Školní družina

Vítáme Vás na stránkách školní družiny 2023 – 2024

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ – fotogalerie z vybraných akcí a základní informace

Mikuláš

Roboti a deskové hry

Ranní družina:  6:30-7:40 ve 4.oddělení

– po zvonění odchází žáci do tříd

– do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod (později již nebude puštěno)

Odpolední družina:   11:40- 17:00 hod.

děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) do 13:30!!

–  13:30-15:00 hod je společný program ŠD,

poté se děti vyzvedávají od 15:00-17:00

– po 17 h jsou děti odvedeny do ředitelny

– pokud má dítě odejít  z družiny samo, je vždy nutné písemné potvrzení od rodičů, které předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě,

pokud by mělo odejít s jiným dospělým.

– pokud rodič zapomene napsat omluvenku, může se omluvit telefonicky prostřednictvím SMS

–  do družiny si děti mohou přinést oblečení na převlečení

Platba za ŠD:  V průběhu měsíce září  dostanou děti pokyny pro rodiče k platbě

Kontakty na školní družinu

 1. Vedoucí ŠD: Emília Krajňáková    778 713 913
 2. Školní klub – Renáta Hromasová     778 030 593

Školní družina je součástí Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823. Jejím zřizovatelem je MČ Praha 20. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. stupně (zpravidla žákům 0. – 4. ročníku). Její kapacita je 150 dětí rozdělených do 5 oddělení.

Zájmové vzdělávání ve školní družině je zpoplatněno částkou 300,- Kč měsíčně. Ke vzdělávání je nutné se písemně přihlásit prostřednictvím příslušného formuláře adresovaného k rukám vedoucí vychovatelky paní Emílie Krajňákové. Odhlášení dítěte probíhá rovněž písemnou formou.

Cíle činnosti školní družiny:

 • poskytovat prostor pro rozvíjení zájmů dětí na základě jejich vlastní volby
 • zajistit smysluplné naplnění volného času dětí
 • umožnit dětem přípravu na vyučování
 • rozvíjet klíčové kompetence zábavnými formami
 • posílit rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě a j druhým
 • rozvíjet sociální myšlení – tolerance, sociální citlivost
 • pomoci osvojovat si základní kulturně společenské postoje a návyky
 • vytvořit si povědomí o morálních hodnotách
 • osvojit si dovedností důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody
 • rozvíjet komunikační dovednosti