Olympiády

Zapojení žáků do olympiád a jejich úspěchy.

Školní rok 2023/2024

Olympiáda v anglickém jazyce v kategorii I.A – žákyně 7.B obsadila 3. místo v okresním kole.

Olympiáda v anglickém jazyce v kategorii II.A – žákyně 9.B obsadila 8. místo v okresním kole.

Olympiáda v německém jazyce v kategorii II.A – žákyně 9.A obsadila 1. místo v okresním kole a postupuje do kola krajského.

Olympiáda v českém jazyce – školu reprezentovali v obvodním kole nejúspěšnější žáci 9. ročníku.

Školní rok 2022/23

Olympiáda v anglickém jazyce – žák 9. ročníku obsadil 9. místo, žákyně 7. ročníku obsadila 3. místo v obvodním kole pro Prahu 9

Olympiáda v německém jazyce – žákyně 9. ročníku obsadila 3. místo v obvodním kole pro Prahu 9

Olympiáda v ruském jazyce – do obvodního kola pro Prahu 9 byl vyslán žák 9. ročníku – následně obsadil 1. místo v krajském kole!

Olympiáda v českém jazyce – do obvodního kola postoupili 2 žáci 9. ročníku – následně jeden z nich obsadil 11. místo

Olympiáda v chemii – v celorepublikovém kole obsadil žák 9. ročníku krásné 32. místo z 348 účastníků. Ve finále pak obsadil 18. místo.

Olympiáda v dějepisu – v obvodním kole pro Prahu 9 obsadily dvě žákyně 9. ročníku 14. a 15. místo

Olympiáda v zeměpisu – do obvodního kola pro Prahu 9 postoupilo 8 žáků 6. – 9 ročníku, nejlepší obsadil 6. místo

Matematický klokan – do školního kola se zapojily třídy 3. – 9. ročníku

Pythagoriáda v matematice – v obvodním kole obsadil žák 6. ročníku 12., žák 7. ročníku 8. a žák 9. ročníku 15. místo

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 🙂