III. B

Vážení rodiče, milí žáci,
vítám Vás na stránkách třídy 3.B pro školní rok 2023/2024
Zde naleznete informace k probranému učivu, domácí přípravě, akcím školy.
Přisluhovači 😉 dělají neplechu
Těší se na Vás
Třídní učitelka:                       Mgr. Kateřina  Laluhová
Asistent pedagoga:                        Pavlína Rosolová Marešová
Vychovatelka školní družiny:         Lucie Pinová – tel. 778 713 914 

Přejeme skvělé vykročení do učení.

______________________________________________________

ÚTERÝ 25.6.
Školní výlet – Plzeň

INFO
Středa 26.6. – třídnické záležitosti – žáci budou potřebovat aktovku na nové učebnice, penál, žákovskou knížku k sebehodnocení. Kdo ještě neodevzdal všechny učebnice, přinese zítra.
Konec výuky dle rozvrhu hodin 12:35 (již budeme po obědě)

18:00 – přespávání ve škole – info viz. Bakaláři

Čtvrtek  27.6. – třídnické záležitosti, třídění výkresů, úklid třídy
Konec výuky dle rozvrhu hodin 12:35 (již budeme po obědě)
Žáci přinesou klíče od skříňky. V pátek se žáci nepřezouvají.

Pátek 28.6. –  VYSVĚDČENÍ – 1. vyučovací hodina
Konec v 8:45
Odchody a obědy tento den – prosím info na lísteček. Děkuji

S pozdravem K. Laluhová

 

 

PONDĚLÍ 24.6.
ČJ – HRA SE SLOVY – ZEMĚ, MĚSTO, JMÉNO, ZVÍŘE ….. OPAKOVÁNÍ ABECEDY
M – HRA VE DVOJICÍCH – LODĚ

PRV – PS – 62,63,64,65
Odevzdávání učebnic.

INFO
Zítra 25.6. – školní výlet do Plzně
Sraz v 7:20 před školou
Odjezd v 7:30 směr Plzeň
Sportovní oblečení, jídlo na celý den, pití, peníze, dobrou náladu.
Lék proti nevolnosti podat ráno před odjezdem.
Ráno prosím nedávejte na snídani mléčné výrobky. Děkuji
Příjezd dle dopravní situace v 15:30h – budeme informovat cestou zpět.

 

 

ČTVRTEK – PÁTEK 20. – 21.6.
ČJ 
Uč. – str. 111, 112 – závěrečné opakování
Uč. str. 72 – Můj psí kamarád – sloh
PS – myši
PS – str. 41 – dokončena

M
Závěrečné opakování, dopočítávání PS, PS – tučňáci
Geometrie – volné rýsování trojúhelník, kružnice, přímky, úsečky atd….

TV – cvičení s trenérem
HV – písničky z muzikálů, opakování písní
VV – léto – pláž, moře,
PČ – letní obuv – žabky – kreslení, stříhání, lepení

INFO
V pondělí proběhne výuka dle rozvrhu. Žáci si dají do pořádku učebnice, budu v pondělí vybírat.
V úterý jedeme na výlet.
Středa – třídnické práce, rozdávání učebnic. Přespávání ve škole.
Čtvrtek – třídnické práce.
Pátek – rozdání vysvědčení 1. vyučovací hodinu. Kdo nepůjde na oběd, prosím volejte do jídelny.
Hezký víkend K. Laluhová

 

ÚTERÝ  – STŘEDA 18. – 19.6.

Den s PČR

TV – volejbal s panem Michálkem, trenér beach volejbalu. Děkujeme za skvělou a přínosnou hodinu.
M – rýsování, čtvercová síť, kružnice, trojúhelníky, osová souměrnost.
Testy – nerozhodné známky

ČJ
Závěrečné opakování – slovesa, vyjmenovaná slova
Uč. str. 111/1,2,3,5 – ústně
PS str. 41/závěrečné opakování 1,2

PRV
Testík – lidské tělo
PS str. 58 – kontrola dú (kdo neměl, přinese zítra, i když není prv)
PS str. 61 – celá

INFO
V úterý 25.6.2024 jedeme na celodenní výlet do Plzně – Techmania Science.
Doprava autobusová od školy.
Sraz před školou v 7:20h. 
Odjezd v 7:30h.
Předpokládaný příjezd v 15:30h ke škole.
S sebou: batoh, svačinu na celý den, pití, sportovní oblečení, pokrývku hlavy (např. bílou kšiltovku s logem školy), pláštěnku, peníze, (mobilní telefon na vlastní zodpovědnost).
Pokud bývá někomu nevolno při jízdě autobusem, podejte ráno Kinedryl a půlku nabalte dětem do batohu. Bude podán při zpáteční cestě.

K. Laluhová
  

 

PONDĚLÍ 17.6.
ČJ
Věty a souvětí. Spojovací výrazy.
PS str. 39/1 – dole
PS str. 40/2 – Robinson Crusoe -Daniel Defoe – vypravujeme si příběh
PS str. 40/2 – dole


Kontrola písemné práce
PS str. 47/4 – čtvercová síť – překreslování obrázku
Zítra M – G

PRV
Lidské tělo – kostra, vnitřní orgány
Pracovní listy – lepení do sešitu
DÚ – PS str. 58/ kašpárek + VV – nakreslit nebo nalepit postavu a přilepit části těla  + doplňte větu

INFO

Zítra proběhne výuka 1. a 2. vyučovací hodinu. Žáci si přinesou ČJ + M.
Od 3. vyučovací hodiny proběhne akce školy „Den s PČR“ – prevence, osobní bezpečí, nebezpečné předměty, tísňové linky, ukázka kynologie – služební psi atd…
Žáci si přinesou svačinu, dostatek pití, ČJ, M, pokrývku hlavy (akce proběhne za příznivého počasí venku).

Připomínám, kdo nepřinesl 200,- Kč na školní výlet do Plzně, prosím přinést do čtvrtka 20.6. Děkuji

 

 

PÁTEK 14.6.
M – G
uč. str. 130/5 – střed úsečky
PS – 44/ 1,3,4
PS – str. 43/3,4
DÚ – PS – str. 47/1,3 – kreslení obrázků podle osové souměrnosti

ČJ – věty a souvětí – seznámení s učivem
Tvoříme a zapisujeme věty na tabuli. Spojky  – spojovací výrazy. Slovesa ve větách.

PS – str.38/1a,b,c,d  + 2

TV – šplh, kruhy

HV – kapr a hodiny – doprovod Orffovy nástroje
Rytmizace  – hra na tělo – písničky na IT. Děti chválím.

 

 

 

 

ČTVRTEK 13.6.

M
Závěrečná písemná práce

ČJ
Kontrola písemné práce. Písničky s vyjmenovanými slovy. Kimovka – hledej vyjmenovaná a příbuzná slova v písničkách.
Písanka str. 29 – celá
Lidské tělo – knihy, logico – karty s lidským tělem, kniha s albi tužkou, modely lidského těla, skládačky.
Vypravujeme si o lidském těle, o vnitřních orgánech

VV – kostra – stříhání, lepení, skládání
PČ – přáníčko ke „Dni otců“

Zítra geometrie. Připomínám DÚ.

 

STŘEDA 12.6.

TV – relaxační cvičení – šátky. Hra – chyť šátek
Přihrávky s míčem.

M
Opakování na písemnou práci.
Násobení a dělení – v kruhu. Rybář chytil…..
Dělení se zbytkem – IT , školákov, zápis do sešitu
Písemné odčítání – zápis do sešitu – tabule, práce ve dvojicích
Slovní úlohy – matematická gramotnost – práce s papírovými bankovkami

Zítra – ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE – M

ČJ – lidské tělo, popis, vyprávění,  části těla – názvosloví, ukázka na vlastním těle – kde mám?
Modely – kostra člověka, magnetická skládačka – lidské tělo, vnitřní orgány 3D, pěnové puzzle kostry
Práce ve skupinách

PRV
Závěrečná písemná práce

 

 

ÚTERÝ 11.6.

ČJ
Písemná práce 4. čtvrtletí

Sloh – vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy
Uč. str. 105 – celá
Perníková pohádka. O Šípkové Růžence.
Osnova. Sestavení osnovy.

Skupinová práce – vyprávění pohádky podle obrázkové předlohy
Zápis osnovy do sešitu Š
DÚ – do sešitu SLOH – napsat OSNOVU k vybrané lidové pohádce (např. O koblížkovi. O Budulínkovi. O Sněhurce. O kůzlátkách. ………) V osnově stačí 6 – 7 bodů. Nakreslit obrázek. Na 18.6.
Viz. uč. str. 105

M
Závorky. Násobilka. Zaokrouhlování na 10, 100. Slovní úlohy
PS – tučňáci – vybraná str. 23 + další vybrané strany  (rychlíci)
Kontrola dú
Kruhový trénink s násobilkou.
DÚ – procvičovat na test

 

 

PONDĚLÍ 10.6.
ČJ – opakujeme na písemnou práci.
Vyjmenovaná slova. Slovní druhy. Mluvnické kategorie. Abecedu. Vlastní jména.

M
Písemné odčítání + zkouška.
Kontrola opravených příkladů ( většina dětí opravu neměla !!!) Oprava v hodině do školního sešitu.
PS str. 34/5,6
Pr. list – rychlíci  41
DÚ – PS str. 36/9,10,11
DÚ – počítat a opakovat na písemnou práci

PRV
Jak rosteme.
Etapa vývoje

Co procvičovat na písemné práce.
ČJ 
Psaní i,í,y,ý.  Vyjmenovaná slova. Tvrdé a měkké souhlásky. Slovní druhy. Vlastní jména – osobní, místní. Podstatná jména – pád, číslo, rod. Slovesa – osoba, číslo, čas.

M
Sčítání a odčítání do 1000. Násobení a dělení. Násobení, dělení číslem 10, 100. Dělení se zbytkem. Slovní úlohy. Písemné sčítání a odčítání. Závorky. Zaokrouhlování na 10, 100

 

 

PÁTEK 7.6.

M – G
Konstrukce trojúhelníku
Uč. str. 132/1,2,3
Rýsování do sešitu Š
Pracovní list – 44/A
DÚ  – Pracovní list str. 44/B,C

ČJ
Opakování – vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluv. kateg.
Uč. str. 104
PS str. 37/1,2,3

TV – trenéři – krabí fotbal, gymnastika
HV – Perpentykl – kapr a hodiny – nová píseň. Orffovy nástroje – rytmický doprovod.

 

 

ČTVRTEK 6.6.
M
Písemné odčítání
Opakování násobilky
Kontrola dú.
PS str. 35/6,4 – kdo nestihl, dopočítá za dú

ČJ
Slovesa – opakování
Uč. str. 104/1 – ústně, 2 – do sešitu Š – opis vět
Slovní druhy, tvorba vět.
Opakování na písemnou práce.
Vyjmenovaná slova. Odůvodňování pravopisu.

Čtení – Pipi Dlouhá punčocha
Psaní – pís. str. 30 – celá

VV – zelená louka – malba
– hmyz – kresba, stříhání, lepení

 

STŘEDA 5.6.

TV – skok do písku

M
Písemné odčítání trojcif. čísel s přechodem přes 10
uč.  str. 106, 107 – ústně i do sešitu školního
PS – tučňáci – str. 29/1 – cvičně dělení se zbytkem
DÚ – PS str. 35/2,3,5

ČJ
Zvratná slovesa
Uč. str. 101/1,2 – ústně + do sešitu Š
PS str. 35/1 – dole

PRV
Opakování – rostliny, živočichové – ústní zkoušení
Uč. str. 62, 63 – chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a živočichů
PS str. 55 – kašpárek
DÚ – PS 55/dokončit osmisměrku a zapsat rostliny a živočichy do správného místa, kde se vyskytují

INFO
Od zítřka mohou děti nosit 200,-Kč na výlet do PLZNĚ.

ÚTERÝ 4.6.

ČJ
Pracovní listy – časování sloves
Barevná čeština – slovesné osoby
Infinitiv
Práce na IT + školákov – opakování podstatných jmen – pádové otázky
Zápis do sešitu.

M
Opakování násobilky
Písemné sčítání trojciferných čísel
Zápis do sešitu + procvičení
Uč. str. 105 – ústně
DÚ – PS str. 35/1

ČT
Čít. str. 150 – 151  + str. 153 -154 – Létající tučňák – dokončení příběhu
Psaní – str. 27 – opis říkanky červen
Doplnění neúplných vět.
Hra – Tik, tak, bum.

AJ
Suplovaná hodina. Skupiny spojeny.
Projekt – kdo jsem. Samostatná práce.

INFO
Co procvičovat na písemné práce.
ČJ 
Psaní i,í,y,ý.  Vyjmenovaná slova. Tvrdé a měkké souhlásky. Slovní druhy. Vlastní jména – osobní, místní. Podstatná jména – pád, číslo, rod. Slovesa – osoba, číslo, čas.

M
Sčítání a odčítání do 1000. Násobení a dělení. Násobení, dělení číslem 10, 100. Dělení se zbytkem. Slovní úlohy. Písemné sčítání a odčítání. Závorky.

PRV
Rostliny a živočichové. Společné znaky rostlin a živočichů. Základní dělení rostlin živočichů.
Uč. str. – 36 – 41                  Uč. str. 56 – 61
Uč. str. – 45 – 47
Uč. str. 50 – 53

PONDĚLÍ 3.6.
ČJ
Infinitiv
Uč. str. 100- celá  ústně + cv. 2 do sešitu Š
PS – str. 35/1,2
DÚ – PS str. 35/3,4

M
Násobení jednocif. čísel dvojciferným číslem
Uč. str. 100/1,2 + zápis do sešitu
PS str. 34/1,2
DÚ – PS str. 34/3,4

PRV
Testík – společné znaky živočichů
Uč. str. 60 – hmyz
Uč. str. 61 – potrava živočichů, dělení na býložravce, masožravce, všežravce
PS str. 52 – celá
PS str. 53 – kdo nestihl dokončí za DÚ
DÚ – PS str. 54 – domeček + doplňte

INFO
Dnes 3.6. třídní schůzky do 17h. Podpis v žákovské knížce

 

 

ČTVRTEK 30.5.

M
5ti min – násobení a dělení
Uč. str. 99/15 – opakování násobilky na koberci
/ 16 – fólie
/ 18 – zpaměti – ústně
DÚ – PS – str. 28/ 1,2 ( ten kdo nebyl na švp, má zadání označené přímo v PS)

ČJ
Diktát.
Mluvnické kategorie podst. jm. a sloves
PS str. 36/1,2,3,4

ČT – čít. str. 150,151
Psaní – str. 25 – ekokoutek – plast – na známky

INFO
Zítra slavíme dětský den. Nebudeme se učit, až na TV. Žáci si přinesou pouze batoh, svačinu, pití, penál (kdo bude chtít).
1. a 2. hodinu budeme provádět POKUSY, 3.  hodinu proběhne TV s trenérem, 4. hodinu si zamlsáme a zatančíme.
Pozor! Čtenářské deníky mohou žáci přinést až v pondělí 3.6.

V pondělí 3.6. proběhnou hromadné třídní schůzky od 17:00h ve třídě 3.B
Závěrečné písemné práce budeme psát v týdnu od 10.6. – 14.6.
ČJ – 11.6.
PRV – 12.6.
M – 13.6.
AJ – ?
Žáci si již nyní opakují a procvičují probrané učivo.

 

 

STŘEDA 29.5.
TV – venkovní hřiště – běh, protažení těla, soutěž ve skupinách, vybíjená

M
5ti min – dělení se zbytkem PS – tučňáci
Uč. str. 98/14 – do sešitu Š
PS – str. 46/1 – opakování geom. těles a tvarů

ČJ 
Opakování – abeceda, dělení hlásek, slovní druhy, vyjm. slova, mluvnické kategorie u podstat. jmen a sloves
Časování sloves – práce ve skupinách. Kontrola, vyhodnocení

PRV
Živočichové – společné znaky živočichů
Rozdělení živočichů do skupin – savci, ryby, ptáci, hmyz, plazi, obojživelníci
Uč. str. 58, 59 – čtení
Třídění obrázků, tabule, zápis do sešitu

Do sešitu PRV napíší žáci zajímavosti o svém vybraném živočichovi + nakreslí obrázek (nebo nalepí). Stačí 6 – 7 vět.
Např. do které skupiny patří, zda je obratlovec nebo bezobratlý,  jak vypadá, čím se živí, jak se pohybuje, kde žije…….atd.
Napsat do pondělí 3.6.
Žáci také opakují na test – uč. str. 56 – 60

 

ÚTERÝ 28.5.

ČJ – slovesa, časování sloves, určování mluvnických kategorií – osoba, číslo, čas
Uč. 99 – žlutá tabulka
PS – str. 34/1 – společně
34/3,4
Práce ve skupině – třídíme slovesa podle časů
Společná kontrola a čtení. Význam slov.
Zápis do sešitu.

M
Opakování násobilky – počítání na mazací tabulky na známky
Uč. str. 96,97 – ústně + společně na tabuli

DÚ – uč. str. 98/10 –  4 sloupečky (dbát na úpravu)

ČT – společné čtení na koberci – Pipi Dlouhá punčocha A. Lindgrenová

INFO
V pondělí 3.6. proběhnou hromadné třídní schůzky od 17:00h ve třídě 3.B
Závěrečné písemné práce budeme psát v týdnu od 10.6. – 14.6.
ČJ – 11.6.
PRV – 12.6.
M – 13.6.
AJ – ?
Žáci si již nyní opakují a procvičují probrané učivo.

 

 

PONDĚLÍ 27.5.

ČJ -slovní druhy, slovesa, časování sloves
PS str. 33 -celá
DÚ – uč. str. 98/3 – opsat do sešitu ČJ – D a napsat slova ve správném tvaru

M
Dělení se zbytkem, opakování násobilky
PS – str. 33 – dopočítávání
Pracovní listy
Ve středu test na násobilku a dělení se zbytkem

PRV
Orientace v krajině
Uč. str – 18 – 19 – společné čtení,  opakování ze školy v přírodě – světové strany, mapa, GPS, buzola, kompas, směrová růžice, vysvětlivky na mapě (legenda)
PS str. 22/1 + doplňte
DÚ – PS str. 22/kniha a) – vystřihnout zkratky světových stran a nalepit do směrové růžice
b), c)

INFO
Ve středu TV – nezapomeňte cvičební úbor
Čtenářské deníky mohou žáci odevzdávat do pátku 31.5.
31.5. – Den dětí u nás ve třídě. Program zajištěn.

PÁTEK 17.5.

M
Pracovní list – počítání zpaměti do 1000
Dělení se zbytkem – vyvození učiva
Zápis do sešitu

ČJ
Pracovní list – podstatná jména – rod a číslo
PS – str. 32/4 – kontrola dú
PS – str. 33/2

TV – cvičení s trenérem – nácvik házení a chytání
Vybíjená
Cvičení ve trojicích – chyť kužel

HV – hudební pohádka – Princové jsou na draka

Poučení o škole v přírodě

INFO
V pondělí 20.5. odjezd na ŠVP.
Sraz před školou v 8:00h – kontrola všech dokladů – bezinfekčnost s datem 20.5.2024 + podpis rodičů, pohledy, léky.
Odjezd od školy v 8:30h.
Do autobusu batoh, svačinu, pití, pláštěnku. Na sebe sportovní oblečení dle počasí. Zavazadlo označit štítkem se jménem a třídou. Pokud bývá někomu nevolno při jízdě autobusem, podejte 30min před odjezdem Kinedryl.
V pondělí se budeme těšit.

Kateřina Laluhová a Pavlína Rosolová Marešová

 

ČTVRTEK 16.5.
M – dělení násobků deseti
Příklady do sešitu Š
PS – str. 31/1, 5 – slovní úlohy společně
Hra – najdi příklad

ČJ
Slovesa – třídíme slova
Časování sloves – zápis na tabuli i do sešitu Š
Uč. str. 98 – žlutý rámeček
PS str. 32/2,3
DÚ – PS str. 32/4

Čt – otázky k textu – Soutěž
Četba – společně a nahlas
DÚ – číst 147 – 149 – Mravenec, snovačka, netýkavka

PČ – práce se dřevem
VV – výroba deníčku na ŠVP

 

STŘEDA 15.5.

