I. A

Vítám Vás na stránce třídy 1.A.

Zde budete dostávat informace o probraném učivu, domácích úkolech a dění ve třídě.

Příští týden se na Vás těší:

Ing. Veronika Smíšovská – třídní učitelka   

Helena Hamplová – asistent pedagoga 

Zuzana Bartošová – vychovatelka školní družiny – tel. 778 713 912

__________________________________________________________________

3. října

ČJ

 • rozcvičili jsme se a uvolnili ruce na psaní
 • UC – nácvik vodorovných čar (cviky k uvolnění zápěstí)
 • psaní písmene E
 • hledání první hlásky ve slově, vytleskávání slabik
 • nácvik a procvičování čtení slabik s písmenem E 

M

 • zopakovali a procvičili jsme si určování počtu a děti poté měly samostatnou práci (celou stranu v MM) na známky – většina bez chyby dostala 1 – moc chválím (ti, co dostali do Bakalářů N, měli moc chyb nebo nesplnili zadání a udělali práci po svém, proto jsem práci raději nehodnotila známkou)
 • psaní znaménka + a číslice 1 (takto v menším formátu byly jedničky krásné 🙂 )

Pr

 • týmová práce na téma Třída
 • úvodní povídání o podzimu

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 21/1, 2, 3, str. 22/1, 2, 3 a UC str. 9 – DÚ ZČ str. 9

M VM str. 20/5 , str. 21/1, 2 a MM str. 7

Moc prosím rodiče, aby dohlédli na to, aby děti každý den alespoň chvíli trénovaly čtení. Děti dnes dostaly naši malou třídní čtenářskou výzvu. Každý den budou děti nosit ZČ domů, aby mohly procvičovat čtení a každý den si mohou zaškrtnout, zda denní výzvu splnily nebo ne. Není nutné číst jen ze ZČ, může to být ze ŽA a kdo už čte knihy, bude číst svoji oblíbenou knihu. Věřím v čestnost každého a jsme domluveni, že v úterý 31. 10. na Halloween si uděláme hezký den v maskách a výzvu spolu vyhodnotíme. 🙂

INFO:

5. 10. – sběr papíru od zítřka již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

 

2. října

Po 4 dnech volna jsme si dnes udělali trochu pohodovější den. 🙂

ČJ

 • pozdravili jsme se našimi básničkami
 • zahráli jsme si hru s lístečky, kdy děti byly jednotlivá písmenka  M, L, A, Á a spolu tvořily slabiky a věty
 • procvičili jsme si čtení slabik a slov
 • UC – nacvičili jsme si pomocí vlnek volný pohyb ruky po papíře
 • děti si procvičily psaní L do písmenkového sešitu
 • při poslechu pohádky o písmenku L si děti vybarvily labyrint pro L
 • vyvození hlásky a písmene E

TV

 • nástup, rozehřátí hrou na špendlíky, rozcvička opět pod vedením další dvojice, míčové hry – hra na jelena, kdy po náhodném losu jsem prvním jelenem byla já a děti si vybíjení paní učitelky moc užily 🙂

M

 • zahráli jsme si hru s lístečky, kdy děti byly jablíčka a hrušky a podle zadání tvořily košíčky s různým počtem ovoce, porovnávali jsme jakého ovoce je méně a více
 • určování počtu a znázornění
 • vyvození početní operace sčítání a seznámení se znaménkem +
 • ze zadání ve větách znázorňujeme počet a tvoříme příklad

AJ

Aj 1 (Tom)

 •  Opakování – barvy. Nová slovní zásoba – školní potřeby. Hra Simon said …

Aj2 (Smíš)

 • Zopakovali jsme si barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black –  a děti si vybarvily „pastelkový“ diktát. Všechny děti to zvládly bez chyby a dostaly 1, moc všechny chválím 🙂 .
 • Učíme se nová slovíčkapencil case, pen, bag, pencil, rubber, book – děti dostaly domů obrázkový slovníček, aby se mohly lépe slovíčka naučit. DÚ – Prosím naučit se těchto prvních šest na příští pondělí. 

Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Colour Mixing Kids vocabulary – Color – color mixing – rainbow colors – English educational video – YouTube

What’s in my bag? What’s in my bag? A song – YouTube

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 20, 21/4 a UC str. 8

M VM str. 19/1, 2 a str. 20/1, 2, 3, 4 – DÚ VM str. 19/3, 4

 

INFO:

5. 10. – sběr papíru – od st 4. 10. již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

 

