3. oddělení

  • Milé děti, vážení rodiče,

srdečně vás vítám ve školním roce 2022/2023. Dovolte mi se představit. Jmenuji se Michaela Zervanová a nově povedu 3. oddělení školní družiny. V naší škole pracuji 7 let, převážně na 2. stupni, ale děti mě znají ze školy v přírodě a z různých školních akcí. Na práci s dětmi se těším a doufám, že ony na mne také.

Na této stránce naleznete informace o chodu školní družiny v konkrétních měsících.

Ranní družina je od 6.30 do 7.40 ve 4. oddělení. Do ranní družiny je nutné dítě přivést do 7.25 (později nebude dítě vpuštěno).

Odpolední družina je do 17.00. Po 17. hodině jsou děti odvedeny do ředitelny.

V úterý a ve středu nejsme do 13.45  v 3. oddělení družiny, ale v jiné třídě, ve které není zvonek. Proto je nutné při vyzvedávání dítěte volat na mobil družiny.

Telefon do 3. oddělení: 778 713 914

Pokud má dítě odejít z družiny samo, je vždy nutné písemné potvrzení od rodičů, které předloží vychovatelce. Toto platí i v případě, že dítě má odejít s rodičem kamaráda.

Platba za ŠD: v průběhu září dostanou rodiče informace k provedení úhrady

Co nás čeká:

ZÁŘÍ

1.týden (1. – 2.9.)

– seznámíme se a budeme si povídat o pravidlech v družině a chování ve školní jídelně. Přečteme si školní a družinový řád

– čeká nás projekt „Srdíčkový den“, kdy budeme vyrábět srdíčka, která potom poputují do LDN a domova důchodců

–  naučíme se některé dopravní značky, budeme se bavit o tom, jak se chovat na silnici, a vyzkoušíme si dodržování silničních pravidel na našem dopravním hřišti

– na hřišti využijeme pěkného počasí a zahrajeme si skupinové hry, abychom upevnili vztahy v kolektivu

– vybereme si knížku a budeme si v ní pravidelně číst

 

2. týden (5.9.-9.9.)

– pokračování v tvořivém projektu Srdíčkový den

– navážeme na předešlý týden s dopravní tematikou a zahrajeme si pexeso dopravní značky

– vyrobíme si auto z papíru

– při procházkách do okolí školy se zaměříme na orientaci v mapě a budeme poznávat ulice

– čtení na pokračování

 

3. týden (12.-16.9.)

– budeme vzpomínat na prázdniny a nakreslíme si obrázek

– venku si zahrajeme míčové hry a budeme jezdit na koloběžkách na  dopravním hřišti

– uděláme si hudební odpoledne a pustíme si písničky na přání a zazpíváme si

– zúčastníme se celodružinové akce BESIPÁČEK – mladý dopravák

 

4. týden (19.-23.9)

– projekt 235 let naší školy: program

– půjdeme se projít ke kostelu Sv. Ludmily a budeme si povídat o nadcházejícím státním svátku

– čtení na pokračování

 

5.týden (26.9.-30.9)

– hrajeme skupinové hry

– upečeme si něco dobrého

28.9.  – státní svátek

29.9. – 30. 9. – ředitelské volno