IV. B

1. 3. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Opakujeme podstatná jména rodu středního

Čít. – str. 70 až 72 + úkoly za článkem

Př – Pole – rostliny- obilniny, okopaniny – uč. str. 38

M – Počítání nad 10 000, PS str. 28, 29
Mgeo – V pondělí budeme mít geometrii, napíšeme si krátký test (narýsovat čtverec, kružnici, rovnoběžku, kolmici, pravoúhlý trojúhelník)

AJ(LAD) – Můj rozvrh + scénky, uč. str. 38, 39,  PS str. 38, nová slovní zásoba

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

29. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Opakování – rod střední – vzory; PS str. 33/cv. 5

Vl – Mladší doba kamenná, bronzová, železná; uč. str. 6, 7; PS str. 5

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

28. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo pro nemocné na středu:

ČJ – Opakujeme rod střední – vzory – PS str. 32/cv. 3, 4

Př – Rostliny našich polí – uč. str. 39( luskoviny, olejniny, pícniny, plevele)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

27. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Rod střední – vzory – uč. str. 108/cv. 9, 10;  str. 109/cv. 11; DÚ uč. str. 109/cv. 11b (posledních 5 vět)

ČJ – Slohová cvičení – Spolužáci – uč. str. 95/cv. 1, 2, 3

Vl – České země v pravěku – Doba kamenná – uč. str. 5, 6

Ve středu 6. 3. od 7:00 h. třídnická hodina.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

26. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Rod střední – vzory – uč. str. 108/cv. 8, 7

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

23. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Rod střední – vzory – uč. str. 104, 105/cv. 4, 5; PS str. 32/cv. 1, 2

ČJ – Čtení – Národní divadlo – práce s textem

Př – Ekosystém pole – uč. str. 36, 37

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

22. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Pod. jm. rodu středního – vzory – uč. str. 104/cv. 4

Vl – Kapitola o čase – (červená učebnice) uč. str. 4

Př – Vlastnosti látek – v pátek 23. 2. písemná práce – uč. str. 34, 35

AJ (PAU) – Školní rozvrh, předměty
uč. str. 38, 39
PS str. 38 + zápis a práce s rozvrhem v sešitě AJ-Š
DÚ – naučit báseň v uč. na str.38/3

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

21. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – uč. str. 104/cv. 3, 2

Př – Vlastnosti látek – uč. str. 34, 35

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

20. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Skloňování podstatných jmen – uč. str. 101/cv. 1

ČJ – Skloňování pod. jm. rodu středního – uč. str. 102, 103

Vl – Chráněná území – uč. str. 44, 45

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

19. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Pod. jména rod, číslo a pád – opakování – uč. str. 100/cv. 1, 2, 3

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

9. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Opakujeme rod, číslo a pád u podstatných jmen – uč. str. 99/cv. 4, 5; DÚ uč. str. 99/cv. 5

Vl – Vlastnosti látek – teplota, čas – uč. str. 34, 35

AJ(LAD) – Naučit na test uč. str. 30 – 37 (slovíčka a gramatika), DÚ – PS str. 37/4, 5

AJ (PAU) – Procvičování učiva, test,  nová slovíčka – školní předměty
uč. str. 36, 37, 38/1, 39/6 (slovíčka)
Video Extra English, epizode 1 (poslech, slovní zásoba – v sešitě)
DÚ – zapsat a naučit slovíčka k U 14 (uč. str. 38/3 a 39/6) – bude testík

Mgeo – na 26.2. celý papír, který děti dnes dostaly (tužkou a pravítkem!!!)

M- DÚ na prázdniny PS 22/2, 3,  23/10,  25/9, 12,  28/18

Přeji krásné jarní prázdniny.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

8. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Podstatná jména opakování – uč. str. 98/cv. 1, 3 (DÚ uč. str. 98, 99/cv. 3 a)

VL – Chráníme přírodu – uč. str. 44, 45

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

7. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Rod podstatných jmen – uč. str. 93/cv. 1

Př – Vlastnosti látek – délka, hmotnost -uč. str. 34, 35

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

6. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Rod podstatných jmen – uč. str. 93/cv. 2, PS str. 31/cv. 6

Vl – Průmysl ČR – str. 38, 39

Připomínám zítra 7. 2. od 7: 10 třídnická hodina.

Informace k rekonstrukci šaten na nové budově budou v Bakalářích.

