II. B

Vážení rodiče,

vítáme vás na stránkách 2.B., kde se dozvíte všechny informace o chystaných akcích školy, 

organizaci výuky a školních akcích.

Třídní učitel: Beata Ehrenbergerová

Asistent pedagoga: Vitalija Čaňová

Děkuji Vám všem za krásné dárky za vysvědčení

a celoroční spolupráci 🙂

Přejeme Vám i dětem krásné prázdniny.

Třídní učitelka Beata Ehrenbergerová

a asistentka Vitalija Čaňová.

 

19.06.2024

Čj: Gramatika: Opakování psaní souhlásek. pr. sešit: str: 47

Ma: Opakování násobilky číslem 8. Geometrie, shodné úsečky, rýsování. Ma: str: 53, 55.

Čj: Souhrnné opakování,  pracovní listy.

18.06.2024

Složky záchranného sboru

Čj: Citově zabarvená slova. Pracovní list.

Aj: Pololetní písemná práce

 

 

                             Prosím dejte na zítra 18.6.2024

17.6.2024          dětem papírové tašky na výkresy.

Čj: Oslovení, text, pozdrav a obálka s adresou.
Zkoušíme si napsat dopis.

Ma: Násobilka číslem 8. Ma: str: 54-55/1. Slovní úlohy.

Čj: Písanka str: 39,40. Opakování písmen abecedy.

Pr: Rozhledny ČR. Rozhledny a vyhlídky v přírodě. Její funkce, stavební materiál.

7.6.2024

Čj: Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky str: 38,39.

Plavání- plavání na znak- nácvik techniky nohou.

Ma: N – neznámá a její doplnění číslem.
Ma: str: 48

Hv: Hra na tělo, rytmizace. Písničky z pohádek. „ Voda voděnka“

 

6.6.2024

Ma: Oprava, na tabuli. Školákov násobky čísla 7.

Čj: Písanka- vlastní jména. Str: 36-37.
Ukázka měst na mapě.

Čj: Jaké bylo překvapení na konci knížky. „ Chobotem sem, chobotem tam“

VV: Projekt „Mistři“. Průběžné sledování výsledků Mistrovství světa, Vlastní zpracování zážitků, zjišťování informací.

Pč: Kompozice, rozvoj fantazie. Posilování pojmu národní hrdost.

 

5.6.2024

Čj: Vyprávění. Úvod, Zápletka, Vyvrcholení, Závěr.

Ma: Pololetní písemná práce.

Divadlo v přírodě. „Princezna ze mlejna“

4.6.2024

Ma: Sčítání a odčítání pod sebou. Geometrie.

Čj: Promítání a kontrola pololetní písemné práce

Čj: Četba textu a vyprávění příběhu „Ferda mravenec“

Aj: Opakování, barvy, čísla.

3.6.2024

Čj: Pololetní písemná práce. Opakování, zásady při psaní písemná práce.

Ma: Násobky čísla 7. Zopakování násobků 2,3,4,5,6 s pohybem.
Ma: str: 47.

Čj: Chobotem sem, chobotem tam. Čtení na pokračování.

Pr: Vlajka ČR. Hlavní město ČR. ČT -edu. Hledání v mapě ČR:

Ke „Dni dětí“ jsme všem dětem pořídily nové podložky na lavici :-‚¨)

3.6.2024: Třídní schůzky

3.6. Písemná práce z českého jazyka

Slova protikladná, souřadná, podřadná, řazení slov podle abecedy, vyhledávání podstatných jmen, psaní slov uprostřed s b, p, d, t.

5.6. Písemná práce z matematiky 

Hodiny, x vice o něco více, méně, sčítání a odčítání do 100, násobení, dělení, geometrie.

6.6. 2024 : Divadlo v přírodě: „ Princezna ze mlejna“ vybíráme 60,- Kč

vzhledem k počasí prosím s sebou pláštěnku, podsedáky si vezmeme.

20.6.2024 : Výlet Zoo Park Nehvizdy 

Vybíráme 240, – Kč do 31.5. 2024 na vstup a autobus.

( Celý rok měly děti všechny výlety, autobusovou dopravu, výstavy a dílny z fondu  OPJAK )

Odjezd v 8. hod od školy, návrat je plánovaný na 13. hod.

28.6.2024: Vysvědčení – první hodinu.

Květen

31.5.20204 dvojhodinovka plavání. Do školy jen Čj prac. sešit.

31.5.2024

Čj: Opakování pracovní list.

Plavání – 2 lekce.

Hv: Písně na přání ke : „Dni dětí“ Dárek.

30.5.2024.

Ma: Opakování sčítání a odčítání pod sebou.

Čj: Doplňujeme doprostřed slova, b, d, p, t….Wordwall.. opakování

Čj: Jména vlastní a jména sousedních zemí. Poznávání na mapě.

VV. +Pč: Malba, kompozice. Výlet: „ Kunětická hora “

29.05.2024

Čj: Čtenářské listy, čtení s porozuměním.

Ma: Opakování na písemnou práci.

Čj: Opakování na písemnou práci.

Pr: Nepovinný dom. úkol. Planety sluneční soustavy, roční období.

28.05.2024

Ma: Opakování násobilky číslem 6. Slovní úlohy. O 4 více, 6 krát více.

Čj: Podstatná jména. Doplňovačka, vyhledávání v textu.
Pr. sešit: str: 38

Čj: Velká písmena. Názvy řek, pohoří, vlastní jména.
Pr. sešit: 42

Aj: Opakování. Části těla.

27.4.2024

Čj: Určování sloves, podstatných jmen a
přiřazení čísel. Podst. jména 1, slovesa 5.
Uč: 90/95, Pr. sešit: 36

Ma: Předřazení závorky před násobení a dělení. Pětiminutovka.

Čj: Doplňování a opis věty. Hledáme slovní druhy.
Vytváření vět.

Pr: Vznik Země, planety a měsíce sluneční soustavy.
ČT- edu.

24.05.2024

Čj: Spojky. Vyhledávání v textu.

Plavání: Plavecký výcvik.

Ma: Násobení a dělení číslem 6.

Hv: Zpěv písně „ Já mám koně“ zkoušení.

23.5.2024

Ma: Násobení s IC tabulí. Ma: str: 44.

Čj: Spojky. Určování a vyhledávání. kartičky, tabule.
Uč: 95

Čj: Vyprávění. Na dané téma, vyprávím příběh, hledám slovní druhy.

VV: Peníková chaloupka. Lepení dřevěných špachtlí a dokreslení rozprašnými křídami.

Pč: Květiny. K nalepenému knoflíku dokreslím květiny. Jemná motorika, fantazie.

 

 

 

 

22.5.2024

Ma: Rytmická cvičení s násobilkou.
Násobky čísla 6. Ma: str: 43

Čj: Upevňování správného sedu u psaní. Grafomotorická cvičení. Písanka str: 34.

Čj: Předložky. Pr. sešit. str: 34, Tvoříme věty, poznáváme slovní druhy v textu.

Pr: Školákov: Lidské tělo, doplňovačka, pr.list.
Hodiny, části dne.

Třídnická hodina: komunikativní kompetence. Otázky, atmosféra třídy.

20.5.2024

Čj: Slovesa. Vyhledávání sloves v textu. Tvoříme věty.
Uč: str: 93/4.

Ma: Pětiminutovka. Násobilka s pohybem. Ma: str: 41.

Čj: Čtení na pokračování. „Chobotem sem, chobotem tam.
Čtení s porozuměním.

Pr: Odkud získáváme energii? Opakování jaro- rostliny, zvířata, mláďata.

17.5.2024

ČJ: Diktát. IC Tabule – opakování podstatných jmen a sloves.

Plavecký výcvik

Ma: dělení číslem 10. Školákov.

HV: Nácvik písně: „ Já mám  koně“, kterou se děti do příště naučí.

16.5.2024

Ma: Dělitel, dělenec, podíl. Dělení číslem 10. IC tabule.
Ma: str: 38

Čj: Slunce je hvězda. EDU ČT. Napiš 3 věty.

Čj: Čtenářská dí

lna. Porozumění textu. V přinesené knize si přečtu text a pak odpovídám písemně .

Vv: Ruličku toal. papíru namalujeme barvou a po té vystřihujeme dílky k dotvoření a dozdobení sovy.

Pč: Práce s vlnou, rozprašné křídy a průstřih na kouly z vlny.

 

 

 

 

 

 

 

15.5.2024

Čj: Báseň : Slunce,  přepis v písance str 32,33. PS str.33 /1.

Ma: Násobení číslem 10. Ma: str: 36, slovní úlohy, znázornění.

Čj: Opakování podstatných jmen. Určování podle kartiček.
Čtení: str: 125 a 126. vysvětlení nových slov.

