Školní knihovna

 

Neodmyslitelnou součástí naší školy je školní knihovna. Školní knihovna je určena pro všechny žáky školy. K dispozici mají děti pohádky i beletrii, pověsti, poezii, encyklopedie, knihy o přírodě, knihy zeměpisné, historii i fantasy literaturu, komiksy a časopisy. Žáci si mohou v knihovně mimo půjčování knih číst, prohlížet časopisy nebo vyhledávat informace pro zadané projekty.

Školní knihovna je využívána i v době vyučování, probíhají zde tematické besedy i autorská čtení. Ve vyhrazených dnech v odpoledních hodinách navštěvují žáci knihovnu i v rámci čtenářských klubů, kde děti zábavnou formou rozvíjí čtenářskou gramotnost.

Knižní fond je dle možností průběžně doplňován. I v letošním roce přibylo do knihovny několik nových titulů od českých i zahraničních autorů.

 

Knihy půjčuje a ošetřuje školní knihovník Jakub Hromas.