Od 12. 2. do 16. 2. jarní prázdniny.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

5. 2. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Číslo podstatných jmen – uč. str. 91/cv. 3, 4;  zítra prezentace čtenářského deníku

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

1. 2. 2024

Dobrý, den posílám učivo na čtvrtek:

ČJ- Číslo podstatných jmen – uč. str. 92/cv. 5

Vl – Nerostné suroviny ČR – uč. str. 36; PS str. 16 nebo 18

AJ (PAU) – Opakování učiva – přítomný čas prostý (oznamovací kladná a záporná věta ve všech osobách), slovní zásoba (U 11 – 13)
PS. str. 36 – 37/3, 4
Překlad vět v přítomném čase ústně + do sešitu, společná kontrola
Testík na přítomný čas
Příští týden test Revision 3 (U 11 – 13)

 

Ve středu 7. 2. od 7: 10  třídnická hodina.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

31. 1. 2024

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo na středu:

ČJ – Číslo podstatných jmen – uč. str. 90/cv. 1; PS str. 31/cv. 5;  DÚ PS str. 31/cv. 7

Od 1. 2. 2024 změna v rozvrhu. Tělesná výchova bude nově ve středu, mění se s českým jazykem. Rozvrh mají žáci v žákovské knížce.

V pátek 2. 2. pololetní prázdniny.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

30. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Pád podstatných jmen – uč. str. 89/cv. 2; PS str. 30/cv. 3

Slohová cvičení – uč. str. 79, 80/cv. 1, 2, 3 – dodělat cvičení 3 b, str. 80

Vl – Zemědělství ČR – uč. str. 35

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

29. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Pád podstatných jmen – uč. str. 88/cv. 1; DÚ PS str. 29/cv. 2

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

26. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Pád podstatných jmen; – naučit se pádové otázky, uč. str. 88/cv. 1

Př – Minerály a horniny – vyvřelé a usazené – uč. str. 32, 33

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

25. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 87/cv. 1, 2; PS str. 29/cv. 1 – dopsat

Vl – Půda a zemědělství – uč. str. 34; DÚ PS str. 18/cv. 5,

AJ (PAU) – Koníčky, zájmy, přítomný čas prostý – věta kladná a záporná ve všech osobách
Hry procvičující slovní zásobu
uč. str. 34, 35
PS str. 34, 35
Příští týden ve středu  – testík na překlad jednoduchých vět v přítomném čase (kladná i záporná věta), v pondělí ještě procvičíme (zopakovat i slovíčka z l.12 a 13 – budou ve větách)

 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

24. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Opakování – PS str. 28/cv. 11, 12, 13

Slohová cvičení – uč. str. 67/cv. 7

Př -Horniny a minerály –  uč. str. 32

M – Písemné dělení prac. list (uložen včera na odkaz), na úterý procvičovat dělení se zbytkem
Prosím přinést 30Kč na desky na matematiku, děkuji.

AJ(lad) – uč. str. 32, slovíčka uč. str. 33 (šedivá tabulka), PS str. 32, 33

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

23. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Opakujeme slovní druhy – PS str. 27/cv. 7, 8, 9, 10

Slohová cvičení – uč. str. 64/cv. 2, 3, 4, 5

Vl – Půda a zemědělství – uč. str. 34

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

22. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Slovní druhy – opakování; uč. str. 86/cv. 1

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

19. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Slovní druhy – opakování; uč. str. 84/cv. 6,; str. 85/cv. 8; PS str. 26/cv. 6

Př – Neživá příroda – Půda, Slunce – uč. str. 31

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

18. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – II. čtvrtletní písemná práce – oprava, DÚ PS str. 26/cv. 5

Př – Počasí a podnebí – uč. str. 32

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

17. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Slovní druhy – opakování; uč. str. 83/cv. 2, 3; str. 84/cv. 5

Př – Neživá příroda –  voda, vzduch; uč. str. 30, 31

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

16. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – DÚ – PS str. 26/cv. 4

VL – Vodní nádrže – uč. str. 30, 31

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

15. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Slovní druhy – slovesa; příprava na čtvrtletní písemnou práci;  uč. str. 83/cv. 4

Zítra – čtvrtletní písemná práce z českého jazyka

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

12. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Slovní druhy – citoslovce, částice – uč. str. 78/cv. 15, 16

Př – Opakování – uč. str. 28, 29

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

11. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Slovní druhy – předložky, spojky – uč. str. 76/c

v. 12; str. 77/cv. 13

Vl – Vodstvo ČR – uč. str. 28, 29; PS str. 15/cv. 7, 8

AJ (PAU) – Záliby, čtení, žánry knih
Kladná věta v přítomném čase prostém
uč. str. 32
PS str. 31/6,7 a 32
DÚ – PS str. 32/3 (alespoň 3 věty), naučit básničku v uč. str. 32/2 + zapsat a učit se slovíčka z U-12
Komu se nepovedl test ze slovíček, může se nechat vyzkoušet.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

10. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Slovní druhy – číslovky, příslovce – uč. str. 76/cv. 10, 11; str. 75/cv. 9

Př – Pomáháme živočichům – uč. str. 28, 29

M -Písemné násobení, pracovní listy, příprava na pololetní práci (písemné dělení v testu nakonec nebude)
odkaz na prac. listy: https://drive.google.com/drive/folders/1uOWDVlamfdDziFVMhXHZjiyBlqym_jna?usp=sharing
DÚ- prac. list cv. 7/ poslední 3 příklady

