I. A

Vítám Vás na stránce třídy 1.A.

Zde budete dostávat informace o probraném učivu, domácích úkolech a dění ve třídě.

Těší se na Vás:

Ing. Veronika Smíšovská – třídní učitelka   

Helena Hamplová – asistent pedagoga 

Zuzana Bartošová – vychovatelka školní družiny – tel. 778 713 912

__________________________________________________________________

30. listopadu

Čj

 • nácvik diktátu na mazací tabulku
 • diktát slov do sešitu – děti moc chválím, naprostá většina má bez chyby a nádherně napsané a proto mají jedničku s hvězdičkou 🙂
 • PL (pracovní list) – procvičování čtení (polovina listu je za DÚ)
 • čtení s porozuměním
 • UC – psaní číslice 6

Pr

Tv

 • rozehřátí – koulovačka, rozcvička, týmová hra – kloboučkovaná

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 15, UC – psaní číslic dokončení str. 7, DÚ čtení 2. poloviny pracovního listu

Pr PS str. 28, 29, 30 – kdo nestihl vybarvit, dokončí za DÚ a zítra přinese

Zítra si děti donesou svojí čtenářskou výzvu.

 

INFO:

Děkuji za již donesené dárky do tomboly.

4.12. Divadlo HP – Příběhy včelích medvídků (hrazeno z OPJAK) – prosím o vhodné oblečení do divadla – učíme se, jak se chovat v divadle, ale přizpůsobte i chladnému počasí

5.12. Mikuláš ve škole

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

29. listopadu

Čj

 • procvičování čtení slov a vět s velkými a malými tiskacími písmeny
  • čtení předložky U spolu s následujícím slovem
 • nácvik čtení a psaní trojslabičných slov s písmenem Y
 • čtení s porozuměním
 • nácvik diktátu slov na mazací tabulky – můžete procvičovat na zítřejší diktát slova – LÍPA, JÁMA, SOLÍ, PŮLÍ, MALÁ, SÍTO, LEPÍ
 • Písanka – procvičování psaní malého psacího i, u, e
 • týmová hra – hledání první hlásky ve slově, psaní prvního písmene ve slově (jeden tým už nám „vylezl“ z bodovací tabulky 🙂 naštěstí v pátek losujeme nové týmy)

M

 • procvičování probraného učiva
  • slovní úlohy – znázornění pomocí kroužků, tvoření příkladu, výpočet
  • sčítání a odčítání – doplňování znaménka + a -, aby byl příklad správně
  • řetízky
  • slovní úlohy – nakupování ovoce

Hv

 • opakování písniček, nová písnička – Vánoce, Vánoce

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 14, PÍS dokončení str. 7, DÚ ZČ str. 15, 16

M VM str. 58, 59

Dnes jsme dokončili VM, který už děti nemusí nosit do školy. V pátek děti dostanou další díl VM. 

Prosím rodiče o podepisování DÚ. Děkuji.

 

28. listopadu

Čj

 • procvičování čtení s písmenem Y
  • nácvik správného čtení předložky U spolu s následujícím slovem, případně společně s první slabikou (ve škole děti procvičovaly na IT spolu s motýlkem)
  • čtení s porozuměním – vyhledávání informací
 • procvičování čtení malých tiskacích písmen
 • psaní slov s písmenem Y
 • Písanka – psaní malého psacího e

M

 • procvičování probraného učiva
  • sčítání a odčítání – doplňování znaménka + a -, aby byl příklad správně
  • rozklady a sklady čísel v oboru 0 – 5 na IT
  • PL – pyramidy
 • týmová hra – sčítání a odčítání v oboru 0 – 5

Pr

 • opakování – U nás doma – na známky

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 13, 14, 15, SL str. 13, PÍS dokončení str. 6, DÚ SL procvičovat čtení str. 13 /1, 3, PÍS str. 7 / 4.-6. řádek – 3 řádky u tiskacích písmen (žák 1 písmenko obtáhne a 1 vedle napíše)

M MM str. 23/3

Pr PS str. 27

 

27. listopadu

Čj

 • procvičování čtení a psaní (ZČ a písmenkový sešit)
 • vyvození hlásky i a písmene Y
 • nová básnička – vyhledávání Y a y
 • hledání hlásky i ve slově
 • nácvik čtení a psaní slabik s písmenem Y
 • hledání první slabiky ve slově
 • týmová hra – skládání slov podle prvního písmene ve slově
 • Písanka – psaní malého psacího e

Tv

 • rozehřátí – ocáskovaná, rozcvička, míčové hry – krabí vybíjená, opičí bobky

M

 • matematická rozcvička – slovní úlohy na tabulku
 • procvičování učiva – VM
  • slovní úlohy
  • rozklady v oboru 0 – 5
  • pyramidy
  • sčítání a odčítání
 • psaní číslice 6

Aj

(Tom) + (Smíš)

 • procvičování dosavadní slovní zásoby – děti opět moc chválíme – všichni mají 1
 • hra „magic box“

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 9, 10, 11, 12, SL str. 12, PÍS str. 6 / 3 řádky, DÚ ZČ 13, 14 

M VM str. 57, UC – psaní číslic str. 7 / 2 řádky

AJ PS str. 11

Prosím o kontrolu penálů. Velmi zdržuje, aby v pondělí při první hodině před psaním, šla půlka třídy ořezávat tužku. Děkuji.

 

24. listopadu

Čj

 • ZČ – procvičování čtení
 • nácvik čtení uzavřených slabik
 • procvičování psaní slov
 • čtení s porozuměním

M

 • matematická rozcvička – slovní úlohy na tabulku – dětem to moc hezky jde 🙂
 • procvičování učiva
  • rozklady v oboru 0 – 5
  • dopočítávání
  • sčítání a odčítání
  • počet – znázornění na hodinách

Vv + Pč

 • kooperativní obrázek – Vánoční vesnička
  • děti tvořily společný velký obraz (220 cm x 80 cm), který se skládal z 32 jednotlivých částí
  • vzhledem k tomu, že každý mohl mít třeba kousek domečku, musely spolupracovat a dohodnout se na tom, jak bude obrázek vypadat

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 10, 11, 12 SL str. 11, DÚ ZČ procvičovat do str. 12 

M VM str. 56

 

Prosím, aby si děti v pondělí přinesly do školy papírové hodiny. Děkuji.

S paní asistentkou Vám přejeme příjemný víkend.

 

23. listopadu

Tv

 • rozehřátí – „Ocáskovaná“, rozcvička, míčové hry – krabí vybíjená, vracečka

 

ČJ

 • čtení na známky – děti moc chválím, krásně jim to jde 🙂
 • SL – čtení s porozuměním, vyhledávání informací, psaní
 • hra MOUCHY – děti hledají velká a malá tiskací písmena a malá psací písmena
 • příprava na diktát – slova píšeme nejdříve na tabulku
 • diktát slov do sešitu – děti moc chválím, měly vše správně a k tomu krásně napsané 🙂
 • písanka – malé psací i a u
 • procvičování psaní do „písmenkového“ sešitu

Pr

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 9, 10, SL str. 10, PÍS str. 5 / 5 řádků, DÚ PÍS str. 5 / poslední 3 řádky, ZČ 9, 10

Pr PS str. 26

 

22. listopadu

Čj

 • procvičování čtení 
  • slova trojslabičná
  • čtení slov s písmenkem J (velká i malá tiskací)
 • týmová hra – týmy vymýšlely co nejvíce slov, které už umí napsat, a to za časový limit 5 min – moc chválím, vítězný tým měl dokonce 24 slov 🙂
 • nácvik na zítřejší diktát na tabulku
 • písanka – nové písmenko – malé psací u (písanky mám u sebe)

M

 • procvičování slovních úloh na tabulku – znázornění  počtu, tvoření příkladu, výpočet, odpověď celou větou
  • pro nepřítomné – např. Na parkovišti je 5 aut, 2 auta odjedou. Kolik aut zůstalo na parkovišti? – děti znázorní počet, vytvoří a vypočítají příklad a řeknou odpověď celou větou
 • příklady na opakování učiva
  • slovní úlohy
  • sčítání a odčítání v oboru 0 – 5 (cvičení v VM na známky)
  • příklady na IT

Hv

 • opakování písniček + nová písnička Já jsem muzikant

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 8, 9, 10, PÍS str. 4, DÚ ZČ 9, 10

M VM str. 55

 

21. listopadu

Čj

 • intenzivní procvičování čtení 
  • slova trojslabičná
  • čtení slabik a slov s písmenkem J (velká i malá tiskací)
 • týmová hra – hledáme první hlásku ve slově
 • psaní slov s písmenem J
 • písanka – dokončení psaní malého psacího i

M

 • vysvětlení práce s dopočítadlem – Děti NEMUSÍ tuto pomůckou používat, naopak si myslím, že je pro řadu dětí spíše matoucí. Děti ji mohou nebo nemusí využít. Po procvičení na řadě příkladů, většina dětí řekla, že je to pro ně zbytečné a dopočítadlo nepotřebují. Je pro ně jednodušší příklad vypočítat bez něj.
 • příklady na opakování učiva
  • znázornění počtu geometrických tvarů
  • porovnávání čísel v oboru 0-5
  • znázornění na číselné ose
  • barevná posloupnost
 • MM – příklady na dopočítávání – samostatná práce na známky – všichni mají bez chyby a za 1 🙂

Pr

 • povídání v kroužku – představení své oblíbené hračky 

TH 

 • děti dělaly sebehodnocení za 1. čtvrtletí do ŽK (mám u sebe); každý hodnotil, jak mu jde problematika daného předmětu a jak se mu daří dodržovat třídnická pravidla

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 9, ZČ str. 6, 7 , 8, PÍS str. 3 poslední 2 řádky, DÚ ZČ 8, 9

M VM str. 53/2, 3, 54, MM str. 22/3, 23/2

Dnešní den byl moc příjemný, děti byly aktivní, hezky se chovaly a TH se nám vydařila. Moc děti chválím. 🙂

 

20. listopadu

Čj

 • procvičování čtení slov – děti moc chválím, krásně jim to jde 🙂
 • nácvik čtení trojslabičných slov
 • týmová hra – píšeme první písmenko ve slově
 • vyvození hlásky a písmene J j
 • nová básnička – vyhledáváme J a j v textu
 • nácvik čtení a psaní slabik s písmenkem J
 • vyhledávání první slabiky ve slově
 • písanka – procvičujeme psaní malého psacího i

Tv

 • rozehřátí – hra na Eiffelovku, rozcvička, týmové hry

M

 • rozcvička – sčítání a odčítání – příklady na interaktivní tabuli
  • https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-5/priklady.html
 • procvičování řetězových příkladů
  • https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/matematicky-retizek/prirazovani.html
 • MM – řetězové příklady – samostatná práce na známky – všichni mají 1
 • týmová hra – hledání kartiček, tvoření příkladů, výpočet

Aj

(Tom) + (Smíš)

 • procvičování dosavadní slovní zásoby – děti moc chválíme 🙂
 • poslech nových slovíček z učebnice (většina dětí již umí)
 • nová slovíčka – hračky – Toys – bike, ball, quitar, doll, car, scooter  – děti dostaly nový obrázkový slovníček
 • hra „magic box“ – děti si z neviditelné kouzelné krabice tahají pomyslné věci a předvádí je pantomimou, ostatní hádají anglická slovíčka

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 7/4, 8, ZČ str. 4, 5, 6 PÍS str. 31. – 4. řádek, DÚ ZČ 6, 7 a PÍS str. 3 / 5. a 6. řádek

M MM str. 23/1

AJ PS str. 10

Připomínám zítra na Pr si děti donesou do školy svou oblíbenou hračku a připraví si 3 – 4 věty, které nám o ní poví.

 

INFO:

Zítra tj. úterý 21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Písanky nepřítomných žáků jsou připraveny na vrátnici, kdo si bude chtít vyzvednout.

