III. B

Vážení rodiče, milí žáci,
vítám Vás na stránkách třídy 3.B pro školní rok 2023/2024
Zde naleznete informace k probranému učivu, domácí přípravě, akcím školy.
Minionki rozrabiają 😉
Těší se na Vás
Třídní učitelka:                       Mgr. Kateřina  Laluhová
Asistent pedagoga:                        Pavlína Rosolová Marešová
Vychovatelka školní družiny:         Lucie Pinová – tel. 778 713 914 

Přejeme skvělé vykročení do učení.

__________________________________________________________________

 

ÚTERÝ 3.10.
Český jazyk
Uč. str. 16/7,8 – ústně
17/9, 10 – IT
17/ 11 – hádanka
Práce s mazací tabulkou – zápis písmen (procvičení párových souhlásek H – CH, V -F, Ž – Š, Z – S)
PS – str. 10/3  – společně na IT
PS – str. 10/4,5 – samostatná práce
PS – str. 11,12 – samostatná práce ( někdo stihl vše, někdo bude dokončovat zítra)
Zítra – diktát na párové souhlásky – dú – procvičovat ústně v učebnici cv. na  str. 18 + pročíst si diktát ve cv. 20

Matematika
PS – Testíky str. 1/2,3,4 – společně
Testíky str. 2/5 – 5ti min na známky
Uč. str. 14/4,5,6 – ústně
PS – str. 10/1 – společně
DÚ – PS str. 10/4 

Čtení + psaní
Číst. str. 8 – 9 Nový žák – poslech čteného textu, otázky k textu, význam slov, přezdívky
Písanka str. 6 – celá

AJ – Procházka
Na středu procvičit slovíčka – ve slovníčku sloveso to be, to have ve všech osobách čísla jednotného  + zvířata (v pondělí bude testík)

 

V MS-Teams jsem pro žáky připravila jednoduchý kvíz z prvouky  jako  DÚ. Pokuste se přihlásit a úkol splnit do neděle 8.10. Nové žákyně hesla do MS – Teams obdrží zítra. Pokud by měl někdo problém s přihlášením, prosím o informaci. Děkuji

 

PONDĚLÍ 2.10.

Český jazyk
Uč. str. 16/3, 4
Školákov – párové souhlásky P – B + zápis slov do sešitu ČJ – Š
DÚ – uč. str. 16/6 – opsat 2 řádky do sešitu ČJ – D

Matematika
Pracovní list – řešení slovních úloh
4 slovní úlohy, jedna do sešitu – zápis, výpočet, odpověď
DÚ –  do sešitu M – D napsat zápis, výpočet, grafické znázornění a odpověď k nalepené slovní úloze

PRV
Opakování – škola, bezpečnost, doprava.
Samostatná práce ve skupinách – PS str. 10 celá + 11/2 – na známky

AJ – Procházka
Opakování There is, There are
Testík (ofocená strana PS – 48)
DÚ – PS str. 49/4

INFO
Zítra připomínám čtenářský deník. Super, kdo přinesl již dnes.
5.10. – sběr starého papíru. Děti nosí pouze lísteček s počtem kilogramů. Sběr nosit před hlavní budovu. Za přinesený sběr děkujeme.

 

STŘEDA 27.9.

Český jazyk
Opakování – abeceda, dělení hlásek, slovní druhy, párové souhlásky, psaní u, ú, ů
Diktát – psaní vět. Kontrola diktátu – uč. str. 11/7
Uč. str. 15 – celá – ústně
Skupinová hra – s párovými souhláskami
Zápis do sešitu ČJ – Š – párové souhlásky – zápis slov, rozdělení, odůvodnění psaných písmen
PS – str. 10/ 1,2
Připomínám na pondělí 3.10. – čtenářský deník

Matematika
Ps – str. 8/5,6,7,8
PS – str. 9/1,2 – na známky, 4,6 – kdo nestihl, dokončí za DÚ

PRV – povídání o sv. Václavovi, video + pracovní listy

AJ – Kochánková
Kapitola 9 – jídlo
Uč. str. 43 – poslech
Pracovní list – mám rád, nemám rád
Hra

AJ – Procházka
Opakování
There is, There are  – používáno ve větách
PS – str. 49/3

 

 

ÚTERÝ 26.9.