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

9. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Slovní druhy – přídavná jména a zájmena – uč. str. 73/cv. 4; str. 74/cv. 6; str. 75/cv. 8

ČJ – DÚ uč. str. 75/cv. 7

Vl –  Povrch ČR – uč. str. 25 až 27

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

8. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Slovní druhy – uč. str. 72, 73

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

5. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ Slovní druhy – uč. str. 70/cv. 1, 2, 3, 4; uč. str. 72/cv. 1

Př – Příroda v zimě – uč. str. 27

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

4. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Vyjmenovaná slova – opakování – PS str. 21/cv. 3; str. 22/cv. 4; DÚ uč. str.. 68/cv. 3

Vl – Povrch ČR – uč. str. 23; PS str. 12

AJ (PAU) – Počasí, roční období, koníčky
uč. str. 30
PS str. 30
DÚ – zapsat a naučit se nová slovíčka (uč. str.30), příští týden pětiminutovka

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

3. 1. 2024

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova – opakování – PS str. 21/cv. 1, 2; str. 22/cv. 3; str. 23/cv. 5; str. 24/cv. 9

Př – Živočichové našich lesů – bezobratlí, plazi, ptáci – uč. str. 25

Př – písemné opakování v pátek 5. 1. uč. str. 20 až 24 – naučit se

V pondělí 8. 1. 2024 od 17: 00 hodin – třídní schůzky.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ  ROK!

 

18. 12. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Vyjmenovaná slova po „z“ – opakování  – PS str. 20/cv. 2, 2

Zítra projektový den.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

15. 12. 2023

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo na pátek:

ČJ – Vyjmenovaná slova po „z“ – uč. str. 62/cv. 1, 2; str. 63/cv. 3

Př – Lesní patra – uč. str. 23, 24 (DÚ uč. str. 25, 26 – lesní živočichové + zápisky do sešitu)

Zkrácené vyučování:

  • v úterý 19. 12. výuka končí ve 12:00 hodin poté odchod na oběd
  • ve  středu 20. 12. výuka končí ve 12:00 hodin poté odchod na oběd
  • v pondělí 18. 12. výuka končí ve 13: 00 hodin (první dvě hodiny výuka M, ČJ )  
  • – na výlet s sebou: batoh, svačinu, pití, kapesné, penál a ŽK
  • S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

13. 12. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „v“ – uč. str. 61/cv. 4, 5

Čít. – str. 43 – čtení

Př – Lesní patra – str. 21, 22

M -PS str. 17/4, 6, 7 (dodělat za DÚ), opakování písemné násobení dvojciferným číslem
V pátek není geometrie, prosím přineste si matematiku + pocvičte malou násobilku, bude testík

AJ(LAD) – opakování jídla, donést Projekt!

AJ (PAU) – Opakování učiva – jídlo, potraviny, snídaně
Vánoční píseň a tradice v anglosas. zemích a u nás
PS str. 28, 29 + Revision test 2
Píseň We wish you a merry Christmas (v sešitě) 

Zítra sraz před školou. Odchod v 8: 00 hodin – příjezd cca v 12: 30 hodin.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

12. 12. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Vyjmenovaná slova po „v“ – uč. str. 61/cv. 1, 2, 3; PS str. 19/cv. 1

ČJ – čít. str. 42 – čtení

Vl – Orientace v krajině – uč. str. 20

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

11. 12. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova – PS – str. 18/cv. 1; str. 19/cv. 2, 3 ( DÚ -vyjmenovaná slova  po „v“)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

11. 12. 2023

M- počítání do 10000, PL – písemné násobení jednociferným a dvojciferným číslem, PS str. 17/1, 2, 3, 4, 5

M(geo) – PS str. 38, DÚ na 15.12. Tělesa- uč. str. 114 (popř. 116)/2, 3, 5

 

8. 12. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „s“ – uč. str. 59/cv. 4, 5

V pondělí  vybírám na vstupy  – projekt “ Vánoční Praha“ 60,-  Kč.

AJ (PAU) – Procvičování učiva (Potraviny, snídaně – U-8 – U-10)
uč. str. 28 – 29 (komiks – poslech, otázky k porozumění, dramatizace)
DÚ – PS str. 28/1 (většina má už splněno)
Příští týden ve středu test Revision 2 (U – 8 až U – 10)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

7. 12. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „s“ – uč. str. 59/cv. 1, 2, 3; PS str. 18/cv. 6

Vl – Měřítko mapy – uč. str. 18; PS str. 11/cv. 2, 3 (DÚ PS str. 11/cv. 4)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

6. 12. 2023

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo na středu:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „p“ – PS str. 17/cv. 3 (DÚ naučit se vyjmenovaná slova po „s“)

ČJ – čít. str. 40, 41 (DÚ naučit se báseň „Bude zima“ do úterý 12. 12.)

Př – Ekosystém les – uč. str. 18, 19, 20

14. 12. – Vánoční výlet do Prahy (např. Betlémská kaple) od 8: 00 do cca 12: 30 hodin.

