Zápis

Informace k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny v dubnu 2022.