Český jazyk
Uč. str. 11/4 – ústně, odůvodnění pravopisu
11/6 – písemně do sešitu
11/7 – čtení diktátu – budeme psát ve středu (Děti mohou procvičovat doma)
PS – str. 7/5,6 – na známky, samostatná práce

Český jazyk
Práce ve dvojicích – řazení slov podle abecedy (opakování)
Samostatné čtení  uč. str.14/5,6 – odpovídáme na otázky k textu. Hra v roli – hledání vypravěče.
PS – str. 8/4 – dokončeno
9/5 – procvičení slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
DÚ – PS – str. 9/7a, b, c, d, e

Matematika
5ti min – do sešitu Testíky
Uč. str. 12/4,5 – ústně + 5cv. do sešitu M – Š  – pouze poslední sloupeček se závorkami
Uč. str. 13/1 – zápis do sešitu
PS – str. 8/1
DÚ – PS str. 8/2,3

Čtení + psaní
Čít. str. 5,6,7 – zkoušení
Pís. str.  5 – celá
DÚ – str. 5 -kdo nestihl + str. 8 celá (úkol je na 3.10.)

AJ – Procházka

AJ – Kochánková

PONDĚLÍ 25.9.

Český jazyk
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Uč. str. 13/1, 2, 3
PS – 8/1, 2
DÚ – PS str. 8/3

Matematika
Uč. str. 10 – celá
Uč. str. 11/ 1,2
DÚ – str. 12/2 – sloupečky

PRV – opakování – test
PS – str. 7 – celá + str. 8/1,2, 4
DÚ – PS str. 8/3 + str. 9 – celá

AJ –  Procházka
Test – slovíčka
Seznámení s 10. lekcí.
PS – str. 48/1
DÚ- PS str. 48/2

INFO
Dnes 25.9. třídní schůzky od 17h.
28.9. státní svátek
29.9. ředitelské volno

 

PÁTEK 22.9.

Matematika – geometrie
Tělesa – hra- poznej geometrické těleso podle hmatu. Počítání hran, vrcholů, stran.
Uč. str. 109 – celá
PS – str. 35 – kontrola dú (kdo nesplnil úkol, přinese na pondělí)
PS – str. 36 celá
DÚ – PS str. 37/2, 3, 5 – úkol je na 6.10.

Plavání
HV – píseň – Září – Z. Svěrák. Rytmizace.
DÚ – naučit se píseň Září – uč. čítanky str. 4. Příští hodinu budu zkoušet.

INFO
25.9. – třídní schůzky od 17:00
28.9. – státní svátek
29.9. – ředitelské volno

 

ČTVRTEK 21.9.
Matematika
+, – do 100, jednotky, desítky, stovky
PS – str. 6/3 – bingo
PS – str. 7/1,2,3,4,5,6
Kontrola dú. Zápis na tabuli.

Český jazyk
Uč. str. 10/2 – ústně i písemně na fólii, doplnění písmen na IT
PS – str. 6/3
Práce ve dvojicích – opakování tvrdých a měkkých souhlásek – zápis slov, čtení ve dvojicích

Čtení + psaní
Čít. str. 5,6,7  – čtení zůstává na příští týden na úterý – budu zkoušet čtení
Písanka – str. 4/6 řádků

VV + PČ – kolo
Vybarvování pastelkami.
Skládání barevného papíru. Dokreslení, dozdobení.

Zítra plaveme.