27. září

ČJ

 • zopakovali jsme si básničku na písmeno – děti krásně umí zpaměti, moc chválím
 • dnes jsme hodně procvičovali čtení písmen, slabik, slov a obrázkových vět v ŽA i pomocí interaktivních cvičení
 • vytleskáváme slabiky, určujeme krátké a dlouhé
 • děti dnes psaly na tabulku svůj první zkušební diktát, vzhledem k tomu, že se všem povedl a objevila se jen jediná chybička, mají všichni 1 (děti měly velkou radost i já 🙂 )
 • vzhledem k tomu, že už čteme věty a na konci věty se píše tečka, pouštíme si písničku Beruško, půjč mi jednu tečku Beruško půjč mi jednu tečku … – YouTube
 • v rámci ČJ jsme si povídali o Svatém Václavovi a zítřejším státním svátku – děti si domů nesou omalovánku, kterou ve škole malovaly (Svatováclavskou korunu)

M

 • na začátku hodiny měly děti samostatnou práci (celou stranu v MM) na známky – určování počtu, porovnávání  a opakování symbolů menší, větší, rovná se – všichni měli bez jediné chyby a dostali krásnou 1, opět moc chválím 🙂 )
 • seznamujeme se se zápisem slovních úloh – zápis počtu předmětů čísly a porovnání počtu

HV

 • opakování písně Pod naším okýnkem a dozkoušení zpěvu
 • děti se učily novou písničku Kozel a paní asistentka opět doprovázela na ukulele, děti hrály na hudební nástroje jaromír nohavica-kozel – YouTube
 • proběhla další týmová hra – děti měly poznávat písničky z večerníčků a lepily obrázky (hudební večerníčkový diktát)

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 17/3, 4 str. 18, 19 Děti na prodloužený víkend mají za DÚ procvičovat čtení ve ZČ (už umí číst str. 1 – 6). 

M MM str. 6, VM str. 18

 

Pracovní sešity na UC jsou u mě na kontrolu.

Žáci byli poučeni o bezpečnosti ve dnech volna.

Děti si v pondělí nesly domů na vyprání úbor na Tv. Prosím v pondělí opět s sebou do školy.

 

INFO:

Nový termín pro sběr papíru je čtvrtek 5. 10. Ve st 4. 10. již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

Můžete pro dětech posílat 350,- Kč na sadu fotografií „Prvňáček“ (prosím o přesnou částku). Děkuji.

 

S paní asistentkou přejeme všem krásný prodloužený víkend 🙂 .

 

26. září

ČJ

 • opakování básničky na písmeno L
 • čtení a psaní slabik LA, LÁ
 • vytleskávání slabik, určujeme krátké a dlouhé slabiky
 • UC – psaní číslic – píšeme číslici 3 – 4 řádky (dbáme na správný sed a úchop)

M

 • určování počtu, porovnávání  a opakování symbolů menší, větší, rovná se (všechny děti dostaly 1 za pětiminutovku 🙂 )
 • vyvození čísla 3 – počet předmětů, znázornění počtu

Pr

 • Dnes děti měly samostatnou práci – opakování na téma Ve škole. Moc se to všem povedlo, všichni měli správně a zasloužili si velkou 1.

Děti dnes byly úžasné, perfektně pracovaly a za aktivitu a práci v hodině M mají všichni 1. Moc je chválím.

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 16, 17/1, 2 UC – str. 7 – DÚ – UC (Psaní číslic) –  3 řádky

M VM str. 15/1, 2 a str. 16, 17 celé – DÚ – VM str. 15/3 – vymalovat pro uvolnění zápěstí před psaním číslice 3

INFO

Nový termín pro sběr papíru je čtvrtek 5. 10. Ve st 4. 10. již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

Můžete pro dětech posílat 350,- Kč na sadu fotografií „Prvňáček“ (prosím o přesnou částku). Děkuji.

 

25. září

ČJ

 • vyvození hlásky L
 • vyhledávání hlásky L ve slově (na začátku, uprostřed, na konci) – procvičujeme na IT
 • učíme se psát a číst písmeno L
 • UC – uvolnění zápěstí, nácvik psaní krátkých šikmých čar
 • dbáme na správný sed a úchop

TV

 • nástup, rozehřátí hrou na Mrazíka, rozcvička opět pod vedením jedné dvojice 🙂 , míčové hry – vracečka

M

 • opakujeme rovinné geometrické tvary, zapisujeme počet
 • seznámení se symbolem =
 • opakování a procvičování symbolů menší, větší

AJ

 • platí pro obě skupiny
 • opakujeme pozdravy Hello! Hi! Goodbye! Bye Bye!
 • Umíme se přestavit I am ______. I am a girl / a boy.
 • Opakujeme barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black –  je nutné barvy procvičovat a opakovat, příště budeme zkoušet na známky a přidáme další slovní zásobu. Největší problémy dělá dětem šedá, bílá a hnědá. Děkuji.
 • Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour ishttps://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 14, 15, ZČ – str. 3/1, UC – str. 7 – DÚ – ŽA –  str. 15/1 – procvičovat čtení

M VM str. 13/3, 4 a str. 14/1, 2, 3, 4 – DÚ – VM str. 13/5, 14/5 – doplnění posloupnosti

 

Dnes dorazila první sada fotografií „Prvňáček“. Od zítra můžete pro dětech posílat 350,- Kč (prosím přesnou částku). Děkuji.

