I.B

 

Vítám Vás na stránkách třídy 1.B.

Zde budete dostávat informace o probraném učivu, domácích úkolech a dění ve třídě.

Mgr. Iva Frauenterková- třídní učitelka

Tereza Voráčková- asistent pedagoga + vychovatelka ŠD 

Vliesová fototapeta Zvířátka v džungli II. 375 x 250 cm dimex-tapety.cz

 

 

 

1.3.2024

ČJ– čtení s porozuměním, psaní

 • vyhodnocení čtenářské výzvy- děti dostaly výzvu na březen
 • S- str. 19- čtení+ úkoly k textu
 • písanka- str. 4

M– sčítání v oboru čísel 0-10

 • tabulka- řešení slovních úloh- znázornění, výpočet, ústně odpověď
 • PS str. 48/1- 3 řádky+ 49- celá
 • matematická vymalovánka

VV– jarní louka- kooperativní obraz

 • každý vymaloval 1 část, děti se musely domlouvat se “ sousedy“, aby obrázek pokračoval- děti aktivita bavila a moc se jim podařila( obrázek najdete v Bakalářích

 

– Narcis- práce s papírem– děti moc chválím

 • M- PS str. 48/1- dokončit+ cv. 2
 • čtenářské bingo– příprava na pondělní hru ve škole

Postup: 1. děti si několikrát přečtou slova v okýnkách (25 slov)- je potřeba, aby si slova procvičily ( čtení si zapíší do výzvy)

2. vystříhají kartičky se slovy

3. nalepí vybraná slova ( pouze 16) do okýnek na 2. papíře, zbylá slova vyhodí

4. v pondělí donést nalepená slovíčka v tabulce do školy- 1. hodinu budeme hrát

INFO:

 • Děkuji Sofi, Ondrovi M., Péťovi, Maxovi, Marušce, Jessie a Julince za donesenou zeminu, spoustu květin, květináčů, dekorací a osení. Určitě vše zužitkujeme.
 • Informace  do dalšího týdne: 13.3.- divadlo HP (hrazeno z OPJAK)
 •                                                       15.3.- program Zdravé zoubky

29.2.2024

ČJ- čtení slov s písmenkem Č, psaní slabik s písmenkem z

 • běhací diktát- 6 slov napsaných psacím písmem je rozvěšeno po třídě. Děti vyhledávají slova a zapíší do sešitu…
 • S- str. 17+ 18- celá
 • písanka- str. 2- dokončení+ str. 3- 3 řádky
 • vymýšlení slov se 2,3 slabikami začínající na danou hlásku

PRV- Jaro a jarní rostliny

 • PS- str. 47- jarní rostliny+ stavba těla rostlin
 • Děti by měly poznat na obrázku tyto rostliny: sněženka, bledule, tulipán, petrklíč, violka (fialka), pampeliška, narcis
 • interaktivní cvičení- poznávání rostlin
 • básnička- Měsíce

 • zítra donést čtenářskou výzvu- vyhodnocení
 • čtení- MS- str. 17
 • psaní- písanka str. 3-5 řádků- dokončit stránku. k obrázkům píšeme pouze počáteční slabiku
 • PRV- dokončí, kdo nemá str. 46
 • PRV- v ŽK vzadu mají děti nalepenou básničku Měsíce- naučit na čtvrtek 7.3.- každého vyzkouším

INFO:

 • Děti nesou domů sluníčkový sešit k podpisu- běhací diktát
 • Děkuji za donesený materiál na tvoření a výzdobu třídy: Evelínce za osení, Jakubovi za vajíčka a Elišce za dřevěné zápichy

28.2.2024

ČJ– vyvození hlásky a písmenka Č

 • MS- str. 13- čtení na známku
 • S- str. 16- celá- nové písmenko a hláska Č
 • psaní písmenka Č+ nalepení okénka do sešitu s abecedou
 • psaní písmenka z- písanka str. 2-5 řádků
 • práce v týmech- sestavování čtveřic- obrázek+3 slova

M– porovnávání čísel 0-10, číselná řada

PRV- Jaro

 • prezentace- úvod
 • PS str. 46- celá
 • výukové video- jarní rostliny

 • čtení MS- str. 14- pozor! Dětem se hodně pletou písmenka d a b.
 • písanka str. 1- dokončit stránku, vždy píšeme až do konce řádku- pokud se slovo vejde, píšeme 2x i 3x
 • M- MM- str. 45/1
 • PRV- v ŽK vzadu mají děti nalepenou básničku Měsíce- naučit na čtvrtek 7.3.- každého vyzkouším

INFO:

 • ve třídě chystáme jarní výzdobu
 • pozorujeme narcisy v květináči
 • děti budou sít osení a vyrábět velikonoční dekoraci
 • pokud můžete cokoli třídě poskytnout, budu ráda- osení, zeminu, jarní dekoraci….Děkujeme 🙂

27.2.2024

ČJ– nácvik čtení, opis slov

 • tabulka- nácvik na diktát slov
 • S- str. 14+15- celá- čtení textu+ otázky k porozumění
 • opis slov do sešitu na známku
 • PL- vybarvování obrázků s písmenkem H
 • nová písanka- str. 1- pouze 2 řádky+ vymalovat Agátu

M-rozklad čísel, orientace na číselné ose 0-10

 • rozcvička- kartičky: + a – do 9 – trénujeme rychlost
 • sčítání do 9 do sešitu na známku- celá třída má 1
 • PS- str. 44/3+46/ celá

 • MS- čtení- str. 13
 • S- str. 15/ cv.4- nakreslit obrázek podle přečteného textu
 • M- MM- str. 44/3

INFO:

 • dnes děti dostaly novou písanku, 1. díl mám u sebe ke kontrole
 • domů posílám sešit na psaní- dnes děti psaly opis na známky, prosím o podpis
 • zítra pošlu sešit s testíkem z matematiky k podpisu
 • v pátek děti donesou čtenářskou výzvu za únor

26.2.2024

ČJ-vyvození hlásky a písmenka B

 • skupinová práce- vymýšlení slov na zadaná písmenka+ psaní
 • S- str. 12,13- čtení slabik a slov
 • Písmenkový sešit- psaní velkého tiskacího písmenka B
 • písanka- str. 55- celá+ 56- 3 řádky

M procvičování + a – do 9, slovní úlohy

 • PS str. 44/1,2
 • týmová práce- dělení čísel
 • MM- str. 42/2- 3. sloupeček na známku- všichni zvládly na 1

AJ (Tománková) – opakování zvířata z farmy – písemné zkoušení
– výukové video, poslech, překlad
– v příštím týdnu začneme nové téma – rodina

AJ (LAD) – opakování zvířata z farmy
–  video, hra, opakování slovíček
-PS str. 23
– DÚ -PS str. 22

 • písanka- str. 56- dokončit stránku- psaní slov- zítra dám dětem písanku č.2
 • MS- str. 12- čtení
 • M- MM- str. 44/1,2

INFO:

 • založila jsem dětem sešit na testíky z matematiky a sešit na opis a přepis, které budu známkovat a psát do Bakalářů a ŽK. Sešity budu po dětech posílat ke kontrole, stejně jako sešity s diktáty.

23.2.2024

ČJ čtení s porozuměním, nácvik psaní

 • tabulka- nácvik diktátu slov
 • S- čtení s porozuměním- str. 11- celá+ otázky k přečtenému textu
 • psaní- písanka str. 54- dokončení

M– nakupování, číslice a počet 10

 • soutěž týmů: + a – do 9- děti moc chválím
 • MM- str. 43/2- 2. sloupeček- počítání na známku- krásně všichni zvládli a mají 1
 • PS- str. 43/1- str. 44 jsme přeskočili a uděláme v pondělí
 • PS str. 45- celá- vyvození počtu a číslice 10

PČ+ VV

 • dnes jsme vyráběli masky- děti si nesou domů
 • ještě děti tvořily berušky- máme vystavené ve třídě
 • pracujeme na jarní výzdobě třídy

 • psaní- okopírovaný list- nácvik přepisu z tiskacího písma do psacího
 • čtení- MS- str. 10
 • M- PS- str.43/2

INFO:

 • dnes děti vyrobily krásné masky- foto najdete v Bakalářích
 • dnes si děti nalepily do ŽK pochvaly ( někdo má za čtení, někdo za psaní, někdo za matematiku)- nemocným dětem dám po návratu do školy
 • příští týden dám dětem písanku č.2
 • v pátek 1.3. nás čeká vyhodnocení čtenářské výzvy
 • doplňte dětem opět lepidla, fixy na tabulku
 • nezapomeňte dětem dát úbor do TV- některé děti tento týden neměly

22.2.2024

ČJ-čtení s porozuměním, nácvik psaní

 • tabulka- hra jméno, zvíře, věc- děti vymýšlely a zapisovaly slova na písmenko L a M
 • S- str. 9- celá+ 10/ cv. 2- čtení+ vyznačení řádků důležitých pro splnění úkolu 3
 • písanka- str. 52- dokončení
 • písanka- str. 54- nové písmenko v- pouze 5 řádků
 • čtenářské bingo

PRV-nemoc a úraz

 • PS str. 42- dokončení+ 43- na známku
 • opakování tématu

 

 • písanka str. 53- celá- píšeme slova několikrát na řádek, u obrázku napíšeme slova. Prosím o podpis rodičů u DÚ.
 • S- str. 10/ cv. 2-přečíst+ vypracovat cv.3 a 4

21.2.2024

ČJ-nácvik čtení slov s písmenkem H, nácvik psaní n

 • diktát slov- psací písmo
 • čtení na známku- všechny děti moc chválím, četly moc pěkně
 • S- str. 8- celá
 • písanka- str. 51- celá
 • týmová práce- křížovka
 • interaktivní cvičení- skládání slov ze slabik

M- sčítání a odčítání v oboru čísel 0-9

 • počítání na známku- MM- str. 43/2-1. sloupeček- prosím nedodělávejte doma
 • MM- str. 42/2,3
 • PS str. 42- celá
 • společné počítání na rychlost s IT

PRV-nemoc a úraz

 • PS- str. 42/ modrý a zelený úkol, žlutý dokončíme zítra
 • diskuse na téma nemoc, úraz- jak předcházet nemocem, úrazům- ochranné pomůcky při sportu, jízdě autem…..

 • čtení- MS- str. 9
 • psaní- písanka- str. 52/5 řádků- budeme pokračovat zítra ve škole

INFO:

 • děti mají domů k podpisu sluníčkový sešit s diktátem
 • děkujeme za přinesený sběr– celkem naše třída donesla 611kg, nejvíce měl Jakub a Ondra M.

20.2.2024

ČJ-písmenko H, psaní n

 • nácvik na zítřejší diktát slov psacím písmem- laso, sele, léto, máta, mele….
 • S- str. 7- celá
 • písanka- str. 48- celá- psaní slov s y
 • písanka- str. 50- nácvik psacího písmenka n- celá stránka
 • práce v týmech- křížovka

M- sčítání a odčítání v oboru čísel 0-9

 • matematická rozcvička s kartičkami
 • počítání na známku- PS- str. 41/1
 • PS str. 41/3,4+ kontrola DÚ
 • MM- str. 41- celá
 • matematická vymalovánka- kdo nestihl, může dokončit doma a přijít si pro razítko do ŽK

 • psaní- písanka str. 49- celá
 • čtení- str. MS- str. 8- celá- zapisujeme do čtenářské výzvy- 1.3. bude vyhodnocení
 • MM- str. 42/1
 • dobrovolný úkol– příprava na diktát slov- psací písmo- pase, pije, láme, motá, pata, mele, sele

INFO:

 • ve středu 21.2.2024třídnická hodina, výuka bude končit ve 12:35 hod. Děti budou už po obědě.
 • Dnes děti chválím, všichni krásně zvládly ranní nápor v šatně i  obsluhu své skříňky 🙂
 • POZOR ZMĚNA- SBĚR se bude odvážet zítra v 8 hodin. Starý papír dávejte ke staré budově. Po dětech pošlete lísteček nebo mi napište počet kg do SMS…Děkujeme za podporu naší třídy v soutěži.

19.2.2024

ČJ-vyvození hlásky a písmenka H

 • tabulka- opakování malých psacích písmen
 • S- str. 6- celá
 • zápis písmenka do sešitu s abecedou
 • čtení textu+ otázky k porozumění
 • písanka- str. 47- celá

M-odčítání v oboru čísel 0-9

 • matematická rozcvička
 • kontrola DÚ
 • PS- str. 40
 • PL- + a – do 8
 • skupinová práce- rozdělování čísel

AJ (Tománková) – Zvířata z farmy, poslech a výukové video k  PS str. 22/1 a 2, PS str. 55 pomůcka k výuce (jednoduchá konverzace), DÚ – PS str. 22/3

AJ(LAD) – Zvířata (nová slovní zásoba), tvorba jednoduchých vět (This is…), počítání , video

 • M- PS str. 39- dodělá, kdo nevypracoval za DÚ
 • M- PS- str. 41/2
 • písanka str. 47- dokončit 4 řádky
 • čtení- MS- str. 6

INFO:

Dnes si děti uložily své věci do nových skříněk. Dostaly klíček od skříňky se štítkem. Prosím podepište dětem štítek a doporučuji nechat udělat 1 klíček náhradní, můžete mi ho poslat v podepsané obálce. V případě ztráty ho dětem vydám. Děkuji.


9.2.2024

ČJ-čtení s porozuměním

 • písanka- str. 46- dokončení
 • PL- Nakupování- hlasité čtení příběhu + otázky k porozumění textu
 • PL- psaní informací z textu
 • Interaktivní cvičení

M– odčítání v oboru čísel 0-9

 • matematická rozcvička
 • interaktivní cvičení- slovní úlohy, číselná osa
 • PS- str. 38/4+ 39/1- pouze 4 řádky
 • MM- str. 40/2,3
 • skupinová práce- běhací počítání

VV+PČ– Valentýnské přání

 • M- PS str. 39/1- dokončit+ cv. 2
 • děti dostaly včera složku se čtením+ 1 list psaní. Čtení – jsou krátké příběhy- zeptejte se dětí cca na 3- 5 informací z textu– přinést 19.2. do školy

NEMOCNÉ DĚTI

 • dnes chybělo 9 dětí
 • neposílám dlouhodobě nemocným složku s úkoly, ale dokončete učivo:
 • S- do str. 5, MS- do str. 5, písanku do str. 46, M- PS do str. 39+ MM- do str. 40 a PRV- do str. 41. Děkuji za spolupráci.

INFO:

 • Děti mají v ŽK vlepeny pokyny k platbě ŠVP. Rodiče nemocných žáků najdou informace v Bakalářích. 
 • Dnes jsme vyklidily šatnu, děti si nesou věci domů. Věci nemocných dětí máme ve třídě.
 • 12.2.-16.2.- jsou jarní prázdniny– informace o družině najdete na webu školy
 • V pondělí 19.2. si děti donesou zpět bačkory a ráno před 1. hodinou jdou ke své třídě v botách a bundě. V přízemí bude dozor, který děti upozorní. Přezují se až před třídou a tam si pověsí na věšák bundu. Během dopoledne dáme dětem kláče od skříňky a společně si věci uložíme a vše si vysvětlíme.
 •  Najděte s dětmi v aktovce vhodnou kapsičku, kam si klíče budou během výuky ukládat. Během výuky by klíče rušily a mohlo by dojít k úrazu.

Přeji krásné jarní prázdniny plné zážitků a odpočinku 🙂


8.2.2024

ČJ-čtení s porozuměním, psaní y

 • tabulka- opakování psacího písma
 • písanka- str. 46/5 řádků- zítra dokončíme
 • S- str. 5- celá
 • PL- čtení+ opakování psaní
 • čtecí bingo

PRV- zdravé a nezdravé potraviny

 • práce v týmech- plakát zdravých a nezdravých potravin

 • psaní- písanka str. 45- zapsat slova k obrázkům- 1x
 • S- str. 5- dokončit cv. 1 a 4, kdo nestihl
 • čtení- MS- str. 5

INFO:

 • Škola v přírodě– informace pro přihlášené žáky- zítra zapíšeme dětem do ŽK informace k platbě. Nemocným žákům napíši do Bakalářů.
 • Dnes děti dostaly složku s úkoly na prázdniny- 1 stránka psaní a 3 listy na čtení. Nemocní žáci doplní všechno učivo podle stránek, těm úkoly neposílám.
 • nezapomeňte dětem zítra  dát  velkou igelitovou tašku, budeme vyklízet šatnu v 11 hodin a děti si ponesou věci v tašce do třídy.
 • Dnes si děti nesou na vyprání úbory na TV
 • Pokud nechcete, aby dítě po nemoci cvičilo, napište mi do Bakalářů.
 • 12.2.-16.2.- jsou jarní prázdniny– informace o družině najdete na webu školy
 • V pondělí 19.2. si děti donesou zpět bačkory a ráno před 1. hodinou jdou ke své třídě v botách a bundě. V přízemí bude dozor, který děti upozorní. Přezují se až před třídou a tam si pověsí na věšák bundu. Během dopoledne dáme dětem kláče od skříňky a společně si věci uložíme a vše si vysvětlíme.
 •  Najděte s dětmi v aktovce vhodnou kapsičku, kam si klíče budou během výuky ukládat. Během výuky by klíče rušily a mohlo by dojít k úrazu.

