Výchovné a kariérové poradenství – nejčastější dotazy.

Výchovné poradenství:

 1. Mám podezření, že mé dítě má poruchy učení, chování apod.

Kontaktujte třídní učitelku a výchovnou poradkyni. Po konzultaci může škola nastavit podpůrná opatření (PO) 1. stupně. Po jejich vyhodnocení se společně domluvíme na dalším postupu.

 1. Máme doporučeno navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu. Kam se můžeme objednat?

Naší spadovou pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) je poradna pro Prahu 3 a 9, u Nové školy 871, Praha 9. Je ale možné se objednat do jakékoliv PPP, která je zapsána v rejstříku škol.

 1. Máme termín vyšetření v poradně a máme přinést dotazník ze školy. Kdo nám ho dá?

Informujte o termínu vyšetření třídní učitelku nebo výchovnou poradkyni. Vyplněný dotazník zašle škola poradně datovou schránkou.

 1. Máme lékařské zprávy z psychiatrie, neurologie apod. – máme je odevzdat ve škole?

Lékařské zprávy i zprávy od dalších odborníků odevzdejte v PPP. Poradna následně napíše škole doporučení.

 1. Co to jsou podpůrná opatření?

Podpůrná opatření (PO) jsou postupy a metody práce se žákem. PO 1 jsou v kompetenci školy a jednotlivých vyučujících, PO 2 – 5 nastavuje vždy poradenské zařízení.

 1. Máme vystavené doporučení, máme ho zaslat škole?

Škola obdrží doporučení z poradny. Výchovná poradkyně se s Vámi spojí a domluví na dalším postupu. V případě potřeby kontaktujte výchovnou poradkyni.

 1. Máme zájem o domácí vzdělávání.

Domácí vzdělávání povoluje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a vyjádření PPP.

Karierní poradenství:

 1. Naše dítě se bude hlásit na střední školu. Co máme dělat?

Se všemi náležitostmi přijímacího řízení pro daný školní rok vás seznámí karierní poradkyně na třídních schůzkách. Zákonní zástupci budou včas informováni. Je možné využít i osobní konzultace s karierní poradkyní.

 1. Dostaneme od školy přihlášku na střední školu?

Jakmile žák bude vědět, na jaké dvě střední školy se bude hlásit, informuje karierní poradkyni a ta přihlášku vytiskne, ředitel školy potvrdí a bude předána žákovi. O termínu budete včas informováni.

 1. Pošle škola přihlášku na vybranou střední školu?

Ne, vyplněné přihlášky si každý musí na střední školy doručit sám.

 1. Co je to zápisový lístek?

Zápisový lístek slouží jako potvrzení zájmu o vzdělávání na příslušné střední škole. Zápisový lístek vydá karierní poradkyně zákonnému zástupci. Po přijímacím řízení a výběru školy se odevzdá střední škole, na kterou je žák přijat a chce na ní nastoupit.