 

STŘEDA 20.9.
Český jazyk
Diktát slov – psaní u, ú, ů
Čtení slohových prací – vypravování.
Uč. str. 8/6 – ústně + na fólii
9/3 – ústně + na fólii
Uč. str. 10/|1 – opakujeme psaní slov po měkkých a tvrdých souhláskách
PS – str. 6/1a, b
DÚ – PS str. 6/2 -na zítra

Matematika
Testík – +, – do 100, slovní úloha.
Uč. str. 9/ 8,9 – ústně. Připomenutí počítání se závorkami.
PS – str. 6/1, 2
DÚ – PS str. 6/4a,b – na zítra

PRV 
Jízda na kole. Pravidla pro cyklisty. Vybavenost kola.
Uč. str. 9 – čtení
Zápis do sešitu PRV.
DÚ – opakovat dopravní značky – příští hodinu bude krátký test (viz uč. str. 8  nebo sešit)
DÚ – sešit PRV – dokreslit to, co chybí na jízdním kole ( úkol je na pondělí 25.9)

AJ – Kochánková
Slovíčka – obličej, rodina
V pondělí test na slovní zásobu

AJ – Procházka
Opakování PS – 46/2 + 47/3
Opakování slovní zásoby – na pondělí naučit 20 slovíček na test.

Zítra připomínám úkol ze slohu. Kdo dnes nedonesl, přinese zítra.

 

ÚTERÝ 19.9.

Český jazyk
Uč. str. 9/1a,b,c
9/2 – do sešitu školního
PS – str. 5/2, 3, 4, 5 – samostatně
Práce na IT – odůvodnění pravopisu u, ú, ů.
Zítra diktát slov – u, ú, ů.
Zítra sloh – nezapomeňte na úkol.

Matematika
Uč. str. 8/4, 5v – ústně
Uč. str. 9/6, 7 – ústně + na tabuli
Opakování numerace do 100 – jednotky, desítky, stovky – zápis čísel na tabuli
Samostatná práce – pracovní list +, – do 100, pyramidy.
Zítra testík na +, – 100 + jedna slovní úloha.

Čtení – čít. str. 4 – báseň ZÁŘÍ + poslech písně od Z. Svěráka ZÁŘÍ
Rýmy, sloky, verše.
DÚ – čít. str. 5,6,7 – číst PRVNÍ DEN ŠKOLY (na 21.9.)

Písanka – str. 3/poslední 4 řádky
DÚ – str. 4/4 řádky

AJ – Procházka
Opakování číslovek, barev. Otázky o jídle.
DÚ – PS str. 46/1

INFO
Zítra probíhají opět srdíčkové dny.  Hodnota předmětu cca 30,- – 35,- Kč.

Pozor na časté zapomínání pomůcek, učebnic, dú. Děti mají dbát na důslednou přípravu všech věcí dle rozvrhu hodin. Rozvrh hodin máme zapsaný i na zadní straně ŽK + vyznačené dny, kdy máme čtení, psaní, geometrii.
Prosím rodiče o kontrolu. Děkuji
______________________________________________-

PONDĚLÍ 18.9.

Český jazyk
Přednes básně ABECEDA
Testík – řazení slov podle abecedy.
Kontrola dú
PS str. 4/5
DÚ – uč. str. 4/5a – napsat slova složená ze slabik do sešitu ČJ – D

AJ – Kochánková
Test + opakování slovní zásoby.

AJ – Procházka
Tvorba vět. Mám rád/ Nemám rád… + otázka
PS – str. 45/7
DÚ – PS – 45/8
Slovníček – 20 slov (1-10, barvy) příští pondělí bude testík na tato slovíčka

Matematika
Uč. str. 8/1,2 3 – ústně
PS – str. 5/2 – zápis sl. úlohy, výpočet, zkouška, odpověď.
/ 6
DÚ – uč. str. 8/2b – 3 sloupečky příkladů opsat do sešitu M – D + výpočty

Prvouka
Cesta do školy
Uč. str. 8 – celá – ústně
Zápis do sešitu (kdo neměl sešit, do příští hodiny si zápis opíše od spolužáka)