7.2.2024

Čj- nácvik čtení slov s písmenkem C, nácvik psaní

 • diktát všech probraných psacích písmen
 • S- str. 3- celá+ str. 4/1-4- čtení s porozuměním
 • vysvětlení neznámých slov- necky, cuká, cípy, kácí, …
 • běhací opis vět
 • písanka str. 44- celá na známku
 • PL- vybarvování- obrázky začínající na c

M– sčítání v oboru čísel 0-9

 • rozcvička- příklady na + a -, snažíme se, co nejrychleji vypočítat
 • pětiminutovka- MM- str. 40/ cv. 1- číselné řady – na známku
 • PS- str. 37/1- pouze 5 řádků+ 38/1,2,3
 • IC- animace autobus
 • Psaní číslice 9- do sešitu ve škole

PRV- zdravá strava

 • zítra na prvouku donést letáky z obchodu s potravinami– budeme vytvářet koláž na zdravé a nezdravé potraviny
 • čtení- MS- str. 4- celá
 • písanka- str.45/4 řádky- přepis slov z tiskacího písma do psacího- slovo napíšeme pouze 1x
 • M-  na pátek-PS str. 37- dokončit cv. 1+ cv.2

INFO:

 • děkuji paní Vorlíčkové a Mýtinové za klíčenky pro děti, každé dítě dostane v pondělí 19.2. svůj klíček od skříňky i s klíčenkou na krk. Najděte s dětmi v aktovce vhodnou kapsičku, kam si klíče budou během výuky ukládat. Během výuky by klíče rušily a mohlo by dojít k úrazu.
 • v pátek vyklidíme s dětmi šatnu, dejte jim s sebou větší igelitovou tašku. Děkuji. 

6.2.2024

ČJ- vyvození hlásky a písmenka C

 • nácvik na diktát psacích písmen
 • S- str. 2- písmenko C
 • MS- str. 1,2- čtení
 • Písanka str. 42- celá+ str. 43- 4 řádky
 • sešit s abecedou- písmenko C
 • skupinová práce- loto- slova+ obrázky

M- číselná řada 0-8, porovnávání čísel

 • rozcvička- kartičky- slovní úlohy- příklad, formulace odpovědi
 • pětiminutovka- MM- str. 38/2- 3. sloupeček- ve třídě neměl nikdo chybu- chválím
 • PS- str. 36- celá
 • MM- samostatná práce str. 39/3,4
 • skupinová práce- domečky- dělení čísel

 • čtení MS 2. díl- str. 3
 • písanka str. 43- dopsat- k obrázkům píšeme slova, 2x na řádek
 • M- MM- str. 38/1+ 39/1,2

INFO:

 • Ve čtvrtek je zrušen sběr.
 • Nemocní žáci mají nové učebnice k vyzvednutí na vrátnici.

 


5.2.2024

ČJ-čtení malých tiskacích písmen, nácvik psaní písmenka j

 • tabulka- psaní slov
 • S- str. 55+56- celá
 • IT- přiřazování slov a obrázku
 • písanka- str. 40- dokončení + str.41- 4 řádky
 • PL- čtení slov s au, ou

M– počet a číslice 9

 • rozcvička- kartičky
 • pětiminutovka- + a – do 8
 • PS- str. 34- celá+35-1,2,4,5
 • MM- str. 38/2-2. sloupeček na známku- nedopočítávejte doma
 • skupinová práce- běhací počítání

 • M- PS- str. 35/3
 • čtení- MS- str. 63+64
 • písanka- str. 41- dokončit stránku- píšeme 1. slabiku ve slově
 • Perem píšeme pouze do písanky, do ostatních sešitů stále tužkou
 • Děti dnes dostaly Slabikář 2. díl a Malý slabikář- 2. díl, 1. díly už si nechají doma a nosí pouze 2. díly. Nemocné děti mají nové učebnice ve vrátnici k vyzvednutí.

INFO:

 • Na nové budově ZŠ dojde o jarních prázdninách k rekonstrukci šaten, které budou nahrazeny skříňkami. Každé dítě bude mít svou skříňku. Z tohoto důvodu si děti musí v pátek 9.2. odnést všechny věci ze šaten domů ( netýká se úboru na TV, ten máme ve skříňce u třídy). Věci nemocných žáků dám do pytle a nechám ve třídě. Dejte dětem v pátek s sebou do školy větší igelitovou tašku. A opatřete dětem klíčenku na krk. Pokud někdo máte možnost sehnat tyto klíčenky ( např. reklamní výrobky) 25 kusů, dejte mi vědět. O dalším postupu Vás budu informovat před jarními prázdninami. Děkuji za spolupráci.
 • Pokud byste chtěli dětem objednat další pero nebo náhradní náplně, zde je odkaz: https://www.papir24.cz/gumovaci-pera/pero-gumovaci-ergo-school-girls-0-7mm/https://www.papir24.cz/gumovaci-pera/pero-gumovaci-ergo-school-boys-0-7mm/

1.2.2024

ČJ- nácvik čtení a psaní

 • rozcvička- IT- opakování psacích a tiskacích písmen
 • běhací čtení- čtení s porozuměním- samostatná práce
 • S- str. 53+54- celá
 • psaní- děti dostaly sešit s pomocnými linkami a psaly PEREM písmenka: a,o,l,m,t,e,u,p,j,i,s- psacím písmem-všechny děti dostaly do ŽK 1 na druhé pololetí, moc se jim to dařilo 🙂
 • nemocné děti si mohou vzít sešit, který dostaly 1. den ve škole/ je modrý a má pomocné linky/ a zkusí napsat od každého písmenka řádek- tužkou nebo perem a přinesou po nemoci do školy
 • vyhodnocení čtenářské výzvy+ děti dostaly výzvu na únor ( nemocným dám po příchodu do školy+ přinesou lednovou výzvu)

PRV– lidské tělo

 • vyhodnocení práce v týmech+ vytvoření nových týmů
 • prac. list- lidské tělonemocní – dokončí PS- str.39,40

 • pouze čtení- MS- str. 59,60,61- každý den přečíst 1 stránku+ vybarvit okénko v nové výzvě- budeme vyhodnocovat v pátek 1.3.

Přeji krásné pololetní prázdniny.


31.1.2024

ČJ– nácvik čtení malých tiskacích písmen, nácvik psaní

 • tabulka- nácvik psaní vět tiskacím písmem
 • IT- čtení slov s ou,au,eu+ přiřazování k obrázkům
 • čtení všech známých písmen- tiskacích- velká i malá+ malá psací
 • S- str. 51- celá+ 52/1,2,3
 • písanka- str. 39- 4 řádky+ 40-3 řádky
 • skupinová práce- nácvik na běhací diktát

M-sčítání a odčítání v oboru čísel 0-8, slovní úlohy, nakupování

 • čtení- S- str.52/4
 • kreslení- S- str. 52/5
 • písanka- str. 39- dokončit stránku-4 řádky-ještě píšeme tužkou
 • M- na pondělí 5.2.– MM- str. 37/2,3
 • Donést čtenářskou výzvu na leden– bude vyhodnocení

INFO:

Dnes děti nesou domů své 1. vysvědčení ( výpis). Ráda bych všechny děti pochválila za velký pokrok, který od září udělaly. Pěkně čtou, píší, počítají. Zvládají dobře i sebeobsluhu, snaží se dodržovat třídní pravidla. Moc děkuji všem rodičům za podporu našeho snažení ve škole, moc si toho  s paní asistentkou vážíme. Přejeme šťastné vykročení do 2. pololetí :).

Děti dnes dostaly pero, o kterém jsem hovořila na třídní schůzce. Prosím podepište ho a zítra dejte dětem do školy, budeme zkoušet s ním psát. Pero je sice gumovací, ale dále platí, že v písance negumujeme.

Pokud byste chtěli dětem objednat další pero nebo náhradní náplně, zde je odkaz: https://www.papir24.cz/gumovaci-pera/pero-gumovaci-ergo-school-girls-0-7mm/

https://www.papir24.cz/gumovaci-pera/pero-gumovaci-ergo-school-boys-0-7mm/

Nemocné děti po návratu do školy dostanou vysvědčení, pero a také podepíší Slib písaře.

 


30.1.2023

ČJ- Čtení s porozuměním, nácvik psaní

 • tabulka- nácvik diktátu- slova psacím písmem- např-puma, půlí, lupa, pila, sele, mísa…..
 • MS- čtení- str. 57
 • S- str. 49/ cv. 2,5+ str. 50- celá
 • písanka str. 38- dokončení
 • týmová práce- běhací čtení

M– sčítání a odčítání v oboru čísel 0-8

 • rozcvička-kartičky
 • pětiminutovka- MM- str. 38/ cv. 2- pouze 1. sloupeček-nedodělávejte více!!!!
 • PS str. 31- celá+ 32/1
 • skupinová práce- počítání s penězi

 • čtení- S- str. 50/cv.2
 • M- MM- str. 37/cv.1

INFO:

 • Zítra 4. vyuč. hodinu není prvouka, děti si nemusí nosit PS.
 • Zítra 4. vyuč. hodinu dostanou děti výpis z vysvědčení ( nemocným dětem předám po návratu do školy, není nutné ho zítra vyzvedávat)- dejte dětem na vysvědčení nějaké desky
 • vyučování končí normálně podle rozvrhu v 11:40 hod.

29.1.2024

ČJ– OU,AU,EU

 • tabulka- opakování písmen tiskacích i psacích
 • opakování básniček
 • týmová práce- loto
 • S- str. 48- celá+49/1 a 3
 • písanka- str. 36- dokončení+ 37- celá

 

M– sčítání a odčítání do 8, rozklad čísel

 • rozcvička- kartičky, sestavujeme příklady
 • PS- str. 29/4- společná práce
 • PS str. 30/1,2- samostatná práce+ 3,4- společně na tabuli
 • matematická vymalovánka

AJ (Tománková) – farmářská zvířata

 • děti mají nová slovíčka  – viz obrázkový slovníček (prosím naučit do dalšího pondělí)-
 •  poslech, procvičování, píseň-
 •  PS str. 20

AJ(LAD) – HRAČKY

 • Opakování slovní zásoby, tvorba jednoduchých vět (I have got…, This is…, atd)
 • PS str. 18
 • Další hodinu bude ústní zkoušení ze slovíček (PS str. 61: Hello!, Unit 1 School, Unit 2 Toys)

 • písanka str 38-5 řádků- více nepište, zaměřte se na kvalitu
 • čtení- str. 57- celá
 • S- str. 49/4

INFO:

 • Středa 31.1.-4. vyučovací hodina- děti dostanou své 1. vysvědčení- bude se jednat pouze o výpis
 • čtvrtek 1.2.- děti donesou čtenářskou výzvu za leden- budeme vyhodnocovat, dále bude vyhodnocení týmů a tvoření týmů nových
 • pátek 2.2.– jednodenní pololetní prázdniny, družina je zajištěna v ZŠ Bártlova
 • 8.2.– sběr starého papíru
 • 12.2.- 16. 2.– jsou jarní prázdniny

26.1.2024

ČJ– čtení s porozumění+ nácvik psaní

 • tabulka- nácvik na diktát psacího písma slova: lepí, půlí, sele, laso, solí- i,y, ú,ů- dětem diktuji, protože neznají
 • S- str. 47- celá- čtení s porozuměním
 • písanka- str. 36- 5 řádků- nácvik psacího písmenka t- pozor na správný postup psaní
 • video:https://www.youtube.com/watch?v=hgUrzzvD5EM

 

M- odčítání v oboru čísel 0-8

 • matematická rozcvička
 • PS- str. 28/ cv.1- pouze 3 řádky
 • PS str. 29/cv. 1- samostatně+ cv. 2,3- společně
 • MM- str. 36/ cv. 1,2,3- samostatná práce
 • týmová práce- slovní úloha

M- PS str. 28/ cv.1- dokončit+ cv.2 a 3

čtení- děti mají okopírovaný list, nemocné děti čtou v MS str. 55- děti doma čtou vždy nahlas

psaní– děti dostaly okopírovaný list, nemocné děti dopíší v PÍSANCE vše až po str. 36/1.-5. řádek

INFO:

 • Středa 31.1.-4. vyučovací hodina- děti dostanou své 1. vysvědčení- bude se jednat pouze o výpis
 • čtvrtek 1.2.- děti donesou čtenářskou výzvu za leden- budeme vyhodnocovat, dále bude vyhodnocení týmů a tvoření týmů nových
 • pátek 2.2.– jednodenní pololetní prázdniny, družina je zajištěna v ZŠ Bártlova
 • 8.2.– sběr starého papíru
 • 12.2.- 16. 2.– jsou jarní prázdniny

25.1.2024

ČJ– nácvik čtení a psaní

 • interaktivní cviční- skládání slov ze slabik a písmen
 • týmová hra- běhací čtení- podle obrázků vybarvit vhodnou větu
 • S- str. 45- celá-čtení s porozuměním
 • S- str. 46- celá- společně cv.1,2,4- cv. 3- samostatná práce
 • písanka- psaní slov s písmenkem p- str. 34- celá+ 35/4 řádky
 • video k psaní slov s písmenkem p https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

 

PRV-lidské tělo

 • části těla opakování
 • video části těla
 • péče o tělo- povídání+ PS str. 40- celá
 • týmová hra- skládání lidské kostry- puzzle

 • písanka- str. 35- řádky s obrázky- slova napsat 2x
 • čtení MS- str. 54

24.1.2024

ČJ-nácvik čtení a psaní

 • diktát slov hůlkovým písmem- všechny děti chválím 🙂
 • interaktivní cvičení- obrázek- první písmenko, první slabika
 • S- str. 43/ cv3,4,5- samostatná práce
 • S- str. 44- celá- společná práce
 • při čtení si vysvětlujeme významy některých neznámých slov- např. šosy, šeky, tuší, šok, šálek, roleta, roláda, rýsuje……
 • písanka str.- 32- dokončení- k obrázkům píšeme pouze 1. písmenko
 • písanka str. 33- celá- k obrázkům píšeme 1. slabiku- při psaní doma dbáme na rozcvičení rukou, správný sed, úchop a správný postup psaní písmenka a napojení

Video k psaní p

M– sčítání v oboru čísel 0-8

 • matematická rozcvička- kartičky
 • pětiminutovka: + a – do 7- děti nesou domů ukázat- všichni mají 1
 • PS str. 27- celá
 • MM- str. 35/3
 • interaktivní cvičení- animace autobus

PRV– lidské tělo

 • PS str. 39
 • ukázky modelů- kostra, torzo
 • téma děti velmi zaujalo

 • děti mají domů sluníčkový sešit s diktátem, prosím o podpis
 • čtení- MS- str. 53
 • okopírovaný list- slabiky s písmenkem p- doma můžete trénovat slabiky-pi, pa, pu, pe, po,....

Procvičování psaní psacím písmem: roztočíte kolo a slovo, které vyjde, dítě napíše psacím písmem.

https://wordwall.net/cs/resource/66742583/p%c5%99epis-do-psac%c3%adho-p%c3%adsma-mlaeiu

Matematika procvičování– je sice do 10, ale děti to zvládnou a hlavně je to baví.

https://wordwall.net/cs/resource/67125223/vypo%C4%8D%C3%ADtej-p%C5%99%C3%ADklady-p%C3%AD%C5%A1eme-do-se%C5%A1itu-do-10


23.1.2024

ČJ-vyvození hlásky a písmenka R

 • nácvik na diktát slov-ŠAŠEK, VAŠEK, ŠATY, DÁŠA, ŠÍP,
 • Nové písmenko R- S- str. 42- celá+ 43/ cv. 1,2
 • Písanka- str. 31- celá
 • Nácvik psacího p na tabulku, pak do písanky str.32- pouze 4 řádky

M-sčítání v oboru čísel 0-8

 • rozcvička- Kouzelná matematika- slovní úlohy
 • MM- str. 35/ cv. 1,2
 • PS- str. 25/2,3+ 26/1- 5 řádků
 • práce ve skupinkách
 • pětiminutovka- číselná řada 0-8

 • čtení – MS- str. 51
 • M- PS- str. 26/1- dokončit+ cv. 2 a 3

INFO:

 • Děti dostaly novou přihlášku na školu v přírodě. Termín zůstal stejný, je změna lokality. Mají vloženo v ŽK. Nemocné děti dostanou po návratu do školy.
 • Ve škole se vyskytly vši, prohlížejte dětem preventivně vlasy.
 • Prosím, kdo je nemocný, dodělávejte učivo podle stránek, nepište nic dopředu. Děkuji.
 • Doplňte dětem lepidla, fixy na tabulku. Na tabulku píšeme každou hodinu ČJ a často i o matematice. Pokud děti nemají pomůcky, komplikuje to práci celé třídě. Děkuji.

