I. A

Vítám Vás na stránce třídy 1.A.

Zde budete dostávat informace o probraném učivu, domácích úkolech a dění ve třídě.

Těší se na Vás:

Ing. Veronika Smíšovská – třídní učitelka   

Helena Hamplová – asistent pedagoga 

Zuzana Bartošová – vychovatelka školní družiny – tel. 778 713 912

__________________________________________________________________

23. dubna

Čj

 • intenzivní procvičování čtení se slabikami bě, pě, vě 
 • psaní slov se slabikami BĚ, PĚ, VĚ (některé děti stále píší BJE místo BĚ – je to pro ně těžké, když slyší 3 hlásky a mají psát jen 2 písmenka, budeme stále procvičovat)
 • čtení s porozuměním
 • týmová hra – čtení s porozuměním – vyškrtávání obrázku a psaní slov
 • Psaní 
  • nácvik na zítřejší diktát na tabulky
  • nácvik psaní velkého psacího I

M

 • matematická rozcvička – bingo 0 – 15
 • samostatná práce na známky – dopočítávání
 • příklady na dopočítávání
 • učíme se poznávat celé hodiny i odpolední hodiny např. 13 h, 14 h – práce s papírovými hodinami
  • zítra budeme opět procvičovat hodiny – kdo ještě nemá ve škole papírové hodiny, zítra si přinese!

Pr

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 51, ZČ str. 45, 46, 47, PÍS 3. díl str. 1 (kdo nestihl dokončí za DÚ), DÚ SL str. 51/1, 52/1 případně 50/3

M VM str. 15/1, 2, MM str. 10/2, DÚ MM str. 11/1 – většina má hotovo

Pr str. 59

INFO

24. 4. Sluníčkové dny – charitativní projekt, děti si mohou koupit drobný dáreček a přispět na handicapované děti. Kdo bude chtít, dá dítěti drobné penízky.

26. 4. Focení tříd

2. – 3. 5. Ředitelské volno

 

22. dubna

Čj

 • čtecí bingo dě, tě, ně
 • čtení s porozuměním – pracovní listy ke Dni Země
 • vyvození slabik bě, pě, vě
  • nová básnička – vyhledávání slabik v textu
  • nácvik čtení slabik a slov se slabikami bě, pě, vě
  • psaní slov s velkým tiskacími BĚ, PĚ, VĚ
  • procvičování čtení se slabikami BĚ, PĚ, VĚ
 • Psaní 
  • dokončení 2. dílu písanky – opakování psaní slov
   • děti si nechají tento díl už doma, zítra dostanou nový díl

Tv

 • rozehřátí – ocáskovaná, rozcvička, týmová běhací hra se zvířátky

M

 • matematická rozcvička – s kartičkami (sčítání, odčítání, „myslím si číslo“ – dopočítávání)
 • kontrola DÚ – řetězové příklady
 • samostatná práce na známky +- do 15 – moc chválím, všichni mají 1
 • příklady na dopočítávání
 • zítra budeme dělat hodiny – kdo ještě nemá ve škole papírové hodiny, zítra si přinese

AJ (obě skupiny)

 • procvičování slovní zásoby na téma FOOD – Jídlo
 • přidali jsme nová slovíčkaPEACHES, MELONS, OLIVES, ORANGES (viz. obrázkový slovníček) – prosím, na příští hodinu slovíčka umět, pracujeme se slovíčky – tvoříme slovní spojení „2 žluté hrušky, 5 červených jablek“
 • poslech audia – učíme se nové fráze:
  • Mám rád … I LIKE … (AJ LAJK …)
  • Nemám rád … – I DON´T LIKE … (AJ DONT LAJK)
 • příště budeme vše procvičovat 🙂

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 50  PÍS str. 48, DÚ PL – DEN ZEMĚ – procvičovat čtení a vybarvit obrázky podle textu

M VM str. 15/3, 4, MM str. 9/1, DÚ MM str. 9/2, 3, 4 – většina má hotovo

INFO

Moc děkuji Ellence za knížku a dárečky na ŠvP.

23., 24. 4. Sluníčkové dny – charitativní projekt, děti si mohou koupit drobný dáreček a přispět na handicapované děti. Kdo bude chtít, dá dítěti drobné penízky.

26. 4. Focení tříd

2. – 3. 5. Ředitelské volno

 

19. dubna

Projektový den – DEN ZEMĚ

 • celý den byly všechny aktivity zaměřeny na toto téma

Pr

 • výuková videa
  • Proč Den Země
   • https://www.youtube.com/watch?v=9j_SfwHoTek
  • Brďo a ohrožená planeta
   • https://www.youtube.com/watch?v=kbnhhbRxT_8
  • Třídění odpadu
   • https://www.youtube.com/watch?v=kbnhhbRxT_8
  • den země – Třídění skupin (wordwall.net)
 • týmová hra – třídění odpadu

Čj

M

 • práce ve dvojicích – určování počtu a příklady na sčítání a odčítání

Vv + Pč

 • tvoříme planetu Zemi
 • kooperativní obrázek ke Dni Země

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ Děti už dnes dostaly PL na víkend – čtecí bingo a list na procvičování čtení DĚ, TĚ, NĚ a malý list A5 na procvičování přepisu 

M DÚ na víkend MM str. 8/2 

 

INFO

Velmi děkuji Jáchymkovi a Daníkovi R. za dárečky na ŠvP.

26. 4. Focení tříd

S paní asistentkou přejeme odpočinkový víkend.

 

18. dubna

Čj

 • procvičování čtení a čtení na známky se slabikami dě, tě, něděti chválím, čtou moc krásně 🙂
 • týmová hra – čtení s porozuměním – tvoření vět
 • Psaní
  • procvičovací běhací přepis – komu se povedl, dostal 1
  • nácvik psaní nového písmenka g – slabiky a slova – dětem jde moc pěkně

M

 • rozběhání, míčová hra na zahřátí a opičí dráha

Hv

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 49, PÍS str. 46, 47 (kdo nestihl, dokončí za DÚ),

Děti už dnes dostaly PL na víkend – čtecí bingo a list na procvičování čtení DĚ, TĚ, NĚ a malý list A5 na procvičování přepisu 

M DÚ na víkend MM str. 8/2 

 

INFO

Zítra tj. 19. 4. Projektový den ke DNI ZEMĚ – dětem bude stačit s sebou jen batůžek, penál, svačina a pití, klíček od skříňky, ŽK, družinový sešit a písanka s DÚ

26. 4. Focení tříd

 

17. dubna

Čj

 • procvičování čtení (tiskací a psací) se slabikami dě, tě, ně 
  • čtení s porozuměním
  • skládání slov ze slabik
 • týmové hry – slova a obrázky
  • procvičení dě, tě, ně
  • procvičení ď, ť, ň
 • diktát psacího písma děti nesou domů k nahlédnutí, prosím podepsat a poslat zpět do školy, děkuji
 • Psaní – psaní slov s písmenkem

M

 • matematická rozcvička – bingo příklady
 • kontrola DÚ
 • seznámení s novým pojmem „o 2 více, o 5 více, …“
  • slovní úlohy s vyznačením na číselné ose
  • příklady na počítání s pojmem „o __ více“
 • samostatná práce – „5min“ řetězové příklady

Hv

 • opakování not – druhy a počet dob – celá (4 doby), půlová (2 doby), čtvrťová (1 doba)
 • vytleskávání a rytmizace
  • znovu jsme si zkusili vytleskat různá hudební cvičení a už i písničky (přikládám odkazy, děti si chtěly vyzkoušet doma)
 • dnes jsme se seznámili s notou osminovou a čtvrťovou pomlkou, abychom mohli vytleskávat více věcí – dětem to krásně šlo a moc jsme se pobavili 🙂
  • Procvičování vytleskávání délky not
   • https://www.youtube.com/watch?v=jYkT0hGTYJM
  • Irské rytmy
   • https://www.youtube.com/watch?v=MgsXETRD0IM
  • Let it go – Vytleskávání
   • https://www.youtube.com/watch?v=ykLP6mfneH4
 • skupili jsme skupinové vytleskávání v řadách
  • https://www.youtube.com/watch?v=GIq7qhhQxwU
 • nakonec jsme se naučili kelímkovou hru 🙂
  • https://www.youtube.com/watch?v=19-OKAWACEM

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 48, 49/1, ZČ str. 44, PÍS str. 45 (kdo nestihl, dokončí za DÚ), DÚ SL str. 49/2 – naučit se číst

M VM str. 14, MM str. 8/1 

připomínám Pr DÚ str. 57 

 

INFO

19. 4. Projektový den ke DNI ZEMĚ

26. 4. Focení tříd

 

16. dubna

Čj

 • intenzivní procvičování čtení se slabikami dě, tě, ně – děti chválím, mají 1 ze čtení
 • hra – slovní fotbal na poslední slabiku
 • psaní slov se slabikami DĚ, TĚ, NĚ
 • týmová hra – čtení s porozuměním
 • nácvik na zítřejší diktát na tabulku – doporučuji procvičovat slova – brýle, svačina, pohoda, život, řízek
 • Psaní – nácvik psaní nového písmenka (nejprve jsme dlouho procvičovali na tabulku, některým dělalo „f“ velké potíže, ale už jsme tah zvládli u všech, někteří tak v klidu dopíší písanku doma)

Pr

 • opakování básničky Měsíce, vyjmenovávání měsícůděti budou na příští úterý umět vyjmenovat měsíce, budu zkoušet
 • opakování ročních období
 • dny v týdnu – pracovní dny, víkend
 • podívali jsme se, co dělají čápi

M

 • matematická rozcvička – bingo příklady
 • procvičování příkladů na + a – do 15
 • rozklady čísel
 • slovní úlohy – nakupování

TH

 • v rámci třídnické hodiny proběhlo sebehodnocení žáků za 3. čtvrtletí – prosím rodiče o podpis v zadní části ŽK str. 26 (děti vám k tomu mohou povědět svoje důvody pro své sebehodnocení)
 • zopakování třídní pravidel chování
 • děti říkaly, co se jim za uplynulé čtvrtletí povedlo, v čem se zlepšily a na co se naopak chtějí více zaměřit a co zlepšit

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 47, ZČ str. 42, 43, PÍS str. 44 (kdo nestihl, dokončí, většina má hotovo), DÚ SL str. 47/1, 48/1

M VM str. 12/1, 2, a str. 13, DÚ VM str. 12/3, 4, 5

Pv str. 58, DÚ str. 57 na čtvrtek – děti mohou nalepit fotografii z nějaké rodinné oslavy nebo namalovat obrázek a zjistit, který měsíc mají členové rodiny narozeniny, daný měsíc poté přiřadit ke správnému ročnímu období, např. napíší: maminka – březen a vybarví kytičku (jaro)

 

INFO

Děkuji Ellence za donesené bonbóny na ŠvP.

19. 4. Projektový den ke DNI ZEMĚ

26. 4. Focení tříd

 

15. dubna

Čj

 • čtecí bingo ď, ť, ň
 • týmová hra – čtení s porozuměním ď, ť, ň
 • vyvození slabik dě, tě, ně
  • nová básnička – vyhledávání slabik v textu
  • nácvik čtení slabik a slov se slabikami dě, tě, ně
  • psaní slov s velkým tiskacími DĚ, TĚ, NĚ
  • intenzivní procvičování čtení se slabikami DĚ, TĚ, NĚ
 • týmová hra – JÁ MÁM, KDO MÁ
 • Psaní 

Tv

 • rozehřátí – rozběhání kolečka, míčové hry – opičí bobky, krabí vybika, rozcvička, vracečka

M

 • matematická rozcvička – hra MOUCHY do 15 (sčítání, odčítání, dopočítávání)
  • kontrola DÚ
 • samostatná práce na známky +- do 15
 • intenzivní procvičování řetězových příkladů – zkoušíme řetězové příklady příklady i zpaměti
 • početní pyramidy

AJ (obě skupiny)

 • procvičování a opakování slovní zásoby + kroužkovací testík Rodina a Pocity 
 • nová slovíčka na téma FOOD – Jídlo – BANANAS, APPLES, CAKES, TOMATOES, SAUSAGES, PEARS (děti dostaly obrázkové slovníčky) – prosím, na příští hodinu slovíčka umět, budeme s nimi dále pracovat
 • poslechy výukových videí a písniček + procvičování nových slovíček v kombinaci s počtem a barvou
 • kdo si ještě nevšiml, tak na vnitřní straně obálky pracovního sešitu je přístupový kód, pomocí kterého si můžete stáhnout audio k učebnici, aby mohly děti třeba procvičovat

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 46, ZČ str. 41, 42, 43, PÍS str. 42, 43 (kdo nestihl, dokončí), DÚ ZČ str. 41, 42, 43

M VM str. 11, DÚ MM str. 7/2 – doplňujeme + a –

 

INFO

DNES tj. 15. 4. Čtvrtletní konzultace 16 – 18 h – může přijít ten, kdo potřebuje něco řešit

ZÍTRA 16. 4. Proběhne 5. vyuč. hodinu TH – děti budou končit v 12:35 a již budou po obědě.

 

12. dubna

Čj

 • čtení na známkyděti moc chválím, čtou krásně 🙂
 • čtení s porozuměním
 • týmová hra – procvičování čtení s ď, ť, ň
 • psaní – psaní slov s písmenkem ř

M

 • matematická rozcvička – kartičky a hra „Myslím si číslo …“
 • procvičujeme matematické rozklady a dopočítávání, někomu to dělá trošku potíže, tak doporučuji procvičovat
 • řetězové příklady

Vv + Pč 

 • k příležitosti Mezinárodního dne kosmonautiky jsme si popovídali o prvním letu do vesmíru a děti vyrobily nádherné obrázky vesmíru (pošlu na skupinu, ještě musely doschnout, dávám jen ukázku 🙂 )

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 45, PÍS str. 41 (kdo nestihl, dokončí), DÚ děti si nesou PL – čtecí bingo ď, ť, ň, přepis slov (nemocným zašlu na skupinu)

M VM dokonč. str. 10, MM str. 6, DÚ MM str. 7/1

 

INFO

Děti si nesou složku na ŠvP, ve které najdete doporučený seznam věcí a další pokyny, formulář na bezinfekčnost (MUSÍ MÍT DATUM ODJEZDU), formulář – zdravotní způsobilosti. Až budete mít nachystané, tak k tomu ještě kopii průkazky zdravotní pojišťovny a prosím opět v deskách poslat po dětech zpět do školy. Moc děkuji a v případě dotazů jsem samozřejmě k dispozici. Nemocní obdrží po příchodu do školy.

Na ŠvP nás čeká cesta parníkem, návštěva Lego výstavy s bojovkou a zavítáme i na stezku korunami stromů. Dále nebude chybět oheň a diskotéka. Celým pobytem nás bude provázet bojovka s příběhem.

V Bakalářích najdete zapsanou čtvrtletní klasifikaci k jednotlivým předmětům.

15. 4. Čtvrtletní konzultace 16 – 18 h – účast je nutná pro pozvané, může přijít i ten, kdo potřebuje něco řešit

16. 4. Proběhne 5. vyuč. hodinu TH – děti budou končit v 12:35 a již budou po obědě.

S paní asistentkou přejeme příjemný víkend.

 

11. dubna

Čj

 • procvičování čtení – hra JÁ MÁM, KDO MÁ

Pr

 • procházka s jarní tématikou – poznáváme jarní květiny a stromy
 • roční období – dokončení týmové práce

DIVADLO

 • děti moc chválím za chování v autobuse i divadle, cestu zpět jsme vzhledem ke krásnému počasí a dlouhému čekání na bus, zvládli pěšky
 • po návratu jsme si povídali o představení – pocity dětí byly smíšené a spíše negativní – o všem jsme si povídali a vysvětlovali (kombinace hraného divadla a loutek byla pro hodně děti nudná)

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ připomínám na pátek SL str. 45/2 – nacvičit čtení, bude čtení na známku

 

INFO

V Bakalářích najdete zapsanou čtvrtletní klasifikaci k jednotlivým předmětům.

15. 4. Čtvrtletní konzultace 16 – 18 h – účast je nutná pro pozvané, může přijít i ten, kdo potřebuje něco řešit

16. 4. Proběhne 5. vyuč. hodinu TH – děti budou končit v 12:35 a již budou po obědě.

 

10. dubna

Čj

 • procvičování čtení s písmeny ď, ť, ň na IT
 • diktát slov psacím písmem – děti moc chválím, všichni mají jedničku 🙂
 • týmová hra – čtení s porozuměním – doplňování vhodného slova do textu
 • Psaní

M

 • matematická rozcvička – kartičky +- do 15
 • samostatná práce – 5min na sčítání a odčítání
 • rozklady čísel do 15
  • rozklady s dopočítáváním do 10
 • příklady na dopočítávání (sčítání)

Hv

 • opakujeme pojmy notová osnova, počet linek, počet mezer, houslový klíč
 • ukázali jsme si noty (stupnice C dur)
  • https://www.youtube.com/watch?v=N_eMTUS8VYY
 • znovu si vysvětlujeme délku noty – nota celá (4 doby), půlová (2 doby), čtvrťová (1 doba)
 • vytleskávání rytmu a hra na hudební nástroje podle délky not

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 44, PÍS str. 40, na pátek SL str. 45/2 – nacvičit čtení, bude čtení na známku

 • kdo nestihl, dokončí obrázky SL str. 44/5 a PÍS str. 40 – většina má hotovo

M VM str. 9, 10/1, MM str. 5/3

 

INFO

ZÍTRA tj. 11. 4. jdeme do Divadla HP na představení Český Honza. Tv nebudeme mít, v průběhu první hodiny už pojedeme MHD do divadla. Dětem bude stačit jen batůžek a do něj penál, ŽK, družinový sešit, svačinku a pití, KLÍČ OD SKŘÍŇKY. 

15. 4. Čtvrtletní konzultace 16 – 18 h – účast je nutná pro pozvané, může přijít i ten, kdo potřebuje něco řešit

16. 4. Proběhne 5. vyuč. hodinu TH – děti budou končit v 12:35 a již budou po obědě.

 

9. dubna

Čj

 • intenzivní procvičování čtení s písmeny ď, ť, ň na IT
  • https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn2.htm
  • https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn3.htm
  • https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn5.htm
 • procvičování psaní slov s písmenky ď, ť, ň
 • čtení s porozuměním
 • hra – JÁ MÁM, KDO MÁ – procvičování b, d, p
 • nácvik na zítřejší diktátdoporučuji procvičovat slova: košile, beran, zahrada, cvičíme, slepýš, stůj (dětem říkám i/y a kroužek nad u)
 • Psaní  – psaní slov – přepis s písmenkem ž na známky

M

 • kontrola DÚ
 • intenzivní procvičování slovních úloh – znázornění, příklad, odpověď – na mazací tabulky
  • https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm
  • https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su5.htm
  • https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su6.htm
 • orientace a znázornění čísel a výsledků na číselné ose v oboru 0 – 15
 • týmová hra – procvičování sčítání a odčítání do 15

Pr

 • opakujeme měsíce, roční období, dny v týdnu (děti mají umět u všeho počet a vyjmenovat) – přiřazujeme měsíce k jednotlivým ročním obdobím
 • týmový projekt – 4 roční období – jaro, léto, podzim, zima  – děti malují obrázky k jednotlivým obdobím a přiřazují měsíce – dokončíme ve čtvrtek po návratu z divadla

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 43, PÍS dokonč. str. 39, DÚ SL str. 44/1, 2, 3

Pr str. 55

 

INFO

11. 4. Divadlo HP – Český Honza – vybíráme 90,- Kč. Prosím, kdo ještě nepřinesl, donést zítra. Děkuji.

15. 4. Čtvrtletní konzultace 16 – 18 h – účast je nutná pro pozvané, může přijít i ten, kdo potřebuje něco řešit

16. 4. Proběhne 5. vyuč. hodinu TH – děti budou končit v 12:35 a již budou po obědě.

 

 

8. dubna

Čj

 • čtecí bingo G – chválím, dnes měly všechny děti přichystané 🙂
 • vyvození hlásek a písmen ď, ť, ň
  • nová básnička – vyhledávání písmenek v textu
  • nácvik čtení slabik a slov s ď, ť, ň
  • psaní slov s velkým tiskacím Ď, Ť, Ň
  • čtení s porozuměním
  • intenzivní procvičování čtení s písmenky ď, ť, ň
 • týmová hra – čtení s porozuměním
 • Psaní  – nácvik psaní nového písmenka ž

Tv

 • rozehřátí a rozcvička, pohybové hry, skoky přes švihadlo

M

 • matematická rozcvička – hra MOUCHY do 15 (bez přechodu přes desítku)
  • kontrola DÚ
  • samostatná práce na známky
  • orientace a znázornění čísel a výsledků na číselné ose v oboru 0 – 15
  • slovní úlohy na odčítání 
  • opět připomenutí, že není rozdíl v součtu při záměně sčítanců (komutativnost sčítání)

AJ (obě skupiny)

 • procvičování a opakování slovní zásoby – Rodina a Pocity – příště si „zakroužkujeme“ testík
 • poslechy výukových videí a písniček
 • poslechy na téma Rodina, Pocity, Oslava narozenin

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 42, ZČ str. 38, 39, 40, PÍS str. 38, 39/2 řádky (kdo nestihl, dokončí), DÚ SL str. 43/1, 4

M VM str. 8, MM str. 4/2, DÚ MM str. 5/1, 2 – většina má hotovo

 

INFO

11. 4. Divadlo HP – Český Honza – vybíráme 90,- Kč. Prosím o přesnou částku. Děkuji.

15. 4. Čtvrtletní konzultace 16 – 18 h – účast je nutná pro pozvané, může přijít i ten, kdo potřebuje něco řešit

 

5. dubna

Čj

 • procvičování hrou
  • opět hra JÁ MÁM, KDO MÁ – zaměřené na b, d, p – dnes už to bylo trošku lepší 😀
  • týmová hra – křížovka
 • Psaní  – přepis slov a vět s písmenkem č

M

 • matematická rozcvička – hra MOUCHY do 15 (bez přechodu přes desítku)
 • slovní úlohy na odčítání 10 – 15
  • tvoříme otázku a odpověď
 • týmová hra – rozřazení příkladů, které jsou správně a špatně

Vv + Pč

 • ukončení tématického týdne s čápem bílým
  • kresba komínu a pozadí pro čápy
  • stříhání a lepení – čápi, hnízdo
 • dětem se to opravdu moc povedlo 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ PÍS str. 37 (kdo nestihl, dokončí, jinak mám u sebe ke kontrole), DÚ děti si nesou PL – čtecí bingo G, přepis slov (nemocným zašlu na skupinu)

M VM str. 7, DÚ MM str. 4/1

 

INFO

Moc děkuji Vojtovi a Lafimu za dary na ŠvP.

11. 4. Divadlo HP – Český Honza – vybíráme 90,- Kč. Prosím o přesnou částku. Děkuji.

15. 4. Čtvrtletní konzultace 16 – 18 h – účast je nutná pro pozvané, může přijít i ten, kdo potřebuje něco řešit

S paní asistentkou Vám přejeme krásný slunečný víkend.

 

4. dubna

Čj

 • intenzivní procvičování čtení
  • čtení malého tiskacího písma – zaměřené na b, d, p – hra JÁ MÁM, KDO MÁ
  • čtení vět psacím písmem
  • procvičování čtení článku s písmenkem G – čtení s porozuměním
 • diktát slov – děti moc chválím, všichni mají 1
 • týmová hra – čtení s porozuměním
 • Psaní
  • přepis slov s písmenkem b
  • nácvik psaní nového písmenka č

Pr

 • opakujeme básničku Měsíce a učíme se vyjmenovat 12 měsíců – přiřazujeme měsíce k jednotlivým ročním obdobím
 • 4 roční období – jaro, léto, podzim, zima  – kontrola DÚ (řada dětí dnes úkol neměla), přiřazujeme obrázky k jednotlivým ročním obdobím
 • dny v týdnu – už umíme vyjmenovat
 • výukové video Ty Brďo! – roční doby

Tv

 • rozehřátí a opičí dráha – děti si to opět moc užily

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 41, PÍS dokonč. str. 35, str. 36 celá, DÚ ZČ str. 36, 37, PÍS str. 37 / 4 řádky

Pr str. 54 dokončení stránky

 

INFO

11. 4. Divadlo HP – Český Honza – vybíráme 90,- Kč. Prosím o přesnou částku. Děkuji.

15. 4. Čtvrtletní konzultace 16 – 18 h – účast je nutná pro pozvané, může přijít i ten, kdo potřebuje něco řešit

 

3. dubna

Dnes jsme vyhodnotili měsíční týmovou hru a vylosovali nové týmy. 

Čj

 • intenzivní procvičování čtení s písmenem G – rychločtení
 • psaní slov s písmenem G
 • čtení s porozuměním – doplňování slov
 • nácvik na zítřejší diktát na tabulky – doporučuji procvičit slova: tráva, mléko, půda, house, zajíc
 • Psaní – kontrola DÚ
  • přepis slov s písmenekem b na známky (4 řádky v PÍS)
  • procvičování psaní slov s písmenkem b

M

 • matematická rozcvička – hra MOUCHY do 15
 • kontrola DÚ
 • orientace a znázornění čísel a výsledků na číselné ose v oboru 0 – 15
 • slovní úlohy
 • názorné vysvětlení, že není rozdíl v součtu při záměně sčítanců (komutativnost sčítání)

Hv

 • úvod do teorie – základní pojmy – notová osnova (5 linek, 4 mezery), houslový klíč (zkoušeli jsme kreslit), noty (druhy not a délka not – vytleskávání)
 • zpívání písniček

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 40,str. 41/1, PÍS dokonč. str. 34 a str. 35 / 4 řádky (většina má hotovo, kdo nestihl, dokončí za DÚ), DÚ SL str. 41/2 JEN procvičovat čtení

M VM str. 6

 

INFO

NA ZÍTRA PŘIPOMÍNÁM Tv, kdo si ještě nepřinesl.

11. 4. Divadlo HP – Český Honza – vybíráme 90,- Kč. Prosím o přesnou částku. Děkuji.

Zážitkovník si děti nechávají u sebe, aby si mohly dál značit další aktivity a činnosti.

 

2. dubna

PROJEKTOVÝ DEN – ČÁP BÍLÝ

Od března sledujeme čapí rodinku a dnešní den byl v Čj i M zaměřen právě na čápy.

Čápi Online – Restaurace U Čápa Příbor – 1 (youtube.com)

 • čtecí bingo na zopakování písmenka F
 • vyhodnocení čtenářské výzvy za měsíc březen
 • povídání o zážitcích během velikonočních prázdnin
 • čtení textů Jaro a Velikonoce, které měly děti na prázdniny (moc chválím, krásně dnes četly)
 • ČÁP BÍLÝ
  • čtení s porozuměním – odpovědi na otázky
  • slovní úlohy s čápy
  • čapí příklady, matematické pyramidy a řetězové příklady
  • skládání, lepení a vybarvování čapích puzzle

Pr

 • opakujeme básničku Měsíce a učíme se vyjmenovat 12 měsíců
 • 4 roční období – jaro, léto, podzim, zima (už by děti měly umět)

Čj

 • procvičování čtení s písmenem G
 • psaní slov s písmenem G
 • čtení s porozuměním
 • Psaní – procvičování psaní slabik a slov s písmenkem b

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 39, PÍS dokonč. str. 33 a str. 34 / 4 řádky, DÚ SL procvičovat čtení – vždy jen 1. cvičení na str. 39, 40, 41

Pr str. 54, na čtvrtek – spojit obrázky s odpovídajícím ročním obdobím a vybarvit

 

INFO

11. 4. Divadlo HP – Český Honza – vybíráme 90,- Kč. Děti už mohou nosit peníze. Prosím o přesnou částku. Děkuji.

Děkuji Julince za dárečky na ŠvP.

Kdo dnes neměl, donese si zítra čtenářskou výzvu. Zítra budeme potřebovat PL z víkendu – psaní a jarní zážitkovník, ke kterým jsme se dnes ještě nedostali, protože je část dětí neměla.

 

27. března

PROJEKTOVÝ DEN – VELIKONOCE

Děti dnes všech aktivity dělaly v týmech. Po návratu po Velikonocích si vyhodnotíme měsíční týmovou hru a čtenářskou výzvu.

 • procvičování čtení s porozuměním
 • vyhledávání vhodné věty k obrázku – skládání vajíček
 • domalovávání druhé poloviny vajíčka podle osy souměrnosti
 • velikonoční nakupování – počítání velikonočního nákupu

Velikonoční soutěž – pobyt venku

 • spojení dovednosti čtení, počítání a znalostí z prvouky

Dětem se dnešní den moc líbil, všechny aktivity si užívaly.

Všem mnohokrát děkuji za pohoštění, které jste poslali. Děti měly veliký velikonoční raut. 🙂

S paní asistentkou Vám přejeme krásné Velikonoce a budeme se těšit opět v úterý 2. 4. 

 

26. března

Čj

 • procvičování čtení s písmenem F – čtení s porozuměním – vyhledávání informací v textu
 • běhací diktát
  • Po třídě bylo 8 kartiček s obrázkem a větou, děti si měly vybrat 4 a přepsat je velkým psacím písmem do sešitu. Pro řadu dětí to byl větší problém než klasický diktát. Budeme přepis více procvičovat. Nejčastější chyby byly chybějící čárky, špatně opsané i/y nebo vymyšlené slovo. Některé děti psaly zbytečně více vět místo kontroly chyb. Sešity zítra pošlu k nahlédnutí.
 • vyvození hlásky a písmene G
  • nová básnička – vyhledávání písmenka v textu
  • hledání hlásky ve slově
  • psaní velkého tiskacího G, psaní slabik s písmenkem G
  • nácvik čtení slabik a slov s písmenem G
 • Psaní – nácvik psaní nového písmenka b

M

 • matematická rozcvička – hra MOUCHY
 • slovní úlohy na počítání 10 – 15 – znázornění počtu
 • počítání příkladů na sčítání v oboru 0 – 15 (bez přechodu přes desítku, to bude náplň až 2. ročníku)
 • samostatná práce na známky

Pr

 • povídání o aktivitách na jaře – dětské hry a venkovní sporty
  • důležitost ochranných pomůcek při sportu
 • opakování tématu – Na jaře na známky – jarní květiny, zvířecí rodinky …
 • podívali jsme se, co dělají čápi
 • pustili jsme si pohádku – Chaloupka na vršku
  • https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily
 • povídali jsme si o Velikonocích – kdy začínají, co je Pašijový týden, představili jsme si Květnou neděli, Modré pondělí, Šedivé úterý a Sazometnou nebo-li Škaredou středu (zítra budeme pokračovat ve vyprávění dál).