 

16. listopadu

Tv

 • rozehřátí – hra na Mrazíka, rozcvička, míčové hry – krabí vybíjená, opičí bobky

Čj

 • procvičování čtení slov a vět
 • orientace a porozumění psanému textu
 • psaní slov s písmenkem T
 • týmová hra – vyhledávání první slabiky ve slově – malá tiskací písmena
 • písanka – psaní malého psacího i 
  • dbáme na uvolnění paží, prstíků, správný sed a úchop, máme ořezanou tužku a na ni netlačíme
  • písanky mám u sebe ke kontrole – děti moc chválím, písmenko se jim moc vedlo 🙂
  • procvičovat písmenko můžete do sešitu s linkami, který dostaly děti první školní den
  • pro nepřítomné – Nejprve si prohlédneme písmenko, jak povedeme tah a na každém řádku si 2-3x obtáhneme, co máme předepsané. Na dokončené stránce vybereme písmenko, které se nejvíce povedlo a dáme do zeleného kroužku.
  • v písance NEGUMUJEME a písmenko, které se nepovedlo podtrhneme

Pr

 • téma – Ájin pokojíček – pomáhali jsme Áje najít věci, které se jí ztratily z pokojíčku
 • povídání v kroužku
  • jak je důležité si v rodině navzájem pomáhat
  • zda si děti uklízí pokojíček a pomáhají rodičům
  • důležitost společných chvil pro zábavu

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 6, 7/1, 2, 3, PÍS str. 2 (v horním pravém rohu si děti mohou nakreslit obrázek na písmenko i), DÚ SL 6/4, ZČ – děti mohou procvičovat čtení do str. 5 

Pr str. 25, DÚ – připomínám úkol na út 21.11. str. 22, 23 a děti si v úterý donesou do školy svou oblíbenou hračku a připraví si 3 – 4 věty, které nám o ní poví

 

INFO:

Prosím rodiče o podpis v diktátovém sešitě. Děkuji.

Zítra tj pá 17.11. – Státní svátek (není družina, ani nevaří školní jídelna)

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

Děti za tento týden moc chválím. 🙂 

S paní asistentkou všem přejeme krásný prodloužený víkend. 

 

15. listopadu

Čj

 • procvičování psaní slov na mazací tabulku – příprava na diktát
 • diktát slov do sešitu – děti velice chválím, diktát se jim opravdu moc povedl, mám z nich velikou radost 🙂
 • vyvození hlásky a písmene T
  • nová básnička (pro nepřítomné – vyhledáváme v textu velké T a malé t a podtrháváme velké modře a malé červeně)
 • nácvik a procvičování čtení a psaní slabik a slov s písmenkem T
 • spojování obrázků se slovy, vyhledávání první slabiky ve slově

M

 • rozcvička – sčítání a odčítáníhra MOUCHY
 • samostatná práce v MM na známky (po procvičení)
 • procvičování řetězových příkladů
 • příklady na rozklad a sklad čísel 0-5

Tv

 • opakování písní – Motovidlo, Grónská zem, Když jsem já sloužil (včetně hudebního a pohybového doprovodu)
 • nová písnička – Měla babka čtyři jabka – i s tanečkem ve dvojicích

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 4, 5, ZČ (SL) str. 2-5, DÚ SL číst str. 5/1

M MM str. 21/3, 22/1, 2

 

INFO:

Děti dnes dostaly domů kartu A4 s posuvným pravítkem. Prosím rozstříhat, dát do malé obálky s drukem a v pondělí přinést do školy. Děkuji za spolupráci.

17.11. Státní svátek (není družina, ani nevaří školní jídelna)

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

14. listopadu

Čj

 • procvičování čtení slov – děti moc chválím, čtou krásně a všichni dnes dostali 1 🙂
 • práce s textem – vyhledávání informací, orientace v textu
 • vysvětlení čtení předložky spolu s podstatným jménem (obrázkem)
 • intenzivní procvičování psaní slov na tabulku – nácvik na zítřejší diktát – většině jde naprosto bez problémů 🙂 (kdo si dnes nebyl úplně jistý, DOPORUČUJI procvičovat psaní slov např. LAMA, PUSA, LUPA, MÁMA, MASO, LÍPA, MELE, POLE, PEPA …)

M

 • slovní úlohy – nakupování
 • nový typ příkladů
  • pyramidky – sklad čísel
  • řetězové příklady – autobus (opět jsme procvičovali na scénkách, děti to moc baví)

Pr

 • téma rodina – máme miminko
  • děti přiřazovaly obrázky k věcem, podle toho, kdo je používá
  • vybarvování těch obrázků, které používá miminko
 • PL – děti tvořily domeček se členy domácnosti

Dnes děti dostaly Písanku. Prosím obalit a nosit na každou hodinu ČJ. Děkuji.

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 2/4 a str. 3, Pís str. 1 – kdo nestihl dokončí za DÚ, DÚ ZČ (SL) str. 1

M VM str. 51, 52, 53/1

Pr PS str. 21, DÚ na úterý 21.11. 22, 23 (na str. 23 vystřihnout obrázky a nalepit do obdélníků na str. 22)

 

INFO:

Ještě jednou moc děkuji rodičům za donesený sběr. Dnes byla naše třída ve školním rozhlase opět vyhlášena jako nejlepší z prvního stupně a děti měly velikou radost. 🙂 

17.11. Státní svátek (není družina, ani nevaří školní jídelna)

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

13. listopadu

Čj

 • procvičování čtení písmen, slabik, slov a vět
 • čtení malého tiskacího písma
 • dokončení uvolňovacích cviků – zítra začneme písanku, kterou děti dostanou
 • procvičování čtení slov ve Slabikáři – děti tvořily věty na každé slovo

Tv

 • rozehřátí – rozběhání s povely, rozcvička pod vedením dívek, míčové hry – přihrávky

M

 • rozcvička – příklady na sčítání a odčítání s kartičkami
 • týmová hra MOUCHY
 • procvičování v MM – sčítání, odčítání, vzestupné a sestupné číselné řady, rozklady, sklady – děti moc chválím vše uměly téměř bez chyby 🙂

Aj

(Tom) + (Smíš)

 • opakování slovní zásoby – děti moc chválím, jak jim to šlo
 • video – rozhovor z učebnice (děti krásně rozuměly)
 • nová slovíčka – materiály – wood, rubber, paper (prosím naučit dvě nová slovíčka wood, paper)

 

Dnes děti dostaly Slabikář (SL) a Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři (ZČ).

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 2/1, 2, 3, UC 29/ poslední 4 řádky, DÚ ZČ (SL) str. 1

M MM str. 20, 21/1, 2

Aj PS str. 8

 

INFO:

Dnes tj. 13.11. Konzultační hodiny 16 – 18 h

17.11. Státní svátek (není družina, ani nevaří školní jídelna)

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

10. listopadu

Čj

 • procvičování čtení písmen, slabik a slov
 • práce s textem, vyhledávání informací
 • seznámení s malými tiskacími písmeny
 • čtení malého tiskacího písma

Čj

 • rozcvička – sčítání, odčítání s kartičkami
 • sklad čísel 0-5
 • znázornění na číselné ose
 • příklady a slovní úlohy na sčítání a odčítání

Čj

 • povídání o sv. Martinovi – legenda (naučné video)
 • výroba lampiónu – dětem se moc povedly, mají z nich velikou radost, třeba použijete na Počernická světýlka 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 55, 56, DÚ PL malá tiskací písmena, ZČ str. 38, 39, 40

M VM str. 47/3, 48, 49, 50/1, 2, 3, DÚ VM str. 50/4

Dnes jsme dodělali ŽA. Děti si ji už mohou nechat doma, v pondělí dostanou Slabikář.

 

INFO:

V Bakalářích jsou už vidět čtvrtletní známky.

13.11. Konzultační hodiny 16 – 18 h

17.11. Státní svátek

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

S paní asistentkou přejeme všem příjemný víkend. 

 

9. listopadu

Tv

 • rozehřátí – rozběhání s cviky na povel, rozcvička, pohybové hry – obměna „Hlava, ramena …“

ČJ

 • čtení slov a vět
 • psaní slov s písmenem Í
 • v rámci hodiny se děti nasvačily a byly poučeny o bezpečném chování během cesty do a z knihovny a o slušném chování v knihovně

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 53/3, 4, DÚ ZČ str. 37, 38 

 

Dnes jsme byli na návštěvě v knihovně. Děti vám jistě budou vyprávět, co se tam všechno dozvěděly. Musím děti moc pochválit, jak pěkně se všude chovaly. 🙂

 

INFO:

Za dnešní donesený sběr všem moc děkuji. Je neskutečné, že jste překonali minulou sumu a sešlo se za naši třídu neuvěřitelných 813 kg!!!

 

8. listopadu

ČJ

 • rozcvička – společné procvičení čtení písmen, slabik a slov pomocí karet
 • zkoušení čtení slabik – většina dětí čte moc krásně, chválím 🙂
 • procvičování psaní slabik a slov na mazací tabulku
 • diktát slabik do sešitu – všichni mají 1
 • UC – opakování cviků

M

 • porovnávání čísel v oboru 0-5
 • slovní úlohy s porovnáváním
 • pětiminutovka – porovnávání v MM – všichni bez chyby a za 1
 • doplnění číselné řady vzestupně i sestupně
 • týmová hra – porovnávání čísel

Hv

 • zopakování písniček, které jsme se už naučili
 • děti si zazpívaly Když jsem já sloužil – všichni mají 1
 • týmová hra k písničce Když jsem já sloužil
 • dnes doprovázela paní asistentka děti nejen na ukulele, ale i na housle, tak si děti užily hezkou hodinu 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 54, ZČ str. 35, 36, 37, UC str. 29 – první dva řádky, DÚ ZČ str. 36, 37 

M VM str. 46, 47/1, 2, MM str. 19/4

Prosím, nevyplňujte pracovní sešity předem, komplikuje nám to výuku. Dnes jsme musely několika dětem kopírovat MM, protože cvičení, které bylo na známky, měly hotové už z domova. Děkuji.

 

INFO:

Zítra tj. 9.11. připomínám sběr starého papíru – papír odkládejte dolů ke staré budově, auto odváží sběr ve čtvrtek už dopoledne. Po dětech posílejte lísteček s počtem kg nebo mně zprávu do Bakalářů, na email nebo sms. Prosím, podpořte naši třídu ve školní soutěži. Děkuji.

Zítra 9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP (podle počasí půjdeme pěšky nebo jednu zastávku autobusem).

