2. oddělení

Vítáme Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2021/2022

TÝDENNÍ  PLÁNY  ŠD – ZÁŘÍ 

VYCHOVATELKA – EMÍLIA KRAJŇÁKOVÁ

  1. ODDĚLENÍ
  1. ŠKOLNÍ TÝDEN    1. 9. – 3. 9. 2021

Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti

Poslech s dramatizací pohádek

Beseda o zážitcích z prázdnin

Kreslení/ vzpomínky na prázdniny /

Konstruktivní  a námětové hry

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN   6. 9. – 10. 9. 2021

Seznámit žáky s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti – utvrzení

Vycházky do okolí školy.

KRESLENÍ – svět vojáků

Sportovní a míčové hry

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN  13. 9. – 17. 9. 2021

Loutkové divadlo

Dopravní výchova – silniční provoz

Sportovní a míčové hry na hřišti

Vycházky do přírody –  tvrz

Plnění úkolů v přírodě

   4.školní týden   20. 9. – 24. 9. 2021

Dopravní výchova – Besipáček

Jízda na koloběžkách

Sportovní hry na hřišti

Kreslíme ovoce a zeleninu

 

  1. školní týden   27. 9. –  1. 10. 2021

Stolní hry

Sportovní hry

Stříhání – strom

Loutkové divadlo

 

 

Dne 1.9. 2021 pro nutné případy je dohled nad žáky 2. až 4. tříd zajištěn.

Dne 1. 9. 2021

        2. 9. 2021

        3. 9. 2021

ranní družina není zajištěná