Pr: Slunce -střed sluneční soustavy. Kdy vychází a kdy zapadá. Ochrana před slunečním zářením, letní počasí.

14.4.2024

Ma: Opakování násobků čísel 1-5. Násobky čísla 10.

Čj: Sloh. Formy omluvy, příklady situací. Pantonima.

Čj: Antonyma v textu. Čítanka: str: 124.
Hádanka.

Aj: Moje rodina, části těla.

13.5.2024

Čj: Kartičky s názvy osob, zvířat a věcí.
Učebnice str: 92

Ma: O 5 menší, 5 krát menší Ma str: 35
pětiminutovka

Čj: Čtení s porozuměním. Pracovní listy: práce s textem

Pr: Hexagon – kartičky, práce družstev. Užitek, kde žijí a co jí a jaká mají kopyta domácí zvířata. IC tabule.

10.5.2024

Čj: Prac.sešit: „ Opakujeme tvdé a měkké souhlásky“.str:36,
IC tabule: Wordwall, osmisměrka, podstatná jména. 

Plavecký výcvik

Ma: Násobení – dělení číslem 5.  Ma: str.34/3 ,kolotoč – rozklad čísel , násobení .

9.5.2024   „Výlet – Kunětická hora, Království perníků“

Objednané počasí nám vyšlo!!! Moc jsme si to všichni užili.

 

 

 

 

7.5.2024

Ma: Práce družstev – násobení a dělení do čísla 5. Rozdělení kompetencí, spolupráce, řešení problémů.

Čj:Písanka str: 30, básnička o mamince, správný sed a opora rukou. Grafomotorika.

Čj: Podstatná jména. Vyhledávání podstatných jmen v textu.
Hledání podstatných jmen ve třídě, podle zadání.

Aj: Rodina. Rodinnný strom.

 

6.5.2024.

Čj: Podstatná jména. Představení a vyhledávání v textu. Uč: str: 90,

Pr. sešit: str: 32.

Ma: Vyvození dělení číslem 5. Ma: str: 32,33. 

Čj: Čtení s vyhledáváním pod. jmen. Skládání slov podle zadání. Čítanka str: 122

Pr: Pr. listy, hnízda ptáků, mláďata, tajenka.

       

30.4.2024

Ma: Násobení pěti. Ma: str: 31, násobení s doplňováním.

Čj: Pr. sešit str: 29., skládání slov ze slabik.

Čj: Doplňování pr. list, pr. sešit str:30.

Aj: Rodina

Přeji všem hezké májové dny. Děti dostaly jen pr. listy k procvičování.

Chybějícím žákům předají kamarádi, nebo najdete níže.

Na pondělí 6.5.2024 mají umět básničku.

 

29.4.2024

Čj: Opakování: dě, tě, ně, bě, pě, vě. Prac. sešit, str: 29, doplňování, vyhledávání v textu, opis.

Ma: Násobky čísla 5. Vyvození násobků, Ma: str: 24.
Početní král.

Čj:Prezentace čtenářských listů a knih.

Pr: Proč slavíme 1.máj a proč máme volno? Svátek práce, Lásky čas. Opakování celé kapitoly jaro.

25.4.2024

Ma:4x méně, o 4 méně. Ma: str: 28, 29.

Čj: Opakování: Diktát, samostatná práce, tvoříme slova, hádanky
Uč: 86, pr. sešit: 27.

Čj: Sloh: Robinson, vyprávění o jeho ostrově.
Uč: str: 87

VV: Skupinová práce týmů: Náš ostrov. Práce s barvou.
Kompetence komunikativní a řešení problémů.

Pč: Den Země. Kolektivní práce, lepení, skládání.

 

 

 

 

 

24.04.2024

Čj: Bě, pě, vě. Uč: str: 85, pr. sešit str: 25, 26. IT tabule, destičky, doplňovačka.

Ma: Dělení číslem 4, rozdělujeme na skupiny po 4 dětech, po 4 kostkách, Ma: str: 27, 28/1

Čj: Skládání slov a vět ze slabik bě, pě, vě. Práce ve dvojicích. Četba slov jedním dechem ….

Pr: Planeta Země. Ochrana životního prostředí. Jak se odpadky dlouho rozkládají. Pracovní list.

Th: Jak se navzájem známe? Třídnické záležitosti, vztahy ve třídě.
Kompetence : sociální, k řešení problémů.

 

23.04.2024

Ma: opakování x a : 3 a 4.

Čj: opakování pracovní listy, dě, tě, ně.

Divadlo Horní Počernice  „O velrybě Lízince“.

22.04.2024

Čj:  Vzkaz, SMS. Vyvození rozdílu v informaci.
Pr. sešit. str: 24

Ma: Čtyřikrát více, o čtyři více. Slovní úlohy a jejich řešení.
Ma: str: 26

Čj:Doplňujem i, y do slov a přepis.
Písanka: str:26/27

Pr: Poznáváme rostliny a stromy v lese. Pexeso.
Uč. str:50-51, Pr. sešit: 65.

19.04.2024

Čj: Čítanka str: 120 a 121 , doplňovačka, trojsměrka, tajenka.

Plavání

Ma: pracovní listy na násobení číslem 4.

Hv: W. A. Mozart – poslech, pocity, nálada skladby.
Nácvik písně: „Já do lesa nepojedu

18.04.2024

Ma: Násobky čísla 4. IT cvičení na tabuli. procvičování. Početní král.
Ma: str: 25/3

Čj: Dě, tě, ně ve slovech, jejich psaní a doplnění. Pr. sešit strt:22. IT tabule- cvičení.

Čj: Hlavní postava . Čtení: rozdělení a střídání rolí.

VV: Kresba tvaru motýla s křídly.
Stříhání barevných proužků.

Pč: Kompozice. Sestavení a lepení křídel motýla.

 

17.04.2024

Čj: Hledáme slova se slabikou dě, tě, ně. 
Pr. sešit: str: 22. 

Ma: Vyvození násobení číslem 4. Praktická ukázka, slovní úloha. Ma: str: 24, 25/1

Čj: Bajka, pohádka. Charakter hl. hrdiny.
Čítanka: 120-121.

Pr: Opakování. Domácí zvířata, mláďata, ptáci a jejich hnízda. Jaro. Pr. sešit : 64.

16.4.2024

Ma: Geometrie. Decimetr, milimetr. Ma: str: 23. Přesné rýsování.

Čj: Opakování psaní souhlásek uvnitř slov. Doplňování koncovek slov, hledání chyb v textu. Pr. sešit str: 20.

Čj: Bajka. Ponaučení z chování zvířat. Pr. sešit str: 21. Písanka str: 26 básnička.

Aj: Obličej. Have got – zápor
Family – členové rodiny – slovíčka opak. na interakt. tabuli, kvízy
How many – Kolik…? u počitatelných podst. jmen

15.04.2024

Čj: Psaní H, CH. Doplňovací cvičení, význam slov : pr. sešit str: 19
opakování psaní a zdůvodnění  Ž, Š, učebnice str: 110

Ma: Jednotky délky. Geometrie. Decimetr, metr, milimetr.
Ma: str: 23

Čj: Skládání slov. Ve slovech najdi podle čísla písmena a dle nich vytvoř slova. Čtení: str: 116

Pr: Prac. list, opakování.
Ptáci a jejich hnízda: pr.sešit, str: 63,You Toube: video, čapí hnízdo – Mladé Buky

12.4.2024

Čj: H a Ch psaní ve slovech. Čtení. Pr. sešit: 19, vyhledávání h a ch.

Tv: Plavecký výcvik.

Tv: Plavecký výcvik.

Ma: Nahrazení činitele písmenem. Činitel, činitel, součin.

Hv: Zpěv: Rybička maličká. Voda voděnka. 

11.04.2024

Ma: Opakování, připomenutí postupu, Čtvrtletní písemná práce, Ma: str: 21./1a

Čj: Písnička z pohádky „Koloběžka“. Inspirace pohádkou.

Hledání slov. Prac. sešit: str.18

Čj: Čtení textu. str: 115. Kdo byl hlavní postava ? Kdo byl Jeník? Hledání slov kde slyším š a píšeme ž

VV: Pozorování vzhledu květů doneseného šeříku. Vysvětlení texniky: obtiskávání roztříhaného konce brčka do barvy.

Pč: Konstruktivní stavebnice: SEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.2024

Čj: Relaxace. Opakování. Čtvrtletní písemná práce.

Čj: Psaní s a z. Pravopis a zdůvodnění ve slovech. Pr. sešit: 17.

Ma: Opakování. IA tabule. Školákov. Ma: str: 20

Pr: Jarní květiny, stromy v lese a ptáci. Učebnice str : 49-50.