M
Uč. str. 93/1,2 – ústně
Dělení násobků deseti jednociferným číslem
Uč. str. 94 /1,2 + zápis do sešitu
PS str. 31/3
DÚ – str. 31/4

ČJ
Slovesa – osoba, číslo, čas – seznámení s učivem
Slovesné číslo
Uč. str. 97/1 – společně  + do sešitu Š
DÚ – PS str. 32/1a

PRV
Společné znaky živočichů
Uč. str. 56,57 – video s Ájou
PS str. 51 – celá

INFO
Prosím o zaslání všech dokumentů na školu v přírodě. Dnes byl poslední termín. Děkuji
Na školu v přírodě prosím přibalit malý podsedák nebo kousek karimatky na sezení v trávě.

Zítra 16.5. probíhá sběr starého papíru. Děkuji
Zítra 16.5. dílničky se dřevem. Akce školy.

 

 

ÚTERÝ 14.5.
ČJ
Písanka – str. 21 – celá, 22 – celá, 23/1
Zápis do sešitu – pád, číslo, rod podstatných jmen

ČJ 
Skloňování podstatných jmen – práce ve skupině, společná prezentace
DÚ – pracovní list – HAD – vybarvit políčka podle pádů

M
Upevňujeme učivu +, – do 100
PS – tučňáci str. 14 – oprava + str. 15/9
DÚ – str. 15/9 – dopočítat

ČT
Čít. str. 144 – 146 – význam slov
DÚ – čtení zůstává. Příští hodinu budou otázky k  textu.

INFO
16.5. – sběr papíru
16.5. – akce školy – práce se dřevem

ŠVP – škola v přírodě
Žáci, kteří jedou na školu v přírodě, si prosím přibalí i pevnou podložku na psaní, s pevným uchycením papíru. Výuka bude probíhat za příznivého počasí venku v přírodě.

 

PONDĚLÍ 13.5.

ČJ
Test – slovní druhy, podstatná jména – pád, číslo, rod
Uč. str. 71/1 – opis vět do sešitu
Pes – přítel člověka – vypravování
DÚ – uč. str. 71/1d – do ČJ – D  napsat ve všech pádech j.č., mn.č.

M
PS str.- tučňáci str. 17/5
PS str. – 30/3
DÚ PS str. 30/7

PRV
Test – kvetoucí rostliny.
Uč. str. 56,57 – Živočichové
Zápis do sešitu. DÚ – nakreslit nebo nalepit obrázky různých živočichů

INFO
Prosím, nosit dokumenty ke škole v přírodě.

 

 

PÁTEK 10.5.

M – G
Shodné úsečky
Uč. str. 129 – celá
Rýsování do sešitu
Přenášení úseček pomocí proužku papíru, pravítka, kružítka.
DÚ – PS str. 43/1,2

ČJ
Uč. str. 70/4 – ústně
Kontrola diktátu, oprava.
Hra – slovní fotbal
PS – str. 16/1 dole

V pondělí 13.5. píšeme test na podstatná jména – pád, číslo, rod + slovní druhy.
Ve čtvrtek 16.5. – práce se dřevem – akce školy v rámci VV 1. hodina (hrazeno z OPJAK)

Připomínám:

 • nosit peníze za fotografie – cena za společnou je 50,-Kč, za skupinku – 30 ,-Kč
 • do 15.5. nosit veškeré dokumenty na ŠVP (zdravotní způsobilost, okopírovanou kartičku vzp

ČTVRTEK 9.5.
M
Uč. str. 92/1,2,4
Zápis do sešitu
PS str. 30/1,2
DÚ – PS str. 30/4

ČJ
Slovní druhy – opakování
Diktát vět.
Podstatná jména – pád, číslo, rod – cvičení na školákově – zápis do sešitu
PS str. 16/1
DÚ – PS str. 16/2

ČT – čít. str. 142
Písanka – kontrola dú
DÚ – číst str. 144 – 146

INFO
Od pátku 10.5. začínám vybírat peníze za fotografie.
Cena za společnou fotografii třídy je 50,-Kč.
Cena za skupinku je  30,-Kč.
Pokud možno, nosit přesnou částku. Děkuji

 

ÚTERÝ 7.5.

ČJ – PÁDY PODSTATNÝCH JMEN
Uč. str. 70 – pádové otázky – ústní zkoušení
Skloňování podstatných jmen
Hra s podstatnými jmény – KUFR
Práce ve skupinách – skloňování podstatných jmen, společné čtení, zhodnocení
Písnička J. Rychterová – PÁDOVÉ OTÁZKY
DÚ – pracovní list – cv. 9,10,11

M
Slovní úlohy – zápis do sešitu Š, práce s papírovými mincemi
PS – str. 36/1,2,7,8 (3 – rychlíci)

Čtení – společné čtení Pipi Dlouhá punčocha
Psaní – str. 20 – kdo nestihl dokončí za DÚ

INFO
Zítra 8.5.  je státní svátek. Do školy se nejde.
Uvidíme se ve čtvrtek 9.5.
Hezký den

 

PONDĚLÍ 6.5.

ČJ
Skloňování podstatných jmen – pády podstat. jm.
Uč. str. 70/1,2
Zápis do SŠ.
Práce u IT
DÚ – naučit se pádové otázky.

M
Procvičení násobení a dělení – SŠM
Násobení a dělení číslem 100
Uč. str. 91 – celá + zápis do SŠ
Práce s papírovými mincemi – slovní úlohy ze života
DÚ – PS str. 29/1,2,3

PRV
Kvetoucí rostliny
Květ, plod
Uč. str. 52,53 – společné čtení
Zápis do sešitu + video s Ájou
Dokreslení obrázků podle tabule – obrazový materiál, třídění plodů dužnatých a suchých
Příští týden test na části kvetoucích rostlin. Uč. str. 50 -53

 

ÚTERÝ 30.4.
ČJ
Opakování vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména – rod a číslo
PS – str. 15 – celá + práce na IT

ČJ
Zkoušení na známky – básnička SLOVNÍ DRUHY

M
Násobení a dělení 10
Zápis do sešitu + příklady
Uč. str. 90 celá
PS – str. 28 / 3,4,5
Po prodlouženém víkendu bude test na násobení a dělení 10 + násobilka

ČT
DÚ – drahokamy
Psaní – pís. str. 19 – celá

INFO

Státní svátek – 1.5.
Ředitelské volno – 2.5. a 3.5.

Ve třídě se objevila pátá nemoc. Již 2 žáci.

Přeji pěkný prodloužený víkend prožitý ve zdraví.
K. Laluhová
PONDĚLÍ 29.4.

ČJ
Číslo podstatných jmen
Zápis do sešitu
Uč. str. 69/1,2 – společné čtení, vyhledávání podstatných jmen, určování čísla
PS str. 15/1
DÚ – uč. str. 69/2  Přečíst si text, vybrat si jeden drahokam, zjistit o něm informace a do sešitu ČJ – D napsat 5 vět. Nakreslit obrázek vybraného drahokamu nebo to, co se z něj může vyrobit.

M
Násobení 10
Uč. str. 89 – celá
PS str. 27/6
PS str. 28/1
DÚ – PS str. 28/1 – dokončit + cv. 2

PRV
Části kvetoucích rostlin
Stonek – uč. str. 50-51 – zápis, obrázek do sešitu
DÚ –  uč. str. 51 – přečíst si text o LISTECH, napsat krátký zápis do sešitu a nakreslit obrázek listu (na 6.5.)
INFO
Dnes si žáci přinesou domů dokumenty a informace ke škole v přírodě.
Zítra 30.4. mají žáci odevzdávat čtenářský deník.
Zítra zkouším báseň se  slovními druhy.

 

 

PÁTEK 26.4.


Uč. str. 85/7 – ústně + fólie
85/8  – do sešitu – poslední kolečko
PS str. 27/2,4
DÚ – PS str. 27/4 – dokončit + 5

ČJ
PS – myši – str. 32 – samostatně – opakování vyjmenovaných slov
Slovní druhy – určování slov
Fotografování

TV – cvičení s trenérem – obruče
HV – PRV – pohádka „Jak krtek ke kalhotkám přišel“

Přeji hezký vikend

 

ČTVRTEK 25.4.

M
Zaokrouhlování na 10, 100 – sešit Š
Uč. str. 86/4
PS str. 27/1
Opakování násobilky – řady násobků – sešit Š
Matematická hru – násobení, dělení

ČJ
Rody podstatných jmen
Test – slovní druhy
PS – str. 14/1
DÚ – PS str. 14/2,3

ČJ – sloh
Uč. str. 67/1,2,3,4 – ústně
Telefonické rozhovory – postup při telefonování
Důležitá telefonní čísla. 112, 150, 155, 158

VV – překreslování květin do čtvercové sítě
PČ  – zápichy do květináčů – jarní kytky

INFO
Zítra 26.4. – fotografování třídy

 

STŘEDA 24.4.
TV – sportovní hry, vybíjená, protahovací cviky

M
Zaokrouhlování čísel na 100
Uč. str. 86
PS str. 26/1,2,3
DÚ – PS str. 26/4

ČJ
Rody podstatných jmen – mužský, ženský, střední
Uč. str. 68/1a, 2 + zápis do sešitu
Pracovní list str. 59
DÚ – pr. list str. 59 – dokončit

PRV
Části kvetoucích rostlin – podzemní část – kořen
– nadzemní části – stonek, list, květ, plod
Uč. str. 50
PS str. 49 – kašpárek
DÚ – PS str. 49/domeček

INFO
25.4. – třídnická hodina – 6.vyuč. hodinu
26.4. – fotografování třídy 

 

 

ÚTERÝ 23.4.
ČJ 
Slovní druhy – básnička
DÚ  naučit se zpaměti jednu vybranou báseň na úterý 30.4.

Slovní druhy – určujeme ve větě
Uč. str. 66/4 – hrajeme v kruhu  + /5 – do sešitu Š

ČJ 
Pracovní list str. 54 – spojky, částice, citoslovce – celá strana

M
5min – + – do 1000
PS str. 23/4,  str. 25/1, 4 + kontrola dú
DÚ – pracovní list – pyramidy str. 23 / srdíčko
/ kolečko – dobrovolně
ČT – čít str. 123 – 124 – na známky
Písanka – ekokoutek – papír

INFO
Srdíčkové dny – 24. – 25. 4.
Třídnická hodina – 25.4. – 6. vyučovací hodina

 

PONDĚLÍ 22.4.
ČJ
Částice a citoslovce
Uč. str. 66/2 – ústně + /3  do sešitu Š

M
Uč. str. 84 – celá + 85/1 – zápis do sešitu
5min na tabulky – kontrola
PS – str. 25/2
DÚ – PS- str. 25/5

PRV
Test – rostliny

 

 

PÁTEK 19.4.

M
Počítání ve dvojicích – pracovní list –  matematické bingo
Uč. str. 83 – celá Sčítání do 1000
PS str. 24 – celá

ČJ
Kontrola dú z pracovního listu.
Částice a citoslo
Uč. str. 65/ 1 – dole – částice. Tvoříme věty přací s částicí na začátku věty. AŤ, NECHŤ, KÉŽ, PRÝ..
Uč. str. 66/1 – citoslovce + odůvodnění pravopisu.

TV – opičí dráha – cvičení s trenérem. Všechny děti chválím.
HV – zpívání na známky – Na tý louce zelený. Kontrola not.
Zpíváme noty z notové osnovy.
Rytmizace k písničkám – vytleskávání na tělo.

 

 

ČTVRTEK 18.4.

M
Test – slovní úlohy
Školákov – pamětné počítání
Uč. str. 82 – práce ve dvojicích – na fólii
DÚ – uč. str. 82/5 – do domácího sešitu

ČJ
Spojky
Pracovní list – kontrola dú
PS str. 11/1,2,3 – dokončit za DÚ

Čtení – kontrola dú  – vynálezy
Zkoušení str. 123 – 124 Žvýkačka k obědu
Čtení str. 125 – 127 Kamarád z planety Haf – číst za DÚ

VV – létající stroj pro mimozemšťana
PČ – modelování – obyvatel z jiné planety

 

 

STŘEDA 17.4.

TV – gymnastika – švédská bedna, výskoky, odrazy z můstku. Kotouly vpřed.

M – slovní úlohy
Uč. str. 81/2 + str. 82/6 – vše do sešitu M-Š
PS str. 22/2,3,4
PS str. 23/5 – samostatně

ČJ
Slovní druhy – spojky
Uč. str. 65/1
PS str. 11/1,2,3
DÚ – pracovní list

PRV
Užitkové rostliny – polní plodiny
Uč. str. 46 – 47  + zápis do sešitu. Video s Ájou
PS str. 48

 

ÚTERÝ 16.4.
ČJ 
Předložky uč. str. 64 – celá – ústně + IT
PS str. 10/1,2 – dole
Zápis do sešitu + hledáme předložky s obrázkem

Skupinová práce – slova třídíme do skupin podle slovních druhů. Kontrola, vyhodnocení. Aktivita.
DÚ – pracovní list str. 50/2  na zítra

M
Uč. str. 80/2 – ústně, pamětné počítání + /8 – 1. a 3. sloupeček do sešitu Š
Uč. str. 81/1 + zápis do sešitu
PS str. 22/1 – kontrola dú
PS str. 22/5 – rychlostní počítání
DÚ – PS str. 22/5 – kdo  nestihl + PS str. 23/1,3

Čtení – čít 123 -124 – vypravujeme si o příběhu
DÚ – číst + splnit úkol 5 ze str. 124 – nakreslit do sešitu čtení

Učit se do PRV. Test je naplánován na příští pondělí.

AJ – Procházka
Opakování digitálního času. Oblíbené televizní programy. Hra BINGO

PONDĚLÍ 15.4.
ČJ
Příslovce a předložky.
Pracovní list s dú – dokončení cvičení
Předložky – aktivita v kruhu.
Kontrola čtvrtletní písemné práce.

M –
Uč. str. 79 – celá + zápis do sešitu
Uč. str. 80 /5 + část 8 – do sešitu
DÚ – PS str. 22/1

PRV
Užitkové rostliny
Uč. str. 45 – 46  – zápis do sešitu
DÚ – nakreslit obrázky k zápisu

AJ – Procházka
Procvičení digitálního času
Poslech nahrávky + překlad.

 

PÁTEK 12.4.
M – 3. čtvrtletní písemná práce

ČJ – slovní druhy
Příslovce uč. str. 63/2,3,4
PS – str. 10/3
Práce s textem. Vyhledávání informací. Vyhledávání slovních druhů.

AJ – Procházka (ze středy)
Zápis slovíček – názvy TV – pořadů
PS str. 38/1,2
Tvoření vět   Mám rád, ráda.   Nemám rád, ráda.

 

 

ČTVRTEK 11.4.

M
Násobení a dělení – zpaměti
PS str. 20/6 + kontrola dú
PS str. 21/1,2,3
DÚ – PS str. 21/4,5

ČJ – čtvrtletní pís. práce
ČJ – příslovce
Uč. str. 63/1 – dokončení cv. 1 – zápis do sešitu
PS str. 10/1
DÚ – PS – str. 10/2

VV + PČ – psaní a kresba jména + zdobení

 

 

ÚTERÝ 9.4.
ČJ – slovesa
PS str. 9/4,5
PS – myši str. 31 – celá
Práce se slovy – skupinová práce v kruhu – třídíme slovní druhy
Zápis do sešitu – věty se slovesy – číslování
DÚ – uč. str. 62/4 – 2 řádky do ČJ – D –  opsat slova na řádek a očíslovat slovesa


5min – sčítání a odčítání do 1000
PS str. 17/4,5 -slovní úlohy
str. 18 – poslední 3 sloupečky
str. 19/3,4,5
DÚ – písemné sčítání a odčítání – M – D – nalepen pracovní list

ČT – O šípkové Růžence, Jak se vaří čokoláda
PSANÍ – str. 16/1,2 + str. 18/1,2,3,4

Děti čtou každý den z čítanky nebo oblíbenou knihu.

15.4. – konzultační schůzky viz. info v Bakalářích a pozvánky v emailech

 

PONDĚLÍ 8.4.

ČJ
Slovesa
Uč. str. 61 – celá – ústně, práce ve dvojicích  šifrování
PS – str. 9/1
DÚ – PS str. 9/2,3

M
Uč. str. 74/1,2,4 – ústně
Do sešitu /3
Uč. str. 75 /5,6 – ústně + práce s číselnou osou
PS  str. 17/1
DÚ – PS str. 19/1,2,6

PRV
Rostliny – léčivé, jedovaté, chráněné
Uč. str. 41, 42, 43 + video s Ájou
PS str. 47/domeček, kniha, doplňte
DÚ – PS str. 47/kašpárek

INFO
Písemné práce:
ČJ – vyjmenovaná slova, slova mnohoznačná, protikladná, vlastní jména osobní a místní, slovní druhy 1 – 5
M – zaokrouhlování na  10, sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení do 100, slovní úloha, rýsování kružnice

 

PÁTEK 5.4.

M
Převody jednotek objemu – školákov
Uč. str. 73/1,2 – ústně Sešit Š – uč 73/3 – sčítání a odčítání s přechodem přes 10 (obor do 1000)

ČJ
Vyjm. slova – opakování
PS – myši – str. 30 – O koblížkovi – pravopis
PS – str. 8 -celá
DÚ – str. 8 – kdo nestihl, dokončí doma

TV – cvičíme s trenérem – cvičení s míčem
HV – hudební rytmizace (tichá pošta)
Opakování písní.
Noty, notová osnova, stupnice C – dur, zápis do sešitu

Čtvrtletní písemné práce:
ČJ – 11.4.
M – 12.4.

 

ČTVRTEK 4.4.

M
Převody jednotek objemu – ml, dl, l, hl
Interaktivní tabule + video.
Zápis do sešitu.
Práce s vodou a kádinkami – přelévání, odměřování
DÚ – pracovní list str. 40/3,5

ČJ
Slovní druhy – kontrola dú
Diktát
Práce se slovy v kruhu, pohybová aktivita se slovními druhy
Číslovky – uč. str. 60/1,2
DÚ – uč. str. 60/4 – napsat do sešitu ČJ – D

ČT – vypravování pohádek
Psaní – pís. str. 15 – celá
DÚ – pís. str. 14 /2,3
DÚ – čtení str. 113 – 114 – O šípkové Růžence

 

 

STŘEDA 3.4.
TV – gymnastika – kotoul vpřed

M
Převody jednotek hmotnosti
Interaktivní cvičení
Ukázka vážení – g, dkg(dag), kg, t
Zápis do sešitu + příklady převodů
DÚ – žáci trénují převody podle sešitu Š

ČJ
Uč. str. 59/2,3
PS – str. 7/3,4
PS – myši – str. 29 – O Šípkové Růžence + str. 30 – O veliké řepě – na známky
DÚ – PS str. 7/5 – číst + číslem zapsat nad každé slovo slovní druh

PRV
Rostliny kvetoucí a nekvetoucí
Uč. str. 40 – celá + video
Zápis do sešitu + kontrola dú
DÚ – PS str. 46 – domeček, knihy + doplnit věty.

 

ÚTERÝ 2.4.
ČJ – vyjmenovaná slova, slovní druhy, činnost se slovy – třídění na podstatná jména, přídavná jména
PS – myši str. 28 – celá + str. 29/1
DÚ – myši str. 29/2 – Pohádka o Otesánkovi

ČJ – zájmena
Uč. str. 59/1 + zápis do sešitu
Interaktivní cvičení se zájmeny
PS str. 7/1,2
Žáci procvičují na čtvrtletní písemnou práci.

M
Jednotky hmotnosti a objemu, kontrola dú
PS str. 18/4,5,6 – samostatně na známky (sčítání a odčítání do 1000)
Hra – mouchy – procvičení násobení a dělení
Žáci procvičují na čtvrtletní písemnou práci.

