V. A

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás na stránkách třídy 5. A, kde najdete informace o probraném učivu, domácí přípravě a školních akcích.

Přeji všem šťastný vstup do nového školního roku 2023/24.

Petra Pauchová,
třídní učitelka

IFP || Sempé – Malý Mikuláš a jiné…


 

 

26.2. – 1.3. 2024

ČJ – Zájmena – procvičení, kontrolní práce
Číslovky – seznámení, rozlišení druhů, určování
Sloh – dopis kamarádovi
uč. str. 125 – 132 a 133 – 135/2, 3
PS str. 29/1, 2 (dokončit doma poslední řádek ze cv.2)
V MS Teams zadán kvíz na opakování zájmen – bude hodnocen.

M – Písemné dělení dvouciferným dělitelem
GEO – Obvod čtverce a obdélníku
uč. str. 65 (zde je vysvětlen i postup)
PS str. 5 + str. 6/5,6 a str. 46/5-8
Příští týden ve čt testík z GEO na výpočet obvodu čtverce a obdélníku + na dělení (ještě budeme procvičovat, někteří musí i doma).

AJ (PAU) – Minulý čas slovesa CAN (věta ozn., záporná, otázka)
uč. str. 42 a 43/4
PS str. 42/3
Na úterý přinést fotku/y z dětství – budeme hádat a používat sloveso CAN v min. čase.

8.3. – workshop se dřevem ve škole – vybíráme 100,- Kč (někteří ještě nepřinesli!).

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

19. – 23.2. 2024

ČJ – Zájmena – druhy zájmen, rozpoznání
Osobní zájmena _ skloňování, pravopis
Sloh – píšeme dopis, zprávu, email
uč. str. 122 – 124 a 126 -128
PS str. 27/3 a 28/4, 6, 7
Příští týden v pátek píšeme dopis kamarádovi (pozvání na návštěvu), koncept ve škole, popř.doma, kdo nestihl nebo nebyl (datum, zdvořilé oslovení, rozloučení, podpis).

M – Opakování – dělení jednociferným dělitelem
GEO – Obvod čtverce a obdélníku (zápis do sešitu, vzorce, výpočty)
uč. str. 62, 64 (skup. práce) a 125, 126
PS str. 3 a 4

AJ (PAU) – Minulý čas slovesa TO HAVE
uč. str. 40, 41
PS str. 40, 41
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z U – 15 a vypracovat interview s rodiči (otázky v sešitě)

Ve čtvrtek 29.2. třídnická hodina (5.vyučovací).

Kdo přispěl na zvířátka v projektu Pet Heroes, je zván na besedu s účastí zvířátek do tělocvičny – čtvrtek 29.2. od 14h.

8.3. – workshop se dřevem ve škole – vybíráme 100,- Kč.

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

5.2. – 9.2. 2024

ČJ – Přídavná jména – procvičování
Zájmena – seznámení, druhy zájmen, třídění
uč. str. 115 – 121/2
PS str. 27/1, 2
Po prázdninách zkoušíme báseň v uč. ČJ na str. 112

M – Procvičování aritmetiky – početní operace v oboru nad milion
Písemné dělení jednociferným dělitelem – opakování
GEO – Obvody geometrických útvarů
uč. str. 62 a 124
PS 1 str. 31 a 32
PS 2 str. 3/1, 2 a 37 celá
Dobrovolný úkol PS 1 str.32/3

AJ (PAU) – Minulý čas slovesa TO BE (otázka, zápor)
Časové výrazy v AJ
uč. str. 38, 39
PS str. 38, 39
DÚ – naučit a zapsat slovíčka z U-14, umět časové výrazy

21.2. – sběr starého papíru
19.2. – anglické divadlo ve škole (hrazeno z OPJAK)

 

Přeji všem krásné prázdniny a důkladný odpočinek!
P. Pauchová

 

 

29.1. – 2.2. 2024

ČJ – Přídavná jména – druhy, vzory, pravopis, stupňování
Sloh Učíme se, jak se učit – vyhledání důležité informace v textu
uč. str. 108 – 114
PS str. 26/9 + 1.část PL (přídavná jména)

