Schránka důvěry

Schránka důvěry slouží každému žákovi školy, který má jakýkoli problém, který ho trápí nebo se s ním stydí svěřit.

Na hlavní stránce je k dispozici proklik (modrý čtvereček s obálkou – Schránka důvěry), který můžeš využít pro jakýkoli podnět. Nemusíš se bát – Tvůj problém nebude zveřejněn a jeho řešením se budeme poctivě zabývat.

Schránka důvěry slouží k pomoci tomu, kdo:

  • má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit
  • má problém v komunikaci s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci atd.
  • má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím
  • má pocit, že je ubližováno někomu jinému
  • potřebuje pomoci nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí
  • chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
  • má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat
  • něco na škole postrádá
  • je s něčím ve škole nespokojený
  • nebo si třeba jen potřebuje o něčem popovídat

Pokud nechceš uvádět své jméno a příjmení, nemusíš. Pro účelné a rychlé řešení je však důležité, aby byla konkrétní věc popsána co nejpodrobněji.

Pokud nechceš o svém problému psát, můžeš vyhledat jakéhokoli pedagoga osobně, např. třídního učitele, pana učitele Hromase (metodik prevence) nebo paní učitelku Březinovou (výchovný poradce), vedení školy atd. A nezapomeň – svěřit se můžeš i učiteli, asistentu pedagoga, vychovateli, ke kterému máš důvěru.

Přejeme všem, aby školní schránku důvěry využít nepotřebovali 🙂