Fin. podpora školy v rámci výzvy Šablony III

 

Finanční podpora školy v rámci výzvy Šablony III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 888 936 Kč naší škole. Dotace je určena na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu Personální posílení a rozvoj žáků s potřebou podpůrných opatření ZŠ Stoliňská III. Hlavním cílem projektu je zajistit škole služby školního asistenta a kariérového poradce a rozvíjet žáky nadané i ty s potřebou podpůrných opatření.

Název projektu dle MS2014+: Personální posílení a rozvoj žáků s potřebou podpůrných opatření ZŠ Stoliňská III

 

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017080

 

Výše poskytnuté částky: 888 936 Kč

 

Harmonogram realizace projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2020

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2022