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 37, 38, PÍS str. 32, DÚ PÍS str. 33 / 4 řádky – někdo již má hotové

Děti dostaly na Velikonoce pracovní list na procvičování čtení (čti a maluj) a list na procvičování psaní. Pro zábavu list „Jarní zážitkovník“, kam si mohou poznačit, co už se jim podařilo zažít.

Děti už včera dostaly novou čtenářskou výzvu na měsíc DUBEN, aby si mohly vyznačit už na Apríla. Čtenářskou výzvu za BŘEZEN si přinesou v úterý 2. 4. a vyhodnotíme ji.

M VM str. 5, MM str. 3, DÚ MM str. 3/2 – kdo nestihl, dodělá na úterý 2. 4. (většina má hotovo, i oznámkováno)

 

INFO

Moc Vám děkuji za okamžitou reakci a donesené krabice s kapesníky. 🙂

Zítra proběhne projektový den na téma Velikonoce. Nebudeme se učit, resp. budeme mít Čj a M formou velikonočních her. Po hlavní přestávce, když počasí dá, půjdeme na bojovku ven. Děti si vezmou: batůžek – pití, svačinu, penál, družinový sešit, KLÍČEK OD SKŘÍŇKY.

Kdo by zítra mohl, uvítáme menší občerstvení pro děti. Dětské šampaňské se už ve škole chladí. 🙂

TH tento měsíc proběhne zítra v rámci projektového dne na téma Velikonoce (děti nebudou zůstávat ve škole o hodinu déle), končíme normálně v 11:40 a děti odchází na oběd nebo do družiny.

28. 3 – 1. 4. Velikonoční prázdnin

 

25. března

Čj

 • čtecí bingo CH
 • intenzivní procvičování čtení s písmenkem F
 • čtení s porozuměním
 • psaní slov s písmenkem F
 • týmová hra – čtení s porozuměním
 • Psaní – psaní slov a vět s písmenkem h na známky – všechny děti moc chválím

Tv – Pč

 • dodělávali jsme velikonoční zápichy – vyšívali jsme mrkve a zdobili květináčky

M

 • určování počtu nad desítku
 • číselná řada vzestupně a sestupně
 • znázornění počtu na číselné ose
 • porovnávání počtu v oboru 0 – 15

AJ (obě skupiny)

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 36, 37/1, PÍS str. 31, DÚ SL str. 36/1, 37/1, 37/2 – procvičovat čtení (nevyplňovat, prosím)

M VM str. 3, 4, MM str. 2 – kdo nestihl, dodělá za DÚ

 

INFO

Dnes hodně dětí nemělo DÚ. 🙁

Prosím o poslání krabic s papírovými kapesníky, už nám ve škole dochází. Předem děkuji.

Děkuji Ellence za sladkosti pro děti k Velikonocům.

27. 3. TH tento měsíc proběhne v rámci projektového dne na téma Velikonoce (děti nebudou zůstávat ve škole o hodinu déle)

28. 3 – 1. 4. Velikonoční prázdniny

 

22. března

Dnes jsme s dětmi začali sledovat čapí hnízdo a těšíme se, zda časem uvidíme mláďátka. Po Velikonocích budeme mít projektovou hodinu – čapí Čj a M. 🙂      Čápi Online – Restaurace U Čápa Příbor – 1 – YouTube

Čj

 • procvičování čtení s písmenem F (vysvětlení slov, která děti neznají)
 • psaní slov s písmenkem F
 • týmová hra – čtení s porozuměním
 • Psaní – psaní slabik a slov s písmenkem h

M

 • dnes děti dostaly nové díly pracovních sešitů VM a MM
 • vyvození číslic a počtu 11 – 15
  • psaní číslic
  • vysvětlování pojmů geometrický tvar x těleso – čtverec x krychle, kruh x koule – názorná ukázka ve třídě
  • vysvětlení pojmů 2D a 3D
 • týmová hra – sčítání a odčítání v oboru 0 – 10

Vv + Pč

 • dokončení rozkvetlého jarního stromu
 • velikonoční zápich – mrkev (došijeme a doděláme květináčky v pondělí místo hodiny Tv)

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 35, PÍS str. 29 – dokonč. stránky, DÚ čtecí bingo CH, PÍS – kdo nestihl, str. 30

M VM str. 1, 2, DÚ MM str. 1

 

INFO

Děkuji Járovi za dárečky na ŠvP.

Děti si včera odnesly domů tělocvik na vyprání. Donesou zpět po Velikonocích. V pondělí mít Tv nebudeme, v tělocvičně je volejbalový turnaj.

Chtěla bych poprosit ty, kterým jsem před Vánoci dávala domů na udělání vánoční přáníčko s navléknutou plastovou jehlou („vyšívaný stromeček“), zda by mi jehly mohli poslat po dětech v pondělí zpět. Bohužel jich mám jen 17 a dnes nám to nestačilo. Předem děkuji. 

Ve st 27. 5. budeme mít velikonoční projektový den. Učení bude formou týmových her – velikonoční Čj i M. Půjdeme i na velikonoční „bojovku“ ven (když počasí dovolí). Kdo by mohl, uvítáme menší občerstvení pro děti. 

Dnes 22. 3. Noc s Andersenem

27. 3. TH tento měsíc proběhne v rámci projektového dne na téma Velikonoce (děti nebudou zůstávat ve škole o hodinu déle). Končíme 

28. 3 – 1. 4. Velikonoční prázdniny

 

21. března

Tv

 • opičí dráha – děti si to moc užily 🙂

Čj

 • procvičování rychločtení s písmenem CH na IT
 • vyvození hlásky a písmene F
  • nová básnička – vyhledávání písmenka v textu
  • hledání hlásky ve slově
  • psaní velkého tiskacího F, psaní slabik s písmenkem F
  • nácvik čtení slabik a slov s písmenem F
 • příprava na diktát na tabulky, diktát slov do sešitu – děti nesou domů sešity k podpisu
 • Psaní – nácvik psaní nového písmenka h

Pr

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 34, ZČ str. 29 – 32, PÍS str. 28, 29/ 4 řádky, DÚ SL str. 35/1, PÍS – kdo nestihl, dokončí 4 řádky na str. 29

Pr str. 48 dokonč., str. 51

 

INFO

Velmi děkuji společnosti AUTO KOUT CENTRUM – Brandýs nad Labem za dárečky pro naše děti na ŠvP. 🙂

Děkuji za přinesený starý papír. Tentokrát se Vám podařilo nasbírat skvělých 637 kg. Nejlepšími sběrači tentokrát jsou: Kája 268,5 kg, Lafi 184 a Vojta 29. Moc děkuji všem za každé kilo. 🙂

Prosím doplnit fixy na mazací tabulku, stále někdo nemá a velmi zdržuje, když si 8 dětí půjčuje. Děkuji. 

Ve st 27. 5. budeme mít velikonoční projektový den. Učení bude formou týmových her – velikonoční Čj i M. Půjdeme i na velikonoční „bojovku“ ven (když počasí dovolí). Kdo by mohl, uvítáme menší občerstvení pro děti. 

22. 3. Noc s Andersenem

 

20. března

Krásný první jarní den a krásný Den štěstí 🙂

Čj

 • procvičování čtení s písmenkem CH
 • psaní slov s písmenem CH
 • čtení s porozuměním
 • procvičování čtení uzavřených slabik
 • Psaní
  • nácvik na zítřejší diktát na tabulky, doporučuji procvičovat slova: pavouk, šije, zima, donese, netopýr, košile (i/y říkám)
  • přepis z tiskacího na psací písmo – děti moc chválím, zvládly perfektně, téměř všichni bez chyby a na 1 🙂
  • psaní slov a vět s písmenkem c

Hv

 • rytmizace
 • hra na tělo
 • opakování písniček

M

 • matematická rozcvička – hra MOUCHY
 • samostatná práce – 5min – sčítání a odčítání 
 • opakování v oboru 0-10
  • slovní úlohy
  • úlohy na nakupování
  • řetězové příklady
  • dopočítávání
 • dnes jsme dokončili VM a MM – mám u sebe ke kontrole (kdo nestihl, dokončí MM doma za DÚ), v pátek děti dostanou nové díly od obou pracovních sešitů

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 32, 33, PÍS str. 26 dokonč. str. 27 celá, DÚ SL str. 33/2, 4 – procvičovat čtení 

M VM str. 58/4 – 3. a 4. sloupeček, str. 59

 

INFO

Komu se nepodařilo dostat do MS Teams, dejte prosím vědět. Těm co se mi už ozvali, se generují nové přístupy nebo již byly zaslány. Děkuji za spolupráci.

Prosím donést papírové hodiny a tempery, kdo ještě nemá ve škole. Děkuji. 

Zítra 21.3. Sběr starého papíru – auto nakládá kolem 8 h. Pokud můžete, podpořte naši třídu ve školní soutěži, tentokrát se opravdu bude hodit každé kilo 🙂 Děti to velmi prožívají a mají radost, když vyhrají. Papír můžete odkládat opět dolů ke staré budově. Prosím zase o info o počtu kg na papírku po dětech nebo elektronicky. Předem za děti moc děkuji.

22. 3. Noc s Andersenem

 

19. března

Čj

 • procvičování čtení slov a vět s písmenkem CH – někomu dělá, toto písmenko problémy a čte ho jako dvě písmenka C a H, je potřeba doma čtení více procvičovat
  • https://wordwall.net/cs/resource/54526439/%C4%8Desk%C3%BD-jazyk/%C4%8Dten%C3%AD-ch
  • https://wordwall.net/cs/resource/32058542/čtení-abeceda/čtení-písmeno-ch-1-třída-duben
  • https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoch3.htm
  • https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoch4.htm
  • https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoch5.htm
   • nepřítomní si opět mohou doma vyzkoušet 🙂
 • psaní slov a doplňování vět s písmenem CH
 • čtení s porozuměním
 • Psaní – psaní slabik a slov s písmenkem c

Pr

 • dnes jsme pokračovali v tématu Jaro na zahrádce
 • popisovali jsme si jednotlivé činnosti na zahrádce, jaké nářadí používáme a k čemu
 • řekli jsme si rozdíl mezi setím a sázením
 • děti si dnes zasely osení, které si odnesou příští středu domů na Velikonoce

M

 • matematická rozcvička – procvičování sčítání a odčítání – rychlopočítání
  • https://wordwall.net/cs/resource/12472895/matematika-pro-1-ročník-do-10
 • samostatná práce – 5min – sčítání a odčítání – děti chválím, jde jim to moc hezky, všichni měli 1 🙂
 • rozklady čísel do 10
 • příklady na dopočítávání
 • vysvětlení určování času – celé hodiny, minutová a hodinová ručička, den má 24 hodin, hodina má 60 min
 • týmová hra – pyramidy

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 31, PÍS str. 25, DÚ SL str. 31/1 a 32/1, PÍS – kdo nestihl, dokončí str. 26 – první 4 řádky

M VM str. 58/1, 2, 3, 4 – 1. a 2. sloupeček

Pr str. 48 (cvičení s hvězdičkou uděláme ve čt)

 

INFO

Děkuji Lafimu za jarní kytičky do třídy. 

Komu se nepodařilo dostat do MS Teams, dejte prosím vědět. Těm co se mi už ozvali, se generují nové přístupy. Děkuji za spolupráci.

21.3. Sběr starého papíru pokud můžete, podpořte naši třídu ve školní soutěži, tentokrát se opravdu bude hodit každé kilo 🙂 Děti to velmi prožívají a mají radost, když vyhrají. Papír můžete odkládat opět dolů ke staré budově. Prosím zase o info o počtu kg na papírku po dětech nebo elektronicky. Předem za děti moc děkuji.

22. 3. Noc s Andersenem

 

18. března

Čj

 • čtecí bingo – Ř
 • intenzivní procvičování čtení a čtení s porozuměním na interaktivní tabuli
  • https://wordwall.net/cs/resource/27358547/čtení-abeceda/čtení-1-třída-v-z
  • https://wordwall.net/cs/resource/28024924/čtení-abeceda/čtení-1třída-d-k-v-leden
  • https://wordwall.net/cs/resource/29942128/čtení/doplň-do-vět-slovo
  • https://wordwall.net/cs/resource/13384780/čtení/trénujeme-bd
  • https://wordwall.net/cs/resource/30091656/čtení/jaro-čtení-vět
   • nepřítomní si mohou vyzkoušet doma 🙂
 • děti četly věty, které vymýšlely přes víkend za DÚ – moc je chválím
 • vyvození hlásky a písmene CH
  • nová básnička – vyhledávání písmenka v textu
  • hledání hlásky ve slově
  • psaní velkého tiskacího CH, psaní slabik s písmenkem CH
  • nácvik čtení slabik s písmenem CH
 • nácvik a procvičování čtení slov s písmenkem CH
 • Psaní – nácvik psaní nového písmenka c

Tv

 • rozehřátí – běhací kolečka, hra „Cukr, káva, limonáda“, rozcvička, hra na jelena

M

 • matematická rozcvička – procvičování sčítání a odčítání – rychlopočítání – IT a kartičky
 • samostatná práce – 5min – sčítání a odčítání
 • matematické „člověče nezlob se“ ve dvojicích – hra s kostkou

AJ (obě skupiny)

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 30, ZČ str. 27, 28, 29/1, 2, PÍS str. 24, DÚ ZČ str. 28, 29, PÍS – kdo nestihl, dokončí str. 24

M VM str. 57/2 – 3. a 4. sloupeček,

 

INFO

Děkuji Ellence za velikonoční samolepky. 

Komu se nepodařilo dostat do MS Teams, dejte prosím vědět. Těm co se mi už ozvali, se generují nové přístupy. Děkuji za spolupráci.

 

Zítra tj. út 19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30)Srdečně zveme rodiče i veřejnost!

21.3. Sběr starého papíru pokud můžete, podpořte naši třídu ve školní soutěži, tentokrát se opravdu bude hodit každé kilo 🙂 Děti to velmi prožívají a mají radost, když vyhrají. Předem za děti moc děkuji.

22. 3. Noc s Andersenem

27. 3. TH tento měsíc proběhne v rámci projektového dne na téma Velikonoce (děti nebudou zůstávat ve škole o hodinu déle)

28. 3 – 1. 4. Velikonoční prázdniny

 

15. března

Čj

 • procvičování čtení
 • čtení s porozuměním – vyhledávání informací v textu, odpovídání na doplňující otázky
 • psaní slov s písmenkem Ř
 • Psaní – procvičování psaní slov s dvojhláskou – ou, au, eu

M

 • opakování učiva – samostatná práce
  • rozklady čísel do 10
  • znázornění počtu
  • porovnávání čísel
  • znázornění na číselné ose
  • číselné řady vzestupně, sestupně
  • slovní úlohy na sčítání a odčítání
  • příklady na sčítání a odčítání – 2 sloupečky na známky

Projekt „Zdravé zoubky“

 • modelování jarních kytiček a zvířátek na statku – dětem to šlo moc hezky 🙂

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 29, PÍS str. 23 – písanky mám u sebe ke kontrole,

 • děti si nesou nové Čtecí bingo na procvičení Ř – prosím připravit a v pondělí donést, budeme hrát
 • PL na procvičení psaní – doporučuji na uvolnění ruky vybarvit obrázky (není povinné) a poté vždy napsat pod obrázek 2 slova
 • PL na procvičení a upevnění b

M VM str. 55/3, 56 celá, 57/1, 2 – 2 sloupečky

 

INFO

Moc děkuji Natálce za dárečky na ŠvP.

 

Akce do konce března:

19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30)Srdečně zveme rodiče i veřejnost!

22. 3. Noc s Andersenem

27. 3. TH tento měsíc proběhne v rámci projektového dne na téma Velikonoce (děti nebudou zůstávat ve škole o hodinu déle)

28. 3 – 1. 4. Velikonoční prázdniny

S paní asistentkou přejeme krásný víkend. 🙂

 

14. března

Tv

 • rozehřátí – kolečka na rozběhání, hra na rozběhání „Cukr, káva, limonáda“, rozcvička, míčová hra „Na jelena“, štafetová hra

Čj

 • nácvik diktátu na tabulky
 • diktát slov psacím písmem – děti chválím 🙂 – děti nesou domů sešity k nahlédnutí, prosím podepsat a poslat zpět do školy, děkuji
 • psaní slov s písmenkem Ř
 • procvičování čtení slov s písmenkem Ř
 • týmová hra – hledání slov a skládání slov ze slabik
 • Psaní – dvojhlásky au, eu

Pr

 • opakování básničky Měsíce a „zkoušení“ básničky ve skupinkách – děti moc pěkně uměly
 • úvodní povídání o tom, co se děje na jaře na zahrádce
  • pustili jsme si výukové video
  • povídali jsme si o rozdílu mezi setím a sázením
  • jaké používáme nářadí na zahrádce
  • „zaseli“ jsme si na vatu řeřichu (příští úterý budeme sít osení a pro srovnání si zasejeme i petrželku a mátu a budeme sledovat rozdíl v rychlosti růstu)
  • v PS budeme pokračovat příští týden

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 27/2, 3, 4, 5, 28/1, 2, 3, PÍS str. 21, 22, DÚ SL str. 29/2 – procvičovat čtení, PÍS str. 22 – kdo nestihl, dokončí poslední 2 řádky

 

13. března

Dnes jsme si užili divadelní představení O třech námořnících. Děti velmi chválím za chování v autobuse i v divadle. 

Po návratu jsme si dali zaslouženou svačinku a procvičili jsme si něco málo z Čj a M.

 • týmová práce z Čj – čtení s porozuměním
 • týmová práce z M – příklady na sčítání a odčítání

Popovídali jsme si o divadelním představení. Jistě Vám děti sdělí své zážitky. 🙂

Vzhledem k tomu, že v Prvouce zrovna probíráme zvířátka na statku, tak jsme si v Hv zazpívali písničku „Když jsem já sloužil“ a zopakovali si další písničky.

Na zítra připomínám přípravu na diktát na tabulky – doporučuji procvičovat slova: myška, králík, svátek, půjde, zvonek

a na prvouku básničku Měsíce (děti budou povídat po skupinkách, nebudou muset mluvit jednotlivě).

 

INFO

Na Microsoft Teams je pro děti vložen krátký kvíz na procvičení čtení. Přístupy mají děti od září vlepené v zadní části ŽK ve sděleních. Jde o prověření, zda se každý do Teams dostane, a aby si děti procvičily zase něco nového. Děkuji za spolupráci.

15. 3. Projekt „Zdravé zoubky“ – 3. vyuč. hodina

19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30)Srdečně zveme rodiče i veřejnost!

 

12. března

Čj

 • čtení s porozuměním – písmenko Ž – vyhledávání informací v text
 • vyvození hlásky a písmene Ř
  • nová básnička – vyhledávání písmenka v textu
  • hledání hlásky ve slově
  • psaní velkého tiskacího Ř, psaní slabik s písmenkem Ř
  • nácvik čtení slabik s písmenem Ř
 • nácvik a procvičování čtení slov s písmenkem Ř
 • nácvik na čtvrteční diktát na tabulky – doporučuji procvičovat slova: myška, králík, svátek, půjde, zvonek
 • Psaní – dvojhlásky ou

M

 • matematická rozcvička – procvičování sčítání a odčítání – rychlopočítání
 • hra Honzo, vstávej!
 • příklady na dopočítávání – společně i samostatná práce
 • slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru 0 – 10
 • rozklady čísel do 10 
 • týmová hra – běhací počítání

Pr

 • po opakování testík na jarní kytičky – chválím, všichni mají 1 bez chyby 🙂
 • opakování zvířecích rodin

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 25/2, 3, 26, ZČ str. 24, 25, 26/1, 2, PÍS str. 20, DÚ SL str. 27/1 – na čtvrtek

M VM str. 53/1, 55, MM str. 47/2, DÚ MM str. 47/1 – kdo nestihl, na pátek

 

INFO

Moc děkuji Štěpánkovi za knihy na ŠvP a Daníkovi R. za přinesená semínka máty a petrželky. Zasejeme ve čt při Prvouce a budeme sledovat. 🙂

Zítra tj. 13. 3. nás čeká představení v divadle v HP – Pohádka o třech námořnících – hrazeno z OPJAK. Budeme odcházet cca v 8:30 a tam i zpět pojedeme MHD. S sebou si děti vezmou jen batůžek se svačinou, pitím, penálem. Prosím o vhodné oblečení. 

15. 3. Projekt „Zdravé zoubky“ – 3. vyuč. hodina

19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30)Srdečně zveme rodiče i veřejnost!

 

11. března

Dnes jsme měli po víkendu klidnější rozjezdový den, plný procvičování. Děti chválím, hezky spolupracovaly v týmech. Zároveň chválím za vypracované PL, které byly na procvičování na víkend.

Čj

 • úvodní „kompot“
 • čtecí bingo – Č, Ž
 • intenzivní procvičování čtení s písmenkem Ž – čtení na IT a procvičování rychločtení
 • skládání slov ze slabik
 • Psaní – psaní slov s písmenkem r (4 řádky na známky)

Tv 

 • rozehřátí – rozběhání 2 kolečka, hra Cukr, káva, limonáda, rozcvička, týmové štafetové hry, vracečka

M

 • hra MOUCHY – intenzivní procvičování sčítání a odčítání do 10
 • procvičování slovních úloh na nakupování – na  tabulky
  • KOLIK KORUN UTRATILY? (websnadno.cz)
  • procvičování řetězových příkladů – děti musely najít, kolik co stojí a dávat pozor, kolik to bude stát, když mají koupit více kusů od jednoho druhu
 • týmová hra – sčítání a odčítání

Aj (spojeno Tom a Smis)

 • intenzivní procvičování dosavadní slovní zásoby a procvičování nových slovíček o rodině

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 21, 22, 23, SL str. 24/3, 5, 25/1, PÍS str. 19, DÚ SL str. 25/2 – nacvičit čtení

 

INFO

Děkuji Jáchymkovi za přinesenou řeřichu. Zasejeme při Prvouce a budeme sledovat. 🙂

Kdo dnes nestihl donést objednávku na knížky, může tak učinit ještě zítra. Prosíme přinést vyplněný objednávkový list a přesnou částku. 

Chtěla bych Vás požádat, zda byste mohli dětem koupit temperové barvy (palety jsem koupila). Děkuji.

Akce do konce března:

13. 3. Divadlo HP – Pohádka o třech námořnících (hrazeno z OPJAK)

15. 3. Projekt „Zdravé zoubky“

19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30)Srdečně zveme rodiče i veřejnost!

22. 3. Noc s Andersenem

27. 3. TH tento měsíc proběhne v rámci projektového dne na téma Velikonoce (děti nebudou zůstávat ve škole o hodinu déle)

28. 3 – 1. 4. Velikonoční prázdniny

 

8. března

S paní asistentkou velmi děkujeme za dárečky k MDŽ. A zároveň také přejeme krásné MDŽ.

Čj

 • intenzivní procvičování čtení s písmenkem Ž – čtení na IT
 • týmová hra – první hláska ve slově
 • Psaní – psaní slov s písmenkem r

M

 • matematická rozcvička – hra MOUCHY – procvičování sčítání a odčítání
 • samostatná práce na známky – odčítání do 10 
 • slovní úlohy na obchodování v oboru 0 – 10
 • týmová hra – běhací počítání

Vv + Pč

 • jarní rozkvetlý strom – doděláme příště
 • sněženky k MDŽ

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 21, 22, 23, PÍS str. 18 – písanky mám u sebe ke kontrole,

 • děti si nesou nové Čtecí bingo na procvičení Č, Ž – prosím připravit a v pondělí donést, budeme hrát
 • PL na procvičení psaní – doporučuji na uvolnění ruky vybarvit obrázky (není povinné) a poté vždy napsat pod obrázek 2 slova
 • PL na procvičení a upevnění b, d, p – v každém sloupečku se kroužkuje jen jedno písmenko podle zadání nad sloupečkem

M VM str. 53/3, 54, MM str. 46/1, 

 

INFO

Děti mají u sebe diktátové sešity k nahlédnutí. Prosím, podepsat. Děkuji.

Chtěla bych Vás požádat, zda byste mohli dětem koupit temperové barvy

Dnes děti dostaly nové katalogy knih. Kdo bude mít zájem něco objednat, tak prosím do pondělí 11. 3. přinést vyplněný objednávkový list a přesnou částku. 

 

Akce do konce března:

13. 3. Divadlo HP – Pohádka o třech námořnících (hrazeno z OPJAK)

15. 3. Projekt „Zdravé zoubky“

19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30) – Srdečně zveme rodiče i veřejnost!

22. 3. Noc s Andersenem

27. 3. TH tento měsíc proběhne v rámci projektového dne na téma Velikonoce (děti nebudou zůstávat ve škole o hodinu déle)

28. 3 – 1. 4. Velikonoční prázdniny

S paní asistentkou přejeme krásný víkend. 🙂

 

7. března

Tv

 • rozehřátí – kolečka na rozehřátí, molekuly s míčem, rozcvička, týmové štafetové hry s míčem – házení, chytání

Čj

 • procvičování čtení s písmenkem Ž
  • čtení na známky – chválím, děti četly moc hezky 🙂
 • čtení s porozuměním  (doplňující otázky k textu)
 • psaní slov s písmenem Ž
 • týmová hra – kvarteto (písmena – velká tiskací, malá tiskací, psací, obrázek)
 • nácvik na diktát na tabulky a diktát do sešitu – všichni mají 1 🙂
 • procvičování čtení psacího písma
 • Psaní – nácvik psaní písmenka r

Pr

 • procvičování básničky – MĚSÍCE – naučit na příští čtvrtek
 • povídali jsme si, kolik máme měsíců v roce, dnů v týdnu, ročních období – vše jsme si vyjmenovali
 • nové téma Jaro na statku
  • pustili jsme si naučná videa
  • povídali jsme si o zvířecích rodinkách, aby děti věděly, jak se jmenuje samec, samice a mládě
  • kde jaká zvířata na statku najdeme
  • kvůli čemu se jaká zvířata chovají

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 23, 24/1, 2, PÍS str. 16, 17, DÚ SL str. 24/2, 4, PÍS str. 17 – kdo nestihl, dokončí (většina má hotovo)

Pr str. 50, DÚ str. 50 – kdo nestihl, vybarví zvířátka, příští úterý bude mini testík na poznávání jarních kytiček a na příští čtvrtek se naučit básničku MĚSÍCE

 

INFO

Děti nesou domů diktátové sešity k nahlédnutí. Prosím, podepsat. Děkuji.

Chtěla bych Vás požádat, zda byste mohli dětem koupit temperové barvy. Děkuji.

Děkuji Járovi za donesené dárečky na ŠvP.

Dnes děti dostaly nové katalogy knih. Kdo bude mít zájem něco objednat, tak prosím do pondělí 11. 3. přinést vyplněný objednávkový list a přesnou částku. 

 

13. 3. Divadlo HP – Pohádka o třech námořnících (hrazeno z OPJAK)

15. 3. Projekt „Zdravé zoubky“

19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30) – Srdečně zveme rodiče i veřejnost!

22. 3. Noc s Andersenem

27. 3. TH tento měsíc proběhne v rámci projektového dne na téma Velikonoce (děti nebudou zůstávat ve škole o hodinu déle)

28. 3 – 1. 4. Velikonoční prázdniny

 

6. března

Čj

 • procvičování čtení s písmenkem Ž
  • vysvětlujeme si slova, která děti neznají a tvoříme věty
 • psaní slov s písmenem Ž
 • čtení s porozuměním  
 • týmová hra – skládání vět ze slabik
 • nácvik na zítřejší diktát na tabulky – doporučuji procvičovat slova: dům, víla, sází, pojede, týden
 • Psaní – přepis slov s písmenkem š na známky

M

 • matematická rozcvička s kartičkami – procvičování sčítání a odčítání
 • slovní úlohy na odčítání v oboru 0 – 10
 • příklady na sčítání a odčítání do 10 – samostatná práce na známky – kontrola, společná práce
 • doplňování vhodného znaménka + nebo – do příkladu
 • znázornění na číselné ose
 • rozklady čísel do 10 

Hv

 • Vzhledem k tomu, že pan ředitel na začátku hodiny Hv ohlásil, že bude probíhat v rámci zkoušky sirén i zkouška sirény na škole, tak vznikla rozsáhlá diskuse proč vůbec nějaká zkouška sirén je. Vzhledem k tomu, že jsou děti velmi šikovné, mají velký přehled a rozhled a jsou velmi komunikativní, tak jsme značnou část hodiny „propovídali“ 🙂
 • v rámci toho, že probíráme v Prvouce jaro, tak jsme si dnes pustili část sonáty od Antonia Vivaldiho – Jaro 
  • děti chválím, i když to bylo pro některé těžší téma, zvládly poslouchat
  • poté jsme si povídali o tom, co si kdo představil, že asi skladatel chtěl hudbou o jaru říct a vcelku se trefily 🙂
  • jaro: ptáci, potůčky, pastýřská idyla, venkovský tanec
   • https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 21, 22, PÍS str. 14, 15/ 4 řádky, DÚ SL str. 23/1, 2 – procvičovat čtení

M VM str. 52, MM str. 45/2, 46/3 a 47/3, DÚ VM str. 53/2, 4, 5 – na pátek

 

INFO

Kdo nemá, prosím, doplnit lepidlo a fixy na mazací tabulku. Stále někomu chybí. Děkuji.

13. 3. Divadlo HP – Pohádka o třech námořnících (hrazeno z OPJAK)

15. 3. Projekt „Zdravé zoubky“

19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30) – Srdečně zveme rodiče i veřejnost!

