II. A

Vítejte na stránkách 2. A,

každý den zde naleznete všechny důležité informace.

28. června

Milí rodiče, milé děti,

přeji Vám všem klidné a krásně prožité prázdniny.

Děkuji za všechny milé dárečky, velmi si toho vážím.

Další informace máte v dnes zaslané zprávě v Bakalářích.

Děkuji, Barbora Pavlič Kvičinská

 

27. června

Milí rodiče,

všem Vám děkuji za dnešní spolupráci. Moc si toho vážím. Děti se zachovaly skvěle, byly vzorné, bylo na ně spolehnutí.

 

Jinak posílám pár střípků z dnešních třídnických hodin. 🙂

Prosím, pro další informace sledujte Bakaláře, vedení školy nás průběžně informuje.


26. června

Probíhají třídnické hodiny.

Sebehodnocení – ŽK strana 19. ŽK dětem zůstávají, měly by je nosit s sebou – jsou tam důležité kontakty.

Hodnocení pravidel – naší třídní domluvy – nová pravidla pro další rok.

Nové učebnice. Děti, které nedostaly učebnici Č – již je nemáme, dostanou v září, jsou objednány.

Deskové hry.

Odevzdávání klíčků od skříněk – kdo klíček nemá, nutno donést zítra 80 Kč. 

V pátek je 1 vyučovací hodina, předání vysvědčení.

Děti si dnes mají odnést všechny věci. Zítra možno s batůžkem, prosím penál. Zítra končíme ve 12. 35. Prosím o vhodný oděv ven, když nám to situace a počasí dovolí, půjdeme ven.


Zítra s sebou deskové, společenské hry. Děkuji.

Úterý až čtvrtek jsou třídnické hodiny – končíme ale dle rozvrhu (tzn. úterý a středa v 11:40, čtvrtek ve 12:35).

24. červen

Č:

Píseň.

Procvičujeme slovní druhy – hry – podstatná jména.

M:

Násobilka, čas, rýsování.

Dokončení U M – děti si již nechávají doma.

Č:

Týmová práce – letní sporty, četba, luštění.

Č:

Týmová hra – shrnutí, uzavření týmů.

Děti si odnášejí zbylé pomůcky. Protože se ve třídě nesešly všechny totemy, nesou si domů i totemy, kartičky z týmů.

Od zítřka jsou  třídnické hodiny.


 

21. června

Plavecký výcvik (s náhradní lekcí).

Č: Hodnocení plaveckého výcviku, bezpečnost u vody, u bazénu.

Mokré vysvědčení děti dostanou 28. 6..

M: U 62

Agent v kapse: Do bazénu – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Děti si nesou domů kufříky a kapsáře.

V pondělí nás čeká ještě výuka podle rozvrhu – s sebou M (mají ve škole), pomůcky na rýsování. Tabulky násobků donést do školy!

Děti mohou být učitelem/učitelkou při hodinách Č.

Je poslední šance využít poukazy z Vánoc ;-).

Kdo ještě nedonesl učebnice, prosím donést! Děkuji moc.

Krásný víkend, děkuji za donesený papír  :-).


 

Zítra s sebou M!

Od Zdenečka pro všechny pro štěstí!

Zítra máme náhradní lekci plavání, na plavání odjíždíme již v 8:05. Prosím, aby děti byly nasnídané.

Prosím, aby děti donesly do školy zbývající učebnice (vygumované, případně opravené).

Č:

Píseň, ochutnávka medu, čtení s porozuměním – luštění, tajenka.

M:

Řetězce ze země Abaku – vyhledávání rovností v řetězcích příkladů. Vracení neposedů do nerovností – vytváření příkladů – početní operace v oboru do 100 s přechodem přes desítku. Matematika trochu jinak ;-).

Násobíme, dělíme, všechno jistě umíme. (skolasnadhledem.cz)

U 60 a 61.

Č:

Luštění šifer, zápis, čtení symbolů. Naše očekávání do třetí třídy.

Vv, Pč:

Naše očekávání do třetí třídy. Můj symbol – kresba.

Třídění výrobků.

Zítra si děti  domů odnesou kufříky.


19. červen

Č:

Procvičujeme, opakujeme, práce na IT.

U 109. Možno např.:

Psaní u – ú – ů (skolakov.eu)

Tvrdé a měkké souhlásky (skolakov.eu)

Doplňování u, ú, ů (skolakov.eu)

Spojky (výběr spojky do souvětí) (skolasnadhledem.cz)

M:

Vrať neposedy – pavučinky.

Probrané učivo v logických úlohách.

U 58 a 59. Jak umím násobilku?

Vztahy v násobilkové tabulce, jak si zapamatovat, jak počítáme, co nám pomáhá. Slovní úlohy.

Č:

Procvičujeme slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky a spojky.

Pr:

Opakování učiva druhého ročníku – zkušební test s kamarádem. Reflexe svých znalostí.

Zítra je sběr papíru.

Prosím, ponechte dětem pracovní sešity A na příští školní rok, děkuji.

PS z M – dětem jsem vybrala na počátek příštího školního roku.

Organizační pokyny k příštímu týdnu:

V pondělí výuka dle rozvrhu. Tento den je nejpozději nutné odevzdat opravené a vygumované učebnice (Hv, Č – učebnice a čítanka, A, Pr).  Tento den již ve škole není odpolední vyučování.

Od úterý do konce týdne probíhají třídnické hodiny.

V pátek je pouze jedna VH – předání vysvědčení. Zájemci mohou jít na „oběd“ – je krupicová kaše, oběd je nutno na tento den v případě zájmu přihlásit! Obědy jsou jinak automaticky odhlášené.

Děti dostaly přihlášky do družiny, vyplněné odevzdejte paní Krajňákové.


18. červen

Den s IZS

M:

Kontrola DÚ.

Násobilka – procvičování.

U 56 a 57.

A (1. a 2. skupina):

Procvičujeme písně tohoto školního roku.

U 43. PS 42 a 43. Rozhovory – mám, nemám rád, slovní zásoba jídlo.

17. červen

Č:

Souhrnné opakování.

U 107/8.

U 108/10, 11, 12,.

U 108/9 – tvorba vět a přepis do sešitu – hodnoceno.

M:

Násobilka.

U 51 a 52.

Jaké spoje nám  v násobilce 8 chybí – u 8 se jedná o 8. 8 a 9. 8.

U 54/3 a U 55/2.

DÚ: na výběr mají děti U 55/1 (tam si lze vybrat jednu barvu a doplnit) nebo U 55/3 – dle výběru dětí – jak potřebují procvičit násobilku, prosím, nechte na dětech, kolik si toho chtějí procvičit.

Č:

U 108/13 – běhací diktát.

Děti učí – procvičujeme.

Č:

Čtení – čítanka strana 164 – 165, 167. Úkoly okolo.

Prosím zítra vhodný oděv na pobyt venku – den s IZS (pokrývka hlavy, krém na slunce), s sebou i potřeby dle rozvrhu (ještě nevíme, jak přesně časově bude probíhat). Děkuji za pochopení. Na A jsme spojení.


 

Přejeme všem tatínkům, dědečkům, strýčkům….krásný Den otců!

14. červen

M:

Závěrečná písemná práce – kontrola, procvičujeme rýsování.

Písemné práce jsou u mne po domluvě k nahlédnutí (taktéž práce z A).

Plavecký výcvik

Č:

Přání ke Dni otců. Četba dle výběru.

Hv:

Návštěva 6. A – hodina pod vedením žáků 6. ročníku.

Píseň:

Když potkáte ježky.

Opakujeme houslový klíč a délky not. Známí hudební skladatelé. Hymna.

 

Prosím příští týden donést velkou tašku na výtvarné výrobky.

18. 6. den s IZS.

20. 6. sběr papíru.


 

13. června

Č:

Procvičujeme slovní druhy, řazení, podstatná jména, slovesa, předložky, spojky a ostatní.

Práce v týmech. Doplňování písmen do vět a slov – opakujeme velká písmena, vyhledáváme podstatná jména.

Tvorba vět. Druhy vět.

2. B – práce v PS svým tempem (PS 49, 47).

M:

Procvičujeme násobilku a početní operace v oboru do 100 – slovní úlohy v týmech.

Počítání s tajenkou – informace o kapustňákovi. Oceán – řetězce příkladů na násobení a dělení. 

Dokončování pololetní práce pro chybějící.

Č:

U 106/3 a 4. Přepis U 106/4 do Č – Š.

2. B PS 46 (už chybí jen jedna strana 🙂 ).

Četba Den otců.

Vv, Pč:

Přání ke Dni otců (možno i pro jiné blízké osoby).

Děti mají velkou pochvalu za práci v hodinách, za spolupráci s dětmi z 2. B. 

Zítra je plavání, plavou i děti z 2. B.

Ráda bych ocenila přípravu dětí na písemné práce, zaslouží si všechny pochvalu, máme moc pěkné výsledky. Práce jsou po domluvě k nahlédnutí u mne. Známky zanesu do Bakalářů, až  děti s výsledky seznámím.


 

12. červen

Č:

Písemné práce z českého jazyka – seznámení s hodnocením, co je třeba procvičit, společná kontrola.

Písemné práce k nahlédnutí po domluvě.

M:

Písemná práce z matematiky.

2. B PL – procvičování početních operací – barevná matematika.

Č:

Procvičujeme slovní druhy, slova nadřazená, podřazená, souřadná, lichotivá.

Čtení s porozuměním.

Práce v týmech.

U 107/6 a 5.

Pr:

Společenstvo les – les a jeho význam.

PS strana 70. PS již děti nemusí nosit. Prosím zkontrolovat U prvouky, budeme je vybírat příští týden o prvouce.

Práce ve dvojicích – les a jeho význam, charakteristika lesa, živočichové a rostliny v lese (PL). Výukové video.

Příště opakování o společenstvech, létě.


 

11. červen

A (1. i 2. skupina): závěrečné písemné opakování. 

Skupina dětí z 2. B – procvičování – části obličeje, slovní zásoba.

M:

Procvičujeme násobilku, dělení 7.

Slovní úlohy- U 49 a U 50.

2. B – dvě strany z U.

Č:

Komiks – myšlenková mapa, co je to komiks. Seznámení s vývojem komiksu.

Čtení – 166 – 167 (luštění dle šipek po stranách). Návrh komiksu ve dvojicích.

2. B – práce v PS – dopis. Někdo si dodělává jiné strany.

Pr:

Opakujeme čas a hodiny, práce ve dvojicích, doplňování ručiček a řazení příběhu Honzíkův den dle časové posloupnosti. Práce s pracovním listem.


 

10. červen

Č:

Závěrečná písemná práce. Děti mají pochvalu za svědomitou práci!

M:

Příprava na středeční závěrečnou písemnou práci (obsah viz. níže).

Č:

Prezentace knih a přečteného. 

Čítanka strana 160 – 161.

Č:

Procvičujeme slovní druhy – práce s IT.

Písanka strana 40 – dokončení. Písanky jsou u mne ke kontrole.

Zítra mají děti zajištěné suplování, píše se test z A (spojené skupiny).

Skupina ze třídy 2. B – mají pracovat vlastním tempem na dokončení PS (Č a M) a písanky.


 

 

V Bakalářích jsou již zanesené termíny závěrečných písemných prací:

10. 6. Č – druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, slova nadřazená a podřazená, slova opačná, souznačná, souzvučná, párové souhlásky, přepis, řazení dle abecedy, velká písmena, dělení vět na slova.

11. 6. A (1. i 2. skupina) – rozhovor – představování – přiřazení vět k sobě, barvy a čísla do 20 dle diktátu, slovní zásoba – přiřazení slov a obrázků, části obličeje – podle poslechu zakreslení, popis příšerek – má dvě ruce, čtyři nohy – přiřazení, odpověď na otázku např.: Má dvě ruce? Ano, má. Ne, nemá (všechna cvičení jsme dělali, opakovali).

12. 6. M – násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, násobkové řady, početní operace 0 – 100, přednost operací – početní operace se závorkou, slovní úloha, sčítání a odčítání pod sebou, rýsování – délka úsečky, bod ležící a neležící na úsečce, měření úseček, hodiny – určování času.


7. červen

M:

Násobilka 7, jaké příklady nám ještě v násobilce 7 chybí. Jak si je snadno zapamatovat (metoda pohádky či příběhu ke snazšímu zapamatování).

U 47 a 48.

Kontrola DÚ.

Práce s číslicemi, tabulkou – procvičujeme.

Plavecký výcvik: všechny děti mají dostatečný počet hodin ke klasifikaci.

Č:

Čtení – práce s textem. Čítanka 158 – 159.

Příprava na závěrečné písemné opakování.

Hv:

Rytmické hry na tělo, propojení s písní. Přepis not. Píseň Labutě.

Poslala jsem všem email s možným prázdninovým deníčkem.

Prosím…donesou si děti do školy totemy? Spojili bychom je v jeden třídní. Děkuji!

20. 6. sběr papíru.

18. 6. celodenní program – bezpečnostní složky.


6. červen

Č:

Píseň na uvítanou.

Souhrnné opakování – procvičujeme hláskovou a slabičnou stavbu, samohlásky, dvojhlásky, souhlásky.

Řazení dle abecedy.

Týmová práce, přepis.

U 106/1 a 2.

M:

Procvičujeme písemné sčítání a odčítání pod sebou, násobilku, pojmy početních operací, řady násobků, práce s tabulkou násobků – jaké známe příklady, kolik nám jich v tabulce násobků ještě ,,chybí“.

Práce s číslicemi, na tabulky, na IT.

DÚ: M PS 47/1.

Č:

Písanka strana 38. PS 49.

Párové souhlásky, tvrdé a měkké souhlásky.

Vv, Pč:

Léto – dokončení projektu.

Vltava a labutě – skládání z papíru, vrapování, trhání, lepení – individuálně – podle tempa práce.


5. červen

Č:

Procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slovní druhy.

Práce na IT.

PS 47/1 a 4, PS 48.

M:

Násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Práce na tabulky.

U 45 a 46.

PS 27/2 (kdo nestihl, dokončí doma).

Č:

Čítanka 154 – 157. Čtení hodnoceno.

Písanka 37 – psaní hodnoceno.

Pr:

Léto – společenstva – projektová práce v týmech.


4. červen

A (1. skupina):

Příprava na pololetní opakování. Vedení rozhovoru. Psaní číslic danou barvou (do 20). Opakování slovní zásoby. Kresba příšerek a jejich popis. Kresba obličeje podle zadání. Odpovědi na otázky: Má dvě ruce? Ano, má. Ne, nemá.

U 42 – připomenutí slovní zásoby z prvního ročníku. Mám rád/nemám rád.

DÚ: obrázkový slovníček – jídlo. Příště test – písemný závěrečný.

A (2. skupina):

Dnes hodina s rodilým mluvčím – J.P. z Floridy, procvičení základnich frází + příprava na opakovací test. Děti byly skvělé, výborně komunikovaly a snažily se porozumět. Dostaly velkou pochvalu a věřím, že závěrečný test se jim povede!

Příště test – písemný závěrečný.

M:

Kontrola domácího úkolu – rýsování.

Násobilka – práce na IT.

U 42, 43 – omluva U 43, 44.

PS 36/1 – procvičujeme písemné sčítání a odčítání. Děti vědí, kdo si má procvičit (zejména početní operace v oboru do 20 s přechodem desítky).

Č:

Dopis – mluvní a slohové cvičení.

PS 47/2 a 3.

Příprava na pololetní opakování.

Pr:

Léto – společenstva, shrnutí (dle U).

PS 68 – 69.

Týmová práce – chystáme naukové tabule: společenstva v okolí obydlí:

Č – louka, O – les, Ž – pole, Z – statek, M – u vody. Děti si mohou donést materiály, mohou pátrat na internetu, v knihách, časopisech – dnes se domlouvaly, budeme dokončovat – práce na více hodin, zakončíme prezentací.

Volba rozšiřujících témat na konec školního roku.

Dnes bez domácího úkolu. Děti vědí, co si kdo má procvičit.

U mne ke kontrole: U M, PS M, PS Pr.

—————————————————————————————————————————————

3. červen

Č:

Jak jsme slavili MDD? – Oslavují děti i ve světě…..

Vedený rozhovor, myšlenková mapa – každý je jiný, co je slovo handicap, postižení, úraz, nemoc. Co nás může znevýhodňovat, jak se chovat k druhým, kdo potřebuje pomoci, podporu, jak se chovat v situacích, kdy jsme svědky nevhodného chování k druhým, k druhým se chovat tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám, každý je potřeba, každý je užitečný pro druhé, naše silné a slabé stránky…..

M:

Procvičujeme početní operace v oboru 0 – 100, řady násobků, násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10.

Rýsování. Shodné úsečky, měření úseček, jednotky délky. Rýsování dle U do sešitu geometrie.

U 42, 53.

PS 26/2.

DÚ PS 37/1.

Č:

Věta, souvětí, slovní druhy.

U 104/8, 9. PS 45/1 a 2. Písanka 36.

Č:

Dopis – U 105. PS 46/1 a 2. PS 46/3 – DÚ – návrh děti mají již hotový.

Čítanka 151 – 153.

Prezentace přečteného až 10. 6.

 

31. květen

M:

Procvičujeme početní operace 0 – 100, násobilku 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10.

U 40/2, 3, 4, 5.

Plavecký výcvik (s náhradní lekcí).

Psí veličenstvo.

30. květen

Č:

Věta jednoduchá, souvětí.

Práce s IT, v týmech.

U 104/5 a 6 – týmová práce.

Rozdíly mezi větou jednoduchou a souvětím.

Seznámení s obsahem závěrečné práce.

M:

Společná kontrola DÚ.

Matematické pojmy. Procvičujeme početní operace 0 – 100 a násobilku 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10.

U 40/1, U 41/1, 2, 3.

Seznámení s obsahem závěrečné práce.

Č:

Přepis vět – U 104/7 – hodnoceno.

Čítanka – 148 – 150 – dramatizace.

Vv, Pč: 

Kamarád, kresba portrétu, autoportrét, práce s papírem.

Zítra nás čeká náhradní hodina plavání, plaveme dvě hodiny.

V pondělí třídní schůzky v kmenové učebně (17. hodin).

Zítra mají děti první hodinu suplování.

29. květen

Č:

Věta jednoduchá a souvětí, značení, vyvození, slovní druhy.

U 103. PS 45/3, 4.

M:

Početní operace v oboru 0 – 100.

Násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10.

Kontrola DÚ U 38/2.

U 39.

PS 20/2 – hodnoceno.

DÚ: PS 21/2.

Č:

Psaní – písanka 34, 35, 39 – adresa.

Čítanka 148 – 149.

Pr:

Léto – shrnutí, procvičování, IT.

PS 66, 67 – práce ve dvojicích, hodnoceno. PS 68 – pouze doplnění obrázku.

Chaloupka na vršku: Jak měl Honzík svátek – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

V Bakalářích jsou již zanesené termíny závěrečných písemných prací:

10. 6. Č – druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, slova nadřazená a podřazená, slova opačná, souznačná, souzvučná, párové souhlásky, přepis, řazení dle abecedy, velká písmena, dělení vět na slova.

11. 6. A (1. i 2. skupina) – Rozhovor – představování – přiřazení vět k sobě, barvy a čísla do 20 dle diktátu, slovní zásoba – přiřazení slov a obrázků, části obličeje – podle poslechu zakreslení, popis příšerek – má dvě ruce, čtyři nohy – přiřazení, odpověď na otázku např.: Má dvě ruce? Ano, má. Ne, nemá (všechna cvičení jsme dělali, opakovali).

12. 6. M – násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, násobkové řady, početní operace 0 – 100, přednost operací – početní operace se závorkou, slovní úloha, sčítání a odčítání pod sebou, rýsování – délka úsečky, bod ležící a neležící na úsečce, měření úseček, hodiny – určování času.


 

28. května

A (1. skupina):

Procvičujeme části oblečení.

U 40.

PS 40/5 a 41/6.

Kontrola DÚ.

Rozhovory, oblečení, odpověď na otázky, ústní ověřování.

Příště minitest 7. Příprava na závěrečné opakování.

A (2. skupina):

Minitest 7 (známky v Bakalářích, příprava proběhla minulou hodinu), opakování částí oblečení v uč. na str. 39, PS str. 39/ cv. 3 (kdo nestihl, dokončí doma) + DÚ PS str. 39 / cv. 4. 

M:

Procvičujeme početní operace 0 – 100, násobika, dělení 10.

PS 18.

U 38. DÚ U 38/2.

Č:

Adresa – opakujeme vlastní adresu, ověřování znalosti adresy, jak se adresa píše – děti si budou moc hodnocení opravit.

U 102.

PS 44

Pr:

Léto – charakteristické znaky léta, ústní ověřování, hra, IT.

Pravidla ve třídě – chystání na hodinu, chování o přestávce, nošení pomůcek, chystání penálu, domácí úkoly, procvičování, opravy, úklid pracovního místa….. Děti mají za úkol si dnes vzorně nachystat aktovku podle rozvrhu a zkontrolovat si penál.

Th:

Kamarád, spolužák – oceňujeme na sobě kladné vlastnosti, nikdo není bez chyby a chyby k nám patří.


 

27. května

Výlet – Pěnčín


 

Loučení se školou v přírodě a indiánskou bojovkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím o peníze za fotografie (třídní 50 Kč, sourozenecká – kus 30 Kč) a na výlet (220 Kč).

V pondělí nás čeká výlet na farmu Pěnčín. Odjezd od školy v 8:00 objednaným autobusem.  Komu se dělá v autobuse nevolno – léky na nevolnost jsou nutné (i na zpáteční cestu). Sraz v 7:45! Děti z ranní družiny vyzvednu.

S sebou batoh, svačinu, pití, oblečení dle počasí, kapesníčky. Oběd zajištěn. Kapesné dle uvážení. Návrat ke škole cca 13:30 až 14:00. Kdo bude odcházet po návratu sám, prosím o písemnou zprávu do Bakalářů, jinak děti převedu do družiny, klubu. Děkuji za spolupráci, krásný víkend!

24. květen

M: 

Násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Práce s násobilkovou tabulkou, co už vše umíme, vyhledávání násobilkových spojů.

U 36, 37.

Plavecký výcvik – příští týden v pátek máme dvě hodiny plavání (náhradní hodina za ŠvP). V pátek nebude Č.

Č:

Čítanka 143 až 147. Práce s textem. Dokončujeme čelenky.

Nutno umět svou adresu.

Hv:

Pějme píseň dokola, oblíbené písně.

Indiánská.

Míša Růžičková – Malí indiáni (Cvičíme s Míšou 6) (youtube.com)

28. 5. Máme třídnickou hodinu, pět vyučovacích hodin.


 

23. květen

Č:

Diktát – věty, velká písmena. Hodnoceno.

Dokončení PS strana 43.

Pravidla psaní velkých písmen.

M:

Násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Početní operace 0 – 100 – procvičování.

Slovní úlohy.

Dělení 5, U 34 a 35.

Č:

Písanka strana 32 a 33.

Čítanka strana 142.

Vv, Pč:

Zážitky ze školy v přírodě, překvapení – budeme dokončovat.


 

Donést věci do kufříku na Vv a Pč (ze školy v přírodě).


22. květen

Č:

Zítra píšeme diktát.

Psaní velkých písmen – vlastní jména osobní a místní.

Kontrola DÚ. Pravidla pro psaní vět.

PS 41/ 1 a 3.

PS 42/1, 2, 3, 4.

PS 43/7 – rozděláno, budeme dokončovat.

Psaní velkých písmen.

M:

Násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Dělení 5.

Procvičujeme s číslicemi. U 33, PS 17 (kdo nemá celé, dokončit za DÚ). Práce s IT.

Test – násobilka – hodnoceno.

Č:

Psaní velkých písmen. U 101. U 101/4 – přepis do sešitu Č – Š – hodnoceno.

Čítanka strana 141.

Pr:

Procvičujeme  – léto.

Zápis do sešitu a kresba vybraného společenstva. Vybráno, bude hodnoceno.

21. květen

A (1. skupina):

Hello song, nová píseň.

Let’s Get Dressed Song | Clothes Song for Kids | Kindergarten, Preschool & ESL | Fun Kids English (youtube.com)

U 39, U 41.

PS 39 (společně s učebnicí 2 a 3).

DÚ PS 41/7.

Hra – popis oblečení, otázky a odpovědi – má, nemá.

A (2. skupina):

Příprava na minitest 7, uč. a PS str. 38 / oblečení, nová slovní zásoba, píseň.

M:

Násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Zítra test na násobilku.

U 32.

Č:

Diktát jmen – znalost velkých písmen – hodnoceno.

U 100/5 – týmy.

U 100/1 a 2 společně na IT.

U 100/3 týmy.

PS 41/2.

Práce s mapou.

DÚ PS 41/4.

Pr:

Ochutnávka sýrů.

Léto – pojem společenstvo, zvláštně chráněné území, lužní les.

IT – hra, obrazový materiál, videa.

U 56 – 57.


Bakaláři dnes nefungují, omlouvám se případně za pozdější reakci na zprávy. BK

20. květen

Č:

Vypravování, rozhovor o škole v přírodě.

Děti dostaly zpět formuláře zdravotní způsobilosti – založené v ŽK.

Vybíráme 50 Kč za třídní fotografii (ten, kde se fotil).

Balanční kruh – škola v přírodě, vykreslovánka šamana a malé indiánky – děti si nesou domů k vlepení do deníčku.

Vlastní jména osob a zvířat.

M:

Opakujeme násobilku.

PS 16.

Práce na IT.

Č:

Vlastní jména – osob a zvířat.

U 99. U 99/4 – přepis do sešitu Č – Š – hodnoceno.

Č:

PS 40/1, 2, 2 a), 3.

DÚ: PS 40/2 b) –  do sešitu Č – D napsat dvě věty o své rodině. Každá věta musí obsahovat alespoň jedno vlastní jméno.

Čítanka 137 – 140.

27. května výlet na farmu Pěnčín.

farmapencin.cz

Odjezd od školy v 7:45, příjezd ke škole ve 13:30  – 14:00 hodin. Jedeme společně s 0. A.

Děti čeká exkurze a také dílnička s vyráběním (bude hrazeno z OP JAK – 160 Kč/žák).

Je objednaný oběd – řízek s kaší, oběd ve školní jídelně je odhlášený (120 Kč).

Ze školy v přírodě zbývá 182 Kč na žáka, ráda bych částku použila na tento výlet. Prosím, jestliže nesouhlasíte s použitím částky na tento výlet, dejte mi vědět do Bakalářů (po té ale prosím o 220 Kč plus 182 Kč na výlet). 

Zbylá částka na výlet, kterou potřebuji vybrat,  je 220 Kč/žák (doprava  275 a zmiňovaný oběd 120  – 182 ze školy v přírodě, 7 Kč rezerva – na nákup drobností). 

Třídnická hodina: 28. května 5. VH.

 

Výprava 2024, Kobylnice, Lipno nad Vltavou

16. května Den čtvrtý

Probudili jsme se do lehce deštivého rána, ale ani to nás neodradilo od plnění dalších úkolů od DUCHA VODY. Po snídani jsme vyšli směr přístaviště. Cestou jsme potkali místního maskota a také jsme hledali rybku, která splní všechna přání. Včas jsme se nalodili a už nás čekala plavba. Vsuvka pro zájemce:

Adalbert Stifter

Motorová osobní loď Adalbert Stifter je největší lodí naší flotily. Má celkovou kapacitu až 250 osob, z toho cca 150 míst na krytých palubách, tedy pod střechou. Dalších asi 100 míst je na dvou otevřených slunečních palubách.

A nyní to nejzajímavější z naší cesty – díky laskavosti pana kapitána jsme se u něj všichni vystřídali a mohli jsme mít ten jedinečný kapitánský rozhled.

Cílem naší cesty byl Frymburk, kde jsme zhlédli výstavu dřevěných pohádkových postav, trénovali jsme paměť, četli jsme dopis od DUCHA VODY. Za odměnu jsme měli malou zmrzlinku. Zpáteční cesta parníkem nám utekla velmi rychle. Zpět jsme přišli přesně na oběd (čočková polévka s uzeninou, rýže, kuře, salát). Po obědě jsme si odpočinuli, plnili jsme týmovou výzvu, pracovali jsme s deníčky. Indiánskou stezkou jsme úspěšně prošli, splnili všechny úkoly, za odměnu jsme si vyráběli tašky, ve kterých zítra dovezeme všechny naše dárečky. Po svačině jsme si ještě zasportovali na hřišti, zahráli si hry a byl čas na balení. K večeři jsme měli smažený květák s bramborem. Po večeři došlo na vyhlašování naší týmové hry. Byli jsme pozváni do Kruhu ochránců naší planety, získali jsme moc pěkné ceny a medaile. Ještě jednou všem moc děkuji za donesené dárečky. Děti se o dárečky spravedlivě rozdělily. Pak nás přeci jen už čekala večerní hygiena a četba s Rozekvítkem.