18. 12. – Svíčkárna – Rodas – (tvořivé dílny) od 10: 15 do cca 13: 00 hodin.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

5. 12. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „p“ – PS str. 17/cv. 1, 2, 3 (DÚ PS str. 18/cv. 5)

Vl – Mapy a plány – uč. str. 17

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

4. 12. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „p“ – uč. str. 58/cv. 4, 5 (DÚ uč. str. 59/cv. 6)

HV – Koledy – naučit se do pondělí 11. 12. uč. str. 50 – Narodil se Kristus Pán ( pouze 2 sloky)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

1. 12. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „p“ – uč. str. 57/cv. 1, 2; str. 58/cv. 3

Př – Obratlovci – opakování – Prezentace projektu

AJ (PAU) – Potraviny, snídaně
uč. str. 26, 27
PS str. 26, 27
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z l.10 + PS str. 27/3 (kdo nestihl, dokončí popis a obrázek své snídaně)

M(geo)- PS str. 36-37, uč str. 119 (popř. 117)- kolmice a rovnoběžky

M -prac. listy – počítání a zaokrouhlování do 10000, PS str. 16,  uč. str. 28/7, 29/3

AJ (LAD)- Opakování slovíček, DÚ – PS str. 19, ve středu písemka Revision 1 (celé téma 1 – sporty, já umím/neumím) 

 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

30. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „m“ – PS str. 16/cv. 2, 3 (DÚ naučit se vyjmenovaná slova po „p“)

Vl – Armáda ČR, NATO, OSN – (DÚ PS str. 9/cv. 6, 7) pětiminutovka – v úterý 5. 12.  Státní symboly ČR

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

28. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo za úterý a středu:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „m“ – úterý -uč. str. 55/cv. 2; str. 56/cv. 4, 3; PS str. 15/cv. 1 

ČJ – středa -uč. str. 56, 57/cv. 5, 6, 7 ( DÚ – uč. str. 16/cv. 2)

ČJ – čtení uč. str. 38, 39 ; čít. str. 111 ( DÚ – Polednice naučit se str. 111 – do úterý 5. 12.- pouze 4 sloky)

Vl – Státní symboly – uč. str. 14, PS str. 3, 4, (DÚ – PS str. 8/cv. 1, 2)

Př – Obratlovci – opakování – uč. str. 17

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

27. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „l“ – opakování – uč. str. 55/cv. 5; PS str. 15/cv. 2; (DÚ – PS str. 15/cv. 4)

S  pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

26. 11 2023

M – PS str. 14 a 15, pracovní listy na procvičování počítání do 10 000

M(geo)- Prosím v pondělí 27.11. přinést sešity a pomůcky na geometrii.

Děkuji, Ladomerská

 

24. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Vyjmenovaná slova po „l“ – str. 54/cv. 3, 4

M – V pondělí pomůcky na geometrii

Př – uč. str. 17

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

23. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „l“ – uč. str. 53/cv. 1, 2; PS str. 14/cv. 1(DÚ naučit se vyjmenovaná slova po – l )

M – Sčítání a odčítání do 10 000- pracovní list

Vl – ČR – demokratický stát – uč. str. 12- 13

AJ (skupiny spojeny) – Potraviny – slovní zásoba, vazba I like/don ´t like, zdravá a nezdravá strava
Práce ve dvojicích – plakát
uč. str. 24, 25
PS str. 22 – 24
DÚ – PS str. 24/1 + napsat a naučit slovíčka z U- 9 (příští týden test na slovíčka z U-8 a U-9, obě skupiny)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

22. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Oprava I. čtvrtletní písemné práce

ČJ – čtení – čít. str. 108 

Př – Potravní vazby živočichů – uč. 17

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

21. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „b“ – PS str. 14/cv. 4, 5

M – Sčítání a odčítání do 10 000 – PS str. 14/cv. 9,11, 12 ; DÚ – PS str. 14/cv. 10, 8

Vl – ČR – demokratický stát – uč. str. 11 až 13

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

20. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „B“ – uč. str. 52/ cv. 6, 7; ( DÚ uč. str. 51/cv. 4 – pouze 4 věty – dobýt/dobít)

Ve čtvrtek 14. 12.  od 8: 00 do 12: 30 hodin výlet do Prahy (do Betlémské kaple). 

21. a 22. 12. ředitelské volno.