22.1.2024

ČJ– nácvik čtení a psaní

 • trénink přepisu slov z tiskacího na psací písmo
 • S- str.40+41- celá
 • Písanka str. 29+30- celá
 • práce ve dvojicích

M– počet 8, porovnávání čísel

 • rozcvička- slovní úlohy
 • PS- str. 24- celá+ 25/1
 • MM- str. 34- celá
 • práce ve dvojicích

AJ (Tománková) – Srovnávací test, opakování slovní zásoby, hra Saimon said, PS str. 17 celá – stále opakovat slovní zásobu. Příští hodinu začneme zvířata z farmy.

 • čtení- MS- str. 49
 • AJ na 29.1. PS str. 16 (obě skupiny)

INFO:

 • Dnes děti dostaly novou přihlášku na školu v přírodě. Termín zůstal stejný, je změna lokality. Mají vloženo v ŽK. Nemocné děti dostanou po návratu do školy.
 • Ve škole se vyskytly vši, prohlížejte dětem preventivně vlasy.
 • Dnes chybělo 13 žáků.

19.1.2024

ČJ– čtení slov s písmenkem Š, psaní s

 • tabulka- opakování všech probraných psacích písmen
 • písanka- str. 28- dokončení
 • čtení- okopírovaný list+ odpovědi na otázky k textu
 • opakování psacích písmen do sešitu ve škole
 • interaktivní cvičení+ společné čtení

M– vyvození počtu a číslice 8, slovní úlohy

 • rozcvička-3 slovní úlohy-znázornění, výpočet, výsledek, odpověď celou větou
 • PS- str. 22+23- celá

 • S- str. 40/2,3,4
 • čtení- MS- str. 47,48
 • psaní- okopírovaný list- psaní slov PSACÍM PÍSMEM- nemocné děti také zkusí napsat- máma, malá, milá, máme, láme, lama, malé, malí, lámu, mele, mimi, moli, lomí, limo
 • písanky vracím po kontrole, u velkého počtu dětí už vidím zlepšení 🙂
 • Upozorňuji na velkou nemocnost u nás ve třídě, dnes chybělo 11 žáků.

18.1.2024

ČJ– vyvození hlásky a písmenka Š

 • slovní fotbal
 • MS- čtení- str. 44,45
 • S- str. 38- celá+ 39- celá
 • písanka- str. 26- dokončení stránky+ 27-2 řádky, str. 28- 5 řádků-nácvik psaní písmenka s
 • interaktivní cvičení- první písmenko ve slově, společné hlasité čtení 
 • týmová práce- čtecí domino

PRV-Spolužáci

 • debata o tom- Kdo je můj kamarád, jak poznat dobrého kamaráda, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi
 • PS str. 38- celá

 • čtení – MS- str. 46
 • psaní- písanka- str. 27- 6 řádků s obrázky- napsat ke každému obrázku vhodné slovo- lama, mimi, limo, máma, mele, láme- psacím písmem, stačí napsat 1x krásně
 • písanky budu zítra vybírat

17.1.2024

ČJ-písmenko K- čtení slabik, slov, vět+ psaní písmenka o

 • diktát slabik a slov- psací písmo
 • S- str. 37- celá
 • písanka- str. 25- celá
 • Interaktivní cvičení- skládání slov z písmen, slabik
 • skupinová práce- běhací čtení
 • křížovka

M- nakupování, dopočítávání

 • matematická rozcvička- kartičky
 • pětiminutovka- + a – do 7
 • PS- nakupování u Matýska- str. 21
 • MM- str. 32/2
 • týmová práce- rozklad čísel

PRV- zima

 • dokončení projektu ZIMA- práce ve skupinách
 • prezentace jednotlivých skupin

 • M- okopírovaný list- matematická omalovánka
 • čtení – MS- str. 44
 • písanka str. 25- poslední řádek+ str. 26- 5 řádek

16.1.2023

ČJ-písmenko K- čtení slabik, slov, vět+ psaní písmenka o

 • nácvik na diktát psacího písma
 • S- str. 35- celá+ 36/2,4
 • písanka- str. 24/6 řádků
 • PL- vymalovánka podle písmenek
 • skupinová práce- přiřazování slov k obrázkům
 • intraktivní cvičení- skládání slov podle obrázku

M– početní pyramidy, dopočítávání do 7

 • pětiminutovka + a – do 7
 • kontrola DÚ
 • PS str. 20- celá
 • skupinová práce- řetězové příklady

 • čtení- S- str. 36/1,3
 • písanka- str. 24- dopsat stránku
 • MM- str. 33/1
 • dobrovolný úkol-procvičování psacího písma na zítřejší diktát-např. le, lá, má, me, máma, mimi, lama, mele

INFO:

 • Doplňte dětem fixy na stírací tabulku a lepidla
 • Nedokončujte s dětmi cvičení v MM str. 33/ cv.2- 3. sloupeček.

15.1.2024

ČJ-nácvik čtení trojslabičných slov, nácvik psaní, nové písmenko K

 • tvoření vět na daná slova
 • S- str. 33– celá
 • S- str. 34- celá- nové písmenko K
 • písanka- str. 22- dokončení, str. 23- celá
 • MS- str. 40

M- slovní úlohy, + a – do 7

 • MM- str. 33/2- 1. sloupeček na známku- prosím nedodělávat doma toto cvičení
 • PS- str. 19/ 2,3,4
 • skupinová práce- slovní úloha
 • práce s kartičkami- řešení slovních úloh

AJ-  dnes obě skupiny suplovaná hodina

 • použití slovíček malý, velký, nový, starý
 •  slovní spojení např. stará panenka, malý míč, atd.

 • čtení- MS- str. 41
 • M- PS str. 19/1
 • písanka- dokončit str. 23, kdo nestihl

12.1.2024

ČJ-čtení s porozuměním

 • rozcvička- vymýšlení vět na určité slovo
 • S- str. 32- celá
 • interaktivní cvičení- společné čtení
 • otázky k přečtenému textu
 • nácvik psaní slov- písanka- str. 22- 2 řádky

M- odčítání v oboru čísel 0-7

 • hra na učitele- děti vymýšlí slovní úlohu pro spolužáky a kontrolují správnost výpočtu.
 • PS- str. 18- celá
 • matematická vymalovánka

 • čtení- str. 39
 • psaní – děti dostaly okopírovaný list
 • M- MM- str. 31/3+32/1
 • Písanky mám u sebe

11.1.2024

ČJ– nácvik čtení a psaní- procvičování

 • opakování všech básniček na písmenka
 • S- str. 30/cv. 4,5+ str. 31/ celá
 • interaktivní cvičení- společné čtení slabik a slov+ sestavování slov z písmenek
 • MS- čtení str. 36+37
 • Písanka- str. 20- dokončení
 • Písanka str. 21- řádky s obrázky- výukové video+ psaní SLABIK

PRV– opakování ZIMA

 • PS- str. 37- celá- na známku

 • čtení- MS- str. 38
 • Písanka- str. 21- 4 řádky napsat slabiku psacím písmem- napiš slabiku pouze jednou.
 • zítra je výuka beze změny podle rozvrhu

INFO:

 • zítra budu vybírat písanky, dětem dám v pondělí
 • video se správným postupem psaní a- některé děti mají ještě problém i s připojením a např. ve slabice ma, la…..

10.1.2024

ČJ-nácvik čtení a psaní

 • diktát slov- hůlkové písmo
 • S- str. 28/4+29- celá
 • S- str. 30-cv. 1,2
 • písanka- str. 19- napojení písmenka a- dokončení stránky

M- odčítání v oboru čísel 0-7

 • práce v týmech- slovní úloha
 • samostatná práce- vymysli slovní úlohu pro kamarády
 • PS str. 17/1- 3 úlohy
 • MM- str. 31/1,2
 • pětiminutovka- sčítání a odčítání 0-5. Hodnocení: 0 chyb-1 chyba-1, 2 a 3 chyby -2.

PRV- Zima

 • projekt ZIMA- týmová práce, zítra budeme dokončovat a prezentovat

 • dnes děti mají domů k nahlédnutí sešit se sluníčkem, kam psaly diktát, prosím o podpis a zítra přinést do školy zpět.
 • čtení- MS- str. 36- celá
 • M- PS- str. 17- dokončit cv. 1+cv.2
 • písanka- str. 20- 3 řádky- napsat 1. slabiku

INFO:

Zítra děti čeká program s policií- ukázka výstroje+ policejní vozidlo.

Děti si donesou penál, pomůcky na ČJ a PRV, svačinu, pití.


9.1.2024

ČJ-Čtení, nácvik psaní

 • S- str. 28/1,2+29/1- pouze čtení
 • nácvik na diktát slov
 • písanka- str. 18- dokončení+ str. 19- 2 řádky- budeme dokončovat zítra
 • týmová hra- pojmenuj obrázek, zapiš 1. slabiku
 • opakování psacích písmenek

M-sčítání v oboru čísel 0-7, úloha- autobus

 • slovní úloha na tabuli- čtení malých tiskacích písmen, znázornění, výpočet, ústní odpověď
 • PS- str. 16- celá
 • MM- str. 30/ cv. 1,2
 • skupinová práce, tvoření příkladů+ výpočet

 • čtení- S- str. 29/1+ doplnit větu
 • ČJ-S-str. 28/3- cv. 4 zítra doděláme ve škole
 • M-MM- str. 30/ cv. 3
 • Zítra na prvouku si děti mohou přinést FIXY

8.1.2024

ČJ– čtení, psaní

 • S- str. 26+27- celá
 • písanka str. 18/5 řádků
 • PL- nácvik psaní psacího a
 • nácvik přepisu slabik na tabulku

M- sčítání v oboru čísel 0-7

 • PS str. 15- celá
 • MM- str. 30
 • týmová práce

AJ – použití slovíček malý, velký, nový, starý
– slovní spojení např. stará panenka, malý míč, atd.
– PS str. 14 – hledání rozdílů a využití nových slovíček

 • čtení- MS- str. 35

Info:

 • Dnes si děti zahrály na řemesla-opracovávaly dřevo a viděly i soustružení dřeva. Program se jim moc líbil.
 • Ve čtvrtek- 11.1. máme opět program s Policií ČR- tentokrát na téma: Bezpečná cesta do školy. Budeme mít pouze ČJ a PRV.

5.1.2024

ČJ– čtení a psaní

 • čtení na známku- MS- str. 32,33
 • písanka str. 17- dokončení

M- porovnávání čísel 0-7

 • pětiminutovka
 • PS str. 14- celá
 • MM- str. 28/1
 • Psaní číslice 7

 • čtení- MS- str. 34
 • M- MM- str. 29- celá
 • psaní- vybraní žáci

INFO:

 • Moc chválím všechny žáky, kteří včera dostali psaní navíc
 • Program s Policií ČR se dětem moc líbil, měly spoustu dotazů
 • v pondělí 8.1.-DÍLNIČKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ – PRÁCE SE DŘEVEM A UKÁZKY SOUSTRUŽENÍ DŘEVA- hrazeno z OP JAK
 • V pondělí 8.1. od 17 hodin se konají třídní schůzky

4.1.2024

ČJ-nácvik čtení slov s písmenkem Z, nácvik psacího písma

 • tabulka- opakování psacích písmenek+ vysvětlení chyb při psaní
 • rozcvičení prstů, rukou, paží
 • psaní do písanky- str. 16- dokončení stránky+ str. 17-5 řádků- nedopisujte doma, budeme dodělávat zítra ve škole
 • S- str. 25- celá
 • MS- čtení str. 32,33
 • vyhodnocení čtenářské výzvy

PRV– zvířata v zimě

 • opakování tématu ZIMA
 • výukové video- zimní sporty+ bezpečnost při zimních sportech
 • PS- str. 36- pouze vybarvení obrázku+ lepení zvířátek

 • čtení MS- str. 33
 • PRV- str. 36- vybarvit obrázek, kdo nestihl ve škole-ZÍTRA DONÉST- je to na 1 do ŽK
 • psaní- vybraní žáci dostali okopírovaný list na procvičení psaní- viz včerejší informace v Bakalářích
 • kdo neměl čtenářskou výzvu, donese zítra
 • zítra si děti donesou pomůcky na ČJ i M, i když 1. hodinu je program s policií

INFO:

 • v pátek 5.1.– preventivní program PČR
 • v pondělí 8.1.-DÍLNIČKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ – PRÁCE SE DŘEVEM A UKÁZKY SOUSTRUŽENÍ DŘEVA- hrazeno z OP JAK
 • V pondělí 8.1. od 17 hodin se konají třídní schůzky

3.1.2024

ČJ– vyvození hlásky a písmenka Z

 • opakování psacích písmen na tabulku
 • opakování čtení+ práce s textem
 • S- str. 24- celá
 • Písanka str. 16- 4 řádky- písanku jsem vybrala ke kontrole
 • MS- str. 30+31

M– řešení slovních úloh

 • rozcvička s kartičkami
 • PS- str. 11- celá- slovní úlohy
 • PS- str. 13-celá- samostatná práce

PRV– Vánoce u nás doma

 • opakování- zima- zimní měsíce, svátky tradice, advent
 • Vánoce u nás doma- vypravování

 • čtení- MS- str. 32
 • M- PS str. 13- kdo nedokončil. dodělá+ někteří nemají hotov DÚ z prosince PS- str. 10- nakupování, prosím dokončit..
 • Zítra donést čtenářskou výzvu za prosinec- budeme vyhodnocovat a dám dětem novou na leden
 • Přinést úbor na TV, kdo si odnesl vyprat

INFO:

 • v pátek 5.1.– preventivní program PČR
 • v pondělí 8.1.-DÍLNIČKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ – PRÁCE SE DŘEVEM A UKÁZKY SOUSTRUŽENÍ DŘEVA- hrazeno z OP JAK
 • V pondělí 8.1. od 17 hodin se konají třídní schůzky

20.12.2023

Vážení rodiče, milé děti,

přeji Vám krásné vánoční svátky, dětem hodně dárků pod stromečkem. Do nového roku 2024 přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Moc mě mrzí, že jsem nemohla předvánoční období být ve škole a užít si společně s Vašimi dětmi. Tímto bych chtěla moc poděkovat naší skvělé paní asistentce Terezce, která vše zajistila a zvládla na výbornou. Ve škole se sejdeme po prázdninách VE STŘEDU 3. 1. 2024 a výuka už bude probíhat normálně podle rozvrhu. Děkuji moc všem rodičům za spolupráci a podporu, moc si toho vážím.

Krásné Vánoce!

Závěsná dřevěná cedule, Veselé Vánoce, 35 x 22 x 2cm | Z naší Kredence

 


19.12.2023

První dvě hodiny jsme měli připravený program od třídy 6.B. Děti vyráběly, měly vánoční kvíz a zpívaly koledy.

 

Zítra nás čeká ve třídě vánoční besídka s tombolou. Moc Vám děkuji za donesené dárečky do tomboly.

Děti si mohou zítra vzít s sebou trošku cukroví, ovoce nebo nějaké občerstvení, abychom si tu mohli udělat malou hostinu a společnou ochutnávku. 

Děti si také mohou přinést nějaké společenské hry. Zkrátka cokoliv, aby zítra měly krásný den. 🙂

Zazpíváme si koledy, rozbalíme dárečky, ochutnáme cukroví a možná bude čas na hry a nějakou pohádku.

 

S sebou si děti opět vezmou: svačinu, pití, penál, družinový sešit. 

 

Děti dnes dostaly složku s vytištěnými pracovními listy na vánoční prázdniny. Mohou tak procvičovat čtení a plnit čtenářskou výzvu a nemusejí jen dokola číst MS. Ke čtení jsem okopírovala i 2 stránky z písanky, aby mohly procvičovat i psaní. Nemocným dětem můžete zítra vyzvednout složku ve vrátnici. Jedná se o dobrovolný DÚ, ale doporučuji jako formu procvičování. V lednu prosím přinést složku zpět do školy, budeme s tím pracovat. Děkuji.

 

INFO:

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou – vyučování končí ve 11:30 a děti odchází na oběd.

21. a 22. 12. Ředitelské volno


18.12.2023

Dnešní den byl věnovaný společnému projektovému dni s třídou 1.A. Při úvodní hodině se děti dozvěděly něco o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové. Podívali jsme se na knížky s jejími ilustracemi. Děti si vybarvily jednu z nich a podívali jsme se na pohádku O jabloňce a večerníček Domeček u tří koťátek.

O jabloňce (youtube.com)

Domeček u tří koťátek 01 Jak se koťátka stěhovala (youtube.com)

Druhou hodinu byl společný tělocvik, kdy třídy změřily síly proti sobě. Po rozehřívací koulovačce jsme měli společnou rozcvičku a potom následoval štafetový závod.