Čtení – 106 – 107
Hledáme pohádky z popletené pohádky. Pohádky zapsány na tabuli.
DÚ – vyprávět jednu pohádku, kterou si žáci vybrali z tabule (mají zapsáno v sešitě ČT ) do sešitu nakreslí i obrázek

Psaní – str. 12 celá (kdo nestihl, dopíše na čtvrtek za dú)

 

 

STŘEDA 27.3.
Projektový den. Tvořivé dílny. Třídnická hodina s Mimoněm.
Den se nám velmi vydařil. Děti krásně tvořily a domů si přinesou výrobky z dílniček.
Přeji Vám s paní asistentkou krásné velikonoční svátky.
K. Laluhová

 

ÚTERÝ 26.3.

ČJ
Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména
Práce se slovy – určování slovních druhů
Uč. str. 58/1,2 – ústně + IT
PS str. 6/5 + kontrola dú
Diktát – psaní vět s vyjmenovanými slovy
Hra – kufr
Zápis do sešitu uč. str. 58/1 – práce s obrázkem

M
Uč. str. 71/3,4 do sešitu
PS str. 16/2
DÚ – PS str. 16/3,5

Čtení – uč. str. 106 – 107
Psaní – str. 11 – celá
DÚ – číst z čítanky str. 106 – 107, číst i básničku O TRPASLÍČKOVI.  Budu po prázdninách zkoušet.

INFO 

Ve středu 27.3. – projektový den – tvořivé dílny .
Tento den se neučíme. Žáci si přinesou penál, svačinu, pití.
Během 5. h budeme odcházet na oběd.   Kdo nechodí na oběd, může odcházet domů. Družina funguje.
Prosím o lístečky, pokud máte jakoukoli změnu.
K. Laluhová

 

 

 

PONDĚLÍ 25.3.

ČJ – přídavná jména
Zápis do sešitu
Uč. str. 58/1
PS – str. 6/2
DÚ – PS str. 6/3,4

M – jednotky hmotnosti a objemu
Video s Matýskem.
Jednotky hmotnosti – g, dkg, kg, q, t
Jednotky objemu – l, hl – zítra budeme pokračovat s odměřováním
Uč. str. 71/1,2
Zápis do sešitu
DÚ – PS str. 16/1

PRV
Test – houby
Rostliny – společné znaky rostlin
Uč. str. 38, 39
Krátký zápis do sešitu
DÚ – žáci si nakreslí k zápisu obrázky (kontrola ve středu po Velikonocích)

Ve středu 27.3. – projektový den – tvořivé dílny s třídou 3.A
Tento den se neučíme. Žáci si přinesou penál, svačinu, pití.
Během 5. h budeme odcházet na oběd.   Kdo nechodí na oběd, může odcházet domů. Družina funguje.

 

PÁTEK 22.3.

M -G 
Samostatná práce –  kruh, kružnice, poloměr, průměr, rýsování.
PS do matematiky mám u sebe asi od poloviny žáků. Někteří již mají opravené u sebe.

ČJ 
Podstatná jména.
Vlastní jména osobní a místní.
Uč. str. 56/6,7 – ústně + str. 57/9, 10
Zápis do sešitu Š, myšlenková mapa.
PS – str. 5/1,2
DÚ – PS str. 5/11,12

TV – cvičení s trenérkou – házení a chytání s míčem, přihrávky, dribling.
Žáci byli pochváleni od paní trenérky za moc pěkné cvičení, aktivitu, spolupráci a velkou snahu plnit veškeré připravené činnosti. Děti chválím i já.
HV – Jaro dělá pokusy. Když se zamiluje kůň – na známky. Komáři se ženili.

Děkujeme za přinesený sběr papíru.

 

ČTVRTEK 21.3.
M – G
Rýsování kružnic. Měření poloměru.
Uč. str. 128 – celá
Rýsujeme do sešitu G
DÚ – PS str. 42/3,4,5
Zítra test – rýsování kružnice, popis kružnice, poloměr kružnice, průměr kružnice

ČJ
Podstatná jména
Vlastnosti  – kladné a záporné vlastnosti. Myšlenková mapa do sešitu.
Běhací diktát – skupinová práce. Tvorba vět.

Podstatná jména – názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů
Uč. str. 56/3,4,5 – společně + do sešitu školního cv. 5
PS str. 4/4,5,6

VV – velikonoční vejce – ornamenty – kombinovaná technika – vosk, tuš, škrábání do plochy
–  rajčátka – setí do hlíny – pěstování černého rajčátka (soutěž)

 

STŘEDA 20.3.

M – G
Uč. str. 128 /1,2
PS str. 41/ 4,5,6 + str. 42/1
Do sešitu nalepen prac. list – informace o kruhu a kružnici. Měření poloměru a průměru.
DÚ – žáci trénují rýsování kružnic pomocí kružítka.
V pátek malý testík  na kružnice.

ČJ 
Uč. str. 55/2 a, b c, d
PS str. 3/2,3
Slovní druhy – číslování.

PRV
Kontrola dú. Houby.
Zápis do sešitu – živé organizmy a houby
Prezentace – houby
Příští hodinu test – houby

AJ – Procházka
Opakování hodin
Vyučovací předměty – nová slovní zásoba ve slovníčku

Zítra 21.3. – sběr papíru.

 

ÚTERÝ 19.3.

ČJ
Slovní druhy
Třídění obrázků do skupin – osoby, zvířata, věci + přiřazování vlastností
Práce s kartičkami – hra se slovními druhy
Uč. str. 54 – celá

Uč. str. 55/1,2
PS – str. 2/2,3
DÚ – PS str. 3/1 – napsat do sešitu ČJ – D 5 vět podle obrázku a barevně podtrhnout podle pravítka podstatná jména

M – G
Uč. str. 126 – celá, 127 /4,5
Kontrola dú. Rýsujeme kružnice. Nácvik rýsování. Práce s kružítkem.
PS – str. 41/1
DÚ – PS str. 41/1,2 + trénovat kružnice na čistý papír

Čtení – dnes společné čtení Pipi Dlouhá punčocha – plynulé čtení, správné čtení předložek, dýchání, intonace hlasu
DÚ – písanka str. 10 – celá – na čtvrtek 21.3.

AJ – Procházka
Opakování slovní zásoby
Kolik je hodin? odpovědi —Je pět hodin. Je půl páté.

INFO
19.3. dnes „Den otevřených dveří“ od 14:00 – 17:30h
21.3. – sběr starého papíru (kontejner bude přistaven u hlavní budovy)
22.3. – Nos s Andersenem – akce školní družiny a klubu (přespávání ve škole)
PONDĚLÍ 18.3.

ČJ
Uč. str. 54/1 – úvod do slovních druhů, tabule + IT
PS – str. 2/1
DÚ – uč. str. 54/3 – připravit na lístečky hru ke slovním druhům

M – G
Kruh, kružnice. Úvod do rýsování kružnic. Seznámení s kružítkem. Úchop, manipulace.
Uč. str. 126/1,2 – krátký zápis do sešitu
DÚ – na čistý list papíru (žáci mají u sebe) rýsují kružítkem kružnice. 10 – 20 kružnic se středem S

PRV
Uč. str. 36 – 37 – houby
PS str. 44 – celá
DÚ – PS str. 45 – celá (žáci pracují i učebnicí)

AJ – Procházka
Zápis slovíček 7. lekce
DÚ – zítra a ve středu oprava testu a přednesu básničky pro ty, co se jim to nepovedlo

 

 

ČTVRTEK 14.3.

M – G
5min – rýsování do čtvercové sítě + výpočty obvodů.
Mnohoúhelníky
Uč. str. 125 – celá
PS – str. 40/2
DÚ – PS str. 40/3 + pracovní list str. 23 – celá na po dělí 18.3.
Příští týden budeme pokračovat v geometrii. Všichni žáci budou mít kružítka.

ČJ
Uč. str. 95 – celá – ústně
PS str. 30/1,2,3

ČT – pověst o Libuši + zajímavosti o Vyšehradu
Video + společné čtení

VV – velikonoční přání
PČ – ubrousková technika, zdobení kuřátek a vajíček
Psaní – velikonoční přání

INFO
Zítra 15.3. jedeme na Vyšehrad, kde máme zajištěn program „Libuše.“
Sraz před školou v 7:30h
Odchod na autobus v 7:45h
Návrat do školy cca ve 13:30h. Oběd budeme mít ve škole.
S sebou batoh, velkou svačinu, pití, pláštěnku, průkazku na MHD (kdo má).
Drobné penízky na turistické známky nebo jiné předměty. Mobilní telefony, na zodpovědnost rodičů.
Žáci jsou poučeni o bezpečném chování během cesty tam i zpět. Každý žák dostane ráno před školou infomační lísteček s mým jménem, telefonním číslem, adresou školy. Žáci si dají do batohu. Snad se nikdo neztratí.
Těšíme se.

 

 

 

STŘEDA 13.3.
TV – vybíjená, pravidla hra

M – G
Trojúhelníky
Uč. str. 124 – celá
PS – str. 39/4,5
40/1
DÚ – pracovní list str. 26 – celá

ČJ
Uč. str. 95/1 – společně
Pracovní list – samostatná práce na vyjmenovaná slova
DÚ – uč. str. 95/2,3,4 – ústně

PRV
Prezentace planety
Úvod do živých organizmů. Lidé, živočichové, rostliny, houby.
Uč. str. 36

INFO
V pátek 15.3. jedeme na Vyšehrad, kde máme zajištěn program „Libuše.“
Sraz před školou v 7:30h
Odchod na autobus v 7:45h
Návrat do školy cca ve 13:30h. Oběd budeme mít ve škole.
S sebou batoh, velkou svačinu, pití, pláštěnku, průkazku na MHD (kdo má).

 

 

ÚTERÝ 12.3.

ČJ
Vyjmenovaná slova po V. Předpony vy, vý.
Diktát slov – pravopis – přepony vy, vý

Skupinová práce – slova zařadit do vět.
DÚ- PS – myši str. 26 – celá

M- G
Oprava dú. Kdo nesplnil bude mít na zítra!
Pracovní list – rýsujeme do čtvercové sítě. Počítáme obvod čtverce a obdélníku.
PS – str. 38/3
39/2
DÚ – PS str. 39/2,3

Čtení – čít. str. 105 číst báseň i za DÚ
Pís. str. 7,2,8

INFO
V pátek 15.3. jedeme na Vyšehrad, kde máme zajištěn program „Libuše.“
Sraz před školou v 7:30h
Odchod na autobus v 7:45h
Návrat do školy cca ve 13:30h. Oběd budeme mít ve škole.
S sebou batoh, velkou svačinu, pití, pláštěnku, průkazku na MHD (kdo má).

 

 

PONDĚLÍ 11.3.

ČJ 
Předpony vy, vý. Upevňování učiva.
Zápis do sešitu, oprava cvičení PS – myši
DÚ pracovní list – cv. B,C,D

AJ – Procházka
Opakování počasí
Na zítra naučit, bude test. Básnička na středu.

M- G
uč. str. 122 – 123
PS – str. 38 – dokončit, 39/1,2,3

PRV
Význam neživé přírody
PS str. 41,42
Čtení projektů – planety

 

PÁTEK 8.3.

M
Uč. str. 70 – celá  numerace do 1000 – +,- do celých desítek.
Orientace na číselné ose.
Slovní úlohy.
Opis příkladů do sešitu uč. str. 70/5 – 2 sloupečky
PS – str. 18/1,2,3 – samostatně na známky

ČJ – SLOH
Pozvánka – zápis do sešitu sloh nebo SŠ
Uč. str. 92/1,2
PS – str. 28/1 dole
DÚ – dokončit pozvánku 28/1

TV – cvičíme s trenérem
HV – zpíváme písničky k vyjmenovaným slovům
jana rychterová vyjmenovaná slova – YouTube
Žáci trénují písničku k vyjm. slovům po V.

INFO
Příští týden budeme mít celý týden GEOMETRII. Prosím o zakoupení kružítka. Budeme potřebovat za 14 dní.
15.3. VÝLET NA VYŠEHRAD – PROGRAM LIBUŠE (pojedeme MHD)

Hezký víkend

 

ČTVRTEK 7.3.

M
Uč.  68 – celá + cv. 3 do SŠ
Uč. 69/4,5 – ústně
PS str. 18/4,6 – samostatně
DÚ – uč. str. 69/6 – sešit M-D

ČJ
Uč. str. 93/2 dole
94/3, 4,5,8,9 – hra s kartičkami
Diktát – vyjmenovaná slova po V
PS str. 29/3 + čtení slov s i,í po obojetné souhlásce z
Zápis do sešitu + nalepení prac. listu.

VV + PČ
Práce s voskovou pastelkou a velkou plochou. Jarní barvy.
Jarní motivy – práce s šablonou, obkreslování, stříhání. Slunce, beránek, zajíček, kuře, vejce. Jarní závěs.

INFO
Katalogy knih – objednávat knihy a přesnou částku nosit do pondělí 11.3.

15.3. Výlet na Vyšehrad – program Libuše
19.3. Den otevřených dveří 14:00 – 17:00h
22.3. Noc s Andersenem – nocování ve škole. Akce školní družiny.
2. – 3. 5.  Ředitelské volno
16.5. Ukázka práce se dřevem – program bude probíhat ve škole
20. – 24.5.  Škola v přírodě

 

 

 

 

STŘEDA 6.3.

M
Procvičení násobilky.
Počítání do 100, do 1000.
PS – tučňáci – str. 12/5, 13/1
PS – str. 15/1,2
DÚ – PS str. 15/3 – slovní úloha

ČJ
Vyjmenovaná slova po Z.
Uč. str. 93/1,2, 1, 2
PS – str. 29/1,2

AJ – Procházka
ÚTERÝ – opakování průběhového času + test
DÚ – PS 29/5
STŘEDA – PS str. 28,29,30
DÚ  PS – str. 31/9

PRV
Opakování – sluneční soustava
Video + prezentace projektů (ten kdo má již splněno)

Třídnická hodina
Práce se skupinou, vztahy ve třídě, kouzelná slovíčka.

 

ÚTERÝ 5.3.
ČJ – prezentace čtenářských deníků
Vyjmenovaná slova po V.
PS – myši str. 24,25

Divadelní představení – hrátky s češtinou. Vyjmenovaná slova s kytarou.

PONDĚLÍ 4.3.

ČJ
Uč. str. 91/2 a, b, c, d – ústně,  3 – opis diktátu do školního sešitu
PS – 28/1,2
DÚ – PS 28/3 – ústně – příprava na diktát + PS – myši – str. 23 – celá

M
PS – str. 14 – celá
DÚ – Uč. str. 67/4 – 2 sloupečky do sešitu M-D

PRV
PS str. 40/1
Uč. str. 35 – velké planety – zápis do sešitu
DÚ – MS- TEAMS – vyplnit kvíz PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI
DÚ – PROJEKT O PLANETĚ, KTERÁ SE MI LÍBÍ. Žák si vybere jednu planetu a napíše o ní zajímavosti.
Formát papíru A4, 8 -10 vět, obrázek planety může nakreslit nebo vytisknout z internetu a nalepit. Informace mohou žáci vyhledávat v knihách, encyklopediích, učebnici, internetu, časopisech…. Projekt je na středu 13.3.

NIFO
Zítra 5.3. máme divadlo v Horních Počernicích. Hrátky s češtinou. Žáci se budou učit první 2 hodiny (ČJ, ČJ) a poslední 5.h (AJ)
Žáci přijdou ve slušném oblečení. 
Budu se těšit. K. Laluhová

 

PÁTEK 1.3.

M
Uč. 65 – celá/ 3 – do školního sešitu
66/1,2,3 + cv. 1,3 – do školního sešitu
DÚ – Uč. str. 66/4

ČJ
PS – 27/1,2 – společně, 3,4 – samostatně
Uč. str. 91/1

TV – cvičení s trenérem
HV  – zpěv s kytarou s panem učitelem Jůzou

DÚ – PRV
V MS -TEAMS je vložen kvíz  PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI. Opakování.  Žáci se pokusí vyplnit a odeslat do příštího pátku.

ČTVRTEK 29.2.


Uč. 64 – celá ústně
PS – str. 13 – celá
PS – tučňáci – samostatně

ČJ
Uč. str. 90/1,2,3,4 – ústně
90/5 písemně do ŠS
DÚ – PS str. 26/2,3

ČT – čítanka str. 128 -129 Kometa Běta
Písanka – str. 7 – celá
DÚ – čítanka str. 97 – 100 komiks

VV – kočičky ve váze
– záložka Planety

Učivo probrané od pondělí do středy 26.2. – 28.2.

M
Probráno:  Uč. po str. 63 – celou + cv. 3,4 do školního sešitu
PS po str. 12 – celou (jen ten kdo nestihl, dodělá cv.6 za úkol)

ČJ
Probráno: Uč. po str. 89 – vydra, výr, vyžle  cv.1,2 – ústně, cv 3 a část 4 do školního sešitu
DÚ – PS – 26/1

PRV
Malé planety – výklad a zápis do sešitu Merkur, Venuše, Země

INFO
!!!!!!Zítra 29.2. nebude třídnická hodina!!!!!! Je přesunuta na příští týden ve čtvrtek. Děkuji za pochopení.
Během mé nemoci probíhá v hodinách suplování. Suplují jak učitelé z 1.st. tak z 2. st. Děti velmi dobře pracují a zatím vše zvládají na 1.
Velmi chválím a děkuji paní asistentce, která také zastupuje ve výuce a je k dispozici všem učitelům a dětem.
Také zasílá na skupinu informace o probrané látce nebo zápisy nemocným.
Děti zdravím a budu se těšit snad v pondělí. K. Laluhová

5.3.  Divadlo Horní Počernice – Hrátky s češtinou
7.3.  Třídnická hodina 6.vyučovací hodinu

15.3. Výlet na Vyšehrad – program Libuše
19.3. Den otevřených dveří 14:00 – 17:00h
22.3. Noc s Andersenem – nocování ve škole. Akce školní družiny.
2. – 3. 5.  Ředitelské volno
16.5. Ukázka práce se dřevem – program bude probíhat ve škole
20. – 24.5.  Škola v přírodě

 

PÁTEK 23.2.

M – G
Rovina, rovinné útvary, protější a sousední strany. Rýsování ve čtvercové síti.
Uč. str. 121 – celá
Uč. str. 122/1,2,3,4
PS 1. díl  str. 47 – dokončení strany
PS 2. díl str. 38/1 – rýsování barevných čtverců
DÚ – PS 38/2 + zápisy sousedních stran a protějších stran
Např. čtverec VXYZ – SOUSEDNÍ STRANY /VX/a /XY/,  …….

ČJ
Kontrola běhacího diktátu.
PS str. 23 – dokončení celé strany.

TV – cvičení s trenérem
Házení a chytání míče. Rozcvičení. Protahovací a posilovací cviky.

HV
Rytmizace, pějme píseň dokola – opakování písní.
Když se zamiluje kůň. Naučit se na příští hodinu.

ČTVRTEK 22.2.
M
Uč. str.59 – celá – ústně. 5min
Uč. str. 60 – celá + zápis do sešitu, počítání příkladů uč. str. 60/2,3 – práce s papírovými bankovkami
DÚ – PS str. 10/1

ČJ
Vyjmenovaná slova B,L,M,P,S – procvičení pravopisu, odůvodnění.
PS – myši str. 17 /1a,b – společně + 1c,d – samostatně
Pracovní list na čtení – sysel, sýček. Vyhledávání vyjmenovaných slov příbuzných nebo slov v jiném tvaru.
DÚ – číst z pracovního listu – sysel, sýček  (na úterý 27.2.)
DÚ – PS str. 23/1 na zítra 23.2.

ČJ – sloh
Uč. str. 79/1a,b,c – psaní pohledu, adresa
Písanka str. 5/1 -společně
DÚ – písanka str. 5/2  (na 27.2.)
Připomínám také na 27.2. čtenářský deník.

VV + PČ – sluneční soustava. Příprava na téma PLANETY A SLUNEČNÍ SOUSTAVA v PRV.

