Obecné informace – kritéria k přijetí

ZÁPIS 2023

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku pro školní rok 2023/24

Termín zápisu je 3. a 4. 4. 2023 v nové budově školy od 13.00 do 17.00 hod.

Postup umísťování žáků je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního
kritéria až do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků ve třídě (viz. § 4 odst.
5 vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky) a schválené kapacity školy. V případě, že počet
žádostí o přijetí tento počet převýší, bude výběr v příslušné kategorii proveden
losováním.

Losování se uskuteční za přítomnosti vedení školy, člena školské rady
a zástupce zřizovatele. Termín losování a protokol o průběhu losování bude
zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách školy.

1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve
školském obvodu školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na
území MČ Praha 20 mimo školský obvod školy se starším sourozencem,
který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.

3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na
území Praha 20 mimo školský obvod školy.

4. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s
místem pobytu v hl. m. Praze) se starším sourozencem, který se v době
konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.

5. Dítě s místem trvalého pobytu na území hl. m. Prahy (v případě cizinců s
místem pobytu v hl. m. Praze).

6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě
cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy) se starším sourozencem,
který se v době konání zápisu vzdělává v ZŠ Stoliňská.

7. Dítě s místem trvalého pobytu mimo území hl. m. Prahy (v případě
cizinců s místem pobytu mimo území hl. m. Prahy).

odkaz ke stažení žádosti:  https://zschvaly.cz/download/10278/?tmstv=1678122529

 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2023/24

Termín zápisu je 3. a 4. 4. 2023 v nové budově školy od 13.00 do 17.00 hod.

Postup umísťování dětí je hierarchicky dán, postupuje se dle pořadí od prvního
kritéria až do naplnění schválené kapacity 14 dětí. V případě, že počet žádost
o přijetí převýší schválenou kapacitu, bude výběr v příslušné kategorii proveden
losováním.

Losování se uskuteční za přítomnosti vedení školy, člena školské rady
a zástupce zřizovatele. Termín losování a protokol o průběhu losování bude
zveřejněn na Úřední desce a webových stránkách školy.

1. Dítě s odkladem povinné školní docházky nebo dítě v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu školy.

2. Dítě s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců s místem pobytu) na území Praha 20 mimo školský obvod
školy.

3. Dítě s  odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců s místem pobytu) na území hl. m. Prahy.

4. Dítě s odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu (v
případě cizinců s místem pobytu) mimo území hl. m. Prahy.

5. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území MČ Praha
20 mimo školský obvod školy.

6. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) na území hl. m. Prahy.

7. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo území hl. m.
Prahy.

odkaz ke stažení žádosti: https://zschvaly.cz/download/10281/?tmstv=1678123456

 

Zde je odkaz ke stažení Žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024:

https://zschvaly.cz/download/10284/?tmstv=1678128753