M – Písemné násobení trojciferným činitelem
GEO – Osová souměrnost
PS str. 29/4, str. 30, 31/11, 14 a str. 33 (skup.práce) – u mne
PS 2 – str. 36 – osová souměrnost (+ do sešitu na čtverečkovaný papír nakreslit a nalepit vlastní osově souměrný obrazec)

AJ (PAU) – Opakování učiva – zvířata, přítomný a minulý čas (sloveso to be a have), časové úseky/jednotky v AJ
uč. str. 36, 37, 38/1, 2, 4
PS str. 36, 37
Test Revision 3

Přeji všem pěkné páteční  prázdniny a víkend a chválím děti za školní práci v 1. pololetí :-).

P. Pauchová

 

22.1. – 26.2. 2024

ČJ – Přídavná jména – druhy přídavných jmen, vzory, pravopis
uč. str. 104 – 107
PS str. 25/4, 5 a 26/7, 8
Příští týden diktát s přípravou – uč. str. 107/5b) (první polovina cvičení, k „smrků“)

M – Písemné násobení dvouciferným a trojciferným činitelem
GEO – Osově souměrné útvary
uč. str. 58, 59 a 122
PS str. 28 a 29/1, 2, 3 a část cv.4
PS 2 str. 43 celá
Děti si nosí kalkulačku ke kontrole výsledků násobení.

AJ (PAU) – Divoká zvířata, procvičování otázek v přítomném čase a slovní zásoby
uč. str. 36, 37
PS str. 35 – 37
Hry s hádankami, se slovy, konverzační hry
Příští týden test Revision 3 – U 11 – 13

 

Prosím o kontrolu možnosti přihlášení do MS Teams, zadala jsem tam kvíz z ČJ a někteří ho nevypracovali. Prosím o zprávu, pokud se do Teams nemůžete přihlásit.

Ve středu 31.1. – vydání výpisu z vysvědčení a TH (poslední hodinu).
V pátek 2.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

19. 2. Od 17:30 seminář pro rodiče k problematice bezpečnosti v kyberprostoru a nových drog (realizuje KŘPČR, formou ONLINE skrze MS Teams) – odkaz bude zveřejněn včas v Bakalářích.

 

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

15.1. – 19.1. 2024

ČJ – Přídavná jména, druhy přídavných jmen
Procvičování pravopisu
Písemná práce za 2. čtvrtletí
uč. str. 96 – 104/2
PS str. 17/10 d)f) a str. 24 celá

 

M – Písemné násobení dvouciferným činitelem
Písemná práce za 2. čtvrtletí
GEO – Konstrukce čtverce a obdélníku, procvičení, rýsování podle zadání
uč. str. 55 – 57 (vybrané úlohy) a str. 120/3 +121/9 (do sešitu)
PS str. 27 celá a 28/7 a PS 2 str. 42/5, 6

AJ (PAU) – Divoká zvířata
uč. str. 34, 35
PS str. 34
DÚ – Plakát na téma divoké zvíře (s obrázkem/fotkou), vzor v uč. str. 34/2

Na příští týden na Pč prosím přinést staré vyřazené kusy oblečení z červené látky (stará mikina, ručník, ponožky, svetr atd.), samozřejmě pokud doma jsou – určeno k rozstříhání. Lepší je silnější materiál.
Budeme vyrábět valentýnskou dekoraci, donesu i z vlastních zdrojů :-).

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

 

8.1. – 12.1. 2024

ČJ – Podstatná jména – shrnutí, opakování
Příprava na písemnou práci – PL
Mluvní cvičení – sloh
Čtení – J. Verne – tajuplný ostrov
uč. str. 95 – 97
PS str. 22 – 23

M – Písemné násobení jednocif. i dvoucif. činitelem
GEO – Konstrukce obdélníku
uč. str. 50 – 54 (vybrané úlohy) a 121
PS str. 26, 27/1 a PS II str. 33/1, 2, 3 a str.34/4 a)b)
Na GEO nutné nosit PS II a funkční rýsovací pomůcky!!!