20. 12. třídnická hodina od 8: 00 hodin.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

16. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Vyjmenovaná a příbuzná slova po „b“ – PS str. 13/cv. 1, 2, 3, 5

Vl – Moravskoslezský kraj

AJ (PAU) – Opakovací test Revision 1 + nová sl. zásoba – potraviny, ovoce, zelenina, poslechová cvičení, nácvik výslovnosti, vazba I like/ don´t like
uč. str. 22, 23
PS str. 20 – 22/1, 2
DÚ – zapsat slovíčka z U 8 (uč. str. 23/6) + někteří dodělají úkol v PS na str. 22/2

M- Počítání do 10 000, PS str. 12/celá, 13/2,3

Státní svátek v pátek 17. 11. 2023 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

15. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Vyjmenovaná slova po „b“ – uč. str. 49/cv. 1; str. 50/cv. 1,2

Př – Obratlovci – opakování

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

14. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Čtvrtletní písemná práce

ČJ – Slohová cvičení – O příjmeních uč. str. 44/cv. 4; str. 45/cv. 5, 6

Vl – Olomoucký kraj – uč. 11

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

13. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Příprava na čtvrtletní písemnou práci – uč.  od  str. 22

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

10. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Příprava na čtvrtletní písemnou práci – uč. 48/cv. 1,2; PS str. 12/cv. 5

Př -Bezobratlí – hmyz – uč. str. 16

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

9.11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Příprava na písemnou práci – uč. str. 46/cv. 2, 3 (DÚ uč. str. 47/cv. 4)

Vl – Zlínský  kraj – uč. str. 10

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (PAU) – Procvičování učiva – sloveso CAN, sporty, čtení a překlad článků
uč. str. 20, 21 – poslech, dramatizace komiksu, otázky z porozumění textu
PS str. 18, 19
Kontrola slovníčků (zítra děti dostanou zpět)
DÚ – zapsat slovíčka z uč.str. 20, 21 (dole)
Příští týden ve středu test Revision 1 (opakování lekcí 5 – 7), slovíčka, překlad, odpovědi na otázky 

 

8. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Psaní slov cizího původu – opakování- uč. str. 40/cv. 3; PS str. 11/cv. 4

Př – Obratlovci – rozdělení do skupin – uč. str. 16

M- Opakování na zítřejší čtvrtletní test – Počítání pod sebou, násobení, dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování na desítky a stovky, převod jednotek délky, hmotnosti a času, slovní úlohy

AJ (LAD)- Opakování can/can’t play, sporty
uč. str. 16,17,18
PS str. 16, 17
DÚ: uč. str. 18 (procvičit čtení) , uč. str. 17/7 (pětiminutovka na 16.11.)

S pozdravem I. Dvořáková

 

7. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Psaní slov cizího původu – uč. str. 39/cv. 1 (DÚ uč. str. 40/cv. 2)

ČJ – Slohová cvičení – uč. str. 42/cv. 1, 3

Vl – Jihočeský kraj – uč. str. 9 nebo 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

6. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Řazení slov podle abecedy – uč. str. 42/cv. 2; ( DÚ PS str. 11/cv. 3)

Konzultační hodiny 13. 11. 2023 od 16: 00 do 18: 00 pro zvané na konkrétní čas po domluvě, případní další zájemci se mohou v  uvedené době také dostavit.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

3. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Řazení slov podle abecedy – uč. str. 41/cv. 1

Př – Dělení živočichů – uč. str. 15

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

2. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Řazení slov podle abecedy – uč. str. 38/cv. 8; PS str. 10/cv. 2

Vl – Kraj Vysočina – uč. str. 10

AJ (PAU) – Sloveso CAN v otázce, sporty – nová slovní zásoba, čtení a překlad textu
uč. str. 17, 18, 19/2, 4
PS str. 16, 17
Halloween – zvyky a tradice, halloweenská křížovka
DÚ – zapsat slovíčka ze str. 18 a 19/4 (šedé rámečky), na konci příštího týdne si vyberu slovníčky
Naučit na příští týden čtení a překlad článků v uč. na str. 18 – bude na známky
Zkoušení slovíček z U-6 (uč. str. 17) – písemně ve středu (jednoduché otázky se slovesem CAN)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

1. 11. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Psaní vlastních jmen – uč. str. 37/cv. 7

Čj – Prezentace deníku

Př – Živočichové – uč. str. 15 (vlastnosti živočichů)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

31. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Psaní vlastních jmen – uč. str. 37/ cv. 6; str. 36/cv. 4, 5; PS str. 10/cv. 1( DÚ PS str. 10/cv. 2)

Vl –  Pardubický kraj – uč. str. 10

Připomínám zítra 1. 11. od 7: 10 třídnická hodina. 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

30. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Psaní vlastních jmen – uč. str. 34, 35/cv. 2 b), d)

ČJ – ve středu 1. 11.  čtenářský deník – kontrola a prezentace

Ve středu 1. 11. od 7: 10 hodin třídnická hodina.

