Aktuální informace

Základní informace k týdnu od 5. 12. do 9. 12. 2022

Základní informace k týdnu od 5. 12. do 9. 12. 2022 ŠKOLNÍ ULICE: Vážení rodiče, velice děkujeme za vynikající pomoc v rámci projektu Školní ulice. Až na skutečně ojedinělé případy je komunikace Stoliňská bezpečným prostředím pro pohyb žáků i Vás, rodičů. Velice děkujeme! V projektu budeme s podporou paní Mgr. K. Klímové i nadále pokračovat. Výjimku pochopitelně stále mají […]

Základní informace k týdnu od 28. 11. do 2. 12. 2022

Základní informace k týdnu od 28. 11. do 2. 12. 2022 Akce týdne: 28. 11. Od 18:00 ONLINE informativní schůzka pro zákonné zástupce, kteří potřebují doplňující informace  k LVK. Odkaz na přihlášení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFhOGFjMzgtOWUyMS00NWVkLWI5NDItMjI5MzFiNGVmMDlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22775deb72-3196-4ec2-9494-a6cd9a9821b7%22%2c%22Oid%22%3a%2233c90d48-c49b-4825-8493-db6a3b963098%22%7d 29. 11. Prevence od PČR. 2. B, 3. A a 3. B             0. A Divadlo H. P. 30. 11. 4. A Prevence dle programu […]

Informace o škole

Základní škola Stoliňská, nazývána též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Reportáž ČT

Pan ředitel Březina v Událostech České televize – Kvalifikační program pro ředitele (43:22 min.), ve které mluví o náročnosti ředitelského povolání. Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000100121/

Vojáci ve škole

Setkání s příslušníky 13. dělostřeleckého pluku z Jinců s žáky naší školy. https://www.pokos.army.cz/aktuality/kazen-disciplina-koncentrace

Naše škola v České televizi

Dne 28. 8. 2021 jste nás mohli vidět na České televizi v pořadu Z metropole. Čeho jsme v období výluky školního vyučování využili, se můžete podívat v přiloženém videu. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropole/221411058230035/