AJ (PAU) – Zvířata v ZOO, orientace v plánku, ukazujeme cestu
uč. str. 32 – 34
PS str. 32, 33
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z U 13 (uč. str.35/4)

Písemné práce: ČJ 17.1., M 16.1. + srovnávací test AJ 19.1.

Čtenářské deníky – úterý 16.1.

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

3.1. – 5.1. 2024

ČJ – Podstatná jména ženského a středního rodu – opakování gramatických kategorií a pravopisu
Sloh – Moje koníčky a záliby – mluvní cvičení
uč. str. 88 – 90 + 92 – 94
PS str. 22/6
DÚ – příprava na mluvní cvičení na téma Moje koníčky (připravený projev na 1 minutu spatra, kritéria hodnocení jsme si řekli, vyzkoušeli v hodině) – na pátek
Čtenářské deníky – úterý 16.1.

M – Pamětné i písemné násobení, slovní úlohy
GEO – Konstrukce čtverce
uč. str. 49 + 120
PS str. 26 + 47/3 a 48/4, 5 (PS u mne)

AJ (PAU) – Na farmě – minulý čas slovesa TO HAVE v oznamovací větě, píseň Old MacDonald
uč. str. 30, 31
PS str. 30, 31
DÚ – zapsat a naučit slovíčka z U 11 + PS str. 31/4 (minulý čas!, alespoň 5 vět)

V pondělí 8.1. se konají třídní schůzky od 17h. 

V době konání TS si můžete zakoupit lístky na První ples Chvalské školy, který se bude konat 13.1. od 18h v Chvalské Stodole.

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

20.12. 2023

Děkujeme všem za milé dárečky a vánoční přání :-).

Přejeme všem krásné a radostné vánoční svátky a vše dobré v novém roce 2024.

P. Pauchová a J. Strejčková

Ve škole se opět setkáme ve středu 3.1. 2024

 

11.12. – 15.12. 2023

ČJ – Podstatná jména rodu mužského a ženského
Vyhledávání informací o památkách (skup. práce – prezentace během vánoční vycházky)
uč. str. 80 – 87/2
PS str. 21/4, 5
Čtení – K.J. Erben – Štědrý den
DÚ – naučit první tři sloky ze 2.oddílu básně K.J.Erbena Štedrý den (čít. str. 47) – na besídku

M – Římské číslice, písemné násobení
GEO – Čtverec a obdélník (vlastnosti, úhlopříčky)
uč. str. 47, 48 a 119
PS str. 25, 33/5 a 47/1, 2

AJ (PAU) – Opakování učiva – datum, narozeniny, měsíce
PS. str. 28 – 29
Revision test 2
Vánoce – píseň Happy Christmas od J. Lenona s doplňováním textu + vánoční křížovka

 

Info k poslednímu předvánočnímu týdnu:

Pondělí 18.12. – Vycházka do Prahy (skupiny budou prezentovat informace o památkách na prohlídkové trase). Odchod od školy v 8h, s sebou průkazku MHD nebo doklad k prokázání totožnosti s fotkou, svačinu, kapesné. Návrat nejpozději do 13.30h na oběd.

Úterý 19.12. – Projektový den Vánoce (vybíráme 50,- Kč na vstupné na výstavu H. Zmatlíkové na zámku – NĚKTEŘÍ STÁLE NEPŘINESLI !!!)
Program:
1) 8 -8.45h – Vánoční tvoření ve třídě (přáníčko)
2) 9 – 9. 45h – Výstava na zámku
3) 10 – 11. 20h – Turnaj ve vybíjené v tělocvičně (cvičební úbor nutný!)
cca 11.20 – odchod na oběd

Středa 20. 12. – vánoční besídka s předáváním dárečků a připomenutím vánočních tradic
Odchod na oběd a konec výuky ve 12.20h

21. a 22.12. – ředitelské volno

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

4.12. – 8. 12. 2023

ČJ – Podstatná jména
uč. str. 74 – 78
PS str. 20 a 21/3
Vyhledávání informací o pražských památkách dle zadání (SKUPINOVÁ PRÁCE)
Příští týden cvičení na určování sloních druhů.

