údaje nefungovaly, dejte mi vědět a nechám vygenerovat nové.

Pokud budou k systému dotazy, můžeme je probrat na třídní schůzce, která se bude konat v pondělí 25.9. od 17 hodin.

Ve čtvrtek 14.9. připomínám focení. Prosím o vyplnění v ŽK zda mám/nemám zájem o vánoční focení.

Děkuji za spolupráci Iva Frauenterková.

 

 


11.9.2023

ČJ– vyvození hlásky a písmenka A-zatím se učíme pouze velká tiskací písmenka napsat i přečíst

 • ŽA- básnička k písmenku A
 • rozdíl mezi hláskou a písmenkem
 • ŽA- str. 4- celá+ str 5/ cv.1
 • UC- uvolnění prstíků, zápěstí, správný sed a úchop při psaní- str. 2
 • práce na stírací tabulku

M– určování počtu předmětů

 • PS str. 3,4- celá
 • interaktivní cvičení na tabuli
 • práce ta stírací tabulku

HV

 • píseň- Jedna, dvě
 • opakování písniček ze školky
 • hudební nástroje na obrázku
 • poslech

– v ŽA- číst str. 5/ cv. 1- čteme po řádcích. řádek podkládáme pravítkem, čteme zleva doprava, pak čteme sloupce

Děti mají v ŽK vlepeny informace k focení ve čtvrtek 14.9., prosím o zapsání, zda máte zájem i o vánoční focení. Pokud chcete vyfotit Vaše dítě se sourozencem připište také do ŽK.

Dnes jsem obdržela přístupové údaje do Bakalářů, zítra dětem vlepíme do ŽK.


8.9.2023

ČJ– vypravování, čtení podle obrázků, sloupec, řádek

 • ŽA- str. 2/cv.3+ str. 3- celá
 • nácvik uvolňovacích cviků na tabulku
 • recitace básně ze str. 1 v ŽA
 • určování první hlásky ve slově

M-počítání předmětů do počtu 3, orientace – nahoře, dole, vpravo, vlevo

 • PS (pracovní sešit)- děti dnes dostaly- str. 1 celá+ str. 2 celá
 • interaktivní cvičení

Učivo na stránkách slouží hlavně pro rodiče nemocných žáků, aby mohli s dětmi během nemoci, pokud to zdravotní stav dovolí, učivo doplnit a dětem ulehčit nástup do školy po nemoci. Dále máte možnost získat přehled o tom, co děti ve škole dělají.

INFO:

 • Dnes děti dostaly do ŽK první jedničky za VV a PČ a samolepky za vzornou práci a chování tento týden. Všechny děti za tento týden moc chválím 🙂
 • Od pondělí se učíme již přesně podle rozvrhu- děti mají ČJ, M, AJ, ČJ a HV. Sešity na AJ dostanou v pondělí. a budou rozděleni do 2 skupin.
 • Ve čtvrtek 14.9. se budeme fotit– čeká nás 1.focení prvňáčků– sada fotografií stojí 350,- Kč. Zároveň pan fotograf bude fotit děti 1. stupně na vánoční sady– cena 350,- Kč. V pondělí nalepíme do ŽK lísteček, kde zaškrtnete, zda máte zájem o vánoční focení a zda chcete, aby fotograf vyfotil sourozence spolu.

 

 • Pozor sběr!

 

Ve čtvrtek bude na naší škole probíhat sběr starého papíru. Papír odkládejte u dolní staré budovy u studny, doma sběr zvažte a napište na lísteček nebo do SMS počet kg, které Vaše dítě odevzdalo. Nejlepší sběrač ve třídě dostane malou odměnu. Nasbírané kilogramy za třídu se celý rok sčítají a na konci roku budou 3 třídy odměněny finančním obnosem.

Podpořte naši třídu a sbírejte papír s námi. I ve třídě papír sbíráme a třídíme 🙂

Přeji krásný slunečný víkend

Iva Frauenterková

 


7.9.2023

Dnes jsme se učili podle rozvrhu 3 vyučovací hodiny. Měli jsme 2 hodiny českého jazyka a hodinu TV. V českém jazyce jsme pracovali v Živé abecedě ( ŽA) a děti dostali i nový sešit- Uvolňovací cviky (UC). Učili jsme se novou básničku, vyprávěli, vysvětlili si značky v ŽA a četli podle obrázků po řádcích, které jsme podkládali pravítkem. Naučili jsme se cviky na uvolnění rukou před psaním a vysvětlili, jak správně sedět a držet tužku. Pracovali jsme s interaktivními cvičeními. Hledali ve slovech první hlásku. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi hláskou a písmenem.

V TV jsme se seznámili s pravidly chování v hodinách TV, proběhli se, měli jsme rozcvičku a hráli hry. Děti dobře zvládly i převlékání do úboru.

Děti moc chválím za aktivitu v hodinách a velkou snahu při dodržování pravidel.

