V. A

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás na stránkách třídy 5. A, kde najdete informace o probraném učivu, domácí přípravě a školních akcích.

Přeji všem šťastný vstup do nového školního roku 2023/24.

Petra Pauchová,
třídní učitelka

IFP || Sempé – Malý Mikuláš a jiné…


17.6. – 21.6.2024

ČJ – Opakování učiva 5. ročníku – stavba slova, předpony, přípony, pravopis…
Mediální výchova – reklama a reklamní sdělení – PL
uč. str. 211, 212
PS str. 44, 45

M – Opakování učiva 5. ročníku
PS str. 32 – 34 a str. 56 (bez cv. 5)

AJ (PAU) – Evropa a evropské státy a národnosti
uč. str. 62, 63
PS str. 62, 63
Výukové hry

V pondělí je ještě výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Děti již mohou přinést zkontrolované, zalepené a vygumované učebnice. Postupně si odnesou věci ze školy, klíčky i skříňky jim zůstanou stejné na příští školní rok.

Od úterý do čtvrtka probíhají třídnické hodiny od 8 do 11.40h. Během TH půjdeme také na vycházku, zmrzlinu, zahrajeme si vybíjenou na hřišti. Děti budu informovat.

Ve čtvrtek si uděláme rozlučku ve třídě (s návštěvou nového třídního) , prosíme o jakékoli občerstvení, dobroty, nápoje zakoupíme.

Vydání vysvědčení je v pátek 28.6. – 1 vyučovací hodina. K obědu je krupicová kaše, prosím, sdělte dětem, kdo půjde na oběd, musím předat info do jídelny.

Přeji všem pěkný poslední školní víkend,
P. Pauchová

 

10.6. – 14.6. 2024

ČJ – Písemná práce
Opakování učiva
uč. str. 208 – 210
PS str. 44/1
Čtení – Pověsti o Vyšehradu, PL Historie Vyšehradu (čtení s otázkami, vyhledávání informací)

M – Písemná práce
Desetinná čísla – odčítání
GEO – souřadnice
uč. str. 138
PS str. 30, 31 a str. 55

AJ (PAU) – Opakování učiva, test Revision 6
uč. str. 60, 61
PS str.60, 61

V úterý 18.6. – turnaj ve vybíjené na ZŠ Spojenců (bez výuky, sportovní oblečení, svačina, pití), vracíme se na oběd.

Přeji všem krásný víkend,
P. Pauchová

 

3.6. – 7.6. 2024

ČJ – Přímá a nepřímá řeč
Opakování na písemnou práci – PL
uč. str. 196 – 201
PS str. 43
Písemná práce za 4.čtvrtletí – po 10.6.

M – Desetinná čísla – porovnávání, řazení, sčítání
GEO – Soustava souřadnic
Opakování na písemnou práci – PL
uč.str. 137, 138
PS str. 27 – 29 a str. 55/1,2
Písemná práce za 4.čtvrtletí – út 11.6.

AJ (Pau) – Budoucí čas, opakování na písemnou práci
PL
PS str. 60
Srovnávací test za 2.pol.
Test Revision 6 – příští týden

 

V pátek 14.6. – školní výlet (Vyšehrad, Botanická zahrada) – vybíráme 85,- Kč na vstupné s komentovanou prohlídkou + vstup na výstavu masožravých rostlin (35 + 50 Kč). S sebou průkazka na MHD, batůžek, svačina, pití, kapesné (na nákup rostlin nebo kaktusů, na občerstvení).
Odjezd v 7.30h od školy, návrat kolem 14h
Oběd dětem odhlásím, cestou zpět se stavíme v McDonalds :-).

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

27.5. – 31.5. 2024

31.5. – Den s vojenskou policií – sraz ve třídě, odjezd v 8.15 od školy autobusem. Návrat cca ve 13h ke škole, děti jdou na oběd a domů.

ČJ – Věta a souvětí, spojovací výrazy, sestavování souvětí, vzorce souvětí
Uč. str. 193 – 196
PS str. 42
Příští týden příprava na písemnou práci.
Písemná práce za 4.čtvrtletí 10.6.

M – Desetinná čísla – seznámení, posloupnost, orientace na číselné ose
GEO – Povrch krychle a kvádru – opakování, test
uč. str. 96, 97, 98/8,9
PS str. 25, 26 +  54/5
DÚ – PS str. 27/5,6
Příští týden příprava na písemnou práci.
Písemná práce za 4.čtvrtletí 11.6.

AJ (PAU) – Vyjádření plánované budoucnosti – vazba GOING TO
uč. str. 56 – 59
PS str. 56 – 58/1
Příští týden – pětiminutovka na slovíčka U 20 – 22

3.6. – třídní schůzky od 17h.

V pátek 7. 6. je z důvodu voleb výuka jen do 11.40h.

 

Přeji všem krásný víkend,
P. Pauchová

 

20.5 – 24.5. 2024

ČJ – Shoda přísudku s podmětem – procvičování
Souvětí a věta jednoduchá – opakování
Světový den včel – projektové vyučování
uč. str. 190 – 193
PS str. 36 – 39 (na ŠVP) + str.40 – 42/1 a)
V příštím týdnu nás čeká diktát a cvičení na určování druhů podmětu a přísudku.

M – Zlomky – slovní úlohy, výpočet části z celku, sčítání a odčít. zlomků se stejným jmenovatelem
GEO – Povrch krychle a kvádru – výpočet dle vzorce
uč. str. 94, 95
PS str. 23, 24 a str. 53/1
DÚ GEO – PS str. 53, 54/3,4.
Příští týden test na výpočet povrchu krychle a kvádru.

AJ (PAU) – Procvičení min. času, test
Vyjádření budoucnosti – Přít. průběh.čas + vazba GOING TO (zápis do sešitu)
uč. str. 54, 55
PS str. 54, 55
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z U-20 + PS str.55/4 – Můj plán na prázdniny (vzor ve cv.2/54)

V pátek 31.5. – akce Den s vojenskou policií k MDD (bus hrazen z OPJAK).

Někteří ještě nezaplatili fotky – příští týden musíme odevzdat.

3.6. – třídní schůzky od 17h.