M – Písemné sčítání a odčítání, římské číslice
GEO – Konstrukce trojúhelníka
uč. str. 43 – 46 (vybrané úlohy) a str. 117/6, 118/3, 4 – do sešitu
PS str. 23, 24

AJ (PAU) – Procvičování, opakování učiva (datum, narozeniny, fráze, sloveso TO BE v min. čase)
uč. str. 26 – 29
PS str. 27/4
DÚ – PS str. 27/5 + zapsat a naučit slovíčka z Have fun 2 (uč. str. 28, 29)
Příští týden ve středu napíšeme test Revision 2 (U – 8 – U-10)

Info k poslednímu předvánočnímu týdnu:

Pondělí 18.12. – Vycházka do Prahy (skupiny zpracovávají informace o památkách na prohlídkové trase)

Úterý 19.12. – Projektový den Vánoce (vybíráme 50,- Kč na vstupné na výstavu H. Zmatlíkové na zámku)

Středa 20. 12. – vánoční besídka s předáváním dárečků 

21. a 22.12. – ředitelské volno

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

27.11. – 1.12. 2023

ČJ – Slovní druhy – opakování, procvičování
uč. str. 63 – 67 a 71 – 73
PS str. 18, 19
Sloh – čtení s porozuměním, vyhledání informace v textu
uč. str.68 – 70
Čtenářské deníky – úterý 5.12.
Diktát s přípravou – uč. str. 71/1

M – Sčítání a odčítání čísel v oboru nad 1 milion
GEO – konstrukce trojúhelníku, trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý
uč. str. 40 – 42 a 117 – 118 (vybrané úlohy)
PS str. 21, 22, 23/5, 8
Příští týden – pětimin. na písemné sčítání a odčítání

AJ (PAU) – Datum, oslava narozenin (slovní zásoba), známé osobnosti
uč. str. 25, 26
PS str. 24, 25, 26
DÚ – Plakát o známé a oblíbené osobnosti (vzor v PS. str.25/4) + slovíčka z l.10

6.12. – Výlet (sklárna a zámek Nižbor), návrat v odpoledních hodinách, hrazeno z OPJAK. Odjezd v 7.50h od školy, příjezd do 15h. Oběd odhlášen, velkou svačinu s sebou. Možno i kapesné, na místě je možné zakoupit sklářské výrobky.

Přeji všem hezký adventní víkend,
P. Pauchová

 

Vlastivěda – průmyslová revoluce, národní obrození, revoluce 1848.

20.11. – 24.11. 2023

ČJ – Vyjmenovaná slova, pravopis – psaní i/í po obojet. souhláskách uvnitř slova
Sloh – Pečujeme o zvířátko
Čtení – Dobrodružství Toma Sawyera
uč. str. 53 – 63
PS str. 16, 17/10 a),b)
Slohové cvičení – uč. str. 60/1b) – do ČJ-Š (u mne)
Příští pátek – slohová práce na téma Popis mého domácího mazlíčka (osnova v uč. na str. 60/2). Děti si můžou doma vyzkoušet, připravit.

M – Pamětné i písemné sčítání čísel nad jeden milion
GEO – Konstrukce trojúhelníku – opakování
uč. str. 36 – 39 (vybrané úlohy) a str. 117 – postup konstrukce trojúhelníku
PS str. 18, 19, 20 (u mne) a str. 44/4 a 45/6
Příští týden – pětimin. na písemné sčítání a odčítání.

AJ (PAU) – Datum v angličtině, řadové číslovky, min. čas slovesa TO BE, vazba I was born…
uč. str. 23 a 24/1,4
PS str. 22, 23, 24/2
DÚ – PS str. 24/1 + zápis slovíček z U-9
Příští týden – testík na psaní data (včetně měsíců!)

29.11. – blok primární prevence (4. – 6.vyuč. hodina). 6. hodina přesunuta z pátku, tzn.děti budou mít v pátek pouze 5. vyučovacích hodin.

6.12. – celodenní výlet (sklárna a zámek Nižbor), návrat v odpoledních hodinách, hrazeno z OPJAK (dle rozpočtu bude možná příspěvek na dopravu, bude upřesněno).