 

STŘEDA 21.2.
TV – rozcvičení, protažení, míčová rozcvička

Švihadla.
Žáci trénují přeskoky snožmo.

M
Uč. str. 58 – celá
Uč. str. 58/2,3 do školního sešitu – porovnávání čísel do 1000
PS str. 9/4,8
DÚ – PS str. 9/5,6,7,9

Zítra diktát čísel do 1000 + porovnávání čísel do 1000

ČJ
Uč. str.85/1,2 + IT
Běhací diktát ve dvojicích. Procvičení – spolupráce, komunikace, psaní, čtení, pravopisu, sluchu, vyjmenovaných slov

PRV
Teplo a světlo ze Slunce
Uč. str. 31 – čtení, vypravování, video
Zápis do sešitu.
DÚ – pracovní list nalepen do sešitu prv. – doplnit do vět vhodná slova z nabídky.
Příští hodinu (pondělí 26.2.) test. Uč. str. 27 – 31  Podmínky života na Zemi

ÚTERÝ 20.2.
ČJ
Uč. str. 83 – celá
PS – str. 22 – celá

Uč. str. 83 – zajímavosti – sýkora, sysel, sýček. Čtení, poslech.
Otázky – odpovědi k zajímavostem
Běhací diktát ve dvojicích.
Čtení příbuzných slov k vyjmen. slovům v po S. Pracovní list nalepen do sešitu Š.

M
Orientace na číselné ose do 1000
Čísla hned před, hned za.
Pracovní list str. 2
DÚ – pracovní list str.1 – celá

Čtení 
Čtení na pokračování Pipi Dlouhá punčocha.

AJ – Procházka
Opakování průběhového času.
PS str. 24/3 +  25/5
DÚ – PS str. 27/7

INFO
Zítra 21.2. sběr starého papíru.

 

 

PONDĚLÍ 19.2.
ČJ
Opakování vyjmenovaných slov. Zážitky z prázdnin.
Předání klíčů od skříněk. Klíče nosit každý den.

AJ – Anglické divadlo

M
Počítání do 1000
Uč. str. 56 – celá + 57/4,5,6 – ústně a  na fólii
PS – str. 9/1 -celé
DÚ- PS str. 9/2,3 (kdo nestihl poslední řádek 1.cv. dokončí)

PRV
Podmínky života na Zemi. Půda. Vypravujeme si o půdě. Kompost, hnojivo, humus, pěstování užitkových rostlin.
Uč. str. 30 – půda, čtení + video
PS – 38/1 (DÚ – kdo nestihl nalepit)
Zápis do sešitu + obrázek

 

PÁTEK 9.2.

M
Test – hodiny
Počítání do 1000 po 100. Práce s papírovými bankovkami. Cifry, řády.
PS – str. 8/1,2 – společná kontrola DÚ
PS – str. 8/3,4,5 – společně. Orientace na číselné ose.
DÚ – PS str. 8/6 – přes prázdniny procvičit písemné sčítání a odčítání, násobilku

ČJ
Vyjmenovaná slova po S – ústní zkoušení
Uč. str. 80/1 – čtení vět
Uč. str. 81/1,2,3 – modrá tabulka se slovy
PS – str. 21/1,2,3 – vysvětlení významu slov – silo, silon, syrovinka, syrovátka……
Dú – PS str. 21/1,2

TV – trenéři do škol – koordinace těla, cvičení ve skupinách
HV – úklid šaten, nové skříňky po prázdninách, poučení o bezpečnosti před jarními prázdninami

POZOR!!!
Během jarních prázdnin proběhne rekonstrukce šaten.
Žáci budou ukládat oděv a obuv do vlastní skříňky. Žák obdrží vlastní klíč. Náhradní klíč bude uložen na vrátnici. V případě ztráty klíče, rodič zakoupí nový za cca 80,- Kč.
Na skříňky se nesmí nic nalepovat. Každá skříňka bude mít číslo a štítek se jménem žáka a třída.

V pátek 9.2. si žáci vyklidí šatny a odnesou přezůvky a všechny věci na prázdniny domů. Nemocným dětem věci uschováme ve třídě. Po prázdninách si opět přinesou přezůvky a ostatní věci zpět do školy. Před první hodinou půjdou před třídu obutí a oblečení, tam se přezují a svléknou a během  první hodiny dostanou klíče se jmenovkou a věci si půjdou uložit v doprovodu třídního učitele do své skříňky.

Jarní prázdniny jsou od 12.2. – 16.2.

Přejeme s paní asistentkou krásné jarní prázdniny.
Kateřina Laluhová

 

 

ČTVRTEK 8.2.
M
Obor do 1000
Matematické řády čísel. Počítání do 1000 po stovkách. Matematická peněženka – papírové bankovky .
Uč. str. 54,55 – celé str.
Zápis do sešitu
DÚ – str. 8/1,2

ČJ 
Uč. str. 80/ 1
Pracovní list s vyjmenovanými slovy po ‚S‘ – psaní slov příbuzných
DÚ – PS str. 20/1 + vybarvit dobrovolně pracovní list s obrázky

Čtení – Dupynožka – na známky
Psaní – str. 3 – poslední 3 úkoly + str. 4 – 4 úkoly s tužkou – samostatná práce na známky.

VV + PČ – přání k sv. Valentýnovi

INFO

POZOR!!!
Během jarních prázdnin proběhne rekonstrukce šaten.
Žáci budou ukládat oděv a obuv do vlastní skříňky. Žák obdrží vlastní klíč. Náhradní klíč bude uložen na vrátnici. V případě ztráty klíče, rodič zakoupí nový za cca 80,- Kč.
Na skříňky se nesmí nic nalepovat. Každá skříňka bude mít číslo a štítek se jménem žáka a třída.

V pátek 9.2. si žáci vyklidí šatny a odnesou přezůvky a všechny věci na prázdniny domů. Nemocným dětem věci uschováme ve třídě. Po prázdninách si opět přinesou přezůvky a ostatní věci zpět do školy. Před první hodinou půjdou před třídu obutí a oblečení, tam se přezují a svléknou a během  první hodiny dostanou klíče se jmenovkou a věci si půjdou uložit v doprovodu třídního učitele do své skříňky.

Jarní prázdniny jsou od 12.2. – 16.2.

 

STŘEDA 7.2.
TV – úvodní hodina, poučení o bezpečnosti a seznámení s učivem

M – hodiny, římské číslice
Uč. str. 52/4 + zápis do sešitu – římské číslice
PS – str. 7/5,6
DÚ – PS str. 7/7,8,9

ČJ 
Diktát – opakování vyjmenovaných slov
Uč. str. 80/1 – vyjmenovaná slova po S
DÚ – naučit se vyjm. sl. po S + číst věty

PRV 
Vzduch – opakování
PS – str. 37 – celá
Sešit – obrázek podle PS str. 37 – zelený list + šipky oxid uhličitý a kyslík

 

ÚTERÝ 6.2.

ČJ
Řazení vyjmenovaných slov – skupinová soutěž
Uč. str. 77/2,3 – ústně
PS – str. 20/1,2,3 na známky
PS – myši – str. 14,15 – samostatně
DÚ – myši – str. 15  – kdo nestihl
Soutěž

M
Hodiny – analogové (ručičkové), digitální
Kontrola dú – PS str. 7/1,2,3,4
Práce s pracovním listem – procvičení hodin
DÚ – pracovní list str. 52/2,3
V pátek bude test na hodiny.

Čtení
Čítanka str. 94 – 96 – pohádka Dupynožka Bratři Grimmové
Zápis do sešitu čtení
DÚ – napsat název pohádky, název autora, popis postavy skřítka, vymyslet nové jméno pro skřítka, nakreslit obrázek + číst pohádku.
Úkol je na čtvrtek 8.2.

AJ – Procházka
Procvičování průběhového času v lekci 5
PS – 24/1,2
DÚ – PS 25/4

INFO
Zítra cvičíme!!! Nezapomeňte si přinést cvičební úbor a vhodnou obuv.

POZOR!!!
Během jarních prázdnin proběhne rekonstrukce šaten.
Žáci budou ukládat oděv a obuv do vlastní skříňky. Žák obdrží vlastní klíč. Náhradní klíč bude uložen na vrátnici. V případě ztráty klíče, rodič zakoupí nový za cca 80,- Kč.
Na skříňky se nesmí nic nalepovat. Každá skříňka bude mít číslo a štítek se jménem žáka a třída.

V pátek 9.2. si žáci vyklidí šatny a odnesou přezůvky a všechny věci na prázdniny domů.
Po prázdninách si opět přinesou přezůvky a ostatní věci zpět do školy. Před první hodinou půjdou před třídu obutí a oblečení, tam se přezují a svléknou a během  první hodiny dostanou klíče se jmenovkou a věci si půjdou uložit v doprovodu třídního učitele do své skříňky.

 

PONDĚLÍ 5.2.
ČJ
Uč. str. 76/1,2 – ústně, 3 do sešitu Š
Uč. str. 77/1 – čtení o vyjmenovaných slovech
PS – str. 19/1,2
DÚ – PS str. 19/3,5

AJ – Procházka
Čtení textu  str. 22, zápis slovíček z 5. lekce

M
Uč. str. 52/1,2,3
Uč. str. 53/1,2,3
PS – str. 7/1,2
DÚ – PS str. 7/3,4

PRV
Vzduch uč. str. 30 – čtení
PS – str. 37 – celá
Zápis do sešitu

 

ČTVRTEK 1.2.
M – 5min na písemné odčítání
Školákov – dělení s číslem 9 – mazací tabulky
Sudá a lichá čísla.
Kontrola dú.

ČJ
Uč. str. 76/1 význam slov. Sudokopytníci, lichokopytníci. Ukázka
Diktát vět.
Činnost na koberci. Hra se slovy. Tvorba vět s vyjmenovaným slovem.

Čtení – uč. str. 92,93
Písanka – 2. díl – str. 1,2 – procvičení tvarů písmen abecedy + opis básničky Únor.
Přes víkend si žáci čtou oblíbenou knihu.

VV + PČ – planeta Země. Skupinová práce.

INFO
Zítra 2.2. jsou pololetní prázdniny. 
Sběr 8.2.
Od 5.2. nový rozvrh hodin. Již v bakalářích. 
Od 7.2. cvičíme v tělocvičně. Nezapomeň na cvičební úbor.
Hezké prázdniny

 

STŘEDA 31.1.
ČJ – vyjmenovaná slova po „P“
Netopýr, slepýš, pyl.
Uč. str. 75/1,2,3,4
PS  – str. 17 – dokončena
Zajímavosti o netopýrech a slepýších.

M – písemné sčítání a odčítání
Ústí zkoušení – násobilka
PS – str. 6/3,4,5,6 – 3 příklady
DÚ – PS str. 6/6 – dokončit i se zkouškou

AJ – procházka
Čtení textu !!! uč. str. 22 + překlad
PS – str. 23/8
Úvod do průběhového času – lekce 5.

ČJ – sloh – povahové vlastnosti lidí, – význam slov, aktivita ve dvojicích

Třídnická hodina – rozdání vysvědčení, sebehodnocení

 

ÚTERÝ 30.1.
ČJ – pokračujeme ve vyjmenovaných slovech po „P“
Uč. str. 74/1,2,3 – ústně, význam slov, zajímavosti  + 74/4 – opis do sešitu Š –  4 věty
Uč. str. 75/1, 3 – ústně
Skupinová práce – práce se slovy, kladné a záporné vlastnosti, protiklady
PS str. 17/1 dole
DÚ PS str. 17/2,3 – dole + str. 18/1 – doplnit pouze i,í,y,ý a přečíst 3x text o netopýrech

M
5min na písemné sčítání
Písemné odčítání
Uč. str. 50 – 51 společně na IT, mazací tabulka
DÚ – PS – tučňáci str. 11/3 a str. 13/3 – procvičit si písemné odčítání. Test na písemné odčítání bude ve čtvrtek 1.2.

Čtení – čítanka str. 92 -93 – DÚ – číst na čtvrtek
Psaní str. 22 – celá – procvičení g,G,q,Q – DÚ  – kdo neměl splněný úkol nebo mu chybí strana, dopíše na čtvrtek

AJ – Procházka
Čtení textu uč. str. 22 + překlad ( ve středu na známky)
PS – str. 23/8
Úvod do průběhového času – lekce 5.

INFO
Žáci si mohou vybrat knihy z katalogu knih. Přesnou částku s objednávkou nosit do 1.2. (čtvrtek)
Zítra 31.1. proběhne v 5.vyučovací hodině rozdání výpisu vysvědčení. Tuto hodinu budeme mít i třídnickou hodinu. Žáci si přinesou na výpis složku. Konec výuky dle rozvrhu po 5.vyuč. hodině. Beze změn.
Připomínám ŠKOLU V PŘÍRODĚ. Kdo má zájem se účastnit ŠVP, prosím, přineste vyplněný formulář. Nemocným dětem předám formulář, až se vrátí do školy.
Prosím také, aby si děti obalily čítanky.

 POZOR!!! OD 1.2. BUDE ZMĚNA V ROZVRHU HODIN. ŽÁCI OBDRŽÍ ZÍTRA K VYSVĚDČENÍ.
Začínáme cvičit od středy 7.2. – prosím o cvičební úbor, cvičební obuv se světlou podrážkou, mikinu. V  TĚLOCVIČNĚ BÝVÁ CHLADNO.

 

PONDĚLÍ 29.1.
ČJ – vyjmenovaná slova po P. Zkoušení na známky. Zítra dozkouším.
Uč. str. 73 – celá
PS – str. 17/1. VYJMENOVANÁ SLOVA PO P CV. 1,2
PS – myši – str. 11/1a,b,c,d
DÚ – myši str. 11 – kdo nestihl ve škole

M
Uč. str. 49/1 – ústně + na tabuli
Uč. str. 49/2 – do sešitu Š
PS str. 6/1
DÚ – PS str. 6/2

PRV
Uč. str. 28 – podmínky života na Zemi
PS str. 35/2,3
Zápis do sešitu + obrázek

INFO
31.1. – výpis pololetního vysvědčení
2.2. – pololetní prázdniny

STŘEDA – PÁTEK 24. 1. – 26.1.

ČJ – uč. str. 52 – 53 ústně – opakování vyjmenovaných slov.
Diktát vět.
PS – str. 41 celá
PS  str. 9 celá + str. 10 /5
Žáci obdrželi nový PS 2. díl
Písanka – str. 31 – celá + str. 32/1 – možná stihli v suplované hodině i víc.
Čtení – Pipi Dlouhá punčocha – čtení na pokračování.

ČJ – vyjmenovaná slova po P – význam slov, čtení vět ( pokračujeme ve vyjmenovaných slovech v uč. až na str. 73)
uč. str. 73/1 – DÚ vyjm. slova se naučit zpaměti + vybarvit obrázky v pracovním listu (kdo nebyl ve škole, splní dodatečně)

M – uč. str. 48/1 – ústně, cv. 2 do školního sešitu, zkoušky
PS – str. 5/4,5,6,7

M – G uč. str. 121 – rovinné útvary /1,2
PS – str. 47/celá – strany sousední, strany protější (budeme procvičovat i v příštím týdnu)

PRV – Země je kulatá – video
Uč. str. 27 – vypravujeme si o naší Zemi
Pokus – zemská přitažlivost. Glóbus.
Zápis do sešitu.
DÚ – vybarvit zeměkouli podle předlohy. Kdo nebyl ve škole, obrázky dostane v pondělí.

INFO
31.1. – výpis pololetního vysvědčení
2.2. – pololetní prázdniny

 

ÚTERÝ 23.1.
ČJ – hrátky se slovy, slova ve větách, slova souznačná
PS –  myši – str. 8/1 c,d – společně + odůvodnění pravopisu
PS – myši str. 9 – celá – samostatně + str. 10 – rychlíci
PS – str. 40/2,3 – společně + IT
Hra – město, jméno, zvíře, věc – mazací tabulky (procvičení abecedy, )

M – zaokrouhlování čísel na desítky
Vyvození na tabuli + zápis do sešitu. Číselná osa.
Zaokrouhlování čísel podle daného pravidla.
DÚ – uč. str. 47/4 – zapsat do čtyř sloupečků. Dbát na úpravu.
Zítra test na +, – do 100

Čtení – uč. str. 90,91 – Zlatovláska
Psaní – str. 29 – dokončení + str. 30 – celá
DÚ – přes víkend si přečíst celou pohádku Zlatovláska od K. J. Erbena nebo se podívat na pohádku v televizi.  Samostatně pohádku převyprávět.

INFO
Sběr starého papíru – 8.2.2024
Nemocným dětem dáváme PS na vrátnici. 

 

PONDĚLÍ 22.1.
ČJ 
Opakování vyjmenovaných slov
Uč. str. 51/3 ústně + na fólii
Tvorba vět s vyjmenovaným slovem. Odůvodnění pravopisu.
PS str. 40/1 -rébusy
DÚ – PS str. 39/2,3,4

AJ – spojené skupiny

M
Sčítání a odčítání dvojcif. čísel. Porovnávání čísel. Rozdíl mezi čísly.
PS str. 4/4, 5
Samostatné počítání nebo počítání v PS – tučňáci str. 22
DÚ – PS str. 4/5 – kdo nestihl +/ 6
Ve středu testík na +,- dvojciferných čisel.

PRV
Výrobky, zboží. Obchody.
Uč. str. 26 – vypravujeme si od lidských výrobcích.
Skupinová práce. Dokončíme ve VV.

 

PÁTEK 19.1.
M – G  – Rovina, rovinné útvary
Uč. str. 119 – celá, str. 120 – celá
PS str. 46/3,4,5A
Zápis do sešitu + obrázky geometrických tvarů, rýsování úsečky, přímky, polopřímky, z
DÚ – PS str. 46/1,5B

Plavání 2h
HV – Má vlast, Vltava – poslech B. Smetana

 

ČTVRTEK 18.1.

M – pololetní písemná práce

ČJ  – vyjm. slova po M – dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl – slova příbuzná, význam slov, slova ve větách.
Zajímavosti  – Litomyšl, Bedřich Smetana, poslech –  MÁ VLAST
Uč. str. 51/1,2 – opis vět do sešitu
PS – str. 39/1,2
DÚ – PS str. 39/ dokončit stranu na pondělí 22.1.
Čtení – čítanka str. 90 -91 pohádka Zlatovláska (čtení na víkend)

VV + PČ – kresba tužkou, prašnými křídami – hrnek. Ornamenty – ubrus, pozadí.

INFO
Zítra 19.1. plaveme. Nezapomeňte plavecké věci.
Připomínám igelitovou tašku na obuv. Děti často nemívají.

S TŘEDA 17.1.
ČJ – vyjm. slova po M – mýtit, zamykat, smýkat
Uč. str. 50 – celá
Sešit školní – zápis slov – práce na školákově, PŘESMYČKY
PS – str. 38/1
DÚ – PS str. 38/2,3,4

M
PS str. 3/ 3,4,5
PS str. 4/1,3,4
DÚ – PS str. 4/2  + opakovat na zítřejší písemnou práci

PRV – pololetní písemná práce

 

ÚTERÝ 16.1.
ČJ – pololetní písemná práce
ČJ – hmyz – prezentace, vypravování
PS – str. 37 / 1,2,3 – společná kontrola
DÚ -PS str. 37/ 2 – dokončit + cv. 3

M
Uč str. 43/3,4 – do sešitu Š
Pamětné počítání – řetízky
Rybář chytil – píseň na násobení a dělení
Opakujeme názvosloví
PS str. 3/1
DÚ – PS str. 3/1,2

Psaní – písanka str. 29/6 řádků
Čtení – A. Lingrenová – Pipi Dlouhá punčocha

Zítra píšeme pololetní písemnou práci z  prv.

AJ 
Práce s učebnicí str. 21
PS – str. 21
DÚ slovíčka

 

PONDĚLÍ 15.1.
ČJ
Uč. str. 49/1,2,3 – do školního sešitu
Opakování na písemnou práci – abeceda, příbuzná slova, vyjmenovaná slova

M
Opakování na písemnou práci
Násobení a dělení PS – tučňáci – str. 21 – celá, 22 – 1
Uč. str. 43/1
DÚ – uč. str. 43/2 – do M – D

PRV
Lidské výtvory
Uč. str. 25 – celá. Čtení a vypravování.
Zápis do sešitu + obrázek.
Kdo nestihl, dopíše nebo dokreslí doma. Viz uč. str. 25

Zítra píšeme pololetní písemnou práci z ČJ.