22. 3. Noc s Andersenem

27. 3. TH tento měsíc proběhne v rámci projektového dne na téma Velikonoce (děti nebudou zůstávat ve škole o hodinu déle)

28. 3 – 1. 4. Velikonoční prázdniny

 

5. března

Čj

 • procvičování čtení s písmenkem Č
 • procvičování čtení s porozuměním 
 • psaní slov s písmenem Č
 • čtení s porozuměním  
 • vyvození hlásky a písmene Ž
  • nová básnička – vyhledávání písmenka v textu
  • hledání hlásky ve slově
  • psaní velkého tiskacího Ž
  • nácvik čtení slabik s písmenem Ž
  • psaní slabik s písmenkem Ž
 • týmová hra – čtení s porozuměním na tabulce
 • Psaní – nácvik psaní písmene š

M

 • matematická rozcvička s kartičkami – procvičování sčítání a odčítání
 • slovní úlohy na odčítání v oboru 0 – 10
 • příklady na odčítání do 10
 • řetězové příklady na odčítání do 10
 • rozklady čísel do 10 
 • týmová hra – řetězové příklady na sčítání

Pr

 • ve třídě už máme jaro – máme truhlík a květináče s jarními kytičkami a ve váze kvetoucí keře, tak jsme si názorně říkali, jak se která kytička jmenuje
 • podívali jsme se na výukové video, jak se mění keře a stromy na jaře (přeskočili jsme kapitolu o setí a sázení, budeme dělat až za týden a zasejeme si osení)
 • vysvětlili jsme si rozdíl mezi keřem a stromem a jaké jsou jejich jednotlivé části
 • děti si na známky složily a nalepily strom (mají v PS)

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 19/1, 2 a str. 20, 21/1, PÍS str. 14, 15/ 4 řádky, DÚ SL str. 19/3

M VM str. 50, 51, DÚ MM str. 45/3

Pr str. 49

 

INFO

Kdo nemá, prosím, doplnit lepidlo. Stále někomu chybí. Děkuji.

 

4. března

Tv

 • rozehřátí – hra na pejsky a kočičky, krabí vybika, rozcvička hrou, míčové hry – molekuly

Čj

 • čtecí bingo – procvičení b
 • procvičování čtení s písmenkem Č
 • psaní slov s písmenem Č
 • čtení s porozuměním  
 • týmová hra – čtení s porozuměním – čti, stříhej a lep
 • Psaní – psaní slov s písmenkem k

M

 • matematická rozcvička s kartičkami – procvičování sčítání a odčítání
 • slovní úlohy na sčítání v oboru 0 – 10
 • příklady na sčítání do 10
 • řetězové příklady na sčítání do 10
 • rozklady čísel do 10 
 • procvičování sčítání do 10 – hra MOUCHY

Aj (Tom)

 • nové téma Rodina – Family
  • poslech, opakování výslovnosti – uč. str. 30, 31
  • PS str. 27
  • Family song

Aj (Smi)

 • procvičení všech slovíček, které jsme už probrali
 • nové téma Rodina – Family
  • děti dostaly nové obrázkové slovníčky – učí se význam a výslovnost – prosím naučit se slovíčka
   • řekli jsme si různé možnosti, jak můžeme jednotlivé členy rodiny oslovovat
   • v této učebnici máme uvedena slovíčka viz slovníček, jestli ovšem děti budou znát jiný pojem např. z písničky níže granny / grandma nebo grandad /grandpa, na tom tolik nezáleží
  • nová písnička Family Members Song
   • https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 18, ZČ str. 17, 18, PÍS dokonč. str. 12, 13, DÚ SL str. 19/1 – nacvičit čtení – prosím napsat, kolikrát bylo přečteno, PÍS – kdo nestihl dokončí str. 13

M VM str. 48, 49

 

1. března

Čj

 • prezentace čtenářských listů
 • procvičování čtení slov s písmenkem Č
 • psaní a tvoření slov ze slabik
 • čtení s porozuměním
 • vyhodnocení čtenářské výzvy – děti dnes dostaly novou výzvu na březen, tak mohou dále zaznamenávat
 • Psaní – procvičování psaní nového písmenka k

M

 • procvičení sčítání a odčítání – hra MOUCHY
 • porovnávání počtu a čísel do 10
 • samostatná práce na porovnávání
 • číselná řada sestupně a vzestupně

Vv + Pč

 • vyráběli jsme bledulky ve sněhu a jarní vitráže – dětem se to moc povedlo 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 17, PÍS str. 10, DÚ PÍS str. 11, procvičovat čtení slov ve čtecím bingu + ZČ str. 18

M VM str. 47, MM str. 44/3, 45/1

 

INFO

Dnes jsme kromě čtenářské výzvy vyhodnotili i týmovou hru a rozlosovali týmy nové.

Připomínám v po 4. 3. přinést čtecí bingo, ať to nemusíme dělat na začátku hodiny, jako minule, kdy to 6 dětí nemělo a bylo jim líto, že nemohou hrát. Velmi nás to zdržuje.

S paní asistentkou přejeme krásný první březnový víkend. 🙂

 

29. února

Čj

 • procvičování čtení psacího písma
 • čtení na známky – děti moc chválím, že byly hezky připravené a krásně četly – všichni mají 1 🙂
 • týmová hra – čtení s porozuměním
 • vyvození hlásky a písmene Č
  • nová básnička – vyhledávání písmenka v textu
  • hledání hlásky ve slově
  • psaní velkého tiskacího Č
  • nácvik čtení slabik s písmenem Č
  • psaní slabik s písmenkem Č
 • Psaní 
  • psaní slov s písmenkem d
  • nácvik psaní nového písmenka k – pro děti je trochu těžší, proto jsme nejdříve cvičili na tabulky a děti si nesou „písmenkové“ sešity na DÚ – nácvik nového písmenka k

Pr

 • dnes děti v týmech dělaly myšlenkové mapy na téma JARO – moc se jim povedly 🙂

Tv

 • rozehřátí – hra na Mrazíka, krabí vybíjená, rozcvička, míčové hry – na jelena

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 16, PÍS str. 9, DÚ – 2 řádky „písmenkový“ sešit

Pr DÚ vybarvit PL, který dnes děti dostaly a naučit se jména kytiček, na úterý 5. 3.

 

INFO

Zítra 1. 3. si děti přinesou čtenářskou výzvu, kterou vyhodnotíme. Zároveň vyhodnotíme měsíční týmovou hru a vylosujeme nové týmy.

 

28. února

Čj

 • procvičování čtení s písmenkem B
  • Některým dětem dělá potíže rozlišit b a d, což je pochopitelné. Na tabuli máme obrázek, který jim má pomoci. Je třeba nyní čtení více procvičovat.
  • Některé děti čtou téměř plynule a některé hledají písmenka. Znovu opakuji, že každý je na tom jinak a proto neříkám, kolikrát mají DÚ číst. Ale u někoho opravdu nestačí, aby přečetl cvičení jen jednou.
 • čtení s porozuměním – děti hledají informace v článku a odpovídají na dodatečné otázky k textu
 • běhací diktát psacího písma po třídě bylo 8 slov, děti měly za úkol vybrat si a napsat 5 slov správně (většina dětí stihla napsat všech 8 správně a ještě krásně – moc chválím :-))
 • Psaní – psaní slabik a slov s písmenkem d

M

 • matematická rozcvička – týmová hra – dopočítávání 
 • vyvození počtu a číslice 10
  • nácvik psaní číslice 10
  • určování počtu geometrických tvarů
  • psaní číselné řády
  • znázornění na číselné ose

Hv

 • opakujeme písničky, které už známe
 • přidali jsme nové písničky – Travička zelená a Tři citronky
 • stihli jsme i jednu písničku z Just Dance na přání dětí

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 14/1 a 15, PÍS str. 7, 8,

DÚ SL str. 15/2 – zítra čtení na známky – prosím rodiče napsat, kolikrát dítě četlo, děkuji, PÍS dokonč. str. 8 (kdo stihl, mám u sebe)

M VM str. 45, 46, MM str. 44/1, 2 – kdo nestihl ve škole, dodělá za DÚ na pátek 

 

INFO

V pátek 1. 3. si děti přinesou čtenářskou výzvu, kterou vyhodnotíme. Zároveň vyhodnotíme měsíční týmovou hru a vylosujeme nové týmy.

 

27. února

Čj

 • procvičování čtení s písmenkem B
 • psaní slov s písmenem B
 • čtení s porozuměním
 • nácvik na zítřejší běhací diktát psacího písma
 • týmová hra – křížovka
 • Psaní – psaní slabik a slov s písmenkem z
  • v PÍS na str. 5 poslední 4 řádky byl přepis na známky – dnes děti moc chválím, dávaly si pozor a měly napsáno téměř bez chybičky 🙂
  • nácvik psaní nového písmenka d – dětem jde dobře, mohou navázat na písmenko a

M

 • matematická rozcvička procvičování sčítání a odčítání – hra MOUCHY
 • slovní úlohy na procvičování sčítání a odčítání
  • slovní úlohy na interaktivní tabuli (práce na mazací tabulky)
   • děti čtou zadání, vyznačí pomocí kroužků, vytvoří příklad, vypočítají a sestaví odpověď celou větou
   • https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su1.htm

Pr

 • pokračujeme v povídání o jaru
  • zopakovali jsme si básničku Měsíce a jaké máme jarní měsíce
  • prohlédli jsme si jarní květiny a zopakovali si jejich názvy
   • https://takjderok.cz/jaro/poznate-s-detmi-jarni-kvetiny/
  • podívali jsme se na jednotlivé části rostliny (květ, stonek, list, kořen)

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 12/2, 3, 5, str. 14/2, 3, 4, PÍS dokonč. str. 5, str. 5 (poslední 4 řádky přepis na známky), str. 6, DÚ SL str. 14/1, 15/1, PÍS dokonč. str. 6

M VM str. 44/2, 3

Pr str. 47

 

26. února

Tv

 • rozehřátí – hra na Eiffelovku, rozcvička, míčové hry – hod, chytání, dribling ve dvojicích

Čj

 • čtecí bingo
 • vyvození hlásky a písmene B
  • nová básnička – vyhledávání písmenka v textu
  • hledání hlásky ve slově
   • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-2/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-B.pps
  • psaní velkého tiskacího B
  • nácvik čtení slabik a slov s písmenem B
  • psaní slabik s písmenkem B
 • týmová hra – křížovka
 • Psaní – psaní slabik a slov s písmenkem z
  • v PÍS na str. 4 poslední 4 řádky byl přepis na známky
  • je třeba, aby si děti po sobě kontrolovaly, zda mají všude čárky, tečky a kroužky (i přes stálé upozorňování tam někteří měli chyby)

M

 • matematická rozcvička s kartičkami – procvičování sčítání a odčítání
 • samostatná práce 5min na odčítání v oboru 0-9 – téměř všechny děti měly bez chyby a mají všichni 1
 • slovní úlohy na procvičování sčítání a odčítání – stránku končíme zítra

Aj (Tom)

 • opakování slovíček k tématu Farma
 • testík na téma Farma – děti danou barvou zakroužkují zvířátko na obrázku – všechny děti mají 1 🙂
 • nová fráze „I can see a chicken.“ Dětem prosím napište na papírek výslovnost AJ KEN SÍ _____
  • děti říkají, co vidí na obrázku

Aj (Smi)

 • opakování slovíček k tématu Farma
 • testík na téma Farma – děti danou barvou zakroužkují zvířátko na obrázku – všechny děti chválím, mají 1 bez chyby 🙂
 • procvičování slovíček při hře Magic box
 • příště začínáme nové téma – Rodina

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 12, ZČ str. 11, 12, 13/1, PÍS dokonč. str. 3, str. 4 (poslední 4 řádky přepis na známky), DÚ SL str. 13/1, 4, PÍS str. 5 / 4 řádky

M VM str. 44/1, MM str. 43/2 

 

23. února

Čj

 • procvičování čtení – kontrola DÚ
 • čtení s porozuměním
  • odpovědi na otázky k textu, vyhledávání informací
 • psaní slov s písmenkem H
 • Psaní – procvičování psaní písmenka z a slabik s ním

M

 • početní rozcvička – sčítání a odčítání do 9 s kartičkami
 • samostatná práce – 5 min sčítání, odčítání, porovnávání
 • kontrola DÚ
 • slovní úlohy – nakupování
 • procvičování znázornění slovních úloh a tvoření příkladů – práce s mazací tabulkou
 • týmová hra – dopočítávání

Vv + Pč

 • kresba voskovkou a malba vodovými barvami – čepice a rukavice na zimním pozadí (foto máte na skupině)
 • děti si připravily čtecí bingo na pondělí (nesou si domů, k procvičování čtení a v pondělí si přinesou, ať si můžeme zahrát)

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 11, PÍS dokonč. str. 2, str. 3 / 5 řádků, DÚ PÍS – kdo nestihl, dokončí str. 3 / 5 řádků, ZČ str. 9, 10 nebo oblíbená knížka

M VM str. 43, MM str. 43/1

 

INFO

Upozorňuji na výskyt spálové angíny v naší třídě. Prosím, sledujte zdravotní stav Vašich dětí.

Kdo ještě neměl tento týden úbor na tělocvik, prosím přinese si na pondělní hodinu.

Připomínám na pondělí procvičovat slovíčka z Aj (témaFarma).

S paní asistentkou Vám přejeme klidný a snad i slunečný víkend.

 

 

22. února

Tv

 • rozehřátí – hra na špendlíky, rozcvička, štafetová týmová hra – dribling, vracečka

Čj

 • nácvik diktátu na tabulky
 • diktát slov psacím písmem – děti velmi chválím, téměř všichni měli napsáno bez chyby a k tomu nádherně 🙂 
 • čtení s porozuměním
 • Psaní – nácvik nového písmenka z
  • dlouho jsme trénovali na mazací tabulku, než jsme šli do písanky
  • psací z je pro děti těžké, nemá téměř nic společného s písmenky, které již umí
  • je třeba dávat hlavně pozor na kličku u písmenka, že je jiná, než kterou znají u písmenka t (u z píšeme plochou kličku – půlku mašličky, nebo nekonečna – a ne kuličku)

Pr

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 10/2, 3, 4, PÍS str. 2 / 4 řádky, DÚ SL str. 10/1, 11/1 – zítra bude čtení na známky, PÍS – kdo nestihl dodělá – str. 2/ 4 řádky (prosím, nepište víc)

Pr  str. 46, DÚ – kdo nestihl, dodělá zavařovací láhev na úterý

 

21. února

Čj

 • procvičování čtení slov s písmenem H
  • při čtení si vysvětlujeme slova, která děti neznají
 • psaní slov s písmenkem H
 • čtení s porozuměním
 • nácvik na zítřejší diktát na tabulky
  • doporučuji procvičovat slova: topí, nosy, jíme, síla, lupy (dětem říkám, jaké je ve slově i/y)
 • vyhledávání hlásky a slabiky ve slově (cvičení na IT)
  • https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoh2.htm
 • Psaní – psaní slabik a slov s písmenkem v
  • dnes jsme dokončili 1. díl písanky (mám u sebe ke kontrole), děti dostaly nové písanky, ve kterých je DÚ

M

 • kontrola DÚ
 • příklady na dopočítávání
 • samostatná práce – 5min dopočítávání
 • pyramidy
 • rozklady čísel
 • týmová hra – MOUCHY – sčítání a odčítání do 9
  • nejprve byla hra dvou týmů a poté mne děti vyzvaly a hrály proti mně 🙂

Hv

 • zopakovali jsme si písničky Na Okoř je cesta a Maškarní bál i s pohybovým doprovodem
 • tancování na písničky na přání – Just dance – moc jsme si to užili 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 9, PÍS str. dokonč. str 55, 56 celá, DÚ PÍS str. 1/ 5 řádků, ZČ str. 10

M VM str. 42/1, 2, 3, MM str. 42/2, 3, DÚ VM str. 42/4, 5 – na pátek

 

INFO

Velmi děkuji za donesený sběr, tentokrát jste nasbírali úžasných 692,5 kg. Díky za každé donesené kilo. 🙂

Zítra tj. 22. 2. připomínám donést tělocvik, kdo ještě nemá ve škole a sešit na diktáty. Děkuji.

Zítra je v družině karneval, masky jsou vítány. 

 

20. února

Čj

 • procvičování čtení na IT
  • rychločtení slov
  • skládání předložkových spojení podle obrázku
  • skládání slov z písmen a slabik
 • opakování básničky na H
 • psaní slov s písmenkem H
 • čtení s porozuměním
 • týmová hra – přiřazování slov k obrázkům
 • Psaní – nácvik psaní psacího v

M

 • rozcvička –  procvičování sčítání a odčítání na kartičkách
  • https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus12_do9.htm
 • samostatná práce – 5min řetězové příklady
 • porovnávání čísel
 • znázornění na číselné ose
 • týmová hra – dopočítávání do 9

Pr

 • dnes jsme začali nové téma – Na jaře – okénko do jarní přírody
  • podívali jsme se na výukové video
  • povídali jsme si o přírodě, jak se na jaře probouzí květiny i stromy, vrací se nám stěhovaví ptáci, jaká se rodí mláďata
  • děti vyprávěly, kde vidí jaké květiny a kdo má kde jaká zvířátka
  • probrali jsme názvy jarních květin

TH

 • zopakovali jsme si třídní pravidla chování
 • v kroužku jsme si sedli, každý dostal papír, který jsme při myšlenkách na to, co se nám v minulém pololetí nedařilo nebo se nám nelíbilo, zmačkali co nejvíce do kuličky a zahodili a tím jsme to uzavřeli a zítra vykročíme pozitivně do dalšího pololetí
 • poté si každý vylosoval jméno kamaráda a měl říct jen ty dobré vlastnosti, které se mu na něm líbí

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 8, PÍS str. 54, DÚ PÍS str. 55 / 4 řádky, ZČ str. 9

M VM str. 41, MM str. 41/2, 3, DÚ MM str. 42/1 

Pr str. 44, 45

 

INFO

ZÍTRA 21. 2.   Sběr starého papíru – Pokud je to možné, podpořte naši třídu v celoškolní soutěži ve sběru. Papír můžete odkládat k budově staré školy do zítřejšího rána. Svozové auto odjíždí v 8 h. Po dětech na papírku nebo mně elektronicky napište počet odevzdaných kg. Děkuji.

 

19. února

Ráno jsme si ukázali skříňky a naučili se s nimi. Několikrát jsem dětem zdůraznila, že když budou mít jakýkoliv problém se skříňkou, ať se obrátí na nejbližšího dospělého, aby jim pomohl.

Děti si vybraly barvu klíčenky a každý klíček mají podepsaný (číslo na zadní straně se stírá).

Dalším dětem bylo dnes slavnostně předáno vysvědčení a byly pasovány na písaře i s podepsáním slibu písaře. 

Popovídali jsme si o zážitcích z prázdnin, kterých bylo opravdu hodně. 🙂 Na zmiňované tancování místo Tv dnes bohužel nedošlo, tak jsme se s dětmi domluvili na středeční hodinu Hv.

Děti chválím za splnění pracovních listů přes prázdniny. Dostaly zaslouženou odměnu. 🙂

Čj

 • procvičování čtení – čtení vět z PL a rychločtení na interaktivní tabuli – všichni dostali 1 🙂
 • vyvození hlásky a písmene H
  • nová básnička – vyhledávání písmenka v textu
  • hledání první hlásky ve slově
  • psaní velkého tiskacího H
  • nácvik čtení slabik a slov s písmenem H
  • psaní slabik a slov s písmenkem H
  • čtení s porozuměním
 • týmová hra – křížovka
 • Psaní – procvičování psaní v „písmenkovém“ sešitě

M

 • rozcvička – hra MOUCHY – procvičování odčítání
 • samostatná práce – 5min na odčítání v oboru 0-9 – téměř všechny děti měly bez chyby
 • řetězové příklady na odčítání
 • rozklady čísel do 9

Aj (Tom)

 • Zvířata z farmy, poslech a výukové video k  PS str. 22/1 a 2, PS str. 55 pomůcka k výuce (jednoduchá konverzace), DÚ – PS str. 22/3
 • na příště prosím zopakovat slovíčka k tématu Farma, budeme psát testík

Aj (Smi)

 • opakování slovíček k tématu Farma (procvičování zvířat a jakou mají barvu)
 • naučili jsme se novou frázi „I can see a chicken.“ Dětem prosím napište na papírek výslovnost AJ KEN SÍ _____
  • U následujícího obrázku děti hezky povídaly, co vidí a jakou to má barvu. Pěkně používaly slovíčka ze všech témat, co jsme probrali.

 • v PS na str. 55 jsme si vystřihli kolečka, která používáme k procvičení zvířat (děti vždy otočí kolečko tak, aby bylo vidět v ohrádce, jen zvířátko, na které se ptám)
 • na příště prosím zopakovat slovíčka k tématu Farma, budeme psát testík

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 6, 7, ZČ str. 6, 7 , 8 DÚ ZČ str. 7, 8

M VM str. 40/2, 3, 4, MM str. 41/1 

 

INFO

Zítra tj. úterý 20. 2. máme TH a vyučování bude končit ve 12:35. Děti už BUDOU PO OBĚDĚ.

21. 2. Sběr starého papíru – Pokud je to možné, podpořte naši třídu v celoškolní soutěži ve sběru. Děkuji. 

 

9. února

Čj

 • dnes jsme se věnovali hlubší práci s textem – čtení s porozuměním
  • četli jsme pracovní list Náš karneval (také o třídě 1.A)
  • děti procvičovaly, jak dokáží porozumět textu a najít informace
  • mají s sebou domů ve složce, aby dopsaly jména dětí podle masek

M

 • dnes jsme měli projektovou hodinu na téma Nakupování
  • děti se měly zorientovat v textu – přepsat nákupní seznam a najít potřebné informace
  • v týmech spočítat cenu nákupu a vybrat možnosti placení mincemi

Vv+Pč

 • děti vyráběly karnevalové masky – moc se to všem povedlo 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ  Děti dostaly na prázdniny složku pracovních listů, aby mohly procvičovat čtení s porozuměním a nemusely dokola číst jen ze ZČ, k tomu jsou ještě 2 listy na procvičování psaní – doporučuji alespoň ke konci prázdnin vzít tužku nebo pero do ruky, aby děti po návratu do školy nebyly v písance nemile zaskočeny.

Kdo z nepřítomných by měl zájem, mohu poslat pracovní listy elektronicky, ale není to nutné, když máte učivo na doplňování.

 

INFO

12. – 16.2. Jarní prázdniny

Děti mají v ŽK vlepené údaje k platbě za ŠvP. Další informace máte v Bakalářích.

Na naší budově ZŠ dojde o jarních prázdninách k rekonstrukci šaten, které budou nahrazeny skříňkami. Každé dítě bude mít svou skříňku.

Dnes jsme šatny vyklidili. Věci nepřítomných žáků máme ve třídě.

Po prázdninách přijdou děti s věcmi do třídy. Před třídou se přezují a během první hodiny si půjdeme ukázat a rozdělit skříňky. Klíčenky na krk jsem dětem objednala, měly by mi během prázdnin dorazit :-). NEZAPOMEŇTE V PONDĚLÍ NA BAČKŮRKY. Děkuji. 

12. – 16.2. Jarní prázdniny

S paní asistentkou přejeme krásné prázdniny plné zážitků a odpočinku.

 

8. února

Tv

 • rozehřátí – cval stranou, opičí bobky, rozcvička, týmové štafetové hry s míčem
 • děti si nesou domů úbor na vyprání, po prázdninách prosím zpět do školy, děkuji

Čj

 • nácvik diktátu na tabulky
 • diktát psacího písma – slov – do sešitu – všechny děti mají 1
 • psaní slov s písmenem C
 • čtení s porozuměním – vyhledávání informací v textů
 • týmová hra – čtení s porozuměním na tabulce
 • procvičování přepisu z malého tiskacího písma na psací (přikládám odkaz pro nepřítomné, mohou vyzkoušet)
  • https://wordwall.net/cs/resource/67828669/p%C5%99epi%C5%A1-do-psac%C3%ADho-mlsp-aeiou
 • Písanka – psaní slov s písmenem n

Pr

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 5, PÍS str. 51 dokončení a str. 52, 53, DÚ PÍS str. 53, kdo nestihl, dokončí (většinu písanek už mám vybraných na prázdniny ke kontrole), ZČ str. 5

Pr str. 43

 

INFO

Děti mají v ŽK vlepené údaje k platbě za ŠvP. Další informace Vám zašlu do Bakalářů.

Na naší budově ZŠ dojde o jarních prázdninách k rekonstrukci šaten, které budou nahrazeny skříňkami. Každé dítě bude mít svou skříňku. Z tohoto důvodu si děti musí ZÍTRA odnést všechny věci ze šaten domů. Věci nepřítomných žáků dám do pytle a nechám ve třídě. Dejte prosím ZÍTRA dětem s sebou do školy větší igelitovou tašku. Děkuji. 

12. – 16.2. Jarní prázdniny

 

7. února

Děti mne na začátku vyučování moc mile překvapily s dárečky, které mi namalovaly nebo vyrobily. Udělaly mi velikou radost. 🙂

Čj

 • procvičování čtení slov s písmenkem C – vysvětlujeme si pojmy, které děti neznají
 • psaní slov s písmenkem C
 • čtení s porozuměním
 • týmová hra – první slabika ve slově
 • nácvik na diktát psacího písma – doporučuji procvičovat slova – léto, pila, jáma, síto, topí, motá, můj
 • Písanka – psaní slov s písmenkem y a nácvik psaní nového písmene n (to dětem jde krásně)

M

 • intenzivní procvičování sčítání a odčítání do 9 – práce s kartičkami
  • děti zvládaly i složitější řetězové příklady zpaměti a šly jim i příklady typu „myslím si číslo“
 • kontrola DÚ
 • samostatná práce – příklady na sčítání do 9 – děti měly všechny 1
 • slovní úlohy na odčítání v oboru 0-9 – vyhledávání informací v textu
 • příklady na odčítání – procvičování

Hv

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 2, 3, 4, SL str. 3, 4, PÍS str. 49, 50, DÚ SL str. 3/3 a naučit se číst str. 5/2, PÍS str. 51/ 4 řádky

M VM str. 39 a str. 40/1, MM str. 40/2 

 

INFO

Jak jsem zmiňovala na TS, děti s novým pololetím dostaly na poslední stranu ŽK zapomínací list, kam budeme zaznamenávat, kdy a co zapomněly (úkol, pracovní sešit …). Děti mohou zapomenout vlastně 6x za měsíc, což není málo. Některých dětí se to téměř netýká, protože vždy chodí řádně připravené a může se stát, že náhodou něco zapomenou. Měla by to být hlavně páka na ty samé jedince, kteří snad když uvidí, jak často něco nemají, tak se třeba začnou o své povinnosti starat.

8.2. Je z technických důvodů ZRUŠEN sběr papíru. O novém termínu Vás budu informovat.

12. – 16.2. Jarní prázdniny

 

6. února

Čj

 • procvičování čtení malého tiskacího písma na známky – děti moc chválím, čtení jim jde moc pěkně, všechny dostaly 1 🙂
 • vyvození hlásky a písmene C
  • nová básnička – vyhledávání písmenka v textu
  • hledání první hlásky ve slově
  • nácvik psaní velkého tiskacího C
  • nácvik čtení a psaní slabik s písmenkem C
  • vyhledávání první slabiky ve slově
 • týmová hra – čtecí domino – věty
 • hra – na uvolnění ruky si děti zkusily běhací diktát resp. přepis z malého tiskacího písma na velké tiskací
 • Písanka – psaní slabik a slov s písmenkem y

M

 • kontrola DÚ
 • slovní úlohy na sčítání v oboru 0-9 – vyhledávání informací v textu
 • samostatná práce – příklady na sčítání do 9 – děti měly všechny 1
 • řetězové příklady na sčítání
 • rozklady čísel v oboru do 9
 • týmová hra – pyramidy s tajenkou

Pr

 • nové téma – Ája je nemocná
  • povídání o návštěvě u lékaře – preventivní prohlídky a vyhledání lékaře v době nemoci nebo při úrazu
  • rozdíl mezi nemocí a úrazem
  • důležitost bezpečného chování – jak předcházet úrazům
  • zásady první pomoci, přivolání dospělé osoby
  • používání zdravotních pomůcek při nemoci a úrazu
 • téma je velmi obsáhlé a děti měly velikou chuť povídat a svěřovat se se svými zkušenostmi

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 2, PÍS str. 47 a str. 48 / 5 řádků, DÚ PÍS str. 48 / poslední 3 řádky (děti píší i číslici – 2 mísy, 2 lípy, 3 lupy), ZČ str. 1, 2 

M VM str. 37, 38, MM str. 40/1, 3

Pr str. 42

Děti dnes dostaly nové Slabikáře a nové Zdokonalujeme čtení. Nemocní mají připraveno k vyzvednutí na vrátnici.

 

INFO

Jak jsem zmiňovala na TS, děti s novým pololetím dnes dostaly na poslední stranu ŽK zapomínací list, kam budeme zaznamenávat, kdy co zapomněly (úkol, pracovní sešit …). Děti mohou zapomenout vlastně 6x za měsíc, což není málo. Některých dětí se to téměř netýká, protože vždy chodí řádně připravené a může se stát, že náhodou něco zapomenou. Měla by to být hlavně páka na ty samé jedince, kteří snad když uvidí, jak často něco nemají, tak se třeba začnou o své povinnosti starat.

 

Na naší budově ZŠ dojde o jarních prázdninách k rekonstrukci šaten, které budou nahrazeny skříňkami. Každé dítě bude mít svou skříňku. Z tohoto důvodu si děti musí v pátek odnést všechny věci ze šaten domů (netýká se úboru na Tv, ten mají děti ve skříňce ve třídě). Věci nemocných žáků dám do pytle a nechám ve třídě. Dejte prosím v pátek dětem s sebou do školy větší igelitovou tašku. Děkuji. 

8.2. Je z technických důvodů ZRUŠEN sběr papíru. O novém termínu Vás budu informovat.

12. – 16.2. Jarní prázdniny

 

5. února

Začátek dne byl slavnostní, protože děti, které byly nemocné, dnes dostaly svoje 1. vysvědčení a byly pasovány na písaře. 

Zároveň jsme předali nové čtenářské výzvy na únor, vyhodnotili práci týmů a vylosovali týmy nové.

Nového jsme toho dnes moc nestihli, spíše jsme opakovali, protože děti dnes byly velmi rozdováděné a duchem ne příliš ve škole. Doufám, že zítřek už bude v klidnějším a pracovním duchu :-).

