Aktuální informace

Průběžné prázdninové informace

Průběžně vkládané prázdninové informace 25. 8. 2023 OBĚDY ZDARMA – schválení žádostí Vážení rodiče, všem 32 doručeným žádostem bylo vyhověno, škole poskytne společnost Women for Women dar ve výši 236 412 Kč na stravování žáků. Pokud někdo z Vás již obědy uhradil, bude vám částka vrácena. Nyní je třeba, abychom od vás obdrželi souhlas se […]

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 Vážení rodiče, dnes je 30. 6. 2023, bylo rozdáno vysvědčení a žákům začínají tolik vytoužené prázdniny. Velmi rád bych Vám právě dnes poděkoval za vynikající spolupráci, za ochotu se zapojit do života školy, podporu žákovských a třídních projektů, legislativní zajištění finančních prostředků pro školu a za mnoho a […]

Informace o škole

Aktuální důležité informace:

  1. Informujeme zákonné zástupce, že školní řád platný ve školním roce 2023-24 je umístěn na webu školy, záložka Dokumentace školy.
  2. Jako primární komunikační kanál se školou využívejte informační systém Bakaláři - Komens. V případě problémů informujte obratem třídního učitele, který zajistí vygenerování nových přihlašovacích údajů. Přes Komens primárně omlouváte i absenci žáků.
  3. Sběr starého papíru bude 5-10-2023
  4. Podzimní prázdniny jsou 26. a 27. 10. 2023.

 

 

Základní škola Stoliňská, nazývaná též jako Chvalská škola, se nachází na západním okraji Horních Počernic, na pomyslné hranici mezi Městskou částí Prahy 20 a sídlištěm Černý Most. Škola je situována v klidné lokalitě s minimálním provozem a převážně historickou zástavbou. I přes venkovský ráz má škola výbornou dostupnost MHD jak ze vzdálenějších oblastí Prahy, tak i Středočeského kraje.

Škola má devět ročníků po dvou třídách. Od školního roku 2017/18 ve škole funguje přípravná třída s maximální kapacitou 14 dětí. Kapacita školy je 470 žáků. Druhý stupeň je spádový pro žáky ze ZŠ Spojenců.

Chvalská škola sestává ze tří budov, ve kterých se nachází řada odborných učeben – např. jazyková učebna, školní knihovna, nově vybudovaná odborná učebna pro výuku zejména přírodovědných předmětů, moderní tělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dílny atd. Součástí školy je též hřiště s umělým povrchem a dopravní hřiště. Školní jídelna umožňuje stravování i žákům s bezlepkovou dietou či diabetikům.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.00 hodin. Dětem nabízíme ve spolupráci s DDM Karlín velké množství kroužků, které probíhají v budově školy a umožňují dětem smysluplně trávit volný čas podle jejich nadání a zájmů. Školní klub s pestrou nabídkou aktivit je k dispozici zejména starším žákům školy.

Při škole funguje Spolek Chvalská škola, z. s., které se pozitivně podílí na komunikaci mezi školou, rodiči i školskou radou a vytváří prostor pro drobnou ekonomickou pomoc škole. Škola má bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření.

číst dále ...

Články o škole

Zde zatím nic není