Obecné informace

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku pro školní rok 2022/23

      Termín zápisu je 4. a 5. 4. 2022 v nové budově školy

 

Postup umísťování žáků je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního
kritéria až do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků ve třídě (viz. § 4 odst.
5 vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky) a schválené kapacity školy. V případě, že počet
žádostí o přijetí tento počet převýší, bude výběr v příslušné kategorii proveden
losováním.

Losování se uskuteční za přítomnosti vedení školy, člena školské rady
a zástupce zřizovatele. Termín losování a protokol o průběhu losování bude
zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách školy.

1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve
školském obvodu školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na
území MČ Praha 20 mimo školský obvod školy se starším sourozencem,
který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.

3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na
území Praha 20 mimo školský obvod školy.

4. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s
místem pobytu v hl. m. Praze) se starším sourozencem, který se v době
konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.

5. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s
místem pobytu v hl. m. Praze).

6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě
cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy) se starším sourozencem,
který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.

7. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě
cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy).

ke stažení zde:

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku pro školní rok 2022/23 (staženo 122× )

 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/23

      Termín zápisu je 4. a 5. 4. 2022 v nové budově školy

 

Postup umísťování dětí je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního
kritéria až do naplnění schválené kapacity 14 dětí. V případě, že počet žádostí
o přijetí převýší schválenou kapacitu, bude výběr v příslušné kategorii proveden
losováním.

Losování se uskuteční za přítomnosti vedení školy, člena školské rady
a zástupce zřizovatele. Termín losování a protokol o průběhu losování bude
zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách školy.

1. Dítě s odkladem povinné školní docházky nebo dítě v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu školy.

2. Dítě s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců s místem pobytu) na území Praha 20 mimo školský obvod
školy.

3. Dítě s  odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců s místem pobytu) na území hl. m. Prahy.

4. Dítě s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců s místem pobytu) mimo území hl. m. Prahy.

5. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území MČ Praha
20 mimo školský obvod školy.

6. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území hl. m. Prahy.

7. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo území hl. m.
Prahy.

ke stažení zde:

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/23 (staženo 83× )