INFO
ZÍTRA 19.9. PROBĚHNE V 17:30 VE CHVALSKÉ STODOLE VEŘEJNÉ FÓRUM „ŘEKNĚTE NÁM, JAKÉ CHCETE POČERNICE“
TÉMATA K DISKUZI:
– KOUPALIŠTĚ ELIŠKA A JEHO BUDOUCÍ PODOBA
– KULTURA – CO VÁM V POČERNICÍCH CHYBÍ
– POČERNICKÉ ČARODĚJNICE 30.4.
Účastnit se mohou žáci i jejich rodiče.
Pokud půjdou žáci bez doprovodu rodičů, sraz je v 17:15 před školou a budou pod dohledem paní vychovatelky Zuzany Bartošové. Konec akce cca v 19h.
Pokud se dítě bude účastnit akce a využijete doprovodu paní vychovatelky, prosíme, dejte dětem lísteček, zda bude po ukončení dítě odcházet samo domů  nebo si jej vyzvednete přímo na místě. Zítra ráno budu lístečky vybírat a předávat paní vychovatelce. Děkujeme
_____________________________________________________
 

 

PÁTEK 15.9.

Matematika – GEOMETRIE
Uč. str. 108 /1,2,5
PS – str. 35/1,6 – dokončení za dú
Modely těles, strany, vrcholy.
DÚ – PS str. 35/5 – nakreslit do bodové sítě geomet. tvary (vybarvit barevně) + dokončit cv.6

2. lekce plavání

HV – s paní asistentkou
Písničky z prázdnin.

INFO
18.9. – Týden dopravy ve školní družině
19.9. – Srdíčkové dny
20.9. – Srdíčkové dny
25.9. – Třídní schůzky od 17:00
28.9. – Státní svátek  – Den české státnosti
29.9. – Ředitelské volno

Hezký víkend
Kateřina Laluhová

 

Z technických důvodů nebylo možné zapisovat na webové stránky. Stručné informace jsem včera i dnes vložila na Bakaláře. Děkujeme za pochopení.

ČTVRTEK 14.9. 

Matematika
uč. str. 7/8,9 – ústně i do sešitu
PS – str. 4/6 – rychlé počítání společně + kontrola dú
5ti min – +, – do 20
PS – str. 5/1 – výpočet + kontrola výpočtu
Český jazyk

uč. str. 7/1a,b + 2 – ústně
PS – str. 4/1, 2, 3
DÚ – PS str. 4/1 – naučit se zpaměti básničku ABECEDA na 18.9.  + 4/4 – řadit slova podle abecedy na  18.9

Český jazyk

sloh + čtení –  vypravujeme krátký příběh podle obrázků a podle osnovy
uč. str. 6/1
DÚ – napsat do sešitu ČT – SL  vlastní vyprávění nebo vyprávění podle obrázku z uč. str. 6/1.  Stačí 5 – 7 jednoduchých vět. Žáci odpovídají na otázky z osnovy, kterou mají v učebnici i nalepenou v sešitě. Mohou nakreslit i malý obrázek. Úkol je na 21.9.

VV – záložka do knihy
– navlékání drobných korálků na nit – ozdoba na záložku

INFO
Dnes proběhlo fotografování
Zítra plaveme. Nezapomeňte věci na plavání.

______________________________________________________________-

 

ÚTERÝ 12.9.

Český jazyk
Dělení hlásek, grafický záznam samohlásek a souhlásek.
Uč. str. 4/4 + práce s fólií i na tabuli
Ps – str. 2/4,5
Opakování učiva 2. ročník – skupinová hra s lístečky. Otázky + úkoly.
Uč. str. 5/5a
PS – str. 2/6 – psaní vět

Matematika
Číselná řada do 100, násobilka čísla 3, počítání zpaměti +, – do 100 – zápis na mazací tabulku
Uč. 6 – celá – sčítání a odčítání + ověření výsledku zkouškou
Školní sešit – uč. str. 6/7 – první 2 sloupečky
Některým dětem chybí mazací tabulka i fix. Prosím pořídit.