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

6.5. – 10.5. 2024

ČJ – Několikanásobný a nevyjádřený podmět
Shoda přísudku s několikanás. podmětem
Sloh – vyprávíme příběh dle obrázkové osnovy (komiksu)
uč. str. 179 – 187 a 188 – 190

M – Aritmetický průměr, práce s daty, zlomky (úvod)
GEO – Povrch a síť kvádru
uč. str. 89 – 91, 92/6 (vybrané úlohy do M-Š) a 134
PS str. 19, 20 a 53/1 a)b)c) + 2 a)b)

AJ (PAU) – Opakování – min.čas
Budoucí čas s going to + vyjádřený průběh.časem
uč. str. 54
PS str. 52, 53, 54
PO ŠVP ve středu – test Revision 5 (minulý čas)

Děti si vezmou s sebou na ŠVP:

ČJ – sešit + PS
M – sešit + PS
AJ – uč. (stačí jedna do dvojice) + kostka, figurky
Desky na PL + penál s pastelkami, nůžkami a lepidlem

Sraz v pondělí 13.5. v 7.45 před školou, odjezd 8.20. Vybavení na ŠVP a příjezd dle informací, které děti dostaly.
Nezapomenout Bezinfekčnost a léky !!!!

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

29.4. – 30.4. 2024

ČJ – Shoda přísudku s podmětem – opakování
Přísudek slovesný a jmenný se sponou
uč. str. 175 – 178 (cv.177/1a) – písemně do sešitu + zápis (podle tab. str. 179)
PS str. 35

M – Opakování, procvičování – jednotky, násobení a dělení, sl. úlohy
PS str. 17, 18 – vše
Příští týden kontrolní pětiminutovka – jednotky obsahu.

AJ (PAU) – Minulý čas – procvičování
Dokončení PL
PS str. 51
Příští týden testík na neprav. slovesa.

Dokončili jme SCIO testy, děti mají nalepeny přihlašovací údaje v ŽK. Prosím ty, kdo některý z testů ve škole neabsolvovali o jeho vypracování doma.

Po dětech jsem poslala info k ŠVP + bezinfekčnost (odevzdává se u autobusu před odjezdem).  Prosím o dodání Zdravotní způsobilosti od lékaře a kopie kartičky pojišťovny. 

1. 5. – státní svátek

2. a 3. 5. – ředitelské volno

Přeji  dětem pěkný prodloužený víkend,

P. Pauchová

 

 

22.4. – 26.4. 2024

ČJ – Větné členy, základní skladební dvojice
Sloh – Píšeme si deník – uč. str. 169 -171
uč. str. 168 – 174
PS str. 34 celá
Příští týden diktát + zadaný DÚ (v bakalářích) – do sešitu na DÚ zapsat deníkový záznam aspoň jednoho dne (ze dnů volna příští týden) – odevzdat do 6.5.
Čtenářské deníky – 7.5.

M – Jednotky obsahu, převody, výpočty obsahu, slovní úlohy
GEO – Povrch a sítě krychle
uč. str. 82 – 86 a str. 132, 133 (vybrané úlohy)
PS str. 14, 15, 16 (bez cv.4/16), str.17 (bez cv. 11 a 9 – násobení)
+ str. 52

AJ (PAU) – Min.čas pravidelných a nepravidelných sloves
uč. str. 51, PS str. 50
PL – nová nepravidelná slovesa, zápis do slovníčku
DÚ – překlad 6 vět z PL (druhá strana)

1. 5. – státní svátek

2. a 3. 5. – ředitelské volno

S předstihem upozorňuji, že na ŠVP musí děti dodat kopii Potvrzení o zdravotní způsobilosti od pediatra. Kdo již nemá platné, včas si zařiďte. Přidejte kopii kartičky zdrav.pojišťovny. Kopie již můžete posílat po dětech.

Ve třídě se objevily případy páté dětské nemoci (vyrážka, teplota).

V úterý dokončujeme SCIO testy (AJ), děti si můžou vzít vlastní sluchátka.

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

15.4. – 19.4. 2024

ČJ – Věta a souvětí, skladební dvojice, větné členy závislé a řídící
Písemná práce za 3. čtvrtletí
Uč. str. 164 -167
PS str. 33 a 34/1 – první dva úkoly
Zápis do sešitu dodáme nepřítomným v pondělí.

M – Převody jednotek hmotnosti, objemu
GEO – Síť krychle, povrch krychle (zápis do sešitu dle uč. str. 132 včetně nákresu a vzorce)
Písemná práce za 3.čtvrtletí
uč. str. 80 – 82 (vybrané úlohy) a str. 132
PS str. 13 a 14 (mimo cv.7) a str. 51
DÚ – PS str. 51/3 – dokreslit, kdo nestihl ve škole

AJ (PAU) – Minulý čas nepravidelných sloves
Didaktické hry na procvičování gram.časů, slovní zásoby
uč. str. 50
Zápis prvních tří neprav.sloves do slovníčku, nácvik výslovnosti, užití ve větách

Ve čtvrtek 25.4. třídnická hodina – 5. vyučovací.

V pátek 26.4. – fotografování tříd

1. 5. – státní svátek

2. a 3. 5. – ředitelské volno

S předstihem upozorňuji, že na ŠVP musí děti dodat kopii Potvrzení o zdravotní způsobilosti od pediatra. Kdo již nemá platné, včas si zařiďte. Kopie již můžete posílat po dětech.

 

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

8.4. – 12.4. 2024

ČJ – Slovesa – procvičení učiva
Příprava na písemnou práci
Sloh – vypravování a jeho osnova
uč. str. 163 + PL a str. 158 – 160
SCIO testy
Kontrolní cvičení na slovesa se přesouvá na příští týden (nestihli jsme).

M – Jednotky hmotnosti
GEO – Geometrická tělesa – krychle
Příprava na písemnou práci – PL
uč. str. 79 a 131 (nákres krychle s popisem, počtem vrcholů, hran, stěn do sešitu GEO)
PS str. 12, 13/11
PS str. 13/8 – dobrovolný DÚ k procvičení dělení na písemnou práci

AJ (PAU) – Minulý čas prostý pravidelných sloves
uč. str. 48, 49
PS str. 48, 49

Písemné práce píšeme v pondělí 15.4. (ČJ) a ve čtvrtek 18.4. (M).

15.4. od 16 do 18h jsou konzultační hodiny. Pozvánku dostali rodiče, se kterými potřebuji mluvit. Pokud máte něco k řešení vy, napište mi, domluvíme se na hodině, abyste nemuseli čekat.