Chtěla bych dnes děti velmi ocenit za jejich ohleduplnost a pochopení, za schopnost řešit i nenadálé situace, za vstřícnost k druhým, sebereflexi svého chování, schopnost dělit se, schopnost přiznat chybu a za upřímnou snahu chybu napravit…. Soudržnost, pravdomluvnost, odvahu….

Vše jsme dnes zvládli a všichni již dávno spokojeně chrupkají. Jsme všichni v pořádku!!!!

Milí rodiče, děkuji za Vaši důvěru a spolupráci, moc si toho vážím.

Zítra již zápis neočekávejte, ráno nás čeká snídaně, dobalení věcí. Pak máme prostor na shrnutí a hodnocení uplynulého týdne, děti čeká ještě malé překvapení a sebereflexe týdne. Autobus má být přistaven v deset hodin, odjíždíme v 10.30. Příjezd by měl být cca ve 14:00 hodin. Kdyby se doba příjezdu nějak výrazně lišila, informuji Vás obratem. Nemyslím si ale, že by to mělo být dříve.

Po škole v přírodě Vás budu příští týden informovat o případném možném přeplatku (rezervy z akcí).

V pondělí nás čeká výuka již podle obvyklého rozvrhu v naší třídě. Prosím, kdybyste našli v kufru nějaké věci jiných dětí, ať je děti donesou do školy.

Prosím, od autobusu nespěchejte, ať můžeme předat důležité informace (zdravotní informace, léky apod.). V případě dalších dotazů na naši zdravotnici můžete pak využít její pracovní email (Vlaďka Krejčová, kontakt naleznete na stránkách školy). Moc děkuji za pochopení!

Howgh, Xilefa

15. května Den třetí :-)….už se nám to krátí

Vstávání nás zřejmě baví brzy, dnes jsme si ale odpustili rozcvičku, protože nás čekal delší výšlap. Vše jsme si nachystali a po snídani jsme za krásné slunného počasí vyšli směr koruny stromů.

Cestu jsme zvládli s úsměvem, přestože vedla do kopce a bylo větrno. Cestou jsme si opakovali názvy stromů a rostlin. Stezka korunami stromů byla pro mnohé malé indiány značnou výzvou, ale všichni prokázali velkou odvahu. Plnili jsme všechny úkoly, učili jsme se poznávat ptáky, kteří žijí v okolních lesích.

Seznámili jsme se s tím, jak se stezka stavěla, jaké stroje byly potřeba. Víme, jak je stezka dlouhá, jak je vysoká, kdy vznikla….. Naši malí hrdinové úspěšně překonali všechny překážky na stezce a značná část vystoupala až k nejvyššímu bodu, čapky jsme drželi a žádnou nám DUCH VĚTRU nevzal. Za odměnu jsme nakupovali v obchodě a svižným krokem jsme se vydali na oběd. Dnes byl slepičí vývar s rýží a vepřové na paprice s houskovým knedlíkem. Dnes bez slepýšů, stále bez klíšťat a nálada dobrá. Dostali jsme další pohledy. Po obědě nás čekal odpočinek, úkoly od DUCHA ZVÍŘAT a DUCHA ROSTLIN. Nejprve jsme četli jejich vzkazy, následně lovili bizona a poznávali jsme rostliny. Přestože nám autobus dovezl encyklopedie, nebylo jich třeba, všechny rostliny jsme úspěšně poznali. Zvládli jsme i úkoly ze Stezky. Po svačině jsme podpořili naše hokejisty :-), hlasivky máme silné. Ani na psaní deníčků jsme nezapomněli, dnes jen stručně :-).

Následovala večeře a vyrábění totemů – každý indián získal jeden dílek, všechny díly po návratu spojíme v náš třídní totem.

Malí indiáni už čekají na pokračování příběhu o Rozekvítkovi.

Už jen připojím poselství pro tento den a dobrou noc přeji všem ;-).

Poselství od indiánů pro tento den:

Chovejte se k rostlinám jako ke svým přátelům. Využívejte jejich darů s úctou a berte si od nich jen tolik, kolik potřebujete. Nevytrhávejte v přírodě rostliny

i s kořeny, dejte jim možnost dál růst. Sázejte stromy.

 

Chovejte se ke všem zvířatům jako ke svým přátelům. Když jíte maso, poděkujte vždy duchu zvířete a jídlem neplýtvejte.

14. května 2024 Den druhý 🙂

Ráno jsme vstávali dobrovolně a brzy :-). Zvládli jsme rozcvičku – též dobrovolně :-).

Po rozcvičce nás čekala vydatná snídaně, na pokoje jsme se došli připravit na výpravu na výstavu Lega. Radost jsme měli z pohledů. Cestou na výstavu jsme posnídali u břehu Lipna, zkoušeli jsme ,,posílat žabičky“. Na výstavě jsme se proměnili v detektivy a společnými silami jsme zachránili královskou korunu. Pak jsme měli dost času na stavby a nákupy. Když jsme úspěšně našli cestu zpět do penzionu, čekala nás chvíle, kdy jsme zapisovali do deníčků, vedli rozhovory v jazyce anglickém a získávali jsme za odměnu nálepky s figurkami z Lega. Na oběd jsme měli zeleninovou polévku a drůbeží plátek s rýží. Chvilku jsme si odpočinuli a následně jsme plnili výzvu od DUCHA OHNĚ a DUCHA VĚTRU. Vše jsme zvládli, a proto nás čekalo vyrábění lapačů na krásné sny. Psali jsme pohledy, opakovali adresy (inu, po návratu budeme ve škole zkoušet, děti by svou adresu opravdu znát měly 😉 ). Čekala nás matematická výzva, násobilka, měření, slovní úlohy….

Po večeři jsme se vydali ještě za sportem ven, zhudebňovali jsme naše pokřiky, zhodnotili jsme dnešní den, nachystali si vše na zítřek. Nyní už čistí čekáme na pokračování četby z knihy o Rozekvítkovi.

Poselství pro tento den:
K ohni přistupujte s úctou a opatrností. Rozdělávejte ho jen na bezpečných místech a vždy se přesvědčte, že od něj nemůžeme nic chytit, a že jste ho nakonec řádně uhasili. Nikdy nenechávejte hořící oheň v přírodě bez dozoru.

Čistý vzduch je vzácný a je třeba ho chránit. Užívejte si, když vane svěží vítr, protože vás obdarovává dobrou a čistou energií.

A my si jej užíváme! Nálada dobrá, počet klíšťat nula, počet spokojených dětí  24 (samozřejmě počet je vyšší, ale píši o naší třídě 🙂 ).

V případě potřeby chmury zaženeme, obejmeme, zasmějeme!

Howgh, Xilefa

Foto bude opět mnoheeeeeeeem později.

13. května 2024 Den první 🙂

Všichni jsme úspěšně zvládli cestu na místo konání naší školy v přírodě. Po ubytování nás čekal výtečný oběd – polévka s knedlíčky a sekaná s bramborovou kaší, salátem. Na chvilku jsme si odpočinuli a už nás čekal dopis od šamana Letícího orla. Dozvěděli jsme se o ohrožení naší planety a rozhodli jsme se jí pomoci, abychom na ní mohli dál spokojeně žít. Společně jsme se vydali na indiánskou stezku. Dnes jsme plnili úkol od DUCHA ZEMĚ. Stavěli jsme v lese týpí tak, aby se tam nejmenší člen týmu mohl ukrýt. Práce se nám dařila. Potkali jsme dva slepýše a žádné klíště :-). Následně byla svačinka na terase a pustili jsme se do výroby erbů našich týmů, pokřiků a získali jsme naše indiánská jména.

Tímto vám představuji týmy:

1. Indiánská parta,

2. Létající šíp,

3. Šamani,

4. Chaloupka u lesa,

5. Indiáni ve střehu.

Pohráli jsme si na hřišti, následně jsme do bříška naložili borůvkové knedlíky.

Po večeři jsme si založili naše deníčky, vykreslili jsme si symbol splněného úkolu od DUCHA ZEMĚ a dostali jsme za odměnu vykreslovánku týpí i s poselstvím.

Poselství pro dnešní den:

Udržujte zemi stejně čistou jako svůj dům. Neodhazujte v přírodě odpadky a zanechávejte po sobě pořádek.

Po přednesení našich pokřiků jsme se odebrali do našich doupat k náležité očistě těla. Následně nás čeká už jen podřimování s poslechem pohádky od Rozekvítka, tak nám držte palce, ať máme jen krásné sny!!!

Xilefa (Barbora Pavlič Kvičinská 😉 )

 

 

Dnes už mám povolení od dětí vložit :-). Přejeme krásný Den maminek 🙂

Důležitá zpráva!

Moc všem děkuji za donesené dárečky na školu v přírodě, velmi si toho vážím! 

Nezapomeňte s sebou zabalit dobrou náladu (špatnou spolehlivě napravíme)!

U autobusu většina dětí ještě odevzdává bezinfekčnost s datem odjezdu!!!!! Nezapomenout na léky.

Sraz v 8:00, odjezd 8:30.

O příjezdu Vás budeme informovat prostřednictvím stránek školy.


Milé maminky, babičky, tetičky, 

přejeme krásný Den matek!

Obrázek mám zakázáno připojit 🙂

Prosím, nezajíždějte v době odjezdu na školy v přírodě ke škole autem, děkuji!

 

10. květen

M: U 29 a 31.

Plavecký výcvik

Č, Hv: překvapení


Pro případ náhlé změny počasí – tropické dny 😉 – prosíme zabalit s sebou na školu v přírodě plavky – pro osvěžení, plavat nebudeme.

Ve čtvrtek si děti odnesou ze školy: tabulku a mazací fix, štětce, fixy, kelímek – prosím zabalit do kufru s sebou. Děti s sebou musí mít plně vybavený a nachystaný penál, nůžky a tyčinkové lepidlo!!! Prosím, kdo má, ať si s sebou vezme školní kšiltovku (nebudeme brát vestičky, tak ať jsme vidět, děkuji).

 

 

9. květen

Č:

Diktát, psaní.

Diktát děti nesou domů k opravě a podpisu.

U 98/8.

Písanka strana 31.

M:

Násobilka 0, 1, 2, 3, 4 – procvičujeme s číslicemi, IT.

Test – násobilka 0, 1, 2, 3, 4 – hodnoceno.

Násobilka 5 – práce s metrem, vyvození.

U 30.

Č:

Čtení – hodnoceno – 118 – 119, 134 – 136. Den matek. Proč se střídá noc a den – některé děti mají na zítřek nachystat prezentaci na toto téma.

Vv, Pč: překvapení 🙂

Zítra je plavání, neplavci s sebou převlečení k bazénu!!!

 


 

7. květen

A (1. skupina):

Přivítání.

Rozhovory – otázky má či nemá – části těla a barvy. Hodnoceno. Pochvala dětem!

Kontrola DÚ.

U 37.

PS 36, 37.

U 38 – píseň, nová slovní zásoba – oblečení.

PS 38.

DÚ: nový slovníček – oblečení. PS 37/8.

A (2. skupina):

Kontrola DÚ, poslech a procvičování částí hlavy a těla (písničky), mini rozhovory na procvičení I have got / she nebo he has got + slovní zásoba. Dnes jsme nepracovali s učebnicí ani pracovním sešitem

M:

Procvičujeme násobilku 0, 1, 2, 3, 4.

Dělení 4.

U 28.

PS 15 – dokončení (u mne e kontrole).

Tleskači, dupači, vyvozujeme shody v násobilkových řadách.

Č:

Slohové cvičení – vypravování.

U 98/1 – týmy.

PS 39.

Ve čtvrtek diktát.

Pr:

Opakujeme hospodářská zvířata a domácí ptáky, jaro, práce s IT. Státní svátek, poučení o bezpečnosti. Volba nových týmů.


6. květen

Č:

Slovní druhy – opakování.

PH Kompot – jak jsme trávili volné dny.

Slovní druhy – řazení, píseň.

PS 38.

M:

Násobilka 0, 1, 2, 3, 4.

U 26 a 27.

DÚ: PS 15/2.

Č:

Slovní druhy – U 97 – práce v týmech, ve dvojicích.

Do Č – Š – U 97/5 a).

DÚ: U 97/5 b) – přepis do sešitu Č – D, určování slovních druhů – číslo nad slovo.

Č:

Prezentace knih a přečteného.


30. duben

A (1. skupina): 

Procvičujeme rozhovory.  U 35, popis vlastních příšerek.

Dnes některé děti neměly DÚ a nebyly připravené na hodinu (netýká se samozřejmě dětí po absenci, tam je to pochopitelné), děti dostávají šanci na příští týden.

U 36.

DÚ: PS 35/4.

A (2. skupina):

Uč. 36 a 37, PS 36 / 5 a 36 / 7. Za DÚ PS str. 37/ 8. Procvičujeme it has got / I ´ ve got atd.

M:

Test od čarodějnice.

Procvičujeme násobilku 0, 1, 2, 3, 4.

U 25.

PS 12/2.

PS 11.

DÚ: umět násobilku 4, dokončit PS stranu 11.

Č:

Slova na slabiky, nadřazená slova, tvorba vět. Rozdíl slova a písmena. Úkol od čarodějnice :-).

Opakujeme slovní druhy, práce na IT.

PS 37.

Kouzlení.

Pr:

Úkol od čarodějnice.

PS 64 a 65.

Th:

ŽK – hodnocení strana 18.

Čarodějný hrnec – jaký je můj kamarád, za co ho oceňuji, co o něm vím, čím ho potěším.

Čekají nás dny volna, těším se na setkání ve škole 6. května.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6. 5. je nutno již odevzdat potřebné formuláře na ŠvP, musím již hlásit dietní omezení atd. Děkuji za pochopení.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29. duben

Děti mohou zítra přijít v čarodějnickém a mohou mít nachystané úkoly pro spolužáky (dle rozvrhu, čarodějnické).

Č:

Píseň k uvítání, Slovní druhy – píseň, řazení slovních druhů.

Spojky a ostatní slovní druhy.

U 95. U 96.

M:

Vyvozujeme násobilku 4.

Procvičujeme početní operace.

U 24, PS 14. PS 12/1.

Č:

Spojky PS 35.

Č:

Ostatní slovní druhy, PS 36.

MDT – co to je tanec, studium tance, pozice rukou a nohou, kdo může tancovat, flashmob. Přednáška, ukázka předmětů potřebných k tanci a baletu. Diskuze.

Chybějícím:

Labyrint umění – Pořady – Déčko – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Státní svátek a dny volna – poučení o bezpečnosti.

U a PS M jsou u mne ke kontrole, PS Č jsou u mne ke kontrole.

Zítra máme 5. vyučovací hodinu – třídnická.

6. 5. prezentace knih.

 


26. duben

M:

Rýsování, jednotky délky.

U 23, PS 13.

Fotografování.

Plavecký výcvik

Č:

Psaní – písanka 29, 30.

Procvičujeme slovní druhy.

Hv:

Naše Země kulatá.

Úklid třídy.

Prezentace knih za měsíc duben 6. května :-).

Krásný víkend všem, nemocným brzké uzdravení!


25. duben

Č:

Slovesa, slovní druhy, hry, přiřazování, poznávání. Slovní druhy, řazení, vyjmenovávání, píseň.

PS 33.

M:

Násobilka 0, 1, 2, 3.

Práce s číslicemi. Kontrola DÚ.

PS 8/2 – poslední sloupec, PS 9 a PS 10.

DÚ: PS 7/1.

Test – násobilka – 0, 1, 2, 3.

Č:

Předložky – vyvození učiva – U 94.

PS 34.

Třídíme slova – slovesa, podstatná jména a předložky.

Slovní druhy (skolakov.eu)

Vv, Pč:

Zátiší, kresba.

Zítra fotografování, plavecký výcvik.

Prosím o originály zdravotních způsobilostí!!!

 


24. duben

Č:

Slovní druhy, řazení, vyjmenovávání, k čemu je to dobré.

Hra – podstatná jména – názvy osob, zvířat, věcí.

Písanka 27 – psaní hodnoceno.

Procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky.

M:

Násobilka – 0, 1, 2, 3.

Práce s číslicemi.

Test – násobilka – hodnoceno.

U 22 (U 22/1 – jen růžová pole).

PS 8/2 – bez posledního sloupce – přednost operací.

Přednost operací.

DÚ: PS 8/1.

Č:

Vyvozujeme učivo o slovesech.

U 93 – celá, společně, dvojice, týmy.

Pr:

Domácí ptáci – zápis do sešitu – podstatné ze strany 54 a 55 (tučné, ilustrace k zápisu), sešity jsou vybrané ke kontrole a hodnocení.

PROSÍM – pokud je to možné, prosíme o originály zdravotní způsobilosti, za případné komplikace se omlouvám, po ŠvP vrátíme, děkuji!

Milí rodiče, chcete-li, můžete-li – uvítám drobné dárečky na školu v přírodě, děkuji moc!

 


23. duben

A (1. skupina):

Píseň Hello song, Me.

Procvičujeme slovíčka (nutno opakovat a procvičovat i doma!).

U 34 a 35 – slovíčka – tělo, píseň, rozhovor nad obrázkem.

DÚ: U 35 – rozhovor nad obrázkem podle vzoru dole (užívat odpověď Yes, it has / No, it hasn´t ).

PS 34. PS 35/3.

A (2. skupina):

uč. str. 34 / nová slovíčka TĚLO – procvičení, poslech a dramatizace písně; uč. str. 35 – poslech a mini rozhovory, procvičování Has got ..? / Yes, it has / No, it hasn´t 
PS str. 34 celá, PS str. 35 / cv. 3 za DÚ. 
M:
Procvičujeme násobilku.
U 20/4 a 5, U 21.
PS 7/2 (za DÚ dokončit).
Nákup v rámci srdíčkových dnů.
Č:
Slovní druhy – řazení.
Podstatná jména – hra.
PS 32/3 a 4, kontrola DÚ.
U 92/6 (do Č – Š – dle zadání), 7, 8.
Pr:
Dokončujeme PS 60 – 61 – 62.
Zápis do sešitu – Ptáci a jejich hnízda, Hospodářská zvířata (kdo nedopsal, dokončí doma). Sešity budou hodnoceny.
V pátek se naše třída fotografuje.

22. duben

Č:

Prezentace o víkendu, jak jsme strávili víkend.

Slovní druhy – hry, řazení, píseň, ústní zkoušení.

M:

Procvičujeme násobilku 2, 3.

Násobení 0 – U 19, PS 6, U20/1, 2, 3.

Písemné opakování násobilka – hodnoceno.

Č:

Vyvození – podstatná jména – práce na IT.

U 91 – celá.

Č:

IT – podstatná jména.

Podstatná jména PS 32/1.

DÚ: PS 32/2.

Čítanka 132 – 133. Přepis jedné sloky z básně do Č – Š – včetně ilustrace (dle zadání na 133/3).


19. duben

M:

Procvičujeme násobení a dělení. Dělení 1.

U 18/1, 2, 3.

PS 5/2 a 3.

Plavecký výcvik

Č:

Slovní druhy – řazení – hry, píseň.

DÚ: učit se slovní druhy vyjmenovat ve správném pořadí. Píseň pomůže ;-).

Sebehodnocení kompetencí – děti si vyplňovaly za sebe ke konzultacím. Nesou Vám domů list, kde jsem Vás chtěla poprosit, abyste vyplnili dětem Vy. Prosím, ať děti donesou v pondělí do školy, děkuji moc! 

Hv:

Naše Země kulatá – příští týden umět (26. 4.) – bude hodnoceno.

Flashmob – pokus o flashmob zaslán pro radost do Vaší skupiny na WA. :-).

Nikde nezveřejňujte, prosím, děkuji. Přes Bakaláře video zaslat nešlo.

Těším se na konzultace!


18. duben

Č:

Píseň na uvítanou.

Pravidla chování ve třídě – shrnutí předcházejících dnů, co můžeme udělat pro to, aby nám ve třídě bylo spolu pěkně. Právo na pocity, ale k druhým se chováme tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám (reakce na mou nepřítomnost a řešení vzniklých konfliktů).

Diktát – hodnoceno, děti nesou domů k opravě a podpisu.

Vyvození slovních druhů.

M:

Procvičujeme násobilku – 2, 3.

Násobilka – 1.

U 17,  PS 5/1.

Č:

U 90, PS 31.

Slovní druhy – vyvození.

Řazení slovních druhů – píseň – nácvik –

Píseň vlepena do Č – nauka.

Hry – pamětně slovní druhy.

DÚ: učit se vyjmenovat slovní druhy (správné pořadí).

Vv, Pč:

22. dubna slaví celý svět už od roku 1970 Den Země. 🙂

Kresba, malba, práce s papírem. Malá ukázka:

 


17. duben

Č:

Bě, pě, vě, mě – procvičování.

U 89.

Příprava na diktát.

M:

U 16.

PS 4/3.

Č:

Písanka strana 278.

Čítanka strana 128 – 129.

Pr:

Domácí ptáci.

U 54 – 55.

PS 62 – kdo nestihl, dokončí doma.

 


16. duben

A (1. a 2. skupina):

Spojené skupiny, procvičování slovní zásoby – písně, hry.

M:

U 15, PS 4/2.

Č:

U 88/1, 3, 4, 2 – cv. 2 celé přepsáno do Č – Š.

Pr:

Krávy, krávy – píseň.

Opakujeme dle učebnice 52 – 53.

PS 60 – 61.

Test – zvířata a jejich mláďata, užitek hospodářských zvířat – hodnoceno v Bakalářích.

 


15. dubna

Č:

Bě, pě, vě, mě – procvičujeme.

Pracovní sešit 30.

Diktát slov – písanka strana 25 – bě, pě, vě, mě. Hodnoceno.

M:

Násobilka 2, 3.

Dělení 3.

U 14. PS 4/1.

Č:

Slohové cvičení – vypravování.

PS 28.

Písanka strana 26.

Č:

Čtení – Nezbedné autíčko (125 – 127), úkoly okolo. Auta.

Auta (Uhlíř, Svěrák) (youtube.com)

Dnes bez DÚ.

Zítra a ve středu nejsem ve škole, sledujte, prosím, Bakaláře. Na stránky zapíši ve čtvrtek – až přesně zjistím, co děti stihly vypracovat. Děti mají zajištěné suplování, přípravu.

Zítra mají umět hospodářská zvířata a jejich mláďata, dnes jsme zkoušeli, někdo stále ještě váhá. Připravila jsem na zítřek test, přestože tu nejsem.


12. dubna

M: 

Procvičujeme násobilku 2 (násobení a dělení 2), násobilka 3.

Hry, práce na IT, práce s číslicemi.

Písemný test.

Plavecký výcvik

Č:

Dokončujeme slohové cvičení – vypravování o vymyšleném ostrově. Prezentace.

Hv:

A na Střeleckém ostrově se chystá 🙂

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2024 – FLASHMOB (youtube.com) – výzva pro naši třídu, učte se s námi pro dobrou náladu 🙂

Mezinárodní den tance – Mezinárodní den tance je oficiálně uznávaný svátek.. (mezinarodnidentance.cz)

 

Krásný víkend a hodně zdraví!


11. duben

Č:

Diktát. Písanka strana 25.

Děti nesou diktát domů – k opravě a podpisu. Kdo má chybu, opraví.

M:

Násobilka – 2, 3.

Hra Tleskači a dupači.

U 13, PS 3/3. Práce na IT.

Č:

U 87.

Práce ve dvojicích – vypravování o vymyšleném ostrově – budeme dokončovat.

Vv, Pč:

Ptáci a jejich hnízda – malá ukázka:

Na zítřek připomínám zkoušení – násobilka 2 (násobení, dělení), 3 (řada násobků, násobení).

Zítra plavání – kdo neplave, věci na převlečení s sebou, možno kniha, časopis. Prosíme o čepice na plavání – zejména holčičky s dlouhými vlasy.


10. duben

M:

Čtvrtletní písemné práce, k nahlédnutí na konzultacích, hodnocení v Bakalářích.

Č:

Bě, pě, vě, mě.

PS 27, 29.

Č:

Písanka 24.

Výlet – zápis – týmová práce.

Pr:

Hospodářská zvířata – práce s IT.

U 52, 53.

Nutno umět pojmenovat hospodářská zvířata – samce, samici, mládě! Příště zkoušení.


9. duben

A (1. skupina):

Procvičujeme členy rodiny, části těla – písně, hry.

PS 32/1, PS 33/3

DÚ PS 33 – kvíz –  plus procvičovat.

Kontrola DÚ.

A (2. skupina):

Test – členové rodiny, známky v Bakalářích.

Opakování – PS str. 31/ cv. 1 společně, cv. 2 dokončit za DÚ. Procvičujeme spojení I’ve got, she’s got, he’s got.

M:

Násobilka 3 – řazení násobků.

U 12, PS 3/2.

Č:

Bě, pě, vě, mě – U 86 – celá. Bez přepisu. Ve čtvrtek píšeme diktát.

PS 26, 27/11 (obrázek dokončit za DÚ).

Pr:

Ptáci a jejich hnízda.

U 51, PS 63.

Zápis do kroniky – z výletu – týmová práce – budeme dokončovat.

Dnešní práce není zkontrolována, zkontroluji až po zápisech ve škole. Děkuji za pochopení.

Zítra připomínám čtvrtletní práci z matematiky.

Dnes děti dostaly složku na ŠvP – doporučený seznam věcí a další  pokyny, formulář na bezinfekčnost, formulář – zdravotní způsobilost (někdo bude mít platné loňské, platí dva roky), až budete mít nachystané (ještě kopie průkazky), prosím opět v deskách poslat po dětech zpět školy. Děkuji! Pokoje zatím neřešíme :-). Jistě nás čeká cesta parníkem, návštěva Lego výstavy s bojovkou a zavítáme i do korun stromů :-). Oheň a tentokrát i diskotéka :-). Bojovka s příběhem a tajemným dopisem na nás čeká též.


8. duben

Č:

Čtvrtletní písemná práce – hodnocení je zaneseno v Bakalářích.

Čtvrtletní písemné práce budou k nahlédnutí na konzultacích.

M:

Procvičujeme násobilku 2 (násobení, dělení).

Vyvození násobilky 3.

IT – násobilka 3.

U 11.

Řazení násobků.

U jsou u mne ke kontrole.

DÚ: PS 3/1.

DÚ: násobilka 3 – pamětně –  do pátku 12. 4. nejlépe :-). 

Č:

Čtvrtletní písemná práce – zhodnocení.

PS 25 i s přepisem jmen do Č – Š dle zadání.

PS jsou u mne ke kontrole.

Č:

Prezentace knih – pro chybějící minulý týden.

Čítanka strana 122 až 125.

Připomínám zítra: druhá skupina test z A.

Ve středu čtvrtletní písemná práce z M.


 

5. duben

M:

Příprava na písemné čtvrtletní opakování (podrobnější informace dříve).

Plavecký výcvik

Č:

Příprava na písemné čtvrtletní opakování (podrobnější informace níže).

Písanka strana 23 – přepis básně.

Hv:

U 87. Já do lesa nepojedu, Holka modrooká.

Žabky – vkládám odkaz – slíbila jsem.

Origami Skákající Žába – jak složit žábu z papíru – origami žába (youtube.com)


 

4. duben

Č:

Pravidla chování v týmech, mezi lidmi, jak dobře spolupracovat, co je to pravda, proč je dobré se na ,,pravdu“ podívat očima kamaráda…. 🙂

Dnes již děti hodnotí, že se jim začíná dařit spolupracovat i v nových týmech – velká pochvala!

Rozcvičení paží, správný sed a úchop – v písance stále dbáme na vzorné psaní.

Kontrola DÚ, písanka strana 22 – přepis hodnocen, luštění ze strany 22 i 23.

Diktát slov – párové souhlásky (strana 21).

M:

Procvičujeme násobilku 2.

V týmech – početní operace, vytváření slovní úlohy pro jiný tým.

PL – násobení a dělení 2.

Pexeso (skolakov.eu)

násobení a dělení 2.pps (live.com)

Malý test – násobilka 2 – v Bakalářích pouze výborné hodnocení.

Č:

Bě, pě, vě, mě – vyvození učiva o hláskové a slabičné stavbě.

U 85 – celá.

I s přepisem do Č- Š dle zadání.

Vv, Pč:

Jaro v lese a jaro u vody – plakát, týmová práce.

Devatero pohádek – O princezně solimánské (O Zubejdě) (youtube.com)

——————————————————————————————————————————————

3. dubna

Č:

Píseň, vyvození nového učiva – slohová cvičení – zpráva, vzkaz.

Práce ve dvojicích, co je to vzkaz, jaká má pravidla psaní.

U 84.

M:

Hodiny  – opakování, písemné opakování, hodnoceno. Kdo si bude chtít hodnocení vylepšit, může.

U 10 – kontrola.

Práce na IT – násobilka 2.

Č:

Vzkaz, sms.

PS 24.

Volba nových týmů, týmy se ještě budou učit spolupráci, postupně se vše ustálí, možná dojde k výměnám rolí. 😉

Písanka strana 21, za DÚ dokončit stranu 21 – část s tužkou (dokončit stranu bez diktátu slov)

Pr:

Jaro u vody a jaro v lese.

U 48 – 50 – projekce.

Práce v týmech – plakát k tématu.

DDÚ: Děti si mohou na zítřek donést obrázky k výše uvedenému tématu, které použijí na plakát.