 

PÁTEK 12.1.
M – G
Opakování na písemnou práci
Rýsování do sešitu – úsečky, přímky, polopřímky, opačné polopřímky, trojúhelníky
Žáci si přes víkend procvičují učivo na pololetní písemnou práci.
Plavání

 

ČTVRTEK 11.1.
ČJ – uč. str. 48/ 4,5,6,7 +8 do školního sešitu.
Diktát
Čtení A. Lingrenová Pipi Dlouhá punčocha
Zkoušení čtení na známky. Čítanka str.82,83

M
5min – násobení, dělení
PS str. 32/12,13,14,15
PS str. 33/1, 2 + sebehodnocení.
Žákům jsem rozdala matematiky 2.díl

VV + PČ – zimní sporty nebo tanečníci
STŘEDA 10.1.
Plavecká výuka 2 hodiny
AJ
PRV
Ústní zkoušení
Uč. str. 24 – živá a neživá příroda – opakování učiva
PS – str. 33 celá
Žáci se připravují na pololetní písemnou práci.

ÚTERÝ 9.1.
ČJ – vyjmenovaná slova po M
Uč. str. 47 – celá – ústně + práce na IT
PS str. 35/1,2,3
PS str. 36/4
PS – myši – str. 8/1b + kontrola dú

M -5min – násobení a dělení
PS – str. 32/6,7,8,9,10,11
PS – str. 33/3 – sudoku
DÚ – PS str. 33/3 – sudoku druhá tabulka

Čtení – na známky Tři králové (dozkouším ve čtvrtek)
Psaní – pís. str. 27/1,3,4 + str. 28/ 8 řádků + str. 25/3 řádky

AJ – Procházka
Slovíčka 4. lekce (DÚ naučit se)
Poslech + překlad na str. 20 My town

Písemné práce
ČJ – párové souhlásky, vyjmenovaná slova po B, L,M, druhy vět, abeceda a řazení slov podle abecedy, slova příbuzná – kořen slova, doplnit i,í,y,ý
M– sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy, geometrie – přímky, úsečky, rovnoběžky, různoběžky

PRV – krajina, rozdělení, využití krajiny, ČR, sousední státy, hlavní města, koloběh vody, voda v krajině

INFO
Zítra 10.1.máme náhradní hodinu plavání.
Sraz před školou v 7.15h. Nezapomeňte plavání.
Po příjezdu bude pokračovat výuka AJ, ČJ, PRV.
PONDĚLÍ 8.1.
ČJ – vyjmenovaná slova po M – ústní zkoušení
Uč. str. 46/2
Zápis do sešitu
DÚ – PS – myši – str. 8/1a
Na zítra přinést čtenářský deník.

Akce školy – prevence – bezpečnost

M – uč. str. 42 – celá
PS – str. 30/2,3 + str. 32/1,2,3,4,5 – samostatné počítání
DÚ – kdo nestihl ve škole dopočítá doma PS str. 30/ 2.3,4,5

PRV
Živá a neživá příroda
Uč. str. 24 – celá
Zápis do sešitu + obrázek.

Dnes 8.1. třídní schůzky od 17:00h. Třída 3.B

 

PÁTEK 5.1.
Matematika – geometrie
Opačné polopřímky – uč. str. 118/1,2,3
PS – str. 45/1,2,3,4
Žáci procvičují a opakují učivo z geometrie na písemnou práci.

Plavání
HV – Tři králové

Pololetní písemné práce – termíny.
Český jazyk –  v úterý 16.1.
Prvouka – ve středu 17.1.
Matematika – ve čtvrtek 18.1.

INFO
V pondělí 8.1. – proběhnou třídní schůzky od 17:00h ve třídě 3.B a zároveň bude probíhat při vstupu do budovy prodej vstupenek na ŠKOLNÍ PLES.  Cena za vstupenku je 200,-Kč.
Pokud se někdo nebude účastnit třídních schůzek, prosím informujte mě.  Bude navržen náhradní termín. Děkuji

    

ČTVRTEK 4.1.
Matematika
Opakujeme násobení a dělení, sčítání a odčítání.
PS – str. 31 – celá
Hra – Já mám. Kdo má?

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po M. Učíme se s pohybem.
Uč. str. 46/1
PS – str. 35/1,2
DÚ – naučit se vyjmenovaná slova po M viz. uč. str. 46/1 + vybarvit obrázky z pracovního listu s vyjmenovanými slovy po M. Žáci mají u sebe. DÚ je na pondělí 8.1.

Čtení – uč. str. 82,83 – číst přes víkend. Budu zkoušet v úterý 9.1. Připomínám na 9.1. čtenářský deník.

 

 

STŘEDA 3.1.
ČJ – vyjmenovaná slova po B, L.
Opakování
PS – kočky str. 7/5
Kontrola dú z prázdnin. Kdo nesplnil, dopíše na zítra.

M – násobilka 0 -10
Školákov
Matematická hra – Já mám. Kdo má?

ČJ – čtení Školní detektiv. Nová kniha – společná četba Pipi Dlouhá punčocha

PRV
PS – str. 24 – celá + 27/1
Děti si opakují a procvičují na písemnou práci. (10.1.)

INFO
8.1. – třídní schůzky – prosím o podpis v ŽK (poslední strana)
10.1. – náhradní hodina plavání. Sraz před školou v 7.15
 

STŘEDA 20.12.
Vánoční besídka ve třídě.
Divadelní představení – vystoupila 4. A a 1.A
Zpívání koled, vystoupení dětí, hra na flétnu, hra  ukulele, hra na elektrické klávesy, sólový zpěv.
Vánoční zvyky a tradice.
Vánoční tombola.
Pohádka – Sněhová královna

Vážení rodiče, milí žáci,
přejeme Vám krásné a veselé Vánoce. Bohatou nadílku, sníh, radost, štěstí a hlavně zdraví. Prožijte tyto svátky v co největší pohodě s rodinou a přáteli.  
Rodičům děkuji za skvělou spolupráci a komunikaci.
Děkujeme také společně s paní asistentkou za krásné dárky a budeme se těšit novém roce 3.1.2024 ve škole.
Hezké VÁNOČNÍ prázdniny.
Paní učitelka Kateřina Laluhová a paní asistentka Pavlína Rosolová Marešová

ÚTERÝ 19.12.

Školní projekt – tvořivé dílny. Propojení s druhým stupněm.

PONDĚLÍ 18.12.
Český jazyk
Písanka – str. 24 -celá, 25  – poslední část + obrázek
DÚ – pís. str. 26 – celá – na prázdniny
DÚ – PS – čj- str. 34/2,3,4 – na zítra nebo po prázdninách (dle výběru)
Čtenářský deník na 9.1.
O prázdninách si čtěte oblíbenou knihu.

Matematika – G
uč. str. 117 – celá – opakujeme polopřímky
PS – str. 44/2,3,4,5
Přes prázdniny si žáci procvičují násobení a dělení – dobrovolný pracovní list (barevné počítání)

PRV
Vánoce, rodina, rodinné oslavy. Kontrola dú. Kdo nesplnil úkol, přinese zítra nebo po prázdninách.
PS – 31,32
PRV mám u sebe.

INFO
Výuka v tomto týdnu od 18.12 –  do 20.12.2023
Pondělí 18.12.učíme se dle rozvrhu hodin. 
Úterý – 19.12. – celoškolní projektový den ve výuce + tvořivé dílny. Tento den se nebudeme učit. Žáci si přinesou pouze svačinu, pití, penál. Propojení s 2. stupněm. Děti budou odcházet na oběd mezi 11:30 – 12:00h.
Středa 20.12. – vánoční besídka ve třídě. Koledy, zvyky a tradice Vánoc. Vánoční tombola. Na oběd jdeme během 5. vyučovací hodiny.
Děti mohou již v pondělí přinést 1 dárek do tomboly. Již jsem psala informace do emailu. Děkuji

 

PÁTEK 15.12.
M – G – polopřímky
Uč. str. 117/1,2,3
Zápis do sešitu M – G
DÚ – 44/1 – na pondělí

Plavání
HV – vánoční koledy

INFO
Výuka v příštím týdnu od 18.12 –  do 20.12.2023
Pondělí 18.12.učíme se dle rozvrhu hodin. 
Úterý – 19.12. – celoškolní projektový den ve výuce + tvořivé dílny. Tento den se nebudeme učit. Žáci si přinesou pouze svačinu, pití, penál. Propojení s 2. stupněm. Děti budou odcházet na oběd mezi 11:30 – 12:00h.
Středa 20.12. – vánoční besídka ve třídě. Koledy, zvyky a tradice Vánoc. Vánoční tombola. Na oběd jdeme během 5. vyučovací hodiny.
Děti mohou již v pondělí přinést 1 dárek do tomboly. Již jsem psala informace do emailu. Děkuji

Školní ples
Pokud máte zájem o vstupenky na školní ples, vyplňte prosím lístečky, které jsem dětem rozdala a zašlete zpět do školy. Lístečky jsou vloženy v ŽK. Prosíme, vyplňte i počet kusů.  Děkujeme

ČTVRTEK 14.12.

Chvalský zámek – výstava ilustrátorky Heleny Zmatlíkové
Interaktivní výstava.
Krátký film – 3 koťata

Tvořivé dílny ve 3.B

INFO
Dnes vánoční trhy od 13:00h v budově 1. stupně.
Zítra plaveme.

 

STŘEDA 13.12.
Český jazyk
Uč. str. 44/1,2, 3, 4
PS – str. 33/1,2,4
DÚ – PS str. 33/3

M – G
Jednotky délky
Měření metrem. Odhady délky. Jednotky km, m, dm, cm, mm
Uč. str. 116/2,3,4,5
Sešit – zápis + rýsování
Kontrola dú

Český jazyk
Pravopis PS – myši – str. 6/ 2a,b,c,d – procvičení před diktátem.
Diktát vět.
Čtení vět, kontrola.

PRV
Uč. str. 20 – Co nás baví. Uč. str. 21 – Povolání. Čím bych chtěl být.
PS – str. 26/2
DÚ  PS str. 26/1

INFO

Ve čtvrtek 14.12. nám bylo bohužel zrušeno divadelní představení. Důvodem je onemocnění herců. 
Domluvila jsem náhradní program, který bude také hrazen z OPJAK a to, komentovanou prohlídku Heleny Zmatlíkové, jejíž díla jsou vystavena na Chvalském zámku.
Žáci ve čtvrtek přijdou do školy na 7:55h. V 8:00 proběhne 1. vyučovací hodina. Žáci si přinesou pouze penál, svačinu a pití. Po prohlídce se vrátíme zpět do školy a budeme mít vánoční tvoření. Děti se nebudou učit. Děkujeme za pochopení.

 

 

ÚTERÝ 12.12.
Český jazyk
Uč. 43/3,4 5 – skupinová práce ve dvojicích
PS str. 32/ celá

Český jazyk
Uč. str. 44/1 – zápis do sešitu + nalepen list s vyjmen. a příbuznými slovy
DÚ – PS – myši – str. 5/1c,d – dodatečný úkol

M – G
Jednotky délky
Uč. 115/5 – ústně + na tabuli
Uč. 116/1,2 – ústně
PS str. 43/2,3,4,5
DÚ – PS str. 43/6 – nejprve zapsat odhad délky úsečky a po té změřit

Čtení – čít str. 70 -71 – Čertovské dárky – číst za DÚ na čtvrtek
Písanka – str. 23  – celá

AJ – Procházka
Opakování slovní zásoby – předložky a slovíčka
3. lekce – uč. str. 16/ – celá
Ps – str. 16/5  17/7
DÚ -PS str. 16/6

 

INFO – DŮLEŽITÉ!
Ve čtvrtek 14.12. nám bylo bohužel zrušeno divadelní představení. Důvodem je onemocnění herců. 

Domluvila jsem náhradní program, který bude také hrazen z OPJAK a to, komentovanou prohlídku Heleny Zmatlíkové, jejíž díla jsou vystavena na Chvalském zámku.
Žáci ve čtvrtek přijdou do školy na 7:55h. V 8:00 proběhne 1. vyučovací hodina. Žáci si přinesou pouze penál, svačinu a pití. Po prohlídce se vrátíme zpět do školy a budeme mít vánoční tvoření. Děti se nebudou učit. Děkujeme za pochopení.

 

 

PONDĚLÍ 11.12.
Český jazyk
Uč. str. 43/1,2 – ústně + práce na IT a fólii
Pracovní listy – vyjmenovaná slova po L – psaní příbuzných slov
Práce na školákově
Žáci, kteří neměli pracovní list s vyjmenovanými slovy po L, si příbuzná slova  ke slovům slyšet, mlýn, blýskat se, dopíší za DÚ.

Matematika
Test – opakování
G – PS  str. 42/3,4,5,6
DÚ – PS str. 42/7

AJ – Procházka 
Uč. str. 15 – čtení + překlad
PS – str. 15/3,4 – kdo nestihl, má za dú
Opakování slovní slovní zásoby.

AJ – Kochánková
Kapitola 3  – nemoci a léčba
uč. str. 15 + PS str. 15

PRV
Vánoce a zvyky v jiných zemích.
Uč. str.  23 – celá
PS str. 30/3,4
DÚ – str. 30/5 – nakreslit obrázek

INFO
Školní ples
Pokud máte zájem o vstupenky na školní ples, vyplňte prosím lístečky, které jsem dnes dětem rozdala a zašlete zpět do školy. Lístečky jsou vloženy v ŽK. Prosíme vyplňte i počet kusů.  Děkujeme

 

PÁTEK 8.12.
Matematika – G
Úsečka, rýsování úseček, zápis do sešitu.
Uč. str. 115/1,2,3,4 , 5 – ústně i do sešitu cv. 1,2
DÚ – PS str. M – G str. 42/1,2

Plavání
HV – koledy Půjdem spolu do Betléma. Pásli ovce valaši. Nesem vám noviny.

INFO
Příští týden budeme mít celý týden geometrii.

Divadlo
Dne 14.12. jdeme do divadla MINARET na představení Putování do Betléma. Představení je hrazeno z OPJAK. Děti se v tento den nebudou učit. Pojedeme MHD na Národní třídu. Děti budou mít vhodné oblečení do divadla (NE tepláky). S sebou budou mít teplé oblečení na ven, batůžek se svačinou, pitím a kapesným. Cestou z divadla se projdeme přes vánoční trhy, které bývají na Václavském náměstí a děti si mohou zakoupit drobnost. Sraz před školou je v 7:50h. V 8:00h je odchod na autobus. Děti půjdou na oběd ve 12.35h.

Sběr papíru je 14.12.

 

 

ČTVRTEK 7.12.
Český jazyk 
Uč. str. 42/3,5 – do sešitu ČJ – Š
PS – str. 31/5,6
Význam slov, obrázky některých příbuzných slov. (plynojem, plynoměr, plynárna …)

Matematika 
Opakování násobilky – 1 – 10
Zkoušení – násobilka 9
Uč. str. 41/3 – na IT – opakování čísel sudých a lichých
PS -str. 29/1,2,5
DÚ – str. 29/4  + str. 30/1

Čtení 
Čít. str. 64 – 65 Sněhová královna
Čít. str. 66 – Sněhová lucerna
DÚ – čít. 66 – + splnit výzvu – postavit si sněhovou lucernu ze sněhu

Písanka – str. 21/5 řádků

Zítra plaveme. Nezapomeňte věci na plavání.
DÚ – M – G

 

STŘEDA 6.12.
Český jazyk
Diktát slov – vyjmenovaná slova po B, L.
Uč. str. 42/1,2 – ústně – význam příbuzných slov k vyjmenovaným slovům polykat, plynout, plýtvat
PS – str. 31/1,4
DÚ – PS str. 31/2,3

Matematika
Uč. str. 41/1, 2 – ústně i písemně do sešitu – násobení a dělení číslem 9
PS – str. 29/3,5 – dokončíme zítra
DÚ – naučit se násobky čísla 9 (uč. str. 41)
Zítra malý test z násobení, dělení, sčítání, odčítání do 100. Jedna slovní úloha.

PRV 
Uč. str. 22 – 23 – vypravujeme si o Vánocích. Zvyky, tradice, symboly.
PS – str. 29 – celá

Český jazyk
Čtení o vyjmenovaných slovech.
Na zítra si žáci čtou pohádku v čítance – Sněhová královna.

 

 

ÚTERÝ 5.12.
Český jazyk
Mikuláš ve třídě. Básničky, písničky, říkanky. Napravení hříšníci.
Čtení – „Čertice Dorka“

Český jazyk
Uč. str. 41/3,4, 5 – ústně
PS – str. 30/2,3,4
DÚ – Uč. str. 41/5 – napsat do sešitu ČJ – D  (dvojice slov)

Matematika
Čertovské počítání
Dělení číslem 8 – školákov
PS – str. 28/1,2 – kontrola dú + 28/3,5,6

Čtení – Sněhová královna – H. Ch. Andersen – porozumění čtenému textu, význam slov, povahové vlastnosti sněhové královny, pocity chlapce Kaje, Gerdy, babičky
Zápis + obrázek do sešitu ČT
Písanka – str. 21 – opis básničky

INFO
Zítra proběhnou srdíčkové dny.
Sběr papíru je 14.12.

 

PONDĚLÍ 4.12.

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po L – slova slyšet, mlýn, blýskat se – význam slov, slova příbuzná
Uč. str. 41/1,2, 3 – ústně
Zápis do sešitu
DÚ – PS – str. 30/1 – doplnit slova do vět

AJ – Procházka
Opakování předložek, zápis slovíček z 3. lekce
Zítra opravný test na předložky!!!! Učit se. 

Matematika
PS – tučňáci str. 9/1,2,3 – 1. řádek
Opakování sčítání a odčítání + písemné sčítání a odčítání do 100
Dělení číslem 8.
Uč. str. 40/5,6
DÚ – PS – tučňáci str. 9/3 – 2. řádek
PS – str. 28/1,2

PRV
Test – voda, koloběh vody
Vánoce, zvyky, tradice, advent, Mikuláš
Uč. str. 22 – čtení, vyprávění
Zdobení stromečku, koledy

INFO
Zítra 5.12. přijde Mikuláš. Žáci mají výzvu. Mohou přijít jako čerti nebo andělé.

INFO
27.11. – konzultační hodiny pro pozvané rodiče 15.00 – 16.30
30.11. – třídnická hodina 6. vyučovací hodinu
14.12. – divadlo Putování do Betléma (hrazeno z OPJAK)
19.12. – celoškolní projektový den – Vánoce  (1.stupeň + 2. stupeň)
20.12 – besídka ve třídě
21. – 22. 12. – ředitelské volno   

 

PÁTEK 1.12.V

M – GEOMETRIE 
Opakování
Vzájemná poloha přímek.
Pracovní list str. 18/1A,B + 2A,B
Zápis do sešitu G
DÚ – pracovní list str. 18/2C na 8.12.

Plavání 2h
HV – Mikuláši, Barnabáši. Kamarád Fído ft. Lucie Vondráčková – Mikuláš (píseň pro všechny dětičky) – YouTube
Nesem vám noviny.

Přeji hezký adventní víkend.
Kateřina Laluhová

 

ČTVRTEK 30.11.

Matematika
Násobilka 8 – na známky. Školákov – trenažér
PS –  tučňáci str. 20/2,3,4
PS – str. 27/2,5

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po L – na známky
Skupinová práce – řazení slov
Uč. str. 40/ 2 – interaktivně

Čtení – čítanka str. 63 – Bude zima, bude mráz. Sloka, verš, rýmy.
Opis 1. sloky do sešitu čtení + obrázek
Zimní pranostiky
DÚ – číst str. 64 – 65 Sněhová královna (H. Ch. Andersen)

VV + PČ – vánoční přání

Připomínám
Číst každý den. Splnit 3 úkoly z adventního kalendáře + výzvu. V pondělí test z PRV – voda, koloběh vody.