Dnes od 17 h se na Vás s paní asistentkou těšíme na TS. 

 

22. září

ČJ 

 • dnes jsme měli pohádkovou hodinu :-), děti podle obrázků v ŽA vyprávěly pohádku na pokračování, postupně každý přidával část pohádky
 • děti si poslechly pohádku O Smolíčkovi a pustily se do jejich první týmové práce, která se týkala právě této pohádky
 • poté jsme si týmovou spolupráci společně vyhodnotili

M

 • seznámení s matematickými symboly větší, menší
 • čtení zápisu a použití symbolů větší, menší (dětem dělalo vcelku problém, hodně jsme procvičovali :-))
 • opakování číslic
 • práce s IT

Vv + Pč

 • Podzimní sklizeň jablíček – děti malovaly „vitrážová“ jablíčka a lepily na barevné papíry. Moc se jim výtvory povedly, sami uvidíte v pondělí na TS. Práce máme vystavené před třídou a ve třídě 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 13 ,  – DÚ – ZČ – o víkendu procvičit čtení, cokoliv ze str. 1 a 2

M VM str. 12/1, 2, 3, 4, str. 13/1, 2 – DÚ – VM str. 12/5

 

Příští týden jdou děti do školy jen Po – St, Čt je státní svátek a v Pá ředitelské volno.

 

INFO:

25.9. Třídní schůzky – od 17 h v naší třídě

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna pro naléhavé případy od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

Děti tento týden moc chválím za aktivitu v hodinách. 🙂

S paní asistentkou Vám přejeme příjemný víkend a budeme se těšit v pondělí na TS na viděnou. 

 

21. září

TV

 • rozehřátí – hra na špendlíky, rozcvička pod vedením dětí (další dvojice si dnes zasloužila 1), míčové hry – nácvik hodu horním obloukem obouruč (děti mají 1 v bakalářích, do ŽK doplním zítra)

ČJ

 • procvičujeme čtení a psaní slabik MA, MÁ (čtení slabik dětem moc pěkně šlo a mají všichni 1, moc děti chválím :-))
 • čtení obrázkových vět, procvičování na IT
 • uvolňovací cviky na PL, volný pohyb po papíru
 • zítra nás čeká vyprávění pohádek podle obrázků, tak jsme si dnes pustili hudební zpracování Karkulky od Svěráka
 • děti si dnes losovaly místo v barevných týmech a zítra nás čeká v Čj první týmová práce, děti se moc těší

Pr

 • na hodinu Prvouky jsme byli venku na hřišti a lesní skřítek pro děti připravil různé úkoly,  po jejich splnění na děti čekal i malý poklad 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 12 , opakujeme ZČ na IT str. 1, 2 – DÚ – ŽA – přečíst str. 12 a „obloučkovat“ – prosím podepsat

 

Dnes jsem skupince AJ2 (Smíš) rozdala obrázkový slovníček, aby se jim lépe učily barvy, které jsme v pondělí probrali (děti mají s sebou v aktovce). Paní učitelka Tománková bude dětem rozdávat v pondělí na hodině Aj.

 

20. září

ČJ

 • kontrola DÚ – dětem se dvojky většinou povedly, moc chválím 🙂
 • čtení písmen M, A, Á – děti krásně uměly a zasloužily si 1
 • skládání a čtení slabik MA, MÁ
 • při čtení podkládáme řádek záložkou nebo pravítkem, dbáme na čtení zleva doprava
 • čtení obrázkových vět,  vytleskávání slabik a procvičování na IT
 • procvičili jsme psaní M a děti si poslechly pohádku o písmenku M
 • žáci dnes dostali nový pracovní sešit – Zdokonalujeme čtení (ZČ), aby mohli procvičovat čtení i z jiného materiálu – každý den bude nutné procvičovat čtení

M

 • kontrola DÚ – sešly se nám různé dopravní značky, dětem se moc povedly 🙂
 • procvičujeme číslo 2 a znázornění počtu pomocí prázdných a plných koleček
 • učíme se číst zadání a věty
 • některé děti si nejsou stále ještě moc jisté, proto nesou domů pracovní list na procvičení

HV

 • rytmizace, zpěv, doprovod na hudební nástroje
 • učili jsme se novou písničku na pozdrav včetně pohybového doprovodu
 • paní asistentka opět doprovázela na ukulele 🙂
 • děti po skupinkách zpívaly písničku Pod naším okýnkem a doprovázely se na hudební nástroje – zasloužily si 1 🙂 (kdo dnes písničku ještě neuměl, zazpívá nám příště)

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA str. 11/3, 4  a str. 12 celá, ZČ na IT str. 1, DÚ – ZČ – přečíst str. 1, 2 – prosím podepsat

M  VM str. 11/1, 2, 3, 4, MM str. 5/1, 2, 3, 4  – DÚ – VM str. 11/5

Kdo dnes nepřinesl desky na číslice, si prosím zítra donese (číslice dostanou děti ve škole).