 

Příští týden děti čeká písemné opakování (již zaneseno v Bakalářích jako plánovaná klasifikace):

8. 4.  Č: přepis vět, určování počtu slabik, měkké a tvrdé souhlásky – doplňování,  druhy vět, doplňování samohlásek do slov – správná délka samohlásky, párové souhlásky.

10. 4. M: řady čísel v oboru do 100, porovnávání čísel v oboru do 100, slovní úloha, početní operace sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru do 100, slovní úloha s využitím násobení, násobilka 2, geometrie – délka úsečky – rýsování úseček podle zadání, měření úseček, bod, čáry, tvary.

Konzultace ve třech proběhnou v následujících termínech (z důvodu zápisu a přijímacího řízení na gymnázia):

23., 24., a 25. 4. od 14:00 hodin (vždy ve 20, 40 a celou, tzn. 14:00, 14:20, 14:40…). Prosím, napište mi do Bakalářů, který termín Vám nejvíce vyhovuje, děkuji.

30. 4. 5VH – třídnická hodina.

 

 


 

2. dubna

A (1. skupina):

Opakujeme členy rodiny, odpověď na otázku: Kolik má bratrů? Kolik má sester?

Procvičujeme čtení slov a vět, písně.

U 32.

Minitest 6 – členové rodiny – hodnoceno – v Bakalářích.

PS 31/7.

DÚ: PS 31/8.

A (2. skupina):

uč. str. 31 – čtení, dramatizace komiksu
PS – str. 30 / celá +31/do cv. 7 – společná práce, PS str. 31/ cv. 8 DÚ. 
Příprava na testík – členové rodiny.

M:

Procvičujeme hodiny – zítra test.

Opakujeme a procvičujeme násobilku 2.

U 9/2 a 3.

U 10/1, 2, 3.

DÚ: U 10/4.

Č:

Rozhovor o prázdninách.

Prezentace knih.

Pr:

Stromy na jaře.

U 47.

PS 59/2 a 5, doplňovačka.

Zápis do sešitu.

PS a sešity jsou u mne ke kontrole.
Dětem, které nebyly na výletu, jsem vracela peníze.
Příští týden budeme psát krátké čtvrtletní práce z Č a M, obsah a termín upřesním.
Většina dětí dnes odevzdala neopravené diktáty, diktáty již nebudu posílat domů k opravě a podpisu, budou k nahlédnutí na konzultacích či po domluvě. Děti se s chybami seznámí ve škole.

 

27. březen

Přeji všem krásné Velikonoce a hodně zdraví!

Děti mají pochvalu za vzorné chování během výletu.

Některé děti by si přály zvířátko….domlouvaly se s paní Myslivcovou, slíbila jsem vložit kontakt na ZOOPark Radonice. 

Kontakt | ZOOPark Radonice (zoopark-radonice.cz)


26. březen

A (1. skupina):

U 30 čtení.

U 70 – Velikonoce.

PL – strana 6 – slovní zásoba k tématu Velikonoce. Děti vybarvují podle pokynů.

Peppa Pig Full Episodes |Easter Bunny #11 (youtube.com)

Po prázdninách minitest –  rodina (úterý).

A (2. skupina):

uč. str. 70 / velikonoční písnička
Velikonoční časopis – společná práce do str. 5, str. 6 – dobrovolný domácí úkol. Nová velikonoční slovní zásoba, procvičování barev.

M:

Slovní úlohy – dělení a násobení 2.

Procvičujeme hodiny.

Po prázdninách (středa) děti čeká malý test na opakování hodin – poznat hodiny, umět je přečíst a přiřadit správný čas. Budeme před testem opakovat i společně. Nutno procvičovat. Procvičovat i násobilku 2 (násobení, dělení – pamětně).

U 8, U 9/1.

Č:

Běhací diktát.

Diktát si děti nesou domů k podpisu a případné opravě. (Jakmile mám chybu, provádím opravu, i když mám 1.)

U 83 (U 83/8 – přepis do sešitu Č – Š).

2. dubna prezentujeme knihy a čtenářské deníky za měsíc březen. Stačí donést jednu z přečtených knih a tu odprezentovat (nebo knihu rozečtenou, není nutno nést pět a více knih – jen je dobré je zapsat 😉 ). Ve čtenářském deníku jich samozřejmě může být zapsáno více, stále běží čtenářská výzva pro tři nejzdatnější čtenáře. Některé děti od počátku školního roku nezapsaly do čtenářského deníku ani jednu knihu.

Pr:

Velikonoce –  myšlenková mapa, proč je slavíme.

Práce s PL – doplňujeme údaje k jednotlivým dnům, vlepeno do sešitu.  Kdo chyběl – PL má ve škole.

Hospodářská zvířata – příprava na výlet. DDÚ: Proč kozel páchne? 

 

Připomínám zítra výlet:

Výlet do ZOOParku Radonice

Naše zvířata | ZOOPark Radonice (zoopark-radonice.cz)

Sraz v 7:50, děti si z ranní družiny vyzvednu.

Odchod od školy v 8:00.

Pojedeme běžnou MHD a PID. Návrat ke škole na oběd cca 11:40. Děti, které budou odcházet po návratu samostatně od školy či po obědě samostatně, musí mít zapsáno u sebe (ŽK či družinový sešit). Ostatní děti půjdou následně do družiny (či klubu).

Máme zajištěný program, průvodce.

S sebou: vhodné oblečení a obuv (jedeme na statek, střevíčky nedoporučuji), batoh, pláštěnku, svačinu, kapesníčky, možno kapesné dle Vašeho uvážení, možná i zelenina a ovoce – nakrájené – na krmení zvířat (ze statku doporučili jablka a mrkev).

 

25. březen

Úspěšně jsme dokončili náš nápis Velikonoce :-).

Č:

Jaká máme třídní pravidla, jak se chovat při práci v týmu, ve dvojicích. O chování  k druhým – chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se oni chovali k nám. Co se nám líbí a co ne, co může druhému člověku ublížit, jak tomu předejít, ohleduplnost mezi námi. O nevhodnosti navádění druhých ke špatným činům, o posmívání, o nevhodnosti nevyžádaného fyzického kontaktu…. Naše třídní dohoda platí neustále, na chodbě, o přestávkách, v družině….

Inu, bylo to třeba, aby nám všem bylo spolu pěkně ;-).

Dě, tě, ně – vyvození pravidel pro psaní. U 82.

M:

Násobení, dělení 2 – názorně. Práce s IT.

U 7.

PS 2/2 – 1. a 2. sloupec ve škole. 3. a 4. sloupec za DÚ.

Č:

Dě, tě, ně.

PS 22 a 23.

DÚ: PS 23/8.

Č:

Procvičujeme párové souhlásky.

Bajka – co to je, přirovnání podle vlastností (četba a řazení).


 

22. březen

M:

Píseň na uvítanou.

Práce s reálnými předměty – vyvozujeme dělení.

U 6 – vysvětlení dělení.

U 6/1.

PS 2/3.

Kontrola U i PS až příští týden.

Plavecký výcvik

Č:

Čítanka strana 116 – 117 – úkoly na těchto 2 stranách. Co je to rým, vyhledávání rýmů.

Písanka strana 20.

Čítanka 120 – 121 Zajíc a hlemýžď.

Hv:

Velikonoce – tradice na Velikonoce, omalovánka do dvojic – Velikonoční píseň.

Kocour Modroočko – písně.

To se mi prima ťape ..píseň Modroočka – 08.wmv (youtube.com)

Pějme píseň.

 

Krásný víkend všem!

 


 

21. březen

Č:

Píseň na uvítanou.

Bajka – práce s textem, porozumění textu, co to je bajka.

U 81.

Týmová práce – práce na PL (dle učebnice).

M:

Násobení 2. Práce s tabulkou násobků.

U 5.

PS 2/1.

Č:

Bajka – PS 21.

Dramatizace.

Přirovnání – domino – práce v týmech.

Hodnocení práce v týmech.

Vv, Pč:

Víla jara, kombinovaná technika.

Malá ukázka:

Děkujeme za donesený sběr.

Zítra nejsem ve škole, děti mají zajištěné suplování.

Zítra PLAVÁNÍ.

Kdo neplave – převlečení a přezutí k bazénu, možno knihu, časopis.

Zítra budou děti odcházet na oběd ve 12.30 (družina jede na výlet).

Děkuji za pochopení, učivo vložím na stránky, až zjistím, co vše děti zvládly (pátek či pondělí). Sledujte Bakaláře, děkuji.

Krásné dny všem!


 

20. březen

Č:

Píseň na uvítanou.

Zážitky z divadla.

Procvičujeme párové souhlásky.

Párové souhlásky B – P, D -T, Ď – Ť, V – F, H – CH, Z – S (skolakov.eu)

Práce v týmech – párové souhlásky – doplňování.

Diktát vět – hodnoceno.

Děti nesou domů diktát k nahlédnutí, podpisu a případné opravě.

M:

Myslím si číslo.

Slovní úlohy – násobilka 2.

U 4.

PS 1/2.

DÚ: PS 1/3.

Jak lze počítat při násobení, jaké máme představy – kdo rovnou násobí, kdo raději sčítá, kdo zvládá pamětně, komu vyhovuje tabulka násobků….

Dělení a násobení – vyvození.

Č:

Týmová práce – zápis do kroniky – DHP – Kocour Modroočko.

Prezentace práce, hodnocení ostatních týmů.

Pr:

Na jaře.

Prezentace IT.

IUČ – video.

U 45, PS 58.

Zápis do sešitu:

20. březen Jaro

Části těla kvetoucí rostliny:

Kresba dle obrázku v učebnici na straně 46, popis rostliny podle obrázku v učebnici.

Kdo nestihl dokončí za DÚ.


 

19. březen

A (1. skupina):

Píseň na uvítanou.

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English (youtube.com)

Kapitola o rodině – členové, mám, nemám bratra, sestru.

U 30 a 31.

PS 30.

Nácvik rozhovoru dle PS.

DÚ: četba U strana 30. 

PS a slovníčky jsou u mne ke kontrole.

A (2. skupina):

PS – str. 29 / celá, společně. Kontrola DÚ, polovina dětí neměla! 
Procvičování slovní zásoby, poslech písniček a říkanek. 
M:
Hodiny – procvičujeme s papírovými hodinami, pochvala za donesené hodiny!
Myslím si číslo – násobilka 2.
U  – strana 3 – celá. U mne ke kontrole. Kontrola DÚ.
DÚ: PS strana 1/2 – druhý sloupec.
Divadlo – Kocour Modroočko.

 

18. březen

Č:

Píseň na uvítanou.

Procvičujeme párové souhlásky uvnitř i na konci slov, slova příbuzná a jiné tvary slov.

Párové souhlásky (skolakov.eu)

U 79/1 a 2.

U 79/3 – práce v týmech.

M:

Děti dnes dostaly tabulku násobků, mohou s ní pracovat podle potřeby.

Vyvozujeme násobilku 2. U 2 (i s přepisem příkladů do sešitu M – Š).

Násobíme 2 (skolakov.eu)

DÚ: PS 1/2 první sloupec.

Naučit se násobilku 2 (úkol na celý týden).

Č:

Příprava na diktát. U 80/8. Diktát píšeme ve středu.

U 80/4, 80/9 – týmová práce.

Č:

U 80/5, 6, 7, 10 – práce s IT.

PS 20/2, 3, 4 – práce ve dvojicích.

PS 20/1.

PS jsou u mne ke kontrole.

Připomínám zítra divadlo:

Hrazeno z OPJAK, během vyučování, prosím o vhodný oděv, pro jistotu si donést i učebnice dle rozvrhu (kdyby se divadlo rušilo), do divadla s sebou papírové kapesníčky, možno batůžek s pitím. 


 

Prosba pro rodiče:

Protože se množí nenošení a zapomínání pomůcek, prosím, abyste dětem zkontrolovali jejich pomůcky do školy. Některé děti nemají stále papírové číslice, tabulky, mazací fixy, lepidla, barevné papíry, kelímky, sešity, úkolníčky, hodiny, pravítka, tužky na rýsování. Sice mám sedm papírových hodin na půjčení, ale ani to dnes opět nestačilo…. Děti si chybějící věci měly poznamenat do úkolníčku či ŽK (když nemají úkolníček). Není v mých silách  vše zajišťovat, děkuji za pochopení a spolupráci.

M:

Hodiny – čteme hodiny, přiřazujeme digitální čas.

Procvičujeme početní operace.

Vyvození násobení 2 – IT, Myslím si číslo.

U strana 1.

Plavecký výcvik: znak, průprava na znak, skoky do vody.

Č:

Čtení, čítanka 112 – 113 – otázky k textu, dokončení četby.

114 – 115 – četba. Jak se malují kraslice, rozdíl – kraslice – vařené vajíčko.

Hv:

Velikonoční týmová hra.

Velikonoční píseň. Proč slavíme Velikonoce.

Kalimba – propojeno se sebehodnocením. Děti si mohly zahrát.

My Heart Will Go On (Titanic) – Kalimba Cover (youtube.com) pro chybějící.

Připomínám:

19. 3. jdeme do divadla během vyučování, hrazeno z OPJAK. Kocour Modroočko.

21. 3. sběr papíru.

27. 3. PD – ZOOPARK (vybírám 100 Kč).

 

Krásný víkend všem!

14. březen

Č:

Párové souhlásky h a ch, vyvození, zdůvodňování, IT.

U 78.

M:

Rýsování a měření úseček.

U 64, PS 48.

Rýsování do sešitu dle zadání v učebnici na straně 64. Hodnoceno.

Nové pracovní materiály – druhý díl U i PS může zůstat doma, třetí díly – doporučuji obalené – zítra s sebou.

Č:

Párové souhlásky h a ch.

PS 19, taktéž přepis do sešitu Č – Š.

Hodnocení práce v týmech – co jsou naše silné stránky.

Vv, Pč:

Malba vodovými barvami, stříhání a lepení z papíru. Velikonoční kraslice v misce.

Ukázka:

 

Zítra připomínám plavání. Kdo neplave, převlečení k bazénu s sebou (je tam teplo, děti se musí k bazénu převléci z hygienických důvodů, stačí triko, kraťasy, pantofle k vodě).

Vybírám 100 Kč na výlet do ZOOParku Radonice, informace dříve.

 


 

13. březen

Č:

Kontrola Č – nauka – zápis.

PS 18.

Přepis vět do sešitu dle zadání v PS 18/2 – hodnoceno.

Procvičování na IT – párové souhlásky.

M:

Práce s hodinami.

Ručičkové a digitální hodiny.

Rýsování odsunuto na zítřek.

Papírové hodiny musí mít děti ve škole.  Některé děti potřebují procvičit poznávání hodin i doma (nejprve přečíst ručičkové, teprve potom převést na digitální).

Č:

Písanka strana 18 a 19.

Tvrdé a měkké souhlásky – procvičujeme.

Čítanka strana 112 – 113.

Pr:

Povídání o našich babičkách.

PS 56 a 57.

PS u mne ke kontrole.

 


 

12. březen

A (1. skupina): Rodina – kolik mám bratrů, kolik mám sester.

U 28 a 29.

PS 28 a 29.

DÚ na příští týden: obrázkový slovníček, PS 28/1.

Family Members Song (youtube.com)

AJ (2. skupina):

uč. str. 28 / celá – poslech, slovní zásoba – členové rodiny (naučit).
PS str. 28/cv. 2 – samostatně se společnou kontrolou.
PS str. 28/cv. 1 – DÚ na 19. 3.
Testík – hodnocení v Bakalářích, příští týden děti testy dostanou domů.

M:

Slovní úlohy, čas.

PS 45, 46, 47/3.

Včelí úly (skolasnadhledem.cz)

Zítra máme rýsování.

Prosím, aby děti měly ve škole papírové hodiny. Nejprve je nutné umět klasické hodiny (ručičkové), teprve potom je možné určovat digitální hodiny.

Možno procvičovat zde:

Hodiny: určování času – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

Přejeme spolužákovi. Ovoce a mléko do škol.

Č:

Párové souhlásky ž a š.

U 77.

Přepis poučky ze strany 77 do sešitu Č – nauka (kdo nestihl, dokončí doma).

Pr:

Minulost – přítomnost – budoucnost, co lidé dělají.

PS 54 a 55.

PS 54 – o babičce – kdo nevěděl, zjistí si doma a doplní.

Brďo a povolání – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)


 

11. března:

Č:

Mluvní cvičení – zajímavé zážitky z víkendu.

Cvičení – propojujeme hemisféry.

Párové souhlásky s  a z – slova příbuzná, jiné tvary slov.

U 76.

Společná práce, práce v týmech.

M:

Slovní úlohy, hodiny, digitální hodiny.

U 62 a 63.

DÚ: PS 47/ 1 a 2.

Č:

Párové souhlásky z a s.

PS 17.

PS 17/2 a) – přepis do Č – Š.

Č:

Písanka strana 17. PS 16/1, 2, 3.

Procvičujeme párové souhlásky dosud probrané.

Diktát slov.

DÚ: PS 16/4.

19. března

Kocour Modroočko – divadelní představení, hrazeno z OPJAK, během vyučování. 

27. března

Projektový den

Výlet do ZOOParku Radonice

Naše zvířata | ZOOPark Radonice (zoopark-radonice.cz)

Odchod od školy v 8:00.

Pojedeme běžnou MHD a PID. Návrat ke škole na oběd cca 11:40. Děti, které budou odcházet po návratu samostatně od školy či po obědě samostatně, musí mít zapsáno u sebe (ŽK či družinový sešit). Ostatní děti půjdou následně do družiny (či klubu).

Máme zajištěný program, průvodce.

S sebou: vhodné oblečení a obuv (jedeme na statek, střevíčky nedoporučuji), batoh, pláštěnku, svačinu, kapesníčky, možno kapesné dle Vašeho uvážení, možná i zelenina a ovoce – nakrájené – na krmení zvířat.

Vybíráme 100 Kč. Děti peníze již mohou nosit. Děkuji!

Pro všechny pro radost!

8. březen

Děkuji za milá přáníčka!

M:

Početní operace s přechodem desítky.

U 61, PS 44.

Kontrola U a PS proběhne příští týden.

Plavecký výcvik

Č:

Přání – opis.

Čítanka strana 110  – Království včel, strana 111 – Duben.

Hv:

Sólista, orchestr, dirigent – pojmy, poslech – J. Haydn/Koncert. U 71.

Souboj klavírů.

Já mám koně – nácvik (U 73 a 94 – starší vydání učebnice mají notový záznam i pro nástroje).

Zpěv písní dle výběru.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Přejeme krásný březen!

7. březen

Č:

Píseň.

Prezentace projektu z prvouky – mluvní cvičení.

Písanka strana  15.

Písanka strana 16 – psaní u, ú, ů.

M:

Vyvozujeme násobení.

U 60/1 a 2.

PS 43/2.

Kontrola DÚ PS 41/2.

DÚ: PS 43/1.

Č:

Párové souhlásky V a F.

U 75.

Písanka strana 16.

Vv, Pč:

Stříhání, lepení, malování, kresba, otisky – chystání překvapení.

Zítra je plavání, neplavci s sebou převlečení k bazénu! Sáčky na obuv.


 

6. březen

Č:

Píseň.

Párové souhlásky – ď – ť.

U 74/1, 2, 3 – vysvětlujeme, procvičujeme, zdůvodňujeme.

U 74/4, 5, 6 – práce v týmech.

Přepis z PS 14/2 do Č – Š. Hodnoceno – pravidla psaní vlastních jmen.

M:

Početní operace – práce v týmech, soutěž – jak se nám počítá, když jsme pod tlakem, ve spěchu.

U 59/3, 4, 5.

PS 41/1, 42/1.

Početní operace se závorkou, slovní úlohy ,,o kolik více“, opakujeme jednotky veličin.

DÚ: PS 41/2.

Č:

Párové souhlásky ď – ť, PS 15 (i s přepisem rozkazovacích vět do sešitu Č – Š).

Písanka strana 15 – rozdělení vět, přepis jedné věty dle výběru, pohádkové dvojice (zítra budeme dopisovat – popletené věty).

Pr:

Projekt minulost – současnost – budoucnost – týmová práce, hodnoceno. Velká pochvala všem! Zítra děti prezentují vlastní práce.


 

5. březen

A (1. skupina):

Opakujeme písně, opakujeme slovní zásobu (pocity, části obličeje).

Me! | Noodle & Pals | Songs For Children (youtube.com) – hlavně tuto 🙂

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English (youtube.com)

U 27 – komiks.

Minitest (pocity, části obličeje)- práce ve dvojicích, hodnoceno.

A (2. skupina):

Procvičivání – části obličeje, spojení she ´s got / he ´s got. Uč. str. 27 / komiks – dramatizace, na známky. Ve dvojicích příprava na testík, píšeme příští týden. Bez DÚ.

M:

Práce s číslicemi – procvičujeme početní operace v oboru do 100.

PS 40/3 – hodnoceno, kontrola DÚ.

U 58, U 59/1, 2, 3.

Přejeme kamarádovi k narozeninám.

Č:

Párové souhlásky d -t.

Práce na IT.

U 73 – týmová práce, společná práce.

PS 14/1 a 2 (bez přepisu).

DÚ: PS 14/3.

Pr:

Minulost – současnost/přítomnost – budoucnost.

Prezentace.

Práce v týmech – děti si mohou na zítřek donést obrázky k tématu minulost – současnost – budoucnost (v týmech vyrábějí naukové tabule).


 

4. březen

Č:

Přivítání písní.

Téma a cíl hodiny – párové souhlásky, jejich znělost – dnes b a p.

Párové souhlásky na konci slov 1 (skolasnadhledem.cz)

U 72 – celá (práce v týmech, dvojicích, samostatně).

U 72/5 – do Č – Š – opis vět – hodnoceno.

Zipy, Hodina zpěvu Uhlíř-Svěrák (youtube.com)

Pohybová hra.

M:

Početní operace bez přechodu desítky v oboru 0 – 100.

Práce s číslicemi.

U 57.

PS 39 (většina dětí má celé, kdo chce – může si stranu dokončit – DDÚ).

DÚ PS 40/1 a 2.

Č:

Párové souhlásky – b a p.

PS strana 13.

Volba nových týmů.

Reflexe hodiny – psaní odpovědí na danou otázku. Jakou písničkou bys vyjádřil/a dnešní hodinu? Napiš její název nebo pár slov z ní… a napiš proč?

Č:

Recitace básní – hodnoceno.

Prezentace knih (nebylo plánováno :-), jen někdo).

Písanka strana 14 (DÚ – dokončit stranu).

Na zítřek si zopakovat slovní zásobu – pocity, části obličeje – minitestík.


 

 1. březen

M:

Početní operace v oboru do 100, s přechodem desítky, rozklady přes desítku.

U 55 a 56.

Plavecký výcvik: pochvala všem!

Č:

Sluníčko a pampelišky – čítanka 103.

Pohádka o kohoutkovi a slepičce – čítanka strana 105.

O kohoutkovi a slepičce – audiopohádka (youtube.com)

Kresba slunce.

 

Hv:

Já jsem muzikant – zpěv, rozdělení rolí, hodnocení.

Noty – vlepeno do sešitu, noty naučit (jsou i na straně 68 v U). Rytmizace říkadel.  U 68, 69.

U 67 – Mozart – Malá noční hudba – poslech, co si představujeme, představení života  W. A. Mozarta.

Připomínám – v pondělí přednes básní :-).


 

29. únor

Č:

Píseň, básně k uvolnění, správný sed a úchop.

Písanka – 12 a 13. Diktát slov. Procvičujeme psaní i, í a y, ý – tvrdé a měkké souhlásky. Hodnocení.

M:

Myslím si číslo.

Pojmy v početních operacích. U 53/4, U 54 – slovní úlohy.

U 53/2, 3, 5 – týmy.

PS 38/2 (kdo nestihl, dokončí doma).

Č:

Čtenářská dílna – čítanka strana 107 – 108. Otázky k ději a prostředí, píšeme, co bychom chtěli ve vajíčku nalézt my.

Vv, Pč:

Tajenka na časové údaje, z tajenky jsme se dozvěděli, jaký měsíc nás čeká a co budeme vyrábět.

Přání a výzdoba oken.

Zítra je plavání!

Dnes byla u nás studentka na praxi.

 


 

28. únor

Č:

Souhlásky uvnitř a  na konci slov.

Vyvození nového učiva, prezentace na IT.

U 71.

PS 12/1, 3, 4.

M:

Písemné sčítání a odčítání pod sebou.

U 53/1, U 54/1.

Procvičování na IT.

Písemné počítání – hodnoceno (práce do sešitu).

U 52.

Kontrola DÚ.

U i PS u mne ke kontrole.

Č:

Slova příbuzná, jiné tvary slov – souhlásky na konci slov a uprostřed slov.

Přepis poučky ze strany 71 do sešitu nauky, k tomu i tabulka se souhláskami ze strany 71 (děti mají namnožené a vlepené do sešitu).

Práce na IT – párové souhlásky.

Sešity nauky  u mne ke kontrole.

Pr:

Měsíce a roční období – procvičování, oprava testů.

PS 52. Dny, hodiny.

Th:

Kdy budeme volit nové týmy? Chceme sedět v ,,hnízdečkách“?

Kdy mám radost, co mne těší.

Předávání ocenění – pochval – kamarádovi, sám sobě.

Proč je důležité umět ocenit sám sebe, proč je důležité přijmout své silné i slabé stránky, respektovat druhé.

Bez DÚ.


 

27. únor

A (1. i 2. skupina):

Opakujeme písně, části obličeje, těla.

U 26.

PS 26/5 a 6.

PS 27/7.

DÚ: 27/8. Umět slovní zásobu k této kapitole.

M:

Myslím si číslo, početní operace – práce s číslicemi, práce na IT.

U 51, PS 37.

DÚ: PS 38/1.

Č:

Slova příbuzná, jiný tvar slova.

Procvičujeme – na tabulky, IT.

PS 12/2.

U 71 – měníme tvary slova.

Zápis do nauky:

Slova příbuzná  mají společnou část slova, které říkáme kořen slova.

Letadlo, letecký, uletí,   letadélko, odlet, přiletěl, letoun.

Obrázek letadla.

Jiný tvar slova: letadlo, letadlem, letadla, letadly.

Kdo nestihl, dokončí za DÚ. Zítra kontrola.

Pr:

Měsíce v roce (skolasnadhledem.cz)

Měsíce v roce – Výukové zdroje (wordwall.net)

Měsíce, roční období.

Písemný test.

U 44, PS 53.

Sešity Pr, pracovní sešity Pr, U M jsou u mne ke kontrole.


 

26. únor

Č:

Vyvozujeme slova příbuzná – odlišujeme od slov a jejich tvarů.

Prezentace na IT – příbuzná slova, tvary slov.

Stavba slova (skolakov.eu)

U 70, PS 11.

DDÚ: PS 11/1 d). (Děti zvládly ve škole, pro chybějící).

M:

Porovnávání, opakujeme jednotky veličin. Týmová práce, práce na IT, ve dvojicích, samostatně.

PS 30 a 36. U 50.

Č:

Správný sed, úchop, procvičení paží.

Písanka strana 11.

Kresba hrnečku pro vodníka.

Pohádka vodnická – Karel Čapek (youtube.com)

Vodnická pohádka. Slova příbuzná.

Č:

Básně a jejich rýmy. 102, 104, 106, 109.

Semafor – Suchý & Šlitr, Zuzana Vrbová, Darek Vostřel – Sluníčko (oficiální video) (youtube.com)

DÚ: vybrat si jednu z následujících básní a naučit se na 4. března. Výběr básní:

Dobrá zpráva (102),

Co se ptal šnek kapradí (102),

Kukla (106),

Ještěrka (106),

Včela (109),

Děti a včela (109).

Zítra připomínám test na měsíce a roční období – vědět pořadí měsíců a ke kterému ročnímu období patří.

Mluvní cvičení – prezentace hrnečků.


 

23. únor

M:

Rýsování, měření úseček.

U 49, U 49/2 – do sešitu na rýsování.

PS 35 a 34.

Plavecký výcvik

Č:

Písanka strana 10.

Čítanka – 100, 101.

Procvičujeme roční období a měsíce. Nové služby, diamanty :-).

Hv:

Rytmus – poznávání písní podle rytmu.

Černé oči. Já jsem muzikant.

Jazykolamy, hledání názvů hudebních nástrojů ve větě. U 63 – 65.

DÚ: naučit se Já jsem muzikant.

Zpívánky – Já jsem muzikant (Miroslav Donutil, Jiří Pecha, Mojmír Maděrič, Pavel Zatloukal) (youtube.com)

Začínají se nám ztrácet učebnice na Hv, prosím, podívejte se doma, zda jich nemají děti u sebe více. Děkuji.

Děti mají pochvalu za pěkné chování, odvahu při plaveckém výcviku :-).

Pěkný víkend všem.

 


 

22. únor

Zítra je plavání, kdo neplave (po nemoci, úrazy), vezme si s sebou převlečení k bazénu, sáček na uložení obuvi, možno i rozečtenou knihu.

Č:

Tvary slov, vyvození učiva.

U 69 – celá.

