Žákovský parlament

Žákovský parlament – ZŠ Stoliňská 823

Hlasování o logo Parlamentu

Vítězem soutěže o logo Žákovského parlamentu je obrázek č. 2, jehož autorkou je Mia Druláková ze VII. B.

V soutěži hlasovali v 1. kole žáci a zaměstnanci školy, do 2. kola se zapojili rodiče prostřednictvím ankety v Bakalářích, ve 3. kole rozhodli o vítězi členové parlamentu v tajném hlasování.

Děkujeme všem za účast a pomoc s výběrem nejhezčího loga 🙂

Vznik Žákovského parlamentu: září 2019

Koordinátoři čin Parlamentu z řad pedagogů: Mgr. Kateřina Vlková, Mgr. Jakub Hromas

Co je to Žákovský parlament?

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy – jsou v něm zastoupeni vždy dva žáci z každé třídy 2. stupně). Od spolužáků či vyučujících sbírají informace o tom, co by se dalo ve škole zlepšit, jaké projekty by se mohly realizovat. Na pravidelných schůzkách Parlamentu (cca každý měsíc) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. Schůzky jsou realizovány zpravidla 1x za 3 týdny.

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk…),
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…),
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, příspěvky na psí útulek, spolupráce s dětskými domovy atd.).

Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou,
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Co se Žákovskému parlamentu ZŠ Stoliňská zatím podařilo?

Do činnosti Parlamentu negativně vstupila covidová opatření a celkové uzavření školy na řadu měsíců. Za krátkou dobu působení se však podařilo zrealizovat:

 • zefektivnění přechodu žáků z prostor tělocvičny do školní jídelny
 • přátelské utkání tříd ve vánoční výzdobě hlavní budovy
 • formování plánu realizace změn (např. půjčovna zapomenutých pomůcek, nádoby na tříděný odpad, akce školy)
 • mezitřídní soutěže (sportovní – vybíjená, soutěž o logo Parlamentu aj.)
 • umožnění objednávání oděvů s logem školy
 • výpomoc při školních akcích (např. den otevřených dveří, zápis)
 • organizace projektových dnů (např. vánoční kooperativní dílny mezi 1. a 2. stupněm)