3. oddělení


Vítám vás ve školním roce 2021/2022 .

Plán na měsíc září  III. oddělení Hana Dědourková

-vzájemné seznámení

– vzájemné sdílení zážitků z prázdnin

-výzdoba družiny, pomocí přírodních materiálů

-práce s listy

VV: Prázdniny -kresba pastelkou

Vodové barvy – hra barev

PČ: Konstruktivní stavebnice

Vystřihovánky

TV: Poznáváme okolí školy, nástupy ,chování v přírodě

Jednoduché hry na školním hřišti

Míčové hry

HV: Poslech písniček

 

Děti byly poučeny o bezpečnosti a chování ve školní družině a prostorách školy (ŠJ, ŠH, tělocvična aj.)

Povinnost hlásit každý úraz.

Poučeni : Proč si mýt ruce, nutná hygiena (covid – 19)


Měsíční plán na Únor    III . oddělení

 

TV : Překonávání zimních překážek

Míčové hry

VV : Zima – vodové barvy

Malování dle předlohy

Rozpíjející se obrázky

PČ : Vytrhované  obrázky

Přáníčka k Valentýnu

Papírová krabička

HV : Jdi za zvukem – hra

 

Karneval ve třídě

Karty – sedma

Rozhovor o nadpřirozených postavách

Lego

Vyprávění o konci zimy , začátek jara


Měsíční plán na Březen   III . oddělení

TV :  Přeskoky přes švihadlo

Házení míče na cíl

Pohybové hry v místnosti

VV :  Příprava na velikonoce

Talíř na čem si pochutnám

PČ :  Závěsné ptáčky

Zdobení kraslic

Zajíček

HV :  Poznávání hudebních nástrojů

 

První jarní květina

Rozhovory o ochraně přírody

Malujeme vajíčka

Měsíc knihy

Úklid třídy

Kolektivní hry dle výběru dětí

Roční období – končí zima , začíná jaro

 


Plán na duben III . oddělení  Hana Dědourková

TV :  Míčové hry venku

Skákání přes gumu

Schovávaná v terénu

VV :   Barva jara

Jarní květina

Míchání barev

PČ :   Stavebnice lego

Práce se šablonou

 

Soutěživé a námětové hry – hračky , rodina

Velikonoční rozhovory

Noc s Andersenem


 

 

Plán na květen  III . oddělení

 

TV :   Hledání ukrytých karet

Pohybové hry s míčem

Závody na hřišti

VV :   Kresba křídou na chodník

Učíme se postavu

Koláž – váza a květina

PČ :   Lepení barevných papírů

Motýl – papír , nůžky

HV :   Písničky z pohádek

 

Vycházky k rybníku

Poznávání keřů

Stolní hry

Četba dětské literatury – česká gramotnost

Den matek – přáníčka


 

Plán na červen III . oddělení

 

TV :   Míčové hry , kopaná , vybíjená

Školka přes švihadlo

Den dětí – soutěže a hry na školním hřišti

VV:   Léto – vodové barvy

Lesní plody

Západ slunce – křída

PČ:   Vystřihování a lepení

Koláž – barevná louka v létě

Úklid třídy na prázdniny

 

Rozhovory o chování v přírodě a na prázdninách

Den dětí

Vernisáž

Zmrzlina za odměnu

Vysvědčení a hurá na prázdniny