Vzhledem k příznivému počasí, půjdeme zítra na hodinu Prvouky ven na dopravní hřiště, kde si procvičíme dopravní značky, bezpečné chování na ulici a s paní asistentkou máme pro děti připravenou bojovku 🙂 Jen pro Vaši informaci, bude zaměněna hodina Pr s hodinou ČJ (3. a 4. vyuč. hodinu).

INFO:

25.9. Třídní schůzky – od 17 h Prosím rodiče podepsat poslední stranu ŽK, info o termínu TS. Vaše účast na TS je důležitá (info k učivu, Bakalářům …). Děkuji.

 

19. září

ČJ

 • vytleskávání a skákání slabik (krátké, dlouhé)
 • spojování písmen M, A, Á, čtení a psaní slabik MA,
 • UC – učíme se psát číslici 2 (3 řádky)
 • procvičujeme na IT

M

 • kontrola DÚ (dnes ještě 2 děti neměly, ale lepšíme se :-))
 • vyvození číslice a počtu 2
 • určujeme počet, odlišujeme 1 a 2, znázorňujeme počet

Pr

 • Jdeme do školy – jakým způsobem se dopravujeme do školy
 • Bezpečný pohyb na ulici (videa a cvičení na IT)

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA str. 10, 11/1, 2  UC – Psaní číslic str. 2 – číslice 2 (3 řádky) – DÚ – dopsat str. 2

M  VM str. 9, 10  – DÚ – VM str. 9/5 (nakreslit libovolnou dopravní značku)

Pr str. 8 – vybarvit značky a semafory, dětem udělat reflexní prvky + vybarvit obrázek vpravo podle toho, jak se dopravujeme do školy

 

Prosím, aby si děti donesly desky na číslice (číslice dostanou ve škole).

INFO:

20.9. Srdíčkové dny (dětem můžete dát menší finanční obnos, aby si mohly koupit nějaký dárkový předmět a přispět na charitu – většinou bývají propisovací tužky, baterky, hlavolamy nebo magnetky)

25.9. Třídní schůzky – od 17 h Prosím rodiče podepsat poslední stranu ŽK, info o termínu TS. Děkuji.

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

 

18. září

ČJ

 • kontrola DÚ (Děti moc chválím, dnes nám chyběl jen jeden domácí úkol. Prosím rodiče, aby DÚ podepisovali, děkuji.)
 • vyvození hlásky a písmena M
 • básnička pro písmeno M a hledání M v textu
 • psaní M na tabulky
 • procvičujeme čtení na interaktivních cvičeních
 • UC – uvolňování ramenního kloubu, nácvik dolního oblouku

TV

 • nástup, rozehřátí, rozcvička, týmová hra s obručí, vracečka

M

 • porovnávání více, méně
 • opakování geometrických tvarů
 • učili jsme se zapisovat počty různých předmětů

Aj

Aj2 Smíš

 • Opakujeme pozdravy Hello! Hi! Goodbye! Bye Bye!
 • Umíme se přestavit I am Alice. I am a girl. I am Tom. I am a boy. – Děti vše krásně uměly, zasloužily si jedničku.
 • Začínáme barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black
 • Většina dětí všechny barvy znala. Prosím opakovat doma pozdravy a barvy 🙂 Děkuji.
 • Procvičovali jsme na písničkách:

Rainbow colours

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA str. 8,9 – celé, UC – 6 

M  VM str. 9/1 MM str. 3, 4/1,2,3 – DÚ – MM str. 4/4

 

INFO:

19.9. Srdíčkové dny (dětem můžete dát menší finanční obnos, aby si mohly koupit nějaký dárkový předmět a přispět na charitu – většinou bývají propisovací tužky, baterky, hlavolamy nebo magnetky)

20.9. Srdíčkové dny

25.9. Třídní schůzky – od 17 h

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

Prosím rodiče, aby dětem pomáhali s přípravou pomůcek do školy, často nám chybí nějaké pracovní sešity. Děkuji.

 

15. září

ČJ

 • opakujeme básničky, co jsme se zatím naučili
 • procvičujeme psaní, čtení A, Á
 • na PL vyhledáváme různé tvary písmene a, A (tiskací, psací)
 • UC – z druhé strany – Psaní číslicpsaní číslice 1 (dbáme na správný sed, úchop,  směr a tvar číslice). Děti zvládly stranu různým tempem (někdo stihl celou stranu, někdo má 2 řádky) – zbytek strany je za DÚ.

