Školní družina

Kontakty na školní družinu

 1. odd. Alžběta Nováková          778 713 912
 2. odd.Emília Krajňáková    778 713 913 (vedoucí školní družiny)
 3. odd.Hana Dědourková          778 713 914
 4.  odd.Tereza Voráčková          778 713 915
 5. odd.  Lucie Pinová                  778 713 911

 

   Klub – Renata Hromasová         778 030 593

Školní družina je součástí Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823. Jejím zřizovatelem je MČ Praha 20. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. stupně (zpravidla žákům 0. – 4. ročníku). Její kapacita je 150 dětí rozdělených do 5 oddělení.

Zájmové vzdělávání ve školní družině je zpoplatněno částkou 300,- Kč měsíčně. Ke vzdělávání je nutné se písemně přihlásit prostřednictvím příslušného formuláře adresovaného k rukám vedoucí vychovatelky paní Emílie Krajňákové. Odhlášení dítěte probíhá rovněž písemnou formou.

Cíle činnosti školní družiny:

 • poskytovat prostor pro rozvíjení zájmů dětí na základě jejich vlastní volby
 • zajistit smysluplné naplnění volného času dětí
 • umožnit dětem přípravu na vyučování
 • rozvíjet klíčové kompetence zábavnými formami
 • posílit rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě a j druhým
 • rozvíjet sociální myšlení – tolerance, sociální citlivost
 • pomoci osvojovat si základní kulturně společenské postoje a návyky
 • vytvořit si povědomí o morálních hodnotách
 • osvojit si dovedností důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
 • rozvíjet komunikační dovednosti