9.4.2024

Ma: Opakování. Pracovní listy se sčítáním a odčítáním, násobilkou a dělením.

Čj: Psaní v, f. Pr. sešit: str: 16, zdůvodnění, vysvětlení,

Čj: Písanka: str: 25. Opis říkanky, doplňování i a y.

Aj: Opakovací test – obličej a jeho části, základní pozdravy, rodina

 

8.4.2024

Čj: Psaní a zdůvodnění písmene d, t, ď,ť.. prac sešit str: 14-15

Ma: Opakování na test z Ma.- geometrie.
Násobení a dělení číslem 0. Ma: str: 18,19.

Čj: Bajka. Čj: str: 21 „ Lev a pastýř“ kritické myšlení, co nám příběh vypráví, vyvození ponaučení. Dramatizace.

Pr: Opakování domácích zvířat, poznávání mláďat.
Domácí ptáci- drůbež na dvorku, jejich mláďata.. osmisměrka.

Uč: 54-55. pr. sešit: str 62.

5.4.2024

Čj: Bě, pě, vě. Hledání slov, vysvětlení psaní a slova na tabulku.

Pr. sešit str/ 25

Tv: Plavecký výcvik

Ma: Násobení a dělení číslem 1. Ma: str: 17,18. IC tabule úkoly.

Hv: Rytmizace : hra Na ozvěnu, na vlnu.
Nácvik písně: Rybička maličká.

4.04.2024

Ma: Rýsování, opakování na písemnou práci. Soutěž družstev na násobení a dělení s číslem 2 a 3.

Čj: Slabika, hláska, druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, opis. Hra družstev.

Uč: str: 72/2.

Čj: Čítanka: str: 112, O čem je příběh? Co jsme se dozvěděli? Afrika, kde leží?

VV: Motýl. Rozpouštění barev z krepového papíru, překrývání.

Pč: Vystřižení a nalepení na transparentní papír.
Květina- lepení, stříhání, ohýbání a dokreslení. 

 

3.4.2024

Čj: Psaní i a y po měkkých a tvrdých souhláskách. Doplňování formou hry. Čtení. Sudoku

Ma: Kvíz : najdi správný čas k hodinám.
Slovní úlohy, početní král na družstva.

Čj: Čtení : „ Království včel“, význam slov propolis, mateří kašička, med, královna.

Pr: Hospodářská zvířata, chováme pro užitek i radost. Uč: 60, Ps: 52,53.
Poznávání mláďat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2024

Ma: Vyvození dělení číslem 3. Opakování.
Řešení Slovní úlohy ve skupinách.

Čj: Zdůvodnění psaní p a b ve slovech. Ps: str: 13 a Uč: str: 72

Čj: Psaní: Doplňování b a p. Písanka str: 24

Aj: Sloveso – have got – kladná věta, otázka – úvod

 

27.03.2024

Třídnická hodina. Třídnické záležitosti, chování o přestávkách, čistota, vztahy a atmosféra ve třídě.

Výstava: Helena Zmatlíková dětem. Hledání indícií na tajenku.

Tvořivé dílny s O.A. přáníčka, zajíčci.

 

26.03.2024

Ma: Dělení číslem 3. Pracovní list. Den na ruby.

Čj: Psaní. Velikonoční koleda. Význam koledy, zvyky.
Písanka str: 23. Správný úchop a sed.

Čj:  Měkké a tvrdé souhlásky. Určování y, i skupinová hra. Den na ruby.

Aj: 

25.3.2024

Čj: Psaní souhlásek uvnitř slova. Uč: str: 71. IT tabule, příklady pr. sešit: str: 71

Ma: Vyvození dělení číslem 3. Opakování násobení číslem 2 a 3. Slovní úlohy
Barevné příklady IT tabule. Práce ve dvou.

Čj: Pětiminutovka na tvrdé a měkké souhlásky.
Čtyřsměrka. slova příbuzná.

Pr: Jaro. Části rostliny, jarní květiny. Uč: str: 46, pr.sešit: 58.

23.03.2024

Čj: Psaní souhlásek uvnitř slova. Uč: str: 71. IT tabule, příklady pr. sešit: str: 71

Ma: Vyvození dělení číslem 3. Opakování násobení číslem 2 a 3. Slovní úlohy
Barevné příklady IT tabule. Práce ve dvou.

Čj: Pětiminutovka na tvrdé a měkké souhlásky.
Čtyřsměrka. Slova příbuzná.

Pr: Jaro. Části rostliny, jarní květiny. Uč: str: 46, pr.sešit: 58.

 

21.03.2024

Ma: Slovní úlohy pro rychlíky a Procvičujeme s Matýskem str: 2 a 3.

Čj: Kořen slova a slova příbuzná. Učebnice: str: 70. Práce na tabulce a IC tabuli. Ve dvojicích.

Čj: Písanka: str: 22, Velikonoční koleda. Hledání rýmu, kořenů slov a opis.

VV: Malba. Ukázka prací malířů.
Hyacinty, technika obtiskávání a nanášení barvy.

PV. Kresba: Zkouška techniky kresby.
Vejce – osová souměrnost.

 

 

                                                 Hyacinty

20.3.2024

Čj: Kořen slova, slova příbuzná. Procvičení  na tabuli.
Procvičujeme s Matýskem str: 21

Ma: Násobky čísla 3. Ma: str: 12, IC tabule, obrazové zobrazení, početní.Procvičování. Slovní úlohy.

Čj: Čtenářská dílna. Popis hlavního hrdiny. Kde se děj odehrává? Zformuluj odpověď do sešitu.

Pr: Jaro, test, referát. Pr. sešit str: 58

19.3.2024

Ma: Násobilka čísla 3. Slovní úloha a její znázornění.
Ma: str: 11

Čj: Kořen slova. Slova příbuzná. Pr. sešit: str: 11

Čj: Helena Zmatlíková. Ilustrace v knihách, seznámení s autorkou v návaznosti na výstavu na kterou půjdeme.

 

Aj: 

18.3.2024

Čj: Tvary slova. Uč :69, PS 10

Ma : Dva krát méně, o dvě méně. Dělení.

Čj : Tvary slov, procvičování psaní y,i po tvrdých a měkkých souhláskách.

Pr : Velikonoční zvyky a tradice.

 

15.3.2024.

Čj: Čtení:  „Sluníčko a pampelišky“ . Psaní , příprava na Čten. deník .

Tv : Plavecký kurz. Bazén Hloubětín.

Tv : Plavecký  kurz . Bazén Hloubětín.

Ma : Práce v PS str.9. Procvičujeme násobení , dělení 2 .

 

14.3.2024

Ma : Násobení , dělení 2 . Ma : PS str.8. DÚ PS str.9/1 .Trénujeme násobení a dělení 2 .

Čj : Práce v písance str.21 . Procvičujeme měkké slabiky .

Čj: Čtení básně v Čít. str. 102 .

Vv : Narcis – dle předlohy . Práce s lepidlem , střihání , jemná motorika .

Pč : Svícen na Velikonoce . Jarní výzdoba třídy .

 

13.03.2024

Čj: Popis osoby podle obrázku. Hlavní znaky osoby při popisu.

Ma: Dělení. Rozdělujeme předměty, děti do dvou polovin.
Pr. sešit: str: 33

Čj: Psaní: Třídíme  spojená slova, rozpočítadlo.
Písanka str: 19,20.

Pr: Práce v družstvech : z přírodovědné vycházky určujeme jarní květiny a stromy.

Opakování tématu čas, dny v týdnu, roční období.

12.03.2024

Ma: Násobky čísla 2. IT tabule, procvičování. Práce ve dvojicích – vyřešení slovní úlohy.

Čj: Popis osoby. Popis osoby. Pr. sešit str: 9. Popis kamaráda. Hádání spolužáka podle popisu.

Čj: Běhací diktát. Ve dvojicích rozdělení kompetencí: psaní, vyhledávání vět ve třídě. Skupinová práce.

Aj:

11.3.2024

Čj: Uč: str: 67, význam slov a slovní hádanky.
Opis do sešitu.

Ma: Procvičování, slovní úlohy. IC tabule.
Ma: str: 5

Čj: Slova nadřazená a podřazená. Pr. sešit: str: 7,8. procvičování ve skupinách.

Pr.: Přírodovědná vycházka, jarní květiny v okolí školy.

Při dnešním krásném počasí jsme v okolí školy objevovali jarní květiny

a pozorovali rojení včel kolem prvních  rozkvetlých stromů. 

A když jsme všechno zvládli, chytali jsme bubliny z bublifuku:-)

 

                                           

 

                                             

8.3.2024

Čj: Přednes básně. Doplňování str: 8.

Tv: Plavání bazén Hloubětín.