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

 

 

13.11. – 16.11. 2023

Vlastivěda – 17.listopad 1989, dobrovolný úkol – dokončit PL – Sametová revoluce, Na Národní třídu

ČJ – Opakování – vyjmenovaná slova, písemná práce za 1. čtvrtletí
uč. str. 51, 52
PS str. 14, 15
Čtení – čítanka – M. Macourek: Křída (děti vymýšlely krátký příběh o neživé věci, v pondělí bude autorské čtení a vyhodnocení 🙂 )
Příští týden doplňovačka na vyjm.slova + diktát

 

M – Zaokrouhlování čísel nad milion, písemná práce za 1. čtvrtletí
GEO – Trojúhelník a trojúhelníková nerovnost
uč. str. 33, 34 (vybrané úlohy) a str.116
PS str. 16/11, str. 17/1-4, str. 18/6 a str. 44/1-3 a 45/5 (PS u mne!)
Příští týden ve čt opakovací prověrka z GEO – úsečka a její osa, kružnice, poloměr a průměr, rovinné geo útvary (rozpoznání, pojmenování), trojúhel.nerovnost
+ pětiminutovka na zaokrouhlování čísel nad  milion

 

AJ (PAU) – Opakovací test Revision 1
Opakování – roční období, měsíce v roce, datum, řadové číslovky
uč. str. 22 a 23/5 (22/4 – zápis do sešitu)
PS str. 22/1, 2
DÚ – PS str. 22/3, 4 + naučit řadové číslovky (ústně i písemně)

Děti dostaly přihlášky na ŠVP, prosím odevzdat příští týden. 

Pátek 17. 11. – Státní svátek

Na Pč prosím hledejte pěkné oblázky (i větší) – budeme na ně malovat.

Ve čtvrtek 23.11. – třídnická hodina (5. vyučovací)

 

Přeji všem krásný víkend,
P. Pauchová

 

 

6. 11. – 10.11. 2023

ČJ – Opakování – vyjmenovaná slova, procvičování pravopisu
Opakování na písemnou práci za 1. čtvrtletí
uč. str. 48 – 50
PS str. 13/19 a 14/1, 2
+ PL – Opakování na písemnou práci
Dobrovolný DÚ – doplňovací cvičení na shodu podmětu s přísudkem (malý PL)
Čtení – čítanka Filatelisté
Písemná práce z ČJ za 1. čtvrtletí bude ve středu 15.11.

M – Čísla nad milion – porovnávání čísel, číselné řady, slovní úlohy
GEO – Kružnice a kruh
Opakování na písemnou práci – PL
uč. str. 30, 31 a 115
PS str. 14, 15, 16/6 – 10 a 42, 43/7
DÚ k procvičování na písemnou práci – PS str. 16/11
Písemná práce z M za 1.čtvrtletí je v pondělí 13.11.

AJ (PAU) – Procvičování učiva, opakování  U 5 – 7, předložky místa, přivlastňovací zájmena
uč. str. 20, 21
PS str. 20, 21
PL na přivlastňovací zájmena + zápis do sešitu
Test REVISION 1 píšeme v úterý 14.11.

Vlastivěda – 7.11. – Josef II. , 9.11. život na vesnici. Ve čtvrtek 16.11. písemný test J.A. Komenský, Marie Terezie , Josef II. ,život na vesnici.

Pondělí 13. 11. – Konzultační hodiny pro pozvané či objednané rodiče (i žáky) v čase 16 – 18h

Pátek 17. 11. – Státní svátek 

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová 

 

30.10. – 3.11. 2023

ČJ – Procvičování pravopisu (předpony, přípony)
Sloh – Chráníme přírodu (plakát – skupinová práce)
Diktát s přípravou
uč. str. 42 – 47 a 49/2
PS str. 13/18
Příští týden pravopis.cvičení na předpony, přípony, předložky s/z

