IV. B

3. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Předpony a přípony: uč. str. 20/cv. 8; PS str. 6/cv. 1, 2, 3; str. 7/cv. 4

ČJ – čít. str. 4 až 7; DÚ čít. str. 16 až 19 – naučit se číst

         – přinést čtenářský deník – budeme spolu vyplňovat strukturu zápisu

VL – Středočeský kraj – uč. str. 6

Připomínám ve středu třídnická hodina od 7: 10 sraz před školou.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

2. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ -Předpony – uč. str. 18/cv. 3; str. 19/cv. 4

HV – naučit se píseň „Já do lesa nepojedu“ uč. str. 91 nebo 89

Ve středu 4. 10. třídnická hodina od 7: 10 sraz před školou.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

27. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Jak se tvoří slova – uč. str. 18/cv. 1; str. 18/cv. 2

Př – Dělení rostlin – uč. str. 10

M – PS 6/5, 6 … 9/5, 7 … 10/8, 9, 11, 14
       DÚ: 14/4… 16/1… 17/1 do 2.10.
       DÚ geo: Narýsuj pravítkem do sešitu 2 čtverce a 2 obdélníky libovolné velikosti, pojmenuj jejich vrcholy (čtverce a obdélníky mají pravé           úhly!!) do 6.10.

AJ (PAU) – Můj dům (poslech, čtení s porozuměním, rozšíření slovní zásoby)
uč. str. 10/1
PS str. 10/1, 2 
DÚ – slovíčka z PS str. 10/2 přepsat do slovníčků (zvládli jsme částečně v hodině)
a naučit na příští týden, písemné zkoušení ve středu

AJ(LAD) -Povely, slovíčka
PS str. 8/1, 2, 3
Projekt odevzdat do 4.10. nejpozději!!
Pětiminutovka 4- uč. 8/1

Státní svátek 28. 9., ředitelské volno 29. 9.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

26. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Stavba slova – uč. str. 17/cv. 4

Vl – Kraje a krajská města – naučit se, PS str. 6, 7

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

25. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Stavba slova – uč. str. 15/cv. 1 a), b)

S pozdravem I. D.

 

 

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Opakování uč. 3. roč. – uč. str. 14/cv. 19; PS str. 2/cv. 4b)

Př – Rostliny – uč. str. 9

Připomínám třídní schůzky v pondělí 25. 9. od 17: 00 hodin.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

21. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 14/cv. 19; PS str. 2/cv. 5;  DÚ – PS str. 2/cv. 4a)

Vl – Praha – uč. str. 6

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, vazba There is/are (tvoření vět), hry s hádankami
uč. str. 8/2 a 9/4
PS str. 8, 9
DÚ PS str. 9/4 (vytvořit alespoň 2 hádanky pro své spolužáky – bod 6., 7.)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

20. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Základní skladební dvojce – opakování –  uč. str. 14/cv. 18, 19

Čtení – čít. str. 7

Př – Houby – uč. str. 8

AJ(LAD, Po-St) – Diktát, práce s textem

M (PO-ST) – Sčítání a odčítání pod sebou, malá násobilka 

PS str. 6/3, 4, 5, 6
– uč. str. 15/6, 8, 10 do 21.9. do domácího sešitu

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

19. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Slovesa – opakování – uč. str. 13/cv. 17; PS str. 1/cv. 2

ČJ – Slohová cvičení – str. 28/cv. 3

VL – Naše vlast ČR – PS  str. 4/cv. 1, 2, 3, 4; str. 58/cv. 5,6, 7 (cv. 8 za DÚ) 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

18. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Slovesa opakování – uč. str. 12/cv. 15; DÚ uč. str. 13/cv. 16 a)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

15. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Podstatná jména-  opakujeme  uč. 3. roč. – uč. str. 11/cv. 11; str. 12/ cv. 14

Př – Houby – uč. str. 8

M – PS str. 3/ 1, 2, 3, 4, 6  4/9, 10, 11  5/16  6/1, 2. Každé úterý budeme psát pětiminutovku, toto úterý z násobení a dělení 1 – 5.