S pozdravem I. Dvořáková

M- procvičování v pracovních listech
31.10. Pětiminutovka (převody jednotek délky a dělení se zbytkem)
9.11. Kontrolní test – Počítání pod sebou, násobení, dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování na desítky a stovky, převod jednotek délky, hmotnosti a času, z geometrie – narýsovat čtverec, rozpoznat rovnoběžky a různoběžky

 

25. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Psaní vlastních jmen – uč. str. 34/cv.2

Př – Projektové vyučování – práce ve skupinách – K výročí vzniku samostatného Československa

AJ (PAU) – Sloveso CAN – záporná věta, otázka, nová slovní zásoba
uč. str. 16/1, 2 a 17/4, 7
+ zápis do sešitu (sloveso CAN v ozn. větě a otázce+ cv2/16)
DÚ – zapsat do slovníčků slovíčka z U-6

Připomínám podzimní prázdniny 26. a 27. 10.

Chválím všechny děti ve třídě, hodně se zlepšily jsou skvělé! 

Přeji hezké prázdniny! 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

24. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Psaní vlastních jmen – uč. str. 33/cv. 1 a), b), c), d); PS  str. cv.13

ČJ – Čtení str. 19

Vl – Královehradecký kraj – uč. str. 8 nebo 10

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

23. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Opakujeme předpony – uč str. 32/cv. 3, 4, 5;  test ve středu (DÚ  uč. str. 32/cv. 6) 

HV – Stupnice C- DUR – příští týden v pondělí opravný testík  (Stupnice C- DUR, houslový klíč, diktát z not) 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

20. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Opakujeme předpony – uč. str. 27/cv. 2 – oprava diktátu, uč. str. 31,32 /cv.  1, 2, 3

Př – Rostliny – opakujeme na písemnou práci uč. str. 9 až 14 ( písemná práce ve středu 25. 10.)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

19. 10. 2023

Dobrý  den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 31/cv. 9; str. 29/cv. 5

Vl – Liberecký kraj – uč. str. 8 nebo 10

AJ (PAU) – Sloveso CAN ve větách, rozhovory o zálibách, poslechová cvičení
uč. str. 14, 15
PS str. 14, 15/3
Zopakování osobních zájmen – zápis v sešitě, překlad vět se slovesem CAN
DÚ – PS str. 15/4 (3+3 věty s CAN, CAN´T) + zapsat slovíčka z U.5
Ve středu testík (jednoduché věty se slovesem CAN/CAN ´T  + slovíčka z U-5)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

18. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Předpony – opakování – uč. str. 30/cv. 8; str. 31/cv. 9 ( DÚ uč. str. 31/cv. 10 – 5 vět)

ČJ – Čtení – čít. 35 až 37

Př – Opakujeme rostliny – uč. str. 14 (Příští týden písemné opakování – téma:  Rostliny)

M- Opakování dělení se zbytkem, převody jednotek délky, PS str. 7/1,3,4 (DÚ – prac. list cv. 117/a,b,c)

AJ(LAD)- My hobbies, uč. str. 14 (Opakování tvoření vět umět / neumět), PS str. 14/1,2… 15/3

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

17. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Předpony – opakování – uč. str. 2, 3, 4; str. 30/cv. 8

ČJ – čtení – čít. 30 až 32 – připomínám zítra zkouším báseň na str. 28 (Matičce)

Vl – Ústecký kraj – uč. str. 9

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

16. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Psaní ú po předponách – uč. str. 26/cv. 4; PS str. 8/cv. 8

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

13. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Psaní ú po předponách – uč. str. 26/cv. 1; str. 27/cv. 1

Př – uč. str. 14

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

12. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – Předpony ob-, v- ; uč. str. 25/cv. 1; uč. str. 26/cv. 3; PS str. 9/cv. 11

( DÚ procvičovat předpony, příští týden písemné opakování)

Vl – Karlovarský kraj – uč. str. 9

AJ (PAU) – Koníčky, záliby – nová slovní zásoba, tvoření vět o zálibách (svých i spolužáků)
uč. str. 12, 13, do slovníčku zapsat slovíčka v uč. str. 13/4 a naučit na testík (středa 18.10.)
PS str. 12, 13 
DÚ – PS str. 13/3 (alespoň 4 věty)

AJ(LAD)- Věci v domě, Koníčky, záliby
nová slovní zásoba o věcech v domě (slovíčka budou ve čtvrtek v pětiminutovce)
slovní zásoba a tvoření vět o zálibách
uč. str. 13
PS str. 12/2, 13/3,4 
V pondělí 16.10. bude opakovací testík ze slovíček a gramatiky od začátku šk. roku.

M- opakování dělení se zbytkem a zaokrouhlování na desítky a stovky

M(geo)- Převody jednotek délky, Procvičování rýsovaní čtverce s trojúhelníkem s ryskou
DÚ do pátku: PS str. 33/1,2,3 (+ kdo nedorýsoval čtverec v hodině, dodělá doma)

 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

11. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Předpony vy-, vý-;  uč str. 24/cv. 1, 2; PS str. 9/cv. 9, 10

DÚ – čít. str. 28  „Matičce“ – naučit se báseň do středy 18. 10.)