Čtení

Čít. str. 3 – čtení básně, vyhledávání rýmy
Pranostiky – vyprávění, zajímavosti
Psaní – pís. str. 2 – celá
DÚ- pís. str. 3 – opis básně ZÁŘÍ na čtvrtek 14.9.

AJ – Kochánková
číslice 1 -20
Koupit nový sešit A5 linkovaný na slovíčka a zápisky z hodin.

AJ – Procházka
Koupit nový sešit A5 linkovaný na slovíčka a zápisky z hodin.

 

PONDĚLÍ 11.9.

Český jazyk
Opakování učiva z 2. roč.
Uč. str. 4/1,2,3 – ústně + fólie
PS – str. 2/1,2,3

DÚ – uč. str. 4/2c – napsat do sešitu ČJ – D  8 trojslabičných slov. Nezapomeňte na datum. Slova píšete vedle sebe na řádek. Slova oddělujte čárkou.

Matematika
Opakování učiva z 2. roč.
Uč. str. 5/1,2 – cestujeme s Edou a Maruškou
PS str. 3/1,2
DÚ – PS str. 3/4,5 – procvičit si +, – do 20 a porovnávání čísel do 20

Prvouka 
Úvodní hodina. Seznámení s učivem 3. ročníku. Pravidla třídy. Jsme kamarádi. Vlastnosti osob.
Uč. str. 4, 5 – strana k opakování učiva
Uč. str. 6, 7 – spolužáci, chování
PS – str.  2 – vyplnění tabulky + str. 5/1 – vyprávění, pozdravy, číslování obrázků

INFO
Dnes jsem žákům rozdala lístečky ohledně fotografování dne 14.9. Zítra vyplněné přinést zpět do školy. Lístečky jsou vloženy v ŽK. Děkuji
Prosím vyplnit také lísteček (platí u žáků, kteří nebudou chodit do družiny) o převzetí zodpovědnosti za své dítě po vyučování. Také vyplněný zaslat pět do školy. Děkuji
Dnes někteří žáci neměli pomůcky např. učebnice do ČJ, popisovací fólii. Prosím o důslednou přípravu pomůcek na výuku.

Důležité! Zítra si žáci přinesou do čtení písanku i čtenářský deník!!!

 

 

PÁTEK 8.9.

Matematika – G
Seznámení s učivem, kontrola pomůcek na rýsování.
Opakování – čáry – křivé, lomené, přímé, úsečky
Geometrická tělesa, geometrické tvary.

Plavání – poučení o bezpečnosti
HV –  seznámení s učivem, rozezpívání, rytmizace, opakování písní z 2. ročníku
Přeji hezký víkend

 

 

ČTVRTEK 7.9.

Matematika
Seznámení s učivem, učebnicí, pracovními sešity.
Opakování násobilky 2, 3, 4, 5, 10
Početní hra – myslím si číslo – procvičení sčítání, odčítání, násobení, dělení.
Zápis do sešitu M- Š – násobilka, 2,3
Žáci si procvičují na Matematika 2. třída (skolakov.eu)
Zítra máme M – geometrii – žáci si přinesou učebnici M, pracovní sešit 1. díl.
Sešit na geometrii, pravítko s ryskou,  tužku č. 3 nebo mikrotužku  máme ve složkách ve třídě z 2. ročníku. Kdo ji má doma, přinese si na zítra do školy.
POZOR – kružítko budeme používat až od 2. pololetí. Zatím nechat doma.

Český jazyk
Seznámení s učivem, učebnicí, pracovními sešity.
Opakování – abecedy, vlastních jmen, dělíme slova na slabiky.
Slovní fotbal
Opakujte na Český jazyk 2. třída (skolakov.eu)

Čtení 
Seznámení s učivem. Seznámení s čítankou a písankou.
Opakování básní z 2. ročníku, popis obrázků.
Čtení básně – uč. str. 3
Písanka – str. 1 – opakování písmen

VV + PČ – zážitky z prázdnin – kresba, stříhání, lepení

Zítra plaveme. Nezapomeňte na všechny věci.