M – Čísla nad milion – číselné řady, orientace v číselných řádech, rozvinutý zápis čísla
GEO – Rovinné geom.útvary
uč. str. 24, 25/1, 26 – 29 (vybrané úlohy) a 114
PS str. 12, 13, 14/4, 5, 6, 7 a 41 celá
Příští týden pětiminutovka – číselné řady, porovnávání čísel

AJ (PAU) – Obchody – nová slovní zásoba, předložky místa, orientace v plánku
uč. str. 18, 19
PS str. 18, 19
Příští týden pětiminutovka na slovíčka z l.7
+Kontrola slovníčků

9.11. Sběr starého papíru – probíhá soutěž, pošlete, co můžete :-).

Přeji pěkný víkend,
P. Pauchová

 

23.10. – 25.10. 2023

ČJ – Stavba slova, pravopis – předpony s/z/vz, přípony ný/ní a ský/ští
uč. str. 41, 42
PS str. 12
Čtení – čten. deníky, čítanka

M – Opakování – zlomek, výpočet části z celku, souhrnné opakování učiva
uč. str. 22, 23 (vybrané úlohy)
PS str. 12/43, 44, 45
+ procvičování výpočtu zlomků v M-Š
Po prázdninách pětiminutovka – zlomky

AJ (PAU) –  V obchodě, rozhovory
uč. str. 16, 17
PS str. 16, 17 + nácvik rozhovorů ve dvojicích, zápis do sešitu
DÚ – zapsat slovíčka z U-6 + procvičovat rozhovory, budou na známku

Vlastivěda 24.10. – Vznik ČSR. T. G. Masaryk.

Ve dnech 26. a 27.10. jsou podzimní prázdniny.

Kdo se fotil, přinese 350,- Kč, fotografie už přišly (viz. ŽK).

Přeji všem hezké prázdniny,
P. Pauchová

 

16.10 – 20.10. 2023

ČJ – Stavba slova, pravopis – předpony s-, z-, vz- + opak.: předpony od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-
Skupina hlásek bě, vě/bje, vje – pravopis (opakování)
uč. str. 37 – 40/4
PS str. 11, 12/15

M –  Převody jednotek objemu, hmotnosti, zlomek jako část z celku, výpočet části z celku (opakování učiva)
uč. str. 20, 21, 22
PS str. 11, 12/45, 46, 48

AJ (PAU) – Nakupování – žánry knih a filmů, ceny, otázka na cenu a odpověď, anglická měna
uč. str. 14, 15
PS str. 14, 15
Zapsat slovíčka z U 5
Příští týden test na slovíčka U 3 – U 5

Vlastivěda – 10. a 12.10. – Baroko.  19.10. –  J.A. Komenský.

Ve dnech 26. a 27.10. jsou podzimní prázdniny.

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

9.10. – 13.10. 2023

ČJ – Stavba slova – základové slovo, slovotvorný základ, dělení slov na řádku, předložky a předpony, předložka s/z
uč. str. 32 – 36,37/2
PS str. 9, 10
PL – procvičování pravopisu (koncovky podst. jm., shoda přísudku s podmětem)
Čtení s porozuměním (s otázkami), hodnoceno – čítanka
DÚ – PL str.8/14 – pouze doplnit
Oprava pravopis.cvičení (zájemci)  – v pondělí

M – Převody jednotek času, hmotnosti, objemu
uč. str. 17, 18, 19 (vybrané úlohy)
PS str. 9, 10
GEO – Vzájemná poloha přímek
uč. str. 112, PS str. 39/1, 2

AJ (PAU) – Přítomný čas průběhový
uč. str. 12, 13 – poslech, hra s hádankami (užití přít. času průběhového ve větách)
PS str. 12, 13
Zapsat a naučit slovíčka z l.3, 4

17.10. – Divadlo HP – Trapas nepřežiju (od 9h, hrazeno z OPJAK)

17.10. – čtenářské deníky

19.10. – třídnická hodina (5.vyučovací)

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

2.10. – 6.10. 2023

ČJ – Tvoření slov a jejich stavba, slova spisovná a nespisovná, slova příbuzná a tvary slova
uč. str. 27 – 31 (ústně, tabulky, ČJ-Š)
PS str. 7, 8
Sloh – vzpomínáme na prázdniny
uč. str. 18-19, ústní příprava na slohové cvičení (píšeme příští týden) – cv.6/19 (odpovědi na otázky)
Čtení – čítanka – F. Nepil: Strýček Rudolf