Př – Typy plodů – uč. str. 13

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

10. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Předpony bez-, roz-, vz-: uč. str. 23/cv. 1; str. 24/cv. 2, 3

Vl – Plzeňský kraj

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

9. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Předpony a předložky – uč. str. 22/cv. 2; PS str. 8/cv. 7, 8 ( DÚ uč. str. 22/cv. 1b – 4 věty)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

6. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Předložky a předpony – uč. str. 22/cv. 1; str. 23/cv. 3

Př – Semenné rostliny – list a květ – uč. str. 12

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

5. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ- Předpony a předložky – uč. str. 21/cv. 1; DÚ – PS str. 7/cv. 5

VL  – Jihočeský kraj – uč. str. 7

S  pozdravem I. Dvořáková

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby (Dům a vybavení), vazba There is/are
uč. str. 11/2, 3
+ PL vybavení domu – kreslení do obrázku dle zadání (u mne)
DÚ – uč. str. 11/4 – My desk
(alespoň 5 jednoduchých vět do sešitu AJ-Š, první dvě věty lze použít z učebnice, dále používat vazbu There is/are…, možné doplnit ilustrací)

 

 

4. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Předpony a přípony – uč. str. 20/cv. 5, 6, 7 (žáci psali diktát uč. str. 20/cv. 8)

Př – Semenné rostliny –  kořen a stonek, uč. str. 11

M – Roznásobený součet (v Út Pětiminutovka z prac. listu cv 25), procvičování násobení 

AJ(LAD) – PS str. 10/1, 2 + 11/3, (DÚ 11/4)

Připomínám ve čtvrtek 5. 10. sběr starého papíru.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

3. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Předpony a přípony: uč. str. 20/cv. 8; PS str. 6/cv. 1, 2, 3; str. 7/cv. 4

ČJ – čít. str. 4 až 7; DÚ čít. str. 16 až 19 – naučit se číst

         – přinést čtenářský deník – budeme spolu vyplňovat strukturu zápisu

VL – Středočeský kraj – uč. str. 6

Připomínám ve středu třídnická hodina od 7: 10 sraz před školou.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

2. 10. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ -Předpony – uč. str. 18/cv. 3; str. 19/cv. 4

HV – naučit se píseň „Já do lesa nepojedu“ uč. str. 91 nebo 89

Ve středu 4. 10. třídnická hodina od 7: 10 sraz před školou.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

27. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Jak se tvoří slova – uč. str. 18/cv. 1; str. 18/cv. 2

Př – Dělení rostlin – uč. str. 10

M – PS 6/5, 6 … 9/5, 7 … 10/8, 9, 11, 14
       DÚ: 14/4… 16/1… 17/1 do 2.10.
       DÚ geo: Narýsuj pravítkem do sešitu 2 čtverce a 2 obdélníky libovolné velikosti, pojmenuj jejich vrcholy (čtverce a obdélníky mají pravé           úhly!!) do 6.10.

AJ (PAU) – Můj dům (poslech, čtení s porozuměním, rozšíření slovní zásoby)
uč. str. 10/1
PS str. 10/1, 2 
DÚ – slovíčka z PS str. 10/2 přepsat do slovníčků (zvládli jsme částečně v hodině)
a naučit na příští týden, písemné zkoušení ve středu

AJ(LAD) -Povely, slovíčka
PS str. 8/1, 2, 3
Projekt odevzdat do 4.10. nejpozději!!
Pětiminutovka 4- uč. 8/1

Státní svátek 28. 9., ředitelské volno 29. 9.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

26. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Stavba slova – uč. str. 17/cv. 4

Vl – Kraje a krajská města – naučit se, PS str. 6, 7

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

25. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Stavba slova – uč. str. 15/cv. 1 a), b)

S pozdravem I. D.

 

 

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Opakování uč. 3. roč. – uč. str. 14/cv. 19; PS str. 2/cv. 4b)

Př – Rostliny – uč. str. 9

Připomínám třídní schůzky v pondělí 25. 9. od 17: 00 hodin.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

21. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na čtvrtek:

ČJ – uč. str. 14/cv. 19; PS str. 2/cv. 5;  DÚ – PS str. 2/cv. 4a)

Vl – Praha – uč. str. 6

AJ (PAU) – Procvičování slovní zásoby, vazba There is/are (tvoření vět), hry s hádankami
uč. str. 8/2 a 9/4
PS str. 8, 9
DÚ PS str. 9/4 (vytvořit alespoň 2 hádanky pro své spolužáky – bod 6., 7.)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

20. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na středu:

ČJ – Základní skladební dvojce – opakování –  uč. str. 14/cv. 18, 19

Čtení – čít. str. 7

Př – Houby – uč. str. 8

AJ(LAD, Po-St) – Diktát, práce s textem

M (PO-ST) – Sčítání a odčítání pod sebou, malá násobilka 

PS str. 6/3, 4, 5, 6
– uč. str. 15/6, 8, 10 do 21.9. do domácího sešitu

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

19. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Slovesa – opakování – uč. str. 13/cv. 17; PS str. 1/cv. 2