M

 • porovnávání počtu (více, méně)
 • vyvození číslice 1
 • v rámci cvičení v Matýskovi poznáváme dopravní značky (bude se nám hodit v hodině Prvouky)

Vv + Pč

 • Děti vyráběly housenku Agátku. Výtvory se dětem opravdu moc povedly. V pololetí budeme všechny práce posílat domů, abyste se mohli podívat 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ UC – druhá strana – Psaní číslic – str. 1 – DÚ dopsat celou stranu 1

M VM str. 7/1, str. 8 celá –  DÚ – VM str. 7/2 – vybarvit geometrické tvary

 

INFO:

19.9. Srdíčkové dny

20.9. Srdíčkové dny

25.9. Třídní schůzky – od 17 h

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

 

Omlouvání absence přes Bakaláře. Děkuji. 

Peníze za fotografie budeme vybírat, až fotky dorazí. Budete včas informováni. Většinou přijdou nejdříve fotografie prvňáčků a později vánoční sady.

Děti za celý týden moc chválím. Jsou aktivní, pěkně pracují, spolupracují ve dvojicích, hlásí se. 🙂

Všem přejeme s paní asistentkou příjemný víkend.

 

14. září

Vážení rodiče,

formu zápisu na stránky začnu zkracovat, protože už asi máte představu, jak hodiny probíhají a nemusíte tudíž číst „slohová cvičení“ :-). Látku, kterou probereme v učebnicích, dále procvičujeme na interaktivní tabuli nebo formou hry, aby děti udržely déle pozornost. Při hodině střídáme různé aktivity. Stále je největší důraz kladen na správný sed a úchop.

Dnes první hodinu proběhlo fotografování prvňáčků i vánoční focení (pro zájemce), což děti trochu rozhodilo, a proto dnešní vyučování bylo více formou hry než vyplňováním v pracovních sešitech.

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA – str. 7 celá, UC – str. 4, 5

Pr str. 6 (děti mají jedničky v Bakalářích, zítra doplním do ŽK)

DNES NENÍ DÚ.

 

13. září

ČJ Naučili jsme se psát a číst písmeno Á. Na básničkách jsme si uvolnili paže, ruce i prstíky a zopakovali jsme si správný sed i úchop. Vyhledávali jsme A, Á ve slově a pomocí pohybu jsme rytmizovali krátké a dlouhé slabiky. Děti dostaly nové pracovní
sešity AMOS PLUS, kde budeme hravou formou opakovat probrané učivo z ČJ, M a Pr. Lepí se zde i samolepky, tak to děti moc baví.
M Zopakovali jsme a procvičili základní rovinné útvary a děti si rovnou napsaly svůj první diktát, a to z geometrických tvarů. Všechny to krásně uměly, a proto už mají jedničky v Bakalářích i ŽK. Moc děti chválím 🙂
HV K obrázkům děti hledaly písničky, které znají (např. k obrázku pejska – Skákal pes, Kočka leze dírou, pes oknem …) a rovnou jsme si je i zazpívali. Paní asistentka nás doprovázela na ukulele 🙂 . Zvládli jsme i trochu hudební teorie, povídali jsme si o strunných nástrojích a podívali se i na hudební ukázky. Na pracovním listě (PL) jsme hledali hudební nástroje a naučili jsme se písničku Pod naším okýnkem. Děti byly moc aktivní a hodinu si užily. Všichni mají jedničku za aktivitu v ŽK.
Prosím rodiče, zda by mohli na hodiny HV pořídit průsvitné desky (rychlovazač) s 10 euroobaly, kam by si děti mohly zakládat pracovní listy.
Chtěla bych upozornit, že ne všechny známky se zapisují do Bakalářů, děti dostávají i známky motivační do pracovních sešitů, které se do evidence ani ŽK nezapisují.
Učivo pro nepřítomné žáky:
ČJ ŽA – str.  6 celá
M VM – str. 6/1,2 MM – str. 2 celá – DÚ VM – str. 6/3 – pokračuj v řadě
Připomínám, že zítra tj. 14.9. máme první hodinu focení prvňáčků a tudíž nebudeme cvičit, nemáme hodinu TV.

12. září

ČJ Kontrola DÚ – děti moc chválím, básničku uměly moc hezky a všechny si zasloužily jedničku do ŽK. Procvičili jsme si hledání hlásky A na začátku slova při hře a v interaktivních cvičeních. Uvolnění paží a prstů, kontrola správného sedu a úchopu tužky. Naučili jsme se správně psát velké tiskací A. Žáci dostali nové sešity, kde si budeme postupně vlepovat písmenka, která se budeme učit. Přečetli jsme si pohádku o písmenku A.

M Kontrola DÚ. Učili jsme se poznávat a pojmenovávat geometrické tvary. Procvičovali jsme na řadě interaktivních cvičení, některé děti ještě zcela neovládají. Žáci mají DÚ v VM.

Pr Poznávali jsme předměty, které patří do školy a v jakých předmětech se s nimi setkáme. Děti vše správně určily a za krásnou práci v hodině dostaly jedničku do ŽK.