Ma: Skupinová práce: Sčítání a odčítání do 100. „Domečky s dopisy pro sovy“.

Hv: Jarní písně- rytmizace, nácvik písně:„  Žežuličko, kde jsi byla?“
„Jaro dělá pokusy“.

7.03.2024

Ma: Násobky čísla dvě ve slovních úlohách.
Ma: str: 3,4.

Čj: Porozumění textu. Čítanka: str: 100.
Vyhledávání slov dle počtu zadaných slabik.

Čj: Opakování tvdých a měkkých slabik a vyhledávání v textu. Téma “ Masopust“ vysvětlení významu a masek.

Pč: Navlékání korálků, jemná motorika.

VV: Přání k MDŽ. Kompozice, kreativita využití rozličných materiálů.

6.3.2024

Čj: Ve cvičeních v učebnici str: 65 a na IT tabuli odůvodňujeme y, ý, i, í.

Ma: Násobky čísla 2. IT tabule, třídění čísel na násobky čísla2 ,.
Ma: str: 2,3.

Čj: Tajenka: dosazování dle určeného y, i, písmeno do tajenky.

Pr: Roční období, dnů v týdnu, hodiny, retro předměty.pr: str: 56

5.3.2024

Čj: Tvrdé a měkké souhlásky, Uč: str: 65/2,3.
IT tabule cvičení.

Ma: Procvičování sčítání a odčítání do 100. Skupinová práce: zmrzlinky a domečky pro sovy. Početní král

Čj: Psaní. Dopňování, opis básně. Opakování správného sedu, úchopu a psaní i,í, y, ý.
Písanka: str: 17-18. Báseň na pátek.

Aj: Test – emoce, pozdravy, obličej – rozbor, výslovnost.

Báseň

 

4.3.2024

Čj: Vyhledávání. Slovní spojení. Pr. sešit: str: 6 

Ma: Násobky čísla 2. Názorně, IT tabule, kostičky.
Matematika 6. díl.

Čj: O Rudolfových špinavých uších.. Předpovídání příběhu.
Čítanka str: 98. Tajenka a orientace v textu.

Pr: Historické předměty, vysvětlení jejich upotřebení.
Pr. sešit: str: 54

1.03.2024

Čj: Skupinová práce :Družstva po 4 tvoří „bláznivé věty“

Tv: Plavecký výcvik 

Ma: Opakování času na dig. hodinkách a ručičkových.

Geometrie: úsečka, přímka. Ma: 63,64.

Hv: Rytmizace 4/4 doby.
Rytmizace říkadla. Uč: str: 68. Hra “ na květinky“

Děti mají klíčky k šatním skříňkám. Doporučuji cca 2 přidělat: 1 x doma, 1x ve škole. Máme na ně k jednotlivým číslům boxy.

Prosím o jedny desky na zakládání čtenářských listů.

Plavání : Jsme všichni krásně zvládli, příště prosím přibalte igelitové sáčky na boty !!!  Pokud dítě neplave jede s námi do bazénu!!!! Dejte mu s sebou prosím knihu  či časopis.

Do ŽK  Vám byl nalepen variabilní symbol pro platbu ŠVP během jarních prázdnin. Děkuji

29.02.2024

Ma: Slovní úlohy se sčítáním a odčítáním. Vypočítáváme si útratu v restauraci.
Ma: str: 62

Čj: Vybíráme z možných řešení y,i a doplňujeme do textu. Odůvodňujeme.

Pr. sešit: str:5

Čj: Téma: nemoc. Doplňování u, ů, ú a rébus.
Písanka: str: 16

Pč: Ovečka, omotávání vystřižené šablony. Dokreslení.

VV: Kompozice z vatových polštářků- zvířátka.

28.02.2024

Čj: Procvičuje tvrdé a měkké slabiky, Pr. sešit: str: 5/1,2. Vyhledávání a zdůvodnění.

M: Sčítanec nahrazen písmenem. Ma: str: 61, doplňování. Tabulka násobků čísla 2.

Čj: Ve skupinách: rozdělení rolí.
„ Bláznivé věty“ Vyhodnocení.

Pr: Dny v týdnu: hra
Části dne. pr. sešit: str: 53

27.02.2024

M: Násobení , seznámení a grafické znázornění. Násobení s předměty. Ma: str: 59,60.

Čj: Pohádkové bytosti. Písanka: str: 14,15.
Význam rčení:  „Mám se jako v pohádce“.

Čj: Co bylo v pohádce jinak , než je možné  ve skutečnosti??
Rumcajs a Manka.

Aj: DU: připravit se na testík – pozdravy:
1) Dobrý den, odpoledne, večer, noc. Jak se máte? Mám se dobře. Ahoj. Nashledanou.
2)Emoce: smutný, šťastný, naštvaný, žíznivý, hladový.

26.02.2024

Čj: Rozvoj krit. myšlení, Hra: „5 slov“  Slova z textu, jak spolu souvisí ??

Po přečtení zjistíme, zda se předpoklad potvrdil. Čítanka str: 94-95 a cvičení k nim.

Ma: Několikanásobné sčítání s rozkladem čísel. Procvičujeme s Matýskem str: 29.
Uč: str: 59

Čj: V prac. sešitě str: 3 vyhledávám slova s jazykotvorným r,l,m. 

Pr: Dny v týdnu. Části dne: ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc. Prac. list ve dvojicích.
Pr. sešit: str: 52

 

23.2.2024

Hv: Píseň od Svěráka “ Na vzduchu „

TV : Plavání

Tv : Plavání

Ma : Počítání v PS str. 58 . Práce s rébusy .

Čj : Čtení v čítance str.90 . Nezdravý cukr .

 

 

22.2.2024

Ma: Rozklad sčítance při přechodu přes desítku.
IT tabule, procvičování. Početní král.

Čj: Rébusy a osmisměrky. Určování druhů vět. Pr. sešit: str: 2,3.

Čj: Literatura. Rým. Literatura. Báseň, hledání rýmu, utváření.
Sam. práce na otázky k textu. Čítanka: str: 8.

VV: Práce s barvou. Ptáci na jaře. Obtiskávání prstů a dokreslení.

Pv: Kohout. Stříhání, lepení, kresba, malba.

21.2.2024

Čj: Slova nadřazená a podřazená. Písanka str: 12,13..

Ma: Rozklad čísel, orientace v desítkách a jednotkách. Ma: str: 56. IT.

Čj: Čtení s předpovědí. Skupinová práce.

Pr: Kalendář. Domácí samostatná práce a prezentace ve škole. Různé druhy kalendářů: stolní, stojací, nástěnný …

 

20.2.2024

Ma: IC tabule. Dopočítávání. Početní král.
Ma: str: 55

Čj: Čtenářská dílna. Čtenářské listy – co jsme se dozvěděly
Čtení své knihy- pravidla. Jaký byl hlavní hrdina?

Čj: Samohlásky, souhlásky, jazykotvorné souhlásky, měkké a tvrdé.
Nové pracovní sešity Čj 2. díl

Aj: Pozdravy.

 

19.2.2024

Čj: Vyprávění o jarních prázdninách. Rozdělení šatních skříněk.

Ma: Sčítání a odčítání pod sebou. Ma: str: 54.

Čj: Procvičujeme měkké a tvrdé slabiky – nový prac. sešit. Str: 13,14,16.

Pr: Roční období, měsíce v roce, dny v týdnu. Poznávání i podle poslechu hudby.

 

9.2.2024

Čj: Literatura : orientace v pohádce. Obsah pohádky shrnutí.

Úkol na prázdniny – Vypracovat čtenářský list. Autor, ilustrátor, popis hl. hrdinů ,

o čem kniha byla, ( ne jedna kapitola), co se mi líbilo a obrázek.

TV: Plavání

Ma: Sčítanec nahrazen písmenem. Ma: str: 53

HV: Rytmizace dle délky not. Bobotubes – hra na ně.
Nácvik písně: „Kalamajka mik, mik, mik.“

8.2.2024

Ma: Sčítání a odčítání v relaci 1-100. Ma: str: 52, pětiminutovka.

Čj: Tvrdé a měkké souhlásky. Skupinová práce.

Čj: Psaní y, ý a i, í dy, dí, ty, ti, ny, ni.
Uč: str: 64. Opakování Pr. sešit: str: 47, 48.

Pč: Stříhání rovných čar na rozsouvání obrazu.

VV: Přesnost práce při rozsouvání dvou obrázků.

 

7.2.2024

Čj: Slova nadřazená a podřazená. Opakování Uč: str: 63, Pr: sešit: str: 47

Ma: Orientaci  0-100. Orientace na číselné ose, metru.
Jednotky, desítky.

