3. oddělení

Srdečně Vás vítáme ve školním roce 2023/2024.
Na této stránce naleznete informace o chodu, aktivitách a akcích školní družiny v konkrétních měsících.
Těšíme se na děti, rodiče a naší vzájemnou spolupráci.

Ranní družina je od 6.30 do 7.40 ve 2. oddělení.
Do ranní družiny je nutné dítě přivést nejpozději do 7:25 (později již nebude vpuštěno).
Po zvonění odchází žáci do tříd.

Odpolední družina je od 11:40 do 17.00 hod.
Děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) do 14:00!
Od 13:30 do 15:00 hod. je společný program ŠD, poté se děti vyzvedávají od 15:00 do 17:00.
Po 17. hodině jsou děti odvedeny do ředitelny.
Pokud má dítě odejít z družiny samo, je vždy nutné písemné potvrzení od rodičů, které předloží vychovatelce. Toto platí i v případě, že dítě má odejít s rodičem kamaráda.
Zapomene-li rodič napsat omluvenku, může ji poslat telefonicky po sms.

Platba za ŠD: Všechny děti dostali pokyny k platbě. Mají je nalepené v družinovém deníčku. Prosím všechny, kteří nebudou z nějakého důvodu ŠD navštěvovat, aby své dítě odhlásili. Děkujeme.

Pokud máte možnost, v družině uvítáme:
-šťávu
-bonbóny jako odměny
-papírové kapesníčky
-různý papír na psaní a kreslení

Velice se těším na naši vzájemnou spolupráci

vychovatelka Pavlína Vojtová
telefon do 3. oddělení: 778 713 914

ŘÍJEN

– podzimní výzdoba
– vycházky do přírody
– sběr podzimních listů a plodů
– práce s podzimním materiálem
– kresba ovoce a zeleniny na výstavu zahrádkářů

4.10. – Mezinárodní den zvířat
5.10. – sběr starého papíru
16.-20.10. – nízkoatletické závody
20.10. – akce „Vyměň Pokémony“
24.10. – Halloweenské dílny
26.10. – Halloweenská párty

ZÁŘÍ

Ve dnech 25.9. , 26.9. a 27.9. připravil školní klub pro děti z družiny soutěže a hry na téma dopravní výchova. Prosíme v tyto tři dny, aby si děti nosily do školy své helmy na kola, koloběžky apod.. Děkujeme za spolupráci

– přivítaní se s dětmi
– připomenutí školního řádu, pravidla družiny a pravidla chování ve školní jídelně
– kresba zažitků z prazdnin
– vycházky na Chvalskou tvrz
– Dopravní výchova – celodružinová akce
– četba na pokračování
– návštěva veletrhu sociálních služeb