Aktuální informace

Aktuální informace k týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

Aktuální informace k týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024 2. Pololetní prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova) Týdenní plán: 8. 2. Sběr starého papíru – kontejner opět u hlavní budovy 9. 2. Začíná plavecký výcvik druhých ročníků a přípravné třídy. Další informace obdržíte od třídních učitelů. S předstihem: 12. 2.  […]

Aktuální informace k týdnu od 29. 1. do 2. 2. 2024

Aktuální informace k týdnu od 29. 1. do 2. 2. 2024 Týdenní plán: 31. 1. Vydání výpisu z vysvědčení – není odpolední výuka 2. 2. Pololetní prázdniny (ŠD je pro nutné případy centrálně zajištěna v ZŠ Bártlova) S předstihem: 8. 2. Sběr starého papíru – kontejner opět u hlavní budovy 9. 2. Začíná plavecký výcvik druhých ročníků […]

Informace o škole

Aktuální důležité informace:

  1. Při náhlých potížích s připojením k Bakalářům prosím vyčkejte. Problém vždy ihned řešíme s technickou podporou. Děkujeme.
  2. Školní řád platný ve školním roce 2023-24 je umístěn na webu školy, záložka Dokumentace školy.
  3. Jako primární komunikační kanál se školou využívejte informační systém Bakaláři - Komens. V případě ztráty hesla informujte třídního učitele. Přes Komens omlouváte i absenci žáků.

 

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není