Olympiády

Školní rok 2022/23

Zapojení žáků do olympiád a jejich úspěchy.

Olympiáda v anglickém jazyce – žák 9. ročníku obsadil 9. místo, žákyně 7. ročníku obsadila 3. místo v obvodním kole pro Prahu 9

Olympiáda v německém jazyce – žákyně 9. ročníku obsadila 3. místo v obvodním kole pro Prahu 9

Olympiáda v ruském jazyce – do obvodního kola pro Prahu 9 bude vyslán žák 9. ročníku

Olympiáda v českém jazyce – do obvodního kola postoupili 4 žáci 9. ročníku

Olympiáda v chemii – v celorepublikovém kole obsadil žák 9. ročníku krásné 32. místo z 348 účastníků a postupuje do finále

Olympiáda v dějepisu – v obvodním kole pro Prahu 9 obsadily dvě žákyně 9. ročníku 14. a 15. místo

Olympiáda v zeměpisu – do obvodního kola pro Prahu 9 postoupilo 8 žáků 6. – 9 ročníku, nejlepší obsadil 6. místo

Matematický klokan – proběhne školní kolo dne 17. 3. 2023

Pythagoriáda v matematice – v obvodním kole obsadil žák 6. ročníku 12., žák 7. ročníku 8. a žák 9. ročníku 15. místo

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy!