2. oddělení

Vítáme Vás na stránkách 2. oddělení školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ

Ranní družina:  6:30-7:40 ve 4.oddělení

– po zvonění odchází žáci do tříd

– do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod (později již nebude puštěno)

 

    Odpolední družina:   11:40- 17:00 hod.

děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) do 13:30!!

–  13:30-15:00 hod je společný program ŠD,

poté se děti vyzvedávají od 15:00-17:00

– po 17 h jsou děti odvedeny do ředitelny

– pokud má dítě odejít  z družiny samo, je vždy nutné písemné potvrzení od rodičů,

které předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě,

pokud by mělo odejít s rodičem   kamaráda.

– pokud rodič zapomene napsat omluvenku, může se omluvit telefonicky po sms.

–  družiny si děti mohou přinést  oblečení na převlečení

Platba za ŠD:  V průběhu měsíce září  dostanou děti pokyny pro rodiče k platbě

Pracovní tč: 778713913

Osobní tč:   730809713

TÝDENNÍ  PLÁNY  ŠD – ZÁŘÍ 

VYCHOVATELKA – EMÍLIA KRAJŇÁKOVÁ

  1. ODDĚLENÍ

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN
  2. 9. – 2. 9. 2022

Dne 1. 9. 2022 Hurá škola

Dne 2. 9. 2022 seznámení s prostory školy a řádem školní družiny

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN
  2. 9. – 9. 9. 2022

Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti

Seznámení s prostředím školy

Poslech pohádek

Beseda o zážitcích z prázdnin

Kreslení/ vzpomínky na prázdniny /

Malování – malované srdíčko potěší

Kruhové seznamovací hry

Sportovní hry

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN
  2. 12. 9. – 16. 9. 2022

Seznámit žáky s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti – utvrzení

Vycházky do okolí školy.

Dopravní výchova – silniční provoz

Stříhání, lepení a kreslení – naše škola

Sportovní hry

 

.4 ŠKOLNÍ TÝDEN

  1. 9. – 23. 9. 2022

Zpívání / písničky o škole /

Dopravní výchova –BESIPÁČEK

Dopravní výchova – silniční provoz

Sportovní a míčové hry na hřišti

Vycházky do přírody – PLNÉNÍ ÚKOLŮ V PŘÍRODĚ

Kreslíme – pokračujeme v kreslení srdíček pro důchodce

 

  1. školní týden
  2. 9. – 30. 9. 2016

 loutkové divadlo

Kreslíme – pokračujeme v kreslení srdíček pro důchodce sportovní hry na hřišti

Dne 28. 9. 2022 státní svátek

Dne 29. 9. 2022 ředitelské volno

Dne 30. 9. 2022 ředitelské volno