Čj

 • čtecí bingo
 • kontrola DÚ – pracovní list – společné procvičování čtení malého tiskacího písma
 • Písanka – nácvik psaní nového písmenka y – některým dětem dělá písmenko potíže (je třeba ho nepsat příliš široké a je pokračováním písmenka pod řádku a neodbíhá doprava od písmenka)
 • zítra děti dostanou nový díl Slabikáře a nové Zdokonalujeme čtení, staré si už mohou nechat doma, nemusí už nosit do školy

Tv

 • rozehřátí – sval stranou, rozcvička – každý vymýšlí jeden cvik, týmové štafetové hry

M

 • kontrola DÚ
 • procvičování sčítání a odčítání společně
 • slovní úlohy na porovnávání počtu v oboru 0-9
 • porovnávání čísel
 • doplňování čísel do číselné řady vzestupně a sestupně
 • samostatná práce – porovnávání čísel – všechny děti mají 1
 • cvičný diktát příkladů na tabulku – děti píší jen výsledek

Aj (obě skupiny spojeny)

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ PÍS str. 46 / 5 řádků, DÚ PÍS str. 46 / dokončení stránky + procvičovat čtení 

M VM str. 36, MM str. 38/1, 2 (3. sloupeček), str. 39/4, MM str. 39/1, 2, 3

 

INFO

Na naší budově ZŠ dojde o jarních prázdninách k rekonstrukci šaten, které budou nahrazeny skříňkami. Každé dítě bude mít svou skříňku. Z tohoto důvodu si děti musí v pátek odnést všechny věci ze šaten domů (netýká se úboru na Tv, ten mají děti ve skříňce ve třídě). Věci nemocných žáků dám do pytle a nechám ve třídě. Dejte prosím v pátek dětem s sebou do školy větší igelitovou tašku. Děkuji. 

8.2. Je z technických důvodů ZRUŠEN sběr papíru. O novém termínu Vás budu informovat.

12. – 16.2. Jarní prázdniny

 

1. února

Dnes děkuji paní asistentce za skvělé zastoupení.

Tv

 • rozehřátí, rozcvička, pohybové hry – využití nafukovacího balónku v různých aktivitách

Čj

 • intenzivní procvičování čtení malého tiskacího písma a slov s dvojhláskou
 • procvičování rychločtení na IT
 • hra MOUCHY se slovy
 • Písanka – procvičování psaní slov
  • dnes děti ještě napřed psaly do písanky tužkou a poté zkusily psát perem co našeho cvičebního sešitu s písmenky
  • od příštího týdne začneme psát perem i do písanky, všech ostatních sešitech píšeme nadále tužkou

Pr

 • Výživa lidského těla
  • kolikrát bychom měli za den jíst – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře
  • důležitost dodržování pitného režimu
  • jaké potraviny jsou pro zdraví prospěšné (zdravá a nezdravá strava)
  • potraviny vhodné pro snídani, oběd a večeři
   • radíme Áje, co si má vybrat k jídlu a dané potraviny vybarvíme
   • doplníme chybějící písmenka ve slovech
   • z obrázků prostřených stolů vybíráme ten, kde jsou jen věci, které patří na stůl, když jíme
  • chování při stolování

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 55, 56, ZČ str. 57 – 64 (procvičujeme jako rychločtení na IT), PÍS str. 44  a str. 45 / 4 řádky, DÚ PÍS str. 45 řádky s obrázky – děti píší slova: léto, pije, pila, motá, síto, láme, jáma, mele. 

Na procvičování čtení dostaly PL čtení s vybarvováním a připraví si na pondělí nové čtecí bingo. Účelem je, aby se děti připravené bingo naučily číst a mohly se tak v něm lépe a rychleji orientovat při losování. 

Pr str. 41

Děti dnes dostaly novu čtenářskou výzvu na únor a k tomu záložku s písmenky, které jsou v pořadí, jak je probíráme. Prosím, aby děti nosily s sebou do školy třeba vložené v písance, aby je mohly mít při psaní nebo čtení k dispozici. Nepřítomné děti dostanou vše po návratu do školy.

 

INFO

2. 2. Jednodenní pololetní prázdniny. Pro nutné případy je družina zajištěna v ZŠ Bártlova.

8. 2. Sběr papíru

12. – 16. 2. Jarní prázdniny

S paní asistentkou přejeme nemocným brzké uzdravení, ostatním pevné zdraví a všem příjemný víkend.

 

31. ledna

Čj

 • rozcvička – čtení psacího písma
 • intenzivní procvičování čtení slov malým tiskacím písmem
 • procvičování rychločtení na IT
 • nácvik slov psacím písmem na diktát na mazací tabulku
 • vzhledem k tomu, že se dnes dávalo vysvědčení, nechtěla jsem diktát s dětmi psát, ale děti na něm trvaly 🙂 – všechny mají 1 bez chyby 🙂
 • Písanka – procvičování psaní slov

M

 • procvičování sčítání a odčítání do 8 – hra MOUCHY
 • samostatná práce – 5min – na sčítání a odčítání do 8 – všichni mají 1
 • vyvození čísla a počtu 9
  • psaní čísla 9
  • číselná řada
  • vyhledávání geometrických tvarů
  • znázornění na číselné ose

TH

 • Dnes děti dostaly své 1. vysvědčení (výpis). Zároveň bylo každé pasováno na písaře, dostalo pero a podepsalo se na slib písaře. (Jakmile budeme mít podpisy od všech dětí, tak si slib zalaminujeme a pověsíme ve třídě.)
 • Děti jsem moc chválila, jaký pokrok od září udělaly. Krásně čtou, píší, počítají a snaží se dodržovat třídní pravidla.
 • Současně bychom Vám rodičům s paní asistentkou rády poděkovaly za dosavadní perfektní spolupráci. Dětem přeji šťastné vykročení do 2. pololetí. 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 51 – 54, PÍS str. 42 dokončení a str. 43 celá – děti píší vždy 2 – 3  slova na řádek (podle délky slova)

M VM str. 34, 35/3, 4, MM str. 38/2 – 2 sloupečky, DÚ VM str. 35/1, 2, 5 – na pondělí 5.2.

 

INFO

1. 2. Děti si donesou čtenářskou výzvu za leden – budeme vyhodnocovat výzvy. Vyhodnocení týmové hry a losování nových týmů uděláme až příští týden, až nás bude už víc. 🙂

2. 2. Jednodenní pololetní prázdniny. Pro nutné případy je družina zajištěna v ZŠ Bártlova.

8. 2. Sběr papíru

12. – 16. 2. Jarní prázdniny

 

 

30. ledna

Čj

 • rozcvička – čtení psacího písma
 • kontrola DÚ – čtení malého tiskacího písma
 • procvičování čtení a psaní slov s dvojhláskou
 • procvičování čtení s předložkou
 • čtení s porozuměním – vyhledávání informací v textu
 • na tabulky procvičujeme psaní psacím písmem – můžete procvičovat na diktát např. slova – melu, solí, pole, pusa, málo, sup, mísa, laso, pes, salám
 • Písanka – procvičování psaní slov s malým psacím j

M

 • procvičování sčítání a odčítání do 8 – hra MOUCHY
 • slovní úlohy na sčítání a odčítání do 8
  • děti vnímají, že slovní úloha má:
   • zadání
   • znázornění
   • příklad s výpočtem
   • odpověď celou větou
 • procvičování slovních úloh na tabulky – znázornění a příklad s výpočtem
 • rozklady čísel – děti vymýšlí více variant rozkladu
 • trenažér na IT sčítání a odčítání (je až do 10, ale děti zvládají a moc je to baví) Vypočítej – příklady píšeme do sešitu (do 10) – Náhodné kolo (wordwall.net)

Pr

 • pracovní list – tělo a orgány v těle

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 49/2, 3, 5, a str. 50 celá, PÍS str. 41 dokončení a str. 42 / 4 řádky – děti píší vždy 2 slova na řádek, DÚ SL str. 50/2 – děti se naučí číst text – klademe důraz na čtení předložky s následujícím slovem, PÍS str. 42/ dokončení stránky – 2 slova na řádek 

M VM str. 33

 

INFO

31. 1. – 4. vyuč. hodina bude TH – děti dostanou své 1. vysvědčení (bude se jednat pouze o výpis)

Není nutné, aby nemocné nebo ne zcela zdravé děti zítra za každou cenu šly do školy pro vysvědčení.

Nemocnost je opravdu vysoká a není potřeba ji více zvyšovat. Děti dostanou vysvědčení i se všemi náležitostmi, jakmile se vrátí do školy. O nic nepřijdou. 🙂 Děkuji za pochopení.

1. 2. Děti si donesou čtenářskou výzvu za leden. Budeme vyhodnocovat výzvy, týmovou hru, děti dostanou novou výzvu na únor a vylosujeme nové týmy.

2. 2. Jednodenní pololetní prázdniny. Pro nutné případy je družina zajištěna v ZŠ Bártlova.

8. 2. Sběr papíru

12. – 16. 2. Jarní prázdniny

 

29. ledna

Čj

 • čtecí bingo
 • kontrola DÚ – pracovní list – společné čtení
 • vyvození dvojhlásek – OU, AU, EU
  • nová básnička
 • nácvik a procvičování čtení slabik a slov s dvojhláskou
 • vyhledávání dvojhlásky ve slově a na začátku slova
 • psaní slabik s dvojhláskou
 • Písanka – nácvik psaní nového písmenka –  malé psací j

Tv

 • rozehřátí, rozcvička, týmové štafetové hry

M

 • společná kontrola DÚ
 • procvičování s kartičkami – cvičení na interaktivní tabuli (sčítání, odčítání, rozklady, řetězové příklady)
 • cvičení na doplňování znamének + a – samostatně na známky
 • slovní úlohy – obchodování

Aj (Tom)

Aj (Smíš)

 • procvičování slovní zásoby farma (zopakovali jsme i barvy – jakou barvu má to zvíře) + jsme si zmínili nová slovíčka, která se objevila v písničce – prase – pig, krocan – turkey
 • nová písnička
 • poslech z učebnice
 • procvičení povelů – stand up, sit down, open, close

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 48, 49/1, ZČ str. 57, PÍS str. 40, DÚ SL str. 49/1, 4, PÍS str. 41 / 4 řádky 

M VM str. 32, MM str. 37/1

 

INFO

31.1. 4. vyuč. hodina bude TH – děti dostanou své 1. vysvědčení (bude se jednat pouze o výpis)

1.2. Děti si donesou čtenářskou výzvu za leden. Budeme vyhodnocovat výzvy, týmovou hru, děti dostanou novou výzvu na únor a vylosujeme nové týmy.

2.2. Jednodenní pololetní prázdniny. Pro nutné případy je družina zajištěna v ZŠ Bártlova.

8.2. Sběr papíru

12. – 16.2. Jarní prázdniny

 

26. ledna

Čj

 • rozcvička – čtení psacího písma
 • čtení s porozuměním – vyhledávání informací v textu
 • procvičování čtení 
 • Písanka – procvičování psaní slov s malým psacím t

M

 • kontrola DÚ
 • procvičování sčítání a odčítání do 8
  • hra MOUCHY
  • trenažér na IT sčítání a odčítání
  • řetězové příklady
  • dopočítávání
  • pyramidy

Vv + Pč

 • polární záře – pozadí – malba vodovými barvami
 • lední medvěd – stříhání, lepení, sestavování
  • dopadlo to moc pěkně 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 47, PÍS str. 39 dokončení strany DÚ pracovní list – čti a maluj, který děti dostaly + nové čtecí bingo (nemocným pošlu, kdo bude mít zájem si udělá)

M VM str. 30/3, 4, 31/1, 2, 3, DÚ MM str. 37/2

 

Dnes bylo ve třídě jen 9 dětí. 🙁 

S paní asistentkou všem nemocných přejeme brzké uzdravení a ostatním pevné zdraví. Klidný víkend.

 

25. ledna

Tv

 • rozehřátí – rozběhání + napodobování chůze zvířat
 • rozcvička
 • týmové hry – přihrávka, hod, hod tenisákem na cíl

Čj

 • rozcvička – čtení psacího písma
 • čtení s porozuměním – vyhledávání informací v textu
 • nácvik čtení dvojslabičných slov s uzavřenou slabikou – vysvětlujeme si pojmy, které děti neznají, na větách
 • čtení malého tiskacího písma
 • procvičení diktátu na tabulky
 • diktát 5 slov do sešitu – děti chválím, všechny mají 1 :-), většina bez chyby
 • Písankapsaní slabik a slov s malým psacím t

Pr

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 45, 46, ZČ str. 53, 54, PÍS str. 37 dokončení strany, str. 38 celá, DÚ ZČ str. 55, 56, PÍS str. 39 / 3 řádky – na každý řádek se vejdou 2 slova (děti píší 6 slov)

INFO

Učení pro nemocné je připraveno na vrátnici.

 

24. ledna

Čj

 • týmová hra – čtecí domino
 • kontrola DÚ
 • nácvik čtení a psaní trojslabičných slov
 • rychlostní čtení na interaktivní tabuli – děti to moc baví, budeme procvičovat
 • nácvik na zítřejší diktát na tabulky – doporučuji procvičovat následující slova (do diktátu bude jen 5) – ŠÁLA, DOPIS, KOŠÍK, ŠATY, ŠÁTEK, ŠÍPEK, VÁNEK, ZÁVIN, ŠNEK – jaké bude ve slově i/y dětem říkám
 • Písankapsaní slov s malým psacím p a nácvik nového písmene t

M

 • kontrola DÚ
 • procvičování sčítání a odčítání do 8
  • hra MOUCHY
  • společně příklady v pracovním sešitě
 • řetězové příklady – samostatně na známky
 • příklady na procvičování na IT
  • Početní trenažér
   • https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocitani-s-pejsky/priklady1.htm
  • Řetízky
   • https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/matematicky-retizek/prirazovani.html

Hv

 • zpěv lidových písniček – děti podle obrázku hádají, o jakou písničku se jedná
 • nová písnička Na Okoř je cesta
 • písničky na přání

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 44, 45/1, PÍS str. 35 dokončení strany, str. 36 celá, DÚ SL str. 45/1 – nacvičit čtení, PÍS str. 37 / 4 řádky 

M VM str. 30/1, 2, MM str. 36/1, 2, DÚ VM str. 31/4, 5 – na pátek

 

INFO

Učení pro nemocné je připraveno na vrátnici.

 

 

23. ledna

Čj

 • hra – čtecí diktát
 • vyvození hlásky a písmene R
  • hledání hlásky a první slabiky ve slově
  • nová básnička
 • intenzivní procvičování čtení slabik a slov s písmenem R
 • psaní slov s písmenkem R
 • Písanka – psaní slabik a slov s malým psacím p

M

 • společná kontrola DÚ – rozklady
 • týmová hra – rozklady čísel
 • slovní úlohy – odčítání v oboru 0-8, orientace v zadání slovní úlohy
 • příklady na odčítání
 • řetězové příklady – autobus včetně dalších interaktivních cvičení na procvičení

Pr

 • téma – PÉČE O TĚLO
  • povídání o správné hygieně a péči o tělo
  • jaké jsou návyky péče o tělo, jak se připravujeme do školy – ranní hygiena
  • proč je důležité pečovat o tělo, jaké jsou vhodné hygienické potřeby
  • malování skřítka Čistoty a skřítka Špindíry – dětem se obrázky moc povedly, nesou je domů ukázat

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 51, 52, 53, 54/1, 2, SL str. 42, 43/2, 3, 5, PÍS str. 33 dokončení stránky, str. 34 celá, DÚ SL str. 43/1, 4, PÍS str. 35 / 4 řádky (děti píší vždy jen 1 slovo) 

M VM str. 28, 29/1, 2, 3, DÚ MM str. 36/3, 37/3

Pr str. 40

 

22. ledna

Čj

 • společná kontrola DÚ – čtení PL – Výlet do Kolína
 • čtecí bingo
 • procvičování čtení – interaktivní cvičení
 • prezentace čtenářského listu
 • procvičování čtení s předložkou
 • čtení s porozuměním
 • křížovka
 • Písanka – nácvik psaní malého psacího p – tohle písmenko jde dětem moc hezky 🙂

Tv

 • rozehřátí, rozcvička, pohybové a míčové hry

M

 • procvičení sčítání v oboru 0 – 8
  • matematické bingo
 • samostatná práce – sčítání
 • řetězové příklady
 • rozklady čísel

Aj (obě skupiny)

 • procvičování slovní zásoby – barvy, čísla, školní pomůcky, hračky, farma
 • srovnávací test – všechny děti chválím, zvládly bez chyby 🙂
 • procvičování slovní zásoby při hrách – Simon said, Magic box
 • nová slovní zásoba viz obrázkový slovníček, který děti dostaly –  FARM, TRACTOR, DUCK, RABBIT (děti většinou znají), budeme vše společně procvičovat

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 41, PÍS str. 32 celá, DÚ PÍS str. 33 / 3 řádky 

M VM str. 27/2, 3, 4, MM str. 35/2, 3 DÚ VM str. 29/4

 

19. ledna

Čj

 • kontrola DÚ – procvičili jsme čtení s písmenkem Š
 • čtení s porozuměním 
 • Písanka – nácvik psaní slov s malým psacím s

M

 • procvičení sčítání a odčítání
 • samostatná práce – sčítání a odčítání v oboru 0 – 7
 • číselné řady vzestupně a sestupně
 • slovní úlohy na sčítání v oboru 0 – 8
 • procvičování příkladů na sčítání
 • týmová hra – řetízky společně

Vv + Pč

 • malování, stříhá, trhání, lepení, barvení zimního ptáčka

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 39/3, 5 a str. 40 celá, PÍS str. 31 

M VM str. 26 celá, str. 27/1, MM str. 33/2, 35/1

Písanky mám vybrané ke kontrole.

Děti si nesou domů pracovní listy na čtení s porozuměním a na procvičování psaní slov. Kdo chtěl, tak si vzal na procvičení psaní s. 

V pondělí si zkusíme na rozjezd „čtecí bingo“. Většina dětí si už připravila a nalepila při hodině Pč. Kdo nestihl, nebo nemocí, si mohou připravit na pondělí doma. 

Upozorňuji na vysokou nemocnost na škole.

U nás ve třídě je záchyt spálové angíny. Prosím, posílejte do školy pouze zdravé děti.

V družině se objevily vši. Prosím o kontrolu vlásků dětí. 

S paní asistentkou Vám přejeme klidný víkend a pevné zdraví. 

 

18. ledna

Tv

 • rozehřátí – rozběhání, „ocáskovaná“, rozcvička, týmová hra, míčová hra – opičí bobky

Čj

 • týmová hra – hledání první hlásky ve slově
 • vyvození hlásky a písmene Š
  • hledání hlásky ve slově
   • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-4/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-%C5%A0.pps
  • nová básnička
 • nácvik čtení a psaní slabik a slov s písmenkem Š
 • procvičování psaní s interaktivním cvičením, děti to moc bavilo, mohou doma procvičovat 🙂
 • Písanka – nácvik psaní slabik s malým psacím s

Pr

 • téma – LIDSKÉ TĚLO
  • zazpívali a „zacvičili“ jsme si písničku Hlava, ramena …
  • popisovali jsme tělo a hlavu Áji (vzhledem k tomu, že ve cvičení byla použita písmenka, která děti ještě neznají, vše jsme dělali společně)
  • řešení rébusu

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 47, 48, 49, SL str. 38, 39/2, PÍS str. 29, 30 / 4 řádky, DÚ SL str. 39/1, 4, PÍS dokončení str. 30 (někdo už má hotovo) 

Pr str. 39

 

17. ledna

Čj

 • procvičování čtení
  • trojslabičných slov, uzavřených slabik, čtení s předložkou
 • čtení s porozuměním – vyhledávání informací
 • nácvik na diktát na tabulku a psaní diktátu do sešitu – psací písmo (děti nesou domů ukázat, prosím podepsat a vrátit zpět, děkuji)
 • interaktivní cvičení – skládání slov z písmen
 • Písanka – nácvik psaní malého psacího s

M

 • kontrola DÚ
 • samostatná práce – sčítání a porovnávání
 • počítání prvků do 8
 • číselná řada – psaní, doplňování sestupně, vzestupně
 • znázornění na číselné ose
 • slovní úlohy a příklady na porovnávání čísel v oboru 0 – 8

Hv

 • trocha teorie o hudbě zábavnou formou – Ty Brďo! – Hudba
  • https://decko.ceskatelevize.cz/video/e415234100061005
 • písnička Já jsem muzikant na známky

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 43 – 46, SL str. 36/3, 4, 5, str. 37 celá, PÍS str. 28 / 4 řádky, DÚ PÍS dokončení str. 28, ZČ str. 45, 46 

M VM str. 23/3, 4,  str. 24/3, 4,  str. 25 celá, MM str. 33/1, DÚ MM 34 na pátek

 

 

16. ledna

Čj

 • intenzivní procvičování čtení malého tiskacího písma – děti moc chválím 🙂
 • procvičování psaní a čtení s písmenem K
  • čtení s porozuměním, čtení uzavřených slabik
 • týmová hra – křížovka
 • nácvik na diktát na tabulku – psaní malého psacího písmadoporučuji procvičovat např. slabiky a slova – me, lá, máma, milé, lama, lámu
 • Písanka – procvičování psaní slov

M

 • slovní úlohy na sčítání a odčítání
 • rozklady čísel
 • vyvození čísla a počtu 8
 • procvičování příkladů na dopočítávání
 • týmová hra – řetězové příklady

Pr

 • nové téma – Člověk a jeho zdraví – SPOLUŽÁCI
  • děti malovaly svého kamaráda a měly popsat, jak vypadá a pro jaké vlastnosti ho mají rády – chválím děti za pěkné vyprávění

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 35/2, 3, 4, str. 36/1, 2, PÍS dokončení str. 26, str. 27 celá DÚ kdo nestihl, dodělá PÍSANKU a procvičovat čtení např. ZČ str. 43, 44 nebo vlastní knížku

M VM str. 22, str. 23/1, 2, MM str. 32/1, 3, DÚ VM 24/1, 2, 5

Pr str. 38

 

 

15. ledna

Čj

 • prezentace čtenářských listů – 4 dívky prezentovaly své čtenářské listy a představily nám knihy, které si samy přečetly (tato aktivita není povinná, je čistě dobrovolná na výslovné přání těch, kteří už umí číst, čtenářský list je možné vyplnit s pomocí rodičů)
 • procvičování čtení s písmenkem D
 • vyvození hlásky a písmene K
  • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-3/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-K.pps
  • nová básnička
  • vyhledávání hlásky ve slově, rytmizace slabik, délka a počet slabik, vytleskávání
  • nácvik psaní velkého tiskacího K
  • nácvik čtení a psaní slabiky s písmenem K
 • Písanka – procvičování psaní slabik a slov s malým psacím o

Tv

 • rozehřátí – podlézaná, krabí vybika, rozcvička, vracečka

M

 • procvičení sčítání, odčítání a pyramid při společné kontrole DÚ
 • samostatná práce – odčítání
 • společně – řetězové příklady
 • slovní úlohy – nakupování

Aj (obě skupiny – spojená hodina)

 • procvičování slovní zásoby – barvy, čísla, školní pomůcky, hračky
 • opakování v pracovním sešitě
 • procvičování na písničkách
 • nová slovní zásoba viz obrázkový slovníček, který děti dostaly – farma – THE FARM – chicken, cat, cow, horse, goat, sheep – prosím do příštího pondělí tato slovíčka naučit (děti většinou znají), budeme procvičovat
 • hra – magic box

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 34, PÍS str. dokončení str. 25, str. 26 / 5 řádků DÚ SL str. 35/1, PÍS – dokončit, kdo nestihl ve škole 

M VM str. 20/1, str. 21, MM str. 31/1, 2 DÚ MM str. 31/3, str. 32/2

Aj PS str. 46/2

 

12. ledna

Čj

 • čtení s porozuměním
 • procvičování čtení trojslabičných slov velkého a malého tiskacího písma
 • Písanka – procvičování psaní slov + nácvik psaní malého psacího o

M

 • procvičování sčítání, odčítání, porovnávání čísel a řetězové příklady

 • výroba sněhuláka – dětem se to moc povedlo 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 33, PÍS str. 25/ první 2 řádky DÚ procvičování psaní – pracovní list, který děti dostaly (PÍSANKY MÁM U SEBE NA KONTROLU), ZČ str. 39, 40, nebo texty ve SL, případně čtení vlastní knížky

M VM str. 19, DÚ VM str. 20/2, 3, 4, 5

 

INFO:

Naše dnešní účast na natáčení ČT na výstavě Heleny Zmatlíkové na Chvalském zámku, by měla být odvysílána v sobotu nebo neděli ve Zprávičkách před Večerníčkem na Déčku.

 

S paní asistentkou Vám přejeme krásný víkend a s některými možná na viděnou zítra na plese.

 

11. ledna

Čj

 • nácvik na diktát na tabulku
 • psaní diktátu do sešitu – děti moc chválím
  • sešit nesou děti domů ukázat, prosím podepsat a poslat zpět, děkuji
 • procvičování čtení s předložkou DO
 • čtení s porozuměním
 • Písanka – procvičování psaní slov + nácvik psaní malého psacího o

Pr

 • v rámci hodiny proběhla projektová hodina PČR BESIP – Bezpečně do školy, kterou si děti velmi užily
 • následovalo opakování, kterým jsme uzavřeli téma ZIMA

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 31/1, 2, str. 32, PÍS dokončení str. 23 / poslední 3 řádky, str. 24 / 5 řádků DÚ PÍS str. 24 / poslední 3 řádky, ZČ str. 39, 40

Pr str. 37

 

INFO:

Zítra nás čeká 1. vyuč. hodinu návštěva Chvalského zámku a výstava Heleny Zmatlíkové, kterou bude natáčet ČT. Prosím o včasný příchod do školy. V 8 h budeme odcházet.

 

 

10. ledna

Čj

 • vyvození hlásky a písmene D
  • HLASKA-A-PISMENO-D.pps (live.com)
  • nová básnička na písmenko N
  • vyhledávání hlásky ve slově, vytleskávání slabik
  • čtení a psaní slabik a slov s písmenem D
 • nácvik psaní diktátu na tabulku – kdo potřebuje, doporučuji procvičovat psaní slov – POLE, SAMA, VÍME, ZELÍ, SYSEL, MOTÝL, JELEN
 • Písanka – procvičování psaní slov s malým psacím a – děti velice chválím, krásně se rozepsaly a píšou moc pěkně a jako draci 🙂

M

 • příklady na odčítání v oboru 0-7
 • řetězové příklady – odčítání (autobus)
 • procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-7 – týmová hra MOUCHY
 • samostatná práce – sčítání – všechny děti mají 1 🙂
 • procvičování rozkladu čísel

Hv

 • zazpívali jsme si některé písničky, které jsme se již učili, včetně hudebního doprovodu
 • děti se učily novou písničku Sněží, sněží
 • vzhledem k tomu, že děti přijdou tento týden o obě hodiny Tv, tak jsme si alespoň zatancovali a děti si to moc užily 🙂

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 30, 31/1, 2, PÍS dokončení str. 21, str. 22, DÚ PÍS str. 23 / 5 řádků – děti píší vždy jen 1 slovo, ZČ str. 36-38

M VM str. 18, MM str. 30/2, 3

 

INFO:

Zítra čeká děti program s policií – ukázka výstroje, výzbroje + policejní vozidlo.

 

9. ledna

Čj

 • procvičování čtení a psaní s písmenem Z
 • čtení s porozuměním
 • nácvik psaní diktátu malého psacího písma na tabulku
 • týmová hra – hledání první slabiky ve slově
 • Písanka – procvičování psaní slabik s malým psacím a

M

 • kontrola DÚ
 • samostatná práce – sčítání v oboru 0-7
 • řetězové příklady (autobus)
 • porovnání čísel v oboru 0-7
 • rozklady čísel v oboru 0-7
 • slovní úlohy na odčítání v oboru 0-7
 • týmová práce – procvičování rozkladu čísel

Pr

 • nové téma – Zvířátka v zimě
  • povídali jsme si o tom, která zvířátka můžeme v zimě vidět a která naopak ne
  • co jim můžeme donést, abychom jim přilepšili
  • jak vypadají stopy různých zvířátek
  • podívali jsme se na různá naučná videa

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 28/3, 4, str. 29, PÍS dokončení str. 19, str. 20, DÚ PÍS str. 21 / 4 řádky – děti píší vždy jen 1 slabiku

M VM str. 16, 17

Pr str. 36

 

 

8. ledna

Dílničky – obrábění dřeva

 • děti vyráběly přívěsek ze dřeva
 • ukázka soustružení

Čj

 • procvičování čtení trojslabičných slov
 • kontrola DÚ – čtení s porozuměním
 • čtení slov s uzavřenou slabikou
 • procvičování diktátu – písmen, slabik a slov na tabulku
 • písanka – psaní malého psacího a

M

 • slovní úlohy – porovnání počtu 
 • porovnání čísel v oboru 0-7
 • číselná řada sestupně a vzestupně
 • slovní úlohy na sčítání v oboru 0-7
 • samostatná práce – porovnávání čísel – všichni mají za 1 🙂

Aj (obě skupiny)

 • procvičování slovní zásoby Toys – hračky spolu se slovníčky small, big, old, new

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 27, 28/1, 2, PÍS str. 18 – dokončení, str. 19/4 řádky – kdo nestihl dodělá za DÚ

M VM str. 14, 15, MM str. 29/4, DÚ MM str. 29/1, 2, 3 a str. 30/1

 

INFO:

Dnes 8.1. třídní schůzky od 17 h – Vaše účast na pololetní TS je důležitá. Děkuji.

 

 

5. ledna

 PČR

 • hodina se dětem moc líbila, dozvěděly se základní informace o PČR
 • tématem byla prevence bezpečného chování dětí a prostor byl i na dotazy děti

M

 • týmová hra – řetízové příklady
 • vyvození číslice a počtu 7
 • číslená řada 7 – 0
 • znázornění na číselné ose

Vv + Pč

 • povídání o Třech králích + naučná videa
  • Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále
   • https://www.youtube.com/watch?v=ehcIMuGD9lc
  • Tři králové
   • https://edu.ceskatelevize.cz/video/2552-tri-kralove
 • vyrábění obrázku – všem se Tři králové moc povedli

Učivo pro nepřítomné žáky a :

M VM str. 12, 13, DÚ kdo nestihl dokončí str. 13

ČJ DÚ ZČ procvičovat čtení str. 32 – 35

 

INFO:

8.1. Dílničky pro 1. stupeň ZŠ – práce se dřevem a ukázky soustružení dřeva – hrazeno z OP JAK

8.1. Třídní schůzky od 17 h – Vaše účast na pololetní TS je důležitá. Děkuji.

 

S paní asistentkou přejeme příjemný víkend a v pondělí se těšíme na TS na viděnou.