Ve středu dokončujeme SCIO testy – AJ. Pokud máte doma funkční sluchátka (obyčejná), děti si je mohou vzít. Kdo nebude mít, dostane školní.

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

2.4. – 5.4. 2024

ČJ – Slovesa a jejich gramatické kategorie, slovesný způsob podmiňovací
Čtení s porozuměním a otázkami, práce ve dvojicích (čítanka)
uč. str. 156 – 158 a 161 – 162
PS str. 32/10
Příští týden diktát s přípravou – uč. str. 162/4 + kontrolní cvičení na slovesa

M – Převody jednotek času, opakování písemného dělení
GEO – Obvod a obsah čtverce a obdélníku – opakování + kontrolní práce
uč. str. 77
PS str. 11 a 50/1,2,3
Příští týden pětiminutovka na převody jednotek času

AJ (PAU) – Minulý čas prostý pravidelných sloves
uč. str. 47 a PS str. 46, 47 celá + zápis do sešitu (min. čas)

 

SCIO testování 5.A

5.4. 2024 – 8.55 – 9. 45 (ČJ + demo zkouška typu úloh)
8.4. 2024 – 9.40 – 10.45 (OSP – studijní předpoklady)

9.4. 2024 – 8.55 – 9.40 (M)

Děti dostanou přihlašovací údaje, pod kterými budou testy vyplňovat, po skončení celého testování si je nalepí do ŽK a vy se budete moci podívat na jejich výsledky. 

9. 4. – divadlo HP od 10.30h – Malá etiketa s Janou Rychterovou

15. 4. – konzultační hodiny v čase 16-18h
Rodiče, s nimiž potřebuji hovořit, dostanou zprávu do Bakalářů. V případě zájmu o konzultaci z Vaší strany mi napište, domluvíme se na čase.

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

 

25.3. – 27.3. 2024

ČJ – Slovesa – gramatické kategorie, slovesný způsob rozkazovací
uč. str. 154 – 156
PS str. 32 (mimo cv.10)
Připomínám úkol (Moje obec) – odevzdat nejpozději v pátek 5.4.

M – Jednotky času
uč. str.76
PS str. 9 (bez cv.13) a str. 10

AJ (PAU) – Velikonoce – Easter
Pracovní listy, křížovky, slovní zásoba

Přeji všem krásné prožití Velikonoc,
P. Pauchová

 

18.3. – 22.3. 2024

ČJ – Slovesa – oznamovací způsob, čas budoucí, minuly, přítomný
Sloh – náš kraj
uč. str. 148 – 153 + 140 – 142
PS str. 30, 31
DÚ – Plakát A4 na téma Moje obec (podle uč. str. 141/6) s obrázkem/fotkou – odevzdat po Velikonocích.

M – Jednotky délky – převody, slovní úlohy
GEO – Obsah čtverce a obdélníku + převody jednotek obsahu
uč. str. 73 – 75
PS str. 8, 9/7 – 12 + str. 48/5 – 9, str. 47/3
Po Velikonocích test na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku.

AJ – (PAU) – Opakování – min. čas sloves CAN, HAVE, BE
Minulý čas plnovýznamových sloves – úvod, věta kladná, oznamovací
uč. str. 46
PS str. 45/6 a 46/1,2 a 47/4

Vybíráme 40,- Kč (dřevěná dekorace na květen ke Dni matek) a 80 Kč na divadlo HP ( 9.4. Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou). Někteří ještě nepřinesli!

Středa 27.3. – projektový den na téma Velikonoce (dílničky, počtářská velikonoční soutěž týmů, tematické PL), konec výuky po 5. hodině. Děti si přinesou 3 vyfouknutá vejce v podepsané krabičce, ubrousky s květinovou a jarní tematikou.

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

11.3. – 15.3. 2024

ČJ – Číslovky – procvičení, pravopis, skloňování
Slovesa – opakování gram.kategorií sloves
uč. str. 143 – 148 (cv. 1/145 – skup. práce)
PS str. 30/1 + PL (číslovky)

M – Písemné dělení, násobení, slovní úlohy
Opakování – jednotky délky
GEO – Obsah čtverce a obdélníku
uč. str. 68,69 (vybrané úlohy – ŠS) a str. 129,129 (obsahy)
PS str. 8, 9/1-4 a str.47/1,2, 49/11
V pondělí možná oprava písemného dělení dvouciferným číslem.

AJ (PAU) – Minulý čas sloves CAN, BE, HAVE – procvičování učiva
uč. str. 44, 45
PS str. 44, 45/4, 5
Příští týden test Revision 3 (U 14 – U 16)

Vybíráme 40,- Kč (dřevěná dekorace na květen ke Dni matek) a 80 Kč na divadlo HP ( 9.4. Malá etiketa s Janou Rychterovou (pravidla společenského a slušného chování hravou formou).

Děti, které se přihlásily na Matematického klokana, budou plnit školní kolo ve středu v rámci výuky.

19. 3. Den otevřených dveří (14:00 – 17:30)

21.3. Sběr starého papíru (kontejner před školou)

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

 

 

4.3. – 8.3. 2024

ČJ – Zájmena, číslovky – druhy číslovek, skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři, pět
uč. str. 133 – 139 a str. 143
PS str. 29/3
Příští týden cvičení na určování druhu číslovek, skloňování.

M – Písemné dělení dvojciferným dělitelem – procvičení, kontrolní práce
GEO – Obvod čtverce a obdélníku – procvičení
uč. str.66, 67
PS str. 6 a str. 7/11, 12, 13 a str. 46 celá

AJ (PAU) – Sloveso CAN v minulém čase
Procvičování sloves HAVE, BE v minulém čase
uč. str. 42, 43
PS str. 42, 43

Děti mají v ŽK nalepeny platební údaje k ŠVP, prosím podepište.

V úterý – čtenářské deníky.

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

26.2. – 1.3. 2024

ČJ – Zájmena – procvičení, kontrolní práce
Číslovky – seznámení, rozlišení druhů, určování
Sloh – dopis kamarádovi
uč. str. 125 – 132 a 133 – 135/2, 3
PS str. 29/1, 2 (dokončit doma poslední řádek ze cv.2)
V MS Teams zadán kvíz na opakování zájmen – bude hodnocen.