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

7. listopadu

ČJ

 • čtení slabik s písmenkem I, Í
 • vytleskávání, čtení a psaní slabik 
 • týmová hra – vyhledávání obrázků podle první hlásky a přiřazení k písmenku
 • vyhledávání první slabiky ve slově – píšeme na tabulku (nácvik na zítřejší diktát), děti krásně zvládly napsat i slova 🙂
 • UC – opakování cviků (brzy nás čeká písanka)

M

 • dokončení slovních úloh o nakupování (názorné znázornění pomocí penízků)
 • vyvození číslice a počtu nula
 • procvičování v MM (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

Pr

 • kontrola DÚ – obrázek rodiny – všem se moc povedl a děti dostaly 1
 • v kroužku jsme si povídali o rodině, jak se jmenují rodiče a co máme na svojí rodině rádi

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 52, 53/1, 2, ZČ str. 33, 34, 35, UC str. 28, DÚ ZČ str. 34, 35 

M VM str. 43/2, 44, 45, MM str. 19/1, 2, 3 – kdo nestihl, dokončí za DÚ

 

INFO:

9.11. Sběr starého papíru – UŽ ZÍTRA MŮŽETE ODKLÁDAT PAPÍR KE STARÉ BUDOVĚ (auto odváží sběr ve čtvrtek dopoledne) po dětech posílejte lísteček s počtem kg nebo mně zprávu do Bakalářů, na email nebo sms. Prosím, podpořte naši třídu ve školní soutěži. Děkuji.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

6. listopadu

ČJ

 • vyvození hlásky a písmene I, Í – nová básnička
 • vyhledávání hlásky I na interaktivních cvičeních
 • hledání hlásky na začátku slova, vyhledávání písmene I ve slově
 • psaní písmene I a psaní počátečních písmen ve slově podle hlásky, kterou slyšíme
 • UC – psaní číslic – nula 

TV

 • rozehřátí – indiánský běh, rozcvička, míčové hry – procvičování přihrávky

M

 • procvičování rozkladu čísel 2-5 – je možné si pomáhat rozkladem předmětů (pastelek, dřívek apod.)
 • procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 
 • po procvičení měly děti pětiminutovku a téměř všichni měli bez chyby a za 1. Moc děti chválím, krásně jim to šlo. 🙂
 • slovní úlohy – nakupování

AJ

Aj 1 (Tom)

 • opakování slovní zásoby, procvičování
 • PS str. 6, 7

Aj2  (Smíš)

 • opakování slovíček – barvy, pomůcky, čísla – písničky + procvičování
 • poté si děti „napsaly“ opakovací testík na barvy, pomůcky a čísla (děti měly v řadách obrázky školních pomůcek a danou barvou měly zakroužkovat určitý počet obrázků)
 • děti moc chválím, krásně vše uměly a mají všichni bez jediné chyby a  1 🙂

Procvičujeme na písničkách:

Number Song 1 to 10 https://www.youtube.com/watch?v=qxqMiHnWvDM

Counting 1-10 Song https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 50, 51/1, 2, 3, UC psaní číslic str. 6, DÚ ŽA str. 50/4 + 51/4

M VM str. 43/1, MM str. 18

 

INFO:

Prosím o vrácení vyjádření/přihlášky na školu v přírodě, bližší info viz níže.  https://www.lesnipension.cz/

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím naši třídu ve školní soutěži.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

13.11. 16 – 18 h konzultační hodiny, bližší info jste obdrželi od paní zástupkyně do Bakalářů.

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

3. listopadu

ČJ

 • procvičování čtení slov a vět – děti moc chválím, všichni dostali 1
 • práce s textem
 • UC – nácvik dolního zátrhu
 • týmová hra – MOUCHY

M

 • rozklad čísel 2-5 –  pár dětí, i přes veškeré procvičování,  s tím má trochu problém, zkuste se na to podívat, prosím
 • znázornění na číselné ose
 • typ příkladů autobus – názorně jsme si příklady zahráli, děti to moc baví 🙂
 • příklady na sčítání a odčítání na známky MM str. 17/1 – všichni dostali 1
 • tvoření příkladů na sčítání a odčítání podle znázornění počtu

 • podzimní skřítek

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 48, 49, UC str. 26, 27, ZČ str. 31, 32, DÚ ZČ str. 31, 32 – procvičovat čtení, klidně i cokoliv ze ŽA např. text na str. 49

M VM str. 41/2, 42/1, 3, MM 17, DÚ VM str. 42/2

 

INFO:

Ve třídě se vyskytla spálová angína, prosím věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí. 

Prosím o vyjádření/přihlášky na školu v přírodě, info viz níže. Nemocní dostanou přihlášku po návratu do školy nebo po domluvě mohu poslat emailem k vytištění nebo nechat na vrátnici.

https://www.lesnipension.cz/

 

6.11. Objednávky z katalogu knih + přesnou částku. Děkuji.

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím zase naši třídu ve školní soutěži.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

13.11. 16 – 18 h konzultační hodiny, bližší info zašlu v pondělí

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

S paní asistentkou přejeme všem příjemný víkend. Děkuji za rodičům za spolupráci 🙂

 

2. listopadu

Tv

 • rozehřátí – míčová hra „na opičí bobky“ 🙂
 • rozcvička
 • týmová míčová hra – trénování přihrávky

ČJ

 • intenzivní procvičování čtení slabik a slov s písmenem U, Ú, Ů – prosím u těch dětí, které stále ještě hledají písmenka a mají problém spojit slabiku, aby v rámci DÚ četli stránku vícekrát, opravdu nestačí přečíst jen jednou, děkuji
 • procvičování psaní slabik a slov na mazací tabulku
 • poté si děti napsaly diktát slabik a slov do sešitu, většině se opravdu velmi povedl, všechny děti mají 1 a nesou domů sešit k nahlédnutí, prosím podepsat a zítra přinést zpět do školy, děkuji
 • hledání první slabiky ve slově – práce s kartičkami

Pr

 • závěrečné opakování na téma Podzim, děti mají 1 v ŽK 🙂
 • začínáme nové téma Rodina

Hv

 • opakování písní, které jsme se již učili + nová písnička Když jsem já sloužil – děti se naučí do příště na známky

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 48, ZČ str. 28-31, DÚ ZČ str. 31

Pr str. 19, DÚ str. 20, kdo nestihl, domaluje do příští hodiny (út 7.11.) obrázek své rodiny

 

INFO:

Děti dnes dostaly přihlášku na školu v přírodě. Přikládám odkaz na ubytování. Prosím podívejte se a domluvte se s dětmi, zda máte zájem. Prosím oddělte část s vyjádřením, zda dítě na ŠvP pojede, vyplňte jej a zítra, případně v pondělí zašlete zpět. Děkuji! Termín ŠvP pro nepřítomné je 13. – 17.5. 2024. Měli bychom jet s dětmi ve složení učitelka, asistentka, vychovatelka + třída 2.A (pedagogický dozor) a zdravotník.

https://www.lesnipension.cz/

 

Do pondělí 6.11., kdo bude mít zájem, přinese vyplněnou objednávku z katalogu knih a přesnou částku. Děkuji.

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím zase naši třídu ve školní soutěži.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

1. listopadu

ČJ

 • UC – psaní číslice 5
 • procvičování psaní písmen P a U (kdo nestihl, doplní v písmenkovém sešitě do příštího pondělí včetně písmen, které mu chybí)
 • procvičování čtení písmen, slabik a slov
 • čtení slabik s písmenkem U, Ú, Ů
 • psaní slabik a slov s písmenem U
 • vyhledávání první slabiky ve slově

M

 • rozcvička – sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 
 • znázornění počtu (odčítání) pomocí prázdných kroužků
 • samostatná práce – MM 16/3 sčítání a odčítání na známky – většina dětí bez chyby, moc chválím a mají 1 v ŽK (kdo nebyl hodnocen, měl více chyb, je třeba procvičovat)
 • znázornění na číselné ose
 • rozklad čísel 2 – 5

Hv

 • opakování písní, které jsme se již učili + nová písnička Když jsem já sloužil – děti se naučí do příště na známky

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 46, 47, ZČ str. 27, 28, 29, UC psaní číslic str. 5, DÚ ZČ str. 28, 29 zapisujte si do LISTOPADOVÉ čtenářské výzvy, kterou dnes děti dostaly

M VM str. 40, 41/1, 2, MM str. 16 – DÚ kdo nestihl, dokončí VM 40/1, 2

 

INFO:

Děti si nesou domů katalogy knih. Kdo by měl zájem, do pondělí 6.11. přinese vyplněnou objednávku a přesnou částku. Děkuji.

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím zase naši třídu ve školní soutěži.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

31. října

ČJ

 • povídání o Halloweenu a Dušičkách – naučná videa
 • pracovní listy – vyhledávání slabik, vytleskávání, určování počtu slabik, krátké a dlouhé slabiky
 • UC – pracovní list

M

 • Halloweenská matematika
 • týmová hra – procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 
 • pracovní listyurčování počtu, tvoření příkladů, porovnávání čísel, psaní číslic – děti krásně počítaly a zasloužily si všichni 1

Vv

 • malování sovičky v dýni

Dnes jsme měli projektový den na téma Halloween a Dušičky. Vysvětlili jsme si rozdíly a povídali, kde jsou jaké tradice a proč.

Vyhodnotili jsme týmovou hru (zítra budeme losovat nové týmy), ukončili jsme podzimní hru a děti našly pod pavoukem poklad. Nakonec jsme vyhodnotili čtenářskou výzvu. Všechny děti moc chválím, jak pravidelně četly.

Děti dostaly dárečky za týmovou hru, za čtenářskou výzvu pochvalu do ŽK, volnou vstupenku do cirkusu a školní čepici. Prosím čepici uschovejte, děti si ji budou brát na společné akce (výlety, Švp apod.). Nemocní vše dostanou po návratu do školy. Kdo dnes zapomněl čtenářskou výzvu přinést, donese zítra. Vše jsme zakončili dortem a šampaňským. 🙂

Velmi všem děkuji za donesené občerstvení. Paní Zolotarové za výborné sušenkové prsty a paní Joshua za skvělý dýňový dort a dětské šampaňské. Děti si dnešní den moc užily. 🙂 Fotografie pošlu do Bakalářů.

INFO:

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím zase naši třídu ve školní soutěži.

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

30. října

ČJ

 • procvičování čtení písmen, slabik a slov – děti moc chválím, všechny dostaly 1
 • vyvození hlásky a písmene U – nová básnička
 • hledání hlásky na začátku slova, vyhledávání písmene U ve slově
 • psaní písmene U a psaní počátečních písmen ve slově podle hlásky, kterou slyšíme
 • týmová hra – hledání prvního písmenka ve slově
 • UC – nácvik horního zátrhu

TV

 • rozehřátí – hra na špendlíky, rozcvička – pod vedením dvou chlapců, týmové štafetové hry s míčem (s medicimbalem a basketbalovým míčem) – děti si zasloužily 1

M

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 – práce s kartičkami
 • znázornění počtu pomocí kroužků (sčítání, odčítání)
 • porovnávání čísel
 • slovní úlohy – odčítání

AJ

Aj 1 a Aj2 – spojeno (Smíš)

 • opakování slovíček – barvy + čísla 1 – 10 – number songs
 • děti moc chválím, krásně uměly čísla a mají všichni 1

Procvičujeme na písničkách:

Number Song 1 to 10 https://www.youtube.com/watch?v=qxqMiHnWvDM

Counting 1-10 Song https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Halloween Baby Shark Baby Shark Halloween | featuring Finny The Shark | Super Simple Songs – YouTube

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 44, 45, ZČ 24, 25, 26, UC str. 24, 25, DÚ ŽA str. 44/4 – číst řádek, kdo nestihl dovybarví str. 45/4

M VM str. 38, 39, VM str. 37/4 a 39/3 – ústně

 

INFO:

Zítra tj. 31.10. nás čeká Halloween v naší třídě – děti mohou přijít v kostýmu. Nikdo se nemusí bát, nepůjde o žádné strašení. Čeká nás vyhodnocení čtenářské výzvy, tak ať si děti vezmou s sebou svoji vyplněnou výzvu. Užijeme si hezký den 🙂

Abychom si mohli vše více užít, tak místo poslední hodiny ČJ, budeme mít páteční hodinu Vv. 

Připomínám, že ve škole jsou fotky z vánočního focení, cena 350,- Kč za sadu. Kdo se fotil, donese peníze, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

25. října

ČJ

 • procvičování čtení písmen, slabik a slov s písmenem P
 • orientace v obrázku, vyhledávání informací, psaní vět
 • píšeme zvolání
 • děti procvičovaly psaní kliček
 • hraní her pro procvičování paměti

M

 • sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 
 • znázornění počtu pomocí prázdných a plných kroužků
 • slovní úlohy – tvoříme otázku a odpověď, vytvoření příkladu
 • znázornění na číselné ose

Hv

 • zpívání písniček a tancování

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 42, 43 DÚ procvičovat čtení – ZČ str. 24 – 26 zapisujte si do čtenářské výzvy

Prosím, aby děti každý den i během prázdnin alespoň chviličku cvičily čtení. Děkuji.