Čj: Běhací diktát. Hledání slov s číslem : “ Lovíme myši pro sovu“
Skupinová práce: Tvrdé a měkké slabiky

Pr: „Až opadá listí z dubu „Opakování stromů, zdraví.
Náslech, vysvětlení pohádky: Jan Werich.

6.2.2024

Ma: Geometrie, porovnávání. Orientace 0-100.Úsečka rýsování. Jednotky, porovnávání.
Ma: str: 50 

Čj: Měkké souhlásky. Uč: str. 63, doplnění a opis.
Pr. sešit: str: 47/1

ČJ: Práce ve dvojicích. Tajenka. Měkké souhlásky

Aj: Emoce pracovní list, zápis slovíček do sešitu, PS str. 20 cv. 6

      Pozdravy – ráno, odpoledne, večer.

5.2.2024

Čj : Opakování tvrdých souhlásek. Měkké souhlásky a vyhledávání. Uč: 62.

Ma: Úsečka, rýsování. Geometrie. Ma. str: 49, Opakování  hodin a času.

Čj: Čtení. Poznávání cizích jmen. Čítanka. str: 78

Pr: Zdraví. Opakování jehličnáté a listnaté stromy.

1.2.2024

Čj: Připravený popis – zkoušení.

Ma: Písemné odčítání pod sebou. Vysvětlení, procvičení, příklady.
Procvičujeme s Matýskem str: 32, 33.

Čj:  Vyhledávání v textu. Pr. sešit: str: 46,

VV: Prostříhávání, kompozice. Barevné a zdobné papíry s prostříháváním.
„Valentýnka“

Třídnická hodina: Sebehodnocení, záležitosti třídy, co můžeme zlepšit.

Druhé pololetí- ————————–nový rozvrh – —————————–nalepen na zadní stranu ŽK –

30.1.2024

Ma: Písemné sčítání a odčítání Ma: str: 46.
Vysvětlení, procvičování na tabuli.

Čj: Popis. Sloh: popis zvířete, věci, kamaráda.

Čj : Písanka str: 11.
Čítanka: „Slůně“,strt : 88

Aj: Lekce V.

 

29.1.2024

Čj : Pohádka o Dlouhém , Š. a B .

Ma: Vyvození násobení postupným sčítáním čísla 4 a 5. Slovní úloha.

Čj : Nácvik hlasitého plynulého čtení, nácvik psaní-přepis

Pr : Adresa , bydliště . Prevence úrazu .

 

25.1.2024

Ma : Procvičujeme s Matýskem str.26/2. Ma str.42.

Čj : Doplňujeme ve slovech y/ý ( tvrdé souhlásky ) . PS str.44 .

Čj : Psaní v písance str.8. Vyhledání a označení souhlásek v textu .

Vv : Plesová sezona – zdobení korunky ( dívky ) ,  košile  ( chlapci ) .

Pč : Výroba konfet na ples .

24.1.2024

Čj :Čtení , porozumění textu. Když se zoubek neléčí .Opis slov se správnou samohláskou do sešítu .

Ma : Počitání příkladu str. 42 (1-4) DÚ 42/5 .

Tv : Trenéři do škol .

Tv : Nácvík tance na ples .

22.1.2024

Čj: Psaní: písanka str: 4,5.
Vyhledávání souhlásek na tabuli.

Ma: Ma: str: 41, rozklad čísel při sčítání a odčítání.
IC tabule, pexeso.

Čj: Osmisměrka, hádanky, prac. sešit str: 42

Pr: Péče o naše tělo. Co děláme denně, co jednou týdně. Jak jíme, co ještě pro zdraví děláme. Prv. str: 47.

 

17.1.2024

Čj:  Tvrdé souhlásky : H, CH, K, R,D,T,N.
Uč: str: 58, pr. sešit str: 41

Ma: Pololetní písemná práce. Odčítání pod sebou s přechodem přes desítku.

Ma: str: 38

TV: Trenéři do škol. Kačeří vybíjená, Strážce kuželu.

TV: Orientace v prostoru, koordinace těla. Chůze pozadu, válení sudů, kruhový trénink obratnosti.

16.1.2024

Ma: Sčítání a odčítání do 50. Procvičování na IC tabuli, příklady, hádanky,

Ma: str: 37

Čj: Souhlásky. Tvrdé, měkké, obojetné. Práce na tabuli, vyhledávání, vybarvování.

Čj: Psaní, oprava pís. práce.

Aj: opak. barvy, čísla, Prac. sešit – str. 21, celá – emoce – opakování

Děti dostaly pr. list, který si mají s Vaší pomocí vystřihnout, slepit a poskládat do penálu, jako pomůcku k učivu Čj.

 

15.1.2024

Čj: Opakování, písemná práce.

Ma: Geometrie : Přímka, úsečka. Ma: str: 34,
Desítky, jednotky Ma: str: 36

Čj: Souhlásky tvrdé, měkké. Vyhledávání a poznávání v textu.
Uč: str: 57, opis

Pr: Úraz a jeho předcházení, prevence.

12.1.2024.

Čj : Písanka str.40.

Čj : Čtení – práce s textem.Čtení – práce s textem . Liška a čáp.

Pr: Písemka, PS str.43.

Ma : Hodiny str.33 . Počty str.35. ( jednotky, desítky) 

Hv : Píseň o  Gronsku .

 

11.1.2024

Ma: Písemné sčítání a odčítání pod sebou, porovnávání,
geometrie.

Čj: Čtení, vysvětlení významu slov. Čítanka: str : 76,77

Čj: Rým, co to je? Vyhledávání a vymýšlení rýmu, dle textu v „Čítance „.

Policie : Besip

Pč: Strom, stříhání,  malba barvou, zdobení.

 

10.1.2023 Opakujeme na písemné práce

Čj: Slova nadřazená, podřazená, určování samohlásek a souhlásek a jazykotvorného R, L, M, na tabulku a tabuli.

Ma: Opakování učiva, čára, přímka, body, osová souměrnost.

Tv: Trenéři do škol, obratnost s obručí.

Tv: Ovládání míče, hod, driblování.

9.1.2024

Ma: Sčítání a odčítání do 30, sčítání pod sebou
slovní úlohy Ma: str: 30, 31

Čj: Dělení slov ve větě. Opakování, pracovní list.
Určování slabik, samohlásek, souhlásek.

Čj: Opakování psaní velkých písmen.
Písanka: str: 38, 39.

Aj: Zvířata, seznámení s novým panem učitelem.

8.1.2024

Čj: Opakujeme určování samohlásek a souhlásek ve slovech a na tabuli. Práce na tabulkách a  v knize.

Ma: Seznámení s počítání se závorkou Ma: str: 29,
Grafické znázornění a počítání násobků 2 a 3, Ma: str: 30

Čj: Jazykotvorné r a l. Určování ve slovech, opis, určování na tabuli.

Pr: Lidské tělo, jak funguje a jak se o něj strat.

 

5.1.2024

Čj: Opakování návyků při psaní, uvolňovací cviky.
Písanka: str: 36,37. Opava diktátu.

Čj: Děti z Bullerbynu. Seznámení s knihou a textem. Antonyma a synonyma v textu.

Pr: „Tři králové“. Význam, zavírání Vánoc. Kašpar, Melichar, Baltazar.

Policie ČR

Hv: Rytmizace a zpěv: Tři králové.
K tématu VV: Grónská zem 

 

4.1.2024

Ma: Grafické znázornění desítek. Slovní úlohy, grafické znázornění. Sčítání a odčítání do 30. Ma: str: 27,28.

Čj: Opakování. Druhy vět, hádanka, tajenka. Diktát.

Čj: Prezentace knihy. Autor, literární útvar: pohádka, vypravovaní, báseň …..

VV: Antarktida – jak vypadá, práce s barvou tónování, roztírání.

PČ: Kompozice. Antarktida, tučňáci. Rozmístění, fantazie, kry, moře, roztírání barev, kříd.

3.1.2024

ČJ: Opakování psaní u, ů,ú. Čj: str: 56, / 109/a,b.c.

Ma: Opakování sčítání a odčítání do 30. Ma: str: 25/26.

TV: Trenéři do škol., Florbal.

Ps: zítra píšeme diktát.

Nový rok 2024.

18.12.2023

Čj : Čtení Štaflík a Špagetka staví dům . Čit. str.74 . Přečíst o prázdninách 1 libovolnou knihu . Do sešítu zapsat : název , autora , o čem jsem četl / četla .

Ma:  Ma na str. 24 .

Čj : Samohlásky, tvoření slov ze slabik, doplňování 3 vět .uč. str. 55/8 do ČJ-Š .
PS str. 39/1,2  .

Pr : Blíží se Vánoce – zvyky, tradice, koledy . uč. str. 35, PS str. 39 .