 

 

4. ledna

Tv

 • rozehřátí – rozběhání, pohybové hry – Rampouchy a Jedu, jedu, jedu
 • rozcvička
 • hod míčem, přihrávka

Čj

 • premiéra nových týmů – týmová hra – vyhledávání první slabiky ve slově – dnes velmi zahýbal s pořadím týmů počet chyb, díky kterému se nejrychlejší týmy dostaly až na poslední místa
 • procvičování čtení slabik a slov s písmenem Z (ZČ str. 30 – 34) – děti velmi chválím, měla jsem velikou radost, jak jim dnes čtení šlo, přesně bylo vidět, kdo od včera procvičoval 🙂
 • společná kontrola DÚ
 • nácvik čtení slov s předložkou – předložku čteme spolu s následujícím slovem (první slabikou)
  • čtení s porozuměním
  • orientace v textu, vyhledávání informací v textu
 • čtení tříslabičných slov s písmenkem Z
 • nácvik psaní nového písmenka – malé psací a
  • nejdříve na pracovním listě, poté v písance – dbáme na správný sed, sklon sešitu, úchop a ořezanou tužku

Pr

 • téma Zimní radovánky
  • naučná videa
  • povídání o zimních sportech, sportovních potřebách a ochranných pomůckách, které používáme a proč
 • hra mezi spolužáky – Najdi kamaráda/ku, který/á … (povídání o Vánocích, zjišťování informací)

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 25, 26, PÍS str. 18/ 4 řádky, DÚ SL str. 26/4 – kdo nestihl namalovat obrázek, str. 27/2

Pr str. 35

 

INFO:

5.1. Preventivní program PČR – 1. vyuč. hodina

8.1. Dílničky pro 1. stupeň ZŠ – práce se dřevem a ukázky soustružení dřeva – hrazeno z OP JAK

8.1. Třídní schůzky od 17 h – prosím o podpis na poslední straně ŽK. Děkuji.

 

3. ledna

Dobrý den, vážení rodiče,

zdravím v novém roce 2024. Jsem ráda, že jsme se sešli téměř v plném počtu. Vhledem k tomu, že byl dnešní den trošku náročnější po dnech volna, postupovali jsme volnějším tempem. Věřím, že se zítra už srovnáme do běžného režimu. 🙂

Čj

 • povídání o zážitcích z vánočních prázdnin – jaký byl ten nejmilejší dárek, co kdo dostal a jaký byl ten „nej“ zážitek
 • procvičování čtení malého tiskacího písma – četli jsme texty, které měly děti na prázdniny – moc děti chválím, jak jim to hezky šlo a všechny dostaly 1 ze čtení
 • vyvození hlásky a písmene Z 
  • vyhledávání hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci)
  • vytleskávání slabik
  • čtení a psaní slabik s písmenem Z
  • psaní slov s písmenkem Z
  • HLASKA-A-PISMENO-Z

M

 • rozcvička – kontrola DÚ a společné procvičování sčítání a odčítání v MM
 • slovní úlohy – opakování – nově nám do slovní úlohy přibyla i slovní odpověď
 • rozklad čísel

Dnes jsme vyhodnotili čtenářskou výzvu za prosinec (kdo dnes neměl, donese zítra) a děti dostaly kromě odměny také novou výzvu na leden. 

Zároveň jsme vyhodnotili týmovou hru za prosinec a vylosovali nové týmy na leden.

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 24, 25/2, DÚ SL str. 25/1, 3

M VM str. 11, MM str. 28

 

INFO:

Zítra máme Tv. Děti si braly úbor domů na vyprání, ať ho zítra nezapomenou přinést. Děkuji.

5.1. Preventivní program PČR – 1. vyuč. hodina

8.1. Dílničky pro 1. stupeň ZŠ – práce se dřevem a ukázky soustružení dřeva – hrazeno z OP JAK

8.1. Třídní schůzky od 17 h

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

s paní asistentkou Vám přejeme radostné prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a každý den plný úsměvů.

Moc Vám děkujeme za všechny milé dárečky a přání, které nám udělaly opravdu velikou radost.

Rodičům velmi děkuji za dosavadní skvělou spolupráci a komunikaci.

Zároveň děkujeme za úžasné občerstvení, které jste pro děti poslali na besídku. Děti si den moc užily.

Na děti se těšíme v novém roce ve STŘEDU 3. 1. 2024. 🙂

Hezké vánoční prázdniny!

 

19. prosince

Dnes nám skřítek Rolnička a jeho kamarádi připravili ve třídě pěkný nepořádek. Po celé třídě rozházeli všechny papírové koule, co máme na koulovačku. Naštěstí ale dětem, které to po nich uklidily, připravili rovnou 4 adventní úkoly.

První dvě hodiny jsme měli připravený program od třídy 6.B. Děti vyráběly, měly vánoční kvíz a zpívaly koledy.

Poté si děti vybarvily vánoční skřítky, zpívali jsme koledy a na přání dětí byla týmová hra, při které jsme si procvičili malá tiskací písmena.

 

Zítra nás čeká ve třídě vánoční besídka s tombolou. Moc Vám děkuji za donesené dárečky do tomboly.

Děti si mohou zítra vzít s sebou trošku cukroví, ovoce nebo nějaké občerstvení, abychom si tu mohli udělat malou hostinu a společnou ochutnávku. Tímto moc děkuji paní Bušové a paní Joschua za již donesené kelímky, talířky a občerstvení pro všechny děti. 

Děti si také mohou přinést nějaké společenské hry. Zkrátka cokoliv, aby zítra měly krásný den. 🙂

Zazpíváme si koledy, rozbalíme dárečky, ochutnáme cukroví a možná bude čas na hry a nějakou pohádku.

Chtěla bych poprosit, zda to bude možné, aby zítra děti přišly oblečené ve „vánočních“ barvách – bílá, červená, tmavě zelená – uděláme si společnou fotku u stromečku. Ale není to podmínkou. Moc děkuji.

S sebou si děti opět vezmou: svačinu, pití, penál, družinový sešit. 

 

Děti dnes dostaly složku s vytištěnými pracovními listy na vánoční prázdniny. Mohou tak procvičovat čtení a plnit čtenářskou výzvu a nemusejí jen dokola číst ZČ. Ke čtení jsem okopírovala i 2 stránky z písanky, aby mohly procvičovat i psaní. Po novém roce začneme nové písmenko – psací a, tak aby děti nebyly smutné, že dlouho nepsaly a najednou jim to nejde. Jedná se o dobrovolný , ale doporučuji jako formu procvičování. V lednu prosím přinést složku zpět do školy, budeme s tím pracovat. Děkuji.

 

INFO:

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou – vyučování konční ve 11:30 a děti odchází na oběd.

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

 

18. prosince

Dnes byli skřítci moc hodní a po víkendu nám připravili jen hezký adventní úkol s kaprem.

Dnešní den byl věnovaný společnému projektovému dni s třídou 1.B. Při úvodní hodině se děti dozvěděly něco o ilustrátorce Heleně Zmatlíkové. Podívali jsme se na knížky s jejími ilustracemi. Děti si vybarvily jednu z nich a podívali jsme se na pohádku O jabloňce a večerníček Domeček u tří koťátek.

O jabloňce (youtube.com)

Domeček u tří koťátek 01 Jak se koťátka stěhovala (youtube.com)

Druhou hodinu byl společný tělocvik, kdy třídy změřily síly proti sobě. Po rozehřívací koulovačce jsme měli společnou rozcvičku a potom následoval štafetový závod.

Po svačinové přestávce jsme se společně přesunuli na Chvalský zámek na výstavu Heleny Zmatlíkové, kterou si děti moc užily.

Poslední hodina byla „vánoční“ angličtina. Zazpívali jsme si několik vánočních písniček a podívali se na Pepa Pig o Vánocích.

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ DÚ – prosím procvičovat čtení, možno číst SL do str. 23 a ZČ do str. 29, aby si děti mohly odškrtávat čtenářskou výzvu 🙂

 

INFO:

Zítra tj. úterý 19.12. nás čeká Projektový den – Vánoce.

Děti si s sebou vezmou: pití, svačinu, penál, ŽK a družinový sešit.

Vyučování končí v 11:40 a děti už budou po obědě.

Dnes si děti odnesly domů cvičební úbor na vyprání. V novém roce prosím donést na hodinu Tv. Děkuji.

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

15. prosince

Dnes nás skřítci všechny velmi přikvapili, protože nám neudělali žádnou lumpárnu. Naopak připravili pro děti korálky na výrobu sněhuláčků na pracovní činnosti.

Čj

 • první běhací diktát do sešitů – děti opět moc bavil a všechny si nesou domů 1* 🙂
 • písanka – nácvik psaní slov

M

 • kontrola DÚ – dnes několik dětí nemělo úkol
 • slovní úlohy – nakupování
 • běhací týmová hra – procvičování sčítání v oboru 0-6
 • samostatná práce se společnou kontrolou – doplňování +, –

Vv + Pč

 • výroba vánoční ozdoby – sněhuláček z korálků
 • vystřihovánka s vánoční tématikou

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ PÍS dokončení str. 17 (písanky mám u sebe ke kontrole), DÚ – procvičovat čtení, možno číst SL do str. 23 a ZČ do str. 29

M VM str. 9/2 a str. 10, DÚ – do LEDNA – VM str. 9/3, 4 a MM str. 27/2, 3

 

INFO:

18.12. Společný projekt s 1.B – Sportovní soutěže v tělocvičně, vánoční posezení, návštěva výstavy na Chvalském zámku

 • Náplň pondělního projektového dne
  • seznámení s ilustrátorkou Helenou Zmatlíkovou + ukázka knížek
  • v rámci Tv – týmové závody a soutěže v tělocvičně společně s 1.B
  • v 10:15 návštěva výstavy na Chvalském zámku
  • týmové hry ve třídě
  • 5. hodina – „vánoční“ angličtina

Děti si tento den vezmou s sebou: pití, svačinu, penál, ŽK, družinový sešit a případně peníze, na zámku bude možnost si zakoupit nějakou drobnost.

Informace k dalším dnům napíši v pondělí.

 

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

S paní asistentkou Vám přejeme krásný adventní víkend.

 

14. prosince

Dnes skřítci vyházeli ze skříněk pytle s tělocvikem. Děti to tentokrát nebraly jako neplechu, ale naopak, že jim skřítci chtěli pomoci před hodinou tělocviku. Na dnešní adventní úkol Rolnička nezapomněl a dětem opět něco přichystal.

Tv

 • rozehřátí – rozběhání, ocáskovaná, rozcvička, míčové hry – vracečka

Čj

 • rozcvička – procvičování čtení tříslabičných slov
 • čtení na známky – všichni krásně četli a mají 1
 • čtení s porozuměním – odpovídání na otázky, psaní tříslabičných slov
 • první běhací diktát na tabulky – děti moc bavil 🙂
 • psaní – procvičování psaní slabik – moc chválím za psaní, děti si nesou 1*

Pr

 • téma – Vánoce jsou tu
  • povídání o Vánocích
  • pustili jsme si pohádky – Chaloupka na vršku, Krteček a Vánoce

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 22/2, 23 ZČ str. 27, 28 PÍS str. 15 / poslední 3 řádky, str. 16

DÚ ZČ str. 28 , PÍS str. 17/ 2 řádky – kdo nestihl, dokončí str. 16

 

INFO:

Moc bych všem chtěla poděkovat za přinesený sběr. Tentokrát se nám sešlo úžasných 734 kg. 

18.12. Společný projekt s 1.B – Sportovní soutěže v tělocvičně, vánoční posezení, návštěva výstavy na Chvalském zámku

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

13. prosince

Dnes skřítci sebrali sovičce Toničce kulicha a dali jí ho až na špičku vánočního stromečku. Děti jim za to pěkně vynadaly, že tohle se nedělá. Na děti čekal nový adventní úkol.

Čj

 • rozcvička – procvičování čtení slov
 • společná recitace nové básničky o Vánocích – děti chválím, jak krásně uměly 🙂
 • nácvik čtení předložky V, VE společně s následujícím slovem
 • čtení s porozuměním – odpovídání na otázky
 • týmová práce na procvičení čtení malého tiskacího písma
 • psaní
  •  po včerejším procvičování ve cvičném sešitě jsme dnes přešli do písanky a děti nádherně psaly, moc je chválím 🙂
  • procvičování psaní jednotlivých písmenek a slabik

M

 • na procvičení společná kontrola DÚ
 • matematická rozcvička – procvičování sčítání a odčítání – týmová hra MOUCHY
 • samostatná práce na sčítání a odčítání v oboru 0-6
 • řetězové příklady
 • dopočítávání 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 22/1, 3, ZČ str. 29, PÍS str. 12 / poslední 3 řádky, str. 13, 14

DÚ SL str. 23/1 – procvičovat JEN čtením (psát do SL budeme společně),

PÍS str. 15/5 řádků – děti vždy píší jen JEDNU slabiku v každém sloupečku

M VM str. 8, 9/1 DÚ na pátek MM str. 26/2

 

INFO:

Prosím o donesení dárečků do tomboly do pátku 15.12.. Zatím se nám sešla jen polovina dárků pro děti. Bližší info jsem posílala v Bakalářích. Děkuji.

Moc děkuji za již zaslané lístečky s počtem kg zítřejšího sběru. 🙂

14. 12. Sběr starého papíru – sběr můžete odkládat před budovou staré školy (auto odváží sběr už ve čt dopoledne). Po dětech můžete poslat lísteček s počtem kg nebo mně zaslat zprávu (sms, whatsapp, do Bakalářů nebo na email). Děkuji, že podpoříte opět naši třídu ve školní soutěži.

14.12. Vánoční tvořivé dílny ve škole – 13 – 17 h. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce. Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.

18.12. Společný projekt s 1.B – Sportovní soutěže v tělocvičně, vánoční posezení, návštěva výstavy na Chvalském zámku

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

12. prosince

Skřítek Rolnička dnes spolu s ostatními skřítky vysypal pytel se stavebnicí a skládali si veliké auto. Nezapomněli ale na děti a připravili jim další adventní úkol. Tentokrát děti hledaly rozdíly.

Čj

 • rozcvička – procvičování čtení slov
 • společná recitace nové básničky o Vánocích – děti chválím, jak krásně uměly 🙂
 • psaní slov s písmenem V
 • porozumění čtenému textu
 • psaní – dnes jsme procvičovali psaní všech psacích písmen, která již známe, v našem cvičném písmenkovém sešitě

M

 • matematická rozcvička – procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-6 na kartičkách
 • řetězové příklady – autobus, odčítání
 • rozklady čísel do 6 – nová forma zápisu
 • týmová hra – procvičování +, –

Pr

 • týmová práce – myšlenková mapa na téma Vánoce

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 21, ZČ str. 25, 26, 27, DÚ – procvičovat čtení předložky společně s následujícím slovem – SL str. 22/1, 3, ZČ str. 29

M VM str. 7, DÚ MM str. 26/1

Pr DÚ vybarvit obrázky k pohádkám str. 33 – kdo nestihl

 

INFO:

14. 12. Sběr starého papíru – Od zítřka tj. 13.12. již můžete odkládat starý papír před budovou staré školy (auto odváží sběr už ve čt dopoledne). Po dětech můžete poslat lísteček s počtem kg nebo mně zaslat zprávu (sms, whatsapp, do Bakalářů nebo na email). Děkuji, že podpoříte opět naši třídu ve školní soutěži.

14.12. Vánoční tvořivé dílny ve škole – 13 – 17 h. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce. Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.

18.12. Společný projekt s 1.B – Sportovní soutěže v tělocvičně, vánoční posezení, návštěva výstavy na Chvalském zámku

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

11. prosince

Dnes děti našly skřítka Rolničku i s ostatními skřítky u rozsypané krabice s bonbóny. Doufáme, že nebudou mít zkažené zoubky. Naštěstí dětem alespoň přichystali další adventní úkol.

Tv

 • rozehřátí – rozběhání, koulovačka
 • rozcvička
 • míčové hry – Na jelena, Vracečka

Čj

 • rozcvička – procvičování čtení slov
 • vyvození hlásky a písmene V
 • nová básnička o Vánocích – vyhledání písmen v a V
 • vyhledávání první hlásky a první slabiky ve slově
 • čtení a psaní slabik s písmenem V
 • vytleskávání počtu slabik, skákání dlouhých a krátkých slabik
 • písanka – nové písmenko – malé psací m

M

 • rozcvička – sčítání a odčítání v oboru 0-6
 • řetězové příklady – autobus, sčítání
 • rozklady čísel do 6
 • slovních úlohy
  • odčítán v oboru 0-6
  • porozumění textu, vyhledávání informací

Aj

(Tom) + (Smíš)

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 20, ZČ str. 21, 22, 23, PÍS str. 12 / 5 řádků

DÚ SL str. 20/1 – naučit se básničku a procvičovat čtení ZČ str. 24, 25

M VM str. 5, 6 

 

INFO:

Prosím, kdo ještě nedonesl dáreček do tomboly, o jeho přinesení. Moc děkuji.

14.12. Vánoční tvořivé dílny ve škole – 13 – 17 h. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce. Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.

14. 12. Sběr starého papíru – Od středy 13.12. již můžete odkládat starý papír před budovou staré školy. Po dětech můžete poslat lísteček s počtem kg nebo mně zaslat zprávu (sms, whatsapp, do Bakalářů nebo na email). Děkuji, že podpoříte opět naši třídu ve školní soutěži.

18.12. Společný projekt s 1.B – Sportovní soutěže v tělocvičně, vánoční posezení, návštěva výstavy na Chvalském zámku

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

8. prosince

Dnes nám skřítek Rolnička udělal ve třídě další neplechu a počmáral nám celou tabuli. Dokonce do toho zapojil i další skřítky. Jako omluvu nechal pro děti další adventní úkol.

Čj

 • čtení s porozuměním – odpovídání na otázky k textu, vyhledávání informací
 • křížovka
 • písanka – procvičování psaní malých písmen, která již umíme – kdo nestihl, dodělá stránku za DÚ

M

 • matematická rozcvička – procvičování sčítání a odčítání
 • procvičování
  • znázornění počtu v oboru 0-6
  • porovnávání čísel
  • číselná řada vzestupně a sestupně
  • sčítání v oboru do 6
  • rozklad čísel
 • týmová hra MOUCHY

Vv + Pč

 • výroba vánočního přáníčka
  • vyšívání, malování vánočního obrázku, psaní přáníčka
  • dětem se přáníčka moc povedla 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 19, PÍS str. 11,  DÚ ZČ str. 21, 22, 23 + číst PL (pracovní list) na procvičení čtení malého tiskacího písma, PÍS str. 11 – dokončení stránky (většina dětí má hotovo)

M MM str. 24, 25 

 

INFO:

Děkuji za již donesené dárečky do tomboly. Dárky již můžete posílat po dětech. Děkuji. 

 

14.12. Vánoční tvořivé dílny ve škole – 13 – 17 h. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce. Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.

14. 12. Sběr starého papíru – prosím, podpořte opět naši třídu ve školní soutěži. 

18.12. Společný projekt s 1.B – Sportovní soutěže v tělocvičně, vánoční posezení, návštěva výstavy na Chvalském zámku

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

S paní asistentkou přejeme krásný druhý adventní víkend. 

 

7. prosince

Dnes se nám skřítek Rolnička schoval ve třídě. Jako omluvu připravil pro děti adventní úkol s bludištěm.

Tv

 • rozehřátí – koulovačka, týmové a štafetové hry s míčem a obručí

Čj

 • rozcvička – procvičování čtení uzavřených slabik
 • příprava na diktát na tabulky
 • diktát na známky do sešitu – všichni mají 1 🙂
 • procvičování čtení a psaní slov s písmenem N
 • nácvik čtení slov se slabikou NA – dbáme na čtení předložky společně s následujícím slovem
 • písanka – procvičování psaní malého l, é, ú, ů, i – nácvik psaní slabik psacím písmem

Pr

 • kontrola DÚ – obrázky se dětem moc povedly 🙂
 • dnešní téma bylo – Blíží se Vánoce
  • povídali jsme si o Mikuláši, Vánocích a období adventu a jaké jsou v této době tradice
  • děti vyprávěly, co v tomto období dělají, co je v které rodině zvykem, jaké kdo má rád cukroví a co obvykle mají Štědrý den k večeři 🙂
 • děti moc za dnešní hodinu chválím, byly aktivní a krásně povídaly

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 18, PÍS str. 10 / 5 řádků, ZČ str. 20, 21, DÚ ZČ str. 20, 21, 22/1, 2, PÍS str. 10 / poslední 3 řádky

Pr PS str. 32  

 

INFO:

14.12. Vánoční tvořivé dílny ve škole – 13 – 17 h. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce. Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.

14. 12. Sběr starého papíru – děkuji, že podpoříte naši třídu ve školní soutěži. 

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

6. prosince

Dnes nám skřítek Rolnička udělal ve třídě pěknou neplechu a rozházel papírové koule, co máme na koulovačku na Tv. Asi za to, jako omluvu, nám nechal adventní úkol pro každého. Omluvili se i čerti za včerejší vystrašení a nechali pro děti nadílku na okně.

Čj

 • rozcvička – procvičování čtení slov
 • čtení známky – všichni mají  1 🙂
 • týmová hra – děti za časový interval vymýšlely co nejvíce slov, které už zvládnou napsat
 • příprava na zítřejší diktát na tabulky – doporučuji trénovat psaní slov – MÁJA, LIJE, TELE, TÚJE, JÁSÁ, JÍME, SŮL, TOPÍ, MAPY, PÁS
 • čtení s porozuměním – vyhledávání informací, odpovídání na otázky k textu
 • psaní slov s písmenem N
 • písanka – procvičování psaní malého é, ú, ů, l – klademe důraz na správné sezení, úchop, ořezanou tužku, na kterou netlačíme

M

 • procvičování – sčítání a odčítání
 • slovní úlohy na porovnávání počtu v oboru 0-6
 • cvičení na porovnávání na známky – všichni mají 1 🙂
 • kontrola DÚ – číselná řada
 • slovní úlohy na sčítání v oboru 0-6, tvoření otázky, znázornění počtu, vytvoření příkladu, výpočet, odpověď celou větou
 • vyhledávání informací ve slovní úloze

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 17/2, 3, 5, PÍS str. 9, ZČ str. 18, 19, 20,  DÚ ZČ str. 19, 20, PÍS – kdo nestihl, dokončí str. 9 (BEZ POSLEDNÍHO ŘÁDKU)

M VM str. 3/1, 2 a str. 4 

Připomínám Pr PS str. 31 na zítřek 7.12. 

 

INFO:

Zítra tj. 7.12. ještě probíhají ve škole Srdíčkové dny. Kdo bude mít zájem, může dát dětem penízky, aby si mohly zakoupit nějakou drobnost a podpořit charitativní projekt.

14.12. Vánoční tvořivé dílny ve škole – 13 – 17 h. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce. Dílny a trhy budou probíhat v budově prvního stupně.

14. 12. Sběr starého papíru

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

5. prosince

Hned ráno v 8 h nás navštívil Mikuláš spolu s anděly a čerty. Mikuláš zjistil, že všechny děti jsou moc hodné, jen občas někdo trošku zazlobí. Za odměnu všichni dostali balíček dobrot a adventní kalendář. Ten si děti nechávají ve škole a každý den si mohou otevřít jedno okénko, aby jim advent rychleji utíkal.

Poté jsme se přesunuly do divadla, kde jsme dnes už byli správně 😀 . Po zážitku z divadla nebylo možné sednout ke Slabikáři :-), tak si děti daly svačinku a podívali jsme se na pohádku, několik výukových videí a poslechli si další kapitolu z naší vánoční knížky, kterou čteme – Malvínčiny Vánoce. Děti si domů nesou skleněnou „pecičku“ právě s lištičkou Malvínkou.

ČT edu Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Mikuláše

  • https://edu.ceskatelevize.cz/video/5301-chaloupka-na-vrsku-jak-to-bylo-na-mikulase

ČT edu Jak vznikají sněhové vločky

  • https://edu.ceskatelevize.cz/video/6928-jak-vznikaji-snehove-vlocky

ČT edu Brďo a sníh

  • https://edu.ceskatelevize.cz/video/4465-brdo-a-snih

Zítra se již budeme učit podle rozvrhu.

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ DÚ SL str. 17/3, 4

Pr PS str. 31 na čtvrtek 7.12. 

 

INFO:

Zítra tj. 6.12. probíhají ve škole Srdíčkové dny. Kdo bude mít zájem, může dát dětem penízky, aby si mohly zakoupit nějakou drobnost a podpořit charitativní projekt.

14. 12. Sběr starého papíru

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

4. prosince

Skřítek Rolnička nám naštěstí nepřipravil o víkendu žádnou neplechu, ale naopak vánoční výzdobu a ozdobený vánoční stromeček. 🙂

Čj

 • rozcvička – procvičování čtení slov
 • vyvození hlásky a písmene N
 • nová básnička – hledání písmen n a N
 • vyhledávání první hlásky a první slabiky ve slově
 • čtení a psaní slabik s písmenem N

M

 • rozcvička – matematický diktát na tabulky
 • týmová hra – sčítání a odčítání
 • procvičování slovních úloh na nakupování v pracovním sešitě AMOS str. 16 a 27

Aj

(Tom) + (Smíš)

 • společné procvičování dosavadní slovní zásoby
 • nová vánoční písnička Little Snowflakes
  • https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 16, 17/1, DÚ ZČ str. 17, 18

M  DÚ VM str. 3/3

 

INFO:

Omlouvám se, ale dnes z důvodu komunikační chyby nebylo divadlo. Na divadelní představení půjdeme zítra ve stejném čase. Děti si donesou to samé jako dnes (SL, družinový sešit, ŽK, svačinu, pití). Děkuji za pochopení.

Zítra 5.12. Divadlo HP – Příběhy včelích medvídků

5.12. Mikuláš ve škole – Prosím o včasný příchod do školy, v 8 h přijde do naší třídy Mikuláš. 

14. 12. Sběr starého papíru

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

Ještě upozornění, ve škole se vyskytly vši, prosím o pravidelnou kontrolu vlásků dětí. Děkuji.

 

1. prosince

Ráno se nám ve třídě objevil vánoční skřítek Rolnička, že prý s námi bude trávit advent. Prý je trochu neplecha, tak doufáme, že nám ve třídě nic neprovede. 🙂

Čj

 • vyhodnocení čtenářské výzvy – děti moc chválím, jak krásně čtou, každý dostal pochvalu do ŽK a záložku
 • Písanka – psaní malého psacího l

M

 • vyhodnocení týmové práce za měsíc listopad, nejlepší 3 týmy dostaly odměnu, zároveň jsme losovali nové týmy na další měsíc
 • vyvození číslice a počtu 6
 • psaní číslice 6 a číselné řady 
 • znázornění na číselné ose

Vv + Pč

 • výroba vánoční záložky
 • dopis Ježíškovi
 • vystřihování vloček na výzdobu třídy

Děti moc chválím, krásně pracovaly, zpívaly koledy a domů si nesou nádherné vánoční záložky. 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ PÍS str. 8, DÚ čtení textů ze SL (str. 14, 15) nebo ze ZČ do str. 16

Dnes děti dostaly novou čtenářskou výzvu na prosinec, tak ať si čtení vždy zase poznačí. 🙂

M VM str. 1, 2 – DÚ str. 2/5 – kdo nestihl

 

INFO:

Velmi děkuji za dárky do tomboly a paní Bušové za výzdobu do třídy a již donesené občerstvení na vánoční besídku.

V pondělí 4.12. Divadlo HP – Příběhy včelích medvídků (hrazeno z OPJAK) – prosím o vhodné oblečení do divadla (ne tepláky – učíme se, jak se chovat v divadle), ale přizpůsobte i chladnému počasí (pojedeme MHD)

5.12. Mikuláš ve škole

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

S paní asistentkou Vám přejeme příjemný zasněžený první adventní víkend. 🙂

 

30. listopadu

Čj

 • nácvik diktátu na mazací tabulku
 • diktát slov do sešitu – děti moc chválím, naprostá většina má bez chyby a nádherně napsané a proto mají jedničku s hvězdičkou 🙂
 • PL (pracovní list) – procvičování čtení (polovina listu je za DÚ)
 • čtení s porozuměním
 • UC – psaní číslice 6

Pr

Tv

 • rozehřátí – koulovačka, rozcvička, týmová hra – kloboučkovaná

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 15, UC – psaní číslic dokončení str. 7, DÚ čtení 2. poloviny pracovního listu

M PS str. 28, 29, 30 – kdo nestihl vybarvit, dokončí za DÚ a zítra přinese

 

INFO:

4.12. Divadlo HP – Příběhy včelích medvídků (hrazeno z OPJAK) – prosím o vhodné oblečení do divadla – učíme se, jak se chovat v divadle, ale přizpůsobte i chladnému počasí

5.12. Mikuláš ve škole

19.12. Projektový den – Vánoce

20.12. Vánoční besídka ve třídě s tombolou

21. a 22. 12. Ředitelské volno

 

29. listopadu

Čj

 • procvičování čtení slov a vět s velkými a malými tiskacími písmeny
  • čtení předložky U spolu s následujícím slovem
 • nácvik čtení a psaní trojslabičných slov s písmenem Y
 • čtení s porozuměním
 • nácvik diktátu slov na mazací tabulky – můžete procvičovat na zítřejší diktát slova – LÍPA, JÁMA, SOLÍ, PŮLÍ, MALÁ, SÍTO, LEPÍ
 • Písanka – procvičování psaní malého psacího i, u, e
 • týmová hra – hledání první hlásky ve slově, psaní prvního písmene ve slově (jeden tým už nám „vylezl“ z bodovací tabulky 🙂 naštěstí v pátek losujeme nové týmy)

M

 • procvičování probraného učiva
  • slovní úlohy – znázornění pomocí kroužků, tvoření příkladu, výpočet
  • sčítání a odčítání – doplňování znaménka + a -, aby byl příklad správně
  • řetízky
  • slovní úlohy – nakupování ovoce

Hv

 • opakování písniček, nová písnička – Vánoce, Vánoce

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 14, PÍS dokončení str. 7, DÚ ZČ str. 15, 16

M VM str. 58, 59

Dnes jsme dokončili VM, který už děti nemusí nosit do školy. V pátek děti dostanou další díl VM. 

Prosím rodiče o podepisování DÚ. Děkuji.

