Pedagogové

Abecední seznam pedagogických pracovníků školy – školní rok 2021/2022

Jméno Pracovní zařazení Emailový kontakt
Mgr. Adamcová Alena Třídní učitelka V. A alena.adamcova@zschvaly.cz
Mgr. Akslerová Monika Učitelka monika.akslerova@zschvaly.cz
PhDr. Mgr. Bc. Březina Martin Ředitel školy zs.stolinska@volny.cz
brezinaskola@seznam.cz
Mgr. Březinová Eva Třídní učitelka VIII. B Výchovná a karierní
poradkyně
eva.brezinova@zschvaly.cz
Mgr. Čablová Klára Učitelka klara.cablova@zschvaly.cz
Čaňová Vitalija Učitelka
Asistentka ukrajinských žáků
vitalija.canova@zschvaly.cz
Mgr. Daňhelková Věra Třídní učitelka VI. A vera.danhelkova@zschvaly.cz
Dědourková Hana Vychovatelka hana.dedourkova@zschvaly.cz
Mgr. Dvořáková Iris Třídní učitelka IV. A iris.dvorakova@zschvaly.cz
Ehrenbergerová Beata Asistent pedagoga 0. A beata.ehrenbergerova@zschvaly.cz
Fišarová Radka, dipl.um. Asistent pedagoga IX. B radka.fisarova@zschvaly.cz
Mgr. Frauenterková Iva Třídní učitelka II. B iva.frauenterkova@zschvaly.cz
Mgr. Harčariková Iveta Třídní učitelka III. B iveta.harcarikova@zschvaly.cz
Mgr. Havlová Michaela Třídní učitelka VII. B michaela.havlova@zschvaly.cz
Mgr. Hromas Jakub Třídní učitel VIII. A Metodik prevence jakub.hromas@zschvaly.cz
Hromasová Renata Asistent pedagoga VI. A Vychovatelka renata.hromasova@zschvaly.cz
Mgr. Chalupová Lenka Třídní učitelka II. A lenka.chalupova@zschvaly.cz
Mgr. Jůza Vladislav Třídní učitel VII. A vladislav.juza@zschvaly.cz
Ing. Kochánková Kristýna Učitelka kristyna.kochankova@zschvaly.cz
Mgr. Korenčiaková Miriama Učitelka miriama.korenciakova@zschvaly.cz
Krajňáková Emília Vedoucí vychovatelka emilia.krajnakova@zschvaly.cz
Krejčová Vlaďka Asistent pedagoga II. A
Školní asistent
vladka.krejcova@zschvaly.cz
Mgr. Laluhová Kateřina Třídní učitelka I. B katerina.laluhova@zschvaly.cz
Mgr. Malíková Jana Školní psycholog MČ Praha 20 jana.malikova@zschvaly.cz
Bc. Nováková Alžběta,DiS. Vychovatelka alzbeta.novakova@zschvaly.cz
Mgr. Pauchová Petra Třídní učitelka III. A petra.pauchova@zschvaly.cz
Pinová Lucie Asistent pedagoga I. A
Vychovatelka
lucie.pinova@zschvaly.cz
Bc. Povolná Had Simona Třídní učitelka 0. A simona.povolna@zschvaly.cz
Mgr. Procházka Pavel Třídní učitel IX. B pavel.prochazka@zschvaly.cz
Mgr. Radvanová Zdena Třídní učitelka V. B zdena.radvanova@zschvaly.cz
Rosolová Marešová Pavlína Asistent pedagoga IV. B rosolova.pavlina@zschvaly.cz
PhDr. Skočdopole Václav Učitel vaclav.skocdopole@zschvaly.cz
Mgr. Slaninová Petra Učitelka petra.slaninova@zschvaly.cz
Mgr. Soukupová Hana Učitelka hana.soukupova@zschvaly.cz
Strejčková Jana Asistent pedagoga III. A jana.strejckova@zschvaly.cz
Tománková Veronika Třídní učitelka I. A veronika.tomankova@zschvaly.cz
Urbanová Annie Asistent pedagoga II. B annie.urbanova@zschvaly.cz
Mgr. Vávrová Petra Třídní učitelka IX. A petra.vavrova@zschvaly.cz
Mgr. Vlková Kateřina Zástupkyně ředitele zs.stolinska@volny.cz
katerina.vlkova@zschvaly.cz
Voráčková Tereza Asistent pedagoga III. B
Vychovatelka
tereza.vorackova@zschvaly.cz
Ing. Zavaďáková Eva Třídní učitelka VI. B eva.zavadakova@zschvaly.cz
Mgr. Zdražilová Eliška Třídní učitelka IV. B eliska.zdrazilova@zschvaly.cz
Zervanová Michaela Asistent pedagoga IX. A michaela.zervanova@zschvaly.cz
Zemanová Lucie Asistent pedagoga V. B lucie.zemanova@zschvaly.cz
Zikmundová Jana Učitelka jana.zikmundova@zschvaly.cz
Mgr. Zmeková Hedvika Učitelka hedvika.zmekova@zschvaly.cz