 

15.12.2023

Čj: Opakování – slabiky a hlásky

Pr: Vánoční zvyky, tradice

Ma: sčítání a odčítání jednotek a desítek

Hv: Zpěv a poslech koled

14.12.2023

Ma : Počítání na str. 21 -22 . Dú 22/4,5.

Čj : O zmrzlém králi, psaní S a Š.

Čj : Slabiky, čtení s porozuměním. PS str 38 . DÚ str .38 /2,3,4 . Uč. str. 53 .

Vv : Perníková chaloupka

Pč : Vánoční dílny .

 

13.12.2023

Čj : Svatá Lucie – povídání , práce v pracovním listu.

Ma : Ma str.19- 20 .

Tv : Trenéři do škol .

Tv : Míčové hry

12.12.2023

Ma:Počitání v pracovním listu

Legenda o hvězdě od 9.hod . 

Aj 1 : emoce_úvod do kap.3_s. 20+prac.seš. s.20

Aj 2 : Zvířátka – otázka  . It’s a dog . Is it a dog  ? PS 16/5  17/6C . dú 18 1,2 .

11.12.2023

Čj: Psaní v písance str.34

Ma: Počty na str.18 . Malý Matýsek str. 8/1.

Čj: Čítanka str.64 . Dobrůtka pro sýkorky. PS str.37.

Pr: Já a můj svět str.37 .

 

8.12.2023

ĆJ: Čítanka str: 46, 47/1.
Vyhledávání slov v textu, opis básně, vyhledávání

ČJ: V textu básně vyhledáváne samohlásky a souhlásky a označujeme je.

Pr: Zima: Jaké změny pozorujeme v přírodě? Zimní sporty.pr. sešit: 38 Uč: str: 32, 33. Zvířátka v

Ma: Sčítání jednotek a desítek pod sebou. Ma: str: 16

HV. Co je koleda.Co je to koleda, kdy vznikly? Nácvik koled.
Rytmizace. Pásli ovce Valaši. Jak jsi krásné neviňátko …HV str: 46-48.

 

7.12.2023 Výlet IQ Park, Zdislava Papyrea

Dnes jsme si to všichni moc užili.

                                                                    

           

 

6.12.2023

Čj: Pracovní list Mikuláš- slova nadřazená a podřazená,                     
Samohlásky, souhlásky.

Ma: Ma: str: 14,15, Sčítání a dočítání desítek

TV: základy florbalu. trenéři do škol.

Tv: Fotbal, obratnost na žebřinách –  přelézání. 

 

5.12.2023

Ma: Sčítání a odčítání desítek. Ma: str: 11- 13
Porovnávání desítek, sčítání a odčítání.

Čj: Řazení slov podle abecedy.
Mikulášské opakování.

Čj: Skupinová práce. Čertovské pexeso.
Hledání antonym s čertovskou tématikou.

Aj: kap.3, domácí mazlíčci, velký X malý; To je../Je to..?

4.12.2023

Čj: Vánoční tématika: slova spojená s adventem, vyhledávání samohlásek.

Ma: Desítky, jednotky. Ma: str: 10, rozlišujeme, dopočítáváme desítky.
Vyhledávání na číselné ose, na pravítku

Čj: Rozbor básně, porozumění neznámým slovům,
objevení skrytého humoru v básni.

Pr: Sídlo prezidenta, Symboly České republiky, památky hl. města Prahy.

 

1.12.2023

Čj: Sv. Barbora a její tradice. pr.list. Řazení podle abecedy, dohledávání slov.

Čj : Čítanka str: 60, “ Štedrovečerní nadělení“.
Vysvětlení textu. Jaké je naladění textu.

Pr: Naše zeme, Státní hymna, znak, vlajka.
Str: 34

Ma: Ma: str: 8,9. Seznámení s desítkovou soustavou

HV: Prezentace hry dětí. které hrají na hudební nástroje.

 

 

30.11. 2023

Ma: Hodiny. Opakování, test. Upevnění během dne.

Čj: Skupinová práce: Dle slabik, tvoř slova.
Hádanky.

Čj: Samohlásky, souhlásky. Vyhledávání a označení ve slovech. Pr. sešit: str.36

VV. Pr. Tvořivé dílny. Adventní věnec, městečko, věnec na dveře, vánoční koule,

sněhové vločky.  Výzdoba třídy.

29.11.2023

Čj: Vyhledáván í v textu, jejich označení.
Uč: str: 52,IT tabule cvičení

Ma: Hodiny, část hodin, minuty. IT cvičení. Ma: str: 6

Tv:  Trenéři do škol – závodivé hry

TV. Basketbal s hráčem. Pravidla.

LISTOPAD 

28.11. Třídnická hodina, 5 vyučovací hodinu.

27.11.2023

Čj: Dvojhlásky Ou, au, eu, hledání ve slovech
Pr. sešit: str: 35

Ma: Matematika 5. díl. str: 3,4. Opakování rozkladu desítek

Čj: Čtení: „O Vánocích co nechtěly být“ Rozbor textu, vysvětlení neznámých slov. Tradice

Pr: Domov – vlast, bydliště, místo, kam se vracím. Opakování rodina.

 

24.11.2023

Čj: Používání ú,ů.Doplňování učebnice: str: 50, opakování řazení slov podle abecedy.

Čj: Čtení: Jak to bylo o Vánocích. Vánoční zvyky. Čítanka: str: 57

Pr: Domácí zvířata. Učebnice: str: 28, pr. sešit: str: 29

Ma: Opakování. Nový pr. sešit č. 6

HV: Sněháláci. Mikuláš, čert Barnabáš. Rytmizace.

 

23.11.2023

Ma: Geometrie. Rýsování, přímka, body mimo a na přímce.

Čj: Psaní. Opakování velké P, B, a velkých písmen.
Hledání slov a měst dle Velkých písmen.

Čj: Pravidlo používání ú, ů. Vyhledávání a doplňování.
Pr. sešit: str: 34. IC tabule.

VV: Malba inkoustem, kresba zmizikem. Kresba fixem.

PV: Kompozice.„Město“, lepení, stříhání,

 

22.11.2023

Čj: Samohlásky: Čj: str: 49, doplnění do neúplných slov.

Ma: Opakování. Rozklad čísel, pyramidy, slovní úlohy.
Ma: str: 61

TV: „Trenéří do škol“ Lezení po nakloněné rovině, koordinace pohybů, ruka x noha křížem, poskok, skok.

TV: Ovládání míče. Hod na koš, basketbal, dvojtakt.

21.11.2023

Ma: Procvičování na papírových hodinách. Jednotky času: s, min, hod.
Ma: str: 60 

Čj: Literatura. Báseň, sloka, rým.
Vysvětlení neznámých slov.

Čj: Vyhledávání samohlásek v textu. Slabiky.
Učebnice: str: 48

Aj: Nábytek, domácí mazlíčci.

20.11.2023

Čj: Prezentace přečtené knihy

Ma: Opakování sčítání a odčítání s dopočítáváním do 20.
Čas jeho měření, opakování hodin, jednotky h., s. min.

Čj:  Hledáme samohlásky v textu. Pr. sešit: str: 33,
Písanka: str: 30.

Pr: Moje rodina, jak se k sobě chováme. Vztahy v rodině. 

16.11.2023

Ma: Rozklad čísel při odčítání na tabuli, zpaměti, na tabulku. Ma: str: 57.

Čj: Vysvětlení a význam lis. událostí. Samohlásky dlouhé, krátké.
Poznávání ve slovech. Pr.sešit str: 33

Čj: Samohlásky: Hádanky, hledání slov, hledání a doplňování samohlásek. Čj: učebnice: str: 47

VV: Pr: Andílci I, II. Skládání notového papíru, stříhání, lepení. Stříhání, zdobení andílka ,

připevnění šnůrky, procvičení jemné motoriky.

15.11.2023

Čj: Připomenutí správných návyků psaní.
Psaní písmene I, J.

Ma: Geometrie: Bod, přímka, rýsování
Ma: str: 55,
opakování str: 56

Tv: Trenéři do škol.  Kruhový tréning

Tv: Závodivé hry družstev

14.11. 20203

Ma: Vetší, menší, stejný, počítáni na tabuli, řešení slovních úloh.
Ma: str: 53

Čj: Písmena, hlásky. Používání písmen a čtení hlásek, skládání slov .
Pr. sešit str: 32

Čj: Čítanka str: 54, 55. Význam textu, význam slov.

Aj: Domácí mazlíčci, nábytek.

13.11.2023

Čj: Kontrola písemné práce, slovo, slabiky, hláska
Čj Učebnice str: 45

Ma: Počítání se stupni C. Ma: str: 52
Početní řada, několikanásobný sčítanec

Čj: Hledání v textu. Čtení. Význam slov, trojslabičná slova, čtyřslabičná slova.

