1. oddělení

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně Vás vítám na stránkách I. oddělení školní družiny v novém školním roce 2023/24.

Věřím, že školní rok proběhne v pohodě, klidu a bude pro děti příjemný, zajímavý, plný nových kamarádství a zábavných, radostných a krásných zážitků. Na této stránce vždy naleznete informace o chodu, měsíčních aktivitách a akcích školní družiny.

Velmi se těším na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci :).

Za I. oddělení  Zuzana Bartošová

 

Družinový deníček obdrží děti první školní den a budou v něm vlepeny důležité informace o školní družině.

Do tohoto deníčku prosím zapisujte všechny změny a informace. V průběhu měsíce září, budou vlepeny i informace o platbách, včetně přidělených variabilních symbolů.

 

Telefonní číslo 1.oddělení je +420778 713 912  Zuzana Bartošová

 

Ranní družina je od 6:30 do 7:40 ve 4.oddělení, dítě je nutné dovést nejpozději do 7:25 (později již nebude vpuštěno)

12:00 – 13:30 odpočinkové činnosti

13:30 – 15:00 společné zájmové a rekreační činnosti

15:00 – 17:00 vyzvedávání dětí, hry dle volby dětí

Odpolední družina končí v 17:00. Při nevyzvednutí dítěte do 17.hodin, je dítě odvedeno do ředitelny

 

Pokud máte možnost v družince kdykoli během školního roku, uvítáme šťávu, kapesníky, bonbóny jako odměny a různé druhy papíru. Předem moc děkujeme.

 

 

 

ŘÍJEN – OKOLO NÁS, NASTAL PODZIMNÍ ČAS

Mezinárodní den zvířat – 4.10. děti si prosím donesou plyšové zvířátko z domova – kruh kamarádství – budeme si vyprávět o zvířatech žijících v přírodě, domácích mazlíčcích, budeme poznávat zvířata na obrázcích, knihách a fotografiích. Četba knihy Příběhy zvířátek.

Co umí vítr a déšť – budeme na vycházkách sbírat podzimní plody a listy (můžeme nosit i z domova, např. z výletu)

Pracovní a výtvarné tvoření z nasbíraných přírodnin, podzimní výzdoba třídy a společných prostor školy. Výstava dětských prací

KAŠTANOVÁ OLYMPIÁDA – hry, tvoření a soutěže

16. – 20.10. budou probíhat atletické závody

20.10. bude akce NECHCEŠ MĚ – VYMĚŇ MĚ – výměna věcí, které děti chtějí vyměnit s jinými dětmi za jiné, pro ně nové (POKÉMON, drobnosti např. sponečky do vlasů, náramky, apod.)

24.10. HALLOWEENSKÉ DÍLNY – tvoření a vyprávění, co je to Halloween

25.10. Den mazlíčků – prosím rodiče aby dali dětem fotografii domácího mazlíčka ( může to být mazlíček např. prarodičů nebo jiných příbuzných, známých)

26.10. HALLOWEENSKÁ PÁRTY – diskotéka, masky, soutěže

Ještě jednou mnohokrát děkuji všem rodičům, kteří nám do družiny nosí šťávu, kapesníky, papíry různého druhu, zbytky látek, bavlnky a mnoho dalších věcí. Velmi si toho vážím a spolu s dětmi vše s radostí využijeme.

 

 

ZÁŘÍ – HURÁ, HURÁ, ŠKOLA VOLÁ

Seznamujeme se školou, režimem a všemi, kteří ve škole pracují

Seznámíme se se školním řádem, řádem školní družiny a školní jídelny

Poučíme se o bezpečném a slušném chování při pobytu ve škole

Poznáváme prostředí školy a okolí školy

Vzpomínáme na prázdniny – vyprávění, kreslení zážitků

Sportovní seznamovací hry na hřišti školy

Celodružinová akce – BESIPÁČEK – dopravní výchova

Zpívá celá družina

Kruh kamarádství a přátelství

Srdíčkový den – vyrobíme srdíčko a darujeme ho tomu, kdo si to podle nás zaslouží

Čteme pohádky a příběhy, které si vybereme

 

Chtěla bych moc poděkovat rodičům, kteří již poslali po dětech do družiny kapesníky, šťávu, sladkosti a papíry. Děti určitě vše beze zbytku využijí 🙂

Tento týden jsem dětem do družinového notýsku vlepila informace a pokyny k platbě za školní družinu – včetně přiděleného variabilního symbolu. 

Prosím rodiče aby v příštím týdnu (25.-27.9.) přinesli dětem do družiny cyklistickou přilbu. Bude probíhat celodružinová akce plná zábavy, soutěží a závodů. Předem děkuji!