M VM str. 37, MM str. 15

Prosím nemocné, aby si v rámci možností doplňovali učivo.

 

INFO:

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

Děti si nesly na prázdniny vyprat tělocvik. Prosím, aby si v pondělí donesly zpátky do školy a raději dejte dětem už něco teplejšího – dlouhé kalhoty (legíny, tepláky), tričko a mikinu. Po ránu bývá v tělocvičně opravdu chladněji a na tričko a krátké šortky už tam opravdu není. Děkuji.

Připomínám, že přišly fotky z vánočního focení, cena 350,- Kč za sadu. Kdo se fotil, může v pondělí přinést peníze, prosím o přesnou částku. Děkuji.

31.10. Halloween v naší tříděděti mohou přijít v kostýmu + vyhodnocení naší čtenářské výzvy děti si přinesou s sebou papír s výzvou, čeká na ně odměna.

 

S paní asistentkou Vám přejeme krásné podzimní prázdniny, nemocným rychlé uzdravení a věřím, že se v pondělí uvidíme v plném počtu. 🙂

 

24. října

ČJ

 • rozcvička – čtení písmen, slabik a slov
 • čtení a psaní slabik a slov s písmenem P (psaní jmen a zvolání)
 • vytleskávání slabik, krátké a dlouhé slabiky
 • vyhledávání první slabiky ve slově
 • procvičování čtení slov a obrázkových vět
 • hra MOUCHY – hledání písmenek a slabik
 • UC – nácvik dolní kličky

M

 • rozcvička – procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 – práce s kartičkami a poté příklady v sešitě MM
 • znázornění určitého počtu geometrických tvarů
 • porovnávání čísel v oboru 1 – 5

Pr

 • stromy na podzim a podzim na poli – obrázky a naučná videa k tomuto tématu
 • děti vybarvovaly listy a plody na stromě a zeleninu, kterou sklízíme na podzim na poli
 • pohádka Chaloupka na vršku – Podzim a Jak to bylo na dušičky

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 40, 41, UC str. 22, 23, ZČ str. 22, 23, 24, DÚ ZČ str. 23, 24

M VM str. 36/2, 3 a str. 37/4 ústně, MM str. 13/2, 4 a str. 14 celá

Pr str. 17, 18

 

Děti moc pozdravujte, že je moc chválím! Od suplujících kolegyň slyším chválu, že jsou šikovné, aktivní, hlásí se a napovídají, co a jak jsme zvyklí dělat. Mám z nich velkou radost. 🙂

 

INFO:

Dnes přišly fotky z vánočního focení, cena 350,- Kč za sadu. Kdo se fotil, může v pondělí přinést peníze, prosím o přesnou částku. Děkuji.

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

 

23. října

ČJ

 • procvičování čtení písmen, slabik a slov
 • vyvození hlásky a písmene P – nová básnička
 • hledání hlásky na začátku slova, vyhledávání písmene P ve slově
 • psaní písmene P a psaní počátečních písmen ve slově podle hlásky, kterou slyšíme
 • UC – nácvik horní kličky

TV

 • pohybové hry

M

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 4 – práce s kartičkami
 • znázornění počtu pomocí kroužků
 • znázornění číslic na číselné ose
 • slovní úlohy – nakupování a porovnávání počtu

AJ

Aj 1 a Aj2 – spojeno (Tom)

 • opakování slovíček – barvy, školní pomůcky + čísla 1 – 10 – number songs
 • skupinka Aj2 prosím naučit nová slovíčka – čísla 1 – 10
 • skládání jednoduchých vět (Dvě knihy, Jeden růžový penál …)

Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

What’s in my bag? What’s in my bag? A song – YouTube

Number Songs

Number Song 1 to 10 https://www.youtube.com/watch?v=qxqMiHnWvDM

Counting 1-10 Song https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 38, 39, UC str. 20, 21, DÚ ZČ str. 22/1

M VM str. 33/1, 35/4, 36/1 a str. 31, MM str. 13/1

 

INFO:

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

 

20. října

ČJ

 • úvodní procvičování čtení písmen, slabik, slov i vět
 • orientace v obrázku, vyhledávání informací, psaní
 • práce s textem – žáci rozhodují, zda je věta pravda nebo ne

M

 • vyvození číslice 5
 • znázornění počtu v oboru 1 – 5
 • procvičování příkladů na sčítání a odčítání – děti ukazují výsledky na kartičkách s číslicemi

Vv + Pč

 • děti se dívaly na pohádku Princ a Večernice

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 37, ZČ 21, DÚ ZČ str. 20, 21 

M VM str. 34 a str. 35/1, 2, 3, DÚ VM 35/5

V pondělí bude AJ spojena, obě skupinky budou mít paní učitelku Tománkovou. Prosím o zopakování slovíček. 

 

INFO:

Dnes byly přítomným dětem vlepeny do ŽK hesla do MS Teams. Nepřítomní dostanou po návratu. Teams využíváme při distanční výuce a dostanete se tam přes stránku školy a okénko „Online výuka“. Prosím vyzkoušejte, zda se Vám podaří přihlásit. Časem, abychom vyzkoušeli, zkusím zadat tímto způsobem i menší DÚ.

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

S paní asistentkou děti moc zdravíme a přejeme nemocným rychlé uzdravení a ostatním pevné zdraví.

Příjemný víkend. 🙂

 

19. října

Tv

 • míčové hry

ČJ

 • čtení slabik, slov a vět s písmenky O, Ó
 • hledání první slabiky ve slově
 • diktát písmen na tabulky
 • práce a procvičování s kartičkami

Pr 

 • podzim v sadu a na zahradě

NFO:

Zítra tj. 20.10. Vychází MF Dnes s našimi prvňáčky.

 

17. října

ČJ

 • čtení a psaní slabik a slov s písmenky O, Ó
 • vytleskávání slabik, určování jejich počtu
 • krátké a dlouhé slabiky
 • vyhledávání první slabiky ve slově
 • čteme a píšeme slova jako zvolání
 • děti měly další týmovou hru –  vystříhaly a nalepily obrázky podle toho, na jakou první slabiku slova začínají
 • UC – nácvik psaní vratného tahu (budeme později potřebovat pro psaní malého psacího t)

M

 • téměř celou hodinu jsme na různých příkladech a interaktivních cvičeních procvičovali znázornění početních operací sčítání a odčítání pomocí kroužků a tvoření příkladů (děti mají na procvičování za DÚ)
 • procvičovali jsme odčítání na modelovém cvičení typu autobus, děti moc rády předvádí 🙂

Pr

 • dokončili jsme povídání o zvířátkách na podzim
 • povídali jsme si o tom, jak to vypadá na podzim v sadu – které práce děláme a jaké nářadí potřebujeme
 • děti vybarvovaly ovoce, které na podzim sklízíme a naopak, které u nás běžně nepěstujeme
 • probrali jsme jaké části zeleniny jíme nebo upotřebíme při vaření – děti obrázky vybarvovaly – všichni mají 1 🙂

TH

 • Dnes proběhla první třídnická hodina. Zopakovali jsme si naše pravidla chování ve škole – při hodině i o přestávce a zhodnotili jejich dodržování.
 • Děti si nakreslily každý na papírek obrázek něčeho, co je pro ně důležité nebo jim dělá radost, co mají rády. Máme vytvořený erb naší třídy, na který všechny obrázky nalepíme, aby děti měly ve třídě něco co je potěší, když se na to podívají. Ještě počkáme na nepřítomné a poté Vám výsledek vyfotím. 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 34, 35, UC str. 17, 18, ZČ str. 15, 16, DÚ ZČ str. 17, 18 (kdo stále hledá písmenka a nemůže spojit slabiku, potřebuje přečíst vícekrát!!!)

M VM str. 30/2, 3, DÚ MM str. 11/1

Pr str. 15, 16 

 

INFO:

Zítra 18.10. Fond SIDUS – prodej předmětů na nemocné děti – ještě zítra můžete dětem dát s sebou menší finanční obnos, aby si mohly zakoupit nějakou drobnost a přispět tím do sbírky (propisovací tužka 40,-, svítící klíčenka 50,-).

20.10. Vychází MF Dnes s našimi prvňáčky

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

 

16. října

ČJ

 • procvičování čtení písmen, slabik, slov i vět – děti po víkendu moc chválím
 • vyvození hlásky a písmene O
 • hledání hlásky na začátku slova, vyhledávání písmene O ve slově
 • psaní písmene O do našeho písmenkového sešitu, vyhledávání O v labyrintu při poslechu pohádky na písmenko O

TV

 • nástup, rozehřátí – hra na špendlíky, rozcvička, míčové hry – jména a na jelena

M

 • znázornění počtu pomocí kroužků a číslic
 • psaní číslice 3
 • procvičujeme sčítání a odčítání – práce s kartičkami
 • znázornění odčítání pomocí kroužků, tvoření příkladů (některým dětem dělá potíže, budeme zítra procvičovat)

AJ

Aj 1 (Tom)

 • školní pomůcky
 • čísla 1 – 10 – number songs
 • skládání jednoduchých vět (Dvě knihy, Jeden růžový penál …)

Aj2 (Smíš)

 • zopakovali jsme si barvy, školní pomůcky a základní pokyny
 • učebnice str. 5, 7 a str. 46/1 jako testík na známky (všichni krásně uměli a dostali 1)
 • slovíčka jsme procvičovali při hře – What´s in my magic box? – děti hra velmi bavila 🙂

 

Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Colour Mixing Kids vocabulary – Color – color mixing – rainbow colors – English educational video – YouTube

What’s in my bag? What’s in my bag? A song – YouTube

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 32, 33 ZČ str. 15, 16, DÚ ZČ str. 17/1

M VM str. 30/1, 4 a str. 31, DÚ VM str. 32/1, 2

AJ cvičeb. str. 5, 7 

 

INFO:

Zítra 17.10. proběhne třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35, děti již budou po obědě.

Zítra 17.10. Fond SIDUS – prodej předmětů na nemocné děti – můžete dětem dát s sebou menší finanční obnos, aby si mohly zakoupit nějakou drobnost a přispět tím do sbírky.

20.10. Vychází MF Dnes s našimi prvňáčky

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

 

13. října

Dnešní pátek 13. jsme všichni zvládli v pohodě. 🙂

ČJ

 • procvičovali jsme čtení písmen, slabik, slov i vět
 • orientace v obrázku, vyhledávání informací
 • psaní vět, práce s textem

M

 • znázornění a porovnávání počtu
 • vyvození početní operace odčítání a seznámení se symbolem mínus

Vv + Pč

 • děti vyráběly draky a všem se moc povedly 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 31, ZČ 16, DÚ ZČ – procvičovat čtení do str. 16 (je potřeba, aby děti už poznaly probraná písmenka)

M VM str. 28/3, 4, 5 a str. 29 celá, MM str. 11/2, 3, 4

Připomínám, aby děti na pondělní AJ uměly slovíčka k tématu Školní pomůcky.

INFO:

17.10. – třídnická hodina – konec vyučování ve 12:35, děti už budou po obědě

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

Děti za celý týden chválím a děkuji všem za spolupráci. S paní asistentkou přejeme krásný podzimní víkend :-).