M – Písemné dělení dvouciferným dělitelem
GEO – Obvod čtverce a obdélníku
uč. str. 65 (zde je vysvětlen i postup)
PS str. 5 + str. 6/5,6 a str. 46/5-8
Příští týden ve čt testík z GEO na výpočet obvodu čtverce a obdélníku + na dělení (ještě budeme procvičovat, někteří musí i doma).

AJ (PAU) – Minulý čas slovesa CAN (věta ozn., záporná, otázka)
uč. str. 42 a 43/4
PS str. 42/3
Na úterý přinést fotku/y z dětství – budeme hádat a používat sloveso CAN v min. čase.

8.3. – workshop se dřevem ve škole – vybíráme 100,- Kč (někteří ještě nepřinesli!).

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

19. – 23.2. 2024

ČJ – Zájmena – druhy zájmen, rozpoznání
Osobní zájmena _ skloňování, pravopis
Sloh – píšeme dopis, zprávu, email
uč. str. 122 – 124 a 126 -128
PS str. 27/3 a 28/4, 6, 7
Příští týden v pátek píšeme dopis kamarádovi (pozvání na návštěvu), koncept ve škole, popř.doma, kdo nestihl nebo nebyl (datum, zdvořilé oslovení, rozloučení, podpis).

M – Opakování – dělení jednociferným dělitelem
GEO – Obvod čtverce a obdélníku (zápis do sešitu, vzorce, výpočty)
uč. str. 62, 64 (skup. práce) a 125, 126
PS str. 3 a 4

AJ (PAU) – Minulý čas slovesa TO HAVE
uč. str. 40, 41
PS str. 40, 41
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z U – 15 a vypracovat interview s rodiči (otázky v sešitě)

Ve čtvrtek 29.2. třídnická hodina (5.vyučovací).

Kdo přispěl na zvířátka v projektu Pet Heroes, je zván na besedu s účastí zvířátek do tělocvičny – čtvrtek 29.2. od 14h.

8.3. – workshop se dřevem ve škole – vybíráme 100,- Kč.

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

5.2. – 9.2. 2024

ČJ – Přídavná jména – procvičování
Zájmena – seznámení, druhy zájmen, třídění
uč. str. 115 – 121/2
PS str. 27/1, 2
Po prázdninách zkoušíme báseň v uč. ČJ na str. 112

M – Procvičování aritmetiky – početní operace v oboru nad milion
Písemné dělení jednociferným dělitelem – opakování
GEO – Obvody geometrických útvarů
uč. str. 62 a 124
PS 1 str. 31 a 32
PS 2 str. 3/1, 2 a 37 celá
Dobrovolný úkol PS 1 str.32/3

AJ (PAU) – Minulý čas slovesa TO BE (otázka, zápor)
Časové výrazy v AJ
uč. str. 38, 39
PS str. 38, 39
DÚ – naučit a zapsat slovíčka z U-14, umět časové výrazy

21.2. – sběr starého papíru
19.2. – anglické divadlo ve škole (hrazeno z OPJAK)

 

Přeji všem krásné prázdniny a důkladný odpočinek!
P. Pauchová

 

 

29.1. – 2.2. 2024

ČJ – Přídavná jména – druhy, vzory, pravopis, stupňování
Sloh Učíme se, jak se učit – vyhledání důležité informace v textu
uč. str. 108 – 114
PS str. 26/9 + 1.část PL (přídavná jména)

M – Písemné násobení trojciferným činitelem
GEO – Osová souměrnost
PS str. 29/4, str. 30, 31/11, 14 a str. 33 (skup.práce) – u mne
PS 2 – str. 36 – osová souměrnost (+ do sešitu na čtverečkovaný papír nakreslit a nalepit vlastní osově souměrný obrazec)

AJ (PAU) – Opakování učiva – zvířata, přítomný a minulý čas (sloveso to be a have), časové úseky/jednotky v AJ
uč. str. 36, 37, 38/1, 2, 4
PS str. 36, 37
Test Revision 3

Přeji všem pěkné páteční  prázdniny a víkend a chválím děti za školní práci v 1. pololetí :-).

P. Pauchová

 

22.1. – 26.2. 2024

ČJ – Přídavná jména – druhy přídavných jmen, vzory, pravopis
uč. str. 104 – 107
PS str. 25/4, 5 a 26/7, 8
Příští týden diktát s přípravou – uč. str. 107/5b) (první polovina cvičení, k „smrků“)

M – Písemné násobení dvouciferným a trojciferným činitelem
GEO – Osově souměrné útvary
uč. str. 58, 59 a 122
PS str. 28 a 29/1, 2, 3 a část cv.4
PS 2 str. 43 celá
Děti si nosí kalkulačku ke kontrole výsledků násobení.

AJ (PAU) – Divoká zvířata, procvičování otázek v přítomném čase a slovní zásoby
uč. str. 36, 37
PS str. 35 – 37
Hry s hádankami, se slovy, konverzační hry
Příští týden test Revision 3 – U 11 – 13

 

Prosím o kontrolu možnosti přihlášení do MS Teams, zadala jsem tam kvíz z ČJ a někteří ho nevypracovali. Prosím o zprávu, pokud se do Teams nemůžete přihlásit.

Ve středu 31.1. – vydání výpisu z vysvědčení a TH (poslední hodinu).
V pátek 2.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

19. 2. Od 17:30 seminář pro rodiče k problematice bezpečnosti v kyberprostoru a nových drog (realizuje KŘPČR, formou ONLINE skrze MS Teams) – odkaz bude zveřejněn včas v Bakalářích.

 

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

15.1. – 19.1. 2024

ČJ – Přídavná jména, druhy přídavných jmen
Procvičování pravopisu
Písemná práce za 2. čtvrtletí
uč. str. 96 – 104/2
PS str. 17/10 d)f) a str. 24 celá

 

M – Písemné násobení dvouciferným činitelem
Písemná práce za 2. čtvrtletí
GEO – Konstrukce čtverce a obdélníku, procvičení, rýsování podle zadání
uč. str. 55 – 57 (vybrané úlohy) a str. 120/3 +121/9 (do sešitu)
PS str. 27 celá a 28/7 a PS 2 str. 42/5, 6

AJ (PAU) – Divoká zvířata
uč. str. 34, 35
PS str. 34
DÚ – Plakát na téma divoké zvíře (s obrázkem/fotkou), vzor v uč. str. 34/2

Na příští týden na Pč prosím přinést staré vyřazené kusy oblečení z červené látky (stará mikina, ručník, ponožky, svetr atd.), samozřejmě pokud doma jsou – určeno k rozstříhání. Lepší je silnější materiál.
Budeme vyrábět valentýnskou dekoraci, donesu i z vlastních zdrojů :-).

