Aktuální informace

Začátek školního roku 2023/2024

Začátek školního roku 2023/2024 Vážení rodiče, doplňuji a připomínám klíčové informace. Týdenní plán: 4. 9. Slavnostní zahájení školního roku – žáci jsou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu /konec v 8:45. Oběd je pro zájemce zajištěn, platbu můžete doplnit dodatečně. ŠD je zajištěna, platbu můžete realizovat dodatečně. Předpokládáme, že žáci prvního ročníku a děti z […]

Prvotní informace ke školnímu roku 2023/2024

Prvotní informace ke školnímu roku 2023/2024 Vážení rodiče, níže posílám prvotní všeobecné informace ke školnímu roku 2023/2024. Současně Vám přeji, aby to byl úspěšný školní rok pro Vaše děti a klidný pro Vás. Podrobné informace k jednotlivým třídám naleznete v záložce jednotlivých tříd. Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023 slavnostním zahájením, žáci budou […]

Informace o škole

Aktuální důležité informace:

  1. Od 21-11-2023 začínají programy primární prevence.
  2. Dne 27-11-2023 od 16:00 se uskuteční schůzka rodičů žáků, kteří se zúčastní květnového jazykově-poznávacího zájezdu do Irska. V učebně V. B - přízemí hlavní budovy.
  3. Informujeme zákonné zástupce, že školní řád platný ve školním roce 2023-24 je umístěn na webu školy, záložka Dokumentace školy.
  4. Jako primární komunikační kanál se školou využívejte informační systém Bakaláři - Komens. V případě problémů informujte obratem třídního učitele, který zajistí vygenerování nových přihlašovacích údajů. Přes Komens primárně omlouváte i absenci žáků.

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není