Zápis do sešitu Č – nauky. (Poučka ze strany 69 a vypracované cvičení 69/4.)

M:

Digitální hodiny, slovní úlohy. U 47 a 48.

DÚ: PS 33/ C. a D.

Č:

Tvary slov – PS strana 10.

tvary slov – Třídění skupin (wordwall.net)

Souhlásky – naukové tabule – slova dle skupin s tvrdými a měkkými souhláskami.

Vv, Pč:

Kresba voskovým pastelem, malba vodovými barvami, roční období, práce s papírem.

Four Seasons ~ Vivaldi (youtube.com)

 


 

Děkuji za donesený sběr!

21. února

Č:

Píseň na uvítanou, rozcvičení paží, rukou. Správný sed a úchop.

Písanka strana 8 a 9.

Diktát slov.

M:

Myslím si číslo.

Písemné sčítání a odčítání pod sebou.

PS 31, 32, 33/A. a B.

Č:

Tvrdé a měkké souhlásky – IT, kartičky.

PL – doplňování tvrdých a měkkých souhlásek. Hodnoceno.

Čítanka 96 – 99.

K vysvětlení lze využít:

Byl jednou jeden… život 12 Část. Ucho 👂🏻 (youtube.com)

Pr:

Ukázka kalendářů.

U 43, PS 51 (měsíce jsme využili a nalepili do sešitu prvouky – nutno umět!)

Dnes bez úkolu, PS matematiky jsou u mne ke kontrole.


 

21. února sběr starého papíru.

20. února

A (1. skupina):

The Alphabet Song | Learn The ABCs | Finny The Shark (youtube.com)

Number Song 10-20 | Counting from 10-20 | The Singing Walrus (youtube.com)

Me! | Noodle & Pals | Songs For Children (youtube.com)

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English (youtube.com)

Rozhovory. U 25 a PS 25. Kontrola slovníčků.

A (2. skupina):

Nová látka – části obličeje, hry a procvičování. Práce s učebnicí, poslech, práce v PS. Příští týden budou děti spojené, proto tentokrát bez DÚ.

M:

Písemné počítání pod sebou s přechodem desítky.

Menšenec – menšitel = rozdíl

Sčítanec + sčítanec = součet.

U 46. PS 32/1.

DÚ: PS 29/2.

Č:

Poznej svého spolužáka U 68/5.

PS – popis osoby, slohová cvičení – 9.

PS  u mne ke kontrole.

Pr:

Měsíce a roční období.

Nutno umět roční období a měsíce, bude hodnoceno!

U 42, PS 50.

DÚ: kdo může, přinese si zítra  kalendář.


 

Ve čtvrtek 22. února mají děti v družině karneval od 14.00 do 15.00 hodin. Masky vítány.

19. února

Č:

Zařizování šatny. Prosím o klíčenky – šňůrky ke klíčům, děti dostaly klíček od své skříňky označený číslem a jménem.

PL – s kamarádem zápis zážitků z jarních prázdnin.

U 67. Ústně, práce s kartičkami.

Kontrola PS strana 8.

M:

Procvičujeme početní operace sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 100.

Přednost operací – početní operace se závorkou.

U 44 a 45.

DÚ: PS 29/1.

Č:

Popis osoby – slohové cvičení.

U 68.

U 68/1 – do Č – Š kresba dle přečteného.

Č:

Prezentace přečtených knih přes jarní prázdniny.

Písanka strana 6 a 7 – písanky jsou u mne ke kontrole.


 

9. února

Děti mají přes prázdniny číst, 19. února si řekneme, co jsme o prázdninách přečetli.

M:

U 43/3, 4.

PS 28.

Plavání:

Rozřazení do družstev.

Znovu připomínám nutnost sáčku na uložení obuvi a sáček do sprch na gel/mýdlo a ručník. Dnes jsem dětem rozdávala. Doporučuji nepromokavé koupací čepice. 

Č:

Čítanka 92 – 95.

Poučení před prázdninami, hodnocení plavání.

Hv:

Černé oči, jděte spát.

Písně s pohybem – tanec.

Úklid šatny.

Ve škole se sejdeme 19. února po jarních prázdninách, děti půjdou rovnou do družiny či třídy, šatní SKŘÍŇKY BUDEME ZAŘIZOVAT NA POČÁTKU VYUČOVÁNÍ SPOLEČNĚ. Doporučuji dětem pořídit závěsnou karabinku (,,šňůrku na klíče“).

 

Všem přeji krásné jarní prázdniny a hodně zdraví!


 

8. února

Zítra připomínám plavání s sebou (informace již dříve, máme M, plavání, Č a Hv). Zítra si děti ponesou domů vše ze šatny (s sebou možno i nějakou větší igelitku na věci ze šatny).

Od 12. 2. do 16. 2. jsou jarní prázdniny.

Č:

Píseň na uvítanou, procvičení paží a rukou s básněmi.

Písanka strana 5.

Týmová práce – píšeme slova k měkkým a tvrdým souhláskám.

M:

U 42 celá, 43/1, 2.

Č:

Přání kamarádovi, vkládám píseň na přání.

Pharrell Williams – Happy (Video) (youtube.com)

Čtení, hodnoceno, čítanka strana  88 – 91.

Rozhovor o přečteném, dovysvětlení.

Byl jednou jeden… život 🌱 Ústa a zuby 🦷 (youtube.com)

Vv, Pč:

Masky na karneval. Přání.

Valentýnské přáníčko – Návody – Déčko – Česká televize (ceskatelevize.cz)


 

7. února

Č:

Píseň na uvítanou, básně na tvrdé a měkké souhlásky.

Diktát vět – diktát děti nesou domů k opravě, podpisu. Zítra se diktáty vybírají.

Procvičujeme – PS 6/1, 2, 3.

DÚ:  PS 8/4 (kdo včera nedodělal cvičení 5 – také dokončí).

M:

Rozklady přes desítku, nácvik na tabulky.

Práce s krejčovským metrem.

Písemné sčítání a odčítání pod sebou – práce na tabulky.

U 41, PS 27. (U i PS jsou u  mne ke kontrole).

Máme hnízda a spoustu místa na práci 🙂

Č:

Procvičování – měkké souhlásky, tvrdé souhlásky, kartičky.

PS 7/1, 2, 3.

Písanka strana 4.

Pr:

Měsíce a dělení na roční období – U 40 a 41.

Opakování zdraví . Práce ve dvojicích. Zdravé stravování.

Špatné vs. správné stravovací návyky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

(výukové video, pracovní list).

DÚ: umět měsíce a roční období (jaké měsíce patří do jara apod.).


 

6. února

A (1. skupina):

Nové písně:

Intro Lite English (youtube.com)

Number Song 10-20 | Counting from 10-20 | The Singing Walrus (youtube.com)

Me! | Noodle & Pals | Songs For Children (youtube.com)

Opakování starších písní (odkazy minule). Rozhovory – pozdrav, jak se máš, jak se jmenuješ, kolik ti je, jakou máš rád barvu.

Nové učivo – části obličeje, těla.

U 24, PS 24.

DÚ: obrázkový slovníček. Příště zkoušíme rozhovory na známky.

A (2. skupina):

PS – str. 18 / cv. 1 + str. 19 / cv. 3 (opakování), DÚ PS str. 18 / 2 + str. 19 kvíz (na 19. 2.). 
Poslech písní a procvičování – čísla, barvy, členové rodiny, zvířátka na farmě.
Za plnění domácích úkolů děti opět dostávají samolepky.
M:
Procvičujeme písemné sčítání a odčítání pod sebou, práce do sešitu (šest příkladů). Dodržujeme správný postup (nepočítáme pamětně a pouze nevpisujeme).
U 40. PS 26/1.
DÚ: PS 26/2.
Č:
Psaní i, í u měkkých souhlásek, y, ý u tvrdých souhlásek – procvičujeme.
Příprava na diktát.
U 66/5 – týmová práce.
U 66/7 – čtení, vysvětlujeme pravidla.
U 66/6.
PS 6/4.
DÚ: U 66/7 a) či b) dle výběru.
Zítra diktát (na tvrdé a měkké souhlásky).
Pr:
Týmová práce – masopust, Hromnice.
Kontrola sešitů prvouky a pracovních sešitů prvouky.

 

5. února

Č:

Píseň na uvítanou. Báseň na tvrdé souhlásky a měkké souhlásky.

PS 4/3, 5/1, 3, 4.

DÚ: PS 5/2.

Tvrdé a měkké souhlásky (skolakov.eu)

M:

Písemné sčítání a odčítání pod sebou.

Procvičujeme na IT, mazací tabulky, 4 příklady do sešitu M- Š (dva na odčítání a dva na sčítání s přechodem desítky).

PS 25/1.

U 38/2 a 3. U 39/2 a 3.

DÚ PS 25/2.

Č:

Psaní i, í po měkkých souhláskách a y, ý po tvrdých souhláskách.

U 65 – práce s kartičkami, ve dvojicích.

U 65/2 – do sešitu Č – Š.

Č:

Prezentace knih a přečteného.

 

V pátek 9. 2. si děti ponesou všechny věci ze šatny domů, přes jarní prázdniny se budou stávající šatny předělávat (chybějícím dětem odnesu do třídy). Děti budou mít vlastní skříňku s klíčkem. Jestliže děti klíč od skříňky ztratí, ve škole bude náhradní klíč. Nový bude vyroben za 80 Kč. Klíčky děti dostanou až po prázdninách (první den po prázdninách si všechny věci ráno ponesou do družiny či třídy, teprve potom půjdeme společně zařizovat šatní skříňky).

8. 2. je zrušen sběr papíru.


 

 1. února

Č:

Rozlišujeme skupiny di, ti, ni, dy, ty, ny.

Rozhovor o vysvědčení.

U 64/1, 2, 3, 4.

Psaní y / i po tvrdých a měkkých souhláskách – dy, di, ty, ti, ny, ni (skolakov.eu)

Nutné nosit kartičky s I, Í, Y, Ý.

Prezentace sešitu nauky – jaká slova či obrázky děti doplnily.

PS 4/4.

M:

Písemné počítání pod sebou s přechodem desítky, vysvětlení učiva, procvičujeme na IT.

U 38/1 a 39/1.

Kdo by potřeboval, stále jsou volně k dispozici výuková videa.

Matýskova matematika, 5. díl – strana 38 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

(jedničku si ,,držíme“ na palci, píšeme dolů)

U 38/4 a 5.

Č:

Psaní slov, řazení dle abecedy, diktát slov – hodnoceno.

Písanka – druhý díl – strana 3.

PS 4/1, 2, 3 (u cvičení 3 jsme slova nepřepisovali – budeme dělat).

The Alphabet Song | Learn The ABCs | Finny The Shark (youtube.com)

Vv, Pč: A. Mikulka – O smutném tygrovi.

Kresba voskovkou, malba vodovými barvami, práce s papírem.

Zvířata okolo nás.

Malá ukázka:

Zítra 2. 2. jsou pololetní prázdniny.

V pondělí prezentace knih za měsíc leden (rozečtené, přečtené, čtenářské deníky….).

Ve třídě máme záchyt pedikulózy.

Děkuji za dárečky k pololetí.


 

31. leden

Tv, Tv:

Rozehřátí – běžecká abeceda, kruhový trénink, fotbalové utkání – děti učí, protažení.

Č, TH (třídnická hodina):

Sebehodnocení v ŽK strana 17 (kdo neměl ŽK – vypracuje doma), záložka – sebehodnocení, loučení se spolužačkou, společenské hry, předání výpisu vysvědčení a pochvalných listů.

Zítra výuka podle rozvrhu. Dnes děti dostaly rozvrhy nové, platné pro druhé pololetí. Děti si nesou domů úbor na Tv.

9. 2. začíná výuka plavání.

Informace:

Plavání je v pátek – druhou a třetí vyučovací hodinu.

Do školy s sebou aktovku a podepsanou igelitovou tašku s plaváním (plavky, mýdlo, ručník, koupací čepice – vše podepsané, sáček na uložení obuvi – podepsaný). Děvčata nejlépe vyčesané vlasy do vysokého culíku, event. plochý drdol. Plavky jsou lepší vcelku.

Na cestu oblečení dle počasí, pokrývku hlavy.

30. leden

A (1. skupina):

The colour song – YouTube

What’s in my bag? A song (youtube.com)

Old MacDonald Had A Farm | Nursery Rhymes | Super Simple Songs (youtube.com)

Family Members Song (youtube.com)

Hello! | Super Simple Songs (youtube.com)

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English (youtube.com)

Counting 1-10 Song | Number Songs for Children | The Singing Walrus (youtube.com)

Number Song 10-20 | Counting from 10-20 | The Singing Walrus (youtube.com)

Pozdravy: dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. Užíváme věty: Ona je…., On je….

Jak se máš? Já jsem…..(hladový, unavený, šťastný, žíznivý, rozhněvaný).

Opakujeme U 22, PS 22 a 23.

A (2. skupina):

Opakování – pocity, procvičování – pozdravy. PS str. 22/cv. 6 a 7 společně, PS str. 23/cv. 8 samostatně s kontrolou.
DÚ na příští týden: PS str. 23/cv. 9. Ve dvojicích budeme zkoušet mini rozhovory: Good morning / afternoon, how are you? I´m fine, thank you. + přidáme to, co už známe: What´s your name? My name is … + How old are you? I´am …. Během února budou mini rozhovory na známky.

M:

Pololetní písemné opakování.

U 37.

Č:

Měkké souhlásky.

U 63 – dvojice, v týmech – hnízdech.

U 63/7 do Č – Š.

Sešit nauka – Y a I, vedle napsat slabiky tvrdé a měkké, příklady slov – nakreslit či napsat.

Ukázka:

DÚ: kdo nedopsal slova, dokončí doma (donést ve čtvrtek).

Pr:

Zdraví – zápis do sešitu prvouky.

 1. leden

Zdraví

Pečovat o tělo. Dobrá nálada.

Vyhýbat se nebezpečí.

Pohyb. Strava. Pití. Odpočinek.

 

Úraz – poranění nějaké části těla.

Nemoc – příznaky mohou být třeba: teplota, vyrážka, únava, rýma, kašel, bolest v krku.

Týden 17.01. - 19.01.2022 - Moje tělo - Základní škola a Mateřská škola ...Vedle složení částí obličeje, dokreslení (dokončit na 6. 2.)

 

Na zítřek – tělocvik proběhne, děti si mohou donést společenské hry na další hodiny po přestávce. 

Od druhého pololetí dojde k úpravě rozvrhu. Zítra bude zanesen v Bakalářích.


 

29. leden

Č:

Přivítání písní.

Rozdání nových materiálů – pracovní sešit – 2. díl, písanka – 2. díl, PS – procvičování tvrdých a měkký souhlásek.

Procvičujeme učivo prvního pololetí – PS 2. díl. strana 1 a 2 (PS 1/4 – pouze doplnění, nevybarvujeme).

DÚ: PS 1. díl strana 49.

M:

Porovnávání, jednotky.

Příprava na pololetní opakování (písemnou práci píšeme zítra – připomínám – písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítky, rýsování – přímka a bod, který na ní leží, neleží, slovní úloha, porovnávání, doplňování číselné řady, početní operace sčítání a odčítání).

Sjednocení – dokončení U 35 a 36/4, 5.

Č:

Procvičujeme učivo prvního pololetí – PS 2. díl – strana 3/8, 9, 10 a), b).

U 62.

Báseň:

Ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni,

tam se píše všude měkké i.

Měkké i – ne ypsilon,

ypsilon by napsal slon.

Č:

Písanka druhý díl – strana 1 – procvičujeme abecedu, řazení.

Strana 2 – kdo má chyby v opisu, opraví si na volné řádky pod opisem.

Čítanka strana 83 – 85.

Písanka první díl je u mne ke kontrole.

Dnes jsme si odhlasovali změnu – lavice si dáme do ,,hnízdeček“, ale až po napsání pololetní práce z matematiky.

 


 

Milí rodiče, milé děti, 

přeji všem krásný víkend a pevné zdraví! Moc se na všechny těším.

Ve středu 31. 1. bude předán výpis vysvědčení, tento den to společně oslavíme, podrobnosti v pondělí po domluvě s dětmi 🙂

Výuka bude čtyři hodiny. Učebnice tento den nebudeme potřebovat :-).

26. ledna

Č:

Písanka strana 39 a 40.

M:

PS str. 24/cv. 1, 2; uč. 36/ 1, 2, 3. (strana 35 zřejmě není, zjistím v pondělí).

Pr:

HYGIENA (websnadno.cz)

ÚRAZ (websnadno.cz)

OPAKOVÁNÍ – NAŠE ZDRAVÍ (websnadno.cz)

PS 48 a 49.

Č:

Čítanka strana 82 – 83.

Hv:

U 59 – 61 – Sny, píseň Dobrú noc, Černé oči, jděte spát (DÚ Černé oči do příště naučit).

Černé oči jděte spát – YouTube – Zpívánky.


25. ledna

Č:

Psaní a opakování

Písanka strana 38 a 39 – pouze řádky s x, X.

PS 48/4 a 5.

M:

Porovnávání v oboru do 100, opakování jednotek, slovní úlohy

Číselná řada po desítkách vzestupně a sestupně, 0 – 100.

Práce s krejčovským metrem – porovnávání čísel.

Porovnání čísel do 100 (skolakov.eu)

PS 23.

Č:

Čítanka 80 – 81.

Vv:

Zimní královna.

Pč:

Práce s papírem, stříhání, lepení.

Milí rodiče,

ve dnech 25. a 26. ledna mají děti zajištěné suplování, nebudu ve škole. Prosím, sledujte Bakaláře, kde je možnost vidět přehled výuky. Na stránky zřejmě zapíši se zpožděním podle skutečně probraného učiva. V příštím týdnu vše sjednotíme, snad se nám vrátí i děti po nemoci. Absence je nyní velmi vysoká.

Přeji všem brzké uzdravení a klidné dny, Barbora Pavlič Kvičinská

24. ledna

Tv, Tv:

Nástup, rozehřátí, závody, hry s během, protažení ve dvojicích, dobývání pevnosti, překážková dráha, šplh – nácvik.

Č:

Diktát s přípravou.

Opakování – PS 47.

Opakování, práce na IT – tvrdé souhlásky.

DÚ: PS 47/3.

Opravit diktáty, podepsat rodiči, donést do školy. Děkuji.

M:

Procvičujeme rýsování.

Nové učivo – pojem úsečka. U 34, PS 22.

PŘÍMKA (websnadno.cz)

ÚSEČKA (websnadno.cz)

ČÁRY (websnadno.cz)


 

23. leden

A (1. a 2. skupina):

Hello song.

Procvičujeme pocity – slovní zásobu.

U 22 a 23 – nácvik písně, čteme, dialogy.

PS 21, kontrola PS 20.

M:

Procvičujeme početní operace s číslicemi.

U 33, PS 21, PS 20/D.

Č:

Procvičujeme tvrdé souhlásky.

Popis zvířete PS 46.

Příprava na diktát. Zítra píšeme diktát.

Pr:

Naše zdraví. U 39, PS 47.

Potřebuješ výživu – Moudronos | Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Pololetní písemná práce z matematiky 30. ledna (jestliže už bude více žáků).

U a PS budu také kontrolovat v příštím týdnu. Děkuji za pochopení.

Přejeme brzké uzdravení všem!


 

22. leden

Č:

Tvrdé souhlásky – procvičování, příprava na diktát.

Báseň (říkáme společně s gesty)

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny,
na zdi visí hodiny,
stále stejně tam a sem,
pohybují kyvadlem.
Kde se píše tvrdé y?
V hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.

U 60/11 – práce na mazací tabulky ve dvojicích.

U 60/13 – práce na fólie, ve dvojicích.

U 60/14 – čtení diktátu, odůvodňování.

DÚ: přepis do sešitu Č – D U 60/14 a)

Přepis U 60/12 do Č – Š.

M:

Řetězové příklady, sčítání a odčítání s přechodem desítky

 Procvičení početních operací.

Slovní úlohy (websnadno.cz)

PS 20.

Č:

Procvičujeme čtení a psaní 

Správný sed a úchop, procvičení rukou. Letadlo s perem – správné přiložení prstů.

Písanka 37 .

Čítanka 78 – 79.

Č:

 Slohová cvičení – popis zvířete

 U 61/ 1 

Odpovědět na otázky ke cvičení.

U 61/2 – práce ve dvojících, psát na mazací tabulky.

U 61/4 – každý si vybral – buď domácího mazlíčka nebo zvířátko ze ZOO. Nakreslit do Č – Š a zkusit popsat – napsat alespoň tři věty


 

Milé děti, kdo bude chtít, čeká na něj v MS Teams kvíz pro zábavu 🙂 ! Užijte si to.

19. leden

Č:

Tvrdé souhlásky – opakování.

 1. Báseň

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny,
na zdi visí hodiny,
stále stejně tam a sem,
pohybují kyvadlem.
Kde se píše tvrdé y?
V hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.

 1. Tvrdé souhlásky (skolakov.eu) – 2. ročník Č – tvrdé souhlásky – v cirkuse
 2. Tvrdé slabiky (skolakov.eu)

PS 44/14, 15, 16, 17. PS 45/21.

M:

Sčítání, odčítání. U 32.

Pr:

Zdraví – vytváření plakátu k tématu – co vše potřebujeme, abychom byli zdraví, týmová práce.

Č:

Tvrdé souhlásky.

PS 45/18, 19, 20.

Hv:

Houslový klíč – psaní do notového sešitu – 2 řádky, opakování písní. U 36 – 37.

 


 

 

18. leden

Pč: Dílničky se dřevem.

M:

Početní operace sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 30 – krejčovský metr, číslice.
Procvičení –  písemné sčítání pod sebou, s přechodem desítky, u počítání si ,,držíme jedničku“ – ukazujeme zdvižený palec.
PS strana 19.

Č:

Tvrdé souhlásky – PS str. 43/cv. 9, 10, 11, 12, 13. Čítanka 76 – 77 – i všechna cvičení okolo na stránkách.

Vv:  kreslení obrázku dle výběru – zimní aktivity.

 

 ———————————————————————————————————————————————————

 

 

17. ledna

Velká pochvala za odevzdané kvízy z prvouky, děti nakonec dostaly malé hodnocení i do Bakalářů :-).

Milí rodiče, milé děti,

určitě nebudu ve škole do pátku.

Č:

Tvrdé souhlásky.

PS 41/4, PS 42. Kontrola PS 41/3. U 59/6 – 3 věty do Č – Š.

M:

Přechod přes desítky při písemném počítání pod sebou. U 31.

 

Učivo byste měli vidět také v Bakalářích – bude zapsané ve výuce – volíte předmět a pod datem zjistíte zápis v třídnici.

Vše doladíme, až budu opět ve škole.

Pěkný den všem!


 

Pololetní opakování z matematiky, které bylo plánováno na čtvrtek, se odkládá. Zítra jsme se měli připravit, nebudu ve škole, proto se písemná práce v původním termínu psát nebude. Na uzavření klasifikace to mít vliv nebude. Děkuji za pochopení. 

 

16. leden

A (1. a 2. skupina):

Pololetní písemná práce.

 1. skupina má hodnocení zapsáno v Bakalářích, 2. skupina bude mít hodnocení zapsáno v Bakalářích, až se paní učitelka uzdraví. Děkuji za pochopení. 1. skupina – Pololetní práce jsou k nahlédnutí na konzultacích či po domluvě.

Velká pochvala všem!

Pocity – U 20 a 21.

DÚ: PS 20.

M:

Příprava na pololetní písemnou práci – procvičujeme  početní operace.

U 30. PS 18. PS jsou u mne ke kontrole.

Č:

Pololetní písemná práce – ukázka, zhodnocení, skupinová oprava. Pololetní práce jsou k nahlédnutí na konzultacích či po domluvě.

Tvrdé souhlásky.

Nutné do školy nosit vyrobené kartičky Y, Ý, I, Í!

U 59/6, 7, 8, 9, 10 – práce na fólii, IT.

Do Č – Š – z U 59/9 – prvních deset změněných slov napiš. Opis – hodnoceno.

DÚ: PS 41/3.

Pr:

Úraz a nemoc.

U 38, PS 45 dokončení, PS 46.


 

15. ledna

Ve středu je termín pro odevzdání kvízu z prvouky (MS Teams, odevzdalo zatím 15 žáků).

Č:

Písemná pololetní práce.

M:

Početní operace – sčítání, odčítání s přechodem přes desítku, početní operace se závorkou.

Práce s číslicemi, na tabulku.

Týmová práce.

PS 16 dokončení.

PS 17.

DÚ: dokončit PS stranu 17.

Č:

Tvrdé souhlásky – vyvození učiva, učení básně. U 58/2.

U 58 – ústně, vyrábění kartiček ze čtvrtky (Y, Ý, I, Í).

U 58/4 – do Č – Š (ve škole jsme doplnili a následně opis).

Č:

Tvrdé souhlásky – PS 41/1 a 2.

Písanka strana 36.

Čítanka strana 76 a 77.

Pr:

Úraz a nemoc.

U 38, PS 45 – dokončení, PS 46.

 


 

15. 1. Písemná pololetní práce z Č:

Diktát vět.  Přepis vět. Druhy vět. Určování počtu slov ve větě. Psaní slov s u,  ú, ů.  Stavba slova – označování samohlásek, souhlásek, slabikotvorné l, r, m, dělení na slabiky. Antonyma, synonyma, homonyma. Četba s porozuměním.

!!!!! Změna, platí pro obě skupiny 16. 1. test z A (1. skupina, 2. skupina také):

Slovní zásoba: školní pomůcky, barvy, velký, malý, zvířata, čísla, skládání slov z písmen, čtení slov a vybarvování podle zadání (slovní zásoba prvního pololetí – bez slovíček k tématu Vánoce, pocity). 

 • Minitest má 5 cvičení, která budou bodována, dle počtu získaných bodů následně hodnocena známkou.
  Cvičení jsou zaměřena na: 
  nábytek – umím slovíčka napsat i přečíst,
  barvy a školní potřeby – podle zadání, které si přečtu, vybarvím,
  zvířata ve spojení s „malý“ a „velký“ ,
  číslovky 11-20.
 • Všechny typy cvičení děti již v hodinách dělaly.

18. 1. Písemná práce z M:

Orientace na číselné ose, porovnávání, početní operace – sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 – probrané učivo – přechod přes 10, 20, 30. Slovní úloha. Rýsování – přímka, body.  Písemné sčítání a odčítání pod sebou.

Č:

Příprava na pololetní opakování, práce na tabulky, IT.

Počet slov ve větě (skolakov.eu)

Druhy vět (skolakov.eu)

Věta, počet slov ve větě (skolakov.eu)

Kam jde Honza? (websnadno.cz)

Slova souznačná (skolakov.eu)

Pexeso – slova protikladná (skolakov.eu)

Slova nadřazená a podřazená (skolakov.eu)

Stavba slova – dělení na slabiky, označování, samohlásek, souhlásek, dvojhlásek, slabikotvorné l, r, m.

Kontrola DÚ.

M:

Početní operace s přechodem přes desítku (do 30), početní operace se závorkou.

U 29.

Kontrola DÚ.

Pr:

Týmová práce – myšlenkové mapy k probraným tématům prvního pololetí, prezentace.

Témata: Škola, Domov, Rodina, Podzim, Zima.

Dokončujeme šály.

Č:

Čtení – čítanka strana 74 a 75. Práce s textem.

Hv:

Děti učí 🙂 – houslový klíč.

Hudba k pochodu. Mendelssohn- Bartholdy: Svatební pochod, Kalamajka mik, mik, mik. U35.

 


 

15. 1. Písemná pololetní práce z Č:

Diktát vět.  Přepis vět. Druhy vět. Určování počtu slov ve větě. Psaní slov s u,  ú, ů.  Stavba slova – označování samohlásek, souhlásek, slabikotvorné l, r, m, dělení na slabiky. Antonyma, synonyma, homonyma. Četba s porozuměním.

16. 1. test z A (1. skupina):

Slovní zásoba: školní pomůcky, barvy, velký, malý, zvířata, čísla, skládání slov z písmen, čtení slov a vybarvování podle zadání (slovní zásoba prvního pololetí – bez slovíček k tématu Vánoce, pocity). 

18. 1. Písemná práce z M:

Orientace na číselné ose, porovnávání, početní operace – sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 – probrané učivo – přechod přes 10, 20, 30. Slovní úloha. Rýsování – přímka, body.  Písemné sčítání a odčítání pod sebou.

11. leden

Č:

Psaní velkých písmen, procvičujeme, opakujeme, psaní na známky.

Vyvození učiva – dělení souhlásek.

U 57 – celá, ústně, IT, tabulky.

M:

Myslím si číslo, práce s číslicemi, tabulkou, procvičujeme početní operace.

U 28 (u mne ke kontrole).

PS 16/1.

DÚ: PS 16/2 (1. sloupeček).

Č:

Dělení souhlásek.

PS 40/1 a 2.

DÚ: PS 40/3.

Čítanka strana 72 a 73.

PČR – prevence, ukázka techniky.

Pč:

Stříhání, lepení proužků, vázání uzlů – šála – budeme dokončovat.