 

12. října

ČJ

 • hodně jsme procvičovali čtení slabik a slov
 • děti dnes hezky četly, moc je chválím, mají všichni 1
 • zahráli jsme si hru Mouchy (dva týmy, tentokrát dívky a chlapci, se snaží co nejrychleji plácačkou trefit na tabuli správné písmenko nebo slabiku) – výsledek byl nerozhodný 🙂
 • v týmové práci děti vyhledávaly v podzimní básničce písmenka, která už známe a hledaly pořadí obrázků podle děje
 •  UC – nácvik psaní šikmé čáry shora dolů

Tv

 • nástup, rozehřátí, rozcvička pod vedením dětí, nácvik hodu, chytání a přihrávek ve skupinkách, míčová hra Na jelena – už se nám dařilo lépe 🙂

Pr

 • povídání o přírodninách na podzim včetně názorných ukázek
 • povídali jsme si o ptácích stěhovavých a stálých – pustili jsme si výuková videa a poslechli zpěv ptáků
 • ve třídě máme názorné krmítko

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 30, ZČ str. 14, 15, UC str. 16, 17, DÚ ZČ str. 15

Pr str. 14

INFO:

17.10. – třídnická hodina – konec vyučování ve 12:35

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

 

11. října

ČJ

 • práce s kartičkami – hledáme první slabiku ve slově
 • děti psaly diktát písmen a slabik na tabulku (od příštího týdne bychom začali psát diktáty do sešitu), děti zvládly napsat dokonce i slovo a všichni dostali 1 🙂
 • procvičovali jsme čtení slabik, slov a vět (čtou jednotlivci, skupinky i všichni společně), práce s IT

M

 • čteme slovní úlohy, znázorňujeme a tvoříme příklady
 • procvičujeme sčítání v oboru do 4 – na mazací tabulku
 • samostatná práce v MM

HV

 • opakování písní, které jsme se už učili
 • zpěv s pohybovým doprovodem k písni Vdávalo se motovidlo (děti mají všichni 1)
 • další týmová hra – děti poznávaly melodie z Večerníčků

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 29/2, 3, 4, UC str. 14 a str. 15 – 5 řádků, DÚ ZČ str. 13, UC str. 15 – dopsat stranu (většině chybí 2-3 řádky)

M VM str. 27, 28/1, 2 MM str. 10

Připomínám na zítra úkol z Pr – str. 12

INFO:

17.10. – třídnická hodina – konec vyučování ve 12:35

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

 

10. října

ČJ

 • procvičovali jsme psaní písmene S do sešitu s písmenky, děti si vybarvily labyrint pro S a poslechly si pohádku na S
 • vyhledávali jsme první slabiku ve slově
 • vytleskávání slabik a určování krátké a dlouhé slabiky
 • učili jsme se číst slabiky s písmenkem S
 • psaní slabik SA, SÁ, SE, SÉ
 • procvičování první slabiky ve slově s kartičkami

M

 • určování počtu v oboru do 4
 • znázornění a porovnávání v oboru do 4 (děti zvládly porovnávání perfektně a všichni mají 1 – moc chválím 🙂 )
 • proběhla týmová práce – děti už v týmu lépe pracují 🙂

Pr

 • povídání o podzimu – naučná videa – okénko do podzimní přírody – stromy, plody, ovoce a zelenina
 • povídání o podzimním počasí – děti si vybarvily oblečení vhodné do deštivého podzimního dne – na známky

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 28 a str. 29/1, DÚ ZČ str. 12

M VM str. 26, MM str. 9

Pr str. 13, DÚ na čt 12.10 str. 12

 

INFO:

17.10. – třídnická hodina – děti můžete vyzvedávat od 12:40

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

 

9. října

ČJ

 • opakujeme čtení písmen, slabik, slov a obrázkových vět
 • vyvození hlásky a písmene S
 • určujeme první hlásku ve slově
 • UC – příprava na psaní malého psacího s – listovka
 • psaní velkého tiskacího S

TV

 • nástup, rozehřátí – hra na Mrazíka, rozcvička, míčové hry – ve skupinkách jsme trénovali házení a chytání

M

 • vyvození čísla 4, určování počtu v oboru do 4
 • nový typ příkladů – nakupujeme u Matýska
 • orientace v obchodě, různé způsoby placení

AJ

Aj 1 (Tom)

 •  Opakování – barvy. Nová slovní zásoba – další školní potřeby. Hra Simon said … Testík na barvy. Cvičebnice str. 5.

Aj2 (Smíš)

 • Zopakovali jsme si barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black a školní pomůcky z minulé hodiny – pencil case, pen, bag, pencil, rubber, book
 • Učíme se nová slovíčka chair, notebook, crayon, ruler – viz slovníček, který děti dostaly minulý týden. DÚ – na příští pondělí umět už všechny školní pomůcky a barvy. 

Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Colour Mixing Kids vocabulary – Color – color mixing – rainbow colors – English educational video – YouTube

What’s in my bag? What’s in my bag? A song – YouTube

Dnes jsme si pustili pohádku Peppa Pig – The Rainbow

Peppa Pig – The Rainbow (2 episode / 3 season) [HD] – YouTube

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 26, 27 a UC str. 13, ZČ str. 10 – DÚ ZČ do str. 11 a str. 12/1

M VM str. 23, 24, 25

AJ cvičeb. str. 4

INFO:

V úterý 17.10. proběhne třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35, děti můžete vyzvedávat od 12:40, budou již po obědě. Třídnická hodina bude vždy každé třetí úterý v měsíci.

 

6. října

ČJ

 • zopakovali jsme si čtení slabik, slov a vět
 • UC – nácvik horního oblouku
 • orientace v obrázku a vyhledávání informací
 • čteme a píšeme věty

M

 • v MM měly děti samostatnou práci na zopakování znázornění počtu a pokračování posloupnosti – většina měla bez chyby, proto všichni dostali 1 – moc chválím 
 • seznámili jsme se s novým typem příkladů – autobus
 • děti názorně pomocí scénky příklady znázorňovaly – např. 2 děti jedou autobusem, přistoupí 1 holčička – vytvoříme otázku: Kolik dětí jede dál společně autobusem? – učíme se 1) znázornit pomocí prázdných a plných kroužků, 2) vytváříme příklad, 3) příklad vypočítáme, 4) odpovíme celou větou – děti to moc bavilo 🙂

Vv + Pč

 • děti dnes vyráběly sovičky z papíru – moc se to všem povedlo a z práce měly děti velkou radost

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 23/4, str. 25 a UC str. 12 – DÚ procvičovat čtení ze ZČ do str. 11 – nezapomeňte si značit do naší čtenářské výzvy 🙂

M VM str. 22/2, 3 a MM str. 8

INFO:

V úterý 17.10. proběhne třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35, děti můžete vyzvedávat od 12:40, budou již po obědě.

S paní asistentkou Vám přejeme krásný slunečný víkend. 

 

5. října

ČJ

 • opět jsme se věnovali hlavně čtení písmen, slabik a slov – děti ve většině případů chválím, po včerejším čtení byl vidět pokrok 🙂
 • vytleskávání slabik – určujeme počet a délku
 • psaní slabik ME, MÉ, LE, LÉ na mazací tabulky – hledáme první slabiku ve slově
 • UC – uvolnění zápěstí – psaní rovných a šikmých čar

TV

 • nástup, rozběhání, rozcvička pod vedením dvou dívek, míčové hry – hra na jelena
 • příště musíme trénovat házení, chytání a přihrávání 🙂

Pr

 • povídání o podzimu
 • děti měly další týmovou práci – myšlenková mapa na téma PODZIM – všechny týmy pracovaly pěkně, mapy se jim moc povedly a všichni si zasloužili 1

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 23/2, 3, 4, str. 24 a UC str. 11 – DÚ ZČ str. 9 – 10 – prosím procvičovat vícekrát

INFO:

Za dnešní donesený sběr všem moc děkuji. Sešlo se nám za naši třídu neskutečných 553 kg!!! Vzhledem k GDPR, zašlu více informací o nejlepších sběračích do Bakalářů.

 

4. října

ČJ

 • hodně jsme procvičovali čtení slabik a skládání slabik do slov (děti si dělají obloučky)
 • vytleskávání slabik, určování první slabiky ve slově
 • UC – psaní čar různými směry, dbáme na správný sed a úchop
 • psaní slabik ME, MÉ, LE, LÉ
 • práce s interaktivní tabulí 

M

 • určování počtu, zapsání pomocí číslic
 • porovnávání menší, větší, rovná se
 • tvoříme příklady

HV

 • opakování písně Pod naším okýnkem
 • zpěv s hudebním doprovodem k písni Kozel po skupinkách (děti mají všichni 1)
 • nová písnička Vdávalo se motovidlo s pohybovým doprovodem (píseň pošlu rodičům přes Bakaláře, aby se děti mohly naučit 🙂 )

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 22/3, 4, str. 23/1 a UC str. 10 – DÚ ZČ str. 10 

M VM str. 21/3, 4, 5 a VM str. 22/1

Záměrně mají děti jako jediný DÚ jen ČTENÍ. Jak jsem zmiňovala na TS, nechci říkat, kolikrát mají děti stránku přečíst. Každý čte jinak. Někomu, kdo si už čte knížky, stačí, aby si přečetl stránku jen 1x, jiný si ji přečte třeba 3x, ale u někoho, kdo ještě hledá, jaké písmenko je jaké, je potřeba se čtení věnovat déle a procvičovat, NESTAČÍ přečíst jen jednou. Je třeba si to opakovat a upevňovat. Moc děkuji za spolupráci, dětem to opravdu pomůže. Procvičování čtení jen ve škole bohužel nestačí. 

INFO:

5. 10. – sběr papíru   papír odkládejte u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru. Děkujeme za již donesený papír – některé počty kg jsou neskutečné 🙂 .

 

3. října

ČJ

 • rozcvičili jsme se a uvolnili ruce na psaní
 • UC – nácvik vodorovných čar (cviky k uvolnění zápěstí)
 • psaní písmene E
 • hledání první hlásky ve slově, vytleskávání slabik
 • nácvik a procvičování čtení slabik s písmenem E 

M

 • zopakovali a procvičili jsme si určování počtu a děti poté měly samostatnou práci (celou stranu v MM) na známky – většina bez chyby dostala 1 – moc chválím (ti, co dostali do Bakalářů N, měli moc chyb nebo nesplnili zadání a udělali práci po svém, proto jsem práci raději nehodnotila známkou)
 • psaní znaménka + a číslice 1 (takto v menším formátu byly jedničky krásné 🙂 )

Pr

 • týmová práce na téma Třída
 • úvodní povídání o podzimu

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 21/1, 2, 3, str. 22/1, 2, 3 a UC str. 9 – DÚ ZČ str. 9

M VM str. 20/5 , str. 21/1, 2 a MM str. 7

Moc prosím rodiče, aby dohlédli na to, aby děti každý den alespoň chvíli trénovaly čtení. Děti dnes dostaly naši malou třídní čtenářskou výzvu. Každý den budou děti nosit ZČ domů, aby mohly procvičovat čtení a každý den si mohou zaškrtnout, zda denní výzvu splnily nebo ne. Není nutné číst jen ze ZČ, může to být ze ŽA a kdo už čte knihy, bude číst svoji oblíbenou knihu. Věřím v čestnost každého a jsme domluveni, že v úterý 31. 10. na Halloween si uděláme hezký den v maskách a výzvu spolu vyhodnotíme. 🙂

INFO:

5. 10. – sběr papíru od zítřka již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

 

2. října

Po 4 dnech volna jsme si dnes udělali trochu pohodovější den. 🙂

ČJ

 • pozdravili jsme se našimi básničkami
 • zahráli jsme si hru s lístečky, kdy děti byly jednotlivá písmenka  M, L, A, Á a spolu tvořily slabiky a věty
 • procvičili jsme si čtení slabik a slov
 • UC – nacvičili jsme si pomocí vlnek volný pohyb ruky po papíře
 • děti si procvičily psaní L do písmenkového sešitu
 • při poslechu pohádky o písmenku L si děti vybarvily labyrint pro L
 • vyvození hlásky a písmene E

TV

 • nástup, rozehřátí hrou na špendlíky, rozcvička opět pod vedením další dvojice, míčové hry – hra na jelena, kdy po náhodném losu jsem prvním jelenem byla já a děti si vybíjení paní učitelky moc užily 🙂

M

 • zahráli jsme si hru s lístečky, kdy děti byly jablíčka a hrušky a podle zadání tvořily košíčky s různým počtem ovoce, porovnávali jsme jakého ovoce je méně a více
 • určování počtu a znázornění
 • vyvození početní operace sčítání a seznámení se znaménkem +
 • ze zadání ve větách znázorňujeme počet a tvoříme příklad

AJ

Aj 1 (Tom)

 •  Opakování – barvy. Nová slovní zásoba – školní potřeby. Hra Simon said …

Aj2 (Smíš)

 • Zopakovali jsme si barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black –  a děti si vybarvily „pastelkový“ diktát. Všechny děti to zvládly bez chyby a dostaly 1, moc všechny chválím 🙂 .
 • Učíme se nová slovíčkapencil case, pen, bag, pencil, rubber, book – děti dostaly domů obrázkový slovníček, aby se mohly lépe slovíčka naučit. DÚ – Prosím naučit se těchto prvních šest na příští pondělí. 

Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Colour Mixing Kids vocabulary – Color – color mixing – rainbow colors – English educational video – YouTube

What’s in my bag? What’s in my bag? A song – YouTube

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 20, 21/4 a UC str. 8

M VM str. 19/1, 2 a str. 20/1, 2, 3, 4 – DÚ VM str. 19/3, 4

INFO:

5. 10. – sběr papíru – od st 4. 10. již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

 

27. září

ČJ

 • zopakovali jsme si básničku na písmeno – děti krásně umí zpaměti, moc chválím
 • dnes jsme hodně procvičovali čtení písmen, slabik, slov a obrázkových vět v ŽA i pomocí interaktivních cvičení
 • vytleskáváme slabiky, určujeme krátké a dlouhé
 • děti dnes psaly na tabulku svůj první zkušební diktát, vzhledem k tomu, že se všem povedl a objevila se jen jediná chybička, mají všichni 1 (děti měly velkou radost i já 🙂 )
 • vzhledem k tomu, že už čteme věty a na konci věty se píše tečka, pouštíme si písničku Beruško, půjč mi jednu tečku Beruško půjč mi jednu tečku … – YouTube
 • v rámci ČJ jsme si povídali o Svatém Václavovi a zítřejším státním svátku – děti si domů nesou omalovánku, kterou ve škole malovaly (Svatováclavskou korunu)

M

 • na začátku hodiny měly děti samostatnou práci (celou stranu v MM) na známky – určování počtu, porovnávání  a opakování symbolů menší, větší, rovná se – všichni měli bez jediné chyby a dostali krásnou 1, opět moc chválím 🙂 )
 • seznamujeme se se zápisem slovních úloh – zápis počtu předmětů čísly a porovnání počtu

HV

 • opakování písně Pod naším okýnkem a dozkoušení zpěvu
 • děti se učily novou písničku Kozel a paní asistentka opět doprovázela na ukulele, děti hrály na hudební nástroje jaromír nohavica-kozel – YouTube
 • proběhla další týmová hra – děti měly poznávat písničky z večerníčků a lepily obrázky (hudební večerníčkový diktát)

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 17/3, 4 str. 18, 19 Děti na prodloužený víkend mají za DÚ procvičovat čtení ve ZČ (už umí číst str. 1 – 6). 

M MM str. 6, VM str. 18

 

Pracovní sešity na UC jsou u mě na kontrolu.

Žáci byli poučeni o bezpečnosti ve dnech volna.

Děti si v pondělí nesly domů na vyprání úbor na Tv. Prosím v pondělí opět s sebou do školy.

INFO:

Nový termín pro sběr papíru je čtvrtek 5. 10. Ve st 4. 10. již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

Můžete pro dětech posílat 350,- Kč na sadu fotografií „Prvňáček“ (prosím o přesnou částku). Děkuji.

 

S paní asistentkou přejeme všem krásný prodloužený víkend 🙂 .

 

26. září

ČJ

 • opakování básničky na písmeno L
 • čtení a psaní slabik LA, LÁ
 • vytleskávání slabik, určujeme krátké a dlouhé slabiky
 • UC – psaní číslic – píšeme číslici 3 – 4 řádky (dbáme na správný sed a úchop)

M

 • určování počtu, porovnávání  a opakování symbolů menší, větší, rovná se (všechny děti dostaly 1 za pětiminutovku 🙂 )
 • vyvození čísla 3 – počet předmětů, znázornění počtu

Pr

 • Dnes děti měly samostatnou práci – opakování na téma Ve škole. Moc se to všem povedlo, všichni měli správně a zasloužili si velkou 1.

Děti dnes byly úžasné, perfektně pracovaly a za aktivitu a práci v hodině M mají všichni 1. Moc je chválím.

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 16, 17/1, 2 UC – str. 7 – DÚ – UC (Psaní číslic) –  3 řádky

M VM str. 15/1, 2 a str. 16, 17 celé – DÚ – VM str. 15/3 – vymalovat pro uvolnění zápěstí před psaním číslice 3

INFO

Nový termín pro sběr papíru je čtvrtek 5. 10. Ve st 4. 10. již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

Můžete pro dětech posílat 350,- Kč na sadu fotografií „Prvňáček“ (prosím o přesnou částku). Děkuji.

 

25. září

ČJ

 • vyvození hlásky L
 • vyhledávání hlásky L ve slově (na začátku, uprostřed, na konci) – procvičujeme na IT
 • učíme se psát a číst písmeno L
 • UC – uvolnění zápěstí, nácvik psaní krátkých šikmých čar
 • dbáme na správný sed a úchop

TV

 • nástup, rozehřátí hrou na Mrazíka, rozcvička opět pod vedením jedné dvojice 🙂 , míčové hry – vracečka

M

 • opakujeme rovinné geometrické tvary, zapisujeme počet
 • seznámení se symbolem =
 • opakování a procvičování symbolů menší, větší

AJ

 • platí pro obě skupiny
 • opakujeme pozdravy Hello! Hi! Goodbye! Bye Bye!
 • Umíme se přestavit I am ______. I am a girl / a boy.
 • Opakujeme barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black –  je nutné barvy procvičovat a opakovat, příště budeme zkoušet na známky a přidáme další slovní zásobu. Největší problémy dělá dětem šedá, bílá a hnědá. Děkuji.
 • Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour ishttps://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 14, 15, ZČ – str. 3/1, UC – str. 7 – DÚ – ŽA –  str. 15/1 – procvičovat čtení

M VM str. 13/3, 4 a str. 14/1, 2, 3, 4 – DÚ – VM str. 13/5, 14/5 – doplnění posloupnosti

 

Dnes dorazila první sada fotografií „Prvňáček“. Od zítra můžete pro dětech posílat 350,- Kč (prosím přesnou částku). Děkuji.

Dnes od 17 h se na Vás s paní asistentkou těšíme na TS. 

 

22. září

ČJ 

 • dnes jsme měli pohádkovou hodinu :-), děti podle obrázků v ŽA vyprávěly pohádku na pokračování, postupně každý přidával část pohádky
 • děti si poslechly pohádku O Smolíčkovi a pustily se do jejich první týmové práce, která se týkala právě této pohádky
 • poté jsme si týmovou spolupráci společně vyhodnotili

M

 • seznámení s matematickými symboly větší, menší
 • čtení zápisu a použití symbolů větší, menší (dětem dělalo vcelku problém, hodně jsme procvičovali :-))
 • opakování číslic
 • práce s IT

Vv + Pč

 • Podzimní sklizeň jablíček – děti malovaly „vitrážová“ jablíčka a lepily na barevné papíry. Moc se jim výtvory povedly, sami uvidíte v pondělí na TS. Práce máme vystavené před třídou a ve třídě 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 13 ,  – DÚ – ZČ – o víkendu procvičit čtení, cokoliv ze str. 1 a 2

M VM str. 12/1, 2, 3, 4, str. 13/1, 2 – DÚ – VM str. 12/5

 

Příští týden jdou děti do školy jen Po – St, Čt je státní svátek a v Pá ředitelské volno.

 

INFO:

25.9. Třídní schůzky – od 17 h v naší třídě

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna pro naléhavé případy od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

Děti tento týden moc chválím za aktivitu v hodinách. 🙂

S paní asistentkou Vám přejeme příjemný víkend a budeme se těšit v pondělí na TS na viděnou. 

 

21. září

TV

 • rozehřátí – hra na špendlíky, rozcvička pod vedením dětí (další dvojice si dnes zasloužila 1), míčové hry – nácvik hodu horním obloukem obouruč (děti mají 1 v bakalářích, do ŽK doplním zítra)

ČJ

 • procvičujeme čtení a psaní slabik MA, MÁ (čtení slabik dětem moc pěkně šlo a mají všichni 1, moc děti chválím :-))
 • čtení obrázkových vět, procvičování na IT
 • uvolňovací cviky na PL, volný pohyb po papíru
 • zítra nás čeká vyprávění pohádek podle obrázků, tak jsme si dnes pustili hudební zpracování Karkulky od Svěráka
 • děti si dnes losovaly místo v barevných týmech a zítra nás čeká v Čj první týmová práce, děti se moc těší

Pr

 • na hodinu Prvouky jsme byli venku na hřišti a lesní skřítek pro děti připravil různé úkoly,  po jejich splnění na děti čekal i malý poklad 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 12 , opakujeme ZČ na IT str. 1, 2 – DÚ – ŽA – přečíst str. 12 a „obloučkovat“ – prosím podepsat

 

Dnes jsem skupince AJ2 (Smíš) rozdala obrázkový slovníček, aby se jim lépe učily barvy, které jsme v pondělí probrali (děti mají s sebou v aktovce). Paní učitelka Tománková bude dětem rozdávat v pondělí na hodině Aj.

 

20. září

ČJ

 • kontrola DÚ – dětem se dvojky většinou povedly, moc chválím 🙂
 • čtení písmen M, A, Á – děti krásně uměly a zasloužily si 1
 • skládání a čtení slabik MA, MÁ
 • při čtení podkládáme řádek záložkou nebo pravítkem, dbáme na čtení zleva doprava
 • čtení obrázkových vět,  vytleskávání slabik a procvičování na IT
 • procvičili jsme psaní M a děti si poslechly pohádku o písmenku M
 • žáci dnes dostali nový pracovní sešit – Zdokonalujeme čtení (ZČ), aby mohli procvičovat čtení i z jiného materiálu – každý den bude nutné procvičovat čtení

M

 • kontrola DÚ – sešly se nám různé dopravní značky, dětem se moc povedly 🙂
 • procvičujeme číslo 2 a znázornění počtu pomocí prázdných a plných koleček
 • učíme se číst zadání a věty
 • některé děti si nejsou stále ještě moc jisté, proto nesou domů pracovní list na procvičení

HV

 • rytmizace, zpěv, doprovod na hudební nástroje
 • učili jsme se novou písničku na pozdrav včetně pohybového doprovodu
 • paní asistentka opět doprovázela na ukulele 🙂
 • děti po skupinkách zpívaly písničku Pod naším okýnkem a doprovázely se na hudební nástroje – zasloužily si 1 🙂 (kdo dnes písničku ještě neuměl, zazpívá nám příště)

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA str. 11/3, 4  a str. 12 celá, ZČ na IT str. 1, DÚ – ZČ – přečíst str. 1, 2 – prosím podepsat

M  VM str. 11/1, 2, 3, 4, MM str. 5/1, 2, 3, 4  – DÚ – VM str. 11/5

Kdo dnes nepřinesl desky na číslice, si prosím zítra donese (číslice dostanou děti ve škole).

Vzhledem k příznivému počasí, půjdeme zítra na hodinu Prvouky ven na dopravní hřiště, kde si procvičíme dopravní značky, bezpečné chování na ulici a s paní asistentkou máme pro děti připravenou bojovku 🙂 Jen pro Vaši informaci, bude zaměněna hodina Pr s hodinou ČJ (3. a 4. vyuč. hodinu).