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

8.1. – 12.1. 2024

ČJ – Podstatná jména – shrnutí, opakování
Příprava na písemnou práci – PL
Mluvní cvičení – sloh
Čtení – J. Verne – tajuplný ostrov
uč. str. 95 – 97
PS str. 22 – 23

M – Písemné násobení jednocif. i dvoucif. činitelem
GEO – Konstrukce obdélníku
uč. str. 50 – 54 (vybrané úlohy) a 121
PS str. 26, 27/1 a PS II str. 33/1, 2, 3 a str.34/4 a)b)
Na GEO nutné nosit PS II a funkční rýsovací pomůcky!!!

AJ (PAU) – Zvířata v ZOO, orientace v plánku, ukazujeme cestu
uč. str. 32 – 34
PS str. 32, 33
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z U 13 (uč. str.35/4)

Písemné práce: ČJ 17.1., M 16.1. + srovnávací test AJ 19.1.

Čtenářské deníky – úterý 16.1.

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

3.1. – 5.1. 2024

ČJ – Podstatná jména ženského a středního rodu – opakování gramatických kategorií a pravopisu
Sloh – Moje koníčky a záliby – mluvní cvičení
uč. str. 88 – 90 + 92 – 94
PS str. 22/6
DÚ – příprava na mluvní cvičení na téma Moje koníčky (připravený projev na 1 minutu spatra, kritéria hodnocení jsme si řekli, vyzkoušeli v hodině) – na pátek
Čtenářské deníky – úterý 16.1.

M – Pamětné i písemné násobení, slovní úlohy
GEO – Konstrukce čtverce
uč. str. 49 + 120
PS str. 26 + 47/3 a 48/4, 5 (PS u mne)

AJ (PAU) – Na farmě – minulý čas slovesa TO HAVE v oznamovací větě, píseň Old MacDonald
uč. str. 30, 31
PS str. 30, 31
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z U 11 + PS str. 31/4 (minulý čas!, alespoň 5 vět)

V pondělí 8.1. se konají třídní schůzky od 17h. 

V době konání TS si můžete zakoupit lístky na První ples Chvalské školy, který se bude konat 13.1. od 18h v Chvalské Stodole.

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

20.12. 2023

Děkujeme všem za milé dárečky a vánoční přání :-).

Přejeme všem krásné a radostné vánoční svátky a vše dobré v novém roce 2024.

P. Pauchová a J. Strejčková

Ve škole se opět setkáme ve středu 3.1. 2024

 

11.12. – 15.12. 2023

ČJ – Podstatná jména rodu mužského a ženského
Vyhledávání informací o památkách (skup. práce – prezentace během vánoční vycházky)
uč. str. 80 – 87/2
PS str. 21/4, 5
Čtení – K.J. Erben – Štědrý den
DÚ – naučit první tři sloky ze 2.oddílu básně K.J.Erbena Štedrý den (čít. str. 47) – na besídku

M – Římské číslice, písemné násobení
GEO – Čtverec a obdélník (vlastnosti, úhlopříčky)
uč. str. 47, 48 a 119
PS str. 25, 33/5 a 47/1, 2

AJ (PAU) – Opakování učiva – datum, narozeniny, měsíce
PS. str. 28 – 29
Revision test 2
Vánoce – píseň Happy Christmas od J. Lenona s doplňováním textu + vánoční křížovka

 

Info k poslednímu předvánočnímu týdnu:

Pondělí 18.12. – Vycházka do Prahy (skupiny budou prezentovat informace o památkách na prohlídkové trase). Odchod od školy v 8h, s sebou průkazku MHD nebo doklad k prokázání totožnosti s fotkou, svačinu, kapesné. Návrat nejpozději do 13.30h na oběd.

Úterý 19.12. – Projektový den Vánoce (vybíráme 50,- Kč na vstupné na výstavu H. Zmatlíkové na zámku – NĚKTEŘÍ STÁLE NEPŘINESLI !!!)
Program:
1) 8 -8.45h – Vánoční tvoření ve třídě (přáníčko)
2) 9 – 9. 45h – Výstava na zámku
3) 10 – 11. 20h – Turnaj ve vybíjené v tělocvičně (cvičební úbor nutný!)
cca 11.20 – odchod na oběd

Středa 20. 12. – vánoční besídka s předáváním dárečků a připomenutím vánočních tradic
Odchod na oběd a konec výuky ve 12.20h

21. a 22.12. – ředitelské volno

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

4.12. – 8. 12. 2023

ČJ – Podstatná jména
uč. str. 74 – 78
PS str. 20 a 21/3
Vyhledávání informací o pražských památkách dle zadání (SKUPINOVÁ PRÁCE)
Příští týden cvičení na určování sloních druhů.

M – Písemné sčítání a odčítání, římské číslice
GEO – Konstrukce trojúhelníka
uč. str. 43 – 46 (vybrané úlohy) a str. 117/6, 118/3, 4 – do sešitu
PS str. 23, 24

AJ (PAU) – Procvičování, opakování učiva (datum, narozeniny, fráze, sloveso TO BE v min. čase)
uč. str. 26 – 29
PS str. 27/4
DÚ – PS str. 27/5 + zapsat a naučit slovíčka z Have fun 2 (uč. str. 28, 29)
Příští týden ve středu napíšeme test Revision 2 (U – 8 – U-10)

Info k poslednímu předvánočnímu týdnu:

Pondělí 18.12. – Vycházka do Prahy (skupiny zpracovávají informace o památkách na prohlídkové trase)

Úterý 19.12. – Projektový den Vánoce (vybíráme 50,- Kč na vstupné na výstavu H. Zmatlíkové na zámku)

Středa 20. 12. – vánoční besídka s předáváním dárečků 

21. a 22.12. – ředitelské volno

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

27.11. – 1.12. 2023

ČJ – Slovní druhy – opakování, procvičování
uč. str. 63 – 67 a 71 – 73
PS str. 18, 19
Sloh – čtení s porozuměním, vyhledání informace v textu
uč. str.68 – 70
Čtenářské deníky – úterý 5.12.
Diktát s přípravou – uč. str. 71/1