Po svačinové přestávce jsme se společně přesunuli na Chvalský zámek na výstavu Heleny Zmatlíkové, kterou si děti moc užily.

Poslední hodina byla „vánoční“ angličtina. Zazpívali jsme si několik vánočních písniček a podívali se na Pepa Pig o Vánocích.

 

 

– prosím procvičovat čtení, možno číst S- do str. 23 a MS do str. 29, aby si děti mohly odškrtávat čtenářskou výzvu 🙂

 

INFO:

Zítra tj. úterý 19.12. nás čeká Projektový den – Vánoce.

Děti si s sebou vezmou: pití, svačinu, penál, nůžky, lepidlo, ŽK a družinový sešit.

Vyučování končí v 11:40 a děti už budou po obědě.

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno


15.12.2023

ČJ– čtení vět, práce s textem

 • Rozcvička na mazací tabulku: diktát slov: LEPÍ,NESE,VÍTÁ, NOVÁ, VOSA
 • Slabikář- str. 23/1+ interaktivní cvičení- dole u cv. 1- porozumění textu
 • Písanka- str. 15- celá- u obrázků píšeme počáteční slabiku

M- počet 7, číslice 7

 • Rozcvička s kartičkami-  příklady na + a – do 6
 • Velký PS- str. 12- celá- společná práce
 • SAMOSTATNÁ PRÁCE- malý PS- str. 28/ cv. 2

 • dopsat písanku str. 15
 •  čtení- MS- str. 29
 • M- PS- str. 10-celá- nakupování

Všem děkuji za podporu naší třídy ve sběrové soutěži- naše třída donesla 362 kg.

INFO:

 • v pondělí 18.12. budou mít děti společný projektový den s 1.A. Děti si donesou pouze penál, PS na angličtinu, svačinu, pití a drobné kapesné ( půjdeme na Chvalský zámek na výstavu)

PROGRAM PROJEKTOVÉHO DNE:

 • seznámení s ilustrátorkou Helenou Zmatlíkovou+ ukázka knížek
 • TV- závody obou tříd
 • 10:15- návštěva výstavy na Chvalském zámku
 • týmové aktivity ve třídě
 • 5.hodina- angličtina

Informace o organizaci programu na úterý a středu sem zapíši v pondělí.

Děkuji za spolupráci a přeji krásný adventní víkend.

 


14.12.2023

ČJ– čtení slov a vět s písmenkem V

 • Tabulka- procvičování psacího písma- slabiky- li, le, lu
 • MS- str. 28,29- čtení
 • Písanka- str. 14- celá
 • Pracovní list- co do řady nepatří

PRV– Vánoce

 • PS str. 33- pohádky, básničky- podle obrázků
 • PS str. 34- vybarvit stromeček+ nakreslit do dárků, co bych si přál

 • čtení MS- str. 29

INFO K PŘÍŠTÍMU TÝDNU:

 • 18.12.- společný projekt s 1.A- návštěva výstavy na Chvalském zámku, sportovní soutěž- PODROBNOU INFORMACI NAPÍŠI ZÍTRA.
 • 19.12- projektový den Vánoce- společně s 6.B
 • 20.12.- Vánoční dopoledne- vánoční tombola ve třídě
 • 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna
 • 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna

13.12.2023

ČJ– slova a věty s písmenkem V+ nácvik psaní

 • rozcvička na tabulku-  slova: SOVA, VOSA, VATA, VANA, IVA, EVA
 • čtení- MS- str. 26, 27
 • psaní- písanka- str. 13- 4 řádky- rozcvičit ruce, správný úchop a sed
 • Tabulka- procvičení psacích písmen- e,í,ů,l,é,m
 • Slabikář- opakujeme básničku na písmenko V
 • Slabikář- str. 22- celá+  interaktivní cvičení na porozumění textu

 M– sčítání a odčítání v oboru čísel 0-6

 • Rozcvička- kartičky- příklady s čísly 0-6
 • PS str. 9/ cv. 1,2- společně
 • cv.3- ústně
 • cv.4- vybarvování
 • MM- str. 27/ 1- samostatná práce

 PRV– téma- Vánoce

 • PS- str. 32- vypravování o Vánocích podle obrázků+ poslední vybarvit
 • PS str. 33- poznávání pohádek a písniček+ malování

 • písanka – str. 13- zbylé 4 řádky
 • čtení- MS- str. 28
 • M-MM- str. 27/2

INFO:

 • 14. 12Vánoční tvořivé dílny – od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce! Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.
 • 14. 12. Sběr starého papíru- odevzdaný sběr pošlete po dětech na lístečku nebo SMS. Děkuji.

12.12.2023

ČJ

 • Tabulka- opakování PSACÍCH PÍSMEN-e, l,u, ú,i
 • Slabikář- str. 21- celá
 • MS- str- 22- čtení
 • Opakujeme básničky na písmenka- V,N,Y,J,T
 • Písanka str. 12- dokončit 3 řádky
 • Čtení- MS- str. 23
 • DÚ- písanka str. 12- poslední 3 řádky
 • Čtení- MS- str- 24+25

M

 • Rozcvička- kartičky- ukazovat výsledky
 • PS- str. 7/cv1- dokončení
 • PS str. 8- cv. 2,3,4- společně+ cv 1 – samostatně

 • DÚ- písanka str. 12- poslední 3 řádky
 • Čtení- MS- str- 24+25
 • MM- str. 26/cv. 2

INFO:

 • 14. 12Vánoční tvořivé dílny – od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce! Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.
 • 14. 12. Sběr starého papíru- odevzdaný sběr pošlete po dětech na lístečku nebo SMS. Děkuji.

11.12.2023

ČJ- vyvození hlásky a písmenka V

 • tabulka- nácvik slov na diktát-NESE, NOTA, SENO, PÁN, PALETA
 • S- str. 20- celá
 • nová básnička k písmenku V
 • písanka str. 10- dokončení+ str. 11- 5 řádek
 • MS- str. 21- čtení

M-odčítání v oboru čísel 0-6

 • rozcvička- kartičky
 • PS- str. 7/cv. 2,3,4
 • MM- str. 26/1
 • skupinová práce- tvoření příkladů podle obrázků+ výpočet

 • čtení- MS- str. 22
 • písanka- str. 11- 3 řádky

Akce do konce roku 2023:

 • 14. 12Vánoční tvořivé dílny – od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce! Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.
 • 14. 12. Sběr starého papíru
 • 18.12.- společný projekt s 1.A- návštěva výstavy na Chvalském zámku, sportovní soutěž
 • 19.12- projektový den Vánoce- společně s 6.B
 • 20.12.- Vánoční dopoledne- vánoční tombola ve třídě
 • 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna
 • 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna

8.12.2023

ČJ– čtení s porozuměním

 • tabulka- nácvik na diktát PSACÍCH písmen- i,í e,é,u,ů,ú,l
 • S- str. 19- čtení textu+ úkoly k porozumění
 • písanka- str. 10- pouze 3 řádky

M- odčítání v oboru čísel 0-6+ slovní úlohy

 • rozcvička na www.skolakov.eu
 • PS str. 5/3,4+ str. 6- celá
 • skupinová práce- běhací počítání

 • písanka- str. 9- dokončit stránku
 • čtení- MS- str. 19+20
 • M- PS str. 5- dokončí, kdo nestihl

Akce do konce roku 2023:

 • 14. 12Vánoční tvořivé dílny – od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce! Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.
 • 14. 12. Sběr starého papíru
 • 18.12.- společný projekt s 1.A- návštěva výstavy na Chvalském zámku, sportovní soutěž
 • 19.12- projektový den Vánoce- společně s 6.B
 • 20.12.- Vánoční dopoledne- vánoční tombola ve třídě
 • 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna
 • 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna

 


7.12.2023

ČJ– slabiky a slova s písmenkem N

 • diktát slov
 • S- str. 18- celá
 • čtení textu+ otázky k porozumění
 • skupinová práce- první písmenko ve slově
 • písanka str. 8- dokončení+ str. 9-1. řádek

PRV-Zima

 • PS- str. 30
 • úkoly z adventního kalendáře

 • čtení- děti mají vlepený ve velkém slabikáři na deskách list- čteme 1. odstavec
 • písanka- str. 9- 3 zeleně vyznačené řádky
 • do 12.12. děti nosí dárečky do tomboly- info jsem zasílala v listopadu do Bakalářů

Akce v příštím týdnu:

 

 • 14. 12Vánoční tvořivé dílny – od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce! Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.
 • 14. 12. Sběr starého papíru- podpořte opět naši třídu

Děkuji všem za donesené drobné dárečky na odměny a na vánoční výzdobu třídy.


6.12.2023

ČJ- procvičování čtení, nácvik psaní psacího l

 • tabulka- procvičování slabik a slov podle obrázků na tabuli
 • interaktivní cvičení- první písmenko ve slově
 • básničky k písmenkům- opakování
 • MS- čtení str. 17
 • S- str. 17- celá
 • písanka- str. 8- pouze 4 řádky
 • skupinová práce- první slabika ve slovech

M– sčítání a odčítání v oboru čísel 0-6

 • práce s kartičkami- sestavujeme příklad podle slovní úlohy, formulujeme odpověď celou větou
 • PS- str. 4/ cv.2+ str. 5/ cv. 1
 • MM- str. 25/2,3

PRV– zima

 • co se děje v přírodě v zimě
 • PS str. 28+29
 • výuková videa

 • čtení – MS- str. 18
 • Písanka str. 8- pouze 2 označené řádky- děti si je značí zeleným puntíkem, nepište více řádků
 • M- na pátek- MM- str. 26/ cv. 3- číselná osa

INFO:

 • zítra jsou Srdíčkové dny- sbírka Život dětem
 • 14. 12Vánoční tvořivé dílny – od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce! Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.
 • 14. 12. Sběr starého papíru
 • 18.12.- společný program s 1.A
 • 19.12- projektový den Vánoce- společně s 6.B
 • 20.12.- Vánoční dopoledne- tombola
 • 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna
 • 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna

5.12.2023

Dnes v 8 hodin navštívil naši třídu Mikuláš s anděly a partou čertů. Zjistil, že u nás občas někdo malinko zlobí, ale určitě to napraví.

Pak jsme si konečně užili divadlo. Musím děti pochválit za chování v autobuse i v divadle.

Poslední hodinu děti čekal tělocvik.

 • čtení, děti si mohou vybrat ke čtení cokoliv z MS až do strany 17
 • zítra se opět učíme podle rozvrhu

INFO:

 • zítra jsou Srdíčkové dny- sbírka Život dětem
 • 14. 12Vánoční tvořivé dílny – od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce! Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.
 • 14. 12. Sběr starého papíru
 • 21. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna
 • 22. 12. Ředitelské volno – školní družina bude pro nutné případy zajištěna

 


4.42.2023

ČJ-vyvození hlásky a písmenka N

 • S- str. 16
 • písanka str. 6- celá+str.7- 3 řádky

AJ– obě skupiny

 • opakování slovní zásoby
 • anglická pohádka

HV– vánoční koledy

 • vyhodnocení skupinové práce
 • losování nových týmů

 • čtení MS- str. 17
 • písanka- str. 7- dokončení

INFO:

 • Omlouvám se, ale dnes z důvodu komunikační chyby nebylo divadlo. Na divadelní představení půjdeme zítra. Děti si přinesou pouze penál a svačinu, protože po návratu z divadla bude TV.
 • Prosím o včasný příchod do školy- v 7:50 by měly děti být ve třídě. Děkuji.
 • Ve škole se vyskytly vši, prohlížejte dětem každý den vlasy.

 


1.12.2023

ČJ-nácvik čtení a psaní

 • tabulka- samostatné psaní slov
 • S- str. 14/ cv. 4+ str. 15/ cv.1
 • písanka- str.6- písmenko e- pouze 3 řádky- nepište více
 • vyhodnocení čtenářské výzvy- děti moc chválím– děti dostaly novou čtenářskou výzvu na prosinec

M- sčítání v oboru čísel 0-6

 • rozcvička- kartičky
 • MM- str. 24/ cv. 4+ 25/1- na známky- všichni mají 1
 • PS- str. 4/ cv.1

VV-čert

 • práce s uhlem+ barevný papír

PČ- sněhové vločky

 • stříhání
 • poslech vánočních písní

 • M- MM- str. 24/1,2,3
 • čtení- MS- str. 16

INFO:

 • Děkujeme paní Neumannové za krásného vánočního skřítka. Ve třídě již zavládla adventní nálada, máme již přichystaný adventní kalendář s úkolem pro každého a malý dáreček. Dnes jsme si vyprávěli o tom, co je advent, děti si chystaly dopis Ježíškovi. V pondělí budeme vyhodnocovat soutěž týmů a tvořit týmy nové.
 • V pondělí jdeme do divadla, má být chladno, půjdeme na zastávku a pojedeme MHD. Dejte dětem vhodné oblečení ( ne tepláky) a zároveň nezapomeňte čepici apod. Dnes jsme si povídali o tom, jak se chováme v autobuse, v divadle. Děti si přinesou pouze penál, ŽK a věci na ČJ- písanku mají ve škole ke kontrole.
 • V úterý nás navštíví 1. hodinu Mikuláš s anděly a čertíky. Máme nachystané 3 básničky. Nemusíte mít obavy, nepůjde o žádné velké strašení:)

30.11.2023

ČJ-Čtení slabik a slov s písmenkem Y, nácvik psaní

 • běhací diktát slov- na mazací tabulku
 • S- str. 13/cv. 4+ 15/ cv. 1,2,3- cv. 4 uděláme zítra
 • Písanka- str. 5- 5 řádků
 • vymýšlíme slova z probraných písmenek
 • procvičujeme i malá tiskací písmenka

PRV- zima- Mikuláš

 • výuková videa- sv. Mikuláš
 • opakování básniček z družiny k Mikuláši
 • PS str. 31- celá

 

 • písanka- str. 5- 3 řádky- děti píší první písmenko z názvu obrázku. Pravidla pro psaní v písance: negumujeme, nepovedené písmenko podtrhneme a  povedené dáme do zeleného kroužku.
 • čtení- MS- str. 15
 • Zítra donést čtenářskou výzvu na listopad- budeme vyhodnocovat ( nepřítomní žáci donesou při návratu do školy)- děti dostanou novou výzvu na prosinec

INFO:

 • Kupte dětem lepidlo, některé děti nemají
 • v pondělí pojedeme do divadla HP na Příběhy včelích medvídků, nic neplatíte- bude hrazeno z OP JAK- prosím o vhodné oblečení, učíme se, jak se chováme v divadle….
 • Děti už mohou nosit dárky do vánoční tomboly.
 • Děkuji paní Mýtinové za krásný adventní věnec a všem rodičům za drobné dárky na odměny pro děti.
 • Dnes dostaly 3 děti zpět sešit s uvolňovacími cviky, protože jim chybí několik řádků psaní, číslic nebo DÚ- je nutné doplnit a přinést do školy
 • Co se týká psaní perem, bližší informace pošlu do Bakalářů. Pero nyní nekupujte. Děkuji za spolupráci.

 


29.11.2023

ČJ- čtení slabik a slov s písmenkem Y

 • psaní slabik na tabulku podle obrázku
 • práce ve dvojicích- vymyslet a napsat co nejvíce slov z daných písmenek- dětem se práce moc dařila
 • S- str. 13/ 1,2,3- čtení s předložkou U+ čtení s porozuměním
 • MS- čtení – str. 13
 • písanka- str. 3- dopisování písmenka i

M– porovnávání čísel, slovní úlohy

 • matematická rozcvička na mazací tabulky
 • PS str. 2/ cv. 1,2,3,4+ str. 3- celá

 • čtení- MS- str. 14
 • písanka- str. 3, kdo nemá dokončenou
 • M- PS- str. 2/ cv. 5

INFO:

 • uvolňovací cviky jsem vybrala ke kontrole 
 • Kupte dětem lepidlo, dnes cca 10 dětí nemělo lepidlo
 • v pondělí pojedeme do divadla HP na Příběhy včelích medvídků, nic neplatíte- bude hrazeno z OP JAK- prosím o vhodné oblečení, učíme se, jak se chováme v divadle….
 • Děti už mohou nosit dárky do vánoční tomboly.

