II. B

Vážení rodiče,

vítáme vás na stránkách 2.B., kde se dozvíte všechny informace o chystaných akcích školy, 

organizaci výuky a školních akcích.

 

3.10.2023

Ma: Počítání s přechodem přes desítku. Procvičujeme s Matýskem str: 10/1, Ma: str: 22.
Čj: Psaní: Opakování a upevnění psaní velké V a U.
Psaní velkých a malých písmen – diktát.

Čj: Jak se mluví v jiných zemích. Učebnice str: 18, prac. sešit: str: 13.

Aj: Školní pomůcky

2.10.2023

Čj: Pořádek ve větách. Pr. sešit: str: 12,13.
Správné řazení vět za sebou, Jak to bylo? Poskládej děj příběhu.

Ma: Jednotky délky. Metr, centimetr, najdi na pravítku, změř ve třídě.
Ma : str: 21

Čj: Vyhledávání chybějících písmen abecedy.  Význam cizích slov.
Uč: str: 16,  Čtení: Čítanka: str: 18. ,,Oříšek“

Pr: Jehličnaté stromy- stálozelené. Poznávání, charakteristika.

Opakování poznávání listnatých stromů,.
Poznávání jehličnatých stromů. Uč: 9., pr. sešit str: 16.

27.9.2023

Čj: Vyhledávání a řazení podle jména v „abecedě“. 
       Připomenutí života svatého Václava.

Ma: Délkové míry. Metr: krejčovský, svinovací, dřevěný skládací. …
       Počítání s jednotkou m. cm.Ma: str: 20

TV: Sportovní hry družstev. Procvičování skoku snožmo a jednonož. Driblování a ovládání míče

TV: Kooperace při kolektivních hrách.

26.9.2023

Ma: Počítání s přechodem přes desítku. Ma : str: 19. Procvičování rozkladu čísel.
Procvičujeme s Matýskem 8/2,3

Čj: Poděkování, prosba.  Pr. sešit: str: 11.  Zdvořilostní fráze –  praktická ukázka.

Čj: Čtení: Rozbor textu básně “ Vlaštovka“. Poslech textu k porozumění. Čítanka: 16/17

Aj: Opakování barev, čísel; nová kap.1_školní pomůcky

 

25.9.2023

Čj: Opakujeme: správný sed, úchop, uvolňovací cviky.
Slova od písmene v. vymýšlíme slova od písmene v a hledáme ho v abecedě.

Ma: Slovní úlohy. Zápis, výpočet, odpověď.
Ma: str: 18

Čj: Abeceda. Řazení slov podle počátečních písmen v abecedě, řazení podle druhého písmene.

Pr: Kdy začíná podzim?  Učebnice str: 10. Opakování dopravních prostředků a ročních období.

21.9.2023

Ma: Slovní úlohy, o x méně, více. Pracovní listy, procvičování.
Ma: str: 15, 16

Čj: ABECEDA. Pr.sešit: str: 8, Uč: str: 11, hledání začátečních písmen, tajenka.

Čj:Literární útvary: autor, báseň, rým. Psaní: Velké písmeno N. str: 11
Čítanka: str: 12, Dětem nakopírovaná str: 13. ČÍST.

VV: Kreslení a stříhání. Ježek- stříhání a lepení proužků bar. papíru.

Pč: Ohýbání papíru, stříhání. Kompozice: ježek v lese.

20.9.2023

Čj :Pochopení textu, odpovědi na otázky. Čítanka. str: 11. ABECEDA, pr. sešit 

Ma: Procvičování počítání s přechodem přes desítku. Dopočítávání , rozklad čísel.
Ma: str: 14

TV:  Rozcvička, závody družstev. Driblování.

TV: Sportovní hry. Pravidla her, ovládání míče: vybíjená, fotbal, basketbal.

 

19.9.2023

Ma: Jednotky, desítky. PŠ: str: 12,13.

Čj: Literatura: Pozdrav, oslovení. UČ: str: 9,10
       Pr. sešit: str: 7

Čj: Čtení s  porozumění textu. Čítanka: str: 10, Maxipes Fík.

Aj: Barvy, číslovky.