M – Sčítání a odčítání čísel v oboru nad 1 milion
GEO – konstrukce trojúhelníku, trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý
uč. str. 40 – 42 a 117 – 118 (vybrané úlohy)
PS str. 21, 22, 23/5, 8
Příští týden – pětimin. na písemné sčítání a odčítání

AJ (PAU) – Datum, oslava narozenin (slovní zásoba), známé osobnosti
uč. str. 25, 26
PS str. 24, 25, 26
DÚ – Plakát o známé a oblíbené osobnosti (vzor v PS. str.25/4) + slovíčka z l.10

6.12. – Výlet (sklárna a zámek Nižbor), návrat v odpoledních hodinách, hrazeno z OPJAK. Odjezd v 7.50h od školy, příjezd do 15h. Oběd odhlášen, velkou svačinu s sebou. Možno i kapesné, na místě je možné zakoupit sklářské výrobky.

Přeji všem hezký adventní víkend,
P. Pauchová

 

Vlastivěda – průmyslová revoluce, národní obrození, revoluce 1848.

20.11. – 24.11. 2023

ČJ – Vyjmenovaná slova, pravopis – psaní i/í po obojet. souhláskách uvnitř slova
Sloh – Pečujeme o zvířátko
Čtení – Dobrodružství Toma Sawyera
uč. str. 53 – 63
PS str. 16, 17/10 a),b)
Slohové cvičení – uč. str. 60/1b) – do ČJ-Š (u mne)
Příští pátek – slohová práce na téma Popis mého domácího mazlíčka (osnova v uč. na str. 60/2). Děti si můžou doma vyzkoušet, připravit.

M – Pamětné i písemné sčítání čísel nad jeden milion
GEO – Konstrukce trojúhelníku – opakování
uč. str. 36 – 39 (vybrané úlohy) a str. 117 – postup konstrukce trojúhelníku
PS str. 18, 19, 20 (u mne) a str. 44/4 a 45/6
Příští týden – pětimin. na písemné sčítání a odčítání.

AJ (PAU) – Datum v angličtině, řadové číslovky, min. čas slovesa TO BE, vazba I was born…
uč. str. 23 a 24/1,4
PS str. 22, 23, 24/2
DÚ – PS str. 24/1 + zápis slovíček z U-9
Příští týden – testík na psaní data (včetně měsíců!)

29.11. – blok primární prevence (4. – 6.vyuč. hodina). 6. hodina přesunuta z pátku, tzn.děti budou mít v pátek pouze 5. vyučovacích hodin.

6.12. – celodenní výlet (sklárna a zámek Nižbor), návrat v odpoledních hodinách, hrazeno z OPJAK (dle rozpočtu bude možná příspěvek na dopravu, bude upřesněno).

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

 

13.11. – 16.11. 2023

Vlastivěda – 17.listopad 1989, dobrovolný úkol – dokončit PL – Sametová revoluce, Na Národní třídu

ČJ – Opakování – vyjmenovaná slova, písemná práce za 1. čtvrtletí
uč. str. 51, 52
PS str. 14, 15
Čtení – čítanka – M. Macourek: Křída (děti vymýšlely krátký příběh o neživé věci, v pondělí bude autorské čtení a vyhodnocení 🙂 )
Příští týden doplňovačka na vyjm.slova + diktát

 

M – Zaokrouhlování čísel nad milion, písemná práce za 1. čtvrtletí
GEO – Trojúhelník a trojúhelníková nerovnost
uč. str. 33, 34 (vybrané úlohy) a str.116
PS str. 16/11, str. 17/1-4, str. 18/6 a str. 44/1-3 a 45/5 (PS u mne!)
Příští týden ve čt opakovací prověrka z GEO – úsečka a její osa, kružnice, poloměr a průměr, rovinné geo útvary (rozpoznání, pojmenování), trojúhel.nerovnost
+ pětiminutovka na zaokrouhlování čísel nad  milion

 

AJ (PAU) – Opakovací test Revision 1
Opakování – roční období, měsíce v roce, datum, řadové číslovky
uč. str. 22 a 23/5 (22/4 – zápis do sešitu)
PS str. 22/1, 2
DÚ – PS str. 22/3, 4 + naučit řadové číslovky (ústně i písemně)

Děti dostaly přihlášky na ŠVP, prosím odevzdat příští týden. 

Pátek 17. 11. – Státní svátek

Na Pč prosím hledejte pěkné oblázky (i větší) – budeme na ně malovat.

Ve čtvrtek 23.11. – třídnická hodina (5. vyučovací)

 

Přeji všem krásný víkend,
P. Pauchová

 

 

6. 11. – 10.11. 2023

ČJ – Opakování – vyjmenovaná slova, procvičování pravopisu
Opakování na písemnou práci za 1. čtvrtletí
uč. str. 48 – 50
PS str. 13/19 a 14/1, 2
+ PL – Opakování na písemnou práci
Dobrovolný DÚ – doplňovací cvičení na shodu podmětu s přísudkem (malý PL)
Čtení – čítanka Filatelisté
Písemná práce z ČJ za 1. čtvrtletí bude ve středu 15.11.

M – Čísla nad milion – porovnávání čísel, číselné řady, slovní úlohy
GEO – Kružnice a kruh
Opakování na písemnou práci – PL
uč. str. 30, 31 a 115
PS str. 14, 15, 16/6 – 10 a 42, 43/7
DÚ k procvičování na písemnou práci – PS str. 16/11
Písemná práce z M za 1.čtvrtletí je v pondělí 13.11.

AJ (PAU) – Procvičování učiva, opakování  U 5 – 7, předložky místa, přivlastňovací zájmena
uč. str. 20, 21
PS str. 20, 21
PL na přivlastňovací zájmena + zápis do sešitu
Test REVISION 1 píšeme v úterý 14.11.

Vlastivěda – 7.11. – Josef II. , 9.11. život na vesnici. Ve čtvrtek 16.11. písemný test J.A. Komenský, Marie Terezie , Josef II. ,život na vesnici.

