2. oddělení

TÝDENNÍ  PLÁNY  ŠD – ZÁŘÍ  2023/ 2024

VYCHOVATELKA – EMÍLIA KRAJŇÁKOVÁ

  1. ODDĚLENÍ

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN  4. 9. – 8. 9. 2023

Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti

Seznámení s prostředím školy

Základy společenského chování, etiketa

Beseda o zážitcích z prázdnin

Kruhové seznamovací hry

Konstruktivní a námětové hry

Sportovní hry

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN  11. 9. – 15. 9. 2023

Kreslení – MANDALY

Seznámit žáky s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti – utvrzení

Vycházky do okolí školy.

stolní hry

Míčoví hry na hřišti

SVÁTEK SV. LUDMILY A SV. VÁCLAVA

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN  18. 9. – 22. 9. 2023

PLNÉNÍ ÚKOLŮ V PŘÍRODĚ

Zpívání /dětské lidové písničky /

Dopravní výchova – silniční provoz. Donést do školy cyklistickou helmu, kdo ji vlastní.

Sportovní a míčové hry na hřišti

Vycházky do přírody

stříhání – strom

 

  1. školní týden  25. 9. – 29. 9. 2023

Dopravní výchova – besipáček

jízda na koloběžkách

sportovní hry na hřišti

konstruktivní hry

SRDIČKOVÝ DEN

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ

Vítáme Vás na stránkách 2. oddělení školní družiny  školního roku 2023/2024

VYCHOVATELKA: EMÍLIA KRAJŃÁKOVÁ

Ranní družina:  6:30-7:40 ve 4.oddělení

– po zvonění odchází žáci do tříd

– do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod (později již     nebude puštěno)

   Odpolední družina:   11:40- 17:00 hod.

děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) do 13:30!!

–  13:30-15:00 hod je společný program ŠD,

poté se děti vyzvedávají od 15:00-17:00

– po 17 h jsou děti odvedeny do ředitelny

– pokud má dítě odejít  z družiny samo, je vždy nutné písemné         potvrzení od rodičů,

které předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě,

pokud by mělo odejít s rodičem   kamaráda.

– pokud rodič zapomene napsat omluvenku, může se omluvit           telefonicky po sms.

– do družiny si děti mohou přinést  oblečení na převlečení

Platba za ŠD:  V průběhu měsíce září  dostanou děti pokyny pro rodiče k platbě

Pracovní tč: 778713913

Osobní tč:   730809713

 

 

 

 

 

 

MĚSÍC:PROSINEC 2. ODDĚLENÍ

VYCHOVATELKA – EMÍLIA KRAJŇÁKOVÁ