1. oddělení

Srdečně Vás vítáme ve školním roce 2021/2022 a doufáme, že tento školní rok proběhne v klidu a bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků. Na této stránce vždy naleznete měsíční aktivity a akce školní družiny s důležitými informacemi.

Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci :).

Za I. oddělení, Alžběta Nováková

 

Telefonní číslo 1.oddělení je +420778 713 912.

Ranní družina je od 6:30 do 7:40 ve III.oddělení – p.Dědourková.

12:00 – 13:00 odpočinková činnost.

13:00 – 15:00 zájmové a rekreační činnosti.

15:00 – 17:00 volná zábava.

 

Pokud máte možnost, do družinky se vždy hodí: šťáva, papírové kapesníky, bonbóny a jakékoliv rozměry papíru.

Pro děti je dobré převlečení, které si mohou nechat v šatně.

 

Dne 29.4.2022 se bude konat Čarodějnický rej. Děti mají možnost donést si kostým a nějaké sladkosti, chipsy, do školní družiny.

 

Dne 2.5.2022 proběhne ve školní družině MAGIC SHOW. Vstupné 60,- .

Konat se bude od 14 do 15. Kroužek Lego bude po dohodě s lektorkou posunut.

 

Měsíc květen – Moje maminka 

 • Vyrábíme dárky pro maminky
 • Besedujeme o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co pro nás dělají
 • kreslíme a malujeme naše maminky
 • Povídáme si o celé rodině, kdo všechno patří do rodiny
 • Zjišťujeme, kdy mají naši rodiče, prarodiče a sourozenci svátek a narozeniny
 • Pozorujeme jarní přírodu, čteme pohádky a říkadla o ní
 • Povídáme si o mláďatech v přírodě
 • Hrajeme míčové hry, posilujeme své tělo, zdravý životní styl

 

Měsíc duben – chráníme přírodu 

 • Podnikáme vycházky do přírody – pozorování a poznávání
 • Pozorujeme změny počasí
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjadřovat myšlenky
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportu
 • Den Země
 • Rozvíjíme dopravní výchovu formou her a kvízů
 • Připravujeme se na tradiční oslavu Čarodějnic
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou
 • Při tělovýchovných aktivitách posilujeme své tělo

 

1.4. Noc s Andersenem

6.4.Vynášení Moreny + Velikonoční dílna

Na pondělí 28.3. donést květináč s hlínou :). Popřípadě na 6.4.donést hotové vyrostlé osení v květináči. 

 

Měsíc březen – Začíná jaro a Velikonoce

 • Vytváříme obrázky s jarní tématikou
 • Symboly jara – jarní květiny, mláďátka, sluníčko
 • Uklízíme zimní výzdobu a zdobíme družinku jarní tématikou
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Soutěžíme v luštění křížovek, pexeso, hlavolamy
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti
 • Pozorujeme jarní probuzení přírody
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou
 • Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo
 • Vytváříme obrázky s velikonoční tématikou

Měsíc únor – Masopust

 • Vyprávíme si, co jsou to masopustní zvyky
 • Výroba karnevalových masek
 • Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu
 • Poznáváme lidské tělo
 • Soutěžíme
 • Při vycházkách pozorujeme zimní krajinu
 • Podle možností chodíme bobovat, sáňkovat
 • Čteme básničky, pohádky a říkadla

Děti mohou nosit krmení pro ptáčky do našeho krmítka. Děkujeme, i za ptáčky.

 

Měsíc leden – Zima je tu

 • Vytváříme obrázky se zimní tématikou
 • Zpracováváme symboly zimy – sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky
 • Uklidíme vánoční výzdobu a vyzdobíme družinu zimní tématikou
 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Soutěžíme v luštění křížovek
 • Rozvíjíme dovednosti v tělovýchově a sportovní činnosti – posilujeme své tělo
 • Upevňujeme mezilidské vztahy – rodina, vrstevníci, společnost
 • Vyprávíme si o domácích zvířatech
 • Kreslíme domácí zvířata a uděláme si jejich výstavu
 • Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat ?
 • Soutěž sněhulák ?
 • Čteme pohádky, říkadla se zimní tématikou

 

 

Do 14.12.je možné nosit drobné dárečky pro dědečky, babičky a covid oddělení.

20.12. proběhnou v celé družině vánoční dílničky max. do 15:00.

 

Měsíc prosinec – Vánoční čas

 • Rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání
 • Vnímáme začínající atmosféru Vánoc
 • Upevňujeme tradice v období adventu
 • Vyprávíme si naše vánoční příběhy, a jak to na vánoce chodí u nás doma
 • Zpívám vánoční koledy
 • Vyrábíme vánoční přání, ozdoby a dárky
 • Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly
 • Vánočně si vyzdobíme družinu
 • Povídáme si o čase, ukazujeme si měřidla času
 • Při vycházkách do přírody sledujeme zvířecí stopy
 • Při sportovních aktivitách procvičujeme své tělo
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla s vánoční tématikou

Měsíc listopad – Proměny přírody

 • Povídáme si o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat
 • Čteme si o přírodě a jejich proměnácha zvířatech
 • Pomocí obrázků porovnáváme, jak se příroda mění na podzim
 • Povídáme si o zvířatech
 • Výtvarně tvoříme
 • Povídáme si o zdravé výživě a zdravém životním stylu
 • V časopisech hledáme obrázky zdravých a méně zdravých potravin
 • Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat, když jsme nemocní
 • Hrajeme si na lékaře a pacienta
 • Čteme pohádkovou knížku
 • Navštěvujeme školní hřiště

 

19.10. od 13.30 do 15:00 budou ve družině probíhat halloweenské dílničky.

22.10. od 14:00 do 15:00 se bude konat strašidelná diskotéka. Na tento den si děti mohou donést masky.

Měsíc říjen – Barevný podzim

 • Poznáváme nejbližší okolí školy
 • Získáváme kladný vztah k přírodě
 • Snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • Sbíráme listí a plody – vyrábíme z nich
 • Malujeme podzimní ovoce
 • Vyrábíme podzimní draky
 • Poznáváme zeleninu, ovoce podle chuti a podle hmatu
 • Halloween – povídání o tomto svátku
 • Výroba výzdoby na Halloween, slavíme Halloween
 • Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat
 • Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáváme kamarády po hlase)
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla
 • Při pobytu venku hrajeme pohybové a míčové hry

Měsíc září – začínáme ve škole

 • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
 • Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a školní jídelně
 • Adaptujeme se na školní prostředí
 • Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD, pravidla soužití v ŠD
 • Cesta do školy – povídáme si o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při přemisťování
 • Poznáváme nové prostředí
 • Zjišťujeme kdo má kdy narozeniny a slaví svátek
 • Ohlédnutí za prázdninami
 • Pobyt venku, procházky po okolí
 • Čtení pohádek