Dnešní učivo pro chybějící žáky:

ČJ ŽA – str. 4 celá

M VM – str. 5, DÚ – VM – str. 5/3 DÚ značíme zeleným puntíkem.

Pr str. 5 celá

Dnes jsme si rozdali smajlíky, které budou nosit děti každý den s sebou. Budeme je používat při sebehodnocení a v případě když jsou děti s prací hotové nebo naopak potřebují pomoci.

Žákům dnes byli vlepeny do ŽK přístupové údaje do systému Bakalář. Jeden přístup je pro matku a druhý pro otce (záleží na každém, zda budete používat každý svůj nebo jeden společně). Nepřítomní žáci obdrží údaje po návratu do školy. V Bakalářích naleznete elektronickou ŽK, třídní knihu, rozvrh, posílání zpráv učitelům a vzkazy od nich (KOMENS – kde budete omlouvat absenci dětí). Od letošního roku se omlouvá už jen přes Bakaláře, není třeba duplicitně vypisovat do ŽK. Prosím všechny, aby přístupy vyzkoušeli a v případě nějakého problému mne kontaktujte, nechali bychom vygenerovat nové přístupy.

Děti mají také vlepené informace k vánočnímu focení, které proběhne tento čt 14.9. společně s focením prvňáčků do MF Dnes. Prosím zaškrtněte zda s focením souhlasíte nebo ne a případně, jestli chcete společné foto se sourozencem.

!!! Sběr papíru, který měl proběhnout tento čtvrtek 14.9. se z technických důvodů ruší. O náhradním termínu budete informování. !!!

Děti moc chválím za aktivitu a připravenost na hodinu. Přeji příjemné odpoledne 🙂

 

11. září

ČJ1 Úvodní písnička na pozdrav. Poté jsme hráli hru kompot (děti se měnily podle toho, co dělaly o víkendu). Vysvětlení pojmů písmeno a hláska. ŽA – básnička k písmenu A (děti se mají naučit za domácí úkol). Vyvození písmena A, vyhledávání předmětů a obrázků začínajících na A. Rytmizace slov, čtení obrázků. Procvičovali jsme na interaktivní tabuli.

TV Rozehřátí při hře na Mrazíka. Rozcvička pod vedením jednoho ze spolužáků – moc chválím. Příště budou mít rozcvičku další zájemci, kteří se dnes přihlásili. Míčová seznamovací hra. Vysvětlili jsme si pravidla vybíjené a rovnou jsme si i zahráli.

ČJ2 Uvolňovací cviky – nácvik krouživého pohybu na velký formát papíru na zemi. Nácvik správného sedu a úchopu tužky. V sešitu UC nácvik lehkého posunu ruky po papíru. A ve významu spojky – děti kreslily obrázky a poté jsme je společně četli (např. ananas A citron, auto A autobus). Moc se to všem povedlo.

M Počítáme a zapisujeme v oboru do 5, pokračujeme v posloupnosti barev. Děti dnes dostaly nový pracovní sešit – Procvičujeme s Matýskem (malou matematiku – MM). Zde budeme procvičovat, co jsme se naučili v VM.

Pro nepřítomné žáky je na webu k dispozici zdarma online Matýskova matematika i s videi.

Matýskova matematika, 1. díl (aktualizované vydání) – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

AJ

Platí pro obě skupiny – Seznámení s učivem. Učili jsme se pozdravy Hello! Hi! Goodbye! Bye Bye! Umíme se přestavit I am Alice. I am a girl. I am Tom. I am a boy. Všichni byli moc šikovní a hodně jsme se zasmáli.

Dnes žáci dostali první domácí úkoly. Prosím rodiče, aby DÚ vždy podepsali. Děkuji. DÚ značíme zeleným puntíkem.

Dnešní učivo pro chybějící žáky:

ČJ ŽA – str. 4 celá, str. 5/1, DÚ – básnička str.4/1, UC – str. 2

M VM – str. 4, MM – str. 1/1,2, DÚ – MM – str. 1/3

Děti opět moc chválím. Už se sehráváme 🙂 Děti jsou aktivní a dnešní přesun na TV byl ukázkový, starší ročníky by mohly závidět 🙂

 

8. září

ČJ V ŽA jsme si zopakovali úvodní báseň, učili jsme se číst věci po řádku a ve sloupci. Povídali jsme si o věcech co patří do školy a zkusili jsme hru „Co si dám do aktovky“ na procvičení paměti. V druhé části hodiny jsme si rozcvičili paže a prstíky a zaměřili se na správný sed a úchop tužky (posílám pro info v ŽK). V pracovním sešitě UC jsme si dokreslili Agátku pomocí krouživého pohybu při opakování úvodní básně.

M Dnes děti dostaly nový pracovní sešit na matematiku „Velkou“ Matýskovu matematiku (VM). Cvičili jsme orientaci v prostoru a počítali předměty v oboru do 3. Počítali jsme věci v řádcích a sloupcích. A na řadě kamarádů jsme procvičili první, poslední, prostřední, před, za.