——————————————————————————————————————————————-

10. leden

Tv, Tv:

Děti byly učiteli :-). Pohybové hry s během, změny poloh, procvičení, hry s míčem.

Cvičení s obručí.

Č:

Psaní diktátu.

DÚ: oprava diktátu, zítra se vybírají zpět!

U 56/15.

Procvičujeme stavbu slov – slabiky, hlásky a jejich značení, psaní velkých písmen.

Č – Š i Č – D u mne ke kontrole.

M:

Počítání s přechodem přes desítku, možnosti dopočítávání, krokování, rozkladu. Sledujeme, jak  počítáme.

U 27. U 26/5.

U i PS jsou u mne ke kontrole.

Prosím, jestli máte doma přebytečné vlny, zda by je děti mohly přinést do školy na tvoření. Děkuji.

 


 

9. ledna

A (1. a 2. skupina spojené):

Pocity, nový obrázkový slovníček. Písně k tématu, Simon řekl. Opakujeme pokyny.

DÚ: opakovat slovíčka prvního pololetí.

M:

Číselná řada po desítkách vzestupně, sestupně, práce s krejčovským metrem, orientace na ose, zaznamenávání výsledků příkladů, práce s tabulkou.

U 26/1, 2, 3, 4.

PS 14/1, 2.

DÚ: PS 14/3.

Č:

Příprava na pololetní opakování. Samohlásky, dvojhlásky.

U 56/9, 11, 12 (četba).

U 56/10 – přepis do sešitu Č – Š.

Zítra diktát.

DÚ: U 56/13 – do Č – D.

Pr:

Naše tělo, být zdravý.

U 36 a 37.

PS 44, 45 – pouze zelený rámeček.


 

8. leden

Č:

Procvičujeme hláskovou stavbu slov.

Práce ve dvojicích, týmech.

U 55.

U 55/6 – přepis do Č – Š.

M:

Sčítání a odčítání v oboru do 100, bez přechodu desítky.

U 25.

PS 13/2. PS 12/1.

DÚ: PS 12/2.

Č:

Psaní – F, s, š, S, Š – tabulky, písanka.

Dokončujeme stranu 33, strana 34.

Písanky u mne ke kontrole.

Č:

Prezentace knih.

Písanka strana 35.

V MS Teams mají děti nový kvíz z prvouky.


 

5. leden

Č:

Píseň na uvítanou, procvičení rukou a paží, správný sed a úchop.

Písanka strana 32 a 33.

Procvičujeme na mazací tabulky, slabiky,  stavba slova – hlásky, slabiky.

Pr:

Opakujeme – zima.

PS 42 a 43.

Zápis do sešitu:

Preventivní program PČR

Č:

Čtení s plněním úkolů (dvojice, týmy).

Čítanka strana 68 až 71.

Hv:

Hledání hudebního nástroje ukrytého ve větě.

Co vše vydává zvuky, poznávání zvuků – kuchyně, zvuky libé a nelibé.

Kuchyňská revue – poslech ukázky. Pojem balet.

Píseň Muzikantská rodina.

Muzikantská rodina (youtube.com)

Volba nových týmů, dnes některé děti chyběly, uvidíme, jak příští týden týmy ještě doladíme :-).

Včera děti obdržely katalogy knih, knihy je možné objednat nejpozději do pátku 12. ledna.

V pondělí připomínám prezentaci knih (čtenářské deníky, rozečtené, dočtené – za měsíc prosinec).

V pondělí od 17. hodin třídní schůzka v kmenové učebně – hromadná.

Pololetní práce budeme psát v týdnu od 15. ledna.

15. ledna Č, 16. ledna A, 18. ledna M.

Lístky na ples lze zakoupit před třídními schůzkami ( v době třídních schůzek) u vstupu do budovy školy. Vstupné: 200 Kč/osoba.


 

4. leden

Č:

Procvičujeme slabikotvorné l, r, m, značení, dělení slova na slabiky.  Práce na IT.

PS 37/4, 5. PS 39/1, 2, 3.

DÚ: PS 39/4.

M:

Písemné sčítání a odčítání. Cvičení na IT.

U 23 a 24.

DÚ: PS 13/1.

Č:

Práce s textem, týmová práce.

PS 38.

Přesmyčky – Tři králové.

Vv, Pč:

Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Tři krále – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Malba vodovými barvami, vytrhávání z papíru, lepení.

Ukázka:


 

3. leden

Tv, Tv:

Vítáme se v novém roce. Píšeme nejlepší zážitky z prázdnin, zjišťujeme nejlepší zážitky z prázdnin kamarádů.

Nástup, rozehřátí, PH Mrazíci, cvičení ve dvojicích, protahování, Cukr, káva.

Trenéři do škol – práce s míčem.

Č:

Opakujeme hlásky a slabiky. Dělení a grafické značení hlásek.

U 54/1, 3, 4 – práce na IT, ústně.

U 54/2 – do Č – Š podle zadání v U 54/2b.

M:

Práce s krejčovským metrem, číselná osa vzestupně, sestupně. U 21 a 22 – u mne ke kontrole.

PL – vločka – spojování dle čísel do 100.

 

Přejeme k svátku, předáváme dárečky těm, kteří chyběli na besídce.

V pátek nás čeká preventivní program v rámci výuky, prosím, aby si děti do školy donesly věci podle rozvrhu (tzn. i matematiku, děkuji).

Prosím, kdo může, ať si zítra do školy donese staré noviny (ne letáky). Děkuji.

Dětem, kterým chyběly přihlašovací údaje do MS Teams, jsem dnes nové údaje předala,

mají vlepeno v ŽK.


 

 

20. prosinec

Milí rodiče, milé děti,

přeji všem krásné vánoční svátky a hodně zdraví nejen do nového roku 2024.

Moc děkuji za všechny krásné dárky! Děkuji za spolupráci a Vaši důvěru.

Třídní  besídka se vydařila, Ježíška jsme zachránili!

Všechny týmy se snažily, nejlépe si dnes vedl tým modrých.

Oceňuji práci všech dětí!

Ještě jednou za vše děkuji, Barbora Pavlič Kvičinská

V novém roce se sejdeme ve škole ve středu 3. ledna, hned ve středu máme tělesnou výchovu, nezapomeňte na úbory.

8. ledna budeme prezentovat knihy přečtené za prosinec. Pár střípků z besídky :-).

 


 

19. prosinec

Vánoční dílničky – tvoření s 6. B.

Kvíz, luštění, soutěže, zpěv koled.

Svícen.

Chystání na besídku.

 

Zítra besídka pro děti – čeká nás dokončení adventní hry – Nebeský zpravodaj s úkoly, Ježíška zachráníme! 

S sebou penál, batoh na dárečky (na velikost A4).

Děti si mohou s Vaším svolením přinést společenské hry, trochu cukroví na ochutnání.

Rozdávání dárečků.

Na oběd odcházíme v 11.30.

—————————————————————————————————————–

18. prosinec

Nebeský zpravodaj – slohové cvičení – proč máme rádi Vánoce – práce v týmech.

Malba, rýsování, měsíce – chystáme překvapení.

Výlet do Svíčkárny Šestajovice. Některé výrobky ještě budeme dokončovat.

Děti mají pochvalu za vzorné chování.


 

15. prosinec

Č:

Píseň na uvítanou.

Slabikotvorné l, r, m.

U 53/1, poučka.

U 53/2, 3, 4 – čtení, příprava na diktát.

Diktát vět. Hodnoceno. Diktát opravit, prosím o podpis rodičů, donést zpět do školy. Kdo neměl sešit na diktáty, prosím sešit nalézt doma a diktát vlepit. Děkuji.

M:

Nebeský zpravodaj.  Řešení příkladů, hledání dalšího písmene do tajenky.

Porovnávání v oboru do 100.

U 20.

Číselná řada vzestupně, sestupně.

Práce s krejčovským metrem – orientace na ose, porovnávání.

Pr:

Advent, zima, procvičování.

PS 40, 38, 41.

Anděl Páně – poslední část.

Č:

Čtení s porozuměním – U 53/1, 2 (čtení z U na straně 50, otázky k textu. O rodině jsme psali pouze na tabulky).

Prezentace knih – děti, které chyběly.

Čítanka – strana 64 až 67. Čtení hodnoceno.

Hv:

Pásli ovce Valaši. Hodnoceno.

Hra pro děti od spolužačky. děkujeme a velká pochvala :-).

Překvapení pro rodiče.

 

Dnes si děti uklidily lavice.

Organizace příštího týdne:

18. prosince

Příchod do školy jako obvykle, máme první dvě vyučovací hodiny. Nutný je penál a rýsovací potřeby. Ostatní materiály již nejsou třeba. Pouze donést opravené diktáty.

S sebou batůžek, svačina, pití, vhodné oblečení a obuv, kapesné dle vašeho uvážení.

Návrat ke škole bude přibližně v jednu hodinu, děti půjdou rovnou na oběd a do družiny.

Případně prosím o zprávu do Bakalářů, jak bude Vaše dítě odcházet.

Svíčkárna Šestajovice, hrazeno z OPJAK.

19. prosince

Projektový den zaměřený na adventní tvoření.

4 vyučovací hodiny, s sebou penál. Na oběd odcházíme mezi 11.30 a 12.00. Družina v provozu.

20. prosince

Třídní besídka, 4 vyučovací hodiny, na oběd odcházíme v 11.30. Družina v provozu.

Děti si s sebou mohou donést deskové hry, jestliže jim to dovolíte.

 

Přeji všem krásný třetí adventní víkend, klidné dny do Vánoc, pevné zdraví!

Barbora Pavlič Kvičinská

 


 

14. prosince

Velmi ráda bych dnes pochválila děti za práci, byly moc milé, spolupracující, laskavé. Chystají pro Vás překvapení k Vánocům, moc se snaží! 🙂

Advent plný očekávání a laskavosti!

Děkuji za sběr papíru a krásný dárek do třídy 🙂

 

Č:

Píseň na uvítanou.

Opakujeme a procvičujeme – souhlásky, samohlásky, dvojhlásky, grafické znázornění.

Vyvození: slabikotvorné l, r, m.

PS 36 a 37/1, 2, 3.

M:

Rýsování – opakujeme dosud probrané pojmy.

U 19, PS 9, PS 8/1 – písemné odčítání, 8/2 – slovní úloha.

Pro zvídavé děti (učivo vyššího ročníku, děti zajímalo): symboly v geometrii:

leží na (náleží)
neleží na (nenáleží)

O přestávce – pokračování Anděl Páně.

Č:

Psaní – správný sed a úchop, nácvik na tabulky.

Písanka strana 31 – velké psací B, diktát písmen – hodnoceno.

Nebeský zpravodaj – plnění úkolu – zpěv koledy.

ZKband – Vánoční koledy – Jak jsi krásné, neviňátko – (hudba + text) (youtube.com)

Čítanka strana 62.

Vv, Pč:

Relaxing Christmas Music 2024 🎁 3 Hours Calm, Relax 🎁 Instrumental Music 2024 (youtube.com)

Kresba, stříhání, práce s papírem….

Nová hesla MS Teams ještě nemám (pro žáky, kterým hesla chyběla). Kvíz zkusím v lednu zadat nový a hesla zašlu v lednu, až je obdržím (nyní před svátky již ne). Omlouvám se za případné komplikace.

Kdo ještě nedonesl, prosím o dárečky na besídku. Děkuji.


 

13. prosince

Tv, Tv:

Nástup.

Rozehřátí během, střídání běhu a chůze.

Rozcvičení v nízkých polohách.

Hry ve dvojicích, přihrávky s míčem, závody družstev s míčem.

Relaxační chvilka.

Trenéři do škol: školka s míčem, přihrávky ve dvojicích, pohybové hry.

Č:

Nebeský zpravodaj.

Návštěva výstavy.

Ráda bych všechny děti moc pochválila! Chovaly se vzorně, byly zvídavé, řadu věcí věděly, ptaly se, dostaly  pochvalu i od paní průvodkyně. Byla jsem na ně náležitě pyšná!

 


 

12. prosince

A (1. i 2. skupina, dnes spojeno):

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English – YouTube

Přejeme vám veselé Vánoce s texty | Vánoční koleda a píseň – YouTube

O Christmas Tree with Lyrics | Christmas Songs & Carol (youtube.com)

O Christmas Tree (Official Video) – The Ending of The Christmas Chronicles 2 | Netflix (youtube.com)

U 69, PS 65 – pouze jsme se seznámili s výslovností, tradicemi a třídili – vykreslili barvou (slova jsme nepřepisovali).

U 68 – vyrábění sobíků – přání – s pokyny v A, opis přání.

Děti nesou s sebou domů.

M:

Obchodování, číselná řada po desítkách do stovky.

U 17, U 18. vyvozujeme písemné odčítání pod sebou.

Pojmy: menšenec, menšitel, rozdíl.

DÚ: U 18/3.

Č:

Souhlásky a jejich grafické znázornění.

U 52/1, 2, 3 (do sešitu Č – Š), U 52/ 4 a 5.

DÚ: na namnoženém listu z písanky – písmeno velké psací P a slova s P (tři řádky).

Nebeský zpravodaj číslo 12. – četba, psaní vzkazů do Nebeské detektivní kanceláře.

Pr:

Vánoce, advent, zima.

U 34, 35.

PS 39.

Adventní kalendář 2023 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Zítra jdeme v rámci výuky na výstavu (psala jsem dříve). Tv, Tv a část Č proběhne. Hrazeno z OPJAK. Prosím o  vhodný oděv.

Z výstavy jdeme rovnou na oběd (cca 11:45).

Ve čtvrtek sběr papíru.

 


 

11. prosinec

Č:

Píseň na uvítanou.

Mluvní cvičení o víkendu – psaní vět, zjišťujeme od kamarádů, jak trávili víkend. Opakujeme druhy vět.

Samohlásky, dvojhlásky, dělení slov na slabiky.

U 52/4 – grafické znázornění samohlásek, dvojhlásek.

Zápis do sešitu Č – nauka – přepis poučky ze strany 51, doplněno kresbou (dle uvedených příkladů, děti si mohly samostatně změnit příklady).

M:

Vyvozujeme postup počítání pod sebou. Práce s IT.

U 16. PS 7/2 a 3.

Šifrování – Nebeský zpravodaj – hledání dle souřadnic.

DÚ: PS 8/1 – POUZE SČÍTÁNÍ POD SEBOU.

Č:

Dvojhlásky IT.

PS 35/1 a 2.

Písanka strana 30, 31 – pouze velké psací P.

Č:

Prezentace knih, čtenářských deníků, mluvní cvičení.

Čítanka strana 63 – pouze četba.

Děti dnes nesou domů papírek s informací k plesu školy, prosím, obratem vyplňte a pošlete po dětech do školy, děkuji.

Ve čtvrtek 14. 12. je sběr papíru. Prosím, podpořte naši třídu. Děkuji!


 

8. prosinec

Č:

Píseň na uvítanou.

Procvičujeme samohlásky – krátké, dlouhé.

IT – u, ú, ů.

Krátké a dlouhé samohlásky (skolakov.eu)

PL – doplňujeme u, ú. ů (Některé děti dostaly domů k procvičení).

Dvojhlásky – vyvození učiva.

U 51 – dvojhlásky, U  51/2, U 51/3 do Č – Š.

M:

Číselná řada vzestupně a sestupně, počítáme po desítkách.

Jednotky a veličiny.

Orientace na číselné ose – práce s krejčovským metrem.

U 15 a PS 7/1.

Pr:

Zima a zimní zahrada.

Výuková videa k tématu.

U 32 a 33. Hry – klademe zjišťovací otázky – poznáváme živočichy ze zahrady.

PS 36 a 37.

Sešity prvouky budou kontrolovány 12. 12.

Č:

Nebeský zpravodaj – luštění osmisměrky.

Písanka strana 29 – dokončení.

Čítanka strana 59 – 61.

Výzdoba stromečku.

Hv:

Koledy strana 45 – 48.

DÚ: naučit se Pásli ovce Valaši.

Koleda-pásli ovce valaši✨ – YouTube

ZKband – Vánoční koledy – Jak jsi krásné, neviňátko – (hudba + text) – YouTube

Slyšte, slyšte, pastuškové – YouTube

Zpívánky – My tři králové (Boni pueri) – YouTube

Zpívánky – Byla cesta, byla ušlapaná – YouTube

Připomínám:

Dne 11. prosince budeme prezentovat knihy, které čteme (Ať si děti přinesou svou rozečtenou knihu, nebo již hotový čtenářský deník za měsíc listopad.).

 

Přeji všem krásnou druhou adventní neděli 🙂

 

 

——————————————————————————————————————-

7. prosinec

Č:

Píseň na uvítanou.

Psaní slov s u, ú, ů.

Procvičujeme na IT.

Krátké a dlouhé samohlásky (skolakov.eu)

Zápis do sešitu Č – nauka. Poučka z učebnice  50 a kresba vozíku – pomůcka k zapamatování.

U 51/4 a 5.

M:

Obor 0 – 100, desítky, jednotky, řazení na ose.

Procvičujeme na IT.

Počítáme do 100 (skolakov.eu)

Číselná osa do 100 (skolasnadhledem.cz)

Doplňujeme řady čísel (skolasnadhledem.cz)

Najdi číslo do 100 dle popisu (skolasnadhledem.cz)

U 14.

PS 6/1 a 2 (kdo nestihl, dokončí doma).

Č:

Procvičujeme psaní slov s u, ú, ů.

PS 34/1, 2, 3, 4, 5 (hodnoceno), 6.

Nebeský zpravodaj – luštění.

Vv, Pč:

Anděl Páně (1) – při Vv a Pč :-).

Malba, kresba, stříhání, tajemství :-).

Nákup – srdíčkové dny.

Děkuji za obaly od čajových svíček!


 

6. prosince

Tv, Tv:

Nástup, rozehřátí – PH Lov stromečků.

PH  Láva.

Protažení a cvičení v nízkých polohách.

Prolézání žebřin, přeskoky lana – týmová hra.

Závěr – zklidnění – posílání pozdravu se zavřenýma očima.

Trenérka – průpravné hry – slalom, florbal.

Přejeme spolužákovi k svátku.

Č:

Samohlásky krátké a dlouhé, pojmenovávání obrázků.

Krátké a dlouhé samohlásky (skolakov.eu)

Vyvození pravidel pro psaní u, ú, ů.

U 50.

Přednes básně (dodatečné zkoušení), Nebeský zpravodaj – četba, hledáme soby na PL.

Kouzlení – spolužák ukazuje svá kouzla.

M:

Počítání po desítkách do stovky, sčítání, odčítání.

U jsou u mne ke kontrole. U 12 a 13.

DÚ: PS 5/2, 3.

Srdíčkové dny budou i zítra. 

Prosba: Jestliže máte doma přebytečné obaly od čajových svíček, prosím, zda je mohou děti donést do školy, využijeme je k vyrábění. Děkuji. 


 

Ve čtvrtek 7. 12. je v družině ,,Mikulášská besídka“ od 13:30 do 15:00, kostýmy vítané – očekáváme čertíky, andílky a Mikuláše.

Prosím, aby se děti zítra na Tv oblékaly až ve třídě (v šatně je mokro kvůli sněhu a také větší zima). Děkuji 🙂

 

5. prosinec

A (1. skupina):

Opakujeme písně.

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English – YouTube

What’s in my bag? A song – YouTube

Family Members Song – YouTube

The colour song – YouTube

Přejeme vám veselé Vánoce s texty | Vánoční koleda a píseň – YouTube

U 66 – 67.

PS  18/1, PS 19.

PS 19 – část – chvilka na kvíz – dokončit za DÚ.

Děti dostaly PL se slovíčky k Vánocům.

request.pdf (live.com)

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů, malá nadílka.

M:

Počítání po desítkách do stovky, číselná řada vzestupně, sestupně.

Procvičujeme na IT.

U 11.

PS 5/1.

PL – spojovačka čísel – Mikuláš.

Č:

Adventní kalendář 2023 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Píšeme pohlednici pro pana ředitele.

Procvičujeme dlouhé a krátké samohlásky.

Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek poslechem (skolasnadhledem.cz)

U 49 a PS 33 – celé strany.

Nebeský zpravodaj, vyplnění dotazníku pro Nebeskou detektivní kancelář.

Kontrola PS, kontrola DÚ: jsou vybrané u mne.

Pr:

Naše vlast – ČR.

Výukové video.

U 31, PS 34 a 35.

Hymna České republiky – 2017 Česká televize – YouTube

Zápis:

5. prosinec

Česká republika

Nachází se ve středu Evropy.

Hlavní město – Praha.

Státní symboly: státní vlajka, státní znak a státní hymna.

Praha – Pražský hrad – prezident.

Jazyk – čeština.

Pod tím kresba vlajky ČR. V pátek kontrola. Kdo nestihl, dokončí doma.

 

Zítra jsou srdíčkové dny.


 

4. prosinec

Č:

Samohlásky krátké a dlouhé.

PH a mluvní cvičení o víkendu.

Procvičujeme samohlásky na IT.

U 48/ 3 a 4.

U 48/5 – společně na tabuli.

DÚ: U 48/5 – dle zadání vypracovat do Č – D.

M:

Měření krejčovským metrem, orientace na číselné ose, vyhledávání čísel na číselné ose.

U 9/3, U 10.

PS díl 5. strana 4 (kdo nestihl, dokončí doma).

Č:

Samohlásky krátké a dlouhé.

PS 33/1, 2.

Č – nauka – přepis poučky ze strany 48 dole (Samohlásky pomáhají tvořit slabiky. V každé slabice je vždy jen jedna samohláska.). Zapsáno hned pod minulý zápis o samohláskách.

Písanka strana 29 – velké psací H.

Č:

Čítanka 57 – 59.

Nebeský zpravodaj. Čtení – příběh o Mikulášovi, vykreslovánka Mikuláše.

Prezentace přečtených knih.

Dne 11. prosince budeme prezentovat knihy, které čteme (Ať si děti přinesou svou rozečtenou knihu, nebo již hotový čtenářský deník za měsíc listopad.).

 

Děkuji za milé dárečky 🙂

AJ (2. skupina) 28. 11.
Opakování číslovek, mini testík (zvířata), interaktivní hry ve dvojicích i skupinkách. Bez DÚ. 

 

 1. prosinec

Č:

Pravidla chování o přestávce, proč nelezeme na parapety.

Opakujeme abecedu, rozdíl mezi písmenem a hláskou.

Vyvození samohlásek, odlišujeme jejich délky.

Práce s obrázkovou abecedou, dělení písmen, propojení učiva hlásky/písmena a samohlásky.

U 48/ 1 a 2.

Grafické znázornění samohlásek.

Sešit Č – nauka – zápis:

1. prosinec

Samohlásky

Samohlásky dělíme na krátké a dlouhé.

Krátké: a, e, i/y, o, u.

Dlouhé: á, é, í/ý, ó, ú/ů.

 

Maminka, tatínek, babička, sestra, strýček.

(K těmto slovům jsme do sešitu graficky znázornili samohlásky, podle učebnice – kroužek pod samohlásky.)

Vybrala jsem diktáty, pouze polovina byla podepsaných či opravených.

M:

Vyvození oboru do 100.

Práce s krejčovským metrem, měření lavice, hledání desítek a jednotek, vyhledávání čísel na metru podle zadání.

Krejčovský metr budeme i nadále využívat.

Doplňování stovkové tabulky.

Numerace do 100 (skolakov.eu)

Uspořádání čísel 0 – 100 (skolakov.eu)

Počítání po desítkách do stovky.

U 8 a U 9/1 a 2.

Kontrola DÚ, PS 4. díl stále budeme využívat.

Pr:

Poučení o bezpečném chování a ochraně zdraví – nevstupovat na tenký led, na zamrzlou plochu rybníků, jak se chovat na ulici za zhoršené viditelnosti.

Místo, kde žijeme, domov.

U 30, PS 32 a 33.

Zápis do sešitu:

1. prosinec

Místo, kde žijeme

Pod nadpis děti vlepily obrázek z PS (33).

Následně nápis ,,Domov“.

Děti psaly či kreslily, co pro ně slovo ,,domov“ znamená.

Č:

Přednes básní, hodnoceno. Kdo se báseň nenaučil či ji zapomněl, známku nedostal.

Čítanka 55 a 56. Čtení hodnoceno.

Nebeský zpravodaj – pokračování – plnění úkolu, PL si děti nesou domů, měly by jej dát pro Nebeskou detektivní kancelář za okno.

Hv:

Nové služby a týmy.

Padá sníh – čtení textu, nácvik.

Luděk Minka – Padá sníh – YouTube

 

Kryštof – Vánoční ft. Karel Gott TEXT (Lyrics) – YouTube

CHINASKI & KATARÍNA KNECHTOVÁ – Milióóóny přání | TEXT | Pavel Kozler – YouTube

Slíbila jsem dětem, že vložím odkazy s textem (upozornění – v textu jsou gramatické chyby a překlepy).

Václav Neckář – Andělé strážní (oficiální video) – YouTube

Ať máte všichni svého anděla nejen na svých cestách!

Přeji všem krásnou první adventní neděli, nemocným brzké uzdravení!

 


 

 

30. listopadu

Č:

Píseň na uvítanou. Hláska a písmeno – rozdíl, jasné užívání těchto pojmů.

U 47/3 a 4 – práce ve dvojicích.

PS 32/3 a 4.

M:

Procvičujeme početní operace v oboru 0 – 20.

Práce v týmech – sčítání a odčítání – příklady týmy týmům, přiřazování příkladů ke kytičkám – ve středu  květiny správný výsledek,  slovní úlohy – výsledky nám prozradily tajenku od sv. Barbory – slovo opatrnost.

S opatrností jsme se řadili od 0 do 20 na číselnou osu, domlouvání pouze posunky.

DÚ: PS 4. díl. 46/1.

Č:

Běhací diktát – věty, hodnoceno. Případně doma opravit, podpis rodičů.

Písanka strana 28. Písanky u mne ke kontrole.

Rozhovor v Nebeském zpravodaji – sv. Barbora.

Četba.

Vv, Pč:

Vitráž – kresba  – Barbora – děti si nesou domů.

Vločky.

Sněhulák. Každý pracuje svým tempem.

 


 

29. listopadu

Tv, Tv:

Nástup, pozdrav.

Rozehřátí podle rytmu. Tvoříme sochy podle zadání (počet dětí, určité téma).

Procvičení s overbally.

Nácvik skoku do dálky, PH Krokodýlí řeka.

Chůze po vyvýšené rovině – samostatně s ,,korunou“, ve dvojicích – bez zrakové kontroly.

Přihrávky horním obloukem, hod ve dvojicích.

Vybíjená – jeleni, krabi.

Nová trenérka do školy – skok na žíněnku a závodivé hry družstev.

Č:

Adventní hra – pokračování – dnes spojené s luštěním důležitého svědka.

Týmy – tvorba slov dle U 46/3.

U 47/1, 2,5. Poučka.

Kontrola sešitu Č – nauka.

PS 32/1.

DÚ PS 32/2.

M:

Procvičujeme početní operace v oboru 0 – 20. Vzhledem k vyšší nemocnosti ve třídě s vyvozením oboru 0 – 100 vyčkáváme. Dle časového tematického plánu si to můžeme dovolit.

Vytváření zadání pro druhé týmy.

Slovní úlohy podle zadání, práce s číslicemi, na mazací tabulky.

Th:

Sebehodnocení v žákovské knížce na straně 16. ŽK jsou vybrané u mne.

Losování kamaráda, kterého potěšíme malým dárkem na naší třídní besídce.

Dnes si děti losovaly spolužáka, kterému mají přinést do 15. prosince dárek, který jej potěší ( maximální hodnota 100 Kč). Rozhovor o tom, jak druhého potěšit, jak se zamyslet nad tím, co druhého těší, co mu udělá radost. Za děti, které dnes chyběly, jsme také losovaly. Až budou ve škole, jméno spolužáka jim řekneme. Dárky si děti budou předávat 20. prosince. Dřívější termín donesení do školy vždy volím pro případ, kdy se někdo nechce zúčastnit, abych dáreček mohla případně obstarat já a nedošlo ke zklamání a slzičkám. Děkuji za pochopení. Dárečky lze nosit průběžně.

Prosím do školy posílat jen děti zdravé.

Důležité:

13. 12. výstava 

chvalskyzamek.cz/udalost/helena-zmatlikova-detem-100-let/

(Odcházíme během výuky, vracíme se cca ve 12. hodin, hrazeno z OPJAK, program s průvodcem.)

15. 12. termín pro donesení dárečků

18. 12. výlet

(Děti přijdou jako obvykle. S sebou svačinu, pití, dostatečně velký batůžek na záda, teplé oblečení dle počasí, kapesné dle uvážení, kapesníčky. Odjíždíme od školy autobusem po velké přestávce, návrat ke škole na oběd cca ve 13. hodin. Školní jídelna na nás s obědem počká. Jedeme do Svíčkárny Rodas v Šestajovicích, děti mají zajištěn program s vyráběním, odnesou si výrobky s sebou domů. Hrazeno z OPJAK).

19. 12. celoškolní projektový den

20. 12. třídní besídka

21. a 22. 12. ředitelské volno


 

28. listopadu

A (1. skupina):

Hello song, procvičujeme zvířata na IT.

