Schránka důvěry

Schránka důvěry slouží každému žákovi školy, který má jakýkoli problém, který ho trápí nebo
se s ním stydí svěřit.

Zprávu můžeš vhodit do schránky umístěné na hlavní budově vedle sborovny (je označena jako Schránka důvěry), popř. ji můžeš zaslat na email školnímu metodikovi prevence, panu učiteli Hromasovi (jakub.hromas@zschvaly.cz), nebo výchovné poradkyni, paní učitelce Březinové (eva.brezinova@zschvaly.cz). Nemusíš se bát – Tvůj problém nebude zveřejněn a jeho řešením se budeme poctivě zabývat.

Schránka důvěry slouží k pomoci tomu, kdo:

  • má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit
  • má problém v komunikaci s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci atd.
  • má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím
  • má pocit, že je ubližováno někomu jinému
  • potřebuje pomoci nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí
  • chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
  • má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat
  • něco na škole postrádá
  • je s něčím ve škole nespokojený
  • nebo si třeba jen potřebuje o něčem popovídat


Pokud nechceš uvádět své jméno a příjmení, nemusíš. Jen si prosím uvědom, že anonymní dotaz nebudí důvěru. Je proto lepší, uvézt své jméno a třídu, do které chodíš. Pro dobré a rychlé řešení je důležité, aby byla konkrétní věc popsána co nejpodrobněji, aby bylo jasné, co a kde je třeba řešit. Pokud nechceš o svém problému psát, můžeš vyhledat pana učitele Hromase nebo paní učitelku Březinovou
osobně. Oba mají své pracovní místo na hlavní budově. A nezapomeň – svěřit se můžeš i komukoli z učitelů.

Přejeme Ti, abys školní schránku důvěry využít nemusel 🙂