INFO:

25.9. Třídní schůzky – od 17 h Prosím rodiče podepsat poslední stranu ŽK, info o termínu TS. Vaše účast na TS je důležitá (info k učivu, Bakalářům …). Děkuji.

 

19. září

ČJ

 • vytleskávání a skákání slabik (krátké, dlouhé)
 • spojování písmen M, A, Á, čtení a psaní slabik MA,
 • UC – učíme se psát číslici 2 (3 řádky)
 • procvičujeme na IT

M

 • kontrola DÚ (dnes ještě 2 děti neměly, ale lepšíme se :-))
 • vyvození číslice a počtu 2
 • určujeme počet, odlišujeme 1 a 2, znázorňujeme počet

Pr

 • Jdeme do školy – jakým způsobem se dopravujeme do školy
 • Bezpečný pohyb na ulici (videa a cvičení na IT)

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA str. 10, 11/1, 2  UC – Psaní číslic str. 2 – číslice 2 (3 řádky) – DÚ – dopsat str. 2

M  VM str. 9, 10  – DÚ – VM str. 9/5 (nakreslit libovolnou dopravní značku)

Pr str. 8 – vybarvit značky a semafory, dětem udělat reflexní prvky + vybarvit obrázek vpravo podle toho, jak se dopravujeme do školy

 

Prosím, aby si děti donesly desky na číslice (číslice dostanou ve škole).

INFO:

20.9. Srdíčkové dny (dětem můžete dát menší finanční obnos, aby si mohly koupit nějaký dárkový předmět a přispět na charitu – většinou bývají propisovací tužky, baterky, hlavolamy nebo magnetky)

25.9. Třídní schůzky – od 17 h Prosím rodiče podepsat poslední stranu ŽK, info o termínu TS. Děkuji.

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

 

18. září

ČJ

 • kontrola DÚ (Děti moc chválím, dnes nám chyběl jen jeden domácí úkol. Prosím rodiče, aby DÚ podepisovali, děkuji.)
 • vyvození hlásky a písmena M
 • básnička pro písmeno M a hledání M v textu
 • psaní M na tabulky
 • procvičujeme čtení na interaktivních cvičeních
 • UC – uvolňování ramenního kloubu, nácvik dolního oblouku

TV

 • nástup, rozehřátí, rozcvička, týmová hra s obručí, vracečka

M

 • porovnávání více, méně
 • opakování geometrických tvarů
 • učili jsme se zapisovat počty různých předmětů

Aj

Aj2 Smíš

 • Opakujeme pozdravy Hello! Hi! Goodbye! Bye Bye!
 • Umíme se přestavit I am Alice. I am a girl. I am Tom. I am a boy. – Děti vše krásně uměly, zasloužily si jedničku.
 • Začínáme barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black
 • Většina dětí všechny barvy znala. Prosím opakovat doma pozdravy a barvy 🙂 Děkuji.
 • Procvičovali jsme na písničkách:

Rainbow colours

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA str. 8,9 – celé, UC – 6 

M  VM str. 9/1 MM str. 3, 4/1,2,3 – DÚ – MM str. 4/4

 

INFO:

19.9. Srdíčkové dny (dětem můžete dát menší finanční obnos, aby si mohly koupit nějaký dárkový předmět a přispět na charitu – většinou bývají propisovací tužky, baterky, hlavolamy nebo magnetky)

20.9. Srdíčkové dny

25.9. Třídní schůzky – od 17 h

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

Prosím rodiče, aby dětem pomáhali s přípravou pomůcek do školy, často nám chybí nějaké pracovní sešity. Děkuji.

 

15. září

ČJ

 • opakujeme básničky, co jsme se zatím naučili
 • procvičujeme psaní, čtení A, Á
 • na PL vyhledáváme různé tvary písmene a, A (tiskací, psací)
 • UC – z druhé strany – Psaní číslicpsaní číslice 1 (dbáme na správný sed, úchop,  směr a tvar číslice). Děti zvládly stranu různým tempem (někdo stihl celou stranu, někdo má 2 řádky) – zbytek strany je za DÚ.

M

 • porovnávání počtu (více, méně)
 • vyvození číslice 1
 • v rámci cvičení v Matýskovi poznáváme dopravní značky (bude se nám hodit v hodině Prvouky)

Vv + Pč

 • Děti vyráběly housenku Agátku. Výtvory se dětem opravdu moc povedly. V pololetí budeme všechny práce posílat domů, abyste se mohli podívat 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ UC – druhá strana – Psaní číslic – str. 1 – DÚ dopsat celou stranu 1

M VM str. 7/1, str. 8 celá –  DÚ – VM str. 7/2 – vybarvit geometrické tvary

 

INFO:

19.9. Srdíčkové dny

20.9. Srdíčkové dny

25.9. Třídní schůzky – od 17 h

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

 

Omlouvání absence přes Bakaláře. Děkuji. 

Peníze za fotografie budeme vybírat, až fotky dorazí. Budete včas informováni. Většinou přijdou nejdříve fotografie prvňáčků a později vánoční sady.

Děti za celý týden moc chválím. Jsou aktivní, pěkně pracují, spolupracují ve dvojicích, hlásí se. 🙂

Všem přejeme s paní asistentkou příjemný víkend.

 

14. září

Vážení rodiče,

formu zápisu na stránky začnu zkracovat, protože už asi máte představu, jak hodiny probíhají a nemusíte tudíž číst „slohová cvičení“ :-). Látku, kterou probereme v učebnicích, dále procvičujeme na interaktivní tabuli nebo formou hry, aby děti udržely déle pozornost. Při hodině střídáme různé aktivity. Stále je největší důraz kladen na správný sed a úchop.

Dnes první hodinu proběhlo fotografování prvňáčků i vánoční focení (pro zájemce), což děti trochu rozhodilo, a proto dnešní vyučování bylo více formou hry než vyplňováním v pracovních sešitech.

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA – str. 7 celá, UC – str. 4, 5

Pr str. 6 (děti mají jedničky v Bakalářích, zítra doplním do ŽK)

DNES NENÍ DÚ.

 

13. září

ČJ Naučili jsme se psát a číst písmeno Á. Na básničkách jsme si uvolnili paže, ruce i prstíky a zopakovali jsme si správný sed i úchop. Vyhledávali jsme A, Á ve slově a pomocí pohybu jsme rytmizovali krátké a dlouhé slabiky. Děti dostaly nové pracovní
sešity AMOS PLUS, kde budeme hravou formou opakovat probrané učivo z ČJ, M a Pr. Lepí se zde i samolepky, tak to děti moc baví.
M Zopakovali jsme a procvičili základní rovinné útvary a děti si rovnou napsaly svůj první diktát, a to z geometrických tvarů. Všechny to krásně uměly, a proto už mají jedničky v Bakalářích i ŽK. Moc děti chválím 🙂
HV K obrázkům děti hledaly písničky, které znají (např. k obrázku pejska – Skákal pes, Kočka leze dírou, pes oknem …) a rovnou jsme si je i zazpívali. Paní asistentka nás doprovázela na ukulele 🙂 . Zvládli jsme i trochu hudební teorie, povídali jsme si o strunných nástrojích a podívali se i na hudební ukázky. Na pracovním listě (PL) jsme hledali hudební nástroje a naučili jsme se písničku Pod naším okýnkem. Děti byly moc aktivní a hodinu si užily. Všichni mají jedničku za aktivitu v ŽK.
Prosím rodiče, zda by mohli na hodiny HV pořídit průsvitné desky (rychlovazač) s 10 euroobaly, kam by si děti mohly zakládat pracovní listy.
Chtěla bych upozornit, že ne všechny známky se zapisují do Bakalářů, děti dostávají i známky motivační do pracovních sešitů, které se do evidence ani ŽK nezapisují.
Učivo pro nepřítomné žáky:
ČJ ŽA – str.  6 celá
M VM – str. 6/1,2 MM – str. 2 celá – DÚ VM – str. 6/3 – pokračuj v řadě
Připomínám, že zítra tj. 14.9. máme první hodinu focení prvňáčků a tudíž nebudeme cvičit, nemáme hodinu TV.

12. září

ČJ Kontrola DÚ – děti moc chválím, básničku uměly moc hezky a všechny si zasloužily jedničku do ŽK. Procvičili jsme si hledání hlásky A na začátku slova při hře a v interaktivních cvičeních. Uvolnění paží a prstů, kontrola správného sedu a úchopu tužky. Naučili jsme se správně psát velké tiskací A. Žáci dostali nové sešity, kde si budeme postupně vlepovat písmenka, která se budeme učit. Přečetli jsme si pohádku o písmenku A.

M Kontrola DÚ. Učili jsme se poznávat a pojmenovávat geometrické tvary. Procvičovali jsme na řadě interaktivních cvičení, některé děti ještě zcela neovládají. Žáci mají DÚ v VM.

Pr Poznávali jsme předměty, které patří do školy a v jakých předmětech se s nimi setkáme. Děti vše správně určily a za krásnou práci v hodině dostaly jedničku do ŽK.

Dnešní učivo pro chybějící žáky:

ČJ ŽA – str. 4 celá

M VM – str. 5, DÚ – VM – str. 5/3 DÚ značíme zeleným puntíkem.

Pr str. 5 celá

Dnes jsme si rozdali smajlíky, které budou nosit děti každý den s sebou. Budeme je používat při sebehodnocení a v případě když jsou děti s prací hotové nebo naopak potřebují pomoci.

Žákům dnes byli vlepeny do ŽK přístupové údaje do systému Bakalář. Jeden přístup je pro matku a druhý pro otce (záleží na každém, zda budete používat každý svůj nebo jeden společně). Nepřítomní žáci obdrží údaje po návratu do školy. V Bakalářích naleznete elektronickou ŽK, třídní knihu, rozvrh, posílání zpráv učitelům a vzkazy od nich (KOMENS – kde budete omlouvat absenci dětí). Od letošního roku se omlouvá už jen přes Bakaláře, není třeba duplicitně vypisovat do ŽK. Prosím všechny, aby přístupy vyzkoušeli a v případě nějakého problému mne kontaktujte, nechali bychom vygenerovat nové přístupy.

Děti mají také vlepené informace k vánočnímu focení, které proběhne tento čt 14.9. společně s focením prvňáčků do MF Dnes. Prosím zaškrtněte zda s focením souhlasíte nebo ne a případně, jestli chcete společné foto se sourozencem.

!!! Sběr papíru, který měl proběhnout tento čtvrtek 14.9. se z technických důvodů ruší. O náhradním termínu budete informování. !!!

Děti moc chválím za aktivitu a připravenost na hodinu. Přeji příjemné odpoledne 🙂

 

11. září

ČJ1 Úvodní písnička na pozdrav. Poté jsme hráli hru kompot (děti se měnily podle toho, co dělaly o víkendu). Vysvětlení pojmů písmeno a hláska. ŽA – básnička k písmenu A (děti se mají naučit za domácí úkol). Vyvození písmena A, vyhledávání předmětů a obrázků začínajících na A. Rytmizace slov, čtení obrázků. Procvičovali jsme na interaktivní tabuli.

TV Rozehřátí při hře na Mrazíka. Rozcvička pod vedením jednoho ze spolužáků – moc chválím. Příště budou mít rozcvičku další zájemci, kteří se dnes přihlásili. Míčová seznamovací hra. Vysvětlili jsme si pravidla vybíjené a rovnou jsme si i zahráli.

ČJ2 Uvolňovací cviky – nácvik krouživého pohybu na velký formát papíru na zemi. Nácvik správného sedu a úchopu tužky. V sešitu UC nácvik lehkého posunu ruky po papíru. A ve významu spojky – děti kreslily obrázky a poté jsme je společně četli (např. ananas A citron, auto A autobus). Moc se to všem povedlo.