M geo – PS 31/1, 2, 3, DÚ do pondělí- Narýsuj do sešitu 2 čtverce a 2 obdélníky libovolné velikosti, pojmenuj jejich vrcholy. 

AJ (LAD) – Příkazy, PS 6/2, 8/1 + uč. 6/1 – zapsat do slovníčku. Každý čtvrtek diktát.

AJ (PAU) – Příkazy, pokyny, procvičování slovní zásoby, přivlastňovací ´s
uč. str. 6, 7, 8/1
PS str. 6
DÚ PS str. 8/1 – dokončit
Zápis slovíček do slovníčku – uč. str.6/1 (kontrola slovníčků + známka – 1x za čtvrtletí)

Učivo na středu a čtvrtek na Bakalářích z důvodu poruchy webových stránek.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

12. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Opakujeme učivo 3. roč. – Vyjmenovaná slova – uč. str. 9/cv. 7; str. 10/cv. 8 a)

ČJ – Slohová cvičení – uč. str. 27/cv. 1; str. 28/cv. 2 do sešitu

Vl  – Obyvatelé ČR – str. 4

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

11.9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Opakujeme učivo 3. roč. – uč. str. 8/cv. 4, 5; str. 9/cv. 6

AJ (PAU) – Procvičování pokynů, hra na roboty
Společný zápis slovíček do slovníčku –  uč. str.6/1 – do slovíčka MATCH, nácvik výslovnosti (naučit na pátek)
PS str. 6/1  – obrázky k pokynům, začali jsme společně (dobrovolný DÚ k dokončení, procvičení)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

8. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Opakujeme učivo 3. ročníku – uč. str. 7/cv. 1 – opakujeme“ Abecedu“

Př – uč. str. 6 – Živá a neživá příroda

M(geo) – Každý pátek budeme mít geometrii, na kterou budou děti mít: uč. + PS, nelinkovaný sešit na geo a linkované podložky do sešitu (lenochy), kružítko, tužku a ořezávátko, alespoň 2 pravítka (minimálně jedno z nich bude trojúhelník s ryskou).  

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

7. 9. 2023

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo pro nemocné na čtvrtek:

ČJ – učebnice str. 7, 8/ cv. 3 a), b), c)

Vl – učebnice str. 3

AJ (PAU) – Seznámení, představení, základní pokyny, seznámení s učebnicí
Uč. str. 6/1 – nácvik pokynů, výslovnost, praktický nácvik
Děti budou potřebovat 2x sešit (slovníček + školní sešit na AJ – stačí vel. 524 – úzké řádky)

Omluvenky, prosím, přes Bakaláře.

Fotografování 14. 9.

Sběr starého papíru 14. 9.

Třídní schůzky 25. 9. od 17:00 hodin.

Ředitelské volno 29. 9.

S pozdravem I. Dvořáková

 

Vítejte na stránkách 4. B ve školním roce 2023/2024.

  1. 9. 2023

Posílám důležité informace ohledně rozvrhu v týdnu od 4. 9.  – 8. 9.:

4. 9.  pondělí – pouze jedna vyučovací hodina (tj. od 8:00 do 8: 45 )

Od 9:00 hodin je možné jít na oběd. Prosím, sdělte dětem, kdo půjde na oběd. 

Ten, kdo půjde domů po vyučování a nebude mít doprovod, prosím o lísteček, že odchází sám.

Od 9.00 hodin bude ve vrátnici paní Hromasová, která zajišťuje činnost školního klubu.

5. 9.  úterý – výuka bude do 11: 40 hodin (4 vyučovací hodiny).

Děti si přinesou přezuvky, vybavený penál, sešity, obaly na sešity, úkolníček, svačinu a pití. 

Ranní družina již od 6: 30 hodin.

6. 9. středa – výuka bude do 11: 40 hodin (4 vyučovací hodiny).

7. 9. a 8. 9. – výuka dle rozvrhu. 

Přeji úspěšný školní rok.

S pozdravem Iris Dvořáková ( třídní učitelka)