1. oddělení

Srdečně Vás vítáme ve školním roce 2021/2022 a doufáme, že tento školní rok proběhne v klidu a bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků. Na této stránce vždy naleznete měsíční aktivity a akce školní družiny s důležitými informacemi.

Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci :).

Za I. oddělení, Bc. Alžběta Nováková, DiS.

 

Telefonní číslo 1.oddělení je +420778 713 912.

Ranní družina je od 6:30 do 7:40 ve II.oddělení, p.Krajňáková.

12:00 – 13:00 odpočinková činnost.

13:00 – 15:00 zájmové a rekreační činnosti.

15:00 – 17:00 volná zábava.

 

Pokud máte možnost, do družinky se vždy hodí: šťáva, papírové kapesníky, bonbóny a jakékoliv rozměry papíru.

Pro děti je dobré převlečení, které si mohou nechat v šatně.

 

 

 

20.12. proběhnou v celé družině vánoční dílničky max. do 15:00.

 

Měsíc prosinec – Vánoční čas

 • Rozvíjíme estetické cítění, vkus a kulturní vnímání
 • Vnímáme začínající atmosféru Vánoc
 • Upevňujeme tradice v období adventu
 • Vyprávíme si naše vánoční příběhy, a jak to na vánoce chodí u nás doma
 • Zpívám vánoční koledy
 • Vyrábíme vánoční přání, ozdoby a dárky
 • Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly
 • Vánočně si vyzdobíme družinu
 • Povídáme si o čase, ukazujeme si měřidla času
 • Při vycházkách do přírody sledujeme zvířecí stopy
 • Při sportovních aktivitách procvičujeme své tělo
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla s vánoční tématikou

Měsíc listopad – Proměny přírody

 • Povídáme si o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat
 • Čteme si o přírodě a jejich proměnácha zvířatech
 • Pomocí obrázků porovnáváme, jak se příroda mění na podzim
 • Povídáme si o zvířatech
 • Výtvarně tvoříme
 • Povídáme si o zdravé výživě a zdravém životním stylu
 • V časopisech hledáme obrázky zdravých a méně zdravých potravin
 • Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat, když jsme nemocní
 • Hrajeme si na lékaře a pacienta
 • Čteme pohádkovou knížku
 • Navštěvujeme školní hřiště

 

19.10. od 13.30 do 15:00 budou ve družině probíhat halloweenské dílničky.

22.10. od 14:00 do 15:00 se bude konat strašidelná diskotéka. Na tento den si děti mohou donést masky.

Měsíc říjen – Barevný podzim

 • Poznáváme nejbližší okolí školy
 • Získáváme kladný vztah k přírodě
 • Snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • Sbíráme listí a plody – vyrábíme z nich
 • Malujeme podzimní ovoce
 • Vyrábíme podzimní draky
 • Poznáváme zeleninu, ovoce podle chuti a podle hmatu
 • Halloween – povídání o tomto svátku
 • Výroba výzdoby na Halloween, slavíme Halloween
 • Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat
 • Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáváme kamarády po hlase)
 • Čteme pohádky, básničky, říkadla
 • Při pobytu venku hrajeme pohybové a míčové hry

Měsíc září – začínáme ve škole

 • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
 • Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a školní jídelně
 • Adaptujeme se na školní prostředí
 • Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD, pravidla soužití v ŠD
 • Cesta do školy – povídáme si o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při přemisťování
 • Poznáváme nové prostředí
 • Zjišťujeme kdo má kdy narozeniny a slaví svátek
 • Ohlédnutí za prázdninami
 • Pobyt venku, procházky po okolí
 • Čtení pohádek