M – Převody jednotek délky, písemné dělení – opakování
uč. str. 14, 15, 16/5
PS str. 8/28, 29, 30, str.9/32, 33
GEO – Osa úsečky, grafický součet, rozdíl a násobek úsečky – opakování
uč. str. 111
PS str. 38/1, 2, 3 (někteří měli špatně i přes společnou práci – viz.PS)
Příští týden opakování na známky – aritmetika: písemné dělení, GEO: osa úsečky, graf. součet a rozdíl úseček

AJ (PAU) – Přítomný čas prostý – věta kladná, záporná, otázka ve všech osobách
Poslechové cvičení
uč. str. 12/1 – poslech
Přítomný čas – zápis v sešitě
PL . přítomný čas – nácvik na doplňovací test příští týden

17.10. – Divadlo HP – Trapas nepřežiju (od 9h, hrazeno z OPJAK)

17.10. – čtenářské deníky

19.10. – třídnická hodina (5.vyučovací)

Přeji všem hezký víkend,
P. Pauchová

 

25.9. – 27.9. 2023

ČJ – Slovo a jeho význam – slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma, slova citově zabarvená
uč. str. 20 – 26 + opak, – vyjm. slova
Pravopisné cvičení (psaní i/y po obojet. souhláskách – vyjm. slova)
PS str. 5/4b), 5 +  str. 6 celá
Čtení – práce s básní (E. Frynta – Podzim)

M – Opakování – písemné násobení, slovní úlohy
uč. str. 13
PS str. 7/22, 24
+ početní příklady na pís. násobení do sešitu – uč. str.13/3 a 5 (půlka sešit Š, půlka sešit D – úkol)

AJ (PAU) – Povolání, přítomný čas prostý (opakování)
uč. str. 11
PS str. 10, 11 – vše
Opakování, shrnutí – tvoření vět, otázek a záporu v přít. čase prostém – zápis do sešitu, překlad vět

28. 9. – státní svátek , 29.9. – ředitelské volno

5. 10. – sběr starého papíru (náhradní termín)

 

Přeji všem pěkný prodloužený víkend,
P. Pauchová

 

 

18.9. – 22.9. 2023

ČJ – Opakování učiva – pravopis v koncovkách podstatných jmen, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice
Diktát s přípravou na opakované pravopisné jevy
uč. str. 12 – 16, 17/33
PS str. 4/3
Čtení – čítanka (divadlo – Dobytí severního pólu, ukázka, dramatizace textu)

M – Opakování učiva – písemné sčítání a odčítání, násobení čísel pamětné i písemné
uč. str. 10 – 12
PS str. 6 (mimo cv.16), 7/21 a 23 – 2 příklady)
GEO – Osa úsečky, střed úsečky – uč. str. 111/8, 10 (do sešitu) a PS str. 37/1, 3
Příští týden – opak. testík na písemné a pamětné násobení

AJ (PAU) – Můj volný čas, koníčky, povolání – přítomný čas prostý
uč. str. 10/1, 2 a PS str. 8, 9, 10/1
DÚ – PS str. 10/2 – alespoň 4 věty (nemusí být podle skutečnosti 🙂 )

Vlastivěda – v úterý 26.9. test opakování str. 5-8 + PL -poslední Přemyslovci

25.9. od 17h – třídní schůzky – viz ŽK

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

11.9. – 15.9. 2023

ČJ – Opakování učiva – stavba slova, předpony (pravopis), pravopis i/y po obojet. souhláskách (vyjmenovaná slova), kategorie podst. jmen a sloves
uč. str. 8- 11
PS str. 1-4 ( cv. 3/4 už ne)
DÚ – PS str. 5/4
Čtení – čítanka (práce s básní)
Příští týden – cvičení na kategorie podst.jm. a sloves (viz.cvičný PL) + diktát s přípravou uč. str. 11/19

