Školní družina

Vítám Vás na stránkách školní družiny 2022 – 2023

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ

Mikuláš

Podzimní tvoření

Halloween

Den bílé hole

Roboti a deskové hry

Celodružinová akce ve spolupráci se školním klubem a Klubíkem ,,Dopravaček“ – dopravní výchova

Ranní družina:  6:30-7:40 ve 4.oddělení

– po zvonění odchází žáci do tříd

– do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod (později již nebude puštěno)

 

    Odpolední družina:   11:40- 17:00 hod.

děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) do 13:30!!

–  13:30-15:00 hod je společný program ŠD,

poté se děti vyzvedávají od 15:00-17:00

– po 17 h jsou děti odvedeny do ředitelny

– pokud má dítě odejít  z družiny samo, je vždy nutné písemné potvrzení od rodičů,

které předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě,

pokud by mělo odejít s rodičem   kamaráda.

– pokud rodič zapomene napsat omluvenku, může se omluvit telefonicky po sms.

–  družiny si děti mohou přinést  oblečení na převlečení

 

Platba za ŠD:  V průběhu měsíce září  dostanou děti pokyny pro rodiče k platbě

 • Deskové hry

Fotbalové utkání se ŠD Spojenců

Dne 22. 6. 2022 vernisáž výtvarné soutěže Talent Horních Počernic

Oceněné práce

 • Výtvarná soutěž ,,TALEN HORNÍCH POČERNIC
 • Den dětí
 • Formanské trhy
 • Počernické kuře
 • Velikonoční tvoření
 • Noc s Andersenem

Chystáme se na karneval

 • Malování motýlů do Europarku
 • Purpura večerem zavoní,

  zvoneček tichounce zazvoní.

  A jeho stříbrný hlas

  probudí vzpomínky v nás.

  Srdcem jsme stále dětmi,

  čekáme, až se setmí.

  Až vánoční stromek tu bude stát

  a varhany Tichou noc budou hrát,

  chci vám v tu chvíli přát,

  ať každý má každého rád.

 • 15. 11. Ředitelské volno. Školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Pro účastníky školní družiny platí povinnost dodržování opatření – roušky, rozestupy, dezinfekce. Je nutné přibalit velkou svačinu a dostatek pití – školní jídelna v době ředitelského volna nevaří. Přítomní žáci budou po příchodu otestováni antigenními testy.
 • 16. 11. Ředitelské volno. Školní družina bude pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Pro účastníky školní družiny platí povinnost dodržování opatření – roušky, rozestupy, dezinfekce. Je nutné přibalit velkou svačinu a dostatek pití – školní jídelna v době ředitelského volna nevaří.
 • 17. 11. Státní svátek – školní družina není zajištěna.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Dne 17. 10.  2021   Podzimní prázdniny – centrálně je ŠD v ZŠ Spojenců

Dne 28. 10. 2021   Státní svátek  – Den vzniku samostatného Československa

Dne 29, 10. 2021    Podzimní prázdniny – centrálně je ŠD v ZŠ Spojenců

ČAS PODZIMU

Ve dnech od 11. října na ZŠ Stoliňská , ve školní družinové probíhal týden podzimního tvoření,

Dětí pod vedením vychovatelek vytvářely různé podzimní dekorace. Jejích výrobky byly vystaveny v prostorách školy.

V dalším týdnu děti žily v duchu halloweenského svátku. Ve školní družině probíhaly tvořivé dílny, ve kterých si dětí vyráběly strašidelné svícny a 3D obrázky, dlabaly dýně a vyráběly masky, které použily při závěrečném karnevalovém veselí. Aktivity se všem líbily a všichni se těšíme na další akce ve školní družině.

Kontakty na školní družinu

 1. odd. Alžběta Nováková          778 713 912
 2. odd.Emília Krajňáková    778 713 913 (vedoucí školní družiny)
 3. odd.Hana Dědourková          778 713 914
 4.  odd.Tereza Voráčková          778 713 915
 5. odd.  Lucie Pinová                  778 713 911

 

   Klub – Renata Hromasová         778 030 593

Školní družina je součástí Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823. Jejím zřizovatelem je MČ Praha 20. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. stupně (zpravidla žákům 0. – 4. ročníku). Její kapacita je 150 dětí rozdělených do 5 oddělení.

Zájmové vzdělávání ve školní družině je zpoplatněno částkou 300,- Kč měsíčně. Ke vzdělávání je nutné se písemně přihlásit prostřednictvím příslušného formuláře adresovaného k rukám vedoucí vychovatelky paní Emílie Krajňákové. Odhlášení dítěte probíhá rovněž písemnou formou.

Cíle činnosti školní družiny:

 • poskytovat prostor pro rozvíjení zájmů dětí na základě jejich vlastní volby
 • zajistit smysluplné naplnění volného času dětí
 • umožnit dětem přípravu na vyučování
 • rozvíjet klíčové kompetence zábavnými formami
 • posílit rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě a j druhým
 • rozvíjet sociální myšlení – tolerance, sociální citlivost
 • pomoci osvojovat si základní kulturně společenské postoje a návyky
 • vytvořit si povědomí o morálních hodnotách
 • osvojit si dovedností důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
 • rozvíjet komunikační dovednosti