V. A

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás na stránkách třídy 5. A, kde najdete informace o probraném učivu, domácí přípravě a školních akcích.

Přeji všem šťastný vstup do nového školního roku 2023/24.

Petra Pauchová,
třídní učitelka

IFP || Sempé – Malý Mikuláš a jiné…


25.9. – 27.9.

ČJ – Slovo a jeho význam – slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma, slova citově zabarvená
uč. str. 20 – 26 + opak, – vyjm. slova
Pravopisné cvičení (psaní i/y po obojet. souhláskách – vyjm. slova)
PS str. 5/4b), 5 +  str. 6 celá
Čtení – práce s básní (E. Frynta – Podzim)

M – Opakování – písemné násobení, slovní úlohy
uč. str. 13
PS str. 7/22, 24
+ početní příklady na pís. násobení do sešitu – uč. str.13/3 a 5 (půlka sešit Š, půlka sešit D – úkol)

AJ (PAU) – Povolání, přítomný čas prostý (opakování)
uč. str. 11
PS str. 10, 11 – vše
Opakování, shrnutí – tvoření vět, otázek a záporu v přít. čase prostém – zápis do sešitu, překlad vět

28. 9. – státní svátek , 29.9. – ředitelské volno

5. 10. – sběr starého papíru (náhradní termín)

Přeji všem pěkný prodloužený víkend,
P. Pauchová

 

 

18.9. – 22.9. 2023

ČJ – Opakování učiva – pravopis v koncovkách podstatných jmen, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice
Diktát s přípravou na opakované pravopisné jevy
uč. str. 12 – 16, 17/33
PS str. 4/3
Čtení – čítanka (divadlo – Dobytí severního pólu, ukázka, dramatizace textu)

M – Opakování učiva – písemné sčítání a odčítání, násobení čísel pamětné i písemné
uč. str. 10 – 12
PS str. 6 (mimo cv.16), 7/21 a 23 – 2 příklady)
GEO – Osa úsečky, střed úsečky – uč. str. 111/8, 10 (do sešitu) a PS str. 37/1, 3
Příští týden – opak. testík na písemné a pamětné násobení

AJ (PAU) – Můj volný čas, koníčky, povolání – přítomný čas prostý
uč. str. 10/1, 2 a PS str. 8, 9, 10/1
DÚ – PS str. 10/2 – alespoň 4 věty (nemusí být podle skutečnosti 🙂 )

Vlastivěda – v úterý 26.9. test opakování str. 5-8 + PL -poslední Přemyslovci

25.9. od 17h – třídní schůzky – viz ŽK

Přeji všem pěkný víkend,
P. Pauchová

 

11.9. – 15.9. 2023

ČJ – Opakování učiva – stavba slova, předpony (pravopis), pravopis i/y po obojet. souhláskách (vyjmenovaná slova), kategorie podst. jmen a sloves
uč. str. 8- 11
PS str. 1-4 ( cv. 3/4 už ne)
DÚ – PS str. 5/4
Čtení – čítanka (práce s básní)
Příští týden – cvičení na kategorie podst.jm. a sloves (viz.cvičný PL) + diktát s přípravou uč. str. 11/19

M – Opakování učiva – malá násobilka, sčítání a odčítání (pamětné i písemné), magické čtverce, zaokrouhlování čísel
uč. str. 6 – 8/3
PS str. 4-5 (mimo cv. 8/4 a 13/5)
GEO – Bod, úsečka, přímka, polopřímka, měření a rýsování úseček
uč. str. 110 a PS str. 35 a 36 + 38/1

AJ (PAU) – Školní předměty, učitelé, můj typický den
uč. str. 7, 8, 9
PS str. 7
Na příští týden připravit vyprávění My typical day (příprava do sešitu během i hodiny, zbytek doma).

19. a 20.9. – Srdíčkové dny

25.9. od 17h – třídní schůzky – viz ŽK

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

7. 9. – 8.9. 2023

ČJ – Mluvní cvičení – prázdninový sen (nácvik správného a srozumitelného ústního projevu)
Opakování učiva – Písmeno, hláska, slabika, slovo, slovní druhy
uč. str. 7 a 8/2-4

M – Opakování učiva – číselné řády, porovnávání čísel, slovní úlohy
uč. str. 5 a 6/8
PS str. 3 celá (sloupec příkladů vpravo – procvičovací pro rychlé počtáře)

AJ (PAU) – Prázdniny, školní předměty, rozvrh
uč. str. 6, PS str.6/1 (kdo nestihl, dokončí si doma)

Prosím o podpis v ŽK – fotografování 14.9. a platba za PS.

19. a 20.9. – Srdíčkové dny

Příští týden mají děti v pondělí 11.9.  již odpolední výuku – každý lichý týden jednou za 14 dní.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 

6.9. 2023

Zítra výuka dle rozvrhu, včetně M – GEO (vždy ve čt) – přinést  potřebné pomůcky, sešity, učebnice.

14. 9. – sběr papíru

29.9. – ředitelské volno

25.9. od 17h – třídní schůzky – viz ŽK

 

5.9. 2023

Dnes dostaly děti klíče od šatních skříněk, zítra se již budou přezouvat a ukládat si věci do skříněk. Vše jsme vyzkoušeli, klíče pasují. Několik žáků dostane klíč zítra. Klíče prosíme neztratit, v případě ztráty si musíte nechat klíč vyrobit na vlastní náklady.

Dále prosím vyplnit přední stranu ŽK a přinést vyplněný formulář k dohledové třídě a školnímu klubu.

Zítra si děti přinesou batoh a penál – dostanou a podepíší si PS.

Odchod na oběd v úterý  v 11.20h a ve středu 11.40h. Další dny již dle rozvrhu.

 

 

Informace k zahájení školního roku

Učebna 5.A se nachází na staré budově v 1. patře (hned naproti schodišti).

Pondělí 4.9.
Bude pouze jedna hodina (do 8.45), děti se nepřezouvají. Kdo bude mít zájem o oběd od 9h (frankfurtská polévka), nahlásí mi hned ráno.

Úterý 5.9. a středa 6.9.
Budou probíhat třídnické hodiny – děti si již nosí přezůvky, kufříky (viz seznam pomůcek), aktovku s penálem, podložky na lavice atd.
Seznámíme se se školní budovou a děti dostanou klíče od skříněk.

Čtvrtek 7.9. a pátek 8.9.
Probíhá výuka dle rozvrhu, který děti ode mne dostanou s ŽK (je už také v bakalářích). Prosím o vyplnění údajů v ŽK na 1. straně.

Veškerá komunikace se mnou či paní asistentkou probíhá nadále přednostně přes Bakaláře (prosím, zkontrolujte si přístup), dále přes školní email (petra.pauchova@zschvaly.cz) nebo soukromý mail (petra.pauch@seznam.cz).
Nově v tomto školním roce budete děti v případě nepřítomnosti omlouvat pouze prostřednictvím omluvenky v Bakalářích, nebude již třeba omluvenku zapisovat do ŽK.

Přeji všem hezký (ještě prázdninový) víkend a těším se v pondělí na setkání s dětmi – spolu s paní asistentkou J. Strejčkovou.
P. Pauchová