STŘEDA 29.11.
Český jazyk 2h
Diktát vět. Příbuzná slova ke slovu být (samostatná práce)
Vyjmenovaná slova po L – zkoušení na známky.
Uč. str. 40/1
PS – str. 29/1, 2 + pamatuj si psaní slov s i,í po L
DÚ – PS str. 29/3,4

Matematika
Násobilka 8 – zkoušení na známky.
Uč. str. 39/1,2,3 – práce s fólii
DÚ – PS str. 27/1

AJ – Procházka
Psali jsme test na předložky.
Opakování čtení článku + překlad str. 12
Komiks – poslech
DÚ – zopakovat čtení článku.

PRV
Koloběh vody
Uč. str. 29 – čtení o koloběhu
PS – str. 36 – celá
Kontrola dú – vybarvený obrázek (kdo neměl, přinese zítra )

INFO
Zítra 30.11. – třídnická hodina

Divadlo
Dne 14.12. jdeme do divadla MINARET na představení Putování do Betléma. Představení je hrazeno z OPJAK. Děti se v tento den nebudou učit. Pojedeme MHD na Národní třídu. Děti budou mít vhodné oblečení do divadla (NE tepláky). S sebou budou mít teplé oblečení na ven, batůžek se svačinou, pitím a kapesným. Cestou z divadla se projdeme přes vánoční trhy, které bývají na Václavském náměstí a děti si mohou zakoupit drobnost. Sraz před školou je v 7:50h. V 8:00h je odchod na autobus. Děti půjdou na oběd ve 12.35h.

 

ÚTERÝ 28.11.

Český jazyk
Uč. 38/4 – kontrola dú
PS 28/2
DÚ – PS 28/3 – pročíst (budeme psát diktát)

Český jazyk
Vyvození učiva – vyjmenovaná slova po L. Vysvětlení významu slov. Čtení a psaní slov. Pohybová aktivita se slovy.
Práce s pracovními listy. Žáci mají u sebe.
DÚ – uč. str. 40/1 –  naučit se vyjmenovaná slova po L +  vybarvit si obrázky v pracovních listech.

Matematika
5min – násob. a dělení do 7
PS – tučňáci str. 20/1 + str. 19/1,2,3 – rychlostní počítání
Násobilka 8 – uč. str. 39
DÚ – učit se násobky. Budu zkoušet.

Psaní – pís. str. 19 – dokončení str.
Čtení – zkoušení – vybraný text „Starosti o živobytí“ nebo „Zbytečná dovolená“
Žáci čtou každý den 15 – 20 min nahlas!!!
30.11. – čtenářský deník

AJ – Procházka 

Opakování předložek !!! PS 13/9
Zítra test na předložky.

AJ – Kochánková
Lekce 2 – slovní zásoba – opakování
Předložky in, on, under, behind
Čtení uč str 12 + úkoly

INFO
30.11. – třídnická hodina –  6.vyučovací hodinu

PONDĚLÍ 27.11.
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov po B.
Uč. str. 31, 33, 34, 36 – vždy modré rámečky
Uč. str. 38/1,2,3
PS – str. 28/1 – osmisměrka
DÚ – uč. str. 38/4 – 2 řádky napsat do sešitu ČJ – D
Kdo nestihl osmisměrku, dokončí doma.

Matematika
Uč. str. 38/4 do sešitu
38/5 – ústně
Uč str. 38/7 – kytičky – výpočet do sešitu Š
DÚ – PS str. 31/1,2,6,7 – procvičit násobení a dělení do 7

PRV
Koloběh vody
Seznámení s koloběhem vody v přírodě. Práce s pracovním listem – nalepen do sešitu.
Video – koloběh vody.
Skupinová práce.
DÚ – dokreslit obrázek v sešitě.

 

PÁTEK 24.11.
Matematika – geometrie
Opakování – bod, přímka, úsečka.
Vzájemná poloha dvou přímek. Rovnoběžky, různoběžky. Modelování pomocí špejlí.
Uč. str. 114/1,2,3,4
PS – str. 41/1,2,3,4,5,6
DÚ – PS str. 41/7,8  – body E,F a G, H značíme na přímce velkým tiskacím písmenem

Plavávání 

HV – Dú Valaši, dú.
Uč. str. 29

ČTVRTEK 23.11.
Matematika
Pamětné počítání – 5min – násobilka 7
PS – str. 26/1,2,3,4,6
DÚ – PS – str. 26/7

Český jazyk
Oprava diktátu – pravopisné jevy
PS – myšky – str. 3/2c,d
Čtení o vyjmenovaných slovech – „Bystrost“    „Obyčej“

Psaní – str. 20 – celá
Čtení – okopírovaný list „Zbytečná dovolená“  „Starosti o živobytí“
DÚ – psaní str. 19/6 řádků
čtení – okopírovaný list – žáci čtou druhý příběh z okopírovaného listu
VV – zapouštění modrých barev
PČ – sněhové vločky – skládání, stříhání, lepení do plochy

INFO
Zítra plaveme. M – G a HV

STŘEDA 22.11.
Český jazyk
Uč. str. 36/6 + 37/4 – ústně + fólie – odůvodnění pravopisu. Příprava na diktát.
PS – str. 27/2 na známky
PS – str. 27/1 – rámeček – Pamatuj – čtení slov, psaní i,í po B v některých slovech, vyznačení slabik bi, bí

Matematika
Násobilka 7 – zkoušení.
Kontrola dú
PS – str. 25/3,4,   5,6 – na známky

Český jazyk
Diktát – pravopis vyjmenovaných slov uč. str. 38/5
Procvičování na školákově – trenažér na vyjm. slova

PRV
Opakování – krajina, využití krajiny, voda v krajině.
Voda –  video o vodě, voda slaná, sladkovodní. Rozdělení živočichů do vodních toků a nádrží – řeka, moře, rybník.
PS  – str. 21 – celá

AJ Procházka
Opakování předložek
PS – str. 11/6  + str. 12/7
Uč. str. 12/text ke čtení + překlad
DÚ – text str. 12 v učebnici procvičit

Připomínám na zítra čtení z okopírovaného listu.

 

ÚTERÝ 21.11.
Český jazyk
Uč. str. 37/1 – kobyla, býk Přibyslav + slova příbuzná. Zápis do sešitu ČJ – Š + obrázky.
37/2 – společně + na IT a fólii
Uč. str. 36/5 – jména měst ve kterých se píše y, ý po b – opis do sešitu
DÚ – PS str. 27/1 + pamatovat si psaní některých slov s i, í po B

Český jazyk
Procvičení vyjmenovaných slov a slov příbuzných ve skupinové hře a skupinové práci.
Výběr slov, hledání slov příbuzných, psaní, odůvodnění pravopisu, kontrola, zhodnocení.
Zítra bude diktát na vyjmenovaná slova po B.

Matematika
Násobilka 7 – ústní zkoušení
Uč. str. 37/2 – dokončení  příkladů s lízátky – sešit M- Š
37/3 – počítání zpaměti – řetízky
PS – str. 25/1 – společně na tabuli
DÚ – PS str. 25/2
Zítra budu opět zkoušet násobilku 7. Kdo dnes neuměl, procvičuje doma.

Čtení – báseň – Koloběh vody – okopírovaný list – žáci si mohou obrázek vybarvit
DÚ – báseň se naučí zpaměti na pondělí 27.11.
DÚ – čtení – z okopírovaného listu jeden vybraný text – na čtvrtek 23.11.
Psaní – pís. str. 18 – dokončení strany. Písanky mám u sebe.
Prosím o kontrolu penálů. Dětem chybí základní psací potřeby a pastelky. Děkuji

AJ – Procházka
Opakování předložek
PS – str. 10/3   11/4
DÚ – PS str. 11/5

 

 

PONDĚLÍ 20.11.
Český jazyk
Opakování vyjmenovaných slov po B. Slova příbuzná.
Uč. str. 36/ 2 – doplnění slov do vět, odůvodnění psaní i,í,y,ý po b
/3, 4 – zápis slov býlí – bílí do sešitu, odůvodnění psaní, vysvětlení, opis vět
Pantomima na vyjmenovaná slova.
DÚ – uč. str. 36/2 – napsat 5 vět do sešitu ČJ – D. Úkol je z minulého týdne, někdo odevzdal již hotový.

 

AJ – Procházka
Třída spojena.
Zápis slovní zásoby, poslech, překlad.
PS – str. 10/1
DÚ – PS – str. 10/2

Matematika
Vyvození násobení a dělení číslem 7
Uč. str. 37 – celá
PS – str. 25/1 – společně – zítra
DÚ – naučit se násobilku 7 – uč. str. 37/1 + 3 – ústně propočítat

PRV
Voda v krajině
Uč. str. 17 – společné čtení
PS str. 21 – celá – probereme ve středu.
Video – voda

ČTVRTEK 16.11.

Matematika
Uč. str. 36/4 – ústně
/5 – písemně do sešitu M- Š
/6 – ústně, pozoruj
PS – str. 24/3,4
DÚ – uč. str. 36/7 – napsat do sešitu M- D

Český jazyk
Uč. str. 36/1 – slova obyčej, bystrý, bylina – opis slov do sešitu + obrázek
/2 – ústně
DÚ – uč. str. 36/2 – napsat 5 vět do sešitu ČJ – D

VV+PČ – deštníky

STŘEDA 15.11.
Český jazyk
Kontrola čtvrtletních písemných prací
Uč. str. 35/1, 2
/3 – do sešitu ČJ – Š
PS str. 26/1,2,3
DÚ – PS myšky – str. 2/1d + str. 3/2a

Matematika
Čtvrtletka

Kdo byl rychle hotový PS – str. 22/ dodělat str. + 23/5
Rychlíci – PS s tučňáky 6,7

ČJ – uč. 35/4 hra s vyjmenovanými  slovy
PS – myška 2/a,b

PRV
Zápis do sešitu „Využití krajiny“ + opakování učiva

 

 

ÚTERÝ 14.11.
Český jazyk
Opakování před testem
uč. str. 34/6 – vysvětlit rčení  + odůvodnit psaní i,í,y,ý
PS – str. 25/3
str. 26/4,5
DÚ – uč. str. 35/1,2 – ústně

ČJ
Čtvrtletní písemná práce

Matematika
Opakování před testem +, -, ., :, sudá a lichá čísla, slovní úlohy, rýsování přímek
uč. str. 34/7 – ústně, řetízky
uč. str. 35/1,2 – ústně
35/3 – do sešitu M- Š
DÚ – PS str. 24/2

ČT – 43 -44 – Hloupý Honza
Písanka str. 17/6 řádků
DÚ – pís. str. 17/6 řádků

 

PONDĚLÍ 13.11.
Český jazyk
uč. str. 34/3, 4 – zapsat  do sešitu  ČJ – Š
DÚ – opakovat na čtvrtletní písemnou práci

Matematika
uč. str. 33/ 1, 2 , 3
uč. str. 34/ 4 – ústně + mazací tabulka
PS str. 23/1, 3
DÚ – str. 34/5 do sešitu M- D – celé

PRV
uč. str. 16 – Využití krajiny
PS – str. 20 – celá

 

 

ČTVRTEK 9.11.

Matematika
Karty na násobení a dělení – počítání ve dvojicích
Uč. str. 32/8 – zápis do sešitu M- Š (:) – slovní úloha na n krát méně
32/11 – zápis do sešitu  – opis žlutého rámečku + 4 příklady
DÚ – uč. str. 32/9 – slovní úloha do M – D

Český jazyk
Uč. str. 34/1 – tvorba vět s příbuznými slovy po vyjm. slovech po B
34/2 fólie
PS – str. 25/1,2

ČT – čít. str. 38 – Okolo Frýdku cestička
Psaní – str. 16 – celá

VV + PČ – kresba plochy voskovou pastelkou, tuš – lampiony

INFO
Žáci si opakují a procvičují učivo z matematiky a českého jazyka na čtvrtletní písemné práce, které budeme psát příští týden.
ČJ – 14.11.
M – 15.11.

STŘEDA 8.11.
Český jazyk 
Uč. str. 33/8, 9 – ve dvojicích + zapsat do sešitu ČJ – Š
PS – str. 25/5
DÚ – nový PS – Procvičujeme vyjmenovaná slova s myškou – str.  2/1a,1b

Matematika
Uč. str. 31/5 – ústně, tabule, sešit
6 – do sešitu
7 a,b – ústně
PS str. 22/4,9,14

ČJ
Uč. str. 27/ 1,2,3 – slohová část, práce ve skupinách
DÚ – PS – str. 20/1   dole

PRV
Krajina v okolí domova – zápis do sešitu
PS – str. 19 – kašpárek + doplnit věty
ÚTERÝ 7.11.
Český jazyk
Vyjmenovaná slova po B – ústní zkoušení
Uč. str. 33/6
/7 – čtení + odůvodnění psaní y,ý,i,í
PS – str. 25/4
DÚ – uč. str. 33/7a – napsat 3 dvojice vět.  (6 vět)

Český jazyk
Školákov.eu – 3.třída – učíme se vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po B – prezentace (skolakov.eu)
Zápis do sešitu ČJ – Š  – napsat vyjmenovaná slova po B + nakreslit malý, jednoduchý obrázek ke každému slovu.

Matematika
Násobení a dělení číslem 5
Uč. str. 30 – celá
PS – str. 21/1,2,3
DÚ – PS – str. 21/4 – drak
/5 – vytvořit závorky a spočítat příklady

Čtení – uč. str. 35 – Itálie – čtení + otázky k textu — číst za DÚ
Psaní – str. 15 – celá

AJ – Procházka
Opakování sportů – viz. slovníček
PS – str. 6/1,3
DÚ – PS – str. 6/2

AJ – Kochánková
Učit se na test + sporty. Dokončit projekt – I can …

INFO
Žáci si opakují a procvičují učivo z matematiky a českého jazyka na čtvrtletní písemné práce, které budeme psát příští týden.
ČJ – 14.11.
M – 15.11.

 

PONDĚLÍ 6.11.
Český jazyk
Vyjmenovaná slova po B.
Uč. str. 32/1, 2 – na fólii
32/3 – přečíst, odůvodnit pravopis
PS – str. 24/3 – doplnit + kontrola
DÚ – uč. str. 32/3a – slova napsat do sešitu ČJ – D

Matematika
Násobení a dělení do 4 – opakování na začátku hodiny
Uč. str. 29/6 – zápis slovní úlohy do sešitu M- Š
PS – str. 20/1, 2 , 3, 4, 5
DÚ – PS – str. 22/3,8,13

PRV
Test – „Jsme Evropané“  – 4 otázky

Nová látka
Uč. str. 15 – Krajina v okolí domova. Povrch krajiny. Pročíst, popsat obrázky krajiny, rozlišit barvy na mapě – nížiny, vysočiny.
PS – str. 19/ pročíst + splnit úkoly s domečkem a knihou. Vybarvit mapu ČR podle učebnice str. 15

 INFO
Žáci si opakují a procvičují učivo z matematiky a českého jazyka na čtvrtletní písemné práce, které budeme psát příští týden.
ČJ – 14.11.
M – 15.11.

 

 

ČTVRTEK 2.11.
Matematika
Násobilka 2,3,4
Uč str. str. 28/2,3 – ústně i na mazací tabulku
DÚ – PS str. 19 – celá

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po B – zkoušení (známky budou zapsány v Bakalářích)
Zápis do sešitu   SLOVESO BÝT  + opis žlutého rámečku z uč. str. 32
PS – str. 24/1,2
DÚ – uč. str. 32/1 – číst příbuzná  slova z rámečku

Čtení – čít. str. 30 – 31 společné čtení + odpovědi na otázky
Písanka – str. 13 – celá
DÚ – čít. str. 31 – naučit se pěkně číst báseň „Kde v Praze bydlí vodníci“
DÚ – pís. str. 14 – rébusy
Vše na 7.11.

VV + PČ – Drak – kresba + zdobení krepovým papírem

Zítra plavání.
STŘEDA 1.11.
Český jazyk 
Dělení hlásek.
Obojetné souhlásky – zápis do sešitu ČJ – Š – nadpis OBOJETNÉ SOUHÁSKY
vypsat   B, F, L M, P, S, V, Z
Uč. str. 30/1 – číst text
30/1b,1c – ústně
30/1d – písemně do sešitu ČJ – Š vypsat slova s i,í,y,ý po obojetné souhlásce např. plynul, brzy, bylo, Miroslav, zablýsklo, vysoko, veliký, vybrat, Eliškou
– vyznačit barevně souhlásky
Přečíst si poučku v uč. str. 30 ve žlutém rámečku
PS – str. 23/1a, 1b
DÚ – PS – str. 23/1c, 1d + 23/2

Matematika
Uč. str. 27/5  – ústně
27/6 – do sešitu M- Š – zápis, výpočet, odpověď
27/8 – do sešitu 3 sloupečky
PS – str. 22/1,2, 6,7,11,12 – počítání pro volnou chvíli
DÚ – uč. str. 28/1 – zopakovat násobení a dělení číslem 4 + napsat oba sloupečky do sešitu M- D

Český jazyk
Úvod do vyjmenovaných slov po B
Uč. str. 31/1a, 1b – na fólii
PS – str. 23/1,2 – žáci pracují s učebnicí
DÚ – uč. str. 31/ 1 – naučit se  vyjmenovaná slova po B

PRV
Zápis do sešitu
nadpis       ČR – SOUSEDNÍ STÁTY
–  ČR sousedí se čtyřmi státy: Německem – hlavní město Berlín
Polskem – hlavní město Varšava
Rakouskem – hlavní město Vídeň
Slovenskem – hlavní město Bratislava
– ČR i sousední státy patří mezi členy EU
– Cílem EU je sjednocení a spolupráce lidí v Evropě

Popsat mapku ČR +sousední státy a vlajky, které máme nalepené v dolní části sešitu.

PS – str. 18 celou bez cv.2
DÚ –   učit se na test JSME EVROPANÉ  (uč. str. 14, PS s

INFO
9.11. bude probíhat sběr starého papíru

ÚTERÝ 31.10.  

Suplované hodiny
Během mé nepřítomnosti, budu zapisovat stručné informace o probraném učivu v odpoledních hodinách.

Český jazyk
Uč. str. 29/2 – rébusy
PS – str. 21/1a,b,c  + cv. 3 celé
Interaktivní tabule – slabiky
Čtení – školní detektiv
Psaní – pís. str. 12 – celá

Matematika
Halloween –  počítání slovních úloh – sešit M- Š
PS – str. 12, 18

 

PONDĚLÍ 30.10.
Český jazyk
Vypravování – zážitky z podzimních prázdnin.
Slovní přízvuk
Uč. str. 29/1a – opis do sešitu

AJ – Kochánková
Oranžová učebnice – str. 4 – poslech
PS str. 4 – celá
Nová slovní zásoba
Bingo – hra

Matematika
Opakování sudá a lichá čísla, násobilka 2,3,4,5
Uč. str. 26/1,2, – ústně + fólie
/3 – do sešitu M – Š
Zítra zkouším násobilku 3. Násobení i dělení.

PRV
Jsme Evropané
Zápis do sešitu + lepení obrázků.
V závěru hodiny – dlabání dýně.

INFO
Zítra 31.10. –  Helloween – děti mohou přijít v kostýmech.

Žáci, kteří se fotografovali, mohou od zítřka nosit 350,- Kč.     

 

 

STŘEDA 25.10.

Plavání 2 hodiny

Český jazyk
Uč. str. 29/4 – ústně + na fólii, 5 – společně + skupinová práce – soutěž se slovy
PS – str. 22/2
DÚ – PS str. 22/2

PRV
Kontrola testu + dú
Jsme Evropané – vyhledávání sousedních států ČR, hranice, hlavní města sousedních států, zajímavosti
Skupinová práce ve dvojicích – práce s mapou. Soutěž
Uč. str. 14 – společné čtení – vysvětlení pojmů
DÚ – uč. str. 14 – přečíst + naučit se názvy sousedních států, hlavní města, co je to Evropská unie, euro

AJ – Kochánková 23.10. – 25.10.
Ukončení modré učebnice – opakování
PS – str. 54,55,60

AJ – Procházka
Abeceda + dny v týdnu, procvičování výslovnosti
Spelování svého jména
DÚ – procvičování abecedy, v pondělí zopakujeme a v úterý dáme spelling
Od příštího týdne nosit uč. a PS 3.třídy (oranžová)

Přeji krásné podzimní prázdniny.