ČJ – Slohová cvičení – str. 28/cv. 3

VL – Naše vlast ČR – PS  str. 4/cv. 1, 2, 3, 4; str. 58/cv. 5,6, 7 (cv. 8 za DÚ) 

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

18. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Slovesa opakování – uč. str. 12/cv. 15; DÚ uč. str. 13/cv. 16 a)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

15. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Podstatná jména-  opakujeme  uč. 3. roč. – uč. str. 11/cv. 11; str. 12/ cv. 14

Př – Houby – uč. str. 8

M – PS str. 3/ 1, 2, 3, 4, 6  4/9, 10, 11  5/16  6/1, 2. Každé úterý budeme psát pětiminutovku, toto úterý z násobení a dělení 1 – 5.

M geo – PS 31/1, 2, 3, DÚ do pondělí- Narýsuj do sešitu 2 čtverce a 2 obdélníky libovolné velikosti, pojmenuj jejich vrcholy. 

AJ (LAD) – Příkazy, PS 6/2, 8/1 + uč. 6/1 – zapsat do slovníčku. Každý čtvrtek diktát.

AJ (PAU) – Příkazy, pokyny, procvičování slovní zásoby, přivlastňovací ´s
uč. str. 6, 7, 8/1
PS str. 6
DÚ PS str. 8/1 – dokončit
Zápis slovíček do slovníčku – uč. str.6/1 (kontrola slovníčků + známka – 1x za čtvrtletí)

Učivo na středu a čtvrtek na Bakalářích z důvodu poruchy webových stránek.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

12. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na úterý:

ČJ – Opakujeme učivo 3. roč. – Vyjmenovaná slova – uč. str. 9/cv. 7; str. 10/cv. 8 a)

ČJ – Slohová cvičení – uč. str. 27/cv. 1; str. 28/cv. 2 do sešitu

Vl  – Obyvatelé ČR – str. 4

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

11.9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pondělí:

ČJ – Opakujeme učivo 3. roč. – uč. str. 8/cv. 4, 5; str. 9/cv. 6

AJ (PAU) – Procvičování pokynů, hra na roboty
Společný zápis slovíček do slovníčku –  uč. str.6/1 – do slovíčka MATCH, nácvik výslovnosti (naučit na pátek)
PS str. 6/1  – obrázky k pokynům, začali jsme společně (dobrovolný DÚ k dokončení, procvičení)

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

8. 9. 2023

Dobrý den, posílám učivo na pátek:

ČJ – Opakujeme učivo 3. ročníku – uč. str. 7/cv. 1 – opakujeme“ Abecedu“

Př – uč. str. 6 – Živá a neživá příroda

M(geo) – Každý pátek budeme mít geometrii, na kterou budou děti mít: uč. + PS, nelinkovaný sešit na geo a linkované podložky do sešitu (lenochy), kružítko, tužku a ořezávátko, alespoň 2 pravítka (minimálně jedno z nich bude trojúhelník s ryskou).  

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

7. 9. 2023

Dobrý den, posílám důležité informace a učivo pro nemocné na čtvrtek:

ČJ – učebnice str. 7, 8/ cv. 3 a), b), c)

Vl – učebnice str. 3

AJ (PAU) – Seznámení, představení, základní pokyny, seznámení s učebnicí
Uč. str. 6/1 – nácvik pokynů, výslovnost, praktický nácvik
Děti budou potřebovat 2x sešit (slovníček + školní sešit na AJ – stačí vel. 524 – úzké řádky)

Omluvenky, prosím, přes Bakaláře.

Fotografování 14. 9.

Sběr starého papíru 14. 9.

Třídní schůzky 25. 9. od 17:00 hodin.

Ředitelské volno 29. 9.

S pozdravem I. Dvořáková

 

Vítejte na stránkách 4. B ve školním roce 2023/2024.

  1. 9. 2023

Posílám důležité informace ohledně rozvrhu v týdnu od 4. 9.  – 8. 9.:

4. 9.  pondělí – pouze jedna vyučovací hodina (tj. od 8:00 do 8: 45 )

Od 9:00 hodin je možné jít na oběd. Prosím, sdělte dětem, kdo půjde na oběd. 

Ten, kdo půjde domů po vyučování a nebude mít doprovod, prosím o lísteček, že odchází sám.

Od 9.00 hodin bude ve vrátnici paní Hromasová, která zajišťuje činnost školního klubu.

5. 9.  úterý – výuka bude do 11: 40 hodin (4 vyučovací hodiny).

Děti si přinesou přezuvky, vybavený penál, sešity, obaly na sešity, úkolníček, svačinu a pití. 

Ranní družina již od 6: 30 hodin.

6. 9. středa – výuka bude do 11: 40 hodin (4 vyučovací hodiny).

7. 9. a 8. 9. – výuka dle rozvrhu. 

Přeji úspěšný školní rok.

S pozdravem Iris Dvořáková ( třídní učitelka)