Spolek Chvalská škola, z. s.

Informacemi do této rubriky přispívá Hedvika Zmeková a Jakub Hromas

Základní informace

Chvalská škola. z.s.

Stoliňská 823
Praha 9 – Horní Počernice
193 00

IČO 226 73 024

číslo účtu: 0109693349/0800

email: spolekchvalskaskola@gmail.com

 

předsedkyně

Mgr.Hedvika Zmeková, 607 653 934

místopředseda

Mgr. Jakub Hromas, 777 289 944


Aktuální informace 
školní rok 2020/2021

Prosíme o úhradu příspěvku 300,-Kč /rok na číslo účtu: 0109693349/0800 do 30. 10. 2020

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte a jeho třídu ( variabilní symbol není nutný)

Za každého dalšího sourozence činí výše příspěvku Kč 150,- /rok

Formulář s  podrobnostmi dostanou děti od třídních učitelů.

 

Další peníze získáváme ze sběru starého papíru (viz sekce Sběr) a ze sponzorských darů.


Vážení rodiče,
pokud jste nenašli zástupce Vaší třídy z řad rodičů, zvolte si ho prosím na nejbližších třídních schůzkách. Třídní učitelé Vám s tím jistě rádi pomohou. Třídní zástupce Vám bude zprostředkovávat informace ohledně činnosti spolku. Jako rodiče máte právo spolurozhodovat o činnosti spolku a rozdělování finančních prostředků…..

 

Na co jsou peníze ze spolku?

Peníze lze využít na:

  • školní akce – adapťák 6. třídy, lyžák, MDD, cyklistické výjezdy, Den učitelů, čertovské rojení, příspěvky na školu v přírodě, atd.
  • odměny + motivace při výuce – drobné odměny, které mají ocenit aktivitu žáků
  • materiály na VV, PČ – vyplyne z účetnictví (čerpá každá třída 1. stupně, žáci 2. stupně mají k dispozici výtvarné materiály, které jsou pořizovány v průběhu celého školního roku)
  • knižní novinky – začátkem roku jsou do školní knihovny pořízeny nové knihy, které lze zařadit i do povinné četby
  • dárky k zápisu do 1. tříd, pro „šesťáky“ a pro „deváťáky“ – vycházejícím žákům i budoucím prvňáčkům jsou pořizovány drobnosti, které jim mají připomínat důležitý moment v jejich životě
  • „Setkávání“ – spolupráce s dětmi (Paprsek, ZŠ Bártlova) – spolek přispívá na akce, které se pokoušejí vybudovat přátelské vztahy s lidmi, kteří mají různý handicap
  • společenské hry, nebo sportovní vybavení – každý rok dostává družina i školní klub peníze, na pořízení nového vybavení
  • modernizace školy – spolek se snaží vylepšovat prostory školy (modernizace knihovny, relaxační koutek pro žáky 2. stupně, atd.)
  • nově se budeme spolupodílet na financování preventivních programů (viz sekce Prevence pro rodiče)