 

ÚTERÝ 24.10.

Český jazyk
Uč. str. 28/1,2, – ústně
28/3 – písemně do sešitu ČJ – Š
Sloh – vypravování podle obrázkové osnovy – skupinová práce (viz uč. str. 25)
DÚ – ČJ – PS – str. 18/1 – celá  /úkol je na 2.11.)

Matematika
5ti min – násobilka 2
Opakujeme sudá a lichá čísla – tabule, rozdělování čísel do skupin
PS – 18/1,2 – kontrola dú
PS – 18/3,4,7,9
Násobilka 3 uč. str. 26/1 – ústně
DÚ – naučit se násobilku čísla 3 (násobení i dělení) + PS str. 18/ 9 – kdo nestihl ve škole, dopočítá

Čtení – čít. str. 28,29 – otázky k textu, vypravování, muzea v České republice, Spejbl a Hurvínek – video
Zápis do sešitu + obrázek loutky.
Děti si přes prázdniny čtou každý den. Připomínám čtenářský deník se odevzdává v úterý 31.10.

PŘIPOMÍNÁM – ZÍTRA PLAVÁNÍ
POZOR!!! Ve středu 25.10. proběhne náhradní hodina plaveckého výcviku za páteční ředitelské volno z 29.9. Děti budou před školou v 7:15 – aktovky si dají do šaten, tašku s plaváním budou mít u sebe v ruce. Autobus bude přistaven v 7:20. Prosím o včasný příchod ke škole. Od 10h by měla výuka probíhat dle rozvrhu. Děkuji za pochopení i spolupráci.

 

PONDĚLÍ 23.10.
Český jazyk
Uč. str. 27/1a,b,c,d,e,f – ústně + IT
PS – str. 20/1a,b,c,d,e

AJ – Procházka – spojené skupiny
Poslech + četba
Práce s okopír. pracovním listem z učebnice.
PS – dokončit stranu, kterou si žáci vyplňovali v hodině (dopsat slova do bublin) (str. asi 56)

Matematika
PS – testy – str. 6/1,2,3
Sudá a lichá čísla
Uč. str. 25
Zápis do sešitu
DÚ – Ps str. 18/1,2

PRV 
Test – Česká republika, malé a velké  obce (kvíz v MS Teams)
Křížovka – společně na tabuli NAŠE VLAST V MINULOSTI (websnadno.cz)
DÚ – PS str. 17 – celá  – úkol je na středu 25.10.

INFO

POZOR!!! Ve středu 25.10. proběhne náhradní hodina plaveckého výcviku za páteční ředitelské volno z 29.9. Děti budou před školou v 7:15 – aktovky si dají do šaten, tašku s plaváním budou mít u sebe v ruce. Autobus bude přistaven v 7:20. Prosím o včasný příchod ke škole. Od 10h by měla výuka probíhat dle rozvrhu. Děkuji za pochopení i spolupráci.

26.10. -27.10. – podzimní prázdniny (družina zajištěna v ZŠ Ratibořická)

 

PÁTEK 20.10.
M – G – opakování bod, čáry
PS – str. 38/ 1,2,3,5,6,7
str. 39/ 1,2a,b, 3
DÚ – G – PS str. 38/8,   +  9 – vystřihni si z papíru geometrické tvary a pokus se poskládat obrázek
PS – str. 39/4,5 + 6
DÚ je na pátek 3.11.

Plavání 
HV
Uč. str. 17 Slunce za hory – společný taneček + zpěv
Uč. str. 21  Vyletěla holubička ze skály – nová píseň
DÚ – uč. str. 21 – naučit se první 2 sloky na 3.11.

INFO
V žákovské knížce mají žáci nalepené informační údaje k platbě za pracovní sešity. Prosím o úhradu do 15.11. Děkuji
POZOR!!! Ve středu 25.10. proběhne náhradní hodina plaveckého výcviku za páteční ředitelské volno z 29.9. Děti budou před školou v 7:15 – aktovky si dají do šaten, tašku s plaváním budou mít u sebe v ruce. Autobus bude přistaven v 7:20. Prosím o včasný příchod ke škole. Od 10h by měla výuka probíhat dle rozvrhu. Děkuji za pochopení i spolupráci.

26.10. -27.10. – podzimní prázdniny

 

ČTVRTEK 19.10.
Matematika
PS – testy – str. 5/1 + str. 18/1,2,3 – násobení a dělení
DÚ – PS testy – str. 5/2,3,4 + str. 18/4
Zítra geometrie. 

Český jazyk
Písemná práce – nauka o slově.
PS – str. 19/5
Sloh – čtení slohových prací – popis pohádkové postavy

Psaní str. 11/1 část 
Čtení
– 23 – 24
DÚ – čtení čít. str. 28 – 29  + odpovědět na otázky 1,2,3,4
DÚ – pís. str. 11/3 řádky

VV – PČ – dýně – koláž
Stříhání, lepení, zdobení.

INFO
Zítra 20.10. – plavání

STŘEDA 18.10.
Český jazyk
Diktát. Procvičení pravopisných jevů před diktátem. PS – str. 9/8
Uč. str. 27/1
Příbuzná slova – procvičení na školákově.
Zítra bude test: NAUKA O SLOVĚ uč. str. 21 – 26

Matematika
Uč. str. 23 – 24 – dělení
Zápis na tabuli + nákresy. Dělíme děti ve třídě na skupiny. Dělíme předměty (kaštany) na skupiny. Rozdělujeme po částech.
PS str. 17 – celá
DÚ – uč. str. 23/11 – napsat do sešitu M – D. Žáci nakreslí obrázek, vypočítají a napíší odpověď ke třem zadaným úkolům.

AJ – Procházka
Čtení na známky  (budou číst, kdo ještě nečetl)
Tvoření vět There is, There are + otázka
PS – 54/5, 55/6
DÚ – zopakovat slovíčka 11.lekce (testík)

AJ – Kochánková
Informace viz. Bakaláři

PRV
Naše vlast. Otázky. Lepení státních symbolů do sešitu PRV.
PS – str. 14 + 15/1
DÚ – PS str. 15/2 kašpárek na pondělí + v pondělí test

 

ÚTERÝ 17.10.
Český jazyk
Slova příbuzná, kořen slov.
Uč. str. 26 /1,2 – ústně + IT
str. 26/3, 4 – zápis do školního sešitu
PS – srt.19/1,2,3
DÚ – PS str. 19/4
Ve čtvrtek bude test: NAUKA O SLOVĚ uč. str. 21 – 26

Matematika
Násobilka 1,2,3,4,5
Uč. str. 22/6,7 – ústně
PS str. 15/4, 5  + str. 16/1,2
DÚ – PS str. 16/3,4,5
Zítra testík na násobení s číslem 2.

Čt – čít str. 23 – 24
Psaní – str. 10 celá – na známky
DÚ – číst čít. str. 26 -27

AJ – Procházka
Čtení textu z pr. listu.
Tvorba vět There are, There is
DÚ -PS – str. 54/4

INFO
Třídnická hodina proběhne 19.10.  – 6.vyučovací hodinu. Konec výuky 13.30. Děti budou po obědě.

 

PONDĚLÍ 16.10.
Český jazyk
Slova citově zabarvená – hanlivá, lichotivá
Uč. str. 24/6. kapitola cv. 1,2
PS – str. 17/1.2

Matematika
PS – testy – str. 4/1 – na známky  str. 4/2,3,4 – společně
Uč. str. 21/1,2,3,4 + str. 5,6
DÚ – PS
str. 15/1,2

 PRV
Opakování – malé a velké obce uč. str. 12 – vypravování (výrobní podniky, vzdělávání, zdravotnictví, vzdělávání, obchody
Naše vlast
Uč. str. 13 – celá , čtení + vypravování
Video –  Vlast – Videa – Déčko – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Zápis do sešitu
PS – str. 16/ 1 + doplnění vět.
DÚ – PS str. 16/ domeček
Test – příští týden v pondělí 23.10.

AJ – Procházka
Čtení textu z prac. listu. Procvičit, bude se ve středu zkoušet
PS – str. 52/2

AJ – Kochánková
1. Opakování fráze There is, There are
2. Čísla
3. Jak tvoříme otázku – Is there  …?

 

 

 

PÁTEK 13.10.
Matematika
Geometrie – opakování  – bod, vyznačení bodů, pojmenování, spojování bodů, rýsování přímých čar
Uč. str. 111 – celá – ústně
Rýsování do sešitu – body, spojování bodů, rýsování
DÚ – do sešitu si žáci zvolí 6 – 8 bodů, pojmenují body, spojí body navzájem přímou čarou, vybarví políčka jednou barvou (diamant)

Plavání

HV – hudební nástroje, hudební kvíz, pojmenování hudebních nástrojů, poslech. Rozdělení hudebních nástrojů do skupin – strunné, dechové, žesťové, bicí
Pracovní list s tajenkou.
Příští hodinu bude malý test na poznávání hudebních nástrojů. Poznávání hudebních nástrojů – YouTube

Hezký víkend Kateřina Laluhová

 

 

ČTVRTEK 12.10.
Matematika
PS – str. 14/1, 2, 3, 7 – první sloupec – počítání se závorkami
DÚ – PS – str. 14/7 – druhý sloupec

Český jazyk
Skupinová práce – lístečky, doplnění i, í, y, ý, řazení slov podle abecedy
Uč. str. 24/2 – ústně i písemně do sešitu ČJ – Š
DÚ – PS – str. 17/2

Čtení – otázky k čtenému textu čít. str. 17, 18
Děti chválím, bylo vidět, že opravdu četly. Prosím, kdo stále nemá mazací tabulku a fix, dokoupit. Nutné.
Psaní – str. 9 – opis básničky
DÚ- pís. str. 9/5 řádků + čtení – str. 23 – 24 vše na úterý 17.10.

VV + PČ – podzimní zapouštění barev + kresba tuší – podzimní tematika

 

 

STŘEDA 11.10.
Český jazyk
Uč. str. 23/2  – ústně
PS – str. 16/1

Slova mnohoznačná
Uč. str. 24/1 – společně na IT
PS  – str. 17/1
Čtení ve skupinách – kniha „Školní  detektiv“
Děti čtou každý den a nahlas min 20min. 

AJ – Procházka
Pracovní list – společná práce. Kontrola DÚ – PS 52/1 – (odpovídat celou větou – opraví, kdo nemá)
Zopakovat slovíčka – věci v pokoji – mají zapsáno v sešitě

AJ – Kochánková
Nová slovní zásoba  – kapitola 11
PS – str. 52/1
Opakovat There is, There are

Matematika
Slovní úloha na známky.
Školákov – sčítání a odčítání dvojcif. čísel – společně + samostatně do sešitu školního.
Procvičování násobilky – 1,2,3,4,5,6

PRV
Velké obce – uč. str. 11 – čtení, třídění obrázků
Zápis do sešitu PRV + nalepení obrázku z PS str. 14
Příští hodinu bude test  – malé a velké obce (uč. str. 10,11 + sešit)

 

INFO

POZOR!!! Ve středu 25.10. proběhne náhradní hodina plaveckého výcviku za páteční ředitelské volno z 29.9. Děti budou před školou v 7:15 – aktovky si dají do šaten, tašku s plaváním budou mít u sebe v ruce. Autobus bude přistaven v 7:20. Prosím o včasný příchod ke škole. Od 10h by měla výuka probíhat dle rozvrhu. Děkuji za pochopení i spolupráci.

Podzimní prázdniny
26.10. a 27.10.

 

 

ÚTERÝ 10.10.
Český jazyk
Uč. str. 22 – slova protikladná, slova souznačná, práce na IT
Uč. str. 23 – slova nadřazená, podřazená, souřadná, třídění obrázků
PS – str. 15 – celá + str. 16/1, 2
DÚ – PS str. 16/ 2, 3  ( někdo stihl ve škole)

Matematika
Společný zápis do sešitu M – Š
Uč. str. 19/1,2,3 + výběr příkladů ze cv. 4
Uč. str. 20/5, 7 – vysvětlení odčítání + výběr příkladů ze cv. 8
DÚ – uč. str. 20/8 – 3 sloupečky, opsat a vypočítat příklady do sešitu M- D ( mohou být i rozklady)

ČT
Čít. str. 10 – společné čtení
Čít. str. 11 – 12 – Základní pravidla společenského chování – M. Macourek – vypravujeme si o pravidlech společenského chování
DÚ – čít. str. 17 – 18 – budou otázky k textu – na čtvrtek 12.10.
DÚ – pís. str. 7/7 řádků –  na čtvrtek 12.10.

AJ – Procházka
Slovíčka 11. lekce
PS – str. 52/1

AJ – Kochánková
– opakování – zvířata
– vazba There is, There are
– nová slovní zásoba – lek. 11

INFO

POZOR!!! Ve středu 25.10. proběhne náhradní hodina plaveckého výcviku za páteční ředitelské volno z 29.9. Děti budou před školou v 7:15 – aktovky si dají do šaten, tašku s plaváním budou mít u sebe v ruce. Autobus bude přistaven v 7:20. Prosím o včasný příchod ke škole. Od 10h by měla výuka probíhat dle rozvrhu. Děkuji za pochopení i spolupráci.

Podzimní prázdniny
26.10. a 27.10.

 

 

PONDĚLÍ 9.10.

Český jazyk 
Uč. str. 21/ 1 a, b, c –  nauka o slově, práce na IT + myšlenková mapa
PS – str.  14/1a
DÚ – PS str. 14/2, 3 – zítra kontrola ve dvojicích, kdo vymyslel více slov

Matematika
Násobilka 2, 3, 4, 5. Matematické pyramidy.
5ti min – +, –  :  .
Uč. str. 17/7 – společně
PS str. 13/1,2,3
DÚ – PS  str. 13/3 (kdo nestihl) + 5

PRV 
Opakování – malé obce PS – str. 12/1 + doplňte věty.
Velké obce – uč. str. 11 – vypravujeme si o městě,  video + obrazový materiál
DÚ – PS str.12/ 2 s domečkem
DÚ – děti mohou přinést obrázky velkých měst ( např. Prahy, Ostravy, Brna ….) nebo obrázky, které se vztahují k městu (budovy, památky, kostely, zdravotnictví, doprava atd..)

AJ – Procházka 

DÚ – PS – 50/5,6
Závěrečné opakování 10. lekce

 

PÁTEK 6.10.
Geometrie – tvary, tělesa
Test – pojmenování geome. tvarů a těles
Uč. str. 110/ 4,5,6

Dodatečný úkol.
DÚ – čtení uč. str. 10 – číst básničku

Plavání – suplované hodiny
HV – suplovaná hodina

 

ČTVRTEK 5.10.

Český jazyk
Uč. str. 18/17 – slova k zapamatování + zápis do sešitu ČJ – Š
Přísloví – uč. str. 18/19 –  ústně
PS – str. 13/16 – společně. Jak rozumíš příslovím – vysvětlení + hra v roli (dramatizace)
DÚ – str. 13/17 na pondělí 9.10.

Matematika
Opakování násobilky 5, práce na IT + školákov
Uč. str. 17/6 + zápis do sešitu
PS  str. 11/3 + str. 12/1,2,3,4,5 – podle rychlosti
Zítra geometrie.

ČJ – Sloh
Uč. str. 19/21 – čtení příběhu – odpovědi na otázky k textu
Uč. str. 20/1  POPIS POSTAVY, POPIS MÍSTNOSTI.
Práce s textem a obrázkem. Spojování textu k obrázkům.
DÚ – napsat jednoduchý POPIS POHÁDKOVÉ POSTAVY do sešitu SLOH. 5 jednoduchých vět + malý obrázek postavy. Obrázek je také možno vytisknout a nalepit k popisu. Úkol je na 12.10. 
 Ukázka popisů postav je v uč. str. 20 u symbolů – kormidlo, kotva

VV – podzimní listí, barevný papír, barevné listí, kresba černým fixem
PČ – stříhání listí z barevného papíru, ornamenty, symboly, zdobení

INFO
Zítra plaveme.
Děkujeme za přinesený sběr. Naše třída přinesla 256kg.😉👍

STŘEDA 4.10.

Český jazyk
Opakování před diktátem – párové souhlásky
Diktát slov
PS – str. 12 – dokončení strany, pracovní list – ježek, balón
Inter. tabule – žárovky – individuální činnost
Samostatná práce – přídavná jména – jaká je myš – zápis slov na mazací tabulku

Matematika
PS – Testy – str. 2/6,7,8 – (rychlíci mají str. 3/1)
Uč. str. 15/1, 2a,b, 5   + str. 16/2, 5  – pozoruj
PS – str. 10 – 4 – kontrola dú + str. 10/7 – samostatně
Obrázková násobilka – práce ve dvojicích
DÚ – PS str. 10/2, 5

PRV
Domov. Malé obce
Společné vyprávění.
Uč. str. 10 -celá. Společné čtení. Důležité informace – růžový rámeček č.1
Zápis do sešitu PRV

Kdo nestihl zapsat, dopíše doma tento zápis.
MALÉ OBCE
– malé obce nazýváme VESNICE
– jsou obklopeny přírodou (LESY, LOUKY, POLE)
– středem vesnice je NÁVES s kostelem a obecním úřadem
– domy jsou většinou RODINNÉ
DÚ – nakreslit do sešitu PRV  obrázek k zápisu (např. rodinný dům, přírodu, školu, kostel, náves ….)

 

ÚTERÝ 3.10.
Český jazyk
Uč. str. 16/7,8 – ústně
17/9, 10 – IT
17/ 11 – hádanka
Práce s mazací tabulkou – zápis písmen (procvičení párových souhlásek H – CH, V -F, Ž – Š, Z – S)
PS – str. 10/3  – společně na IT
PS – str. 10/4,5 – samostatná práce
PS – str. 11,12 – samostatná práce ( někdo stihl vše, někdo bude dokončovat zítra)
Zítra – diktát na párové souhlásky – dú – procvičovat ústně v učebnici cv. na  str. 18 + pročíst si diktát ve cv. 20

Matematika
PS – Testíky str. 1/2,3,4 – společně
Testíky str. 2/5 – 5ti min na známky
Uč. str. 14/4,5,6 – ústně
PS – str. 10/1 – společně
DÚ – PS str. 10/4 

Čtení + psaní
Číst. str. 8 – 9 Nový žák – poslech čteného textu, otázky k textu, význam slov, přezdívky
Písanka str. 6 – celá

AJ – Procházka
Na středu procvičit slovíčka – ve slovníčku sloveso to be, to have ve všech osobách čísla jednotného  + zvířata (v pondělí bude testík)

 

V MS-Teams jsem pro žáky připravila jednoduchý kvíz z prvouky  jako  DÚ. Pokuste se přihlásit a úkol splnit do neděle 8.10. Nové žákyně hesla do MS – Teams obdrží zítra. Pokud by měl někdo problém s přihlášením, prosím o informaci. Děkuji

 

PONDĚLÍ 2.10.

Český jazyk
Uč. str. 16/3, 4
Školákov – párové souhlásky P – B + zápis slov do sešitu ČJ – Š
DÚ – uč. str. 16/6 – opsat 2 řádky do sešitu ČJ – D

Matematika
Pracovní list – řešení slovních úloh
4 slovní úlohy, jedna do sešitu – zápis, výpočet, odpověď
DÚ –  do sešitu M – D napsat zápis, výpočet, grafické znázornění a odpověď k nalepené slovní úloze

PRV
Opakování – škola, bezpečnost, doprava.
Samostatná práce ve skupinách – PS str. 10 celá + 11/2 – na známky

AJ – Procházka
Opakování There is, There are
Testík (ofocená strana PS – 48)
DÚ – PS str. 49/4

INFO
Zítra připomínám čtenářský deník. Super, kdo přinesl již dnes.
5.10. – sběr starého papíru. Děti nosí pouze lísteček s počtem kilogramů. Sběr nosit před hlavní budovu. Za přinesený sběr děkujeme.