Dnešní učivo pro nepřítomné žáky k doplnění:

ČJ– ŽA-str. 1- celá- dole jsou pokyny k úkolům

             str. 2-pouze cv. 1 a 2

      UC- str. 1- kruhy- každý kruh několikrát obtáhnout, pracujeme jedním tahem, nepřerušujeme

-zopakovat básničku v ŽA- str. 1

Zítra si děti donesou:

 • kufřík s výtvarnými potřebami podle seznamu
 • čtvrtky
 • ŽK- nosíme každý den- zítra budeme dávat pochvaly ( Maruška, Valentýnka a Jessie mají ŽK u mne, potřebuji si ji ofotit)
 • Na ČJ- ŽA a UC
 • sešit na matematiku jim zítra rozdám

Zítra už máme kompletně podle rozvrhu- 4 vyuč. hodiny- ČJ, M, VV, PČ- výuka končí v 11:40 hodin.


6.9.2023

Včera a dnes jsme se vzájemně seznamovali, probrali jsme třídní pravidla, kouzelná slovíčka. Pojmenovali jsme třídního maskota- opičku, dali jsme jí jméno Amálka.  Byli jsme se podívat po škole, abychom věděli, kde je jídelna, družina, WC, hřiště, počítačová učebna a také jsme navštívili ředitelnu. Některé děti byly tak odvážné, že recitovaly do školního rozhlasu. Vybarvili jsme si každý svého motýla, kterého budeme mít vystaveného ve třídě.

Některé děti si motýlka nesou domů a mají svůj prví domácí úkol ho dovybarvit.

Včera došlo k výpadku webových stránek, snažila jsem se kontaktovat Vás přes email, ale některým email nedorazil. Komu ode mne včera email nepřišel, napište mi prosím na iva.frauenterkova@zschvaly.cz.

Co si zítra děti donesou?

 • cvičební úbor, kdo dnes neměl
 • Živou abecedu- budeme v ní zítra už pracovat.
 • penál
 • svačinu, pití
 • vyplněnou žákovskou str. 1- kdo ještě nevyplnil
 • kapsář na lavici
 • krabičku kapesníků

Zítra máme výuku podle rozvrhu, ale pouze 3 vyučovací hodiny- tj: ČJ, TV, ČJ, konec výuky v 10:45 hodin. Dejte mi prosím vědět SMS, kdo půjde po výuce hned domů. Děkuji.

ŽK  vyplněné mám vybrané na stole, abyste je nehledali.

Dnes děti opět moc chválím. Jsou aktivní a ukázněné 🙂


Vážení rodiče,

 

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a blíží se začátek školního roku. Posílám několik informací k prvnímu školnímu týdnu. Sejdeme se v pondělí 4.9. v 7:55 v budově ZŠ Chvaly 2. patro ve třídě 1.B. Slavnostní zahájení bude ukončeno v 8:45. Děti si přinesou pouze aktovku. První den se nepřezouváme, pro prvňáčky není zajištěn oběd ani družina. Všechny obědy jsou tento den automaticky odhlášeny.

 

Ve třídě na každé lavici budou mít děti připravené dárečky, živou abecedu a pomůcky. Bohužel slibované silné pastelky od HMP nedorazily, prosím tedy o jejich dodatečné pořízení.

 

Aby start pro děti nebyl tak náročný, bude probíhat pozvolná adaptace a organizace dalších dní bude následovná:

út 5.9. a st 6.9. – 2 vyučovací hodiny, konec vyučování 9:40

čt 7.9. – 3 vyučovací hodiny, konec vyučování 10:45

pá 8.9. – 4 vyučovaní hodiny, konec vyučování 11:40

 

Podrobnosti k jednotlivým dnům (co si děti mají přinést apod.) najdete vždy na stránce třídy. Sledujte prosím tuto stránku každý den.

 

V úterý si děti přinesou aktovku, penál, přezuvky (vše podepsané), malou svačinku a pití.

Od tohoto dne již rodiče z bezpečnostních důvodů nemohou vstupovat do budovy školy. Ráno budu na děti čekat na vrátnici od 7:40. Bude následovat šatna a společný odchod do třídy. Kdo odchází domů po vyučování, bude odveden do šatny a předán rodičům. Kdo je přihlášen do družiny, bude předán paní vychovatelce.

 

Přeji příjemný zbytek prázdnin a v pondělí se budu těšit na viděnou.

 

S pozdravem třídní učitelka Iva Frauenterková.


4.9.2023

V úterý 5.9.– je výuka pouze 2 vyučovací hodiny, končíme v 9:40 hod. Pokud vaše dítě půjde domů hned po vyučování, napište mi SMS a odhlašte si oběd. Jinak děti půjdou do družiny a s dužinou na oběd.

Děti si donesou: aktovku. přezuvky, svačinku, pití, vybavený penál dle seznamu, obálku se stírací tabulkou a fixami. Všechny pomůcky podepište (klidně i každou tužku).

Ráno od 7:40 hod budu na děti čekat ve vestibulu školy, půjdeme do šatny a společně do třídy.