 

28. listopadu

Čj

 • procvičování čtení s písmenem Y
  • nácvik správného čtení předložky U spolu s následujícím slovem, případně společně s první slabikou (ve škole děti procvičovaly na IT spolu s motýlkem)
  • čtení s porozuměním – vyhledávání informací
 • procvičování čtení malých tiskacích písmen
 • psaní slov s písmenem Y
 • Písanka – psaní malého psacího e

M

 • procvičování probraného učiva
  • sčítání a odčítání – doplňování znaménka + a -, aby byl příklad správně
  • rozklady a sklady čísel v oboru 0 – 5 na IT
  • PL – pyramidy
 • týmová hra – sčítání a odčítání v oboru 0 – 5

Pr

 • opakování – U nás doma – na známky

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 13, 14, 15, SL str. 13, PÍS dokončení str. 6, DÚ SL procvičovat čtení str. 13 /1, 3, PÍS str. 7 / 4.-6. řádek – 3 řádky u tiskacích písmen (žák 1 písmenko obtáhne a 1 vedle napíše)

M MM str. 23/3

Pr PS str. 27

 

27. listopadu

Čj

 • procvičování čtení a psaní (ZČ a písmenkový sešit)
 • vyvození hlásky i a písmene Y
 • nová básnička – vyhledávání Y a y
 • hledání hlásky i ve slově
 • nácvik čtení a psaní slabik s písmenem Y
 • hledání první slabiky ve slově
 • týmová hra – skládání slov podle prvního písmene ve slově
 • Písanka – psaní malého psacího e

Tv

 • rozehřátí – ocáskovaná, rozcvička, míčové hry – krabí vybíjená, opičí bobky

M

 • matematická rozcvička – slovní úlohy na tabulku
 • procvičování učiva – VM
  • slovní úlohy
  • rozklady v oboru 0 – 5
  • pyramidy
  • sčítání a odčítání
 • psaní číslice 6

Aj

(Tom) + (Smíš)

 • procvičování dosavadní slovní zásoby – děti opět moc chválíme – všichni mají 1
 • hra „magic box“

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 9, 10, 11, 12, SL str. 12, PÍS str. 6 / 3 řádky, DÚ ZČ 13, 14 

M VM str. 57, UC – psaní číslic str. 7 / 2 řádky

AJ PS str. 11

Prosím o kontrolu penálů. Velmi zdržuje, aby v pondělí při první hodině před psaním, šla půlka třídy ořezávat tužku. Děkuji.

 

24. listopadu

Čj

 • ZČ – procvičování čtení
 • nácvik čtení uzavřených slabik
 • procvičování psaní slov
 • čtení s porozuměním

M

 • matematická rozcvička – slovní úlohy na tabulku – dětem to moc hezky jde 🙂
 • procvičování učiva
  • rozklady v oboru 0 – 5
  • dopočítávání
  • sčítání a odčítání
  • počet – znázornění na hodinách

Vv + Pč

 • kooperativní obrázek – Vánoční vesnička
  • děti tvořily společný velký obraz (220 cm x 80 cm), který se skládal z 32 jednotlivých částí
  • vzhledem k tomu, že každý mohl mít třeba kousek domečku, musely spolupracovat a dohodnout se na tom, jak bude obrázek vypadat

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 10, 11, 12 SL str. 11, DÚ ZČ procvičovat do str. 12 

M VM str. 56

 

Prosím, aby si děti v pondělí přinesly do školy papírové hodiny. Děkuji.

S paní asistentkou Vám přejeme příjemný víkend.

 

23. listopadu

Tv

 • rozehřátí – „Ocáskovaná“, rozcvička, míčové hry – krabí vybíjená, vracečka

 

ČJ

 • čtení na známky – děti moc chválím, krásně jim to jde 🙂
 • SL – čtení s porozuměním, vyhledávání informací, psaní
 • hra MOUCHY – děti hledají velká a malá tiskací písmena a malá psací písmena
 • příprava na diktát – slova píšeme nejdříve na tabulku
 • diktát slov do sešitu – děti moc chválím, měly vše správně a k tomu krásně napsané 🙂
 • písanka – malé psací i a u
 • procvičování psaní do „písmenkového“ sešitu

Pr

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 9, 10, SL str. 10, PÍS str. 5 / 5 řádků, DÚ PÍS str. 5 / poslední 3 řádky, ZČ 9, 10

Pr PS str. 26

 

22. listopadu

Čj

 • procvičování čtení 
  • slova trojslabičná
  • čtení slov s písmenkem J (velká i malá tiskací)
 • týmová hra – týmy vymýšlely co nejvíce slov, které už umí napsat, a to za časový limit 5 min – moc chválím, vítězný tým měl dokonce 24 slov 🙂
 • nácvik na zítřejší diktát na tabulku
 • písanka – nové písmenko – malé psací u (písanky mám u sebe)

M

 • procvičování slovních úloh na tabulku – znázornění  počtu, tvoření příkladu, výpočet, odpověď celou větou
  • pro nepřítomné – např. Na parkovišti je 5 aut, 2 auta odjedou. Kolik aut zůstalo na parkovišti? – děti znázorní počet, vytvoří a vypočítají příklad a řeknou odpověď celou větou
 • příklady na opakování učiva
  • slovní úlohy
  • sčítání a odčítání v oboru 0 – 5 (cvičení v VM na známky)
  • příklady na IT

Hv

 • opakování písniček + nová písnička Já jsem muzikant

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ZČ str. 8, 9, 10, PÍS str. 4, DÚ ZČ 9, 10

M VM str. 55

 

21. listopadu

Čj

 • intenzivní procvičování čtení 
  • slova trojslabičná
  • čtení slabik a slov s písmenkem J (velká i malá tiskací)
 • týmová hra – hledáme první hlásku ve slově
 • psaní slov s písmenem J
 • písanka – dokončení psaní malého psacího i

M

 • vysvětlení práce s dopočítadlem – Děti NEMUSÍ tuto pomůckou používat, naopak si myslím, že je pro řadu dětí spíše matoucí. Děti ji mohou nebo nemusí využít. Po procvičení na řadě příkladů, většina dětí řekla, že je to pro ně zbytečné a dopočítadlo nepotřebují. Je pro ně jednodušší příklad vypočítat bez něj.
 • příklady na opakování učiva
  • znázornění počtu geometrických tvarů
  • porovnávání čísel v oboru 0-5
  • znázornění na číselné ose
  • barevná posloupnost
 • MM – příklady na dopočítávání – samostatná práce na známky – všichni mají bez chyby a za 1 🙂

Pr

 • povídání v kroužku – představení své oblíbené hračky 

TH 

 • děti dělaly sebehodnocení za 1. čtvrtletí do ŽK (mám u sebe); každý hodnotil, jak mu jde problematika daného předmětu a jak se mu daří dodržovat třídnická pravidla

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 9, ZČ str. 6, 7 , 8, PÍS str. 3 poslední 2 řádky, DÚ ZČ 8, 9

M VM str. 53/2, 3, 54, MM str. 22/3, 23/2

Dnešní den byl moc příjemný, děti byly aktivní, hezky se chovaly a TH se nám vydařila. Moc děti chválím. 🙂

 

20. listopadu

Čj

 • procvičování čtení slov – děti moc chválím, krásně jim to jde 🙂
 • nácvik čtení trojslabičných slov
 • týmová hra – píšeme první písmenko ve slově
 • vyvození hlásky a písmene J j
 • nová básnička – vyhledáváme J a j v textu
 • nácvik čtení a psaní slabik s písmenkem J
 • vyhledávání první slabiky ve slově
 • písanka – procvičujeme psaní malého psacího i

Tv

 • rozehřátí – hra na Eiffelovku, rozcvička, týmové hry

M

 • rozcvička – sčítání a odčítání – příklady na interaktivní tabuli
  • https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-5/priklady.html
 • procvičování řetězových příkladů
  • https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/matematicky-retizek/prirazovani.html
 • MM – řetězové příklady – samostatná práce na známky – všichni mají 1
 • týmová hra – hledání kartiček, tvoření příkladů, výpočet

Aj

(Tom) + (Smíš)

 • procvičování dosavadní slovní zásoby – děti moc chválíme 🙂
 • poslech nových slovíček z učebnice (většina dětí již umí)
 • nová slovíčka – hračky – Toys – bike, ball, quitar, doll, car, scooter  – děti dostaly nový obrázkový slovníček
 • hra „magic box“ – děti si z neviditelné kouzelné krabice tahají pomyslné věci a předvádí je pantomimou, ostatní hádají anglická slovíčka

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 7/4, 8, ZČ str. 4, 5, 6 PÍS str. 31. – 4. řádek, DÚ ZČ 6, 7 a PÍS str. 3 / 5. a 6. řádek

M MM str. 23/1

AJ PS str. 10

Připomínám zítra na Pr si děti donesou do školy svou oblíbenou hračku a připraví si 3 – 4 věty, které nám o ní poví.

 

INFO:

Zítra tj. úterý 21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Písanky nepřítomných žáků jsou připraveny na vrátnici, kdo si bude chtít vyzvednout.

 

16. listopadu

Tv

 • rozehřátí – hra na Mrazíka, rozcvička, míčové hry – krabí vybíjená, opičí bobky

Čj

 • procvičování čtení slov a vět
 • orientace a porozumění psanému textu
 • psaní slov s písmenkem T
 • týmová hra – vyhledávání první slabiky ve slově – malá tiskací písmena
 • písanka – psaní malého psacího i 
  • dbáme na uvolnění paží, prstíků, správný sed a úchop, máme ořezanou tužku a na ni netlačíme
  • písanky mám u sebe ke kontrole – děti moc chválím, písmenko se jim moc vedlo 🙂
  • procvičovat písmenko můžete do sešitu s linkami, který dostaly děti první školní den
  • pro nepřítomné – Nejprve si prohlédneme písmenko, jak povedeme tah a na každém řádku si 2-3x obtáhneme, co máme předepsané. Na dokončené stránce vybereme písmenko, které se nejvíce povedlo a dáme do zeleného kroužku.
  • v písance NEGUMUJEME a písmenko, které se nepovedlo podtrhneme

Pr

 • téma – Ájin pokojíček – pomáhali jsme Áje najít věci, které se jí ztratily z pokojíčku
 • povídání v kroužku
  • jak je důležité si v rodině navzájem pomáhat
  • zda si děti uklízí pokojíček a pomáhají rodičům
  • důležitost společných chvil pro zábavu

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 6, 7/1, 2, 3, PÍS str. 2 (v horním pravém rohu si děti mohou nakreslit obrázek na písmenko i), DÚ SL 6/4, ZČ – děti mohou procvičovat čtení do str. 5 

Pr str. 25, DÚ – připomínám úkol na út 21.11. str. 22, 23 a děti si v úterý donesou do školy svou oblíbenou hračku a připraví si 3 – 4 věty, které nám o ní poví

 

INFO:

Prosím rodiče o podpis v diktátovém sešitě. Děkuji.

Zítra tj pá 17.11. – Státní svátek (není družina, ani nevaří školní jídelna)

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

Děti za tento týden moc chválím. 🙂 

S paní asistentkou všem přejeme krásný prodloužený víkend. 

 

15. listopadu

Čj

 • procvičování psaní slov na mazací tabulku – příprava na diktát
 • diktát slov do sešitu – děti velice chválím, diktát se jim opravdu moc povedl, mám z nich velikou radost 🙂
 • vyvození hlásky a písmene T
  • nová básnička (pro nepřítomné – vyhledáváme v textu velké T a malé t a podtrháváme velké modře a malé červeně)
 • nácvik a procvičování čtení a psaní slabik a slov s písmenkem T
 • spojování obrázků se slovy, vyhledávání první slabiky ve slově

M

 • rozcvička – sčítání a odčítáníhra MOUCHY
 • samostatná práce v MM na známky (po procvičení)
 • procvičování řetězových příkladů
 • příklady na rozklad a sklad čísel 0-5

Tv

 • opakování písní – Motovidlo, Grónská zem, Když jsem já sloužil (včetně hudebního a pohybového doprovodu)
 • nová písnička – Měla babka čtyři jabka – i s tanečkem ve dvojicích

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 4, 5, ZČ (SL) str. 2-5, DÚ SL číst str. 5/1

M MM str. 21/3, 22/1, 2

 

INFO:

Děti dnes dostaly domů kartu A4 s posuvným pravítkem. Prosím rozstříhat, dát do malé obálky s drukem a v pondělí přinést do školy. Děkuji za spolupráci.

17.11. Státní svátek (není družina, ani nevaří školní jídelna)

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

14. listopadu

Čj

 • procvičování čtení slov – děti moc chválím, čtou krásně a všichni dnes dostali 1 🙂
 • práce s textem – vyhledávání informací, orientace v textu
 • vysvětlení čtení předložky spolu s podstatným jménem (obrázkem)
 • intenzivní procvičování psaní slov na tabulku – nácvik na zítřejší diktát – většině jde naprosto bez problémů 🙂 (kdo si dnes nebyl úplně jistý, DOPORUČUJI procvičovat psaní slov např. LAMA, PUSA, LUPA, MÁMA, MASO, LÍPA, MELE, POLE, PEPA …)

M

 • slovní úlohy – nakupování
 • nový typ příkladů
  • pyramidky – sklad čísel
  • řetězové příklady – autobus (opět jsme procvičovali na scénkách, děti to moc baví)

Pr

 • téma rodina – máme miminko
  • děti přiřazovaly obrázky k věcem, podle toho, kdo je používá
  • vybarvování těch obrázků, které používá miminko
 • PL – děti tvořily domeček se členy domácnosti

Dnes děti dostaly Písanku. Prosím obalit a nosit na každou hodinu ČJ. Děkuji.

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 2/4 a str. 3, Pís str. 1 – kdo nestihl dokončí za DÚ, DÚ ZČ (SL) str. 1

M VM str. 51, 52, 53/1

Pr PS str. 21, DÚ na úterý 21.11. 22, 23 (na str. 23 vystřihnout obrázky a nalepit do obdélníků na str. 22)

 

INFO:

Ještě jednou moc děkuji rodičům za donesený sběr. Dnes byla naše třída ve školním rozhlase opět vyhlášena jako nejlepší z prvního stupně a děti měly velikou radost. 🙂 

17.11. Státní svátek (není družina, ani nevaří školní jídelna)

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

13. listopadu

Čj

 • procvičování čtení písmen, slabik, slov a vět
 • čtení malého tiskacího písma
 • dokončení uvolňovacích cviků – zítra začneme písanku, kterou děti dostanou
 • procvičování čtení slov ve Slabikáři – děti tvořily věty na každé slovo

Tv

 • rozehřátí – rozběhání s povely, rozcvička pod vedením dívek, míčové hry – přihrávky

M

 • rozcvička – příklady na sčítání a odčítání s kartičkami
 • týmová hra MOUCHY
 • procvičování v MM – sčítání, odčítání, vzestupné a sestupné číselné řady, rozklady, sklady – děti moc chválím vše uměly téměř bez chyby 🙂

Aj

(Tom) + (Smíš)

 • opakování slovní zásoby – děti moc chválím, jak jim to šlo
 • video – rozhovor z učebnice (děti krásně rozuměly)
 • nová slovíčka – materiály – wood, rubber, paper (prosím naučit dvě nová slovíčka wood, paper)

 

Dnes děti dostaly Slabikář (SL) a Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři (ZČ).

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ SL str. 2/1, 2, 3, UC 29/ poslední 4 řádky, DÚ ZČ (SL) str. 1

M MM str. 20, 21/1, 2

Aj PS str. 8

 

INFO:

Dnes tj. 13.11. Konzultační hodiny 16 – 18 h

17.11. Státní svátek (není družina, ani nevaří školní jídelna)

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

10. listopadu

Čj

 • procvičování čtení písmen, slabik a slov
 • práce s textem, vyhledávání informací
 • seznámení s malými tiskacími písmeny
 • čtení malého tiskacího písma

Čj

 • rozcvička – sčítání, odčítání s kartičkami
 • sklad čísel 0-5
 • znázornění na číselné ose
 • příklady a slovní úlohy na sčítání a odčítání

Čj

 • povídání o sv. Martinovi – legenda (naučné video)
 • výroba lampiónu – dětem se moc povedly, mají z nich velikou radost, třeba použijete na Počernická světýlka 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 55, 56, DÚ PL malá tiskací písmena, ZČ str. 38, 39, 40

M VM str. 47/3, 48, 49, 50/1, 2, 3, DÚ VM str. 50/4

Dnes jsme dodělali ŽA. Děti si ji už mohou nechat doma, v pondělí dostanou Slabikář.

 

INFO:

V Bakalářích jsou už vidět čtvrtletní známky.

13.11. Konzultační hodiny 16 – 18 h

17.11. Státní svátek

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

S paní asistentkou přejeme všem příjemný víkend. 

 

9. listopadu

Tv

 • rozehřátí – rozběhání s cviky na povel, rozcvička, pohybové hry – obměna „Hlava, ramena …“

ČJ

 • čtení slov a vět
 • psaní slov s písmenem Í
 • v rámci hodiny se děti nasvačily a byly poučeny o bezpečném chování během cesty do a z knihovny a o slušném chování v knihovně

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 53/3, 4, DÚ ZČ str. 37, 38 

 

Dnes jsme byli na návštěvě v knihovně. Děti vám jistě budou vyprávět, co se tam všechno dozvěděly. Musím děti moc pochválit, jak pěkně se všude chovaly. 🙂

 

INFO:

Za dnešní donesený sběr všem moc děkuji. Je neskutečné, že jste překonali minulou sumu a sešlo se za naši třídu neuvěřitelných 813 kg!!!

 

8. listopadu

ČJ

 • rozcvička – společné procvičení čtení písmen, slabik a slov pomocí karet
 • zkoušení čtení slabik – většina dětí čte moc krásně, chválím 🙂
 • procvičování psaní slabik a slov na mazací tabulku
 • diktát slabik do sešitu – všichni mají 1
 • UC – opakování cviků

M

 • porovnávání čísel v oboru 0-5
 • slovní úlohy s porovnáváním
 • pětiminutovka – porovnávání v MM – všichni bez chyby a za 1
 • doplnění číselné řady vzestupně i sestupně
 • týmová hra – porovnávání čísel

Hv

 • zopakování písniček, které jsme se už naučili
 • děti si zazpívaly Když jsem já sloužil – všichni mají 1
 • týmová hra k písničce Když jsem já sloužil
 • dnes doprovázela paní asistentka děti nejen na ukulele, ale i na housle, tak si děti užily hezkou hodinu 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 54, ZČ str. 35, 36, 37, UC str. 29 – první dva řádky, DÚ ZČ str. 36, 37 

M VM str. 46, 47/1, 2, MM str. 19/4

Prosím, nevyplňujte pracovní sešity předem, komplikuje nám to výuku. Dnes jsme musely několika dětem kopírovat MM, protože cvičení, které bylo na známky, měly hotové už z domova. Děkuji.

 

INFO:

Zítra tj. 9.11. připomínám sběr starého papíru – papír odkládejte dolů ke staré budově, auto odváží sběr ve čtvrtek už dopoledne. Po dětech posílejte lísteček s počtem kg nebo mně zprávu do Bakalářů, na email nebo sms. Prosím, podpořte naši třídu ve školní soutěži. Děkuji.

Zítra 9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP (podle počasí půjdeme pěšky nebo jednu zastávku autobusem).

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

7. listopadu

ČJ

 • čtení slabik s písmenkem I, Í
 • vytleskávání, čtení a psaní slabik 
 • týmová hra – vyhledávání obrázků podle první hlásky a přiřazení k písmenku
 • vyhledávání první slabiky ve slově – píšeme na tabulku (nácvik na zítřejší diktát), děti krásně zvládly napsat i slova 🙂
 • UC – opakování cviků (brzy nás čeká písanka)

M

 • dokončení slovních úloh o nakupování (názorné znázornění pomocí penízků)
 • vyvození číslice a počtu nula
 • procvičování v MM (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

Pr

 • kontrola DÚ – obrázek rodiny – všem se moc povedl a děti dostaly 1
 • v kroužku jsme si povídali o rodině, jak se jmenují rodiče a co máme na svojí rodině rádi

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 52, 53/1, 2, ZČ str. 33, 34, 35, UC str. 28, DÚ ZČ str. 34, 35 

M VM str. 43/2, 44, 45, MM str. 19/1, 2, 3 – kdo nestihl, dokončí za DÚ

 

INFO:

9.11. Sběr starého papíru – UŽ ZÍTRA MŮŽETE ODKLÁDAT PAPÍR KE STARÉ BUDOVĚ (auto odváží sběr ve čtvrtek dopoledne) po dětech posílejte lísteček s počtem kg nebo mně zprávu do Bakalářů, na email nebo sms. Prosím, podpořte naši třídu ve školní soutěži. Děkuji.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

6. listopadu

ČJ

 • vyvození hlásky a písmene I, Í – nová básnička
 • vyhledávání hlásky I na interaktivních cvičeních
 • hledání hlásky na začátku slova, vyhledávání písmene I ve slově
 • psaní písmene I a psaní počátečních písmen ve slově podle hlásky, kterou slyšíme
 • UC – psaní číslic – nula 

TV

 • rozehřátí – indiánský běh, rozcvička, míčové hry – procvičování přihrávky

M

 • procvičování rozkladu čísel 2-5 – je možné si pomáhat rozkladem předmětů (pastelek, dřívek apod.)
 • procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 
 • po procvičení měly děti pětiminutovku a téměř všichni měli bez chyby a za 1. Moc děti chválím, krásně jim to šlo. 🙂
 • slovní úlohy – nakupování

AJ

Aj 1 (Tom)

 • opakování slovní zásoby, procvičování
 • PS str. 6, 7

Aj2  (Smíš)

 • opakování slovíček – barvy, pomůcky, čísla – písničky + procvičování
 • poté si děti „napsaly“ opakovací testík na barvy, pomůcky a čísla (děti měly v řadách obrázky školních pomůcek a danou barvou měly zakroužkovat určitý počet obrázků)
 • děti moc chválím, krásně vše uměly a mají všichni bez jediné chyby a  1 🙂

Procvičujeme na písničkách:

Number Song 1 to 10 https://www.youtube.com/watch?v=qxqMiHnWvDM

Counting 1-10 Song https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 50, 51/1, 2, 3, UC psaní číslic str. 6, DÚ ŽA str. 50/4 + 51/4

M VM str. 43/1, MM str. 18

 

INFO:

Prosím o vrácení vyjádření/přihlášky na školu v přírodě, bližší info viz níže.  https://www.lesnipension.cz/

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím naši třídu ve školní soutěži.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

13.11. 16 – 18 h konzultační hodiny, bližší info jste obdrželi od paní zástupkyně do Bakalářů.

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

3. listopadu

ČJ

 • procvičování čtení slov a vět – děti moc chválím, všichni dostali 1
 • práce s textem
 • UC – nácvik dolního zátrhu
 • týmová hra – MOUCHY

M

 • rozklad čísel 2-5 –  pár dětí, i přes veškeré procvičování,  s tím má trochu problém, zkuste se na to podívat, prosím
 • znázornění na číselné ose
 • typ příkladů autobus – názorně jsme si příklady zahráli, děti to moc baví 🙂
 • příklady na sčítání a odčítání na známky MM str. 17/1 – všichni dostali 1
 • tvoření příkladů na sčítání a odčítání podle znázornění počtu

 • podzimní skřítek

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 48, 49, UC str. 26, 27, ZČ str. 31, 32, DÚ ZČ str. 31, 32 – procvičovat čtení, klidně i cokoliv ze ŽA např. text na str. 49

M VM str. 41/2, 42/1, 3, MM 17, DÚ VM str. 42/2

 

INFO:

Ve třídě se vyskytla spálová angína, prosím věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí. 

Prosím o vyjádření/přihlášky na školu v přírodě, info viz níže. Nemocní dostanou přihlášku po návratu do školy nebo po domluvě mohu poslat emailem k vytištění nebo nechat na vrátnici.

https://www.lesnipension.cz/

 

6.11. Objednávky z katalogu knih + přesnou částku. Děkuji.

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím zase naši třídu ve školní soutěži.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

13.11. 16 – 18 h konzultační hodiny, bližší info zašlu v pondělí

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

S paní asistentkou přejeme všem příjemný víkend. Děkuji za rodičům za spolupráci 🙂

 

2. listopadu

Tv

 • rozehřátí – míčová hra „na opičí bobky“ 🙂
 • rozcvička
 • týmová míčová hra – trénování přihrávky

ČJ

 • intenzivní procvičování čtení slabik a slov s písmenem U, Ú, Ů – prosím u těch dětí, které stále ještě hledají písmenka a mají problém spojit slabiku, aby v rámci DÚ četli stránku vícekrát, opravdu nestačí přečíst jen jednou, děkuji
 • procvičování psaní slabik a slov na mazací tabulku
 • poté si děti napsaly diktát slabik a slov do sešitu, většině se opravdu velmi povedl, všechny děti mají 1 a nesou domů sešit k nahlédnutí, prosím podepsat a zítra přinést zpět do školy, děkuji
 • hledání první slabiky ve slově – práce s kartičkami

Pr

 • závěrečné opakování na téma Podzim, děti mají 1 v ŽK 🙂
 • začínáme nové téma Rodina

Hv

 • opakování písní, které jsme se již učili + nová písnička Když jsem já sloužil – děti se naučí do příště na známky

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 48, ZČ str. 28-31, DÚ ZČ str. 31

Pr str. 19, DÚ str. 20, kdo nestihl, domaluje do příští hodiny (út 7.11.) obrázek své rodiny

 

INFO:

Děti dnes dostaly přihlášku na školu v přírodě. Přikládám odkaz na ubytování. Prosím podívejte se a domluvte se s dětmi, zda máte zájem. Prosím oddělte část s vyjádřením, zda dítě na ŠvP pojede, vyplňte jej a zítra, případně v pondělí zašlete zpět. Děkuji! Termín ŠvP pro nepřítomné je 13. – 17.5. 2024. Měli bychom jet s dětmi ve složení učitelka, asistentka, vychovatelka + třída 2.A (pedagogický dozor) a zdravotník.

https://www.lesnipension.cz/

 

Do pondělí 6.11., kdo bude mít zájem, přinese vyplněnou objednávku z katalogu knih a přesnou částku. Děkuji.

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím zase naši třídu ve školní soutěži.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

1. listopadu

ČJ

 • UC – psaní číslice 5
 • procvičování psaní písmen P a U (kdo nestihl, doplní v písmenkovém sešitě do příštího pondělí včetně písmen, které mu chybí)
 • procvičování čtení písmen, slabik a slov
 • čtení slabik s písmenkem U, Ú, Ů
 • psaní slabik a slov s písmenem U
 • vyhledávání první slabiky ve slově

M

 • rozcvička – sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 
 • znázornění počtu (odčítání) pomocí prázdných kroužků
 • samostatná práce – MM 16/3 sčítání a odčítání na známky – většina dětí bez chyby, moc chválím a mají 1 v ŽK (kdo nebyl hodnocen, měl více chyb, je třeba procvičovat)
 • znázornění na číselné ose
 • rozklad čísel 2 – 5

Hv

 • opakování písní, které jsme se již učili + nová písnička Když jsem já sloužil – děti se naučí do příště na známky

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 46, 47, ZČ str. 27, 28, 29, UC psaní číslic str. 5, DÚ ZČ str. 28, 29 zapisujte si do LISTOPADOVÉ čtenářské výzvy, kterou dnes děti dostaly

M VM str. 40, 41/1, 2, MM str. 16 – DÚ kdo nestihl, dokončí VM 40/1, 2

 

INFO:

Děti si nesou domů katalogy knih. Kdo by měl zájem, do pondělí 6.11. přinese vyplněnou objednávku a přesnou částku. Děkuji.

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím zase naši třídu ve školní soutěži.

9.11. v 10,00 návštěva Knihovny v HP

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

31. října

ČJ

 • povídání o Halloweenu a Dušičkách – naučná videa
 • pracovní listy – vyhledávání slabik, vytleskávání, určování počtu slabik, krátké a dlouhé slabiky
 • UC – pracovní list

M

 • Halloweenská matematika
 • týmová hra – procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 
 • pracovní listyurčování počtu, tvoření příkladů, porovnávání čísel, psaní číslic – děti krásně počítaly a zasloužily si všichni 1

Vv

 • malování sovičky v dýni

Dnes jsme měli projektový den na téma Halloween a Dušičky. Vysvětlili jsme si rozdíly a povídali, kde jsou jaké tradice a proč.

Vyhodnotili jsme týmovou hru (zítra budeme losovat nové týmy), ukončili jsme podzimní hru a děti našly pod pavoukem poklad. Nakonec jsme vyhodnotili čtenářskou výzvu. Všechny děti moc chválím, jak pravidelně četly.

Děti dostaly dárečky za týmovou hru, za čtenářskou výzvu pochvalu do ŽK, volnou vstupenku do cirkusu a školní čepici. Prosím čepici uschovejte, děti si ji budou brát na společné akce (výlety, Švp apod.). Nemocní vše dostanou po návratu do školy. Kdo dnes zapomněl čtenářskou výzvu přinést, donese zítra. Vše jsme zakončili dortem a šampaňským. 🙂

Velmi všem děkuji za donesené občerstvení. Paní Zolotarové za výborné sušenkové prsty a paní Joshua za skvělý dýňový dort a dětské šampaňské. Děti si dnešní den moc užily. 🙂 Fotografie pošlu do Bakalářů.

INFO:

Prosím, kdo ještě nemá fotky z vánočního focení a fotil se, aby donesl peníze. Cena 350,- Kč za sadu, prosím o přesnou částku. Děkuji.

9.11. Sběr starého papíru podpořte prosím zase naši třídu ve školní soutěži.

21.11. Třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35 (děti už budou po obědě).

 

30. října

ČJ

 • procvičování čtení písmen, slabik a slov – děti moc chválím, všechny dostaly 1
 • vyvození hlásky a písmene U – nová básnička
 • hledání hlásky na začátku slova, vyhledávání písmene U ve slově
 • psaní písmene U a psaní počátečních písmen ve slově podle hlásky, kterou slyšíme
 • týmová hra – hledání prvního písmenka ve slově
 • UC – nácvik horního zátrhu

TV

 • rozehřátí – hra na špendlíky, rozcvička – pod vedením dvou chlapců, týmové štafetové hry s míčem (s medicimbalem a basketbalovým míčem) – děti si zasloužily 1

M

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 – práce s kartičkami
 • znázornění počtu pomocí kroužků (sčítání, odčítání)
 • porovnávání čísel
 • slovní úlohy – odčítání

AJ

Aj 1 a Aj2 – spojeno (Smíš)

 • opakování slovíček – barvy + čísla 1 – 10 – number songs
 • děti moc chválím, krásně uměly čísla a mají všichni 1

Procvičujeme na písničkách:

Number Song 1 to 10 https://www.youtube.com/watch?v=qxqMiHnWvDM

Counting 1-10 Song https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Halloween Baby Shark Baby Shark Halloween | featuring Finny The Shark | Super Simple Songs – YouTube

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 44, 45, ZČ 24, 25, 26, UC str. 24, 25, DÚ ŽA str. 44/4 – číst řádek, kdo nestihl dovybarví str. 45/4

M VM str. 38, 39, VM str. 37/4 a 39/3 – ústně

 

INFO:

Zítra tj. 31.10. nás čeká Halloween v naší třídě – děti mohou přijít v kostýmu. Nikdo se nemusí bát, nepůjde o žádné strašení. Čeká nás vyhodnocení čtenářské výzvy, tak ať si děti vezmou s sebou svoji vyplněnou výzvu. Užijeme si hezký den 🙂

Abychom si mohli vše více užít, tak místo poslední hodiny ČJ, budeme mít páteční hodinu Vv. 