28.11.2023

ČJ– vyvození hlásky a písmenka Y

 • Rozcvička- tabulka-  slabiky- MA, LÉ, JO, TE, a slova: SAM, PES, LES, ÁJA
 • NOVÉ PÍSMENKO Y
 • SLABIKÁŘ- str. 12- cv. 1- naučit básničku, červeně zakroužkovat velké Y, modře malé y + Cv. 2,3,4,5
 • Čtení– MS- str. 12
 • PSANÍ- písanka str. 4- cca 4 řádky

M-číslice a počet 6- nový PS

 

 •  rozcvička- příklady- kartičky
 •   NOVÝ PRACOVNÍ SEŠIT-str. 1,2- celá- psaní čísla 6
 • uvolňovací cviky- psaní č. 6 – 4 řádky

 • písanka str. 4- dopsat stránku
 • čtení- MS- str. 13
 • uvolňovací cviky z druhé strany- dopsat stánku s číslicí 6

27.11.2023

AJ (obě skupiny) – Procvičujeme slovní zásobu – hračky

 • učíme se písničku na hračky
 • opakujeme slovíčka
 • děti dostaly obrázkový slovník
 • hra Saimon said

ČJ- procvičování slabik a slov s písmenkem J

 • Tabulka-nácvik na diktát slov- PIJE, JOLA, LIMO, TAJE, JÁSÁ
 • ČTENÍ- MS. Str. 10
 • Opakování básničky na J a T
 • SLABIKÁŘ- str. 10/ cv. 3,4 + str. 11- celá

M-opakování + a – do 5, řetězové příklady

 • matematická rozcvička s kartičkami
 • PS- str. 58+ 59- celá- zítra děti dostanou nový PS z matematiky

 • čtení- MS- str. 12

24.11.2023

ČJ-procvičování slabik a slov s písmenkem J

 • stírací tabulka- trénink psaní slov-POLE, MASO, PÍPÁ, SOLÍ, TETA, JÁMA
 • opakování básniček ke všem písmenkům
 • MS- čtení str. 9,10
 • S- str. 10/ cv. 1,2

M- procvičování + a – do 5, početní pyramidy

 • rozcvička s kartičkami, příklady na sčítání a odčítání v oboru čísel 0-5
 • PS- str. 57- celá
 • MM- str. 22/cv. 3+ str. 23/ cv.2

 • MS- čtení str. 10,11- zapisovat do tabulky- v pátek 1.12. budeme vyhodnocovat čtenářskou výzvu na listopad
 • M-MM- str. 23/cv.3

 


23.11. 2023

ČJ-čtení slabik a slov s písmenkem J

 • S- str. 9/cv. 1,2,3,5
 • MS- čtení str. 7,8
 • tabulka- procvičování slabik a slov

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

PRV- rodina- pohádka

 • čtení- MS- str. 9

 


22.11.2023

ČJ- vyvození hlásky a písmene J

 • nácvik diktátu slov na tabulku
 • diktát slov na známku
 • MA- str. 5,6
 • S- str. 8- celá
 • interaktivní cvičení- počáteční písmenko
 • psaní tiskacího J- školní sešit

M– opakování + a – do 5, dopočítávání

 • rozcvička- kartičky-hra- myslím si číslo, matematické bingo
 • PS- str. 55/1,2- slovní úlohy
 • PS str. 56/ 1,2 a 4- cv. 3 budeme dělat v pátek
 • procvičování na www.skolakov.eu
 • prac. list- sčítání a odčítání do 5

PRV– rodina

 • Kdo je to?- hra na IT- určování osob v rodině podle úvodního textu
 • týmová práce- skládání obrázku

 • čtení- MS- str. 7
 • psaní- písanka str. 3- pouze 4 řádky– přepis z tiskacího i,í na psací i,í
 • M- na pátek donést papírové hodiny- kdo nemá ve škole

INFO- zítra jdeme do knihovny- děti si donesou vše na ČJ a PRV, penál a svačinu + teplé oblečení- pokud nebude pršet půjdeme pěšky.


21.11.2023

ČJ-čtení slabik, slov a vět s písmenkem T

 • tabulka- nácvik na diktát slov
 • kartičky- vyhledávání obrázků
 • mouchy- opakování písmenek
 • MA- čtení- str. 4
 • S- str. 7- celá
 • procvičování psaní psacího i,í do cvičného sešitu
 • interaktivní cvičení- skládání slabik a slov

M- slovní úlohy, opakování učiva

 • rozklad čísel
 • dopočítávání 
 • řešení slovních úloh
 • PS- str. 54- celá+ str. 55/ cv.3- všichni zvládli samostatně a dostávají 1
 • Pracovní list- + a – do 5

 • čtení – MA- str. 5
 • Dnes 5 dětí nemělo hotový domácí úkol. Děti si úkol značí zeleným kolečkem a každý den píši DÚ na stránky, prosím o kontrolu a dopracování.

INFO:

 • čtvrtek 23.11.– půjdeme v 9:30 do knihovny HP na program. Musíme vyrazit už během TV a půjdeme pěšky. Jelikož se má výrazně ochladit, oblečte děti podle počasí ( čepice, rukavice….)

20.11.2023

ČJ- čtení slabik a slov s písmenkem T, nácvik psaní

 • kartičky- vyhledávání slov a obrázků
 • psaní- písanka str. 2- dokončení stránky písanka je u mě ke kontrole
 • S- str. 6/1,2,3
 • MS- str. 2,3
 • IC- skládání slov
 • diktát slov na tabulku
 • skupinová práce- první slabika ve slově

M- sčítání a odčítání do 5, dopočítávání do 5

 • kartičky- skládání příkladu ke slovním úlohám
 • MM- str 22/1, 23/1, 21/3- 3. sloupeček – na známku
 • PS str. 53- celá

AJ (obě skupiny) – opakování slovní zásoby + hračky
– poslech, překlad, ukazování
– PS str. 10

 • M- PS- str. 60- vymalovánka
 • čtení- MS- str. 4
 • ČJ- S- str. 6/ cv.4,5
 • čtvrtek 23.11.- půjdeme v 9:30 do knihovny HP na program 

Moc děkuji paní Malcové za krásné dárečky pro děti, určitě je využijeme.

 


16.11.2023

ČJ– čtení slabik a slov s písmenkem T, nácvik psaní

 • kartičky- k obrázku hledáme slova
 • nácvik psaní slov na mazací tabulku
 • S- str. 5/ cv. 1,2,3
 • MS- čtení str. 1- dětem to moc šlo
 • písanka str. 2- pouze 4 řádky. 
 • pracovní list

PRV– moje oblíbená hračka

 • vypravování dětí o oblíbené hračce- dětem se moc líbilo

 • S- str. 5/ cv.4- nakreslit
 • čtení- MS str. 2+3-nezapomeňte vyznačit do čtenářské výzvy
 •  Nepište doma do sešitů ani do písanky více a ani nedopisujte stránku, budeme pokračovat ve škole. Pokud chcete trénovat psaní doma, použijte sešity, které děti dostaly 1. den ve škole- je to č. 512 s pomocnými linkami.

INFO:

 • pátek 17.11.-volno- státní svátek
 • čtvrtek 23.11.- půjdeme v 9:30 do knihovny HP na program 

Přeji krásný prodloužený víkend. IF


15.11.2023

ČJ– vyvození hlásky a písmenka T

 • kartičky- hledáme dvojice- obrázek+ slabika
 • čtení MA- str. 39+40- malá tiskací písmenka
 • S- str. 4-celá+ nová básnička 
 • písanka- str. 1-2.,3.,4. řádek
 • pracovní list- čtení slabik s malými písmenky+ přiřazení k obrázku

M– početní pyramidy, autobus, nakupování

 • počítání na známku- MM- str. 21/3- 2. sloupeček
 • kartičky- matematická rozcvička
 • PS- str. 52/ cv. 2,3
 • pracovní list- sčítání a odčítání v oboru čísel 0-5- společná kontrola

PRV– rodina

 • IT- www.skolasnadhledem.cz- činnosti v rodině- co doma děláme společně, jak trávíme volný čas, jak doma pomáhám
 • PS str. 25/ a),b)
 • týmová práce- skládání obrázku

 • PRV- PS str. 25- dole- úkol s kašpárkem- děti si přinesou svoji oblíbenou hračku a poví o ní 3-4 věty
 • M- na pondělí- PS str. 52/1
 • čtení- Malý slabikář (MS)- dnes děti dostaly- STR. 1- CELÁ
 • písanka- str. 1- dokončit stránku. Na poslední řádek napsat to, co dítěti na předchozích řádcích nešlo. Dbáme na správné sezení a úchop tužky- viz obrázky na vnitřní straně obálky písanky.
 • Děti dostaly dnes kartičky se slovy a obrázky, prosím rozstříhat, podepsat , vložit do obálky a přinést do školy
 • děti nesou domů k podpisu sešit s diktátem slov- děti moc chválím

INFO:

 • pátek 17.11.-volno- státní svátek
 • čtvrtek 23.11.- půjdeme v 9:30 do knihovny HP na program 

14.11.2023

ČJ-čtení slov a vět, diktát slov

 • diktát slov- zítra pošlu ke kontrole
 • MA- čtení na známku str. 38
 • písanka str. 1- pouze 1. řádek, zítra budeme pokračovat
 • Slabikář( S)- str. 3- celá

M– sčítání a odčítání do 5, rozklad a sklad čísel

 • pětiminutovka ( každý má tolik času, kolik potřebuje)-MM- str. 21/3- 1. sloupeček
 • PS- str. 50- celá+51/cv. 1
 • kartičky- počítáme na rychlost
 • slovní úlohy na tabuli- výpočet, odpověď celou větou

 • M- MM- str. 22/ cv. 2
 • čtení- MA- str. 40

INFO:

 • dnes děti dostaly písanku, budou ji nosit na každou hodinu ČJ, prosím obalit
 • ten, kdo ještě nemá obal na ŽK, prosím doplňte
 • TV- v tělocvičně je chladněji než ve třídě, dejte dětem dlouhé kalhoty ( tepláky, legíny) a mikinu.
 • zítra děti dostanou sešitek Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři- budeme ho nazývat Malý slabikář (MS) a tím budou mít na ČJ vše nové.
 • Moc děkujeme za přinesený sběr, naše třída se tento měsíc umístila na 3. místě. Děti měly velkou radost, když to hlásili v rozhlase. 
 • Děkuji všem rodičům, kteří poslali odměny pro děti 🙂

13.11.2023

ČJ– čtení slabik a slov, malá tiskací písmenka

 • nácvik psaní na tabulku- zítra bude diktát slov
 • MA- str. 36-37- čtení
 • pracovní list- připojování obrázků ke slabikám
 • skupinová práce- zapisování slabik  podle obrázků
 • Slabikář (S)- str. 2- celá
 • okopírovaný list- opakování uvolňovacích cviků- zítra dětem dám písanku

M– odčítání v oboru čísel 0-5

 • rozcvička- hra mouchy
 • PS str. 49- celá
 • MM- str. 21/1
 • skupinová práce- výpočet příkladů+ znázornění  

AJ – materiály (wood, paper, rubber)
– PS str. 8 celá
– uč. str. 9 – promítáno na interakt. tabuli
– výukové video – komiks z uč. str. 15 (poslech a překlad)
Stále opakujeme barvy, školní pomůcky, čísla

 • čtení – MA- str. 38- celá
 • M- MM- str. 21/2
 • doma DOPORUČUJI procvičovat na diktát psaní slov např.- LAMA, PUSA, LUPA, MÁMA, MELE, PEPA, LÍPA, POLE, MASO…….
 • Dnes děti dostaly Slabikář, který nahradí ŽA. Pro nemocné můžete sešity vyzvednout ve vrátnici. Zítra dám dětem Písanku a UC jsem si vybrala, necháme je ve škole, budeme do nich občas psát z druhé strany číslice.

10.11.2023

ČJ– čtení slabik, slov, malá tiskací písmenka

 • kartičky- přiřazujeme obrázek a slabiku
 • ŽA- str. 56- dokončení stánky- v pondělí už dám dětem SLABIKÁŘ 1.díl, děti nechají ŽA doma. 
 • pracovní list- 1. slabika ve slově
 • pracovní list- 1. písmenko

M– sčítání v oboru čísel 0-5

 • hra mouchy
 • MM- str. 20- celá
 • str. 48- celá
 • skupinová práce

VV-deštník- voskovky + vodovky

-sova- stříhání, lepení

 • Nemocné děti donesou ke kontrole ŽA, matematiku
 • ŽA- hra s kostkou- pravidla jsou na vnitřní straně zadních desek a na zadní straně je herní plán
 • MA- str. 37

13.11.konzultační hodiny

 • od 16-17 hodin- pro ty rodiče, kteří jsou pozváni 
 • od 17-18 hodin- pro rodiče, kteří se mnou potřebují něco nutně řešit, kdo nic řešit nechce, chodit nemusí
 • čtvrtletní známky najdete v aplikaci Bakaláři
 • Všechny děti moc chválím za práci v hodinách, děti jsou aktivní, velmi se snaží, od září udělaly velký pokrok. Krásně čtou, počítají, řeší jednoduché slovní úlohy. Snaží se dodržovat třídní pravidla, být k sobě ohleduplní a dobří kamarádi. Jediné s čím bojujeme je u některých mluvení v hodině. Nově jsme přesazovaly, ale na dlouho to nebude. Děti moc hezky pracují v týmech, na konci listopadu vyhodnotíme čtenářskou výzvu a týmovou práci a vytvoříme týmy nové. Chtěla bych Vás rodiče požádat, pokud máte možnost donést pro děti nějaké odměny (ne sladkosti), ráda to uvítám. Moc děkuji za spolupráci, velmi si toho vážím.

Krásný víkend, Iva Frauenterková


9.11.2023

ČJ- čtení slabik a slov

 • kartičky- přiřazování slabik k obrázkům
 • IC- doplňování známých písmen, první slabika ve slově
 • ŽA- str. 56- pouze horní polovina stránky-zítra dokončíme 2. polovinu
 • UC- opakování na okopírovaný list
 • čtení- MA- str. 32-33

PRV– Co děláme společně u nás doma

 • IC na tabuli
 • vypravování o společně stráveném čase s rodinou
 • PS- str. 22,23

 • děti mají nové /poslední/ kartičky se slabikami- prosím vystříhat a donést do školy. Nemocným dětem dám po návratu do školy.
 • čtení MA- str. 36
 • procvičování na počítači, tabletu, děti byly tímto úkolem nadšeni, mohou si vybrat písmenko, které už jsme dělaly-cca 10 minut :):https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-1

Info:

Včerejší třídnická hodina se moc vydařila, děti prováděly čtvrtletní sebehodnocení do ŽK- str. 24- vypracují i nemocné děti doma. Na závěr nás čekala kouzelná krabice, ve které každý uviděl šikovné dítě z naší třídy, které od září udělalo obrovský pokrok. Děti se moc nasmály, určitě Vám doma povyprávějí :).

Moc děkuji za donesený sběr- naše třída nasbírala 394.2 kg. Nejvíce donesli Ondra M. a Jakub.

13.11.konzultační hodiny od 16-17 hodin- pro ty rodiče, kteří jsou pozváni na konkrétní čas. Od 17-18 hod.- pro rodiče, kteří potřebují se mnou něco nutného řešit.


8.11.2023

ČJ– slabiky a slova s písmenkem i,í

 • diktát slabik- všichni mají 1
 • čtení slabik a slov
 • první slabika ve slově
 • týmová práce- opakování písmenek
 • ŽA- str. 54+55- celá- čtení s porozuměním
 • IC- na porozumění textu
 • UC- str. 29- celá

M– sčítání v oboru čísel 0-5

 • pětiminutovka- MM- str. 18/2- 3. sloupeček
 • PS- str. 46/1+47- celá
 • MM- str. 20/ cv. 1
 • číselná řada 0-5- vzestupně i sestupně
 • matematická rozcvička- kartičky

PRV– Máme miminko

 • PS str.21
 • Skupinová práce- sestavování obrázku

 • čtení- MA- str. 34- celá
 • UC- str. 29- dokončí, kdo nestihl
 • M- PS str. 46/2,3

9.11.- sběr starého papíru- podpořte naši třídu v soutěži

13.11.konzultační hodiny od 16-17 hodin- pro ty rodiče, kteří jsou pozváni na konkrétní čas. Od 17-18 hod.- pro rodiče, kteří potřebují se mnou něco nutného řešit.


7.11.2023

ČJ– slabiky s písmenkem i,í

 • určování 1. slabiky ve slově
 • interaktivní cvičení
 • práce s kartičkami- obrázek+ slabika
 • ŽA- str. 52+53- celá
 • MA- čtení na známku- slabiky- str. 28- chválím- všichni mají 1
 • nácvik na diktát slabik- budeme psát zítra

M-sčítání a odčítání do 5, číselná osa 0-5, porovnávání čísel

 • pětiminutovka- MM- str. 18/2- 2. sloupeček- všichni zvládli na 1
 • MM- str. 19- celá
 • procvičování rozkladu čísel na tabulku
 • PS str. 45- celá
 • pracovní list- vymalovánka s počítáním

 • čtení MA- str. 33- celá
 • psaní číslic- str. 6- 3 řádky- píšeme nulu

INFO:

8.11.- středa- třídnická hodina- výuka končí ve 12:35 hod.

9.11.- sběr starého papíru- podpořte naši třídu v soutěži

13.11.konzultační hodiny od 16-17 hodin- pro ty rodiče, kteří jsou pozváni na konkrétní čas. Od 17-18 hod.- pro rodiče, kteří potřebují se mnou něco nutného řešit.