18.9.2023

Čj: Věta. Začátek a konec věty. Znaménka na konci věty. !, ? Uč: 8,9.

Ma: Slovní úlohy s počítáním do 20. Ma: str:10.

Čj: Rozdělení věty, psaní písmene m, n. Písanka: str: 9

Pr: Dopravní značky: Příkazové a zákazové značky: Uč: str: 6,7
Prac. sešit: str: 10

15.9.2023

Čj: Čtení , práce v PS do str.5.

Čj: Psaní , diktát . Písanka str.7,8 včetně .

Pr: Škola. PS str.8. , Úč. str.5.

Ma: Počitání , grafické znázornění . PS str.9,10 .

Hv: Pisnička Vlnky a vlny . Uč.str.11

 

14.9.2023

Ma : Práce s hodinami , str. 7.

Čj : Školní strašidlo , vyprávění . Čítanka str.8.

Čj: Písanka str.6 .

Vv: Motýl Emil – práce s pastely .

Pč: Stříhání , lepení , zdobení motýla Emila .

 

13.9.2023

Čj: Čítanka str.6,7. Kašpárkův první školní den .

Ma:Počitání do 20 . Úč. str .5.

Tv: Míčové hry.

Tv:Míčové hry .

 

12.9.2023

Ma: Dopočítávání : Ma: str 4

Čj: Slova dvouslabičná a trojslabičná. Pr.sešit: str: 3, hádanky a rébusy, vytleskávání slabik

Čj: Opakování psaní malého f, hledání slov s písmenem f. Písanka str: 5

Aj: Úvodní hodina, představování. 

11.9.2023

Čj: Vlastní jména: poznávání vlastních jmen, Učebnice: str: 7,
Pr. sešit: str: 2.

Ma: Doplňování čísel na číselné ose. Ma: str: 3

Čj: Čítanka, báseň, autor, co je rým?  str: 5
Písanka: opakování malého písmene h,kstr:4

Pr: Naše třída. Prvouka pr. sešit str: 7, učebnice str: 5.

8.9.2023

Čj: Psaní: opakování psaní malých písmen : b,l,e. Písanka: str:3

Čj: Čtení: Čítanka: str: 4,5. Čj. učebnice: str: 6

Pr:  Naše škola : Pr. sešit: str:6

M: Procvičujeme s Matýskem str: 1, Ma: str: 2

Hv: Rytmizace, zpěv : “ Kočka leze dírou“, „Okolo Frídku“
Píseň, skladba.

7.9.2023

Ma: Opakování: číselná řada

Čj: Opakování velká , malá písmena

Čj: Čtení, vyhledávání písmen v textu.

VV: Kreslení, práce s barvou. Brýle

Pč: Stříhání, zdobení. Brýle

 

V tomto školním roce je novinkou, že veškeré omluvenky budete zasílat pouze prostřednictvím Bakalářů, nebude nutné vypisovat omluvný list v žákovské knížce. Prosím, zkontrolujte své přístupy. Děkuji.

Postup při omlouvání přes Bakaláře: Komens – poslat zprávu – typ – omluvení absence!!!

Náš třídní rozvrh vkládám pro jistotu i zde na stránky.

 

1 2 3 4 5
pondělí Č M Č Pr
úterý M Č Č A na dvě skupiny
středa Č M Tv Tv
čtvrtek M Č Č Vv
pátek Č Č Pr M Hv

 

V naší komunikaci prosím, abyste prvotně vždy využívali Bakaláře, děkuji moc.

Pracovní sešity se ve druhém ročníku již platí rodiče (zákonní zástupci).

V žákovské knížce jsou informace k platbě pracovních sešitů s variabilním symbolem.

 

4.9.- 6.9.2023

Třídnické hodiny,

poučení o bezpečnosti,  školním řadu a prezentace prázdninového deníku.

Moc chválím naší třídu, skoro všechny děti mají krásný prázdninový  deník i s fotkami.

Zítra už je normální výuka podle rozvrhu. 

Prosím o donesení kufříku, TV úboru a květiny do  třídy, která u vás byla o prázdninách v péči.

Děkuji