Školní jídelna

 ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO STRAVOVANÉ ŽÁKY

Tento provozní řád vyplývá z vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní a osobní hygieny.

 • žák je přihlášen na stravování na základě vyplněné a rodičem podepsané přihlášky (ke stažení na webu školy)

 

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin, do kterých jsou strávníci zařazeni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

Věk Částka
věk         7 – 10 let 36 Kč (792 Kč/měs.)
věk       11 – 14 let 38 Kč (836 Kč/měs.)
věk nad       15 let 40 Kč (880 Kč/měs.)

 

 • Doba splatnosti obědů vždy 25. před začátkem nového měsíce (úhrada na účtech nejpozději do 1. nového měsíce).
 • Prosíme rodiče platit včas
 • Možnost plateb obědů: trvalý platební příkaz z účtu
 • Číslo účtu: 7332091/ 0100

 

Při všech platbách je VŽDY nutno uvádět přiřazený variabilní symbol (VS) strávníka, získaný od vedoucí školní jídelny. Při chybném zadání VS škola neručí za správnou identifikaci strávníka. VS NENÍ RODNÉ ČÍSLO STRÁVNÍKA. Děkujeme za pochopení.

 • odhlášky obědů do 8:00 hod. na tel. číslo 281923696, e-mail :sj. stolinska@volny.cz
 • dítě v době nemoci nemá nárok na oběd
 • výdejní doba obědů 11:30 – 14:00 hod.
 • žák konzumuje celý oběd pouze v prostorách školní jídelny
 • povinnosti všech strávníků je odhlašovat obědy v době nepřítomnosti (pokud tak neučiní, vystavují se riziku, že při kontrole dodržování vyhlášky zaplatí obědy i s provozními náklady)
 • žák, který končí se školní docházkou v naší škole, se musí ze stravování ŠJ odhlásit
 • změnu účtu, ze kterého hradíte stravné, je nutné včas nahlásit vedoucí ŠJ

 

Jaroslava Hajná v. r.                                                                     PhDr. Martin Březina v. r.

vedoucí ŠJ                                                                                        ředitel školy