6.11.2023

ČJ- vyvození hlásky a písmenka I

 • ŽA- str. 50+51- celá
 • UC- str.- 28- dokončení
 • čtení- MA- str. 30+31
 • kartičky- 1. slabika ve slově

M- číslo a počet 0+ nakupování

 • pětiminutovka MM- str. 18/ cv. 2- pouze 1. sloupeček
 • PS- str. 43+44- celá

 • rozstříhat další kartičky
 • čtení MA- str. 32
 • M- MM- str. 18/1
 •  Děti, které dnes přišly po nemoci, dostaly přihlášku na Školu v přírodě v termínu 10.6.-14.6.2024, ubytování Lesní penzion Kobylnice, Lipno nad Vltavou. Pojede tř. učitel, asistent pedagoga, zdravotník, vychovatelka. Jedeme společně s třídou 2.B. Přihláška je vložena v ŽK. Prosím o vyplnění a vrácení zítra zpět. Děti, které budou nemocné ještě celý tento týden, prosím zašlete mi informaci do Bakalářů, zda máte o školu v přírodě zájem.

 

8.11.- středa- třídnická hodina- výuka končí ve 12:35 hod.

9.11.- sběr starého papíru- podpořte naši třídu v soutěži

13.11.konzultační hodiny 16-18 hodin- informace najdete v Bakalářích


3.11.2023

ČJ-čtení slabik a slov , opakování uvolňovacích cviků

 • kartičky- tvoření dvojic obrázek+ slabika
 • ŽA- str. 48- čtení+ 49- celá- porozumění textu
 • UC- 28- pouze 4 řádky- prosím nepište více, budeme dělat ve škole v pondělí a komplikuje nám výuku, když to někdo má hotové z domova
 • běhací diktát- podle vystavených obrázků děti zapisují počáteční slabiku- všem to šlo výborně
 • týmová práce- lepení obrázků podle slabik- opět děti chválím

M-číselná osa, + a – do 5

 • matematická rozcvička s kartičkami
 • PS str. 42- celá
 • MM- str. 14/ cv.1

– montážní práce- stavebnice

 • čtení MA- str.30- celá
 • M- MM- str.17/ cv. 2+ 1, kdo nestihl, dokončí doma
 • Podívejte se, prosím do UC- str. 25-27- dnes jsem opravila dětem psaní. Některé děti mají 1, ale většina by měla doma potrénovat přes víkend. Během příštího týdne děti dostanou už Písanku 1. díl a začne nácvik psacích písmen. 
 • Při psaní DÚ dbejte na správný úchop a sezení a opravujte své děti- jak to má vypadat, najdete vyobrazené v UC zevnitř předních desek. Děkuji.

INFO

Dnes děti dostaly přihlášku na Školu v přírodě v termínu 10.6.-14.6.2024, ubytování Lesní penzion Kobylnice, Lipno nad Vltavou. Pojede tř. učitel, asistent pedagoga, zdravotník, vychovatelka. Jedeme společně s třídou 2.B. Přihláška je vložena v ŽK. Prosím o vyplnění a vrácení v pondělí zpět. Nepřítomní žáci obdrží po návratu do školy.

8.11.- středa- třídnická hodina- výuka končí ve 12:35 hod.

9.11.- sběr starého papíru- podpořte naši třídu v soutěži

13.11.konzultační hodiny 16-18 hodin- informace zašlu v pondělí


2.11.2023

ČJ– čtení slabik s písmenkem U,Ů

 • kartičky- první slabika ve slově
 • ŽA- čtení str. 48
 • MA- str. 28+29- čtení
 • procvičování https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida
 • UC- str. 26+ 27- celá

PRV– rodina

 • samostatná práce s vystřihovánkami- všichni si zasloužili jedničku

 • čtení- MA- str. 29- celá
 • UC- str. 27- dokončit stránku, kdo nestihl

8.11.- středa- třídnická hodina- výuka končí ve 12:35 hod.

9.11.- sběr starého papíru- podpořte naši třídu v soutěži

 


1.11.2023

ČJ– čtení slabik s písmenkem U,Ú,Ů

 • rozcvička- slabiky na tabulku
 • diktát slabik
 • ŽA- str. 46+47- celá
 • UC- str. 25- dokončit
 • MA- str. 27- čtení

M– rozklad čísel 2-5

 • matematická rozcvička
 • hra- Myslím si číslo
 • PS str. 40/ cv.4,5+41- celá
 • MM- str. 16/ cv. 1- společně+ cv. 3- na známku

PRV– Moje rodina

 • vypravování o rodině, co mám u nás doma rád?- Děti moc chválím, moc hezky mluvily o rodičích, sourozencích…..
 • PS – str. 20- úkol- zelený domeček

 • Čtení- MA-str. 28- celá
 • M- MM- str. 16/ cv. 2,4
 • PRV- str. 20- kdo nedokončil, domaluje doma
 • děti si nesou domů obálky s kartičkami- rozstříhejte a podepište- nemocné děti mají ve vrátnici ve své složce k vyzvednutí.
 • Dnes si děti nesou domů novou čtenářskou výzvu na listopad, na každý den je 1 okénko, když ten den dítě čte, vybarví si 1 okénko. Vyhodnocovat budeme 30.11.

Dnes jsme psali diktát slabik- děti mají sešit se sluníčkem v aktovce- podívejte se, podepište, zítra pošlete do školy. Ten, kdo dostal N- nebyl klasifikován pro velký počet chyb a je třeba učivo procvičit doma.

Všechny děti chválím za splnění čtenářské výzvy. V listopadu nás čeká výzva nová. Děti dostaly školní kšiltovky, které budeme nosit na výlety a školu v přírodě, abychom se vždy rychle poznaly.

Děkuji za donesené věci na Halloween- paní Simonové, paní Celnerové, paní Usnulové a paní Kravtsové.

8.11.- středa- třídnická hodina- výuka končí ve 12:35 hod.

9.11.- sběr starého papíru- podpořte naši třídu v soutěži

 


31.10.2023

ČJ-první slabika ve slově

 • práce s kartičkami- první slabika ve slově
 • čtení- MA- str. 26
 • vymalovánka podle slabik

M– sčítání a odčítání čísel 1-5, porovnávání čísel

 • halloweenské počítání- pracovní list
 • skupinová práce

VV

 • netopýr z papírové ruličky
 • veselá dýně

TV

 • rozcvička
 • míčové hry

 • čtení -MA- str. 27- celá
 • ŽA- str. 46/cv. 4

INFO:

Dnes ve třídě proběhl Halloween. V ČJ jsme vyhodnotili  čtenářskou výzvu na ŘÍJEN, děti dostaly dárečky. Povídali jsme si o Dušičkách a Halloweenu. V matematice děti počítaly na pracovní listy s tématikou Halloweena, soutěžily v týmech. Při VV jsme vyrobili krásné netopýry a legrační dýně. V TV jsme po rozcvičce hráli míčové hry. Den se moc vydařil.

Děti, které dnes chyběly, dostanou dárečky, až přijdou do školy.

Pracovní listy pro nemocné si můžete vyzvednout ve vrátnici školy.


30.10.2023

ČJ-vyvození hlásky a písmenka U

 • nácvik diktátu slabik a slov
 • kartičky- práce se slabikami
 • ŽA- str. 44+45- celá
 • MA- str. 24+25- čtení
 • UC- str. 24- celá+ 25- 1. a 2. řádek

M- odčítání od čísla 5

 • matematická rozcvička s kartičkami
 • PS str. 38/ cv. 4,4
 • PS str. 39- celá
 • UC- z druhé strany- psaní číslice 5- str. 5- celá

HV

 • rytmická cvičení
 • hudební hádanky
 • písnička- Když jsem já sloužil+ pracovní list

 • čtení- MA- str. 26- celá
 • UC- str. 25- 3. a 4. řádek
 • M- PS str. 40/ 1,2,3

Zítra máme ve třídě Halloween. Nemusíte se obávat, nepůjde o žádné strašení apod. Děti mohou přijít v kostýmu nebo mít nějaký halloweenský doplněk. Výuka probíhá podle rozvrhu, jen máme místo 2 hodin ČJ pouze 1 a bude VV. Děti si donesou pomůcky na matematiku i ČJ a vyplněnou čtenářskou výzvu!!!! Pro děti je připraveno překvapení.


25.10.2023

ČJ– čtení, psaní slabik a slov s písmenkem P

 • kartičky- první slabika ve slově
 • IC- sestavování slov ze slabik podle obrázku
 • čtení- ŽA- str. 42
 • ŽA- str. 41/3,4+ 43- celá
 • MA- čtení str. 22+23
 • uvolňovací cviky- nakopírovaný list

M– sčítání v oboru čísel 1-5

 • kartičky- početní rozcvička
 • MM- str. 15/ cv. 3+4- na známku
 • PS- str. 37- celá
 • skupinová práce

PRV– podzim- dokončení tématu

 • výukové video+ fotografie- stromy na podzim
 • PS str. 18+ 19- na známku
 • Pohádka- Chaloupka na vršku- Podzim

 • čtení MA- str. 24+25- zapisujeme do čtenářské výzvy- do školy donést v úterý- 31.10.- na děti čeká odměna 🙂
 • M- PS str. 38/ 1-3
 • Děti si dnes vzaly domů obálky s kartičkami na ČJ- prosím vyndejte kartičky s písmenky, ty už nepotřebujeme. Zbylé kartičky rozdělte do 2 hromádek- obrázky a slabiky a svažte gumičkou. Děkuji.
 • Tento týden děti moc chválím, dnes dostaly všichni samolepku do ŽK a ještě volnou vstupenku do cirkusu.
 • INFO:26.10+27.10– podzimní prázdniny31.10.– Halloween ve třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy, děti mohou přijít v kostýmu 
 • Ve třídě máme fotografie- cena 350 Kč, kdo si ještě dnes nevyzvedl, přinese peníze v pondělí.

Přeji krásné podzimní prázdniny.


24.10.2023

ČJ– Čtení a psaní slabik s písmenkem P

 • diktát slabik
 • hry se slabikami- kartičky
 • opakování básniček na písmenka
 • ŽA- str. 40- celá+ 41/1,2
 • MA- čtení str. 21
 • UC- str. 22- celá+ 23/4 řádky- nácvik dolní kličky

M-porovnávání čísel v oboru 1-5

 • rozcvička- kartičky
 • řešení jednoduchých slovních úloh na + a -, umět vytvořit příklad, vypočítat a vymyslet odpověď celou větou
 • PS str. 36/1,3
 • MM- str. 15/1 a 4
 • MM- samostatná práce- str. 14/ 3,4,5,6
 • soutěž v týmech

 • M-MM- str. 14/ cv. 1,2
 • Čtení- MA- str. 22- celá
 • ČJ- UC- str. 23- dokončit stránku
 • Děti domů dostaly k nahlédnutí sešit se sluníčkem, kam píšeme diktáty. Prosím podepište a pošlete zítra zpět do školy. Děkuji.
 • Dnes přišly do školy fotky s z vánočního focení, cena sady je 350,-. Kdo se fotil, může zítra přinést peníze.

INFO:

26.10+27.10– podzimní prázdniny

31.10.– Halloween ve třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy, děti mohou přijít v kostýmu       


23.10.2023

ČJ– vyvození hlásky a písmenka P

 • nácvik diktátu slabik- zítra budeme psát do sešitu
 • básnička k písmenku P
 • počáteční slabika ve slově
 • ŽA- str. 38+39- celá
 • UC- str. 21/ 3.a 4. řádek
 • MA- čtení str. 20+21

M- sčítání a odčítání v oboru čísel 1-4, počet do 5

 • PS str. 33- nakupování cv. 2- dokončení
 • PS str. 35/cv.4,5
 • MM- str. 12/ cv. 3- dokončení+ str. 13/ cv. 1,2,3

HV

 • vytleskávání rytmu
 • seznámení s notovou osnovou
 • opakování písní+ Vlaštovičko leť

 • UC- str. 21- dokončení
 • čtení- MA- str. 21
 • M-PS str. 36/ cv.2

INFO:

26.10+27.10– podzimní prázdniny

31.10.– Halloween ve třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy, děti mohou přijít v kostýmu              


20.10.2023

ČJ- čtení slabik a slov

 • kartičky- první slabika ve slově
 • ŽA- str. 36- celá+ 37- celá
 • UC- str. 20- celá+ 21/ pouze 2 řádky, budeme pokračovat v pondělí

M– nakupování, číslo 5 a počet do 5

 • PS str. 32/ cv. 4
 • PS str. 33/ pouze cv.1, cv. 2 budeme dělat v pondělí
 • PS str. 34- celá+35/ cv. 2

VV+ PČ- výzdoba na halloween

 • pavouk
 • dýně

 • čtení- MA- str. 20
 • M- PS str. 35/ cv.1 a 3

INFO:

 • Dnes jsme dětem vlepily do ŽK přístupová hesla do MS Teams. Teams využíváme při distanční výuce a dostanete se tam přes stránky školy, okénko online výuka. Vyzkoušejte, zda se Vám to podaří a časem zkusím dětem zadat nějaký domácí úkol tímto způsobem.
 • Ukázka dnešních prací
 •            

19.10.2023

ČJ– čtení slabik a slov, první slabika ve slově, uvolňovací cviky

 • ŽA- str. 35/2,3,4
 • MA- str. 18
 • UC- str. 19- dokončení
 • psaní číslic str.4- číslice 4- 3 řádky
 • prac. list- vyhledávání počáteční slabiky podle obrázku

PRV– podzim na poli

 • interaktivní cvičení- třídění a určování ovoce a zeleniny
 • PS str. 17
 • O veliké řepě- poslech
 • samostatná práce k pohádce- všichni zvládli na 1

 • děti dostaly nové kartičky- slabiky+ obrázky- vystříhat+ podepsat a zítra přinést. Děkuji.
 • Psaní číslic- str. 4- dokončit stránku
 • čtení– MA- str. 19
 • Prosím o doplnění lepidel a nůžek v penálu, některé děti stále nemají

INFO:

Zítra– vyjde MF Dnes s našimi prvňáčky


18.10.2023

ČJ čtení slabik s písmenkem O,Ó

 • nácvik diktátu slabik na tabulku
 • práce s obrázky- první slabika ve slově
 • MA- čtení – str. 17
 • ŽA- str. 35/1,2
 • UC- str. 17- celá+ str. 19/ 1. a 2. řádek
 • skupinová práce- hledáme obrázky s prvním písmenkem-A,S,M,L,E,O

M– sčítání a odčítání čísel 1-4, číselná osa

 • soutěž družstev-příklady + a –
 • PS str. 32/ cv. 3- vysvětlení číselné osy+ interaktivní cvičení
 • MM- str. 12/cv.1,2+cv. 3- pouze 1. sloupeček
 • pracovní list- znázorňování odčítání- procvičovali jsme, dětem včera dělalo problémy

PRV– podzim v zahradě

 • vypravování podle obrázku
 • PS- str. 16- celá

 • M- MM- str. 13/ cv.4
 • Čtení- MA- str. 18
 • ČJ- UC- str. 19/3. a 4. řádek

17.10.2023

ČJ-čtení slabik s písmenkem O

 • práce s kartičkami- přiřazování obrázků ke slabikám
 • ŽA- str. 34- celá
 • MA- čtení str. 16
 • UC- str. 17- dokončení
 • okopírovaný materiál- lepení obrázků ke správným slabikám- všichni pěkně zvládli a mají 1
 • dnes chválím i za pěkné čtení

M– odčítání – znázornění

 • znázornění odčítání
 • PS str. 31/3,4,5+ 32/1
 • MM- str. 11/1
 • práce s kartičkami- řešení úloh- autobus- děti moc chválím

 • Čtení- MA- str. 17- celá
 • M- PS str. 32/ cv. 2

INFO:

Zítra- fond SIDUS- možno zakoupit drobné upomínkové předměty a tím přispět na nemocné děti

26.10+27.10– podzimní prázdniny

31.10.– Halloween ve třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy,                  odměny- děti mohou přijít v kostýmu


16.10.2023

ČJ– vyvození hlásky a písmene O

 • nová básnička
 • diktát písmen- všichni zvládli na 1
 • ŽA- str. 32+33/1-3
 • hry s kartičkami- dej obrázek ke správné slabice
 • UC- str. 17- dokončit

M- odčítání

 • hry s kartičkami- jednoduché slovní úlohy ze života kolem nás- děti tvoří příklad+ odpovídáme celou větou
 • PS- str. 30- celá
 • MM- str. 11/2,3,4- samostatná práce- většina dětí má 1

 • ŽA- str. 33/cv. 4
 • MA- čtení- str. 16
 • M- PS- str. 31/ cv.1,2

INFO:

Zítra- fond SIDUS- možno zakoupit drobné upomínkové předměty a tím přispět na nemocné děti

26.10+27.10– podzimní prázdniny

31.10.– Halloween ve třídě- děti mohou přijít v kostýmu


13.10.2023

ČJ- čtení slabik a slov

 • práce s kartičkami- hledání první slabiky ve slově
 • čtení- MA str. 14
 • Interaktivní cvičení- určování první slabiky ve slově
 • pohádka O Koblížkovi-relaxace, vypravování+ pracovní list

 

M- Vyvození odčítání, znaménko mínus

 • matematická rozcvička, práce s kartičkami
 • vyvození odčítání, příklady z praxe, seznámení se znaménkem mínus
 • PS str. 2/ cv. 3,4,5+ 29- celá
 • výukové video
 • MM- str. 10/ cv. 3,4

VV+PČ– podzimní ježek- práce s vodovými barvami, otisk listů, stříhání, lepení

 

 • Čtení- MA- str. 15- celá- čtení slov, děti si dodělají obloučky pod slabikami
 • M- PS str. 28/1,2
 • v pondělí budeme psát diktát tiskacích písmen do sešitu

Dnes děti dostávaly samolepky do ŽK za dodržování třídních pravidel.

