1. oddělení

Srdečně Vás vítáme ve školním roce 2022/2023 a doufáme, že tento školní rok proběhne v klidu a bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků. Na této stránce vždy naleznete měsíční aktivity a akce školní družiny s důležitými informacemi.

Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci :).

Za I. oddělení, Alžběta Nováková

 

Družinový deníček mají děti z druhé třídy z minulého školníhoroku, děti z 0.ročníku je dostali na začátku školního roku. 

Do tohoto deníčku prosím zapisujte všechny změny. Děkujeme. 

 

Telefonní číslo 1.oddělení je +420778 713 912.

Ranní družina je od 6:30 do 7:40 ve III.oddělení, dítě je nutné dovést nejpozději do 7:25

12:00 – 13:00 odpočinková činnost.

13:00 – 15:00 zájmové a rekreační činnosti.

15:00 – 17:00 volná zábava.

Odpolední družina končí v 17:00. Po 17.hodině jsou děti odvedeny do ředitelny

 

Pokud máte možnost v družince vždy uvítáme: šťávu, kapesníky, bonbóny jako odměny a různé druhy papíru. 

 

V průběhu měsíce září dostanou děti podklady k platbě ŠD.

22.9. akce Besipáček od 13:30 do 15:00

24.9. den srdce – výroba srdíček pro LRS Chvaly a LDN Motol

27.9. Oslava 235 let trvání školy od 17:00

28.9. Státní svátek

29.9. Ředitelské volno

30.9.Ředitelské volno

 

 

Měsíc září – začínáme ve škole

  • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
  • Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a školní jídelně
  • Adaptujeme se na školní prostředí
  • Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD, pravidla soužití v ŠD
  • Cesta do školy – povídáme si o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při přemisťování
  • Poznáváme nové prostředí
  • Zjišťujeme kdo má kdy narozeniny a slaví svátek
  • Ohlédnutí za prázdninami
  • Pobyt venku, procházky po okolí
  • Čtení pohádek