Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do prvních tříd a do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny nejpozději

3. 5. 2023.