Aktuální informace

Základní informace k týdnu od 7. 11. do 11. 11. 2022 (18. 11. je ředitelské volno)

Základní informace k týdnu od 7. 11. do 11. 11. 2022 Sobota 5. 11. Drakiáda u ZŠ Ratibořická  – od 13:30 (pořádá MČ Praha 20) Odkaz: https://www.pocernice.cz/akce/drakiada-2/ Akce týdne: 7. 11. 17:00 Třídní schůzky ve třídách            18:30 slíbená prezentace k nikotinovým sáčkům – určeno rodičům! Pořádáme na  základě zájmu plynoucího ze semináře KŘPČR. Koná se […]

Základní informace k týdnu od 31. 10. do 4. 11. 2022

Základní informace k týdnu od 31. 10. do 4. 11. 2022 Děkujeme všem přítomným na ONLINE semináři k nebezpečí virtuálního prostoru a nejnovějším trendům v podvodném jednání na internetu. Škola na základě uvedeného semináře získala materiál od KŘPČR k nebezpečí nikotinových sáčků; pokud budete mít zájem, lze uspořádat ONLINE seminář k tomuto tématu.  Akce týdne: 31. 10. 17:30 Třídní schůzky […]

Informace o škole

Základní škola Stoliňská, nazývána též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není