Aktuální informace

Základní informace k týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2023

Základní informace k týdnu od 20. 2. do 24. 2. 2023 Moc blahopřejeme Ondřeji Gřeškovi a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  Podrobnosti jsou v závěru textu. Základní informace k novému týdnu. 20. 2. Třídní schůzky – třída 8. A. Začátek v 17:00. 21. 2. Divadlo H. P. – přípravná třída            Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce (Kat […]

Základní informace k týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2023

Základní informace k týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2023 Základní informace k novému týdnu. 13. 2. Začínají Zimní olympijské hry ve školním klubu 15. 2. Třída 4. B – Prevence            Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce (Kat A1) 17. 2. Začíná plavecký výcvik 2. ročníků Informace k zápisu do prvního ročníku a přípravné třídy Podrobný […]

Informace o škole

Aktuální důležité termíny pro veřejnost

20. 3. – Den otevřených dveří v době od 14.00 do 17:30

3. 4. a 4. 4. – Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy (od 13:00 do 17:00) - v sekci Zápis najdete podrobné informace

15. 5. – 19. 5. Projekt Škola nanečisto, denně od 15:00 do 15:45 (pouze pro přijaté žáky) - bude upřesněno

1. 6. Zvláštní zápis (Lex Ukrajina IV) v čase 14:00-16:00 hodin

 

 

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není