Připomínám, že ve škole jsou fotky z vánočního focení, cena 350,- Kč za sadu. Kdo se fotil, donese peníze, prosím o přesnou částku. Děkuji.

 

25. října

ČJ

 • procvičování čtení písmen, slabik a slov s písmenem P
 • orientace v obrázku, vyhledávání informací, psaní vět
 • píšeme zvolání
 • děti procvičovaly psaní kliček
 • hraní her pro procvičování paměti

M

 • sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 
 • znázornění počtu pomocí prázdných a plných kroužků
 • slovní úlohy – tvoříme otázku a odpověď, vytvoření příkladu
 • znázornění na číselné ose

Hv

 • zpívání písniček a tancování

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 42, 43 DÚ procvičovat čtení – ZČ str. 24 – 26 zapisujte si do čtenářské výzvy

Prosím, aby děti každý den i během prázdnin alespoň chviličku cvičily čtení. Děkuji.

M VM str. 37, MM str. 15

Prosím nemocné, aby si v rámci možností doplňovali učivo.

 

INFO:

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

Děti si nesly na prázdniny vyprat tělocvik. Prosím, aby si v pondělí donesly zpátky do školy a raději dejte dětem už něco teplejšího – dlouhé kalhoty (legíny, tepláky), tričko a mikinu. Po ránu bývá v tělocvičně opravdu chladněji a na tričko a krátké šortky už tam opravdu není. Děkuji.

Připomínám, že přišly fotky z vánočního focení, cena 350,- Kč za sadu. Kdo se fotil, může v pondělí přinést peníze, prosím o přesnou částku. Děkuji.

31.10. Halloween v naší tříděděti mohou přijít v kostýmu + vyhodnocení naší čtenářské výzvy děti si přinesou s sebou papír s výzvou, čeká na ně odměna.

 

S paní asistentkou Vám přejeme krásné podzimní prázdniny, nemocným rychlé uzdravení a věřím, že se v pondělí uvidíme v plném počtu. 🙂

 

24. října

ČJ

 • rozcvička – čtení písmen, slabik a slov
 • čtení a psaní slabik a slov s písmenem P (psaní jmen a zvolání)
 • vytleskávání slabik, krátké a dlouhé slabiky
 • vyhledávání první slabiky ve slově
 • procvičování čtení slov a obrázkových vět
 • hra MOUCHY – hledání písmenek a slabik
 • UC – nácvik dolní kličky

M

 • rozcvička – procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 5 – práce s kartičkami a poté příklady v sešitě MM
 • znázornění určitého počtu geometrických tvarů
 • porovnávání čísel v oboru 1 – 5

Pr

 • stromy na podzim a podzim na poli – obrázky a naučná videa k tomuto tématu
 • děti vybarvovaly listy a plody na stromě a zeleninu, kterou sklízíme na podzim na poli
 • pohádka Chaloupka na vršku – Podzim a Jak to bylo na dušičky

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 40, 41, UC str. 22, 23, ZČ str. 22, 23, 24, DÚ ZČ str. 23, 24

M VM str. 36/2, 3 a str. 37/4 ústně, MM str. 13/2, 4 a str. 14 celá

Pr str. 17, 18

 

Děti moc pozdravujte, že je moc chválím! Od suplujících kolegyň slyším chválu, že jsou šikovné, aktivní, hlásí se a napovídají, co a jak jsme zvyklí dělat. Mám z nich velkou radost. 🙂

 

INFO:

Dnes přišly fotky z vánočního focení, cena 350,- Kč za sadu. Kdo se fotil, může v pondělí přinést peníze, prosím o přesnou částku. Děkuji.

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

 

23. října

ČJ

 • procvičování čtení písmen, slabik a slov
 • vyvození hlásky a písmene P – nová básnička
 • hledání hlásky na začátku slova, vyhledávání písmene P ve slově
 • psaní písmene P a psaní počátečních písmen ve slově podle hlásky, kterou slyšíme
 • UC – nácvik horní kličky

TV

 • pohybové hry

M

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru 1 – 4 – práce s kartičkami
 • znázornění počtu pomocí kroužků
 • znázornění číslic na číselné ose
 • slovní úlohy – nakupování a porovnávání počtu

AJ

Aj 1 a Aj2 – spojeno (Tom)

 • opakování slovíček – barvy, školní pomůcky + čísla 1 – 10 – number songs
 • skupinka Aj2 prosím naučit nová slovíčka – čísla 1 – 10
 • skládání jednoduchých vět (Dvě knihy, Jeden růžový penál …)

Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

What’s in my bag? What’s in my bag? A song – YouTube

Number Songs

Number Song 1 to 10 https://www.youtube.com/watch?v=qxqMiHnWvDM

Counting 1-10 Song https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 38, 39, UC str. 20, 21, DÚ ZČ str. 22/1

M VM str. 33/1, 35/4, 36/1 a str. 31, MM str. 13/1

 

INFO:

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

 

20. října

ČJ

 • úvodní procvičování čtení písmen, slabik, slov i vět
 • orientace v obrázku, vyhledávání informací, psaní
 • práce s textem – žáci rozhodují, zda je věta pravda nebo ne

M

 • vyvození číslice 5
 • znázornění počtu v oboru 1 – 5
 • procvičování příkladů na sčítání a odčítání – děti ukazují výsledky na kartičkách s číslicemi

Vv + Pč

 • děti se dívaly na pohádku Princ a Večernice

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 37, ZČ 21, DÚ ZČ str. 20, 21 

M VM str. 34 a str. 35/1, 2, 3, DÚ VM 35/5

V pondělí bude AJ spojena, obě skupinky budou mít paní učitelku Tománkovou. Prosím o zopakování slovíček. 

 

INFO:

Dnes byly přítomným dětem vlepeny do ŽK hesla do MS Teams. Nepřítomní dostanou po návratu. Teams využíváme při distanční výuce a dostanete se tam přes stránku školy a okénko „Online výuka“. Prosím vyzkoušejte, zda se Vám podaří přihlásit. Časem, abychom vyzkoušeli, zkusím zadat tímto způsobem i menší DÚ.

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

S paní asistentkou děti moc zdravíme a přejeme nemocným rychlé uzdravení a ostatním pevné zdraví.

Příjemný víkend. 🙂

 

19. října

Tv

 • míčové hry

ČJ

 • čtení slabik, slov a vět s písmenky O, Ó
 • hledání první slabiky ve slově
 • diktát písmen na tabulky
 • práce a procvičování s kartičkami

Pr 

 • podzim v sadu a na zahradě

NFO:

Zítra tj. 20.10. Vychází MF Dnes s našimi prvňáčky.

 

17. října

ČJ

 • čtení a psaní slabik a slov s písmenky O, Ó
 • vytleskávání slabik, určování jejich počtu
 • krátké a dlouhé slabiky
 • vyhledávání první slabiky ve slově
 • čteme a píšeme slova jako zvolání
 • děti měly další týmovou hru –  vystříhaly a nalepily obrázky podle toho, na jakou první slabiku slova začínají
 • UC – nácvik psaní vratného tahu (budeme později potřebovat pro psaní malého psacího t)

M

 • téměř celou hodinu jsme na různých příkladech a interaktivních cvičeních procvičovali znázornění početních operací sčítání a odčítání pomocí kroužků a tvoření příkladů (děti mají na procvičování za DÚ)
 • procvičovali jsme odčítání na modelovém cvičení typu autobus, děti moc rády předvádí 🙂

Pr

 • dokončili jsme povídání o zvířátkách na podzim
 • povídali jsme si o tom, jak to vypadá na podzim v sadu – které práce děláme a jaké nářadí potřebujeme
 • děti vybarvovaly ovoce, které na podzim sklízíme a naopak, které u nás běžně nepěstujeme
 • probrali jsme jaké části zeleniny jíme nebo upotřebíme při vaření – děti obrázky vybarvovaly – všichni mají 1 🙂

TH

 • Dnes proběhla první třídnická hodina. Zopakovali jsme si naše pravidla chování ve škole – při hodině i o přestávce a zhodnotili jejich dodržování.
 • Děti si nakreslily každý na papírek obrázek něčeho, co je pro ně důležité nebo jim dělá radost, co mají rády. Máme vytvořený erb naší třídy, na který všechny obrázky nalepíme, aby děti měly ve třídě něco co je potěší, když se na to podívají. Ještě počkáme na nepřítomné a poté Vám výsledek vyfotím. 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 34, 35, UC str. 17, 18, ZČ str. 15, 16, DÚ ZČ str. 17, 18 (kdo stále hledá písmenka a nemůže spojit slabiku, potřebuje přečíst vícekrát!!!)

M VM str. 30/2, 3, DÚ MM str. 11/1

Pr str. 15, 16 

 

INFO:

Zítra 18.10. Fond SIDUS – prodej předmětů na nemocné děti – ještě zítra můžete dětem dát s sebou menší finanční obnos, aby si mohly zakoupit nějakou drobnost a přispět tím do sbírky (propisovací tužka 40,-, svítící klíčenka 50,-).

20.10. Vychází MF Dnes s našimi prvňáčky

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

 

16. října

ČJ

 • procvičování čtení písmen, slabik, slov i vět – děti po víkendu moc chválím
 • vyvození hlásky a písmene O
 • hledání hlásky na začátku slova, vyhledávání písmene O ve slově
 • psaní písmene O do našeho písmenkového sešitu, vyhledávání O v labyrintu při poslechu pohádky na písmenko O

TV

 • nástup, rozehřátí – hra na špendlíky, rozcvička, míčové hry – jména a na jelena

M

 • znázornění počtu pomocí kroužků a číslic
 • psaní číslice 3
 • procvičujeme sčítání a odčítání – práce s kartičkami
 • znázornění odčítání pomocí kroužků, tvoření příkladů (některým dětem dělá potíže, budeme zítra procvičovat)

AJ

Aj 1 (Tom)

 • školní pomůcky
 • čísla 1 – 10 – number songs
 • skládání jednoduchých vět (Dvě knihy, Jeden růžový penál …)

Aj2 (Smíš)

 • zopakovali jsme si barvy, školní pomůcky a základní pokyny
 • učebnice str. 5, 7 a str. 46/1 jako testík na známky (všichni krásně uměli a dostali 1)
 • slovíčka jsme procvičovali při hře – What´s in my magic box? – děti hra velmi bavila 🙂

 

Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Colour Mixing Kids vocabulary – Color – color mixing – rainbow colors – English educational video – YouTube

What’s in my bag? What’s in my bag? A song – YouTube

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 32, 33 ZČ str. 15, 16, DÚ ZČ str. 17/1

M VM str. 30/1, 4 a str. 31, DÚ VM str. 32/1, 2

AJ cvičeb. str. 5, 7 

 

INFO:

Zítra 17.10. proběhne třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35, děti již budou po obědě.

Zítra 17.10. Fond SIDUS – prodej předmětů na nemocné děti – můžete dětem dát s sebou menší finanční obnos, aby si mohly zakoupit nějakou drobnost a přispět tím do sbírky.

20.10. Vychází MF Dnes s našimi prvňáčky

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny

31.10. Halloween v naší třídě, vyhodnocení čtenářské výzvy – děti mohou přijít v kostýmu.

 

13. října

Dnešní pátek 13. jsme všichni zvládli v pohodě. 🙂

ČJ

 • procvičovali jsme čtení písmen, slabik, slov i vět
 • orientace v obrázku, vyhledávání informací
 • psaní vět, práce s textem

M

 • znázornění a porovnávání počtu
 • vyvození početní operace odčítání a seznámení se symbolem mínus

Vv + Pč

 • děti vyráběly draky a všem se moc povedly 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 31, ZČ 16, DÚ ZČ – procvičovat čtení do str. 16 (je potřeba, aby děti už poznaly probraná písmenka)

M VM str. 28/3, 4, 5 a str. 29 celá, MM str. 11/2, 3, 4

Připomínám, aby děti na pondělní AJ uměly slovíčka k tématu Školní pomůcky.

INFO:

17.10. – třídnická hodina – konec vyučování ve 12:35, děti už budou po obědě

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

Děti za celý týden chválím a děkuji všem za spolupráci. S paní asistentkou přejeme krásný podzimní víkend :-).

 

12. října

ČJ

 • hodně jsme procvičovali čtení slabik a slov
 • děti dnes hezky četly, moc je chválím, mají všichni 1
 • zahráli jsme si hru Mouchy (dva týmy, tentokrát dívky a chlapci, se snaží co nejrychleji plácačkou trefit na tabuli správné písmenko nebo slabiku) – výsledek byl nerozhodný 🙂
 • v týmové práci děti vyhledávaly v podzimní básničce písmenka, která už známe a hledaly pořadí obrázků podle děje
 •  UC – nácvik psaní šikmé čáry shora dolů

Tv

 • nástup, rozehřátí, rozcvička pod vedením dětí, nácvik hodu, chytání a přihrávek ve skupinkách, míčová hra Na jelena – už se nám dařilo lépe 🙂

Pr

 • povídání o přírodninách na podzim včetně názorných ukázek
 • povídali jsme si o ptácích stěhovavých a stálých – pustili jsme si výuková videa a poslechli zpěv ptáků
 • ve třídě máme názorné krmítko

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 30, ZČ str. 14, 15, UC str. 16, 17, DÚ ZČ str. 15

Pr str. 14

INFO:

17.10. – třídnická hodina – konec vyučování ve 12:35

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

 

11. října

ČJ

 • práce s kartičkami – hledáme první slabiku ve slově
 • děti psaly diktát písmen a slabik na tabulku (od příštího týdne bychom začali psát diktáty do sešitu), děti zvládly napsat dokonce i slovo a všichni dostali 1 🙂
 • procvičovali jsme čtení slabik, slov a vět (čtou jednotlivci, skupinky i všichni společně), práce s IT

M

 • čteme slovní úlohy, znázorňujeme a tvoříme příklady
 • procvičujeme sčítání v oboru do 4 – na mazací tabulku
 • samostatná práce v MM

HV

 • opakování písní, které jsme se už učili
 • zpěv s pohybovým doprovodem k písni Vdávalo se motovidlo (děti mají všichni 1)
 • další týmová hra – děti poznávaly melodie z Večerníčků

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 29/2, 3, 4, UC str. 14 a str. 15 – 5 řádků, DÚ ZČ str. 13, UC str. 15 – dopsat stranu (většině chybí 2-3 řádky)

M VM str. 27, 28/1, 2 MM str. 10

Připomínám na zítra úkol z Pr – str. 12

INFO:

17.10. – třídnická hodina – konec vyučování ve 12:35

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

 

10. října

ČJ

 • procvičovali jsme psaní písmene S do sešitu s písmenky, děti si vybarvily labyrint pro S a poslechly si pohádku na S
 • vyhledávali jsme první slabiku ve slově
 • vytleskávání slabik a určování krátké a dlouhé slabiky
 • učili jsme se číst slabiky s písmenkem S
 • psaní slabik SA, SÁ, SE, SÉ
 • procvičování první slabiky ve slově s kartičkami

M

 • určování počtu v oboru do 4
 • znázornění a porovnávání v oboru do 4 (děti zvládly porovnávání perfektně a všichni mají 1 – moc chválím 🙂 )
 • proběhla týmová práce – děti už v týmu lépe pracují 🙂

Pr

 • povídání o podzimu – naučná videa – okénko do podzimní přírody – stromy, plody, ovoce a zelenina
 • povídání o podzimním počasí – děti si vybarvily oblečení vhodné do deštivého podzimního dne – na známky

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 28 a str. 29/1, DÚ ZČ str. 12

M VM str. 26, MM str. 9

Pr str. 13, DÚ na čt 12.10 str. 12

 

INFO:

17.10. – třídnická hodina – děti můžete vyzvedávat od 12:40

26. a 27.10. – podzimní prázdniny

 

9. října

ČJ

 • opakujeme čtení písmen, slabik, slov a obrázkových vět
 • vyvození hlásky a písmene S
 • určujeme první hlásku ve slově
 • UC – příprava na psaní malého psacího s – listovka
 • psaní velkého tiskacího S

TV

 • nástup, rozehřátí – hra na Mrazíka, rozcvička, míčové hry – ve skupinkách jsme trénovali házení a chytání

M

 • vyvození čísla 4, určování počtu v oboru do 4
 • nový typ příkladů – nakupujeme u Matýska
 • orientace v obchodě, různé způsoby placení

AJ

Aj 1 (Tom)

 •  Opakování – barvy. Nová slovní zásoba – další školní potřeby. Hra Simon said … Testík na barvy. Cvičebnice str. 5.

Aj2 (Smíš)

 • Zopakovali jsme si barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black a školní pomůcky z minulé hodiny – pencil case, pen, bag, pencil, rubber, book
 • Učíme se nová slovíčka chair, notebook, crayon, ruler – viz slovníček, který děti dostaly minulý týden. DÚ – na příští pondělí umět už všechny školní pomůcky a barvy. 

Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Colour Mixing Kids vocabulary – Color – color mixing – rainbow colors – English educational video – YouTube

What’s in my bag? What’s in my bag? A song – YouTube

Dnes jsme si pustili pohádku Peppa Pig – The Rainbow

Peppa Pig – The Rainbow (2 episode / 3 season) [HD] – YouTube

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 26, 27 a UC str. 13, ZČ str. 10 – DÚ ZČ do str. 11 a str. 12/1

M VM str. 23, 24, 25

AJ cvičeb. str. 4

INFO:

V úterý 17.10. proběhne třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35, děti můžete vyzvedávat od 12:40, budou již po obědě. Třídnická hodina bude vždy každé třetí úterý v měsíci.

 

6. října

ČJ

 • zopakovali jsme si čtení slabik, slov a vět
 • UC – nácvik horního oblouku
 • orientace v obrázku a vyhledávání informací
 • čteme a píšeme věty

M

 • v MM měly děti samostatnou práci na zopakování znázornění počtu a pokračování posloupnosti – většina měla bez chyby, proto všichni dostali 1 – moc chválím 
 • seznámili jsme se s novým typem příkladů – autobus
 • děti názorně pomocí scénky příklady znázorňovaly – např. 2 děti jedou autobusem, přistoupí 1 holčička – vytvoříme otázku: Kolik dětí jede dál společně autobusem? – učíme se 1) znázornit pomocí prázdných a plných kroužků, 2) vytváříme příklad, 3) příklad vypočítáme, 4) odpovíme celou větou – děti to moc bavilo 🙂

Vv + Pč

 • děti dnes vyráběly sovičky z papíru – moc se to všem povedlo a z práce měly děti velkou radost

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 23/4, str. 25 a UC str. 12 – DÚ procvičovat čtení ze ZČ do str. 11 – nezapomeňte si značit do naší čtenářské výzvy 🙂

M VM str. 22/2, 3 a MM str. 8

INFO:

V úterý 17.10. proběhne třídnická hodina – vyučování bude končit ve 12:35, děti můžete vyzvedávat od 12:40, budou již po obědě.

S paní asistentkou Vám přejeme krásný slunečný víkend. 

 

5. října

ČJ

 • opět jsme se věnovali hlavně čtení písmen, slabik a slov – děti ve většině případů chválím, po včerejším čtení byl vidět pokrok 🙂
 • vytleskávání slabik – určujeme počet a délku
 • psaní slabik ME, MÉ, LE, LÉ na mazací tabulky – hledáme první slabiku ve slově
 • UC – uvolnění zápěstí – psaní rovných a šikmých čar

TV

 • nástup, rozběhání, rozcvička pod vedením dvou dívek, míčové hry – hra na jelena
 • příště musíme trénovat házení, chytání a přihrávání 🙂

Pr

 • povídání o podzimu
 • děti měly další týmovou práci – myšlenková mapa na téma PODZIM – všechny týmy pracovaly pěkně, mapy se jim moc povedly a všichni si zasloužili 1

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 23/2, 3, 4, str. 24 a UC str. 11 – DÚ ZČ str. 9 – 10 – prosím procvičovat vícekrát

INFO:

Za dnešní donesený sběr všem moc děkuji. Sešlo se nám za naši třídu neskutečných 553 kg!!! Vzhledem k GDPR, zašlu více informací o nejlepších sběračích do Bakalářů.

 

4. října

ČJ

 • hodně jsme procvičovali čtení slabik a skládání slabik do slov (děti si dělají obloučky)
 • vytleskávání slabik, určování první slabiky ve slově
 • UC – psaní čar různými směry, dbáme na správný sed a úchop
 • psaní slabik ME, MÉ, LE, LÉ
 • práce s interaktivní tabulí 

M

 • určování počtu, zapsání pomocí číslic
 • porovnávání menší, větší, rovná se
 • tvoříme příklady

HV

 • opakování písně Pod naším okýnkem
 • zpěv s hudebním doprovodem k písni Kozel po skupinkách (děti mají všichni 1)
 • nová písnička Vdávalo se motovidlo s pohybovým doprovodem (píseň pošlu rodičům přes Bakaláře, aby se děti mohly naučit 🙂 )

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 22/3, 4, str. 23/1 a UC str. 10 – DÚ ZČ str. 10 

M VM str. 21/3, 4, 5 a VM str. 22/1

Záměrně mají děti jako jediný DÚ jen ČTENÍ. Jak jsem zmiňovala na TS, nechci říkat, kolikrát mají děti stránku přečíst. Každý čte jinak. Někomu, kdo si už čte knížky, stačí, aby si přečetl stránku jen 1x, jiný si ji přečte třeba 3x, ale u někoho, kdo ještě hledá, jaké písmenko je jaké, je potřeba se čtení věnovat déle a procvičovat, NESTAČÍ přečíst jen jednou. Je třeba si to opakovat a upevňovat. Moc děkuji za spolupráci, dětem to opravdu pomůže. Procvičování čtení jen ve škole bohužel nestačí. 

INFO:

5. 10. – sběr papíru   papír odkládejte u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru. Děkujeme za již donesený papír – některé počty kg jsou neskutečné 🙂 .

 

3. října

ČJ

 • rozcvičili jsme se a uvolnili ruce na psaní
 • UC – nácvik vodorovných čar (cviky k uvolnění zápěstí)
 • psaní písmene E
 • hledání první hlásky ve slově, vytleskávání slabik
 • nácvik a procvičování čtení slabik s písmenem E 

M

 • zopakovali a procvičili jsme si určování počtu a děti poté měly samostatnou práci (celou stranu v MM) na známky – většina bez chyby dostala 1 – moc chválím (ti, co dostali do Bakalářů N, měli moc chyb nebo nesplnili zadání a udělali práci po svém, proto jsem práci raději nehodnotila známkou)
 • psaní znaménka + a číslice 1 (takto v menším formátu byly jedničky krásné 🙂 )

Pr

 • týmová práce na téma Třída
 • úvodní povídání o podzimu

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 21/1, 2, 3, str. 22/1, 2, 3 a UC str. 9 – DÚ ZČ str. 9

M VM str. 20/5 , str. 21/1, 2 a MM str. 7

Moc prosím rodiče, aby dohlédli na to, aby děti každý den alespoň chvíli trénovaly čtení. Děti dnes dostaly naši malou třídní čtenářskou výzvu. Každý den budou děti nosit ZČ domů, aby mohly procvičovat čtení a každý den si mohou zaškrtnout, zda denní výzvu splnily nebo ne. Není nutné číst jen ze ZČ, může to být ze ŽA a kdo už čte knihy, bude číst svoji oblíbenou knihu. Věřím v čestnost každého a jsme domluveni, že v úterý 31. 10. na Halloween si uděláme hezký den v maskách a výzvu spolu vyhodnotíme. 🙂

INFO:

5. 10. – sběr papíru od zítřka již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

 

2. října

Po 4 dnech volna jsme si dnes udělali trochu pohodovější den. 🙂

ČJ

 • pozdravili jsme se našimi básničkami
 • zahráli jsme si hru s lístečky, kdy děti byly jednotlivá písmenka  M, L, A, Á a spolu tvořily slabiky a věty
 • procvičili jsme si čtení slabik a slov
 • UC – nacvičili jsme si pomocí vlnek volný pohyb ruky po papíře
 • děti si procvičily psaní L do písmenkového sešitu
 • při poslechu pohádky o písmenku L si děti vybarvily labyrint pro L
 • vyvození hlásky a písmene E

TV

 • nástup, rozehřátí hrou na špendlíky, rozcvička opět pod vedením další dvojice, míčové hry – hra na jelena, kdy po náhodném losu jsem prvním jelenem byla já a děti si vybíjení paní učitelky moc užily 🙂

M

 • zahráli jsme si hru s lístečky, kdy děti byly jablíčka a hrušky a podle zadání tvořily košíčky s různým počtem ovoce, porovnávali jsme jakého ovoce je méně a více
 • určování počtu a znázornění
 • vyvození početní operace sčítání a seznámení se znaménkem +
 • ze zadání ve větách znázorňujeme počet a tvoříme příklad

AJ

Aj 1 (Tom)

 •  Opakování – barvy. Nová slovní zásoba – školní potřeby. Hra Simon said …

Aj2 (Smíš)

 • Zopakovali jsme si barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black –  a děti si vybarvily „pastelkový“ diktát. Všechny děti to zvládly bez chyby a dostaly 1, moc všechny chválím 🙂 .
 • Učíme se nová slovíčkapencil case, pen, bag, pencil, rubber, book – děti dostaly domů obrázkový slovníček, aby se mohly lépe slovíčka naučit. DÚ – Prosím naučit se těchto prvních šest na příští pondělí. 

Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Colour Mixing Kids vocabulary – Color – color mixing – rainbow colors – English educational video – YouTube

What’s in my bag? What’s in my bag? A song – YouTube

 

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 20, 21/4 a UC str. 8

M VM str. 19/1, 2 a str. 20/1, 2, 3, 4 – DÚ VM str. 19/3, 4

INFO:

5. 10. – sběr papíru – od st 4. 10. již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

 

27. září

ČJ

 • zopakovali jsme si básničku na písmeno – děti krásně umí zpaměti, moc chválím
 • dnes jsme hodně procvičovali čtení písmen, slabik, slov a obrázkových vět v ŽA i pomocí interaktivních cvičení
 • vytleskáváme slabiky, určujeme krátké a dlouhé
 • děti dnes psaly na tabulku svůj první zkušební diktát, vzhledem k tomu, že se všem povedl a objevila se jen jediná chybička, mají všichni 1 (děti měly velkou radost i já 🙂 )
 • vzhledem k tomu, že už čteme věty a na konci věty se píše tečka, pouštíme si písničku Beruško, půjč mi jednu tečku Beruško půjč mi jednu tečku … – YouTube
 • v rámci ČJ jsme si povídali o Svatém Václavovi a zítřejším státním svátku – děti si domů nesou omalovánku, kterou ve škole malovaly (Svatováclavskou korunu)

M

 • na začátku hodiny měly děti samostatnou práci (celou stranu v MM) na známky – určování počtu, porovnávání  a opakování symbolů menší, větší, rovná se – všichni měli bez jediné chyby a dostali krásnou 1, opět moc chválím 🙂 )
 • seznamujeme se se zápisem slovních úloh – zápis počtu předmětů čísly a porovnání počtu

HV

 • opakování písně Pod naším okýnkem a dozkoušení zpěvu
 • děti se učily novou písničku Kozel a paní asistentka opět doprovázela na ukulele, děti hrály na hudební nástroje jaromír nohavica-kozel – YouTube
 • proběhla další týmová hra – děti měly poznávat písničky z večerníčků a lepily obrázky (hudební večerníčkový diktát)

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 17/3, 4 str. 18, 19 Děti na prodloužený víkend mají za DÚ procvičovat čtení ve ZČ (už umí číst str. 1 – 6). 

M MM str. 6, VM str. 18

 

Pracovní sešity na UC jsou u mě na kontrolu.

Žáci byli poučeni o bezpečnosti ve dnech volna.

Děti si v pondělí nesly domů na vyprání úbor na Tv. Prosím v pondělí opět s sebou do školy.

INFO:

Nový termín pro sběr papíru je čtvrtek 5. 10. Ve st 4. 10. již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

Můžete pro dětech posílat 350,- Kč na sadu fotografií „Prvňáček“ (prosím o přesnou částku). Děkuji.

 

S paní asistentkou přejeme všem krásný prodloužený víkend 🙂 .

 

26. září

ČJ

 • opakování básničky na písmeno L
 • čtení a psaní slabik LA, LÁ
 • vytleskávání slabik, určujeme krátké a dlouhé slabiky
 • UC – psaní číslic – píšeme číslici 3 – 4 řádky (dbáme na správný sed a úchop)

M

 • určování počtu, porovnávání  a opakování symbolů menší, větší, rovná se (všechny děti dostaly 1 za pětiminutovku 🙂 )
 • vyvození čísla 3 – počet předmětů, znázornění počtu

Pr

 • Dnes děti měly samostatnou práci – opakování na téma Ve škole. Moc se to všem povedlo, všichni měli správně a zasloužili si velkou 1.

Děti dnes byly úžasné, perfektně pracovaly a za aktivitu a práci v hodině M mají všichni 1. Moc je chválím.

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 16, 17/1, 2 UC – str. 7 – DÚ – UC (Psaní číslic) –  3 řádky

M VM str. 15/1, 2 a str. 16, 17 celé – DÚ – VM str. 15/3 – vymalovat pro uvolnění zápěstí před psaním číslice 3

INFO

Nový termín pro sběr papíru je čtvrtek 5. 10. Ve st 4. 10. již můžete papír odkládat u dolní budovy školy. Po dětech pošlete papírek se jménem a počtem kg nebo mi informaci napište do emailu, sms nebo přes Bakáláře. Předem děkuji, že podpoříte naši třídu v soutěži ve sběru.