Vv Děti si vymalovaly brýle jako ohlédnutí za prázdninami.

Vyráběli jsme záložky, které budeme používat při podkládání řádky při čtení. Děti mají záložky už i zalaminované a nesou si je ukázat domů. Prosím, aby je nosily každý den do školy, budeme je potřebovat.

Děti byly opravdu moc šikovné, záložky i brýle se jim moc povedly. Ze záložek měly velkou radost. Za práci v obou hodinách si zasloužily krásné jedničky a za práci a chování v celém týdnu ještě samolepku do ŽK. Velmi je chválím!

Dnešní učivo pro chybějící žáky:

ČJ ŽA – str. 3, UC – str. 1

M VM – str. 1-3

V pondělí máme dle rozvrhu 5 vyuč. hodin a končíme ve 12:35, prosím opět zprávu o odchodech dětí. Děkuji.

INFO

Ve čt 14.9. se budeme fotit – focení prvňáčků do MF Dnes, ze kterého budete mít sadu fotografií za cenu 350 Kč. Ten samý den bude probíhat i vánoční focení celého stupně. Sada vánočních fotografií bude také za 350 Kč. Je možnost fotit děti zvlášť nebo případně se sourozenci. V pondělí dostanete do ŽK lísteček, kde prosím vyznačit, zda máte o vánoční focení zájem nebo ne a zda chcete foto se sourozencem (případně z jaké třídy sourozenec je). Děkuji.

 

Ten samý den tj. 14.9. bude probíhat sběr starého papíru. Prosíme, zda podpoříte naši třídu ve sběru. Děti ve třídě pečlivě třídí. 🙂 Probíhá soutěž mezi třídami a o nejlepšího sběrače třídy. Papír můžete odkládat již den předem k staré budově školy. Děkujeme 🙂

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a přeji krásný slunečný víkend.

Veronika Smíšovská

 

7. září

Dnes jsme se již učili podle rozvrhu, zatím jen 3 hodiny.

TV První hodinu byl tělocvik. Děti byly moc šikovné a přesun do tělocvičny a zpět zvládly perfektně. V tělocvičně jsme si zopakovali zásady bezpečného chování, naučili se nástup, rozběhali se, měli jsme rozcvičku na protažení a hráli jsme seznamovací hru s míčem.

ČJ V hodině ČJ jsme se seznámili s novou kamarádkou Agátkou, která nás bude provázet učebnicemi ČJ. V učebnici Živé abecedy (ŽA) jsme si vysvětlili piktogramy, které máme vždy v zadání cvičení. Děti dnes dostaly i nový sešit – Uvolňovací cviky (UC), který nesou domů na obalení – zítra prosím přinést do školy, máme ČJ.

Pr Děti dostaly nový sešit na Prvouku – Já a můj svět, který nesou domů na obalení. Seznámili jsme se s další kamarádkou, holčičkou Ájou, která nás bude provázet prvoukou. Povídali jsme si o prvním dni ve škole a pomůckách, které patří do aktovky a do školy. Děti namalovaly krásné kytičky pro maminky, se kterými se Vám jistě pochlubí. Za výbornou práci v hodině dostaly děti razítka.

Dnešní učivo pro nemocné žáky:

ČJ ŽA – str. 1, 2

Pr (Já a můj svět) – str. 4

Děti moc chválím za pozornost a aktivitu při hodině. 

Děti si zítra přinesou:

ČJ – ŽA a UC

Vvčtvrtky A4 a A3, kufřík na Vv, kdo tak ještě neučil. Včera jsem bohužel neupřesnila, že kufřík prosím vybavený věcmi na Vv , dle seznamu, který jste dostali. Barevné papíry a černý fix, jste první den nedostali, děti již mají uložený ve škole. 

Kdo ještě nedonesl: kapsář, krabice kapesníků. ŽK máme vybrané ve škole.

Zítra už máme vyučování podle rozvrhu 4 vyuč. hodiny – ČJ, M, Vv a Pč – konec vyučování v 11:40. Opět prosím o info o odchodech dětí. Děkuji.

Dětem dnes byly rozdány kartičky na automat Happy snack v přízemí školy. Podrobnosti najdete na přiloženém letáčku. 

INFO s předstihem:

14.9. – fotografování prvňáčků do MF Dnes + vánoční fotografování (více info v pondělí v ŽK)

14.9. – sběr starého papíru u staré budovy školy

25.9. od 17 h – třídní schůzky

29.9. – ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

Přístupová hesla do systémů Bakaláři dostanou prvňáčci v průběhu září.

 

6. září

Ráno jsme se naučili novou básničku na pozdrav a zopakovali básničku z prvního dne. Děti jsou moc šikovné a všechny ji uměly. V rámci prohlídky školy jsme navštívili i ředitelnu, kde děti dokonce recitovaly básničku ve školním rozhlase. Pár odvážlivců zkusilo i samostatně.