 

STŘEDA 27.9.

Český jazyk
Opakování – abeceda, dělení hlásek, slovní druhy, párové souhlásky, psaní u, ú, ů
Diktát – psaní vět. Kontrola diktátu – uč. str. 11/7
Uč. str. 15 – celá – ústně
Skupinová hra – s párovými souhláskami
Zápis do sešitu ČJ – Š – párové souhlásky – zápis slov, rozdělení, odůvodnění psaných písmen
PS – str. 10/ 1,2
Připomínám na pondělí 3.10. – čtenářský deník

Matematika
Ps – str. 8/5,6,7,8
PS – str. 9/1,2 – na známky, 4,6 – kdo nestihl, dokončí za DÚ

PRV – povídání o sv. Václavovi, video + pracovní listy

AJ – Kochánková
Kapitola 9 – jídlo
Uč. str. 43 – poslech
Pracovní list – mám rád, nemám rád
Hra

AJ – Procházka
Opakování
There is, There are  – používáno ve větách
PS – str. 49/3

 

 

ÚTERÝ 26.9.

Český jazyk
Uč. str. 11/4 – ústně, odůvodnění pravopisu
11/6 – písemně do sešitu
11/7 – čtení diktátu – budeme psát ve středu (Děti mohou procvičovat doma)
PS – str. 7/5,6 – na známky, samostatná práce

Český jazyk
Práce ve dvojicích – řazení slov podle abecedy (opakování)
Samostatné čtení  uč. str.14/5,6 – odpovídáme na otázky k textu. Hra v roli – hledání vypravěče.
PS – str. 8/4 – dokončeno
9/5 – procvičení slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
DÚ – PS – str. 9/7a, b, c, d, e

Matematika
5ti min – do sešitu Testíky
Uč. str. 12/4,5 – ústně + 5cv. do sešitu M – Š  – pouze poslední sloupeček se závorkami
Uč. str. 13/1 – zápis do sešitu
PS – str. 8/1
DÚ – PS str. 8/2,3

Čtení + psaní
Čít. str. 5,6,7 – zkoušení
Pís. str.  5 – celá
DÚ – str. 5 -kdo nestihl + str. 8 celá (úkol je na 3.10.)

AJ – Procházka

AJ – Kochánková

PONDĚLÍ 25.9.

Český jazyk
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Uč. str. 13/1, 2, 3
PS – 8/1, 2
DÚ – PS str. 8/3

Matematika
Uč. str. 10 – celá
Uč. str. 11/ 1,2
DÚ – str. 12/2 – sloupečky

PRV – opakování – test
PS – str. 7 – celá + str. 8/1,2, 4
DÚ – PS str. 8/3 + str. 9 – celá

AJ –  Procházka
Test – slovíčka
Seznámení s 10. lekcí.
PS – str. 48/1
DÚ- PS str. 48/2

INFO
Dnes 25.9. třídní schůzky od 17h.
28.9. státní svátek
29.9. ředitelské volno

 

PÁTEK 22.9.

Matematika – geometrie
Tělesa – hra- poznej geometrické těleso podle hmatu. Počítání hran, vrcholů, stran.
Uč. str. 109 – celá
PS – str. 35 – kontrola dú (kdo nesplnil úkol, přinese na pondělí)
PS – str. 36 celá
DÚ – PS str. 37/2, 3, 5 – úkol je na 6.10.

Plavání
HV – píseň – Září – Z. Svěrák. Rytmizace.
DÚ – naučit se píseň Září – uč. čítanky str. 4. Příští hodinu budu zkoušet.

INFO
25.9. – třídní schůzky od 17:00
28.9. – státní svátek
29.9. – ředitelské volno

 

ČTVRTEK 21.9.
Matematika
+, – do 100, jednotky, desítky, stovky
PS – str. 6/3 – bingo
PS – str. 7/1,2,3,4,5,6
Kontrola dú. Zápis na tabuli.

Český jazyk
Uč. str. 10/2 – ústně i písemně na fólii, doplnění písmen na IT
PS – str. 6/3
Práce ve dvojicích – opakování tvrdých a měkkých souhlásek – zápis slov, čtení ve dvojicích

Čtení + psaní
Čít. str. 5,6,7  – čtení zůstává na příští týden na úterý – budu zkoušet čtení
Písanka – str. 4/6 řádků

VV + PČ – kolo
Vybarvování pastelkami.
Skládání barevného papíru. Dokreslení, dozdobení.

Zítra plaveme.

 

STŘEDA 20.9.
Český jazyk
Diktát slov – psaní u, ú, ů
Čtení slohových prací – vypravování.
Uč. str. 8/6 – ústně + na fólii
9/3 – ústně + na fólii
Uč. str. 10/|1 – opakujeme psaní slov po měkkých a tvrdých souhláskách
PS – str. 6/1a, b
DÚ – PS str. 6/2 -na zítra

Matematika
Testík – +, – do 100, slovní úloha.
Uč. str. 9/ 8,9 – ústně. Připomenutí počítání se závorkami.
PS – str. 6/1, 2
DÚ – PS str. 6/4a,b – na zítra

PRV 
Jízda na kole. Pravidla pro cyklisty. Vybavenost kola.
Uč. str. 9 – čtení
Zápis do sešitu PRV.
DÚ – opakovat dopravní značky – příští hodinu bude krátký test (viz uč. str. 8  nebo sešit)
DÚ – sešit PRV – dokreslit to, co chybí na jízdním kole ( úkol je na pondělí 25.9)

AJ – Kochánková
Slovíčka – obličej, rodina
V pondělí test na slovní zásobu

AJ – Procházka
Opakování PS – 46/2 + 47/3
Opakování slovní zásoby – na pondělí naučit 20 slovíček na test.

Zítra připomínám úkol ze slohu. Kdo dnes nedonesl, přinese zítra.

 

ÚTERÝ 19.9.

Český jazyk
Uč. str. 9/1a,b,c
9/2 – do sešitu školního
PS – str. 5/2, 3, 4, 5 – samostatně
Práce na IT – odůvodnění pravopisu u, ú, ů.
Zítra diktát slov – u, ú, ů.
Zítra sloh – nezapomeňte na úkol.

Matematika
Uč. str. 8/4, 5v – ústně
Uč. str. 9/6, 7 – ústně + na tabuli
Opakování numerace do 100 – jednotky, desítky, stovky – zápis čísel na tabuli
Samostatná práce – pracovní list +, – do 100, pyramidy.
Zítra testík na +, – 100 + jedna slovní úloha.

Čtení – čít. str. 4 – báseň ZÁŘÍ + poslech písně od Z. Svěráka ZÁŘÍ
Rýmy, sloky, verše.
DÚ – čít. str. 5,6,7 – číst PRVNÍ DEN ŠKOLY (na 21.9.)

Písanka – str. 3/poslední 4 řádky
DÚ – str. 4/4 řádky

AJ – Procházka
Opakování číslovek, barev. Otázky o jídle.
DÚ – PS str. 46/1

INFO
Zítra probíhají opět srdíčkové dny.  Hodnota předmětu cca 30,- – 35,- Kč.

Pozor na časté zapomínání pomůcek, učebnic, dú. Děti mají dbát na důslednou přípravu všech věcí dle rozvrhu hodin. Rozvrh hodin máme zapsaný i na zadní straně ŽK + vyznačené dny, kdy máme čtení, psaní, geometrii.
Prosím rodiče o kontrolu. Děkuji
______________________________________________-

PONDĚLÍ 18.9.

Český jazyk
Přednes básně ABECEDA
Testík – řazení slov podle abecedy.
Kontrola dú
PS str. 4/5
DÚ – uč. str. 4/5a – napsat slova složená ze slabik do sešitu ČJ – D

AJ – Kochánková
Test + opakování slovní zásoby.

AJ – Procházka
Tvorba vět. Mám rád/ Nemám rád… + otázka
PS – str. 45/7
DÚ – PS – 45/8
Slovníček – 20 slov (1-10, barvy) příští pondělí bude testík na tato slovíčka

Matematika
Uč. str. 8/1,2 3 – ústně
PS – str. 5/2 – zápis sl. úlohy, výpočet, zkouška, odpověď.
/ 6
DÚ – uč. str. 8/2b – 3 sloupečky příkladů opsat do sešitu M – D + výpočty

Prvouka
Cesta do školy
Uč. str. 8 – celá – ústně
Zápis do sešitu (kdo neměl sešit, do příští hodiny si zápis opíše od spolužáka)

INFO
ZÍTRA 19.9. PROBĚHNE V 17:30 VE CHVALSKÉ STODOLE VEŘEJNÉ FÓRUM „ŘEKNĚTE NÁM, JAKÉ CHCETE POČERNICE“
TÉMATA K DISKUZI:
– KOUPALIŠTĚ ELIŠKA A JEHO BUDOUCÍ PODOBA
– KULTURA – CO VÁM V POČERNICÍCH CHYBÍ
– POČERNICKÉ ČARODĚJNICE 30.4.
Účastnit se mohou žáci i jejich rodiče.
Pokud půjdou žáci bez doprovodu rodičů, sraz je v 17:15 před školou a budou pod dohledem paní vychovatelky Zuzany Bartošové. Konec akce cca v 19h.
Pokud se dítě bude účastnit akce a využijete doprovodu paní vychovatelky, prosíme, dejte dětem lísteček, zda bude po ukončení dítě odcházet samo domů  nebo si jej vyzvednete přímo na místě. Zítra ráno budu lístečky vybírat a předávat paní vychovatelce. Děkujeme
_____________________________________________________
 

 

PÁTEK 15.9.

Matematika – GEOMETRIE
Uč. str. 108 /1,2,5
PS – str. 35/1,6 – dokončení za dú
Modely těles, strany, vrcholy.
DÚ – PS str. 35/5 – nakreslit do bodové sítě geomet. tvary (vybarvit barevně) + dokončit cv.6

2. lekce plavání

HV – s paní asistentkou
Písničky z prázdnin.

INFO
18.9. – Týden dopravy ve školní družině
19.9. – Srdíčkové dny
20.9. – Srdíčkové dny
25.9. – Třídní schůzky od 17:00
28.9. – Státní svátek  – Den české státnosti
29.9. – Ředitelské volno

Hezký víkend
Kateřina Laluhová

 

Z technických důvodů nebylo možné zapisovat na webové stránky. Stručné informace jsem včera i dnes vložila na Bakaláře. Děkujeme za pochopení.

ČTVRTEK 14.9. 

Matematika
uč. str. 7/8,9 – ústně i do sešitu
PS – str. 4/6 – rychlé počítání společně + kontrola dú
5ti min – +, – do 20
PS – str. 5/1 – výpočet + kontrola výpočtu
Český jazyk

uč. str. 7/1a,b + 2 – ústně
PS – str. 4/1, 2, 3
DÚ – PS str. 4/1 – naučit se zpaměti básničku ABECEDA na 18.9.  + 4/4 – řadit slova podle abecedy na  18.9

Český jazyk

sloh + čtení –  vypravujeme krátký příběh podle obrázků a podle osnovy
uč. str. 6/1
DÚ – napsat do sešitu ČT – SL  vlastní vyprávění nebo vyprávění podle obrázku z uč. str. 6/1.  Stačí 5 – 7 jednoduchých vět. Žáci odpovídají na otázky z osnovy, kterou mají v učebnici i nalepenou v sešitě. Mohou nakreslit i malý obrázek. Úkol je na 21.9.

VV – záložka do knihy
– navlékání drobných korálků na nit – ozdoba na záložku

INFO
Dnes proběhlo fotografování
Zítra plaveme. Nezapomeňte věci na plavání.

______________________________________________________________-

 

ÚTERÝ 12.9.

Český jazyk
Dělení hlásek, grafický záznam samohlásek a souhlásek.
Uč. str. 4/4 + práce s fólií i na tabuli
Ps – str. 2/4,5
Opakování učiva 2. ročník – skupinová hra s lístečky. Otázky + úkoly.
Uč. str. 5/5a
PS – str. 2/6 – psaní vět

Matematika
Číselná řada do 100, násobilka čísla 3, počítání zpaměti +, – do 100 – zápis na mazací tabulku
Uč. 6 – celá – sčítání a odčítání + ověření výsledku zkouškou
Školní sešit – uč. str. 6/7 – první 2 sloupečky
Některým dětem chybí mazací tabulka i fix. Prosím pořídit.

Čtení

Čít. str. 3 – čtení básně, vyhledávání rýmy
Pranostiky – vyprávění, zajímavosti
Psaní – pís. str. 2 – celá
DÚ- pís. str. 3 – opis básně ZÁŘÍ na čtvrtek 14.9.

AJ – Kochánková
číslice 1 -20
Koupit nový sešit A5 linkovaný na slovíčka a zápisky z hodin.

AJ – Procházka
Koupit nový sešit A5 linkovaný na slovíčka a zápisky z hodin.

 

PONDĚLÍ 11.9.

Český jazyk
Opakování učiva z 2. roč.
Uč. str. 4/1,2,3 – ústně + fólie
PS – str. 2/1,2,3

DÚ – uč. str. 4/2c – napsat do sešitu ČJ – D  8 trojslabičných slov. Nezapomeňte na datum. Slova píšete vedle sebe na řádek. Slova oddělujte čárkou.

Matematika
Opakování učiva z 2. roč.
Uč. str. 5/1,2 – cestujeme s Edou a Maruškou
PS str. 3/1,2
DÚ – PS str. 3/4,5 – procvičit si +, – do 20 a porovnávání čísel do 20

Prvouka 
Úvodní hodina. Seznámení s učivem 3. ročníku. Pravidla třídy. Jsme kamarádi. Vlastnosti osob.
Uč. str. 4, 5 – strana k opakování učiva
Uč. str. 6, 7 – spolužáci, chování
PS – str.  2 – vyplnění tabulky + str. 5/1 – vyprávění, pozdravy, číslování obrázků

INFO
Dnes jsem žákům rozdala lístečky ohledně fotografování dne 14.9. Zítra vyplněné přinést zpět do školy. Lístečky jsou vloženy v ŽK. Děkuji
Prosím vyplnit také lísteček (platí u žáků, kteří nebudou chodit do družiny) o převzetí zodpovědnosti za své dítě po vyučování. Také vyplněný zaslat pět do školy. Děkuji
Dnes někteří žáci neměli pomůcky např. učebnice do ČJ, popisovací fólii. Prosím o důslednou přípravu pomůcek na výuku.

Důležité! Zítra si žáci přinesou do čtení písanku i čtenářský deník!!!

 

 

PÁTEK 8.9.

Matematika – G
Seznámení s učivem, kontrola pomůcek na rýsování.
Opakování – čáry – křivé, lomené, přímé, úsečky
Geometrická tělesa, geometrické tvary.

Plavání – poučení o bezpečnosti
HV –  seznámení s učivem, rozezpívání, rytmizace, opakování písní z 2. ročníku
Přeji hezký víkend

 

 

ČTVRTEK 7.9.

Matematika
Seznámení s učivem, učebnicí, pracovními sešity.
Opakování násobilky 2, 3, 4, 5, 10
Početní hra – myslím si číslo – procvičení sčítání, odčítání, násobení, dělení.
Zápis do sešitu M- Š – násobilka, 2,3
Žáci si procvičují na Matematika 2. třída (skolakov.eu)
Zítra máme M – geometrii – žáci si přinesou učebnici M, pracovní sešit 1. díl.
Sešit na geometrii, pravítko s ryskou,  tužku č. 3 nebo mikrotužku  máme ve složkách ve třídě z 2. ročníku. Kdo ji má doma, přinese si na zítra do školy.
POZOR – kružítko budeme používat až od 2. pololetí. Zatím nechat doma.

Český jazyk
Seznámení s učivem, učebnicí, pracovními sešity.
Opakování – abecedy, vlastních jmen, dělíme slova na slabiky.
Slovní fotbal
Opakujte na Český jazyk 2. třída (skolakov.eu)

Čtení 
Seznámení s učivem. Seznámení s čítankou a písankou.
Opakování básní z 2. ročníku, popis obrázků.
Čtení básně – uč. str. 3
Písanka – str. 1 – opakování písmen

VV + PČ – zážitky z prázdnin – kresba, stříhání, lepení

Zítra plaveme. Nezapomeňte na všechny věci.

 

 

 

STŘEDA 6.9.

Dnes proběhly poslední třídnické práce – nadepisování školních sešitů, obalování sešitů atd…

Kdo dnes neměl obaly, obalí si sešity doma i ŽK.
Zítra se učíme dle rozvrhu hodin a žáci si přinesou učebnice, pracovní sešity a sešity dle jednotlivých předmětů. 
M – PS 1. díl, učebnici + sešit školní, domácí, testy
ČJ – PS 1. díl, učebnici + sešit školní, domácí, diktáty, čtení – sloh
Čítanku
VV, PČ- potřeby do vv a pč 

INFO
Sběr papíru  – 14.9. 
Fotografování žáků – 14.9. (vánoční sady)
Třídní schůzky – 25.9. od 17:00h
Státní svátek – Den české státnosti – 28.9.
Ředitelské volno – 29.9. – družina zajištěna do 16:00h

Od letošního roku probíhá veškeré omlouvání žáků přes BAKALÁŘE. Již se neomlouvá do ŽK. Děkuji
Přeji hezký den
Kateřina Laluhová

 

INFORMACE K TÝDNU OD 4.9. – 8.9.

PONDĚLÍ 4.9.  – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 • 1 vyučovací hodina od 8:00 do 8:45 v naší třídě (bez přezouvání)
 • odchod domů nebo do družiny (děti, které budou odcházet samostatně bez doprovodu rodičů, musí mít podepsaný písemný souhlas
 • oběd se vydává v 9:00 „frankfurtská polévka“ (kdo půjde na oběd, sdělí ráno tř. uč.)

ÚTERÝ 5.9. – TŘÍDNICKÉ PRÁCE  – 4 vyučovací hodiny 

 • ranní družina funguje od 6:30
 • začátek výuky v 8:00 –  školní řád, poučení o bezpečnosti
 • žáci si přinesou – podepsané přezůvky, aktovku, penál, svačinu, kapsář k lavici, kufřík s výtvarnými potřebami
 • žáci obdrží žákovskou knížku (prosím vyplnit první stranu do 6.9.)
 • odchod domů nebo do družiny  v 11:40

STŘEDA 6.9. – TŘÍDNICKÉ PRÁCE  – 4 vyučovací hodiny

 • podepisování školních sešitů
 • pravidla třídy
 • rozdání pracovních sešitů  ČJ, písanka, M, PRV, AJ
 • odchod domů nebo do družiny v 11:40

ČTVRTEK 7.9. – UČÍME SE PODLE ROZVRHU HODIN

 • M, Č, Č, VV, PČ
 • konec výuky ve 12:35
 • žáci si přinesou žákovskou knížku, obalené učebnice a pracovní sešity do M a ČJ, obalené školní sešity (523) a písanku
 • odchod domů nebo do družiny ve 12:35

PÁTEK 8.9. – UČÍME SE PODLE ROZVRHU A PLAVEME!!!!

 • M – GEOMETRIE – 1. vyučovací hodina (složky s geometrií máme ve škole)
 • PLAVÁNÍ – 2. a 3. vyučovací hodina
 • VĚCI NA PLAVÁNÍ – podepsaná igelitová taška, sáček na boty, plavky, ručník, žabky nebo jiná vhodná obuv, plavecká čepice, plavecké brýle (nejsou povinné), sprchový gel v plastové tubě, hřeben, dlouhé vlasy u děvčat zaplétat do copánku – děkuji
 • HV – 4.vyučovací hodina – učebnice, notový sešit máme z loňského roku ve škole

 

V PONDĚLÍ SE NA VÁS BUDEME TĚŠIT

KATEŘINA LALUHOVÁ  A PAVLÍNA ROSOLOVÁ MAREŠOVÁ