Pondělí 13. 11. – Konzultační hodiny pro pozvané či objednané rodiče (i žáky) v čase 16 – 18h

Pátek 17. 11. – Státní svátek 

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová 

 

30.10. – 3.11. 2023

ČJ – Procvičování pravopisu (předpony, přípony)
Sloh – Chráníme přírodu (plakát – skupinová práce)
Diktát s přípravou
uč. str. 42 – 47 a 49/2
PS str. 13/18
Příští týden pravopis.cvičení na předpony, přípony, předložky s/z

M – Čísla nad milion – číselné řady, orientace v číselných řádech, rozvinutý zápis čísla
GEO – Rovinné geom.útvary
uč. str. 24, 25/1, 26 – 29 (vybrané úlohy) a 114
PS str. 12, 13, 14/4, 5, 6, 7 a 41 celá
Příští týden pětiminutovka – číselné řady, porovnávání čísel

AJ (PAU) – Obchody – nová slovní zásoba, předložky místa, orientace v plánku
uč. str. 18, 19
PS str. 18, 19
Příští týden pětiminutovka na slovíčka z l.7
+Kontrola slovníčků

9.11. Sběr starého papíru – probíhá soutěž, pošlete, co můžete :-).

Přeji pěkný víkend,
P. Pauchová

 

23.10. – 25.10. 2023

ČJ – Stavba slova, pravopis – předpony s/z/vz, přípony ný/ní a ský/ští
uč. str. 41, 42
PS str. 12
Čtení – čten. deníky, čítanka

M – Opakování – zlomek, výpočet části z celku, souhrnné opakování učiva
uč. str. 22, 23 (vybrané úlohy)
PS str. 12/43, 44, 45
+ procvičování výpočtu zlomků v M-Š
Po prázdninách pětiminutovka – zlomky

AJ (PAU) –  V obchodě, rozhovory
uč. str. 16, 17
PS str. 16, 17 + nácvik rozhovorů ve dvojicích, zápis do sešitu
DÚ – zapsat slovíčka z U-6 + procvičovat rozhovory, budou na známku

Vlastivěda 24.10. – Vznik ČSR. T. G. Masaryk.

Ve dnech 26. a 27.10. jsou podzimní prázdniny.

Kdo se fotil, přinese 350,- Kč, fotografie už přišly (viz. ŽK).

Přeji všem hezké prázdniny,
P. Pauchová

 

16.10 – 20.10. 2023

ČJ – Stavba slova, pravopis – předpony s-, z-, vz- + opak.: předpony od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-
Skupina hlásek bě, vě/bje, vje – pravopis (opakování)
uč. str. 37 – 40/4
PS str. 11, 12/15

M –  Převody jednotek objemu, hmotnosti, zlomek jako část z celku, výpočet části z celku (opakování učiva)
uč. str. 20, 21, 22
PS str. 11, 12/45, 46, 48

AJ (PAU) – Nakupování – žánry knih a filmů, ceny, otázka na cenu a odpověď, anglická měna
uč. str. 14, 15
PS str. 14, 15
Zapsat slovíčka z U 5
Příští týden test na slovíčka U 3 – U 5

Vlastivěda – 10. a 12.10. – Baroko.  19.10. –  J.A. Komenský.

Ve dnech 26. a 27.10. jsou podzimní prázdniny.

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

9.10. – 13.10. 2023

ČJ – Stavba slova – základové slovo, slovotvorný základ, dělení slov na řádku, předložky a předpony, předložka s/z
uč. str. 32 – 36,37/2
PS str. 9, 10
PL – procvičování pravopisu (koncovky podst. jm., shoda přísudku s podmětem)
Čtení s porozuměním (s otázkami), hodnoceno – čítanka
DÚ – PL str.8/14 – pouze doplnit
Oprava pravopis.cvičení (zájemci)  – v pondělí

M – Převody jednotek času, hmotnosti, objemu
uč. str. 17, 18, 19 (vybrané úlohy)
PS str. 9, 10
GEO – Vzájemná poloha přímek
uč. str. 112, PS str. 39/1, 2

AJ (PAU) – Přítomný čas průběhový
uč. str. 12, 13 – poslech, hra s hádankami (užití přít. času průběhového ve větách)
PS str. 12, 13
Zapsat a naučit slovíčka z l.3, 4

17.10. – Divadlo HP – Trapas nepřežiju (od 9h, hrazeno z OPJAK)

17.10. – čtenářské deníky

19.10. – třídnická hodina (5.vyučovací)

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

2.10. – 6.10. 2023

ČJ – Tvoření slov a jejich stavba, slova spisovná a nespisovná, slova příbuzná a tvary slova
uč. str. 27 – 31 (ústně, tabulky, ČJ-Š)
PS str. 7, 8
Sloh – vzpomínáme na prázdniny
uč. str. 18-19, ústní příprava na slohové cvičení (píšeme příští týden) – cv.6/19 (odpovědi na otázky)
Čtení – čítanka – F. Nepil: Strýček Rudolf

M – Převody jednotek délky, písemné dělení – opakování
uč. str. 14, 15, 16/5
PS str. 8/28, 29, 30, str.9/32, 33
GEO – Osa úsečky, grafický součet, rozdíl a násobek úsečky – opakování
uč. str. 111
PS str. 38/1, 2, 3 (někteří měli špatně i přes společnou práci – viz.PS)
Příští týden opakování na známky – aritmetika: písemné dělení, GEO: osa úsečky, graf. součet a rozdíl úseček

AJ (PAU) – Přítomný čas prostý – věta kladná, záporná, otázka ve všech osobách
Poslechové cvičení
uč. str. 12/1 – poslech
Přítomný čas – zápis v sešitě
PL . přítomný čas – nácvik na doplňovací test příští týden

17.10. – Divadlo HP – Trapas nepřežiju (od 9h, hrazeno z OPJAK)

17.10. – čtenářské deníky

19.10. – třídnická hodina (5.vyučovací)

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

25.9. – 27.9. 2023

ČJ – Slovo a jeho význam – slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma, slova citově zabarvená
uč. str. 20 – 26 + opak, – vyjm. slova
Pravopisné cvičení (psaní i/y po obojet. souhláskách – vyjm. slova)
PS str. 5/4b), 5 +  str. 6 celá
Čtení – práce s básní (E. Frynta – Podzim)

M – Opakování – písemné násobení, slovní úlohy
uč. str. 13
PS str. 7/22, 24
+ početní příklady na pís. násobení do sešitu – uč. str.13/3 a 5 (půlka sešit Š, půlka sešit D – úkol)