Minitest číslo 3 (zvířata) – hodnoceno v Bakalářích.

U 18 a 19 (U 19 možno hrát jako hru, hodíte kostkou, dojdete na políčko, čtete otázku, odpovídáte či plníte pokyn).

PS 18/2 – za DÚ dokončit.

Omlouvám se za pozdější vložení, ve škole nám nefungoval internet.
M:
Procvičujeme početní operace v oboru do 20.
Sčítanec + sčítanec = součet.
Menšenec – menšitel = rozdíl.
Práce s číslicemi. Číslice je nutné mít ve  škole.
Procvičujeme na IT.

Stavebnice 20 – rozklady (skolasnadhledem.cz)

Hadi do 20 (skolasnadhledem.cz)

Přičítáme 10 (skolasnadhledem.cz)
Týmová práce: zadání druhým týmům – příklady na odčítání a sčítání.
PS – 4. díl – strana 45/1. PS 4. díl je nutno mít ve škole!
Č:
Slovní fotbal – dělení slov na slabiky, procvičujeme slabiky dlouhé a krátké.
PS 31/4.
U 46.
Zápis do sešitu Č – nauka – poučka ze strany 46 a jeden příklad na dělení slova (např. uvedená lokomotiva, lze i příklady ze cvičení 46/2). Za DÚ dokončit.
Pr:
Opakujeme – členové rodiny, zpravodaj – PS 30 a 31.
Pokračování adventní hry – Nebeský zpravodaj číslo 2.

Pomáháme v pátrání.

Dnes nás čekaly otisky prstů.

Dnes se nám hodně dětí roznemohlo, přeji brzké uzdravení všem! Zdraví je důležitější, adventní hra vám nezmizí :-).


 

27. listopadu

Č:

Píseň na uvítanou.

Mluvní cvičení o víkendu, chystáme se na advent. Nová výzdoba.

Vzkaz v kouzelné taštičce – dorazil k nám první Nebeský zpravodaj. Čtení zpravodaje, pomáháme s portrétem Ježíška, jak kdo slaví Vánoce, Mikuláše, co znamená slovo advent. Respekt k jiným tradicím, naše tradice.

Adventem nás provede třídní hra, společnými silami zachráníme Vánoce :-).

Držte nám palce!

Dělení slov na slabiky – slabiky znázorňujeme pohybem (poskoky – krátké, dlouhé slabiky – snožmo, roznožmo).

U 45 (tuto báseň se neučíme, jen jsme s ní pracovali).

Jak vznikají sněhové vločky – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

PS 31/1, 2, 3.

Písanka strana 26 a 27. Písanky jsou u mne ke kontrole.

 

Čtení strana 52 a 53.

M:

Procvičujeme rýsování.

Podle U 7 rýsujeme do sešitu. U 7 – osová souměrnost.

PS strana 3 (kdo nedokončil, má za DÚ).

DÚ: na čtvrtek si mají děti donést vatové tyčinky na vyrábění (přibližně 20 kusů), děkuji moc.

Ve středu je třídnická hodina: sebehodnocení a losování kamaráda, kterému přineseme dáreček na naši třídní besídku 20. prosince.


24. listopadu

Č:

Píseň na uvítanou, procvičujeme slova citově zabarvená, nadřazená, podřazená, souřadná.

PS 30/ 5 a 6.

Sebehodnocení v pracovním sešitě do strany 30.

Přepis poučky z U strany 42 do sešitu Č – nauka.

Oceňování druhých, co máme v sobě dobrého, každý má v sobě i dobré stránky, každý dělá chyby.

Chystání přání k svátku paní vychovatelce.

M:

Početní operace s číslicemi – procvičujeme.

Procvičujeme hodiny – U6.

Prv:

Domácí zvířata – prezentace domácích mazlíčků, hodnoceno.

Opakování rodina: PS 30 (ještě budeme společně kontrolovat a dokončovat).

Č:

Malé psací g – písanka strana 26 (množství napsaného podle svého tempa).

Čítanka strana 49 – Ztracená teta.

DÚ: z čítanky vybrat jednu báseň ze strany 54 a do 1.12. se ji naučit.

Hv:

Sněhuláci, píseň, rýsování proužků a chystání se na výrobu sněhuláka.

Míša Růžičková – Sněhuláci (Cvičíme s Míšou 5) – YouTube

Výstava našeho společného vánočního městečka.

Příští týden připomínám: 29. 11. pátá vyučovací hodina – třídnická hodina.

Ještě jsem neobdržela pro zbývající přihlašovací údaje do MS Teams, až je budu mít k dispozici, pošlu je, kvíz ještě prodloužím.


23. listopadu

Č:

Písnička na uvítanou, opakujeme antonyma, synonyma, homonyma, uspořádaní slov ve větě.

PS 29/1, 2, PS 30/4.

M:

Práce s číslicemi, procvičujeme na IT. Početní operace do 20 s přechodem desítky.  Slovní úlohy, jednotky.

U 4 a 5.

Č:

Písanka strana 25.

Prezentace knih.

Čítanka strana 47 a 48.

Vv, Pč:

Vánoční městečko, společná práce, poslech vánoční hudby 🙂 (přání dětí). Advent nám už ťuká na dveře :-).

Když rozsvítíme naše městečko, čeká nás pravidelný adventní zpravodaj ;-).

 

CHINASKI & KATARÍNA KNECHTOVÁ – Milióóóny přání (official video) – YouTube

Václav Neckář & UMAKART – Půlnoční (oficiální video) – YouTube

Připomínám: zítra DÚ z prvouky.

Děti dnes odevzdávaly diktáty, většina bez oprav a podpisu rodičů.


 

A (2. skupina) z 21. 11.

Pohádka O žabákovi v angličtině, procvičování číslovek, interaktivní soutěže na notebooku. Bez DÚ. 

22. listopad

Tv, Tv:

Nástup, rozehřátí a rozcvičení s šátky, cvičení s basketbalovým míčem, dribling, přihrávky, závodivé hry  družstev, souhra týmu, PH Na jelena, protažení, relaxační chvilka, trenérka do školy – atletická průprava, práce s míčem.

Č:

Diktát slovních spojení. Děti nesou diktát domů k opravě a podpisu.

U 43 a 44 – práce ve dvojicích, trojicích, na mazací tabulky.

DÚ: z U 44/7 do sešitu Č – D – přepsat slova a vyřešit dle zadání v U.

M:

Myslím si číslo, řetězové příklady.

U 2 a 3.

U a PS jsou u mne ke kontrole.

 


 

21. listopad

A (1. skupina):

Hello song.

Procvičujeme slovní zásobu – zvířata, malý, velký, to je, to není.

Rozhovor dle U strana 16 – hodnoceno. Perfektní práce všech!

U 17, PS 16 a 17 – hodnoceno.

Příští hodinu minitest – zvířata, malý, velký, to je, není to.

M:

Magické čtverce – hra k procvičování početních operací.

U 5. díl – strana 1.

PS 4. díl – prosím do školy.

PS 5. díl – DÚ 1/1.

Č:

Procvičujeme slova citově zabarvená, kontrola DÚ.

PS 28/1.

Písanka 24 dokončení, včetně diktátu písmen – dnes bez opory o abecedu,

někteří mají napsaná písmena k docvičení.

U 43/1 a 2.

Pr:

Domácí zvířata – U 28, 29, PS 29.

Výukové video, rozhovor. Asistenční psi, psi pro nevidomé, psi v IZS.

Semafor – Jiří Suchý & Jiří Šlitr – Malé kotě (oficiální video) – YouTube

Jaký je můj domácí mazlíček, jaké domácí zvíře si přeji…

V sešitě prvouky si děti začaly zápis:

21. listopad

Domácí zvíře

(Následně začaly popisovat svého mazlíčka, kterého mají, kterého by si přály, nebo si nějaké domácí zvíře jen zvolily. Psaly, jak vypadá, jak se jmenuje, co potřebuje k životu… Dole na straně připojit kresbu.)

Za DÚ dokončit na další hodinu prvouky.

 

Děkuji za potvrzení účasti na plavání, naše třída se zúčastní v plném počtu :-).

 


 

20. listopad

Přejeme Alžbětkám a Nikolkám k svátku :-).

Č:

PH Kompot – zaměřeno na to, co máme rádi a neradi – vyvození citově zabarvených slov.

U  42 (ústně, dvojice).

Do Č – Š pouze dvě věty dle výběru ze U 42/4.

Slova citově zabarvená (skolasnadhledem.cz)

Příběhy Tipa a Tapa – Kompletní večerníček – Všechny díly – YouTube

(Vyplynulo ze situace, proč pejsek mává ušima.)

 

PS 28/2 a PS 28/3.

Písanka strana 24 – první 4 řádky, u mne ke kontrole.

DÚ: PS 29/3, papírek s velkým psacím E – vloženo v ŽK.

Kontrola PS zítra.

 

Čtení – Léčení hubatidy – strana 50 a 51.

Prezentace knih. Prezentace pokusu, zážitku z víkendu.

 

M:

Procvičujeme hodiny (prosím papírové hodiny do školy).

Rýsování U 64 a PS 48.

Vydán pátý díl U i PS. Prosím nosit stále i PS díl 4.

Prosím pořídit dětem do školy krejčovský metr k počítání do 100. Děkuji.

V Bakalářích dostanete zprávu o plavání.


 

16. listopad

Prosím, jestliže ještě někdo nemá funkční přístup do MS Teams, aby mi napsal do Bakalářů. Děti tam mají kvíz z prvouky. Ráda bych zaslala prosbu o vygenerování nových údajů opět hromadně – v pondělí 20. 11..

Někdo již kvíz vypracoval – velká pochvala!

Č:

Píseň na uvítanou. Rozcvičení paží, správný sed a úchop.

Písanka strana 23 – dokončení.

Procvičujeme slova mnohoznačná, protikladná, souznačná – IT.

Výroba naukových tabulí do třídy.

M:

Hodiny, pojem  – půl, celá, čtvrt.

Procvičujeme na interaktivní tabuli (IT).

U 63.

Slovní úlohy.

Č: 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – připomenutí státního svátku, četba, PL s luštěním. Poslech písně: Modlitba/ M. Kubišová. 

Jak se k sobě chovat, aby nám spolu bylo pěkně. Proč si vážit svobody, co to je svoboda, jestli má svoboda hranice…. Děti byly dnes velmi zvídavé :-).

 

Čtení – čítanka  strana 45 – Slon, strana 46 – Kolik tet má Agáta.

Vv, Pč:

Výroba obchodních domů v týmech.

Dnes jsme obdrželi velmi důležitou tajnou zprávu od Rozekvítka. Děti mohly zjistit, kdo je správný kamarád (spolužák) i žák, který se snaží být laskavý, který se umí poučit ze svých chyb. Kdo se snaží krásně číst i psát, počítat, s kým nám je ve třídě pěkně, koho ve třídě potřebujeme, abychom všichni mohli společně růst….. V naší kouzelné truhle se na chvilku objevila „fotografie  toho jedinečného žáka“…. Více neprozradím, zeptejte se svých dětí, doma Vám to tajemství prozradit mohou ;-).

Děkuji všem za účast na konzultacích, vážím si Vašich slov a zpětné vazby! 

Krásný den!


 

A (2. skupina) ze 14. 11.

uč. str. 16 – 17 (velký vs. malý, procivčování otázek Is it …? a kladné / záporné odpovědi, PS str. 16 / celá, str. 17/6. 
DÚ na 21. 11.: PS str. 17/cv. 7. Zkoušet na známky budeme číslovky do 12. 

15. listopadu

Tv, Tv:

Nástup, rozehřátí – PH ocáskovaná, protažení ve dvojicích se šátkem, cvičení v nízkých polohách, házení ,,létajícím talířem“, přihrávky do branky, kop do míče, hod míčem, relaxační chvilka.

Trenérka – míčové hry.

Č:

Luštíme slova, sebereflexe chování, co se naší třídě daří :-).

Homonyma, synonyma, antonyma.

PL – vlepení do nauky, doplnění, slova nadřazená, podřazená.

Slova nadřazená a podřazená (skolakov.eu)

Pexeso – slova protikladná (skolakov.eu)

Slova souznačná (skolakov.eu)

Sešity nauky u mne ke kontrole.

Psaní – správný sed a úchop. Písanka strana 23 – první dva řádky.

DÚ: písanka strana 23 – pouze řádek Čechy a ořech. Více nepsat – píšeme pečlivě.

Někdo dnes již dostal k vlepení řádky k opravě.

Veškeré naše učivo probíhá podle třídního tematického plánu.

M:

Početní operace s přechodem přes desítku. Kontrola DÚ.

U 61/1, 2, 3, 4. U 62.

U u mne ke kontrole.


 

14. listopadu

A (1. skupina):

Píseň na přivítání, píseň z U 14.

Procvičujeme:

Pets Chit Chat 1. – Otevřít krabici (wordwall.net)

Big and little Chit Chat 1 – Kvíz (wordwall.net)

PS 15.

U 16.

Podle vzoru z U 16 rozhovory ve dvojicích, trojicích (příště bude hodnoceno).

M:

Procvičujeme početní operace s přechodem přes desítku.

U 60 – dokončení.

U 61/5.

PS 44/1. PS u mne ke kontrole.

Č:

Rozhovor o našich dobrých skutcích.

Slova mnohovýznamová (skolasnadhledem.cz)

Vyvození učiva – slovo mnohoznačná, homonyma.

U 41 celá. PS 27 celá. Sebehodnocení strana 26 i 27.

 

Pr:

Moje rodina, rodinné oslavy, strom rodiny – rodokmen.

U  26, 27. PS 28.

Zápis do sešitu. Děti si zapisují i jména svých blízkých. (Dnešní datum, nadpis Moje rodina).

Kdo nestihl, nevěděl, doplní si.

Kdo vypracoval DÚ  – svátky, narozeniny, musí umět alespoň přečíst, tzn. kdo si zapsal číslicí, měl by vědět  název měsíce.

Dnes jsem zaslala dětem kvíz z prvouky do MS Teams, prosím, ať si děti vyzkouší samostatně číst a volit správné možnosti. Slouží nám to k ověření fungování připojení přes MS Teams.  Jestliže připojení nefunguje, dejte mi vědět do Bakalářů. Termín na vypracování je do příštího pátku 24. 11. 2023. Děkuji :-). 

13. listopadu

Světový den laskavosti 🙂

Č:

Vyvození  – slova nadřazená, podřazená, souřadná.

Práce v týmech – vymýšlení a zápis slov nadřazených a podřazených.

U 39 a U 40/4 – ústně, tabulky.

Slova nadřazená a podřazená (skolakov.eu)

DÚ: donést reklamní letáky se zbožím, abychom mohli vytvářet obchody (pekařství, ovoce, zelenina, papírnictví atp.) – na čtvrtek 16. 11. Rozmyslet si, zda chci pracovat v týmu či ve dvojici.

DDÚ: drobná laskavost, pomoc druhému ;-). 

M:

Co je čas? Jaké známe hodiny? Jak lze měřit čas?

U 59 celá.

U 60/1 a 2.

U jsou u mne ke kontrole.

DÚ: PS 43/2.

Č:

Slova nadřazená a slova podřazená.

PS strana 26.

Pexesa – antonyma.

IT antonyma, souznačná – lze např.:

Pexeso – slova protikladná (skolakov.eu)

Slova souznačná (skolakov.eu)

Č:

Báseň na správný sed a úchop. Rozcvičení paží.

Písanka strana 22.

Čítanka Hrdinové – strana 43. Maminka čaruje – strana 44.

Písanky jsou u mne ke kontrole.

Připomínám na zítřek DÚ z prvouky – kdy mám narozeniny a svátek – PS (viz. pátek 10. 11.).


 

10. listopadu

Č:

Píseň, slova souznačná – procvičujeme.

PS 25, kontrola DÚ.

Sebehodnocení (dole na straně v pracovním sešitě) v PS do strany 25.

M:

Procvičujeme početní operace 16 -, 17 -,  18 -.

U 57 dokončení, U 58.

Vyrábíme počítadlo z korálků.

Pr:

U nás doma, příbuzní. Naše rodina.

U 24 a 25.

PS 26 a 27.

DÚ:  na úterý 14/11 – v modrém rámečku na straně 26 doplnit datum narození a svátku.

Uvedené pojmy je nutné umět.

Č:

Správný sed a úchop.

Písanka strana 20 a 21.

Čítanka: Mackové (41), Zvířata jsou také jenom lidi (42 – 43).

Dokončujeme pexesa.

Hv:

Rybička maličká.

Písně dle výběru.

Už Martin na bílém koni. Když se zamiluje kůň. Srdce nehasnou.

Těším se na konzultace příští týden :-), krásný víkend všem!


 

Angličtina (2. skupina) 
uč. str. 14 a 15/celé, PS str. 14/ obě cvičení (kdo nestihl cv. 2, dokončí za DÚ) + PS str. 15/cv. 4 za DÚ. 
Poslech, procvičování slovíček – zvířata, nábytek, školní potřeby, otázky What´s this? a např. Is it a mouse? + odpovědi kladné i záporné. 
Děti jsou moc šikovné, snaží se a v plnění domácích úkolů se zlepšily 🙂 děkuji za spolupráci, IH. 

9. listopadu

Č:

Slova protikladná – antonyma.

Kontrola DÚ.

U 37/5.

Píšeme sebehodnocení ke čtvrtletí, ke konzultacím.

PS 24.

DÚ: PS 24/3.

M:

Čtvrtletní písemná práce, podařilo se mi ji během dne opravit a dětem ukázat hodnocení (psali jsme první vyučovací hodinu). Hodnocení v Bakalářích.

Č:

Slova souznačná – synonyma.

U 38 celá.

U 38/5 – dle pokynů v U napsáno do sešitu Č – Š.

Procvičujeme řazení podle abecedy.

Vv, Pč:

Třídění výrobků, výroba lampionků. Děti si nesou domů (někdo k dokončení, někdo si chce vyrobit další). Dvě možnosti slepení.

Meditace a transformace – Relaxační hudba ke spánku, nespavost, – YouTube Sněžení jsme měli puštěné, aby se nám pěkně pracovalo :-). Na oknech třídy máme pár vloček, třeba Martin sníh přiveze.

Už Martin na bílém koni (Jaroslav Uhlíř/Zdeněk Svěrák) – zpěváčci ZŠ a MŠ Oloví – YouTube

Děkuji za donesený sběr!

Korálky a pexesa čekají do dalších dnů, dnes jsme nestihli.

Na zítřek připomínám DÚ z Hv :-).

 


 

8. listopadu

Tv, Tv:

Nástup, rozehřátí – střídání běhu a chůze, rovnovážná cvičení s papírem, dechová cvičení s papírem, cvičení ve dvojicích, protahování, závodivé hry družstev, podpora v týmech. Pohybové hry s papírovými koulemi. PH Na rybáře. Míčové hry.

Č:

Slova protikladná – vyvození.

U 37/1, 2, 3, 4. Práce v týmech.

DÚ: z U 37/4 – do Č – D – přepis dvojice slov protikladných.

DÚ: donést pexesa – protikladná slova ze včerejška, mít je rozstříhaná, podepsaná svým číslem. Dnes jsem je chtěla dětem zalaminovat, třetina si je nepřinesla.

M:

Zítra píšeme písemnou práci z matematiky, s sebou ostré tužky, pravítka. Děti si odhlasovaly, že písemnou práci budeme psát raději hned první hodinu. 

Dnes jsme procvičovali, opakovali.

Jestliže děti chtějí, mohou si na zítřek přinést korálky (20 kusů) a provázek, vyrobíme si počítadlo do penálu. Je to dobrovolné, děti jinak ode mne dostanou korálky i provázek. Dnes jsem jim počítadlo ukazovala, tak vzniklo, že kdo chce, vezme si své korálky. Rozhodně to není pokyn k nákupu.

😉

Sešity na geometrii jsou u mne ke kontrole. Děti, které ještě musí procvičit rýsování čar bodem,

mají zapsáno v sešitě. Některé děti dělaly DÚ  samotné v družině ve spěchu.

Zítra si děti domů ponesou dráčky z oken, domečky skřítků, prosím, aby si případně na výrobky vzaly nějakou tašku.

M U 56 a 57/4.

Zítra je sběr papíru.

17. 11. státní svátek.


 

7. listopadu

A (1. skupina):

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English – YouTube

Procvičujeme učivo:

Numbers 1-20 – Kvíz (wordwall.net)

Revision Lesson 1 Chit Chat 1. – Náhodné karty (wordwall.net)

Chit chat 1 Unit 2 – Kvíz (wordwall.net)

Rozhovory ve dvojicích – hodnoceno.

Nové učivo: zvířata.

U 14 a 15. PS 14.

DÚ: nový obrázkový slovníček, vlepit, vyplnit, možno vykreslit – hlavně naučit nová slovíčka :-).

M:

Procvičujeme početní operace s číslicemi.

Rýsování – U 55, PS 39.

Do sešitu geometrie jsme rýsovali bod A, B, C, body jsme vedli přímé čáry – ,,astry“.

Za DÚ: na další stranu narýsovat bod D a E, body vést přímé čáry (co nejvíce, aby vznikl ,,květ astry“). Pracujeme s tvrdou tužkou, lehce, podle pravítka, snaha o přesnost.

Č:

Pořádek slov ve větě.

PS 23.

Obrázkové pexeso – slova protikladná. Děti si rozstříhaly, očíslovaly, možno vykreslit pastelkou, vložily si do nadepsané obálky. Prosím nosit do školy.

Pr:

Opakujeme podzim. Práce ve dvojicích. PS 24 a 25.


 

6. listopadu

Č:

Píseň na uvítanou.

Čtvrtletní písemné opakování – hodnoceno, v Bakalářích jsou již známky zanesené, práce budou k nahlédnutí na konzultacích. Velká pochvala všem dětem! Máme krásné hodnocení :-).

 

Mluvní cvičení – zjišťujeme, jak jsme strávili víkend, děti píší věty na mazací tabulky.

Čítanka: strana 39 – 41 (bez básně Mackové).

 

Prezentace knih (i rozečtených), čtenářských deníků.

M:

Procvičujeme početní operace s číslicemi.

U 54  – obchodování.

PS 37.

DÚ: PS 38/1.

Zítra máme rýsování.

Připomínám zítra A (1. skupina) zkoušíme z rozhovoru (Jak se jmenuješ? Kolik ti je let? Jaká je tvá oblíbená barva? – otázky i odpovědi).


 

3. listopad

Č:

Píseň na uvítanou.

Procvičujeme na čtvrtletní opakování – řazení podle abecedy, druhy vět, rozdělení slov ve větě.

Práce v týmech, práce na IT.

Možno např.:

Řazení slov podle abecedy (skolakov.eu)

skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik/1525-druhy-vet

U 35 – Práce s textem. Vyjádření k tvrzení o přečteném – pravda/lež (ano/ne).

M:

Kontrola DÚ. Procvičujeme slovní úlohy a odpovědi na otázky u slovních úloh.

U 53.

Myslím si číslo.

Pr:

Ovoce a zelenina, výuková videa.

U 22 a 23.

Zápis do sešitu.

V případě absence je nutné zápisy do sešitu doplňovat. V případě, že si dítě sešit zapomnělo, píše  zápis na papír, následně má zápis vlepit do sešitu.

Dnes si děti zapisovaly příklady ovoce a zeleniny, děti si je v malém k nápisům i nakreslily, dolů nakreslily oblíbené ovoce a zeleninu.

Č: 

Pořádek slov ve větě.

U 36 – ústně a na mazací tabulky.

Prezentace DÚ: skřítek.

Hv:

U 37 – 39.

Zrcadlo – poslech.

Maličká su – píseň s pohybem.

DÚ: na příští pátek – píseň Rybička maličká (U 39).

Volba nových týmů.

 

13. listopadu v naší třídě konzultace neprobíhají. Většina z Vás má již termín domluvený ve dnech 14. až 16. listopadu. Děkuji!

 

9. 11.: sběr papíru, minule jsme skončili na pátém místě, třeba to nyní vylepšíme :-). Děkuji.

 

 Děti mají pochvalu za svědomitou přípravu na opakování.

Přeji všem krásný víkend! Těším se na konzultace!


 

Děti dnes dostaly přihlášku na školu v přírodě. Prosím, oddělte část s vyjádřením, zda dítě na školu v přírodě pojede, vyplňte jej a obratem zašlete po dětech zpět do školy. Děkuji moc!

Ubytování Lipno – Lesní pension Lipno Kobylnice – Ubytování Lipno | Lesní Pension Lipno ubytování (lesnipension.cz)

Podařilo se nám to 🙂

 

2. listopadu

Č:

Procvičujeme na čtvrtletní opakování.

Práce s interaktivní tabulí: druhy vět, rozdělení slov ve větě, porozumění textu, abeceda.

Diktát velkých písmen (některé děti se stále často dívají na abecedu).

Pracovní sešit strana 21 dokončení.

PS: strana 22/1, 2, 3.

DÚ: PS 22/4.

M:

Myslím si číslo.

Teplota a její jednotka.

U 52.

Procvičujeme slovní úlohy.

PS 36/2 – první slovní úloha.

DÚ: PS 36/2 – druhá slovní úloha.

Č:

Správný sed a úchop.

Písanka strana 19.

Čítanka strana 37 a 38 – společné hlasité čtení.

Vv, Pč:

Otisky jablek, rozfoukávání barvy, stříhání papíru, látky, lepení. Děti pracovaly dle výběru.

Děkuji za jablka :-).


 

 1. listopadu

Tv:

Nástup, rozehřátí se šátky, práce s míčem ve dvojicích, míčová školka, vracečka v týmech, protažení, relaxace. Průpravné cviky k míčovým hrám.

Č:

Druhy vět, odpovědi na otázky – práce v týmech. Přirovnání.

U 35/8.

Přepis z U 35/8 – 4 přirovnání do sešitu Č – Š . Čítanka strana 37.

M:

Procvičujeme početní operace, druhy čar.

ČÁRY (websnadno.cz)

Jednotky teploty.

U 51.

PS 35/1.

DÚ: PS 35/2.

DÚ: Na zítřek donést jedno jablko.

 

Prosím o platby za fotografie, prosím o volbu termínu konzultací ve třech.

2. listopadu mají děti v družině oslavu  – Halloween – od 13.00 do 15. 00 hodin. Masky s sebou (do třídy na výuku již ne, děkuji).

29. listopadu máme 5. VH – třídnická hodina.

Děti dostaly katalog knih,  kdo si chce knihy objednat, prosím s přesnou částkou nejdéle do 6. 11..

6. 11. nás čeká čtvrtletní písemná práce z Č (slovo ve větě, druhy vět, přepis, opis, diktát, porozumění textu, řazení podle abecedy).

7. 11. zkoušíme rozhovory –  A (1. skupina).

9. 11. nás čeká čtvrtletní písemná práce z M (početní operace v oboru do 20 s přechodem desítky, porovnávání, řazení číslic na ose, slovní úloha, rýsování – čáry, body, tělesa a tvary).

 


 

31. říjen

A (1. skupina):

Halloween.

The Pumpkin Halloween Party 🎃 | Peppa Pig Official Full Episodes – YouTube

U 64 a 65.

PS 13 – dokončení, procvičujeme rozhovory s oblíbeným zpěvákem.

Kontrola slovníčků. Nový list k tématu Halloween (slovíčka z U 64 v horní části).

Výroba ducha – procvičujeme slovíčka k tématu,

duch nám posloužil jako mikrofon k vedení rozhovoru s oblíbeným zpěvákem.

DÚ: procvičovat slovní zásobu – rozhovor – jak se jmenuješ, kolik ti je, jaká je tvá oblíbená barva. Příště bude hodnoceno.

AJ (2. skupina) – prosím, kontrolujte, že mají vaše děti domácí úkol, dnes téměř polovina třídy opět DÚ neměla. 
Dnes téma Halloween – uč. 64-65, poslech a seznámení s novou slovní zásobou, PS str. 12 a 13. DÚ na 7. 11. jsou v PS str. 12/cv. 6 + str. 13/ cv. 8. 

M:

Procvičujeme početní operace – ve spojení s angličtinou, práce s číslicemi.

U strana 50.

PL – Halloween. Slovní úlohy pro bystré hlavičky.

pracovni-list-halloween.docx (live.com)

PS M u mne ke kontrole.

Č:

Píseň Strašidýlko Emílek, rozcvičení paží.

Hodina zpěvu: Strašidýlko Emílek – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Proč slavíme Halloween.

Chybějícím např.:

Halloween – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Halloween II. – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Halloween ve světě – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Slova k tématu a jejich řazení podle abecedy, druhy vět, řazení vět podle pracovního postupu.

Podzimní dýně z toaletního papíru – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Práce ve skupinkách a dvojicích – PL.

U 34 – práce v týmech, na mazací tabulky.

 

Pr:

Podzimní zahrada.

U 20 a 21.

PS 22 a 23.

DÚ: na další hodinu prvouky vykreslit ovoce na straně 22 v PS.

Týmová spolupráce – mumie :-).

Sešity prvouky jsou u mne ke kontrole.