 

 

 

STŘEDA 6.9.

Dnes proběhly poslední třídnické práce – nadepisování školních sešitů, obalování sešitů atd…

Kdo dnes neměl obaly, obalí si sešity doma i ŽK.
Zítra se učíme dle rozvrhu hodin a žáci si přinesou učebnice, pracovní sešity a sešity dle jednotlivých předmětů. 
M – PS 1. díl, učebnici + sešit školní, domácí, testy
ČJ – PS 1. díl, učebnici + sešit školní, domácí, diktáty, čtení – sloh
Čítanku
VV, PČ- potřeby do vv a pč 

INFO
Sběr papíru  – 14.9. 
Fotografování žáků – 14.9. (vánoční sady)
Třídní schůzky – 25.9. od 17:00h
Státní svátek – Den české státnosti – 28.9.
Ředitelské volno – 29.9. – družina zajištěna do 16:00h

Od letošního roku probíhá veškeré omlouvání žáků přes BAKALÁŘE. Již se neomlouvá do ŽK. Děkuji
Přeji hezký den
Kateřina Laluhová

 

INFORMACE K TÝDNU OD 4.9. – 8.9.

PONDĚLÍ 4.9.  – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 • 1 vyučovací hodina od 8:00 do 8:45 v naší třídě (bez přezouvání)
 • odchod domů nebo do družiny (děti, které budou odcházet samostatně bez doprovodu rodičů, musí mít podepsaný písemný souhlas
 • oběd se vydává v 9:00 „frankfurtská polévka“ (kdo půjde na oběd, sdělí ráno tř. uč.)

ÚTERÝ 5.9. – TŘÍDNICKÉ PRÁCE  – 4 vyučovací hodiny 

 • ranní družina funguje od 6:30
 • začátek výuky v 8:00 –  školní řád, poučení o bezpečnosti
 • žáci si přinesou – podepsané přezůvky, aktovku, penál, svačinu, kapsář k lavici, kufřík s výtvarnými potřebami
 • žáci obdrží žákovskou knížku (prosím vyplnit první stranu do 6.9.)
 • odchod domů nebo do družiny  v 11:40

STŘEDA 6.9. – TŘÍDNICKÉ PRÁCE  – 4 vyučovací hodiny

 • podepisování školních sešitů
 • pravidla třídy
 • rozdání pracovních sešitů  ČJ, písanka, M, PRV, AJ
 • odchod domů nebo do družiny v 11:40

ČTVRTEK 7.9. – UČÍME SE PODLE ROZVRHU HODIN

 • M, Č, Č, VV, PČ
 • konec výuky ve 12:35
 • žáci si přinesou žákovskou knížku, obalené učebnice a pracovní sešity do M a ČJ, obalené školní sešity (523) a písanku
 • odchod domů nebo do družiny ve 12:35

PÁTEK 8.9. – UČÍME SE PODLE ROZVRHU A PLAVEME!!!!

 • M – GEOMETRIE – 1. vyučovací hodina (složky s geometrií máme ve škole)
 • PLAVÁNÍ – 2. a 3. vyučovací hodina
 • VĚCI NA PLAVÁNÍ – podepsaná igelitová taška, sáček na boty, plavky, ručník, žabky nebo jiná vhodná obuv, plavecká čepice, plavecké brýle (nejsou povinné), sprchový gel v plastové tubě, hřeben, dlouhé vlasy u děvčat zaplétat do copánku – děkuji
 • HV – 4.vyučovací hodina – učebnice, notový sešit máme z loňského roku ve škole

 

V PONDĚLÍ SE NA VÁS BUDEME TĚŠIT

KATEŘINA LALUHOVÁ  A PAVLÍNA ROSOLOVÁ MAREŠOVÁ