Za vypracování úkolu navíc, které jsou připraveny pro rychlíky, děti dostávají do ŽK razítko.

Děkuji paní Simonové za donesené věci na Halloween a papíry do kopírky.

Děkuji všem za spolupráci a přeji pěkný víkend. IF


12.10.2023

ČJ– slabiky a slova s písmenkem S

 • nácvik diktátu písmen na tabulku- příští týden budeme už psát do sešitu
 • opakování všech básniček
 • vytleskávání slabik
 • hledáme první slabiku ve slově- interaktivní cvičení
 • ŽA- str. 30- celá- čtení+ str. 31- celá
 • MA- čtení str. 13+14/cv.1
 • UC- str. 17- 2 řádky
 • Prac. list- značení počtu slabik

PRV– podzim v sadu

 • procvičování učiva- zvířátka na podzim
 • výukové video- ovoce a zelenina
 • PS str. 15-modré okénko

 • čtení MA- str. 14
 • UC- str. 17/ 3. a 4. řádek
 • Na MATEMATIKU přinést doplněné desky s číslicemi
 • V pátek si děti na VV donesou cca 5 čerstvých listů ze stromů- budeme je barvit a obtiskovat. Dejte dětem na sebe oblečení, které by nevadilo, že si ušpiní.

 


11.10.2023

ČJ-slabiky s písmenkem S

 • ŽA- str. 29- celá+ str. 30- čtení
 • MA- str. 12
 • hry s kartičkami- hledáme obrázek začínající na slabiku…, hledáme počáteční slabiku u slov
 • interaktivní cvičení- vybíráme slabiku podle slov, které slyším
 • společné čtení s IT
 • UC- str. 15- dokončení+ str. 16

M- sčítání v oboru čísel 1-4, porovnávání čísel

 • rozcvička s kartičkami- porovnávání čísel
 • PS- str. 26/1,2+ 27- celá- cv. 4- ústně
 • MM- kontrola DÚ na str. 9
 • řešíme jednoduché slovní úlohy- tvoříme otázku, odpovídáme celou větou

PRV-zvířata na podzim

 • procvičování probraného učiva z tématu podzim- všichni dnes dostali 1
 • výukové video- ptáci na podzim
 • PS str. 14- celá

 • čtení- MA str. 13
 • M- PS str. 26/ cv.3- na pátek
 • V pátek si děti na VV donesou cca 5 čerstvých listů ze stromů- budeme je barvit a obtiskovat. Dejte dětem na sebe oblečení, které by nevadilo, že si ušpiní.
 • Dále si dnes děti vzaly domů desky na číslice. Na začátku školního roku děti dostaly modrou sadu s číslicemi, písmenky a sešity. Rozstříhejte z této sady zatím číslice 1-10, podepište a vložte do desek. Děti si donesou na matematiku na pátek.
 • Děkuji.

INFO: 26.10 a 27. 10.- podzimní prázdniny


10.10.2023

ČJ– psaní a čtení slabik s písmenkem S

 • diktát již probraných slabik na tabulku
 • hledáme první slabiku ve slově
 • vytleskáváme počet slabik
 • určujeme krátkou a dlouhou slabiku
 • ŽA- str. 28- celá
 • MA- str. 11- čtení- děti moc chválím- četly pěkně
 • UC- str. 14- celá+ str. 15- 2 řádky
 • skupinová práce- vyhledávání písmenek

M- počítáme do 4

 • kartičky- rozcvička, jednoduché slovní úlohy
 • PS str. 25- celá- cv. 2 na známku
 • MM- str. 10/ cv.1,2
 • skupinová práce

 • M- MA- str. 9/ cv. 6
 • ČJ- UC- psaní- str. 15- 3. a 4. řádek ne více. Čáry píšeme zdola nahoru
 • ČJ- čtení- MA str. 12- celá

Děti moc chválím za práci v hodinách, jsou aktivní, všichni se moc snaží. Co se nám příliš nedaří, je snížit hluk ve třídě, děti se často baví, pak neví, co mají dělat. Prosím zkuste s nimi o tom promluvit. Děkuji.

INFO:

Zítra máme s dětmi třídnickou hodinu, konec výuky je v 12:35. Děti budou po obědě a můžete je vyzvednout ve 12:40 hodin.


9.10.2023

ČJ– písmenko a hláska S

 • hra s kartičkami- hledáme první slabiku, první písmenko
 • vytleskáváme slabiky
 • nová básnička na písmenko S
 • ŽA- str. 26- celá+ 27/ 1-3
 • UC- str. 13- celá
 • MA- čtení str. 10
 • práce v malém sešitě- vlepení písmenka S, vybarvování+ psaní

M– počet 4

 • procvičování na tabulku- jednoduché příklady a slovní úlohy
 • PS str. 24- celá
 • nakupujeme u Matýska- str. 23- celá
 • MM- str. 9/ 1,2

AJ(LAD) – Barvy, pokyny, školní pomůcky 

 • Od příštího týdne začínám ústně zkoušet slovíčka: Barvy, školní pomůcky.

 • čtení MA- str. 11- celá
 • M- MM- str. 9/ cv. 3,4,5
 • ŽA- str. 27/4- oba obrázky vymalovat
 • Dnes děti dostaly domů další kartičky s obrázky a slabikami, prosím vystříhejte, podepište, vložte do obálky a zítra pošlete do školy. Děkuji za spolupráci.

6.10.2023

ČJ- čtení slabik a slov

 • ŽA- str. 23/3,4+ 24/3,4,5
 • ŽA- str. 25- vypravování podle obrázku+ doplnění slov-cv.1
 • ŽA- str. 25/ cv. 2- čtení a vybarvování podle přečteného

M- sčítání v oboru čísel 1-3, autobus

 • MM- str. 8/ cv.3
 • PS str. 22- celá
 • seznámení s prostředím autobus- scénky- např. 2 děti jedou autobusem, na zastávce 1 dívka přistoupí. Kolik dětí je nyní v autobuse? Učíme se 1. znázornit– pomocí vybarvených a nevybarvených kroužků,2. vytvořit příklad, 3.vypočítat,4. odpovědět celou větou- dnes dětem tato látka šla velmi dobře 🙂

VV- dnes jsme vyráběli draky– vznikla krásná přehlídka draků

PČ- modelování– miska s ovocem- opět děti moc chválím

 • čtení- MA- str. 10- celá- nezapomeneme si čtení zapsat do tabulky se čtenářskou výzvou
 • M– PS str. 21/ cv.2- dopsat číslice 1
 • některé děti dnes mají domů kartičky s písmenky a slabikami, prosím o procvičování- vyhledat písmenko, na které začíná slovo- např.- meloun, liška, lavice, lampa, maminka…… nebo stejným způsobem ukazovat slabiky. Procvičení je nutné, protože každý týden přibude nové písmenko a dětem by se to pletlo. Děti, kterých se to týká, mají info v Bakalářích.

INFO:

 • Ve středu 11.10. proběhne třídnická hodina– výuka bude končit ve 12:35, vyzvedávat můžete děti od 12:40 hod.
 • Děkujeme za donesený papír- naše třída nasbírala tento měsíc 120 kg
 • Ve třídě mají děti nakopírované úkoly pro rychlíky, za splnění úkolu navíc dostávají samolepku nebo razítko do ŽK

Přeji slunečný víkend. IF


5.10.2023

ČJ– čtení slabik, uvolňovací cviky

 • ŽA- str. 23/ cv. 3,4
 • MA- str. 9
 • kartičky- obrázky se slovy začínající na danou slabiku, jakou slyším první slabiku ve slově
 • UC- str. 12- celá
 • skupinová práce- vyhledávání písmenka E,É

PRV- podzimní počasí a oblečení

 • PS str. 13- celá
 • týmová práce- skládání a vybarvování obrázku

 • čtení- prosím procvičujte čtení slabik, opakujte i písmenka, některé děti s tím ještě mají problém
 • ŽA- str. 23/ cv. 3,4

Děkuji za přinesený sběr.


4.10.2023

ČJ- čtení a psaní slabik

 • ŽA- str. 22/4+23/celá
 • práce s kartičkami- přiřazování obrázků ke slabice
 • čtení- MA- str. 7,8
 • práce do sešitu AMOS- děti nechávají ve škole
 • děti dostaly tabulku na plnění čtenářské výzvy- kdo nebyl, dostane až přijde do školy

M- slovní úlohy, porovnávání čísel

 • tabulka- procvičování znázornění ( kroužky) 
 • PS- str. 21/ cv. 3,4,5
 • MM- str. 8/ cv. 1,2,4

PRV– podzim

 • výuková videa
 • vyprávění o podzimu- měsíce, počasí, změny v přírodě, aktivity vhodné na podzim
 • děti byly velmi šikovné a za aktivitu dostaly 1 do ŽK
 • PS str. 12- úkol s domečkem

 • M- MM- str. 7/ cv. 4
 • čtení- MA- str. 9- celá

INFO:

 

Moc prosím rodiče, aby dohlédli na to, aby děti každý den alespoň chvíli trénovaly čtení. Děti čtou nahlas někomu dospělému, řádek si podkládají pravítkem nebo záložkou. Dnes dostaly naši třídní čtenářskou výzvu (tabulka s okénky na každý den, mají v deskách nebo ŽA). Každý den budou děti mít úkol na  procvičování čtení a každý den si mohou zaškrtnout, zda denní výzvu splnily nebo ne. Není nutné číst jen ze MA, může to být ze ŽA a kdo už čte knihy, bude číst svoji oblíbenou knihu. Do školy si ji děti přinesou až v úterý 31.10  na Halloween, kdy si uděláme hezký den v maskách a výzvu spolu vyhodnotíme. S dětmi jsme domluveni, že si své čtení budou zapisovat čestně.:)


3.102023

ČJ– Čtení slabik ME,MÉ,LE,LÉ

 • zkušební diktát slabik na tabulku
 • hry s kartičkami- přiřazování obrázků k písmenku
 • ŽA- str. 21/ 3,4+ 22/1-3
 • MA- čtení- str. 6- celá
 • UC- str. 9- dokončení+ str. 10- celá

M– vyvození pojmu sčítání a znaménko +

 • pětiminutovka- porovnávání čísel na tabulku- všichni zvládli na 1
 • PS str. 19/ cv. 2- samostatná práce
 • PS str. 20- celá
 • skupinová práce- porovnávání čísel

 • M- PS- str. 21/1
 • ČJ- čtení-MA- str. 7- celá
 • UC- str. 11- celá
 • Dnes si děti domů nesou obálky s kartičkami na ČJ a dostaly nové kartičky se slabikami. Kartičky rozstříhejte, podepište, vložte do obálky a zítra dejte dětem s sebou do školy. Děkuji.

INFO:

5.10.– bude sběr starého papíru- sběr se shromažďuje u staré budovy, pošlete po dětech lísteček s informací kolik kg jste odevzdali, můžete i napsat do Bakalářů, SMS. Podpořte naši třídu v soutěži.


2.10.2023

ČJ- vyvození hlásky a písmene E

 • práce s kartičkami s písmenky a obrázky
 • Nová básnička na písmenko E
 • ŽA- str. 20+21- celá
 • UC- str. 9- 1. polovina
 • diktát písmen na tabulku
 • čtení slabik a slov- MA- str. 5

M- porovnávání čísel

 • PS str. 18/ celá+ 19/ cv. 1
 • MM- str. 7/ cv.5
 • procvičování s kartičkami

AJ (LAD) – Opakování barvy, školní potřeby

 • PS str. 5
 • písničky, hra Simon said..
 • DÚ – opakovat slovíčka

AJ(TOM) – Opakování barvy, školní potřeby

 • PS str. 4
 • hra Simon said..

 • čtení- MA- str. 6- celá 1x přečíst
 • M- PS str. 19/ cv. 3,4

INFO:

5.10.– bude sběr starého papíru- sběr se shromažďuje u staré budovy, pošlete po dětech lísteček s informací kolik kg jste odevzdali, můžete i napsat do Bakalářů, SMS. Podpořte naši třídu v soutěži.


27.9.2023

ČJ– čtení slabik a krátkých slov

 • ŽA- str. 17/ cv.3,4+str. 18- celá
 • práce s kartičkami
 • práce do PS Ámos- necháváme ve škole
 • MA-str. 4/cv. 3+ str. 5/ cv. 2,3

M– počet předmětů 3, porovnávání

 • práce s kartičkami
 • PS str. 17/ 3-5
 • MM- str. 6- celá

PRV– opakování tématu ŠKOLA+ Svatý Václav

 • PS str. 9- celá
 • vypravování o Svatém Václavovi- státní svátek 28.9.

AJ (LAD)– slovíčka Barvy, Pokyny  (stand up, sit down, open your book, …), školní potřeby

 • PS str. 2, 3, 4

 • čtení- MA- str. 5/ cv. 2,3
 • M- MM- str. 7/ cv.1,2,3

Dnes jsme opět hodnotili chování v tomto krátkém týdnu- většina žáků dostala samolepku do ŽK. Dnes mají děti novou známku v Bakalářích- z prvouky a z matematiky. Kdo dostal N, tak nebyl známkován, protože měl hodně chyb- M- PS str. 17/ cv. 4- můžete si prohlédnout.

INFO:

5.10.– bude sběr starého papíru- sběr se shromažďuje u staré budovy, pošlete po dětech lísteček s informací kolik kg jste odevzdali, můžete i napsat do Bakalářů, SMS. Podpořte naši třídu v soutěži.

Přeji hezký prodloužený víkend :).


26.9.2023

AJ– skupina p.uč. Tománkové

 • barvy- učíme se poznávat
 • PS str. 3
 • Píseň- What´s your favourite colour- youtube

ČJ– slabiky LA,LÁ- čtení, psaní

 • vytleskávání slabik
 • čtení písmen na známku- všechny děti moc chválím, krásně to zvládly
 • ŽA- str. 16- celá+ 17/ cv. 1,2
 • UC- str. 8
 • Psaní číslic- str. 3- číslice 3-3 řádky

M-porovnávání čísel, počet předmětů 3

 • tabulka- znázorňování počtu, porovnávání
 • PS str. 15/1,2+ 16- celá
 • MM- str. 5/ cv. 5
 • skupinová práce- znázornění počtu

 • čtení – ŽA- str. 17/ cv. 3
 • M- PS str. 17/1,2
 • Děti dostaly dnes 3 karty s obrázky a písmeny. Prosím rozstříhat, každou kartičku vzadu podepsat a dát do malé obálky s drukem, kterou děti dostaly na začátku roku. Na zítra přinést do školy. Děkuji.

25.9.2023

ČJ-hláska a písmeno L

 • ŽA- str. 14 a 15- celá
 • UC- str. 8

M– znaménko =

 • procvičování s kartičkami
 • PS str. 13/ cv. 4, str. 14- celá+ str. 15- pouze cv. 3

 • čtení MA- str. 3/ cv.1
 • M- PS str. 13/ cv. 3,5- dodělá, kdo ještě nemá

22.9.2023

ČJ– nácvik čtení, vypravování pohádek

 • ŽA-str. 12/3,4+ str. 13- celá
 • pohádka O Smolíčkovi- poslech
 • skupinová práce- pohádka O Smolíčkovi

M- větší menší, opakování číslic

 • PS str. 12/ cv. 3,4,5+ str. 13/ cv1,2
 • prac. list- znázorňování počtu
 • výukové video

 • na pondělí do družiny přinést cyklistickou helmu na dopravní výchovu
 • čtení- MA- cokoliv ze str. 1 a 2

Info:

Příští týden jdeme do školy pouze 3 dny. Ve čtvrtek je státní svátek, v pátek je ředitelské volno- do školy se nejde, školní jídelna nevaří. V naléhavých případech funguje družina- info na webu školy.

Děti tento týden chválím za práci v hodinách. Bližší informace k učivu, Bakalářům a jednotlivcům poskytnu na třídních schůzkách.

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 25.9. od 17 hodin, účast všech rodičů nutná. Budu se těšit na setkání :).