Pr: Naše rodina. Moje rodina: rodiče, sourozenci, prarodiče.

10.11.2023

Čj: Slova cit. zabarvená. Opakování, vyhledávání. Učebnice str: 44 . DÚ: PS 31/2.

Čj: Čtvrtletní písemná práce

Pr: Opakování – Podzim . Ovoce , zelenina .

Ma: Stupeň Celsia . PS str.50,51. DÚ 52/1 .

Hv: Písnička na přání .

9.11.2023

Ma: Kontrola pís. práce, oprava chyb

Čj: Čtení, hledání slov v textu. STr: 53

Čj: Slova citově zabarvená. Prac. sešit: str: 30.

Vv: Práce s barvou, malba pozadí.  „Svatomartinská husa“

Pč: Mačkání krepového papíru a lepení na šablonu. 

8.11.2023

Čj: Opakování. Slova nadřazená a podřazená
Nová látka : slova citově zabarvená

Ma: Čtvrtletní písemná práce

TV: Trenéři do škol

Tv: Ovládání balónu ve dvojicích

 

7.11.2023

Ma: Pracovní listy : vybarvujeme s počítáním. Lampionový průvod

Čj: Slova nadřazená a podřazená, skupinová práce „sv. Martin“

Čj: druhy vět: pracovní list. Učebnice str: 39

Aj: mazlíčci

Aj: nábytek

6.11.2023

Čj: Hledání chybějících písmen v abecedě, určujeme věty v textu.

Ma: Opakování na čtvrtletní pis. práci.
Geometrické tvary, čáry, body.

Čj: Vyhledávání více významů slov: měsíc, koruna, kohoutek….Pr. sešit: str: 27

Pr: Ovoce , zelenina. Kořenová zelenia, určování podle vzhledu a chuti.
Prac. sešit str: 23

3.11.2023

Čj: Hledáme v textu chyby. Příprava na čtvrtletní pís. práci. Opis na tabulku. Hledáme rým v básni.

ČJ. Slova mnohoznačná. Slova ve větách  a jejich popletený význam. Hledání slov v textu. Pr. sešit.str: 27

Pr: Ovoce a zelenina. Jak vypadá ovoce a zelenina uvnitř, jádřinec, pecka, semínka. Pr. sešit: str: 22

Ma: Opakování ke čtvrtletní pís. práci. Výpočty na tabulku. 

HV: Poznávání ukázek hudby.. „Bubáci“ nácvik písně s pohybem.

2.11.2023

Ma: Bod, čára lomená přímá a křivá. Ma: str: 47, Kontrola Ma: testíky

Čj: Správný sed, grafomotorická cvičení – zopakování
Písanka str: 25

Čj: Opakování. Určování vět T, R, P, O. Členění nerozdělenýchslov.

VV: Dýně zdobení. Práce ve skupinách. Pomalováváme dýně.
Technika obtiskávání, dokreslování. 

PV: Sova: Stříhání lepení, rozvoj fantazie.
.

1.11.2023

Čj: Slova nadřazená a podřazená. Prac. sešit.: 26.
Běhací diktát

Ma: Slovní úlohy. Řešení slovních úloh s jednotkou l.
Ma: str: 46

TV: Trenéři do škol. Nácvik hodu horním obloukem. 

TV: Sportovní hry. Hry družstev, skok, běh, přeskok.

 

31.10.2023

Ma: Počítání s litry. Několikanásobné sčítání a odčítání
Ma: str: 45

Čj: Slovo, věta.
Hledání slov pokud jsou rozděleny jinými mezerami, či bez mezer.
Čj: str: 33

Čj .:Čítanka: báseň.
Ztracená teta. Psaní zrcadlových slov.

Aj: p. Procházka: čtení s překladem a slovní zásoba. Ps8/6, 

 

30.10.2023

ČJ: Slova souznačná: Opakování slov protikladných.
Vysvětlení a příklady slov souznačných. pr. sešit: str: 25

Ma: Jednotky objemu, 1l, 1hl. Ukázka litru v odměrných válcích. Ma: str: 27

ČJ: Čtení. Hurvínkovy narozeniny.  Dokončení příběhu, význam slov.

Pr: Opakování stromů listnatých a jehličnatých. Malý test.

Prosím  donést prázdnou tašku cca A3 , dětí budou nosit domu své tvoření za září , říjen .

25.10.2023

Čj:Přísloví , pracujeme v PS str. 24.Domácí úkol na prázdniny : Čítanka : Hurvínkový narozeniny ( Helena Štáchová). str.47.

Ma:Počítání str.43 . DÚ : Malý Matýsek str. 11.

Tv:Trenéři do škol. Netradiční hry a prvky gymnastiky

Tv:Míčové hry .

 

24.10.2023

Ma: Počítání v uč. str.41,42.DÚ 42/3,4.

Čj:Čtení – PS 22, čítanka str.35

Čj:Pořádek slov ve větě.PS 23. PS 24/1.

Aj 1.sk:opakování školních pomůcek,prac.seš. 13/7

Aj 2sk:Školní potřeby.DÚ PS 8/5. PS. str.7/4

 

23.10.2023

Čj:Terezka a kaštanový skřítek .uč. str.34

Ma:Počitání str.40,41. DÚ 41/2.

Čj:Písanka str.24. Psaní vět do sešitu . DÚ PS str. 20/1.

Pr:Les, povidání o lese . PS str.20. Uř..str.12.

 

 

20.10.2023.

Čj: Čtení básní : Hádej…, Listopad. Čit. str .32. Dobrovolný DÚ.

Čj: Psaní vět . Písanka str.23.  PS 21/2(druhá věta) napsat do sešitu .

Pr: Význam lesa . PS str.19. Uč. Houby str.12 .

Ma: Rýsování str.37 , Počítaní str. 39.

Hv: Písničky z pohádky Zlatovláska .

 

19.10.2023

Ma: Procvičování sčítání a odčítání do 20. Uč. str. 36/2,38/1,2. DÚ 38/3.

Čj:Písmena c, č; pohádka Zlatovláska .Písanka str.22 .

Čj:Čtení – práce s textem .uč. str. 30; PS str. 20/cv. 4
DÚ čít. str. 31 – čtení

Vv:Dýně .

Pč: Obraz s podzimních listu

 

18.10.2023

ČJ :Omluvy; písmeno c; příběhy staré Prahy . DÚ  UČ 29/4 pohádka Zlatovláska. 

Ma:Učebnice str.35 . DÚ 36/1 dokončit .

Tv : Trnéři do škol. Netradiční hry a prvky gymnastiky.

Tv: Míčové hry .

 

 

17.10.2023 

Ma : Počitání g , kg , m , cm . str 34,35. DÚ  35/2.

Čj : Psaní slov v písance str .20 .

Čj: Kamarádi v kožíšku . Čtení , porozumění textu . Práce v PS str. 19 .  DÚ str .20/2 .

Aj skupina 1:KAP.2_nábytek, opakování škol. pomůcek, prac.seš. 10/1, uč. str.11-poslech

Aj skupina 2: Otázka What’s this ? s odpovědí (opak.slovní zásoby) . PS 6/1,2 . DÚ PS 7/3.

 

13.10. 2023

Čj: Psaní d, ď. Vyhledávání slov s písmeny d, ď a jejich význam.
Správný sed, cvičení k uvolnění ruky.

Čj: Otázka,  prosba. Poznávání vět. ?.!Učebnice str: 24,25.
Stavba věty. Etuda, scénka, ukázka.

Pr:Po opakování tématu i ukázkách plodů stromů test.

Ma: Procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, Ma: str: 32
Pojem kg. Jednotka hmotnosti. Názorné příklady 1kg mouky, 1kg závaží …

Hv: Zpěv písní a rytmizace. Seznámení se stupnicí, nácvik písně “ Pod našim okénkem“ a “Muzikant„.

12.10. 2023

Ma: Sčítání a odčítání do 12. Odčítání názorné, Ma. str: 30,31.

Čj: Běhací diktát. Vyzkoušeli jsme si běhací diktát.

Opakování věty tázací a rozkazovací, Pr: sešit: str.16
Čj: Pořadí vět v příběhu. Věty a jejich pořadí. Pr. sešit: str: 17, učebnice: str: 21

Pr: Strom. Kompozice. Malba barvou.

Vv: Obtiskávání listů s barvou na společnou práci kompozice  stromu.

 

11.10.2023

Čj: Druhy vět. Čj: sprac. sešit: str: 16, Uč: 20-21.

M:Učím se poučit z chyb, odčítání od 12.
Ma: str: 30. Sčítání a odčítání. „Zmrzlinky“

TV: Trenéři do škol. Netradiční hry a prvky gymnastiky

TV: Hod horním obloukem, cvičení s obručí, protažení.