M – Opakování učiva – malá násobilka, sčítání a odčítání (pamětné i písemné), magické čtverce, zaokrouhlování čísel
uč. str. 6 – 8/3
PS str. 4-5 (mimo cv. 8/4 a 13/5)
GEO – Bod, úsečka, přímka, polopřímka, měření a rýsování úseček
uč. str. 110 a PS str. 35 a 36 + 38/1

AJ (PAU) – Školní předměty, učitelé, můj typický den
uč. str. 7, 8, 9
PS str. 7
Na příští týden připravit vyprávění My typical day (příprava do sešitu během i hodiny, zbytek doma).

19. a 20.9. – Srdíčkové dny

25.9. od 17h – třídní schůzky – viz ŽK

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

7. 9. – 8.9. 2023

ČJ – Mluvní cvičení – prázdninový sen (nácvik správného a srozumitelného ústního projevu)
Opakování učiva – Písmeno, hláska, slabika, slovo, slovní druhy
uč. str. 7 a 8/2-4

M – Opakování učiva – číselné řády, porovnávání čísel, slovní úlohy
uč. str. 5 a 6/8
PS str. 3 celá (sloupec příkladů vpravo – procvičovací pro rychlé počtáře)

AJ (PAU) – Prázdniny, školní předměty, rozvrh
uč. str. 6, PS str.6/1 (kdo nestihl, dokončí si doma)

Prosím o podpis v ŽK – fotografování 14.9. a platba za PS.

19. a 20.9. – Srdíčkové dny

Příští týden mají děti v pondělí 11.9.  již odpolední výuku – každý lichý týden jednou za 14 dní.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 

6.9. 2023

Zítra výuka dle rozvrhu, včetně M – GEO (vždy ve čt) – přinést  potřebné pomůcky, sešity, učebnice.

14. 9. – sběr papíru

29.9. – ředitelské volno

25.9. od 17h – třídní schůzky – viz ŽK

 

5.9. 2023

Dnes dostaly děti klíče od šatních skříněk, zítra se již budou přezouvat a ukládat si věci do skříněk. Vše jsme vyzkoušeli, klíče pasují. Několik žáků dostane klíč zítra. Klíče prosíme neztratit, v případě ztráty si musíte nechat klíč vyrobit na vlastní náklady.

Dále prosím vyplnit přední stranu ŽK a přinést vyplněný formulář k dohledové třídě a školnímu klubu.

Zítra si děti přinesou batoh a penál – dostanou a podepíší si PS.

Odchod na oběd v úterý  v 11.20h a ve středu 11.40h. Další dny již dle rozvrhu.

 

 

Informace k zahájení školního roku

Učebna 5.A se nachází na staré budově v 1. patře (hned naproti schodišti).

Pondělí 4.9.
Bude pouze jedna hodina (do 8.45), děti se nepřezouvají. Kdo bude mít zájem o oběd od 9h (frankfurtská polévka), nahlásí mi hned ráno.

Úterý 5.9. a středa 6.9.
Budou probíhat třídnické hodiny – děti si již nosí přezůvky, kufříky (viz seznam pomůcek), aktovku s penálem, podložky na lavice atd.
Seznámíme se se školní budovou a děti dostanou klíče od skříněk.

Čtvrtek 7.9. a pátek 8.9.
Probíhá výuka dle rozvrhu, který děti ode mne dostanou s ŽK (je už také v bakalářích). Prosím o vyplnění údajů v ŽK na 1. straně.

Veškerá komunikace se mnou či paní asistentkou probíhá nadále přednostně přes Bakaláře (prosím, zkontrolujte si přístup), dále přes školní email (petra.pauchova@zschvaly.cz) nebo soukromý mail (petra.pauch@seznam.cz).
Nově v tomto školním roce budete děti v případě nepřítomnosti omlouvat pouze prostřednictvím omluvenky v Bakalářích, nebude již třeba omluvenku zapisovat do ŽK.

Přeji všem hezký (ještě prázdninový) víkend a těším se v pondělí na setkání s dětmi – spolu s paní asistentkou J. Strejčkovou.
P. Pauchová