21.9.2023

ČJ– nácvik čtení písmen a slabik

 • čteme písmenka, slabiky v řádku a sloupci
 • vytleskáváme slabiky
 • rozpoznáváme první hlásku a první slabiku ve slovech
 • umíme si před psaním správně sednout, rozcvičit ruce, paže, ramena a správně držet tužku
 • ŽA- str. 12- celá- čtení
 • MA- Str. 2/ cv. 3,4
 • UC- str. 7
 • UC- str. 2- psaní číslice 2- dokončení

Děti mají opravené psaní číslic 1 a 2. Číslice, která je napsaná správně je v kroužku s hvězdičkou, dále jsou opraveny chyby. Pokud se stejná chyba opakuje na celé stránce, je naznačena u 2-3 číslic. Dole na stránce je napsané slovní hodnocení a doporučení, např. Pěkné, Nutno doma trénovat apod.

PRV- dopravní výchova

 • výuková videa+ otázky
 • vypravování- Jak cestuji do školy
 • seznámení se základními značkami
 • PS str. 8-celá+ obrázky vpravo – vybarvit, jak já chodím/ jezdím do školy

 • čtení- ŽA- str. 12/ cv.4

20.9.2023

ČJ– čtení slabik a písmen

 • čtení písmen A,Á,M a slabik MA,MÁ+ psaní hůlkovým písmem
 • cviky na uvolnění ruky – okopírovaný list
 • ŽA- str. 12/ cv. 1- všechny děti četly na 1- mají v Bakalářích
 • při čtení řádek podkládáme pravítkem, dbáme na čtení zleva doprava
 • MA- čtení str. 2/1,2
 • vytleskávání slabik , čtení obrázkových vět

M- číslo a počet 2, znaménka větší, menší, porovnávání

 • PS str.11/cv 3,4 + str. 12/ cv. 1,2

PRV-naše škola

 • PS str. 7- celá
 • dnes jsme se rozdělili do skupin- týmů, ve kterých budeme pracovat do konce listopadu, každý tým si vybral jméno- máme týmy:- Pandy, Lvi, Papoušci, Koaly, Tučňáci a Kočky. V týmech spolupracujeme a získáváme body, které se sčítají.

 • ČJ-MA- str. 2/ cv.2- děti si označily zeleně písmenko a červený oblouček značí slabiku-každý den je nutné číst, cvičení přečtěte 3x a podepište, že jste četli
 • M- PS- str. 11/ cv.5
 • Děti dostaly do desek na číslice kartičky s čísly 1-10 a matematické symboly. Kartičky rozstříhejte, každou podepište, vložte do desek a zítra pošlete po dětech do školy. Desky si budeme ve škole nechávat. Modré kartičky, které děti dostaly na začátku školního roku od firmy HAPPY SNACK, nechte dětem doma jako náhradní.

INFO:

 • dnes děti dostaly kartičky do školního automatu a letáček s informacemi, jak kartičku nabít. Je na Vás, jestli chcete, aby dítě do automatu chodilo. Jaké jsou v automatu svačinky, najdete na webu firmy Happy snack.
 • v současné době už mají děti všechny pracovní sešity, prosím o obalení, kdo ještě nemá.
 • V pondělí 25.9. se od 17 hodin konají třídní schůzky- Vaše účast je důležitá ( informace k učivu, Bakalářům…..)

19.9.2023

ČJ– vytleskávání slabik, čtení slabik MA,MÁ

 • ŽA- str. 10 a 11- celá
 • UC- psaní číslic-2- pouze 3 řádky
 • Děti dostaly nový malý prac. sešit- Zdokonalujeme čtení- říkáme mu Malá Agáta (MA)- slouží k procvičování čtení

M- číslice a počet 2

 • PS str. 10- celá+ str. 11/ cv.1,2
 • MM- str. 5/ cv. 1,3 a 4 ( cv. 5- budeme dělat zítra)

Dnes chválím celou třídu– všechny děti měly hotový domácí úkol a zasloužily si sladkou odměnu.

 • zítra si děti donesou desky na číslice– ve škole je má pouze Varvara
 • MM- str. 5/ cv. 2
 • MA- čtení slabik- str. 1/ cv. 4

INFO:

20.9. Srdíčkové dny- můžete dát dětem malý finanční obnos, aby si mohly koupit nějaký dárkový předmět a přispět na sbírku pro nemocné děti- v prodeji jsou náramky a magnety se zvířátky- 30Kč, přívěsky 35 Kč a hlavolamy za 40 Kč.

25.9. Třídní schůzky – od 17 h

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes


18.9.2023

ČJ-hláska a písmenko M

 • ŽA- str. 8 a 9- celá
 • nová básnička k písmenku M
 • UC- str. 6

M- počet předmětů 1-5, číslice 1

 • PS str. str. 9/ cv. 1-4
 • MM- str. 4- celá

HV

 • Písničky- Jedna, dvě, Honza de…, Pod naším okýnkem…

 • M- PS str. 9/ cv. 5,6

Chválím všechny děti za vypracování domácích úkolů :). Bohužel dnes 5 dětí domácí úkol nemělo. Úkoly značíme v PS zeleně a každý den jsou napsány na stránkách školy. V první třídě jsou domácí úkoly časově nenáročné, ale jsou nezbytnou součástí upevňování učiva.


15.9.2023

ČJ– hláska a písmeno A,Á

 • opakování básniček
 • psaní A,Á
 • UC- str. 5
 • UC- z druhé strany- psaní číslic- číslo 1- str. 1- 4 řádky- dbáme na správný způsob psaní podle šipek

M– číslice 1

 • PS str. 7/ cv1- více, méně
 • PS str. 8- celá
 • MM- str. 3/ cv. 1

značíme zeleně- prosím o podpis úkolu, stále některé děti úkol nemají hotový

 • M- PS str. 7- cv. 2
 • Psaní číslic- UC z druhé strany- str. 1- dokončit stránku

Dnes děti dostaly do ŽK samolepku za pěknou práci a chování.

Přeji pěkný víkend. IF.


14.9. je sběr papíru z technických důvodů zrušen, o termínu Vás budu informovat.

12.9.2023

ČJ– Písmeno a hláska A

 • ŽA- str. 5- celá
 • nácvik čtení řádku a sloupce
 • interaktivní cvičení
 • počáteční hláska ve slově
 • psaní tiskacího velkého písmene- na tabulku, do sešitu+ uvolnění ruky a paže, správné sezení, úchop tužky

M-geometrické tvary- trojúhelník, čtverec, kruh, obdélník, počítání předmětů 1-5

 • PS- velký oranžový sešit- str. 5- celá
 • MM ( malý Matýsek)- dnes děti dostaly malý modrý sešit- str. 1/ cv. 2,3

DÚ-

 • M-MM- str. 1/cv.1
 • ČJ- ŽA-čtení str. 5/ cv.3

Všechny děti moc chválím, moc se snaží zvládat třídní pravidla, umí si připravit na lavici vše potřebné, hlásí se o slovo, v šatně udržují vzorný pořádek 🙂

Dnes děti mají v ŽK vlepeny přístupové údaje do aplikace Bakaláři. Ještě dostane hesla Jessie, Vojta a děti, které dnes chyběly. Jeden přístup pro otce a druhý pro matku.   Zde najdete elektronickou ŽK, třídní knihu, rozvrh hodin a také KOMENS, kde budete omlouvat absenci dítěte a můžete komunikovat s vyučujícími a vedením školy. Pokud by přístupové údaje nefungovaly, dejte mi vědět a nechám vygenerovat nové.

Pokud budou k systému dotazy, můžeme je probrat na třídní schůzce, která se bude konat v pondělí 25.9. od 17 hodin.

Ve čtvrtek 14.9. připomínám focení. Prosím o vyplnění v ŽK zda mám/nemám zájem o vánoční focení.

Děkuji za spolupráci Iva Frauenterková.

 

 


11.9.2023

ČJ– vyvození hlásky a písmenka A-zatím se učíme pouze velká tiskací písmenka napsat i přečíst

 • ŽA- básnička k písmenku A
 • rozdíl mezi hláskou a písmenkem
 • ŽA- str. 4- celá+ str 5/ cv.1
 • UC- uvolnění prstíků, zápěstí, správný sed a úchop při psaní- str. 2
 • práce na stírací tabulku

M– určování počtu předmětů

 • PS str. 3,4- celá
 • interaktivní cvičení na tabuli
 • práce ta stírací tabulku

HV

 • píseň- Jedna, dvě
 • opakování písniček ze školky
 • hudební nástroje na obrázku
 • poslech

– v ŽA- číst str. 5/ cv. 1- čteme po řádcích. řádek podkládáme pravítkem, čteme zleva doprava, pak čteme sloupce

Děti mají v ŽK vlepeny informace k focení ve čtvrtek 14.9., prosím o zapsání, zda máte zájem i o vánoční focení. Pokud chcete vyfotit Vaše dítě se sourozencem připište také do ŽK.

Dnes jsem obdržela přístupové údaje do Bakalářů, zítra dětem vlepíme do ŽK.


8.9.2023

ČJ– vypravování, čtení podle obrázků, sloupec, řádek

 • ŽA- str. 2/cv.3+ str. 3- celá
 • nácvik uvolňovacích cviků na tabulku
 • recitace básně ze str. 1 v ŽA
 • určování první hlásky ve slově

M-počítání předmětů do počtu 3, orientace – nahoře, dole, vpravo, vlevo

 • PS (pracovní sešit)- děti dnes dostaly- str. 1 celá+ str. 2 celá
 • interaktivní cvičení

Učivo na stránkách slouží hlavně pro rodiče nemocných žáků, aby mohli s dětmi během nemoci, pokud to zdravotní stav dovolí, učivo doplnit a dětem ulehčit nástup do školy po nemoci. Dále máte možnost získat přehled o tom, co děti ve škole dělají.

INFO:

 • Dnes děti dostaly do ŽK první jedničky za VV a PČ a samolepky za vzornou práci a chování tento týden. Všechny děti za tento týden moc chválím 🙂
 • Od pondělí se učíme již přesně podle rozvrhu- děti mají ČJ, M, AJ, ČJ a HV. Sešity na AJ dostanou v pondělí. a budou rozděleni do 2 skupin.
 • Ve čtvrtek 14.9. se budeme fotit– čeká nás 1.focení prvňáčků– sada fotografií stojí 350,- Kč. Zároveň pan fotograf bude fotit děti 1. stupně na vánoční sady– cena 350,- Kč. V pondělí nalepíme do ŽK lísteček, kde zaškrtnete, zda máte zájem o vánoční focení a zda chcete, aby fotograf vyfotil sourozence spolu.

 

 • Pozor sběr!

 

Ve čtvrtek bude na naší škole probíhat sběr starého papíru. Papír odkládejte u dolní staré budovy u studny, doma sběr zvažte a napište na lísteček nebo do SMS počet kg, které Vaše dítě odevzdalo. Nejlepší sběrač ve třídě dostane malou odměnu. Nasbírané kilogramy za třídu se celý rok sčítají a na konci roku budou 3 třídy odměněny finančním obnosem.

Podpořte naši třídu a sbírejte papír s námi. I ve třídě papír sbíráme a třídíme 🙂

Přeji krásný slunečný víkend

Iva Frauenterková

 


7.9.2023

Dnes jsme se učili podle rozvrhu 3 vyučovací hodiny. Měli jsme 2 hodiny českého jazyka a hodinu TV. V českém jazyce jsme pracovali v Živé abecedě ( ŽA) a děti dostali i nový sešit- Uvolňovací cviky (UC). Učili jsme se novou básničku, vyprávěli, vysvětlili si značky v ŽA a četli podle obrázků po řádcích, které jsme podkládali pravítkem. Naučili jsme se cviky na uvolnění rukou před psaním a vysvětlili, jak správně sedět a držet tužku. Pracovali jsme s interaktivními cvičeními. Hledali ve slovech první hlásku. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi hláskou a písmenem.

V TV jsme se seznámili s pravidly chování v hodinách TV, proběhli se, měli jsme rozcvičku a hráli hry. Děti dobře zvládly i převlékání do úboru.

Děti moc chválím za aktivitu v hodinách a velkou snahu při dodržování pravidel.

Dnešní učivo pro nepřítomné žáky k doplnění:

ČJ– ŽA-str. 1- celá- dole jsou pokyny k úkolům

             str. 2-pouze cv. 1 a 2

      UC- str. 1- kruhy- každý kruh několikrát obtáhnout, pracujeme jedním tahem, nepřerušujeme

-zopakovat básničku v ŽA- str. 1

Zítra si děti donesou:

 • kufřík s výtvarnými potřebami podle seznamu
 • čtvrtky
 • ŽK- nosíme každý den- zítra budeme dávat pochvaly ( Maruška, Valentýnka a Jessie mají ŽK u mne, potřebuji si ji ofotit)
 • Na ČJ- ŽA a UC
 • sešit na matematiku jim zítra rozdám

Zítra už máme kompletně podle rozvrhu- 4 vyuč. hodiny- ČJ, M, VV, PČ- výuka končí v 11:40 hodin.


6.9.2023

Včera a dnes jsme se vzájemně seznamovali, probrali jsme třídní pravidla, kouzelná slovíčka. Pojmenovali jsme třídního maskota- opičku, dali jsme jí jméno Amálka.  Byli jsme se podívat po škole, abychom věděli, kde je jídelna, družina, WC, hřiště, počítačová učebna a také jsme navštívili ředitelnu. Některé děti byly tak odvážné, že recitovaly do školního rozhlasu. Vybarvili jsme si každý svého motýla, kterého budeme mít vystaveného ve třídě.

Některé děti si motýlka nesou domů a mají svůj prví domácí úkol ho dovybarvit.

Včera došlo k výpadku webových stránek, snažila jsem se kontaktovat Vás přes email, ale některým email nedorazil. Komu ode mne včera email nepřišel, napište mi prosím na iva.frauenterkova@zschvaly.cz.

Co si zítra děti donesou?

 • cvičební úbor, kdo dnes neměl
 • Živou abecedu- budeme v ní zítra už pracovat.
 • penál
 • svačinu, pití
 • vyplněnou žákovskou str. 1- kdo ještě nevyplnil
 • kapsář na lavici
 • krabičku kapesníků

Zítra máme výuku podle rozvrhu, ale pouze 3 vyučovací hodiny- tj: ČJ, TV, ČJ, konec výuky v 10:45 hodin. Dejte mi prosím vědět SMS, kdo půjde po výuce hned domů. Děkuji.

ŽK  vyplněné mám vybrané na stole, abyste je nehledali.

Dnes děti opět moc chválím. Jsou aktivní a ukázněné 🙂


Vážení rodiče,

 

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a blíží se začátek školního roku. Posílám několik informací k prvnímu školnímu týdnu. Sejdeme se v pondělí 4.9. v 7:55 v budově ZŠ Chvaly 2. patro ve třídě 1.B. Slavnostní zahájení bude ukončeno v 8:45. Děti si přinesou pouze aktovku. První den se nepřezouváme, pro prvňáčky není zajištěn oběd ani družina. Všechny obědy jsou tento den automaticky odhlášeny.

 

Ve třídě na každé lavici budou mít děti připravené dárečky, živou abecedu a pomůcky. Bohužel slibované silné pastelky od HMP nedorazily, prosím tedy o jejich dodatečné pořízení.

 

Aby start pro děti nebyl tak náročný, bude probíhat pozvolná adaptace a organizace dalších dní bude následovná:

út 5.9. a st 6.9. – 2 vyučovací hodiny, konec vyučování 9:40

čt 7.9. – 3 vyučovací hodiny, konec vyučování 10:45

pá 8.9. – 4 vyučovaní hodiny, konec vyučování 11:40

 

Podrobnosti k jednotlivým dnům (co si děti mají přinést apod.) najdete vždy na stránce třídy. Sledujte prosím tuto stránku každý den.

 

V úterý si děti přinesou aktovku, penál, přezuvky (vše podepsané), malou svačinku a pití.

Od tohoto dne již rodiče z bezpečnostních důvodů nemohou vstupovat do budovy školy. Ráno budu na děti čekat na vrátnici od 7:40. Bude následovat šatna a společný odchod do třídy. Kdo odchází domů po vyučování, bude odveden do šatny a předán rodičům. Kdo je přihlášen do družiny, bude předán paní vychovatelce.

 

Přeji příjemný zbytek prázdnin a v pondělí se budu těšit na viděnou.

 

S pozdravem třídní učitelka Iva Frauenterková.


4.9.2023

V úterý 5.9.– je výuka pouze 2 vyučovací hodiny, končíme v 9:40 hod. Pokud vaše dítě půjde domů hned po vyučování, napište mi SMS a odhlašte si oběd. Jinak děti půjdou do družiny a s dužinou na oběd.

Děti si donesou: aktovku. přezuvky, svačinku, pití, vybavený penál dle seznamu, obálku se stírací tabulkou a fixami. Všechny pomůcky podepište (klidně i každou tužku).

Ráno od 7:40 hod budu na děti čekat ve vestibulu školy, půjdeme do šatny a společně do třídy.