AJ (PAU) – Povolání, přítomný čas prostý (opakování)
uč. str. 11
PS str. 10, 11 – vše
Opakování, shrnutí – tvoření vět, otázek a záporu v přít. čase prostém – zápis do sešitu, překlad vět

28. 9. – státní svátek , 29.9. – ředitelské volno

5. 10. – sběr starého papíru (náhradní termín)

 

Přeji všem pěkný prodloužený víkend,
P. Pauchová

 

 

18.9. – 22.9. 2023

ČJ – Opakování učiva – pravopis v koncovkách podstatných jmen, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice
Diktát s přípravou na opakované pravopisné jevy
uč. str. 12 – 16, 17/33
PS str. 4/3
Čtení – čítanka (divadlo – Dobytí severního pólu, ukázka, dramatizace textu)

M – Opakování učiva – písemné sčítání a odčítání, násobení čísel pamětné i písemné
uč. str. 10 – 12
PS str. 6 (mimo cv.16), 7/21 a 23 – 2 příklady)
GEO – Osa úsečky, střed úsečky – uč. str. 111/8, 10 (do sešitu) a PS str. 37/1, 3
Příští týden – opak. testík na písemné a pamětné násobení

AJ (PAU) – Můj volný čas, koníčky, povolání – přítomný čas prostý
uč. str. 10/1, 2 a PS str. 8, 9, 10/1
DÚ – PS str. 10/2 – alespoň 4 věty (nemusí být podle skutečnosti 🙂 )

Vlastivěda – v úterý 26.9. test opakování str. 5-8 + PL -poslední Přemyslovci

25.9. od 17h – třídní schůzky – viz ŽK

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

11.9. – 15.9. 2023

ČJ – Opakování učiva – stavba slova, předpony (pravopis), pravopis i/y po obojet. souhláskách (vyjmenovaná slova), kategorie podst. jmen a sloves
uč. str. 8- 11
PS str. 1-4 ( cv. 3/4 už ne)
DÚ – PS str. 5/4
Čtení – čítanka (práce s básní)
Příští týden – cvičení na kategorie podst.jm. a sloves (viz.cvičný PL) + diktát s přípravou uč. str. 11/19

M – Opakování učiva – malá násobilka, sčítání a odčítání (pamětné i písemné), magické čtverce, zaokrouhlování čísel
uč. str. 6 – 8/3
PS str. 4-5 (mimo cv. 8/4 a 13/5)
GEO – Bod, úsečka, přímka, polopřímka, měření a rýsování úseček
uč. str. 110 a PS str. 35 a 36 + 38/1

AJ (PAU) – Školní předměty, učitelé, můj typický den
uč. str. 7, 8, 9
PS str. 7
Na příští týden připravit vyprávění My typical day (příprava do sešitu během i hodiny, zbytek doma).

19. a 20.9. – Srdíčkové dny

25.9. od 17h – třídní schůzky – viz ŽK

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

7. 9. – 8.9. 2023

ČJ – Mluvní cvičení – prázdninový sen (nácvik správného a srozumitelného ústního projevu)
Opakování učiva – Písmeno, hláska, slabika, slovo, slovní druhy
uč. str. 7 a 8/2-4

M – Opakování učiva – číselné řády, porovnávání čísel, slovní úlohy
uč. str. 5 a 6/8
PS str. 3 celá (sloupec příkladů vpravo – procvičovací pro rychlé počtáře)

AJ (PAU) – Prázdniny, školní předměty, rozvrh
uč. str. 6, PS str.6/1 (kdo nestihl, dokončí si doma)

Prosím o podpis v ŽK – fotografování 14.9. a platba za PS.

19. a 20.9. – Srdíčkové dny

Příští týden mají děti v pondělí 11.9.  již odpolední výuku – každý lichý týden jednou za 14 dní.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 

6.9. 2023

Zítra výuka dle rozvrhu, včetně M – GEO (vždy ve čt) – přinést  potřebné pomůcky, sešity, učebnice.

14. 9. – sběr papíru

29.9. – ředitelské volno

25.9. od 17h – třídní schůzky – viz ŽK

 

5.9. 2023

Dnes dostaly děti klíče od šatních skříněk, zítra se již budou přezouvat a ukládat si věci do skříněk. Vše jsme vyzkoušeli, klíče pasují. Několik žáků dostane klíč zítra. Klíče prosíme neztratit, v případě ztráty si musíte nechat klíč vyrobit na vlastní náklady.

Dále prosím vyplnit přední stranu ŽK a přinést vyplněný formulář k dohledové třídě a školnímu klubu.

Zítra si děti přinesou batoh a penál – dostanou a podepíší si PS.

Odchod na oběd v úterý  v 11.20h a ve středu 11.40h. Další dny již dle rozvrhu.

 

 

Informace k zahájení školního roku

Učebna 5.A se nachází na staré budově v 1. patře (hned naproti schodišti).

Pondělí 4.9.
Bude pouze jedna hodina (do 8.45), děti se nepřezouvají. Kdo bude mít zájem o oběd od 9h (frankfurtská polévka), nahlásí mi hned ráno.

Úterý 5.9. a středa 6.9.
Budou probíhat třídnické hodiny – děti si již nosí přezůvky, kufříky (viz seznam pomůcek), aktovku s penálem, podložky na lavice atd.
Seznámíme se se školní budovou a děti dostanou klíče od skříněk.

Čtvrtek 7.9. a pátek 8.9.
Probíhá výuka dle rozvrhu, který děti ode mne dostanou s ŽK (je už také v bakalářích). Prosím o vyplnění údajů v ŽK na 1. straně.

Veškerá komunikace se mnou či paní asistentkou probíhá nadále přednostně přes Bakaláře (prosím, zkontrolujte si přístup), dále přes školní email (petra.pauchova@zschvaly.cz) nebo soukromý mail (petra.pauch@seznam.cz).
Nově v tomto školním roce budete děti v případě nepřítomnosti omlouvat pouze prostřednictvím omluvenky v Bakalářích, nebude již třeba omluvenku zapisovat do ŽK.

Přeji všem hezký (ještě prázdninový) víkend a těším se v pondělí na setkání s dětmi – spolu s paní asistentkou J. Strejčkovou.
P. Pauchová