Dopravní hřiště

Dopravní hřiště – Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823

 Naše dopravní hřiště bylo slavnostně otevřeno dne 4. 10. 2012 za účasti mnoha významných osobností. Vedle vynikajícího moderátora Petra Vichnara se slavnostního otevření účastnila paní Hana Moravcová, starostka Městské části Praha 20 – Horní Počernice, pan Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ a. s., předseda správní rady Nadace ČEZ, pan  Petr Bříza, zastupitel Hlavního města Prahy a pan Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská. Přítomen byl i Jan Železný, držitel tří zlatých a jedné stříbrné medaile z Olympijských her.

Jednalo se o 200. ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ, které částkou 1 mil. Kč financovala Nadace ČEZ.  Hřiště na malém pozemku dokázalo pro všechny návštěvníky připravit modelové situace křižovatky, železničního přejezdu, setkání hlavní a vedlejší komunikace, kruhového objezdu a řadu dalších dopravních situací.

Z grantu MHMP byla částkou 500 tis. Kč financována instalace herních a sportovních prvků, které jsou umístěny mezi komunikacemi dopravního hřiště.

Hřiště splňuje veškeré požadavky na bezpečný provoz.

Provozní – návštěvní řád Dopravního a sportovního školního hřiště pro veřejnost