TH: Erby skupin, skupinová dynamika.

10.10.2023

M: Opakování, rozklad čísel odčítání s číslem 12, geometrická tělesa.
Ma : str: 29

Čj: Oznamovací věta. Opakování co je věta. Poznávání věty oznamovací.
Pr. sešit: str:15

ČJ: Čtení: Báseň, V čítance na str: 26 vyhledáváme a zapisujeme rýmy.

Aj: Školní potřeby.

9.10.2023

Čj: Komiks, V čem je text jiný, slangové výrazy, obrázkový text.

Čítanka: str: 25, 26.

Ma: Sčítání a odčítání se správnou jednotkou m, cm, Kč.
Ma: str: 27,28, slovní úlohy. 

Čj: Psaní: Písanka: str: 16, správný sed, grafomotorická cvičení.

Pr: Stromy jehličnaté  listnaté: opakování: lepení stromů na svůj pracovní list.
Pracovní sešit: str: 17,18.

6.10.2023

Čj: Čtení , porozumění textu . Číst. str.22,23

Čj: Psaní v písance str.15. Čtení , porozumění textu PS str.14 . DÚ  PS 14//4 .

Pr: Podzímní rybník . Ryby . PS str.. 15. Úč. str 18 , 19 ( ryby ) .

Ma: Rozklad čísel 10 ( 8+ 2 ) . PS str.26 . DÚ str 27 / 2 .

Hv: Pod naším okýnkem str .18 , 19 .

5.10.2023

Ma: Geometrie, Čára: Přímá, křivá, lomená
Ma: str: 25

Čj: Pořádek vět ve větě. Hledání v textu, jak jdou věty za sebou.
Uč: str: 19. pr.sešit: str: 13

Čj: Čtení: autor, ilustrátor. Čtení: str: 20/21

VV: Jemná motorika. Trhání kuliček jeřabin, příprava jehli a nitě.

Pr: Náramek, korále. Navlékaní jeřabin. pečlivost práce.

4. 10. 2023

Čj: Pochopení významu básně. Čítanka str: 19, 20.
Hledání rýmů, neznámých slov.

Ma: Slovní úlohy. Zadání, zápis, výpočet, odpověď.
Ma: str: 2324/1a

TV: Trenéři do škol

TV: Sportovní hry

3.10.2023

Ma: Počítání s přechodem přes desítku. Procvičujeme s Matýskem str: 10/1, Ma: str: 22.
Čj: Psaní: Opakování a upevnění psaní velké V a U.
Psaní velkých a malých písmen – diktát.

Čj: Jak se mluví v jiných zemích. Učebnice str: 18, prac. sešit: str: 13.

Aj: Školní pomůcky

2.10.2023

Čj: Pořádek ve větách. Pr. sešit: str: 12,13.
Správné řazení vět za sebou, Jak to bylo? Poskládej děj příběhu.

Ma: Jednotky délky. Metr, centimetr, najdi na pravítku, změř ve třídě.
Ma : str: 21

Čj: Vyhledávání chybějících písmen abecedy.  Význam cizích slov.
Uč: str: 16,  Čtení: Čítanka: str: 18. ,,Oříšek“

Pr: Jehličnaté stromy- stálozelené. Poznávání, charakteristika.

Opakování poznávání listnatých stromů,.
Poznávání jehličnatých stromů. Uč: 9., pr. sešit str: 16.

27.9.2023

Čj: Vyhledávání a řazení podle jména v „abecedě“. 
       Připomenutí života svatého Václava.

Ma: Délkové míry. Metr: krejčovský, svinovací, dřevěný skládací. …
       Počítání s jednotkou m. cm.Ma: str: 20

TV: Sportovní hry družstev. Procvičování skoku snožmo a jednonož. Driblování a ovládání míče

TV: Kooperace při kolektivních hrách.

26.9.2023

Ma: Počítání s přechodem přes desítku. Ma : str: 19. Procvičování rozkladu čísel.
Procvičujeme s Matýskem 8/2,3

Čj: Poděkování, prosba.  Pr. sešit: str: 11.  Zdvořilostní fráze –  praktická ukázka.

Čj: Čtení: Rozbor textu básně “ Vlaštovka“. Poslech textu k porozumění. Čítanka: 16/17

Aj: Opakování barev, čísel; nová kap.1_školní pomůcky

 

25.9.2023

Čj: Opakujeme: správný sed, úchop, uvolňovací cviky.
Slova od písmene v. vymýšlíme slova od písmene v a hledáme ho v abecedě.

Ma: Slovní úlohy. Zápis, výpočet, odpověď.
Ma: str: 18

Čj: Abeceda. Řazení slov podle počátečních písmen v abecedě, řazení podle druhého písmene.

Pr: Kdy začíná podzim?  Učebnice str: 10. Opakování dopravních prostředků a ročních období.

21.9.2023

Ma: Slovní úlohy, o x méně, více. Pracovní listy, procvičování.
Ma: str: 15, 16

Čj: ABECEDA. Pr.sešit: str: 8, Uč: str: 11, hledání začátečních písmen, tajenka.

Čj:Literární útvary: autor, báseň, rým. Psaní: Velké písmeno N. str: 11
Čítanka: str: 12, Dětem nakopírovaná str: 13. ČÍST.

VV: Kreslení a stříhání. Ježek- stříhání a lepení proužků bar. papíru.

Pč: Ohýbání papíru, stříhání. Kompozice: ježek v lese.

20.9.2023

Čj :Pochopení textu, odpovědi na otázky. Čítanka. str: 11. ABECEDA, pr. sešit 

Ma: Procvičování počítání s přechodem přes desítku. Dopočítávání , rozklad čísel.
Ma: str: 14

TV:  Rozcvička, závody družstev. Driblování.

TV: Sportovní hry. Pravidla her, ovládání míče: vybíjená, fotbal, basketbal.

 

19.9.2023

Ma: Jednotky, desítky. PŠ: str: 12,13.

Čj: Literatura: Pozdrav, oslovení. UČ: str: 9,10
       Pr. sešit: str: 7

Čj: Čtení s  porozumění textu. Čítanka: str: 10, Maxipes Fík.

Aj: Barvy, číslovky.

18.9.2023

Čj: Věta. Začátek a konec věty. Znaménka na konci věty. !, ? Uč: 8,9.

Ma: Slovní úlohy s počítáním do 20. Ma: str:10.

Čj: Rozdělení věty, psaní písmene m, n. Písanka: str: 9

Pr: Dopravní značky: Příkazové a zákazové značky: Uč: str: 6,7
Prac. sešit: str: 10

15.9.2023

Čj: Čtení , práce v PS do str.5.

Čj: Psaní , diktát . Písanka str.7,8 včetně .

Pr: Škola. PS str.8. , Úč. str.5.

Ma: Počitání , grafické znázornění . PS str.9,10 .

Hv: Pisnička Vlnky a vlny . Uč.str.11

 

14.9.2023

Ma : Práce s hodinami , str. 7.

Čj : Školní strašidlo , vyprávění . Čítanka str.8.

Čj: Písanka str.6 .

Vv: Motýl Emil – práce s pastely .

Pč: Stříhání , lepení , zdobení motýla Emila .

 

13.9.2023

Čj: Čítanka str.6,7. Kašpárkův první školní den .

Ma:Počitání do 20 . Úč. str .5.

Tv: Míčové hry.

Tv:Míčové hry .

 

 

 

V tomto školním roce je novinkou, že veškeré omluvenky budete zasílat pouze prostřednictvím Bakalářů, nebude nutné vypisovat omluvný list v žákovské knížce. Prosím, zkontrolujte své přístupy. Děkuji.

Postup při omlouvání přes Bakaláře: Komens – poslat zprávu – typ – omluvení absence!!!

Náš třídní rozvrh vkládám pro jistotu i zde na stránky.

 

1 2 3 4 5
pondělí Č M Č Pr
úterý M Č Č A na dvě skupiny
středa Č M Tv Tv
čtvrtek M Č Č Vv
pátek Č Č Pr M Hv

 

V naší komunikaci prosím, abyste prvotně vždy využívali Bakaláře, děkuji moc.

Pracovní sešity se ve druhém ročníku již platí rodiče (zákonní zástupci).

V žákovské knížce jsou informace k platbě pracovních sešitů s variabilním symbolem.

 

4.9.- 6.9.2023

Třídnické hodiny,

poučení o bezpečnosti,  školním řadu a prezentace prázdninového deníku.

Moc chválím naší třídu, skoro všechny děti mají krásný prázdninový  deník i s fotkami.

Zítra už je normální výuka podle rozvrhu. 

Prosím o donesení kufříku, TV úboru a květiny do  třídy, která u vás byla o prázdninách v péči.

Děkuji