Děti se seznámily s pravidly třídy, s kouzelnými slůvky a bezpečným chováním ve škole. Uklidili jsme si další pomůcky.

Prosím o vyplnění strany č. 1 v ŽK, kdo tak ještě neučil. Ostatní ŽK mám vybrané u sebe.

Zítra máme výuku již podle rozvrhu, ale pouze 3 vyučovací hodiny – TV, M, Pr – konec výuky v 10:45. Prosím opět o zapsání do družinového sešitu, zda Vaše dítě odchází hned po výuce. Děkuji.

Zítra si děti přinesou: tělocvik (kdo tak již dnes neučinil – zítra cvičíme), učebnici Živé abecedy (ŽA) – budeme zítra už potřebovat a dále poprosím kapsář a kufřík na Vv, samozřejmě penál a svačinku. 

Děti si nesou domů katalogy s nabídkou knih. V případě zájmu o objednávku prosím pošlete vyplněný objednávkový lísteček s přesnou částkou do 12. 9..

Včera došlo k výpadku webových stránek školy, informace jsem Vám zaslala alespoň na email. Komu včerejší email nedorazil, prosím dejte mi vědět sms nebo na email veronika.smisovska@zschvaly.cz. Děkuji.

Děti moc chválím, byly moc šikovné a přesuny po škole zvládly v naprostém klidu :-).

 

5. září

Dnes proběhlo první rychlé přesazení vzhledem k rozdílné výšce dětí. Budeme dále dolaďovat. Uklidili jsme první pomůcky, které děti donesly a proběhlo dlouhé představení a seznámení dětí :-). Naťukli jsme základní pravidla ve třídě, která zítra dokončíme a podíváme se po škole i do ředitelny.
Děti si vymalovaly každý svou sovičku na náš strom „Náladovník“. Kdo nestihl, nese domů na dokončení. Prosím zítra donést zpět.
Zítra tj. st 6.9. prosím, aby si děti přinesly sáček s tělocvikem (podepsaný), žákovskou knížkou, kterou dnes děti dostaly (prosím vyplnit stranu č. 1 a obalit průhledným obalem), krabici kapesníků a obalenou učebnici Živé abecedy.
Děti moc chválím za dnešní den, byly moc hodné.

4. září 2023

Vážení rodiče,

velmi Vám děkujeme za dnešní příjemné společné přivítání v naší třídě.

Zítra tj. út 5.9. je výuka pouze 2 vyučovací hodiny, končíme v 9:40. Pokud Vaše dítě odchází domů hned po vyučování, zapište prosím do družinového sešitu, případně napište lísteček, kdo do družiny nechodí. Jinak děti po vyučování odchází do družiny a s družinou později na oběd.

Připomínám s sebou: aktovku, penál, přezůvky, pití, malou svačinku a stírací tabulku v deskách A4 s drukem. Vše prosím podepsané.

Ráno od 7:40 budeme na děti čekat ve vrátnici, půjdeme do šatny a společně do třídy. 

__________________________________________________________________

Vážení rodiče,

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a blíží se začátek školního roku. Zde je několik informací k prvnímu školnímu týdnu.

Sejdeme se v pondělí 4.9. v 7:55 v budově ZŠ Chvaly 1. patro ve třídě 1.A (po oranžových stopách). Slavnostní zahájení bude ukončeno v 8:45. Děti si přinesou pouze aktovku. První den se nepřezouváme, pro prvňáčky není zajištěn oběd ani družina. Všechny obědy jsou tento den automaticky odhlášeny.

Ve třídě na každé lavici budou mít děti připravené dárečky, živou abecedu a pomůcky. Bohužel slibované silné pastelky od HMP nedorazily, prosím tedy o jejich dodatečné pořízení.

Aby start pro děti nebyl tak náročný, bude probíhat pozvolná adaptace a organizace dalších dní bude následovná:

út 5.9. a st 6.9.2 vyučovací hodiny, konec vyučování 9:40

čt 7.9.3 vyučovací hodiny, konec vyučování 10:45

pá 8.9.4 vyučovaní hodiny, konec vyučování 11:40

Podrobnosti k jednotlivým dnům (co si děti mají přinést apod.) najdete vždy na stránce třídy. Sledujte prosím tuto stránku každý den.

V úterý si děti přinesou aktovku, penál, přezuvky (vše podepsané), malou svačinku a pití.

Od tohoto dne již rodiče z bezpečnostních důvodů nemohou vstupovat do budovy školy. Ráno budu na děti čekat na vrátnici od 7:40. Bude následovat šatna a společný odchod do třídy. Kdo odchází domů po vyučování, bude odveden do šatny a předán rodičům. Kdo je přihlášen do družiny, bude předán paní vychovatelce.

Přeji příjemný zbytek prázdnin a v pondělí se budu těšit na viděnou.

S pozdravem třídní učitelka Veronika Smíšovská.