Připomínám! Platby za vánoční fotografie, konzultace ve třech – informace níže. Děkuji 🙂

 

 


 

30. říjen

Č:

Slovo ve větě.

Zjišťujeme zážitky kamarádů z podzimních prázdnin. Píšeme věty na mazací tabulky. Pravidla pro psaní vět, druhy vět.

Píseň Káča našla ptáče.

U 33 – ústně, práce ve dvojicích.

U 33/3 – přepis do sešitu Č – Š.

 

Psaní – rozcvičení paží, správný sed a úchop.

Písanka strana 18.

Přepis poučky z U strana 33 do sešitu Č – nauka.

PS 21/1 a 4.

 

Prezentace knih a čtenářských deníků, termín je do 6. listopadu. Hodnoceno.

Čítanka strana 35 a 36.

M:

Myslím si číslo, kontrola geometrie – sešity.

PS strana 30.

Početní operace 5 + a 6 +, 14 – a 15 -.

U 48 a 49.

DÚ: PS 31/3.

Zítra připomínám kontrolu slovníčků (1. skupina).

Kdo zítra chce, může přijít v masce (Halloween), povinné to není, děti si masky odhlasovaly.

Připomínám:

Prosím o platby za fotografie.

Prosím o volbu termínu konzultace ve třech.

Moc děkuji!

  

25. říjen

Tv, Tv:

Nástup, překážková dráha, cvičení se švihadly. Míčové hry – hod horním obloukem, přihrávka, hry s během.

Č:

Jak se omlouváme. U 32/2 – práce v týmech.

Písanka – dokončení strany 16 a strana 17.

Kontrola DÚ.

M:

PS 28/2 a 29/2 – odpovědi na slovní úlohy.

Rýsování – založení nového sešitu. Děti, které dnes sešit neměly, pracovaly na papír. Do sešitu si doplní a přinesou po prázdninách k nahlédnutí.

Do sešitu jsme rýsovali – čára přímá, lomená, křivá, na každou z čar bod. Následně děti rýsovaly obrázek pomocí pravítka (obrázek dle vlastního výběru).

Ukázka:

U 47.

Kontrola DÚ.

TH: Sebehodnocení vlastní práce, hodnocení třídy, jak se ve třídě cítím. Podklady ke konzultacím ve třech.

 

Ve třídě máme záchyt pedikulózy, prosím, prohlédněte dětem vlásky. Děkuji.

Příští týden budeme prezentovat čtenářské deníky, přečtené knihy. Do školy donést 6. listopadu. 😉

Prosím o částky za vánoční sady fotografií. Kdo si objednal více sad, prosím o odpovídající částky.

Jedna sada = 350 Kč.

Termíny konzultací ve třech:

14. listopadu (14.00 – 16.45), 15. listopadu (14.00 – 16.45), 16. listopadu (14.00 až 15.00).

Prosím o nahlášení Vámi preferovaného času pouze prostřednictvím Bakalářů. Děkuji.

Přeji všem krásné podzimní prázdniny!

 

 

 


 

24. října

A (1. skupina):

Písně na opakování:

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English – YouTube

Number song 1-20 for children | Counting numbers | The Singing Walrus – YouTube

That is a desk from English for Children♪♬ 1-7 – YouTube

Chair, table, pencil song | Vocabulary song | Gabor’s DoReMi English songs – YouTube

Procvičujeme nábytek a čísla – poslech, doplňování podle poslechu.

U 12 a 13. PS 12.

DÚ na příští hodinu: PS 13/7. Příští týden budu kontrolovat slovníčky.

AJ (2. skupina)

Procvičování počítání 1 – 20 – písničky a říkanky, UČ a PS str. 10 a 11, opakování. DÚ na 31. 10.: PS str. 10/cv. 2. Prošli jsme si testíky, které děti poprvé psaly. Za nálepky v PS sbírají jedničky, první jsou již v Bakalářích. 

M:

Početní operace do 20 s přechodem desítky. Procvičujeme odpovědi na otázky ve slovních úlohách.

PS 28/2 a PS 29/2 – budeme ještě spolu znovu řešit, dnes práce ve dvojicích a společná kontrola.

Obchodování U 46.

DÚ: PS 28/1.

Zítra bude kontrolován úkol v PS 28/1 i 25/1. Zítra je rýsování – sešit na rýsování s sebou (A 4 bez linek).

Č:

Diktát – hodnoceno. Děti nesou domů k nahlédnutí, opravě a podpisu.

U 32/1 a PS 20.

Zítra bude kontrolován úkol v Č – D, dnes jsme na DÚ zapomněli :-).

Pr:

Podzimní rybník – výukové video.

U 18 a 19. PS 15.

Zápis v sešitě.

Příští týden po prázdninách proběhne kontrola sešitů prvouky. V případě absence je nutné zápis do sešitu doplnit.

Připomínám – zítra máme pět hodin (pátou hodinu máme třídnickou hodinu).

Ve čtvrtek a pátek jsou podzimní prázdniny.

Přišly sady vánočních fotografií, prosím, aby děti, které se fotografovaly, přinesly přesnou částku 350 Kč. Děkuji.

Zítra si děti ponesou domů úbor na Tv k vyprání.


 

23. října

Č:

Píseň na uvítanou.

PH: Kuba řekl. Procvičujeme druhy vět.

PS 19/2 a 3.

U 30/2 – přepis do sešitu Č – Š.

Sebehodnocení v pracovním sešitě do strany 19.

 

Příprava na diktát. U 31/6.

Práce v týmech – vytváření vět dle zadání. U 31. Hodnocení práce v týmech.

 

Čítanka strana 31 – 34. Čtení hodnoceno. Prezentace čtenářských deníků.

DÚ: přepis z U 31/6 b) do sešitu Č – D.

Zítra diktát (U 31/6 b) to nebude).

M: 

Myslím si číslo, objem, jednotky objemu.

Práce s číslicemi.

U 45, PS 25/2 (někdo má za DÚ dokončit).

Pěkný slunečný den 🙂

 


 

.20. října

Č:

Píseň na přivítání.

Procvičujeme druhy vět a jejich melodii.

U strana 30 – ústně.

PS 19/1 – hodnoceno.

Druhy vět (skolakov.eu)

M:

Objem a jednotky objemu, výukové video, porovnávání našich lahviček na pití (jejich objemu).

U 44. PS 25/1 (bez vybarvování).

Pr:

Savci a ptáci v podzimním lese. Výuková videa.

Liška obecná – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz) Liška a její stavba těla, vrabec a jeho stavba těla.

U 16 a 17.

PS 21.

Zápis do sešitu prvouky.

Č:

Prezentace čtenářských deníků.

Četba a práce s textem – čítanka strana 28 – 30.

Hv:

Poznávání hudebních nástrojů – YouTube

Procvičujeme hudební nástroje – poznávání – zvuk, obraz, pojmenování.

Houslový klíč.

Žáci byli poučeni o ochraně zdraví, prevenci a ochraně před kapénkovými infekcemi.

Připomínám příští týden ve středu pátou vyučovací hodinu – třídnická hodina.

Ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. jsou podzimní prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Ratibořická).

V týdnu po podzimních prázdninách budeme ve třídě prezentovat čtenářské deníky (někdo prezentoval již dnes 🙂 ).

Krásný víkend bez nemocí!


 

19. října

Č:

Přejeme si – věta přací.

Určuje druhy vět.

Chystáme naukové tabule do třídy, třídíme věty, přepis, opis.

PS strana 18.

M:

Početní operace – práce v týmech.

U 43 – dokončení.

Početní pyramidy. Kontrola DÚ.

PS 23/3 a 24/3.  PS jsou u mne ke kontrole.

Č:

Druhy vět, naukové tabule.

Psaní – písanka strana 15, strana 16 – pouze psací a.

DÚ: dokončit písanku strana 13.

Vv, Pč:

Práce se suchým pastelem – podzimní listy – pozadí.

Dýně – trhání, lepení, černý fix.

Malá ukázka:

 


 

18. října

Tv, Tv:

Nástup, rozehřátí během, práce s míčem ve dvojicích, závodivé hry s míčem. Vybíjená v týmech.

Trenéři: honička, nácvik na přemet, hra s míčky.

Č:

Přací věta – vyvození učiva.

Co si přejeme.

U 28 dokončení a U 29.

Určujeme druhy vět (O – oznamovací, T – tázací, R – rozkazovací, P – přací).

Přepis poučky ze strany 28 do sešitu Č – nauka, připojený obrázek toho, co si přejeme k Vánocům

(k narozeninám).

DÚ: Na papír, který děti dostaly, napsat jednu větu přací a jednu větu rozkazovací.

Budeme dále potřebovat.

Sešity Č – nauka – u mne ke kontrole.

M:

Početní operace s přechodem desítky.

Myslím si číslo, práce s číslicemi.

U 42, U 43/4.

DÚ: U 43/2.

PS u mne ke kontrole.

 


 

17. října

A (1. skupina):

Píseň:

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English – YouTube

U 11, PS 11.

Čísla do 20.

Number song 1-20 for children | Counting numbers | The Singing Walrus – YouTube

Let’s Count 1-20 | Number Song 1-20 for Children | Fun Kids English – YouTube

PS má být hotový do strany 11 včetně.

Procvičujeme dosud probrané učivo.

Opravné testy – každý pracuje sám za sebe ;-). Výborné hodnocení v Bakalářích.

A (2. skupina):

uč. str. 11 – poslech, číslovky 13-20, opakování jmen postav z učebnice, 1. opakovací testík
(známky budou v Bakalářích). 
DÚ na 24. 10. je v PS str. 11/cv. 3. 

M:

Procvičujeme sčítání 7 +, odčítání 13 -. Myslím si číslo se sovičkou.

U 40 a 41.

Srdíčkové dny (propisky, baterky).

DÚ:  PS 24/1, 2.

Č:

Určujeme druhy vět (dosud probrané) – oznamovací, rozkazovací, tázací.

U 28/6.

PS 17/2 a 1.

Přepis poučky ze strany 27 v U do sešitu Č – nauka, kresba vykřičníku a tečky, možno uvést příklady vět. Za DÚ mají některé děti dokončit (zkontrolovat si).

Pr:

U 13 a PS 20 – Význam lesa.

17. květen 2014 – Wifina | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Jak se vyrábí papír?

Práce v týmech – význam lesa – proč je pro nás les důležitý, psaní na obrázek stromu, rozdělení rolí v týmu.

Srdíčkové dny jsou i zítra.


 

16. říjen

Děti dnes odevzdávaly diktáty, které měly u sebe k opravě a podpisu. Polovina dětí měla diktáty nepodepsané či neprovedla opravu.

Prosím o důslednost.

Č:

Píseň na uvítanou.

Druhy vět – děti zjišťují od kamarádů, co dělali o víkendu, věty si zapisují. Opakujeme druhy vět (tázací, oznamovací).

U 26/7, 6, 5.

U 26/5 – doplněné věty – přepis do sešitu Č – Š. Hodnoceno.

 

Hra ,, Kuba řekl“. Věty rozkazovací. U 27/2, 3, 4. U 28/5. Vyvození učiva – věta rozkazovací.

PS 17/3.

 

Psací w, W. Písanka strana 14.

DÚ: písanka strana 14 – dopsat číslice.

Čítanka 26 – 27.

M:

Početní operace s přechodem přes desítku.

U 38 a 39.

DÚ: PS 23/1.

Zítra jsou srdíčkové dny.

25. 10. máme pátou VH – třídnická hodina.

26. a 27. 10. jsou podzimní prázdniny.

 


 

13. říjen

Dnes jsme měli lehce jiné pořadí hodin, než je uvedeno v Bakalářích, Č jsme si přesunuli na dřívější čas kvůli diktátu (děti hlasovaly).

Hv:

Píseň na uvítanou.

Poznávání hudebních nástrojů – zvuk, obrázky, pojmenovávání, rytmizace názvů.

Práce ve dvojicích.

Č:

Rozcvičení paží, správný sed a úchop.

Diktát vět (s přípravou). Hodnoceno. Děti nesou domů k podpisu a případné opravě.

Písanka: strana 12, strana 13 (pouze psací písmo, poslední dva řádky ne).

Kontrola DÚ. Některé děti vypracovaly více či jiný domácí úkol.

M:

Procvičujeme početní operace. Písemný test – početní operace 12 – a 8 +.

Rýsování. U 37 a PS 22.

Bod. Nácvik rýsování. Je třeba, aby děti měly  tužku na rýsování – tvrdá, tužka č. 3.

Prosím o dokoupení sešitu formátu A4, čisté stránky, bez linek.

Kontrola U a PS bude v pondělí.

Kontrola DÚ: velká pochvala, všem se procvičování vyplatilo :-).

Pr:

Les a jeho význam, obyvatelé lesa, rostliny a houby v lese.

Výukové video.

Hra: ,,Kdo jsem“.

U 14 a 15.

PS 19.

Č:

Čtenářská dílna – čtení svých knih, kdo zapomněl – čítanka dle výběru.

Zaměřeno na hlavní postavu příběhu, prezentace přečteného.

Jak zapsat přečtenou knihu do čtenářského deníku (Někteří již knihy dočetli,  nesou si domů sešit s nápisem ,,čtenářský deník“ k zápisu):

Nadpis: název knihy.

Pod nadpis uvést autora.

Následně uvést ilustrátora.

Několika větami popsat děj příběhu (Stačí 4 věty. Uvést, zda knihu druhým doporučují a proč. Proč si knihu vybrali).

Ilustrace je možná, ne však povinná.

Přeji všem krásný víkend!


 

12. říjen

Č:

Píseň na uvítanou.

Procvičujeme tázací a oznamovací věty (s domácími úkoly – kontrola).

Hra „“Kdo jsem“ – tázací a oznamovací věty. Melodie jednotlivých vět. Hádáme živočichy v lese.

PS 16/3.

Písanka strana 12 – řádky s psacím písmem (6 řádků).

M:

Procvičujeme početní operace 12 +, 8 -. Tvorba vět u slovních úloh.

U 35, 36.

Kontrola DÚ.

DÚ: PS 20/1 (možné je vypracovat celé, jinak alespoň jeden sloupeček).

Č:

Zápis do Č – nauka.

Založení nového sešitu – Č – D.

Četba z čítanky dle svého výběru.

DÚ: do sešitu Č – D přepis z U 26/8b (příprava na diktát).

Na zítřek donést svou rozečtenou knihu.

Vv, Pč:

Práce s vodovými barvami, papírem, stříhání, lepení. Živočichové v lese. Hodnoceno.

Malá ukázka:

 

 


 

11. říjen

Tv, Tv:

Nástup, rozehřátí – ,,lov ocásků“ – Na kocoury a kočky – PH, ,,sněhové koule“ – hry s míči, hod horním a dolním obloukem, domlouvání strategie v týmech. Závodivé hry družstev. Cvičení ve dvojicích – protažení, koordinace. Tichá pošta – s pohybem.

Trenérka: rozehřátí – hry s během, žebřiny, žíněnky, opora o ruce, silová cvičení.

Č:

Věta tázací a oznamovací. Intonace vět. Psaní na tabulky.

U 25/2 – práce ve dvojicích.

U 25/3 – dvě věty do Č – Š – hodnoceno (mohl být přepis i opis dle volby dítěte).

PS  u mne ke kontrole.

DÚ: Děti si nesou domů papír s řádky, mají na něj napsat jednu větu oznamovací a jednu větu tázací. Budeme s tím dále pracovat.

M:

Založení sešitu M – Š (512). Přepis příkladů a jejich řešení.

U 34 dokončení.

Hmotnost a jednotky hmotnosti.

Kontrola DÚ.

DÚ PS 19/2.

U u mne ke kontrole.


 

10. říjen

A (první skupina, Barbora Pavlič Kvičinská):

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English – YouTube

Opakujeme barvy, čísla, školní potřeby – společně, písemný test.

Kdo dnes nebyl hodnocen, může hodnocení získat i příští hodinu.

Nové učivo – nábytek.

U 10, PS 10.

DÚ (na 17. října): nový slovníček – nábytek, vlepit do slovníčku, přepsat k obrázkům

(pracovat i s učebnicí). Slovíčka se naučit.

A (druhá skupina, Iveta Harčariková):

Kontrola DÚ (PS str. 7/ cv. 4) – pět dětí nemělo! Prosím, kontrolujte dětem domácí úkoly, děkuji. 
Na 17. 10. mají za domácí úkol celou stranu 8, část dětí má hotovo, protože plní úkoly 1. skupiny. My jsme 2. skupina – děkuji. 
uč. str. 9/poslech, PS str. 9 – samostatně s kontrolou. Opakování slovní zásoby, hry, mini rozhovory. 
Příští týden mini testík na probranou látku na známky. 
M:
Myslím si číslo, procvičujeme početní operace s číslicemi.
Hmotnost, jednotky hmotnosti.
U 33, U 34/1, 2.
Učebnice jsou u mne ke kontrole.
DÚ: PS 19/1.
Č:
Věta oznamovací, věta tázací.
U 24.
PS 16/1.
DÚ: PS 16/2.
Práce v týmech – psaní vět oznamovacích, tázacích.
Pr:
Rostliny a houby v lese.
U 12, PS 17 – děti dopsaly názvy podle učebnice – kapitola Les – vyhledávání informací (některé již znají), následně rozstříhaly a vlepily do sešitu. Dnešní datum a nadpis Rostliny a houby v lese.  Pod nadpis vlepit). Rostliny a houby je nutno umět pojmenovat.
Poučení o bezpečnosti a chování, o ochraně zdraví.
Malá ukázka:

 

9. října

Č:

Píseň na uvítanou.

PH: Kompot – mluvní cvičení o víkendu.

Procvičujeme abecedu.

Píseň Beruško, půjč mi jednu tečku.

Beruško půjč mi jednu tečku … – YouTube

U 23.

U 23/2 přepis do Č – Š – první dvě věty (opis).

 

Věta oznamovací.

PS 15.

Procvičujeme věty oznamovací na IT.

 

Čtení – Lískulka, Podzimní móda.

Čítanka 20 a 21, 24 a 25.

 

M:

Procvičujeme početní operace s číslicemi.

U 31, 32.

DÚ: PS (malá MM) 18/1.

Na zítřek připomínám procvičovat A dle obrázkových slovníků.

 


 

6. října

Č:

Píseň na uvítanou.

Procvičujeme abecedu, řazení podle abecedy.

Pravidla při psaní vět, práce ve dvojicích.

U 22 – ústně.

Prezentace DÚ: PS 14/4.

Sebehodnocení dosud probraného učiva.

M:

Početní operace – sčítání a odčítání 8 +, 12 -. Práce s číslicemi.

U 30, U 31/1.

PS 17/2 a 3 (kontrola PS v pondělí).

Pr:

Rostliny v lese, videoprojekce.

U 10, 11. PS 16.

Dokončování myšlenkových map k tématu ,,les“. Výstava, popis, hodnocení, prezentace.

Hodnoceno.

Č:

Abeceda, tvary písmen – propojení všech tvarů daného písmena.

Čítanka 18 a 19.

Práce s  texty.

Jak psát čtenářský deník.

Příští pátek si děti donesou svou knihu, kterou nyní čtou.

Hv:

Rytmizace, rytmické celky, hudební hádanky, Hlava, ramena. U 21  – 23.

Volba nových týmů, nové služby.

Již jsem začala evidovat nenošení pomůcek, domácích úkolů. Na konzultacích bude k dispozici k nahlédnutí. Dětem vždy píši přímo do materiálů pro Vaši informaci.

Krásný víkend všem!


 

5. října

Č:

Pořádek vět v příběhu – slohová cvičení.

U 21/1, 3 ústně

U 21/2 – řazení, první dvě věty přespané do Č – Š.

M:

Početní operace s přechodem přes desítku.

PS 16/1 – dokončení cvičení.

U 29.

DÚ: PS (malá MM): 17/1.

Č:

Abeceda – pohybová hra.

Rozcvičení paží, správný sed a úchop.

Písanka  10 a 11.

Diktát písmen v písance – hodnoceno.

PS 14/1, 2, 3.

DÚ: PS 14/4.

Vv, Pč:

Papírový drak – podívejte se na okna naší třídy :-).

Děkujeme za sběr! Dnes jsme zvládli 154 kg :-). Dobrá práce!


 

4. října

Tv, Tv:

Nástup.

Mrazík a sluníčko.

Rozcvička s overbally – posilování, protahování.

Trenérka – představení, rozehřátí, závody družstev – nápodoba zvířat. Průpravná cvičení na kotoul, nácvik kotoulu, kotoul (individuálně dle úrovně dětí). Cvičení na lavičkách.

Č:

Věta a pořádek slov ve větě.

Opakujeme abecedu, probraná pravidla (psaní vlastních jmen, jak se píše věta).

U 20 – ústně, interaktivní tabule, mazací tabulky.

PS 13/ 3 a 4.

DÚ: PS 13/5. Kontrola PS zítra.

M:

Myslím si číslo, početní operace s číslicemi.

U 28 – celá – u mne ke kontrole.

DÚ: PS 16/1 – pouze první sloupec.

Zítra sběr papíru :-).


 

3. října

A (1. skupina):

Píseň na uvítanou:

Hello Song #2 | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English – YouTube

Procvičujeme slovní zásobu od počátku školního roku, kontrola obrázkových slovníčků.

U 8 a 9, poslech, čtení, ukazujeme. Plníme dle pokynů.

Rozhovor ve dvojicích dle U 8 dole.

PS 8 a PS 9.

DÚ na 10. října: PS 8/1 – kresba penálu dle pokynu vpravo (v PS).

Příště písemný test: ověřování znalosti porozumění dle obrázkového slovníčku (vezmi žlutou, vybarvi číslo 4 atp.).

A (2. skupina)
učebnice str. 6-7 (opakování z minulé hodiny, poslech), PS budou mít všechny děti do str. 7/cv. 3 včetně, na úterý 10. 10. domácí úkol v PS – str. 7/cv. 4. Procvičujeme slovní zásobu – školní pomůcky, otázka What´s this?

M:

Myslím si číslo, početní operace sčítání a odčítání, práce s číslicemi.

U 27.

Písemný test  – hodnoceno v Bakalářích – 9 +, 11 -.

DÚ: PS (malá MM) 15/ 1 a 2. 

U (velká MM) u mne ke kontrole.

Č:

U 19 – dle pokynů.

Č – nauka – opis poučky a přepis básně, připojení obrázku (poučka z U ze strany 19, báseň z U strana 19/2 – Foukej). Ilustrace k básni.

Někdo si nese domů k dokončení. 

Vzor:

Pr:

Les  – opakujeme. U 8 a 9.

PS 14.

Týmová práce – myšlenkové mapy k tématu les, budeme dokončovat.

Malá ukázka:

Zítra připomínám Tv, úbor nutný. Prosím, aby se děti převlékly již ráno v šatně.

Druhou vyučovací hodinu za námi přijde do hodiny Tv paní trenérka (trenérka gymnastiky).


 

2. října

Č:

Přivítání písní. Procvičujeme abecedu, pamětně, hry s abecedou, ukazujeme abecedu gesty.

Prosba, poděkování – dramatizace, formulace prosby a poděkování dospělému, kamarádovi. Jak se telefonuje.

U 17 – čteme, ústně.

PS 11 dokončení – práce ve dvojicích. PS u mne ke kontrole.

 

Mateřský jazyk, mluvení ve větách. Odlišení věty a slova. Pozdravy v různých jazycích.

U 18.

PS 12. Zpěv písní.

Písanka strana 9 – psací písmeno n a m.

DÚ: Písanka strana 9 – věty dole (Co dělá netopýr v noci? Netopýr v noci loví. Kde žije mravenec?

Žije v mraveništi.)

 

Čtení – čítanka strana 15 až 17. Vlaštovka a Překvapení. Úkoly okolo článků.

 

M:

Práce s číslicemi, početní operace sčítání do 20 s přechodem desítky.

U 25/1, 2, 3, 5.

PS 14.

U 26/1, 2, 3 – jen přiřazená tělesa.

DÚ: U (velká MM) 26/3 spočítat příklady.

Dnes děti dostaly složku s PL na matematiku, je určena pro rychlíky, budou si nechávat v lavici.


 

27. září

Tv, Tv:

Nástup, rozehřátí, hry s během, procvičení se švihadly, cvičení ve dvojicích.

Přeskoky přes švihadlo vpřed a vzad.

Hry s míčem, hod horním a dolním obloukem, vybíjená.

Úbor si děti nesou domů k vyprání.

Č:

Diktát slov (za diktátem je bonusový úkol, děti měly spočítat počet nohou všech živočichů z diktátu). Všichni mají krásné hodnocení, diktáty nesou k nahlédnutí, prosím o podpis z.z., případně si dítě opraví chyby.

Procvičujeme abecedu, řazení dle abecedy, abecedu pamětně, gesta písmen, přepis gest.

Život Václava, jeho přínos. 28. září – státní svátek.

Četba o Václavovi, PL. děti si nesou domů, kdo chtěl má i omalovánku.

M:

Přechod přes desítku v oboru do 20 (9 +, 11 -), práce s číslicemi.

Krychlové stavby. Slovní úloha.

U 23 a 24.

Kontrola U a PS proběhne 2. 10., dnes si děti nesou materiály domů k nahlédnutí.

28. 9. Státní svátek.

29. 9.  Ředitelské volno – výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Školní družina je pro nutné případy zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:20. Žáci musí mít velkou svačinu a pití.

5. 10. sběr

25. 10. pátá vyučovací hodina – třídnická hodina.

V případě absence dítěte je nutné učivo doplnit.

Pro radost malá ukázka (hlavně pro ty, kteří nebyli na TS 😉 ):

Část našeho města pro skřítky.

Děkuji všem rodičům za spolupráci, přeji krásné podzimní dny!


 

26. září

A (1. skupina):

Opakujeme píseň:

What’s in my bag? A song – YouTube

Kontrola PS a slovníčků.

U 6 a 7. Nová píseň, čteme, ukazujeme, zpíváme.

PS 6 a 7.

DÚ: na 3. 10. obrázkový slovníček – škola – opět nalepit do slovníčku, přepsat slova (nové je pouze slovíčko učitel). Slovíčka je nutno umět. Bude hodnoceno.

M:

Nové učivo – rovnice s písmenem, doplňujeme za písmeno číslici.

Pracujeme s číslicemi – nutno, aby děti měly číslice ve škole.

U (velká MM): strana 22.

PS (malá MM): 11/2.

U (velké MM) vybrané u mne ke kontrole.

DÚ: PS (malá MM) 12/1 – první sloupeček.

Č:

Abeceda pamětně, práce v týmech, ústní ověřování.

Některé děti si potřebují abecedu ještě upevnit, až budou jisté, ověříme ústně znovu a mohou získat pěknou známku i později. Hodnoceno v Bakalářích.

U 16/8 – vysvětlení slov, řadíme slova podle abecedy, přepis do sešitu Č – Š. Některé děti mají za DÚ provést opravu chybně napsaných slov, docvičit psací písmena – mají je případně napsaná v sešitě.

Ukázka práce:

Pr:

Opakujeme důležitá telefonní čísla, kdo si dnes nebyl jistý, má šanci se naučit a nechat se ohodnotit, až bude čísla jistě znát. Hodnoceno v Bakalářích.

Pracovní sešity u mě ke kontrole. Kdo dnes neměl PS, donese zítra vypracované.

PS 12 a PS 13/1 a 4.

Děkuji za účast na TS. Prosím, kdo nebyl, zápis je v Bakalářích – prosím o přečtení a potvrzení přijetí zprávy. Děti nesou domů formuláře k podpisu, obratem je po dětech zašlete zpět. Děkuji.

Nesou i podklady k platbě (viz. zápis z TS).

 


 

25. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Vybírání diktátů, některým dětem chybí oprava diktátu, podpis rodičů (abych věděla, že jste diktát viděli).

Hry s abecedou. Abeceda pamětně.

Řazení podle jmen, příjmení apod..

U 15/4 a 5.

 

U 16/6 – do sešitu Č – Š – vypracování dle zadání v U.

U 16/7.

U 16/9.

Slovní fotbal – skupiny, týmy.

PS 11/3.

Abecední domino (skolasnadhledem.cz)

 

Abeceda – píseň. Rozcvičení paží. Diktát písmen.

Písanka – procvičujeme malá psací písmena – r a ř.

Písanka strana  8.

Dáda Patrasová – Abeceda – YouTube

Práce v týmech – psaní slov podle abecedy.

 

M:

Procvičujeme početní operace s přechodem přes desítku.

Potřebujeme mít ve škole číslice i tabulky s mazacím fixem.

Délka a jednotky délky.

U (velká MM): 21.

PS (malá MM):  10/ 1 – druhý a třetí sloupeček i barevně dle zadání.

Sčítání do 20 s přechodem přes desítku (skolakov.eu)

DÚ: PS (malá MM): 11/ 1 – první sloupeček.

Bonusový dobrovolný domácí úkol: ,,Cestou ze školy hledej, kde všude je matematika.“ Děti mají vysvětleno.

 


 

22. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Diktát slov – děti nesou domů k podpisu a případné opravě.

Kontrola DÚ.

Abeceda a řazení dle abecedy (podle druhých i třetích písmen ve slovech).