M Počítáme a zapisujeme v oboru do 5, pokračujeme v posloupnosti barev. Děti dnes dostaly nový pracovní sešit – Procvičujeme s Matýskem (malou matematiku – MM). Zde budeme procvičovat, co jsme se naučili v VM.

Pro nepřítomné žáky je na webu k dispozici zdarma online Matýskova matematika i s videi.

Matýskova matematika, 1. díl (aktualizované vydání) – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

AJ

Platí pro obě skupiny – Seznámení s učivem. Učili jsme se pozdravy Hello! Hi! Goodbye! Bye Bye! Umíme se přestavit I am Alice. I am a girl. I am Tom. I am a boy. Všichni byli moc šikovní a hodně jsme se zasmáli.

Dnes žáci dostali první domácí úkoly. Prosím rodiče, aby DÚ vždy podepsali. Děkuji. DÚ značíme zeleným puntíkem.

Dnešní učivo pro chybějící žáky:

ČJ ŽA – str. 4 celá, str. 5/1, DÚ – básnička str.4/1, UC – str. 2

M VM – str. 4, MM – str. 1/1,2, DÚ – MM – str. 1/3

Děti opět moc chválím. Už se sehráváme 🙂 Děti jsou aktivní a dnešní přesun na TV byl ukázkový, starší ročníky by mohly závidět 🙂

 

8. září

ČJ V ŽA jsme si zopakovali úvodní báseň, učili jsme se číst věci po řádku a ve sloupci. Povídali jsme si o věcech co patří do školy a zkusili jsme hru „Co si dám do aktovky“ na procvičení paměti. V druhé části hodiny jsme si rozcvičili paže a prstíky a zaměřili se na správný sed a úchop tužky (posílám pro info v ŽK). V pracovním sešitě UC jsme si dokreslili Agátku pomocí krouživého pohybu při opakování úvodní básně.

M Dnes děti dostaly nový pracovní sešit na matematiku „Velkou“ Matýskovu matematiku (VM). Cvičili jsme orientaci v prostoru a počítali předměty v oboru do 3. Počítali jsme věci v řádcích a sloupcích. A na řadě kamarádů jsme procvičili první, poslední, prostřední, před, za.

Vv Děti si vymalovaly brýle jako ohlédnutí za prázdninami.

Vyráběli jsme záložky, které budeme používat při podkládání řádky při čtení. Děti mají záložky už i zalaminované a nesou si je ukázat domů. Prosím, aby je nosily každý den do školy, budeme je potřebovat.

Děti byly opravdu moc šikovné, záložky i brýle se jim moc povedly. Ze záložek měly velkou radost. Za práci v obou hodinách si zasloužily krásné jedničky a za práci a chování v celém týdnu ještě samolepku do ŽK. Velmi je chválím!

Dnešní učivo pro chybějící žáky:

ČJ ŽA – str. 3, UC – str. 1

M VM – str. 1-3

V pondělí máme dle rozvrhu 5 vyuč. hodin a končíme ve 12:35, prosím opět zprávu o odchodech dětí. Děkuji.

INFO

Ve čt 14.9. se budeme fotit – focení prvňáčků do MF Dnes, ze kterého budete mít sadu fotografií za cenu 350 Kč. Ten samý den bude probíhat i vánoční focení celého stupně. Sada vánočních fotografií bude také za 350 Kč. Je možnost fotit děti zvlášť nebo případně se sourozenci. V pondělí dostanete do ŽK lísteček, kde prosím vyznačit, zda máte o vánoční focení zájem nebo ne a zda chcete foto se sourozencem (případně z jaké třídy sourozenec je). Děkuji.

 

Ten samý den tj. 14.9. bude probíhat sběr starého papíru. Prosíme, zda podpoříte naši třídu ve sběru. Děti ve třídě pečlivě třídí. 🙂 Probíhá soutěž mezi třídami a o nejlepšího sběrače třídy. Papír můžete odkládat již den předem k staré budově školy. Děkujeme 🙂

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a přeji krásný slunečný víkend.

Veronika Smíšovská

 

7. září

Dnes jsme se již učili podle rozvrhu, zatím jen 3 hodiny.

TV První hodinu byl tělocvik. Děti byly moc šikovné a přesun do tělocvičny a zpět zvládly perfektně. V tělocvičně jsme si zopakovali zásady bezpečného chování, naučili se nástup, rozběhali se, měli jsme rozcvičku na protažení a hráli jsme seznamovací hru s míčem.

ČJ V hodině ČJ jsme se seznámili s novou kamarádkou Agátkou, která nás bude provázet učebnicemi ČJ. V učebnici Živé abecedy (ŽA) jsme si vysvětlili piktogramy, které máme vždy v zadání cvičení. Děti dnes dostaly i nový sešit – Uvolňovací cviky (UC), který nesou domů na obalení – zítra prosím přinést do školy, máme ČJ.

Pr Děti dostaly nový sešit na Prvouku – Já a můj svět, který nesou domů na obalení. Seznámili jsme se s další kamarádkou, holčičkou Ájou, která nás bude provázet prvoukou. Povídali jsme si o prvním dni ve škole a pomůckách, které patří do aktovky a do školy. Děti namalovaly krásné kytičky pro maminky, se kterými se Vám jistě pochlubí. Za výbornou práci v hodině dostaly děti razítka.

Dnešní učivo pro nemocné žáky:

ČJ ŽA – str. 1, 2

Pr (Já a můj svět) – str. 4

Děti moc chválím za pozornost a aktivitu při hodině. 

Děti si zítra přinesou:

ČJ – ŽA a UC

Vvčtvrtky A4 a A3, kufřík na Vv, kdo tak ještě neučil. Včera jsem bohužel neupřesnila, že kufřík prosím vybavený věcmi na Vv , dle seznamu, který jste dostali. Barevné papíry a černý fix, jste první den nedostali, děti již mají uložený ve škole. 

Kdo ještě nedonesl: kapsář, krabice kapesníků. ŽK máme vybrané ve škole.

Zítra už máme vyučování podle rozvrhu 4 vyuč. hodiny – ČJ, M, Vv a Pč – konec vyučování v 11:40. Opět prosím o info o odchodech dětí. Děkuji.

Dětem dnes byly rozdány kartičky na automat Happy snack v přízemí školy. Podrobnosti najdete na přiloženém letáčku. 

INFO s předstihem:

14.9. – fotografování prvňáčků do MF Dnes + vánoční fotografování (více info v pondělí v ŽK)

14.9. – sběr starého papíru u staré budovy školy

25.9. od 17 h – třídní schůzky

29.9. – ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

Přístupová hesla do systémů Bakaláři dostanou prvňáčci v průběhu září.

 

6. září

Ráno jsme se naučili novou básničku na pozdrav a zopakovali básničku z prvního dne. Děti jsou moc šikovné a všechny ji uměly. V rámci prohlídky školy jsme navštívili i ředitelnu, kde děti dokonce recitovaly básničku ve školním rozhlase. Pár odvážlivců zkusilo i samostatně.

Děti se seznámily s pravidly třídy, s kouzelnými slůvky a bezpečným chováním ve škole. Uklidili jsme si další pomůcky.

Prosím o vyplnění strany č. 1 v ŽK, kdo tak ještě neučil. Ostatní ŽK mám vybrané u sebe.

Zítra máme výuku již podle rozvrhu, ale pouze 3 vyučovací hodiny – TV, M, Pr – konec výuky v 10:45. Prosím opět o zapsání do družinového sešitu, zda Vaše dítě odchází hned po výuce. Děkuji.

Zítra si děti přinesou: tělocvik (kdo tak již dnes neučinil – zítra cvičíme), učebnici Živé abecedy (ŽA) – budeme zítra už potřebovat a dále poprosím kapsář a kufřík na Vv, samozřejmě penál a svačinku. 

Děti si nesou domů katalogy s nabídkou knih. V případě zájmu o objednávku prosím pošlete vyplněný objednávkový lísteček s přesnou částkou do 12. 9..

Včera došlo k výpadku webových stránek školy, informace jsem Vám zaslala alespoň na email. Komu včerejší email nedorazil, prosím dejte mi vědět sms nebo na email veronika.smisovska@zschvaly.cz. Děkuji.

Děti moc chválím, byly moc šikovné a přesuny po škole zvládly v naprostém klidu :-).

 

5. září

Dnes proběhlo první rychlé přesazení vzhledem k rozdílné výšce dětí. Budeme dále dolaďovat. Uklidili jsme první pomůcky, které děti donesly a proběhlo dlouhé představení a seznámení dětí :-). Naťukli jsme základní pravidla ve třídě, která zítra dokončíme a podíváme se po škole i do ředitelny.
Děti si vymalovaly každý svou sovičku na náš strom „Náladovník“. Kdo nestihl, nese domů na dokončení. Prosím zítra donést zpět.
Zítra tj. st 6.9. prosím, aby si děti přinesly sáček s tělocvikem (podepsaný), žákovskou knížkou, kterou dnes děti dostaly (prosím vyplnit stranu č. 1 a obalit průhledným obalem), krabici kapesníků a obalenou učebnici Živé abecedy.
Děti moc chválím za dnešní den, byly moc hodné.

4. září 2023

Vážení rodiče,

velmi Vám děkujeme za dnešní příjemné společné přivítání v naší třídě.

Zítra tj. út 5.9. je výuka pouze 2 vyučovací hodiny, končíme v 9:40. Pokud Vaše dítě odchází domů hned po vyučování, zapište prosím do družinového sešitu, případně napište lísteček, kdo do družiny nechodí. Jinak děti po vyučování odchází do družiny a s družinou později na oběd.

Připomínám s sebou: aktovku, penál, přezůvky, pití, malou svačinku a stírací tabulku v deskách A4 s drukem. Vše prosím podepsané.

Ráno od 7:40 budeme na děti čekat ve vrátnici, půjdeme do šatny a společně do třídy. 

__________________________________________________________________

Vážení rodiče,

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a blíží se začátek školního roku. Zde je několik informací k prvnímu školnímu týdnu.

Sejdeme se v pondělí 4.9. v 7:55 v budově ZŠ Chvaly 1. patro ve třídě 1.A (po oranžových stopách). Slavnostní zahájení bude ukončeno v 8:45. Děti si přinesou pouze aktovku. První den se nepřezouváme, pro prvňáčky není zajištěn oběd ani družina. Všechny obědy jsou tento den automaticky odhlášeny.

Ve třídě na každé lavici budou mít děti připravené dárečky, živou abecedu a pomůcky. Bohužel slibované silné pastelky od HMP nedorazily, prosím tedy o jejich dodatečné pořízení.

Aby start pro děti nebyl tak náročný, bude probíhat pozvolná adaptace a organizace dalších dní bude následovná:

út 5.9. a st 6.9.2 vyučovací hodiny, konec vyučování 9:40

čt 7.9.3 vyučovací hodiny, konec vyučování 10:45

pá 8.9.4 vyučovaní hodiny, konec vyučování 11:40

Podrobnosti k jednotlivým dnům (co si děti mají přinést apod.) najdete vždy na stránce třídy. Sledujte prosím tuto stránku každý den.

V úterý si děti přinesou aktovku, penál, přezuvky (vše podepsané), malou svačinku a pití.

Od tohoto dne již rodiče z bezpečnostních důvodů nemohou vstupovat do budovy školy. Ráno budu na děti čekat na vrátnici od 7:40. Bude následovat šatna a společný odchod do třídy. Kdo odchází domů po vyučování, bude odveden do šatny a předán rodičům. Kdo je přihlášen do družiny, bude předán paní vychovatelce.

Přeji příjemný zbytek prázdnin a v pondělí se budu těšit na viděnou.

S pozdravem třídní učitelka Veronika Smíšovská.