Můžete pro dětech posílat 350,- Kč na sadu fotografií „Prvňáček“ (prosím o přesnou částku). Děkuji.

 

25. září

ČJ

 • vyvození hlásky L
 • vyhledávání hlásky L ve slově (na začátku, uprostřed, na konci) – procvičujeme na IT
 • učíme se psát a číst písmeno L
 • UC – uvolnění zápěstí, nácvik psaní krátkých šikmých čar
 • dbáme na správný sed a úchop

TV

 • nástup, rozehřátí hrou na Mrazíka, rozcvička opět pod vedením jedné dvojice 🙂 , míčové hry – vracečka

M

 • opakujeme rovinné geometrické tvary, zapisujeme počet
 • seznámení se symbolem =
 • opakování a procvičování symbolů menší, větší

AJ

 • platí pro obě skupiny
 • opakujeme pozdravy Hello! Hi! Goodbye! Bye Bye!
 • Umíme se přestavit I am ______. I am a girl / a boy.
 • Opakujeme barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black –  je nutné barvy procvičovat a opakovat, příště budeme zkoušet na známky a přidáme další slovní zásobu. Největší problémy dělá dětem šedá, bílá a hnědá. Děkuji.
 • Procvičujeme na písničkách:

Rainbow colours https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour ishttps://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 14, 15, ZČ – str. 3/1, UC – str. 7 – DÚ – ŽA –  str. 15/1 – procvičovat čtení

M VM str. 13/3, 4 a str. 14/1, 2, 3, 4 – DÚ – VM str. 13/5, 14/5 – doplnění posloupnosti

 

Dnes dorazila první sada fotografií „Prvňáček“. Od zítra můžete pro dětech posílat 350,- Kč (prosím přesnou částku). Děkuji.

Dnes od 17 h se na Vás s paní asistentkou těšíme na TS. 

 

22. září

ČJ 

 • dnes jsme měli pohádkovou hodinu :-), děti podle obrázků v ŽA vyprávěly pohádku na pokračování, postupně každý přidával část pohádky
 • děti si poslechly pohádku O Smolíčkovi a pustily se do jejich první týmové práce, která se týkala právě této pohádky
 • poté jsme si týmovou spolupráci společně vyhodnotili

M

 • seznámení s matematickými symboly větší, menší
 • čtení zápisu a použití symbolů větší, menší (dětem dělalo vcelku problém, hodně jsme procvičovali :-))
 • opakování číslic
 • práce s IT

Vv + Pč

 • Podzimní sklizeň jablíček – děti malovaly „vitrážová“ jablíčka a lepily na barevné papíry. Moc se jim výtvory povedly, sami uvidíte v pondělí na TS. Práce máme vystavené před třídou a ve třídě 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 13 ,  – DÚ – ZČ – o víkendu procvičit čtení, cokoliv ze str. 1 a 2

M VM str. 12/1, 2, 3, 4, str. 13/1, 2 – DÚ – VM str. 12/5

 

Příští týden jdou děti do školy jen Po – St, Čt je státní svátek a v Pá ředitelské volno.

 

INFO:

25.9. Třídní schůzky – od 17 h v naší třídě

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna pro naléhavé případy od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

Děti tento týden moc chválím za aktivitu v hodinách. 🙂

S paní asistentkou Vám přejeme příjemný víkend a budeme se těšit v pondělí na TS na viděnou. 

 

21. září

TV

 • rozehřátí – hra na špendlíky, rozcvička pod vedením dětí (další dvojice si dnes zasloužila 1), míčové hry – nácvik hodu horním obloukem obouruč (děti mají 1 v bakalářích, do ŽK doplním zítra)

ČJ

 • procvičujeme čtení a psaní slabik MA, MÁ (čtení slabik dětem moc pěkně šlo a mají všichni 1, moc děti chválím :-))
 • čtení obrázkových vět, procvičování na IT
 • uvolňovací cviky na PL, volný pohyb po papíru
 • zítra nás čeká vyprávění pohádek podle obrázků, tak jsme si dnes pustili hudební zpracování Karkulky od Svěráka
 • děti si dnes losovaly místo v barevných týmech a zítra nás čeká v Čj první týmová práce, děti se moc těší

Pr

 • na hodinu Prvouky jsme byli venku na hřišti a lesní skřítek pro děti připravil různé úkoly,  po jejich splnění na děti čekal i malý poklad 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky a :

ČJ ŽA str. 12 , opakujeme ZČ na IT str. 1, 2 – DÚ – ŽA – přečíst str. 12 a „obloučkovat“ – prosím podepsat

 

Dnes jsem skupince AJ2 (Smíš) rozdala obrázkový slovníček, aby se jim lépe učily barvy, které jsme v pondělí probrali (děti mají s sebou v aktovce). Paní učitelka Tománková bude dětem rozdávat v pondělí na hodině Aj.

 

20. září

ČJ

 • kontrola DÚ – dětem se dvojky většinou povedly, moc chválím 🙂
 • čtení písmen M, A, Á – děti krásně uměly a zasloužily si 1
 • skládání a čtení slabik MA, MÁ
 • při čtení podkládáme řádek záložkou nebo pravítkem, dbáme na čtení zleva doprava
 • čtení obrázkových vět,  vytleskávání slabik a procvičování na IT
 • procvičili jsme psaní M a děti si poslechly pohádku o písmenku M
 • žáci dnes dostali nový pracovní sešit – Zdokonalujeme čtení (ZČ), aby mohli procvičovat čtení i z jiného materiálu – každý den bude nutné procvičovat čtení

M

 • kontrola DÚ – sešly se nám různé dopravní značky, dětem se moc povedly 🙂
 • procvičujeme číslo 2 a znázornění počtu pomocí prázdných a plných koleček
 • učíme se číst zadání a věty
 • některé děti si nejsou stále ještě moc jisté, proto nesou domů pracovní list na procvičení

HV

 • rytmizace, zpěv, doprovod na hudební nástroje
 • učili jsme se novou písničku na pozdrav včetně pohybového doprovodu
 • paní asistentka opět doprovázela na ukulele 🙂
 • děti po skupinkách zpívaly písničku Pod naším okýnkem a doprovázely se na hudební nástroje – zasloužily si 1 🙂 (kdo dnes písničku ještě neuměl, zazpívá nám příště)

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA str. 11/3, 4  a str. 12 celá, ZČ na IT str. 1, DÚ – ZČ – přečíst str. 1, 2 – prosím podepsat

M  VM str. 11/1, 2, 3, 4, MM str. 5/1, 2, 3, 4  – DÚ – VM str. 11/5

Kdo dnes nepřinesl desky na číslice, si prosím zítra donese (číslice dostanou děti ve škole).

Vzhledem k příznivému počasí, půjdeme zítra na hodinu Prvouky ven na dopravní hřiště, kde si procvičíme dopravní značky, bezpečné chování na ulici a s paní asistentkou máme pro děti připravenou bojovku 🙂 Jen pro Vaši informaci, bude zaměněna hodina Pr s hodinou ČJ (3. a 4. vyuč. hodinu).

INFO:

25.9. Třídní schůzky – od 17 h Prosím rodiče podepsat poslední stranu ŽK, info o termínu TS. Vaše účast na TS je důležitá (info k učivu, Bakalářům …). Děkuji.

 

19. září

ČJ

 • vytleskávání a skákání slabik (krátké, dlouhé)
 • spojování písmen M, A, Á, čtení a psaní slabik MA,
 • UC – učíme se psát číslici 2 (3 řádky)
 • procvičujeme na IT

M

 • kontrola DÚ (dnes ještě 2 děti neměly, ale lepšíme se :-))
 • vyvození číslice a počtu 2
 • určujeme počet, odlišujeme 1 a 2, znázorňujeme počet

Pr

 • Jdeme do školy – jakým způsobem se dopravujeme do školy
 • Bezpečný pohyb na ulici (videa a cvičení na IT)

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA str. 10, 11/1, 2  UC – Psaní číslic str. 2 – číslice 2 (3 řádky) – DÚ – dopsat str. 2

M  VM str. 9, 10  – DÚ – VM str. 9/5 (nakreslit libovolnou dopravní značku)

Pr str. 8 – vybarvit značky a semafory, dětem udělat reflexní prvky + vybarvit obrázek vpravo podle toho, jak se dopravujeme do školy

 

Prosím, aby si děti donesly desky na číslice (číslice dostanou ve škole).

INFO:

20.9. Srdíčkové dny (dětem můžete dát menší finanční obnos, aby si mohly koupit nějaký dárkový předmět a přispět na charitu – většinou bývají propisovací tužky, baterky, hlavolamy nebo magnetky)

25.9. Třídní schůzky – od 17 h Prosím rodiče podepsat poslední stranu ŽK, info o termínu TS. Děkuji.

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

 

18. září

ČJ

 • kontrola DÚ (Děti moc chválím, dnes nám chyběl jen jeden domácí úkol. Prosím rodiče, aby DÚ podepisovali, děkuji.)
 • vyvození hlásky a písmena M
 • básnička pro písmeno M a hledání M v textu
 • psaní M na tabulky
 • procvičujeme čtení na interaktivních cvičeních
 • UC – uvolňování ramenního kloubu, nácvik dolního oblouku

TV

 • nástup, rozehřátí, rozcvička, týmová hra s obručí, vracečka

M

 • porovnávání více, méně
 • opakování geometrických tvarů
 • učili jsme se zapisovat počty různých předmětů

Aj

Aj2 Smíš

 • Opakujeme pozdravy Hello! Hi! Goodbye! Bye Bye!
 • Umíme se přestavit I am Alice. I am a girl. I am Tom. I am a boy. – Děti vše krásně uměly, zasloužily si jedničku.
 • Začínáme barvy – white, yellow, orange, pink, red, blue, green, brown, grey, black
 • Většina dětí všechny barvy znala. Prosím opakovat doma pozdravy a barvy 🙂 Děkuji.
 • Procvičovali jsme na písničkách:

Rainbow colours

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

My favourite colour is

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA str. 8,9 – celé, UC – 6 

M  VM str. 9/1 MM str. 3, 4/1,2,3 – DÚ – MM str. 4/4

 

INFO:

19.9. Srdíčkové dny (dětem můžete dát menší finanční obnos, aby si mohly koupit nějaký dárkový předmět a přispět na charitu – většinou bývají propisovací tužky, baterky, hlavolamy nebo magnetky)

20.9. Srdíčkové dny

25.9. Třídní schůzky – od 17 h

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

Prosím rodiče, aby dětem pomáhali s přípravou pomůcek do školy, často nám chybí nějaké pracovní sešity. Děkuji.

 

15. září

ČJ

 • opakujeme básničky, co jsme se zatím naučili
 • procvičujeme psaní, čtení A, Á
 • na PL vyhledáváme různé tvary písmene a, A (tiskací, psací)
 • UC – z druhé strany – Psaní číslicpsaní číslice 1 (dbáme na správný sed, úchop,  směr a tvar číslice). Děti zvládly stranu různým tempem (někdo stihl celou stranu, někdo má 2 řádky) – zbytek strany je za DÚ.

M

 • porovnávání počtu (více, méně)
 • vyvození číslice 1
 • v rámci cvičení v Matýskovi poznáváme dopravní značky (bude se nám hodit v hodině Prvouky)

Vv + Pč

 • Děti vyráběly housenku Agátku. Výtvory se dětem opravdu moc povedly. V pololetí budeme všechny práce posílat domů, abyste se mohli podívat 🙂

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ UC – druhá strana – Psaní číslic – str. 1 – DÚ dopsat celou stranu 1

M VM str. 7/1, str. 8 celá –  DÚ – VM str. 7/2 – vybarvit geometrické tvary

 

INFO:

19.9. Srdíčkové dny

20.9. Srdíčkové dny

25.9. Třídní schůzky – od 17 h

29.9. Ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

20.10. Vychází fotografie prvňáčků v MF Dnes.

 

Omlouvání absence přes Bakaláře. Děkuji. 

Peníze za fotografie budeme vybírat, až fotky dorazí. Budete včas informováni. Většinou přijdou nejdříve fotografie prvňáčků a později vánoční sady.

Děti za celý týden moc chválím. Jsou aktivní, pěkně pracují, spolupracují ve dvojicích, hlásí se. 🙂

Všem přejeme s paní asistentkou příjemný víkend.

 

14. září

Vážení rodiče,

formu zápisu na stránky začnu zkracovat, protože už asi máte představu, jak hodiny probíhají a nemusíte tudíž číst „slohová cvičení“ :-). Látku, kterou probereme v učebnicích, dále procvičujeme na interaktivní tabuli nebo formou hry, aby děti udržely déle pozornost. Při hodině střídáme různé aktivity. Stále je největší důraz kladen na správný sed a úchop.

Dnes první hodinu proběhlo fotografování prvňáčků i vánoční focení (pro zájemce), což děti trochu rozhodilo, a proto dnešní vyučování bylo více formou hry než vyplňováním v pracovních sešitech.

Učivo pro nepřítomné žáky:

ČJ ŽA – str. 7 celá, UC – str. 4, 5

Pr str. 6 (děti mají jedničky v Bakalářích, zítra doplním do ŽK)

DNES NENÍ DÚ.

 

13. září

ČJ Naučili jsme se psát a číst písmeno Á. Na básničkách jsme si uvolnili paže, ruce i prstíky a zopakovali jsme si správný sed i úchop. Vyhledávali jsme A, Á ve slově a pomocí pohybu jsme rytmizovali krátké a dlouhé slabiky. Děti dostaly nové pracovní
sešity AMOS PLUS, kde budeme hravou formou opakovat probrané učivo z ČJ, M a Pr. Lepí se zde i samolepky, tak to děti moc baví.
M Zopakovali jsme a procvičili základní rovinné útvary a děti si rovnou napsaly svůj první diktát, a to z geometrických tvarů. Všechny to krásně uměly, a proto už mají jedničky v Bakalářích i ŽK. Moc děti chválím 🙂
HV K obrázkům děti hledaly písničky, které znají (např. k obrázku pejska – Skákal pes, Kočka leze dírou, pes oknem …) a rovnou jsme si je i zazpívali. Paní asistentka nás doprovázela na ukulele 🙂 . Zvládli jsme i trochu hudební teorie, povídali jsme si o strunných nástrojích a podívali se i na hudební ukázky. Na pracovním listě (PL) jsme hledali hudební nástroje a naučili jsme se písničku Pod naším okýnkem. Děti byly moc aktivní a hodinu si užily. Všichni mají jedničku za aktivitu v ŽK.
Prosím rodiče, zda by mohli na hodiny HV pořídit průsvitné desky (rychlovazač) s 10 euroobaly, kam by si děti mohly zakládat pracovní listy.
Chtěla bych upozornit, že ne všechny známky se zapisují do Bakalářů, děti dostávají i známky motivační do pracovních sešitů, které se do evidence ani ŽK nezapisují.
Učivo pro nepřítomné žáky:
ČJ ŽA – str.  6 celá
M VM – str. 6/1,2 MM – str. 2 celá – DÚ VM – str. 6/3 – pokračuj v řadě
Připomínám, že zítra tj. 14.9. máme první hodinu focení prvňáčků a tudíž nebudeme cvičit, nemáme hodinu TV.

12. září

ČJ Kontrola DÚ – děti moc chválím, básničku uměly moc hezky a všechny si zasloužily jedničku do ŽK. Procvičili jsme si hledání hlásky A na začátku slova při hře a v interaktivních cvičeních. Uvolnění paží a prstů, kontrola správného sedu a úchopu tužky. Naučili jsme se správně psát velké tiskací A. Žáci dostali nové sešity, kde si budeme postupně vlepovat písmenka, která se budeme učit. Přečetli jsme si pohádku o písmenku A.

M Kontrola DÚ. Učili jsme se poznávat a pojmenovávat geometrické tvary. Procvičovali jsme na řadě interaktivních cvičení, některé děti ještě zcela neovládají. Žáci mají DÚ v VM.

Pr Poznávali jsme předměty, které patří do školy a v jakých předmětech se s nimi setkáme. Děti vše správně určily a za krásnou práci v hodině dostaly jedničku do ŽK.

Dnešní učivo pro chybějící žáky:

ČJ ŽA – str. 4 celá

M VM – str. 5, DÚ – VM – str. 5/3 DÚ značíme zeleným puntíkem.

Pr str. 5 celá

Dnes jsme si rozdali smajlíky, které budou nosit děti každý den s sebou. Budeme je používat při sebehodnocení a v případě když jsou děti s prací hotové nebo naopak potřebují pomoci.

Žákům dnes byli vlepeny do ŽK přístupové údaje do systému Bakalář. Jeden přístup je pro matku a druhý pro otce (záleží na každém, zda budete používat každý svůj nebo jeden společně). Nepřítomní žáci obdrží údaje po návratu do školy. V Bakalářích naleznete elektronickou ŽK, třídní knihu, rozvrh, posílání zpráv učitelům a vzkazy od nich (KOMENS – kde budete omlouvat absenci dětí). Od letošního roku se omlouvá už jen přes Bakaláře, není třeba duplicitně vypisovat do ŽK. Prosím všechny, aby přístupy vyzkoušeli a v případě nějakého problému mne kontaktujte, nechali bychom vygenerovat nové přístupy.

Děti mají také vlepené informace k vánočnímu focení, které proběhne tento čt 14.9. společně s focením prvňáčků do MF Dnes. Prosím zaškrtněte zda s focením souhlasíte nebo ne a případně, jestli chcete společné foto se sourozencem.

!!! Sběr papíru, který měl proběhnout tento čtvrtek 14.9. se z technických důvodů ruší. O náhradním termínu budete informování. !!!

Děti moc chválím za aktivitu a připravenost na hodinu. Přeji příjemné odpoledne 🙂

 

11. září

ČJ1 Úvodní písnička na pozdrav. Poté jsme hráli hru kompot (děti se měnily podle toho, co dělaly o víkendu). Vysvětlení pojmů písmeno a hláska. ŽA – básnička k písmenu A (děti se mají naučit za domácí úkol). Vyvození písmena A, vyhledávání předmětů a obrázků začínajících na A. Rytmizace slov, čtení obrázků. Procvičovali jsme na interaktivní tabuli.

TV Rozehřátí při hře na Mrazíka. Rozcvička pod vedením jednoho ze spolužáků – moc chválím. Příště budou mít rozcvičku další zájemci, kteří se dnes přihlásili. Míčová seznamovací hra. Vysvětlili jsme si pravidla vybíjené a rovnou jsme si i zahráli.

ČJ2 Uvolňovací cviky – nácvik krouživého pohybu na velký formát papíru na zemi. Nácvik správného sedu a úchopu tužky. V sešitu UC nácvik lehkého posunu ruky po papíru. A ve významu spojky – děti kreslily obrázky a poté jsme je společně četli (např. ananas A citron, auto A autobus). Moc se to všem povedlo.

M Počítáme a zapisujeme v oboru do 5, pokračujeme v posloupnosti barev. Děti dnes dostaly nový pracovní sešit – Procvičujeme s Matýskem (malou matematiku – MM). Zde budeme procvičovat, co jsme se naučili v VM.

Pro nepřítomné žáky je na webu k dispozici zdarma online Matýskova matematika i s videi.

Matýskova matematika, 1. díl (aktualizované vydání) – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

AJ

Platí pro obě skupiny – Seznámení s učivem. Učili jsme se pozdravy Hello! Hi! Goodbye! Bye Bye! Umíme se přestavit I am Alice. I am a girl. I am Tom. I am a boy. Všichni byli moc šikovní a hodně jsme se zasmáli.

Dnes žáci dostali první domácí úkoly. Prosím rodiče, aby DÚ vždy podepsali. Děkuji. DÚ značíme zeleným puntíkem.

Dnešní učivo pro chybějící žáky:

ČJ ŽA – str. 4 celá, str. 5/1, DÚ – básnička str.4/1, UC – str. 2

M VM – str. 4, MM – str. 1/1,2, DÚ – MM – str. 1/3

Děti opět moc chválím. Už se sehráváme 🙂 Děti jsou aktivní a dnešní přesun na TV byl ukázkový, starší ročníky by mohly závidět 🙂

 

8. září

ČJ V ŽA jsme si zopakovali úvodní báseň, učili jsme se číst věci po řádku a ve sloupci. Povídali jsme si o věcech co patří do školy a zkusili jsme hru „Co si dám do aktovky“ na procvičení paměti. V druhé části hodiny jsme si rozcvičili paže a prstíky a zaměřili se na správný sed a úchop tužky (posílám pro info v ŽK). V pracovním sešitě UC jsme si dokreslili Agátku pomocí krouživého pohybu při opakování úvodní básně.

M Dnes děti dostaly nový pracovní sešit na matematiku „Velkou“ Matýskovu matematiku (VM). Cvičili jsme orientaci v prostoru a počítali předměty v oboru do 3. Počítali jsme věci v řádcích a sloupcích. A na řadě kamarádů jsme procvičili první, poslední, prostřední, před, za.

Vv Děti si vymalovaly brýle jako ohlédnutí za prázdninami.

Vyráběli jsme záložky, které budeme používat při podkládání řádky při čtení. Děti mají záložky už i zalaminované a nesou si je ukázat domů. Prosím, aby je nosily každý den do školy, budeme je potřebovat.

Děti byly opravdu moc šikovné, záložky i brýle se jim moc povedly. Ze záložek měly velkou radost. Za práci v obou hodinách si zasloužily krásné jedničky a za práci a chování v celém týdnu ještě samolepku do ŽK. Velmi je chválím!

Dnešní učivo pro chybějící žáky:

ČJ ŽA – str. 3, UC – str. 1

M VM – str. 1-3

V pondělí máme dle rozvrhu 5 vyuč. hodin a končíme ve 12:35, prosím opět zprávu o odchodech dětí. Děkuji.

INFO

Ve čt 14.9. se budeme fotit – focení prvňáčků do MF Dnes, ze kterého budete mít sadu fotografií za cenu 350 Kč. Ten samý den bude probíhat i vánoční focení celého stupně. Sada vánočních fotografií bude také za 350 Kč. Je možnost fotit děti zvlášť nebo případně se sourozenci. V pondělí dostanete do ŽK lísteček, kde prosím vyznačit, zda máte o vánoční focení zájem nebo ne a zda chcete foto se sourozencem (případně z jaké třídy sourozenec je). Děkuji.

 

Ten samý den tj. 14.9. bude probíhat sběr starého papíru. Prosíme, zda podpoříte naši třídu ve sběru. Děti ve třídě pečlivě třídí. 🙂 Probíhá soutěž mezi třídami a o nejlepšího sběrače třídy. Papír můžete odkládat již den předem k staré budově školy. Děkujeme 🙂

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a přeji krásný slunečný víkend.

Veronika Smíšovská

 

7. září

Dnes jsme se již učili podle rozvrhu, zatím jen 3 hodiny.

TV První hodinu byl tělocvik. Děti byly moc šikovné a přesun do tělocvičny a zpět zvládly perfektně. V tělocvičně jsme si zopakovali zásady bezpečného chování, naučili se nástup, rozběhali se, měli jsme rozcvičku na protažení a hráli jsme seznamovací hru s míčem.

ČJ V hodině ČJ jsme se seznámili s novou kamarádkou Agátkou, která nás bude provázet učebnicemi ČJ. V učebnici Živé abecedy (ŽA) jsme si vysvětlili piktogramy, které máme vždy v zadání cvičení. Děti dnes dostaly i nový sešit – Uvolňovací cviky (UC), který nesou domů na obalení – zítra prosím přinést do školy, máme ČJ.

Pr Děti dostaly nový sešit na Prvouku – Já a můj svět, který nesou domů na obalení. Seznámili jsme se s další kamarádkou, holčičkou Ájou, která nás bude provázet prvoukou. Povídali jsme si o prvním dni ve škole a pomůckách, které patří do aktovky a do školy. Děti namalovaly krásné kytičky pro maminky, se kterými se Vám jistě pochlubí. Za výbornou práci v hodině dostaly děti razítka.

Dnešní učivo pro nemocné žáky:

ČJ ŽA – str. 1, 2

Pr (Já a můj svět) – str. 4

Děti moc chválím za pozornost a aktivitu při hodině. 

Děti si zítra přinesou:

ČJ – ŽA a UC

Vvčtvrtky A4 a A3, kufřík na Vv, kdo tak ještě neučil. Včera jsem bohužel neupřesnila, že kufřík prosím vybavený věcmi na Vv , dle seznamu, který jste dostali. Barevné papíry a černý fix, jste první den nedostali, děti již mají uložený ve škole. 

Kdo ještě nedonesl: kapsář, krabice kapesníků. ŽK máme vybrané ve škole.

Zítra už máme vyučování podle rozvrhu 4 vyuč. hodiny – ČJ, M, Vv a Pč – konec vyučování v 11:40. Opět prosím o info o odchodech dětí. Děkuji.

Dětem dnes byly rozdány kartičky na automat Happy snack v přízemí školy. Podrobnosti najdete na přiloženém letáčku. 

INFO s předstihem:

14.9. – fotografování prvňáčků do MF Dnes + vánoční fotografování (více info v pondělí v ŽK)

14.9. – sběr starého papíru u staré budovy školy

25.9. od 17 h – třídní schůzky

29.9. – ředitelské volno (družina zajištěna od 7 – 16 h, školní jídelna nevaří)

Přístupová hesla do systémů Bakaláři dostanou prvňáčci v průběhu září.

 

6. září

Ráno jsme se naučili novou básničku na pozdrav a zopakovali básničku z prvního dne. Děti jsou moc šikovné a všechny ji uměly. V rámci prohlídky školy jsme navštívili i ředitelnu, kde děti dokonce recitovaly básničku ve školním rozhlase. Pár odvážlivců zkusilo i samostatně.

Děti se seznámily s pravidly třídy, s kouzelnými slůvky a bezpečným chováním ve škole. Uklidili jsme si další pomůcky.

Prosím o vyplnění strany č. 1 v ŽK, kdo tak ještě neučil. Ostatní ŽK mám vybrané u sebe.

Zítra máme výuku již podle rozvrhu, ale pouze 3 vyučovací hodiny – TV, M, Pr – konec výuky v 10:45. Prosím opět o zapsání do družinového sešitu, zda Vaše dítě odchází hned po výuce. Děkuji.

Zítra si děti přinesou: tělocvik (kdo tak již dnes neučinil – zítra cvičíme), učebnici Živé abecedy (ŽA) – budeme zítra už potřebovat a dále poprosím kapsář a kufřík na Vv, samozřejmě penál a svačinku. 

Děti si nesou domů katalogy s nabídkou knih. V případě zájmu o objednávku prosím pošlete vyplněný objednávkový lísteček s přesnou částkou do 12. 9..

Včera došlo k výpadku webových stránek školy, informace jsem Vám zaslala alespoň na email. Komu včerejší email nedorazil, prosím dejte mi vědět sms nebo na email veronika.smisovska@zschvaly.cz. Děkuji.

Děti moc chválím, byly moc šikovné a přesuny po škole zvládly v naprostém klidu :-).

 

5. září

Dnes proběhlo první rychlé přesazení vzhledem k rozdílné výšce dětí. Budeme dále dolaďovat. Uklidili jsme první pomůcky, které děti donesly a proběhlo dlouhé představení a seznámení dětí :-). Naťukli jsme základní pravidla ve třídě, která zítra dokončíme a podíváme se po škole i do ředitelny.
Děti si vymalovaly každý svou sovičku na náš strom „Náladovník“. Kdo nestihl, nese domů na dokončení. Prosím zítra donést zpět.
Zítra tj. st 6.9. prosím, aby si děti přinesly sáček s tělocvikem (podepsaný), žákovskou knížkou, kterou dnes děti dostaly (prosím vyplnit stranu č. 1 a obalit průhledným obalem), krabici kapesníků a obalenou učebnici Živé abecedy.
Děti moc chválím za dnešní den, byly moc hodné.

4. září 2023

Vážení rodiče,

velmi Vám děkujeme za dnešní příjemné společné přivítání v naší třídě.

Zítra tj. út 5.9. je výuka pouze 2 vyučovací hodiny, končíme v 9:40. Pokud Vaše dítě odchází domů hned po vyučování, zapište prosím do družinového sešitu, případně napište lísteček, kdo do družiny nechodí. Jinak děti po vyučování odchází do družiny a s družinou později na oběd.

Připomínám s sebou: aktovku, penál, přezůvky, pití, malou svačinku a stírací tabulku v deskách A4 s drukem. Vše prosím podepsané.

Ráno od 7:40 budeme na děti čekat ve vrátnici, půjdeme do šatny a společně do třídy. 

__________________________________________________________________

Vážení rodiče,

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a blíží se začátek školního roku. Zde je několik informací k prvnímu školnímu týdnu.

Sejdeme se v pondělí 4.9. v 7:55 v budově ZŠ Chvaly 1. patro ve třídě 1.A (po oranžových stopách). Slavnostní zahájení bude ukončeno v 8:45. Děti si přinesou pouze aktovku. První den se nepřezouváme, pro prvňáčky není zajištěn oběd ani družina. Všechny obědy jsou tento den automaticky odhlášeny.

Ve třídě na každé lavici budou mít děti připravené dárečky, živou abecedu a pomůcky. Bohužel slibované silné pastelky od HMP nedorazily, prosím tedy o jejich dodatečné pořízení.

Aby start pro děti nebyl tak náročný, bude probíhat pozvolná adaptace a organizace dalších dní bude následovná:

út 5.9. a st 6.9.2 vyučovací hodiny, konec vyučování 9:40

čt 7.9.3 vyučovací hodiny, konec vyučování 10:45

pá 8.9.4 vyučovaní hodiny, konec vyučování 11:40

Podrobnosti k jednotlivým dnům (co si děti mají přinést apod.) najdete vždy na stránce třídy. Sledujte prosím tuto stránku každý den.

V úterý si děti přinesou aktovku, penál, přezuvky (vše podepsané), malou svačinku a pití.

Od tohoto dne již rodiče z bezpečnostních důvodů nemohou vstupovat do budovy školy. Ráno budu na děti čekat na vrátnici od 7:40. Bude následovat šatna a společný odchod do třídy. Kdo odchází domů po vyučování, bude odveden do šatny a předán rodičům. Kdo je přihlášen do družiny, bude předán paní vychovatelce.

Přeji příjemný zbytek prázdnin a v pondělí se budu těšit na viděnou.

S pozdravem třídní učitelka Veronika Smíšovská.