PS 10/1 a 2.

Tvorba vět, kde všechna slova začínají na jedno písmeno. Př.: Nataša nakupuje nádobí.

Do 27. 9. trvá úkol – pamětně abeceda.

M:

Rýsování – pojem metr, centimetr, pravítko.

U 20. Vysvětlili jsme si pojem přímka, úsečka, bod – rýsovali jsme ,,čáry“ dle zadání v učebnici, zjišťovali jsme rozdíl mezi nákresem čar a rýsováním, přeměřovali jsme obrázek v učebnici a zjistili, že to není přesný centimetr, ale jen obrázek pravítka. Měřili jsme výšku některých dětí, naměřili jsme si na stěnu jeden metr. Jedná se o seznámení s pojmy metr a centimetr, které se v učebnici již vyskytují.

Jednotka délky – metr a centimetr. Čím vším můžeme měřit.

PS (malá MM) 10/1 – první sloupeček, hodnoceno. 10/2.

Kontrola DÚ.

Pr:

PS 11. Dopravní prostředky a doprava. Důležitá telefonní čísla. Nutno umět, příště budeme opakovat.

Zápis do sešitu:

K zápisu jsou použité obrázky z PS 11 – dle zadání v PS.

Č:

Čtenářská dílna – čtení knihy či čítanky dle výběru. Dnes zaměření na hlavní postavy příběhu. Děti určitou dobu čtou na vybraném místě. Následně odpovídají na různé otázky k přečtenému.

Hv:

Procvičujeme a hodnotíme píseň Co to zvoní?

U 15 – 19 (Náročnost tvorby obrazu z ovoce, jaký musí být tvůrce obrazu, jaké má mít vlastnosti, jak dlouho to trvá. Ukázka skladby zapsané v notách, jaká část v hudbě to je, kolik not je třeba. Bedřich Smetana – o jeho životě, ke konci skládal již po ztrátě sluchu, ukázka tvorby – Má vlast – Vltava. Hledání písně ve skladbě – Kočka leze dírou. Píseň, když se nezpívá, ale jen řekne, zpravidla se rýmuje – pojem báseň, hledání rýmu. Rytmizace říkadla, ukázka zápisu v notové podobě. Tvorba vlastních rýmů – téma Skřítkové, kdo chtěl i zhudebnil –

práce v týmech.)

Pod naším okýnkem – nácvik.

Velká pochvala všem!

V pondělí 25. 9. připomínám skupinové třídní schůzky v 17. hodin v kmenové učebně.

Prosím, prohlédněte dětem vlásky, ve škole se objevila pedikulóza.


 

21. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Abeceda pamětně.

Procvičujeme abecedu.

Učíme se abecedu (skolakov.eu)

Abeceda (skolakov.eu)

U 14 – práce v týmech (diktát jen přečten).

PS 9/4.

DÚ: PS 9/1.

Zítra píšeme diktát.

M:

Procvičujeme početní operace v oboru do 20 bez přechodu desítky, opakování – hodnoceno, práce s číslicemi.

9 +, 11 -. Přechod přes desítku.

U 18/2 a 4.

U 19.

Zítra máme rýsování – pravítko, ostrá tužka s sebou.

DÚ: PS (malá MM) 8/2 a 3. 

Č:

Procvičujeme psaní.

Písanka 6 – poslední dva řádky – věty, strana 7 (bez posledních dvou řádků).

Čítanka strana 9 – čtení na známky.

Vv, Pč:

Kresba čar, kresba suchým pastelem.

Stříhání čtvrtek, práce s kartonem, lepení. Samostatná práce, práce ve dvojicích.

Téma zde nesdělím 😉 – překvapení pro rodiče na TS, výrobek je vystavený v naší třídě.

 

Připomínám na zítřek na Hv píseň z minulého týdne. Na zítřek donést svou rozečtenou knihu (kdo knihu čte).

 


20. září

Omlouvám se za včerejší popletené zadání DÚ z matematiky, děti měly pravdu, mělo to být cvičení 3 (M (malá MM) PS 5/3), napsala jsem včera 5/1. Chválím děti, vyřešily to :-). Děkuji za pochopení.


 

 

Tv, Tv:

Máme diplomy z víceboje! Rozdávání diplomů a drobných odměn.

Máme zde samé sportovce!

Blahopřeji 🙂

Nástup, poučení o bezpečnosti.

Rozehřátí – PH Země, vzduch.

Cvičení ve dvojicích.

Rozcvička – děti předcvičují.

Přeskoky přes švihadlo.

Míčové hry – hod na cíl.

Vybíjená.

Nákup v rámci srdíčkových dnů.

Č:

Prezentace přečtené knihy. Čtenářské deníky začneme psát od října.

Abeceda pamětně – hra ve skupině.

Psaní vlastních jmen (připravujeme se na týmovou hru).

U 13/1, 2, 3, 4 (v dolní části)  – píšeme pouze na tabulky.

PS 9/2. PS 9/3 – pracovali jsme v týmech, máme rozděláno.

DÚ PS 9/3 dokončit.

M:

Počítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku, vysvětlujeme, graficky znázorňujeme, krokujeme, využíváme číselnou osu do 20.

U 17/2  a 3. U 18/1.

DÚ U (velká MM ) 18/3.

Malé MM (PS) u mne ke kontrole.


 

19. září

A (1. skupina):

Rozhovory – Jak se jmenuješ? Ahoj. Moje jméno je…. Hodnoceno.

Hello, bugs!

U 4 a 5.

PS 4 celá, PS 5/6 – píšeme číslice.

DDÚ (dobrovolný domácí úkol) PS 5/7. Bonusový ,,za diamanty.“

DÚ na 26. 9. : obrázkový slovníček – PL – vlepit do slovníčku, vybarvit podle barev, k barvám připsat do rámečku název číslice slovem. Umět čísla 1 – 12, umět barvy. Nové učivo je pouze číslo 11 a 12, ostatní je opakování.

A (2. skupina):

uč. str. 4/celá. Poslech, opakování a upevňování výslovnosti.

Jména – rozhovory: What´s your name? My name is … / I am …
PS str. 2/cv. dokončit, kdo nestihl minulou hodinu. Zadán DÚ str. 3/cv. 3 nakreslit sebe sama.
PS str. 4/celá, str. 5/7 dnešní DÚ.
Příští týden kontroluji pracovní sešity, děti budou dostávat samolepky, za tři dostanou 1 🙂

M:

Dopočítávání, přechod přes desítku – odčítání.

U 16/1, 2, 3.

U 17/1.

PS 8/1.

Budeme ještě opakovaně učivo vyvozovat a znovu upevňovat, většina dětí si ale již osvojila a zaslouží si pochvalu.

DÚ: PS (malá MM) 5/1.

Velká MM (U) u mne ke kontrole.

Č:

Abeceda, řazení dle abecedy.

U 12, U 13/4. Vlepení abecedy do sešitu Č – nauka (pod napsanou abecedu ze včerejška).

Učíme se abecedu pamětně.

DÚ do 27. 9. : učit se abecedu (někdo už umí ze školy).

Pr:

Obrázkový kvíz: Jak znáte dopravní značky? | Rádio Junior (rozhlas.cz)

Opakujeme dopravní značky.

PL – dopravní značky, písemný test.

U 7 dopravní prostředky.

Důležitá telefonní čísla.

Sešity prvouky jsou u mne ke kontrole.

Zítra jsou ještě srdíčkové dny! 


 

18. září

19. 9. a 20. 9.  jsou srdíčkové dny.

25. 9. v 17:00 třídní schůzka.

29. 9. ředitelské volno.

Č:

Píseň na uvítanou.

Píseň Abeceda.

Dáda Patrasová – Abeceda – YouTube

Abeceda a její užitek, učíme se abecedu.

Abecedu se učíme ve škole, ale určitě doporučuji opakovat si ji i doma.

U 11. Týmová práce, získáváme diamanty.

 

PS strana 8.

Písanka strana 6 – první tři řádky s písmenem u (hodnoceno).

Sešit Č – nauka – přepis abecedy, kdo nestihl, dokončí doma.

 

Čítanka strana 8 a 9 (včetně úkolů okolo na daných stránkách).

Oslava svátku spolužáka.

Nově máme na lavici k dispozici číselnou osu i abecedu – dětem jsem to připevnila, ať zbytečně nehledáme

a máme vždy po ruce.

 

M:

Přechod v oboru do 20 přes desítku, dopočítávání, slovní úlohy se zápisem.

U 14 a 15.

Pojem mince, koruny.

Dnes děti nedostaly DÚ, mají na zítřek z minulého týdne umět pojmenovat dopravní značky na prvouku

a 1. skupina má opakovat na angličtinu (viz. zadání minulý týden). A určitě čtení 😉

 


 

 1. září

Č:

Pozdravy, pravidla slušného chování. Procvičujeme psaní, dramatizace pohádky.

Pravidla psaní vlastních jmen, pravidla při psaní vět.

U 10/2 a 3.

Písanka strana 5 – diktát písmen, hodnoceno v Bakalářích.

Někdo má v písance na straně 5 dole připsaná písmena, která si má procvičit.

Písanka strana 6 – pouze část s písmenem i (první čtyři řádky).

Poučení o bezpečnosti a chování o přestávkách.

M:

Desítky, jednotky, dopočítávání, vyvozujeme počítání s přechodem přes desítku.

U (velká MM) strana 12 a 13.

Pr:

Cesta do školy.

U 6 a PS 10.

CHODEC – TEST (websnadno.cz)

Na příští hodinu Pr umět dopravní značky z PS strana 10.

Č:

Čtení – čtenářská dílna. Seznámení s pravidly čtenářské dílny.

Čtení budeme mít zpravidla každé pondělí a pátek. Děti by měly stále každý den číst svou knihu alespoň 15 minut denně, důležité je hlasité čtení. Mohou číst i z čítanky.

Rýmy, vyhledávání rýmů, krátká, dlouhá slabika.

Čítanka strana 6 a 7 – Kašpárkův první školní den, strana 5 – Nad knihami.

Práce s textem.

Na příští pátek si mají děti donést svou rozečtenou knihu, jestliže ji mají.

Hv:

Nutno nosit pomůcky.

U strana 11 – píseň Co to zvoní, co to cinká ? – umět první sloku na příští pátek.

Notový sešit – píšeme houslový klíč. Nácvik, jeden řádek.

Hodnocení týdne.

 

Krásný víkend všem! Děti jsem dnes oceňovala, jak pěkně pracují, domlouvají se, spolupracují, učí se nové, zajímají se, hlásí se o slovo…zaslouží si pochvalu!


 

 1. září

Č:

Píseň na uvítanou, pozdravení.

Téma: oslovení, pozdrav.

U 9/1 – četba článku, rozbor článku – jaké je vhodné chování, jaké nevhodné. Jak zdravíme. Pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost.

PS 7/7, 1, 2.

Písanka – dokončujeme stranu 4.

Rozepsání strany 5.

DÚ: dokončit stranu 5 v písance – pouze k odpovědi na otázku ,,Kdy loví fenek?“. Děti si zjistí z textu nahoře (již jsme četli, možná si pamatují). Píší: Fenek loví v noci.

Poslední dva řádky na straně 5 děti doma nepíší.

M:

Početní operace sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky.

U 10/1, 2, 3.

U 11/1, 2, 3.

U (velká MM) je u mne ke kontrole.

 

Focení 🙂

 

Č:

Procvičujeme psaní (tabulky).

Písanka strana 5.

Založení sešitu Č – nauka (velký).

Děti ve druhé třídě potřebují ke psaní stále širší linky, je to tak v pořádku. Úzké linky nedoporučuji.

Opis dvou vět, vlepení berušky.

Děti mají pochvalu a nesou domů k nahlédnutí. Ukázka:

Vv, Pč:

Můj kouzelný skřítek, kombinovaná technika.


 

 1. září

Tv, Tv:

Dnes jsme si připomněli pravidla bezpečného chování v tělocvičně i na hřišti, vhodný oděv na tělocvik, vhodný účes (sepnuté vlasy). Jak se zachází s náčiním a nářadím. Pravidla fair play a týmové práce.

Nástup.

Rozehřátí během. Rozcvička, protažení v nízkých polohách, vyrovnávací cvičení.

Rozcvička s míčem individuálně, ve dvojici, ve skupině. Závodivé hry s míčem.

PH Vracečka.

 

Po dvou hodinách tělesné výchovy dostaly děti na výběr, kdo chtěl, mohl svačit ve třídě, většina dětí šla na svačinu i tak ven.

Prosím ve středu před Tv chodit do školy včas, nejlépe se převléknout již ráno v šatně, následně jít do třídy v úboru a s aktovkou. Děkuji.

Dvě hodiny Tv byly super, prosím, ať se děti ráno před tělocvikem nasnídají.

Č:

Věta a pravidla psaní vět (velké písmeno na počátku, znaménko na konci).

Píseň Beruška, píseň na uvítanou.

U 9/5 a 7.

Přepis do sešitu Č – Š – U9/6 – přepis čtyř vět a označení velkých písmen a znamének na konci věty (podle zadání).

Písanka strana 4 – kapitolka s písmenem h (4 řádky). Kdo nestihl, dokončí za DÚ.

DÚ: vykreslit berušku – pracovní list (PL), děti mají vložené v ŽK, zítra donést, budeme potřebovat.

M:

Tvary a tělesa, slovní úlohy.

Pohybová hra – vyhledáváme tělesa a tvary.

U (velká MM) 8 a 9/1,2.

DÚ: U (velká MM) 9/3 – podle pokynů dokreslit, sestavit příklady a vypočítat.

 

PS z Č a PS z M (malé MM) děti odevzdaly s DÚ ke kontrole (měly odevzdat, většina odevzdala)). Jsou u mne.

Pěkný den všem!

 


 

 

Sběr papíru proběhne v náhradním termínu, o kterém Vás budeme informovat. 14. 9. je termín zrušen.

12. září

A (1 skupina):

Rozdělení do skupin je stejné jako minulý školní rok.

Opakujeme pozdravy: Hello. Goodbye. Otázka: What´s your name?. Odpověď: My name is…., My name´s…, I am…., I´m….

U strana 2 a 3. Píseň – čtení, zpěv.

PS strana 2 a 3 podle pokynů v PS (jsou tam česky, mluvím anglicky).

Rozhovor ve dvojicích (pozdrav, jak se jmenuješ).

DÚ za týden: umět položit otázku ,,Jak se jmenuješ? „, umět na ni odpovědět, pozdravit.

M:

Slovní úloha, osová souměrnost, hodiny.

U = učebnice (velká MM) 6 a 7.

PS = pracovní sešit (malá MM) DÚ 3/3, děti si mohou vypracovat celou stranu (i cvičení 3/1 a 2), ale je to dobrovolné.

Č:

Beruško, půjč mi jednu tečku.

Vyjádření písemné a ústní – U 8 – ústně.

Co jsou věty, jak vypadají, co musí mít na počátku, co na konci. Poučku jsme vyrobili a vystavili ve třídě.

PS strana 6 a strana 7/6.

DÚ: PS 6/5.

Pr:

Ájin oblíbený koutek, Naše škola.

PS 7 a 8.

Na straně 7 jsme obrázky nevykreslovali. Naopak máme rozdělané obrázky školy snů.

Chybějící včera dnes dostali podklady k platbě za PS.

Připomínám:

Ve čtvrtek bude probíhat vánoční fotografování pouze pro děti, jejichž rodiče o sadu projeví zájem – napíší mi do Bakalářů – zda se dítě bude fotit samo či se sourozencem, jméno sourozence a třídu, počet sad, o které stojíte (jedna sada = 350 Kč). Fotografování není povinné. Složení sady – dvě přání, kalendář, malé fotografie, ukázka je vidět na stránkách školy u zprávy pana ředitele. 

Prosím, čtěte stránky naší třídy každý den, moc děkuji :-).

Děti pěkně pracují, mají hezké hodnocení v Bakalářích. Diktáty je třeba opravovat a prosím podepsat, abych věděla, že jste jej viděli. Děkuji.

Některé děti zapomínají pomůcky, prosím o podporu při chystání aktovky, děkuji.

Zítra máme první tělesnou výchovu, prosím o úbor, kdo ještě nedonesl.

Pěkný slunečný den, děkuji za spolupráci 🙂

 


 

11. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Rozhovor o víkendu.

Rytmizace slov – dlouhé a krátké slabiky.

Vlastní jména – vyvození učiva, pojmenováváme své příbuzné a kamarády, jména a příjmení. U 7/1,2,3 (horní část).

Psaní poučky do třídy na stěnu (Vlastní jména píšeme s prvním velkým písmenem), vlastní jméno a podpis.

Příprava na diktát.

 

Založili jsme si nový sešit na diktáty. Diktát jmen, hodnoceno do Bakalářů – zapisovali jsme jen jedničky. Diktáty děti nesou k nahlédnutí, kdo má chybičku, diktát si opraví. Pod diktát napíše O: a provede opravu (stejně jako minulý školní rok).

Písanka strana 3. Písanky jsou vybrány u mne ke kontrole.

Slohové cvičení – porozumění textu. U 7/1 dole. PS strana 5 celá.

 

Prezentace knih.

Čítanka: 3 – 5 (,,Nad knihami“ jsme již nečetli). Luštění v čítance po stranách (na straně 3 – 5). Rozlišujeme b a d, m a n.

DÚ: Č PS 4/8.

 

M:

Početní operace v oboru do 20 bez přechodu desítky.

Velká MM (U): strana 4 a 5 (vybrána u mne ke kontrole).

DÚ: malá MM (PS): strana 2/ cv. 3.

Dětem budu dávat DÚ max. 2 na den, v pátek bez DÚ.

V ŽK mají děti vlepené údaje k platbě za pracovní sešity.

Připomínám, kdo chce, aby se jeho dítě účastnilo ,,vánočního fotografování“, potřebuji zprávu do Bakalářů. Děkuji.

Prosím o zapojení se do sběru papíru, ať máme šanci vyhrát odměnu :-). Kdo papír donese, potřebuji následně donést papírek se jménem a počtem kilogramů, které jste donesli. Děkuji moc. Sběr papíru 14. září :-).


 

8. září

Č:

Píseň na uvítanou.

Procvičujeme učivo – slabiky, slova, věty.

U strana 5 dokončení, strana 6 (do sešitu jsme cvičení nepsali, pouze na tabulky).

Písanka – dokončení strany 2.

M:

Početní operace v oboru do 20 bez přechodu 10.

Prosím o donesení číslic do školy, potřebujeme je k procvičování, děkuji.

PS 2/3, 4, 5, strana 3. Kontrola DÚ. Kontrola dnešní práce v PS bude také v pondělí, dnes děti nesou domů

k nahlédnutí.

Prosím, už se k někomu zatoulal PS spolužáka, podívejte se a doneste v pondělí do školy, děkuji.

Pr:

Naše škola, co děláme ve škole.

U strana 4 a 5.

PS strana 6.

Založení sešitu na prvouku – velký A4 –  první zápis (vpravo nahoře: 8. září, řádek pod nápis: Moje svačina, na další řádky děti psaly, co mají rády ke svačině – pouze ve slovech, dole v bílém prostoru svačinu nakreslily). Hodnocení v Bakalářích. 😉

Také se nám k někomu zatoulala jedna učebnice prvouky.

Č:

Slabiky, slova a věty: PS strana 3 a strana 4/6,7.

PS budu kontrolovat v pondělí, dnes si nesou domů děti k nahlédnutí.

Hv:

Kočka leze dírou, Okolo Frýdku cestička.

Dokončení ,,prázdninového okénka“.

Hodnocení týdne.

Chibyčky. Pohádka o tom, proč se nemusíte bát dělat chyby | Dvojka (rozhlas.cz) Poslech jen části. O našem chybování, chyba nevadí….

DÚ na víkend děti nemají, prosím, aby si děti doplnily, co jim případně ještě ve škole chybí. Děkuji moc! Ořezat pastelky a tužky, pomůcky donést podle rozvrhu.

14. 9. 2023 proběhne ve škole ,,vánoční focení“. V případě zájmu o sadu fotografií (i případné focení se sourozencem, uveďte také jeho třídu) mi napište do Bakalářů. Sada stojí 350 Kč, obsahuje stolní kalendář, 2krát vánoční přání, malé fotografie. Děkuji.

14. 9. sběr papíru – nejlepší třídy ve sběru papíru budou na konci roku oceněny, taktéž bude pokaždé oceněn nejlepší ,,sběrač“ třídy.

Přeji krásný slunečný víkend, nemocným brzké uzdravení!


 

7. září

Č:

Píseň na uvítanou.

U (učebnice): strana 4, strana 5 – písmena tiskací a psací.

Sešit 512 – Č – Š: přepis podle cvičení v U strana 5/2a. Do sešitu píšeme vpravo nahoru datum: 7. září, řádek pod datem pokračujeme – přiřazení tvarů malých a velkých písmen, dvojice písmen jsme napsali do sešitu psacím písmem.

PS (pracovní sešit) číslo 1, strana 1.

M:

Procvičujeme početní operace v oboru do 10 – opakování prvního ročníku.

U 4. díl – strana 1, strana 2/2.

DÚ (děti si odhlasovaly, že DÚ bude 🙂 ): strana 2/1 (včetně vybarvení výsledků dle pokynu v zadání).

Č:

PS strana 2. Do PS píšeme tužkou.

Správný sed a úchop, písanka – strana 1 opakujeme abecedu, strana 2 – první tři řádky – malé psací l.

Vv a Pč:

Prázdninové okénko – stříhání a lepení proužků papíru do tvaru okna, v každém okénku nakreslený prázdninový zážitek.

Děti si mohou nechávat U i PS v lavici (kapsáři), nemusí nosit domů, každý může mít jinak. Někdo si nosí každý den, někdo si nechává v lavici a nosí jen v pátek, někdo domů nosí jen materiály, kde je DÚ. 

 


6. září

Probíhají třídnické hodiny.

Píseň na uvítanou.

Dokončujeme prezentaci prázdninových deníčků.

Dokončení ptáčka na strom naší nálady.

Prezentace přečtené knihy, založení listu na čtenářskou výzvu. Děti mají ve škole nadepsaný list, kde si za každou přečtenou a zároveň představenou knihu vykreslí jednu knihu. Nejzdatnější čtenáře čeká na konci školního roku kniha jako odměna. Představení naší třídní knihovny – zásobník nápadů na četbu.

Skupinová práce – čtení dopisu od skřítků, luštění přesmyček z písmen, psaní slov psacím písmem. Získáváme první ,,diamanty“ na naše truhličky.

Na velkou přestávku jsme byli venku.

Nadepisování sešitů – nácvik podpisu psacím písmem. Sešity mají děti uložené ve svých šanonech ve třídě, postupně je budeme brát podle potřeby.

(Pro chybějící: Na druhý řádek na obalu sešitu píšeme své jméno a příjmení v podobě: A. Novotná, řádek pod jménem: 2. A, na první řádek budu dopisovat dle předmětů, pravý horní roh sešitu: číslo, kterým vše dítěti označujeme. Děkuji. Sešity doporučuji obalit.)

Rozdělení ,,služeb“ ve třídě.

Zítra již výuka podle rozvrhu.

Velké ocenění za svědomitý přístup všech, děkuji za spolupráci, díky nachystaným pomůckám mohou děti pracovat bez obtíží.

Písmenka oprašujeme postupně, většinu umíme spolehlivě :-).

Pro radost zašlu fotografie přes Bakaláře.


 

5. září

 

Probíhají třídnické hodiny.

Seznámení se školním řádem a pravidly pro klasifikaci, naše domluva ve třídě, jak se budeme chovat, aby se nám tu všem líbilo.

Přesazovali jsme se podle výšky, brýlí atp., zasedací pořádek ještě není trvalý, uvidíme, jak se nám nová místa osvědčí na spolupráci dětí.  Některým dětem se bude měnit výška lavice, židle.

Děti prezentovaly své prázdninové deníčky a upomínkové předměty z prázdnin, zasloužily si slíbenou drobnou odměnu.

Na velkou přestávku jsme byli venku.

Sešity jsme dnes nenadepisovali, čekáme, až je budou mít všechny děti.

Děti dostaly další pracovní sešity, můžete je obalit.

Nová píseň na uvítanou.

Domlouvání ohledně možné školy v přírodě.

Volba nových týmů.

Výroba ptáčka „náladovníka“, děti si kreslily ptáčka, kterého budou dávat na náš strom podle toho, jak se cítí, jak se mají. Potřebují kolíček ze dřeva.

Zítra probíhají také třídnické hodiny. Na oběd jdeme ve 12.00 hodin. Prosím nosit pomůcky do školy, kufřík na Vv a Pč a další. Ve čtvrtek je již výuka podle rozvrhu.

Plánované akce:

 1. 9. sběr papíru,
 2. 9. třídní schůzky v kmenové třídě – společné, od 17. hodin,
 3. 9. ředitelské volno,

od 18. 9. by měly probíhat kroužky.

Prosím, zkontrolujte, zda Vám funguje přístup do MS Teams.

Žákovské knížky jsou vybrané u mě ke kontrole údajů.

Prosím, když dítě odchází ze školy jinak, než je napsané v přihlašovacím lístku do družiny, potřebuji písemnou zprávu o změně – do družinového sešitu. Děkuji.

Děti pracují a spolupracují moc pěkně, děkuji za spolupráci všem, Barbora Pavlič Kvičinská


4. září

Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024.

Píseň Skřítkové.

Představení Rozekvítka a naší třídní hry.

Pasování na druháčka – vítací listy.

Hra Kompot – děti si mění místa dle různých zážitků z prázdnin.

DÚ pro rodiče (zákonné zástupce) 🙂 Žákovské knížky – prosím vyplnit stranu číslo 1.

Na zítřek s sebou: aktovku, přezuvky, penály, sešity (budeme si je nadepisovat a nechávat ve škole, aby je děti měly k dispozici, když sešit dopíší). Prázdninové deníčky, památky z prázdnin (po domluvě s rodiči).

Kdo si chce již nosit další pomůcky do třídy, je to možné (kufřík na Vv a Pč, úbor na Tv – bude zůstávat v šatně, kapsáře. Podložky na lavice nenosit, nevyužijeme je.).

Děti dnes seděly podle výběru, zítra již budeme řešit podle toho, jak kdo vyrostl apod. ;-).

Zítra rozdáme další pracovní sešity.

Dnes děti dostaly katalogy knihkupectví. Knihy lze objednávat do 12. 9. 2023 – nutno nosit přesnou částku a vyplněnou objednávku.

Bylo to krásné uvítání, děti veselé, spolupracovaly, skvělý začátek školního roku. Děkuji za milé dárečky!

 


 

Milí rodiče, milé děti!

 1. září nás čeká zahájení nového školního roku 2023/2024.

 

 1. září mají žáci jednu vyučovací hodinu, škola se otevírá v 7:40. Tento den proběhne pouze slavnostní zahájení pro děti, děti se nepřezouvají, jdou rovnou do své třídy (stejně jako loňský rok, první patro, první třída v chodbě vlevo).

 

Ranní družina tento den není, po skončení první vyučovací hodiny mohou děti přejít do družiny (platí pro přihlášené děti, nebo je nutné donést zápisový lístek, který jste dostávali na konci školního roku). V tento den je možnost jít na oběd. Všechny děti mají automaticky odhlášený oběd, kdo na oběd chce

(polévka s pečivem), musí si jej ve školní jídelně přihlásit.

Od úterý je již družina v provozu ráno i odpoledne jako obvykle.

Organizace prvního týdne:

 1. 9. 2023 jedna vyučovací hodina.
 2. a 6. 9. čtyři vyučovací hodiny – probíhají třídnické hodiny.
 3. a 8. 9. je již výuka podle rozvrhu – pět vyučovacích hodin.

 

V tomto školním roce je novinkou, že veškeré omluvenky budete zasílat pouze prostřednictvím Bakalářů, nebude nutné vypisovat omluvný list v žákovské knížce. Prosím, zkontrolujte své přístupy. Děkuji.

Postup při omlouvání přes Bakaláře: komens – poslat zprávu – typ – omluvení absence.

Náš třídní rozvrh vkládám pro jistotu i zde na stránky.

 

1 2 3 4 5
pondělí Č M Č Č
úterý A (dvě skupiny) M Č Pr
středa Tv Tv Č M
čtvrtek Č M Č Vv
pátek Č M Pr Č Hv

 

Máme také nové pracovní emaily, jestliže jste mi přes prázdniny něco zaslali na starý pracovní email, neobdržela jsem to.  Prosím, abyste prvotně vždy využívali Bakaláře, děkuji moc.

 

Pracovní sešity ve druhém ročníku platí rodiče (zákonní zástupci). Podrobnosti Vám sdělím a zapíši do žákovské knížky dětem později.

Moc Vám všem děkuji za krásné pohlednice. Věřím, že jste si odpočinuli, užili sluníčka a těšíte se na setkání! Třída je nachystaná a už se nemůžeme dočkat, až děti přijdou, moc se těšíme.

Pro další pokyny sledujte stránky školy a stránky naší třídy, děkuji.

Užijte si krásné poslední dny prázdnin, přeji pěkný den, Barbora Pavlič Kvičinská